Energiayhtiö ADVEN ja Finnprotein solmivat sopimuksen biohöyrytoimituksesta. Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiayhtiö ADVEN ja Finnprotein solmivat sopimuksen biohöyrytoimituksesta. Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto"

Transkriptio

1 Energiayhtiö ADVEN ja Finnprotein solmivat sopimuksen biohöyrytoimituksesta - Adven ja Finnprotein ovat solmineet pitkäaikaisen sopimuksen, jonka myötä Adven tulee toimittamaan Finnproteinille bioenergialla tuotettua höyryä. Toimitettava energiavolyymi vastaa noin uuden omakotitalon vuosittaista lämmön kulutusta. Adven rakentaa toimitusta varten käyttöönsä ja omistukseensa uuden bioenergialaitoksen, jonka säädettävyys ja toimitusvarmuus ovat ensiluokkaisia. Laitos tulee olemaan toistaiseksi Advenin suurin jaksottaisessa käytönvalvonnassa oleva biohöyrylaitos. Polttoaineena laitos tulee käyttämään puupohjaista biomassaa. Laitos rakennetaan nopealla tahdilla ja se tullaan ottamaan käyttöön jo vuoden 2015 alkupuolella. - Bioenergiapohjainen höyryntuotanto vahvistaa entisestään Finnproteinin kestävään kehitykseen perustuvaa strategiaa ja parantaa kustannustehokkuuttamme merkittävästi, kertoo toimitusjohtaja Kim Kronstedt Finnproteinilta. - Uusikaupunki on mukana HINKU -hankkeessa (Kohti hiilineutraalia kuntaa), jossa kaupunki sitoutuu vähentämään CO2 päästöjä 15 % vuoteen 2016 ja 80 % vuoteen 2030 mennessä. Biohöyrylaitos tulee pienentämään Uudenkaupungin CO2-päästöjä lähes 40 %, kertoo HINKU hankkeen projektipäällikkö Reijo Laine. - Sopimus on vahva osoitus kilpailukyvystämme elintarviketeollisuuden termisen energian toimittajana ja prosessoijana. Panostamme vahvasti energiatehokkaisiin ja ympäristömyönteisiin ratkaisuihin, joiden kautta asiakkaidemme tuotannon arvoa nostetaan ja energiahuollon kokonaiskustannukset pidetään kilpailukykyisinä, kertoo toimitusjohtaja Matti Viljo Advenilta. Finnprotein jalostaa geenimuuntelemattomasta soijasta soijatuotteita rehu-, kalanrehu- sekä elintarviketeollisuuden tarpeisiin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Finnproteinin Uudenkaupungin laitos on Euroopan suurin täysimittainen, monivaiheinen soijajalostamo. Sen vuotuinen soijankäsittelykapasiteetti on tässä vaiheessa tonnia Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu2.p , 19:53

2 Tuotantotilan koordinaattimittauskoneet Lisätietoja Carl Zeiss Oy puh Teollisuuden Näytelehti 3 sivu3.pmd , 16:30

3 Eurooppa saa jättimäisen teräsmiehen D-tekniikan avulla rakennettu 30-metrinen Man of Steel -patsas valvoo Englantia. -30-metrinen Man of Steel -metalliveistos asennetaan kukkulalle Sheffieldin kaupungin kupeeseen Englantiin ohjelmistoyritys Dassault Systemèsin 3D-tekniikan avulla. Teräsmiespatsaan tarkoitus on inspiroida kaupunkilaisia yhteisölliseen yritystoimintaan ja yhteisöhankkeisiin. Veistos tulee istumaan lähellä M1-moottoritietä, jolla kulkee päivittäin noin ajoneuvoa. - Veistos kuvastaa ihmiskuntaa ja sen aikaansaannoksia. Koostaan huolimatta veistoksen ei ole tarkoitus olla uhkaava tai päällekäyvä. Valmis 30- metrinen teräsmies julkistetaan vuonna 2015, kertoo veistoksen suunnittelija Steve Mehdi. 3D-tekniikka mahdollisti suunnittelun Veistos mallinnettiin lopulliseen muotoonsa Dassault Systèmesin 3D-työkaluilla. Taiteilijan pakkausteipistä ja pronssista valmistetut alkuperäisteokset ensin digitoitiin laser-skannereilla 3D-malliksi Sheffield Hallamin yliopistossa. Virtuaalinen 3D-teräsmies oli sen jälkeen muokattavissa ja skaalattavissa eri kokoja ja valmistusmateriaaleja varten. - Dassault Systèmesin innovatiiviset 3D-työkalut mahdollistivat digitoidun informaation muuntamisen rakennusinsinööreille sopivaan muotoon, mikä helpotti merkittävästi patsaan rakenteellista suunnittelua. 3D-teräsmies ja siihen liittyvä data ovat suunnittelijoiden, rakentajien, sidosryhmien ja yleisön nähtävillä jo ennen patsaan valmistumista, kertoo Dassault Systèmesin Pohjois-Euroopan alueen toimitusjohtaja Stephen Chadwick. Pienet teräsmiehet jo valmiita 30-metrisen patsaan valmistus vaatii yli satapäisen tiimin, joka koostuu eri alojen paikallisista ammattilaisista. Projektin kaikissa vaiheissa on hyötyä tarkasta 3D-mallista. Veistoksesta on jo valmistettu kolmemetrinen versio Sheffieldin Hallam - yliopistossa, minkä lisäksi teoksesta on valmistettu 30-senttimetrinen, pronssinen keräilyversio. Hopeinenkin patsas on jo suunnitteilla Turku Rydöntie 12 A Tampere Nuutisarankatu 14 A Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014

4 Teollisuuden Näytelehti Toteutus Toimitusjohtaja: RAIJA NIEMINEN Päätoimittaja: JOUKO NIEMINEN Toimittajat: THERESA KETOKOSKI SATU NYBERG Toteutuksessa mukana: Koneistus Ora Oy / Marko Hietanen Yleismies Rauli Paju Oy Ota-Tuote Oy / Outi Iso-Ahola SALOME Konetalo Bau-Met Oy Econosto Oy / Martti Lehto Tekes jne. Toimitus/ ilmoitusmyynti: Teollisuuden Näytelehti Turuntie 3 III krs SALO Puhelin:(02) Telefax:(02) SISÄLTÖ Teollisuuden Näytelehti on teollisuuden ammattilaisten hyötylehti. Lehden aluetta ovat kotimaisen valmistavan teollisuuden sektorit: metalli, muovi, elektroniikka, automaatio, mekatroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, valimo, kunnossapito, alihankinta jne. Teollisuuden Näytelehti julkaisee sitoumuksetta kirjoituksia ja kuvia edustamiltaan alueilta. Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot: Teollisuuden Näytelehti ei varastoi taikka säilytä, eikä myöskään palauta sille tilaamatta lähetettyjä aineistoja. Mikäli lehti kuitenkin julkaisee, joko painetussa muodossa taikka Internetissä, tilaamatta lähetettyjä kuvia taikka tekstejä, katsotaan tekijän toiminnallaan luopuneen tekijän oikeuksistaan, edellä mainittujen aineistojen ja materiaalien osalta. Kaikkia aineistoja koskevaa: Mikäli teksti-, kuva,- taikka ilmoitusaineisto pitää sisällään sellaisia lainauksia minkä käyttöön ei lähettäjällä ole ollut tekijän oikeuksia, vastaa lähettäjä niistä yrityskohtaisesti / henkilökohtaisesti, kuten laissa säädetty on. Teollisuuden Näytelehti ei vastaa taloudellisesti tekstien sisällön-, kuvien tai piirrosten virheettömyydestä. Ilmoitusasiakas on vastuussa ilmoituksen sisällöstä, myös muille osapuolille, sekä vahingonkorvaus-velvollinen kolmannelle osapuolelle sekä lehdelle. Edellä mainittu koskee myöskin ilmoitukseen kytköksissä olevia kirjoituksia, täysin riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt. Mikäli ilmoitusta ei voida lehdestä johtuvista syistä julkaista määrätyssä numerossa määräaikana, esimerkiksi aineiston myöhästymisen, kirjapainosta johtuvan myöhästymisen taikka lakon johdosta tahi muun vastaavan syyn johdosta, lehti ei ole korvausvelvollinen ilmoittajalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli on mahdollista voidaan ilmoitus julkaista seuraavassa lehdessä. Lehden vastuu julkaisematta jääneestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan, joka luonnollisesti palautetaan asiakkaalle, mikäli ilmoituksen julkaisemista seuraavassa numerossa ei voida tehdä. Maksamattomien ilmoitusten julkaisematta jättämisestä lehti ei kanna mitään vastuuta. Virallinen reklamaatio aika on kahdeksan vuorokautta lehden ilmestymisestä. Myöhemmin tehdyt valitukset voidaan jättää käsittelemättä. Yritysjohtajat uudistamaan suorahakualaa Suomalaisten yritysten tulee varautua paremmin siihen, millaista osaamista johtajilta tarvitaan tulevaisuudessa. Valinnoissa tarvitaan rekrytointiosaamisen lisäksi syvällistä toimialatuntemusta. Joukko kokeneita suomalaisia yritysjohtajia lähtee mukaan suorahakualalle uudistamaan alan pölyttyneitä käytäntöjä yhdessä suorahakuyhtiö InHunt Groupin kanssa. Uudessa InHunt Executive -yhtiössä on tässä vaiheessa osakkaina ja neuvonantajina seitsemän yritysjohtajaa: Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen, Poutun toimitusjohtaja Pekka Kosonen, mm. Wihurin ja Haltin ex-toimitusjohtajana tunnettu Matti Mustaniemi, Stanton Chasen extoimitusjohtaja ja pitkän linjan headhunter-ammattilainen Asser Lindholm, Wulff Entren toimitusjohtaja Topi Ruuska sekä helmikuussa Gasumin toimitusjohtajan tehtävästä poisjäävä Antero Jännes. Lisäksi mukana on myöhemmin julkistettava henkilö, jolla on yli 30 vuoden kokemus vaativista taloustehtävistä. - Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten kovatasoisia henkilöitä uudessa yhtiössä on mukana. Suorahakuyrityksillä on iso rooli ja myös vastuu siinä, että suomalaisissa yrityksissä on sellaista osaamista, jota muuttuva toimintaympäristö vaatii. Se on yritysten uudistumisen ja sitä kautta menestymisen ehdoton edellytys, sanoo InHunt Groupin toimitusjohtaja Hannu Mänty. - Johtajien rekrytointi on yrityksen ja organisaatioiden keskeisimpiä investointeja. Olen lähes 20 vuoden aikana rekrytoinut yli sata johtajaa eri tehtäviin, ja olen hyvin innostunut InHunt Executive Advisor -roolistani. Uskon, että pystyn kokemuksellani auttamaan yrityksiä nopeampaan ja täsmällisempään rekrytointiin, kommentoi Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen. Lisää läpinäkyvyyttä ja parempaa toimialaosaamista Suomen suorahakumarkkina ja erityisesti ylimmän johdon hakutoiminta on ollut perinteisesti harvojen toimijoiden käsissä. - Monilta suorahakuyrityksiltä puuttuu aito toimialaosaaminen tai tietyssä tehtävässä vaadittava substanssiosaaminen. Yksi henkilö ei voi olla jokaisen alan ja tehtävän asiantuntija, jolloin parhaimpien saatavilla olevien kandidaattien löytäminen prosessiin on epävarmaa, sanoo Hannu Mänty. Suorahaku mielletään perinteisesti vähän mystiseksi toiminnaksi, jonka prosessit ovat vaikeita ymmärtää. Parhaiden osaajien löytyminen edellyttää nykytilanteessa läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja myös kattavaa kansainvälistä verkostoa. - InHunt Group onkin juuri solminut yhteistyösopimuksen Euroopan suurimpiin kuuluvan Hunting Heads -suorahakuverkoston kanssa. Yhteistyön ansiosta toimintakenttämme on nyt aidosti kansainvälinen, ja voimme palvella sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiakkaita, Mänty toteaa Sisällysluettelo 3 / 2014 Sisällysluettelo 3 / 2014 Energiayhtiö ADVEN ja Finnprotein solmivat sopimuksen biohöyrytoimituksesta...s.2 Eurooppa saa jättimäisen teräsmiehen...s.4 Metallin ja muovin mekaaninen työstö, pienten kappaleiden automaattisorvaus - ALIHANKINTANA...s.8 Toistasataa yritystä on jonossa kansainvälisille Alihankinta-messuille...s.11 Yleismies Rauli Paju Oy tekee tuotteet puusta ja metallista...s.12 Uudistuvateollisuus - liiketoimintaa älykkäistä tuotteista ja tuotannosta...s.15 Tehokasta keernaporausta sarjatuotantoon...s.16 Tehokkuutta toimintaan SALOME-palvelukonseptin avulla...s.18 Prosessin pehmeä parantaminen...s.22 Autouutuuksia: Toyota RAV4, uusi Mercedes Benz V-sarja ja Citroen C4 Cactus...s.25 Laitteet prosessiautomaatioon toimittaa Econosto Oy...s.28 Nauretaan näyttävästi...s.30 sivu5.p , 15:16

5 PÄÄTOIMITTAJALTA Suomi nousuun Suomi nousuun sanovat kaikki yhtä aikaan, mutta kun sitten olet yritysjohtajan kanssa kasvotusten ja kysyt miten menee, niin vastaus on, että ei tämä kurjuutta kummempaa. Poikkeama aiempaan on jyrkkä, sillä nyt isoilla yrityksillä menee heikosti, taikka sitten en ovat vieneet tai viemässä yrityksensä tuotannon painopisteen ulkomaille. Tilalle on tulossa PKT sektori, joka on se tulevaisuuden suurin työllistäjä. Kaikki kuitenkin riippuu siitä miten suomalainen työ voidaan myydä ulkomaille, sillä vaihtoehtoja on useita. Päätoimittaja Jouko Nieminen Suomesta puuttuu esimerkiksi alihankintatyötä ulkomaille myyvä kauppahuone joka palvelee vain Suomalaista PKT sektoria. Nyt joku jo ajattelee, että se sopii oikein hyvin Teknologiateollisuuden toimenkuvaan. On totta, että siellä on jo jotakin sen suuntaista toimintaa. Toivon kuitenkin, että niin ei tule tapahtumaan, sillä sitä voitaisiin pitää kartellina, jossa maksumieheksi joutuvat myös ne, jotka ovat kyseisen yhdistyksen jäseniä vain sen johdosta, että ovat mukana työnantajaliitossa. - Teknologiateollisuudella voi olla kuitenkin sellainen tytäryhtiö, joka tuon kauppahuoneen edellytykset täyttää. Kyseessä olisi siis jo aloitetun kehitystyön edelleen kehittäminen sellaiselle tasolle, että se on jokaisen yrityksen saatavilla, siis myös sellaisen, joka ei ole kyseisen liiton jäsen. Ehkä on kuitenkin parempi, että tuo mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa toimiva yritys on Suomen valtion omistama, sillä suurin hyöty sellaisen olemassa olosta tulee tietenkin Suomen valtiolle. Vielä parempi on, jos jokin yksityinen tai osuuskuntapohjainen taho lähtee sellaista toimintaa kehittämään. Yhtenä vaihtoehtona voidaan pallo heittää, vaikka paikallisille osuuskaupoille, joilla on hyvä mahdollisuus lähteä näin valloittamaan maailmaa. Positiivinen ilmapiiri on valtaamassa maamme teollisuutta sukupolven vaihdosten myötä. On sanottu, että alle nelikymppiset suhtautuvat tulevaisuuteen paljon positiivisemmin kuin yli kuusikymppiset. Ehkä näin on, en ole tutkinut asiaa, uskon vain tässä suhteessa muiden lausuntoihin. Joka tapauksessa yrittäjien nuoretessa positiivinen ilmapiiri kasvaa. On myös huomioitava, että nuorilla yrittäjillä on paljon enemmän virtaa kuin vanhemmilla kolleegoilla. Vanhemmat taas pääsevät tavoitteeseensa vähemmällä. Joka tapauksessa myönteinen ja positiivinen ilmapiiri valtaa tällä hetkellä alaa. Esimerkkinä voidaan mainita vaikka erään erityisen toimialan johtajan lausunto, että omalta alaltamme on vähentynyt kolmasosa yrityksistä, kun ajattelemme positiivisesti, niin meille jäljelle jääneille on nyt enemmän asiakkaita kuin ennen. Suomalaisen alihankkijan vahvuudet. Kun ulkomainen ostaja saapui erääseen yritykseen johtajalta kysyttiin, kuinka monta tuotetta teette kun tilauksessa on kaksi kappaletta. - Teemme vain nuo kaksi kappaletta, sillä niin sanotulle yövuorolle, eli piraattien valmistajalle emme Teidän tilamaanne tuotetta valmista. Tehtaamme päätavoitteet on tehdä tuote korkeimmalla mahdollisella laadulla, tarkasti sovittuun aikaan mennessä ja jopa kohtuuhintaan. Emme siis ole halvin, mutta luotettavin kylläkin. Näillä lauseilla tuon alihankkijan ulkomaan valloitus alkoi vuosi taaksepäin ja heillä näyttää tällä hetkellä menevän todella hyvin. Tuo edellä mainittu menestystarina saattaa olla alku ja perusta myös muille suomalaisille alihankintaa ulkomaille myyville alihankinta yrityksille Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu6.p , 16:15

6 Konetalo Bau-Met Oy:llä vahva alkuvuosi konekaupassa Lamminsivu valitsi Böcker puominosturit Konetalo Bau-Met Oy ja tamperelainen Lamminsivu Oy ovat tehneet sopimuksen hinattavan Böcker puominosturin toimittamisesta, nosturi toimitetaan maaliskuussa ja sopimus sisältää option neljälle lisäkoneelle. Böcker on edelläkävijä ja omaa vuosikymmenien kokemuksen hinattavista nostureista, tämä helpotti päätöstä, kertoo toimitusjohtaja Vesa Lamminsivu. Markkinoilla on tilaus uudelle konetyypille, Böcker puominosturi voidaan vuokrata loppukäyttäjälle ilman kuljettajaa ja käyttösovelluksia on runsaasti mm. julkisivu-, lasi- ja hirsitaloasennukset sekä iv-konehuoneet ja nosturin käyttö on mahdollista rakennuksen katolla tai kerrosholveilla, Lamminsivu jatkaa. Pirkanmaan Asennustekniikalle Böcker puominosturi ja Niftylift kuukulkija Konetalo Bau-Met Oy on toimittanut tamperelaiselle Pirkanmaan Asennustekniikalle hinattavan Böcker puominosturin sekä Niftylift kuukulkijan. Böcker puominosturi on erittäin tehokas julkisivuasennuksissa ja parantaa kilpailukykyämme merkittävästi, kertoo yrittäjä Pertti Airosto. Diesel-käyttöisen 4-veto kuukulkijan työkorkeus on 21m ja sivu-ulottuma huikeat 13m täydellä korikuormalla ja laite painaa vain 6,3 tonnia, näillä ominaisuuksilla nostin on markkinoiden ehdoton ykkönen ja todella hyvä apuväline julkisivuasennuksissa, Airosto jatkaa. TEOLLISUUSPESUKONEET TeijoViverk Oy Ab Harjuntie 8, NAKKILA Puh. (02) Cramolle Niftylift kuukulkijoita Cramo Finland Oy:lle toimitettiin 5 kpl Niftylift HR12NE kuukulkijoita. Akkukäyttöisen kuukulkijan työkorkeus on 12m ja sivu-ulottuma 6,1m täydellä korikuormalla, kapea nostin (1,5m) painaa vain 3,1 tonnia. Kompakti koko ja laitteen keveys olivat ratkaiseva tekijä valinnalle, nostinta voidaan käyttää kerrosholveilla, kertoo tuotepäällikkö Kai Korhonen. Asiakaspalaute nostimista on ollut positiivista, yleensä kun palautetta ei juurikaan tule, Korhonen jatkaa. Konetalo Bau-Met Oy on rakennusteollisuuden palveleva konetoimittaja, joka uskoo laatuun. Yritys on erikoistunut rakennuskoneiden, -telineiden ja -laitteiden maahantuontiin ja myyntiin sekä jälkimarkkinointiin Teollisuuden Näytelehti 7 sivu7.pmd , 16:33

7 Koneistus Ora Oy on erikoistunut metallin ja muovin mekaaniseen työstöön ja erityisesti pienten kappaleiden automaattisorvaukseen. Metallin ja muovin mekaaninen työstö, pienten kappaleiden automaattisorvaus - ALIHANKINTANA Koneistus Ora Oy on todella hyvä esimerkki siitä, miten vanha sukupolvi on opettanut työntekijästä yrittäjän ja toiminnan jatkajan. Marko Hietanen osti työnantajaltaan yrityksen vuonna 2010, työskenneltyään siinä ensin usean vuoden ajan ammattikoulun ja armeijan jälkeen. Nyt yhtiö on ollut hänen omistuksessa kolmisen vuotta, ja isompia toimitiloja kaivataan; tuotannonkasvu tuo lisää koneita ja henkilökuntaa. Tiesitkö, että Lenze tarjoaa automaatiotuotteet omilta tehtailtaan Saksasta vaihdemoottoreista ja taajuusmuuttajista servoihin, servovaihteisiin ja aina ohjausjärjestelmiin ja kosketusnäyttöihin asti - Ota yhteyttä toimipisteisiimme saadaksesi lisätietoa Toiminnan jatkaminen oli hänelle selviö. Hän halusi tehdä töitä käsillään ja manuaalikoneilla, koska siinä todellinen ammattitaito punnitaan.. Ei ollut mitään järkeä luopua jo opitusta ammattitaidosta. Kauppaan kuului olemassa oleva laaja asiakaskunta sekä konekanta. Konekanta koostuu pääasiassa käyräohjatuista tankoautomaattisorveista. Isot sarjat saadaan nopeasti ajettua useamman koneen yhteisajolla. - Toki on mainittava, että meitä on huomattavasti auttanut uskollinen asiakaskunta, sanoo Hietanen. Asiakkainamme on elektroniikka-, rakennus- sekä metalliteollisuuden eri toimijoita. Koneistus Ora Oy:n toiminnan painopiste on metallin ja muovin mekaaninen työstö ja erityisesti pienten kappaleiden automaattisorvaus. Yhtiö on toiminut metalliteollisuuden alihankkijana jo vuodesta Yrityksen tehokkaassa käytössä olevat toimitilat sijaitsevat Hervannan Ruskon teollisuusalueella. Kun puhumme sarjatuotannosta tankoautomaattien osalta niin ainesvahvuudet, joista sorvattava kappale tehdään ovat 3-60 mm ja pituudeltaan kappaleet ovat enintään 350 mm. Kärkisorvilla tehtyinä yksittäiset kappaleet, kuten akselit voivat olla myös pidempiä ja isompia halkaisijaltaan. 8 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu8.p , 20:06

8 Tuotannossa pienin valmistettava määrä on yksi kappale, mutta sarjatuotannossa kappalemäärät vaihtelevat kymmenestä kappaleesta useaan sataan tuhanteen kappaleeseen asti. Materiaalina käytettävät raaka-aineet löytyy pääasiassa omasta varastosta, erikoismateriaalit tulevat poikkeustapauksissa asiakkaalta. - Pyrimme kuitenkin siihen, että varastostamme löytyy asiakkaan tuotteeseen käytettävä materiaali. Tästä on se hyöty, että asiakkaan tuote saadaan tuotantoon heti, eikä materiaalin tilaamiseen ja toimitukseen menevä aika ole tavaran valmistusta hidastamassa. Materiaaleina voivat olla automaattiteräs, ruostumaton teräs, kupari, messinki, alumiini sekä muovipuolelta mekaaniseen työstöön soveltuvat muovit. Aines voi olla pyörötankoa, neli- tai kuusikulmaista tankoa taikka putkea. Pääasiallisia alihankintatuotteita ovat erilaiset akselit, holkit, helat, niitit, tapit jne. Lisäksi on mainittava holkit sisä- taikka ulkokierteellä. Erikoismutterit joko yksittäiskappaleina taikka sarjatuotantona. - Konepaja on toiminut metalliteollisuuden alihankkijana jo vuodesta Yrityksen tämän hetkiset toimitilat sijaitsevat Hervannan Ruskon teollisuusalueella. - Uusia toimitiloja ollaan harkitsemassa, kertoo Marko Hietanen. - Isompia tiloja ollaan etsimässä, joten tarjouksia saa lähettää, sanoo Marko Hietanen, näyttäen samalla muutamaa konetta, jotka eivät mahdu toiminnalliseen käyttöön, nykyisissä toimitiloissa. Etusijalla on tietenkin Tampereen alue, sillä kotimme on täällä, mutta kaikki tarjoukset otetaan kiinnostuksella vastaan. Tällä hetkellä tuotannossa on 2-4 henkilöä, tarvetta myös uusien työntekijöiden palkkaamiseen on, mutta se on ajankohtaista vasta uusien toimitilojen myötä. Koneistus Ora Oy palvelee kokonaisvaltaisesti. Usein valmistettava tuote tarvitsee niin sanotusti lisäjalostusta, jota teetämme yhteistyökumppaneillamme, meidän alihankkijoillamme. Usein tarvitaan sähkösinkitystä, taikka jotain muuta pinnoitusta (maalausta). Teollisuuden Näytelehti 9 sivu8.p , 20:06

9 Usein kysytään myös lämpökäsittelyitä; tuotteen hehkutusta taikka karkaisua. Eli asioita, jotka vaativat oman alansa ammattilaisia tekemään ja tietenkin toimintaan tarvittavat koneet ja laitteet. Myös nämä palvelut voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisen tarjouksen pohjalta. Lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme myös centerless hiontaa omassa tuotannossa. Yleensä kun keskustellaan koneistusalan yrityksestä puhutaan metalleista ja sivuutetaan muovit ikään kuin ne eivät kuulu joukkoon. Koneistus Ora Oy on erikoistunut myös teknisten muovien työstöön. Koneenrakentajat ovat todenneet muovin hyväksi materiaaliksi moneen eri tarkoitukseen ja sen johdosta teknisen muovin työstäminen on yhtiöllemme yhä tärkeämpi tuotannon sektori. Muovien työstämisessä materiaalin tuntemus ja työstettävyys ovat ne avainasiat, joita yhtiömme kykenee asiakkailleen tarjoamaan, sanoo Marko Hietanen. Tällä hetkellä on hitokseen töitä, mutta pieni lisä ei tee pahaa, sillä siirtyminen vuorotyöhön on hyvinkin mahdollista. Koko ajan on mentävä eteenpäin ja suunnitella tuotantoa asiakkaillemme edullisella tavalla. Töiden vastaanotto. Vanhojen asiakkaiden kanssa työt tulevat totuttuun tapaan ja ne tehdään jo tutuksi tulleella tavalla. Uudet asiakkaat otetaan vastaan tarjouskyselyjen pohjalta, joita meille tulee sähköpostiin. Tärkeää on saada tuotteesta tiedot; kuvat, materiaali, kappalemäärä jne. tarjouslaskennan tueksi. Monesti myös asiakkaan kanssa yhteistyössä suunnitellaan kappaleet oikeanlaiseksi tekemällä koesarjoja ennen varsinaista tuotantosarjaa. Tunnustusta vanhemmalle ikäpolvelle. Kun keskustelu kääntyy henkilötasolle, antaa Marko Hietanen todella merkittävän tunnustuksen entiselle työnantajalleen Asko Oralle saamastaan ammatillisesta koulutuksesta tälle automaattisorvaus puolelle. Nuoria yrittäjiä/työntekijöitä jotka näillä koneilla nykyään osaa vielä tehdä, ei varmasti ole montaa suomessa. Näen sen myös etuna meille. Konekannallamme pystymme valmistamaan kustannustehokkaasti niin pienet kuin suuretkin sarjat. Tällä hetkellä saa todella hakea sellaista koneistajaa taikka sorvaria, joka kykenee tekemään asetuksia koneisiin/ itsenäisesti hoitamaan työnsä alusta loppuun. Kauhakorvenkatu 28, Tampere P. (03) Koneistus Oran konekanta: Sorvit: - Traub A15/ A25 12kpl - Traub A15/ 25 3kpl, poraus- ja kierteytyslaitteella - Traub TK30 makasiinisyöttölaitteella - Traub TK60 Hydraulisyöttölaitteella - Traub TD26 5kpl - Colchester Mascot 1600 kärkisorvi 2m kärkiväli - Paragon rc-12 centerless hiomakone - Strohm M-125 Jälkityöstöön: - Traub MGA 26A kierrelaite 2kpl - Streicher viisteprässi - penkki- ja pylväsporakoneet 8kpl - öljy/ pesulinko 2kpl - kappaletärytin 2kpl - Rollwach italiana tärymylly 1kpl - Ixion poraus-/ kierteytysautomaatti Muut: - kaasuhitsauslaitteet - karkaisu-/ hehkutusuuni - Kemppi PHS 4S vastushitsauskone 40kVA - Macc 300 special 300S saha - Kawaragi poranteroituskone - penkkihiomakoneita 6kpl Nämä koneet ovat siis tällä hetkellä käytössä Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu8.p , 20:06

10 Toistasataa yritystä on jonossa kansainvälisille Alihankinta-messuille Kansainväliset Alihankinta-messut kokoavat teollisuuden alihankinnan ammattilaiset Tampereelle jälleen Suomen johtavan teollisuuden messutapahtuman teemana on tänä vuonna koneenrakennus, joka on suomalaisen hyvinvointivaltion keskeinen tukipilari. Suomi on koneenrakennuksen edelläkävijämaita ja Piilaaksona toimii Tampere, jonne alan osaaminen on vahvasti keskittynyt. Koneenrakennus koskettaa valtaosaa myös Alihankinta-messujen tuhannesta näytteilleasettajasta. Alihankinta tulee olemaan tänäkin vuonna loppuunmyyty. Valoisampia aikoja odottavat alihankintayritykset kokevat tapahtuman tärkeänä markkinointi- ja verkostoitumispaikkana. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen viisi hallia täyttävillä Alihankinta-messuilla on noin 1000 näytteilleasettajaa 20 maasta. Alan tuotteet, palvelut ja innovaatiot esittelevään tapahtumaan tutustuu vuosittain noin teollisuuden ammattilaista. Yrityksille tapahtuma merkitsee ainutlaatuista tilaisuutta verkostoitua ja hoitaa asiakassuhteita. Alihankinta on heille yhtä kuin kolme vuoden tärkeintä päivää. - Viime syksyn messuille valmistui E- halli, jonka myötä Alihankinnan näytteilleasettajamäärä ja näyttelypintaala kasvoivat kymmenellä prosentilla. Osastopaikkoja vapautuu vuosittain noin 30 ja paikasta on kiinnostunut toistasataa yritystä, joten kaikille ei ole tilaa. Tärkeintä on säilyttää messujen luonne alihankintateollisuuden kohtaamispaikkana, joten päätuoteryhmiin kuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset ovat uusien tulijoiden kohdalla etusijalla. Ohjelmassa nostetaan teeman mukaisesti esille koneenrakennus. Näillä messuilla kaikki suomalaisen koneenrakennuksen alihankkijat ovat edustettuina, joten aihe koskettaa laajasti. Pyrimme lisäämään myös messujen kansainvälisyyttä ohjelmatarjonnan ja verkostoitumismahdollisuuksien muodossa, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Jani Maja Tampereen Messut Oy:stä. FIMECCin Harri Kulmala: Piilaaksossa riskipääoma, osaaminen ja yrittäjyys ovat kunnossa Koneenrakennus on suomalaisen hyvinvointivaltion keskeinen tukipilari, koska sitä harjoittamalla hankimme suuren julkisen sektorimme rahoittamiseksi välttämättömiä vientituloja. Tämän monitoimialaisen ja -teknologisen koneenrakennusalan lopputuotteissa voimme viedä maailmalle mitä tahansa ohjelmisto-osaamisesta alkaen. Yhteistyökumppanina tämän vuotista teemaa on toteuttamassa FIMECC Oy (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster), joka on koneja metalliteollisuuden tarpeita edistävä strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). FIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala toteaa Suomen olevan koneenrakennuksen edelläkävijämaa, jossa alan osaaminen on keskittynyt Piilaakson tapaan Tampereelle. - Suomesta on kehittynyt vaativien erikoistuotteiden johtava koneenrakennusmaa, koska meillä on vaikeat olosuhteet ja niukat resurssit. Pystymme rakentamaan monimutkaisiin sovelluksiin yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja. Osaamme myös yhdistää toimijoita kansakuntaan sisäänrakennetun luottamuksen ja joustavuuden ansiosta tehokkaasti. Tampereelle on keskittynyt suuri osa suomalaisen koneenrakennuksen johtavia toimijoita ja erityisesti heidän tutkimus- ja kehitysyksiköitään. Tampereella koneenrakennuksesta kiinnostunut kohtaa varsin todennäköisesti muita, joilla on ideoita tai ratkaisuja hänen haasteisiinsa. Tällainen keskittyminen johtaa kerta toisensa jälkeen uusiin innovaatioihin ja näin Tampereella on käynyt. Piilaaksossa on kolme asiaa, jotka ovat kunnossa: riskipääoma, osaaminen ja yrittäjyys. Tampereella näitä on aina löytynyt varsin koneenrakennussuuntautuneesti, sanoo FI- MECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala. - Tampereella on myös teknologiapuolen ykköstapahtuma Alihankinta, joka on juuri oikea paikka nostaa koneenrakennus esille. Ulkomaalaisten näytteilleasettajien ja messuvieraiden solmimat liikesuhteet tukevat suomalaisen koneenrakennuksen menestystä ja tätä kautta nostavat alamme tärkeyttä. Monissa maissa, kuten esimerkiksi Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, toteutetaan laajoja systeemisiä ohjelmia valmistavan teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi. Suomenkin valtiovallan tulisi herätä siihen, että valmistavan teollisuuden menestys on nerokas tapa huolehtia tasaisesta tulonjaosta työllisyyden kautta. Odotan messuilta mielenkiintoisia keskusteluja ja valtiovallan toimenpiteitä sen hyväksi, että digitaalitalouden uhka työpaikkakadosta käännetään lisääntyneen strategisen ymmärryksen myötä mahdollisuudeksi viedä digitaaliajan valmistavan teollisuuden tuotteita ja palveluita, Kulmala toteaa. FIMECC pitää Alihankinta-messuilla vuosiseminaarinsa, jossa esitellään ohjelmatoiminnan tuloksia. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa teollinen internet ja digitalisointi. Teknologiateollisuus: Alihankkijat uskovat talouden piristymiseen ja kysynnän kasvuun Alihankinta-messut kuvaavat niin laajasti koko Suomen teollisuutta, että tapahtumassa voi muodostaa kokonaiskuvan alan toimijoiden tilanteesta. Kiinnostavimpia puheenaiheita messuilla ovat muun muassa keinot yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi, kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet sekä talouden elpymiseksi tehtävät toimet. Vaihtelevista taloustilanteista huolimatta näillä messuilla on onnistuttu vuodesta toiseen säilyttämään positiivinen tunnelma, jota kutsutaan Tampereen alihankintamessuhengeksi. Näytteilleasettajat panostavat messuihin vuosittain todella paljon, koska Alihankinta koetaan myös hiljaisempina aikoina tärkeänä paikkana olla esillä, markkinoida ja verkostoitua. Teknologiateollisuuden viimeisimmät suhdannekatsaukset herättävät toivoa myös alan näkymien piristymisestä. - Teknologiateollisuudessa tarjouspyyntöjen määrä on viime viikolla julkistetun suhdannekatsauksen mukaan kasvussa. Tämä on toivottavasti merkki siitä, että talouden kriisin pohja olisi ohitettu ja suomalaisten tuotteiden kysyntä viriämässä. Päähankkijoissa alihankintatilaustensa kasvuun tulevien kuuden kuukauden aikana uskovien osuus on kasvanut. Sama näkemys on alihankkijoilla tilauskantojensa osalta. Kasvu on kuitenkin vielä varsin hapuilevaa. Kun tarjouspyynnöt muuttuvat tilauksiksi, tarvitsevat yritykset osaavia toimittajia ja tehokkaita toimittajaverkostoja, toteaa Teknologiateollisuus ry:n asiantuntija Matti Spolander. Tampereella vuodesta 1988 lähtien järjestetyt Alihankinta-messut esittelevät metalli-, elektroniikka-, muovi- ja kumiteollisuutta, teollisuuden ICT-ratkaisuja sekä näiden alojen suunnittelua ja konsultointia. Tampereen Messut Oy järjestää Alihankinnan pääyhteistyökumppaneidensa Teknologiateollisuus ry:n, Kumiteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa Teollisuuden Näytelehti 11 sivu11.p , 15:19

11 Yleismies Rauli Paju Oy tekee tuotteet puusta ja metallista Varsinais-Suomen Halikossa toimiva Rauli Paju tekee tilauspohjalta erilaisia tuotteita sekä puusta että metallista. Kyseessä ovat usein hyvin yksilölliset myymälä- ja edustuskalusteet. - Olemme tehneet hyvin erilaisia projekteja nimekkäitten muotoilijoiden kanssa. Sarjat ovat usein varsin pieniä ja sopivasti haastavia, kertoo Rauli Paju yhtiönsä toiminnasta. Vuonna 2001 perustettu Yleismies Rauli Paju Oy toimii Halikossa kahdessa erillisessä tuotantotilassa, joista toiseen sijoittuu puupuoli ja pintakäsittely, ja toisessa tilassa toimii metalliverstas. Toimitilat sijaitsevat Pajun kodin välittömässä läheisyydessä. Yleismies Rauli Paju tekee yhtälailla metallista kuin puustakin. Rauli Paju tunnetaan muotoilijoiden piirissä nopeasti visioivana henkilönä, joka haluaa ja osaa tehdä käsillään. Työtilauksia on vuosien myötä tullut merkittäviltä liike-elämän ketjuilta; Stockmann, Elisa, Iittala, Muurla, DNA jne. -Olen ollut onnekas, koska olen saanut vuosien myötä tehdä töitä myös isoille yhtiöille ja nimekkäille muotoilijoille. Samalla viidakkorumpu on tuonut uusia ja entistä vaativampia tehtäviä. Nykyinen toiminta alkoi vuonna 1995 toiminimen alaisuudessa, mutta vuonna 2001 toiminta edellytti liiketoiminnan muuttamista yhtiömuotoiseksi, jolloin nykyinen yhtiönimi otettiin käyttöön. Pajulla on metalliverstaalla konepajan peruskoneet kokoonpanohitsausta, koneistusta ja erilaisten metallituotteitten piensarjatuotantoa ajatellen. Pajun valmistusohjelmaan metallipuolella edustavat erilaiset mallikappaleet ja protot. Paraikaa työn alla oli eräälle liikeketjulle tehtävien fläppitaulujen metalliset jalustat. Paju valmistaa puupuolella myös tuotteessa tarvittavan tauluosion. Vanha sanonta, ideasta tuotteeksi, on usein helpommin sanottu kuin tehty. Mutta Pajun mukaan kaikkein tärkeintä on ottaa alihankkijaan ajoissa yhteyttä, sillä tuotteen visiointi ja valmistaminen vie oman aikansa, eikä se maalikaan aivan hetkessä kuivu. Silloin, kun uusi tuote tehdään konepiirroksen pohjalta, valmistukseen menee noin viikko tai kaksi. Jos olemme aiemmin tehneet tuotetta valmistusaika on toki lyhyempi, toteaa yleismieheksi itseään kutsuva käsityön taitaja Rauli Paju. - Kyllä se perinteinen paperille piirretty luonnos on usein näissä ollut lähtökohta, josta on tuotetta lähdetty tekemään. Nykyisin kuitenkin konepiirretyt kuvat tulevat lankaa pitkin sähköpostiin. Niiden perusteella on sitten tehdään valmis tuote. Joissakin tapauksissa olen halunnut vaikuttaa tuotteisiin saadakseni niistä koristeellisempia ja hyvin usein asiakkaatkin ovat olleet kauniimpien lopputulosten kannalla. Usein muotoilijat ovat kuitenkin jo ottaneet piirustuksissaan huomioon niin tuotteen kätevyyden kuin kauneudenkin, ja silloin tuotteen moitteeton valmistus antaa hyvän lopputuloksen. 1 2 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu12.p , 20:22

12 Puutyöpuolella käytetään edustuskalusteissa varsin mittavasti jalopuuta, mm. punatammea. Myymäläkalusteissa usein MDF-levyä. Konekanta on puusepän toimintaan erityisen sopiva; valmiudessa ovat sahat, prässi, höylät ja hiontakoneet sekä puutuotteiden lakkaukseen tai maalaukseen kuuluva maalaamo. Puupuolen tuotteita tehdään myös pieninä sarjoina etenkin huonekalualan kauppoihin heidän malliensa mukaan. Puutuotteiden pintakäsittelyä, kuten hiontaa ja lakkausta ja maalausta tehdään alihankintana myös muille puualan yrityksille. Aivan uudenlaista ideointia on myös tuotannossa. Kun tehdään yksittäisiä kappaleita, jotka saattavat olla kookkaitakin, tarvitaan hallin lattiapintaa runsaasti, tällöin trukilla nostetaan pienemmät koneet ylös seinällä olevaan hyllyyn ja otetaan ne sitten taas alas sitä mukaan, mitä kulloinkin tarvitaan. Siinä on ideaa ja esimerkkiä vaikka muillekin. Samaan aikaan, kun metalliverstaassa tehdään jalkoja tauluille, niin puutyökoneilla valmistuu taulujen kehyksiä, taustoja, joita sitten kasataan ja maalataan valmiiksi tuotteeksi. Yllä kuvassa fläppi-taulun jalka metalliverstaalta ja alemmassa kuvassa tauluosio valmistumassa puupuolelta. Teollisuuden Näytelehti 13 sivu12.p , 20:22

13 Kun puheet kääntyvät menneisyyteen ja siihen, mitä kaikkea Rauli Paju on tehnyt, hän sanoo nuoruudessaan urakoineen taloja, mutta kaksi isoa venettä on hänen mielestään kuitenkin se vaativin projekti, joka vaati runsaasti työtä ja ideointia. Tulevaisuus on sitten jo hieman vaativampi kysymys, sillä omat lapset ovat keskittyneet muille aloille. Onneksi näitä asioita ei tarvitse miettiä ainakaan ihan vielä. Pajulla on parhaillaan oppisopimuksella kouluttautumassa ja puusepän alalle vahvasti suuntautunut Nina Schallschmidt, joka tällä hetkellä tekee puusepäntöitä sekä erilaiset pintakäsittelyt; maalaukset/lakkaukset. Hän haaveilee alan yrittäjyydestä, ja miksikäs ei - hänellä on suomen kielen lisäksi vahvana osaamisena saksan kieli, - joten maailma luo mahdollisuuksia. Nina Schallschmidt on oppisopimuksella Pajulla. Erityisesti puusepäntyöt kiinnostavat ja yrittäjyys Uusyrityskeskusten osuus yritysten perustamisessa entistä suurempi Vuonna 2013 perustettiin Uusyrityskeskusten avulla yhteensä 8060 uutta yritystä. Vuoteen 2012 verrattuna nousua oli 3 prosenttia. Uusyrityskeskusten osuus kaikista perustetuista yrityksistä kasvoi sillä Patentti- ja rekisterihallituksen tietojen mukaan yrityksiä perustettiin 5 % vähemmän kuin vuonna Myönteisenä asiana voimme pitää myös sitä, että alueelliset uusyrityskeskukset raportoivat lisääntyneistä yrityskaupoista. Omistajanvaihdos saattaa usein olla yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle piristysruiske, mikä lähettää yrityksen kasvu-uralle. toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Pia Backman. Asiakaskäyntejä oli Uusyrityskeskuksissa ja asiantuntijoiden luona kertaa. Asiantuntijoiden käyttö nousi 7 prosenttia. Uusien asiakkaiden määrä oli , lähes saman verran kuin vuonna Starttiraha- ja jatkostarttirahalausuntoja annettiin 5313 kappaletta eli yhtä paljon kuin vuonna Finnveran rahoituslausuntoja asiakkaiden ideoista annettiin yhteensä 1241 kappaletta. Eniten uusia yrityksiä perustettiin palvelualalle. Toiseksi suosituin oli kauppa ja kolmantena teollisuus. Työttömät miettivät liiketoiminnan aloittamista Työttömien osuus asiakkaista nousi ollen nyt 26 % (23 %) asiakkaista. Uusyrityskeskusten asiakkailla 25 (23 %) prosentilla on yliopisto tai korkeakoulutason koulutus. Yrittäjäehdokkaista lähes puolet ikäjakaumaltaan kuuluu ryhmään vuotta. Nuoria alle 25 vuotiaita asiakkaita oli 12 % (12 %) Naisten osuus asiakkaista oli 48 %. (48 %) Uunituore Perustamisopas on juuri ilmestynyt ja sen tarkoituksena on antaa katsaus yrittäjyyteen ja toimia oppaana aloittavalle yrittäjälle. Opas on toteutettu yhteistyössä Uusyrityskeskusverkoston ja sen jäsenyritysten kanssa ja on maksuton käyttäjälle. -sivustolta löytyvät myös kieliversiot englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, kiinaksi, viroksi, arabiaksi, turkiksi, somaliaksi sekä kurdiksi. Suomen Uusyrityskeskukset ovat merkittävin aloittavien yrittäjien neuvontaverkosto niin määrien kuin vaikuttavuusselvitysten mukaan. Suomessa on 32 uusyrityskeskusta, ja verkosto toimii lähes 200 kunnan alueella. Asukaslukupeitto uusyrityskeskusten toiminta-alueella on yli 4,4 milj. asukasta. Neuvonta on ISO 9001/ 2008 sertifioitu, mikä varmistaa laadukkaan yritysneuvonnan. Asiakastyytyväisyys on kouluarvosanoin mitattuna korkealla tasolla 8,9 (asteikolla 4-10). Verkostossa työskentelee 125 toimihenkilöä. Taustatukena on 1300 asiantuntijaa, yli 1000 yritystä ja 270 yhteisöä. Uusyrityskeskukset ovat organisaatiomuodoltaan tavallisimmin yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Uusyrityskeskusten neuvonnan kautta syntyneet yritykset ovat keskimääräistä selvästi elinvoimaisempia, sillä kahden vuoden kuluttua perustamisesta 90 prosenttia yrityksistä on vielä toiminnassa ja viiden vuoden kuluttua 80 prosenttia. Merkittävintä on se, että vain alle 4 prosenttia aloittaneista yrittäjistä lopettaa toimintansa konkurssin vuoksi viiden ensimmäisen vuoden kuluessa Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu12.p , 20:23

14 Uudistuvateollisuus - liiketoimintaa älykkäistä tuotteista ja tuotannosta Vaikka digitalisaation perusteknologiat, kuten mikropiirit ja internet, ovat jo vuosikymmeniä vanhoja, muuttavat ne kiihtyvällä vauhdilla kokonaisia toimialoja. Vähittäiskauppa ja media ovat esimerkkejä liiketoiminnoista, joita digitalisaatio juuri nyt muokkaa perusteellisesti. Vastaava murros on käsillä myös valmistavassa teollisuudessa. Teollisuus on jo monin tavoin hyödyntänyt tietotekniikkaa paitsi tuotteissa ja niiden suunnittelussa, myös tuotannon ohjauksessa ja automatisoinnissa. Silti tulossa olevat, teollisen internetin ja uusien valmistusteknologioiden vauhdittamat muutokset ovat niin perinpohjaisia, että esimerkiksi saksalaisen teollisuuden etujärjestöt kutsuvat kehitysvaihetta nimellä Teollinen vallankumous 4.0. Teollinen internet on teollisen vallankumouksen keskeinen ajuri. Tuotteet ja järjestelmät kykenevät keräämään tietoa toiminnastaan ja vaihtamaan sitä keskenään. Reaaliaikainen kommunikointi ulottuu myös tuotantoyksiköiden väliseen tietoliikenteeseen ja kokonaisten arvoverkostojen ohjaukseen. Kun kyky tuottaa ja hyödyntää isoja tietoaineistoja kehittyy, kyetään älykkäiden tuotteiden varaan rakentamaan myös monenlaisia palveluja. On arvioitu, että tavaroiden internetin (Internet of Things, IoT) synnyttämästä uudesta liiketoiminnasta 80 prosenttia on palvelubisnestä. Teollisen internetin rinnalla tuotantokäyttöön ovat työntymässä uudet valmistusteknologiat, kuten ainetta lisäävä valmistus (3Dprinttaus). Kun valmistettavuuden rajoitteet eivät enää entiseen tapaan ohjaa komponenttien ja tuotteiden suunnittelua, saadaan tuotteiden ominaisuuksia niin geometrian kuin materiaalien osalta optimoitua. Myös tuotannon sijoittaminen lähemmäksi asiakkaita, tuotannon hajauttaminen ja tuotteiden asiakaskohtainen räätälöinti helpottuvat. Teollisen internetin tapaan uusilla valmistusteknologioilla on näin suuri vaikutus valmistavien yritysten liiketoimintamalleihin. Kun PC-tietokoneet alkoivat ilmestyä koteihin, povattiin että niitä käytetään etupäässä sähköisenä reseptiarkistona. On riski, että myös teollista internetiä ja uusia valmistusteknologioita tyydytään soveltamaan nykyisiin tuotteisiin, vaikka uuden teknologian avulla olisi luotavissa tyystin uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Viime kädessä tähdellisintä on keskittyä asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Internetin tähänastisesta hyödyntämisestä on myös opittavissa se, että digitalisaatio muokkaa perinpohjaisesti liiketoimintamalleja. Näissä muutoksissa alakynteen jäävät yritykset, jotka uskoivat että muutos ei niihin saakka ulotu. Käynnistyneessä murroksessa edelläkävijät korjaavat suurimmat hyödyt. Muut voivat joutua kokemaan digitalisaatiosta vain sen nurjat puolet nykyisten liiketoimintojen menetyksinä. Tekes rahoittaakin edelläkävijöitä, jotka haluavat uudistaa tuotteita, palveluja ja tuotantoa teollisen internetin ja uusien valmistusteknologioiden avulla Kari Komulainen palvelujohtaja, kasvuyritykset Tekes Teollisuuden Näytelehti 15 sivu15.p , 16:38

15 1 6 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu16.p , 20:25

16 Tehokasta keernaporausta sarjatuotantoon Uusi FEIN KBM 50 auto -malli automaattisella, digitaalisesti ohjatulla porasyötöllä Uusi täysautomaattinen kaksiportainen magneettiporajyrsin FEIN KBM 50 auto on erittäin tehokas ja samalla käytettävissä täysin liikkuvasti: sen kompakti rakenne ja alhainen paino mahdollistavat käytön yhtä lailla työmaalla kuin työpajassakin. Markkinoiden ainoa digitaalisesti ohjattu automaattinen porasyöttö huolehtii vakiopituisista porausajoista ja jatkuvasta työn etenemisestä kaikkien tavanomaisten metallien työstössä. Erityisesti suurissa porausmäärissä tämä uusi tuote säästää siten aikaa ja kuluja. KBM 50 auto -malli täydentää keernaporausasiantuntija FEINin KBM-mallistoa ja kattaa kaikki magneettiporajyrsimen tärkeimmät käyttöalueet. FEIN KBM 50 auto on saatavana alan liikkeistä lokakuusta alkaen. 16,2 kg painava FEIN KBM 50 auto on markkinoiden kevyin automaattisella syötöllä varustettu magneettiporajyrsin. Siinä on automaattinen poransyöttö ja poramoottorin tehosta riippuvainen syöttönopeus: poramoottorin elektroniikka ja poransyötön elektroniikka vaihtavat koko ajan tietoja keskenään. Digitaalisesti ohjatun poransyötön ansiosta työ etenee tasaisesti. Kaikenkokoiset halkaisijat on siten helppo porata nopeasti ja tehokkaasti. Samalla moottoria suojataan ylikuormitukselta, ja optimaalisen syöttönopeuden ansiosta keernaporien käyttöikä pitenee. Vakiopituisten ja tahdistettujen porausaikojen ansiosta töiden kesto voidaan suunnitella etukäteen, jolloin tilaus- ja sarjatöissä säästyy huomattavasti aikaa ja kustannuksia. Automaattisen käytön ansiosta käyttäjä rasittuu vähemmän. Muunlaiset poraustyöt kuten kierukkaporaus, kierteitys, upotus ja kalvaus on helppo tehdä manuaalisessa konekäytössä vaihdettavan pyörimissuunnan ja MK3-kiinnityksen ansiosta. Työkaluttoman QuickIN-pikakiinnityksen ansiosta keernaporat voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti ilman avaimia. FEIN KBM -malliston kaikkien magneettiporajyrsimien tavoin KBM 50 auto -mallin kierrosluvultaan vakaa FEIN-suurtehomoottori on suunniteltu pitkää käyttöikää ja suurta tehoa varten ja se takaa taloudellisen porauksen. Lisäksi magneettiporajyrsin tarjoaa kaikki FEIN KBM -malliston edut: Poramoottorin johto on sijoitettu keskelle ja johtoletku laakeroitu kääntyvästi, jolloin kiinnijäämisen tai työkappaleeseen takertumisen vaara vähenee. Lisäksi siinä on 30 millimetriä pidennetty ja jäykistetty poramoottorin ohjaus entistä tarkempaan työskentelyyn sekä intuitiivinen käyttökenttä käyttäjän suorassa näkökentässä. Kaksinkertainen poramoottorin ohjaus takaa koneille markkinoiden suurimman iskualueen. Ainutlaatuista on iskualueen säätäminen ilman työkaluja kahdella kiinnitysvivulla poramoottorin sivulta. Mukava magneetin pitovoiman näyttö tukee käyttäjää koneen huolellisessa asettamisessa työkappaleen pinnalle. Magneetin etuosan 45 astetta viistottujen reunojen ansiosta koneissa on hyvä kulmamitta teräspalkkien uumissa käytettäväksi. FEIN on integroinut KBM 50 auto -mallin poratelineeseen työkaluttomasti irrotettavan painovoimajäähdytysvoitelujärjestelmän. Jatkuva jäähdytys lisää työkalun käyttöikää ja saa aikaan paremman leikkuu- ja lastuamistehon. Porateline on kantavana rakenneosana vaihteistokotelon tapaan valmistettu erittäin lujasta alumiinipainevalusta. Kuppirakenteena toteutettu poramoottori on vääntymätön ja se huolehtii pyörivien moottorinosien varmasta laakeroinnista. FEIN yrityksenä: Maailman ensimmäisen sähkötyökalun keksi yritys nimeltä C. & E. FEIN GmbH. Yrityksen perusti Wilhelm Emil Fein vuonna Vuonna 1895 FEIN kehitti maailman ensimmäisen sähkötyökalun: sähkökäyttöisen käsiporakoneen. Nykyään tämä perinteikäs yritys on maailmanlaajuista arvostusta nauttiva sähkötyökalujen valmistaja. Tämä saksalainen laatutyökalujen valmistaja kehittää ja valmistaa sovellusratkaisuja metalli-, rakennus- ja autoteollisuuden markkinasegmenteille ja on ammattilaislaatuisten ja erittäin luotettavien teollisuuden ja korjaamojen sähkötyökalujen asiantuntija. FEINilla on hallussaan yli 800 aktiivista suojaoikeutta, joista n. 500 on patentteja tai patenttihakemuksia. 19 kansainvälistä tytäryhtiötä ja yli 50 edustusta myy FEIN-tuotteita joka puolella maailmaa. FEIN on valmistanut huippulaatuisia sovellusratkaisuja jo yli 140 vuoden ajan Teollisuuden Näytelehti 17 sivu16.p , 20:25

17 Kuva: Muurlan Elektroniikka Oy 1 8 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu18.p , 16:21

18 Kuva: Muurlan Elektroniikka Oy Kuva: Halitic Tehokkuutta toimintaan SALOME-palvelukonseptin avulla Elektroniikkaa, elektromekaniikkaa, automaatiota ja tuotantojigejä, koneistusta ja ladontaa, muotoilua ja ohjelmointia - kaikkea tätä löytyy SALOME-koaliition alta. Neljän vahvan, oman erikoisosaamisen omaavan yrityksen osaaminen yhdessä nipussa lupaa asiakkaalle tehokkaampaa ja laaja-alaista palvelua, alan ammattilaisten keskellä. Halitic, Elmo Design, Saloteam ja Muurlan Elektroniikka ovat aloittaneet SALOMEyhteistyön palvellakseen parhaalla mahdollisella tavalla, kokonaisvaltaisesti asiakkaita, jotka tarvitsevat mekaniikan ja elektroniikan palvelu- ja tuotekokonaisuuksia. Halitic Haliticin osaamisen vahvuus on elektroniikkasuunnittelussa, painottuen erityisesti mittaustekniikkaan sekä erilaisiin tuotanto- ja teollisuusautomaation sovelluksiin. Elektroniikan erikoissovelluksissa hyödynnetään osaamista esimerkiksi piirilevyn sisään haudatuista komponenteista (EDC), sekä joustavista piirilevyistä (flex ja rigid-flex). - Nopeita signaaleja sisältäviä piirilevyjä simuloidaan Mentor Graphics HyperLynx ohjelmalla, kertoo Haliticin toimitusjohtaja Tero Kärkkäinen. Vuonna 2004 perustettu yhtiö työllistää kolme insinööri-tason koulutuksen omaavaa henkilöä. Yrityksen 120 neliön toimitilat sijaitsevat Salon Meriniityllä, Örninkadulla. Tänä päivänä heidät tunnetaan teknologia-konsultoinnista, jossa asiakasta opastetaan ja neuvotaan parhaan tuoteratkaisun löytämiseksi. - Meidän vahvuus on elektroniikan suunnittelussa, kertoo Haliticin toimitusjohtaja Tero Kärkkäinen. Kuva: Halitic Matkapuhelinteollisuudestakin osaamista ammentanut yhtiö vie noin 10% tuotannostaan Kiinaan ja Koreaan. Ehkä näkyvimpiä osaamisen kohteita ovat polttoaineasemien hintapylväät. - Monesti projektit ovat laajoja ja tarvitaan ns. multitalenttia selviämään koko kokonaisuudesta. Tässä kohden SALOME-koaliitio tulee sopivasti mukaan - Pystymme toimittamaan yhä kattavampia, räätälöityjä järjestelmiä todella joustavasti ja tehokkaasti asiakkaillemme, kertoo toimitusjohtaja Kärkkäinen. Teollisuuden Näytelehti 19 sivu18.p , 16:21

19 Kuva: Elmo Design Oy Kuva: Elmo Design Oy Elmo Designin Pekka Uski. Elmo Design Oy Uusi moottoriin integroitu käyttömme edustaa alansa ehdotonta huippua - Ota yhteyttä toimipisteisiimme saadaksesi lisätietoa Yhtiön päätoimiala on elektroniikkalaitteiden mekaniikan suunnittelu. Asiakkaalle tarjotaan myös teollista muotoilua, visualisointia ja animointia. Vuonna 1998 Sauvoon perustettu Elmo Design Oy on toiminut Salossa jo vuodesta Tänä päivänä toimitilat sijaitsevat vanhassa Saloran-pääkonttorikiinteistössä, ns. Ankkalinnassa. Yhtiö työllistää 5 henkilöä, koneautomaatio- ja konesuunnittelu- sekä tuotekehitysinsinöörejä ja teollinen muotoilija. Näkyvimpiä toimeksiantoja ovat olleet mm. maksukorttiautomaatit, puhelinlaturit, auton mittarit, hydrauliikkapuomien ohjausterminaalit, erilaiset virtalähteet, koteloinnit jne. Elmo Designin Pekka Uski katsoo luottavasti tulevaisuuteen. - Tarjoamme asiakkaalle tuotteen valmiiksi ideasta sarjatuotantoon. Muotoilun ja mekaniikan osaaminen samassa yrityksessä nopeuttaa tuotteen markkinoille saamista. Laajan tuotekehityskokemuksen ansiosta löytyy uusia ratkaisuja tuotehaasteisiin. SALOME-kuvio laajentaa entisestään osaamisen tasoa, - toisaalta tässä on meillä selkeät roolit ja vastuut, ja todella toimivaa yhteistyötä ammattitaitoisten osapuolten välillä, -Ja mikä parasta asiakkaalle päin vain yksi sopimuskumppani. Saloteam Oy:n myyntipäällikkö, Visa Niinimäki. Saloteam Oy Teollisuuden kokoonpanoon ratkaisuja valmistava Saloteam Oy taitaa tuotannon erilaiset tuotantojigit, aputoimilaitteet tuotannon ja erityisesti kokoonpanotyön tehostamiseen. Oikeat välineet tuovat nopeutta ja myös virheiden määrä vähenee. Valmistettavien tuotteiden jalostusarvo on korkea; 2D ja 3D mallinnuksesta ja suunnittelusta valmistukseen, mekaaniseen kokoonpanoon sekä laitteiston yhdistämiseen asiakkaan tuotantojärjelmään. Toimitetuissa tuotteissa voi olla mukana myös paineilmakomponentteja. Vuonna 1991 perustettu Saloteam työllistää 19 henkilöä, liikevaihdon ollessa luokkaa 2 milj. euroa. Noin 1800 m 2 toimitilat sijaitsevat Salon Meriniityllä, Ratakadulla. Tällä hetkellä tuotannosta suurin osa menee välillisesti vientiin; Etelä-Amerikkaan ja Kiinaan. Viimeisimmistä investoinneista Saloteam Oy:n myyntipäällikkö, Visa Niinimäki mainitsee mm. 5-akselisen monitoimisorvin, joka mahdollistaa erittäin vaativatkin ajot. Yhtiö työstää myös erikoismuoveja sekä alumiinia alihankintana. 2 0 Teollisuuden Näytelehti 3 / 2014 sivu18.p , 16:21

20 Kuva: Saloteam Oy Kuva: Saloteam Oy Kuva: Muurlan Elektroniikka Oy SALOME-verkoston edut tiivistetysti: - Yksi sopimuskumppani, joka hoitaa projektiin tarvittavan yhteistyön muiden kumppaniyritysten kanssa. - Laaja elektroniikan ja mekaniikan osaaminen ja palveluntarjonta tuotteen koko elinkaarelle. - Selkeät roolit ja vastuut, toimivaa yhteistyötä ammattitaitoisten osapuolten välillä. - Ei turhaa byrokratiaa, prosessit ovat nopeita ja tehokkaita, toimintavarmuus on korkea. - Sopimusneuvottelut ja tekniset keskustelut sujuvat joustavasti ja aikaa säästäen. - Toimintojen ja rajapintojen yhteensovittaminen on kitkatonta. - Vastuuhenkilöiden tavoitettavuus - asiakkaan on helppo löytää yhteyshenkilö, jolta pyytää tarjous Muurlan Elektroniikka Oy:n toimitusjohtaja, Jari Nyberg. Muurlan Elektroniikka Oy Muurlan Elektroniikka edustaa joustavaa elektroniikan sopimusvalmistusta 30 vuoden kokemuksella. Kaikilla avainhenkilöillä on pitkä, vuoden työkokemus elektroniikkateollisuudesta. Yhtiö tarjoaa tuotteiden valmistusta materiaalihankintoineen piirilevyladonnasta loppukokoonpanoon ja testaukseen. Kokonaisvaltaisissa projekteissa heillä on valmius myös tuotesuunnitteluun, tuotannollisuuden kehittämiseen ja tuotannon testauksen toteuttamiseen. Muurlan Elektroniikka Oy on 1983 perustettu toimivan johdon omistama yritys. - Pikaprotot valmistamme jopa yhdessä työpäivässä, lupaa Jari Nyberg Muurlan Elektroniikka Oy:stä. Hän on pääomistaja sekä toimitusjohtaja. Henkilökuntaa on 10 ja Muurlassa sijaitsevat tuotantotilat käsittävät noin 600 neliön tehdashallin. Nyberg näkee yhtiön menestyksen perustuvan hyviin yhteistyökuvioihin ja asiakkuuksiin. - Olemme joustava ja osaava tekijä, tarjoamme kannattavaa kumppanuutta. SALOME-yhteistyö antaa kaivattua lisävolyymiä, sillä laaja elektroniikan ja mekaaninen osaaminen mahdollistaa laajemman palveluntarjonnan tuotteen koko elinkaarelle. Teollisuuden Näytelehti 21 sivu18.p , 16:22

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson

Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson Esityksen sisältö Henkilöesittely Yritysesittely Esimerkkejä Turun tehtaalta Prosessit Lean Automaatio Vesa Ohlsson Turun yksikön päällikkö 36 v., DI

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh Digitalouden haasteet KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh. 0295055916 kari.penttinen@tekes.fi Mikä on muuttunut? Älypuhelimessa laskentatehoa ja muistia kuin ison firman

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia Vieskan Metalli Oy Rautakone Esa Pudas Logmer Forest Kalajoen Teräs oy Kalajoen Teollisuusrakenne Oy Ferral Components

Lisätiedot

SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V

SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V 2016 SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V ST2661300 350 W 2-13 mm 520-2620 rpm 13 mm pikaistukka 575 mm 19 kg Kevyt ja kompakti penkkiporakone niin kotiverstaalle kuin autotalliinkin. Kone on varustettu

Lisätiedot

Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist

Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist Global Factory Tulevaisuuden tehdas on toimiva ja kilpailukykyinen yritysverkosto, jolla on toimintoja niin halvan

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot