Sivistyslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Aika: klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 30 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuosina Sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät vuosina Sivistyslautakunnan kokousajat vuosina Museotoimen kehittämistyöryhmän toiminta 35 Nuorisotyön kohdeavustukset Liikuntapalvelujen kohdeavustukset Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset Hirvensalmen kunnan kulttuuri- ja urheilustipendit 39 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänä pito. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään nähtävänä hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. Puheenjohtaja Merk. Risto Rantalainen

2 Sivistyslautakunta Aika: klo Paikka Läsnä Poissa Kunnanhallituksen kokoushuone Risto Rantalainen pj Antti Heinikainen Ari Kyröläinen Sirpa-Helena Pesonen Esa Ruhanen Pirjo Solasto Juha Ukkonen, varajäsen Aada Ruhanen Muut läsnä olleet Petteri Lahdelma, perusopetuksen rehtori, esittelijä Anne Matilainen, hallintojohtaja, esittelijä Pirkko Luntta, kunnanhallituksen edustaja, Heikki Liukkonen, kunnanhallituksen pj, Asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa-Helena Pesonen ja Juha Ukkonen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Risto Rantalainen Petteri Lahdelma Anne Matilainen Puheenjohtaja Esittelijä Esittelijä Pöytäkirjan tarkastajat Sirpa-Helena Pesonen Juha Ukkonen Pöytäkirjan nähtävänä pito. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään nähtävänä hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. Auli Relander-Ukkonen

3 Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 30 Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUOSINA Rehtori Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta hallintotoimistossa ja kirjastossa kunnanviraston ja kirjaston aukioloaikoina sekä kunnan verkkosivuilla. Hyväksyttiin

5 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUOSINA Rehtori Lautakunta antaa laskujen hyväksymisoikeuden vuosina seuraaville: rehtori perusopetuksen, kirjastotoimen, aikuiskoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen ja hallintojohtaja vapaa-aikatoimen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuksen esimies. Hyväksyttiin

6 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT VUOSINA Rehtori Sivistyslautakunta päättää sivistyslautakunnan kokousajoista vuosina Antti Heinikainen esitti, että sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa keskiviikkoisin klo Sirpa-Helena Pesonen kannatti Antti Heinikaisen esitystä. Sivistyslautakunta hyväksyi Antti Heinikaisen esityksen yksimielisesti.

7 Sivistyslautakunta MUSEOTOIMEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN TOIMINTA 34 Sivistyslautakunta asetti kokouksessaan museotoiminnan kehittämistyöryhmän. Museotyöryhmän tehtävänä on museotoimen kehittäminen pidemmällä aikavälillä ja kartoittaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Museotyöryhmään nimettiin hallintojohtaja, Esko Kekkonen, Susanna Leppänen, Jyrki Selenius ja Hirvensalmi-seura nimesi edustajakseen Raija Tantun. Sivistyslautakunta hyväksyi museotoimen kehittämistyöryhmän esityksen siitä, että Ahti Karjalaisen elämäntyömuseon (Tupa) ja Hirvensalmi-Seuran kotiseutumuseon museotoiminta keskittyy ns. Pitäjäntuvan kiinteistöön, jossa Ahti Karjalaisen elämäntyömuseo nytkin on. Museoon tulisi tilat Ahti Karjalaisen elämäntyömuseolle, Hirvensalmi-Seuran ylläpitämälle kotiseutumuseolle sekä vaihtuvalle näyttelylle. astuu voimaan jos molemmat osapuolet esityksen hyväksyvät. Lisäksi sivistyslautakunta esitti museotyöryhmän toiminnalle jatkoa siten, että museotyöryhmä koordinoi museotoiminnan kehittämistä edelleen ja selvittää museoiden yhteisiin tiloihin siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia ja työnjakoa. Hirvensalmiseura sai museovirastolta tukea rekrytoidakseen henkilön kokoamaan kotiseutumuseon näyttelyä Tupakiinteistöön. Näyttely tehtiin Tupa-kiinteistöön museotyöryhmässä päätettyyn tilajakoon perustuen ja nykyisin käytössä oleva kotiseutumuseon tila säilyy muiden tavaroiden säilytyspaikkana erillisessä sopimuksessa määritetyin ehdoin. Ahti Karjalaisen elämäntyö- näyttelyn osalta näyttely tullaan suunnittelemaan uudelleen ja näyttelyn suunnitteluun ja kokoamiseen rekrytoidaan henkilö kuukaudeksi keväällä Yhdistetyn Ahti Karjalaisen- elämäntyönäyttelyn ja kotiseutumuseon-näyttelyn avajaisia on tarkoitus viettää Tervaleppäjuhlilla kesällä Näyttelytiloissa on lisäksi vaihtuva näyttely, joka on koottu kesäksi 2017 ja se jatkaa myös kesällä Museon nimeksi ehdotetaan Pitäjäntupaa. Museotoimen kehittämistyöryhmän toimintaa esitetään jatkettavaksi syksyyn 2018 saakka ja työryhmän kokoonpanoa esitetään muutettavaksi siten, että hallintojohtajan tilalle museotyöryhmään nimetään vapaa-aikasihteeri.

8 Sivistyslautakunta Hj. Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja nimeää museotoiminnan kehittämistyöryhmään vapaa-aikasihteerin hallintojohtajan tilalle. Hyväksyttiin.

9 Sivistyslautakunta NUORISOTYÖN KOHDEAVUSTUKSET 2017 Hirvensalmen kunnan sivistyslautakunnan hyväksymien järjestö- 35 jen avustusperusteista todetaan nuorisotyön kohdeavustuksista seuraavaa: Ne myönnetään jälkikäteen toimintavuonna koituneisiin kustannuksiin ja hakemukset on toimitettava marraskuun loppuun mennessä. Kohdeavustushakemukseen on liitettävä kustannusselvitykset ja tositteet maksetuista laskuista. Kohdeavustukset jakaantuvat kerhoavustukseen, leiriavustukseen, koulutusavustukseen sekä projektiavustukseen. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu nuorisopalveluiden kustannuspaikalle yhteensä avustuksiin, joten jaettavana on enintään Avustusten jakamisesta on ilmoitettu Hirvensalmelainen - lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Avustusten hakuaika oli mennessä. Määräaikaan mennessä ei jätetty yhtään hakemusta. Hj. Lautakunta ei jaa nuorisotyön kohdeavustuksia vuonna Hyväksyttiin.

10 Sivistyslautakunta LIIKUNTAPALVELUJEN KOHDEAVUSTUKSET Hirvensalmen sivistyslautakunnan hyväksymässä järjestöjen 36 avustusperusteissa todetaan liikuntapalveluiden kohdeavustuksista mm. seuraavaa: Kohdeavustukset myönnetään jälkikäteen kuluneen toimintavuoden kustannuksiin ja hakemukset on toimitettava marraskuun loppuun mennessä. Kohdeavustushakemuksiin on liitettävä kustannusselvitykset ja tositejäljennökset maksetuista laskuista ja harjoituspäiväkirjat. Liikuntapalveluiden kohdeavustukset jakaantuvat koulutus-, startti-, projekti-, matka- ja kohdeavustuksiin. Liikuntatoimen avustusperusteissa todetaan, että: avustuksia päätettäessä ensisijaiset kohderyhmät ovat lasten ja nuorten liikuntatoimintaa, erityisliikuntatoimintaa sekä terveysliikuntatoimintaa järjestävät yhteisöt. Avustusta voidaan myöntää myös toiminnan järjestämiseen olennaisesti liittyviin kiinteisiin kustannuksiin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota kansalaisjärjestön erityisesti toiminnan yhteiskunnalliseen merkitykseen, terveiden elämäntapojen ja laajapohjaisen liikuntaharrastuksen ja Hirvensalmen näkyvyyden edistämiseen liikunnan avulla. Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan määrä ja tuloksellisuus, mitä ilmaisevat mm. - aktiivisten ja jäsenmaksunsa maksaneiden määrä - aikuisten ja nuorten harraste- ja terveysliikunnan tarjonta ja osallistuvien määrä - toiminnan suuntaaminen jäsenistön lisäksi yleisen liikuntaharrastuksen lisäämiseen - harjoitus-, kilpa- ja muiden tilaisuuksien määrä sekä niiden osanottajamäärät - ohjaus ja valmennustoiminnan määrä ja laadukkuus - aktiivisesti toimivien ohjaajien ja valmentajien lukumäärä - merkittävät saavutukset ja Hirvensalmen kunnan tunnetuksi tekeminen. Kaikki avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti talousarviomäärärahan puitteissa. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu liikuntapalveluiden kustannuspaikalle yhteensä avustuksiin, joten jaettavana on enintään

11 Sivistyslautakunta Avustusten jakamisesta on ilmoitettu Hirvensalmelainen - lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Avustusten hakuaika oli mennessä. Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa. Määräaikaan mennessä hakemukset jättivät: Haettu Hirvensalmen Urheilijat ry 3000 Hirvensalmen Veneilyseura ry 950 Ripatin Urheilijat -73 ry 220 Hj. Lautakunta jakaa liikuntapalveluiden kohdeavustukset seuraavasti: Hirvensalmen Urheilijat ry 3000 Hirvensalmen Veneilyseura ry 950 Ripatin Urheilijat ry 220 Kokonaisuudessaan jaettava summa nuoriso- ja liikuntatoimessa on Esitetään, että summaa käsitellään kokonaisuutena nuoriso- ja liikunta-avustuksia myönnettäessä. Hyväksyttiin.

12 Sivistyslautakunta KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET Hirvensalmen sivistyslautakunnan hyväksymässä järjestöjen 37 avustusperusteissa todetaan kulttuuripalveluiden kohdeavustuksista mm. seuraavaa: "Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Hirvensalmi. Kaikki avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti talousarviomäärärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti myös toiminnan järjestämiseen olennaisesti liittyviin kiinteisiin kustannuksiin. Kohdeapurahoja myönnetään taiteen eri aloille: säveltaide, kuvataide, näyttämötaide, tanssitaide, valokuvataide, elokuvataide, taideteollisuus, kirjallisuus, rakennustaide ja perinteen tallentaminen." Avustuksia on vuonna 2017 jaettavana yhteensä Näistä on jaettu perusavustuksena 1000, joten kohdeavustuksena jaettavaksi jää Avustusten jakamisesta on ilmoitettu Hirvensalmelainen-lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Avustusten hakuaika oli mennessä. Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti: Haettu Hirvensalmen käsityöyhdistys ry Hj. Lautakunta jakaa kulttuuripalveluiden kohdeavustukset seuraavasti: Hirvensalmen käsityöyhdistys ry Hyväksyttiin.

13 Sivistyslautakunta HIRVENSALMEN KUNNAN KULTTUURI- JA URHEILUSTIPENDIT Stipendit myönnetään loppuvuodesta kuluvan vuoden 38 saavutusten perusteella. Stipendi voi olla suuruinen riippuen saavutuksista. 1. Stipendin saajan tulee olla henkikirjoitettuna Hirvensalmella kyseisenä vuonna. 2. Stipendin saajan tulee olla saavutusvuonna täyttänyt 14 v. 3. Mikäli stipendien saajaehdokkaita on useita, etusijalla on arvokkaamman saavutuksen tekijä. Arvokkaammaksi katsotaan urheilussa Suomen Mestaruustason tai korkeimman tason saavutus. 4. Urheilustipendit myönnetään Suomen Liikunnan ja Urheilun, Suomen Palloliiton ja Suomen Moottoriurheiluliiton alaisissa lajeissa. 5. Kulttuuristipendi pyritään antamaan yhdelle henkilölle. Kulttuuristipendin voi saada kuvataiteen, musiikin, kirjallisuuden, teatteri-ilmaisun, perinteen tallennuksen, käsityön tai sellaisesta harrastuksesta, jossa tarvitaan taiteellista ilmaisukykyä. Hj. Sivistyslautakunta myöntää 200 euron arvoisen vuoden 2017 kulttuuristipendin Hirvensalmi-Seuralle museotoiminnan kehittämistyöstä. Urheilustipendit vuodelta 2017 jaetaan seuraavasti: Inka Hasanen, Hirvensalmen Urheilijat 130 SM-3. T17 moukari Eetu Pöyry, Mikkelin kilpaveikot SM-4, M22, 800 m 110 e Jatta Ollikainen, Navi 50 SM-13, suunnistus Hyväksyttiin.

14 Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT 39 Ilmoitus asioita ei ollut.

15 Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen sivistyslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 28-30, 39 Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta markkinaoikeudesta: Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN SIVISTYSLAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika