Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa"

Transkriptio

1 ESPOO 2007 Publikationen distribueras av This publication is available from VTT PL VTT Puh Faksi VTT PB VTT Tel Fax VTT P.O. Box 1000 FI VTT, Finland Phone internat Fax ISBN (soft back ed.) ISSN (soft back ed.) ISBN (URL: ISSN (URL: Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa Julkaisu on saatavana VTT PUBLICATIONS 623 Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa -julkaisu on tarkoitettu elektroniikkasuunnittelun ja sen laadunvarmistuksen apuvälineeksi. Siinä esitetään, minkälaisia ongelmia korroosio ja ilmastolliset rasitukset aiheuttavat elektroniikkalaitteille, mitä korroosio on ja kuinka korroosiota voidaan hallita yritystoiminnassa. Korroosion hallinta on tässä kytketty osaksi yrityksen laatujärjestelmää, johon liittyen on suunniteltu yleispätevä katselmointimenettely, jonka avulla voidaan löytää korroosioon vaikuttavat osaset yrityksen omassa toiminnassa ja tuotteen käytössä asiakkaan ympäristössä. Korroosion hallintaan kuuluu ympäristörasitusten, kuten lämmön, kosteuden ja ilman epäpuhtauksien sekä ihmisten ja eliöiden toiminnan, aiheuttamien korroosioriskien ja ilmiöiden tunteminen sekä näiden korroosiota aiheuttavien vaikutusten torjuntakeinojen osaaminen. Julkaisu opastaa käyttäjäänsä löytämään ne keinot, joiden avulla tietynlaiset korroosioongelmat ovat hoidettavissa, ja opastaa myös kehittämään yrityksen suunnittelumenetelmiä siten, että korroosio ja ilmastolliset vaikutukset osataan ottaa huomioon riittävän kattavasti koko toiminnassa. Hanke oli osa Tekesin Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tutkimusohjelmaa Elektroniikka tietoyhteiskunnan palveluksessa ETX, jossa se liittyi aihealueeseen Prosessien hallinta ja siinä Elektroniikkajärjestelmien kokonaisluotettavuuteen. Hanke toteutettiin VTT:ssä yhteistyössä ABB Industry Oy:n Teknologiaosaston, Benefon Oyj:n, Efore Muuntolaite Oy:n, KONE Oyj:n, Nokia Matkapuhelimet Oy:n ja Tampereen teknillisen korkeakoulun Mikroelektroniikan kanssa. VTT PUBLICATIONS Risto Hienonen & Reima Lahtinen Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa

2

3 VTT PUBLICATIONS 623 Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa Risto Hienonen & Reima Lahtinen 3

4 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (URL: ISSN (URL: Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, VTT puh. vaihde , faksi VTT, Bergsmansvägen 3, PB 1000, VTT tel. växel , fax VTT Technical Research Centre of Finland, Vuorimiehentie 3, P.O. Box 1000, FI VTT, Finland phone internat , fax VTT, Otakaari 7 B, PL 1000, VTT puh. vaihde , faksi VTT, Otsvängen 7 B, PB 1000, VTT tel. växel , fax VTT Technical Research Centre of Finland, Otakaari 7 B, P.O. Box 1000, FI VTT, Finland phone internat , fax Kansikuva: Suola ryömii helposti pitkin pintoja absorboiden vettä myös ilmasta. Kuvan viinilasiin on laitettu puolilleen 10 % suolaliuosta kaksi viikkoa ennen kuvan ottohetkeä. Suola nousi sisäpintaa pitkin reunalle noin kahdeksassa päivässä ja on jatkanut matkaansa lasin reunojen ylitse (ks. kohta 3.1 Ilmastollinen korroosio ja sen aikajänne, s ). Edita Prima Oy, Helsinki

5 Hienonen, Risto & Lahtinen, Reima. Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa [Corrosion and climatic effects in electronics]. Espoo VTT Publications s. + liitt. 172 s. Avainsanat corrosion, electronics, electronic equipment, design, verification, atmosphere, climate, moisture, humidity, pollution, quality, quality control, temperature, corrosive gas, measurement, tests, environmental tests, Finland Tiivistelmä Elektroniikan korroosion hallinnasta ja erilaisten suojaustapojen tuntemisesta on tullut yksi tärkeistä suunnittelun osa-alueista, koska elektroniikkaa käytetään yhä enemmän integroituna erilaisiin laitteisiin olosuhteissa, joiden korrosiivisuus on suuri. Toisaalta elektroniikan pakkaustiheyden kasvaminen on tehnyt elektroniikan herkäksi ympäristön korrodoiville vaikutuksille myös lievemmissä olosuhteissa. Projektissa kartoitettiin niitä vaikutusmekanismeja, joilla ilmasto ja muut ympäristötekijät, laitteiden käyttötapa ja rakenne sekä valmistusprosessi vaikuttavat elektroniikan korrodoitumiseen ja vikaantumiseen. Näiden ongelmien ratkaisemiseen kehitettiin menettely, jonka avulla sekä kokenut että aloitteleva suunnittelija voivat tarkistaa käyttämänsä korroosiontorjuntatekniikan kelvollisuuden sekä osaavat ennakoida mahdollisia korroosio-ongelmia laitteen rakenteessa ja osaavat myös löytää uusia lähestymistapoja ratkaista niitä. Julkaisussa esitetään myös käyttöolosuhteiden korrosiivisuuden arviointimenettely. Lisäksi kuvataan erilaisia korroosiotyyppejä ja suojautumista niitä vastaan, korroosion analyysi- ja mittausmenetelmiä sekä korroosioalttiuden tutkimisessa ja laadunvarmistuksessa käytettäviä testausmenetelmiä. Julkaisuun sisältyvät laajahkot luettelot korroosiota ja ilmastollisia vaikutuksia koskevista standardeista ja kirjallisuudesta. Tämä julkaisu on saatavissa sekä suomen- että englanninkielisenä (VTT Publications 626, 3

6 Hienonen, Risto & Lahtinen, Reima. Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa [Corrosion and climatic effects in electronics]. Espoo VTT Publications p. + app. 172 p. Keywords corrosion, electronics, electronic equipment, design, verification, atmosphere, climate, moisture, humidity, pollution, quality, quality control, temperature, corrosive gas, measurement, tests, environmental tests, Finland Abstract Corrosion control in electronics and know-how concerning various protection methods have become an important field of design since electronics is increasingly used as integrated into different devices in highly corrosive conditions. On the other hand, the increase of the packaging density of electronics has resulted in electronics that is sensitive to the corrosive effects of the environment even in milder conditions. The project charted the mechanisms through which the climate, other environmental factors, the way of use of the device and its structure as well as the manufacturing process affect the corroding and faults of the electronics. A method was developed for solving these problems by which both the experienced and the beginning designer can check the feasibility of the applied corrosion protection technique and foresee possible corrosion problems in the structure of the device as well as find new approaches for solving them. The report also presents an evaluation method for the corrosive effect of the usage environment. In addition, various types of corrosion and protection against them are described, corrosion analysis and measurement methods introduced and testing methods used for quality assurance regarding corrosion discussed. Comprehensive lists of standards and literature concerning corrosion and climatic effects are appended to the report. This report is available in Finnish and in English. (VTT Publications 626, 4

7 Alkusanat Projektin tavoitteena oli kuvata ilmastollisen korroosion, laitteiden rakenteen ja käyttötavan vaikutusta tuotteiden korroosio-alttiuteen sekä kehittää korroosioongelmien ratkaisemiseen menettely, jonka avulla sekä kokenut että aloitteleva suunnittelija voivat tarkistaa käyttämänsä korroosiontorjuntatekniikan oikeellisuuden ja löytää myös uusia lähestymistapoja ratkaista kulloinenkin käytännön ongelma. Kokemusten hankkimiseksi kehitetystä katselmointimenettelystä katselmoitiin jokaisessa osallistuvassa teollisuusyrityksessä tietty tuoteperhe ja sen tuotantoprosessi. Koska korroosio ilmiönä on aina monimutkainen yhdistelmä ympäristön, materiaalien ja laitteen käyttötavan aiheuttamista tilanteista, tarvitaan ympäristön korrosiivisuuden ja laitteen korroosioalttiuden selvittämisessä kehittynyttä mittaus- ja testaustekniikkaa. Tämän vuoksi koottiin myös tietoa siitä, millaisilla mittauksilla, analyysimenetelmillä ja testeillä voidaan selvittää korroosioon liittyviä ongelmia ja varmistaa tuotteen riittävä laatutaso. Hanke toteutettiin nimellä Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa osana Teknologian kehittämiskeskuksen, Tekesin, tutkimusohjelmaa ETX Elektroniikka tietoyhteiskunnan palveluksessa, joka käynnistyi vuonna Tätä hanketta ovat rahoittaneet Tekes, VTT, ABB Industry Oy:n Teknologiaosasto, Benefon Oyj, Efore Oyj Muuntolaite, KONE Oyj sekä Nokia Matkapuhelimet Oy. Hanke toteutettiin VTT:ssä yhteistyössä em. yritysten ja Tampereen teknillisen korkeakoulun Mikroelektroniikan kanssa. Hankkeen johtoryhmässä ovat olleet: Jarmo Ruohonen Jyrki Rönkä Pia Tanskanen Martti Huolila Jari Rautiainen Seppo Salo Seppo Suur-Askola Ari Nieminen Eero Ristolainen Risto Hienonen Reima Lahtinen Nokia Matkapuhelimet Oy, puheenjohtaja ABB Industry Oyj, Teknologiaosasto ABB Industry Oyj, Teknologiaosasto Benefon Oyj Benefon Oyj Efore Oyj Muuntolaite KONE Oyj KONE Oyj Tampereen teknillinen korkeakoulu, Mikroelektroniikka VTT VTT 5

8 Hankkeen käytännön toteutuksesta ja julkaisun sekä siinä olevien kuvien laadinnasta vastasi projektipäällikkönä ja tekijänä dipl.ins. Risto Hienonen VTT:stä. Dipl.ins. Reima Lahtinen VTT:stä kirjoitti ja on koonnut aineistoa erityisesti materiaaleista, metallien korroosiosta, pinnoitteista, vikamekanismeista ja sanastosta. Hän osallistui myös kaikkiin katselmointeihin eri yrityksissä. Dipl.ins. Antti Turtola VTT:stä kirjoitti kohdat 6.6 ja 6.7 ja tekn. lis. Helge Palmén avusti VCImateriaaleja koskevan aineiston kokoamisessa. Insinööri Jukka Vahter teki projektin toimeksiantona opinnäytetyön diplomiinsinööritutkintoa varten aiheena Elektroniikkatuotteiden korroosioherkkyyden määrittäminen Tampereen teknillisen korkeakoulun Materiaalitekniikan osastolla. Tutkimuksen johtoryhmän ja omasta puolestani kiitän kaikkia hankkeeseen osallistuneita ja katselmuksissa sekä tiedonhankinnassa auttaneita yrityksiä ja henkilöitä sekä rahoittajia heidän tuestaan hankkeelle. Kiitän professori Tero Hakkaraista ja muita julkaisun sisällön tarkastaneita henkilöitä heidän arvokkaista korjausehdotuksistaan. Espoossa Risto Hienonen projektipäällikkö Toisen painoksen alkusanat Tämän julkaisun toiseen painokseen on täydennetty lähdeaineistoa, lisätty muutama vikamekanismikuvaus, päivitetty standardeja koskevat tiedot sekä korjattu ensimmäisessä painoksessa havaitut virheet. Espoossa Risto Hienonen projektipäällikkö Yhteystiedot: puhelin faksi VTT PL VTT 6

9 Sisältö Tiivistelmä...3 Abstract...4 Alkusanat...5 Toisen painoksen alkusanat Korroosio elektroniikassa Korroosion ilmeneminen ja merkitys Elektroniikkaa korrodoivat olosuhteet Korroosion merkitys Korroosion hallintastrategia Riskialttiiden kohteiden tunnistaminen tuotteessa Suunnittelu, valmistus ja kenttäpalaute Korroosion hallitsemismahdollisuudet Analyyttinen lähestymistapa Olosuhteiden tunteminen Tuotteen vikaherkkyys ja käyttötapa Korroosiomekanismien tuntemus Testaus ja kenttäpalaute Korroosionestotekniikat Alihankinnat, logistiikka ja kenttäpalaute Korroosio ja kosteus elektroniikassa Ilmastollinen korroosio ja sen aikajänne Kosteuden vaikutus elektroniikassa Vesi ja kemikaalit Materiaalien ja komponenttien omat päästöt Ulkoiset liitokset ja käyttökytkimet Kotelo- ja runkorakenteet Tuotteen korroosionsietoisuuden määrittely Korroosionsietoisuus Elinkaaren pituuden vaikutus Tuotteen herkkyys muutoksille Olosuhteiden korrosiivisuus Korroosioriskin suuruusluokka Suojaavat toimenpiteet

10 4.7 Vikojen luokittelu Korroosionsietoisuuden kokonaistaso Korroosion hallintametodiikka Korroosionsiedon verifiointi ja liittäminen tuotekehitykseen Käyttöolosuhteiden korrosiivisuus Tuotanto- ja asennusolosuhteet Kuljetus ja varastointi Ulkoinen suojaustekniikka, lähiolosuhteisiin vaikuttaminen Komponentit, johdotukset ja liitokset Maalit, muovit ja ilmastolliset vaikutukset Suojauskeinojen haittavaikutukset Tuotteen spesifikaatio korroosion kannalta Korroosiotestien käyttökelpoisuus Analyysimenetelmien käyttäminen Olosuhdeseuranta Korroosionsiedon parantaminen tuotteessa Mikroilmastoon vaikuttaminen Sijoituspaikan valitseminen Kotelon tiiviyden valinta Kotelon suojausluokitus, IP-koodi Piirilevy Komponenttilevyn valmistus Komponenttilevyn valmistuksen puhtaus Liittimet Kotelomateriaalit Metallien pinnoitusmenetelmät EMC- ja muut tiivisteet Johtavat muovit Palonestoaineet Korroosioinhibiittoreiden käyttö Kaasuabsorbentit Kosteuden poisto kuljetuspakkauksista Sovellusesimerkit Katselmointikohteet Hissielektroniikka Taajuusmuuttaja Teholähde Matkapuhelin

11 Kirjallisuusviitteet Lähteet Jukka Vahterin opinnäytetyöhön liittyviä lähteitä IVF-julkaisuja Ympäristöolosuhdestandardit Luotettavuus- ja korrosiivisuusstandardit Korroosio- ja kosteussuojaus- sekä materiaalistandardit Veden absorptio, höyryn ja kaasujen läpäisevyys Kuljetuspakkausstandardeja Testausmenetelmästandardit Liite 1 Korroosion perusteita ja vikamekanismit Korroosio, vesi ja kosteus Korroosiotyypit ja vikamekanismit Vesiliuokset ja pintajännitys Metallipintojen ilmiöitä Korroosion kulkuun vaikuttavia tekijöitä Pintojen kontaminaatio ja ilman epäpuhtaudet...81 Liitteen 1 kirjallisuusviitteet...84 Liite 2 Ilman laatuvaatimukset Liite 3 Korroosionhallinnan katselmointimenettely Korroosion hallinta elektroniikkayrityksessä Korroosionsiedon verifiointiprosessi Katselmoinnin tekniset osa-alueet Elektroniikan katselmointimenettely...15 Liite 4 Korroosiosanasto Hakemisto 9

12 10

13 1. Korroosio elektroniikassa Elektroniikan korroosion hallinnasta ja erilaisten suojaustapojen tuntemisesta on tullut yksi tärkeistä suunnittelun osa-alueista, joilla varmistetaan tuotteen luotettavuus ja kilpailukyky vaativilla markkinoilla. Elektroniikkaa käytetään yhä enemmän integroituna erilaisiin koneisiin ja sitä käytetään myös sellaisenaan ulkoolosuhteissa, joiden korrosiivisuus on suuri. Toisaalta elektroniikan pakkaustiheys on noussut niin suureksi kaikilla tärkeillä tuotealueilla, matkapuhelimissa, tietoliikennelaitteissa, tietokoneissa, automaatiossa ja tehoelektroniikassa, että se väistämättä tekee elektroniikan herkäksi ympäristön korrodoiville vaikutuksille myös suhteellisen lievissä olosuhteissa. Tässä julkaisussa on ollut tavoitteena kartoittaa ja esitellä niitä vaikutusmekanismeja, joilla ilmasto ja muut ympäristötekijät, käyttäjät, laitteiden käyttötapa ja rakenne sekä valmistusprosessi vaikuttavat elektroniikan korrodoitumiseen ja vikaantumiseen. Toinen päätavoite on ollut kehittää näiden ongelmien ratkaisemiseen menettely (kohta 5 Korroosion hallintametodiikka ja liite 3 Katselmointimenettely), jonka avulla sekä kokenut että aloitteleva suunnittelija voivat tarkistaa käyttämänsä korroosiontorjuntatekniikan kelvollisuuden. Esitetyt menettelyt auttavat myös ennakoimaan mahdollisia korroosio-ongelmia uuden laitteen rakenteessa ja helpottavat uusien ongelmanratkaisutapojen löytämistä. Tässä julkaisussa esitetään myös käyttöolosuhteiden korrosiivisuuden arviointimenettely. Lisäksi kuvataan erilaisia korroosiotyyppejä (liite 1 Korroosion perusteita ja vikamekanismit) ja suojautumista niitä vastaan, korroosion analyysi- ja mittausmenetelmiä sekä korroosioalttiuden tutkimisessa ja laadunvarmistuksessa käytettäviä testausmenetelmiä. Julkaisun liitteisiin sisältyvät laajahkot luettelot korroosiota ja ilmastollisia vaikutuksia koskevista standardeista ja kirjallisuudesta. Tätä julkaisua täydentävää tietoa, jonka avulla saa nopeasti tuntuman ilmastolliseen korroosioon elektroniikassa, on teoksissa: [Henriksen et al. 1991] Corrosion of electronics. Korrosionsinstitutet [Leygraf & Graedel 2000] Atmospheric Corrosion. Wiley-Interscience. Laaja-alaisen yleiskuvan korroosiosta saa näistä: [Roberge 2000] Handbook of Corrosion Engineering [Roberge 2006] Corrosion Basics: An Introduction, 2 nd Edition. 11

14 1.1 Korroosion ilmeneminen ja merkitys Elektroniikan pakkaustiheyden jatkuva kasvaminen synnyttää lisääntyvässä määrin haitallisia häiriöitä laitteisiin. Tuotteet ovat yhä herkempiä kosteuden ja korroosion haittavaikutuksille. Elektroniikassa korroosio ja ilmastolliset vaikutukset kasvattavat liitosten kontaktiresistansseja ja johdinten välisiä vuotovirtoja sekä rappeuttavat materiaaleja, mitkä näkyvät erilaisina toiminnallisina vikoina, sähkömagneettisen häiriintymisen lisääntymisenä ja ulkonäöltään rumina pintoina (kuva 1.1). Nämä viat tulevat lähes aina esille ennen kuin laitteen mekaniikka kärsii. Elektroniikassa hyvinkin vähäinen korroosio ja pintojen kontaminaatio voi olla tuhoisa laitteen toimivuudelle. Jopa vain nanometrien suuruusluokkaa oleva korroosioalue komponentissa voi estää laitteen normaalin toiminnan, kun taas suurissa teräsrakenteissa ei edes millimetrien kokoinen korroosioalue aiheuta ongelmia [Ishikawa & Ozaki 1999]. Kontaktiresistanssien kasvaminen Materiaalien rappeutuminen Vuotovirrat ja oikosulut Mekaaninen vaurioituminen EMC-suojauksen vuotaminen Toiminnallisia vikoja Ruma ulkonäkö Kuva 1.1. Korroosion aiheuttamat perusongelmat elektroniikassa. Pelkistetyn määrittelyn mukaan korroosio on materiaalin tuhoutumista. Materiaali voi olla metallia, mineraalia tai orgaanista yhdistettä, kuten muovia, jotka kaikki tuhoutuvat myös korroosioreaktioiden kautta! Korroosioreaktiot eivät vaadi korkeata lämpötilaa, tavallisimmat korroosiohaitat esiintyvät lämpötiloissa C. Pakkasessa korroosiota ei yleensä tapahdu tai se on hyvin hidasta (esim. suolaliuos on nesteenä muutamassa pakkasasteessakin, jolloin korroosio jatkuu), mutta korkeissa lämpötiloissa > 55 C korroosioreaktiot kiihtyvät kuivissakin käyttöolosuhteissa johtaen materiaalien rappeutumiseen. Pelkistäen 12

15 voidaan sanoa, että korroosio on läsnä aina ja kaikkialla, missä vain on vettä, happea ja eliöitä. Standardisointijärjestöt ovat määritelleet korroosion hieman suppeammin [SFS-ISO 8044]: Korroosio on metallin fysikaalis-kemiallinen reaktio ympäristönsä kanssa, mikä aiheuttaa muutoksia metallin ominaisuuksiin ja mikä usein voi johtaa metallin, sen ympäristön tai teknisen järjestelmän vaurioihin. Vaikuttavat tekijät Ilmasto, vesi, kaasut, pöly, lämpö, aika, kemikaalit, eliöt ja auringon säteily Herkkyys korrodoiville vaikutuksille Toimintahäiriöitä, vikoja ja pintavirheitä tuotteessa Ongelmien tunnistaminen Ongelmien ratkaisukeinot - Olosuhteisiin vaikuttaminen - Rakenteelliset ratkaisut tuotteessa - Suojaustekniikan hyväksikäyttö - Materiaalivalinnat Kuva 1.2. Korroosio-ongelman ilmenemisen ja hallitsemisen perusosat. Ilmastolliset vaikutukset (kuva 1.2) aikaansaavat epäpuhtauksien ja veden kertymisen pinnoille. Myös lämpö ja auringonvalo rappeuttavat tuotteita ja edistävät korroosion ja muiden haittavaikutusten etenemistä. 13

16 Vesi, pöly, kaasut ja orgaaniset yhdisteet aikaansaavat vuotovirtoja, oikosulkuja ja mekaanisia muutoksia. Kontaminaatiosta ja korroosiosta johtuva vuotovirtojen lisääntyminen voi aiheuttaa esim. ylikuulumista tai satunnaisia pehmeitä vikoja muistin osoituksessa [Comizzoli et al ja 1999]. Korroosion vaikutukset ovat joskus verrattavissa avaruuden hiukkassäteilystä aiheutuviin pehmeisiin vikoihin, jotka esiintyvät satunnaisesti ja aiheuttavat joko tilapäisiä tai pysyviä toimintahäiriöitä laitteisiin. Korroosion vaikutukset voivat olla hyvin radikaaleja ja nopeita tavallisissakin ympäristöolosuhteissa. Korroosio näkyy tuotteen toimintakyvyn menetyksenä ja rumana ulkonäkönä jopa muutaman viikon kuluttua käyttöönotosta taikka viikon kestäneen kuljetuksen jälkeen, jos tuote altistuu vedelle ja korrodoiville aineille. Vaikeimmissakin olosuhteissa ongelmiin on mahdollista löytää toimiva ratkaisu, koska ongelmien syyt ovat yleensä selvitettävissä. Lievähköissä olosuhteissa esiintyviin ongelmiin on usein vaikeampi saada otetta, koska vikojen haitallisuuteen vaikuttaa hyvin paljon laitteen sähköinen ja mekaaninen suunnittelu. Jos laite on suunniteltu huonosti, ts. siinä on vikamekanismeja (vuotovirrat, sarjaresistanssit, EMC-ongelmat), jotka tekevät sen herkäksi toimintahäiriöille, voi hyvinkin vähäinen korrodoituminen, jota on vaikea paikantaa, aiheuttaa lisää ongelmia. Toisaalta laitteen mekaaninen konstruktio voi olla sellainen, että se edistää korroosiota, esim. veden kertyminen laitteen liitospintoihin tai sisäosiin, mekaanisten resonanssien aiheuttama alttius hiertymiselle (fretting) ja liian runsaan puhdistamattoman jäähdytysilman puhaltaminen elektroniikkaosiin. Elektroniikassa on tavallista kontaminoitumisen ja korroosion vaivihkainen eteneminen, mikä näkyy ajoittain esiintyvinä toimintahäiriöinä ja pintakäsittelyn pieninä, mutta kiusallisina virheinä. Kontaktiresistanssit ja vuotovirrat kasvavat aiheuttaen erilaisia häiriöitä. Tämä on laitevalmistajalle erityisen kiusallista, koska vikojen todellinen syy jää usein selvittämättä ja asiakkaiden vialliseksi ilmoittamissa tuotteissa voi esiintyä huomattava määrä yksilöitä, joista huolto ei löydä mitään varsinaista vikaa. Voidaan jopa väittää että, jos selvittämättömien vikojen osuus on huomattavan suuri, silloin yrityksellä on vakava laatuongelma, joka voi olla esim. korroosio, EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) tai lämpösuunnittelu taikka nämä kolme yhdessä, kuten käytännössä usein onkin. Tässä käsitellään korroosiota ja ilmastollisia vaikutuksia elektroniikassa laajaalaisesti tavoitteena tutustuttaa lukija niihin olosuhteisiin ja ilmiöihin, jotka aiheuttavat korroosiota ja muita rappeutumisilmiöitä elektronisissa tuotteissa. Kor- 14

17 roosion ja muiden rappeutumismekanismien torjunnassa voidaan harvoin varmistaa tuotteen selviäminen käyttöolosuhteissa soveltamalla vain yhtä tai edes muutamaa teknistä ratkaisutapaa (kuva 1.3). Jos asioiden keskinäisistä vaikutussuhteista ei ole tietoa, saattaa suunnittelija ratkaista osaongelman ja tietämättään synnyttää saman tien muutamia uusia ongelmia. Suunnittelijoiden on ymmärrettävä kohtalainen joukko taustalla olevia ilmiöitä voidakseen valita ne korroosioongelmakokonaisuuden ratkaisutavat, joita kussakin yksityiskohdassa on järkevää käyttää. Lisäksi tuote olisi suunniteltava siten, että se olisi mahdollisimman epäherkkä osien ja komponenttien ominaisuuksien pienille muutoksille. Luonnon ilmiöiden ymmärtäminen Korroosioilmiöiden monimutkaisuus ja vaikutusten vaihtelevuus. Ilmastollisten vaikutusten laaja-alaisuus ja monimutkaiset vuorovaikutussuhteet. Korroosionestotekniikoiden laatu ja käyttötapa. Yrityksen oma toimintatapa Suunnittelujärjestelmän kyky hallita korroosioilmiöitä ja ratkaisujen sivuvaikutuksia. Suunnittelun osa-alueiden saumattoman yhteistyön olemassaolo. Verkottuvan tuotannon ja suunnittelun riskit, korroosionhallinnan mukanaolo sopimuksissa. Riskialttiiden kuljetusten minimointi ja kuljetussuojauksen hallinta. Kuva 1.3. Korroosionhallinnan riski- ja ongelma-alueet. Korroosion hallinta ei ole pelkästään tuotteen ominaisuuksien hallintaa (kuva 1.3). Jotta yrityksen taloudellinen tulos, tuotteen laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys tulisivat varmennettua, yrityksen koko toimintalogistiikka ja suunnittelujärjestelmä on saatava omaksumaan sellaiset toimintatavat ja menetelmät, joiden avulla ilmastollisia ja korroosio-ongelmia voidaan hallita. 15

18 Korroosion torjunta itsessään on poikkitieteellistä toimintaa, mutta sen torjunnassa ja vaikutusten minimoinnissa on oleellista, että suunnittelutyössä saadaan sekä logistiikan, sähköisen toiminnan, EMC:n, mekaniikan, lämpösuunnittelun, komponenttien että ergonomian suunnittelijat ja toteuttajat toimimaan yhdessä siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta toimiva ja taloudellisesti edullinen ratkaisu. Käytännössä tilanteissa, joissa korroosion taustoja ja vaikutuksia ei ole otettu riittävästi huomioon, saatetaan ongelmien selvittämisen tuloksena joutua arvioimaan uudelleen sekä yrityksen logistiikka että tuotteiden koko rakenne ja suunnittelutapa sen lisäksi, että materiaalit ja komponentit saattavat mennä uusiksi. Erityisen suuri merkitys korroosion haittojen torjunnassa on sopimisella verkottuneessa tuotanto- ja suunnitteluprosessissa, miten erilaiset korroosion hallintaan liittyvät asiat hoidetaan. Ongelmaa ei voida sysätä pelkästään alihankkijoiden vastuulle, vaikka näillä esim. osien pinnoittajina on erittäin tärkeä rooli, vaan koko logistiikkaketjun on osallistuttava tuotteen korroosionhallintaan tekemällä aina kussakin tuotanto- ja kuljetusvaiheessa oikeat toimenpiteet. Jokainen kuljetusvaihe lisää tuotteiden käsittelyä ja altistaa sen hallitsemattomille ilmastollisille ja mekaanisille rasituksille. Kovin pilkkoutuneessa tuotannossa kuljetukset eri tehdasyksiköiden välillä voivat olla hyvin runsaat. Kaikissa kuljetuksissa osat olisi suojattava ympäristörasituksilta, jotteivat osat vikaantuisi mekaanisesti, korrodoituisi ja kontaminoituisi näiden kuljetusten ja välivarastointien yhteydessä. Sama koskee luonnollisesti valmiita tuotteita. Tuotteen ja tuotannon suunnittelu ei saa olla vain palikkaleikkiä, jossa palikoita järjestellään sujuvan kokoonpanon kannalta, mutta palikoiden fyysinen olemus ja herkkyys erilaisille ympäristörasituksille jää huomiotta. Erityisesti olisi varmistettava ettei suojaamattomia kuljetuksia järjestetä sellaisiin osaprosessien väleihin, joissa osat ovat erityisen herkkiä vaurioitumaan tai kontaminoitumaan. Suunnitteluun on saatava tietämys niistä fysikaalisista ja kemiallisista vaikutuksista, jotka viime kädessä ratkaisevat toimiiko tuote ja onko se myytävissä asiakkaalle pitkällä tähtäyksellä. 1.2 Elektroniikkaa korrodoivat olosuhteet Elektroniikkalaitteiden korroosio- ja kontaminaatiouhkan kannalta kriittisimmille olosuhteille on ominaista kastuminen ilmasta tiivistyvän tai tippuvan veden vuoksi. Mikäli laitteen välitön ympäristö on suhteellisen pölytön ja kuiva, ilman suhteellinen kosteus on alle 40 %, eikä tippuvaa vettä ole, valtaosa korroosio-ongelmista 16

19 alle 40 C lämpötiloissa jää pois tai korroosio muuttuu niin hitaaksi ettei se ennätä vaikuttaa tuotteen elinjakson aikana kovinkaan paljoa. Todellisuudessa tällaiset olosuhteet ovat ylläpidettävissä vain ilmastoiduissa sisätiloissa. Ulkona tällaisten olosuhteiden saavuttaminen on melko vaikeaa, mitä kuvastaa kuvan 1.4 säätilasto. Lämpötila ( C) Kosteusalue Suhteellinen kosteus RH (%) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Lämpötila Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kuva 1.4. Lauhkeiden ja kylmien alueiden sääkeskiarvot eri vuodenaikoina (Keski- Eurooppa, Kanada ja Yhdysvaltojen pohjoisosa) [Gellerstedt 1995, STANAG 1980]. Kuva 1.4 esittää vallitsevaa lämpötilan ja suhteellisen kosteuden keskiarvojen jakautumista kalenterivuoden aikana lauhkeilla ja kylmillä ilmastoalueilla. Korroosioriskin kannalta erittäin merkittävää on havaita, että ulkoilman suhteellinen kosteus on aina yli 60 %. Vain toukokuusta elokuun loppuun esiintyy jaksoja, jolloin kosteus on keskimäärin edes alle 80 % ulkona. Trooppisilla alueilla ja meren läheisyydessä kosteudet ovat näitäkin korkeammalla tasolla (ks. liite 1 kohta 1.7 Ilman suhteellinen kosteus). Kohdassa Ympäristöolosuhdestandardit on esitetty IEC:ssä standardisoidut lämpötila- ja kosteusluokat, joita suositellaan käytettäväksi, kun määritellään laitteiden ja komponenttien ympäristöluokkia [IEC , IEC ]. Jälkimmäinen standardi luokittelee nimenomaan laitteiden sisäosissa (mikroilmastossa) vallitsevat lämpötilat ja suhteelliset kosteudet. Siinä mikroilmasto määritellään paikkana, johon komponentit on asennettu tuotteessa. Mikroilmaston kuvauksessa vain lämpötila ja kosteus on otettu huomioon. 17

20 Kuvassa 1.5 on lueteltu korroosioriskiä lisäävät olosuhteet. Ilman virtausnopeus, lämpötilan muutosnopeus sekä suhteellisen kosteuden muutosnopeus vaikuttavat osaltaan pintojen korroosio- ja kontaminoitumisnopeuteen. Laitesuunnittelija voi päätöksillään vaikuttaa myös näihin, paras tilannehan olisi korroosion kannalta, että nämä muutosnopeudet olisivat mahdollisimman hitaat ja absoluuttiset tasot mahdollisimman alhaiset. Korkea lämpötila, lämpötilan vaihtelu ja sen nopeus Mekaaninen tärinä, jännitys ja lämpöliike Ilman kosteus ja kastuminen veden tiivistyessä tai valuessa Elektroniikan korrodoituminen Ilman kaasut, suolat ja pölyt, virtausnopeus Auringon säteily Sähköinen rasitus, virta ja jännite Eläinsuojien päästöt Ihmisen eritteet ja muut kemikaalit Teollisuuden ja voimalaitosten päästöt Mikrobit, eliöt Kuva 1.5. Korroosioriskiä lisäävät olosuhteet. Vapaassa ulkoilmassa ilman epäpuhtauksien ja veden ohella huomattava lisäys korroosioriskiin tulee auringon säteilystä, mikä rappeuttaa kaikkia sille altistuvia materiaaleja. Auringon säteilyn suora haittavaikutus muovimateriaaleihin ja maalipintoihin on hyvin suuri verrattuna metallipinnoille kohdistuviin haittoihin. Ilmassa olevat kaasumaiset ja ioniset aineet sekä pöly ovat levinneet pääosin suhteellisen tasaisesti kaikkialle kaupunkimaisissa ympäristöissä. Vain hyvin suurten liikennevirtojen ja teollisuuslaitosten sekä voimaloiden läheisyydessä esiintyy huomattavasti keskiarvoja suurempia pitoisuuksia, jotka nostavat korroosioriskiä tavanomaisesta. Näin ollen korroosio- ja kontaminaatioriskit ovat yleisesti kohtalaisen tasaisesti levinneitä kaikkialle. Luonnon omat päästöt aiheuttavat usein suuren korroosioriskin. Näistä riskin aiheuttajista yleisin lienee merivedestä peräisin oleva suola (kloridit), joka leviää ilman kautta jopa 50 km etäisyydelle rannikoista. Toisaalta jo 250 m etäisyydellä meren rannasta ilman kloridipitoisuus voi olla vain kymmenesosa meren välittö- 18

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa

Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa Vikojen syntymisen ehkäisy elektroniikassa Seuraavat kohdat on vapaasti lainattu tutkimuksesta: Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa Risto Hienonen & Reima Lahtinen (VTT Publications

Lisätiedot

Kosteusmittausten haasteet

Kosteusmittausten haasteet Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen

Lisätiedot

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Sustainable Steel Construction seminaari 18.1.2016 Kauko Jyrkäs Laboratoriopäällikkö HAMK, Ohutlevykeskus Johdanto Materiaalien pitkäaikaiskestävyyden

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

M1 luokitellut tuotteet

M1 luokitellut tuotteet M1 luokitellut tuotteet Kalusteista haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja niiden vaikutukset sisäilmaan Ulkoiset tekijät jotka vaikuttavat päästöihin ja niiden määrien muutokseen Tavallisia VOC yhdisteitä

Lisätiedot

Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus

Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus Puhtaamman ilman puolesta Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus Titaanidioksidi Titaanidioksidi (TiO 2 ) on laajasti käytetty kemikaali, jota käytetään yleisesti valkoisena väripigmenttinä

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki

Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015 Matti Lehtimäki Ohjaamojen pölynhallintaan liittyviä hankkeita VTT Oy:ssä Työkoneiden ohjaamoilmastoinnin kehittäminen (TSR 1991) ohjaamoilmanvaihdon/ilmastoinnin

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Katsaus kehitystarpeisiin ja mahdollisuuksiin. STAHA Materiaalityöryhmä Hannu Salmela

Katsaus kehitystarpeisiin ja mahdollisuuksiin. STAHA Materiaalityöryhmä Hannu Salmela Katsaus kehitystarpeisiin ja mahdollisuuksiin STAHA Materiaalityöryhmä 1.4.2009 Hannu Salmela Staattisen sähkön hallinnassa käytettävät materiaalit - yleisiä painopistealueita Loppukäyttäjien pyrkimyksenä

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Fahim Al-Neshawy Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos

Fahim Al-Neshawy Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen Innovaatio 2016 seminaari 12-13.05.2016 Fahim Al-Neshawy Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Sisältö 2 v v v v v Julkisivun yleisimmät vauriomekanismit

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 12 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A - 0.35A Suunnittelija Mikko Esala.

Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 12 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A - 0.35A Suunnittelija Mikko Esala. Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A - 0.35A Suunnittelija Mikko Esala. Valaisimen ledit on kytketty kolmen ledin sarjoihin. Näitä ledisarjoja taas

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas 9232492 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML 3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma

Lisätiedot

METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS

METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS MCS METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT Teollisuuden laitteet joutuvat alttiiksi haitallisille ympäristöolosuhteille, jotka syövyttävät metalliosia ja rakenteita.

Lisätiedot

Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa

Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa Sami Romakkaniemi Sami.Romakkaniemi@fmi.fi Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Ilmasto kuvaa säämuuttujien tilastollisia ominaisuuksia Sää kuvaa

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15

WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15 7992FI WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15 Willab Garden 2017-03 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohje kokonaan ennen kuin aloitat asennuksen! Ellei ohjeita noudateta, osat eivät

Lisätiedot

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA LUENTO 10 TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA KYTKENTÄKAAVIO OSASIJOITTELU OSA- LUETTELO JOHDOTUSKAAVIO TIETOISKU PIIRILEVYN SUUNNITTELUSTA OSASIJOTTELUSTA MIKÄ ON TAVOITE : PIENI KOKO VAI

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN 2. HUOLETON LVI lämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsija paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet

Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet 1 (7) Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet Kehityspäällikkö Gunnar Laurén, Saint-Gobain Weber Oy Ab Johdanto Lattiapäällysteiden kosteusherkkyys on ollut jo pitkään tiedossa, mm

Lisätiedot

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Rengaspaineet pysyvät kun käytät typpeä Ilma ympärillämme koostuu pääosin hapesta ja typestä. Erottamalla nämä kaasumaiset alkuaineet toisistaan

Lisätiedot

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ Työssä perehdytään johteissa ja tässä tapauksessa erityisesti puolijohteissa esiintyvään Hallin ilmiöön, sekä määritetään sitä karakterisoivat Hallin vakio, varaustiheys

Lisätiedot

Kuntoinventoinnin perusteet

Kuntoinventoinnin perusteet Kuntoinventoinnin perusteet Ennaltaehkäisevä konservointi, Mobilia 20.-21.4. Anne Vesanto, Konservointikeskus, Jyväskylä Kuntoinventointi Osa suunnitelmallista kokoelmainventointia: objektin olemassaolo;

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Patoluukkujen käyttö. Juha Jyrkkä

Patoluukkujen käyttö. Juha Jyrkkä Patoluukkujen käyttö 23.10.2017 Patoluukut EPO ELY alueella 45 säännöstelypatoa 52 luukkua Lisäksi 10kpl luukkua, joiden betonirakenteet kuuluvat valtiolle ja luukku energiayhtiölle Pengerrettyjen jokiuomien

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Pakkausteknologia. Pakkausteknologia

Pakkausteknologia. Pakkausteknologia Pakkauksen avulla IC-piiri suojataan ja liitetään piirilevylle Pakkaus suojaa piiriä Kosteus Epäpuhtaudet Mekaaninen rasitus Pakkaus liittää piirin sähköisesti muihin komponentteihin Impedanssisovitus

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa TkT Jari Aromaa Teknillinen korkeakoulu Korroosion ja materiaalikemian laboratorio TAUSTAA Kuparin yleinen korroosio voi

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Hans Hartmann Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials TFZ Straubing, Saksa Markku Herranen ENAS Oy & Eija Alakangas,

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka Muita tyyppejä Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) 132 Eri piezomateriaalien käyttökohteita www.ferroperm.com 133 Lämpötilan mittaaminen Termopari Halpa, laaja lämpötila-alue Resistanssin muutos Vastusanturit

Lisätiedot

Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat

Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 3.2.2010 Lähteitä Allison et al. (2009) The Copenhagen Diagnosis (http://www.copenhagendiagnosis.org/)

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta

Lisätiedot

CO 2. Eristämisen sietämätön helppous

CO 2. Eristämisen sietämätön helppous Eristämisen sietämätön helppous Eristämällä paremmin kulutat vähemmän Ympäristön tila on muuttunut hätkähdyttävästi viime vuosikymmeninä. Kulutamme energiaa päivä päivältä enemmän. Samalla kuormitamme

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta

Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähkölaitetilojen suojaus Ari Ruohomäki Pohjola Vakuutus Oy Sähkölaitetilojen vahingot Kaikista palovahingoista noin 20-25% aiheutunut sähkölaitteista sähkölaitetilojen

Lisätiedot

Useimmat linnut elävät huippu teknisissä halleissä.

Useimmat linnut elävät huippu teknisissä halleissä. Useimmat linnut elävät huippu teknisissä halleissä. Ketju murtuu heikoimmasta lenkistään. Linnut tuottavat huipputuloksen vain ideaaliolosuhteissa. Nykyaikainen ohjausjärjestelmä tarjoaa linnuille ideaaliolosuhtet.

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Antti Nilsson 5.10.2005 Industrial Fire Protection Handbook toinen painos vuodelta 2002 käsittelee

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

LYIJYTÖN KÄSIJUOTOS KURSSIKOE (DVD-FI45C)

LYIJYTÖN KÄSIJUOTOS KURSSIKOE (DVD-FI45C) Koe koostuu 20 monivalintakysymyksestä. Kaikki kysymykset ovat videolta: Lyijytön juotos (DVD-FI45C). Joka kysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Ympyröi valitsemasi vaihtoehto joka kohtaan. Jos haluat

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Puhdistetun veden tärkeys välinehuollossa. Reijo Heikkinen Välihuoltajien koulutuspäivät

Puhdistetun veden tärkeys välinehuollossa. Reijo Heikkinen Välihuoltajien koulutuspäivät Puhdistetun veden tärkeys välinehuollossa Reijo Heikkinen Välihuoltajien koulutuspäivät 12-13.10.2017 Talousvesi Käyttäjävaatimusten määrittäminen Veden kontaminaatioriskit Talousveden puhtaus ja siihen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet

IV-kuntotutkimus. Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ulkoilman sisäänottolaitteita

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Kosteuden. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos

Kosteuden. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Kosteuden monitorointimenetelmät i ti t TkL Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Esitelmän sisältö Kosteuden

Lisätiedot