TOIMINTA- KERTOMUS 06/ /2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- KERTOMUS 06/2010-05/2011"

Transkriptio

1 TOIMINTA- KERTOMUS 06/ /2011

2 PERINTEINEN, MODERNI PÄIVÖLÄ Perinteinen ja itsenäinen Päivölän Kansanopisto on vuodesta 1894 tarjonnut ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan koulutus- ja kehitystarpeisiin. Päivölässä asetetaan vaativat opinnolliset tavoitteet, mutta samalla pyritään antamaan opiskelijoille mahdollisuus oman persoonansa kehittämiseen sekä tilaisuus harjoitella niitä vuorovaikutustaitoja, joita jokainen tarvitsee elämässään. Päivölän opiskelijat tulevat kaikkialta Suomesta. He ovat eri-ikäisiä: monet opiskelijat ovat aikuisia, mutta joukossa on myös paljon lukiolaisia, peruskoululaisia ja muita nuoria. Vireyskursseille osallistuvat ovat jo seniori-ikäisiä. Maamme kunniakansalaisia sotiemme veteraaneja osallistuu viikon mittaisille kursseille vuosittain satoja. Opiskelijaryhmien monimuotoisuus on voimavara, joka auttaa meitä ymmärtämään muita ihmisiä ja tarjoaa lisämahdollisuuden oppia. Päivölän henkilökunta on osaavaa ja toimintapuitteet ovat hyvät. Korostamme oppimisen merkitystä, intoa ja iloa. Päivölässä vahvistetaan yleissivistäviä valmiuksia ja humanistista lähestymistapaa, mutta tärkeiksi tavoitteiksi nousevat myös työelämän edellyttämä käytännön osaaminen sekä läheiset suhteet elinkeinoelämään ja muuhun yhteiskuntaan. Opiskelu Päivölässä on myös hyvä keino parantaa edellytyksiä jatko-opintoihin. Päivölä tarjoaa opiskelijalle väylän oman tahdin mukaiseen tarvittaessa erittäin nopeaankin etenemiseen opinnoissa. Kaikessa opetuksessa korostetaan kasvua osaavaksi ihmiseksi, jolla on vahva itsetunto ja joka samalla arvostaa muita ihmisiä. Tuloksellisuus, vapaus, luottamus, avoimuus ja läheinen yhdessäolo ovatkin Päivölässä tärkeitä. Oppilaitoksemme on kansainvälinen, ja kansainvälisen kanssakäymisen taitoja koulitaan. Jotkut koulutusohjelmat tähtäävät työskentelyyn ulkomailla, mutta esim. kielitaidon kehittäminen on jo kansainvälisyyttä. Osa opettajakunnasta ja kurssilaisista on ulkomaalaisia. Näin Päivölä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä todelliseksi Euroopan ja koko maailman kansalaiseksi. Aikamme yhteiskunnan muutokset ovat nopeita ja vaikeasti ennustettavia. Yksi opetuksemme keskeinen päämäärä onkin parantaa opiskelijoiden valmiuksia elää rikkaasti ja rohkeasti jatkuvan epävarmuuden maailmassa. Päivölän Kansanopisto jatkaa modernina ja yhteistyöhaluisena oppilaitoksena vahvan perinteen pohjalta. Asko Aulanko rehtori 2

3 OPISKELIJAVIIKOT 06/ / / /2011 Perusoppijakso Lyhytkurssit, valtionapua saaneet Yhteensä muut lyhytkurssit päiväiset tilaisuudet Kaikkiaan OPISTON HALLINTO Päivölän Kansanopiston omistaa Päivölän Kansanopiston Kannattajayhdistys ry. Hallintotehtävistä vastaa Kannattajayhdistyksen valitsema johtokunta. Johtokunta Puheenjohtaja Kari Kauhanen, lääninrovasti Valkeakoski Varapuheenjohtaja Varpu Kuuliala, koulutussuunnittelija, Hämeenlinna Jäsenet Hannu Antila, maanviljelijä, Valkeakoski Vilho Lehtinen, työkoneenkuljettaja, Valkeakoski Marja-Liisa Manka, professori, Tampere Pälvi Myllylä, museonjohtaja, Valkeakoski Eero Ropo, professori, Tampere Erkki Sillantaka, agronomi, Valkeakoski Lisäksi johtokuntaan kuuluu opiston rehtori Asko Aulanko. Johtokunnan kokouksiin osallistuu puheoikeudella opiston henkilökunnan edustajana emäntä Raili Lassila. Tilintarkastajat KHT Jari Paloniemi, Tampere Varalla: KHT Veikko Terho, Tampere 3

4 PERUSOPPIJAKSO Opetusministeriö on vahvistanut Päivölän Kansanopiston kannattajayhdistys ry:lle Päivölän Kansanopistoa varten myönnetyn kansanopiston ylläpitämisluvan, jonka mukaan opisto on yleissivistävää aikuiskoulutusta antava sisäoppilaitos. Laitoksen tarkoituksena on edistää kansalaisten omaehtoista opiskelua opiston arvotaustaa ja kasvatustavoitteita korostaen sekä tukea heidän persoonallista kehitystään. Koulutuksessa korostetaan yhteiskuntaan, kansainvälisyyteen ja kansalliseen kulttuuriin liittyviä arvoja ja kasvatustavoitteita. Yleissivistävän koulutuksen lisäksi opisto järjestää ammatillista lisäkoulutusta niin kuin siitä erikseen säädetään ja määrätään. Opisto järjestää humanistista ja yhteiskunnallista, kansainvälisyyttä ja kulttuuria tukevaa koulutusta. Koulutustehtävä toteutuu opiston järjestäessä perusoppijakson opintokokonaisuuksia sekä lyhytkursseja. Opetustoiminta Englanti 8,5 kk Englanti 4 kk Opaskoulu ja Oikeustiede Matematiikka I Matematiikka II Opistossa noudatettiin viisipäiväistä työviikkoa. Matematiikkalinja opiskeli myös noin joka toisen viikonlopun. Stipendit Kielilinja Sanni Petäjistö Opaskoulu Talvikoulun osalta: Piia Janttonen Oikeustieteen linja Camilla Grönberg Matematiikkalinja Ylemmältä vuosikurssilta: Kalliomäki Timo, Löf Samuli, Peltola Reko, Saarelainen Joni Alemmalta vuosikurssilta: Uusluoto Veli-Pekka Stipendien lahjoittajat Lions Club Valkeakoski, Yrjö Tähti, Sillantaan rahasto 4

5 KIELILINJA Kielilinjan perusoppijakson tavoitteena on avartaa opiskelijoiden maailmankuvaa ja vahvistaa heidän kulttuuri-identiteettiään. Kielitaidon parantamisen ja uusien kielten opiskelun ohella opiskelijat tutustuvat eri maiden kulttuureihin ja tapoihin siten, että he oppivat ymmärtämään ja kunnioittamaan niitä. Opiskelijoita kannustetaan omatoimisuuteen ja vastuun kantoon omasta opiskelustaan. Opiskelijoiden sosiaalisia taitoja vahvistetaan. Kielilinjalla opetusta annetaan sekä alkeistasolla, jatkotasolla että 4 kk:n englannin ryhmässä perustasolla. Opetuksesta vastaavat suomalaiset opettajat yhdessä syntyperäisten opettajien kanssa. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja antaa heille valmiuksia jatko-opiskeluun. Opiskelijat voivat suorittaa ja korottaa yo-kirjoitusten arvosanoja. Kielilinja tekee yhteistyötä eri yliopistojen ja Valkeakosken Tietotien aikuislukion kanssa. RYHMÄT OPPIAINEINEEN Englanti 8,5 kk, 45 op, Ryhmässä opiskeli 13 opiskelijaa. Englantia opetettiin 635 tuntia. Englannin opetukseen sisältyi kielioppia, Amerikan ja Englannin kulttuuriopintoja, keskusteluharjoituksia, kuunteluharjoituksia, lukutekniikoiden hiomista, sanaston syventämistä, kirjallisuusanalyysin perusteet harjoituksineen, tekstipohjaisten esseiden kirjoittamista ja käännöskurssi. Lisäksi opiskelijat saivat valmennusta yokirjoitusten kielten kokeisiin. Yliopistoon pyrkiviä valmennettiin neljään eri pääsykokeeseen. Valmennusryhmien rinnalla toimi englannin perusrakenteita vahvistava orientaatioryhmä. Sivukielenään 12 opiskelijaa opiskeli espanjaa (194 tuntia). Ripeätahtisella kurssilla opiskeltiin espanjan kielen perusteet ja peruskielioppi kokonaisuudessaan sekä tutustuttiin espanjankieliseen maailmaan ja sen kulttuuriin. Materiaalina Mäkinen-Riiho-Torvinen: Qué tal? tekstit ja sanastot ja kielioppi ja harjoitukset 1 ja 2. Yo-kirjoituksiin (3 opiskelijaa) osallistuville oli oma harjoitusryhmä (23 tuntia). Muut aineet: ruotsi (52 tuntia), kielitieteen perusteet (15 tuntia) ja linjanjohtajan tunti (40 tuntia). 5

6 Englanti 4 kk, 22op, Ryhmässä opiskeli 9 opiskelijaa. Englantia opetettiin 271 tuntia. Englannin opetukseen kuului puhumis- ja kirjoitusharjoituksia, kuunteluja, matkailutilanteiden harjoittelua, peruskielioppia ja sanaston laajentamista. Materiaalina Jokela-Sjögren: English for you 2 ja 3. Englannin 4 kk:n ryhmä opiskeli myös matkailuespanjaa 59 tuntia. Materiaalina Kaasinen-Laine ym: Fantástico! 1, kappaleet 1-7. Kielilinjalaisia opintomatkalla Edinburghissa Kielilinjalla vierailivat seuraavat luennoitsijat Terhi Leskinen, Heini Puhakka, Tiina Varis ja Jenni Tuikkala 6

7 Kielilinjalla tapahtui kielilinjan tutustumispäivä tutustumisilta laavulla ,5 kk englannin teemaviikko ja etäviikot ja Guy Fawkes päivä vierailu Tampereen yliopistoon Päivölän Pidot espanjan teemapäivät kielilinjan (4 kk) päättäjäiset vierailuluento: Asuminen ja opiskelu Britanniassa 4.2. Superbowl 7.2. tutustuminen ValkeakoskenTietotien lukioon 8.2. yo-kuuntelut , kirjalliset kokeet ja (14 suoritusta) Romeo and Juliet -näytelmä Tampereen Steiner -koululla käännöskurssi espanjalainen keittiö-kurssi 6.4. (yhteistyöös Valkeakoski-Opisto) kielitieteen perusteet opintomatka Edinburghiin päättäjäiset (8.5 kk)13.5. Talven uurastus tuotti tulosta Kielilinjalaiset osallistuivat tänäkin vuonna hyvin tuloksin yo-kirjoituksiin. Suorituksia kielten kokeista kirjattiin 14. Yksi opiskelija suoritti yo-kokeen kokonaisuudessaan. Lyhyen espanjan uutena kokeena kirjoitti 3 opiskelijaa ja muut suoritukset olivat arvosanojen korotuksia. Päivölässä saatujen oppien ansiosta useat kielilinjalaiset jatkavat syksyllä englantilaisen filologian tai englannin kääntämisen opiskelua eri yliopistoissa. 7

8 OPASKOULU (sekä ) Matkaopaskoulussa opiskelevalle opetettiin Opaskoulun opintosisällön lisäksi länsimaisen yhteiskunnan perusarvoja, vuorovaikutustaitoja sekä tuettiin henkilön persoonan kehitystä. Lisäksi suomalaisen yhteiskunnallisen kehityksen ymmärtämistä tuettiin kiinnittäen opetuksessa huomio erityisesti työn ja koulutuksen muuttumiseen ja erilaisiin yhteiskunnallisten muutosten selitysmalleihin. Tavoitteiden saavuttaminen Annoimme Opaskoulussa opiskelevalle ne tiedot ja taidot, joilla hän selviytyy matkaoppaan työtehtävistä ulkomaan lomakohteessa Suomessa toimivien valmismatkanjärjestäjien palveluksessa. Matkailulinjan koulutuksessa korostuvat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot ja kansainvälisyys. Opetus on ollut käytännönläheistä ja laaja-alaista ja se on antanut opiskelijalle matkailualalla tarvittava sen hetkinen perusosaaminen. Opetus antoi valmiudet matkailualan tehtäviin niin, että opiskelija työllistyisi matkailualalle koulutuksen jälkeen menestyisi työtehtävissään nauttisi annettujen tehtävien suorittamisesta Opaskouluissa opetetut aineet ja opintopisteet Ulkomaan matkaopastyö sisältäen lentokenttäkuljetukset, tervetulotilaisuudet, puhelinpalvelu, hotellitapaamiset, retket, kriisinhallinta (onnettomuudet ja luonnonkatastrofit), toiminnot odottamattomissa tilanteissa kuten lennonmyöhästymiset. Lisäksi kestävä matkailu (4,5 op), asiakaspalvelu (3,5 op), kohde- ja tuotetietous (4 op), matkailun perusteet ja kansainvälisyys (4 op), opastustekniikka (3 op), it (0,5 op), suomen kieli (1,5 op), matkailuenglanti (2 op), matkailuruotsi (2 op) sekä aloittavana kielenä espanja (6 op). Talvikoulu teki viikon mittaisen opintomatkan Playa del Inglésiin Gran Canarialle. Kesäkoulun 2011 opintomatka tullaan tekemään Sunny Beachille Bulgariaan. Talvikoulu osallistui Matkamessuille Helsingissä tammikuussa Sekä talvi- että kesäkoulu tekevät päivän kestoisen opintomatkan Helsinkiin, jolloin tutustutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintoihin matkailun ammattilaisen näkökulmasta sekä osallistutaan 1,5 tuntia kestävään Helsingin kaupunkiopastukseen tai vaihtoehtoisesti tutustutaan Suomenlinnaan. 8

9 Opaskoulut järjestävät opistolla Guide Line -tapahtuman, johon kuuluu cabaret-esitys ja kolmen ruokalajin illallinen. Lisäksi pidettiin myyjäiset ja arpajaiset. Tapahtumaan myydään lippuja ja koko illan tuotto käytetään lyhentämättömänä Opaskoulun ulkomaan opintomatkaan. Opaskoulun opiskelijat ovat toimineet opiskelijapäivystäjinä virka-ajan ulkopuolella opiston toimiston sulkemisen jälkeen (arkisin klo ja viikonloput mukaan lukien). Seuraavat yritykset ja yhteisöt kävivät opistolla luennoimassa Opaskoulun opiskelijoille: TUI Nordic (Finnmatkat), Thomas Cook Northern Europe (Tjäreborg), Kuoni Finland (Apollomatkat), Alma Tour ja Forex valuutanvaihto. Erityisluennon Egyptistä ja Niilin risteilyistä piti Markku Virtanen. Lisäksi opiskelijoille järjestettiin ensisammutusharjoitus Valkeakosken Sammutinhuollon toimesta ja ulkomaan matkaoppaille räätälöidyn ensiapukurssin 8h veti SPR:n toimesta Jaana Holm. Opiskelijamäärä Opaskoulussa Talvikoulussa ( ) oli 22 opiskelijaa ja kesäkoulussa 2011 ( ) on 11 opiskelijaa. Työllistyminen heti koulutuksen jälkeen Työllistyminen koki historiallisen muutoksen talvikoulun osalta Egyptin ja Tunisian poliittisesta murroksesta johtuen. Maiden matkakohteet suljettiin ja kohteissa töissä olleet oppaat jäivät hetkellisesti työttömiksi. Tästä seurasi työantajien asettama stop recruitment, josta johtuen Päivölän Opaskoulusta työtarjouksen sai ainoastaan 6 opiskelijaa koulun päättyessä Kolme viikkoa myöhemmin tilanne oli kuitenkin tasaantunut niin, että kyseisen talvikoulun työllistymisprosentiksi saatiin lopulta 100. Opiskelijat työllistyivät läheisimpien yhteistyökumppaneiden (Finnmatkat, Tjäreborg ja Apollomatkat) palvelukseen. 9

10 Opaskoulu talvi Opaskoulu kesä

11 OIKEUSTIETEEN LINJA Oikeustieteen linjan (9 kk) tarkoituksena on antaa opiskelijoille laajaalaiset perustiedot oikeudellisesta elämästä, oikeustieteen perusaloista sekä valmiudet soveltaa oikeudellista tietoa monipuolisesti. Opetus on järjestetty Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston oikeustieteen opintosuunnitelman mukaisesti. Linjalla opiskeli seitsemän oppilasta, joista yksi keskeytti opinnot. LINJAN OPPIAINEET Lähiopetuksena suoritetut opinnot Lähiopetuksena opiskeltiin yleisten oikeusjärjestysopintojen 50 opintopisteen kokonaisuus. Siihen kuuluivat seuraavat opintojaksot: - Valtiosääntöoikeus (5 op.) - Yleishallinto-oikeus (6 op.) - Finanssioikeuden perusteet (5 op.) - Yritysoikeuden perusteet (6 op.) - Eurooppa-oikeuden perusteet (6 op.) - Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op.) - Johdatus yksityisoikeuteen (3 op.) - Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen (5 op.) - Oikeudellinen ratkaisutoiminta (5 op.) - Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa (5 op.) Tämän lisäksi opiskelijat suorittivat opintojaksot Johdatus oikeustieteeseen (2 op.) sekä englannin kielen kurssin English Academic Reading and Study Skills for Students of Law. Yhteensä lähiopetusta annettiin 715 tuntia. Opiskelumenestys Linjan opiskelumenestys oli kokonaisuudessaan hyvä. Opiskelijat suorittivat avoimen yliopiston tenteissä hyväksytyksi yhteensä 279 opintopistettä. Neljä linjan opiskelijaa pääsi suoraan jatkamaan opintojaan Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettuaan 50 opintopistettä hyvin arvosanoin. Opintomatka Oikeustieteen linja teki opintomatkan Luxemburgiin ja Strasbourgiin, joissa tutustumiskohteina olivat Euroopan unionin tuomioistuin sekä Euroopan parlamentti. 11

12 Oikeustieteen linjan päättäjäisissä oltiin tyytyväisissä tunnelmissa 12

13 MATEMATIIKKALINJA Matematiikkalinjan tavoitteena on antaa opiskelijoille kattava matemaattisluonnontieteellinen yleissivistys ja erinomaiset valmiudet eri alojen jatkoopintoihin. Nuorten kasvuun sosiaalisiksi ja vastuuntunteviksi kansalaisiksi kiinnitetään erityistä huomiota. Linjalla opiskelee samanaikaisesti kaksi vuosikurssia. Nuorempi vuosikurssi (Heksat) aloitti opintonsa kesälukukaudella Kesälukukaudella opiskeli 28 opiskelijaa. Syksyllä Heksoja oli 21. Vanhemman vuosikurssin opiskelijat (Nanot) palasivat kesälomalta opintojen pariin Vanhemmalla vuosikurssilla oli 23 opiskelijaa. Molemmat vuosikurssit ovat olleet 12 tuntia viikossa erityisesti tietotekniikan opintoja tukevassa työharjoittelussa Nokian Toijalan tutkimuskeskuksessa. Opetetut aineet: Heksat Matematiikka (780 oph), fysiikka (330 oph), tietotekniikka (108 oph), kemia (48 oph), valinnaisia harjoituksia (27 oph) ja muut opinnot (237 oph). Muihin opintoihin kuului yleissivistävää ainesta, ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita sekä ryhmähengen kehittämistä ja tapakulttuuria. Oppilaanohjausta on annettu sekä tuntimuotoisena että henkilökohtaisesti. Opetetut aineet: Nanot Matematiikka (189 oph), fysiikka (102 oph), kemia (120 oph), valinnaiset harjoitukset (240 oph), tiedekasvatus (105 oph), ruotsi (61 oph) ja muut opinnot (240 oph). Muihin opintoihin kuuluu yleissivistävää ainesta, ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita sekä ryhmähengen kehittämistä ja tapakulttuuria. Oppilaanohjausta on annettu sekä tuntimuotoisena että henkilökohtaisesti. Lukuvuoden tapahtumat ''Tiimipäivä'' Ryhmätyötaitojen ja organisoinnin kehityspäivä yhdessä Nokia oyj:n kanssa Matematiikan olympiavalmennusviikonloput: , , , , ja sekä valmennusviikko Perinnepäivät Matematiikkalinjan entiset opiskelijat kertovat kokemuksistaan maailmalta Vanhempainiltapäivä Finlandia-hiihto Pythagoraan polku -joukkuematematiikkakilpailu Opintomatka Tarttoon Viroon Opintomatka Cernin tutkimuskeskukseen (11 opiskelijaa) Potkijaiset 2.6. Nuoremman vuosikurssin järjestämät läksiäiset poislähtevälle Päättäjäiset

14 Kisamenestys MAOLin Neljän tieteen kisojen tuloksia: Matematiikkakilpailun loppukilpailuun pääsivät Eetu Haavisto (10.) ja Noora Vainio (18.). Alkukilpailussa heidän lisäkseen menestyivät Henri Kumpulainen ja Jaakko Hartikainen. Fysiikkakilpailun loppukilpailussa kisaili Juuso Koskinen (16.). Datatähti-tietotekniikkakilpailun loppukilpailuun pääsivät Samuli Löf (2.), Timo Kalliomäki (4.), Nyyti Kinnunen (4.), Jesper Hjorth, Noora Vainio, Jan Solanti, Jaakko Hartikainen, Henri Kumpulainen ja Henri Lunnikivi. Datatähden 15:ta parhaasta yhdeksän oli Päivölästä! Eetu Haavisto ja Henri Kumpulainen osallistuivat Pohjoismaiseen matematiikkakilpailuun. Heinäkuussa 2010 kansainvälisissä matematiikkaolympialaisissa Kazakstanissa Suomen joukkueeseen kuului Aleksi Korpinen. Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailussa keväällä 2011 palkittiin Nyyti Kinnunen ja Henna Silvennoinen Eläinten havaitseminen laserkeilausaineistosta -työllään. Tutki, kokeile, kehitä -kilpailussa keväällä 2011 palkittiin (III sija) Teo Lappi Koulukiusaamisen laskennallinen simulointi -työllään. Lisäksi tunnustuspalkinnon saivat Sini Pietilä ja Noora Vainio Matemaatikot sisäoppilaitoksessa - Minäkäsityksen vertailua -työllään sekä kannustuspalkinnon Antti Hepolampi Näytöltä vai paperilta - Lukunopeus ja luetun ymmärtäminen eri lailla toteutetuissa kokeissa -työllään. Kansainväliseen Mathematical Contest in Modelling -kilpailuun osallistui kaksi joukkuetta. Joukkueista toinen saavutti Meritorious Winner - tuloksen, mikä tarkoittaa sijoittumista 15% parhaimmistoon. Kevään 2011 ylioppilaat kirjoittivat keskimäärin 6,73 ainetta ja puoltoäänien keskiarvo oli 32,6. 14

15 KANSANPERINTEEN LINJA Kansanperinteen linja aloitti toimintansa syksyllä Linja on ainoa laatuaan Suomessa. Opintojen tavoitteena on punoa yhteen vanhat käsityötavat, kansanlääkintä, laulut ja runot, historia, kieli ja kirjallisuus. Käsityö-opinnoissa noudatetaan vuoden kierron mukaisia työaikoja. Vuotuisjuhlat rytmittävät opintoja ja niiden järjestämisessä opiskelijat voivat näyttää monipuolisesti osaamisensa. Myös opintomatkat ovat tärkeä osa oppimista. Linjan toiminnassa pyrittiin tiiviiseen yhteistyöhön lähiseudun väestön ja yhdistysten kanssa. Myös monia paikallisia opettajia kävi opettamassa perinnelinjalla. Yhteistyö kantoikin hedelmää. Opiskelijat kävivät kylällä talkoissa sekä Tarttistorilla esiintymässä ja myymässä perinnetuotteita. Aleksis Kiven päivänä perinnelinja järjesti Sääksmäen kotiseuturetken. Yhteistyö median kanssa oli vilkasta ja linjasta tehtiin yli 20 juttua ja artikkelia. LINJAN OPETTAJAT Opettajat Pääosa opinnoista toteutettiin viikoittaisina teemoina. Vierailevia opettajia oli 60, joista 13 opetti viikon ja muut muutamasta tunnista pariin päivään. Linjan johtaja Eero Peltonen vastasi kansanmusiikin opetuksesta. Hän johti opintojen aikana perustettua Päivölän perinneorkesteria, joka esiintyi mm. Latviassa museoiden yössä, Maitolava-klubilla Tampereella, Ritvalan Helkajuhlilla sekä Suomen Muinaistaideseuran seminaarissa Hämeenlinnassa. Esa Kallio oli sekä opiskelijan että opettajan roolissa. Hän luennoi mm. kansankulttuurin merkkihenkilöistä sekä ohjasi talkootöitä. Hän laittoi kuntoon myös Päivölän museon ja kirjaston sekä järjesti näyttelyn omistamistaan saamelaiskäsitöistä. OPINTO-OHJELMA Perinnekäsityöt ja talkoot Opetusta annettiin pehmeissä perinnevaatetuksen valmistuksessa: kehruussa, huovutuksessa, muinaispuvun teossa, meripihka- ja sarvikorujen sekä tallukoiden ja nahkasaappaiden valmistuksessa. Metallitöistä harjaannuttiin sepäntöissä ja pronssivalussa. Myös savea, kalannahkaa ja tuohta työstettiin sekä speltti- ja lankahimmeleitä tehtiin. Hirsirakentamisessa opiskelijat valmistivat hirsikehikon, joka päätyi Kauppilanmäen ulkomuseoon. Siellä Valkeakosken koululaiset saavat kokeilla kehikon purkamista ja kokoamista. Jutikkalan kartanossa perinneopiskelijat saivat oppia ruisleivän leipomisessa ja saippuan keitossa. Opiskelijat järjestivät tekemistään käsitöistä näyttelyn, jonka avajaiset olivat helatorstaina

16 Kansanlääkintä ja ravintotietous Opetusta annettiin kansanlääkinnässä mm. kuppauksessa, kalevalaisessa jäsenkorjauksessa sekä perinteisten lääkeyrttien käytössä. Ravintopuolella tietämystä tuli villivihannesten tunnistamisessa, niiden käytössä ruoanvalmistuksessa, salaattina sekä hapattamisessa. Myös mehiläishoidon alkeet opittiin. Osana opetusta vierailtiin Iittalan Hunaja- Aitassa. Perinnemaiseman hoito Perinnemaiseman hoitoa opittiin kahtena päivänä Tuomarlan tilalla. Päiviin kuului niittoa, haravointia, vesurointia, kasvien tunnistamista sekä perinnemaiseman hoitotietoutta. Eränkäynti Tärkein eränkäyntiin liittyvä asia oli talviverkoilla käynti. Samalla opiskelijat saivat kuulla Pentti Linkolan tarinoita työhevosista ja kalastuksesta. Myös yksi erävaellus oli ohjelmassa. Historia ja arkeologia Paikallishistoriaa linjalla opettivat Kari Rydman ja Leena Valkeapää. Arkeologisiin löytöihin tutustuttiin Tarttilassa, Sääksmäellä ja Jutikkalassa. Iku-Turso kirkkoveneellä opiskelijat soutivat Uittamolta Helkavuoren huvilalle, jossa Hannu Antila saunoitti heidät ja tarinoi paikan historiasta. Mytologia, uskonto ja etymologia Suomen esihistoriaa ja muinaissuomalaista maailmankuvaa valaisi mm. Timo Heikkilä, luterilaista perinnettä Kari Kauhanen ja ortodoksista traditiota Kastehelmi Aho. Sanojen alkuperää käsitteli mm. Kaisa Häkkinen. Kansantaide Runolaulua ja musiikkia opetti linjan johtaja Eero Peltonen. Kansantanssia opetti mm. latvialainen Vita Bogana. Myös suomalaisen kansantanssiin vanhimpiin kerrostumiin perehdyttiin ja huutokatrillia tanssittiin. ITEtaiteeseen tutustuttiin opintomatkoilla. Kanteleensoiton perusteet tuli opittua ja soitinrakennuksessa tehtiin mm. jouhikkoja ja rumpuja. Myös perinneleikkejä leikittiin. Työharjoittelu Opiskelijoilla oli kaksi viikon harjoittelujaksoa, ensimmäinen syksyllä ja toinen keväällä. He opettelivat mm. maton kutomista, sepän töitä, lautanauhan, ryijyn ja turvevaatteiden tekoa. Osa heistä teki perinnetutkimusta. Talkoot Opintomatkalla Mellilässä opiskelijat tekivät pärekattoa ja Frantsilan yrttitilalla laittoivat kasvimaata istutuskuntoon. Tarttilan kylällä opiskelijat punamultasivat ladon ja Jutikkalan kartanossa he suorivat metsää ja puhdistivat ulkorakennuksen katon. 16

17 Opinto- ja virkistysmatkat Opintomatkoja tehtiin seitsemän. Matkalla Kuivasjärvelle ja Hämeenkyröön opittiin mm. lampaan keritsemistä, lääkeyrttien tunnistamista sekä savusaunomista. Evolla poltettiin tervaa, tehtiin pärekoppia sekä savottatöitä. Mellilässä ja Karjalohjalla tutustuttiin ITEtaiteilijoihin. Tampereella käytiin Karhun vuosi-näyttelyssä, Tuomiokirkossa, Etnomusikologian laitoksella ja Ortodoksikirkossa. Latviassa ja Virossa tutustuttiin mm. soitinrakentajaan, ulkoilmamuseoon, viinitilaan ja käsityökiltaan. Myös liiviläisten kulttuuritalossa vierailtiin. Urjalassa tutustuttiin paikallishistoriaan ja arkeologiaan. Vuotuisjuhlien vietto Kansanperinteen linjan opiskelijat järjestivät neljä juhlaa opintovuoden aikana. Kekrijuhlaan osallistui 80 henkilöä. Laskiaisjuhla napakelkkoineen ja pulkkamäkineen järjestettiin Päivölän opiskelijoille. Helatorstaina perinnelinja järjesti karhunpeijaisiin perustuvan Otavan Häät-näytelmän. Juhannuksena perinnelinja järjesti aurinkoa kunnioittavan seremonian ja kyläjuhlan Tarttilan raitilla. Perinnekurssi pärekatto-talkoissa 17

18 PÄIVÖLÄN OPISTOESITTELYT LUKIOISSA JA STUDIA-MESSUILLA Talven aikana kävivät Päivölän pitkien linjojen opettajat esittelemässä opistoa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan lukioiden abiturienteille. Vierailuja tehtiin yhteensä 16 lukioon. Marraskuussa 2010 opisto osallistui valtakunnallisille Studia messuille Helsingin Messukeskuksessa. Päivölä oli ainoa pirkanmaalainen kansanopisto messuilla. Päivölän osastolla Studia-messuilla riitti kävijöitä. 18

19 OPISKELIJAKUNTA Päivölän Kansanopiston opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki perusoppijakson opiskelijat. Opiskelijakunnan päätavoitteena on opiskelijoiden omatoimisuuden ja vastuullisuuden lisääminen sekä keskinäisen sopeutuvuuden edistäminen. Opiskelijat ovat suurelta osin ottaneet vastuun vapaa-ajan vietosta sekä sisäoppilaitoksen järjestyksestä, valvonnasta ja hoidosta. Opiskelijat valitsevat jokaisesta ryhmästä yhden edustajan hallitukseen, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontui viikoittain koko vuoden ajan. Opiskelijakunnan jäsenet Koro Jenni, Enlganti 8,5kk Hautamäki Anne, Englanti 4 kk Puikko Saanakaisa, Opaskoulu Loikala Mira, syksy 2010, Grönberg Camilla, kevät 2011, Oikeustiede Boissonnier Kalle, Vainio Noora, Matematiikkalinja Mokkila Kaisu, Perinnelinja Linjojen yhteiset tapahtumat Itsenäisyysjuhla Lucia-kulkue Laskiaistanssit Illanvietto Leffaillat 19

20 VALTIONAVUNALAISET LYHYTKURSSIT Tavoitteidensa mukaisesti Päivölän Kansanopisto innosti kaikenikäisiä opiskelemaan ja harrastamaan. Veteraanikurssit houkuttivat perinteisesti satoja veteraaneja ja heidän omaisiaan virkistäytymään viikon mittaisilla kursseilla. Kädentaidoissa kiinnostivat edelleen maalauskurssit. Taideopetusta annettiin eri tekniikoissa ja erimittaisilla kursseilla. Kädentaitojen saralla oli tarjolla myös tilkkutyökurssi. Kursseja järjestettiin viimevuotista enemmän ja ne olivat kestoltaan pidempiä kurssilaisten toiveiden mukaisesti. Opiston valmiudet, välineet ja ohjelmat mahdollistivat erilaisten tietotekniikkaan ja matematiikkaan liittyvien kurssien pitämisen. Yhteiskuntaa koskettavat asiat kiinnostavat edelleen ja perinteinen Kansalaistiedonkurssi keräsi taas runsaan osallistujamäärän. Opiston kielten opetuksessa intensiiviset kurssit olivat edelleen suosiossa. Kieliopetusta toteutettiin espanjan-, ruotsin-, englannin- ja ranskankielissä. Kokonaisuudessaan kurssitarjonta noudatteli hyvin pitkälle edellisten vuosien linjaa. Painopisteet ovat siis edelleen kädentaidoissa, kielissä ja matematiikassa. kurssisihteeri 20

21 Kurssin nimi Fantastico 4 - espanjaa edistyneille Kesäiset Tähtipäivät Tietotekniikkaleiri Matematiikan kesälukukausi Matematiikan kesälukukausi Travel in english Tilkuista laukuksi Akvarellimaalaus Matematiikan kesälukukausi Matematiikan kesälukukausi Have fun in english Taijin kesäkurssi Kultainen Sydän Mosaiikkikurssi Kansalaistieto Matematiikan kesälukukausi Matematiikan kesälukukausi Matematiikkaleiri Keski-Helsingin musiikkiopisto Matematiikan kesälukukausi Matematiikan kesälukukausi Veteraanien virkistys LogoArt Veteraanien virkistys Veteraanien virkistys Veteraanien virkistys Veteraanien virkistys Co-rento voimavarakouluttaja Abi-englanti Pitkän matematiikan viikonloppuabikurssi Matematiikkavalmennus Matematiikkaviikonloppu Matematiikkaviikonloppu Pitkän matematiikan viikonloppuabikurssi Matematiikkaviikonloppu Matematiikkaviikonloppu Tilkkukurssi Matematiikkavalmennus Co-rento voimavarakouluttaja Matematiikkaviikonloppu Matematiikkaviikonloppu Matematiikan perinnepäivät Matematiikkaviikonloppu Matematiikkavalmennus Co-rento voimavarakouluttaja th International Sandis Workshop

22 Talviset tähtipäivät Matematiikkavalmennus Matematiikan tutustumisviikonloppu Matematiikkaviikonloppu LogoArt Matematiikan tutustumisviikonloppu Logiikka Matematiikkaviikonloppu Co-rento Espanjan opettajien koulutus Matematiikan tutustumisviikonloppu Lukuteoria Matematiikkaviikonloppu Pitkän matematiikan viikonloppuabikurssi I Muotokuvamaalaus I Muotokuvamaalaus II Pitkän matematiikan viikonloppuabikurssi II Matematiikan tutustumisviikonloppu Matematiikkavalmennus Matematiikkaviikonloppu Pitkän matematiikan abikurssi Talvimaalaus Matematiikkaviikonloppu Fysiikan kertauskurssi Matematiikkaviikonloppu Matematiikkaviikonloppu Co-rento Pythagoraan polku Veteraanien virkistyskurssi Tilkkukurssi Iloa laulamiseen Matematiikkaviikonloppu Matematiikkavalmennus LogoArt Matematiikan ja fysiikan kertaus Veteraanien virkistyskurssi Matematiikkaviikonloppu

Päivölän matematiikkalinja 2015-2017. Matematiikkalinja w Lukio w Työkokemus

Päivölän matematiikkalinja 2015-2017. Matematiikkalinja w Lukio w Työkokemus Päivölän matematiikkalinja 2015-2017 Matematiikkalinja w Lukio w Työkokemus 1 Kahdessa vuodessa ehtii paljon: matematiikkalinjalla laajat matematiikan opinnot, runsaasti tietotekniikkaa, fysiikkaa ja kemiaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna 2012-2013 1 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, 33900 Tampere Puh. 03-56544261 kanslia, 03-56544263 opettajainhuone Fax 03-56544212 Kotisivu http://lukiot.tampere.fi/hatanpaa

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

Savonlinnan Taidelukion vuosikertomus lv. 2013-2014

Savonlinnan Taidelukion vuosikertomus lv. 2013-2014 Savonlinnan Taidelukion vuosikertomus lv. 2013-2014 Sisällysluettelo SAVONLINNAN TAIDELUKIO, LUKUVUOSI 2013 2014.............. 3 HISTORIAN LEHDILTÄ................................. 4 TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA.............................

Lisätiedot

LUK UVUOSI 2012-2013

LUK UVUOSI 2012-2013 1 KAURIALAN KOULU Rehtorin ajatuksia lukuvuoden lopuksi Näe metsä puilta Miksi tämä sääntö on olemassa? Anteeksi kielenkäyttöni, mutta mielestäni se on ihan XXXX! Näin ilmaisi mielipiteensä eräs koulumme

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Vetelin lukion lukuvuosikertomus 2014-2015

Vetelin lukion lukuvuosikertomus 2014-2015 Vetelin lukion lukuvuosikertomus 2014-2015 KATSAUS LUKUVUOTEEN 2014-2015 Lukuvuosi 2014-2015 Vetelin lukiossa jää muutaman edellisen lukuvuoden tavoin mieleen varsin tapahtumarikkaana. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629 305, 050-432 3671 va.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629 304, 044-907 4402 kanslia puh. 2629 253, 040-6871

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

- 2016 KURSSIT. Ota kurssi kohti Wahren-opistoa! www.forssa.fi/wahrenopisto

- 2016 KURSSIT. Ota kurssi kohti Wahren-opistoa! www.forssa.fi/wahrenopisto 201 5-2016 KURSSIT Ota kurssi kohti Wahren-opistoa! www.forssa.fi/wahrenopisto SISÄLLYSLUETTELO Toimipaikat... 4 Henkilökunta... 5 Ilmoittautumisohjeet... 5 Käytännön infoa... 6 Opistolaiskunta... 6 Retket...

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Merkittävää vuonna 2013 Budjetti ylitti miljoona euroa Taiteen perusopetusta annettiin 6 658 oppituntia EU:n Kulttuuriohjelman Hip Cirq Europ ensi-ilta Sorin Sirkusessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kalajoen lukion vaiheita. 1. Lukion toimintaa. 2. Lukion hallinto. 3. Henkilökunta. 4. Opettajakunta. 5.

Sisällysluettelo. Kalajoen lukion vaiheita. 1. Lukion toimintaa. 2. Lukion hallinto. 3. Henkilökunta. 4. Opettajakunta. 5. Kalajoen lukio Pohjankyläntie 6 85100 Kalajoki http://www.lukio.kalajoki.fi/ puh. opettajien huone 044 4691 653 e-mail: lukio@kalajoki.fi Sisällysluettelo Kalajoen lukion vaiheita 1. Lukion toimintaa 2.

Lisätiedot

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY PIHLAJA 2012 TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY Tuettu työllistyminen ry Tuettu työllistyminen ry:n tehtävänä on vajaakuntoisten, lähinnä kehitysvammaisten, työllistymisen edistäminen vapailla työmarkkinoilla. Tuettu

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Rehtorin tervehdys! Lukuvuoden lopussa on aika kiittää ja arvioida kulunutta kautta. Vuosi on taas vierähtänyt nopeasti opetuksen ja upeiden tapahtumien parissa.

Lisätiedot