Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti"

Transkriptio

1 Riku Mäki Lounaspaikka, Regional Council of SW Finland Turun yliopiston IT-laitos Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti Loppuraportti

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Projektin aikataulu Asiakkaan kuvaus Käytetyt metodit ja ohjelmat PostgreSQL PostGIS MapServer Vaatimusmäärittely Rich Picture Tuleva järjestelmä Asiakkaan haluamat ominaisuudet kiinteistöliittymätyökalussa CATWOE Käyttäjätapaukset Tietokanta Tietokannan kuvaus Relaatiokaava ja relaatioiden kuvaus Relaatiot ja attribuuttien merkitys Tietokannan toteutus Kiinteistöliittymätyökalun toteutus Kirjautuminen ja etusivu Karttapalvelu Pisteen tietojen kysely Pisteen lisääminen Pisteen poistaminen Käyttäjän lisääminen

3 4.7 Käyttäjän poistaminen Karttatiedoston rakentaminen Yhteenveto ja johtopäätökset Koodit kartta.map Index.php Kartta.php Rakennukset_header.php Rakennukset_query.php Rakennukset_footer.php Lisaa_piste.php Poista_piste.php Kayttajan_lisays.php Poista_kayttaja.php...92 Liitteet

4 1 Johdanto Tämä loppuraportti on kiinteistöliittymätyökaluprojektin dokumentointi. Siinä esitetään kaavioin ja niitä käsittelevien selitysten avulla mitä projektin aikana on tehty. Lisäksi se sisältää toteutuneen ohjelmakoodin selitykset sekä ohjeen käyttöliittymälle. Tämä raportti toimii myös tietokannan luontiohjeena Varsinais-Suomen liitolle. Projektin alullepanijana toimi Varsinais-Suomen liitto, joka haki yliopistolta henkilöä toteuttamaan vesihuollon kiinteistöliittymätyökalun. Projektin otti vastaan harjoitustyönä Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelija Riku Mäki. Kiinteistöliittymätyökalu on Internetin kautta toimiva karttapalvelu (http://lounaisproto.inoi.fi/msdemo/test/), jonka tarkoituksena on auttaa vesihuollon ammattilaisia ylläpitämään asiakas- ja ja rakennustietoja. Karttapalvelu toimii käyttöliittymänä projektin aikana toteutettuun tietokantaan. Sen avulla käyttäjä voi lisätä, poistaa ja muokata oman kuntansa kiinteistöjen tietoja. Lisäksi järjestelmänvalvojaa varten on erillinen käyttöliittymä, jonka avulla voidaan lisätä ja poistaa käyttäjiä. Kiinteistöliittymätyökalu ei ole vielä valmis ja sen kehitystä aiotaan jatkaa 2008 syksyn aikana. Riku Mäki ei kuitenkaan jatka tämän projektin parissa. Projektiin kuului useita työvaiheita. Se alkoi Varsinais-Suomen liiton työntekijöiden haastatteluiden avulla tehdystä vaatimusmäärittelystä, joka sisältää taulukkomuodossa käyttäjien haluamia ominaisuuksia käyttöliittymään, tulevan käyttöliittymän suunnittelua ja sen tarpeellisuuden arviointia sekä erilaisia tutkimusmetodeja. Projektin seuraavassa vaiheessa suunniteltiin ja toteutettiin kiinteistöliittymän tietokanta. Tämä työvaihe sisälsi ER-kaavion ja relaatiokaavan avulla tehdyn tietokantasuunnitelman sekä itse tietokannan toteutuksen. Viimeisessä vaiheessa suunniteltiin ja toteutettiin itse käyttöliittymä. Käyttöliittymän toteutukseen käytettiin MapServer- kehitysympäristöä. 1.1 Projektin aikataulu Projektin GANTT-taulukko, josta selviää eri tehtävien arvioidut ja toteutuneet työtunnit, on raportin lopussa liitteenä. Kuten johdannossa mainittiin, alkoi projekti vaatimusmäärittelyllä. Tähän oli varattu noin viikko, mikä tuntui hyvin lyhyeltä. Projektin alkuvaihe pysyi kuitenkin suunnitellussa aikataulussa. Vaatimusmäärittelyä tehtiin tosin jo ennen projektin varsinaista alkua ja Turun yliopiston opiskelija Pyry Liukas oli tehnyt omassa tutkimuksessaan siitä jo suurimman osan. Käyttöliittymän suunnittelu aloitettiin heti vaatimusmäärittelyiden ja ensimmäisen väliraportin valmistuttua. Suunnitteluosuus kesti noin 14 työpäivää, jonka aikana suunniteltiin tietokannan entiteetit, relaatiot ja rakenne. Lisäksi suunniteltiin mm. käyttöliittymän metodit, rakenne ja ulkoasu. Samaan aikaan käyttöliittymätyökalun yhteydessä tutkittiin eri karttapalvelimien soveltuvuutta Lounaispaikka-projektiin. Tämän tutkimuksen tuloksen perusteella päätettiin, mitä karttapalvelinta käytetään tässä projektissa. Käyttöliittymän toteutukseen oli varattu noin 30 työpäivää, mikä ei riittänyt projektin loppuun saattamiseksi vaan projekti jäi kesken. Sen aikana suoritettiin kuitenkin tietokannan ja käyttöliittymän koodausta sekä siirrettiin tietokantaan kahden kunnan informaatiot kiinteistöistä. 4

5 Järjestelmää ei varsinaisesti ehditty testata. Testausta varten on kuitenkin tehty virtuaalipalvelin, jossa keskeneräinen käyttöliittymä toimii. 1.2 Asiakkaan kuvaus Lounaispaikka on paikkatietoyhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen lounaisen Suomen paikkatietoalan toimijat. Lounaispaikan tarkoitus on parantaa ja luoda uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden välille. Lounaispaikka etsii uusia keinoja hyödyntää paikkatietoa, jotta paikkatiedon hyödyt saataisiin paremmin esiin ja päällekkäisen työn määrä vähenisi. Paremman yhteistyön ja keskinäisen tiedotuksen kautta saavutetaan myös kustannussäästöjä monella tasolla. Lounaispaikan tarkoitus on myös edistää paikkatietoasioiden tunnettuutta, ja tämä tapahtuu toimivien palveluiden kautta. Lounaispaikka kehittää jatkuvasti karttapalveluitaan monipuolisemmiksi sekä myös käytettävyydeltään paremmiksi. Lounaispaikka on mukana myös kansallisen ja kansainvälisen tason paikkatietoyhteistyössä, mutta ensisijaisesti Lounaispaikka on lounaisen Suomen alueen hyväksi toimiva yhteistyöverkosto. Lounaispaikka on itsekin hyvä esimerkki siitä, että usein uudet, innovatiiviset hankkeet lähtevät helpoimmin liikkeelle alueelliselta tasolta. Tarjoamalla monipuolisia paikkatietopalveluita Internetissä, on Lounaispaikka osaltaan mukana lounais-suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Lounaispaikan toimintaa kuvaa avoimuus. Kaikki Lounaispaikan palvelut ovat käyttäjilleen ilmaisia ja vapaita käytettäväksi. Lounaispaikka on myös avoin uusille toimijoille ja ideoille. Lounaispaikan toimintaa kehitetään yhteistyöryhmässä, johon kuuluvat kaudella Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Yrkeshögskolan Sydväst. Lounaispaikan toimipiste sijaitsee Varsinais-Suomen liiton tiloissa Turussa. 1.3 Käytetyt metodit ja ohjelmat PostgreSQL PostgreSQL on avoimena lähdekoodina jaettava olio-relaatiotietokanta, jota on kehitetty yli 15 vuotta ja se on lisensoitu joustavalla BSD-tyyppisellä lisenssillä. PostgreSQL perustuu kansainväliseen ohjelmoijien ja yritysten muodostaman yhteisön tekemään kehitystyöhön. Sen vahvuutena on uskollisuus ANSI-SQL 92/99 standardeille sekä sen monipuolinen käyttöjärjestelmätuki. Se toimii lähes kaikissa suuremmissa käyttöjärjestelmissä kuten Windows, Linux, UNIX ja Mac. Lisäksi monesta ohjelmointikielestä löytyy postgresql tuki (esim C/C++, Java,.Net, Perl ja Python). Näiden ominaisuuksien takia projektissa päätettiin käyttää PostgresSQLtietokantaa PostGIS 5

6 PostGIS on PostgreSQL:n paikkatietolaajennus, jonka on kehittänyt Refractions Resarch. GIS on lyhenne sanoista Geographic Information System eli paikkatietojärjestelmä. Paikkatietojärjestelmän avulla voidaan tallentaa, hallita, analysoida sekä esittää paikkatietoa. Paikkatieto koostuu karttaobjektista, sijaintitiedosta ja ominaisuustiedosta. Näin ollen se voi olla esimerkiksi rakennus tai kiinteistö. Kuten PostgreSQL, perustuu PostGIS avoimeen koodiin ja se julkaistaan GNU (General public License)-lisenssin alaisena. Tästä syystä se on ilmainen. PostGIStietokannan sisältämää dataa voidaan käyttää hyväksi MapServer-kehitysympäristössä MapServer MapServer on avoimen koodin kehitysympäristö spatiaalisille Internet-sovelluksille. Sen voi ajaa CGI-ohjelmana (Common Gateway Interface) tai mapscriptin kautta. MapServerin kehittäjänä on toiminut Minnesotan yliopisto yhteistyössä NASA:n kanssa. MapServer tukee OGC:n (Open Geospatial Consortium) standardeja, kuten WMS (Web Map Service) ja WFS (Web Feature Service). Se tukee GIS-tiedostoformaatteja, kuten ESRI:n Shape-tiedostoja, joita käytettiin myös tässä projektissa. Lisäksi MapServerin tuki PHP-ohjelmointikielelle oli oleellinen asia tässä projektissa. 2 Vaatimusmäärittely 2.1 Rich Picture Rich Picturen on tarkoitus kuvata asiakasorganisaatiota ja sen toimintaa. Siitä selviää, miten tietoa tällä hetkellä siirretään ja kuka on siitä vastuussa. Rich Picture onkin havainnollinen tapa ilmaista organisaation toimintaa. Se toimii myös kommunikaatiolinkkinä suunnittelijoiden ja asiakkaan välillä. Usein on niin, että suunnittelijoiden käyttämä ammattitermistö on asiakkaalle tuntematonta. Rich Picturen paras ominaisuus onkin auttaa asiakasta ymmärtämään suunnittelijoiden havaitsemat vahvuudet ja heikkoudet. 6

7 Kuva 1. Rich Picture tulevasta järjestelmästä 2.2 Tuleva järjestelmä Tulevassa järjestelmässä aineiston toimittajat tulevat toimittamaan aluksi koko aineistonsa Varsinais-Suomen liittoon. Siellä työntekijä muokkaa tietoja siten, että ne saadaan helposti liitettyä tietokantaan. Kun aineisto on toimitettu ja syötetty tietokantaan, voivat aineiston toimittajat itse syöttää haluamiaan tietoja sinne. Tämä tapahtuu käyttämällä uutta käyttöliittymää rajatuin oikeuksin. Oikeudet rajoittavat heitä näkemään vain oman kuntansa yksityiskohtaisia tietoja. Varsinais-Suomen liiton työntekijät pääsevät tulevaisuudessa muokkaamaan tietokantaa käyttöliittymän avulla. Lisäksi heidänkin käyttöliittymänsä kautta tehtäviä toimintoja rajataan käyttöoikeuksin, mikä suojaa tietokannan eheyttä ja estää peruuttamattomia virheellisiä toimintoja. Hankeen aikana on myös ehdotettu, että tultaisiin käyttämään uutta palvelinta, mutta tämä ehdotus on vielä avoin. 7

8 Tärkeintä työtehtävässä on liittymän teko tietokannan ja karttapalvelun välille. Se voidaan toteuttaa jo nyt Kommentaattori-palvelun mallia ottamalla ArcIMS:llä, mutta vielä paremmin MapServerillä tai GeoServerillä, jolloin päästään tavallaan kehityksessä samalla eteenpäin. 2.3 Asiakkaan haluamat ominaisuudet kiinteistöliittymätyökalussa Tulevassa järjestelmässä tulee olemaan toiminto, jolla käyttäjä voi lisätä, poistaa tai muuttaa pisteen tietoja. Pisteen tiedot syötetään tietokantaan klikkaamalla haluttua kohtaa kartalla, jolloin eteen avautuu lomake, jossa on esitäytettynä koordinaatit. Koordinaatit voidaan lisätä halutessa myös manuaalisesti. Tätä varten työkalussa on erillinen lomake. Kartalla valmiina olevien pisteiden tietoja voidaan tarkastella klikkaamalla pistettä. Klikkaaminen avaa lomakkeen, johon voidaan tehdä muutoksia tai tarkastella halutun kiinteistön tietoja. Kokonaisen kunnan tietojen lisääminen kerralla tulee olemaan selaimen kautta mahdotonta. Tätä varten suunnitellaan erillinen ohjelma, joka jäänee tämän projektin ulkopuolelle. Kyseinen ohjelma toteutetaan, mikäli siihen jää aikaa. Tietokantaan voidaan ohjelman avulla tehdä kyselyitä. Kysely voidaan aloittaa painamalla sivustolta löytyvää linkkiä. Linkin klikkaaminen avaa lomakkeen, johon täytetään kyselyn kriteerit. Kun nämä tiedot on syötetty, painetaan suorita-painiketta, minkä jälkeen kyselyn tulos näkyy ruudulla. Käyttöoikeudet rajoittavat näkyvää tulosta. Kyselyn tulos on myös mahdollista tallentaa omalle tietokoneelle. Kirjautunut järjestelmänvalvoja voi myös halutessaan lisätä käyttäjiä karttapalveluun. 2.4 CATWOE CATWOE-analyysin tehtävänä on ilmentää tarkistuslistamaisesti ongelmaa/tavoitetta tutkittavassa järjestelmässä. Analyysi kohdistuu kuuteen eri osa-alueeseen, joiden tarkoituksena on ehkäistä tilannetta, jossa yhtä aluetta kehittämällä aiheutetaan haittaa toisaalla. Seuraavassa listassa on osa-alueet selityksineen ja varsinaisine asiakasyritykseen kohdistuvine analyyseineen. Customers: Tahot, joihin järjestelmän toiminnasta koituvat edut/haitat kohdistuvat ja mitä ongelmia tällä hetkellä on. Lisäksi tarkastellaan, miten he mahdollisesti reagoivat ehdotuksiin. Kiinteistöliittymätyökalun tuomat ongelmat/haitat - uuden järjestelmän omaksuminen saattaa olla hankalaa - suurempi vastuu informaatiosta - suurempi työmäärä - järjestelmän käytön opettelu Kiinteistöliittymätyökalun vahvuudet + pääsy järjestelmään 8

9 + informaatio tallentuu heti tietokantaan ja on tarkasteltavissa reaaliajassa + tietojen näkyminen kartalla + uusien tietojen lisääminen helpompaa + aineiston voi ladata omalle koneelle paikkatietotaulukkona + sen tuomat edut vaikuttanevat positiivisesti hyväksyntään Actors: Tahot, jotka ovat uuteen järjestelmään toimijoina sekä näihin kohdistuvat vaikutukset Varsinais-Suomen liiton työntekijät: + estetään tietokannan suorasta muokkauksesta aiheutuvat mahdolliset toimintaongelmat + helppokäyttöisyys - uuden työkalun markkinointi - käytön opettaminen kuntien virkamiehille Transformation: Mitä uusi järjestelmä tekee aikaansaadakseen syötteestä tuloksen ja mitä tietoa järjestelmään syötetään? Mistä syötteet tulevat? Mikä on järjestelmän antama tulos ja mihin/kenelle se menee? Miten päästään lopputulokseen? Nykyinen valmisteleva toiminta aineiston toimittajat lähettävät tiedot sähköpostitse Varsinais-Suomen liittoon Varsinais-Suomen liiton työntekijä syöttää tiedot paikalliselle tietokoneelle tulos näkyy graafisena karttana ja taulukkona vain Varsinais-Suomen työntekijälle Kiinteistöliittymätyökalu aineiston toimittajat lähettävät tiedot liittoon ja ne muokataan Varsinais-Suomen liiton työntekijä siirtää tiedot kerralla tietokantaan myöhemmin tietoja on mahdollisuus syöttää suoraan käyttöliittymän kautta tietokantaan aineiston toimittajat voivat syöttää tiedon myös itse tietokannasta haetaan ohjelman avulla informaatiota, jota näytetään graafisesti selaimessa kuntien työntekijät tekevät kyselyjä tietokantaan ja tallentavat tuloksia muokattavaksi omalle koneelleen kuntien virkamiehet muokkaavat ja päivittävät tietokantaa käyttöliittymän avulla World view: Järjestelmän laajempi vaikutus. Mikä on se oikea ongelma, jota yritetään ratkaista? uusi järjestelmä mahdollistaa useamman kunnan liittymisen järjestelmään järjestelmä saattaa kasvaa maanlaajuiseksi verkostoksi suurin ongelma on saada käyttöliittymä toimimaan kaikkia palvelevalla tavalla jatkossa mukaan haja-asutusalueet 9

10 pystytään tarkastelemaan alueellisesti liittyneitä/liittymättömiä kiinteistöjä ja tämän perusteella voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Owner: Järjestelmän vaikutusvaltaiset tahot ja näiden roolit. Kaavajohtohanke o projekti loppuu 12/2008. Lounaispaikka jatkaa ylläpitoa, mikäli sitä varten saadaan rahoitusta Environmental constraints: Järjestelmän toimivuutta rajoittavat tekijät palvelimen fyysiset ja ohjelmalliset rajoitukset (tallennuskapasiteetti, ohjelmistot, käyttörajoitukset) aineiston toimittajien kiinnostus tai sen puute aineiston toimittajien osaamisen taso yksityisyyden suoja 2.5 Käyttäjätapaukset Käyttötapauksen nimi Osallistuvat Aktorit Käyttäjän lisääminen järjestelmään Varsinais-Suomen liiton työntekijä Tapahtumien kuvaus 1. Työntekijä avaa selaimessa käyttöliittymän 2. Kirjautuu sisään omilla tunnuksillaan 3. Valitsee lisäyslomakkeen 4. Täyttää selaimeen avautuvan lomakkeen 5. Lähettää lomakkeen tiedot painamalla lähetä-painiketta 6. Kirjautuu ulos Alkuehto Loppuehto Laadulliset vaatimukset Käyttäjällä on oikeus käyttäjien lisäämiseen Käyttäjä on lisätty rajoitetuin oikeuksin järjestelmään Helppokäyttöisyys, selkeät ohjeet 10

11 Käyttötapauksen nimi Osallistuvat aktorit Kyselyn teko tietokannasta Varsinais-Suomen liiton työntekijä tai kunnan virkamies Tapahtumien kuvaus 1. Työntekijä avaa selaimessa käyttöliittymän 2. Hän kirjautuu sisään omilla tunnuksillaan 3. Valitsee kysely toiminnon 4. Täyttää avautuvaan lomakkeeseen vaadittavat tiedot 5. Tallentaa tuloksen tietokoneelleen 6. Kirjautuu ulos Alkuehto Loppuehto Aineisto on tallennettuna tietokannassa Kyselyn tulos näkyy näytöllä virheettömänä ja se on tallennettavissa toiseen muotoon omalle koneelle Laadulliset vaatimukset 11

12 Käyttötapauksen nimi Osallistuvat Aktorit Tapahtumien kuvaus Alkuehto Aineiston lisäys olemassa olevaan aineistoon Aineistontoimittaja 1. Aineistontoimittaja avaa selaimessa käyttöliittymän 2. Hän kirjautuu sisään avautuvasta pääikkunasta 3. Hän klikkaa hiirellä kartan kohtaa johon haluaa lisätä informaatiota/avaa lomakkeen johon on syötettävä myös koordinaatit 4. Hän syöttää avautuvaan lomakkeeseen vaadittavat tiedot 5. Painamalla lähetä painiketta tallentuu tiedot tietokantaan ja samalla karttaan lisätään haluttu piste 6. Käyttäjä kirjautuu ulos Aineisto on olemassa tietojärjestelmässä Loppuehto Aineisto tallennettu järjestelmään virheettömästi ja kartalla näkyy haluttu piste Laadulliset vaatimukset Helppokäyttöisyys, nopea, yksityisyydensuoja, rajoitetut käyttöoikeudet 12

13 Käyttötapauksen nimi Osallistuvat Aktorit Tapahtumien kuvaus Alkuehto Loppuehto Laadulliset vaatimukset Aineiston tarkastelu Karttapalvelun asiakas 1. Karttapalvelun asiakas avaa selaimessa käyttöliittymän 2. Hän kirjautuu sisään avautuvasta pääikkunasta 3. Hän klikkaa hiirellä kartan kohtaa tai rajaa suuremman alueen, josta haluaa informaatiota 4. Riippuen käyttöoikeuksista hänelle avautuu pisteen/alueen sisältämät tiedot 5. Käyttäjä kirjautuu ulos Aineisto on tallennettuna tietokantaan Tallennettu aineisto näkyy selaimella virheettömästi Helppokäyttöisyys, nopea, yksityisyydensuoja, rajoitetut käyttöoikeudet 3 Tietokanta 3.1 Tietokannan kuvaus Tietokantasuunnitelmassa suunniteltiin kiinteistöliittymätyökalun tietokanta. Tietokanta toteutettiin postgresql- ja postgis-tietokantana. Tietokantaan tallennettiin kaikki kartan esittämiseen vaadittava informaatio sekä tiedot asiakkaista, kiinteistöistä, rakennuksista ja omistajista. Kannan suunnittelu aloitettiin aivoriihellä Varsinais-Suomen liiton työntekijöiden kanssa. Tämän pohjalta päädyttiin ER-kaavioon, jonka perusteella alettiin toteuttaa tietokantaa. Alkuperäinen suunnitelma muuttui kuitenkin useasti projektin edetessä. Syynä muutoksiin oli olemassa olevan datan puutteellisuus ja tallennusmuoto. Lisäksi edellä mainitun syyn takia jouduttiin tekemään useita kompromisseja. Tästä syystä tietokanta ei ole täysin oppikirjojen opetusten mukainen. Tietokannasta olisi tullut eheämpi, mikäli kaikki olemassa oleva (yli 5000 tietuetta) data olisi kirjoitettu uusiksi. Tämä ei kuitenkaan ollut nykyisten resurssien puitteissa mahdollista. Lisäksi tietokanta sisältää edelleen paljon tarpeettomia duplikaatteja Henkilo - taulussa, sillä useat samaa henkilöä tarkoittavat nimet on kirjoitettu tietokantaan kahdella eri tavalla. Esimerkiksi joillakin henkilöillä on nimi tietokannassa ilman toista nimeä ja toinen tietue on taas kirjoitettu sisältäen henkilön toisen nimen. Tulevaisuudessa tietokanta olisi syytä puhdistaa 13

14 tämänkaltaisista ongelmista. Liitteenä esitetty ER-kaavio on valmiin tietokannan kuvaus. ER-kaavio on tehty käyttämällä SmartDraw 2008-ohjelmaa. Tietokannan taulukot, joista selviää mitä tyyppiä attribuutit ovat, on raportin lopussa liitteenä 3.2 Relaatiokaava ja relaatioiden kuvaus Tavallisia muunnossääntöjä käyttäen liitteenä esitetty ER-kaavio muunnettiin seuraaviksi relaatioiksi: Käyttäjä (tunnus, salasana, kunta_id, osoite, postinumero, puhelin, etunimi, sukunimi, s_posti, admin, postitoimipaikka) Rakennus (rakennustunnus, osoite, osoite_2, vesi_toiminta_alueella, hule_toiminta_alueella, jäte_toiminta_alueella, RID, vesi_pvm, hule_pvm, jäte_pvm, vesi_hule_jäte, itse_lisätty, henkilö_id, kiinteistötunnus, kuntatunnus, posti_nro, x, y, the_geom) Kiinteistö (KIID, henkilö_id) Henkilö (HID, nimi, asiakas_nro) Kunta (KUID, nimi) Lisäksi tietokanta sisältää postgis:n hyödyntämistä varten tarvittavat taulukot: Geometry_columns (SRID, f_table_catalog, f_table_schema, f_table_name, f_geometry_column, coord_dimension, type) Spatial_ref_sys (SRID, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text) Tietokantaan tehtiin kartta.map-tiedostoa varten myös seuraava näkymä (view), jonka avulla MapServerin kartta.map-tiedosto esittää rakennukset ja karttaliittymässä voidaan näyttää kaikki tarvittavat tiedot kiinteistöistä: CREATE VIEW rakennukset SELECT rakennus.rid, rakennus.rakennustunnus, rakennus.kiinteistotunnus, rakennus.osoite, rakennus.osoite_2, rakennus.vesi_toiminta_alueella, rakennus.hule_toiminta_alueella, rakennus.jate_toiminta_alueella, rakennus.vesi_pvm, rakennus.hule_pvm, rakennus.jate_pvm, rakennus.vesi_hule_jate, rakennus.itse_lisatty, rakennus.posti_nro, rakennus.x, rakennus.y, rakennus.the_geom, kunta.nimi AS kunta, henkilo.nimi, henkilo.asiakas_nro, kunta.kuid, henkilo2.nimi AS kiint_om FROM rakennus LEFT JOIN henkilo ON henkilo.hid = rakennus.henkilo_id LEFT JOIN kiinteisto ON kiinteisto.kiid::text = rakennus.kiinteistotunnus::text LEFT JOIN henkilo henkilo2 ON henkilo2.hid = kiinteisto.henkilo_id, kunta 14

15 WHERE kunta.kuid = rakennus.kuntatunnus; Tämä tuottaa taulukon, jossa on seuraavat sarakkeet: (rid, rakennustunnus, kiinteistotunnus, osoite, osoite_2, vesi_toiminta_alueella, hule_toiminta_alueella, jate_toiminta_alueella, vesi_pvm, hule_pvm, jate_pvm, vesi_hule_jate, itse_lisatty, posti_nro, x, y, the_geom, kunta, nimi, asiakas_nro, kuid, kiint_om) ER-kaavion perusteella määräytyivät myös tietokannan viiteavaimet, jotka on kohteineen lueteltu alla: käyttäjä.kunta_id, rakennus.kuntatunnus -> kunta.kuid kiinteisto.henkilo_id rakennus.henkilo_id -> HID rakennus.kiinteistotunnus -> kiid Relaatiot ja attribuuttien merkitys Relaatio Käyttäjä vastaa reaalimaailman karttapalvelun käyttäjää, jolle määritetään käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjän oikeuksia oli tarkoitus rajoittaa kuntatunnuksella, joka oikeuttaisi hänet tarkastelemaan vain oman kuntansa rakennuksia. Tätä ominaisuutta ei saatu valmiiksi. Näiden lisäksi käyttäjästä tallennetaan yhteystiedot. Perustietojen lisäksi käyttäjästä tallennetaan myös tieto siitä, että onko hän järjestelmän valvoja vai ei. Tämän tiedon kertoo boolean tyyppinen rivi admin. Relaatio Kunta esittää kuntaa. Sen attribuutti KUID toimii yhdistävänä tekijänä rakennuksen ja käyttäjän välillä. Relaatio Rakennus vastaa reaalimaailman rakennusta. Siihen tallennetaan rakennuksen osoite ja tiedot siitä mihin vesijärjestelmään se kuuluu. Vesi_toiminta_alueella, Jäte_toiminta_alueella, Hule_toiminta_alueella kertoo, kuuluuko rakennus vesijärjestelmän toimittajan toimintaalueelle. Hule_Vesi_Jäte kertoo mihin vesijärjestelmiin rakennus kuuluu. Tämän rivin vaihtoehtoina on kirjainten v, h ja j erilaiset yhdistelmät. Kirjain yhdistelmästä riippuen kiinteistöliittymätyökalu esittää kartalla jonkin kuvion. Rakennus kuuluu myös johonkin kiinteistöön, joten sillä on viittaus kiinteistöön. Itse_lisätty attribuutti kertoo onko rakennuksen tiedot lisätty karttaohjelman avulla. Kiinteistö relaatio kuvaa reaalimaailman kiinteistöä. Siihen tallennetaan kiinteistön osoite ja kiinteistön yksilöivä tunnus sekä sen omistajan henkilö_id, joka viittaa Henkilö taulun HID:hen. Henkilö relaatio kuvaa rakennuksen tai kiinteistön omistajaa. Se voi olla henkilö tai yhdistys ym. Se kuvaa myös rakennuksen yhteys henkilöä eli asukasta tai muuta vastaavaa. Henkilöllä HID toimii yksilöivänä attribuuttina. HID jouduttiin tekemään, koska kaikilla kunnilla ei asiakasnumeroita ole käytössä. Asiakasnumerot halutaan kuitenkin tallentaa niiltä kunnilta, joilla tämä tieto on käytössä. Sen avulla kunta, jolla nämä tiedot on, voi käyttää niitä hyväkseen. 15

16 PostGIS-taulukot spatial_ref_sys ja geometry_columns ovat Mapserverin takia pakollisia. Spatial_ref_sys tauluun tallennetaan tiedot eri koordinaattijärjestelmistä. Geometry_columns taas esittää tiedot tietokannassa käytettävistä geometritaulukoista. Siinä kerrotaan, mikä on esitettävän muodon koordinaattien ulottuvuus (esim. kaksi- tai kolmiulotteinen), pisteen tyyppi (esim. piste tai viiva) sekä mitä koordinaattijärjestelmää se käyttää. 3.3 Tietokannan toteutus Tietokanta toteutettiin virtuaalipalvelimelle (lounaisproto.inoi.fi) käyttämällä SSH Secure Shell Client-ohjelmaa ja PHPadmin-työkalua. Tietokannan teko aloitettiin ottamalla yhteys virtuaalipalvelimeen lounaisproto.inoi.fi. Sinne luotiin tietokanta kiinteisto käskyllä createdb kiinteisto. Tämän jälkeen tietokantaan piti ladata PostGIS:n PL/pgsql-kielen tuki komennolla createlang plpgsql kiinteisto. Seuraavaksi käskyllä psql d kiinteisto f postgis.sql -komennolla tietokantaan ladattiin metadatataulu geometry_column sekä muita tarvittavia määrityksiä. PostGIS vaatii myös taulukon spatial_ref_sys, joka luotiin komennolla psql d kiinteisto f spatial_ref_sys.sql. Edellä mainituissa komennoissa on sql-tiedostoja, jotka tulevat PostGIS asennuksen mukana. Nämä tiedostot pitää paikantaa PostGIS-kansiosta ja niiden osoitteet on liitettävä tiedostojen eteen. Tässä työssä tiedostot oli kopioitu hakemistoon, jossa työskenneltiin. Seuraavassa vaiheessa aloitettiin nykyisen datan siirto tietokantaan. Ensimmäiseksi shapetiedostoista tehtiin sql-tiedostoja, jotta niiden siirto onnistuisi nopeasti. Shape-tiedosto muutettiin sql-tiedostoksi komennolla shp2pgsql s <epsgkoodi> <ShapeTiedosto> <Taulu> <Tietokanta> <Tiedosto>. Edellisessä komennossa <epsgkoodi> tarkoittaa käytettävää koordinaattisysteemiä. <ShapeTiedosto> on tiedosto, joka halutaan muuttaa sql-tiedostoksi. <Taulu> on taulun nimi, joka tiedostosta luodaan. <Tietokanta> on tietokanta, johon taulu luodaan. <Tiedosto> on tiedoston nimi, joka tiedostolle halutaan antaa. Seuraavassa on esimerkki miten rekisteri.shp -tiedosto muutettiin sql-tiedostoksi: shp2pgsql -s 2393 /var/www/lounaisproto/html/msdemo/workshop-5.0/data/rekisteri.shp rakennukset kiinteisto /var/www/lounaisproto/html/msdemo/workshop-5.0/data/rekisteri.sql Tämän jälkeen tiedosto ladattiin tietokantaan komennolla psql d <Tietokanta> -f <Tiedosto>. Alla on esimerkki edellä mainitusta rakennus.sql -tiedoston siirtämisestä tietokantaan: psql d <kiinteisto> -f <rekisteri.sql> Rekisteri taulu ei ollut tällaisenaan käyttökelvollinen, vaan siihen oli tehtävä muutoksia. Muutoksien teko aloitettiin luomalla uusi taulu rekisteri -taulusta. Uuden taulun nimeksi tuli rakennus ja se luotiin seuraavalla komennolla: 16

17 CREATE TABLE rakennus (rakennustunnus, osoite, osoite_2, vesi_toiminta_alueella, hule_toiminta_alueella, jate_toiminta_alueella, gid, kiinteistotunnus, kuntatunnus, posti_nro, x, y, the_geom) AS SELECT raken_tunn, osoite, osoite_2, vesi_toim, hule_toim, jate_toim, gid, kiint_tunn, kunta_nro, posti_nro, x, y, the_geom; Seuraavaksi lisättiin sarakkeita: begin; ALTER TABLE rakennus ADD COLUMN vesi_pvm date; ALTER TABLE rakennus ADD COLUMN hule_pvm date; ALTER TABLE rakennus ADD COLUMN jate_pvm date; ALTER TABLE rakennus ADD COLUMN vesi_hule_jate varchar(3); ALTER TABLE rakennus ADD COLUMN itse_lisatty boolean; ALTER TABLE rakennus ADD COLUMN rid serial not null primary key; ALTER TABLE rakennus ADD COLUMN henkilo_id; ALTER TABLE rakennus ADD COLUMN asiakas varchar(254); commit; Itse_lisätty -attribuutin arvoksi asetettiin oletukseksi false: UPDATE rakennus SET itse_lisatty=false; Tämän jälkeen syötettiin tarvittavia tietoja vesi_hule_jate kenttään. Tarvittavat tiedot olivat rekisteri taulussa kohdissa vesi_pvm, jate_pvm, hule_pvm. Näissä kentissä oli kirjain X merkitty kertomaan kuuluuko rakennus johonkin vesiverkostoon. Rakennus -taulun vesi_hule_jate kentän tarkoituksena on käyttää seuraavia kirjainyhdistelmiä: v = kuuluu vesiverkkoon j = kuluu jäteverkkoon h = kuluu huleverkkoon 17

18 vj = kuluu vesi- ja jäteverkkoon vh = kuluu vesi- ja huleverkkoon jh = kuluu jäte- ja huleverkkoon vhj = kuluu vesi-, hule- ja jäteverkkoon Kirjainyhdistelmien pitää olla edellä mainituissa järjestyksissä. Kaikkia näitä yhdistelmiä ei olemassaolevassa rekisteri -taulussa ollut, joten alla esitetyissä koodeissa ei kaikkia kirjainvariaatioita ole otettu huomioon: UPDATE rakennus SET vesi_hule_jate='h'; UPDATE rakennus SET vesi_hule_jate='v' FROM rekisteri WHERE rekisteri.vesi_pvm='x' AND gid=rid; UPDATE rakennus SET vesi_hule_jate='j' FROM rekisteri WHERE rekisteri.jate_pvm='x' AND gid=rid; UPDATE rakennus SET vesi_hule_jate='vh' FROM rekisteri WHERE rekisteri.vesi_pvm='x' AND rakennus.hule_pvm='x' AND gid=rid; UPDATE rakennus 18

19 SET vesi_hule_jate='vj' FROM rekisteri WHERE rekisteri.vesi_pvm='x' and rekisteri.jate_pvm='x' and gid=rid; UPDATE rakennus SET vesi_hule_jate='vhj' FROM rekisteri WHERE rekisteri.hule_pvm='x' AND rekisteri.jate_pvm='x' AND rekisteri.vesi_pvm='x' AND gid=rid; Seuraavaksi tietokantaan luotiin muut taulut: CREATE TABLE kayttaja ( tunnus character varying(10) NOT NULL, salasana character varying(10) NOT NULL, etunimi character varying(15), sukunimi character varying(15), kunta_id integer NOT NULL, osoite character varying(64) NOT NULL, postinumero integer NOT NULL, puhelin integer NOT NULL, s_posti character varying(20), admin boolean, postipaikkakunta character varying(32), PRIMARY KEY(tunnus), FOREIGN KEY (kunta_id) REFERENCE kuid ); 19

20 CREATE TABLE kiinteisto (KIID) AS SELECT DISTINCT kiinteistotunnus FROM rakennus; ALTER TABLE kiinteisto ADD COLUMN henkilo_id int; CREATE TABLE henkilo (nimi, asiakas_nro) AS SELECT DISTINCT asiakas, as_nro FROM rekisteri; ALTER TABLE henkilo ADD COLUMN hid int; PRIMARY KEY (hid); ALTER TABLE henkilo ADD PRIMARY KEY(hid); Joihinkin tauluihin syötettiin olemassaolevaa dataa ja muunneltiin niiden ominaisuuksia seuraavalla tavalla: UPDATE rakennus SET asiakas=rekisteri.asiakas FROM rekisteri; UPDATE rakennus SET henkilo_id=hid FROM henkilo WHERE nimi=asiakas; INSERT INTO henkilo (nimi) SELECT DISTINCT kiint_om FROM rekisteri, henkilo WHERE NOT henkilo.nimi=kiint_om; 20

21 ALTER TABLE rakennus ADD FOREIGN KEY (henkilo_id) REFERENCES henkilo(hid); Muutaman sarakkeen tyyppiä oli muutettava: UPDATE rakennus SET kuntatunnus=cast (kunta_nro AS int) FROM rakennus WHERE gid=rid; UPDATE rakennus SET posti_nro=cast(rekisteri.posti_nro AS int) FROM rakennus WHERE gid=rid; Lopuksi poistettiin turhia sarakkeita ja tauluja: ALTER TABLE rakennus DROP COLUMN asiakas; DROP TABLE rekisteri; 21

22 4 Kiinteistöliittymätyökalun toteutus Raportin neljäs luku sisältää paljon HTML-koodin, PHP-koodin ja javascript-koodin selitystä. Tässä raportissa ei kuitenkaan selitetä kaikkia Internet-koodauksen perustoimintoja, joten kyseinen luku vaatii hieman edellä mainittujen kielien perusteiden tuntemusta. 4.1 Kirjautuminen ja etusivu Kuva 2. Sisäänkirjautuminen Kiinteistöliittymään tehtiin ensimmäiseksi etusivu, joka vaatii sisäänkirjautumisen. Sivu kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kun käyttäjä on syöttänyt tarvittavat tiedot, tarkistetaan onko käyttäjä järjestelmänvalvoja. Tästä riippuen esitetään käyttäjälle hänelle suunnattu sivusto. Mikäli käyttäjä on järjestelmänvalvoja, saa hän toistaiseksi vain muutaman lisäominaisuuden etusivulleen. Hän voi halutessaan poistaa tai lisätä käyttäjiä. Valinta tapahtuu valitsemalla linkki poista käyttäjiä tai lisää käyttäjiä. Tavalliselle kirjautujalle näkymässä on vain kartan valintaominaisuus. Raportin tekohetkellä vaihtoehtona on vain Kiinteistöliittymä. Kirjautumiskoodi löytyy jokaiselta PHP:tä tukevalta sivulta. Ensin koodissa tallennetaan käyttäjän syöttämä tieto muuttujiin $kayttajatunnus ja $salasana: $kayttajatunnus=pg_escape_string($_server['php_auth_user']); $salasana= pg_escape_string($_server['php_auth_pw']); Seuraavaksi otetaan yhteys tietokantaan, joka sijaitsee samassa osoitteessa kuin sivustokin (localhost). Tämä kohta vaatii ehdottomasti kehittämistä siltä osin, että tällä hetkellä koodissa lukee suoraan tietokannan käyttäjätunnus ja salasana (user ja password). Tämä pitäisi muuttaa siten, että käyttäjätunnus ja salasana tulevat erillisestä PHP-sivusta, johon on tallennettuna nämä tiedot tai kiinteistöliittymän käyttäjälle annetaan myös oikeudet tietokantaan. Jälkimmäinen vaihtoehto olisi tietoturvallisuuden kannalta järkevämpi. 22

23 // Yhdistetään tietokantaan $dbconn = pg_connect("host=localhost dbname=kiinteisto user=riku password=qwerty2008") or die('could not connect: '. pg_last_error()); Seuraavassa osassa tallennetaan kirjautuneen käyttäjän tiedot muuttujien $kayttajatunnus ja $salasana avulla tietokannasta $result muuttujaan. Tämän avulla voidaan myöhemmin tarkistaa, onko käyttäjä olemassa ja täsmäävätkö käyttäjätunnus ja salasana. // Suoritetaan SQL kysely käyttäjän varmistusta varten $query = "SELECT * FROM kayttaja WHERE tunnus='$kayttajatunnus' and salasana='$salasana'"; $result = pg_query($query) or die('query failed: '. pg_last_error()); Seuraava koodi tarkistaa, että käyttäjä on syöttänyt käyttäjätunnuksen ja salasanan. Samalla se myös etsii käyttäjän tietokannasta ja tarkistaa, että käyttäjä on tietokannassa. Tämä on toteutettu kohdassa (!pg_num_rows($result)==1). pg_num_rows($result) palauttaa tietokannasta $result - muuttujaan tallennettua riviä vastaavan rivien määrän. Mikäli jokin vaadituista ominaisuuksista ei täyty, ilmoittaa sivu sen käyttäjälle. //Tarkistetaan, että käyttäjä on syöttänyt salasanan ja käyttäjätunnuksen sekä varmistetaan, että käyttäjä on olemassa if ((!isset($kayttajatunnus)) (!isset($salasana)) (!pg_num_rows($result)==1)) { header ( 'WWW-Authenticate:Basic realm="private"' ); header ( 'HTTP/ Unauthorized' ); echo 'SYÖTÄ KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA'; exit; } Seuraavat kohdat määräävät, mitä järjestelmänvalvojalle näytetään. Ensin muuttujaan $admin tallennetaan tietokannan kayttaja -taulun admin -sarakkeen tieto (boolean). Tämän jälkeen tuloksesta riippuen näkyy sivustolla joko järjestelmänvalvojan sivu tai tavallisen käyttäjän sivu. Koodin tuottama sivu näkyy kuvassa 3. // Tarkastetaan onko käyttäjä järjestelmänvalvoja $admin=pg_fetch_result($result,0,"admin"); // Mikäli käyttäjä on järjestelmänvalvoja lisätään toimintoja sivuun if ($admin=="t"){ 23

24 } echo "Tämä on administrator ominaisuuksilla varustettu kiinteistöliittymätyökalu"; echo "<br>"; echo "<a href=http://lounaisproto.inoi.fi/msdemo/test/kayttajan_lisays.php>lisää käyttäjiä</a><br>"; echo "<a href=http://lounaisproto.inoi.fi/msdemo/test/poista_kayttaja.php>poista käyttäjiä</a>"; Kuva 3. Etusivu Etusivulla on myös piilotettuja CGI (Common Gateway Interface)-muuttujia, joita tarvitaan kiinteistöliittymätyökalun kartan esittämiseen. MapServer ymmärtää useita erilaisia muuttujia. Hyväksyttävät muuttujat löytyvät MapServerin sivustolta root on karttapalvelun juurihakemisto. Sen kirjoittaminen muuttujaan helpottaa myöhemmin osoitteiden kirjoittamista. program -muuttujaan tallennetaan MapServerin osoite. map - muuttujaan tallennettaan esitettävän kartan map tiedoston osoite. layer -muuttuja kertoo, mitkä karttakerrokset esitetään kartassa, kun se ladataan. zoom -muuttuja kertoo, mikä on lähennyskerroin, kun kartta esitetään ensimmäisen kerran. graphicsroot -muuttujaan tallennetaan osoite, josta löytyvät kartassa esitettävät kuvat. <input type="hidden" name="root" value="/var/www/lounaisproto/html/msdemo/test"> <input type="hidden" name="program" value="/cgi-bin/mapserv"> <input type="hidden" name="map" value="/var/www/lounaisproto/html/msdemo/test/kartta.map"> <input type="hidden" name="layer" value="maa"> <input type="hidden" name="zoom" value="0"> <input type="hidden" name="graphicsroot" value="http://lounaisproto.inoi.fi/msdemo/test/graphics"> HTML-koodissa voidaan myös muokata.map-tiedostoa. Tässä työssä kartta.map -tiedoston TEMPLATE -muuttujaa WEB -osiossa muutettiin seuraavalla koodilla: 24

25 <select name="map_web"> <option value="template kartta.php">kiinteistöliittymä </option> </select> 4.2 Karttapalvelu Kartta.php -sivun koodi alkaa näkyvän kartan määrityksillä. Ensimmäiset kohdat on suoraan kopioitu MapServerin tutorial-koodista, jota suositellaan käyttämään. Tässä dokumentissa ei perehdytä tähän koodiin sen enempää, koska se liittyy läheisemmin MapServerin käyttöön yleisesti. Tässä dokumentissa selitetään vain koodiin tehdyt muutokset. MapServerin toimintaan ja sen käyttämään koodaukseen voi tutustua lähemmin osoitteessa: Kuva 4. Kiinteistöliittymätyökalu Koodin alussa määritellään siis ensin kartan kehykset ja määritellään kartalle erilaisia ominaisuuksia. Muutoksia koodiin on tehty kohtaan, jossa määritellään hiiren kursorin liikkeen aiheuttamat tapahtumat. Siinä koordinaatisto on määritelty vastaamaan kartan koordinaatistoa. Hiiren kursorin liikkuessa kartan päällä laskee koodi vastaavan paikan koordinaatin ja esittää sen tekstikentissä x ja y. 25

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Tuotteiden tiedot: Lisää uuden tuotteen tiedot. Muuta tai poista tuotteen tiedot. Selaa kaikkien tuotteiden tietoja.

Tuotteiden tiedot: Lisää uuden tuotteen tiedot. Muuta tai poista tuotteen tiedot. Selaa kaikkien tuotteiden tietoja. laskutus_index http://media.stadia.fi/~0700527/laskutus/laskutus_index.html Sivu 1/1 13.12.2007 Laskutus -tietokanta Henkilöiden tiedot: Lisää uuden henkilön tiedot Muuta tai poista henkilön tiedot Selaa

Lisätiedot

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina Kirjasto Kevät 2001 Auvinen Annemari Niemi Anu Harjoitustyö 7.4.2001 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Vaatimukset... 3 2.1. Toiminnalliset... 3 2.1.1. Sisäänkirjautuminen... 3 2.1.2. Nimikkeiden

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Olli Opiskelija (123), olli.opiskelija@foo.fi Maija Mallioppilas (321), maija.mallioppilas@foo.fi 13.3. 2007 1 Sisältö 1 Tietokannan kuvaus 3 1.1 Tietokannan rakenne..................................

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty ArcGIS:n versiota 10.1. Koordinaattijärjestelmä ArcGIS käyttää oletuskoordinaattijärjestelmänä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Uudistettu käyttöliittymä osoitteessa https://validointipalvelu.kanta.fi

Uudistettu käyttöliittymä osoitteessa https://validointipalvelu.kanta.fi Tutustu n palvelukuvaukseen ennen palvelun käyttöä (esim. rekisteröityminen palveluun ym. palvelun käyttöön liittyvät seikat). Palvelukuvaus on saatavissa www.kanta.fi -sivustolla http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/testaus

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot)

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot) SQL sisältää operaatiot tietokannan sisällön muodostamiseen ja ylläpitoon: insert - uusien rivien vienti tauluun delete - rivien poisto update - rivien muutos 1 Insert lauseella on kaksi muotoa: insert

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat 5 viimeisen jutun otsikot ja kirjoittajat sekä jutun alku. - Käyttäjä voi valita kirjoittajan (jutut) tai yhden jutun. Käyttäjävoi

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Tervetuloa käyttämään S-ryhmän tuotetietoportaalia! Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään luomaan salasana portaalin käyttöä varten. Päivitä tarvittaessa

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito Kanakoirakerho - websivujen ylläpito 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kirjautuminen... 1 2.1 Ylläpitovalikko... 2 3 Käyttäjien hallinta... 3 4 Sisällön muokkaaminen... 4 4.1 Editorin käyttäminen...

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus

Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö Kirjautuminen Lipakseen... 2 Liikuntapaikan sijainnin tallennus (uusi liikuntapaikka)...

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Aija Helsinki 2.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1. Yleistä...3 2. Järjestelmän toiminnot...4 2.1 Rekisteröityminen...4 2.2 Sisäänkirjautuminen...4

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Mikä on PaikkaOppi? PaikkaOppi on verkkopohjainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea paikkatietotaitojen ja ympäristöntutkimuksen monipuolista

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Esimerkki: Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Luo tietokanta Koulu. Tietokantaan lisätään 3 taulua. Kurssit-taulu: kurssiid not null primary key INTEGER aineid not

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen Kahoot! Kahoot! on internetselaimessa toimiva sovellus, jonka avulla voit pitää pieniä testejä/kokeita tai kysellä mielipiteitä. Testeihin liittyy myös pelillisyys, sillä eniten pisteitä saanut voittaa.

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 11. Hannu Markkanen /10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 11. Hannu Markkanen /10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences TIEDONHALLINTA - SYKSY 2011 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 11 TU00AA48-2002 TU10S1E Hannu Markkanen 22.11.2011 9/10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Indeksit Indeksit Taulun

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Sivupohjissa ulkoasu ja rakenne on pääasiassa jaettu erilliseen css-tyylitiedostoon,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake 1 Sisällysluettelo 1. Accuna-pikakuvakkeen asentaminen työpöydälle... 2 2. Työasemakäyttö... 3 2.1 Käynnistäminen... 3 2.2 Raportin valinta... 4 2.3 Laskentakohteiden valinta... 4 2.4 Kauden vaihto...

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot