Seura niille, keille seura kuuluu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seura niille, keille seura kuuluu"

Transkriptio

1 Numero 6 / 2014

2 Seura niille, keille seura kuuluu Ensimmäinen vuoteni hallituksessa alkaa olla takana. Vuoden aikana olemme saaneet aikaan todella paljon erityisesti viestinnän saralla, mikä on ryhdistänyt toimintaa ja tehnyt EPSistä taas pursiseuraa. Erityisesti virkaiältään nuoremmat jäsenet ovat aktivoituneet ja hakeutuneet kiitettävästi harrastamaan yhteisten asioiden hoitoa, kiitos siitä! Erityisen tärkeänä pidän tätä sen takia, että matkaveneilypuolella alle 10 vuotta seurassa olleita on selvästi yli puolet ja alle 15 vuotta seurassa olleita on peräti 75%. Yhdessä suhteessa viestintä ei ole onnistunut: niin outoa kuin se onkin, hallitus ei ole onnistunut tarpeeksi painokkaasti viestimään kaikille, että seuran talous on kunnossa ja että yhteisiä rahoja käytetään vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Syyskokous sai käsiteltäväkseen jäsenehdotuksen rahankäytön linjauksista tulevaisuudessa. Ehdotus linjaa seuran rahankäyttöä hyvän hallintotavan mukaisesti. Se hyväksyttiin pienin hallituksin esittämin muutoksin yksimielisesti. Kokouksessa käyty keskustelu oli pääosin asiallista ja aloitteentekijöiden tiedonkeruusta ja tietämyksestä on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa. Valitettavasti vain eräiden henkilöiden mielestä eivät pelkästään asiat riidelleet - ja kun näin on, ääntä alkaa tulla yli kohtuuden. Erittäin surullista oli, että kokouksen jälkeen erään seuran entisen vastuuhenkilön taholta ei henkilökohtaisuuksiltakaan vältytty. Tällainen jo useammassa kokouksessa nähty toiminta imee hapen ympäriltään. Jotta ei mentäisi ihan hapoille, tässä pari vinkkiä jatkoon: 1) Aina avautumistarpeen uhatessa kannattaa muistaa, että hallitus- ja toimikuntatyö on vapaaehtoistyötä. Siis vapaaehtoista oman vapaa-ajan pois ottamista muista harrastuksista sekä perheeltä ja käyttämistä sinun ja minun yhteisten asioiden hoitamiseen. Viiden sekunnin ajatuskoe ennen avautumista: miltä minusta tuntuisi jos minulle sanottaisiin näin? Kannustanko puheenvuorollani vapaaehtoistoimintaa? 2) Jokainen voi osallistua sekä epäkohtien esilletuomiseen että niiden korjaamiseen. Mitä tahansa epäkohtia ei tarvitse julistaa kovaan ääneen vuosikokouksessa, vaan niitä voi tuoda esiin pitkin vuotta. Epäkohdat eivät myöskään aina ole hallituksen vika, vaikka usein niin uskotaan. Septipumppukin alkoi toimia kun valittamisen sijaan ihmiset ohjattiin ilmoittamaan ongelmasta heti sen synnyttyä. Hallituksen ja toimihenkilöt saa kiinni ainakin puhelimella, sähköpostilla, web-sivujen yhteydenottolomakkeella, epsistelyssä sekä facebook-ryhmässä. Viiden sekunnin ajatuskoe taas ennen etenemistä: Olenko ilmoittanut asiasta? Voinko minä tehdä asialle jotain? Mikä olikaan syy että en tekisi? 3) Kaikilla seurassa on saman äänivallan osakesarjaa. Hallitus ei ole mitenkään erityisen tilivelvollinen ihmisille, jotka ovat joskus hoitaneet seuran asioita. On opeteltava päästämään irti tai sitten otettava todellista vastuuta. Viiden sekunnin koe: olenko omasta mielestäni korvaamaton? Jos vastaus on myönteinen, älä avaa suutasi. Onneksi siitä uudempien jäsenten kiitostulvasta, jonka epävirallisissa yhteyksissä olemme saaneet, tiedämme hallituksena olevamme täsmälleen oikealla asialla. Näin tulee ollakin, koska uudet jäsenet ovat selkeä enemmistö seurassa. Tulkaa vuosikokouksiin ja käyttäkää valtaa joka teille kuuluu, tämä on teidän seuranne! Hyvää joulunaikaa kaikille ja tervehditään toisiamme talvisäilytyskentillä - ja laitureilla kun sinne taas päästään. Tuomas Raivio Viestintävastaava 2

3 Olipahan kokous... siis seuramme syyskokous... en ole moisessa pienen ryhmän sponsoroimassa negatiivisuusväritteisessä tilaisuudessa ennen ollutkaan. Hyvä näin. Korostettakoon, että itse taloushallinnan ja budjetoinnin asioista emme juurikaan ole eri mieltä mutta tapa, jolla haasteita ja suunnitelmia käsitellään kokouksissa voisi olla toinen. Salissa oli paljon uusia jäseniä, jotka saivat seuran toiminnasta perin vääristyneen kuvan. Mutta ei anneta sen häiritä. Yhtään. Kaikissa taloyhtiöiden kokouksissakin on aina ne pari tyyppiä, joiden mielestä kaikki on pielessä vaikka pääosin kaikki on hyvässä kunnossa. Kyse on näkökulmasta. Katsotaanko ahtaasti vain omaa napaa tuijottaen vai otetaanko laajempi perspektiivi käyttöön. Ei siinä mitään, hommat laitetaan raiteilleen ja kaikki näkyväksi kuten muualla tässä lehdessä kuvaillaan. Ja kohti uusia saavutuksia. EPS on ja tulee olemaan maailman paras espoolainen pursiseura. Samoin suurkiitokset myös eläkkeelle siirtyville Osmolle (veneilytoiminta) ja Stefanille (katsastus) pyyteettömästä työstä seuran eteen. Etujärjestömme Suomen Purjehdus ja Veneily eli tuttavallisemmin SPV on huomioinut mm. EPSin veneiden korkean katsastusprosentin lausunnoissaan. Ilman Stefanin järkähtämätöntä piiskausta tämä tuskin olisi mahdollista. Uudella katsastuspäälliköllämme Jannella on hyvät lähtökohdat pitää prosentit tapissa. Hallitus ottaa nyt yhdeksi kehityskohteeksi tulevien jäsenkokousten fiiliksen. Valmistellaan materiaalit hyvissä ajoin nettisivuille ja rakennetaan kokoustapahtuma kokonaisuudessaan viihtyisämmäksi. Vapaaehtoistoiminnanhan tulee olla mielenkiintoista ja mukavaa. Tällä ryhmällä se kyllä onnistuu. Harri Sane Kommodori Hallitukseen saatiin myös kolme uutta kasvoa. Tervetuloa rakentamaan tulevaisuutta Seppo, Timo ja Jukka. Uudet hallituksen jäsenet esitellään seuraavassa lehdessä. Tässä yhteydessä lausun erityiskiitokset nyt tehtävänsä jättävälle Kimmolle seuran talouden rakenteiden perus kunnostuksesta parin viime vuoden aikana. Yritysjohtajan termein kuvattuna seuran taloushallinta on striimattu viimeisen päälle vastaamaan nykyisiä ja tulevia haasteita alati muuttuvassa maailmassa. Upeeta! 3

4 Vuosikokous 2014 Seuran vuosikokous pidettiin Paikalla oli 51 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja jäsenaloite koskien seuran budjetointia. Hallituksen vastaesitys hyväksyttiin. Sen mukaan 1) Laituripaikkamaksuilla katetaan kaupungin maksut, satamatoiminta ja saaritoiminta 2) Budjetointi ja seuranta tehdään siten, että jäsenistö saa läpinäkyvän kuvan siitä, mitä eriä eri hallinnonalojen tuotot ja kulut pitävät sisällään. 3) Menoihin ja investointeihin sitoudutaan vasta kun niiden vaatima tulovirta on riittävän varmasti tiedossa. 4) Lähtökohtaisesti taloudenhoito suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jäsenmaksut ja osa vuokratuloista kattavat kiinteistöja kalustomenot sekä hallinnon ja klubitoiminnan satama- ja saaritoiminto näyttää nollatulosta urheilu- ja kilpailutoiminta kattaa omat kulunsa ja se saa osan seuran vuokratuloista Lisäksi hallitus on jo aiemmin päättänyt noudattaa budjettiehdotuksen laadinnassa seuraavia periaatteita: EPS on yksi seura Aiheuttaja/hyötyjä maksaa - resoluutio järkevään rajaan asti, pohjana hallituksen ehdotus Rahan ja resurssien käyttö on läpinäkyvää Eri kustannuspaikkojen rahoitus päätetään budjetissa. Jäsenkokous päättää budjetin. Budjettiehdotuksen yhteydessä laaditaan ehdotus laituripaikkamaksuista. Hallitus päättää laituripaikkamaksut ehdotuksen pohjalta, kun kaupungin veloitukset ovat tiedossa. Hallitus seuraa budjetin toteutumista kuukausittain ja pitää huolen että merkittäviä poikkeamia ei synny. Kuluja karsitaan tarvittaessa kustannuspaikoittain. Jäsenkokous hyväksyy tilinpäätöksen. Vuokra- ja vastaavat tuotot jaetaan toimintojen kesken. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi hyväksyttiin. Budjetti on kuvattu seuran verkkosivuilla jäsentunnusten takana. Hallitus 2015 on seuraavanlainen: Harri Sane, kommodori Tapani Juva, varakommodori Tero Voutilainen, ICT Tuomas Raivio, viestintä Timo Kurppa, veneily Seppo Ronkainen, talous Jukka Muhonen, urheilu Uudet hallituksen jäsenet esitellään ensi vuoden ensimmäisessä EPSBlaadissa. 4

5 Toimintasuunnitelman tiivistelmä 2015 Tavoitteena ollut toimikuntien aktivoituminen on edennyt ja tulevan vuoden aikana toimikuntien tavoitteena on tuottaa entistä enemmän jäsenistön iloksi ja hyödyksi aktiviteetteja, jotka tekevät valitsemastamme harrastuksesta vielä antoisamman. Viestintätoiminnassa päivitetään viestintäsuunnitelma ja jatketaan sen toteuttamista. Toiminnan painopisteinä edelleen jäsenten ryhmäyttäminen ja toisiinsa tutustuttaminen sekä tiedotuksen ja viestinnän parantuneen toiminnan ylläpito ja kehittäminen edelleen. Lisäksi käynnistetään seuran 50-vuotisjuhlaan valmistautuminen aloittamalla EPSBlaadissa seuran historiatiedon keruu ja julkaiseminen. Urheilu- ja junioritoiminta jatkaa toiminnan vakiinnuttamista ja laajentaa aktiivisten tekijöiden joukkoa. Keskeisimpinä painopisteinä ovat kattavan kehityspolun tarjoaminen kilpa- ja harrastuspurjehtijoillemme sekä purjehtijamäärien kasvattaminen. Muita painopisteitä ovat osaamisen lisääminen ja yhdessä tekeminen. Toimintaa tehdään tutuksi muille seuran jäsenille. Veneily- ja klubitoiminta jatkaa jo edellisenä vuonna viitoitettua tietä jolloin painoarvoa laitettiin entistä enemmän yhteisöllisyyteen sekä tätä tukevien tapahtumien järjestämiseen. Myös panostuksia perheen sekä kippareiden veneilytaitojen kehittämiseen tullaan jatkamaan. Panostamme seuran perinteisiin tapahtumiin ja pyrimme kehittämään niiden sisältöä jäseniltä saadun palautteen mukaisesti. Uutena ajatuksena on tuoda veneilyn eri muotoja, eli purjehtijoita ja moottoriveneilijöitä lähemmäs toisiaan ja tarjota myös pääsääntöisesti moottorilla liikkuville jäsenille enemmän sisältöä seuran koulutustarjonnassa. Lisäksi toimikunnan pyrkimyksenä on laajentaa toimintaa myös itse varsinaisen veneilykauden ajalle ja pyrkiä järjestämään mahdollisuuksia jäsenille kohdata kesällä väylien varrella sekä satamissa. Satama ja kiinteistöt valmistelee hallituksen toimivallan puitteissa edelleen mahdollista seuran ravintolaprojektia sekä mastotelineiden kattamista. Noin 1,5 t nosturin hankintaa ja siihen liittyvää saattolaituria suunnitellaan. Lisälaiturisuunnitelma tulee ajankohtaiseksi kun kaupungin uusi satamasopimus ja toimintaperiaatteeet ovat tiedossa. Talous ja hallinto valmistelee keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmaehdotuksen syyskokoukseen. Hallinnon kuluja karsitaan, erityisesti henkilöstömenoista ja tehtäviä tullaan hoitamaan enemmän toimikunnissa. Tehtäviä ja vastuita selkiytetään. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Matkaveneilyn tuki urheilutoiminnalle kuluvana vuonna ja budjetissa 2015 Vuoden 2014 jäsenkokouksen hyväksymässä budjetissa urheilutoiminnan tuotot on budjetoitu 5000 euroa pienemmiksi kuin kulut ja alijäämä on suunniteltu katettavaksi Villa Pentryn vuokratuotosta. Budjettiennusteen mukaan urheilutoiminnan budjetin loppusumma tulee olemaan noin euroa eli sata euroa vähemmän kuin suunniteltu. Vuoden 2015 hyväksytyssä budjetissa urheilutoiminnan kulut ovat noin 3000 euroa isommat kuin tuotot ja alijäämä katetaan jälleen Villa Pentryn vuokrasta. Budjettierien lisäksi seura subventoi urheilutoimintaa n.10 venepaikalla, joiden markkina-arvo on noin 2000 euroa. Tosin tämänkokoisia venepaikkoja on tällä hetkellä satamassa myymättä. Seuran venepaikkamaksujen kertymä vuonna 2015 on noin euroa. Tämän lisäksi saattaa olla että toiminnanjohtaja ja sihteeri käyttävät aikaansa muutaman tunnin enemmän urheilutoimintaan kuin mitä on budjetoitu ja voi olla että urheilutoiminta käyttää kesävettä matkaveneilijöiden hanasta ja ehkä lainaa jonkun matkaveneilijän juuriharjaa (luvalla tietysti). 5

6 Seuran katsastuspäällikkö vaihtuu Stefan Gordin ilmoitti lopettavansa katsastuspäällikkönä vuoden 2014 lopussa. Stefan on toiminut EPSissä ensin katsastajana 9 vuotta ja tämän jälkeen katsastuspäällikkönä 10 vuotta. Uutena katsastuspäällikkönä aloittaa Janne Palvalin. Jannen esittely on toisaalla tässä lehdessä. Stefan jatkaa edelleen katsastajana. Sähköinen katsastusvaraus otettu vastaan hyvin Väistyvä katsastuspäällikkö Stefan Gordin teetti EPSiläisille kyselyn sähköisen katsastusvarauksen toimivuudesta. Kyselyyn saatiin 170 vastausta. Lähes 78% vastaajista piti sähköistä varausjärjestelmää parempana kuin perinteistä järjestelmää. Vain yksi vastaaja piti sähköistä varausta huonompana. Huomiota herätti kuitenkin se, että peräti 21 % vastaajista ei ollut käyttänyt järjestelmää, vaan oli varannut katsastuksen joko ilmoitustaululta tai tutulta katsastajalta muuten. Lisäksi saatiin paljon pieniä kehitysehdotuksia, joiden toteuttaminen edellyttäisi kuitenkin muutoksia itse järjestelmään, joka ei ole EPSin käsissä. Koska erityistä tarvetta ilmoitustauluvarauksesta luopumiselle ei toistaiseksi ole, katsastajat päättivät kokouksessaan jatkaa ensi vuonnakin sekä sähköisellä että ilmoitustauluvarausjärjestelyllä. Köydet-irti arvonnan voitto Vaasaan Vuoden 2014 kisan arvonnan voitti Vaasan Moottorivenekerhon Esko Luhta. Onnittelemme voittajaa ja toivotamme hyvää matkaa SPV:n kevään matkapurjehdukselle yhdessä OnSailin kanssa Kroatiaan. Venekuntia oli tänä vuonna mukana yli 70 eri puolilta rannikkoamme. Sähköisessä järjestelmässä on vielä eräitä haasteita, joista keskeisin on katsastajien työn epätasainen jakautuminen käytettäessä kuka tahansa katsastaja -vaihtoehtoa valituksi tuli aina sukunimen alkukirjaimen aakkosissa ensimmäinen vapaana oleva katsastaja, eikä aakkosten loppupäässä oleville aina riittänyt töitä. Työkuorman tasaamista tutkitaan. 6

7 KATSASTUSKUULUMISIA Janne Palvalin SPV:n jäsenseurat ovat sitoutuneet jäsentensä veneiden katsastamiseen. SPV kouluttaa katsastajat ja myöntää heille katsastajaluvat, ylläpitää katsastajarekisteriä ja tuottaa katsastusmateriaalin. Huviveneiden katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. EPSissä suoritettiin v.2014 yhteensä lähes 400 runko-, perusja vuosikatsastusta. Katsastajia oli yhteensä 19 ja keskimääräinen katsastajakohtainen katsastusmäärä oli 21 katsastusta. Seuran katsastusprosentti oli peräti 98.9 %, ja katsastamatta jääneillä veneillä oli yhtä lukuun ottamatta perusteltu syy. Tulos lienee kansallista kärkitasoa. Katsastajien kokemuksen mukaan seuralaiset ovat keskimäärin hyvin varustautuneita katsastukseen, eikä huomautuksia juurikaan jouduttu jakelemaan. Katsastuksen päätehtävä on edistää turvallisuutta merellä. Se, että ruksitaan kerran keväässä varusteet keltaiselle lomakkeelle ja lätkäistään tarra kylkeen, ei vielä tee veneestä, saati kipparista turvallista. Mutta hyvä alku se on. Katsastuskohteet ovat veneilyturvallisuuden asiantuntijoiden ajatuksella ja kokemuksella pohtimia asioita, joita veneessä ja sen varusteissa kannattaa minimissään pitää silmällä. Oman veneilyn luonteen mukaan näitä voi sitten täydentää omaan tarpeeseen. Pakollisista ja ylimääräisistä varusteista kannattaakysyä katsastajalta, mikä ikinä mieltä niissä askarruttaakin. Me olemme siellä laiturilla auttamassa ja opastamassa, emme kyttäämässä. Hyvätkään varusteet eivät auta, jos niitä ei osaa käyttää. Siksi niiden käytön harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää ja tämä jää veneen kipparin vastuulle. Tässäkin mielellämme autamme, vaikka ihan kaikien plottereiden manuaaleja emme osaakaan ulkoa... Suoritettu katsastus ei myöskään ole takuu - veneen ja varusteiden kuntoa on syytä tarkkailla läpi kauden. Että valot palavat myös syksyn pimeässä ja letkut pysyvät tiukassa. Jos jokin alkaa askarruttaa, niin katsastajaan saa olla yhteydessä myös kesken kauden. Katsastajamme ovat kokeneita purjehtijoita ja moottoriveneilijöitä, jotka haluavat antaa vuosien aikana kertyneen kokemuksensa sinun turvallisuutesi hyväksi. Hyödyntäkää tätä mahdollisuutta. Vaikka olen yllä koettanut toitottaa, että katsastaja ei ole poliisi, vaan ystäväsi, niin lopetan kuitenkin vanhan kunnon Hill Street Bluesin poliisipäälikön ohjeeseen, joka sopii niin merelle, kuin talven pimeäänkin - Be careful out there! 7

8 HANSEBOOT 2014 EPS OLI PAIKALLA Kati Inkinen EPS edustusjoukkue Aikaisin perjantaiaamuna Finnair lennätti kymmenen EPSiläistä kohti Saksaa. Edessä oli neljä elämyksen täyteistä päivää Hampurissa matkanjohtaja Timo Flemingin johdolla. Saavuttuamme Hampurin lentokentälle oli meitä bussi vastassa ja saimme kyydin hotellille. Onneksemme huoneet olivat jo valmiit, joten saimme jättää tavarat huoneisiin ja jatkaa matkaa pienen virkistäytymisen jälkeen - meidät oli kutsuttu paikalliselle pursiseuralle lounaalle. Hampurissa sijaitsevan Elben sivujoen, Alsterin alajuoksu on padottu kahdeksi tekojärveksi, Binnenalster ja Außenalster. Näistä suuremman järven, Außenalsterin rannalla sijaitsee Saksan suurin pursiseura NRV:n (Norddeutscher Regatta Verein) tukikohta. Paikan päällä, seuran uudehkossa klubirakennuksessa, meidät vastaanotti seuran toimitusjohtaja Klaus Lahme. Hän kertoi seuran mielenkiintoisesta historiasta ja toiminnasta. Jäseniä seurassa oli yli 2000 henkeä. Kuten EPSissä, myös tällä pohjoissaksalaisella pursiseuralla oli erittäin aktiivista junioritoimintaa. Norddeutscher Regatta Verein pursiseuran klubirakennus 8

9 Hampurin kansainvälinen merimuseo HANSEBOOT 2014 EPS OLI PAIKALLA Myös suomalaisia veneitä oli näytillä Hansebootissa Esittelyn jälkeen siirryimme pöytään ja nautimme yhdessä maittavan lounaan. Laiturilla oli nostettu lippu salkoon kaikista niistä maista, mistä oli sillä hetkellä vieraita pursiseuralla. Lippuja oli monesta maasta, sillä seuraavana päivänä olivat alkamassa Hanseboot-venemessut, jotka olivat meidänkin matkamme pääkohde. Miten mukava tapa kunnioittaa vieraita! Lauantaiaamuna siirryimme yhdessä kohti Hampurin messukeskusta, jossa meidät otti vastaan Hamburg Messen Hanseboot-projektipäällikö Swantje Weingardt. Saimme kattavan esittelyn siitä, mitä kaikkea katsottavaa mistäkin löytyisi. Antoisan esittelyn jälkeen hajaannuimme kukin tahoillemme ihastelemaan messutarjontaa. Messuhalleja oli kaiken kaikkiaan yksitoista, osa isoja ja osa hieman pienempiä. Messut olivat kuitenkin sen kokoiset, että tapahtuman ennätti ihan rauhassa katsoa läpi yhden päivän aikana. Messutarjonta oli melko perinteinen, veneitä ja tarvikkeita. Lisäksi messuilla esiteltiin saksalaisia veneseuroja. Olimme sopineet ryhmän kanssa treffit iltapäiväksi messuaulaan, jonne kokoonnuimme messujen jälkeen. Ostoksiakin oli tehty, sillä lähes jokaisella oli mukanaan jonkinlainen pussukka. Messujen jälkeen siirryimme Hampurin keskustaan ja istahdimme yhdessä syömään ja vertailemaan messukokemuksia Sunnuntaiaamupäivälle oli matkanjohtaja sopinut opastetun kierroksen Hampurin kansainväliseen merimuseoon. Museo sijaitsee historiallisesti kauniissa rakennuksessa, jossa meitä oli vastassa merihistorian professori. Hän esitteli kahden tunnin ajan museon kohokohtia, minkä jälkeen jokaisella oli vielä aikaa katsella ympärilleen museossa kaikessa rauhassa. Museon erikoisuus on, että lähes kaikki esineet ovat peräisin yhdeltä ja samalta henkilöltä, Peter Tammilta. Hän on vuonna 1928 syntynyt saksalainen journalisti ja keräilijä. Mielenkiintoista nähtävää oli kaiken kaikkiaan yhdeksässä kerroksessa. Museosta jatkoimme matkaa kohti Elben rantaa, josta löytyi Hanseboot-messujen uiva osuus. Paikalla oli parin laiturin verran veneitä, joihin kävimme tutustumassa. Maanantaina oli kotiinlähdön aika. Lento Suomeen lähti illalla, joten kaikilla oli hyvin aikaa vielä käydä katsomassa Hampurista kiinnostavimmat paikat. Iltapäivällä kokoonnumme jälleen hotellille josta siirryimme bussikuljetuksella lentokentälle. Matka oli erittäin antoisa ja neljän päivän aikana näimme paljon. Hampuri oli valloittava kaupunki ja veneilyteeman ympärillä veneilystä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa yhdessä, oli mukavaa. Koimme monet naurut ja henkevät keskustelut. Hyvin toteutuneesta ja antoisasta matkasta kuuluu kiitos Timo Flemingille. Hän oli järjestänyt matkan varrelle monta elämystä ja Timon saksankielen taito oli monessa tilanteessa kullan arvoinen. Kiitos myös kaikille mukana olleille, te teitte osaltanne myös matkasta erittäin onnistuneen. 9

10 VUODEN VALMENTAJA JOEL TYKKYLÄINEN - KOKENUT KILPAPURJEHTIJA ITSEKIN Hanna Pajunen-Muhonen, EPS Urheilu Joel Tykkyläinen on EPSin tuore Vuoden valmentaja. Fiksuna, rentona ja reippaana nuorena miehenä tunnettu Jolle toimii E-jollien vastuuvalmentajana. Hän valmentaa EPSiläisten E-jollapurjehtijoiden lisäksi myös muiden seurojen EPSillä treenaavia E-jollapurjehtijoita. Valmentamisen lisäksi hän purjehtii ja kilpailee 49er-luokassa yhdessä Joonas Lindahlin kanssa. Mutta miten Jollelta onnistuu valmentamisen ja oman kilpapurjehduksen yhdistäminen? Vuoden valmentaja vuosimallia 2014 joutui tuoreeltaan EPSBlaadin urheilutoimituksen tentittäväksi ja näin hän vastasi: 1. Kuka olet ja mistä tulet? Olen 23-vuotias purjehtijanuorukainen alun perin Tuusulasta, mutta nykyisin asun Helsingissä. Opiskelen liiketaloutta Metropolia ammattikorkeakoulussa. Purjehdusta treenaan ja valmennan EPSillä. 2. Minkälainen on oma purjehtijan polkusi? Kävin ensimmäisen kerran purjehtimassa varmaan 9-10-vuotiaana TP:n optikoulussa ja heti perään seuran kisoissa. Ekan kauden jälkeen oli parin vuoden tauko, jonka jälkeen kisaaminen jatkui taas optarilla. Vuoden 2005 lopulla optari jäi pieneksi ja vaihdoin E-jollaan. Sitä purjehdinkin vuoden 2009 loppuun asti. Tämän jälkeen siirryin 49er-luokkaan. Sitä on tullut purjehdittua nyt jo viisi kautta. Välissä on tullut kokeiltua muitakin luokkia, kuten Finnjollaa, 470, 29er, Laseria ja kevyitä köliveneitä. 3. Mikä purjehduksessa kiehtoo? Ensimmäinen asia, jonka muistan purjehduksessa kiehtoneen, oli vauhti. Vauhtia oli pakko olla. Myöhemmin purjehduksessa alkoi kiehtomaan sen haastavuus ja monipuolisuus. Harvoin pystyy tekemään kahta samanlaista suoritusta, sillä olosuhteet ja muut tekijät muuttuvat koko ajan. Purjehtiessa saa olla myös ulkona ja merellä sekä pääsee matkustamaan paljon - toisin kuin joissain hallilajeissa. 4. Mitkä ovat parhaat saavutuksesi kilpapurjehtijana? Optareissa muistan olleeni vuoden tulokkaiden kolmas vuonna 2004, mutta muuten optiurani oli vaatimaton. E-jollassa olen voittanut nuorten SM kultaa ja hopeaa sekä avoimissa SM-kilpailussa pronssia. E-jollien Ruotsin mestaruuskisoissa olen ollut 3. ja MM-kilpailuissa 9. Viimeisenä E-jollavuotena minut palkittiin myös Märskyn TopTen-urheilijana. 470-luokasta on Suomen mestaruus ja Finnjollasta nuorten PM hopeaa. 49er-luokassa on tullut kaksi SM-hopeaa ja yksi pronssi. 5. Koska aloitit valmentamisen? Vuoden valmentaja 2014 Joel Tykkyläinen heti palkintojen jaon jälkeen Valmentamisen aloitin jo E-jolla aikana EPSin purjehduskoulussa ja tuurasin sen jälkeen muutaman kerran E-jolliakin. Kulunut kausi oli ensimmäiseni vastuuvalmentajana. 10

11 6. Minkälainen valmentajakoulutus sinulla on? Olen suorittanut SPV:n ohjaajakoulutuksen sekä valmentaja I -kurssin. Tällä hetkellä suoritan valmentaja II kurssia. Koulutuksesta on ollut selkeästi hyötyä, sillä siellä oppii hyviä toimintatapoja ja saa laajennettua omaa teoriapohjaa. 7. Miten olet onnistunut yhdistämään kilpailemisen ja valmentamisen? Tähän mennessä yhdistäminen on onnistunut suhteellisen kivuttomasti. Molemmista on pystynyt tekemään myönnytyksiä ilman, että kokonaisuus on kärsinyt liikaa. Tässä on jeesannut kipparini Joonas Lindahl. Välillä kalentereiden yhteensovittaminen on tietysti haasteellista, mutta hyvällä suunnittelulla niistä selvitään. 8. Minkä viestin haluaisit antaa nuoremmille purjehtijoille? Optarimenestys ei rajaa eikä takaa menestystä tulevissa luokissa. Määrätietoinen harjoittelu ja usko itseensä ovat niitä asioita, jotka auttavat pääsemään omiin tavoitteisiinsa. Terve kyseenalaistaminen on hyvästä. 9. Mikä on mottosi? Joel Tykkyläinen ja Joonas Lindahl vauhdissa Kovaa ja korkealle! 49er-luokan SM-hopeamitalistit Joel Tykkyläinen ja Joonas Lindahl 11

12 EPS:IN JUNIORI- JA KILPAPURJEHTIJOIDEN HIENO KAUSI HUIPENTUI KAUDENPÄÄTTÄJÄISIIN Hanna Pajunen-Muhonen, EPS Urheilu EPSin klubitalo täyttyi perjantaina iloisista junioripurjehtijoistamme, kokeneemmista kilpapurjehtijoistamme, heidän vanhemmistaan ja tukijoukoistaan sekä valmentajista. Tilaisuus oli hienon kauden hieno päätös, jossa muisteltiin kauden kohokohtia ja kokemuksia, jaettiin kauden palkinnot ja pidettiin hauskaa yhdessä. Illan kruunasi olympiamitalisti Silja Lehtinen, joka kertoi oman tarinansa optarista olympialaisiin. Hyvin menneen kauden lopuksi on aika viettää mukava ilta yhdessä koko porukalla, totesi EPSin urheilutoimikunnan puheenjohtaja Jukka Muhonen toivottaessaan paikalle saapuneen, noin 70-henkisen juhlakansan tervetulleeksi. Erityinen kiitos kuuluu kaikille purjehtijoillemme ja valmentajillemme, hän jatkoi ja muistutti lopuksi meitä kaikkia vanhempia omasta roolistamme: 3K:n periaatetta noudattaen meidän tehtävämme on kannustaa, kuljettaa ja kustantaa. Silja Lehtinen lumosi nuoren yleisön tarinallaan Illan ohjelman aloitti Silja Lehtinen, joka kertoi oman tarinansa lähtien ensikosketuksestaan purjehduksen perheen matkapurjeveneessä. Nuoret kuulijat seurasivat innokkaina ja keskittyneinä Siljan seikkailuja matkaveneestä EPSläiseksi optareiden SM-mitalistiksi ja sen jälkeen eri veneluokkien kautta MM- ja olympiamitalistiksi. Mitä Siljan esityksestä jäi parhaiten mieleen? Purjehdus on hauskaa!, vastasi silmät loistaen lähes jokainen nuori purjehtija, jolta EPSBlaadin urheilutoimitus asiaa tiedusteli. Ja se, että kannattaa kokeilla monia eri veneitä ja mennä rohkeasti vaan porukoihin mukaan. Vaikka se voi tuntua joskus vähän pelottavaltakin - kaikkia jännittää joskus. Silja Lehtinen ja tarina optarista olympialaisiin 12

13 Klubitalo täynnä juhlakansaa Kauden 2014 kokemukset ja huippuhetket Siljan esityksen jälkeen oli purjehtijoiden ja eri ryhmien vuoro esiintyä. Sinivihreiden ryhmä valmentajineen aloitti ja siitä jatkettiin sitten eteenpäin muihin optariryhmiin, Zoomeihin, E-jolliin, Lightningeihin, Lasereihin, erja 49FX-luokkiin sekä Finnjolliin. Kaikki ryhmät kertoivat itsestään, tekemisistään ja huippuhetkistään kauden aikana kuvilla, gallupeilla ja videoilla höystettynä. Ryhmien esitysten ja herkuttelun jälkeen koitti illanseuraava kohokohta: kiertopalkintojen ja muiden palkintojen jako. Oskari Muhonen Vuoden junioripurjehtija Vuoden Junioripurjehtija on purjehtija, joka on paras ja kokonaisuutena menestyksekkäimmin EPSiä edustanut junioripurjehtija. Junioripurjehtijaksi kruunattiin kauden aikana kaksi SM-kultaa (E-jollat/avoin ja U19) sekä kaksi SM-hopeaa (Laser Radial/avoin ja U19) voittanut Oskari Muhonen. Juniorimaljan lisäksi Oskari Muhonen voitti toistamiseen myös parhaan kansainvälisen kilpailumenestyksen perusteella jaettavan Harkonmäki-maljan ISAF:in nuorten MMedustuksestaan ja menestyksestään Laser Radial-luokassa (MM 17. sija sekä JuEM 14. sija). Ilari Muhonen Vuoden optimistijollapurjehtija ja Teo Tahkokallio Vuoden tulokas Optimistijollaluokassa palkittiin parhaiten menestyneenä purjehtijana Ilari Muhonen, joka voitti nuorten sarjan SMhopeaa ja sijoittui toiseksi optimistijollien ranking-sarjan nuorten luokassa (kokonaisrankingsijoitus 19.). Lisäksi optimistijollaluokassa palkittiin Teo Tahkokallio vuoden tulokkaana. Vuoden tulokas on purjehtija, joka on rohkeasti kilpaillut ensimmäistä kauttaan oman seuran ulkopuolisissa kilpailuissa ja osoittanut reipasta otetta purjehtimiseen. Fair Play-malja Waltteri Moisiolle ja Vuoden vanhempi-tunnustus Mikko Moisiolle Reiluna kaverina sekä iloisesta ja kannustavasta asenteestaan sekä hyvänä läpänheittäjänä tunnettu E-jollapurjehtija Waltteri Moisio voitti Fair Play-kiertopalkinnon. Vuoden vanhempana palkittiin Mikko Moisio, joka on kunnostautunut olemalla niin ikään aina positiivinen, valmis auttamaan muita sekä kuljettamaan ja korjaamaan kalustoa. Joel Tykkyläinen Vuoden valmentaja Vuoden valmentajaksi valittiin E-jollien vastuuvalmentaja Joel Tykkyläinen, jolla on aktiivinen ja myönteinen ote valmennukseen ja sen kehittämiseen. Valmennusryhmän toiminta on herättänyt positiivista huomiota myös oman seuran ulkopuolella. 13

14 EPSimistiCupin palkinnot Daniel Kariolle, Tuomas Mellinille, Niklas Toroille ja Tuomas Ikoselle Yksi illan kohokohdista: tavara- ja herkkupalkintojen jako EPSimistiCupista eli keskiviikkokisasarjasta palkittiin kunkin luokan paras ja aktiivisin osallistuja. EPSimisti-mukin saivat: Daniel Kario (optimisti ja aktiivisin osallistuja) Tuomas Mellin (Zoom) Niklas Toroi (E-jolla). Lisäksi palkittiin kilpailupäällikkönä toiminut Tuomas Ikonen hyvin organisoiduista ja järjestetyistä kisoista. Lopuksi koitti illan viimeinen kohokohta, kun kaikille purjehtijoille jaettiin tavara- ja herkkupalkinnot. Näin päättyi tämä kausi rennoissa fiiliksissä ja mukavissa tunnelmissa ja uutta kautta odotetaan aktiivisen talviharjoittelun lomassa jo innolla! Olympiamitalisti Silja Lehtinen ja EPS:in junioripurjehtijat Kuva Vuoden 2014 palkitut vasemmalta: Daniel Kario, Ilari Muhonen, Waltteri Moisio, Oskari Muhonen, Joel Tykkyläinen, Niklas Toroi ja Mikko Moisio. Kuvasta puuttuvat Tuomas Mellin, Teo tahkokallio ja Tuomas Ikonen. 14

15 KAIKKI MERIMIESTAITOISET KIPPARIT OVAT SAMANLAISIA. JOKAINEN KÄDETÖN ON OMANLAISENSA. NED LAND Pakinan kirjoittaminen on nykyisin haastavaa. Viinalla läträämistä, vähemmistöstereotypioita saati etnistä karrikointia ei pidetä hauskoina tai ainakaan painokelpoisina aiheina mitä ne eivät tietysti olekaan. Mitä hauskaa voisi muka repiä esimerkiksi ruotsinkielisestä espoolaistaustaisesta kipparista Kuopion torilla lauantaina hiukan kuuden jälkeen etsimässä erittäin kuivaa, erittäin hapokasta, hedelmäistä, kypsän sitruksista, mineraalista, pähkinäistä, paahteista, vivahteikasta ja runsasta Dom Pérignon ta (2004) läpi aterian tarjottavaksi kaukaa saapuneelle vieraalle, jolle ei - syystä tai toisesta vaivalla hankittu ylellisyystuote maistukaan? Vähiin jäävät myös pakinoitsijan ilon aiheet. Klubirakennuksessa harhaileva katse osuu Aleksi Bardyn mainioon Oskarin venekirjaan (2009). Sen sivuilla seikkailee alati merellisiin vastoinkäymisiin ajautuva Ulf. Hän ei sopeudu hyvän veneilytavan vaatimuksiin. Runollinen oikeudenmukaisuus toisaalta rankaisee, toisaalta armahtaa. Ulf on anteeksi juonipaljastus vielä kertomuksen lopussakin hengissä. Aineellisten vahinkojen, vältettävissä olleiden meripelastusoperaatioiden ja yleisen myötähäpeän raskauttama lukija huokaisee helpotuksesta: onneksi Nuottaniemessä tällaista ei tapahdu. Eikä meidän takapihalla rakenneta mitään ylimääräistä, niin kuin kävi entisellä Nimby Segelsällskapilla. Merkintä vartiotornista: XXXX. Kellonajalla ei väliä, koska pimeä kestää maaliskuulle. Mastonosturin varjo heijastuu meren pintaan. Veneet suorissa riveissään kuka mitenkin peiteltynä. Jäätä vain kansirakenteissa. Mitä ihmettä D-laiturin takaa lähestyy pimeä jahti, riisuttu takila pahasti kallellaan. Mitä on tapahtunut? Qué pasa? Pöydän ääreen autettu, lämpöhuopaan kääritty kohmeinen merikarhu katsoo kiitollisen näköisenä höyryävää teemukia, johon on kuin ihmeen kaupalla löytynyt jostain korkillinen rommia. Nyt on hänen vuoronsa puhua. Kaikki alkoi yhtenä syyskuun lauantaina. Kaverin kanssa oli tultu venettä nostamaan. Aikaa oli, eikä säässäkään valittamista. Irrotettiin purjeet ja puomi. Sisään pois kannelta, ettei kompastuisi. Helat laitettiin talteen, että sitten keväällä löytyisi. Talvehtivat tavarat veneeseen, muut pariin pahvilaatikkoon, vähän kuin kontteihin. Staagi ja alavantit jää, muut irti. Köydet vielä lukoista ja nippusiteellä siisteille kiepeille; ylävantit ja harus. Kyllä se pystyssä pysyy. Alhaalta on masto vielä pultilla kiinni. Kun ollaan nosturilla, se on vartti ja valmis. Yksi vene siellä on jo tunnin verran ollut. Ei niillä enää pitkään mene. Seuraavaksi yhä hypotermiasta toipuva kipparimme kertoi, kuinka heidän eväänsä olivat loppuneet. Juomavesi. Sileään leukaan oli kasvanut parta. Kalenterin sivu vaihtunut. Kaverin vaimon synnytys alkanut. Muuttolinnut saapuneet Tanskaan. Pika-alukset lopettaneet liikennöinnin. Karamazovin veljeksissä päästy sivulle 55. Ensimmäiset adventtikynttilät sytytetty. Tarina ei kerro, missä kapteeni aluksineen oli viettänyt väliin jääneet viikot. Kaverin katoaminen selittyy perhetilanteella. Paljon jää avoimeksi. Nirhautuneet kiinnitysköydet jäivät jollain tapaa vaivaamaan. MITEN HELVETISSÄ mastonosturilla voi joutua odottamaan niin kauan, että köydet kuluvat loppuun? 15

16 MIKSI LAITURIPAIKAT MAKSAVAT? Tuomas Raivio Jäsenkokouksen jäsenaloitteen innoittamana hallitus päätti valaista koko seuralle venepaikkojen hintarakennetta tarkemmin. Tarkastelemme tässä laituri- ja talvisäilytysmaksuja yhdessä nimellä venepaikkamaksut. Asia on hyvin monipolvinen ja aikojen saatossa hitaasti rakentunut kokonaisuus, jossa kokonaisuuden hahmottaminen on osoittautunut yllättävänkin hankalaksi. Tarkastellaan ensin vertailua kaupungin paikkahintoihin. Periaatteessa hinnat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia, koska ei ole tietoa siitä, miten kaupunki hinnoittelee venepaikkansa verrattuna seuroilta perittäviin vuokriin. Kaupungin mukaan hintojen kuitenkin periaatteessa pitäisi olla vertailukelpoisia, joskin kaupunki edusmiehensä kertoman mukaan optimoi laiturikäyttöään pakkaamalla manuaalisesti veneet leveyden mukaan. Tässä yhteydessä kaupunki myös joustaa ilmoittamistaan nettoleveysvaatimuksista jos viereiset veneet sitä vaativat. Kaupunki siis käyttää laiturimetrinsä tehokkaammin kuin veneseuroilla periaatteessa on lupa käyttää. Seurapaikkojen maksullisuus perustuu siihen, että kaupunki omistaa laiturit ja perii vuokraa niiden käytöstä. Nuottaniemessä vuokra perustuu sataman laiturimetreihin, ei yksittäisten erilevyisten veneiden paikkojen hintojen summaan. Laiturimetreistä vähennetään kävelyaisojen leveys ja lopputulosta korjataan kertoimella, joka huomioi erikokoisilla venepaikoilla tarvittavan marginaalin. Nuottaniemen venepaikkamaksujen erot kaupungin venepaikkahintoihin syntyvät pääasiassa seuraavista komponenteista: 1. Veneitä ei ole täysin sijoiteltu Nuottaniemen paikkojen leveysjakaumaa vastaavasti. Vaikka kävelyaisat ovat näppäriä, ne tekevät veneiden optimaalisen sijoittelun hankalaksi. 2. Nuottaniemen venepaikkojen leveysjakauma poikkeaa merkittävästi EPSin veneiden leveysjakaumasta. Vaikka sijoittelu onnistuisikin, paras mahdollinen tulos ei ole hyvä koska Nuottaniemen paikkaleveysjakauma Hellepäivä Tahkunan ei vastaa majakkalla veneiden leveysjakaumaa. Jostain syystä (Hiidenmaa). kävelyaisat on aikanaan asennettu niin, että iso osa laituripaikoista on tarkoitettu varsin leveille veneille. Joudumme siis pakostakin pitämään veneitä liian leveillä paikoilla. Aikoinaan 90-luvulla silloisen hallituksen luoma veneen leveyteen perustuva venepaikkahinnasto päätettiin pitää yllä aisojen tultua laitureihin. Tämä siksi että ylileveästä paikasta ei ole erityistä hyötyä ja on katsottu reiluksi, että tätä erotusta ei maksateta niillä, joilla on liian leveä paikka. 16

17 3. Riski tyhjistä venepaikoista on seuralla, ei kaupungilla. Mm. suhdannesyistä venepaikkojen kysyntä vaihtelee ja esimerkiksi tällä hetkellä venepaikkojen kysyntä on pientä. 4. Seuralla on omassa käytössä n. 10 venepaikkaa. Tällä tosin ei ole taloudellista merkitystä, koska viime vuosina samankokoisia venepaikkoja on jäänyt myymättä. 5. Venepaikkojen hallinnointi ja maksuliikenne tapahtuvat ostetulla työvoimalla. Toiminnanjohtaja vastaa venepaikkojen sijoittelusta ja sihteeri venepaikkojen maksuliikenteestä. 6. Pukkitalkoiden kulut sisältyvät venepaikkamaksuihin. Nosturiautojen vuokrat keväällä ja syksyllä nousevat tuhansiin euroihin. 7. Osa satamainfrasta ja mm. satamamiljöön hoito ovat EPSin vastuulla. 8. Saaritoiminta rahoitetaan venepaikkamaksuilla. On katsottu, että saaritukikohtatoiminnan kulut on kohtuullisinta sisällyttää satamatoimintaan, koska mahdollisuus käyttää saaripaikkaa on käytännössä lähinnä laituripaikan vaativan veneen omistavilla jäsenillä. 9. EPS maksaa laitureiden rahoituskulut. Koska Espoon kaupungilla ei ole rahaa, laituri-investoinnit on tehty siten, että EPS on tehnyt ja rahoittanut hankinnan, minkä jälkeen laiturit on siirretty kaupungille hankintakulujen suuruista velkakirjaa vastaan. Kaupunki on lyhentänyt velkaansa jättämällä perimättä vuosittaiset satamamaksut, jotka kuitenkin luonnollisesti EPS on perinyt jäsenistöltä rahoituksen hoitamiseksi. Rahoituskulut ovat jääneet EPSin hoidettavaksi. Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, malliin liittyy vielä eräitä arvonlisäverokuvioita, joita avaamme tämän saagan jatkoosassa ensi vuonna. Budjetin 2015 mukaan keräämme yllä selostetuista syistä 13% enemmän venepaikkamaksuja kuin mitä kaupungin lasku on. Lisäksi laitureiden tehokkaammalla hyödyntämisellä saattaisi olla mahdollista saada lisäpaikkoja lisää ja näin pienentää venepaikkakohtaisia maksuja tarvetta ja mahdollisuuksia analysoidaan. Olisi myös kiinnostavaa verrata EPSin paikkamaksuja muiden seurojen venepaikkamaksuihin. Nämä vertailut ovat kuitenkin hyvin problemaattisia. Eri kaupungeissa olevien seurojen maksuja ei voida verrata, koska maksut kaupungille vaihtelevat paljon. Vertailu saman kaupungin sisällä johtaa vääristyneisiin tuloksiin, koska mm. osa seuroista omistaa laiturinsa itse ja joillakin seuroilla on erittäin merkittäviä tuloja esim. ravintolatoiminnasta. Todettakoon lopuksi, että jossain esitetyt väitteet EPSin venepaikkojen järjestelmällisestä kalleudesta kaupungin paikkoihin verrattuna eivät pidä paikkansa; eräillä veneleveyksillä paikkamme ovat kaupungin paikkoja selvästi halvempia. 17

18 IN THIS ISSUE: Editorial. Tuomas Raivio calls the new members clear majority in EPS - to take over the annual meetings. Commodore s news. Harri Sane calls for better and more relaxed annual meetings. Board Highlights Annual autumn meeting 2014 approved the budget and activity plans, and appointed the new board. In addition, an initiative to guide budgeting was approved. New board as of is as follows: Harri Sane, Commodore Tapani Juva, Vice commodore Tero Voutilainen, ICT Tuomas Raivio, Communications Timo Kurppa, Activities Seppo Ronkainen, Financials Jukka Muhonen, Sports & Racing According to a questionnaire, new electronic inspection reservation system is widely approved. New Faces: Welcome Chief Inspector Janne Palvalin. Stefan Gordin retires from the chief inspector s position, and from on, Janne Palvalin will take care of chief inspector s duties. On Boat Inspections. Janne Palvalin s view on the inspections as one of the cornerstones of boating safety. Hanseboot 2014: EPS was there. Kati Inkinen gives us a great story on EPS strike team s trip to Hanseboot 2014 exhibition in Hamburg, Germany Interview with Coach of the Year Joel Tykkyläinen. Closing Ceremony Caps Great Season for Racers and Junior Sailors. All seamen are alike. Every clumsy seaman is their own kind. A causerie on how one can spend quite a long time waiting for the boat lifting turn by Ale Toijonen. Why do we have to pay for piers? An illustrative report on the factors affecting our pier and winter storage space pricing. Federations s Köydet irti competition price went to Vaasa. In the budget, Leasure boating does not support sports activities financially. 18

19 Espoon Pursiseura EPS ry Nuottatie Espoo PL ESPOO

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Haukilahden venekerhon toimintaohje

Haukilahden venekerhon toimintaohje Haukilahden venekerhon toimintaohje versio 0.3 Toimintaohjeen tarkoitus - saatesanat Toimintaohjeeseen on koottu kerhon toimintaan liittyviä käytäntöjä, jotta kerhon toiminta olisi kuvatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 Nirkko Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti 2016 2016 huom *vaihtuvuutta jäsenistöön *jäsenmaksut +10% (ollut samat vuodesta 2009) *ei tietoa kaupungin maksuista/sopimuksista

Lisätiedot

Keskiviikkokilpailu 2012 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9.2011 Jyväskylän Veneseura Ry Jyväskylä, Säynätsalo

Keskiviikkokilpailu 2012 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9.2011 Jyväskylän Veneseura Ry Jyväskylä, Säynätsalo Keskiviikkokilpailu 2012 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9.2011 Jyväskylän Veneseura Ry Jyväskylä, Säynätsalo KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET 1 SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Gulf of Finland Race 2015

Gulf of Finland Race 2015 Gulf of Finland Race 2015 Purjehdusohje ORC1+ORC2 Osallistuvat veneet: ORC1-luokka omana luokkanaan ja ORC2-luokka johon on lisätty kilpailuun ilmoittautuneet ORC3-luokan veneet. 1. JÄRJESTÄVÄT SEURAT

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13. Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.20 Seuramme junioritoiminnan haasteet (Mikko) Parityö

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015. www.pallokissat.fi

Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015. www.pallokissat.fi Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015 www.pallokissat.fi Mennyt kausi tiivistettynä 1. Kuluva kausi turnaukset: - junnupelemuut, talvi- ja kevätronaltiinat, 2xpiirisarja, tenavaliiga,

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2014. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2014. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2014 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Talvisäilytysmaksut ja korjaus talvisäilytyshinnastoon Veneiden

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä.

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä. Optimisti ranking, Optimisti kadetti kilpailu 20-21.09.2014 Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki Purjehdusohjeet 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Puhtain Purjein. Ajatuksia ja kysymyksiä juniorikilpapurjehduksen etiikasta

Puhtain Purjein. Ajatuksia ja kysymyksiä juniorikilpapurjehduksen etiikasta Puhtain Purjein Ajatuksia ja kysymyksiä juniorikilpapurjehduksen etiikasta Et ole todellinen voittaja, mikäli voittaessasi olet menettänyt muiden kilpailijoiden kunnioituksen. Paul Elvström, nelinkertainen

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET

KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET Keskiviikkokilpailu 2015 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9.2015 Jyväskylän Veneseura Ry Jyväskylä, Säynätsalo KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

MAALIVAHTISEMINAARI 3-4.1-16

MAALIVAHTISEMINAARI 3-4.1-16 KARI TAKKO Dallasin Euroopan kykyjen etsinnän päällikkö Peliura Pelasin ensimmäisen liigaotteluni 16-vuotiaana Ässissä 12/78 Lukkoa vastaan ja sain NHL-varauksen Quebec Nordiquesiin 1980, mutta en tehnyt

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

2 MAINONTA 2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

2 MAINONTA 2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia. Tapahtuma: BS Zhik Optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2014 BS Zhik Zoom8 Ranking-kilpailu Järjestäjä: Brändö Seglare r.f. (BS), Aika: 10. 11. toukokuuta 2014 KILPAILUKUTSU Kilpailukutsu on

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi)

Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi) Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely 2016 Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi) Mitä mieltä tavoitteista, strategiasta ja visiosta Mitä mieltä EMK tavoitteista, strategiasta ja visiosta?

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden

Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden ME RAKASTAMME MERTA Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden Mistä alus lähtee? Lindenin kotisatama on Halkolaituri Pohjoisrannassa. Mikä on ryhmän maksimikoko Lindenillä? Lindenillä voimme ottaa kyytiin

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

JOENSUUN PURSISEURA. Jäsentiedote 03/2014. Puuska

JOENSUUN PURSISEURA. Jäsentiedote 03/2014. Puuska JOENSUUN PURSISEURA Jäsentiedote 03/2014 Puuska Mikko Nenonen, Kommodori Kommodorin mietteitä Lämmin ja paljon aktiviteettia sisältänyt veneilykesä on saatu loppusuoralle. Joensuun pursiseurassa kesä meni

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry 1 Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 PÖYTÄKIRJA Aihe Lounais - Suomen Ajokoirayhdistyksen vuosikokous 2013 Aika 14.03.2013 klo 18.00 Paikka Ravintola

Lisätiedot

Jarmo Solja, Kommodori

Jarmo Solja, Kommodori Jarmo Solja, Kommodori Kommodorin mietteitä Vuoden viimeistä Puuskaa eetteriin! Tällä kertaa palstatilan valtaa kuvat, kun kauden ylivoimainen päätapahtuma, 50-vuotisjuhla, vietettiin Teatteriravintolassa

Lisätiedot

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä (PKS). 1.2 Mitkään kansalliset määräykset eivät ole voimassa

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä (PKS). 1.2 Mitkään kansalliset määräykset eivät ole voimassa HSS DOWN TOWN RACE 2015 12.-14.6.2015 Helsingfors Segelsällskap r.f Helsinki, Liuskasaari yhteistyössä Suomalainen pursiseura ry Helsinki, Sirpalesaari KILPAILUKUTSU 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan

Lisätiedot

Sarjakuva- www.ransu.info

Sarjakuva- www.ransu.info Sarjakuva- ja puuhakirja Ransun Lue ja pelaa! Heippatirallaa! Tässä kirjassa on Ransun pelastuskoulu -sarjakuvia, joista lukemalla oppii tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja sitten on vähän väliä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot :

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot : EsSun KIERTOPALKINTOJEN SÄÄNNÖT 2012 Espoon Suunnan Johtokunta on kokouksessaan 3.4.2012 vahvistanut nämä säännöt olemaan voimassa toistaiseksi. S Ä Ä N N Ö T Kiertopalkinto voidaan antaa joko henkilölle

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015

SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015 Imatran Purjehdusseura ry. MUISTIO 1. (5) SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015 Aika: La 24.10.2015 Paikka: Imatran Kylpylän Messi-kabinetti, Imatra 1. Kokouksen avaus :n puheenjohtaja Sauli Väisänen avasi

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08. Esityslista Robin Hood ry Hallituksen kokous 5/2015 Aika: 29.9.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Anne Lantee Jukka Karvonen Seppo Hätönen Jarkko

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 Tervetuloa 26. kaupunkiotteluun 3.-4.9.2010 Lappeenrantaan Itä-Suomen kaikki golfseurat ja lisäksi kaksi aikaisemmin mukana ollutta golfseuraa on kutsuttu 26:een golfseurojen

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON PURSISEURA Optimistijollaluokan kadettikilpailu PURJEHDUSOHJEET

ESPOON PURSISEURA Optimistijollaluokan kadettikilpailu PURJEHDUSOHJEET ESPOON PURSISEURA Optimistijollaluokan kadettikilpailu 27. 28.8.2016 PURJEHDUSOHJEET 1 SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöt 2013 2016 määriteltyjä sääntöjä ja kilpailevien luokkien

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

KAUSI 2013 KURSSIKALENTERI

KAUSI 2013 KURSSIKALENTERI PÄIVITETTY 16.1.201 KAUSI 201 KURSSIKALENTERI Purjehduskoulu Kesäpurje KURSSIMME KAUDELLA 201 Auktorisoitua koulutusta vuodesta 1999 Auktorisoidut kouluttajat Katsastetut veneet Laajin kurssitarjonta Laadukas

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot