Ohje OHJE. Dokumentti FIN. Mallit Vallox 096 MV Vallox 110 MV Vallox 145 MV. Voimassa alkaen Tyypit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje OHJE. Dokumentti 1.09.619 FIN. Mallit Vallox 096 MV Vallox 110 MV Vallox 145 MV. Voimassa alkaen 3.2.2015. Tyypit 3722 3702 3712"

Transkriptio

1 Mallit Vallox 096 MV Vallox 110 MV Vallox 145 MV Tyypit Dokumentti FIN Voimassa alkaen Päivitetty OHJE POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSIHYÖTYSUHDELUOKKA A+ Ohje

2 OHJE 2

3 OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Ilmanvaihtolaitteen pääosat Jäjestelmäkuvaus Yleiset turvaohjeet, takuu ja vastuu MyVallox Control -ohjauspaneelin painikkeet Ilmanvaihtolaitteen käynnistäminen ja sammuttaminen 2. OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO Perusasetukset (kielen, kelloanajan, päivämäärän valinnat) Erikoisasetukset (salasana ja oikeudet, lapsilukko, puhaltimen asetukset, profiilien asetukset) 3. KÄYTTÖ Ilmanvaihtoprofiilit Lämpötilat ja anturit Asetukset (suodatin, näytön asetukset, aika ja päivämäärä, viikkokello, laitteen sammuttaminen) 4. HUOLTO Suodattimet Lämmöntalteenottokenno Puhaltimet Kondenssivesi Vianetsintä 5. TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot, tulo/poistoilmamäärät, puhallinkäyrät, ääniarvot, pääosat, mittauspisteet, mitat ja kanavalähdöt Sisäinen sähkökytkentä Ulkoinen sähkökytkentä Lämmitys- /viilennys patteriyksikön toimintakaavio 6. ASENNUS Seinäkiinnitys Mittayhteet Kattokiinnitys Lattia-asennus Kondenssivesi 7. VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS RÄJÄYTYSKUVA JA OSALUETTELO KÄYTTÄJÄTASOKAAVIOT 64 HUOMAA: Voit kirjautua MyVallox tilille osoitteessa 3 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

4 JOHDANTO JOHDANTO ILMANVAIHTOLAITTEEN PÄÄOSAT Kuvassa R-malli POISTOILMAPUHALLIN (SUOJAKANNEN TAKANA) TULOILMAPUHALLIN (POISTOILMAKANAVAN TAKANA) ULKOILMASUODATIN F7 LÄMMÖNTALTEENOTTOKENNO KESÄ-/TALVIPELTI ULKOILMASUODATIN G4 POISTOILMASUODATIN G4 JÄLKILÄMMITYSPATTERI (POISTOILMAKANAVAN TAKANA) TURVAKYTKIN OHJAUSPANEELI HIILIDIOKSIDIANTURI KOSTEUSANTURI LAITTEEN SISÄINEN KOSTEUSANTURI 4

5 JOHDANTO JOHDANTO JÄRJESTELMÄKUVAUS Internet WLAN Reititin Lisäkatkaisija Anturit WLAN/LAN Modbus 5 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

6 JOHDANTO JOHDANTO MALLIEN VÄLISET EROT Teho Koko Mallissa Vallox 096 MV ei ole lisälämmitintä. Malleissa Vallox 110 MV ja Vallox 145 MV on lisälämmitin. Paino Mallin Vallox 096 MV lämmöntalteenottokennon alaosassa on tiivistenauha. Muissa malleissa lämmöntalteenottokennon alaosassa on erillinen tiivistekappale. Vakiovarustelu vaihtelee maittain. Saatavana olevat lisävarusteet vaihtelevat maittain. TÄRKEÄÄ Tarvittaessa löydät lisätietoa osoitteesta Asennusvaihtoehdot: Mallit Vallox 096 MV ja Vallox 110 MV voidaan asentaa joko seinälle tai kattoon kattoasennuslevyn (lisävaruste) avulla. Näitä malleja ei voi asentaa lattialle. Malli Vallox 145 MV voidaan asentaa joko seinälle tai lattialle lattiatelineen (lisävaruste) avulla. Tätä mallia ei voi asentaa kattoon. YLEISET TURVAOHJEET Laitteen turvallinen ja asianmukainen käsittely edellyttää, että tunnet perusturvallisuusmääräykset ja ilmanvaihtojärjestelmän käyttötarkoituksen. Lue tämä käyttöohje, ennen kuin käytät ilmanvaihtokonetta. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Mikäli kadotat ohjeen, voit ladata sen nettisivuiltamme. Tämä käyttöohje sisältää kaikki järjestelmän turvallisen käytön kannalta tärkeät vinkit. Kaikkien ilmanvaihtojärjestelmää käyttävien ja ylläpitävien henkilöiden on noudatettava tätä käyttöohjetta. Lisäksi tulee huomioida paikalliset onnettomuuksien ehkäisyä koskevat määräykset. KÄYTTÖTARKOITUS Kaikkien Vallox-ilmanvaihtolaitteiden tarkoitus on huolehtia tarpeenmukaisesta ja jatkuvasta ilmanvaihdosta siten, että ihmiset ja rakenteet pysyvät terveinä. TAKUU JA VASTUU Takuu ja vastuu eivät ole voimassa, jos vahingot aiheutuvat seuraavista syistä: Ilmanvaihtojärjestelmän ja ohjausyksikön epätarkoituksenmukainen käyttö Virheellinen asennus, käyttöönotto ja käyttö Ilmanvaihtojärjestelmän käyttö viallisen turvajärjestelmän yhteydessä Kuljetukseen, asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyvien vinkkien noudattamatta jättäminen 6

7 JOHDANTO JOHDANTO Luvattomien rakenteellisten muutosten teko ja ohjelmiston luvaton muuttaminen Ylimääräisistä osista tai ylivoimaisesta esteestä johtuvat onnettomuudet ASENNUS Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain pätevä asiantuntija. Sähköasennukset ja liitännät saa suorittaa vain sähköasentaja paikallisten määräysten mukaisesti. OHJAUSPANEELIN PAINIKKEET PAINIKE KUVAUS Vaihda profiilia -painike. Tällä painikkeella voit vaihtaa lmanvaihtolaitteen profiilia. Profiilitiedot-painike. Tällä painikkeella voit katsella käytössä olevan profiilin tietoja. Lämpötila-painike. Tällä painikkeella näet tietoja lämpötiloista ja antureista. Asetukset-painike. Tällä painikkeella voit avata asetukset. Paluu-painike. Tällä painikkeella voit siirtyä valikossa taaksepäin. Nuoli vasemmalle -painike. Tällä painikkeella voit siirtyä valikossa vasemmalle. Nuoli oikealle -painike. Tällä painikkeella voit siirtyä valikossa oikealle. Hyväksy-painike. Tällä painikkeella voit hyväksyä valitun vaihtoehdon. Valitse-painike. Tällä painikkeella voit valita vaihtoehdon luettelosta. Muokkaa-painike. Tällä painikkeella voit muokata asetuksia. Plus-painike. Tällä painikkeella voit: Suurentaa valitun asetuksen arvoa. Siirtyä valikossa seuraavaan vaihtoehtoon. Siirtyä yhden päivän näkymästä viikkonäkymään lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidikuvaajissa. Miinus-painike. Tällä painikkeella voit: Pienentää valitun asetuksen arvoa. Palata valikossa edelliseen vaihtoehtoon. Siirtyä viikkonäkymästä yhden päivän näkymään lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidikuvaajissa. Nuoli ylös -painike. Tällä painikkeella voit siirtyä valikossa ylöspäin. Nuoli alas -painike. Tällä painikkeella voit siirtyä valikossa alaspäin. Tilastot-painike. Tällä painikkeella voit avata lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidikuvaajat (1 päivä/viikko) Nämä kuvakkeet ilmaisevat asetusten hierarkiatason. Tämä kuvake ilmaisee, että ominaisuuden käyttö on estetty käyttämälläsi käyttäjätasolla. Lapsilukon koodi on HUOMAA MyVallox Control -ohjauspaneeli sisältää viereisessä taulukossa kuvatut painikkeet. Voit painaa graafisen käyttöliittymän painikkeita ohjauspaneelin näytön alla olevilla renkaan muotoisilla fyysisillä painikkeilla. Järjestelmässä ei ole kosketusnäyttöä. 7 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

8 JOHDANTO JOHDANTO JOHDANTO Jotta sisäilma pysyisi terveellisenä ja myös asunnon rakenteiden kannalta hyvänä, ilmanvaihdon on toimittava jatkuvasti. Edes pidempien lomien ajaksi ei ole suositeltavaa pysäyttää ilmanvaihtoa, koska sisäilma tulee tunkkaiseksi ja lämmityskaudella sisäilman kosteus saattaa tiivistyä ilmanvaihtokanavistoon ja rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Voit ohjata ja automatisoida Vallox-ilmanvaihtolaitteen toimintaa seuraavilla tavoilla: Rakennukseen asennetun ohjauspaneelin kautta My Vallox Home -lähiverkkoyhteyden ja WWW-käyttöliittymän kautta My Vallox Cloud -pilvipalvelun ja WWW-käyttöliittymän kautta Kaukovalvonnan tai kiinteistöautomaation jännite- tai Modbusviesteillä Tarvittavaa ilmanvaihtoa voidaan säätää myös automaattisesti lisävarusteina saatavien hiilidioksidi- ja kosteusantureiden avulla. Tällöin ilmanvaihto säilyy optimaalisena asunnon ollessa tyhjilläänkin. Järjestelmän viikkokellolla voit luoda juuri omaan elämänrytmiisi sopivan ilmanvaihto-ohjelman. VAROITUS Laitetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. VIHJE MyVallox Control -ohjauspaneeli siirtyy automaattisesti unitilaan, kun asetettu Torkkuaika on kulunut. Jos haluat herättää MyVallox Control -ohjauspaneelin, paina mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta. 8

9 JOHDANTO JOHDANTO llmanvaihdon säätäjä on tehnyt ilmanvaihtojärjestelmään perusasetukset ilmanvaihtosuunnitelman perusteella. Perusasetukset ovat: Käyttöliittymän kieli. Kellonaika ja päivämäärä. Pääkäyttäjän salasana. Asentaja on toimittanut sinulle järjestelmän pääkäyttäjän salasanan. Mahdollinen lapsilukko. Puhaltimien asetukset. Käyttöprofiilien asetukset, kuten lämpötila. Jos olet tyytyväinen säätäjän tekemiin perusasetuksiin, älä tee niihin muutoksia. LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN Jos käynnistät ilmanvaihtolaitetta ensimmäisen kerran tai huoltotoimenpiteiden jälkeen, kytke laitteen pistotulppa pistorasiaan ja laite käynnistyy. Laitteen käynnistyttyä näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan diagnostiikkanäyttö, kunnes Kotona-profiilin päänäyttö avautuu. Mikäli laite on sammutettu ohjauspaneelista (ks. Laitteen sammuttaminen), voit käynnistää ilmanvaihtolaitteen painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä. HUOMAA Laitteen ensimmäinen käynnistäminen saattaa kestää hetken, koska ohjauspaneeli alustaa ohjelmistonsa ja tarkistaa, että sillä on käytössään viimeisin ohjelmistoversio. LAITTEEN SAMMUTTAMINEN Kun haluat sammuttaa ilmanvaihtolaitteen, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Sammuta laite. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Järjestelmä pyytää hyväksyntää. 4. Paina Hyväksy-painiketta. 5. Ilmanvaihtolaite on nyt sammutettu. 9 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

10 OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO 1. Käynnistä Vallox-ilmanvaihtolaite kytkemällä laitteen virtajohto verkkopistokkeeseen. 2. Kun käynnistät Vallox-ilmanvaihtolaitteen ensimmäisen kerran, MyVallox Control -ohjauspaneelissa näkyy Vallox-logo. 3. Paina Hyväksy-painiketta. 4. Ohjattu käyttöönotto alkaa. PERUSASETUKSET VALITSE KIELI Valitse käyttöliittymän kieli seuraavasti: 1. Valitse nuolipainikkeilla haluamasi kieli, esimerkiksi Suomi. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Kieleksi on nyt valittu Suomi. ASETA KELLONAIKA Kun ohjattu käyttöönotto siirtyyy ajan ja päivämäärän asettamiseen, ensimmäiseksi avautuu Aika ja päivämäärä -ruutu: 1. Aseta tunnit Plus- ja Miinus-painikkeilla 2. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 3. Aseta minuutit Plus- ja Miinus-painikkeilla. 4. Kellonaika on nyt asetettu. 5. Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla Nuoli oikealle -painiketta. ASETA 24- TAI 12-TUNNIN KELLO Oletusarvoisesti järjestelmä käyttää 24-tunnin kelloa. Jos haluat käyttää 24-tunnin kelloa, siirry suoraan seuraavaan vaiheeseen painamalla Nuoli oikealle -painiketta. Jos haluat ottaa 12-tunnin kellon käyttöön, toimi seuraavasti: 1. Paina Miinus-painiketta. 24 h -asetuksen arvoksi muuttuu Pois. 2. Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla Nuoli oikealle -painiketta. 10

11 PERUSASETUKSET ASETA AUTOMAATTINEN KESÄAIKAAN SIIRTYMINEN Oletusarvoisesti järjestelmä siirtyy automaattisesti kesäaikaan. OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO Jos haluat käyttää automaattista kesäaikaan siirtymistä, siirry suoraan seuraavaan vaiheeseen painamalla Nuoli oikealle -painiketta. Jos haluat käyttää manuaalista kesäaikaan siirtymistä, toimi seuraavasti: 1. Paina Miinus-painiketta. Kesäaika -asetuksen arvoksi muuttuu Pois. 2. Manuaalinen kesäaikaan siirtyminen on nyt asetettu. 3. Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla Nuoli oikealle -painiketta. ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ 1. Aseta päivä Plus- ja Miinus-painikkeilla. 2. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 3. Aseta kuukausi Plus- ja Miinus-painikkeilla. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Aseta vuosi Plus- ja Miinus-painikkeilla. 6. Paina Hyväksy-painiketta: 7. Päivämäärä on nyt asetettu. KÄYTTÖÖNOTON VIIMEISTELY Kun olet tehnyt käyttöönoton perusasetukset, kuittausruutu avautuu. Jos haluat siirtyä tekemään ilmanvaihtokoneen erikoisasetuksia, paina Hyväksy-painiketta. Jos haluat keskeyttää käyttöönoton ja käyttää ilmanvaihtolaitetta tehdasasetuksin, paina Paluu-painiketta. Voit tehdä käyttöönoton erikoisasetukset myöhemmin. ERIKOISASETUKSET Seuraavissa kappaleissa kuvataan Vallox-ilmanvaihtolaitteen ohjatun käyttöönoton vaihe, jossa teet järjestelmän erikoisasetukset. TÄRKEÄÄ Tarvitset osassa käyttöönoton vaiheita mm. ilmavirranmittauslaitteistoa. 11 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

12 OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO SALASANA JA OIKEUDET Kun olet viimeistellyt perusasetusten teon, ohjattu käyttöönotto siirtyy salasanan määrittämiseen. ERIKOISASETUKSET HUOMAA Jos jätät salasanaksi 0000, niin salasanan kysely ei ole käytössä. 1. Ohjatun käyttöönoton Salasana ja oikeudet -ruutu avautuu. 2. Aseta salasanan ensimmäinen numero ylä- ja alanuolipainikkeilla. Siirry seuraavan numeron asettamiseen painamalla Nuoli oikealle -painiketta. 3. Aseta salasanan toinen, kolmas ja neljäs numero vastaavalla tavalla kuin ensimmäinen. 4. Paina Hyväksy-painiketta. 5. Salasana on nyt asetettu. VOIT KIRJOITTAA ASETTAMASI SALASANAN TÄHÄN: KÄYTTÄJÄTASO Käyttäjätasoja on kolme: Laaja - Laajalla käyttäjätasolla olevilla käyttäjillä on pääsy jokaiseen ohjauspaneelin valikkoon. Normaali - Normaalilla käyttäjätasolla olevien käyttäjien pääsyä joihinkin erikoisasetuksiin rajoitetaan. Suppea - Suppean käyttäjätason käyttäjät voivat tehdä vain perusilmanvaihtokoneen ohjaamiseen tarvittavat toiminnot. Lisätietoja käyttäjätasoista on luvussa 9, Käyttäjätasokaaviot. Kun haluat asettaa järjestelmän käyttäjätason, toimi seuraavasti: 1. Ohjatun käyttöönoton Käyttäjätaso -ruutu avautuu. 2. Aseta käyttäjätaso Plus- ja Miinus-painikkeilla. 3. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 4. Käyttäjätaso on nyt asetettu. LAPSILUKKO Lapsilukko lukitsee ohjauspaneelin näytön siten, että ilmanvaihtolaitteelle ei voi summittaisella painelulla aiheuttaa vahinkoa. Kun haluat asettaa järjestelmän lapsilukon, toimi seuraavasti: 1. Ohjatun käyttöönoton Salasana ja oikeudet -ruutu avautuu. 2. Ota lapsilukko käyttöön tai poista se käytöstä Plus- ja Miinuspainikkeilla. 3. Paina Hyväksy- painiketta. 4. Lapsilukko on nyt asetettu. LAPSILUKON KOODI:

13 ERIKOISASETUKSET PUHALTIMEN ASETUKSET Seuraavissa kappaleissa kuvatuilla menettelyillä voit asettaa järjestelmän tulo- ja poistoilmapuhaltimien tehosuhteen. TÄRKEÄÄ Säädä ilmavirrat ilmanvaihtosuunnitelman määrittämien arvojen perusteella. Pyri säätämään ilmavirrat siten, että vältät ilmavirtojen kuristamista venttiileistä. Näin saavutat mahdollisimman energiatehokkaan ratkaisun. Aseta aluksi molemmat arvot niin lähelle ihanteellista arvoa kuin mahdollista puhallinkäyrästöstä katsomalla. Jos ilmavirtojen suhde on aluksi hyvin suuri, niin pakkasella ilmanvaihtokone saattaa tehdä ylimääräisiä sulatusjaksoja vaikeuttaen ilmavirtojen säätöä. Tarkista ilmavirrat mittaamalla ne venttiileistä ja tee tarvittaessa hienosäätöä prosenttiarvoihin. VAROITUS Ilmanvaihdon säätäjä tekee tulo- ja poistoilma-asetukset Vallox-ilmanvaihtolaitteen käyttöönoton yhteydessä. Älä tee muutoksia asetuksiin muutoin kuin ilmanvaihtokoneen uudelleensäätämisen yhteydessä. OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO HUOMAA Jos ulkoilma on hyvin kylmää (alle -10 C alumiinikennolla tai alle -3 C muovikennolla), ilmanvaihtokone voi joutua sulattamaan lämmöntalteenottokennoa. Tällöin ilmavirtoja ei voi säätää ja ohjauspaneelin näytössä näkyy Sulattaa-kuva. TULOILMA Kun haluat asettaa järjestelmän tuloilma-asetukset, toimi seuraavasti: 1. Ohjatun käyttöönoton Puhaltimen asetukset -ruutu avautuu. 2. Aseta tuloilman määrä prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. Puhaltimen kierrosnopeus (1/min) muuttuu prosenttiarvon perusteella. 3. Kun olet asettanut tuloilmapuhaltimen asetukset, paina Nuoli oikealle -painiketta. POISTOILMA Kun haluat asettaa järjestelmän poistoilma-asetukset, toimi seuraavasti: 1. Ohjatun käyttöönoton Puhaltimen asetukset -ruutu avautuu. 2. Aseta poistoilman määrä prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. Puhaltimen kierrosnopeus (1/min) muuttuu prosenttiarvon perusteella. 3. Paina Hyväksy-painiketta. 4. Poistoilmapuhaltimen teho on nyt asetettu. 13 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

14 OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO PROFIILIEN ASETUKSET Seuraavissa kappaleissa kuvatuilla menettelyillä voit asettaa järjestelmän profiilien ilmanvaihtoasetukset. ERIKOISASETUKSET KOTONA-PROFIILI Kun haluat asettaa Kotona-profiilin asetukset, toimi seuraavasti: 1. Ohjatun käyttöönoton Kotona-profiiliruutu avautuu. HUOMAA Kun olet asettanut perusilmanvaihdon ilmavirrat, niin suurempi prosenttiarvo tulee oletusarvoisesti Kotonaprofiilin puhallinnopeusarvoksi. Suosittelemme tätä perusilmanvaihtomäärää Kotona-profiilin asetukseksi. Voit tarvittaessa kuitenkin muuttaa sitä. 2. Aseta Kotona-profiilin puhallinnopeusarvo prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. 3. Kotona-profiilin puhallinnopeusarvo on nyt asetettu. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Lämpötilan säätöruutu avautuu. 6. Aseta Kotona-profiilin haluttu tuloilman lämpötila Plus- ja Miinus-painikkeilla. Voit säätää lämpötilaa välillä +10 C +25 C. 7. Kotona-profiilin tuloilman lämpötila on nyt asetettu. 8. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 9. Ilman suhteelliseen kosteuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 10. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman suhteellisen kosteuden perusteella käytössä vai ei. 11. Puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman suhteellisen kosteuden perusteella on nyt asetettu. 12. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 13. Ilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 14. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella käytössä vai ei. 15. Puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella on nyt asetettu. 16. Paina Hyväksy-painiketta. 14

15 ERIKOISASETUKSET POISSA-PROFIILI Kun haluat asettaa Poissa-profiilin asetukset, toimi seuraavasti: OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO 1. Ohjatun käyttöönoton Poissa-profiiliruutu avautuu. HUOMAA Kun olet asettanut Kotona-profiilin puhallinnopeuden, niin Poissaprofiilin puhallinnopeudeksi tulee oletusarvoisesti -30 % Kotonaprofiilin puhallinnopeudesta. Suosittelemme tätä puhallinnopeutta Poissa-profiilin asetukseksi. Voit tarvittaessa kuitenkin muuttaa sitä. 2. Aseta Poissa-profiilin puhallinnopeusarvo prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. 3. Poissa-profiilin puhallinnopeusarvo on nyt asetettu. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Lämpötilan säätöruutu avautuu. 6. Aseta Poissa-profiilin haluttu tuloilman lämpötila Plus- ja Miinus-painikkeilla. Voit säätää lämpötilaa välillä +10 C +25 C. 7. Poissa-profiilin tuloilman lämpötila on nyt asetettu. 8. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 9. Ilman suhteelliseen kosteuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 10. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman suhteellisen kosteuden perusteella käytössä vai ei. 11. Puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman suhteellisen kosteuden perusteella on nyt asetettu. 12. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 13. Ilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 14. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella käytössä vai ei. 15. Puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella on nyt asetettu. 16. Paina Hyväksy-painiketta. 15 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

16 OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO TEHOSTUS-PROFIILI Kun haluat asettaa Tehostus-profiilin asetukset, toimi seuraavasti: 1. Ohjatun käyttöönoton Tehostus-profiiliruutu avautuu. ERIKOISASETUKSET HUOMAA Kun olet asettanut Kotona-profiilin puhallinnopeuden, niin Tehostusprofiilin puhallinnopeudeksi tulee oletusarvoisesti +30 % Kotonaprofiilin puhallinnopeudesta. Suosittelemme tätä puhallinnopeutta Tehostus-profiilin asetukseksi. Voit tarvittaessa kuitenkin muuttaa sitä. 2. Aseta Tehostus-profiilin puhallinnopeusarvo prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. 3. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 4. Lämpötilan säätöruutu avautuu. 5. Aseta Tehostus-profiilin tuloilman lämpötila Plus- ja Miinuspainikkeilla. Voit säätää lämpötilaa välillä +10 C +25 C. 6. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 7. Ilman suhteelliseen kosteuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 8. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman suhteellisen kosteuden perusteella käytössä vai ei. 9. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 10. Ilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 11. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella käytössä vai ei. 12. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 13. Profiilin ajastustoiminnon asetusruutu avautuu. 14. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko profiilin ajastustoiminto käytössä vai ei. Vaihtoehdot ovat: Päällä - Kun ajastin on käytössä, Tehostus-profiili on käytössä vain ajastimen määrittämän ajan. Pois - Kun ajastin ei ole käytössä, Tehostus-profiili on käytössä, kunnes vaihdat (tai viikkokello vaihtaa) profiilia. 15. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 16. Profiilin ajastuksen kestoajan asetusruutu avautuu. 17. Aseta profiilin ajastuksen kestoaika minuutteina Plus- ja Miinus-painikkeilla. 18. Paina Hyväksy-painiketta. 16

17 ERIKOISASETUKSET TAKKATOIMINTO-PROFIILI Kun haluat asettaa Takkatoiminto-profiilin asetukset, toimi seuraavasti: OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO 1. Ohjatun käyttöönoton Takkatoiminto-profiiliruutu avautuu. 2. Aseta profiilin ajastuksen kestoaika minuuteissa Plus- ja Miinus-painikkeilla. 3. Profiilin kestoaika on nyt asetettu. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Profiilin tuloilmapuhaltimen tehon asetusruutu avautuu. 6. Aseta Takkatoiminto-profiilin tuloilmapuhaltimen teho prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. VIHJE Suosittelemme, että kasvatat takkatoiminnossa tuloilmapuhaltimen nopeutta ylipaineen saamiseksi ilmanvaihtovyöhykkeelle. Emme suosittele poistoilmapuhaltimen tehon pienentämistä. 7. Takkatoiminto-profiilin tuloilmapuhaltimen teho on nyt asetettu. 8. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 9. Profiilin poistoilmapuhaltimen tehon asetusruutu avautuu. 10. Aseta Takkatoiminto-profiilin poistoilmapuhaltimen teho prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. 11. Takkatoiminto-profiilin poistoilmapuhaltimen teho on nyt asetettu. 12. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 13. Profiilin ajastustoiminnon asetusruutu avautuu. 14. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko profiilin ajastustoiminto käytössä vai ei. Vaihtoehdot ovat: Päällä Kun ajastin on käytössä, Takkatoiminto-profiili on käytössä vain ajastimen määrittämän ajan. Pois Kun ajastin ei ole käytössä, Takkatoiminto-profiili on käytössä, kunnes vaihdat (tai viikkokello vaihtaa) profiilia. 15. Profiilin ajastustoiminnon käyttö on nyt asetettu. 16. Paina Hyväksy-painiketta. 17. Takkatoiminto-profiilin asetukset on nyt tehty. 17 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

18 OHJATTU KÄYTTÖÖNOTTO VIIMEISTELY Kun olet suorittanut ohjatun käyttöönoton kaikki vaiheet, avautuu Käyttöönotto tehty -ruutu. ERIKOISASETUKSET Viimeistele käyttöönotto seuraavasti: 1. Jos haluat palata takaisin korjaamaan tai muuttamaan jotakin arvoa, siirry nuolipainikkeilla haluamallesi riville ja paina Hyväksy-painiketta. 2. Tee valitsemasi käyttöönottovaihe tai vaiheet uudelleen, kunnes olet tyytyväinen asetuksiin. 3. Kun olet tyytyväinen asetuksiin, valitse nuolipainikkeilla Käynnistä ja paina Hyväksy-painiketta. 18

19 KÄYTTÖ ILMANVAIHTOPROFIILIT VALLOX-ILMANVAIHTOLAITTEESSA ON NELJÄ ILMANVAIHTOPROFIILIA: KOTONA POISSA TEHOSTUS TAKKATOIMINTO Käytä tätä profiilia, kun asunnossa tai tiloissa oleskellaan Käytä tätä profiilia, kun asunnossa tai tiloissa ei oleskella esimerkiksi matkan tai muun pidemmän poissaolon aikana. Käytä tätä profiilia, kun asunnossa tai tiloissa on paljon ihmisiä, tai kun haluat tehostaa ilmanvaihtoa muista syistä. Käytä tätä profiilia esimerkiksi, kun sytytät takkaa. Tätä profiilia käytetään pääasiassa luomaan asuntoon hetkellinen ylipaine. ILMANVAIHTOPROFIILIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN SYMBOLIT Profiilien päänäytöissä käytetään seuraavia symboleja: Taulu 2. Profiilien symbolit Esimerkki profiilin päänäytöstä SYMBOLI KUVAUS Kun tämä kuvake näkyy näytössä, käytössä on joko Kotona-, Poissa- tai Tehostus-profiili. Viikkokello ei ole käytössä. Kun tämä kuvake näkyy näytössä, käytössä on joko Kotona-, Poissa- tai Tehostus-profiili. Viikkokello on käytössä. Kun tämä kuvake näkyy näytössä, käytössä on Takkatoiminto-profiili. Viikkokello on mahdollisesti käytössä. Nämä symbolit kuvaavat käytössä olevan profiilin puhallustehoa. Pienin puhallinkuvake ilmaisee, että käytössä on Poissa-profiili ja suurin puhallinkuvake puolestaan ilmaisee, että käytössä on Tehostus-profiili. Pisarasymbolit kuvaavat ilman suhteellisen kosteuden määrää. Symbolit ovat: Yksi pisara Kosteusanturi on asennettu ja kosteustaso on normaali. Kaksi pisaraa Kosteustaso on hieman koholla. Puhallinnopeus tehostuu, jos automaattinen säätö on sallittu. Kolme pisaraa Kosteustaso on merkittävästi koholla. Puhallinnopeus tehostuu, jos automaattinen säätö on sallittu. Nämä symbolit kuvaavat ilman hiilidioksidipitoisuuden määrää. Värikoodit ovat: Vihreä Hiilidioksidianturi on asennettu ja hiilidioksiditaso on normaali. Oranssi Hiilidioksiditaso on hieman koholla. Puhallinnopeus tehostuu, jos automaattinen säätö on sallittu. Punainen Hiilidioksiditaso on merkittävästi koholla. Puhallinnopeus tehostuu, jos automaattinen säätö on sallittu. 19 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

20 KÄYTTÖ ILMANVAIHTOPROFIILIT PROFIILIN VAIHTAMINEN Jos haluat vaihtaa ilmanvaihtoprofiilia, toimi seuraavasti: 1. Painele Vaihda profiilia -painiketta, kunnes haluamasi ilmanvaihtoprofiilin kuvake näkyy näytössä. 2. Odota hetki, kunnes valitsemasi ilmanvaihtoprofiilin päänäkymä näkyy näytössä. 3. Ilmanvaihtoprofiili on nyt vaihdettu. PROFIILIN TIETOJEN SELAAMINEN KOTONA-PROFIILIN TIETOJEN SELAAMINEN Kun haluat selata Kotona-profiilin perustietoja, toimi seuraavasti: 1. Avaa Kotona-profiilin päänäkymä. 2. Paina Profiilitiedot-painiketta. 3. Profiilin ensimmäinen tietoruutu avautuu. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Tuloilma Tämä arvo ilmaisee sisätiloihin puhallettavan ilman lämpötilan sekä asetusarvon (suluissa), jos tuloilma on lämpimämpää kuin asetusarvo. Ulkoilma Tämä arvo ilmaisee ulkoilman lämpötilan. Puhallinnopeus Tämä arvo ilmaisee puhaltimen nopeuden. Jos ilmanvaihtolaitteessa on jokin automaattinen puhallinnopeuden tehostus käytössä, silloin asetusarvo näkyy suluissa ja sen jälkeen näytetään todellinen puhaltimen nopeus. Kennon tila Kennon tila ilmaisee ilmanvaihtolaitteen lämmöntalteenottokennon tilan. Mahdolliset tilat ovat: Lämmitys Lämmöntalteenottokenno lämmittää sisään virtaavaa ulkoilmaa. Viilennys Lämmöntalteenottokenno viilentää sisään virtaavaa ulkoilmaa. Ohitus Sisään virtaava ulkoilma ohittaa lämmöntalteenottokennon. Sulatus Lämmöntalteenottokennoa sulatetaan. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Profiilin toinen tietoruutu avautuu. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Kosteus Tämä arvo ilmaisee suurimman kosteusmittausarvon, jonka järjestelmä on lukenut antureilta. Hiilidioksidi Tämä arvo ilmaisee suurimman hiilidioksidimittausarvon, jonka järjestelmä on lukenut antureilta. Vaihda suodatin Tämä arvo ilmaisee seuraavan suositellun suodattimien vaihtopäivän. Käyttöpäivät Tämä arvo ilmaisee, kuinka kauan kone on ollut käytössä. 20

21 KÄYTTÖ ILMANVAIHTOPROFIILIT POISSA-PROFIILIN TIETOJEN SELAAMINEN Kun haluat selata Poissa-profiilin perustietoja, toimi seuraavasti: 1. Avaa Poissa-profiilin päänäkymä. 2. Paina Profiilitiedot-painiketta. 3. Profiilin ensimmäinen tietoruutu avautuu. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Tuloilma Tämä arvo ilmaisee sisätiloihin puhallettavan ilman lämpötilan sekä asetusarvon (suluissa), jos tuloilma on lämpimämpää kuin asetusarvo. Ulkoilma Tämä arvo ilmaisee ulkoilman lämpötilan. Puhallinnopeus Tämä arvo ilmaisee puhaltimen nopeuden. Jos ilmanvaihtolaitteessa on jokin automaattinen puhallinnopeuden tehostus käytössä, silloin asetusarvo näkyy suluissa ja sen jälkeen näytetään todellinen puhaltimen nopeus. Kennon tila Kennon tila ilmaisee ilmanvaihtolaitteen lämmöntalteenottokennon tilan. Mahdolliset tilat ovat: Lämmitys Lämmöntalteenottokenno lämmittää sisään virtaavaa ulkoilmaa. Viilennys Lämmöntalteenottokenno viilentää sisään virtaavaa ulkoilmaa. Ohitus Sisään virtaava ulkoilma ohittaa lämmöntalteenottokennon. Sulatus Lämmöntalteenottokennoa sulatetaan. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Profiilin toinen tietoruutu avautuu. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Kosteus Tämä arvo ilmaisee suurimman kosteusmittausarvon, jonka järjestelmä on lukenut antureilta. Hiilidioksidi Tämä arvo ilmaisee suurimman hiilidioksidimittausarvon, jonka järjestelmä on lukenut antureilta. Vaihda suodatin Tämä arvo ilmaisee seuraavan suositellun suodattimien vaihtopäivän. Käyttöpäivät Tämä arvo ilmaisee, kuinka kauan kone on ollut käytössä. 21 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

22 KÄYTTÖ ILMANVAIHTOPROFIILIT TEHOSTUS-PROFIILIN TIETOJEN SELAAMINEN Kun haluat selata Tehostus-profiilin perustietoja, toimi seuraavasti: 1. Avaa Tehostus-profiilin päänäkymä. 2. Paina Profiilitiedot-painiketta. 3. Profiilin ensimmäinen tietoruutu avautuu. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Tuloilma Tämä arvo ilmaisee sisätiloihin puhallettavan ilman lämpötilan sekä asetusarvon (suluissa), jos tuloilma on lämpimämpää kuin asetusarvo. Ulkoilma Tämä arvo ilmaisee ulkoilman lämpötilan. Puhallinnopeus Tämä arvo ilmaisee puhaltimen nopeuden. Jos ilmanvaihtolaitteessa on jokin automaattinen puhallinnopeuden tehostus käytössä, silloin asetusarvo näkyy suluissa ja sen jälkeen näytetään todellinen puhaltimen nopeus. Kennon tila Kennon tila ilmaisee ilmanvaihtolaitteen lämmöntalteenottokennon tilan. Mahdolliset tilat ovat: Lämmitys Lämmöntalteenottokenno lämmittää sisään virtaavaa ulkoilmaa. Viilennys Lämmöntalteenottokenno viilentää sisään virtaavaa ulkoilmaa. Ohitus Sisään virtaava ulkoilma ohittaa lämmöntalteenottokennon. Sulatus Lämmöntalteenottokennoa sulatetaan. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Profiilin toinen tietoruutu avautuu. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Kosteus Tämä arvo ilmaisee suurimman kosteusmittausarvon, jonka järjestelmä on lukenut antureilta. Hiilidioksidi Tämä arvo ilmaisee suurimman hiilidioksidimittausarvon, jonka järjestelmä on lukenut antureilta. Vaihda suodatin Tämä arvo ilmaisee seuraavan suositellun suodattimien vaihtopäivän. Käyttöpäivät Tämä arvo ilmaisee, kuinka kauan kone on ollut käytössä. TAKKATOIMINTO-PROFIILIN TIETOJEN SELAAMINEN Kun haluat selata Takkatoiminto-profiilin perustietoja, toimi seuraavasti: 1. Avaa Takkatoiminto-profiilin päänäkymä: 2. Profiilin päänäkymässä on yhteenveto profiilin tiedoista. Katso myös Taulu 2, Profiilien symbolit. 3. Paina Profiilitiedot-painiketta. 22

23 KÄYTTÖ ILMANVAIHTOPROFIILIT 4. Profiilin ensimmäinen tietoruutu avautuu. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Kesto Tämä arvo ilmaisee tehostetun ilmanvaihdon keston, kun Takkatoiminto-profiili otetaan käyttöön. Arvo ilmaistaan tunneissa ja minuuteissa. Tuloilmap. Nopeus Tämä arvo ilmaisee tuloilmapuhaltimen nopeuden prosenteissa suhteessa enimmäisnopeuteen. Poistoilmap. Nopeus Tämä arvo ilmaisee poistoilmapuhaltimen nopeuden prosenteissa suhteessa enimmäisnopeuteen. PROFIILIN ASETUSTEN MUOKKAAMINEN TÄRKEÄÄ Järjestelmä ei tallenna tekemiäsi asetuksia automaattisesti, vaikka käyttääkin niitä. Tekemäsi asetukset saattavat kadota, esimerkiksi sähkökatkoksen aikana. Muista tallentaa itse tekemäsi asetukset valitsemalla Erikoisasetukset > Asetusten tallennus ja palautus. KOTONA-PROFIILIN ASETUSTEN MUOKKAAMINEN 1. Avaa Kotona-profiilin päänäkymä. 2. Paina Profiilitiedot-painiketta. 3. Paina Muokkaa-painiketta. 4. Puhallinnopeuden säätöruutu avautuu. 5. Aseta Kotona-profiilin puhallinnopeusarvo prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. 6. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 7. Lämpötilan säätöruutu avautuu. 8. Aseta Kotona-profiilin haluttu tuloilman lämpötila Plus- ja Miinus-painikkeilla. Voit säätää lämpötilaa välillä +10 C +25 C. Suosituslämpötila on +15 C tai 2 3 C alle huonelämpötilan. 9. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 10. Ilman suhteelliseen kosteuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 11. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman suhteellisen kosteuden perusteella käytössä vai ei. 12. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 13. Ilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 14. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella käytössä vai ei. 15. Paina Hyväksy-painiketta. 23 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

24 KÄYTTÖ ILMANVAIHTOPROFIILIT POISSA-PROFIILIN ASETUSTEN MUOKKAAMINEN 1. Avaa Poissa-profiilin päänäkymä. 2. Paina Profiilitiedot-painiketta. 3. Paina Muokkaa-painiketta. 4. Puhallinnopeuden säätöruutu avautuu. 5. Aseta Poissa-profiilin puhallinnopeusarvo prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. 6. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 7. Lämpötilan säätöruutu avautuu. 8. Aseta Poissa-profiilin haluttu tuloilman lämpötila Plus- ja Miinus-painikkeilla. Voit säätää lämpötilaa välillä +10 C +25 C. Suosituslämpötila on +15 C tai 2 3 C alle huonelämpötilan. 9. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 10. lman suhteelliseen kosteuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 11. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman suhteellisen kosteuden perusteella käytössä vai ei. 12. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 13. Ilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 14. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella käytössä vai ei. 15. Paina Hyväksy-painiketta. 24

25 KÄYTTÖ ILMANVAIHTOPROFIILIT TEHOSTUS-PROFIILIN ASETUSTEN MUOKKAAMINEN Kun haluat muokata Tehostus-profiilin asetuksia, toimi seuraavasti: 1. Avaa Tehostus-profiilin päänäkymä. 2. Paina Profiilitiedot-painiketta. 3. Paina Muokkaa-painiketta. 4. Puhallinnopeuden säätöruutu avautuu. 5. Aseta Tehostus-profiilin puhallinnopeusarvo prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. 6. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 7. Lämpötilan säätöruutu avautuu. 8. Aseta Tehostus-profiilin haluttu tuloilman lämpötila Plus- ja Miinus-painikkeilla. Suosituslämpötila on +15 C tai 2 3 C alle huonelämpötilan.voit säätää lämpötilaa välillä +10 C +25 C. 9. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 10. Ilman suhteelliseen kosteuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 11. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman suhteellisen kosteuden perusteella käytössä vai ei. 12. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 13. Ilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuvan puhallinnopeuden automaattisen säädön asetusruutu avautuu. 14. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko puhallinnopeuden automaattinen säätö ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella käytössä vai ei. 15. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 16. Profiilin ajastustoiminnon asetusruutu avautuu. 17. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko profiilin ajastustoiminto käytössä vai ei. Vaihtoehdot ovat: Päällä Kun ajastin on käytössä, Tehostus-profiili on käytössä vain ajastimen määrittämän ajan. Pois Kun ajastin ei ole käytössä, Tehostus-profiili on käytössä, kunnes vaihdat (tai viikkokello vaihtaa) profiilia. 18. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 19. Profiilin ajastuksen kestoajan asetusruutu avautuu. 20. Aseta profiilin ajastuksen kestoaika Plus- ja Miinus-painikkeilla. 21. Paina Hyväksy-painiketta. 25 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

26 KÄYTTÖ ILMANVAIHTOPROFIILIT TAKKATOIMINTO-PROFIILIN ASETUSTEN MUOKKAAMINEN Kun haluat muokata Takkatoiminto-profiilin asetuksia, toimi seuraavasti: 1. Avaa Takkatoiminto-profiilin päänäkymä. 2. Paina Profiilitiedot-painiketta. 3. Paina Muokkaa-painiketta. 4. Puhallinnopeuden säätöruutu avautuu. 5. Aseta Plus- ja Miinus-painikkeilla Takkatoiminto-profiilin kesto minuuteissa. Tämä arvo määrittää, kuinka kauan profiili on käytössä, kun otat sen käyttöön. 6. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 7. Profiilin tuloilmapuhaltimen tehon asetusruutu avautuu. 8. Aseta Takkatoiminto-profiilin tuloilmapuhaltimen teho prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. VIHJE Suosittelemme, että kasvatat takkatoiminnossa tuloilmapuhaltimen nopeutta ylipaineen saamiseksi ilmanvaihtovyöhykkeelle. Emme suosittele poistoilmapuhaltimen tehon pienentämistä. 9. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 10. Profiilin poistoilmapuhaltimen tehon asetusruutu avautuu. 11. Aseta Takkatoiminto-profiilin poistoilmapuhaltimen teho prosentteina enimmäistehosta Plus- ja Miinus-painikkeilla. 12. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 13. Profiilin ajastustoiminnon asetusruutu avautuu. 14. Valitse Plus- ja Miinus-painikkeilla, onko profiilin ajastustoiminto käytössä vai ei. Vaihtoehdot ovat: Päällä Kun ajastin on käytössä, Takkatoiminto-profiili on käytössä vain ajastimen määrittämän ajan. Pois Kun ajastin ei ole käytössä, Takkatoiminto-profiili on käytössä, kunnes vaihdat (tai viikkokello vaihtaa) profiilia. 15. Paina Hyväksy-painiketta. 26

27 KÄYTTÖ LÄMPÖTILAT JA ANTURIT LÄMPÖTILATIETOJEN SELAAMINEN Kun haluat selata järjestelmän lämpötila- ja anturitietoja, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Lämpötilat ja anturit. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Lämpötilojen ja anturien yhteenvetoruutu avautuu. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Sisä Tämä arvo ilmaisee koneeseen virtaavan, sisätiloista poistettavan ilman lämpötilan. Ulko Tämä arvo ilmaisee ulkoa koneeseen virtaavan ilman lämpötilan. Tulo Tämä arvo ilmaisee sisätiloihin virtaavan ilman lämpötilan. Jäte Tämä arvo ilmaisee ulos virtaavan jäteilman lämpötilan. VIHJE Voit avata järjestelmän lämpötila- ja anturitiedot myös painamalla profiilinäytön lämpötilapainiketta. LÄMPÖTILATILASTOJEN SELAAMINEN Kun haluat selata järjestelmän lämpötilatilastoja, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Lämpötilat ja anturit. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Lämpötilojen yhteenvetoruutu avautuu. 4. Paina Tilastot-painiketta. 5. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa sisäilman lämpötilan edellisen 24 tunnin ajalta. 6. Jos haluat katsella viikkotilastoa, paina Plus-painiketta. 7. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa sisäilman lämpötilan edellisen viikon ajalta. 8. Palaa päivätilastoon painamalla Miinus-painiketta. 9. Palaa lämpötilatyypin valintaan painamalla Paluu-painiketta. 10. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 11. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa ulkoilman lämpötilan edellisen 24 tunnin ajalta. 12. Jos haluat katsella viikkotilastoa, paina Plus-painiketta. 13. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa ulkoilman lämpötilan edellisen viikon ajalta. 14. Palaa päivätilastoon painamalla Miinus-painiketta. 15. Palaa lämpötilatyypin valintaan painamalla Paluu-painiketta. 16. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 17. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa tuloilman lämpötilan edellisen 24 tunnin ajalta. Sisäilma Ulkoilma Tuloilma Jäteilma Sisäilman lämpötilan kuvaaja edelliseltä 24 tunnilta. Vastaavalla ruudulla esitetään myös ulko- ja tuloima. Voit katsella kuvaajaa yhden päivän tai viikon jaksoissa. 1 päivä 1 viikko 27 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

28 KÄYTTÖ LÄMPÖTILAT JA ANTURIT 18. Jos haluat katsella viikkotilastoa, paina Plus-painiketta. 19. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa tuloilman lämpötilan edellisen viikon ajalta. 20. Palaa päivätilastoon painamalla Miinus-painiketta. 21. Palaa lämpötilatyypin valintaan painamalla Paluu-painiketta. 22. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 23. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa jäteilman lämpötilan edellisen 24 tunnin ajalta. 24. Jos haluat katsella viikkotilastoa, paina Plus-painiketta. 25. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa jäteilman lämpötilan edellisen viikon ajalta. 26. Palaa päivätilastoon painamalla Miinus-painiketta. 27. Palaa lämpötilatyypin valintaan painamalla Paluu-painiketta. 28. Voit poistua valikosta Paluu-painikkeella. KOSTEUS- JA HIILIDIOKSIDIARVOJEN SELAAMINEN Kun haluat selata järjestelmän yksittäisten kosteus- ja hiilidioksidianturien arvoja, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Lämpötilat ja anturit. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Lämpötilojen ja anturien yhteenvetoruutu avautuu. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Avautuu ruutu, jossa näkyy suurin kosteusanturien antama kosteusarvo. Arvo viittaa suhteelliseen ilman kosteuteen. 6. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 7. Avautuu ruutu, jossa näkyy suurin kosteusanturien antama kosteusarvo uudelleen. 8. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 9. Avautuu ruutu, jossa näkyy suurin hiilidioksidianturien antama hiilidioksidiarvo. 10. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 11. Avautuu ruutu, jossa näkyy suurin hiilidioksidianturien antama hiilidioksidiarvo uudelleen. 12. Voit poistua valikosta Paluu-painikkeella. 28

29 KÄYTTÖ LÄMPÖTILAT JA ANTURIT KOSTEUS- JA HIILIDIOKSIDITILASTOJEN SELAAMINEN Kun haluat selata järjestelmän kosteus- ja hiilidioksidiarvojen tilastoja, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Lämpötilat ja anturit. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Lämpötilojen ja anturien yhteenvetoruutu avautuu. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Avautuu ruutu, jossa näkyy kosteusanturien 1-3 arvot. 6. Paina Tilastot-painiketta. 7. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa korkeimman kosteusarvon antaneen kosteusanturin arvot edellisen 24 tunnin ajalta. 8. Jos haluat katsella viikkotilastoa, paina Plus-painiketta. 9. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa korkeimman kosteusarvon antaneen kosteusanturin arvot edellisen viikon ajalta. 10. Palaa päivätilastoon painamalla Miinus-painiketta. 11. Palaa anturiryhmän valintaan painamalla Paluu-painiketta. 12. Paina Nuoli oikealle painiketta kaksi kertaa. 13. Avautuu ruutu, jossa näkyy hiilidioksidianturien 1-3 arvot. 14. Paina Tilastot-painiketta. 15. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa korkeimman hiilidioksidiarvon antaneen hiilidioksidianturin arvot edellisen 24 tunnin ajalta. 16. Jos haluat katsella viikkotilastoa, paina Plus-painiketta. 17. Avautuu kuvaaja, joka kuvaa korkeimman hiilidioksidiarvon antaneen hiilidioksidianturin arvot edellisen viikon ajalta. 18. Palaa päivätilastoon painamalla Miinus-painiketta. 19. Palaa anturiryhmän valintaan ja poistu painamalla Paluupainiketta kaksi kertaa. KOSTEUS- JA HIILIDIOKSIDITILASTOJEN KUVAAJAT 1 päivä 1 viikko 1 päivä 1 viikko Kosteustilastojen kuvaaja edelliseltä 24 tunnilta. Voit katsella kuvaajaa yhden päivän tai viikon jaksoissa. Hiilidioksiditilastojen kuvaaja edellisen viikon ajalta. Voit katsella kuvaajaa yhden päivän tai viikon jaksoissa. 29 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

30 KÄYTTÖ ASETUKSET SUODATINASETUKSET Kun haluat selata järjestelmän suodatinasetuksia, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Suodatin. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Suodattimen tilan yhteenvetoruutu avautuu. 4. Tällä ruudulla on seuraavat tiedot: Vaihdettu Tämä arvo ilmaisee päivämäärän, jolloin suodatin on viimeksi vaihdettu. Tuleva muistutus Tämä arvo ilmaisee päivämäärän, jolloin suodattimen vaihdosta seuraavan kerran muistutetaan. Muistutusväli Tämä arvo ilmaisee suodattimen vaihdon muistutusvälin kuukausina. SUODATTIMEN VAIHTOPÄIVÄN ASETTAMINEN Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka asetat MyVallox Control -ohjauspaneeliin tiedon siitä, että olet vaihtanut Valloxilmanvaihtolaitteen suodattimen. Itse suodattimen vaihtaminen kuvataan Vallox-ilmanvaihtolaitteen huolto-ohjeessa. Kun haluat asettaa Vallox-ilmanvaihtolaitteen suodattimen vaihtopäivän, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Suodatin. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Suodattimen tilan yhteenvetoruutu avautuu. 4. Paina Muokkaa-painiketta. 5. Suodattimen tila 1/2 -ruutu avautuu. 6. Paina Plus-painiketta. Vaihdettu-kentän arvoksi muuttuu Tänään. 7. Paina Hyväksy-painiketta. 30

31 KÄYTTÖ ASETUKSET HUOMAA Järjestelmä asettaa automaattisesti huoltomuistuttimen muistuttamaan suodattimen vaihdosta asettamasi muistutusvälin perusteella. SUODATTIMEN VAIHDON MUISTUTUSVÄLIN ASETTAMINEN Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka asetat suodattimen vaihdon muistutusvälin. Kun haluat asettaa Vallox-ilmanvaihtolaitteen suodattimen vaihdon muistutusvälin, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Suodatin. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Suodattimen tilan yhteenvetoruutu avautuu. 4. Paina Muokkaa-painiketta. 5. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 6. Suodattimen tila 2/2 -ruutu avautuu. 7. Aseta haluamasi muistutuksen kuukausimäärä Muistutusvälikenttään Plus- ja Miinus- painikkeilla. Voit asettaa muistutusväliksi arvon väliltä 1-12 kuukautta. Tehdasasetus on 4 kk. 8. Paina Hyväksy-painiketta. SUODATTIMEN HUOLTOMUISTUTIN Huoltomuistutin muistuttaa suodattimen vaihdosta ponnahdusikkunalla. Voit kuitata huoltomuistuttimen viestin painamalla Hyväksypainiketta. Kellopainiketta painamalla voit siirtää muistutusta viikolla eteenpäin. 31 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

32 KÄYTTÖ ASETUKSET NÄYTÖN ASETUKSET TORKKUAJAN ASETTAMINEN MyVallox Control -ohjauspaneeli siirtyy automaattisesti unitilaan, kun asetettu torkkuaika on kulunut. Kun haluat asettaa torkkuajan, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Näytön asetukset. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Näytön asetukset 1/2 -ruutu avautuu. 4. Aseta Torkkuaika minuuteissa Plus- ja Miinus-painikkeilla. 5. Paina Hyväksy-painiketta. VIHJE MyVallox Control -ohjauspaneeli siirtyy automaattisesti unitilaan, kun asetettu Torkkuaika on kulunut. Jos haluat herättää MyVallox Control -ohjauspaneelin, paina mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta. NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN Kun haluat asettaa näytön kirkkauden, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Näytön asetukset. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Näytön asetukset -ruutu avautuu. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 5. Näytön asetukset 2/2 -ruutu avautuu. 6. Aseta näytön kirkkaus Plus- ja Miinus-painikkeilla. 7. Paina Hyväksy-painiketta. KÄYTTÖLIITTYMÄN KIELEN VALINTA Voit valita käyttöliittymän kielen seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Kieli. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Valitse haluamasi kieli, esimerkiksi Suomi. 4. Paina Hyväksy-painiketta. 32

33 KÄYTTÖ ASETUKSET AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ JÄRJESTELMÄN KELLONAJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN Seuraavissa kappaleissa kuvatuilla menettelyillä voit asettaa järjestelmään seuraavat asetukset: Kellonaika 24- tai 12-tunnin kello Automaattinen kesäaikaan siirtyminen Päivämäärä HUOMAA Järjestelmän kellonaika kestää muutaman tunnin sähkökatkoksen. KELLONAJAN ASETTAMINEN Kun haluat asettaa kellonajan, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Aika ja päivämäärä. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Aika ja päivämäärä -asetukset avautuvat. 4. Aseta tunnit Plus- ja Miinus-painikkeilla. 5. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 6. Aseta minuutit Plus- ja Miinus-painikkeilla. 7. Paina Hyväksy-painiketta. 24- TAI 12-TUNNIN KELLON VALITSEMINEN Oletusarvoisesti järjestelmä käyttää 24-tunnin kelloa. Jos haluat ottaa 12-tunnin kellon käyttöön, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Aika ja päivämäärä. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Aika ja päivämäärä -asetukset avautuvat. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta, kunnes ruutu 2/4 avautuu. 5. Paina Miinus-painiketta. 24 h -asetuksen arvoksi muuttuu Pois. 6. Paina Hyväksy-painiketta. AUTOMAATTISEN KESÄAIKAAN SIIRTYMISEN ASETTAMINEN Jos haluat järjestelmän siirtyvän automaattisesti kesäaikaan, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Aika ja päivämäärä. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Aika ja päivämäärä -asetukset avautuvat. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta, kunnes ruutu 3/4 avautuu. 5. Paina Plus-painiketta. Kesäaika-asetuksen arvoksi muuttuu Päällä. 6. Paina Hyväksy-painiketta. 33 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

34 KÄYTTÖ ASETUKSET AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN Kun haluat asettaa päivämäärän, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Aika ja päivämäärä. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Aika ja päivämäärä -asetukset avautuvat. 4. Paina Nuoli oikealle -painiketta, kunnes ruutu 4/4 avautuu: 5. Aseta päivä Plus- ja Miinus-painikkeilla. 6. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 7. Aseta kuukausi Plus- ja Miinus-painikkeilla. 8. Paina Nuoli oikealle -painiketta. 9. Aseta vuosi Plus- ja Miinus-painikkeilla. 10. Paina Hyväksy-painiketta. VIIKKOKELLO Viikkokellolla voit ohjelmoida ilmanvaihtokoneelle viikko-ohjelman, jonka mukaan kone ohjaa ilmanvaihtoa profiilia vaihtamalla. Voit asettaa viikon jokaiselle tunnille yhden seuraavista tiloista: Kotona Käytä Kotona-profiilia. Poissa Käytä Poissa-profiilia. Tehostus Käytä Tehostus-profiilia. Tyhjä Älä muuta profiilia. HUOMAA Jos vaihdat profiilia manuaalisesti ja viikkokello-ohjelma on käytössä, niin valitsemasi profiili on käytössä, kunnes viikkokello vaihtaa seuraavaan ohjelmassa olevaan profiiliin. Mikäli kosteus- tai hiilidioksidianturit ohjaavat ilmanvaihtoa, ne säätävät puhallinnopeutta riippumatta siitä, onko profiili valittu manuaalisesti vai viikkokellolla. VIIKKOKELLON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN Kun haluat ottaa viikkokellon käyttöön, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Viikkokello. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Viikkokellon viikkonäkymä avautuu. 4. Paina Asetukset-painiketta. 5. Viikkokellovalikko avautuu. 6. Valitse Käynnistä viikkokello. 7. Paina Valitse-painiketta. 8. Vahvistusruutu avautuu. VIHJE Voit ottaa viikkokellon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla muutaman sekunnin ajan Hyväksy-painiketta Viikkokello-ruudussa. 34

35 KÄYTTÖ ASETUKSET VIIKKOKELLO VIIKKO-OHJELMAN ASETTAMINEN JA MUOKKAAMINEN Kun haluat asettaa viikkokellon ohjelman tai muokata aiemmin asetettua ohjelmaa, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Viikkokello. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Viikkokellon viikkonäkymä avautuu. 4. Valitse Nuoli oikealle -painikkeella haluamasi päivä. 5. Valitse Nuoli alas -painikkeella haluamasi kellonaika. 6. Valitse Valitse-painikkeella ilmanvaihtoprofiili, joka otetaan käyttöön valitsemanasi aikana. Voit selata profiilikuvakkeita Valitse-painikkeella. Kuvakkeet ovat: Tämä kuvake valitsee Kotona-profiilin. Tämä kuvake valitsee Poissa-profiilin. Tämä kuvake valitsee Tehostus-profiilin. 7. Aseta muut profiilimuutokset viikkokelloon edellä kuvatulla tavalla. 8. Paina Asetukset-painiketta. 9. Viikkokellovalikko avautuu: 10. Valitse Tallenna ja lopeta. 11. Voit myös poistua tallentamatta viikko-ohjelmaa tai muutoksia valitsemalla Peruuta ja lopeta. 12. Vahvistusruutu avautuu. 13. Paina Hyväksy-painiketta. VIIKKOKELLON POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ Kun haluat poistaa viikkokellon käytöstä, toimi seuraavasti: 1. Valitse Asetukset > Viikkokello. 2. Paina Hyväksy-painiketta. 3. Paina Asetukset-painiketta. 4. Viikkokellovalikko avautuu. 5. Valitse Pysäytä viikkokello. 6. Paina Valitse-painiketta. 7. Vahvistusruutu avautuu. 8. Viikkokello on nyt poistettu käytöstä. Mahdollisesti asettamasi viikko-ohjelma säilyy järjestelmässä. 35 Vallox Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

OHJE. Dokumentti 1.09.630 FIN. Malli Vallox 245 MV Vallox 245 MV VKL. Voimassa alkaen 15.6.2015. Tyyppi 3732. Päivitetty 30.10.2015.

OHJE. Dokumentti 1.09.630 FIN. Malli Vallox 245 MV Vallox 245 MV VKL. Voimassa alkaen 15.6.2015. Tyyppi 3732. Päivitetty 30.10.2015. Malli Vallox 245 MV Vallox 245 MV VKL Tyyppi 3732 Dokumentti 1.09.630 FIN Voimassa alkaen 15.6.2015 Päivitetty 30.10.2015 OHJE Ohje OHJE 2 OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Ilmanvaihtolaitteen pääosat

Lisätiedot

OHJE. Ohje. Ilmanvaihtokoneet

OHJE. Ohje. Ilmanvaihtokoneet Malli Vallox TSK Multi 50 MV Vallox TSK Multi 50 MV EH Vallox TSK Multi 80 MV Vallox TSK Multi 80 MV EH Vallox TSK Multi 80 MV EHX Vallox 90 MV Vallox 90K MV Vallox 096 MV Vallox 110 MV Vallox 145 MV Vallox

Lisätiedot

OHJAINPANEELIN KÄYTTÖOHJE

OHJAINPANEELIN KÄYTTÖOHJE DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ 1.09.370F 13.12.2006 VALLOX Tällä ohjeella korvataan ja täydennetään seuraavien VALLOX ilmanvaihtokoneiden käyttö- ja huolto-ohjeita: VALLOX DIGIT SE sivut 8-11

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

OHJE. Ohje. Ilmalämmityskone nestepatterilla. Asunnon lämmönjako ja ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Malli Vallox Aito Kotilämpö.

OHJE. Ohje. Ilmalämmityskone nestepatterilla. Asunnon lämmönjako ja ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Malli Vallox Aito Kotilämpö. Malli Vallox Aito Kotilämpö Tyyppi 3118 Dokumentti D3681 Voimassa alkaen 1.1.2017 Päivitetty 28.6.2017 OHJE Ohje Ilmalämmityskone nestepatterilla. Asunnon lämmönjako ja ilmanvaihto lämmöntalteenotolla

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

DIGIT SED KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KAUKO-OHJAIMEN LANGATON KAUKO-OHJAIN

DIGIT SED KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KAUKO-OHJAIMEN LANGATON KAUKO-OHJAIN DIGIT SED LANGATON KAUKO-OHJAIN 1.09.8F 16.4.2008 VALLOX Soveltuu VALLOX:in digitaalisesti ohjattaviin ilmanvaihtokoneisiin lisävarusteena. KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE VASTAANOTIN KAUKO-OHJAIN

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

Sisältö. Uusi tunnus / Unohtuiko salasana - Vetuma-tunnistautuminen 3. Kirjaudu sisään Daisy-tunnuksilla 7. Kirjaudu sisään - Pankkitunnuksilla 8

Sisältö. Uusi tunnus / Unohtuiko salasana - Vetuma-tunnistautuminen 3. Kirjaudu sisään Daisy-tunnuksilla 7. Kirjaudu sisään - Pankkitunnuksilla 8 Käyttöohje Sisältö Uusi tunnus / Unohtuiko salasana - Vetuma-tunnistautuminen 3 Kirjaudu sisään Daisy-tunnuksilla 7 Kirjaudu sisään - Pankkitunnuksilla 8 Kirjaudu sisään - Mobiilivarmenteella 12 Asetukset

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT

SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Vuosihyötysuhde parasta A-luokkaa SunAIR RW 130 EC-LT SunAIR RW 150 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä 600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS 600e-hp-co Smart-käyttöliittymä Huippuunsa vietyä lämmöntalteenottoa ja jäähdytystä AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE 425 LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 425 Elektroninen säädin Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen ilmanvaihtojärjestelmien

Lisätiedot

VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L

VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L VALLOX TSK mallit R ja L 2 m 3 /h Puhallinkäyrät P = Poistoilmapuhallin T = Tuloilmapuhallin PUHALTIMET 180 W Suositeltava toiminta-alue PK ja TK ovat esimerkkejä tulo- ja poistokanaviston painehäviöistä

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Käyttöohje Palvelu löytyy osoitteesta joenmuksut.fi. Päivitetty

Käyttöohje Palvelu löytyy osoitteesta joenmuksut.fi. Päivitetty Käyttöohje Palvelu löytyy osoitteesta joenmuksut.fi Päivitetty 29.7.2017 1 Sisältö 1. Uusi tunnus / Unohtuiko salasana Uusi tunnus / Unohtuiko salasana 3. Uusi tunnus / Unohtuiko salasana Vetumatunnistautuminen

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L 1.09.61F 26.05.05 Tyyppi B 3500 SE VALLOX Tyyppinumero B 3500 SE VALLOXtuotenumero LVI-tuotenumero VALLOX DIGIT SE R 3140000 7911103 VALLOX DIGIT SE L 3140010 7911104 VALLOX DIGIT SE VKL R 3140020 7911105

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje Sonera Yritysvartija Käyttöohje 1/15 Sonera Yritysvartija Käyttöohje 05/2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Päänäkymä... 4 2. Arkisto... 5 3. Asetukset... 6 3.1. Kamera-asetukset... 7 3.1.1. Yleistä... 7 3.1.2. Tallennus...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Agentin opas Elisa Ring Agentin opas 2 Sisällys 1. Agentin tehtävät ja työkalut... 3 Elisa Ring Valikko... 3 2. Hallintakäyttöliittymä... 4 Kirjaudu sisään Hallintakäyttöliittymään... 4 Asiakaspalvelusarjojen

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin.

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Miten kotinäyttö toimii? Kotinäyttö on yhdistetty huoneiston kylmä- ja lämminvesimittareihin. Vesimittarit lähettävät kotinäytölle langattomasti tietoa vedenkäytöstä

Lisätiedot

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000.

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000. Android Puhelimen käyttöönotto. Lyhyesti: Ennen puhelimen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, avaa sim-kortin kelkka puhelimen mukana toimitetulla työkalulla ja asenna SIM-kortti puhelimeen. Puhelimen mukanana

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Reaaliaikaisen laukaisukartan ohje

Reaaliaikaisen laukaisukartan ohje 1 Reaaliaikaisen laukaisukartan ohje Laukauksia tilastoidaan M-liigassa & erikseen ilmoitettavissa otteluissa. KIRJAUTUMINEN Kirjautuminen laukaisukartan tekoon tapahtuu osoitteessa: www.salibandy.net/seurapalvelusivusto

Lisätiedot