Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin"

Transkriptio

1 04 08

2 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten yritysten menestykselle ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä. Taking ideas further Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin Yrittäjyyteen on monta tietä PÄÄTOIMITTAJA Heikki Helve TOIMITUSSIHTEERI Reetta Airaksinen Kuopion kampus ja siihen linkittyvä elinkeinoelämä on monipuolista ja idearikasta. Yrityksemme ovat vahvasti osa globaaleja arvoketjuja. Ideoiden rohkea ja määrätietoinen eteenpäin vieminen on tie kasvaa ja vahvistaa alueemme elinvoimaisuutta. Kumppaneita tähän löytyy sekä läheltä että kaukaa. Kuopio Innovation Oy:n sloganiin onkin hyvä liittää jatke together kuvaamaan toimintaa, joka on meidän kaikkien menestyksemme avain. Yhtiönä pyrimme monipuolisesti edistämään yritysten syntyä ja kasvamista yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa Bisnesenkeli auttaa yrityksiä siivilleen Uusia tuulia marjaliiketoimintaan JULKAISIJA Kuopio Innovation Oy TAITTO Mainostoimisto Aihe Oy PAINOPAIKKA Painotalo Seiska Oy Kasvu, kansainvälistyminen sekä uusien mahdollisuuksien ja markkinoiden huomaaminen edellyttää yhteistoimintaa. Kuopion Kampus on kehittynyt huimaa tahtia eikä talouden suhdannevaihtelut ole täällä näkyneet niin selvästi kuin monissa muissa innovaatiokeskittymissä. Kumppanuudet, toistemme tunteminen ja yhdessä tekeminen ovat aina olleet Kuopion vahvuus. Verkostojen kautta syntyvää sosiaalista pääomaa yhdessä tekemiselle tulee edelleen kehittää ja sen vahvistamiselle tarvittavia kohtaamispaikkoja monitahoisesti ja monin muodoin lisätä Kuopiolaisella osaamisella maailmanmarkkinoille Terveyspiste Uutta liiketoimintaa ja tyytyväisiä asiakkaita 10 PALAUTE Pääomasijoittaja, liikekumppani, tuotteiden uusien soveltamisalojen avaaja, teknologiahaasteiden ratkaisija, ajattelemasi markkina-alueen tuntija tai laajentuvan toiminnan yhtiökumppani voi olla lähelläsi. Hyvä esimerkki uudenlaisesta asioiden näkemisestä ja rohkeasta idean eteenpäin viemisestä on terveysosaamisen pelillistäminen. Siinä yhtyvät useat maailmanluokan osaamiset useilta osaamisaloilta, sekä ihmisläheisyys, teknologiat ja globaalit markkinat. Kuopio on aiheen piirissä Suomen johtava keskittymä ja edelläkävijänä koko maailmassa. Viedään tätä muiden ideoiden kanssa yhdessä eteenpäin! INKA Yksilöllisiä tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja Ilmiöiden Kuopio Heikki Helve toimitusjohtaja Kuopio Innovation Oy PL 4000 (Viestikatu 7 B) Kuopio 14

3 4 Kuopio Innovation Today 5 Vivian toimitusjohtaja Esko Kumpusalolla (vas.) on hymy herkässä, kun merkittävä virstanpylväs on saavutettu Runway yhteistyössä Kalevi Voutilaisen ja Juha Vilhusen kanssa. GWM-Systemsin Pekka Kolehmainen tarkastamassa vuodonvalvonnan mittausyksiköiden sijoituspaikkoja. Kenttätyön ymmärtäminen eri näkökulmista on olennaista Runway-projektissa. Kiitorata menestykseen Kaksivuotisella Runway-projektilla on selkeä ja kunnianhimoinen tavoite: auttaa kehityskelpoisia yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa tuomalla markkinoille tuotteita ja palveluja, joilla on kysyntää. Osalla yrityksistä tämä tarkoittaa kansainvälistymistä. Tavoitteessa on onnistuttu. Runway ja sen edeltäjä Envi-Runway ovat luoneet Pohjois-Savoon menestystuotteiden lisäksi kymmeniä uusia työpaikkoja, tuotteita ja palveluja sekä useita uusia yrityksiä. Menestyksen eväät kuulostavat yksinkertaisilta, mutta ilman tietoa ja kokemusta asia on helpommin sanottu kuin tehty. Runway-projektia vetävät Kuopio Innovationilla projektipäällikkö Juha Vilhunen ja asiantuntija Kalevi Voutilainen kertovat, että teknologiayrityksissä on edelleen hyvin tyypillistä keskittyä ajattelemaan liian paljon teknologiaosaamista. Yllättävän usein on tehty kallis ja pitkä tekninen kehitystyö ilman riittävää ajatusta sovelluksesta tai asiakkaasta. Me käännämme tämän ajattelun ylösalaisin: kehitystyö aloitetaan loppuasiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Tästä on luotu toimintamalli, jonka tuloksena on konkreettinen myytävä tuote, asiakas sille ja sitä kautta uusia ovia avaava referenssi. Runway-miehillä itsellään on vuosikymmenien kokemus yritystoiminnasta, johtamisesta ja tiiviistä yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Tämän osaamisen he tuovat yritysten käyttöön osallistumalla henkilökohtaisesti käytännön työhön. Yleisin asiakkaamme on pk-sektorin yritys, jolla on asiakkaanaan iso toimija teollisuudessa tai vaikka julkisella sektorilla. Toimialat, kuten energia-, ympäristö-, hyvinvointi- ja elintarvikeala, ovat tyypillisiä tämän alueen yrityksille, joita yhdistää korkea osaaminen ja teknologian hyödyntäminen. Pureudumme syvälle yrityksen toimintaan ja katsomme, mihin sen resurssit oikeasti riittävät. Tavoitteen on oltava kunnianhimoinen mutta realistinen. Menestymisen edellytysten on oltava kunnossa. Katsomme, Lisätietoja: Juha Vilhunen, kuinka haasteet voidaan ratkaista. Tarvitaanko lainaa tai sijoittajaa mukaan toimintaan. Joskus oikea ratkaisu on perustaa uuden tuotteen ympärille kokonaan uusi yritys. Tärkeä tehtävämme on myös rohkaista yrityksiä tekemään päätöksiä ja seuraamaan sitä, että päätökset vievät toimintaa oikeaan suuntaan. Tarvittaessa suunnitelmia on uskallettava muuttaa paljonkin. Työmme on vierellä kulkemista ja valmentamista, ja virkamiesmäisellä asenteella ei tässä työssä ole sijaa. Kehitystyö aloitetaan loppuasiakkaasta ja hänen tarpeistaan Runway-hankkeen vetäjät hankkivat asiakkailleen tietoa myös siitä, miltä tulevaisuus näyttää heidän loppuasiakkaidensa silmin: millaisia ovat huomisen tarpeet ja liiketoimintamahdollisuudet. Pk-yrittäjän katse on usein nykyhetken tekemisessä, ja oman maailman ulkopuolelle on vaikea nähdä eikä tulevaisuuden pohtimiseen ole välttämättä aikaakaan. Tässäkin ulkopuolinen apu on tarpeen. Runwayn menestysresepti on yksinkertainen mutta kaikkea muuta kuin tavanomainen. Käytännönläheinen ote ja lopputuotteeseen asti yltävä osallistuminen saivat kiitosta myös alan kansainvälisessä ICMC kongressissa Intiassa, missä Juha Vilhunen oli esittelemässä projektia loppuvuodesta Projekti päättyy , mutta vastaava toiminta jatkuu sen jälkeenkin muodossa tai toisessa. Vanha tuote nykyaikaan Leppävirtalaisella GWM-Systems Oy:llä oli käytössä 2000-luvun taitteessa kehitetty tuote kaukolämpöverkkojen äkillisten vuotojen tunnistamiseen. Tuotteen modernisointi tuli ajankohtaiseksi asiakkaan ilmaistessa kiinnostuksensa asiaan Juha Vilhuselle, joka puolestaan otti yhteyttä yrityksemme omistajaan. Runwayn tuella modernisointiurakkaan ryhdyttiin tiiviissä yhteistyössä loppuasiakkaiden kanssa, kertoo GWM-Systemsin projektipäällikkö Tapio Grönfors. Tuotekehitystä ei voi tehdä omassa hallissa, vaan tarvitsemme asiakkaan tietotaidon ja kaukolämpöverkon käyttöömme. Ohjelmistopuoli valmistuu kesällä 2014, ja laitteistoa testataan tämän vuoden aikana Kuopion Energian ja Tampereen sähkölaitoksen verkostoissa. Valmista pitäisi olla vuodenvaihteessa. Yrityksemme omistaja oli suunnitellut tuotteen modernisointia jo aiemmin, mutta Runwaysta saatu tuki mahdollisti projektin käynnistämisen. Juha Vilhunen on ollut hyvin monisäikeisesti mukana prosessin käynnistysvaiheesta liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja asiakaspohjan kartoitukseen sekä kontaktointiin saakka. Ilman tätä taustatyötä projekti olisi jäänyt käynnistämättä. Tapio Grönfors (kesk.) esittelee kaukolämpöverkon vuodonvalvonnan kehityspilotin mittalaitteistoja ja antureita johtoryhmälle. Kuvassa (vas.) Tampereen Kaukolämmön verkkoasiantuntija Jyrki Parpola, Kuopion Energian kaukolämpöjohtaja Reima Lassila sekä GWM-Systemsin Tapio Grönfors ja Pekka Kolehmainen. Asiakaskeskeisyyttä ja kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon Vivia Oy on terveydenhuollon kehittämisyhtiö, joka syntyi Kuopion yliopistokampuksella vuonna Yhtiön missiona on tehdä mahdolliseksi oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Toimintaa varten on kehitetty verkossa palveleva eklinikka. Vivian pääsy Runway-ohjelmaan oli tärkeä virstanpylväs yrityksen kehittämisessä vaikuttavaksi terveydenhuollon toimijaksi. Yrittäjinä pitkään toimineet Kalevi Voutilainen ja Juha Vilhunen tulivat mukaan ikään kuin hallitusammattilaisiksi. Yhteisesti jaettu näkemys oikeasta yrityspolusta on ollut merkittävä. Apu verkostoitumisessa ja oikeiden kumppanien löytymisessä on vahvistanut Viviaa kasvamaan, kuvaa Vivian toimitusjohtaja Esko Kumpusalo. Erityisen hyödyllinen ohjelma on ollut private public-partnership -periaatteen edistämisessä. Väestön vanhetessa ja elintason noustessa terveyspalvelujen kysyntä edelleen kasvaa. Vain rakentavalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä voidaan ratkoa terveydenhuollon ongelmia kestävällä tavalla. Maidosta jalompaa Kuopiolainen Innolact Group Oy on erikoistunut maidonjalostusprosessien parantamiseen luomalla uusia innovaatioita alalle ja kouluttamalla alan toimijoita. Lisäksi yritys tuo Italiasta maidonjalostusprosesseissa tarvittavia SaccoClerici S.l.r.:n tuotteita, kuten hapatteita, entsyymejä ja erilaisia lisäaineita. Innolactin asiakkaita ovat suomalaiset maidonjalostajat pienistä juustoloista alan suurimpiin yrityksiin. Innolactin toiminta on jo vakiintunut ja kassavirta on tasaisesti kasvanut, mutta uusia juttuja mietitään koko ajan, ja tähän ulkopuolinen apu on ollut tarpeen. Meillä Runway-yhteistyö on ollut käytännönläheistä johtoryhmäluonteista työskentelyä, jossa kuukauden periodilla käydään läpi yrityksen toimintastrategiaa, mutta myös päivittäisiä asioita case by case -periaatteella, Innolactin toimitusjohtaja Jussi Heinonen kertoo. Kutsumme Runwayn kumppaneitamme miinanraivaajiksi. He tasoittavat tietä strategian suunnittelun kautta ja neuvottelemalla apunamme sopimuksia niin, että pystymme pitämään sen, mihin sitoudumme. Yhteistyön hyöty on aika paljon myös itsestämme kiinni: mitä enemmän puskemme heitä tekemään ja selvittämään asioita, sitä enemmän saamme rahoillemme vastinetta.

4 6 Kuopio Innovation Today 7 Suomalaiset yritykset pystyvät auttamaan ihmisiä auttamaan itseään ja kehittymään siinä samalla itsekin Suomalaisilla hyvä pohja markkinoille Huoltovarmuuskeskus ja pelastusyrittäjä yhtä mieltä Huoltovarmuuskeskuksen johtava analyytikko Hannu Hernesniemi ja HSF-verkoston kautta pelastusosaamista Afrikkaan vievä Peltacon toimitusjohtaja Pekka Suomi ovat yhtä mieltä. Suomalaisilla yrityksillä on hyvät kanavat ja sopivia tuotteita ihmisten auttamiseen maailmalla. Tekemistä kuitenkin riittää niin yritys- kuin virkamiestasollakin. Kehitysmaissa ja kriisialueilla tarvitaan yhteiskunnan peruspalveluiden rakentamista. Inhimillinen turvallisuus tarvitsee tekijöitä Human Security Finland etsii yrityksiä Kansallinen Human Security Finland (HSF) verkosto etsii turvallisuustuotteita tai -palveluita tarjoavia yrityksiä. Kriisiliiketoimintaa suunnitellaan osaksi Suomen virallista vienninedistämistä. Tämä tarkoittaa huomattavasti helpompaa tietä kansainvälisille markkinoille ihmisten turvallisuuteen liittyvien tuotteiden valmistajille. Human Security Finlandin asiantuntija Jyri Wuorisalo sanoo monien suomalaisten pk-yritysten edustavan ehkä tietämättään maailman huippua kriisialueille kipeästi tarvittavissa tuotteissa ja ratkaisumalleissa. Termi kriisialue saattaa johtaa ajatukset Suomesta katsoen kaukana käytäviin sotiin tai luonnonmullistuksiin. Tosiasiassa kriisi, eli normaalin elämänmenon keskeyttävä käänne voi tapahtua missä vain. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sääilmiöt saattavat saada aikaan suuria ongelmia Euroopassa. Suomalaiset osaavat arktisen turvallisuuden. Lumi- ja kylmäosaaminen on yksi kansallisista valttikorteistamme kriisiliiketoiminnassa. Wuorisalo auttaa pk-yrityksiä miettimään tuotteitaan esimerkiksi huoltovarmuustoiminnan kannalta: onko tuote tai palvelu sellainen, että sitä tarvitaan olosuhteiden muuttuessa maailmalla. Valtiot ja avustusjärjestöt pyrkivät varautumaan poikkeusolosuhteisiin. Niiden päämäärä on turvata ihmisille turvalliset olosuhteet tilanteesta riippumatta. Kysymys on suuresta liiketoiminnasta, jonka tuotekirjo on valtava. Ihmisten turvaaminen muuttuneissa olosuhteissa voi tarkoittaa niin suojavaatetta kuin poikkeusjärjestelyihin sopivaa tietokonesovellustakin. Uskalla tarjota Perusongelma monen potentiaalisen vientituotteen kohdalla on, ettei sitä ole osattu tarjota osaksi huoltovarmuustoimintaa. Isot toimijat eivät tule hakemaan tuotetta pienestä yrityksestä, sitä tulee osata tarjota. Wuorisalo sanoo HSF:n tekevän asian helpoksi, käytännössä soitto tai sähköposti riittää. Verkoston asiantuntijat näkevät heti, onko tuote sopiva ja kuinka sitä tulee alkaa jalostaa maailman kriisimarkkinoille. Hyvät ja toimivat ratkaisut ovat tervetulleita, vaikka niiden kehittäjä olisi pieni yritys. Suoraan YK:lle HSF ja Team Finland -verkosto ovat parhaillaan saattamassa kriisiliiketoimintaa osaksi virallista vienninedistämistä. Yhteistyön seuraava hedelmä kypsyy poimittavaksi syksyllä, kun joukko verkoston yrityksiä pääsee esittelemään tuotteitaan suoraan YK:n hankinnoista päättäville ostajille. PK-yritykselle tämä avaa suoran portin myydä osaamistaan koko maailmaan. Suomalaiset osaavat arktisen turvallisuuden. Kylmäosaaminen on yksi valttikorteista kriisiliiketoiminnassa. Hannu Hernesniemi kertoo, että sen jälkeen kun kriisialueelle on saatu kestävä rauha, tarvitaan jälkihoitoa huoltovarmuutta. Nyt sitä ei tarjoa oikeastaan kukaan. Tässä on oikea kohta tarttua haasteeseen. Hernesniemi sanoo, että kehitysmaissa ja kriisialueilla tarvitaan yhteiskunnan perustarpeiden rakentamista. Kun yritykset tai muut yhteenliittymät auttavat tuottamaan ruokaa, vettä ja asumuksia, turvallisuus paranee ja kriisiherkkyys vähenee. Pekka Suomi uskoo mahdollisuuksiin, mutta peräänkuuluttaa mukaan lähteviä pk-yrityksiä kartoittamaan myös kriisiliiketoiminnan riskit luotettavan verkoston avulla. Viranomainen avaa ovet Suomi ja Hernesniemi näkevät molemmat viranomaisten tärkeäksi rooliksi oikeiden ovien avaamisen suomalaisille yrityksille. Betonimestareiden hallintojohtaja Sirkku Saarelainen kaipaa helpompaa virkamiesapua potentiaalisten kauppakumppaneiden taustojen selvitykseen, ja ehdottaa yhden luukun palvelua. Nyt tietoja kootaan useimmista lähteistä. Kansainvälisille huoltovarmuusmarkkinoille pääseminen helpottuu Team Finland-verkoston kautta. Sen tärkein tehtävä on järjestää kansainvälistä rahoitusta ja tarjota asiantuntija-apua. Team Finlandin kanssa kiinteässä yhteistyössä toimiva HSF madaltaa yrittäjien kynnystä kysyä mahdollisuuksistaan eettisesti oikein toteutetuilla markkinoilla. Peltacon Pekka Suomi ja Hanna Harjunheimo keskustelevat paikallisen toimittajan Solwezi Todayn kanssa yritysyhteistyön kehittämismahdollisuuksista Sambiassa. Hernesniemi uskoo, että suomalainen osaaminen on vietävissä kohdemaihin. Hän peräänkuuluttaa uuden yritystoiminnan syntyä kriisialueille. Suomalaiset yritykset pystyvät auttamaan ihmisiä auttamaan itseään, ja kehittymään siinä samalla itsekin. Apuna hyvä maine Liittoutumattomalla ja YK:n rauhanturvaoperaatioissa mukana olleella Suomella on hyvä maine maailmalla. Hernesniemi korostaa, ettei ole väärin tehdä liiketoimintaa, jos sillä vastataan turvallisuusvajeeseen. Pekka Suomi on samalla linjalla. Hän näkee, että meillä on eettisesti kestäviä tuotteita ja palveluita vientiin. Hän nostaa esille kansallisen talousnäkökohdan. Maamme tarvitsee vientituloja ja pk-sektorin viennin kehittäminen näyttäisi nousevan entistä tärkeämmäksi toimivalle kansantaloudelle. Saarelainen allekirjoittaa suomalaisten maineen luotettavana kumppanina. Hän näkee ongelmana sen, etteivät ostajat välttämättä löydä yhteyttä suomalaisiin. Selvää on, että isot maat, kuten Kiina pystyvät herättämään tuotteillaan enemmän huomiota kuin Suomi. Saarelainen uskoo, että suomalaisten etuna haastavilla markkinoilla on mahdollisuus tarjota myös tietotaitoa ja koulutusta. Kysymys on useimmin toimivan infrastruktuurin käynnistämisestä. Se onnistuu harvoin pelkällä tuotemyynnillä. Lisätietoja: Jyri Wuorisalo,

5 8 Kuopio Innovation Today 9 Digitaaliset pelit lisäämään terveyttä Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin Älypuhelimien ja tablettien maailmanvalloitus vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kaikkialla. Games for Health Finland -verkosto etsii uusia ratkaisuja hyvinvoinnin parantamiseksi maailmanlaajuisesti pelien avulla. Sopivasti koukuttava, palkitseva peli voi innostaa terveellisempiin valintoihin tai motivoida kuntoutusta. Suomalaisen pelialan voittoa tavoittelemattoman kattojärjestön, Neogamesin johtaja Koopee Hiltunen toteaa, että tällä hetkellä iso raha liikkuu viihdepeleissä. Hän on varma, että jollain aikajänteellä käyttäjänsä hyvinvointia ja terveyttä edistävät pelit rynnistävät nykyistä laajemmassa mittakaavassa maailmanmarkkinoille. Julkisen terveydenhuollon ja hyvinvointiorganisaatioiden kiinnostus terveyspeleihin on olemassa. Sopivasti koukuttavasta hyvinvointipelistä voi tulla kuluttajahitti. Julkiselle ja yrityssektorille suunnitellut pelit vaativat laajamittaisemman hyväksynnän, mutta niissäkin on onnistuessaan kysymys todella hyvästä bisneksestä. Projektipäällikkö Heli Vehkala Neuronista miettii, että nykyisissä päätelaitteissa piilee valtava liiketoiminnan mahdollisuus. Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto ei pysty vastaamaan tulevaisuuden paineisiin. Erilaisilla etäkuntoutus- ja etähoitomalleilla on globaali tilaus. Pelillisyys, pelien soveltaminen terveyden edistämiseen ja ylläpitoon, säästää rahaa monella mittarilla. Yksilön toimintakyky paranee nykyistä pienemmillä henkilöstöresursseilla. Kasvava hyvinvointi tuo yhteiskunnallisia säästöjä. Terveyttä edistävät pelit rynnistävät nykyistä laajemmassa mittakaavassa maailmanmarkkinoille Vehkala näkee pelillisyyden mahdollisuudet niin kotona kuin sairaalaympäristössä. Pelit synnyttävät uutta liiketoimintaa laidoilleen. Jonkun pitää huoltaa ja ylläpitää laitteistoja. Erilaisten sovellusten ja laitteiden käyttöönotto vaatii usein laajempaa tutkimusta. Suorituspaikasta riippumaton ryhmäpelaaminen avaa huikeita mahdollisuuksia vaikka koukuttavaan kimppajumppaan ohjaajan valvonnassa. Hän sanoo, että terveys- ja fitness-aiheisia sovelluksia tullaan arvioiden mukaan lataamaan tänä vuonna maailmanlaajuisesti 231 miljoonaa. Kenttä on valmis. Missä kehitetään sille parhaat hyvinvointia edistävät pelit? Get jammed Games for Health Finland järjestää pelinkehitystapahtumia, joiden tavoitteena on saada hyvinvoinnille uusia mahdollisuuksia tuomalla eri alojen opiskelijat, yrittäjät ja muut toimijat yhteen luomaan omien näkemyksien mukaisia tuotteita ja palveluita terveyden edistämisen tueksi. Pelinkehittäjät harrastelijoista ammattilaisiin pyrkivät luomaan tiimeissä pelin alusta loppuun 48 tunnin aikana! Games for Health Finlandin asiantuntija Tiina Arpola kuvailee peli- ja hyvinvointimaailman yhteistyön olevan vasta aluillaan. Yhteistyö omaa valtavan potentiaalin. Pelkästään monista jo käytössä olevista peleistä voidaan tehdä terveysvaikutteisia. Esimerkiksi yksinkertainen pidä pallo pöydällä -tabletin kallistuspeli toimii motoriikkaa vahvistavana kuntouttajana, kun tabletti kiinnitetään kaikkiin suuntiin keinuvaan tuoliin ja peliä aletaan ohjata vartalolla. Arpola uskoo, että suomalaisten vahva terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusosaaminen löytää uusia väyliä maailmalle pelien välityksellä. GlaxoSmithKlinen Private Sector Manager Eeva Välttilä sanoo lääketeollisuudessa uskottavan, että mittavin liiketoiminta syntyy nimenomaan puhelimille ja tableteille suunnitelluista peleistä. Olemassa olevien päätelaitteiden lisänä voidaan käyttää erilaisia sensoreita ja lisälaitteita, kunhan kustannukset vastaavat kysyntään. Menestyssovellukset ohjaavat potilasta hallitsemaan terveyttään paremmin. Pelien pitää olla palkitsevia niin käyttäjälle kuin hoitajallekin, jotta motivaatio säilyy. Pelien kehittäjien tulee huomioida eri-ikäisten pelaajien kenties erilaiset motivaatiotarpeet. Yrittäjä ja Kuopion klassillisen lukion rehtori Jukka Sormunen kehittää iclass Finland Education Network Oy:ssä oppilaitoksille suunnattuja terveysvaikutteisia ActionTrack pelikenttiä. Liikkumiseen ja terveyteen suunnattujen pelikenttien kautta pystytään tukemaan kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta. Oppilaita ohjataan pelin kautta vaikkapa hampaiden pesuun. Vanhemmat voivat toimia peleissä ns. rastivalvojina, vahvistaa hampaiden pesun tapahtuneen pelialustaan mobiililaitteellaan. Näin vuorovaikutusta nuoren kasvuun saadaan nykyaikaisten päätelaitteiden kautta, eikä vastuu jää pelkästään entisaikojen kansalaistaitotunnille. Pidä pallo pöydällä -tabletin kallistuspeli toimii motoriikkaa vahvistavana kuntouttajana, kun tabletti kiinnitetään kaikkiin suuntiin keinuvaan tuoliin ja peliä ohjataan vartalolla. Lisätietoja: Arto Holopainen,

6 10 Kuopio Innovation Today 11 kuosisuunnitteluun erikoistunut osuuskunta, jonka toimintaa Mirva on kehittänyt ypolku-opintojen avulla. Opintojen aikana on kyseenalaistettu vanhat toimintatavat ja pyritty luomaan uusia, jotka tuovat kilpailuetua yritykselle. Koska elantoa ei ole pakko saada tästä, on aikaa testata tiimityöskentelyä ja löytää jokaiselle sopiva rooli yrityksessä. Olemme myös löytäneet monia yhteistyökumppaneita, joista on hyötyä uralla, Mirva Mähönen kertoo. Laita itsesi likoon, se kannattaa Yrityshautomossa syntyy uutta liiketoimintaa Kari Voutilan yritystoiminta on saanut vauhtia yrityshautomosta useammankin kerran. Menestystuotantoja televisioon takonut Susamuru jatkaa omaa elämäänsä Etelä-Suomessa, mutta Voutilalla on käsillä jo uudet kuviot, joiden hiomisessa apuna on ollut yritysideoiden intensiivihautomo. Piirre Collective pääsi tutustumaan kilpailijoihin ja alan yhteisiin käytäntöihin sekä luomaan uusia kontakteja kansainvälisillä Heimtextil-messuilla Frankfurtissa. Mirva Mähösen (vas.) mukaan kiinnostusta oli erityisesti Aasian suunnalla, Japanissa ja Koreassa. Yrittäjyyteen on monta tietä Yrittäjyyteen ohjaava ypolku on uusin väylä ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kaikille opintoaloille yhteinen ypolku sisältää yritysvalmennusopintoja ja henkilökohtaista ohjausta, jossa tavoitteena on yritysideoiden kypsyttely jo opiskeluaikana sekä käytännön valmiudet yritystoiminnan aloittamiseen valmistumisen jälkeen. Kuopio Innovation Oy toimii aloittavien yritysten hyväksi monella tavoin tärkeänä tavoitteena on saattaa osaajia yhteen ja luoda hedelmällistä yhteistyötä. Siteitä yritysmaailmaan luodaan korkeakouluissa jo opiskeluaikana. Yrityshautomossa puolestaan uudet yritysideat hiotaan toteutuskelpoisiksi. Aloittavalle yrittäjälle arvokasta on myös koulutus. Hyödyllistä tietoa ja kontakteja on tarjolla yrityshautomon kuukausittaisissa aamukahvitilaisuuksissa. Yrityksen toimintaympäristön muutoksiin reagointi on erittäin tärkeää. Hyvä hallitus, jossa on eri alojen osaajia, voi auttaa näkemään asioita, joita yrittäjä itse ei havaitse. Usein yrittäjän aika menee päivittäiseen tekemiseen, ja siksikin on eduksi, että hallitus toimii sparraajana ja keskustelukumppanina yrityksen tulevaisuutta silmälläpitäen, muistuttaa maaliskuun aamukahvitilaisuudessa toimintaansa esitellyt Pertti Haapakorva Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:stä. Yksilölliset opinnot valmentavat yrittäjyyteen Monelle vastavalmistuneelle paras tapa työllistyä on perustaa oma yritys heti opintojen jälkeen tai jopa niiden aikana. Savonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty valtakunnallisesti ainutlaatuinen malli kytkeä yrittäjyysvalmennus osaksi ammattiopintoja kaikilla koulutusaloilla. Mallia on kokeiltu muutaman vuoden ajan. Virallisesti 15 opintopisteen laajuiset ypolku-opinnot ovat osa tutkintoa syksystä 2014 alkaen. ypolku-opinnoissa opiskelijalle syntyy käsitys siitä, miten saadaan aikaan toteuttamiskelpoinen yritys, jolla on hyvä liikeidea ja asiakaspohja olemassa. Oman alan opinnot eivät tähän valmenna. Opiskelemalla muotoilua oppii muotoilemaan, mutta ei perustamaan muotoilualan yritystä, jolla on mahdollisuudet menestyä, ypolku-opinnoista vastaava lehtori Risto Kiuru painottaa. Siteitä yritysmaailmaan luodaan jo opiskeluaikana Käytännössä ypolku-opinnot suoritetaan viiden opintopisteen paketteina, joiden sisältö räätälöidään jokaiselle opiskelijalle sopivaksi ja suoritetaan itsenäisenä opiskeluna. Opintojen aikana hiotaan liiketoimintasuunnitelmaa ja kokeillaan yritystoimintaa käytännössä esimerkiksi myymällä omia tuotteita, mutta varsinaisen yrityksen perustamisen aika on myöhemmin. Pääpaino on asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä. Jokaisen ei ole tietenkään pakko perustaa omaa yritystä. Risto Kiuru uskoo, että opintokokonaisuus vahvistaa joka tapauksessa opiskelijan valmiuksia siirtyä työelämään, kun yrityselämän lainalaisuudet tulevat tutuiksi. Muotoiluakatemian opiskelija Mirva Mähönen on ensimmäisiä ypolku-opintoihin osallistuneita ja sikäli poikkeustapaus, että hänellä oli oma yritys jo olemassa. Yhdentoista opiskelijan Piirre Collective on Etsin uutta liiketoimintaa, johon voisin mennä uudentyyppisellä palvelukonseptilla mukaan samalla hyödyntäen vanhaa osaamistani. Sapattivapaan aikana minulle kirkastui, että 3D-tulostaminen on se maailma, johon minun kannattaa lähteä mukaan, Kari Voutila kertoo. Voutila esitteli ideansa huhtikuussa 2013 Kuopio Innovationille: Tuloksena oli esihautomosopimus. Sen turvin Voutila pystyi keskittymään liikeideansa kehittämiseen ja opiskelemaan itsensä sisälle 3D-teknologiaan ja alaan ylipäätään. Tämä tarkoitti muun muassa messumatkoja ja sataa muuta tapaamista Suomessa ja ulkomailla. Intensiivihautomossa mukana olon konkreettisia hyötyjä oli sekin, että ovet avautuivat helpommin itselle aiemmin vieraalla maaperällä Aalto-yliopistossa ja VTT:llä. 3D Online Factory Oy:n tuote, brändien fanituotteiden 3D-tulosteiden kauppapaikka, on betavaiheessa syksyllä Tulevaisuuden menestys nojaa 3D-tulostimien kehittymiseen ja yleistymiseen. Palvelu tarjoaa myös uudenlaisen mahdollisuuden rakentaa brändiä ja asiakkaan suhdetta sekä jakaa faniuttaan sosiaalisessa mediassa. Uskomme, että kehitys tulee olemaan nopeaa ja markkinat tällä alalla saman tien globaalit, vakuuttavat Kari Voutila ja teknisestä ratkaisusta vastaava tekninen johtaja Pekka Savolainen. Myyntikoulutuksesta uskonvahvistusta alkutaipaleelle Ohjelmistoyritys Appliwaren yrittäjä Sampsa Daavitsainen kokee Kuopio Innovationin kaksipäiväisen myyntivalmennuksen antaneen ennen kaikkea vahvistusta omille ajatuksille. Appliwaren liikeideaa on kehitetty yrityshautomossa. Kahden hengen yrityksessä myyntityö on oleellinen osa ohjelmistoammattilaisen toimenkuvaa, joten Kuopio Innovationin koulutuksiin hakeutuminen on luonteva jatkumo nuoren yrittäjän polulla. Appliwaren myynti ja suunnittelu ovat Kuopion Niiralankadulla, mutta tuotanto on ulkoistettu Skopjeen Makedoniaan. Kansainvälisyys on meille luonteva tapa toimia jo opintojen kautta, mutta asiakaskuntaa haemme ainakin ensi vaiheessa lähialueelta. Myyntikoulutuksessa käytiin läpi koko myyntiprosessi, kuinka palvelupolku kulkee läpi koko toiminnan ja asiakkaasta huolehditaan loppuun asti. Käytännön tasoakaan ei unohdettu, vaan saimme eväitä esimerkiksi puhelinneuvotteluiden tulokselliseen hoitamiseen. Kuopio ES väylä oman liikeidean kypsymiseen Kuopio Entrepreneurship Society (ES) on avoin yhteisö, joka edistää kasvuyrittäjyysmyönteistä kulttuuria opiskelijalähtöisesti. Tavoitteena on luoda kontakteja opiskelijoiden, yrittäjien sekä muiden sidosryhmien kesken. Kuopio ES:n puheenjohtaja Matti Laitinen korostaa verkostoitumisen merkitystä. Opiskelijoille Kuopio ES on ennen kaikkea väylä oman liikeidean avaamiseen sekä palautteen saamiseen. Kauttamme löytyy myös kontaktiverkostoa oman liikeidean jatkokehittämiseen. Haluamme toimintaamme mukaan jo ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jolloin yritysideat voivat kypsyä alusta lähtien. Kuopio ES on aktiivinen toimija sidosryhmiensä suuntaan. Järjestämme keskustelupainotteisia tapahtumia kuukausittain tiloissamme Kukkolassa Yliopistonrannassa. Olemme myös osallistuneet esimerkiksi Kuopio Innovationin järjestämiin workshopeihin tuomalla opiskelijoiden näkökulmia alueen kehitykseen. Lisätietoja: Risto Koivisto,

7 12 Kuopio Innovation Today 13 Bisnesenkeli Auttaa yrityksiä siivilleen Bisnesenkeli on yrityselämässä kannuksensa ansainnut konkari, joka rahallisen sijoituksen ohella haluaa tuoda omaa osaamistaan ja kontaktejaan uuden yrityksen käyttöön. Usein motiivina on myös kotiseuturakkaus: oman menestyksen tuomaa hyvää halutaan jakaa oman alueen yrityselämän laajemmaksi menestykseksi. Kuopio Innovation Oy:n yrityshautomosta ponnistanut Anitest Oy hakee menestystä yrittäjä Jari Huuskosen tutkimusosaamisen ja bisnesenkeli Jukka Hallmanin bisnesosaamisen pohjalta. Anitest on tuotekehitysyhtiö, joka on keskittynyt eläinten terveyden pikatesteihin kuluttaja- ja eläinlääkärikäyttöön. Huuskonen ja Hallman ovat tehneet aktiivista yhteistyötä yrityksen alusta lähtien. Olin jo jonkin aikaa etsinyt sijoituskohteeksi toimialaa, jossa käytetään viimeisintä teknologiaa ja jossa on paljon luontaista kasvupotentiaalia. Oy Hallmanin omalla alalla leipomoissa kilpailu on rajua ja yhden menestys on toisilta pois, mutta eläinterveyden alalla kaikilla on vielä tilaa kasvaa, Jukka Hallman kertoo. Anitestin aloitusvaiheessa Hallmanin osaamista tarvittiin niin liiketoimintasuunnitelman teossa, strategian luomisessa, investointien suunnittelussa kuin rahoituksen hakemisessakin. Matka ideasta ensimmäiseen kaupalliseen tuotteeseen on kestänyt kolme vuotta. Matkan varrella yritys on jo jakautunut kahtia: eläinten laboratorionäytteitä analysoiva Movet Oy keskittyy kotimaan markkinoiden palvelemiseen, kun taas Anitestin tähtäimessä on pikatestien kehittäminen ja myyminen kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on kokonainen tuoteperhe, jolle tällä hetkellä maailmalta ei löydy kilpailijaa. Länsimaissa lemmikkeihin liittyvä liiketoiminta on ollut tasaisessa kasvussa ainakin viimeiset vuotta. Lemmikkien hyvinvointiin ollaan valmiita käyttämään rahaa yhä enemmän. On hyvä muistaa alan työllistävä vaikutus. Mekin olemme jo tässä vaiheessa pystyneet tarjoamaan työtä neljälle kotimaiselle alihankkijayritykselle. Valmis tuote työllistää myös jälleenmyyjiä, Huuskonen muistuttaa. FiBAN tuo sijoittajat ja yritykset yhteen Suomen yksityissijoittajat ry:n eli FiBANin (Finnish Business Angels Network) toiminnan käynnistyminen Pohjois-Savossa nähdään Kuopio Innovationissa tervetulleena. Alkuvaiheessa rahoituksen saaminen on yritykselle hankalaa. Sijoituksen myötä yrityksen mahdollisuudet saada myös muuta rahoitusta paranevat, jolloin yrityksen saama kokonaishyöty on sijoitettua summaa suurempi. Lisäksi bisnesenkelin mukaantulo avaa yritykselle muitakin mahdollisuuksia, kertoo kehitysjohtaja Marja-Leena Laitinen Kuopio Innovationista. Meidän tehtävämme on sparrata asiakasyrityksemme siihen kuntoon, että yksityistä rahoitusta on mahdollista saada. Myös sillä on merkitystä, että osaa esittää asiansa oikein, jotta mahdollinen sijoittaja hahmottaa yrityksen liikeidean ja kykenee arvioimaan tulevan tuoton, lisää yrityskehitysasiantuntija Risto Koivisto. FiBANin alueellisena bisnesenkelinä Pohjois-Savossa toimiva Jari Osmala kertoo, että tavoitteena on saada parikymmentä paikallista bisnesenkeliä mukaan toimintaan. Valtakunnallisesti jäseniä verkostossa on noin 350. Sijoitusinnon lisäksi tarvitaan halua sitoutua yrityksen kehittämiseen ja tahtoa jakaa omaa osaamistaan esimerkiksi hallitustyöskentelyn kautta. FiBAN järjestää pitchaustilaisuuksia, joissa yrittäjät voivat esitellä ideoitaan sijoittajille. Yksittäiset sijoitukset vaihtelevat eurosta miljoonaan euroon. Yleensä yrittäjät saavat tätä kautta satoja tuhansia euroja rahoitusta toiminnalleen, kun mukana on useiden sijoittajien syndikaatti. Bisnesenkelin hakemalla yrityksellä pitää olla tarjottavanaan jotain ainutlaatuista, josta voi luoda kaupallisen menestystarinan, sekä hyvä tiimi, joka kykenee toteuttamaan visionsa, Osmala kiteyttää bisnesenkelin rahoituskriteerit. Uusia tuulia marjaliiketoimintaan Yritysten liiketoimintaan liittyvät yksittäiset tai koko yritystä koskevat kehittämiskohteet ovat avainasemassa, kun tavoitellaan kasvua ja kansainvälistymistä. Kuopio Innovation Oy auttaa oikeiden kohteiden löytämisessä ja niiden rakentamisessa hankemuotoonsa. Tavoitteena on muun muassa yritys- ja yritysryhmähankkeiden edistäminen ja sitä kautta eri toimialojen yritysten ydinliiketoiminnan laaja-alainen kehittäminen, kertoo Kuopio Innovationin kehitysjohtaja Marja-Leena Laitinen. Tehtävämme voi olla esimerkiksi hankkeen valmistelu, rahoitushakemusten laatiminen, yhteyksien luominen, rahoituskeskusteluissa tukeminen ja hankkeen hallinnointi, Laitinen kuvailee. Teemme asiakkaillemme ilmaiseksi kehityshankkeen ideointia ja autamme kokonaisuuden hahmottamisessa, hankkeen tarkempi suunnittelu ja hankesuunnitelman kirjoittaminen on maksullista. Yritystoiminta uudelle tasolle Suonenjoella toimiva Pakkasmarja Oy tehostaa liiketoimintaansa ja tuotantoaan kahden ison kehityshankkeen voimin. Tavoitteena on yritystoiminnan nostaminen uudelle, nykyaikaiselle tasolle. Kuopio Innovation tuli mukaan kumppaniksi kehitystyöhön. Pakkasmarja tuottaa kuluttajille turvallisia ja terveellisiä kotimaisia marjatuotteita ympäri vuoden ja haluaa turvata marjanviljelyn myös tulevaisuudessa, mikä edellyttää toiminnan kehittämistä. Tavoitteemme on yrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen. Vaikka se on laaja paketti, on kuitenkin paljon asioita saatu nopeasti eteenpäin, Pakkasmarja Oy:n toimitusjohtaja Matti Leinonen sanoo. Koko liiketoimintaan keskittyvässä hankkeessa kehitetään esimerkiksi yrityksen brändiä, tuotekehitystä, toimintamalleja, prosesseja ja henkilöstön osaamista sekä sitoutetaan henkilöstöä yrityksen toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Leinosen mukaan hankkeen eri osa-alueet etenevät koko ajan. Kolmen vuoden kehityshanke päättyy vuonna Kuopio Innovation on toiminut tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa selvittämällä eri rahoituskanavia ja valmistelemalla rahoitushakemuksia sekä etsinyt niihin liittyen tietoa ja luonut yhteyksiä. Liiketoiminnan kehittämishanketta toteutetaan yrityksen omarahoituksella ja Tekesin tuella. Hyvät kumppanit tarpeen Hanketoiminta vaatii myös yritykseltä itseltään niin omaa rahoitusta kuin paljon työtä ja sitoutumista. Tehtävää ja aikatauluja on paljon, joten hyvät kumppanit ovat tarpeen. Yhteistyö Kuopio Innovationin kanssa on toiminut esimerkillisesti ja olemme sitä kautta saaneet hankehallinnointi apua ja hyvät kontaktit monelle taholle, Leinonen sanoo. Pakkasmarja Oy:n toinen parhaillaan käynnissä olevista kehityshankkeista on kiinteistön ja laitteiden investointihanke Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Yrityksen muita yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Sisä-Savon Seutuyhtymä Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Pohjois-Savossa toimiva FiBANin bisnesenkeli Jari Osmala pyrkii saamaan toimintaan mukaan paikallisia bisnesenkeleitä. Lisätietoja: Risto Koivisto, Pakkasmarja Oy:llä on meneillään isot kehityshankkeet, Matti Leinosen mukaan yhteistyö Kuopio Innovation Oy:n kanssa on toimivaa. Lisätietoja: Marja-Leena Laitinen,

8 14 Kuopio Innovation Today 15 Kuopiolaisella osaamisella maailmanmarkkinoille Kuopiolainen osaaminen on synnyttänyt yrityselämään monenlaisia menestystarinoita, joista osalle koko maailma on pelikenttänä. Yhteistä monelle tämän päivän kuopiolaiselle kasvuyrittäjälle on kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteistä on myös Kuopio Innovationin palvelujen käyttäminen kasvun ja kehittymisen vipuvartena. Luuntiheyden mittalaitteen kehittänyt Bone Index löysi tien ideasta yritykseksi intensiiviesihautomossa. Lauluklubi Maestran perustaja Jaana Turunen on saanut tukea ja neuvoja taidemaailmasta bisneksentekoon siirtymisessä. Älyvaateteknologian uranuurtaja Myontec hakee osaamiselleen uusia sovelluksia pelimaailmasta ja kuntoutuksen parista yhteistyössä Kuopio Innovationin kanssa. Ossi Riekkinen (oik.) on tyytyväinen hautomo-yhteistyöhön Risto Koiviston kanssa. Nyt luuntiheyttä mittaavalla Bindex-mittausmenetelmällä tavoitellaan jo maailmanmarkkinoita. Suuria tuloksia pienellä laitteella Lääketieteen alueella kaikki toiminta perustuu vankkaan tutkimusnäyttöön. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös Bone Indexin kansainvälistymiselle. Bindex-menetelmää testataan vertaamalla sillä saatuja tuloksia perinteiseen röntgentutkimukseen. Kun ihmistä katsotaan luuston osalta, emme ole kaikki samanlaisia. Mittaustuloksia voidaan verrata vain saman etnisen ryhmän kesken. Suomessa tehdyt tutkimukset eivät päde Aasiassa, ja Yhdysvalloissa valkoihoisten luustosta tehdyt mittaukset eivät päde afroamerikkalaisen väestönosan parissa. Jokaisella alueella ja väestöryhmässä mittaukset on tehtävä erikseen. Tulosten täytyy olla lääketieteellisesti tunnustettuja ennen kuin laitetta voi lähteä myymään, Ossi Riekkinen kertoo. Lääketieteen alueella kaikki toiminta perustuu vankkaan tutkimusnäyttöön Bindex-laitteen kokoonpano ja testaus ovat kuopiolaista työtä ja näin on tarkoitus toimia jatkossakin. Bindexiä käyttävä asiakas saa laitteen käyttöönsä ilmaiseksi, mutta maksaa sen käytöstä. Tällä hetkellä pystymme palvelemaan asiakkaita kotimaassa, mutta tavoitteemme on kasvaa ja laajentua. Tarvetta tuotteelle on kaikkialla kehittyneissä maissa, joissa korkean elintason myötä ikääntyvä väestönosa kasvaa. Parhaillaan haemme yhteistyökumppaneita kansainväliseen markkinointiin. Tuotteelle on CE-hyväksyntä, joka mahdollistaa sen myynnin EU-maissa. Myontecin Mbody-älyshortsit ovat saaneet runsaasti huomiota maailmalla. Hyvä tuote on yksi palapelin osa kansainväliseen menestykseen. Alkusytykkeen lauluklubille Jaana Turunen sai toimiessaan Tampereella Händel-kuoron johtajana ja etsiessään keinoja löytää lisää miespuolisia laulajia. Ratkaisuksi ongelmaan syntyivät avoimet laulukoulut, joiden kautta kuoro löysi runsaasti uusia jäseniä. Maestra syntyi Kuopioon Tällä hetkellä asiakkaina on 7 70-vuotiaita innokkaita laulunharrastajia, joista suurimmalla osalla ei ole minkäänlaista musiikin alan koulutusta taustalla. Mukana on myös pitkään musiikkia harrastaneita, jotka haluavat kokeilla toisenlaista lähestymistä laulamiseen. Jaana Turunen itse on parhaillaan ensimmäisten joukossa Suomessa kouluttautumassa Estill Voice Training -menetelmän käyttäjäksi. Amerikkalaisperäistä opetusmenetelmää sovelletaan maailmalla terapiakäytöstä musiikkiteatteriin, ja se sopii erityisen hyvin ryhmäopetukseen. Turunen korostaa, että kysymyksessä ei ole laulukoulu vaan lauluklubi, jonka toimintaan saa jäsenmaksun maksamalla osallistua siinä määrin kuin haluaa ja ehtii. Ryhmät kokoontuvat iltaisin ja tarjolla on laulun ilosanomaa klassisesta iskelmään. Tällä hetkellä suunnitelmissa on laajentaa toimintaa ja monistaa lauluklubin ideaa muihin kaupunkeihin Suomessa. Älyhousuissa maailmalle Pekka Tolvasen johtama Myontec Oy ja sen kärkituote Mbodyälyshortsit ovat erinomainen esimerkki siitä, että hyvä tuote on vain yksi osa siinä palapelissä, joka johtaa kansainväliseen menestykseen. Mbody on maailman ensimmäinen vaate, joka mittaa lihasten toimintaa. Tulokset luetaan reaaliaikaisesti kännykkäsovelluksesta ja tallennetaan tietokoneelle analysointia varten. Markkinat ovat laajat, sillä tuotetta voivat hyödyntää harjoittelussaan niin huippu-urheilijat kuin harrastajatkin. Mittauksesta on etua sekä ihanteellisen rasitustason hakemisessa että oikeiden liikeratojen löytämisessä. Pekka Tolvasen mukaan Myontec on liikkeellä oikeaan aikaan, sillä puettava teknologia eri muodoissaan on tulossa muotiin kaikkialla. Erilaiset älykellot ja rannekkeet ovat tyypillisiä tämän kategorian tuotteita. Sydämen sykettä ja kehon lämpötilaa mittaavia tekstiilejäkin on olemassa. Savolaiset älyhousut ovat saaneet runsaasti huomiota maailmalla ja tunnustusta on tullut palkintojen muodossa muun muassa urheilualan ISPO-messuilta Saksasta. Mbody-housujen päämarkkina-aluetta on Länsi-Eurooppa. Paikallisen edustajan kontaktien kautta älyhousut on saatu muun muassa formulatalli Red Bullin käyttöön. Tavoitteena on päästä vuoden 2014 aikana myös Yhdysvaltojen markkinoille. USA:ssa tarvitaan osaavat paikalliset markkinointipartnerit, jotta tuotteella on mahdollisuudet tulla huomatuksi. Itä-Suomen yliopiston pitkäaikainen luututkimus on tuottanut osaamista, jonka pohjalta on syntynyt uudenlainen, nopea ja edullinen tapa diagnosoida osteoporoosia. Innovaation on kyennyt kaupallistamaan Ossi Riekkisen johtama Bone Index Oy, jonka tavoitteena on päästä maailmanmarkkinoille ultraääneen perustuvan Bindex-mittausmenetelmän kanssa. Vain runsaat sata grammaa painava Bindex-mittalaite ja tulokset analysoiva tietokoneohjelma tuovat osteoporoosimittauksen jokaisen terveyskeskuksen ja yksityisen lääkäriaseman ulottuville. Toimenpide on sekä tutkittavalle että mittauksen suorittajalle vaivaton ja nopea, kun taas nykyisin tavallisin tapa diagnosoida osteoporoosi on sairaalassa tehtävä lantion alueen röntgenkuvaus. Silkkaa laulamisen iloa Yhdessä laulaminen lisää hyvinvointia ja jopa elinikää siinä missä liikunta ja terveellinen ruokavaliokin. Kuopioon yksityisen lauluklubi Maestran perustanut Jaana Turunen löysi markkinaraon aikuisten halusta kehittyä lauluharrastuksessaan vailla ammattimaisuuden vaatimusta tai muita suorituspaineita. Meille jokainen voi tulla oppimaan laulamista ja nauttimaan yhdessä laulamisesta haluamansa musiikkityylin parissa. Mottomme on Silkkaa laulamisen iloa : mitään pääsykokeita ei ole, vaan laulun lahja löytyy jokaisesta, Jaana Turunen vakuuttaa. Lauluklubille jokainen on tervetullut oppimaan laulamista ja nauttimaan musiikista. Toimintaa laajennetaan Kuopiosta myös muihin kaupunkeihin Suomessa. Pekka Tolvanen painottaa markkinoinnin merkitystä ylipäätään. Kansainvälistyminen vaatii viestin kiteyttämistä: Mikä on tuotteesta saatava hyöty? Mitä ovat ne argumentit, joilla jälleenmyyjät voivat myydä tuotetta? Tarvitaan markkinoinnin tukimateriaaleja, kuten mainoksia ja videoita. Myyntipakkauksen on oltava houkutteleva ja luottamusta herättävä. Lisäksi on jaksettava tehdä jalkatyötä: kierrettävä messuja ja muita tapahtumia ja esiteltävä tuotetta. Lisätietoja: Raija Tengvall,

9 16 Kuopio Innovation Today 17 neet erinomaisen mahdollisuuden päästä esille ja uudistamaan olemassa olevia terveydenhuollon käytäntöjä. Terveyspiste on toiminut hyvänä toimintamallin harjoituspohjana. Osteoporoosi on suuren väestön sairaus, ja siksi perusterveydenhuollon on haasteellista vastata tehokkaasti sen diagnostiikkaan ja hoitoon. Terveyspisteen kehittämisen yhteydessä pääsimme luomaan osteoporoosin diagnostiikkapolkua. Kustannustehokkaassa polussa on huomioitu terveyspisteen ja terveyskeskuksen resurssit, sanoo toimitusjohtaja Ossi Riekkinen Bone Index Finland Oy:stä. Toimintamalli on tuonut uusia näkökulmia siihen, miten paljon potentiaalia apteekeilla on vahvistaa rooliaan terveydenhuollon keskeisenä toimijana. Osaamisella tuetaan apteekkeja palveluiden uudistamisessa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa. Sairaanhoitaja Sanna Raumala ohjeistaa asiakasta verenpaineesitteen kanssa Raahen Härkätorin apteekin Terveyspisteessä. Terveyspiste Uutta liiketoimintaa ja tyytyväisiä asiakkaita Terveyspiste terveyden edistämisen ja omahoidon tueksi -hanke kehitti apteekkien yhteyteen sairaanhoitajan palveluita tarjoavan Terveyspisteen, joka tekee läheistä yhteistyötä paikkakunnan julkisen terveydenhuollon kanssa. Kokeilupaikkakunniksi lähtivät Joensuu, Rauma ja Raahe sekä paikkakuntien julkinen terveydenhuolto. Kuopio Innovation Oy:lle myönnettiin hankkeen koordinointivastuu. Uutta liiketoimintaa Idea apteekkien yhteydessä tarjottaville sairaanhoitajan palveluille syntyi vuonna Ajatuksena oli tarjota palveluita järjestelmällisemmin ja testauslaitteistoja paremmin hyödyntäen. Uutta palvelumallia suunniteltiin yhdessä apteekkitoimijoiden, julkisen terveydenhuollon edustajien, lääkinnällisiä laitteita kehittävien yritysten, ohjelmistokehittäjien ja terveysalan tutkijoiden kanssa. Terveyspisteestä kehitettiin monistettava toimintamalli, joka tarjoaa kansalaisille uudenlaisen palveluväylän. Asiakkaalle tarjotaan vaihtoehto päästä sairaanhoitajan vastaanotolle helposti ja nopeasti. Terveyspiste onkin yksityinen terveyspalveluyritys, ja tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin vastaanotolle julkiseen terveydenhuoltoon. Tuottavuutta terveydenhuoltoon ja uudenlaista osaamista Suomessa on huoli kuntien taloudesta, asukkaiden hyvinvoinnista ja perusterveydenhuollon järjestämisestä. Julkisen terveydenhuollon päättäjät etsivät jatkuvasti ratkaisuja siihen, kuinka perusterveydenhuolto voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla niukkenevilla resursseilla. Terveyspiste tarjoaakin vaihtoehdon julkisen terveydenhuollon rinnalle ja pystyy avustamaan julkista terveydenhuoltoa lisäresurssina. Terveyspiste tuo apteekin lähemmäksi terveydenhoitoa Terveyspiste on tuonut toimintaamme lähemmäksi terveydenhoitoalaa. Yhteistyö nimenomaan julkisen sektorin kanssa on tärkeää. Kun toiminta-ajatusta muutetaan terveydenhuoltoyksikön suuntaan, saadaan samalla uutta liiketoimintaa ja tyytyväisiä asiakkaita sekä vapautetaan resursseja julkiselle puolelle. Olemme onnistuneet luomaan Joensuun terveyskeskuksen kanssa toimivan mallin, joka helpottaa joensuulaisten elämää, kertoo apteekkari Heikki Svensk Joensuun Uudesta Apteekista. Verkostoja teknologian ja osaamisen siirtämiseksi Terveyspiste on tarjonnut yksityisille terveyspalveluyrityksille ja paikkakuntien julkisen terveydenhuollon edustajille mahdollisuuden päästä tutustumaan alan yritysten tuotteisiin, laitteisiin ja palveluihin entistä syvemmin. Yhteistyö julkisen terveydenhuollon ja hoitavan henkilökunnan kanssa on laajentanut toimijoiden osaamista ja näkökulmaa uusia terveydenhuollon avauksia kohtaan. Samalla alkavat yritykset ovat saa- Terveyspiste on luonut verkostoja ja mahdollisuuksia miettiä uusiksi toimijoiden perinteisiä roolijakoja. Pneumokokkirokottaminen on toiminut erinomaisena kokeiluna erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Hanke on hyvä esimerkki siitä, kuinka suomalaista terveydenhuoltoa kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä, kertoo Pfizer Oy:n Account Manager Anne Leinonen. Terveyspiste tavoittaa apteekissa asioivan kuluttajan. Se tarjoaa myös näköalapaikan terveydenhuollon uudistuksiin ja tilaisuuden kehittää omaa toimintaa tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta. Terveyspisteet ovat avainasemassa terveyden edistämisessä. Herättelemällä ihmisiä kiinnostumaan omasta terveydestään siinä vaiheessa, kun mitään oireita ei ole, mahdollistetaan aikainen puuttuminen esimerkiksi elämäntavasta aiheutuvien riskitekijöiden tiedostamiseen ja poistamiseen, painottavat Alere Oy Ab:n aluepäällikkö Hanna Kiminki ja tuotepäällikkö Anssi Asu. Toimintamalli on saanut jatkokehittäjän Toimintamallia hallinnoi ja kehittää jatkossa Suomen Apteekkariliitto. Vastuulla on konseptin edelleen kehittäminen, käyttöönoton tuki sekä markkinointi. Kymmeniä uusia apteekkeja on kiinnostunut toimintamallista ja heistä useat aikovat lähteä perustamaan omaa Terveyspistettä vuoden 2014 aikana. Kokemukset Apteekin Terveyspisteestä ovat olleet niin myönteisiä, että haluamme olla mukana toimintamallin levittämisessä. Apteekin Terveyspiste on asiakkaan näkökulmasta helposti saavutettavissa oleva terveydenhuollon lähipalvelupiste. Terveyspiste mahdollistaa nykyistä paljon toimivamman yhteistyön apteekin ja terveyskeskuksen välille. Olen varma, että tämä on asiakkaan etu, kertoo Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja Ilkka Oksala. Tulevaisuuden mahdollisuuksia Apteekin Terveyspisteeseen on ladattu suuria kasvuodotuksia tulevaisuudessa. Toimintamalli leviää, verkostot laajenevat ja kysynnän tarpeisiin vastataan niin pienillä kuin suurillakin paikkakunnilla. Terveyspiste tarjoaa kuntalaiselle vaihtoehtoisia, korkealaatuisia ja yhdessä mallinnettuja palveluja hoitajan vastaanotolla, kiteyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen ylihoitaja Anne Vertainen-Hiironen Rauman kaupungista. Apteekkien Terveyspisteet mahdollistavat uudenlaisen vuorovaikutuksen potilaan kanssa. Apteekki on luonteva paikka erilaisille tarkastuksille ja kontrolleille, joita perinteisesti tehdään perusterveydenhuollon piirissä. Hyvä lääkehoidon seuranta ja tuki tuottavat paremman sitoutumisen lääkärin määräämään lääkehoitoon. On tärkeää, että yhteistyökumppanilla on edellytys noudattaa potilaiden korkeita laatuvaatimuksia sekä noudattaa tarkasti säädellyn toimialan viranomaisohjeita, muistuttaa Anne Leinonen. Terveyspisteiden ja terveydenhuollon yhteistoimintamalli mahdollistaa laajemman ja kannattavamman palveluvalikoiman tarjoamisen kuntalaisille. Palveluihin voisi tulevaisuudessa kuulua esimerkiksi kontrolliverikokeet ja omaseurannan mittarin tarkistukset. Terveyspisteen sairaanhoitajan luona käynyt voisi saada laboratoriotuloksen, sairaanhoitajan ohjeistuksen sekä kunnan etälääkärin vahvistaman muutoksen e-reseptiinsä saman käynnin aikana, visioivat Hanna Kiminki ja Anssi Asu. Terveyspisteet voisivat tulevaisuudessa ottaa merkittävän roolin osteoporoosin seulonnassa ja diagnostiikassa. Tällöin julkisen terveydenhuollon osaksi jäisi hoitotarpeen arviointi ja tarvittaessa jatkotutkimuksen suorittaminen, jatkaa Ossi Riekkinen. Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma rahoitti hanketta ajalla Terveyspiste-hankkeessa mukana olevat apteekkarit ovat iloisia apteekkitoiminnan tultua lähemmäksi terveydenhuollon ketjua. Kuvassa (vas.) Raili Koivula Raahen Härkätorin apteekista, Heikki Svensk Joensuun Uudesta Apteekista ja Eeva Kopra Rauman Keskus-Apteekista.

10 18 Kuopio Innovation Today 19 Ilmiöiden Kuopio INKA- Innovatiiviset kaupungit Yksilöllisiä tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja INKA vauhdittaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. INKA (Innovatiiviset kaupungit, ) -ohjelma starttasi vuoden 2014 alusta, ja toi Kuopiolle kumppanuuden Tulevaisuuden terveys -teemaan. Tulevaisuudessa panostetaan kaupunkiseutujen terveyden ratkaisuihin. INKA nostaa kaupungit keskiöön. Tulevaisuuden terveys -teeman viisi kumppanikaupunkia kehittävät kaupunkiseutujen terveyden ekosysteemejä ja -kampuksia sekä niiden tarjoamaa ja innovaatioiden kaupallistamista tukevia toimintoja. Tavoitteena on toimia lähellä markkinarajapintaa sekä vauhdittaa nopeita kokeiluja ja pilotointia aidoissa kehitysympäristöissä. Kuopion fokuksena ovat terveysalan parhaan osaamisen ja vahvuuksien hyödyntäminen, innovaatioalustat, uusi liiketoiminta ja investointien houkuttelu. Tulevaisuuden terveys -teema edistää henkilökohtaisen terveydenhoidon ja yksilöllisten ratkaisujen toteutumista. Kuopiossa teemaan valmisteltavat kärkihankkeet ovat muun muassa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluintegraatio, kotona asumista tukevat uudet ratkaisut ja Neuro center, kertoo kehitysjohtaja Anneli Tuomainen Kuopio Innovation Oy:stä. Health Kuopio osaava ja kansainvälinen terveys- ja hyvinvointialan innovaatiokeskittymä Tekesin rahoittaman INKA-valmisteluprojektin aikana (2014) laaditaan Kuopiossa roadmap innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi ja toimintasuunnitelma INKA-kaupunkien välisen kansallisen työnjaon toteuttamiseksi Suomessa. Startup Kuopio Liikeideasta kasvuyritys Ryhtyisinkö yrittäjäksi? Voisikohan ideastani tulla liiketoimintaa? Mistä aloitan ja miten pääsen eteenpäin? Keneltä voisin kysyä neuvoa? Startup Kuopion yrityskehitysasiantuntijat auttavat löytämään vastauksia liiketoimintaa koskeviin kysymyksiin. Apua saa myös liikeidean jalostamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä luottamuksellisesti ja maksutta. Hanketta toteuttavat Kuopio Innovation Oy yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja: Risto Koivisto, ja Raija Tengvall, Startup Kuopiossa saat apua liikeidean jalostamisessa ja yritystoiminnan käynnistämisessä luottamuksellisesti ja maksutta Kasvupolusta vauhtia yritysten kasvusuunnitelmiin Pohjois-Savon Kasvupolku on osa valtakunnallista Kasvu Open prosessia ja kasvuyritysverkoston yhteinen ponnistus yritysten kasvun tueksi. Kasvupolussa haastetaan yrityksiä pohtimaan kasvua mahdollisuutena ja tuodaan yritysten kasvun tueksi alueen parhaat osaajat sparraamaan yritysten kasvusuunnitelmia. Konsepti antaa yrityksille mahdollisuuden testata kasvutavoitteitaan ja -suunnitelmiaan nopeasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Valtakunnallisessa Kasvu Openissa kohtaavat yli 500 kokeneen yritysjohtajan osaamispääoma ja 150 kasvunälkäisen pk-yrityksen uudet raikkaat ideat. Kasvu Open on prosessi, jossa liike-elämän huippuasiantuntijat sparraavat yrityksiä kasvuun eri puolilla Suomea pidettävissä tapahtumissa maaliskuusta alkaen. Kasvu Open on kaikille yrityksille avoin ja maksuton. Kuopion Tiedepuiston osaamisesta markkinointivideo Kuopion Tiedepuiston markkinointivideossa esitellään alueen kärkiosaamista ja yrityselämää. Englanninkielisellä videolla esitellään kuopiolaisosaamista yhteistyökumppaneille, vieraille ja yritysmaailmalle. Kuopion Tiedepuiston odotetaankin kasvavan lähivuosina kolmenkymmenen tuhannen työntekijän, opiskelijan ja asukkaan alueeksi. Jo nykyisin alue toimii yli ihmisen työ- ja opiskeluympäristönä. Kuopio Innovation Oy:n toimitusjohtaja Heikki Helveen mukaan Tiedepuisto on Kuopion kaupungin kehittämisen keskeisiä painopisteitä. Sen myönteisen kehityksen jatkuminen koetaan kaikkien mukana olevien toimijoiden keskuudessa tärkeäksi. Videon toteuttivat yhteistyössä Kuopio Innovation Oy, Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja KYS. Tehokasta brändityötä Kuopiossa Maakunnallinen markkinointiohjelma paketoi Kuopion alueen lifestylen ja osaamisen. Faktat: INKA-ohjelmassa on mukana viisi teemaa: Tulevaisuuden terveys Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kestävät energiaratkaisut Kyberturvallisuus Biotalous Teemoja toteuttaa 12 nimettyä kumppanikaupunkia. Kuopion kumppanina Tulevaisuuden terveys -teemassa ovat Oulu (vetovastuullinen), Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu. INKA-ohjelman rahoittajana toimii Tekes. Lisätietoja: Anneli Tuomainen, Lisätietoja: Marja-Leena Laitinen, Vetovoimainen maakunta on meidän kaikkien yhteinen etu. Meiltä löytyy huippuosaamista ja ainutlaatuista asennetta, ja nyt on aika kertoa siitä muille! Kuopion alue on uniikki yhdistelmä onnellisia ihmisiä, rentoa asennetta ja huippuosaamista: tiedettä, teknologiaa, taidetta, teollisuutta ja turvallisuutta. Kuopion, Tahkon ja lähiseutujen muodostamalla tärkeilyvapaalla vyöhykkeellä asuu jo lähes asukasta. Tervetuloa nauttimaan työstä ja vapaa-ajasta!

11 HEIKKI HELVE Toimitusjohtaja REETTA AIRAKSINEN Tiedottaja TIINA ARPOLA Human Security Finland, Games for Health Finland ARTO HOLOPAINEN Kehitysjohtaja Strategiset avaukset JOHANNA JYLHÄ-OLLILA Innovatiivisen kaupungit (INKA) -ohjelma ANITTA KASURINEN Talous- ja hallintopäällikkö PÄIVI KIVIRANTA (äitiyslomalla) Terveys ja hyvinvointi RISTO KOIVISTO Yrityskehitysasiantuntija Yrityshautomopalvelut MARJA-LEENA LAITINEN Kehitysjohtaja Yrityskehitys, Elintarvikekehitys MAARIT MANNINEN Yrityskehitys, Rahoitus SIRKKA SAARELA Toimistosihteeri RAIJA TENGVALL Yrityskehitysasiantuntija Yrityshautomopalvelut ANNELI TUOMAINEN Kehitysjohtaja Innovatiivisen kaupungit (INKA) -ohjelma JUHA VILHUNEN Projektipäällikkö Runway JANIIKA VILKUNA-RÄSÄNEN (hoitovapaalla) Tiedottaja KALEVI VOUTILAINEN Yrityskehitys ULLA VUORI Johdon assistentti JYRI WUORISALO Human Security Finland twitter.com/kuopioinno Henkilöstön tavoittaa:

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 8.9.2016 Suomessa on yksi maailman aktiivisimmista ja nopeimmin kasvavista peliteollisuuden aloista Lähde:

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 Olettamuksia rahan ja kehityshankkeiden suhteesta Teoria 1: Kehityshankkeet pyrkivät tuloksiin, joita ainakin

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työttömyys

Korkeasti koulutettujen työttömyys Korkeasti koulutettujen työttömyys Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys Pidennämme työuria alkupäästä. Tuemme korkeakoulutettujen nuorten työllistymistä. Yli 100 toimivaa mentoriparia joita

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Start Upit ja TEKES: Start Up yrittämisen tuska ja ihanuus Mariachi Kasvattamo kokemuksia

Start Upit ja TEKES: Start Up yrittämisen tuska ja ihanuus Mariachi Kasvattamo kokemuksia Start Upit ja TEKES: Start Up yrittämisen tuska ja ihanuus Mariachi Kasvattamo kokemuksia 12.10.2016 Jukka Järvi-Laturi Mariachi Oy Yksityinen turkulainen teknologiayhtiö Vaativien ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki,

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki, Missiona Pohjoisen menestys Timo Rautajoki, 27.4.2017 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 2 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 3 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 4 Kansainvälisyys Lappi on jo nyt

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot