Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009

2

3 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on voimaa Keurusseudulla...3 Kehittämisyhtiö KeuLink Oy...4 KeuLink Kiinteistöt Oy...6 Hallitukset...8 Yrityspalvelut asiakasneuvontaa yrityksen jokaisessa elinkaaren vaiheessa...10 Taloushallinto...13 Henkilökunta...13 Markkinointi ja viestintä...14 KeuLinkin henkilöstö vuonna Yritystarina: Keuruun Eläinklinikka Oy...16 Investoinnit luovat uskoa tulevaisuuteen...17 Yritystarina: Uusi Tiwi työllistää Varissaaressa...19 Keuruun seutukunta tarjoaa hyvät puitteet yritystoiminnalle...20 Hanketoiminta...21 Vuoden varrelta...32 Tilinpäätökset...36 Seutukunnan suurimmat työnantajat...40

4 ARVOT Asiantuntijuus Luottamuksellisuus Joustavuus Yhteistyökykyisyys VISIO Yhtiö on seudulla ja alueella yhteisesti tunnustettu ja näkyvä seudun pk-yritysten dynaaminen ja voimakas kehittäjä, jonka toiminta luo seudulle selkeästi uutta yrittäjyyttä ja yritystoimintaa. TOIMINTA-AJATUS Yhtiön toiminta-ajatuksena on pk-yritysten neuvontaa voimistamalla, hanketoimintaa oikein kohdistamalla ja yhteistyötä kehittämällä vahvistaa ja monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta, kehittää seudun pk-yritysten kilpailukykyä ja seudun vetovoimaisuutta sekä parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä.

5 Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on voimaa Keurusseudulla Ydinarvomme asiantuntijuus, luottamuksellisuus, joustavuus ja yhteistyökykyisyys osoittautuivat vaikeana taloudellisena vuonna erittäin onnistuneiksi valinnoiksi, sillä uudenlaista luottamuksellista yhteistyötä seutukunnan yritysten ja eri toimijoiden välillä tarvittiin. Pienellä seutukunnalla huomattiin olevan helppoa ja tarpeellista toimia nopeasti yhdessä samansuuntaisten päämäärien hyväksi. Kehittämistyössämme asiakkaat ovat ykkösiä: taantumasta huolimatta toiminnan aktiviteetti ja liikevaihdon taso kasvoivat vuonna 2009 merkittävästi. Seutukunnan yritysten kanssa aloitettiin uusia kehittämisohjelmia ja merkittäviä pilottihankkeita, jotta nousukauden alkaessa päästään heti kasvuun mukaan. Yritysten osaamisen vahvistamiseen investoitiin: DI-koulutus alkoi syksyllä ecenterissä ja yrityksiin rakennettiin uudentyyppisiä oppimisympäristöjä. Bio-metallissa, jossa yhdistyy bioenergia- ja metalliteollisuusklusterit, otettiin KeuLink Oy:lle koko maakunnan yritysten kehittämisvastuu yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Saarijärven seudun kanssa. Osaavan henkilöstön voimin on yritysten liikevaihtoa ja yhteistyötä saatu lisättyä. Viestintään panostettiin merkittävästi Keuruun yrittäjien ja kaupungin kanssa. Sitä kautta seutukunnan imagoa koko Keski-Suomessa saatiin vahvistettua. (ks. sivu 19) Rakennemuutoskatsauksen BTV-indikaattorin (tuotanto, työllisyys ja väestökehitys) mukaan vain Keuruun seutukunta on koko maakunnassa Jyväskylän ulkopuolella kehittynyt positiivisesti vuosina Uskomme sen johtuvan monipuolisesta elinkeinorakenteesta ja vastuullisesta pk-perheyrittäjyydestä. KeuLink-ryhmän taloudellinen asema on vakaa KeuLink Oy:ssä otettiin käyttöön loppuvuonna tiukka, sisäinen kulukuri ja koko vuoden tulos muodostuikin taantumasta huolimatta tyydyttäväksi. Kehittämisyhtiö säilytti edelleen parhaan AAA-luottoluokituksen. KeuLink Kiinteistöt Oy:n tase ylitti 10 miljoonan euron rajan ja liikevaihto kasvoi taantumasta huolimatta 1,1 miljoonaan euroon. Tilojen käyttöaste laski 79 prosenttiin. Tulos muodostui kuitenkin hyväksi rahoituskulujen laskiessa, sillä korkotason historiallinen lasku kyettiin heti alkuvuodesta lähtien hyödyntämään. Kiinteistö Oy Tiwinranta perustettiin omistamaan ja hallinnoimaan Varissaaresta Metsäliittokonsernilta ostettua uuden Tiwin Oy:n m2:n jalostetehdasta ja lähes 10 hehtaarin maa-aluetta. Teknologiakylän rakentamista ja KeuLink Kiinteistöt Oy:n toimialan muutoksen suunnittelu aloitettiin. Yrityselämän osaamisen vahvistamiseen päätettiin panostaa ja muuttaa yhtiöjärjestystä sekä toiminnan painopisteitä tilojen rakentamisesta yritysten osaamisen vahvistamiseen. Tämä johtaa uusien pysyvien työpaikkojen luomiseen. Kumppanuus on voimaa Hyvät ja toimivat verkostot seutukunnalla ja lähialueilla ovat vahvistaneet KeuLink-ryhmän asemaa alueen kehityksen moottorina. Seutukunnan on nyt investoitava henkiseen pääomaan: osaamiseen, oivallukseen ja mahdollisuuksien nopeaan hyödyntämiseen pienten, nopeiden ja oivaltavien yritysten mahdollisuudet ovat nyt suuremmat kuin koskaan. Tässä työssä annamme yrityksille ja niiden yhteistyökumppaneille kaiken tukemme. Esa Lintula toimitusjohtaja Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy 3

6 Kehittämisyhtiö KeuLink Oy Johtoryhmätyöskentely - Kuinka johdetaan ketterää yritystä? Johtoryhmän tehtävä on liiketoimintaa ja organisaatiota johtamalla tuottaa arvoa sekä asiakkailleen että omistajilleen. Keu- Link-ryhmän johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja Esa Lintulan lisäksi hallintojohtaja Taru Kujanpää. Toimitusjohtaja keskittyy yhtiön strategisen ja taktisen tason tehtäviin. Hallintojohtaja puolestaan huolehtii KeuLink-ryhmän arjesta eli yhtiöitten operatiivisesta toiminnasta. Yhtiön organisaation kehittämiseen ja johtoryhmätyöskentelyn tehostamiseen panostettiin myös kuluneena vuonna. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla säännöllisesti, vähintään kuukausittain. KeuLink Oy on Keuruun seutukunnan kehittämisyhtiö, joka vahvistaa ja monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta, kehittää seudun pk-yritysten kilpailukykyä ja seudun vetovoimaisuutta sekä parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Pk-yritysten neuvonta, hanketoiminta ja yhteistyöverkostojen rakentaminen ovat yhtiön ydintoimintaa. KeuLink Oy:n omistavat seudun kunnat Keuruu ja Multia yhdessä 24 paikallisen yrityksen kanssa. Kehittämisyhtiön suurin omistaja on Keuruun kaupunki, jonka hallussa on 98,93 % osakkeista. KeuLink Oy:n vision mukaan yhtiö on seudulla ja alueella yhteisesti tunnustettu ja näkyvä seudun pk-yritysten dynaaminen ja voimakas kehittäjä, jonka toiminta luo seudulle selkeästi uutta yrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Vuosi 2009 lyhyesti Vuonna 2009 taloustilanteen merkittävä heikentyminen vaikutti erityisesti seutukunnan teknologiateollisuuden yrityksiin. Keurusseudulle tarvitaan metalliteollisuuden rinnalle uusia kivi- 4

7 TE-keskuksen yritysosaston Yritystuet 2009 Keuruu Multia jalkoja, jotka työllistävät kuten ohutlevyteollisuus aiemmin. Keulink Oy:n vuoden 2009 toiminnan tärkeimpänä painopistealueena olikin rakennemuutoksen johtaminen taantumatilanteessa sekä seudun elinkeinorakenteen uudistaminen. Kehittämisyhtiön henkilökunnan panos yritysten kehittämiseen ja seudun kilpailukyvyn vahvistamiseen on kuluneena vuonna ollut merkittävä. Toimintaympäristössä tapahtuvien merkittävien muutosten takia Keulink Oy panosti ennakointiin. Tulemme tarvitsemaan syvällisiä analyyseja ja monen muotoista ymmärrystä siitä, mitkä haasteet ja mahdollisuudet tulevien vuosien kehityksen kulkuun liittyy Keuruun seutukunnalla. Ennakoinnin merkitys on kaikille toimialoille yhä monimutkaistuvassa ja globalisoituvassa maailmassa ensiarvoisen tärkeää. Seutukunnan yrityksiä kehitettiin niiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Keuruun seutukunnan vahvuutena on monipuolinen pieni ja keskisuuri yrityskanta, mikä on tässä suhdannetilanteessa erinomaisen hyvä asia. Taantuma ei ole puraissut Keuruun seutukuntaa yhtä voimallisesti kuin montaa muuta paikkakuntaa. Osana rakennemuutoksen hallintaa käynnistettiin syksyllä 2009 Väistä Karikko -palvelu yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Omistajanvaihdoksiin ja yrityskauppoihin liittyvät yhteydenotot kehittämisyhtiöön lisääntyivät kuluneena vuonna. Hanketoiminnan avulla Keulink Oy panosti kuluneen vuoden aikana erityisesti yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistamiseen sekä osaamisen tason nostamiseen ja työllisyyden edistämiseen seudulla. Kehittämishankkeet kohdistuivat painopistetoimialoille ja valittuihin teemoihin. Multian kunta ja Kehittämisyhtiö KeuLink Oy allekirjoittivat sopimuksen elinkeinoja kehittämispalvelujen ostamisesta. Elinkeinoelämän kehittämistyöllä parannetaan Multialla toimivien yritysten kilpailukykyä sekä edistetään uusien yritysten perustamista ja sitä kautta lisätään uusien työpaikkojen määrää ja turvataan jo olemassa olevien työpaikkojen olemassaolo. Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy on Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seudun kuntien, paikallisten rahalaitosten ja kehittämisyhtiöiden omistama, elinkeinoelämää tukeva yhtiö. Yhtiö suuntaa oman pääoman ehtoista rahoitusta ja liiketoimintaosaamista kasvuyrityksiin, hallinnoi ja käynnistää EU-hankkeita. Vuonna 2009 yhtiön toiminta oli vähäistä. Yhtiön organisaation sekä johtoryhmä ja hallitustyöskentelyn kehittämiseen panostettiin vuonna Yhtiöön hankitun kirjanpidon ohjelmiston myötä talouden raportointi tehostui merkittävästi. Keulink Oy:n Seudulliset Yrityspalvelut hankkeen toimesta käynnistettiin maakunnallisen, kehittämisyhtiöiden yhteisen asiakashallintajärjestelmän rakentaminen. Vuonna 2009 Keulink Oy:n tulos oli euroa alijäämäinen. Haasteellisen vuoden huomioon ottaen tulosta voidaan pitää kohtuullisena. Yrityksen toiminnan alusta lähtien tulos on kumulatiivisesti positiivinen. TE-keskuksen yritysosaston Yritystuet Keuruu Multia T&K -tuet Keuruu Multia Maaseutuosaston tuet / Vesuri ry 2009 Keuruu Multia Perustetut yritykset : Keuruulla 382 kpl Multialla 95 kpl. Avainlukuja Henkilöstö keskimäärin: 14 Liikevaihto 2009: Liikevaihdon kasvu: 14,8 % Osakepääoma: Omavaraisuusaste: 89,25 % Tase: 1,2 M luottoluokitus AAA Kehittämisen painopisteet Metalli Bioenergia Bio-metalli Tuotannolliset palvelut Hankkeet KeuLink Oy hallinnoi Kumppanuushankkeet 10 kpl 7 kpl 5

8 KeuLink Kiinteistöt Oy OMAT KIINTEISTÖT Kerrosala m 2 Tilavuus m 3 Hallikuja 5, Haapamäki Hallitie 7, Haapamäki Heikkiläntie 52, Keuruu Hiilitie 1, Keuruu Hiilitie 2, Keuruu Miilutie 6, Keuruu Miilutie 8, Keuruu Paanutie 5, Keuruu Paanutie 8, Keuruu Punojantie 3, Haapamäki Sepäntie 2, Haapamäki Teollisuustie 2, Keuruu Teollisuustie 8, Keuruu Yliahontie 9, Keuruu Yliahontie 15, Keuruu YHTEENSÄ HALLINNOITAVAT KAUPUNGIN KIINTEISTÖT Hallikuja 1, Haapamäki Kivijärventie 300, Keuruu Laserkuja 1, Keuruu Yliahontie 5, Keuruu Yliahontie 17, Keuruu YHTEENSÄ TYTÄRKIINTEISTÖYHTIÖT Kiinteistö Oy Tiwinranta (omistus 100 % ) KIINTEISTÖYHTIÖT Kiinteistö Oy Keuruun Elinkeinotalo (omistus 33 %) Kiinteistöpäällikkö Iris Helin KeuLink Kiinteistöt Oy:n tavoitteena on edistää Keurusseudun elinkeinoelämää ja monipuolistaa sen tuotantorakennetta auttamalla yrityksiä heidän toimintaansa soveltuvien toimitilojen hankinnassa tai rakentamisessa. Monipuolisia toimitilapalveluja KeuLink Kiinteistöt Oy vuokraa ja muokkaa omia tilojaan sekä toimii välittäjänä muiden tahojen omistamien tilojen vuokraamisessa. Avustamme myös muutostarpeiden selvittelyssä ja toteutuksessa. Ylläpidämme kotisivuillamme vapaiden toimitilojen rekisteriä, palvelu on ilmoittajille maksuton. Mikäli yritykselle sopivia toimitiloja ei ole saatavilla, niin rakennutamme sellaiset joko omaan tai suoraan yrityksen omistukseen. KeuLink Kiinteistöt Oy:n toimintaperiaatteen mukaan uudet toimitilat valmistuvat tarvittaessa noin 6 kk:n kuluessa rakentamispäätöksestä. Rakennettavien tilojen rakennussuunnittelussa tilaaja voi olla alusta pitäen mukana. Tonttitarjontaa alueella on tällä hetkellä runsaasti ja tilaaja voi valita useista eri rakentamisalueista toiminnoillensa parhaan mahdollisen tontin. Vuosi 2009 Vaikeasta taantumasta huolimatta myös vuonna 2009 oli KeuLink kiinteistöillä useampikin rakennus- ja laajennusprojekti käynnissä. Reka Kaapeli Oy:n käyttöön rakennettiin 598 k-m 2 :n laajennus sekä tehtiin huomattavia muutostöitä olemassa oleviin tuotantotiloihin. Lisäksi kuluneena vuotena suunniteltiin ja valmisteltiin Haapamäen Varsta Oy:n omistukseen tulevan viljankuivaamon rakentamista. Kuivaamon rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 aikana. KeuLink Kiinteistöt Oy toimii hankkeessa rakennuttajana. KeuLink Kiinteistöt Oy osti perustettavan yhtiön lukuun Varissaaressa sijaitsevia kiinteistöjä M-Real Oyj:ltä sekä alueella sijaitsevat rakennukset Metsäliitto Osuuskunnalta. Alueella on noin m 2 :n laajuinen teollisuushalli, siihen liittyvä ruokala- ja toimistorakennus sekä kaksi huvilaa. Ostetut kiinteistöt ja niillä sijaitsevat rakennukset vuokrattiin kokonaisuudessaan Tiwi Oy:lle. Kiinteistöyhtiö rekisteröitiin ja sen nimeksi annettiin Kiinteistö Oy Tiwinranta.

9 Viljankuivaamo Haapamäelle Reka Kaapeli Oy:lle tuotantotilojen laajennus Keuruulle Neljäntoista tilaosakkaan omistama Haapamäen Varsta Oy rakentaa Haapamäelle viljankuivaamon. Hankkeen rakennuttajana toimii KeuLink Kiinteistöt Oy. Kuivaamossa käsitellään lähinnä rehuviljaa, mutta myös muita kuivattavia jakeita mietitään. Kuivaus hoidetaan kotimaisella biopolttoaineella. Energiaratkaisua on kehitelty yhteistyössä HT Engineeringin kanssa. Kuivuriin mahtuu kerralla 32 m 3 viljaa ja tavoite on kuivata sitä 3,5 % tunnissa. Varastokapasiteettia on noin 1800 m 3. Osakeyhtiön perustaminen on lähtenyt liikkeelle tilojen omasta tarpeesta. Lähes yhtä tärkeää kuin viljan kuivaaminen on yhteistyön lisääminen kertovat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Janne Riihonen ja hallituksen jäsen Juho Vaissi. Nyt alkanut yhteistyö voi Riihosen ja Vaissin mukaan laajentua moneen toimintaan. Yhtiö saattaisi pyörittää esimerkiksi koneasemaa. Pisimmälle viety visio olisi, että viljelykauden eri työvaiheet vietäisiin kaikki läpi yhteisillä koneketjuilla. Ensimmäisenä syksynä viljaa tuodaan yhteensä 270 hehtaarin peltoviljelyksiltä Haapamäeltä, Kolhosta, Riihosta ja Pihlajavedeltä, mutta laajennusvaraa kuivaamossa on jopa 500 hehtaarin peltopintaalalle. Kuivaamon kerrosala on 269 m 2 ja rakennuksen tilavuus 2750 m 3. Rakennuksen harjakorkeus on 23,15 metriä. Rakentaminen alkaa maanrakennustöillä maaliskuussa 2010 ja kaikin osin valmista pitäisi olla viimeistään elokuun puolivälissä. Rakennuksen pääsuunnittelija on Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy, rakennesuunnittelija Suunnittelutalo S. Anttila Oy, kuivaamonsuunnittelija ja toimittaja Antti-Teollisuus Oy sekä sähkösuunnittelija ja -asentaja Sähkö-Heinis Oy. Maanrakennusurakoitsijana toimii T:mi Uosukainen Kari, pääurakoitsijana Rakennusliike M. Mäkinen Oy ja kuivaamon asennusurakoitsijana Sata-Pirkan Rakennuspalvelu Oy. Reka Kaapeli Oy teki päätöksen keskittää kuparijohtimien valmistuksen Keuruulle. Hyvinkäältä siirrettävien tuotantolaitteiden sijoitusta varten tarvittiin lisätiloja, jotka KeuLink Kiinteistöt Oy rakennutti tilaajan toivomusten mukaisesti. Laajennuksen pinta-ala on 598 m 2, minkä lisäksi vanhaa halliosaa muokattiin rakenteiden ja tekniikan osalta. Siirrettävien tuotantolinjojen sähköteho on lähes sama kuin vanhan osan sähköteho oli yhteensä ennen muutosta. Kun sähkötehon tarve kaksinkertaistui, niin laajennusosalle jouduttiin rakentamaan uusi muuntamo, joka toimii nyt tehtaan päämuuntamona. Vaativien sähköasennustöiden lisäksi haastetta hankkeeseen toi muun muassa vetolinjoissa käytettävän emulsioaineen sotkuisuus sekä laitteiden sijoitus huomattavasti pienemmälle alueelle kuin mitä ne olivat Hyvinkään tuotantolaitoksessa. Vaativien tuotantolaitteiden vuoksi olisi projektiin tarvittu enemmän niitä koskevaa teknistä asiantuntemusta, toteaa tehdaspäällikkö Jyrki Oksanen. Nyt tämän asiantuntijoiden puute aiheutti ongelmia lähinnä LVIA- ja sähkötekniikan suunnittelussa. Jyrki Oksanen kehuu hankkeen osapuolia erityisesti hyvin haasteellisen ja tiukan aikataulun toteutumisesta. Aikataulu oli laadittu suorastaan ylioptimistiseksi, mutta siinä pysyttiin oleellisin osin eikä pieni viivästys haitannut tuotantolaitteiden siirtoa ja asennusta. Uusia työntekijöitä on palkattu 8 ja heistä yksi on tullut Riihimäeltä ja yksi Jämsästä, joten uusia asukkaitakin on laajennuksen myötä muuttanut Keuruulle. Rakentamisen pääsuunnittelijana toimi Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy, LVIA-suunnittelijana LVI-Insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy ja sähkösuunnittelijana Sähkösuunnittelu Veli-Pekka Piispanen Oy. Rakennushankkeen pääurakoitsija oli Keuruun RM rakennus Oy, sähköurakoitsija Sähkö-Äijät Oy, muuntamon ja suurajännitekojeiston toimitti ja asensi Keuruun Sähkö Oy, ilmanvaihtourakoitsija oli Tikka-Pelti Ky, putkiurakoitsija Vesijohtoliike Jauni ja automaatiourakoitsija Automaatio-Center AC Oy. 7

10 Hallitukset KeuLink Oy:n hallitus uudistui vuonna 2009 Kehittämisyhtiö KeuLink Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Keuruun Saha ja Erä Oy:n yrittäjä Leo Houhala. Varapuheenjohtajaksi valittiin multialainen maatalousyrittäjä Tuomo Auer. Auerin lisäksi uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin yrittäjä ja toimitusjohtaja Kyösti Saarimäki Saarimäki Consulting Oy:stä ja Keuruun Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tapani Paasu. Hallituksessa jatkavat Finnvera Oyj:n Jyväskylän aluekonttorin apulaisaluejohtaja Erkki Hirvonen ja Destamatic Oy:n toimitusjohtaja Matti Hallinen. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja Esa Lintula ja hallintojohtaja Taru Kujanpää. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy:n osakkaat: AN-Metalli Nurminen Antti, Autokorjaamo Liimatainen Ky, Elekmerk Oy, Finn-Nauha Oy, HT Lasertekniikka Oy, HT Vesileikkaus Oy, Kalmakoski Ky Sivula Seppo, Relicomp Oy, Keuruun kaupunki, Keuruun Konepaja Oy:n konkurssipesä, Keuruun Sähkö Oy, Koikkalainen Matti, Keuruun Yrittäjät ry, Keuruun Laatupaino KLP Oy, Salonen Risto, Sileesuon Puu Oy, Otavan Kirjapaino Oy, Maarakennusliike Järvinen Erkki Ky:n konkurssipesä, Leipomo Melonsaari Ky Tuija ja Seppo Hoivanen, Reka Kaapeli Oy, Suur-Keuruu Suomen Paikallissanomat Oy, Kestools Oy, Tapani Lintula, Tälli Oy, Vaissin tila Juho Vaissi, Multian kunta KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY Hallituksen puheenjohtaja Leo Houhala, yrittäjä, Keuruun Saha ja Erä Oy Varsinaiset jäsenet Tuomo Auer, maatalousyrittäjä Matti Hallinen, yrittäjä, Destamatic Oy Erkki Hirvonen, apulaisaluejohtaja, Finnvera Oyj Tapani Paasu, puheenjohtaja, Keuruun Yrittäjät ry Kyösti Saarimäki, Saarimäki Consulting Oy Tilintarkastajat Jarmo Jäspi, HTM, JHTT, Oy Audiator Ab Pertti Keskinen, KHT, KPMG Oy Ab Esa Lintula (vas.), Tapani Paasu, Matti Hallinen, Leo Houhala, Kyösti Saarimäki. Kuvasta puuttuvat Tuomo Auer ja Erkki Hirvonen. Kokouksiin osallistuu myös toimitusjohtaja Esa Lintula ja hallintojohtaja Taru Kujanpää. 8

11 Esa Lintula (vas.), Petri Tuominen, Pekka Kärmeniemi, Valto Lamminmäki, Kaarina Nurminen, Matti Hallinen. Kuvasta puuttuu Jukka Kivitalo KEULINK KIINTEISTÖT OY Hallituksen puheenjohtaja Petri Tuominen, toimitusjohtaja, JS-Puhdistamo Oy Varsinaiset jäsenet Matti Hallinen, yrittäjä, Destamatic Oy Jukka Kivitalo, kunnanjohtaja, Multian kunta Pekka Kärmeniemi, hankkija, Räjähdelaitoksen esikunta Valto Lamminmäki, puuseppä Kaarina Nurminen, liikkeenharjoittaja, Keuruun Kirja ja Paperi KeuLink Kiinteistöt Oy:n hallitus KeuLink Kiinteistöt Oy:n hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hallituksessa ei tapahtunut muutoksia vuonna Hallituksen puheenjohtajana toimii JS-Puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Petri Tuominen. Kuusijäsenisen hallituksen muut jäsenet ovat Räjähdelaitoksen esikunnan hankkija Pekka Kärmeniemi, puuseppä Valto Lamminmäki, Keuruun Kirja ja Paperin liikkeenharjoittaja Kaarina Nurminen, Multian kunnanjohtaja Jukka Kivitalo ja Destamatic Oy:n yrittäjä Matti Hallinen. Kokouksiin osallistuu myös KeuLink Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Esa Lintula. KeuLink Kiinteistöt Oy:n osakkaat: Kehittämisyhtiö KeuLink Oy Keuruun kaupunki Tilintarkastajat Jarmo Jäspi, HTM, JHTT,Oy Audiator Ab Pertti Keskinen, KHT, KPMG Oy Ab Kokouksiin osallistuu myös toimitusjohtaja Esa Lintula. 9

12 10

13 Yrityspalvelut asiakasneuvontaa yrityksen jokaisessa elinkaaren vaiheessa. Hallintojohtaja Taru Kujanpään vastuualueena ovat toimivien yrittäjien neuvonta ja omistajanvaihdoksiin liittyvät asiat. Yrityspalvelupäällikkö Leila Piippa puolestaan neuvoo yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Aloittavan yrityksen palvelut Aloittaville yrityksille kuluneen vuoden aikana tarjottiin mm. yritysidean arviointia, starttirahaneuvontaa, apua kannattavuuslaskelmiin ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen sekä neuvontaa yritystoiminnan rahoittamiseen. Vuonna 2009 Keuruulle perustettiin 48 uutta yritystä; nettolisäys oli 15. Multialla puolestaan 6 uutta yritystä aloitti toimintansa ja 9 yritystä lopetti. Toimialoista voimakkaimmin kasvoivat hyvinvointipalvelut sekä liikeelämää palveleva toiminta. Seudullisen Yrityspalvelun asiakkaita tilastoitiin koko vuoden ajalta 211. Näistä kolmannes tuli hakemaan perustamisneuvontaa ja 33 päätyi starttirahahakemukseen. Seutu YPP -hankkeen toimesta käynnistettiin Keski-Suomen kehittämisyhtiöitä palvelevan CRM -asiakashallintajärjestelmän kehittämistyö. Järjestelmän myötä yritysneuvonnan sekä perinteiset että sähköiset työkalut uudistetaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Myös raportointi sidosryhmille helpottuu. Seudullisena yrityspalvelupäällikkönä toiminut Juha Tentke siirtyi edellä mainitun, maakunnallisen asiakashallintaprojektin vetäjäksi. Aloittavien yrittäjien neuvonnasta vastaa nyt yrityspalvelupäällikkö Leila Piippa. Toimivan yrityksen palvelut KeuLink Oy toimii yritysneuvonnassa koordinaattorina eli avustaa yrittäjää tarvittavien asiantuntijoiden löytämisessä ja prosessin etenemisessä. Kehittämisyhtiö toimii myös yrityksen pitkän aikavälin pysyvänä kumppanina. Toimivien yritysten palveluihin kuuluvat mm. kehittämis-, toimitila-, rahoitus- ja omistajanvaihdospalvelut. Keski-Suomen TE-keskuksen myönteisiä yritystukipäätöksiä seutukunnalle saatiin kuluneena vuonna 17 kpl. Yhteensä tukirahaa alueelle myönnettiin Vastaavasti maaseutuohjelman rahoitusta mikroyrityksille myönnettiin Keuruulle 7 kpl ja Multialle 6 kpl, yhteensä KeuLink oli vuonna 2009 järjestämässä useita Keuruun seutukunnan yrityksille suunnattuja koulutuksia, mm. yritystalouden ajankohtaisista asioista sekä myyntiin ja markkinointiin liittyen. Keuruun Yrittäjät ry:n ja KeuLink Oy:n yhteistyössä järjestämä Verotilikoulutus keräsi Kulttuuritalo Kimaraan marraskuussa noin 80 kuulijaa. Myös viestintään panostettiin; uutiskirjeen ja internetsivujen välityksellä yrityksille kerrottiin ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista, rahoitusmahdollisuuksista, kehittämishankkeista sekä muista yritystoimintaa tukevista palveluista. Liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen sekä yritysverkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa yrityskehittämistä. Kehittämisyhtiön asiantuntijat kokosivat kuluneena vuonna yhteen yrityksiä ja toimijoita saman tarpeen ympärille, esim. liittyen alihankinnan tai teknologian kehittämiseen. Keski-Suomen maakunnan kattavan Väistä karikko -palveluverkoston kautta puolestaan avustettiin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä selviytymään taantuman yli. Odotettavissa on yrityskauppojen suma lähivuosina Tulevaisuudessakin tarvitaan tekijöitä. Seutukunnan yrittäjistä noin 200 pohtii toimintansa jatkuvuutta tulevien kymmenen vuoden aikana. Omistajanvaihdosten kasvava määrä juontaa paljolti suurten ikäluokkien siirtymisestä viettämään ansaittuja eläkepäiviä. On yhä harvinaisempaa, että yritykselle löytyy jatkaja omasta perheestä tai suvusta. Yritys myydään useimmiten kolmannelle osapuolelle. Tämän myötä yrityskauppojen määrä tulee entisestään kasvamaan. Omistajanvaihdokseen ja yrityskauppaan liittyvät yhteydenotot kehittämisyhtiöön lisääntyivät vuonna Neuvonnassa painotettiin erityisesti yrityskaupan hyvää ennakkosuunnittelua ja yrityksen myyntikuntoon saattamista. Keuruun seutukunnalla omistajanvaihdoksia toteutettiin yhteistyössä maakunnallisen Kauppakota -palvelun asiantuntijaverkoston kanssa. Vuonna 2010 alkavan Yrityskauppojen ja yrittäjänvaihdosten vauhdittaminen Keski-Suomessa -hankkeen avulla kautta yritykset saavat asiantuntija-apua omistajanvaihdosprosessin alkuvaiheeseen. 11

14 Taloushallinnon assistentti Pirjo Pilkkakangas ja kirjanpitäjä Terhi Rajala 12

15 Taloushallinto Kehittämisyhtiö KeuLinkin taloushallinnossa työskentelevät loppusyksystä äitiyslomalta palannut kirjanpitäjä Terhi Rajala ja taloushallinnon assistentti Pirjo Pilkkakangas. Kirjanpitäjän äitiysloman tuurasi Minna Kepponen. Taloushallintomme hoitaa viiden eri yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksien ja niiden liitteiden laatimiset. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy, KeuLink Kiinteistöt Oy, Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy, Kiinteistö Oy Keuruun Elinkeinotalo ja uusimpana loppuvuodesta perustettu Kiinteistö Oy Tiwinranta ovat kirjanpitomme hallinnassa. Taloushallintomme vaivattoman toiminnan takaamiseksi uusimme kirjanpidon ohjelmiston vuoden 2008 lopulla, joten nyt on takana ensimmäinen täysi tilikausi uuden Pro Economica -ohjelman kanssa. Ohjelma sisältää kirjanpidon, myyntireskontran, ostoreskontran, budjetoinnin ja laskutuksen, rahaliikenteen pankkiyhteyttä unohtamatta. Kulunut tilikausi on osin mennyt tutustuessa uuteen ohjelmaan ja sen antamiin uusiin mahdollisuuksiin ja erilaisiin tulostettaviin raportteihin. Ohjelman vaihdos sujui kuitenkin mukavasti, ilman suurempia murheita. Vuonna 2009 KeuLink hallinnoi useita erilaisia seudullisia kehittämishankkeita. EU-projektien kustannusten erittely ja rahoittajille tehtävät maksatushakemukset tuovat oman lisänsä taloushallintoon. Lisäksi toimimme osatoteuttajana muiden hallinnoimissa alueellemme tärkeissä hankkeissa. Rahavirtojen hallinta on jatkuvaa työtämme, jonka seurauksena saamme ajantasaisia raportteja käyttöömme. KeuLinkilla oli työsuhteessa keskimäärin kolmetoista henkilöä, joiden palkanlaskenta hoituu kirjanpitäjämme toimesta. Taloushallintomme toimii nopeasti ja luotettavalla ammattitaidolla yrityksiemme henkilöstön ja tuloksien parhaaksi. Jatkuvan koulutuksen ansiosta tietomme ja taitomme pysyvät aina ajan tasalla, jotta pystymme vastaamaan taloushallintomme toteutukseen kohdistuviin vaateisiin ja toiveisiin. Henkilökunta 37 % 32 % Sukupuolijakauma 13 Ikäjakauma 36 % 21 % 63 % 11 % Naisia Miehiä % 26 % Keski-ikä 43,8 vuotta Meille on erityisen tärkeää henkilökuntamme jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen, jotta pystymme toimimaan seutukuntamme hyväksi sekä palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2009 muun muassa hallintojohtaja Taru Kujanpää suoritti työn ohessa kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan yrittäjyys, Leila Piippa valtakunnallisen yritysneuvojien valmennusohjelman, Hanna Söderström markkinointiviestinnän ammattitutkinnon ja Esa Lintula hyväksytty hallituksen jäsen ohjelman. Pirjo Pilkkakangas puolestaan suorittaa oppisopimuskoulutuksena KeuLinkissa taloushallinnon ammattitutkintoa. Vuoden 2009 aikana henkilökunta osallistui myös useisiin muihin koulutuksiin ja seminaareihin kehittääkseen osaamistaan. 32 % 37 % 0 v - 5v 5 % 5 % 5 % Koulutustaso 48 % 21 % Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Opistotason koulutus Ammattitutkinto Työkokokemus alalta 5v - 10 v 10 v - 15 v 15 v - 20 v yli 20 v

16 Markkinointi ja viestintä Markkinointiassistentti Hanna Söderström 14 Vuonna 2009 KeuLinkin markkinoinnin ja viestinnän painopisteenä oli erityisesti tiedotuksen kehittäminen entisestään. Vuoden 2008 aikana toteutettu yritysilmeen muutos toimi hyvänä pohjana tässä työssä. Markkinoinnin ja viestinnän tehtäviä hoitaa markkinointiassistentti Hanna Söderström. Vuoden aikana tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi vakiintui kuukausittainen uutiskirje, jossa seutukunnan yrityksiä ja muita sidosryhmiä informoidaan tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista tapahtumista. Kaikki kiinnostuneet voivat tilata uutiskirjeen nettisivujemme kautta. Uutiskirjeen lisäksi myös Internetsivuihin panostettiin, jotta ajankohtainen tieto olisi aina löydettävissä myös sieltä. Omien tiedotuskanavien lisäksi myös mediatiedotukseen panostettiin aikaisempia vuosia enemmän ja KeuLink näkyikin muun muassa Suur-Keuruun, Keskisuomalaisen ja Ykköset-lehden sivuilla. Vuoden 2009 lopussa otimme käyttöömme myös monipuolisemman Internetsivujen kävijäseurannan, jonka avulla pystymme kehittämään sivujemme sisältöä palvelemaan käyttäjiä entistä paremmin. Verkkopalveluista erityisesti Keuruun ja Multian yritysrekisterit, toimitilarekisteri sekä ajankohtaiset uutiset kiinostavat sivuilla kävijöitä. KeuLink näkyi vuoden 2009 aikana myös useissa eri tapahtumissa. Yleensä näkyvyyden toteutettiin KeuLinkin hallinoimien hankkeiden ja KeuLinkin yhteistyöllä. Vuonna 2009 olimme esillä muun muassa Osaajat kohtaavat -tapahtumassa, Terve-sos -messuilla, FinnGraf messuilla, Ison Kirjan Juhannuskonferenssissa, ja Keuruun markkinoilla. Lisäksi olimme mukana järjestämässä muun muassa yritysmessuja Keuruun yläasteen ja lukion oppilaille. Omien palveluidemme lisäksi edustimme usein koko seutukuntaa. Vuonna 2009 otimme palautteen hallintaa ja tiedonkeruuta varten käyttöömme Digium-ohjelmistopalvelun. Keväällä 2009 toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn seutukunnan yrityksille yhteistyössä TE-toimiston ja Keuruun Yrittäjät ry:n kanssa. Kyselyn tulosten pohjalta on käynnistetty toimenpiteitä entistä paremman palvelun takaamiseksi. Markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin vuonna 2009 kuului yrityksen viestinnän lisäksi myös seutukunnan markkinointiin osallistuminen ja yritysten neuvontaa markkinointiin liittyvissä ongelmissa.

17 KeuLinkin henkilöstö vuonna 2009 Hallinto Esa Lintula Toimitusjohtaja Taru Kujanpää Hallintojohtaja Terhi Rajala Kirjanpitäjä Minna Kepponen Kirjanpitäjä (äitiysloman sijainen asti) Pirjo Pilkkakangas Taloushallinnon assistentti Hanna Söderström Markkinointiassistentti Anita Hämäläinen Toimistosihteeri Yrityspalvelut Juha Tentke Yrityspalvelupäällikkö Bioenergia liiketoimintojen kehittäminen - kokonaispalvelut Ilkka Uusi-Maahi Kehittämispäällikkö Liisa Vesterinen Projektipäällikkö Timo Alamäki Projektityöntekijä Fast Service Network Jaakko Barsk Projektipäällikkö KATE-hanke Hanne Ylitalo Projektipäällikkö Leila Piippa Projektisihteeri KeuMu-Pro2 -hanke Ritva Pohjoisvirta Projektipäällikkö Kolmikantayhteistyö Markku Riekki Projektipäällikkö Osaamisverkosto-hanke Ahti Siltanen Teknologiapäällikkö Satu Pölkki Koulutuskoordinaattori Vierastyövoima- ja Kielikoulutus-hanke Soile Lähdeaho Projektipäällikkö Wirtaa nuorista -hanke Kati Rahikkala Projektipäällikkö Yksityistie-hanke Reijo Vuorinen Projektipäällikkö KeuLink Kiinteistöt Oy Iris Helin Kiinteistöpäällikkö Henkilökunnan yhteystiedot: Kolmikantayhteistyön Projektipäällikkö Markku Riekki 15

18 Yksityinen Keuruun Eläinklinikka Oy monipuolistaa Keuruun palvelutarjontaa Syyskuussa perustettu Keuruun Eläinklinikka Oy muutti uusiin, remontoituihin ja hyvin varusteltuihin, ns. entisiin postin tiloihin marraskuussa Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kaksi eläinlääkäriä ja kaksi avustajaa, joista toinen on oppisopimussuhteessa. Yrityksen tarkoituksena on tuottaa korkeatasoisia eläinlääkintäpalveluita alueelle, joka on muodostunut Jyväskylän, Tampereen ja Seinäjoen välimaastoon. Uusista tiloista löytyvät Keski-Suomen mittakaavassa korkeatasoiset laitteet, mm. uusi digitaalinen röntgenjärjestelmä ja hengitysanestesialaitteet sekä anestesian seurantalaitteet, joilla myös ns. riskipotilaiden leikkaukset ja muut anestesiaa vaativat toimenpiteet on entistä turvallisempi suorittaa. - Käytössämme on myös hyvätasoiset laboratoriopalvelut, joilla monet diagnoosin asettamiseksi tärkeät tutkimukset saadaan tehtyä jo käynnin yhteydessä, kertovat yrittäjät Minna ja Jukka Kuusisto. Idea kypsyi puolen vuoden aikana Jukka Kuusisto toimi ennen yrittäjäksi ryhtymistään kunnallisena eläinlääkärinä. Minna puolestaan toimi alan ammatinharjoittajana. Lopullinen sysäys yritystoiminnan aloittamiseen oli halu kehittää toimintaa vapaasti. Yksityinen eläinklinikka tukee mainiosti kunnallista toimintaa. Yksityisen eläinklinikan palveluille oli alueella selvä tilaus. - Esimerkiksi viime lauantaina oli lonkkakuvauspäivä, johon asiakkaita tuli ympäri Keski-Suomea, mm. Äänekoskelta, kertoo Jukka Kuusisto. KeuLink oli apuna yrityksen perustamisvaiheessa Yritystoiminnan käynnistäminen edellytti suuria investointeja, joihin haettiin avustusta toimintaryhmä Vesuri-ryhmä ry:ltä. Yrittäjät kokivat kehittämisyhtiö KeuLink Oy:n perustamisvaiheen neuvonnan erittäin tarpeelliseksi. - Olimme molemmat ammatinharjoittajia, mutta tämän tasoisen yrityksen perustamisessa on uskomattoman paljon asioita, mistä ei tiennyt yhtään mitään. Koettiin KeuLink Oy:n palvelut erittäin positiivisina ja ne auttoivat yrityksen alkutaipaleella, Jukka Kuusisto muistelee. Kasvuyritykset näkevät nuorissa tulevaisuuden Entisissä postin tiloissa toimii eläinklinikkapalvelun lisäksi kaksi ohjelmistopuolen yritystä Terasoft Oy ja Terakuu Oy. Terasoft Oy tarjoaa tietoteknisiä tukipalveluja niin yrityksille kuin yksityisillekin. Terakuussa tehdään ammattiohjelmia eri toimialoille, muun muassa ympäristön ja terveydensuojelun tiedonhallintaan, mutta myös eläinlääkinnän tarpeisiin. Myös tietotekniikkapuolen yrityksillä on laajentumissuunnitelmia. Yrittäjät kokevat oppisopimuskoulutuksen toimivaksi malliksi sekä työntekijälle että työnantajalle. Mm. eläintenhoitajan koulutukseen se soveltuu erinomaisesti. Sekä eläinlääkinnän että tietotekniikan tehtävissä tarvitaan hiljaista tietoa, jota ei koulussa välttämättä opi. Oppisopimus on myös hyvä keino saada opiskelija sitoutumaan yritykseen. Työharjoittelut ja TET-jaksot puolestaan ovat yritykselle imagokysymys. Voi olla, että nuori saa kipinän lähteä alalle. Eläinklinikalla voit törmätä vaikka varaaniin Yleensä pieneläinlääkärin asiakkaita ovat kissat ja koirat. Erilaiset jyrsijät, linnut, liskot, käärmeet ja kilpikonnat ja harvinaisemmatkin eksoottiset eläimet ovat lemmikkeinä yleistyneet ja siten niiden määrä on myös potilaina noussut. Eksoottisin eläin, jota Jukka Kuusisto kertoo hoitaneensa, on varaani. - Se on lisko, tämän pöydän mittainen, kaksi kappaletta oli vielä kerralla, hän muistelee. 16

19 Investoinnit luovat uskoa tulevaisuuteen Julkinen sektori pystyy parhaiten vaikuttamaan paikkakunnan kasvuun ja työllisyyteen panostamalla infrastruktuuriin, koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä laadukkaaseen terveydenhuoltoon. Keuruun kaupunki-konserni on investoinut reilut 100 miljoonaa euroa toimintaympäristön parantamiseen ja kehittämiseen. Samalla ajanjaksolla seutukunnan yritykset ovat saaneet yritystukia investointeihinsa yli 8 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee vähintäänkin 40 miljoonan euron kokonaisinvestointeja Keuruun seutukunnalle. Kun vielä lasketaan mukaan maaseudun yritys- ja muut tuet sekä investoinnit, joihin ei ole haettu tai saatu tukea, niin puhutaan yksityisen sektorin osalta yli 50 miljoonan euron investoinneista. Tämän kaiken ohella alueen yritykset ovat panostaneet merkittävästi tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan; Keuruu on Keski-Suomen maakunnassa heti seuraavana Jyvässeudun, Jämsän ja Äänekosken jälkeen. Niin Seutukunnan pk-yritysten investoinnit olivat yli 50 miljoonaa euroa 2000-luvulla julkisen kuin myös yksityisen puolen investoinneilla on selkeästi myönteinen vaikutus seutukunnan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin. Monipuolinen elinkeinorakenne on etu Keuruun seutukunnan vahvuutena on monipuolinen pieni ja keskisuuri yrityskanta, mikä on tässä suhdannetilanteessa erinomaisen hyvä asia. Taantuma ei ole puraissut seutukuntaa yhtä voimallisesti kuin montaa muuta paikkakuntaa. Vuodesta 2010 tulee kuitenkin monelle toimialalle hyvinkin haasteellinen. Tilastokeskuksen (2007) mukaan Keuruun seutukunnalla on työpaikkaa. Eniten työpaikkoja on hyvinvointialalla. Myös metalliteollisuus, maatalous ja elintarviketuotanto, suojelu- ja turvallisuusala sekä koulutus ovat merkittäviä työllistäjiä. Keuruulla on paikkakunnan koko huomioiden todella laadukkaat kaupan palvelut ja uusiakin investointeja on suunnitteilla. Työpaikkamäärät Keuruun seutukunnalla vuosina Viestintäala elää suurta murrosta; Keuruulla on oltu ja ollaan kaukaa viisaita, ymmärretään verkostoitumisen merkitys yksin ei pärjää. Multia elää metsästä -toimiala työllistääkin reilusti yli sata henkilöä. Metsätalouden tulevaisuuden mahdollisuutena pidetään bioenergia-alan kasvua. Rakennusalalle työvoimatarvetta tuo erityisesti Keuruun Lämpövoima Työpaikkojen määrät Keuruu Multia Lähde: Tilastokeskus Oy:n uuden, paikallisia polttoainevaroja käyttävän pienvoimalaitoksen rakentaminen. Matkailutoimialan vaikutukset seutukunnan hyvinvointiin ovat tunnetusti huomattavat. Tulevaisuudessakin tarvitaan tekijöitä. Tulevien kymmenen vuoden aikana tarvetta tulee olemaan erityisesti hyvinvointi-, metalli-, palvelu- ja opetusaloilla. Seutukunnan yrittäjis- 17

20 38 % Työpaikat Keuruun-Multian alueella 2007 Yritysten liikevaihto Keski-Suomen seutukunnissa Työpaikat Keuruun - Multian alueella % 8 % 0 % 21 % Maa- ja metsätalous Kaivostoim inta ja louhinta Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Yritysten liikevaihto Keski- Suomen seutukunnissa. Indeksi 2004 =100 Jyväskylän seutu 8 % 6 % 12 % 1 % 5 % Kauppa, majoitus- ja rav.toim inta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitus-, vakuutus-, ym. toim inta Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut Toimiala tuntematon /2 06/2 07/2 08/2 09/2 Keuruun seutu Äänekosken seutu Joutsan seutu Jämsän seutu Saarijärven- Viitasaaren seutu Lähde: Tilastokeskus Lähde: Keski-Suomen aikajana 3/2009 tä noin 200 pohtii toimintansa jatkuvuutta. Muutos on myös mahdollisuus! Keuruun seutukunnan tulevaisuus on vahvasti sidoksissa koko Suomen menestymiseen. Väestön ikärakenteen muutokset tulevien vuosien aikana, tuotannollisen toiminnan säilyttäminen ja elvyttäminen sekä teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen ovat suurimpia haasteita maallemme ja samoin myös Keuruun seutukunnalle. Kilpailukykymme riippuu paljolti siitä, miten alueen elinkeinoelämällä menee. Tarvitaan menestyviä ja innovatiivisia yrityksiä, jotka myös työllistävät. Yhteistyöverkostot yritysten välillä luovat tehokkuutta ja kilpailukykyä. Miten hyvin elinkeinoelämä, julkiset toimijat, oppilaitokset ja yrittäjät saadaan mukaan yhteistyöhön. Siinä on ratkaisun avaimet moneen ongelmaan. Yhteydet alueen ulkopuolelle ovat tärkeitä, koska niiden avulla saamme uutta tietoa, uusia teknologioita ja innovaatioita seudullemme. Alueen kehittymisen kannalta on olennaista, että tänne kanavoituu tietoa ja osaamista ja näitä osataan siirtää, jakaa ja muutoinkin hyödyntää tehokkaasti alueemme parhaaksi. Taloudellinen taantuma on iso haaste, mutta myös mahdollisuus. Se tarjoaa tilaisuuden muuttua, rakentaa uutta ja purkaa vanhoja rakenteita. Pienen seutukunnan vahvuutena on ketteryys nopeasti muuttuvassa maailmassa. Osa muutoksista tosin aiheutuu maailmalla tapahtuvasta kehityksestä, joille emme paikallisesti voi mitään. Joihinkin muutoksiin pitää vain sopeutua. Tärkeintä on kuitenkin ennakoida asioita. Monet kehittymisen esteet olemme itse luoneet; ne ovat alueen henkisessä tahtotilassa ja näkemyksissä. Tarvitaan muutosjohtajuutta ja halua luoda menestymistä. Myös kuntien tulee jatkuvasti uudistua ja kehittää toimintaansa, muuten seutukunta ei tule menestymään alati kovenevassa kilpailussa. Maaseutualueiden kilpailukyky perustuu paljolti samoihin asioihin kuin kasvukeskuksien. Pitää tunnistaa ja löytää omat vahvuudet ja luovan, oivaltavan kehittämisen avulla tehdä oikeat toimenpiteet. Metalliteollisuuden rinnalle tarvitaan myös Keurusseudulle uusia kivijalkoja, jotka tulevaisuudessa työllistävät kuten ohutlevyteollisuus aikaisemmin. 18

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Alueellista tilastoa 2006 Vammala kärjessä

Alueellista tilastoa 2006 Vammala kärjessä Alueellista tilastoa 2006 Vammala kärjessä Vuonna 2006 Suomen aktiivisimmat shakkialueet olivat Lounais-Pirkanmaan (VammSK) ja Tammisaaren seutukunnat (Åminnefors-Hanko-Karjaa-Tammisaari). Taulukossa on

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SISÄLTÖ 1. Analyysin tausta ja toteuttaminen 2. Seutukuntien arvot muuttujittain 3. Seutukuntien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

LUOVIEN ALOJEN TILASTOT. -katsaus Suomen seutukuntien luoviin aloihin tilastojen valossa

LUOVIEN ALOJEN TILASTOT. -katsaus Suomen seutukuntien luoviin aloihin tilastojen valossa LUOVIEN ALOJEN TILASTOT -katsaus Suomen seutukuntien luoviin aloihin tilastojen valossa Esityksen sisällys Luovien alojen tilastollinen määritelmä ja toimialaluokitus Luovien alojen seutukuntatason tilastollinen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys maakunnat

Yritykset ja yrittäjyys maakunnat Yritykset ja yrittäjyys maakunnat Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien osuus työllisistä 2011 14 % 12 % 10 % 8 % 8,2 % 8,5 % 8,8 % 9,0 % 9,5 % 9,1 % 9,2 % %12,2 % 11,6 %11,6 %11,6 %12,2 11,2 %11,2 % 9,8 % 9,8 %10,1

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

BIFEEL CENTRE. - rajapintainnovaatioista uutta liiketoimintaa - Esa Sairanen Business opportunity manager. www.bifeelcentre.com

BIFEEL CENTRE. - rajapintainnovaatioista uutta liiketoimintaa - Esa Sairanen Business opportunity manager. www.bifeelcentre.com BIFEEL CENTRE - rajapintainnovaatioista uutta liiketoimintaa - Esa Sairanen Business opportunity manager OHJELMA 27.1 10.00 Bifeel Centre esittely 10.45 Vansco Electronics LP Isäntänä: Andrzej Jamrozinski

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN

TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN Tyossakaynti2009 muuttujina Sukupuoli, Työnantajasektori (tvm), Seutukunnat 2011 ja Vuosi TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN Molemmat sukupuolet Kokonaistyöpaikkamäärä v. 2009 Lopetetaan työpaikkaa

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 14.3.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Siikajoki Raahe Pyhäjoki Toimintaympäristön muutokset Raahen selvitysalue 14.8.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat yhteensä työnantajasektorin mukaan

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Seutuseminaari 15.11.2012 Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Petri Jylhä Kaustisen seudun mahdollisuuksia Luonnonvara-ala kokonaisuudessaan Maatilatalous, metsätalous, turkistalous, (bio)energia Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Varamiespalvelu-Yhtiötel Vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju Yli 70 palvelualuetta Suomessa, Virossa,

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä 2.2.2010 Pekka Myrskylä Tilastokeskus 4.2.2010 2 200 Kuvio 5.2 Ikärakenteen muutos 2009-2060 (2009=100) Ikärakenteen muutos

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI Piispala 23.8.2012 Saarijärven-Viitasaaren johtoryhmä Huom! Kyseessä on ensimmäinen kooste alueen toimijoiden esityksistä. Toimenpiteiden sisältöjä tarkennetaan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Tilastokooste 2014. Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Tilastokooste 2014. Kehittämisyhtiö Keulink Oy Tilastokooste 2014 Kehittämisyhtiö Keulink Oy Sisältö: 1. Työpaikat 2. Osaava työvoima 3. Väkiluvun kehitys 4. Huoltosuhde 5. Yritysten määrän kehitys 6. Myönnetyt yritystuet 7. Teollisuuden kehitys 8.

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

kehittämistä 29.9.2014 / YW

kehittämistä 29.9.2014 / YW S t d lli t Sote osana seudullista kehittämistä 29.9.2014 / YW Kehittämisyhtiöiden tavoite SEKESissä 40 jäsentä, henkilökuntaa n.600 Missiona yritysten kehittyminen Tehtävänä toimia niin, että yritystoiminta

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta

Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta Jukka Mäkitalo TEM 10.10.2012 Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011-2015 VN 15.12.2011 1.Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 FOODWEST OY Historia Yritystiedot Omistajat Status Toimialueet vuonna 1995 perustettu elintarvikealan

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 25.09.2012 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy priima_3_210x297mm.indd 1 9.1.2009 11:24:57 Elämisen laatua Joensuun seutu on vahva vastaus nykyihmisen unelmiin. Tarina omakotitaloasumisesta

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 29.5.2013 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

Osuustoiminta julkisen palvelun uudistamisessa TEM:n hyvinvointialan kehittämisstrategia

Osuustoiminta julkisen palvelun uudistamisessa TEM:n hyvinvointialan kehittämisstrategia Osuustoiminta julkisen palvelun uudistamisessa TEM:n hyvinvointialan kehittämisstrategia Coop Finland ry, Eduskunta 25.5.2010 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Hyvinvointialan

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2010

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2010 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 9.3.2010 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2010 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SISÄLTÖ 1. Analyysin tausta ja toteuttaminen 2. Seutukuntien arvot muuttujittain 3. Seutukuntien

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot