Pilvipalvelut julkisella sektorilla. Hannu Ojala Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilvipalvelut julkisella sektorilla. Hannu Ojala Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto 28.08.2013"

Transkriptio

1 Pilvipalvelut julkisella sektorilla Hannu Ojala Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

2 Julkisen hallinnon näkökulma Voidaan tarkastella pilvipalveluiden ja teknologian hyödyntämistä kolmessa eri laajuudessa: - Koko julkinen sektori (valtio ja kunnat) - Valtionhallinto - Julkisen sektorin yksittäisen organisaation näkökulma - Lisäksi on EU digital agenda ja strategia 2

3 Julkisen hallinnon näkökulma Tietohallintolaki (634/2011) ja sen seurauksena luotava julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) ja siihen sisältyvä vaatimus yhteisten palvelujen käytöstä tarjoavat työkaluja ja mahdollisuuksia yhteisten pilvipalvelujen ja teknologioiden käytölle ja hyvien käytäntöjen levitykselle. 3

4 Digital agenda for EU EU komissio julakaisi 2010 digtal agendan, yksi sen seitsemästä avainalueesta koskee pilvipalveluja: Accelerate cloud computing through public sector buying power. 4

5 Arkkitehtuuriohjaus Hyviä käytäntöjä voidaan levittää julkisessa hallinnossa mm. määrittämällä viitearkkitehtuureja, joita organisaatiot voivat ottaa pohjaksi luodessaan omia palveluarkkitehtuurejaan. Pilvipalveluihin liittyviä viitearkkitehtuureja ei toistaiseksi ole tehty. 5

6 Lainsäädäntö ja tietoturva Usein pilvipalveluihin tallennetaan henkilötietoja, tällöin on huomioitava, että mm. henkilötietolain vaatimukset henkilön tietosuojalle toteutuvat. Sensitiivistä tietoa ovat lisäksi mm. maanpuolustukseen ja yritysten liikesalaisuuksiin liittyvä data. 6

7 Lainsäädäntö ja tietoturva Valtion hallinnossa on käytössä VAHTI ohjeistus, jonka mukaan viranomaisen tietojärjestelmät ja asiakirjat on luokiteltava niiden luottamuksellisuuden ja kriittisyyden perusteella. Luokituksesta on apua, kun suunnitellaan järjestelmien ja tietoaineistojen vientiä pilveen. Kuntasektorilla ei ole vastaavaa ohjeistusta. 7

8 TIETOTURVALLISUUS JA VARAUTUMINEN Tietoturvallisuus Varautumisen vaatimustaso Korkea taso Korotettu taso Suojaustaso Turvallisuusluokitusmerkintä Perustaso Avoin taso I Erittäin salainen Ei tiedonsiirtoa tietoverkossa II III IV Julkinen Salainen Luottamuksellinen Käyttö rajoitettu Korkea varautuminen ja/tai suojaustaso II Korotettu varautuminen ja/tai suojaustaso III Perustason varautuminen ja suojaustaso IV Perustason varautuminen ja julkinen tieto Jokaisen julkishallinnon viranomaisorganisaation on saavutettava ICTvarautumisen perustaso 3 8

9 Lainsäädäntö ja tietoturva Suomen henkilötietolain (1999/523) 22 mukaan Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Myös Euroopan alueelle tietoja siirrettäessä on pystyttävä takaamaan riittävä tietosuojan taso. USAn kanssa on tehty ns. Safe 9

10 Lainsäädäntö ja tietoturva Harbor-sopimus, EU komission päätös (2000/520/EY). Ruotsissa on voimassa FRA-laki, joka sallii dataliikenteen salakuuntelun tietyin edellytyksin. USA:sa on voimassa Patriot Act, mahdollistaa pääsyn pilvidataan, jos rikostutkinta tai kansallinen turvallisuus sitä edellyttää. 10

11 Tavoitellut hyödyt Palvelun skaalautuvuus. Perinteisesti uuden, yhteisen palvelun kehittäminen on vaatinut suuren taloudellisen panostuksen sen elinkaaren alussa mm. palvelinkapasiteettiin. Julkisessa pilvessä saavutetaan usein maksimaalinen skaalaetu, tarjotun palvelun yksikkökustannus saadaan hyvin alhaiseksi. Lisäksi asiakas voi 11

12 Tavoitellut hyödyt luopua palvelun käytöstä yleensä nopeasti ja edullisesti, esim. jo palvelulle ei tule käyttäjiä riittävästi. Tämä on tietysti huomioitava sopimuksessa. Lisäksi pilvipalvelu voi skaalautua myös kysyntäpiikkien mukaan, esim. kriisitilanteissa. 12

13 Tavoitellut hyödyt Palvelun hinnoittelu. Perinteisesti palvelun ensimmäiset käyttäjät joutuvat maksamaan kohtuuttomasti palvelusta ja palvelun käyttö leviä hitaasti. Julkisessa pilvessä maksetaan vain palvelun käytöstä, kiinteät kustannukset ovat pienet. 13

14 Tavoitellut hyödyt Kustannussäästöt: laiteinvestointien ja henkilöresurssien tarve pienenee. Palvelinten ja niiden hallintaan tarvittavat resurssit ja samalla kustannukset vähenevät. Time to market nopeutuu. Palvelut saadaan nopeammin pystyyn ja ne skaalautuvat nopeammin. 14

15 Haasteita pilvipalvelujen hankinnalle Vendor lock-in: avoimet standardit vähentäisivät tätä riskiä. Tietojen siirto onnistuisi pilvipalvelujen välillä luotettavasti ja palvelusta toiseen vaihtaminen olisi helppoa. Standardisopimusten puute, yleensä suuret toimijat tarjoavat käyttöön omia tarjousmallejaan. 15

16 Haasteita pilvipalvelujen hankinnalle Yhteisen, vakiintuneen terminologian puute Auditointi, erityisesti suurten toimijoiden palvelinkeskusten auditointi on tehtävä 3 osapuolen (big four) välityksellä. Auditointiraportit usein vaikealukuisia. Sopimuksen päättyessä on varmistuttava, että tiedot poistuvat toimittajan ympäristöstä. 16

17 Haasteita pilvipalvelujen hankinnalle Suomesta ulospäin suuntautuvien tietoliikenneyhteyksien kapasiteetti ja fyysinen turvallisuus pitää varmistaa, jos pilvipalvelu tuotetaan Suomen ulkopuolella. 17

18 Caseja julkisella sektorilla Hansel on kilpailuttanut puitesopimuksen pilvipalveluna toteutettavista valtion hallinnon konesali- ja kapasiteettipalveluista. VH organisaatiot voivat halutessaan ottaa palvelun käyttöönsä sopimuksen ehdoin. Palvelun tarjoajalle jää riski volyymistä. Tiera Oy on hankkinut useille kunnille Office365 palveluja. 18

19 Caseja julkisella sektorilla Forge palvelupaja: pilvipalveluiden luomisen laboratorio. Avoin ympäristö ja yhteisö kaikille kiinnostuneille (Tivit). EU Cloud for Europe. The project identifies obstacles, finds innovative solutions and builds trust in European cloud computing. 2013/6 2016/11. C4E establish suitable contractual terms and conditions for future cloud procurements. 19

20 Valtion konesali- ja kapasiteettiarkkitehtuuri Hallinnon turvallinen verkko Yhteydet virastoihin Valtion yhteinen verkko Yhteydet virastoihin Yhteydet Internetiin Puolustusvoimien operatiivinen verkko 1 Perustason varautuminen ja julkinen tieto Toimittajien laitetiloista 4 Korkea varautuminen ja suojaustaso II tai III 3 Korotettu varautuminen ja suojaustaso III tai IV 2 Perustason varautuminen ja suojaustaso IV Omista laitetiloista Omista tai toimittajien laitetiloista 20

21 Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisena toimii työryhmä, joka on selvittänyt pohjoismaisella tasolla pilvipalvelujen edistämistä. Painopistealueina: jurdiset näkökohdat (mm. esteet) pilvipalveluiden hankinta hyvien käytäntöjen levittäminen 21

22 Pohjoismainen yhteistyö Tavoitteena mm. edistää hyviä käytäntöjä ja saada neuvotteluvoimaa suurten palvelutarjoajien kanssa käytävään vuoropuheluun ja yleensä tulla noteeratuksi (MS, Google, Amazon, IBM ym.) Yhteiset hankinnat, toistaiseksi vain tavoite Yhteiset sopimusmallit, Ruotsi on 22

23 Pohjoismainen yhteistyö panostanut paljon sopimusmallien luomiseen ja pilvipalvelujen kilpailuttamiseen. Toistaiseksi tavoite. Erot lainsäädännössä, esim. identifioiko IP-tunnus henkilön. Ruotsissa ínternetin salakuuntelu tietyissä tilanteissa mahdollista. 23

24 Pilvipalvelujen vaikutus kansantalouteen Lyhyellä aikavälillä pilviteknologian käyttöönotto vähentää työpaikkoja, USAssa arvioitu vähennys. Pitkällä aikavälillä mm. innovaatioiden, uusien sähköisten palvelujen ja tuottavuuden kasvun arvioidaan korvaavan menetykset. Julkisen pilven palvelujen liikev. EUssa kasvaa 30 % /a, /

25 LISÄTIETOA: Vm.fi Yhteentoimivuus.fi Norden.org Kiitoksia! 25

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta Valtion konesalija kapasiteettipalvelustrategia 15/2014 ICT-toiminta Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2014 IICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Pilvetys Käytännön kokemuksia privaatti-pilvetyksestä

Pilvetys Käytännön kokemuksia privaatti-pilvetyksestä Pilvetys Käytännön kokemuksia privaatti-pilvetyksestä TH-verkosto 29.8.2013 Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy Strategiasta toimeenpanoon Agenda Pilvipalvelut - yleistä Pilvetys privaattipilven rakentaminen

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 1 iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 2 SISÄLLYS 1.0 JOHDANTO...3 2.0 YHTEYDET...4 2.1 KIINTEÄ

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

KTM Päivi Nousiainen

KTM Päivi Nousiainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Simo Karhu Microsoftin pilvipalvelut pk-yrityksen päätelaite- ja tiedonhallinnassa Työn tarkastajat:

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013 TUVEn turvallisuussopimuksen toimeenpanoohje 18/2013 JulkICT-toiminta TUVEn turvallisuusverkkotoiminnan turvallisuusperiaatteista solmitun sopimuksen toimeenpano-ohje Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 Muistathan päivittää jäsenrekisteriimme yhteystietosi, kuten muuttuneen sähköpostiosoitteesi!! (ohje s. 7) Kutsu

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot