TOIMINTA- KERTOMUS 06/ /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- KERTOMUS 06/2010-05/2011"

Transkriptio

1 TOIMINTA- KERTOMUS 06/ /2011

2 PERINTEINEN, MODERNI PÄIVÖLÄ Perinteinen ja itsenäinen Päivölän Kansanopisto on vuodesta 1894 tarjonnut ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan koulutus- ja kehitystarpeisiin. Päivölässä asetetaan vaativat opinnolliset tavoitteet, mutta samalla pyritään antamaan opiskelijoille mahdollisuus oman persoonansa kehittämiseen sekä tilaisuus harjoitella niitä vuorovaikutustaitoja, joita jokainen tarvitsee elämässään. Päivölän opiskelijat tulevat kaikkialta Suomesta. He ovat eri-ikäisiä: monet opiskelijat ovat aikuisia, mutta joukossa on myös paljon lukiolaisia, peruskoululaisia ja muita nuoria. Vireyskursseille osallistuvat ovat jo seniori-ikäisiä. Maamme kunniakansalaisia sotiemme veteraaneja osallistuu viikon mittaisille kursseille vuosittain satoja. Opiskelijaryhmien monimuotoisuus on voimavara, joka auttaa meitä ymmärtämään muita ihmisiä ja tarjoaa lisämahdollisuuden oppia. Päivölän henkilökunta on osaavaa ja toimintapuitteet ovat hyvät. Korostamme oppimisen merkitystä, intoa ja iloa. Päivölässä vahvistetaan yleissivistäviä valmiuksia ja humanistista lähestymistapaa, mutta tärkeiksi tavoitteiksi nousevat myös työelämän edellyttämä käytännön osaaminen sekä läheiset suhteet elinkeinoelämään ja muuhun yhteiskuntaan. Opiskelu Päivölässä on myös hyvä keino parantaa edellytyksiä jatko-opintoihin. Päivölä tarjoaa opiskelijalle väylän oman tahdin mukaiseen tarvittaessa erittäin nopeaankin etenemiseen opinnoissa. Kaikessa opetuksessa korostetaan kasvua osaavaksi ihmiseksi, jolla on vahva itsetunto ja joka samalla arvostaa muita ihmisiä. Tuloksellisuus, vapaus, luottamus, avoimuus ja läheinen yhdessäolo ovatkin Päivölässä tärkeitä. Oppilaitoksemme on kansainvälinen, ja kansainvälisen kanssakäymisen taitoja koulitaan. Jotkut koulutusohjelmat tähtäävät työskentelyyn ulkomailla, mutta esim. kielitaidon kehittäminen on jo kansainvälisyyttä. Osa opettajakunnasta ja kurssilaisista on ulkomaalaisia. Näin Päivölä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä todelliseksi Euroopan ja koko maailman kansalaiseksi. Aikamme yhteiskunnan muutokset ovat nopeita ja vaikeasti ennustettavia. Yksi opetuksemme keskeinen päämäärä onkin parantaa opiskelijoiden valmiuksia elää rikkaasti ja rohkeasti jatkuvan epävarmuuden maailmassa. Päivölän Kansanopisto jatkaa modernina ja yhteistyöhaluisena oppilaitoksena vahvan perinteen pohjalta. Asko Aulanko rehtori 2

3 OPISKELIJAVIIKOT 06/ / / /2011 Perusoppijakso Lyhytkurssit, valtionapua saaneet Yhteensä muut lyhytkurssit päiväiset tilaisuudet Kaikkiaan OPISTON HALLINTO Päivölän Kansanopiston omistaa Päivölän Kansanopiston Kannattajayhdistys ry. Hallintotehtävistä vastaa Kannattajayhdistyksen valitsema johtokunta. Johtokunta Puheenjohtaja Kari Kauhanen, lääninrovasti Valkeakoski Varapuheenjohtaja Varpu Kuuliala, koulutussuunnittelija, Hämeenlinna Jäsenet Hannu Antila, maanviljelijä, Valkeakoski Vilho Lehtinen, työkoneenkuljettaja, Valkeakoski Marja-Liisa Manka, professori, Tampere Pälvi Myllylä, museonjohtaja, Valkeakoski Eero Ropo, professori, Tampere Erkki Sillantaka, agronomi, Valkeakoski Lisäksi johtokuntaan kuuluu opiston rehtori Asko Aulanko. Johtokunnan kokouksiin osallistuu puheoikeudella opiston henkilökunnan edustajana emäntä Raili Lassila. Tilintarkastajat KHT Jari Paloniemi, Tampere Varalla: KHT Veikko Terho, Tampere 3

4 PERUSOPPIJAKSO Opetusministeriö on vahvistanut Päivölän Kansanopiston kannattajayhdistys ry:lle Päivölän Kansanopistoa varten myönnetyn kansanopiston ylläpitämisluvan, jonka mukaan opisto on yleissivistävää aikuiskoulutusta antava sisäoppilaitos. Laitoksen tarkoituksena on edistää kansalaisten omaehtoista opiskelua opiston arvotaustaa ja kasvatustavoitteita korostaen sekä tukea heidän persoonallista kehitystään. Koulutuksessa korostetaan yhteiskuntaan, kansainvälisyyteen ja kansalliseen kulttuuriin liittyviä arvoja ja kasvatustavoitteita. Yleissivistävän koulutuksen lisäksi opisto järjestää ammatillista lisäkoulutusta niin kuin siitä erikseen säädetään ja määrätään. Opisto järjestää humanistista ja yhteiskunnallista, kansainvälisyyttä ja kulttuuria tukevaa koulutusta. Koulutustehtävä toteutuu opiston järjestäessä perusoppijakson opintokokonaisuuksia sekä lyhytkursseja. Opetustoiminta Englanti 8,5 kk Englanti 4 kk Opaskoulu ja Oikeustiede Matematiikka I Matematiikka II Opistossa noudatettiin viisipäiväistä työviikkoa. Matematiikkalinja opiskeli myös noin joka toisen viikonlopun. Stipendit Kielilinja Sanni Petäjistö Opaskoulu Talvikoulun osalta: Piia Janttonen Oikeustieteen linja Camilla Grönberg Matematiikkalinja Ylemmältä vuosikurssilta: Kalliomäki Timo, Löf Samuli, Peltola Reko, Saarelainen Joni Alemmalta vuosikurssilta: Uusluoto Veli-Pekka Stipendien lahjoittajat Lions Club Valkeakoski, Yrjö Tähti, Sillantaan rahasto 4

5 KIELILINJA Kielilinjan perusoppijakson tavoitteena on avartaa opiskelijoiden maailmankuvaa ja vahvistaa heidän kulttuuri-identiteettiään. Kielitaidon parantamisen ja uusien kielten opiskelun ohella opiskelijat tutustuvat eri maiden kulttuureihin ja tapoihin siten, että he oppivat ymmärtämään ja kunnioittamaan niitä. Opiskelijoita kannustetaan omatoimisuuteen ja vastuun kantoon omasta opiskelustaan. Opiskelijoiden sosiaalisia taitoja vahvistetaan. Kielilinjalla opetusta annetaan sekä alkeistasolla, jatkotasolla että 4 kk:n englannin ryhmässä perustasolla. Opetuksesta vastaavat suomalaiset opettajat yhdessä syntyperäisten opettajien kanssa. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja antaa heille valmiuksia jatko-opiskeluun. Opiskelijat voivat suorittaa ja korottaa yo-kirjoitusten arvosanoja. Kielilinja tekee yhteistyötä eri yliopistojen ja Valkeakosken Tietotien aikuislukion kanssa. RYHMÄT OPPIAINEINEEN Englanti 8,5 kk, 45 op, Ryhmässä opiskeli 13 opiskelijaa. Englantia opetettiin 635 tuntia. Englannin opetukseen sisältyi kielioppia, Amerikan ja Englannin kulttuuriopintoja, keskusteluharjoituksia, kuunteluharjoituksia, lukutekniikoiden hiomista, sanaston syventämistä, kirjallisuusanalyysin perusteet harjoituksineen, tekstipohjaisten esseiden kirjoittamista ja käännöskurssi. Lisäksi opiskelijat saivat valmennusta yokirjoitusten kielten kokeisiin. Yliopistoon pyrkiviä valmennettiin neljään eri pääsykokeeseen. Valmennusryhmien rinnalla toimi englannin perusrakenteita vahvistava orientaatioryhmä. Sivukielenään 12 opiskelijaa opiskeli espanjaa (194 tuntia). Ripeätahtisella kurssilla opiskeltiin espanjan kielen perusteet ja peruskielioppi kokonaisuudessaan sekä tutustuttiin espanjankieliseen maailmaan ja sen kulttuuriin. Materiaalina Mäkinen-Riiho-Torvinen: Qué tal? tekstit ja sanastot ja kielioppi ja harjoitukset 1 ja 2. Yo-kirjoituksiin (3 opiskelijaa) osallistuville oli oma harjoitusryhmä (23 tuntia). Muut aineet: ruotsi (52 tuntia), kielitieteen perusteet (15 tuntia) ja linjanjohtajan tunti (40 tuntia). 5

6 Englanti 4 kk, 22op, Ryhmässä opiskeli 9 opiskelijaa. Englantia opetettiin 271 tuntia. Englannin opetukseen kuului puhumis- ja kirjoitusharjoituksia, kuunteluja, matkailutilanteiden harjoittelua, peruskielioppia ja sanaston laajentamista. Materiaalina Jokela-Sjögren: English for you 2 ja 3. Englannin 4 kk:n ryhmä opiskeli myös matkailuespanjaa 59 tuntia. Materiaalina Kaasinen-Laine ym: Fantástico! 1, kappaleet 1-7. Kielilinjalaisia opintomatkalla Edinburghissa Kielilinjalla vierailivat seuraavat luennoitsijat Terhi Leskinen, Heini Puhakka, Tiina Varis ja Jenni Tuikkala 6

7 Kielilinjalla tapahtui kielilinjan tutustumispäivä tutustumisilta laavulla ,5 kk englannin teemaviikko ja etäviikot ja Guy Fawkes päivä vierailu Tampereen yliopistoon Päivölän Pidot espanjan teemapäivät kielilinjan (4 kk) päättäjäiset vierailuluento: Asuminen ja opiskelu Britanniassa 4.2. Superbowl 7.2. tutustuminen ValkeakoskenTietotien lukioon 8.2. yo-kuuntelut , kirjalliset kokeet ja (14 suoritusta) Romeo and Juliet -näytelmä Tampereen Steiner -koululla käännöskurssi espanjalainen keittiö-kurssi 6.4. (yhteistyöös Valkeakoski-Opisto) kielitieteen perusteet opintomatka Edinburghiin päättäjäiset (8.5 kk)13.5. Talven uurastus tuotti tulosta Kielilinjalaiset osallistuivat tänäkin vuonna hyvin tuloksin yo-kirjoituksiin. Suorituksia kielten kokeista kirjattiin 14. Yksi opiskelija suoritti yo-kokeen kokonaisuudessaan. Lyhyen espanjan uutena kokeena kirjoitti 3 opiskelijaa ja muut suoritukset olivat arvosanojen korotuksia. Päivölässä saatujen oppien ansiosta useat kielilinjalaiset jatkavat syksyllä englantilaisen filologian tai englannin kääntämisen opiskelua eri yliopistoissa. 7

8 OPASKOULU (sekä ) Matkaopaskoulussa opiskelevalle opetettiin Opaskoulun opintosisällön lisäksi länsimaisen yhteiskunnan perusarvoja, vuorovaikutustaitoja sekä tuettiin henkilön persoonan kehitystä. Lisäksi suomalaisen yhteiskunnallisen kehityksen ymmärtämistä tuettiin kiinnittäen opetuksessa huomio erityisesti työn ja koulutuksen muuttumiseen ja erilaisiin yhteiskunnallisten muutosten selitysmalleihin. Tavoitteiden saavuttaminen Annoimme Opaskoulussa opiskelevalle ne tiedot ja taidot, joilla hän selviytyy matkaoppaan työtehtävistä ulkomaan lomakohteessa Suomessa toimivien valmismatkanjärjestäjien palveluksessa. Matkailulinjan koulutuksessa korostuvat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot ja kansainvälisyys. Opetus on ollut käytännönläheistä ja laaja-alaista ja se on antanut opiskelijalle matkailualalla tarvittava sen hetkinen perusosaaminen. Opetus antoi valmiudet matkailualan tehtäviin niin, että opiskelija työllistyisi matkailualalle koulutuksen jälkeen menestyisi työtehtävissään nauttisi annettujen tehtävien suorittamisesta Opaskouluissa opetetut aineet ja opintopisteet Ulkomaan matkaopastyö sisältäen lentokenttäkuljetukset, tervetulotilaisuudet, puhelinpalvelu, hotellitapaamiset, retket, kriisinhallinta (onnettomuudet ja luonnonkatastrofit), toiminnot odottamattomissa tilanteissa kuten lennonmyöhästymiset. Lisäksi kestävä matkailu (4,5 op), asiakaspalvelu (3,5 op), kohde- ja tuotetietous (4 op), matkailun perusteet ja kansainvälisyys (4 op), opastustekniikka (3 op), it (0,5 op), suomen kieli (1,5 op), matkailuenglanti (2 op), matkailuruotsi (2 op) sekä aloittavana kielenä espanja (6 op). Talvikoulu teki viikon mittaisen opintomatkan Playa del Inglésiin Gran Canarialle. Kesäkoulun 2011 opintomatka tullaan tekemään Sunny Beachille Bulgariaan. Talvikoulu osallistui Matkamessuille Helsingissä tammikuussa Sekä talvi- että kesäkoulu tekevät päivän kestoisen opintomatkan Helsinkiin, jolloin tutustutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintoihin matkailun ammattilaisen näkökulmasta sekä osallistutaan 1,5 tuntia kestävään Helsingin kaupunkiopastukseen tai vaihtoehtoisesti tutustutaan Suomenlinnaan. 8

9 Opaskoulut järjestävät opistolla Guide Line -tapahtuman, johon kuuluu cabaret-esitys ja kolmen ruokalajin illallinen. Lisäksi pidettiin myyjäiset ja arpajaiset. Tapahtumaan myydään lippuja ja koko illan tuotto käytetään lyhentämättömänä Opaskoulun ulkomaan opintomatkaan. Opaskoulun opiskelijat ovat toimineet opiskelijapäivystäjinä virka-ajan ulkopuolella opiston toimiston sulkemisen jälkeen (arkisin klo ja viikonloput mukaan lukien). Seuraavat yritykset ja yhteisöt kävivät opistolla luennoimassa Opaskoulun opiskelijoille: TUI Nordic (Finnmatkat), Thomas Cook Northern Europe (Tjäreborg), Kuoni Finland (Apollomatkat), Alma Tour ja Forex valuutanvaihto. Erityisluennon Egyptistä ja Niilin risteilyistä piti Markku Virtanen. Lisäksi opiskelijoille järjestettiin ensisammutusharjoitus Valkeakosken Sammutinhuollon toimesta ja ulkomaan matkaoppaille räätälöidyn ensiapukurssin 8h veti SPR:n toimesta Jaana Holm. Opiskelijamäärä Opaskoulussa Talvikoulussa ( ) oli 22 opiskelijaa ja kesäkoulussa 2011 ( ) on 11 opiskelijaa. Työllistyminen heti koulutuksen jälkeen Työllistyminen koki historiallisen muutoksen talvikoulun osalta Egyptin ja Tunisian poliittisesta murroksesta johtuen. Maiden matkakohteet suljettiin ja kohteissa töissä olleet oppaat jäivät hetkellisesti työttömiksi. Tästä seurasi työantajien asettama stop recruitment, josta johtuen Päivölän Opaskoulusta työtarjouksen sai ainoastaan 6 opiskelijaa koulun päättyessä Kolme viikkoa myöhemmin tilanne oli kuitenkin tasaantunut niin, että kyseisen talvikoulun työllistymisprosentiksi saatiin lopulta 100. Opiskelijat työllistyivät läheisimpien yhteistyökumppaneiden (Finnmatkat, Tjäreborg ja Apollomatkat) palvelukseen. 9

10 Opaskoulu talvi Opaskoulu kesä

11 OIKEUSTIETEEN LINJA Oikeustieteen linjan (9 kk) tarkoituksena on antaa opiskelijoille laajaalaiset perustiedot oikeudellisesta elämästä, oikeustieteen perusaloista sekä valmiudet soveltaa oikeudellista tietoa monipuolisesti. Opetus on järjestetty Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston oikeustieteen opintosuunnitelman mukaisesti. Linjalla opiskeli seitsemän oppilasta, joista yksi keskeytti opinnot. LINJAN OPPIAINEET Lähiopetuksena suoritetut opinnot Lähiopetuksena opiskeltiin yleisten oikeusjärjestysopintojen 50 opintopisteen kokonaisuus. Siihen kuuluivat seuraavat opintojaksot: - Valtiosääntöoikeus (5 op.) - Yleishallinto-oikeus (6 op.) - Finanssioikeuden perusteet (5 op.) - Yritysoikeuden perusteet (6 op.) - Eurooppa-oikeuden perusteet (6 op.) - Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op.) - Johdatus yksityisoikeuteen (3 op.) - Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen (5 op.) - Oikeudellinen ratkaisutoiminta (5 op.) - Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa (5 op.) Tämän lisäksi opiskelijat suorittivat opintojaksot Johdatus oikeustieteeseen (2 op.) sekä englannin kielen kurssin English Academic Reading and Study Skills for Students of Law. Yhteensä lähiopetusta annettiin 715 tuntia. Opiskelumenestys Linjan opiskelumenestys oli kokonaisuudessaan hyvä. Opiskelijat suorittivat avoimen yliopiston tenteissä hyväksytyksi yhteensä 279 opintopistettä. Neljä linjan opiskelijaa pääsi suoraan jatkamaan opintojaan Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettuaan 50 opintopistettä hyvin arvosanoin. Opintomatka Oikeustieteen linja teki opintomatkan Luxemburgiin ja Strasbourgiin, joissa tutustumiskohteina olivat Euroopan unionin tuomioistuin sekä Euroopan parlamentti. 11

12 Oikeustieteen linjan päättäjäisissä oltiin tyytyväisissä tunnelmissa 12

13 MATEMATIIKKALINJA Matematiikkalinjan tavoitteena on antaa opiskelijoille kattava matemaattisluonnontieteellinen yleissivistys ja erinomaiset valmiudet eri alojen jatkoopintoihin. Nuorten kasvuun sosiaalisiksi ja vastuuntunteviksi kansalaisiksi kiinnitetään erityistä huomiota. Linjalla opiskelee samanaikaisesti kaksi vuosikurssia. Nuorempi vuosikurssi (Heksat) aloitti opintonsa kesälukukaudella Kesälukukaudella opiskeli 28 opiskelijaa. Syksyllä Heksoja oli 21. Vanhemman vuosikurssin opiskelijat (Nanot) palasivat kesälomalta opintojen pariin Vanhemmalla vuosikurssilla oli 23 opiskelijaa. Molemmat vuosikurssit ovat olleet 12 tuntia viikossa erityisesti tietotekniikan opintoja tukevassa työharjoittelussa Nokian Toijalan tutkimuskeskuksessa. Opetetut aineet: Heksat Matematiikka (780 oph), fysiikka (330 oph), tietotekniikka (108 oph), kemia (48 oph), valinnaisia harjoituksia (27 oph) ja muut opinnot (237 oph). Muihin opintoihin kuului yleissivistävää ainesta, ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita sekä ryhmähengen kehittämistä ja tapakulttuuria. Oppilaanohjausta on annettu sekä tuntimuotoisena että henkilökohtaisesti. Opetetut aineet: Nanot Matematiikka (189 oph), fysiikka (102 oph), kemia (120 oph), valinnaiset harjoitukset (240 oph), tiedekasvatus (105 oph), ruotsi (61 oph) ja muut opinnot (240 oph). Muihin opintoihin kuuluu yleissivistävää ainesta, ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita sekä ryhmähengen kehittämistä ja tapakulttuuria. Oppilaanohjausta on annettu sekä tuntimuotoisena että henkilökohtaisesti. Lukuvuoden tapahtumat ''Tiimipäivä'' Ryhmätyötaitojen ja organisoinnin kehityspäivä yhdessä Nokia oyj:n kanssa Matematiikan olympiavalmennusviikonloput: , , , , ja sekä valmennusviikko Perinnepäivät Matematiikkalinjan entiset opiskelijat kertovat kokemuksistaan maailmalta Vanhempainiltapäivä Finlandia-hiihto Pythagoraan polku -joukkuematematiikkakilpailu Opintomatka Tarttoon Viroon Opintomatka Cernin tutkimuskeskukseen (11 opiskelijaa) Potkijaiset 2.6. Nuoremman vuosikurssin järjestämät läksiäiset poislähtevälle Päättäjäiset

14 Kisamenestys MAOLin Neljän tieteen kisojen tuloksia: Matematiikkakilpailun loppukilpailuun pääsivät Eetu Haavisto (10.) ja Noora Vainio (18.). Alkukilpailussa heidän lisäkseen menestyivät Henri Kumpulainen ja Jaakko Hartikainen. Fysiikkakilpailun loppukilpailussa kisaili Juuso Koskinen (16.). Datatähti-tietotekniikkakilpailun loppukilpailuun pääsivät Samuli Löf (2.), Timo Kalliomäki (4.), Nyyti Kinnunen (4.), Jesper Hjorth, Noora Vainio, Jan Solanti, Jaakko Hartikainen, Henri Kumpulainen ja Henri Lunnikivi. Datatähden 15:ta parhaasta yhdeksän oli Päivölästä! Eetu Haavisto ja Henri Kumpulainen osallistuivat Pohjoismaiseen matematiikkakilpailuun. Heinäkuussa 2010 kansainvälisissä matematiikkaolympialaisissa Kazakstanissa Suomen joukkueeseen kuului Aleksi Korpinen. Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailussa keväällä 2011 palkittiin Nyyti Kinnunen ja Henna Silvennoinen Eläinten havaitseminen laserkeilausaineistosta -työllään. Tutki, kokeile, kehitä -kilpailussa keväällä 2011 palkittiin (III sija) Teo Lappi Koulukiusaamisen laskennallinen simulointi -työllään. Lisäksi tunnustuspalkinnon saivat Sini Pietilä ja Noora Vainio Matemaatikot sisäoppilaitoksessa - Minäkäsityksen vertailua -työllään sekä kannustuspalkinnon Antti Hepolampi Näytöltä vai paperilta - Lukunopeus ja luetun ymmärtäminen eri lailla toteutetuissa kokeissa -työllään. Kansainväliseen Mathematical Contest in Modelling -kilpailuun osallistui kaksi joukkuetta. Joukkueista toinen saavutti Meritorious Winner - tuloksen, mikä tarkoittaa sijoittumista 15% parhaimmistoon. Kevään 2011 ylioppilaat kirjoittivat keskimäärin 6,73 ainetta ja puoltoäänien keskiarvo oli 32,6. 14

15 KANSANPERINTEEN LINJA Kansanperinteen linja aloitti toimintansa syksyllä Linja on ainoa laatuaan Suomessa. Opintojen tavoitteena on punoa yhteen vanhat käsityötavat, kansanlääkintä, laulut ja runot, historia, kieli ja kirjallisuus. Käsityö-opinnoissa noudatetaan vuoden kierron mukaisia työaikoja. Vuotuisjuhlat rytmittävät opintoja ja niiden järjestämisessä opiskelijat voivat näyttää monipuolisesti osaamisensa. Myös opintomatkat ovat tärkeä osa oppimista. Linjan toiminnassa pyrittiin tiiviiseen yhteistyöhön lähiseudun väestön ja yhdistysten kanssa. Myös monia paikallisia opettajia kävi opettamassa perinnelinjalla. Yhteistyö kantoikin hedelmää. Opiskelijat kävivät kylällä talkoissa sekä Tarttistorilla esiintymässä ja myymässä perinnetuotteita. Aleksis Kiven päivänä perinnelinja järjesti Sääksmäen kotiseuturetken. Yhteistyö median kanssa oli vilkasta ja linjasta tehtiin yli 20 juttua ja artikkelia. LINJAN OPETTAJAT Opettajat Pääosa opinnoista toteutettiin viikoittaisina teemoina. Vierailevia opettajia oli 60, joista 13 opetti viikon ja muut muutamasta tunnista pariin päivään. Linjan johtaja Eero Peltonen vastasi kansanmusiikin opetuksesta. Hän johti opintojen aikana perustettua Päivölän perinneorkesteria, joka esiintyi mm. Latviassa museoiden yössä, Maitolava-klubilla Tampereella, Ritvalan Helkajuhlilla sekä Suomen Muinaistaideseuran seminaarissa Hämeenlinnassa. Esa Kallio oli sekä opiskelijan että opettajan roolissa. Hän luennoi mm. kansankulttuurin merkkihenkilöistä sekä ohjasi talkootöitä. Hän laittoi kuntoon myös Päivölän museon ja kirjaston sekä järjesti näyttelyn omistamistaan saamelaiskäsitöistä. OPINTO-OHJELMA Perinnekäsityöt ja talkoot Opetusta annettiin pehmeissä perinnevaatetuksen valmistuksessa: kehruussa, huovutuksessa, muinaispuvun teossa, meripihka- ja sarvikorujen sekä tallukoiden ja nahkasaappaiden valmistuksessa. Metallitöistä harjaannuttiin sepäntöissä ja pronssivalussa. Myös savea, kalannahkaa ja tuohta työstettiin sekä speltti- ja lankahimmeleitä tehtiin. Hirsirakentamisessa opiskelijat valmistivat hirsikehikon, joka päätyi Kauppilanmäen ulkomuseoon. Siellä Valkeakosken koululaiset saavat kokeilla kehikon purkamista ja kokoamista. Jutikkalan kartanossa perinneopiskelijat saivat oppia ruisleivän leipomisessa ja saippuan keitossa. Opiskelijat järjestivät tekemistään käsitöistä näyttelyn, jonka avajaiset olivat helatorstaina

16 Kansanlääkintä ja ravintotietous Opetusta annettiin kansanlääkinnässä mm. kuppauksessa, kalevalaisessa jäsenkorjauksessa sekä perinteisten lääkeyrttien käytössä. Ravintopuolella tietämystä tuli villivihannesten tunnistamisessa, niiden käytössä ruoanvalmistuksessa, salaattina sekä hapattamisessa. Myös mehiläishoidon alkeet opittiin. Osana opetusta vierailtiin Iittalan Hunaja- Aitassa. Perinnemaiseman hoito Perinnemaiseman hoitoa opittiin kahtena päivänä Tuomarlan tilalla. Päiviin kuului niittoa, haravointia, vesurointia, kasvien tunnistamista sekä perinnemaiseman hoitotietoutta. Eränkäynti Tärkein eränkäyntiin liittyvä asia oli talviverkoilla käynti. Samalla opiskelijat saivat kuulla Pentti Linkolan tarinoita työhevosista ja kalastuksesta. Myös yksi erävaellus oli ohjelmassa. Historia ja arkeologia Paikallishistoriaa linjalla opettivat Kari Rydman ja Leena Valkeapää. Arkeologisiin löytöihin tutustuttiin Tarttilassa, Sääksmäellä ja Jutikkalassa. Iku-Turso kirkkoveneellä opiskelijat soutivat Uittamolta Helkavuoren huvilalle, jossa Hannu Antila saunoitti heidät ja tarinoi paikan historiasta. Mytologia, uskonto ja etymologia Suomen esihistoriaa ja muinaissuomalaista maailmankuvaa valaisi mm. Timo Heikkilä, luterilaista perinnettä Kari Kauhanen ja ortodoksista traditiota Kastehelmi Aho. Sanojen alkuperää käsitteli mm. Kaisa Häkkinen. Kansantaide Runolaulua ja musiikkia opetti linjan johtaja Eero Peltonen. Kansantanssia opetti mm. latvialainen Vita Bogana. Myös suomalaisen kansantanssiin vanhimpiin kerrostumiin perehdyttiin ja huutokatrillia tanssittiin. ITEtaiteeseen tutustuttiin opintomatkoilla. Kanteleensoiton perusteet tuli opittua ja soitinrakennuksessa tehtiin mm. jouhikkoja ja rumpuja. Myös perinneleikkejä leikittiin. Työharjoittelu Opiskelijoilla oli kaksi viikon harjoittelujaksoa, ensimmäinen syksyllä ja toinen keväällä. He opettelivat mm. maton kutomista, sepän töitä, lautanauhan, ryijyn ja turvevaatteiden tekoa. Osa heistä teki perinnetutkimusta. Talkoot Opintomatkalla Mellilässä opiskelijat tekivät pärekattoa ja Frantsilan yrttitilalla laittoivat kasvimaata istutuskuntoon. Tarttilan kylällä opiskelijat punamultasivat ladon ja Jutikkalan kartanossa he suorivat metsää ja puhdistivat ulkorakennuksen katon. 16

17 Opinto- ja virkistysmatkat Opintomatkoja tehtiin seitsemän. Matkalla Kuivasjärvelle ja Hämeenkyröön opittiin mm. lampaan keritsemistä, lääkeyrttien tunnistamista sekä savusaunomista. Evolla poltettiin tervaa, tehtiin pärekoppia sekä savottatöitä. Mellilässä ja Karjalohjalla tutustuttiin ITEtaiteilijoihin. Tampereella käytiin Karhun vuosi-näyttelyssä, Tuomiokirkossa, Etnomusikologian laitoksella ja Ortodoksikirkossa. Latviassa ja Virossa tutustuttiin mm. soitinrakentajaan, ulkoilmamuseoon, viinitilaan ja käsityökiltaan. Myös liiviläisten kulttuuritalossa vierailtiin. Urjalassa tutustuttiin paikallishistoriaan ja arkeologiaan. Vuotuisjuhlien vietto Kansanperinteen linjan opiskelijat järjestivät neljä juhlaa opintovuoden aikana. Kekrijuhlaan osallistui 80 henkilöä. Laskiaisjuhla napakelkkoineen ja pulkkamäkineen järjestettiin Päivölän opiskelijoille. Helatorstaina perinnelinja järjesti karhunpeijaisiin perustuvan Otavan Häät-näytelmän. Juhannuksena perinnelinja järjesti aurinkoa kunnioittavan seremonian ja kyläjuhlan Tarttilan raitilla. Perinnekurssi pärekatto-talkoissa 17

18 PÄIVÖLÄN OPISTOESITTELYT LUKIOISSA JA STUDIA-MESSUILLA Talven aikana kävivät Päivölän pitkien linjojen opettajat esittelemässä opistoa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan lukioiden abiturienteille. Vierailuja tehtiin yhteensä 16 lukioon. Marraskuussa 2010 opisto osallistui valtakunnallisille Studia messuille Helsingin Messukeskuksessa. Päivölä oli ainoa pirkanmaalainen kansanopisto messuilla. Päivölän osastolla Studia-messuilla riitti kävijöitä. 18

19 OPISKELIJAKUNTA Päivölän Kansanopiston opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki perusoppijakson opiskelijat. Opiskelijakunnan päätavoitteena on opiskelijoiden omatoimisuuden ja vastuullisuuden lisääminen sekä keskinäisen sopeutuvuuden edistäminen. Opiskelijat ovat suurelta osin ottaneet vastuun vapaa-ajan vietosta sekä sisäoppilaitoksen järjestyksestä, valvonnasta ja hoidosta. Opiskelijat valitsevat jokaisesta ryhmästä yhden edustajan hallitukseen, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontui viikoittain koko vuoden ajan. Opiskelijakunnan jäsenet Koro Jenni, Enlganti 8,5kk Hautamäki Anne, Englanti 4 kk Puikko Saanakaisa, Opaskoulu Loikala Mira, syksy 2010, Grönberg Camilla, kevät 2011, Oikeustiede Boissonnier Kalle, Vainio Noora, Matematiikkalinja Mokkila Kaisu, Perinnelinja Linjojen yhteiset tapahtumat Itsenäisyysjuhla Lucia-kulkue Laskiaistanssit Illanvietto Leffaillat 19

20 VALTIONAVUNALAISET LYHYTKURSSIT Tavoitteidensa mukaisesti Päivölän Kansanopisto innosti kaikenikäisiä opiskelemaan ja harrastamaan. Veteraanikurssit houkuttivat perinteisesti satoja veteraaneja ja heidän omaisiaan virkistäytymään viikon mittaisilla kursseilla. Kädentaidoissa kiinnostivat edelleen maalauskurssit. Taideopetusta annettiin eri tekniikoissa ja erimittaisilla kursseilla. Kädentaitojen saralla oli tarjolla myös tilkkutyökurssi. Kursseja järjestettiin viimevuotista enemmän ja ne olivat kestoltaan pidempiä kurssilaisten toiveiden mukaisesti. Opiston valmiudet, välineet ja ohjelmat mahdollistivat erilaisten tietotekniikkaan ja matematiikkaan liittyvien kurssien pitämisen. Yhteiskuntaa koskettavat asiat kiinnostavat edelleen ja perinteinen Kansalaistiedonkurssi keräsi taas runsaan osallistujamäärän. Opiston kielten opetuksessa intensiiviset kurssit olivat edelleen suosiossa. Kieliopetusta toteutettiin espanjan-, ruotsin-, englannin- ja ranskankielissä. Kokonaisuudessaan kurssitarjonta noudatteli hyvin pitkälle edellisten vuosien linjaa. Painopisteet ovat siis edelleen kädentaidoissa, kielissä ja matematiikassa. kurssisihteeri 20

21 Kurssin nimi Fantastico 4 - espanjaa edistyneille Kesäiset Tähtipäivät Tietotekniikkaleiri Matematiikan kesälukukausi Matematiikan kesälukukausi Travel in english Tilkuista laukuksi Akvarellimaalaus Matematiikan kesälukukausi Matematiikan kesälukukausi Have fun in english Taijin kesäkurssi Kultainen Sydän Mosaiikkikurssi Kansalaistieto Matematiikan kesälukukausi Matematiikan kesälukukausi Matematiikkaleiri Keski-Helsingin musiikkiopisto Matematiikan kesälukukausi Matematiikan kesälukukausi Veteraanien virkistys LogoArt Veteraanien virkistys Veteraanien virkistys Veteraanien virkistys Veteraanien virkistys Co-rento voimavarakouluttaja Abi-englanti Pitkän matematiikan viikonloppuabikurssi Matematiikkavalmennus Matematiikkaviikonloppu Matematiikkaviikonloppu Pitkän matematiikan viikonloppuabikurssi Matematiikkaviikonloppu Matematiikkaviikonloppu Tilkkukurssi Matematiikkavalmennus Co-rento voimavarakouluttaja Matematiikkaviikonloppu Matematiikkaviikonloppu Matematiikan perinnepäivät Matematiikkaviikonloppu Matematiikkavalmennus Co-rento voimavarakouluttaja th International Sandis Workshop

22 Talviset tähtipäivät Matematiikkavalmennus Matematiikan tutustumisviikonloppu Matematiikkaviikonloppu LogoArt Matematiikan tutustumisviikonloppu Logiikka Matematiikkaviikonloppu Co-rento Espanjan opettajien koulutus Matematiikan tutustumisviikonloppu Lukuteoria Matematiikkaviikonloppu Pitkän matematiikan viikonloppuabikurssi I Muotokuvamaalaus I Muotokuvamaalaus II Pitkän matematiikan viikonloppuabikurssi II Matematiikan tutustumisviikonloppu Matematiikkavalmennus Matematiikkaviikonloppu Pitkän matematiikan abikurssi Talvimaalaus Matematiikkaviikonloppu Fysiikan kertauskurssi Matematiikkaviikonloppu Matematiikkaviikonloppu Co-rento Pythagoraan polku Veteraanien virkistyskurssi Tilkkukurssi Iloa laulamiseen Matematiikkaviikonloppu Matematiikkavalmennus LogoArt Matematiikan ja fysiikan kertaus Veteraanien virkistyskurssi Matematiikkaviikonloppu

TOIMINTA- KERTOMUS 06/2010-05/2011

TOIMINTA- KERTOMUS 06/2010-05/2011 TOIMINTA- KERTOMUS 06/2010-05/2011 PERINTEINEN, MODERNI PÄIVÖLÄ Perinteinen ja itsenäinen Päivölän Kansanopisto on vuodesta 1894 tarjonnut ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan koulutus- ja kehitystarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 06/2010-05/2011

TOIMINTA- KERTOMUS 06/2010-05/2011 TOIMINTA- KERTOMUS 06/2010-05/2011 PERINTEINEN, MODERNI PÄIVÖLÄ Perinteinen ja itsenäinen Päivölän Kansanopisto on vuodesta 1894 tarjonnut ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan koulutus- ja kehitystarpeisiin.

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa Alku uudelle... Tässä päivässä ja tulevaisuudessa 2 Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin omistama kansanopisto, jossa voi suorittaa joustavasti lähi- ja etäopintoja. Erityisosaamistamme on verkkopedagogiikka,

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012 Hirvialhon koulu Akaan Viialassa 14. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Krista Wegelius TuRes 87 86 92 96 361 2. Marjatta Laine TuRes 74 72 76 75 297 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. korpr Antti Raittinen

Lisätiedot

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 21.01.2010 klo 15.30 yhteyshenkilö Makkonen Yrjö puh.0400570255 BUSSI NRO1 nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 49kpl LAPINLAHTI S-MARKET klo 8:50 bussivastaava 2 Kolehmainen Mika Peltosalmi 044-3020514 18

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016 Toijalan Yhteiskoulu 16. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Marjatta Laine TuRes 63 67 77 76 283 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. jääk Vesa Torkko VaRes 96 97 95 98 386 18x 2. korpr Antti Raittinen VaRes

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO Vuodesta 1898 alkaen Ylioppilaita jo lähes 12 000 Keski-Pohjanmaan ensimmäinen suomenkielinen lukio KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO KYL VAHVA YLEISLUKIO a Vankka pohja yo-tutkintoon, jatko-opintoihin ja hyvään

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Sairaala Golf 25.7.-26.7.

Sairaala Golf 25.7.-26.7. Sivu 1 (7) 1. Keski-Suomen ks/sisätautiklinikka Nyman Kai 32 0 Sarasoja Taneli 37 0 Vänttinen Esko 30 0 Back Paula 41 0 3 PARASTA 110 0 YHTEENSÄ 110 2. Team Stadi Helsinki Rahikainen Eero 37 0 Puhakka

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. lukio

Munkkiniemen yhteiskoulu. lukio Munkkiniemen yhteiskoulu lukio TERVETULOA MUNKAN LUKIOON! Munkka on moderni yksityiskoulu, jolla on vankat perinteet. Lukiossa on laaja kurssitarjonta ja kattavasti kertauskursseja. Munkka on laatulukio,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 11 LUKION TYÖSUUNNITELMA LV.2013 2014 12 KESKI-SUOMEN LUKIOIDEN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

1. Miika Mäkinen RiihimKi ,2 6, Tuomo Rämö HämeenlTa ,2 5, Johannes Hartikainen HämeenlTa 547 0,0 5,47

1. Miika Mäkinen RiihimKi ,2 6, Tuomo Rämö HämeenlTa ,2 5, Johannes Hartikainen HämeenlTa 547 0,0 5,47 Seuraottelu Kisko - Tarmo Peltosaari 29.5.2016 TULOKSET M 100 m Tuuli: NWND 1. Tapio Nieminen RiihimKi 11,21 2. Miika Mäkinen RiihimKi 11,34 3. Tuomo Rämö HämeenlTa 11,68 4. Ilari Saunamäki RiihimKi 12,03

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

ROCK'N'SWING GP LAHTI TUOMARIT

ROCK'N'SWING GP LAHTI TUOMARIT FUSKU FUSKU LAPSI 1 D 1 81 Peltola, Mirko Syrjäläinen, Jenna Tanssikerho Jam'n Roll ry Lahti 2 1 1 1 2 2 50 Äijö, Mikke Mäkinen, Julia Tanssiseura Swing Team ry Tampere 3 7 3 3 3 3 75 Jokinen, Leevi I

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta 33 Kokousaika Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00-20.16 (kahvitauko 19.15-19.34) Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 29-38

Lisätiedot

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 NOKIAN LUKIO/KERTAUSTILAISUUDET kevät 2012 Äidinkieli: Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 Haakana Marianne Kaikkonen Johanna Kalliokoski Tytti Koskinen Suvi Lahdenpohja

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVIEN SUUNNITELMIEN YHTEENVETO LUKUVUOSI 2015 2016

MIKKELIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVIEN SUUNNITELMIEN YHTEENVETO LUKUVUOSI 2015 2016 MIKKELIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVIEN SUUNNITELMIEN YHTEENVETO LUKUVUOSI 2015 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA AJATUS... 3 KESKEISET TAVOITTEET... 4 KEHITTÄMISHANKKEET...

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Liminka, Laidunkauden avauskisat

Liminka, Laidunkauden avauskisat Liminka, Laidunkauden avauskisat Liminka, Laidunkauden avauskisat 10.6.2010 M 60m: +1,6m/s 1. Jaakko Tornberg Raahen Vesa 7,07 2. Kari Asumaniemi Oulun Pyrintö 7,27 3. Ari Laitinen Oulun Pyrintö 7,36 4.

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Oulu, sisulisä hallikilpailut Oulun Pyrintö 1.2. Oulu, pm-kisat hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, hallitonnit hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, pm-maantiejuoksut

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut

HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut 13.7.2012 TYTÖT 7 v Pallonheitto 1. Erica Syrjälä Tammelan Ryske 19,00 2. Inkeri Kaseva Forssan Salama 14,00 3. Aino-Maija Jaatinen Urjalan Urheilijat 9,56 4.

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry. 1.4.-17 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Autio Mikko 91 95 186 2 Parkkamäki Jukka 89 90 179 3 Luomala Arto 94 84 178 4 Passi Mika 89 87 176 5 Kivelä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI 10.10.2017 (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Ankelo Annika Teknisen lautakunnan jäsen Ei ilmoitettavaa 2 Alanko Jori Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi ,0 km - 11.0.00,0 km 1 m 000 m 119 120 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 2149841 Ristomatti Hakola 11:29:0 27505122 Esa Mursu 11:0:00 0979240 Elmeri Toivanen 11:0:0 28958422 Jani Sarkkinen 11:1:00

Lisätiedot