Energiayhtiö ADVEN ja Finnprotein solmivat sopimuksen biohöyrytoimituksesta. Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiayhtiö ADVEN ja Finnprotein solmivat sopimuksen biohöyrytoimituksesta. Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto"

Transkriptio

1 Energiayhtiö ADVEN ja Finnprotein solmivat sopimuksen biohöyrytoimituksesta - Adven ja Finnprotein ovat solmineet pitkäaikaisen sopimuksen, jonka myötä Adven tulee toimittamaan Finnproteinille bioenergialla tuotettua höyryä. Toimitettava energiavolyymi vastaa noin uuden omakotitalon vuosittaista lämmön kulutusta. Adven rakentaa toimitusta varten käyttöönsä ja omistukseensa uuden bioenergialaitoksen, jonka säädettävyys ja toimitusvarmuus ovat ensiluokkaisia. Laitos tulee olemaan toistaiseksi Advenin suurin jaksottaisessa käytönvalvonnassa oleva biohöyrylaitos. Polttoaineena laitos tulee käyttämään puupohjaista biomassaa. Laitos rakennetaan nopealla tahdilla ja se tullaan ottamaan käyttöön jo vuoden 2015 alkupuolella. - Bioenergiapohjainen höyryntuotanto vahvistaa entisestään Finnproteinin kestävään kehitykseen perustuvaa strategiaa ja parantaa kustannustehokkuuttamme merkittävästi, kertoo toimitusjohtaja Kim Kronstedt Finnproteinilta. - Uusikaupunki on mukana HINKU -hankkeessa (Kohti hiilineutraalia kuntaa), jossa kaupunki sitoutuu vähentämään CO2 päästöjä 15 % vuoteen 2016 ja 80 % vuoteen 2030 mennessä. Biohöyrylaitos tulee pienentämään Uudenkaupungin CO2-päästöjä lähes 40 %, kertoo HINKU hankkeen projektipäällikkö Reijo Laine. - Sopimus on vahva osoitus kilpailukyvystämme elintarviketeollisuuden termisen energian toimittajana ja prosessoijana. Panostamme vahvasti energiatehokkaisiin ja ympäristömyönteisiin ratkaisuihin, joiden kautta asiakkaidemme tuotannon arvoa nostetaan ja energiahuollon kokonaiskustannukset pidetään kilpailukykyisinä, kertoo toimitusjohtaja Matti Viljo Advenilta. Finnprotein jalostaa geenimuuntelemattomasta soijasta soijatuotteita rehu-, kalanrehu- sekä elintarviketeollisuuden tarpeisiin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Finnproteinin Uudenkaupungin laitos on Euroopan suurin täysimittainen, monivaiheinen soijajalostamo. Sen vuotuinen soijankäsittelykapasiteetti on tässä vaiheessa tonnia Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu2.p , 19:53

2 Tuotantotilan koordinaattimittauskoneet Lisätietoja Carl Zeiss Oy puh Teollisuuden Näytelehti 3 sivu3.pmd , 16:30

3 Eurooppa saa jättimäisen teräsmiehen D-tekniikan avulla rakennettu 30-metrinen Man of Steel -patsas valvoo Englantia. -30-metrinen Man of Steel -metalliveistos asennetaan kukkulalle Sheffieldin kaupungin kupeeseen Englantiin ohjelmistoyritys Dassault Systemèsin 3D-tekniikan avulla. Teräsmiespatsaan tarkoitus on inspiroida kaupunkilaisia yhteisölliseen yritystoimintaan ja yhteisöhankkeisiin. Veistos tulee istumaan lähellä M1-moottoritietä, jolla kulkee päivittäin noin ajoneuvoa. - Veistos kuvastaa ihmiskuntaa ja sen aikaansaannoksia. Koostaan huolimatta veistoksen ei ole tarkoitus olla uhkaava tai päällekäyvä. Valmis 30- metrinen teräsmies julkistetaan vuonna 2015, kertoo veistoksen suunnittelija Steve Mehdi. 3D-tekniikka mahdollisti suunnittelun Veistos mallinnettiin lopulliseen muotoonsa Dassault Systèmesin 3D-työkaluilla. Taiteilijan pakkausteipistä ja pronssista valmistetut alkuperäisteokset ensin digitoitiin laser-skannereilla 3D-malliksi Sheffield Hallamin yliopistossa. Virtuaalinen 3D-teräsmies oli sen jälkeen muokattavissa ja skaalattavissa eri kokoja ja valmistusmateriaaleja varten. - Dassault Systèmesin innovatiiviset 3D-työkalut mahdollistivat digitoidun informaation muuntamisen rakennusinsinööreille sopivaan muotoon, mikä helpotti merkittävästi patsaan rakenteellista suunnittelua. 3D-teräsmies ja siihen liittyvä data ovat suunnittelijoiden, rakentajien, sidosryhmien ja yleisön nähtävillä jo ennen patsaan valmistumista, kertoo Dassault Systèmesin Pohjois-Euroopan alueen toimitusjohtaja Stephen Chadwick. Pienet teräsmiehet jo valmiita 30-metrisen patsaan valmistus vaatii yli satapäisen tiimin, joka koostuu eri alojen paikallisista ammattilaisista. Projektin kaikissa vaiheissa on hyötyä tarkasta 3D-mallista. Veistoksesta on jo valmistettu kolmemetrinen versio Sheffieldin Hallam - yliopistossa, minkä lisäksi teoksesta on valmistettu 30-senttimetrinen, pronssinen keräilyversio. Hopeinenkin patsas on jo suunnitteilla Turku Rydöntie 12 A Tampere Nuutisarankatu 14 A Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014

4 Teollisuuden Näytelehti Toteutus Toimitusjohtaja: RAIJA NIEMINEN Päätoimittaja: JOUKO NIEMINEN Toimittajat: THERESA KETOKOSKI SATU NYBERG Toteutuksessa mukana: Koneistus Ora Oy / Marko Hietanen Yleismies Rauli Paju Oy Ota-Tuote Oy / Outi Iso-Ahola SALOME Konetalo Bau-Met Oy Econosto Oy / Martti Lehto Tekes jne. Toimitus/ ilmoitusmyynti: Teollisuuden Näytelehti Turuntie 3 III krs SALO Puhelin:(02) Telefax:(02) SISÄLTÖ Teollisuuden Näytelehti on teollisuuden ammattilaisten hyötylehti. Lehden aluetta ovat kotimaisen valmistavan teollisuuden sektorit: metalli, muovi, elektroniikka, automaatio, mekatroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, valimo, kunnossapito, alihankinta jne. Teollisuuden Näytelehti julkaisee sitoumuksetta kirjoituksia ja kuvia edustamiltaan alueilta. Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot: Teollisuuden Näytelehti ei varastoi taikka säilytä, eikä myöskään palauta sille tilaamatta lähetettyjä aineistoja. Mikäli lehti kuitenkin julkaisee, joko painetussa muodossa taikka Internetissä, tilaamatta lähetettyjä kuvia taikka tekstejä, katsotaan tekijän toiminnallaan luopuneen tekijän oikeuksistaan, edellä mainittujen aineistojen ja materiaalien osalta. Kaikkia aineistoja koskevaa: Mikäli teksti-, kuva,- taikka ilmoitusaineisto pitää sisällään sellaisia lainauksia minkä käyttöön ei lähettäjällä ole ollut tekijän oikeuksia, vastaa lähettäjä niistä yrityskohtaisesti / henkilökohtaisesti, kuten laissa säädetty on. Teollisuuden Näytelehti ei vastaa taloudellisesti tekstien sisällön-, kuvien tai piirrosten virheettömyydestä. Ilmoitusasiakas on vastuussa ilmoituksen sisällöstä, myös muille osapuolille, sekä vahingonkorvaus-velvollinen kolmannelle osapuolelle sekä lehdelle. Edellä mainittu koskee myöskin ilmoitukseen kytköksissä olevia kirjoituksia, täysin riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt. Mikäli ilmoitusta ei voida lehdestä johtuvista syistä julkaista määrätyssä numerossa määräaikana, esimerkiksi aineiston myöhästymisen, kirjapainosta johtuvan myöhästymisen taikka lakon johdosta tahi muun vastaavan syyn johdosta, lehti ei ole korvausvelvollinen ilmoittajalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli on mahdollista voidaan ilmoitus julkaista seuraavassa lehdessä. Lehden vastuu julkaisematta jääneestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan, joka luonnollisesti palautetaan asiakkaalle, mikäli ilmoituksen julkaisemista seuraavassa numerossa ei voida tehdä. Maksamattomien ilmoitusten julkaisematta jättämisestä lehti ei kanna mitään vastuuta. Virallinen reklamaatio aika on kahdeksan vuorokautta lehden ilmestymisestä. Myöhemmin tehdyt valitukset voidaan jättää käsittelemättä. Yritysjohtajat uudistamaan suorahakualaa Suomalaisten yritysten tulee varautua paremmin siihen, millaista osaamista johtajilta tarvitaan tulevaisuudessa. Valinnoissa tarvitaan rekrytointiosaamisen lisäksi syvällistä toimialatuntemusta. Joukko kokeneita suomalaisia yritysjohtajia lähtee mukaan suorahakualalle uudistamaan alan pölyttyneitä käytäntöjä yhdessä suorahakuyhtiö InHunt Groupin kanssa. Uudessa InHunt Executive -yhtiössä on tässä vaiheessa osakkaina ja neuvonantajina seitsemän yritysjohtajaa: Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen, Poutun toimitusjohtaja Pekka Kosonen, mm. Wihurin ja Haltin ex-toimitusjohtajana tunnettu Matti Mustaniemi, Stanton Chasen extoimitusjohtaja ja pitkän linjan headhunter-ammattilainen Asser Lindholm, Wulff Entren toimitusjohtaja Topi Ruuska sekä helmikuussa Gasumin toimitusjohtajan tehtävästä poisjäävä Antero Jännes. Lisäksi mukana on myöhemmin julkistettava henkilö, jolla on yli 30 vuoden kokemus vaativista taloustehtävistä. - Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten kovatasoisia henkilöitä uudessa yhtiössä on mukana. Suorahakuyrityksillä on iso rooli ja myös vastuu siinä, että suomalaisissa yrityksissä on sellaista osaamista, jota muuttuva toimintaympäristö vaatii. Se on yritysten uudistumisen ja sitä kautta menestymisen ehdoton edellytys, sanoo InHunt Groupin toimitusjohtaja Hannu Mänty. - Johtajien rekrytointi on yrityksen ja organisaatioiden keskeisimpiä investointeja. Olen lähes 20 vuoden aikana rekrytoinut yli sata johtajaa eri tehtäviin, ja olen hyvin innostunut InHunt Executive Advisor -roolistani. Uskon, että pystyn kokemuksellani auttamaan yrityksiä nopeampaan ja täsmällisempään rekrytointiin, kommentoi Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen. Lisää läpinäkyvyyttä ja parempaa toimialaosaamista Suomen suorahakumarkkina ja erityisesti ylimmän johdon hakutoiminta on ollut perinteisesti harvojen toimijoiden käsissä. - Monilta suorahakuyrityksiltä puuttuu aito toimialaosaaminen tai tietyssä tehtävässä vaadittava substanssiosaaminen. Yksi henkilö ei voi olla jokaisen alan ja tehtävän asiantuntija, jolloin parhaimpien saatavilla olevien kandidaattien löytäminen prosessiin on epävarmaa, sanoo Hannu Mänty. Suorahaku mielletään perinteisesti vähän mystiseksi toiminnaksi, jonka prosessit ovat vaikeita ymmärtää. Parhaiden osaajien löytyminen edellyttää nykytilanteessa läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja myös kattavaa kansainvälistä verkostoa. - InHunt Group onkin juuri solminut yhteistyösopimuksen Euroopan suurimpiin kuuluvan Hunting Heads -suorahakuverkoston kanssa. Yhteistyön ansiosta toimintakenttämme on nyt aidosti kansainvälinen, ja voimme palvella sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiakkaita, Mänty toteaa Sisällysluettelo 3 / 2014 Sisällysluettelo 3 / 2014 Energiayhtiö ADVEN ja Finnprotein solmivat sopimuksen biohöyrytoimituksesta...s.2 Eurooppa saa jättimäisen teräsmiehen...s.4 Metallin ja muovin mekaaninen työstö, pienten kappaleiden automaattisorvaus - ALIHANKINTANA...s.8 Toistasataa yritystä on jonossa kansainvälisille Alihankinta-messuille...s.11 Yleismies Rauli Paju Oy tekee tuotteet puusta ja metallista...s.12 Uudistuvateollisuus - liiketoimintaa älykkäistä tuotteista ja tuotannosta...s.15 Tehokasta keernaporausta sarjatuotantoon...s.16 Tehokkuutta toimintaan SALOME-palvelukonseptin avulla...s.18 Prosessin pehmeä parantaminen...s.22 Autouutuuksia: Toyota RAV4, uusi Mercedes Benz V-sarja ja Citroen C4 Cactus...s.25 Laitteet prosessiautomaatioon toimittaa Econosto Oy...s.28 Nauretaan näyttävästi...s.30 sivu5.p , 15:16

5 PÄÄTOIMITTAJALTA Suomi nousuun Suomi nousuun sanovat kaikki yhtä aikaan, mutta kun sitten olet yritysjohtajan kanssa kasvotusten ja kysyt miten menee, niin vastaus on, että ei tämä kurjuutta kummempaa. Poikkeama aiempaan on jyrkkä, sillä nyt isoilla yrityksillä menee heikosti, taikka sitten en ovat vieneet tai viemässä yrityksensä tuotannon painopisteen ulkomaille. Tilalle on tulossa PKT sektori, joka on se tulevaisuuden suurin työllistäjä. Kaikki kuitenkin riippuu siitä miten suomalainen työ voidaan myydä ulkomaille, sillä vaihtoehtoja on useita. Päätoimittaja Jouko Nieminen Suomesta puuttuu esimerkiksi alihankintatyötä ulkomaille myyvä kauppahuone joka palvelee vain Suomalaista PKT sektoria. Nyt joku jo ajattelee, että se sopii oikein hyvin Teknologiateollisuuden toimenkuvaan. On totta, että siellä on jo jotakin sen suuntaista toimintaa. Toivon kuitenkin, että niin ei tule tapahtumaan, sillä sitä voitaisiin pitää kartellina, jossa maksumieheksi joutuvat myös ne, jotka ovat kyseisen yhdistyksen jäseniä vain sen johdosta, että ovat mukana työnantajaliitossa. - Teknologiateollisuudella voi olla kuitenkin sellainen tytäryhtiö, joka tuon kauppahuoneen edellytykset täyttää. Kyseessä olisi siis jo aloitetun kehitystyön edelleen kehittäminen sellaiselle tasolle, että se on jokaisen yrityksen saatavilla, siis myös sellaisen, joka ei ole kyseisen liiton jäsen. Ehkä on kuitenkin parempi, että tuo mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa toimiva yritys on Suomen valtion omistama, sillä suurin hyöty sellaisen olemassa olosta tulee tietenkin Suomen valtiolle. Vielä parempi on, jos jokin yksityinen tai osuuskuntapohjainen taho lähtee sellaista toimintaa kehittämään. Yhtenä vaihtoehtona voidaan pallo heittää, vaikka paikallisille osuuskaupoille, joilla on hyvä mahdollisuus lähteä näin valloittamaan maailmaa. Positiivinen ilmapiiri on valtaamassa maamme teollisuutta sukupolven vaihdosten myötä. On sanottu, että alle nelikymppiset suhtautuvat tulevaisuuteen paljon positiivisemmin kuin yli kuusikymppiset. Ehkä näin on, en ole tutkinut asiaa, uskon vain tässä suhteessa muiden lausuntoihin. Joka tapauksessa yrittäjien nuoretessa positiivinen ilmapiiri kasvaa. On myös huomioitava, että nuorilla yrittäjillä on paljon enemmän virtaa kuin vanhemmilla kolleegoilla. Vanhemmat taas pääsevät tavoitteeseensa vähemmällä. Joka tapauksessa myönteinen ja positiivinen ilmapiiri valtaa tällä hetkellä alaa. Esimerkkinä voidaan mainita vaikka erään erityisen toimialan johtajan lausunto, että omalta alaltamme on vähentynyt kolmasosa yrityksistä, kun ajattelemme positiivisesti, niin meille jäljelle jääneille on nyt enemmän asiakkaita kuin ennen. Suomalaisen alihankkijan vahvuudet. Kun ulkomainen ostaja saapui erääseen yritykseen johtajalta kysyttiin, kuinka monta tuotetta teette kun tilauksessa on kaksi kappaletta. - Teemme vain nuo kaksi kappaletta, sillä niin sanotulle yövuorolle, eli piraattien valmistajalle emme Teidän tilamaanne tuotetta valmista. Tehtaamme päätavoitteet on tehdä tuote korkeimmalla mahdollisella laadulla, tarkasti sovittuun aikaan mennessä ja jopa kohtuuhintaan. Emme siis ole halvin, mutta luotettavin kylläkin. Näillä lauseilla tuon alihankkijan ulkomaan valloitus alkoi vuosi taaksepäin ja heillä näyttää tällä hetkellä menevän todella hyvin. Tuo edellä mainittu menestystarina saattaa olla alku ja perusta myös muille suomalaisille alihankintaa ulkomaille myyville alihankinta yrityksille Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu6.p , 16:15

6 Konetalo Bau-Met Oy:llä vahva alkuvuosi konekaupassa Lamminsivu valitsi Böcker puominosturit Konetalo Bau-Met Oy ja tamperelainen Lamminsivu Oy ovat tehneet sopimuksen hinattavan Böcker puominosturin toimittamisesta, nosturi toimitetaan maaliskuussa ja sopimus sisältää option neljälle lisäkoneelle. Böcker on edelläkävijä ja omaa vuosikymmenien kokemuksen hinattavista nostureista, tämä helpotti päätöstä, kertoo toimitusjohtaja Vesa Lamminsivu. Markkinoilla on tilaus uudelle konetyypille, Böcker puominosturi voidaan vuokrata loppukäyttäjälle ilman kuljettajaa ja käyttösovelluksia on runsaasti mm. julkisivu-, lasi- ja hirsitaloasennukset sekä iv-konehuoneet ja nosturin käyttö on mahdollista rakennuksen katolla tai kerrosholveilla, Lamminsivu jatkaa. Pirkanmaan Asennustekniikalle Böcker puominosturi ja Niftylift kuukulkija Konetalo Bau-Met Oy on toimittanut tamperelaiselle Pirkanmaan Asennustekniikalle hinattavan Böcker puominosturin sekä Niftylift kuukulkijan. Böcker puominosturi on erittäin tehokas julkisivuasennuksissa ja parantaa kilpailukykyämme merkittävästi, kertoo yrittäjä Pertti Airosto. Diesel-käyttöisen 4-veto kuukulkijan työkorkeus on 21m ja sivu-ulottuma huikeat 13m täydellä korikuormalla ja laite painaa vain 6,3 tonnia, näillä ominaisuuksilla nostin on markkinoiden ehdoton ykkönen ja todella hyvä apuväline julkisivuasennuksissa, Airosto jatkaa. TEOLLISUUSPESUKONEET TeijoViverk Oy Ab Harjuntie 8, NAKKILA Puh. (02) Cramolle Niftylift kuukulkijoita Cramo Finland Oy:lle toimitettiin 5 kpl Niftylift HR12NE kuukulkijoita. Akkukäyttöisen kuukulkijan työkorkeus on 12m ja sivu-ulottuma 6,1m täydellä korikuormalla, kapea nostin (1,5m) painaa vain 3,1 tonnia. Kompakti koko ja laitteen keveys olivat ratkaiseva tekijä valinnalle, nostinta voidaan käyttää kerrosholveilla, kertoo tuotepäällikkö Kai Korhonen. Asiakaspalaute nostimista on ollut positiivista, yleensä kun palautetta ei juurikaan tule, Korhonen jatkaa. Konetalo Bau-Met Oy on rakennusteollisuuden palveleva konetoimittaja, joka uskoo laatuun. Yritys on erikoistunut rakennuskoneiden, -telineiden ja -laitteiden maahantuontiin ja myyntiin sekä jälkimarkkinointiin Teollisuuden Näytelehti 7 sivu7.pmd , 16:33

7 Koneistus Ora Oy on erikoistunut metallin ja muovin mekaaniseen työstöön ja erityisesti pienten kappaleiden automaattisorvaukseen. Metallin ja muovin mekaaninen työstö, pienten kappaleiden automaattisorvaus - ALIHANKINTANA Koneistus Ora Oy on todella hyvä esimerkki siitä, miten vanha sukupolvi on opettanut työntekijästä yrittäjän ja toiminnan jatkajan. Marko Hietanen osti työnantajaltaan yrityksen vuonna 2010, työskenneltyään siinä ensin usean vuoden ajan ammattikoulun ja armeijan jälkeen. Nyt yhtiö on ollut hänen omistuksessa kolmisen vuotta, ja isompia toimitiloja kaivataan; tuotannonkasvu tuo lisää koneita ja henkilökuntaa. Tiesitkö, että Lenze tarjoaa automaatiotuotteet omilta tehtailtaan Saksasta vaihdemoottoreista ja taajuusmuuttajista servoihin, servovaihteisiin ja aina ohjausjärjestelmiin ja kosketusnäyttöihin asti - Ota yhteyttä toimipisteisiimme saadaksesi lisätietoa Toiminnan jatkaminen oli hänelle selviö. Hän halusi tehdä töitä käsillään ja manuaalikoneilla, koska siinä todellinen ammattitaito punnitaan.. Ei ollut mitään järkeä luopua jo opitusta ammattitaidosta. Kauppaan kuului olemassa oleva laaja asiakaskunta sekä konekanta. Konekanta koostuu pääasiassa käyräohjatuista tankoautomaattisorveista. Isot sarjat saadaan nopeasti ajettua useamman koneen yhteisajolla. - Toki on mainittava, että meitä on huomattavasti auttanut uskollinen asiakaskunta, sanoo Hietanen. Asiakkainamme on elektroniikka-, rakennus- sekä metalliteollisuuden eri toimijoita. Koneistus Ora Oy:n toiminnan painopiste on metallin ja muovin mekaaninen työstö ja erityisesti pienten kappaleiden automaattisorvaus. Yhtiö on toiminut metalliteollisuuden alihankkijana jo vuodesta Yrityksen tehokkaassa käytössä olevat toimitilat sijaitsevat Hervannan Ruskon teollisuusalueella. Kun puhumme sarjatuotannosta tankoautomaattien osalta niin ainesvahvuudet, joista sorvattava kappale tehdään ovat 3-60 mm ja pituudeltaan kappaleet ovat enintään 350 mm. Kärkisorvilla tehtyinä yksittäiset kappaleet, kuten akselit voivat olla myös pidempiä ja isompia halkaisijaltaan. 8 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu8.p , 20:06

8 Tuotannossa pienin valmistettava määrä on yksi kappale, mutta sarjatuotannossa kappalemäärät vaihtelevat kymmenestä kappaleesta useaan sataan tuhanteen kappaleeseen asti. Materiaalina käytettävät raaka-aineet löytyy pääasiassa omasta varastosta, erikoismateriaalit tulevat poikkeustapauksissa asiakkaalta. - Pyrimme kuitenkin siihen, että varastostamme löytyy asiakkaan tuotteeseen käytettävä materiaali. Tästä on se hyöty, että asiakkaan tuote saadaan tuotantoon heti, eikä materiaalin tilaamiseen ja toimitukseen menevä aika ole tavaran valmistusta hidastamassa. Materiaaleina voivat olla automaattiteräs, ruostumaton teräs, kupari, messinki, alumiini sekä muovipuolelta mekaaniseen työstöön soveltuvat muovit. Aines voi olla pyörötankoa, neli- tai kuusikulmaista tankoa taikka putkea. Pääasiallisia alihankintatuotteita ovat erilaiset akselit, holkit, helat, niitit, tapit jne. Lisäksi on mainittava holkit sisä- taikka ulkokierteellä. Erikoismutterit joko yksittäiskappaleina taikka sarjatuotantona. - Konepaja on toiminut metalliteollisuuden alihankkijana jo vuodesta Yrityksen tämän hetkiset toimitilat sijaitsevat Hervannan Ruskon teollisuusalueella. - Uusia toimitiloja ollaan harkitsemassa, kertoo Marko Hietanen. - Isompia tiloja ollaan etsimässä, joten tarjouksia saa lähettää, sanoo Marko Hietanen, näyttäen samalla muutamaa konetta, jotka eivät mahdu toiminnalliseen käyttöön, nykyisissä toimitiloissa. Etusijalla on tietenkin Tampereen alue, sillä kotimme on täällä, mutta kaikki tarjoukset otetaan kiinnostuksella vastaan. Tällä hetkellä tuotannossa on 2-4 henkilöä, tarvetta myös uusien työntekijöiden palkkaamiseen on, mutta se on ajankohtaista vasta uusien toimitilojen myötä. Koneistus Ora Oy palvelee kokonaisvaltaisesti. Usein valmistettava tuote tarvitsee niin sanotusti lisäjalostusta, jota teetämme yhteistyökumppaneillamme, meidän alihankkijoillamme. Usein tarvitaan sähkösinkitystä, taikka jotain muuta pinnoitusta (maalausta). Teollisuuden Näytelehti 9 sivu8.p , 20:06

9 Usein kysytään myös lämpökäsittelyitä; tuotteen hehkutusta taikka karkaisua. Eli asioita, jotka vaativat oman alansa ammattilaisia tekemään ja tietenkin toimintaan tarvittavat koneet ja laitteet. Myös nämä palvelut voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisen tarjouksen pohjalta. Lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme myös centerless hiontaa omassa tuotannossa. Yleensä kun keskustellaan koneistusalan yrityksestä puhutaan metalleista ja sivuutetaan muovit ikään kuin ne eivät kuulu joukkoon. Koneistus Ora Oy on erikoistunut myös teknisten muovien työstöön. Koneenrakentajat ovat todenneet muovin hyväksi materiaaliksi moneen eri tarkoitukseen ja sen johdosta teknisen muovin työstäminen on yhtiöllemme yhä tärkeämpi tuotannon sektori. Muovien työstämisessä materiaalin tuntemus ja työstettävyys ovat ne avainasiat, joita yhtiömme kykenee asiakkailleen tarjoamaan, sanoo Marko Hietanen. Tällä hetkellä on hitokseen töitä, mutta pieni lisä ei tee pahaa, sillä siirtyminen vuorotyöhön on hyvinkin mahdollista. Koko ajan on mentävä eteenpäin ja suunnitella tuotantoa asiakkaillemme edullisella tavalla. Töiden vastaanotto. Vanhojen asiakkaiden kanssa työt tulevat totuttuun tapaan ja ne tehdään jo tutuksi tulleella tavalla. Uudet asiakkaat otetaan vastaan tarjouskyselyjen pohjalta, joita meille tulee sähköpostiin. Tärkeää on saada tuotteesta tiedot; kuvat, materiaali, kappalemäärä jne. tarjouslaskennan tueksi. Monesti myös asiakkaan kanssa yhteistyössä suunnitellaan kappaleet oikeanlaiseksi tekemällä koesarjoja ennen varsinaista tuotantosarjaa. Tunnustusta vanhemmalle ikäpolvelle. Kun keskustelu kääntyy henkilötasolle, antaa Marko Hietanen todella merkittävän tunnustuksen entiselle työnantajalleen Asko Oralle saamastaan ammatillisesta koulutuksesta tälle automaattisorvaus puolelle. Nuoria yrittäjiä/työntekijöitä jotka näillä koneilla nykyään osaa vielä tehdä, ei varmasti ole montaa suomessa. Näen sen myös etuna meille. Konekannallamme pystymme valmistamaan kustannustehokkaasti niin pienet kuin suuretkin sarjat. Tällä hetkellä saa todella hakea sellaista koneistajaa taikka sorvaria, joka kykenee tekemään asetuksia koneisiin/ itsenäisesti hoitamaan työnsä alusta loppuun. Kauhakorvenkatu 28, Tampere P. (03) Koneistus Oran konekanta: Sorvit: - Traub A15/ A25 12kpl - Traub A15/ 25 3kpl, poraus- ja kierteytyslaitteella - Traub TK30 makasiinisyöttölaitteella - Traub TK60 Hydraulisyöttölaitteella - Traub TD26 5kpl - Colchester Mascot 1600 kärkisorvi 2m kärkiväli - Paragon rc-12 centerless hiomakone - Strohm M-125 Jälkityöstöön: - Traub MGA 26A kierrelaite 2kpl - Streicher viisteprässi - penkki- ja pylväsporakoneet 8kpl - öljy/ pesulinko 2kpl - kappaletärytin 2kpl - Rollwach italiana tärymylly 1kpl - Ixion poraus-/ kierteytysautomaatti Muut: - kaasuhitsauslaitteet - karkaisu-/ hehkutusuuni - Kemppi PHS 4S vastushitsauskone 40kVA - Macc 300 special 300S saha - Kawaragi poranteroituskone - penkkihiomakoneita 6kpl Nämä koneet ovat siis tällä hetkellä käytössä Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu8.p , 20:06

10 Toistasataa yritystä on jonossa kansainvälisille Alihankinta-messuille Kansainväliset Alihankinta-messut kokoavat teollisuuden alihankinnan ammattilaiset Tampereelle jälleen Suomen johtavan teollisuuden messutapahtuman teemana on tänä vuonna koneenrakennus, joka on suomalaisen hyvinvointivaltion keskeinen tukipilari. Suomi on koneenrakennuksen edelläkävijämaita ja Piilaaksona toimii Tampere, jonne alan osaaminen on vahvasti keskittynyt. Koneenrakennus koskettaa valtaosaa myös Alihankinta-messujen tuhannesta näytteilleasettajasta. Alihankinta tulee olemaan tänäkin vuonna loppuunmyyty. Valoisampia aikoja odottavat alihankintayritykset kokevat tapahtuman tärkeänä markkinointi- ja verkostoitumispaikkana. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen viisi hallia täyttävillä Alihankinta-messuilla on noin 1000 näytteilleasettajaa 20 maasta. Alan tuotteet, palvelut ja innovaatiot esittelevään tapahtumaan tutustuu vuosittain noin teollisuuden ammattilaista. Yrityksille tapahtuma merkitsee ainutlaatuista tilaisuutta verkostoitua ja hoitaa asiakassuhteita. Alihankinta on heille yhtä kuin kolme vuoden tärkeintä päivää. - Viime syksyn messuille valmistui E- halli, jonka myötä Alihankinnan näytteilleasettajamäärä ja näyttelypintaala kasvoivat kymmenellä prosentilla. Osastopaikkoja vapautuu vuosittain noin 30 ja paikasta on kiinnostunut toistasataa yritystä, joten kaikille ei ole tilaa. Tärkeintä on säilyttää messujen luonne alihankintateollisuuden kohtaamispaikkana, joten päätuoteryhmiin kuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset ovat uusien tulijoiden kohdalla etusijalla. Ohjelmassa nostetaan teeman mukaisesti esille koneenrakennus. Näillä messuilla kaikki suomalaisen koneenrakennuksen alihankkijat ovat edustettuina, joten aihe koskettaa laajasti. Pyrimme lisäämään myös messujen kansainvälisyyttä ohjelmatarjonnan ja verkostoitumismahdollisuuksien muodossa, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Jani Maja Tampereen Messut Oy:stä. FIMECCin Harri Kulmala: Piilaaksossa riskipääoma, osaaminen ja yrittäjyys ovat kunnossa Koneenrakennus on suomalaisen hyvinvointivaltion keskeinen tukipilari, koska sitä harjoittamalla hankimme suuren julkisen sektorimme rahoittamiseksi välttämättömiä vientituloja. Tämän monitoimialaisen ja -teknologisen koneenrakennusalan lopputuotteissa voimme viedä maailmalle mitä tahansa ohjelmisto-osaamisesta alkaen. Yhteistyökumppanina tämän vuotista teemaa on toteuttamassa FIMECC Oy (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster), joka on koneja metalliteollisuuden tarpeita edistävä strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). FIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala toteaa Suomen olevan koneenrakennuksen edelläkävijämaa, jossa alan osaaminen on keskittynyt Piilaakson tapaan Tampereelle. - Suomesta on kehittynyt vaativien erikoistuotteiden johtava koneenrakennusmaa, koska meillä on vaikeat olosuhteet ja niukat resurssit. Pystymme rakentamaan monimutkaisiin sovelluksiin yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja. Osaamme myös yhdistää toimijoita kansakuntaan sisäänrakennetun luottamuksen ja joustavuuden ansiosta tehokkaasti. Tampereelle on keskittynyt suuri osa suomalaisen koneenrakennuksen johtavia toimijoita ja erityisesti heidän tutkimus- ja kehitysyksiköitään. Tampereella koneenrakennuksesta kiinnostunut kohtaa varsin todennäköisesti muita, joilla on ideoita tai ratkaisuja hänen haasteisiinsa. Tällainen keskittyminen johtaa kerta toisensa jälkeen uusiin innovaatioihin ja näin Tampereella on käynyt. Piilaaksossa on kolme asiaa, jotka ovat kunnossa: riskipääoma, osaaminen ja yrittäjyys. Tampereella näitä on aina löytynyt varsin koneenrakennussuuntautuneesti, sanoo FI- MECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala. - Tampereella on myös teknologiapuolen ykköstapahtuma Alihankinta, joka on juuri oikea paikka nostaa koneenrakennus esille. Ulkomaalaisten näytteilleasettajien ja messuvieraiden solmimat liikesuhteet tukevat suomalaisen koneenrakennuksen menestystä ja tätä kautta nostavat alamme tärkeyttä. Monissa maissa, kuten esimerkiksi Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, toteutetaan laajoja systeemisiä ohjelmia valmistavan teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi. Suomenkin valtiovallan tulisi herätä siihen, että valmistavan teollisuuden menestys on nerokas tapa huolehtia tasaisesta tulonjaosta työllisyyden kautta. Odotan messuilta mielenkiintoisia keskusteluja ja valtiovallan toimenpiteitä sen hyväksi, että digitaalitalouden uhka työpaikkakadosta käännetään lisääntyneen strategisen ymmärryksen myötä mahdollisuudeksi viedä digitaaliajan valmistavan teollisuuden tuotteita ja palveluita, Kulmala toteaa. FIMECC pitää Alihankinta-messuilla vuosiseminaarinsa, jossa esitellään ohjelmatoiminnan tuloksia. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa teollinen internet ja digitalisointi. Teknologiateollisuus: Alihankkijat uskovat talouden piristymiseen ja kysynnän kasvuun Alihankinta-messut kuvaavat niin laajasti koko Suomen teollisuutta, että tapahtumassa voi muodostaa kokonaiskuvan alan toimijoiden tilanteesta. Kiinnostavimpia puheenaiheita messuilla ovat muun muassa keinot yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi, kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet sekä talouden elpymiseksi tehtävät toimet. Vaihtelevista taloustilanteista huolimatta näillä messuilla on onnistuttu vuodesta toiseen säilyttämään positiivinen tunnelma, jota kutsutaan Tampereen alihankintamessuhengeksi. Näytteilleasettajat panostavat messuihin vuosittain todella paljon, koska Alihankinta koetaan myös hiljaisempina aikoina tärkeänä paikkana olla esillä, markkinoida ja verkostoitua. Teknologiateollisuuden viimeisimmät suhdannekatsaukset herättävät toivoa myös alan näkymien piristymisestä. - Teknologiateollisuudessa tarjouspyyntöjen määrä on viime viikolla julkistetun suhdannekatsauksen mukaan kasvussa. Tämä on toivottavasti merkki siitä, että talouden kriisin pohja olisi ohitettu ja suomalaisten tuotteiden kysyntä viriämässä. Päähankkijoissa alihankintatilaustensa kasvuun tulevien kuuden kuukauden aikana uskovien osuus on kasvanut. Sama näkemys on alihankkijoilla tilauskantojensa osalta. Kasvu on kuitenkin vielä varsin hapuilevaa. Kun tarjouspyynnöt muuttuvat tilauksiksi, tarvitsevat yritykset osaavia toimittajia ja tehokkaita toimittajaverkostoja, toteaa Teknologiateollisuus ry:n asiantuntija Matti Spolander. Tampereella vuodesta 1988 lähtien järjestetyt Alihankinta-messut esittelevät metalli-, elektroniikka-, muovi- ja kumiteollisuutta, teollisuuden ICT-ratkaisuja sekä näiden alojen suunnittelua ja konsultointia. Tampereen Messut Oy järjestää Alihankinnan pääyhteistyökumppaneidensa Teknologiateollisuus ry:n, Kumiteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa Teollisuuden Näytelehti 11 sivu11.p , 15:19

11 Yleismies Rauli Paju Oy tekee tuotteet puusta ja metallista Varsinais-Suomen Halikossa toimiva Rauli Paju tekee tilauspohjalta erilaisia tuotteita sekä puusta että metallista. Kyseessä ovat usein hyvin yksilölliset myymälä- ja edustuskalusteet. - Olemme tehneet hyvin erilaisia projekteja nimekkäitten muotoilijoiden kanssa. Sarjat ovat usein varsin pieniä ja sopivasti haastavia, kertoo Rauli Paju yhtiönsä toiminnasta. Vuonna 2001 perustettu Yleismies Rauli Paju Oy toimii Halikossa kahdessa erillisessä tuotantotilassa, joista toiseen sijoittuu puupuoli ja pintakäsittely, ja toisessa tilassa toimii metalliverstas. Toimitilat sijaitsevat Pajun kodin välittömässä läheisyydessä. Yleismies Rauli Paju tekee yhtälailla metallista kuin puustakin. Rauli Paju tunnetaan muotoilijoiden piirissä nopeasti visioivana henkilönä, joka haluaa ja osaa tehdä käsillään. Työtilauksia on vuosien myötä tullut merkittäviltä liike-elämän ketjuilta; Stockmann, Elisa, Iittala, Muurla, DNA jne. -Olen ollut onnekas, koska olen saanut vuosien myötä tehdä töitä myös isoille yhtiöille ja nimekkäille muotoilijoille. Samalla viidakkorumpu on tuonut uusia ja entistä vaativampia tehtäviä. Nykyinen toiminta alkoi vuonna 1995 toiminimen alaisuudessa, mutta vuonna 2001 toiminta edellytti liiketoiminnan muuttamista yhtiömuotoiseksi, jolloin nykyinen yhtiönimi otettiin käyttöön. Pajulla on metalliverstaalla konepajan peruskoneet kokoonpanohitsausta, koneistusta ja erilaisten metallituotteitten piensarjatuotantoa ajatellen. Pajun valmistusohjelmaan metallipuolella edustavat erilaiset mallikappaleet ja protot. Paraikaa työn alla oli eräälle liikeketjulle tehtävien fläppitaulujen metalliset jalustat. Paju valmistaa puupuolella myös tuotteessa tarvittavan tauluosion. Vanha sanonta, ideasta tuotteeksi, on usein helpommin sanottu kuin tehty. Mutta Pajun mukaan kaikkein tärkeintä on ottaa alihankkijaan ajoissa yhteyttä, sillä tuotteen visiointi ja valmistaminen vie oman aikansa, eikä se maalikaan aivan hetkessä kuivu. Silloin, kun uusi tuote tehdään konepiirroksen pohjalta, valmistukseen menee noin viikko tai kaksi. Jos olemme aiemmin tehneet tuotetta valmistusaika on toki lyhyempi, toteaa yleismieheksi itseään kutsuva käsityön taitaja Rauli Paju. - Kyllä se perinteinen paperille piirretty luonnos on usein näissä ollut lähtökohta, josta on tuotetta lähdetty tekemään. Nykyisin kuitenkin konepiirretyt kuvat tulevat lankaa pitkin sähköpostiin. Niiden perusteella on sitten tehdään valmis tuote. Joissakin tapauksissa olen halunnut vaikuttaa tuotteisiin saadakseni niistä koristeellisempia ja hyvin usein asiakkaatkin ovat olleet kauniimpien lopputulosten kannalla. Usein muotoilijat ovat kuitenkin jo ottaneet piirustuksissaan huomioon niin tuotteen kätevyyden kuin kauneudenkin, ja silloin tuotteen moitteeton valmistus antaa hyvän lopputuloksen. 1 2 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu12.p , 20:22

12 Puutyöpuolella käytetään edustuskalusteissa varsin mittavasti jalopuuta, mm. punatammea. Myymäläkalusteissa usein MDF-levyä. Konekanta on puusepän toimintaan erityisen sopiva; valmiudessa ovat sahat, prässi, höylät ja hiontakoneet sekä puutuotteiden lakkaukseen tai maalaukseen kuuluva maalaamo. Puupuolen tuotteita tehdään myös pieninä sarjoina etenkin huonekalualan kauppoihin heidän malliensa mukaan. Puutuotteiden pintakäsittelyä, kuten hiontaa ja lakkausta ja maalausta tehdään alihankintana myös muille puualan yrityksille. Aivan uudenlaista ideointia on myös tuotannossa. Kun tehdään yksittäisiä kappaleita, jotka saattavat olla kookkaitakin, tarvitaan hallin lattiapintaa runsaasti, tällöin trukilla nostetaan pienemmät koneet ylös seinällä olevaan hyllyyn ja otetaan ne sitten taas alas sitä mukaan, mitä kulloinkin tarvitaan. Siinä on ideaa ja esimerkkiä vaikka muillekin. Samaan aikaan, kun metalliverstaassa tehdään jalkoja tauluille, niin puutyökoneilla valmistuu taulujen kehyksiä, taustoja, joita sitten kasataan ja maalataan valmiiksi tuotteeksi. Yllä kuvassa fläppi-taulun jalka metalliverstaalta ja alemmassa kuvassa tauluosio valmistumassa puupuolelta. Teollisuuden Näytelehti 13 sivu12.p , 20:22

13 Kun puheet kääntyvät menneisyyteen ja siihen, mitä kaikkea Rauli Paju on tehnyt, hän sanoo nuoruudessaan urakoineen taloja, mutta kaksi isoa venettä on hänen mielestään kuitenkin se vaativin projekti, joka vaati runsaasti työtä ja ideointia. Tulevaisuus on sitten jo hieman vaativampi kysymys, sillä omat lapset ovat keskittyneet muille aloille. Onneksi näitä asioita ei tarvitse miettiä ainakaan ihan vielä. Pajulla on parhaillaan oppisopimuksella kouluttautumassa ja puusepän alalle vahvasti suuntautunut Nina Schallschmidt, joka tällä hetkellä tekee puusepäntöitä sekä erilaiset pintakäsittelyt; maalaukset/lakkaukset. Hän haaveilee alan yrittäjyydestä, ja miksikäs ei - hänellä on suomen kielen lisäksi vahvana osaamisena saksan kieli, - joten maailma luo mahdollisuuksia. Nina Schallschmidt on oppisopimuksella Pajulla. Erityisesti puusepäntyöt kiinnostavat ja yrittäjyys Uusyrityskeskusten osuus yritysten perustamisessa entistä suurempi Vuonna 2013 perustettiin Uusyrityskeskusten avulla yhteensä 8060 uutta yritystä. Vuoteen 2012 verrattuna nousua oli 3 prosenttia. Uusyrityskeskusten osuus kaikista perustetuista yrityksistä kasvoi sillä Patentti- ja rekisterihallituksen tietojen mukaan yrityksiä perustettiin 5 % vähemmän kuin vuonna Myönteisenä asiana voimme pitää myös sitä, että alueelliset uusyrityskeskukset raportoivat lisääntyneistä yrityskaupoista. Omistajanvaihdos saattaa usein olla yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle piristysruiske, mikä lähettää yrityksen kasvu-uralle. toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Pia Backman. Asiakaskäyntejä oli Uusyrityskeskuksissa ja asiantuntijoiden luona kertaa. Asiantuntijoiden käyttö nousi 7 prosenttia. Uusien asiakkaiden määrä oli , lähes saman verran kuin vuonna Starttiraha- ja jatkostarttirahalausuntoja annettiin 5313 kappaletta eli yhtä paljon kuin vuonna Finnveran rahoituslausuntoja asiakkaiden ideoista annettiin yhteensä 1241 kappaletta. Eniten uusia yrityksiä perustettiin palvelualalle. Toiseksi suosituin oli kauppa ja kolmantena teollisuus. Työttömät miettivät liiketoiminnan aloittamista Työttömien osuus asiakkaista nousi ollen nyt 26 % (23 %) asiakkaista. Uusyrityskeskusten asiakkailla 25 (23 %) prosentilla on yliopisto tai korkeakoulutason koulutus. Yrittäjäehdokkaista lähes puolet ikäjakaumaltaan kuuluu ryhmään vuotta. Nuoria alle 25 vuotiaita asiakkaita oli 12 % (12 %) Naisten osuus asiakkaista oli 48 %. (48 %) Uunituore Perustamisopas on juuri ilmestynyt ja sen tarkoituksena on antaa katsaus yrittäjyyteen ja toimia oppaana aloittavalle yrittäjälle. Opas on toteutettu yhteistyössä Uusyrityskeskusverkoston ja sen jäsenyritysten kanssa ja on maksuton käyttäjälle. -sivustolta löytyvät myös kieliversiot englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, kiinaksi, viroksi, arabiaksi, turkiksi, somaliaksi sekä kurdiksi. Suomen Uusyrityskeskukset ovat merkittävin aloittavien yrittäjien neuvontaverkosto niin määrien kuin vaikuttavuusselvitysten mukaan. Suomessa on 32 uusyrityskeskusta, ja verkosto toimii lähes 200 kunnan alueella. Asukaslukupeitto uusyrityskeskusten toiminta-alueella on yli 4,4 milj. asukasta. Neuvonta on ISO 9001/ 2008 sertifioitu, mikä varmistaa laadukkaan yritysneuvonnan. Asiakastyytyväisyys on kouluarvosanoin mitattuna korkealla tasolla 8,9 (asteikolla 4-10). Verkostossa työskentelee 125 toimihenkilöä. Taustatukena on 1300 asiantuntijaa, yli 1000 yritystä ja 270 yhteisöä. Uusyrityskeskukset ovat organisaatiomuodoltaan tavallisimmin yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Uusyrityskeskusten neuvonnan kautta syntyneet yritykset ovat keskimääräistä selvästi elinvoimaisempia, sillä kahden vuoden kuluttua perustamisesta 90 prosenttia yrityksistä on vielä toiminnassa ja viiden vuoden kuluttua 80 prosenttia. Merkittävintä on se, että vain alle 4 prosenttia aloittaneista yrittäjistä lopettaa toimintansa konkurssin vuoksi viiden ensimmäisen vuoden kuluessa Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu12.p , 20:23

14 Uudistuvateollisuus - liiketoimintaa älykkäistä tuotteista ja tuotannosta Vaikka digitalisaation perusteknologiat, kuten mikropiirit ja internet, ovat jo vuosikymmeniä vanhoja, muuttavat ne kiihtyvällä vauhdilla kokonaisia toimialoja. Vähittäiskauppa ja media ovat esimerkkejä liiketoiminnoista, joita digitalisaatio juuri nyt muokkaa perusteellisesti. Vastaava murros on käsillä myös valmistavassa teollisuudessa. Teollisuus on jo monin tavoin hyödyntänyt tietotekniikkaa paitsi tuotteissa ja niiden suunnittelussa, myös tuotannon ohjauksessa ja automatisoinnissa. Silti tulossa olevat, teollisen internetin ja uusien valmistusteknologioiden vauhdittamat muutokset ovat niin perinpohjaisia, että esimerkiksi saksalaisen teollisuuden etujärjestöt kutsuvat kehitysvaihetta nimellä Teollinen vallankumous 4.0. Teollinen internet on teollisen vallankumouksen keskeinen ajuri. Tuotteet ja järjestelmät kykenevät keräämään tietoa toiminnastaan ja vaihtamaan sitä keskenään. Reaaliaikainen kommunikointi ulottuu myös tuotantoyksiköiden väliseen tietoliikenteeseen ja kokonaisten arvoverkostojen ohjaukseen. Kun kyky tuottaa ja hyödyntää isoja tietoaineistoja kehittyy, kyetään älykkäiden tuotteiden varaan rakentamaan myös monenlaisia palveluja. On arvioitu, että tavaroiden internetin (Internet of Things, IoT) synnyttämästä uudesta liiketoiminnasta 80 prosenttia on palvelubisnestä. Teollisen internetin rinnalla tuotantokäyttöön ovat työntymässä uudet valmistusteknologiat, kuten ainetta lisäävä valmistus (3Dprinttaus). Kun valmistettavuuden rajoitteet eivät enää entiseen tapaan ohjaa komponenttien ja tuotteiden suunnittelua, saadaan tuotteiden ominaisuuksia niin geometrian kuin materiaalien osalta optimoitua. Myös tuotannon sijoittaminen lähemmäksi asiakkaita, tuotannon hajauttaminen ja tuotteiden asiakaskohtainen räätälöinti helpottuvat. Teollisen internetin tapaan uusilla valmistusteknologioilla on näin suuri vaikutus valmistavien yritysten liiketoimintamalleihin. Kun PC-tietokoneet alkoivat ilmestyä koteihin, povattiin että niitä käytetään etupäässä sähköisenä reseptiarkistona. On riski, että myös teollista internetiä ja uusia valmistusteknologioita tyydytään soveltamaan nykyisiin tuotteisiin, vaikka uuden teknologian avulla olisi luotavissa tyystin uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Viime kädessä tähdellisintä on keskittyä asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Internetin tähänastisesta hyödyntämisestä on myös opittavissa se, että digitalisaatio muokkaa perinpohjaisesti liiketoimintamalleja. Näissä muutoksissa alakynteen jäävät yritykset, jotka uskoivat että muutos ei niihin saakka ulotu. Käynnistyneessä murroksessa edelläkävijät korjaavat suurimmat hyödyt. Muut voivat joutua kokemaan digitalisaatiosta vain sen nurjat puolet nykyisten liiketoimintojen menetyksinä. Tekes rahoittaakin edelläkävijöitä, jotka haluavat uudistaa tuotteita, palveluja ja tuotantoa teollisen internetin ja uusien valmistusteknologioiden avulla Kari Komulainen palvelujohtaja, kasvuyritykset Tekes Teollisuuden Näytelehti 15 sivu15.p , 16:38

15 1 6 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu16.p , 20:25

16 Tehokasta keernaporausta sarjatuotantoon Uusi FEIN KBM 50 auto -malli automaattisella, digitaalisesti ohjatulla porasyötöllä Uusi täysautomaattinen kaksiportainen magneettiporajyrsin FEIN KBM 50 auto on erittäin tehokas ja samalla käytettävissä täysin liikkuvasti: sen kompakti rakenne ja alhainen paino mahdollistavat käytön yhtä lailla työmaalla kuin työpajassakin. Markkinoiden ainoa digitaalisesti ohjattu automaattinen porasyöttö huolehtii vakiopituisista porausajoista ja jatkuvasta työn etenemisestä kaikkien tavanomaisten metallien työstössä. Erityisesti suurissa porausmäärissä tämä uusi tuote säästää siten aikaa ja kuluja. KBM 50 auto -malli täydentää keernaporausasiantuntija FEINin KBM-mallistoa ja kattaa kaikki magneettiporajyrsimen tärkeimmät käyttöalueet. FEIN KBM 50 auto on saatavana alan liikkeistä lokakuusta alkaen. 16,2 kg painava FEIN KBM 50 auto on markkinoiden kevyin automaattisella syötöllä varustettu magneettiporajyrsin. Siinä on automaattinen poransyöttö ja poramoottorin tehosta riippuvainen syöttönopeus: poramoottorin elektroniikka ja poransyötön elektroniikka vaihtavat koko ajan tietoja keskenään. Digitaalisesti ohjatun poransyötön ansiosta työ etenee tasaisesti. Kaikenkokoiset halkaisijat on siten helppo porata nopeasti ja tehokkaasti. Samalla moottoria suojataan ylikuormitukselta, ja optimaalisen syöttönopeuden ansiosta keernaporien käyttöikä pitenee. Vakiopituisten ja tahdistettujen porausaikojen ansiosta töiden kesto voidaan suunnitella etukäteen, jolloin tilaus- ja sarjatöissä säästyy huomattavasti aikaa ja kustannuksia. Automaattisen käytön ansiosta käyttäjä rasittuu vähemmän. Muunlaiset poraustyöt kuten kierukkaporaus, kierteitys, upotus ja kalvaus on helppo tehdä manuaalisessa konekäytössä vaihdettavan pyörimissuunnan ja MK3-kiinnityksen ansiosta. Työkaluttoman QuickIN-pikakiinnityksen ansiosta keernaporat voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti ilman avaimia. FEIN KBM -malliston kaikkien magneettiporajyrsimien tavoin KBM 50 auto -mallin kierrosluvultaan vakaa FEIN-suurtehomoottori on suunniteltu pitkää käyttöikää ja suurta tehoa varten ja se takaa taloudellisen porauksen. Lisäksi magneettiporajyrsin tarjoaa kaikki FEIN KBM -malliston edut: Poramoottorin johto on sijoitettu keskelle ja johtoletku laakeroitu kääntyvästi, jolloin kiinnijäämisen tai työkappaleeseen takertumisen vaara vähenee. Lisäksi siinä on 30 millimetriä pidennetty ja jäykistetty poramoottorin ohjaus entistä tarkempaan työskentelyyn sekä intuitiivinen käyttökenttä käyttäjän suorassa näkökentässä. Kaksinkertainen poramoottorin ohjaus takaa koneille markkinoiden suurimman iskualueen. Ainutlaatuista on iskualueen säätäminen ilman työkaluja kahdella kiinnitysvivulla poramoottorin sivulta. Mukava magneetin pitovoiman näyttö tukee käyttäjää koneen huolellisessa asettamisessa työkappaleen pinnalle. Magneetin etuosan 45 astetta viistottujen reunojen ansiosta koneissa on hyvä kulmamitta teräspalkkien uumissa käytettäväksi. FEIN on integroinut KBM 50 auto -mallin poratelineeseen työkaluttomasti irrotettavan painovoimajäähdytysvoitelujärjestelmän. Jatkuva jäähdytys lisää työkalun käyttöikää ja saa aikaan paremman leikkuu- ja lastuamistehon. Porateline on kantavana rakenneosana vaihteistokotelon tapaan valmistettu erittäin lujasta alumiinipainevalusta. Kuppirakenteena toteutettu poramoottori on vääntymätön ja se huolehtii pyörivien moottorinosien varmasta laakeroinnista. FEIN yrityksenä: Maailman ensimmäisen sähkötyökalun keksi yritys nimeltä C. & E. FEIN GmbH. Yrityksen perusti Wilhelm Emil Fein vuonna Vuonna 1895 FEIN kehitti maailman ensimmäisen sähkötyökalun: sähkökäyttöisen käsiporakoneen. Nykyään tämä perinteikäs yritys on maailmanlaajuista arvostusta nauttiva sähkötyökalujen valmistaja. Tämä saksalainen laatutyökalujen valmistaja kehittää ja valmistaa sovellusratkaisuja metalli-, rakennus- ja autoteollisuuden markkinasegmenteille ja on ammattilaislaatuisten ja erittäin luotettavien teollisuuden ja korjaamojen sähkötyökalujen asiantuntija. FEINilla on hallussaan yli 800 aktiivista suojaoikeutta, joista n. 500 on patentteja tai patenttihakemuksia. 19 kansainvälistä tytäryhtiötä ja yli 50 edustusta myy FEIN-tuotteita joka puolella maailmaa. FEIN on valmistanut huippulaatuisia sovellusratkaisuja jo yli 140 vuoden ajan Teollisuuden Näytelehti 17 sivu16.p , 20:25

17 Kuva: Muurlan Elektroniikka Oy 1 8 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu18.p , 16:21

18 Kuva: Muurlan Elektroniikka Oy Kuva: Halitic Tehokkuutta toimintaan SALOME-palvelukonseptin avulla Elektroniikkaa, elektromekaniikkaa, automaatiota ja tuotantojigejä, koneistusta ja ladontaa, muotoilua ja ohjelmointia - kaikkea tätä löytyy SALOME-koaliition alta. Neljän vahvan, oman erikoisosaamisen omaavan yrityksen osaaminen yhdessä nipussa lupaa asiakkaalle tehokkaampaa ja laaja-alaista palvelua, alan ammattilaisten keskellä. Halitic, Elmo Design, Saloteam ja Muurlan Elektroniikka ovat aloittaneet SALOMEyhteistyön palvellakseen parhaalla mahdollisella tavalla, kokonaisvaltaisesti asiakkaita, jotka tarvitsevat mekaniikan ja elektroniikan palvelu- ja tuotekokonaisuuksia. Halitic Haliticin osaamisen vahvuus on elektroniikkasuunnittelussa, painottuen erityisesti mittaustekniikkaan sekä erilaisiin tuotanto- ja teollisuusautomaation sovelluksiin. Elektroniikan erikoissovelluksissa hyödynnetään osaamista esimerkiksi piirilevyn sisään haudatuista komponenteista (EDC), sekä joustavista piirilevyistä (flex ja rigid-flex). - Nopeita signaaleja sisältäviä piirilevyjä simuloidaan Mentor Graphics HyperLynx ohjelmalla, kertoo Haliticin toimitusjohtaja Tero Kärkkäinen. Vuonna 2004 perustettu yhtiö työllistää kolme insinööri-tason koulutuksen omaavaa henkilöä. Yrityksen 120 neliön toimitilat sijaitsevat Salon Meriniityllä, Örninkadulla. Tänä päivänä heidät tunnetaan teknologia-konsultoinnista, jossa asiakasta opastetaan ja neuvotaan parhaan tuoteratkaisun löytämiseksi. - Meidän vahvuus on elektroniikan suunnittelussa, kertoo Haliticin toimitusjohtaja Tero Kärkkäinen. Kuva: Halitic Matkapuhelinteollisuudestakin osaamista ammentanut yhtiö vie noin 10% tuotannostaan Kiinaan ja Koreaan. Ehkä näkyvimpiä osaamisen kohteita ovat polttoaineasemien hintapylväät. - Monesti projektit ovat laajoja ja tarvitaan ns. multitalenttia selviämään koko kokonaisuudesta. Tässä kohden SALOME-koaliitio tulee sopivasti mukaan - Pystymme toimittamaan yhä kattavampia, räätälöityjä järjestelmiä todella joustavasti ja tehokkaasti asiakkaillemme, kertoo toimitusjohtaja Kärkkäinen. Teollisuuden Näytelehti 19 sivu18.p , 16:21

19 Kuva: Elmo Design Oy Kuva: Elmo Design Oy Elmo Designin Pekka Uski. Elmo Design Oy Uusi moottoriin integroitu käyttömme edustaa alansa ehdotonta huippua - Ota yhteyttä toimipisteisiimme saadaksesi lisätietoa Yhtiön päätoimiala on elektroniikkalaitteiden mekaniikan suunnittelu. Asiakkaalle tarjotaan myös teollista muotoilua, visualisointia ja animointia. Vuonna 1998 Sauvoon perustettu Elmo Design Oy on toiminut Salossa jo vuodesta Tänä päivänä toimitilat sijaitsevat vanhassa Saloran-pääkonttorikiinteistössä, ns. Ankkalinnassa. Yhtiö työllistää 5 henkilöä, koneautomaatio- ja konesuunnittelu- sekä tuotekehitysinsinöörejä ja teollinen muotoilija. Näkyvimpiä toimeksiantoja ovat olleet mm. maksukorttiautomaatit, puhelinlaturit, auton mittarit, hydrauliikkapuomien ohjausterminaalit, erilaiset virtalähteet, koteloinnit jne. Elmo Designin Pekka Uski katsoo luottavasti tulevaisuuteen. - Tarjoamme asiakkaalle tuotteen valmiiksi ideasta sarjatuotantoon. Muotoilun ja mekaniikan osaaminen samassa yrityksessä nopeuttaa tuotteen markkinoille saamista. Laajan tuotekehityskokemuksen ansiosta löytyy uusia ratkaisuja tuotehaasteisiin. SALOME-kuvio laajentaa entisestään osaamisen tasoa, - toisaalta tässä on meillä selkeät roolit ja vastuut, ja todella toimivaa yhteistyötä ammattitaitoisten osapuolten välillä, -Ja mikä parasta asiakkaalle päin vain yksi sopimuskumppani. Saloteam Oy:n myyntipäällikkö, Visa Niinimäki. Saloteam Oy Teollisuuden kokoonpanoon ratkaisuja valmistava Saloteam Oy taitaa tuotannon erilaiset tuotantojigit, aputoimilaitteet tuotannon ja erityisesti kokoonpanotyön tehostamiseen. Oikeat välineet tuovat nopeutta ja myös virheiden määrä vähenee. Valmistettavien tuotteiden jalostusarvo on korkea; 2D ja 3D mallinnuksesta ja suunnittelusta valmistukseen, mekaaniseen kokoonpanoon sekä laitteiston yhdistämiseen asiakkaan tuotantojärjelmään. Toimitetuissa tuotteissa voi olla mukana myös paineilmakomponentteja. Vuonna 1991 perustettu Saloteam työllistää 19 henkilöä, liikevaihdon ollessa luokkaa 2 milj. euroa. Noin 1800 m 2 toimitilat sijaitsevat Salon Meriniityllä, Ratakadulla. Tällä hetkellä tuotannosta suurin osa menee välillisesti vientiin; Etelä-Amerikkaan ja Kiinaan. Viimeisimmistä investoinneista Saloteam Oy:n myyntipäällikkö, Visa Niinimäki mainitsee mm. 5-akselisen monitoimisorvin, joka mahdollistaa erittäin vaativatkin ajot. Yhtiö työstää myös erikoismuoveja sekä alumiinia alihankintana. 2 0 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu18.p , 16:21

20 Kuva: Saloteam Oy Kuva: Saloteam Oy Kuva: Muurlan Elektroniikka Oy SALOME-verkoston edut tiivistetysti: - Yksi sopimuskumppani, joka hoitaa projektiin tarvittavan yhteistyön muiden kumppaniyritysten kanssa. - Laaja elektroniikan ja mekaniikan osaaminen ja palveluntarjonta tuotteen koko elinkaarelle. - Selkeät roolit ja vastuut, toimivaa yhteistyötä ammattitaitoisten osapuolten välillä. - Ei turhaa byrokratiaa, prosessit ovat nopeita ja tehokkaita, toimintavarmuus on korkea. - Sopimusneuvottelut ja tekniset keskustelut sujuvat joustavasti ja aikaa säästäen. - Toimintojen ja rajapintojen yhteensovittaminen on kitkatonta. - Vastuuhenkilöiden tavoitettavuus - asiakkaan on helppo löytää yhteyshenkilö, jolta pyytää tarjous Muurlan Elektroniikka Oy:n toimitusjohtaja, Jari Nyberg. Muurlan Elektroniikka Oy Muurlan Elektroniikka edustaa joustavaa elektroniikan sopimusvalmistusta 30 vuoden kokemuksella. Kaikilla avainhenkilöillä on pitkä, vuoden työkokemus elektroniikkateollisuudesta. Yhtiö tarjoaa tuotteiden valmistusta materiaalihankintoineen piirilevyladonnasta loppukokoonpanoon ja testaukseen. Kokonaisvaltaisissa projekteissa heillä on valmius myös tuotesuunnitteluun, tuotannollisuuden kehittämiseen ja tuotannon testauksen toteuttamiseen. Muurlan Elektroniikka Oy on 1983 perustettu toimivan johdon omistama yritys. - Pikaprotot valmistamme jopa yhdessä työpäivässä, lupaa Jari Nyberg Muurlan Elektroniikka Oy:stä. Hän on pääomistaja sekä toimitusjohtaja. Henkilökuntaa on 10 ja Muurlassa sijaitsevat tuotantotilat käsittävät noin 600 neliön tehdashallin. Nyberg näkee yhtiön menestyksen perustuvan hyviin yhteistyökuvioihin ja asiakkuuksiin. - Olemme joustava ja osaava tekijä, tarjoamme kannattavaa kumppanuutta. SALOME-yhteistyö antaa kaivattua lisävolyymiä, sillä laaja elektroniikan ja mekaaninen osaaminen mahdollistaa laajemman palveluntarjonnan tuotteen koko elinkaarelle. Teollisuuden Näytelehti 21 sivu18.p , 16:22

Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss.fi

Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss.fi Toimitusketju digitalisoituu kokonaan - manuaalisista tilauksista peritään jo palvelumaksuja Lisätietoja: Puh. 09-8622 0100 www.guehring.fi Logistiikkayritysten Liitto haluaa toimitusketjut Suomessa täysin

Lisätiedot

Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt

Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt Tarjoaa mahdollisesti kaksin- tai jopa kolminkertaiset öljynvaihtovälit kilpaileviin synteettisiin öljyihin verrattuna * Suunniteltu

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

YRITYS- UUTISET SAVON. RautaRakenne Räsänen. teräksestä

YRITYS- UUTISET SAVON. RautaRakenne Räsänen. teräksestä SAVON YRITYS- UUTISET Sisällä: s. 2-26 Teknologiateollisuus s. 27-63 Rakentaminen s. 64-72 Palo ja pelastus SAVON YRITYSUUTISET 1 2/2013 Huhtikuu pelhane Oy Jo 20 vuotta peltityötä Pelhane Oy on suomalainen

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

JUUKA. Kaikki pankkija. katon alta! Varaa aika numerosta 010 256 4201* UUDISTUVA. 7d31 KUNTA ASUMISEEN, YRITTÄMISEEN JA VAPAA-AIKAAN

JUUKA. Kaikki pankkija. katon alta! Varaa aika numerosta 010 256 4201* UUDISTUVA. 7d31 KUNTA ASUMISEEN, YRITTÄMISEEN JA VAPAA-AIKAAN Yritys- maailma Pohjois-Karjala Syyskuu 3/2011 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi -maalit

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Yrityswww.ekonomitoimisto.fi

Yrityswww.ekonomitoimisto.fi maailma Joulukuu 3/2012 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki konekäyttöisenä Aukipitolaitteet

Lisätiedot

NURMON LUKIO. Nuorten kasvussa vahvasti mukana. Etelä-Pohjanmaa Joulukuu 4/2011

NURMON LUKIO. Nuorten kasvussa vahvasti mukana. Etelä-Pohjanmaa Joulukuu 4/2011 Yritys- maailma Etelä-Pohjanmaa Joulukuu 4/2011 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki konekäyttöisenä

Lisätiedot

TeollisuusSuomi. Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13. Komponenttitoimitukset kone- ja laitevalmistajille, Etiketin tuntevaa painopalvelua, s.

TeollisuusSuomi. Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13. Komponenttitoimitukset kone- ja laitevalmistajille, Etiketin tuntevaa painopalvelua, s. TeollisuusSuomi ISSN: 1458-3259 SYYSKUU 2010 GRAAFINEN, PAKKAUS, ELINTARVIKE, AUTOMAATIO AINOASTAAN TEOLLISUUTEEN SITOUTUNUT JULKAISU Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13 Etiketin tuntevaa painopalvelua,

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

JA TEOLLISUUSUUTISET

JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu 4/2007 4/2011 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY

Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY 2 YRITYSMAAILMA Sijoitusten tuottoa kannattaa pohtia Korkotaso säilyy alhaisena Alkava kesä näyttää velallisen kannalta myönteiseltä. Lainojen

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Pohjanmaa-Oulu Marras-/joulukuu 4/2010

Pohjanmaa-Oulu Marras-/joulukuu 4/2010 Teollisuus maailma Pohjanmaa-Oulu Marras-/joulukuu 4/2010 KUOPIO Microkatu 1, 70210 Kuopio TAMPERE Kuninkaankatu 21, 5. krs, 33210 Tampere JYVÄSKYLÄ Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä ESPOO, Kappelitie 6

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com Pohjois-Suomen Yritys- maailma Kaivosseminaari 2013 Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Kaivosteollisuus s. 16-47 Kesäkuu 3/2013 Tuulilasin vaihto ja korjaus TORNION LASI KY Torpinkatu 11, 95420 Tornio Puh. 016-445

Lisätiedot