Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Opetussuunnitelmatoimikunnan nimeäminen 2 Ammattiosaamisen toimikunnan kokoonpanon uudistaminen ja jäsenten nimeäminen 3 Yhteistoimintaelimen nimeäminen 4 Kuninkaanlähteenkadun remonttiin liittyvät investoinnit 5 Oikaisuvaatimus terveydenhuollon lehtorien valinnasta 6 Osakehtiön perustaminen kilpailtuun toimintaan PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), Kokemäki puh sataedu.fi

2 Yhtymähallitus AIKA Tiistai klo PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Riitta Saajoranta-Huitu Pasi Koski Antero Karppinen Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT 1-6 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kalle Virta Puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Peltomaa ja Satu Törmä. Aika ja paikka Kankaanpää Aika ja paikka Kankaanpää Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kristiina Peltomaa Satu Törmä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe , klo Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), Kokemäki puh sataedu.fi

3 Yhtymähallitus OPETUSSUUNNITELMATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Yh 1 Lain ammatillisesta koulutuksesta (L 601/ a, c ) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä opetussuunnitelmat hyväksyvä toimielin on opetussuunnitelmatoimikunta. Opetussuunnitelmatoimikunta vastaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmien laadusta. Opetussuunnitelmatoimikunnan tehtävänä on päättää opetussuunnitelman yhteisen osan, tutkintokohtaisen osan ja tutkintokohtaisen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman sisällön ja rakenteen hyväksymisestä. Opetussuunnitelmatoimikunta kehittää opetussuunnitelmatyötä yhteistyössä pedagogisen ryhmän kanssa. Opetussuunnitelmatoimikuntaan valitaan viisi jäsentä, joilla on opetussuunnitelmatyön ja pedagogisen kehittämisen asiantuntemusta. Jäsenet valitaan siten, että toimikunnassa on asiantuntijuutta kustakin seuraavasta toiminta-alueesta: ammatillinen perustutkintokoulutus, ammatillinen lisäkoulutus, ammattiosaamisen toimikuntatyöskentely ja opintojen ohjaus. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) valtuuttaa opetussuunnitelmatoimikunnan hyväksymään opetussuunnitelman yhteisen osan, tutkintokohtaisen osan ja tutkintokohtaisen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman sisällön ja rakenteen sekä 2) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikuntaan toimikaudelle seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen: Hannu Mansikkakorpi Jari Sillanpää Ville Huhtala Suvi Hippi Aira Luttinen Varajäsen: Anne Laine Pirjo Raunio Jouko Ihanamäki Rami Kantola Johanna Rantalainen 3) nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Hannu Mansikkakorven,

4 Yhtymähallitus AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNAN KOKOONPANON UUDISTAMINEN JA JÄSENTEN NIMEÄMINEN Yh 2 Ammattiosaamisen toimikunnan nykyisen kokoonpanon muodostamisen lähtökohtana oli, että siinä ovat edustettuina: - oppilaitosyksiköiden paikkakunnat - opintoalat - asetuksen edellyttämät: koulutuksen järjestäjä, työelämän työnantajataho, työelämän työntekijätaho, opettajat, opiskelijat Yllä olevasta seurasi, että toimikunnasta tuli jäsenmäärältään suuri. Nykyisessä toimikunnassa on 12 jäsentä. Sataedun toiminnan uuden organisaatiomallin mukaan toimipaikkojen paikkakuntia ei tarvitse huomioida samalla painoarvolla kuin aiemman yksikkölähtöisen toiminnan aikana. Opintoalojen asioita voitaisiin käsitellä toimialatasolla ja kokouksittain kutsuttavalla asiantuntija-avulla. Ammattiosaamisen toimikunnan ja opetussuunnitelmatoimikunnan toiminnalla on vahva kytkös, koska - opetussuunnitelmat ja näyttöjen suunnitelmat nivoutuvat vahvasti yhteen - ammattiosaamisen näyttöjen toteutus on osa opetusta - ammattiosaamisen toimikunta on nykyisellään opettajien näkökulmasta näkymätön eikä sen toiminnasta paljonkaan tiedetä. Opetussuunnitelmatoimikunta on tutumpi, koska se tekee tiivistä yhteistyötä opintoalojen kanssa opetussuunnitelmien tarkastelussa ja päivittämisessä. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 1) Yhtymähallitus päättää uudistaa ammattiosaamisen toimikunnan kokoonpanon siten, että uudessa toimikunnassa on seitsemään jäsentä ja lisäksi kokouksittain käsiteltävistä asioista riippuen asiantuntija tai useampi asiantuntija. Toimikunnan kokoonpano: - koulutuksen järjestäjän edustaja, samalla opetussuunnitelmatoimikunnan edustaja - palvelutoimialan opettaja, samalla opetussuunnitelmatoimikunnan edustaja - tekniikkatoimialan opettaja, samalla opetussuunnitelmatoimikunnan edustaja - työelämän työntekijäedustaja, joko palvelutoimialan tai tekniikkatoimialan työpaikalta - työelämän työnantajaedustaja, toisen edustettavan toimialan työpaikalta - palvelutoimialan opiskelija - tekniikkatoimialan opiskelija Lisäksi kokouksiin osallistuu kutsuttuina asiantuntija tai useita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

5 Yhtymähallitus AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNAN KOKOONPANON UUDISTAMINEN JA JÄSENTEN NIMEÄMINEN ( jatkuu) Yh 2 2) Yhtymähallitus nimeää toimikunnan jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä toimikunnan puheenjohtajan. Varsinainen jäsen: Hannu Mansikkakorpi Suvi Hippi Ville Huhtala Jari Kuusikorpi Tuula Saarinen Hanna Moilanen Jaakko Heiskala Varajäsen: Anne Laine Aira Luttinen Jouko Ihanamäki Mika Mäkinen Anne Vanhatalo Alma Kuosmanen Matti Gustafsson Toimikunnan puheenjohtajaksi nimetään Hannu Mansikkakorpi. Toimikunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin. Toimikunnan puheenjohtaja toimii samalla esittelijänä.

6 Yhtymähallitus YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN Yh 3 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/207) 14 :n mukaan kuntayhtymässä on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan , että Satakunnan koulutuskuntayhtymään nimetään 10-jäseninen yhteistyötoimikunta, jossa on kolme työnantajan edustajaa ja 7 henkilöstöä edustavaa jäsentä. Yhteistoimintaelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: Työnantajaa edustavat jäsenet: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja Matti Muntila, työsuojelupäällikkö Nina Peltomäki, henkilöstöpäällikkö Henkilöstöä edustavat jäsenet: Mari Kuha, pääluottamusmies JHL Janne Moijanen, työsuojeluvaltuutettu yhteiset palvelut Maija Poutanen, työsuojeluvaltuutettu palvelutoimiala Matti-Pekka Salo, pääluottamusmies JUKO Tapani Siltanen, työsuojeluvaltuutettu tekniikkatoimiala Anne Spets, varapääluottamusmies JUKO Keijo Viinanen, pääluottamusmies JYTY

7 Yhtymähallitus KUNINKAANLÄHTEENKADUN REMONTTIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT Yh 4 Satakunnan koulutuskuntayhtymä keskittää toimintansa Kankaanpäässä Kuninkaanlähteenkadulle, ja Asemakadulla olevista vuokratuista kiinteistöistä luovutaan asteittain kesään 2015 mennessä. Kuninkaanlähteenkadulla Sataedun hallintaan siirtyy Sataedun omistama ns. Kauppaoppilaitoksen kiinteistö. Toiminnan tiivistämisellä saavutetaan m2 vähennys kiinteistöjen kokonaismäärässä. Toimintojen siirtoon liittyy tarve korjaus- ja muutostöihin kiinteistöissä. Korjaus- ja muutosinvestoinnit jakaantuvat useammalle vuodelle. Investointisuunnitelma liitteenä. Yhtymähallitus päättää yli euron investoinneista. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään Kuninkaanlähteenkadun korjaus- ja muutosinvestoinneista vuosittaisen investointimäärärahan puitteissa ja päättämään tarkoituksenmukaisesta investointien jaksotuksesta.

8 Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUS TERVYDENHUOLLON LEHTOREIDEN VALINNASTA Yh 5 Jari Väliranta hakee oikaisua terveydenhuollon lehtoreiden virkavalintoihin (neljä lehtoria palvelutoimialalla, kahdessa virassa työn suorittamispaikka Harjavalta, kahdessa Kankaanpää). Virantäyttökuvaus Harjavaltaan sijoitetuissa viroissa: Sataedu hakee palvelukseensa kahta terveydenhuollon lehtoria vakituiseen virkasuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Lehtorin tehtävänä on opettaa sosiaali- ja terveysalaan liittyviä aineita. Viikoittainen työaika on 16-38,25 tuntia. Edellytämme hakijalta ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen ( /986) mukaista kelpoisuutta. Arvostamme kokemusta aikuiskoulutuksesta sekä monipuolista fysioterapiaosaamista tai kokemusta kotihoidosta. Työn ensisijainen suorittamispaikka on Kankaanpää. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain /504 mukainen rikosrekisteriote. Virantäyttökuvaus Kankaanpäähän sijoitetuissa viroissa: Sataedu hakee palvelukseensa kahta terveydenhuollon lehtoria vakituiseen virkasuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Lehtorin tehtävänä on opettaa sosiaali- ja terveysalaan liittyviä aineita. Viikoittainen työaika on 16-38,25 tuntia. Edellytämme hakijalta ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen ( /986) mukaista kelpoisuutta. Arvostamme kokemusta vanhustyöstä, aikuiskoulutuksesta ja hierojan ammattitutkinnosta, fysioterapiaosaamista sekä näyttötutkintomestarin tutkintoa. Työn ensisijainen suorittamispaikka on Harjavalta. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain /504 mukainen rikosrekisteriote. Virat olivat auki haettavina

9 Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUS TERVEYDENHUOLLON LEHTOREIDEN VALINNASTA ( jatkuu) Yh 5 Väliranta toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että Koen, että minua ei ole kohdeltu valinnoissa oikeudenmukaisesti. Mielestäni pätevyyttä, koulutusta, työkokemusta ja haastattelua ei huomioitu riittävästi. Hakuilmoituksessa ja haastattelussa kävi hyvin ilmi, että kyseessä on opetusta hierojille Oikaisuvaatimus liitteenä. Välirannan oikaisuvaatimus keskittyy hierojan koulutuksen antamisen pätevyyteen. Hän viittaa hakemuksessaan asetukseen opettajan kelpoisuudessa, jossa on määritelty ammatillisen opettajan kelpoisuus. Väliranta viittaa asetukseen /986 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 13 pykälän neljänteen momenttiin: 4) jolla on pätevyys- tai lupakirja taikka oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää pätevyys- tai lupakirjaa taikka laillistamista. Asetuksen teksti viittaa terveydenhuollon osalta lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Lain toisessa pykälässä määritellään terveydenhuollon ammattihenkilöt: Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä: 1) henkilöä, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö); sekä 2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). ( /1200) Väliranta viittaa oikaisussaan laillistettuun hierojaan. Laissa mainituissa laillistetuissa ammattihenkilöissä ei ole ei ole hieroja tai laillistettua hierojaa. Nimike koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattinimike ao. laissa. Laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä on yksilöity laissa 17 eri nimikettä. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, koska virkoihin on valittu kelpoiset hakijat ja lainsäädännössä mainittu terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö määräys ei rajoita valintaa tässä hakijajoukossa.

10 Yhtymähallitus OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN KILPAILTUUN TOIMINTAAN Yh 6 Kuntalain 2a :n mukaan Kunnan hoitaessa 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) /626: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Jos kunnan tai kuntayhtymän toiminnassa on kyse julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten palvelujen tuottamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on vuoden 2016 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Ennen tämän lain voimaantuloa kilpailutilanteessa markkinoilla hoidetun tehtävän siirto tämän lain perusteella osakeyhtiö-, osuuskunta-, yhdistys- tai säätiömuotoiseksi katsotaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 25 :ssä tarkoitetuksi liikkeen luovutukseksi. Osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön, jonka palvelukseen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät, on huolehdittava sellaisen siirtyvän henkilöstön eläketurvan säilymisestä, joka on ollut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta 1993 ja jonka palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka, jos siirrossa on kyse kunnan tai kuntayhtymän ennen tämän lain voimaantuloa hoitamasta tehtävästä kilpailutilanteessa markkinoilla. Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 2 a :ssä tarkoitetun yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi luovuttaa yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistamalle osakeyhtiölle omistamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Verovapaus koskee vastaavasti yhtiöitettävän toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita sekä kunnan tai kuntayhtymän omistaman kiinteistön omistamista ja hallintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden luovutusta vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan, jos:

11 Yhtymähallitus OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN KILPAILTUUN TOIMINTAAN ( jatkuu) Yh 6 1) kiinteistöt ovat pääasiassa edellä tarkoitetussa käytössä; tai 2) osakkeet oikeuttavat edellä tarkoitetussa käytössä olevan huoneiston hallintaan. Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Hakemukseen on liitettävä asianomaisten kuntien antama selvitys luovutuksen liittymisestä tässä laissa säädettävään toiminnan yhtiöittämisvelvollisuuteen sekä kiinteistön käytöstä ennen luovutusta ja sen jälkeen. Hakemukseen on lisäksi liitettävä kunnan tilintarkastajan lausunto. Verovirasto voi tarvittaessa pyytää valtiovarainministeriöltä lausunnon luovutuksen liittymisestä laissa säädettyyn yhtiöittämisvelvollisuuteen. Jos hakemus on tehty ja verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi päättää, että veroa ei ole suoritettava. Satakunnan koulutuskuntayhtymän nykyisestä toiminnasta on vuoden 2015 alussa yhtiöitettävää toimintaa Puolustusvoimien kuljettajakoulutus ja Huittisissa sijaitsevan ajoradan toiminta. Työvoimakoulutuksen osalta siirtymäsäännös on voimassa vielä vuodet Yhtiön toiminta vuonna 2014 on valmistelevaa toimintaa vuodelle Vuonna 2014 osakeyhtiössä ei tulle olemaan omaa henkilöstöä. Osakepääoman korotus ja henkilöstön siirto ja omaisuuden siirto valmistellaan syksyllä Yhtiöjärjestys tullee muuttumaan syksyn 2014 yhtiökokouksessa. Tässä vaiheessa yhtiössä ei ole tarvetta toimitusjohtajalle. Satakunnan koulutuskuntayhtymä käyttää KPMG:n asiantuntijapalveluita yhtiöittämisessä. Kuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan perustamaan osakeyhtiön, jolle kuntalain mukainen kilpailtu toiminta siirretään. Yhtiön osakepääoma perustamisvaiheessa on Yhtiöön valitaan nelijäseninen hallitus, jäseniksi valitaan Ari Harju, Matti Isokallio, Hannu Mansikkakorpi ja Pauli Kamppi. Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Isokallio. Matti Isokallio, Ari Harju ja Hannu Mansikkakorpi poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot