GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN SISÄSAARISTON YLEISKAAVAN TARKISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN SISÄSAARISTON YLEISKAAVAN TARKISTUS"

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN SISÄSAARISTON YLEISKAAVAN TARKISTUS Planbeskrivingens kartbilagor och förteckningar Kaavaselostuksen liitekartat ja luettelot

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO Karta/Kartta 1 Utdrag ur landskapsplanen Ote maakuntakaavasta Karta/Kartta 2 Utdrag ur landskapsplanen, fas 2 Ote maakuntakaavasta, 2. vaihe Karta/Kartta 3 Karta/Kartta 4 Karta/Kartta 5 Karta/Kartta 6 Strandplaner, RM och RL områden Förteckning 3.1 Strandplaner Förteckning 3.2 RM och RL områden Rantakaavat, RM- ja RL-alueet Luettelo 3.1 Rantakaavat Luettelo 3.2 RM- ja RL-alueet Befintliga byggplatser Förteckning 4.1 Områdesreserveringar Nykyiset rakennuspaikat Luettelo 4.1 Aluevaraukset Natur Förteckning 5.1 SL, S-1 och ge områden samt sl objekt. Förteckning 5.2 Värdehelheter Förteckning 5.3 Levnadsmiljöobjekt Förteckning 5.4 Fågelskär och MAALI områden Luonto Luettelo 5.1 SL-, S-1- ja ge-alueet sekä sl-kohteet. Luettelo 5.2 Arvokokonaisuudet Luettelo 5.3 Elinympäristökohteet Luettelo 5.4 Lintuluodot ja MAALI-alueet Rekreation Förteckning 6.1 VR områden Virkistys Luettelo 6.1 VR-alueet

4 Karta/Kartta 7 Karta/Kartta 8 Karta/Kartta 9 Karta/Kartta 10 Karta/Kartta 11 Kulturlandskap Förteckning 7.1 sm och s objekt Förteckning 7.2 ma områden Förteckning 7.3 sr och srs objekt Kulttuurimaisema Luettelo 7.1 sm- ja s-kohteet Luettelo 7.2 ma-alueet Luettelo 7.3 sr- ja srs-kohteet Service Förteckning 8.1 Service Palvelut Luettelo 8.1 Palvelut Kommunalteknik Kunnallistekniikka Trafik Förteckning 10.1 LV områden Liikenne Luettelo 10.1 LV-alueet Översvämningsriskområden Tulvariskialueet

5 Kaava-alueen raja, Planeområdets gräns km 0 0, LIITEKARTTA / KARTBILAGA Uudenmaan maakuntakaava, vahv INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

6 Kaava-alueen raja, Planeområdets gräns km 0 0, LIITEKARTTA / KARTBILAGA Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, vahv INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

7 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto 1 Yleiskaava-alueella sijaitsevat rantakaavat, Befintliga stranddetaljplaner belägna på generalplaneområdet Framnes Ström-Mossaböle Lillramsjö, Gloholm Svartö-Stornäsholm Degerö Bastö, Rövass Kvarnvik Degerö, Svartvik 9. Halludden 10. Vormö 1 LIITEKARTTA / KARTBILAGA Loma- ja matkailupalvelujen alueet, Områden för fritid och turism (RM) Leirintäalue, Lägerområden (RL) Rantakaavat ja loma- ja matkailupalvelujen alueet INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd km 0 0, Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

8 3.1 STRANDDETALJPLANER / RANTA-ASEMAKAAVAT Fast bosättning Byggnadsplatser (st) Rakennuspaikkoja (kpl) Fritidsbosättning Planbeteckning (områden, st) Ympärivuotinen Loma-asutus Planområde Faställningsår Kaavamerkintä (alueita, kpl) Fast vägförbindelse Utan vägförbindelse Fast vägförbindelse Utan vägförbindelse Kaava-alue Vahvistamisvuosi A-r AM-r RA-r M-r MY-r VR-r LV-r SL-r S-1 Kiinteä tieyhteys Ilman tieyhteyttä Kiinteä tieyhteys Ilman tieyhteyttä 1 Framnes Kuruudden Lillramsjö, Gloholm Svartö-Stornäsholm Degerö Bastö, Rövass Kvarnvik Degerö, Svartvik Halludden Vormö 1976/ Totalt Yhteensä Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

9 3.2 RM och RL områden / RM- ja RL-alueet Planbeteckning Nummer Namn Läge By Storlek (Ha) Strandlinje (m) Byggrätt (m²vy) Kaavamerkintä Numero Nimi Sijainti Kylä Koko (Ha) Rantaviiva (m) Rakennusoikeus (k-m²) RM 1 Bastö Etelä Bastö 403 Bastö 10, RM 2 Österängen Ålö 485 Ålö 25, RM 3 Norrhamnen Vormö 419 Pickala 9, RL 4 Bjurs Bjurs 406 Bjurs 24,5 0 - Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

10 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto Käytetty pysyvän asutuksen rakennuspaikka, Använd byggplats för fast bosättning Käytetty loma-asutuksen rakennuspaikka, Använd byggplats för fritidsbosättning LIITEKARTTA / KARTBILAGA 254 kpl 1105 kpl 04 Nykyinen asuminen / Nuvarande boende INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN yht.1359 kpl Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd km 0 0, Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

11 4.1 OMRÅDESRESERVERINGAR / ALUEVARAUKSET Byggplats för fast bosättning Pysyvän asutuksen rakennuspaikat Byggplats för fritidsbosättning Loma-asutuksen rakennuspaikat Användningsändamål Antal Markyta (Ha) Totala yta (Ha) Byggrätt (m²vy) Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd Käyttötarkoitus Määrä Maa-ala (Ha) Kokonaisala (Ha) Rak.oik. (k-m²) Rakennettu Rakentamaton Rakennettu Rakentamaton A ,3 118, A (SL-alueella) 2 16,2 16,2 3 0 A ,8 237, AT ,0 115, AM ,3 23,3 7 2 VR ,1 373,1 VR ,2 24, RL 1 24,5 24,5 RM 3 45,7 45, RA ,2 1275, RA (SL-alueella) 12 11,2 11, RA ,7 14, RA ,4 15, LV 32-47,7 S ,7 SL ,3 MY ,1 1980,1 M ,1 630,1 W ,4 Totalt Yhteensä , , Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

12 luo 1.23 luo 1.10 luo 3.35 luo luo 1.29 luo 3.26 luo sl/3 29 luo 4A luo 1.24 luo 3.23 luo luo luo luo 7.72 luo 4E luo luo 5.2 luo luo 8A luo 8.1 luo 5.5 luo 4F luo luo luo 8.24 nat 5.6 nat nat 2 luo 5.14 luo 8.9 luo 8.25 luo 8D luo 8.23 luo nat 106 luo 5.26 nat luo nat luo 8.13 luo 8.3 luo 8C luo 8B luo luo 6A luo 5.16 luo luo 5A luo luo 8.31 luo luo 5.17 luo luo 5.18 luo 5.19 luo 6E luo 6C 20 luo 6.39 luo luo luo 7.62 luo 6.25 luo 90 luo 7.28 luo luo 7D sl/1 7.1 luo luo 7.41 luo luo 7.33 luo 85 luo luo7.11 luo km 0 0,25 0,5 1 1,5 2,5 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto 1 1 Natura verkostoon kuuluva alue, Område som hör till nätverket Natura 2000 Luonnonsuojelualue, Naturskyddsområde (SL) Suojelualue, Skyddsområde (S-1) Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma, Värdefullt bergområde eller annan geologisk formation (ge) Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä aluekokonaisuus, Områdeshelhet som är särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue Område som är särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald Maakunnallisesti tärkeä lintualue, Regionalt värdefullt fågelområde (MAALI) sl/1 Suojelukohde, Skyddsobjekt Arvokas lintuluoto Värdefullt fågelskär LIITEKARTTA / KARTBILAGA 05 A Luonto / Natur INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

13 luo 1A luo 1B sl/2 luo luo 3.1 ge ge luo 1.5 luo 1D luo 1E 1.6 luo 1C luo 1.9 luo 2A luo 112 luo 1.23 luo 3.35 luo 1.10 luo 2C luo 2B luo 109 luo 1.22 sl/3 29 luo luo luo luo luo 3.2 luo 1.24 luo 3.23 luo 111 luo 3B 34 luo luo luo luo 3A 30 luo luo luo luo luo luo Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto km 0 0,25 0,5 1 1,5 2,5 1 1 Natura verkostoon kuuluva alue, Område som hör till nätverket Natura 2000 Luonnonsuojelualue, Naturskyddsområde (SL) Suojelualue, Skyddsområde (S-1) Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma, Värdefullt bergområde eller annan geologisk formation (ge) Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä aluekokonaisuus, Områdeshelhet som är särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue Område som är särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald Maakunnallisesti tärkeä lintualue, Regionalt värdefullt fågelområde (MAALI) sl/1 Suojelukohde, Skyddsobjekt Arvokas lintuluoto Värdefullt fågelskär LIITEKARTTA / KARTBILAGA Luonto / Natur INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd 05 B Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

14 5.1 SL, S-1, ge områden samt sl objekt / SL-, S-1-, ge-alueet sekä sl-kohteet Förteckning över SL områden. Till dessa hör befintliga skyddsområden, synnerligen viktiga fågelskär och en del av de reginalt värdefulla värdehelheterna och naturobjekten. Luettelo SL-alueista. Tähän kuuluvat olemassa olevat suojelualueet, erittäin kkaat lintuluodot ja osa maakunnallisesti kkaista kokonaisuuksista ja luontokohteista. Nummer Plats By Storlek (Ha) Kort beskrivning Beteckning Numero Sijainti Kylä Koko (Ha) Lyhyt kuvaus Tunnus 1 Storramsjö 455 Storramsjö 949,5 Perustettu suojelualue YSA Rövass 450 Rövass 7,1 Perustettu suojelualue YSA Älgsjölandet 416 Älgsjö 33,7 Perustettu suojelualue YSA Långvassfjärden 463 Strand 59,8 Perustettu suojelualue YSA Rådkila (Gyltholmen) 457 Rådkila 48,5 Perustettu suojelualue YSA Rolling Stone 431 innanbäck 0,2 Perustettu suojelualue YSA Bjurs länsi saareineen 406 Bjurs 233,9 Valtion ostama, METSO-suojelu 8 Flakaholm ja Lilla Hankelö 406 Bjurs 5,5 Uudenmaan virkistysalueyhd. 9 Björkholmen 454 Lillramsjö 0,2 SL vanhassa kaavassa 10 Österharun 447 Malm 3,7 SL vanhassa kaavassa 11 Kuggviksholmen ja Skorvgadda 467 Svenskby 6,8 Vesialuekokonaisuus 13 Södergrunden ja Tallklobben 404 Berg 7,9 Lintuluoto 17 Vedagrundet luoto 490 Siggans 2,8 Lintuluoto 18 Linholmskobben 490 Siggans 0,9 Lintuluoto 19 Linholmen W-kärki ja luodot 420 Flyt 4,0 Lintuluoto 20 Bjurs itä 458 Rövass 107,7 Arvokokonaisuus 6B, 4 21 Linnanvik 416 Älgsjö 2,3 Luo 8.28 ja 8.29, 4 22 Storvikenin eteläpuoli 416 Älgsjö 60,8 Arvokokonaisuus 8E, 4 24 Rönngrundet 418 Finnböle 1,4 Lintuluoto 25 Elisaari SE-kärki 416 Älgsjö 6,4 kohde 8.57, 4 26 Laduviksgrunden luodot 485 Ålö 4,7 Lintuluoto 27 Ålö SW luodot 485 Ålö 2,7 Lintuluoto 28 Ålö W luodot 485 Ålö 9,0 Lintuluoto Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /3

15 29 Ålö Gäddörarna 485 Ålö 4,3 Lintuluoto 30 Vormö Brännkärr 491 Pickala 4,2 Arvokok. 3A, 4 34 Kråkan 474 Utanåker 2,6 Lintuluoto 37 Högholm NE luodot 425 Haga 1,2 Lintuluoto 47 Holmudden N luoto 417 Espings 3,4 Lintuluoto 51 Långgrundet, Orgosudden 467 Svenskby 12,4 Lintuluoto 57 Långholmssundet luodot 416 Älgsjö 5,1 Lintuluoto 60 Svedjeholmen SE luoto 416 Älgsjö 2,8 Lintuluoto 64 Skallbyholmarna S isompi 458 Rövass 11,0 Lintuluoto 68 Ytterstören, luodot 458 Rövass 2,4 Lintuluoto 69 Ekholm NW isot luodot (210) 458 Rövass 4,0 Lintuluoto 70 Märagrund 458 Rövass 2,4 Lintuluoto 99 Kobbholmsgrunden 471 Tostholm 5,3 Lintuluoto 103 Rönngrund 417 Espings 4,9 Lintuluoto 104 Tallklobben 402 Barö 3,3 Lintuluoto 106 Pargrunden 417 Espings 2,9 Lintuluoto 108 Rågrundet 467 Svenskby 1,4 Lintuluoto Förteckning över S-1 områden / Luettelo S-1-alueista Nummer Plats By Storlek (Ha) Kort beskrivning Skyddsgrund Numero Sijainti Kylä Koko (Ha) Lyhyt kuvaus Suojeluperuste 1.6 Degeröhalsen 415 Degerö 2,6 pähkinäpensaslehto LsL Träskmossen 415 Degerö 1,5 tervaleppäkorpi LsL Vormö 491 Pickala 0,2 merenrantaniitty LsL Älö SE 485 Ålö 0,1 hiekkaranta LsL Vormö 491 Pickala 0,2 tervaleppäkorpi LsL Estberg 417 Espings 0,2 jalopuumetsikkö LsL Bölsträsket 402 Barö 2,5 viitasammakko LsL Daglösen 417 Espings 1,0 viitasammakko LsL Sonavik 458 Rövass 1,5 jalopuumetsikkö LsL 29 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /3

16 6.9 Sonavik 458 Rövass 0,1 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,3 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,6 jalopuumetsikkö LsL Bastö 458 Rövass 0,3 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,4 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,3 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,2 jalopuumetsikkö LsL 29 Förteckning över ge-områden / Luettelo ge-alueista Nummer Plats By Storlek (Ha) Kort beskrivning Värdeklass Numero Sijainti Kylä Koko (Ha) Lyhyt kuvaus Arvoluokka Kasabergen 465 Stubböle 86 Arvokas kallioalue 4 Förteckning över sl-objekt / Luettelo sl-kohteista Nummer Plats By Storlek (Ha) Kort beskrivning Skyddsbeslut Numero Sijainti Kylä Koko (Ha) Lyhyt kuvaus Suojelupäätös 1 Synnersviksöarna 406 Bjurs - Laakeakuusi Nyängarna 447 Malm - Kataja Bovikudden 444 Lågnäs - Suuri mänty 1984 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /3

17 5.2 VÄRDEHELHETER / ARVOKOKONAISUUDET Objekt nr Plats Storlek (Ha) Storlek (Ha) Områdesbeskrivning Naturvärden Kapitel, nat.inv. Hänvisning Kohdenro Paikka Koko (Ha) Koko (Ha) Aluekuvaus Luonto Luku, luontoinv. Viite 1A Itämanner, Ingarskilajoki 24,35 Jokiuoman lintualue lähialueineen. Rehevät lehtolaikut ja korvet, meritaimenen lisääntymsipaikka, linnusto. Mahd. METSO. Paikallisesti erittäin B Itämanner, Svenviken 53,73 Svenvikenin lahti, lintualue. Pähkinäpensaslehto, uhanalaiset luontotyypit, linnusto ym. Maakunnallisesti C Itämanner, Storviken 17,69 Storvikenin ruovikkorantainen merenlahti, Uhanalainen luontotyyppi, linnusto, mahdollinen flada ja kutulahti. lintualue. Paikallisesti erittäin D Itämanner, Hägnan pohjoispuoli 3,02 Luonnontilainen puro, lintualue. Linnusto, uhanlaianen luontotyyppi, VesL luonnontilaiset purot ja norot, Mel 10. Paikallisesti erittäin E Itämanner, Ström metsäylänkö 80,38 Strömbergenin alue, lintualue. Seudeullisesti kalliolaue, MeL 10 kitu- ja joutomaat, linnusto. Maakunnallisesti A Degerö, Storkärret 16,07 Storkärretin luoteis- ja pohjoispuoli, MeL 10 rehevät lehtolaikut ja alusmetsät. Mahd. METSO. Paikallisesti lintualue. erittäin B Degerö, Träskmossen 20,56 Träskmossenin suoalue Luonnontilainen suo, uhanalainen luontotyyppi, LAKU-kriteerejä ym. Maakunnallisesti C Degerö, Finnstacken 13,45 Suo- ja metsäalue Mahdollinen LsL 29 luontotyyppi trevaleppäkorpi, MeL 10 rehevä korpi. Maakunnallisesti 7.3 3A Itäinen saaristo, Vormö 34,49 Arvokas metsä- ja niittyalue, lintualue Laaja kokonaisuus, LsL 29 luontotyyppi trevaleppäkorpi, MeL 10 kallio, METSO-kriteerit täyttävä metsä ym. Maakunnallisesti B Itäinen saaristo, Stora Träskö 20,87 Iso rakentamaton saari LAKU-kriteerien täyttyminen, luonnontilaisuus, METSO-kriteerit täyttyvä, uhanalainen luontotyyppi ym. Maakunnallisesti. 7 4A Länsimanner, Lilla- ja Storsundet 40,38 Fagervikenin matala pohjoukka Uhanalainen luontotyyppi, flada, Mel 10 rehevä lehto ym. Maakunnallisesti E Länsimanner, Brännholm 21,70 Keskikokoinen metsäsaari vesistöineen Linnustolle kokonaisuus, rakentamaton metsäsaari ja lintuluotoja. Paikallisesti erittäin F Länsimanner, Kuggviken - Uhanalainen luontotyyppi, flada, Lsl 49 lisääntymispaikka viitasammakko, 42,01 Laaja luonnotilainen flada Syndesholm linnusto ym. Maakunnallisesti A Barölandet, Kvarnvikträsket 30,22 Kvarnvikträsketin metsäalue MeL 10 rehevät korvet, uhanalainen luontotyypppi. METSO-ohjelmaan soveltuva. Paikallisesti erittäin A Orslandet, Petarträsket 14,32 Petarträsketin metsäalue, lintualue Rakentamaton alue, luonnontilaien lampi. Paikallisesti erittäin C Orslandet, Verkviken 15,21 Verkvikenin ruovikkorantainen alue, Mahd. kluuvijärvi, MeL 10 rehevä lehto, Vel 11 kluuvi. Paikallisesti lintualue erittäin E Orslandet, Bjursträsk 4,14 Pieni lampi ja sitä reunastava suo VeL 11 metsälampi, LsL 49 mahd. viitasammakon elin.ymp. MeL 10 rehevät lehtolaikut, Mahd METSO. Maakunnallisesti D Läntinen saaristo, Själö 105,85 Laaja ja monipuolinen metsäsaari Laaja luonnontilainen metsäsaari, perinneympäristöä, vanhapuusto ym. Paikallisesti erittäin A Elisaari 11,39 Älgsjön korpi ja lehdot Useita lehtoja, luonnotilainen kaltainen korpi, linnusto. Paikallisesti erittäin B Elisaari 18,92 Södersvedjan kulttuurimaisema Laaja-alaista perinneympäristöä ja uhanalaisia luontotyyppejä. Maakunnallisesti C Elisaari 5,30 Linnavikin metsä Luonnotilainen korpi, monipuolinen vaatelias ja metsälinnusto. Paikallisesti erittäin D Elisaari 17,14 Brännbergen metsä Laaja varttunut metsäl, lahopuurikkaus, saniaiskorpi, MeL 10 kalliomännikkö. Paikallisesti erittäin. 6.4 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

18 5.3 LEVNADSMILJÖOBJEKT / ELINYMPÄRISTÖKOHTEET Objektsnr Plats Storlek (Ha) Naturtyp Naturvärde Skogslagen 10 NvL 29 Vattenlagen Övrig LUMO METSO-program Hänvisning Kohdenro Paikka Koko (Ha) Luontotyyppi Luonto Metsälaki 10 LsL 29 Vesilaki Muu LUMO METSO-ohjelma Viite 1.3 Itämanner Kallerudden 1, lehto rehevät lehtolaikut lahopuuta yms 1.5 Itämanner Nyängarna 1, lehto lahopuuta yms 1.9 Itämanner Båtvik 0, pienvedet pienvesien lähiympäristöt noro tai puro 1.10 Itämanner Ström, Gloåkern 1, perinneympäristöt lahopuuta yms 1.22 Itämanner Lågnäsviken 1, perinneympäristöt pienvesien 1.23 Itämanner Lågnäsviken 1, lehto lahopuuta yms mahdollinen kohde lähiympäristöt 1.24 Itämanner Prästholmen 1, perinneympäristöt Räfsö N, 1.29 Räfsö N flada 8, pienvedet flada alle 10 ha flada 2.6 Degerö Degerölandet 3, suo muut kkaat elinympäristöt 3.1 Itäinen perinneympäristöt Storstensgrundet 2, saaristo lahopuuta yms 3.2 Itäinen Vormö Högholm 5, pienet saaret saaristo kitu- ja joutomaat lahopuuta yms mahdollinen kohde 3.6 Itäinen vaarantunut Vormö 3, kangas-metsä saaristo luontotyyppi (VU) mahdollinen kohde 3.11 Itäinen Vormö 2, kangas-metsä saaristo mahdollinen kohde Itäinen 3.19 Vormö 3, suo saaristo vaarantunut luontotyyppi (VU) Itäinen 3.23 Södra Svartö 0, kangas-metsä lahopuuta yms mahdollinen kohde saaristo Itäinen 3.26 Algrundet 2, pienet saaret saaristo Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /4

19 3.33 Itäinen Ålö 0, lehto saaristo rehevät lehtolaikut lahopuuta yms mahdollinen kohde 3.35 Itäinen Valpholmen 1, pienet saaret saaristo lahopuuta yms mahdollinen kohde Itäinen 3.38 Majsan 0, rannat saaristo 4.6 Länsimanner Nötö 0, perinneympäris töt 4.19 Länsimanner Brännholm 7, pienet saaret lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.2 Barölandet Barölandet N 1, suo rehevät korvet lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.5 Barölandet Bölsviken N 1, suo rehevät korvet lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.13 Barölandet Gäddviken 0, lehto lahopuuta yms 5.14 Barölandet Kokmossen 9, kalliot kitu- ja joutomaat lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.16 Barölandet Kvarnvikträsket 3, pienvedet 5.17 Barölandet Sandvikängen 1, suo 5.18 Barölandet Kvarnvikträsket 6, suo lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.19 Barölandet Sandvikängen 9, kangas-metsä lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.20 Barölandet Sandvikängen 1, perinneympäristöt 5.26 Barölandet Hycklesund 2, kalliot kitu- ja joutomaat mahdollinen kohde 6.2 Orslandet Orslandet 0, perinneympäristöt 6.8 Orslandet Orslandet, muut kkaat 3, kangas-metsä Rövassträsket elinympäristöt lahopuuta yms mahdollinen kohde 6.25 Orslandet Orslandet, 10, kangas-metsä Gölesudden lahopuuta yms mahdollinen kohde Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /4

20 vaarantunut 6.32 Orslandet Näsekärr 0,45 lehdot rehevät lehtolaikut mahdollinen kohde luontotyyppi (VU) Stockängsudden vaarantunut 6.34 Orslandet 0,61 lehdot rehevät lehtolaikut mahdollinen kohde NE luontotyyppi (VU) maakunnallisesti vaarantunut 6.45 Orslandet Petarträsk 4,97 suot rehevät korvet mahdollinen kohde luontotyyppi (VU) 6.39 Orslandet Bjursträsk 1,77 kangas-metsä rehevät lehtolaikut lahopuuta yms mahdollinen kohde Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys Läntinen saaristo Svartö 0, suo 7.12 Läntinen saaristo Svartö 0, suo 7.28 Läntinen Synnerviksörarn saaristo a 7, pienet saaret Läntinen 7.33 Själö 0, saaristo perinneympäristöt äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (CR) Läntinen 7.34 Själö 0, saaristo perinneympäristöt Läntinen Själö SE , rannat saaristo rantaniitty erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Läntinen 7.45 Gloholm 0, saaristo perinneympäristöt äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (CR) Läntinen 7.60 Ramsholm 5, kangas-metsä saaristo vaarantunut luontotyyppi (VU) Läntinen 7.68 Verkholm 0, suo saaristo Läntinen 7.71 Brändholm 3, kangas-metsä lahopuuta yms mahdollinen kohde saaristo 7.72 Länsisaaristo Jakob-Ramsjö 8, kalliot mahdollinen kohde Läntinen 7.62 Ramsholm 0, saaristo perinneympäristöt maakunnallisesti äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (CR) 8.1 Elisaari Villholm 1,03 suot erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Luontoselvitys 2013 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /4

21 8.3 Elisaari Södersvedja W 0,39 lehdot rehevät lehtolaikut jalopuumetsä erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Luontoselvitys 2013 maakunnallisesti 8.9 Elisaari Näsåkrarna E 0,45 lehdot rehevät lehtolaikut jalopuumetsä lahopuuta yms mahdollinen kohde Luontoselvitys Elisaari Näsåkrarna E 0,56 perinneympäris töt maakunnallisesti erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Luontoselvitys Elisaari Kvarnberget N 1,82 suot rehevät korvet lahopuuta yms mahdollinen kohde 8.16 Elisaari Mellangård N 1,35 lehdot lahopuuta yms 8.23 Elisaari Rödjorna N 2,67 lehdot rehevät lehtolaikut lahopuuta yms Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys Elisaari Brännbergen E 1,5 suot vaarantunut luontotyyppi (VU) Luontoselvitys Elisaari Marsäng W 1,03 suot vaarantunut luontotyyppi (VU) Luontoselvitys Elisaari Ramsjöviken W 0,53 perinneympäristöt muut kkaat elinympäristöt Luontoselvitys Elisaari Hallnäsudden 0,41 perinneympäris töt erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Luontoselvitys Elisaari Storviken 22,4 vesistöt Luontoselvitys 2013 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /4

22 5.4 VÄRDEFULLA FÅGELSKÄR OCH MAALI OMRÅDEN / ARVOKKAAT LINTULUODOT JA MAALI-ALUEET Förteckning över fågelskär / Luettelo lintuluodoista Planbeteckning Objektsnr Delområde Plats Tilläggsuppgift Skärgårdsfågelvärde Artantal Kapitel, nat.inv. Hänvisning Kaavamerkintä Kohdenro Osa-alue Paikka Lisätieto Saaristolintu Lajimäärä Luku, luontoinv. Viite SL 9 Itäinen saaristo Hamnholmen Vormön NW-puoli erittäin rauhoitus ajalle SL 11 Itäinen saaristo Vormö Högholm luonn.til metsä ja rakentamaton metsäsaari, W erittäin rantaluhtaa SL 13 Itäinen saaristo Södergrunden erittäin Tallklobben (L. SL 14 Itäinen saaristo erittäin Knappsh. S) SL 17 Itäinen saaristo Vedagrundet luoto erittäin SL 18 Itäinen saaristo Linholmskobben erittäin Linholmen W-kärki ja SL 19 Itäinen saaristo erittäin luodot SL 24 Itäinen saaristo Rönngrundet Yhdessä 93 kanssa erittäin Laduviksgrunden SL 26 Itäinen saaristo erittäin luodot SL 27 Itäinen saaristo Ålö SW luodot erittäin SL 28 Itäinen saaristo Ålö W luodot erittäin SL 29 Itäinen saaristo Ålö Gäddörarna erittäin Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /3

23 SL 34 Itäinen saaristo Kråkan erittäin Högholm NE luodot SL 37 Itäinen saaristo rauhoitus ajalle erittäin ja Lilla Höghholm rauhoitus ajalle SL 47 Läntinen saaristo Holmudden N luoto erittäin Isohko naurulokkikolonia rauhoitus ajalle SL 51 Läntinen saaristo Långgrundet, yhdistetty. kohteet Orgosudden yhdistetty. Arvokas erittäin kokonaisuus. SL 52 Läntinen saaristo Orgosudden N luoto erittäin SL 54 Läntinen saaristo Långgrundet erittäin Långholmssundet SL 57 Läntinen saaristo erittäin luodot Svedjeholmen SE SL 60 Läntinen saaristo erittäin luoto Skallbyholmarna S SL 64 Läntinen saaristo erittäin isompi SL 67 Läntinen saaristo Laverörarna N-luodot rauhoitus ajalle erittäin SL 68 Läntinen saaristo Ytterstören, luodot erittäin Ekholm NW isot SL 69 Läntinen saaristo rauhoitus ajalle erittäin luodot (210) SL 70 Läntinen saaristo Märagrund rauhoitus ajalle erittäin Yhdessä 177, 178, 179 LUO 85 Läntinen saaristo Marbockarna N luoto erittäin kanssa LUO 90 Läntinen saaristo Kålholm S luodot erittäin Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /3

24 SL 99 Läntinen saaristo Kobbholmsgrunden rauhoitus ajalle erittäin SL 103 Läntinen saaristo Rönngrund rauhoitus ajalle erittäin SL 104 Läntinen saaristo Tallklobben rauhoitus ajalle erittäin SL 106 Läntinen saaristo Pargrunden rauhoitus ajalle erittäin SL 108 Läntinen saaristo Rågrundet erittäin Förteckning över MAALI områden / Luettelo MAALI-alueista Planbeteckning Objektsnr Delområde Plats Tilläggsuppgift Skärgårdsfågelvärde Hänvisning Kaavamerkintä Kohdenro Osa-alue Paikka Lisätieto Saaristolintu Viite LUO 109 Itäinen saaristo Kyrkfjärden MAALI-alue pontentiaalien Birdlife/paikkatiedot maakunnallisesti LUO 110 Itäinen saaristo Alholmen MAALI-alue Birdlife/paikkatiedot maakunnallisesti LUO 111 Itäinen saaristo Lilla Knappsholm MAALI-alue Birdlife/paikkatiedot maakunnallisesti LUO 112 Itäinen saaristo Torbackaviken MAALI-alue Birdlife/paikkatiedot Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /3

25 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto Ulkoilu- ja retkeilyalue, Frilufts och rekreationsområde (VR) Ulkoilu- ja retkeilyalue, Frilufts och rekreationsområde (VR-1) LIITEKARTTA / KARTBILAGA 06 Virkistysalueet / Rekreationsområden INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd km 0 0, Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

26 6.1 VR OCH VR-1 OMRÅDEN / VR- JA VR-1-ALUEET Nummer Beteckning Område By Storlek (Ha) Strandlinje (m) Ägande Numero Merkintä Alue Kylä Koko (Ha) Rantaviiva (m) Omistus 1 VR Barösund, Bergvalla 402 Barö 2, VR Orslandet, Bjurs, Synnerviksörarna, Nyladugrundet 406 Bjurs 46, Vantaan kaupunki 3 VR Orslandet, Själööarna, Storklobben 406 Bjurs 2, Vantaan kaupunki 4 VR Orslandet, Göliglo 458 Rövass 10,2 383 Uudenmaan virkistysyhdistys 5 VR/VR-1 Älgsjö 416 Älgsjö 199, Helsingin kaupunki 6 VR Älgsjö, Skäggarudden 416 Älgsjö 24,3 299 Helsingin kaupunki 7 VR Älgsjö, Stockudden 416 Älgsjö 11,5 972 Helsingin kaupunki 8 VR Hallnäsudden 416 Älgsjö 50, Helsingin kaupunki 9 VR Lökholmarna 454 Lillramsjö 3,3 172 Yksityinen 10 VR Norrbergen 455 Storramsjö 17, VR Lilla Högholm 425 Haga 1, VR Mossaholmen 425 Haga 1, VR Ålö 485 Ålö 13,0 372 Osuuskunta Talous 14 VR Storberget 485 Ålö 9,0 890 Osuuskunta Talous 15 VR Kalhuluviken, Kalhuluberget 469 Torbacka 10,3 178 Yksityinen 16 VR Trutklobben 447 Malm 0,4 286 Yhteisalue 17 VR Flatgrundet 447 Malm 0,4 348 Yhteisalue Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

27 sr/792 ma 9 ma 9 ma 6 sr/790 sr/782 ma 9 sr/752 ma 22 ma 48 ma 13 ma 2 sm/117 sm/115 ma 6 sm/72 sm/116 sm/73 sm/102 sm/114 sm/75 sm/74 sr/806 sr/806 ma 6 sr/713 sr/696 ma 43 sr/756 sr/757 sr/701 sr/755 sr/704 sr/705 ma 45 sm/57 sr/754 sr/753 sm/179 ma 23 sm/98 sr/751 sm/177 sr/750 ma 23 sr/749 sm/153 ma 2 sr/697 sr/700 sm/169 sr/610 sr/605 sr/606 sm/177 ma 43 ma 2 ma 2 ma 39 sr/608 sr/607 ma 39 sm/128 ma 44 sr/698 sr/699 sr/703 ma 2 ma 37 rky09 ma 2 sr/1121 ma 37 sr/618 sr/619 rky09 sr/617 sr/615 sr/611 sr/616 sr/657 sr/656 sr/655 rky09 sr/649 sr/648 sr/650 sr/651 sr/654 rky09 sr/1005 ma 36 sr/609 rky09 sr/644 sr/642 rky09 sr/603 sr/604 s/163 sr/760 sr/601 sr/620 sr/722 sr/725 sr/724 sr/721 sr/621 sr/624 sr/759 sr/548 sr/547 sr/758 sm/149 sr/723 sr/625 sr/628 sr/625 sr/622 sr/623 sr/764 sm/175 sr/1010 sr/1120 sr/761 sr/763 sr/765 sr/541 sm/148 sr/629 sr/762 sr/543 sm/159 sr/549 sr/1022 sr/632 sr/630 sr/540 sr/635sr/634 ma 37 sm/173 sr/542 sr/631 sr/639 sr/546 sm/158 sr/965 sr/633 sm/4 sr/544 sm/157 sr/1011 sr/638 sr/550 sr/645 ma 37 sm/156 sr/647 sm/176 s/181 ma 37 sm/88 sm/8 ma 37 ma 39 sm/183 rky09 sr/602 sr/641 s/161 sm/178 ma 40 sr/726 ma 37 s/185 s/182 sr/720 ma 39 rky09 ma 37 sr/719 sm/167 sm/168 rky09 sr/717 sr/718 sr/716 sm/166 sr/745 sr/715 ma 37 sm/150 sr/714 rky09 ma 38 ma 37 rky09 sr/614 sr/613 sr/727 sr/1003 sr/643 sr/744 sr/1002 sr/1001 sm/104 sr/728 sr/729 sr/737 sr/732 s/184 sr/733 sr/735 sm/154 srs/730 sr/731 sr/736 ma 30 ma 37 rky09 ma 30 sr/738 sr/742 sr/741 ma 30 sr/739 sr/740 sm/180 ma 30 sm/6 sm/176 sr/743 ma 35 sr/734 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto km 0 0,25 0,5 1 1,5 2,5 sm/01 s/01 Kiinteä muinaisjäännös Fast fornlämning Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde Annat arkeologiskt kulturarvsobjekt sr/01 srs/01 Rakennussuojelukohde Byggnadsskyddsobjekt Rakennussuojelulain nojalla suojeltu kohde Objekt som har skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen Maisemallisesti alue, Landskapsmässigt värdefullt område Valtakunnallisesti kulttuuriympäristö Landskapsmässigt värdefullt område LIITEKARTTA / KARTBILAGA Kulttuurimaisema / Kulturlandskap INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd 07 A Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

Karta 7: Kulturlandskap Förteckning 7.1 sm-objekt Förteckning 7.2 ma-områden Förteckning 7.3 sr-objekt Karta 8: Service Förteckning 8.

Karta 7: Kulturlandskap Förteckning 7.1 sm-objekt Förteckning 7.2 ma-områden Förteckning 7.3 sr-objekt Karta 8: Service Förteckning 8. Generalplanebeskrivningens BILAGA 3 KARTBILAGOR OCH FÖRTECKNINGAR Karta 1: Utdrag ur landskapsplan Karta 2: Utdrag ur landskapsplan, fas 2 Karta 3: Strandplaner och R-områden Förteckning 3.1 Strandplaner

Lisätiedot

Luettelo luontokohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus SU

Luettelo luontokohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus SU Luettelo luontokohteista 67050263.SU 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Sisältö 1 1 LUONTOKOHTEIDEN LUOKITTELU YLEISKAAVASSA 2 2 LUONNONSUOJELUALUEET

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet:

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet: LIITE 10 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Luonnonsuojelukohteet Aineiston alkuperä: http://wwwp3.ymparisto.fi/lapio/lapio_flex.html# Lataus pvm. 5.5.2014, lisätty

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

LIITE 9 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Kiinteistökohtaiset muutokset

LIITE 9 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Kiinteistökohtaiset muutokset LIITE 9 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Kiinteistökohtaiset muutokset Aineiston alkuperä: Yhteyden otot, kuntaan sekä kaavoittajaan Taulukko koonti,pvm 18.11.2014

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI 1 HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI KAAVASELOSTUS 10.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

NRO NIMI KUVAUS TYYPPI TIETOLÄHDE LISÄTIETO 1 Kirkkosillan suot rehevä korpi, noroja, tihkupintoja, liitoorava

NRO NIMI KUVAUS TYYPPI TIETOLÄHDE LISÄTIETO 1 Kirkkosillan suot rehevä korpi, noroja, tihkupintoja, liitoorava Lappeenrannan kaupunki: Länsiosan yleiskaavan luontoselvitys 16UEC0211 Liite 1. Luontokohdekartta ja taulukko 1 NRO NIMI KUVAUS TYYPPI TIETOLÄHDE LISÄTIETO 1 Kirkkosillan suot rehevä korpi, noroja, tihkupintoja,

Lisätiedot

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA M K : 0 0 0 0 KAAVALUONNOS 6..203 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ALUEVARAUSMERKINNÄT : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE Alue

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Tamminiemen jalopuumetsä. Luonto- ja maisematutkimus Lehtomaa 1998 ja Nironen 1999 (alue 5) 1 POTENTIAALINEN LSL 29 :N KOHDE

Tamminiemen jalopuumetsä. Luonto- ja maisematutkimus Lehtomaa 1998 ja Nironen 1999 (alue 5) 1 POTENTIAALINEN LSL 29 :N KOHDE Nro Tyyppi Kohde Lähde 0 LSL 29 luontotyyppirajaus + reunaosien edustavaa ympäristöä Tamminiemen jalopuumetsä ja Nironen 1999 (alue 5) 1 POTENTIAALINEN LSL 29 :N Jaakkolan tammimetsä 2 POTENTIAALINEN LSL

Lisätiedot

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET Page 1 of 2 kohderaportti Pohjois-Pohjanmaan liitto Hailuodon rakennusinventointi HAILUOTO KIRKONKYLÄ RUONALA Ruonalan porakivinavetta on komealla paikalla Rantatien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank

Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank Kuva Ismo Tuormaa Esityksen sisältö Maankäyttö- ja rakennuslaki ja VAT Hankkeen lähtökohdat Suunnittelualue ja vihervyöhyke Varjokaavan tavoitteet

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Metsähallitus Laatumaa

Metsähallitus Laatumaa Iso-Rommakko, Eksyneenniemi Kuhmo Hietaperä, Metsähallitus Laatumaa Asemakaavan muutos ja laajennus Selostuksen tiivistelmä 13.1.2009 Metsähallitus Laatumaa Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVALLA KUMOUTUU KURENNIITYN OSAYLEISKAAVA SEKÄ OSA KALLIO-, PITKÄ- JA SÄRKIJÄRVEN ALUEEN OSAYLEISKAAVASTA OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA Kaavaluonnos MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu

Määräysnumero Ulkoasu Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 1.00 selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KOOSTE I, II, III ja IV OSA-ALUEEN MERKINNÖISTÄ. Yleiset määräykset: Rakentamisessa on säästettävä arvokkaita kasvillisuuden

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. Suomen luonnonsuojeluliiton KOMMENTTEJA Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. 040 515 4557 Pirkanmaan liitto Kommentteja POSKI-hankkeen alustavista

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

VIHTI MOKSKOSKI RANTA-ASEMAKAAVA

VIHTI MOKSKOSKI RANTA-ASEMAKAAVA Kate 13.4.2016 om VIHTI MOKSKOSKI RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Kaava on tullut vireille kuulutuksella 2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kunnanvaltuustossa...

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

Inkoo sisäsaariston muinaisjäännösinventointi 2012 Ville Laakso Hannu Poutiainen Tapani Rostedt

Inkoo sisäsaariston muinaisjäännösinventointi 2012 Ville Laakso Hannu Poutiainen Tapani Rostedt 1 Inkoo sisäsaariston muinaisjäännösinventointi 2012 Ville Laakso Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Inkoon kunta 2 Sisältö Perustiedot... 3 Inventointi... 4 Havainnot... 5 Muinaisjäännösluettelo:...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3. MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kunta: Kylät: Savan alueen osayleiskaava

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI koskien tiloja Kivikari 484-414-2-122, Halkoplassi 484-414-2-199, Heikkilä 484-414-1-122, Suloranta 484-414-2-112 Valtterila

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: SAMMI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee liikennealuetta sekä matkailupalvelujen aluetta ja metsätalousaluetta SELOSTUS Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos:

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 2 PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI www.ouka.fi/tekninen PL 124, 90101 OULU, puh. (08) 315 8300 www.vyh.fi/ppo/ppo.htm OULUN

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

2016-334 320 638-439-0006-0006 (Peltomäki) Myönnetty Rakennuslupa Asuinrakennus ; Rakennustyön loppuunsaattamiseksi

2016-334 320 638-439-0006-0006 (Peltomäki) Myönnetty Rakennuslupa Asuinrakennus ; Rakennustyön loppuunsaattamiseksi Porvoon kaupunki Rakennustarkastaja Julkipanoilmoitus 15.6.2016 RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 15.6.2016 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET Lupanumero 2016-129 316 638-459-0010-0007 (MONSAS) Asuinrakennuksen laajennus

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Tammio 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tammion saaristokylämaisema 1.3. Kunta Hamina 1.4. Pinta-ala noin 300 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit [tekijä, vuosi,

Lisätiedot

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni?

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Fritidsboendeforum i Pargas 8.8.2015 Mökkiläisfoorumi Paraisilla 8.8.2015 Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Bostadshus / Asuinrakennus Ändring av fritidshusets

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA ELINKEINOT JA PALVELUT ASUMINEN JA LOMA-ASUMINEN LIIKENNE JA TEKNINEN HUOLTO VIRKISTYSALUEET JA REITIT ARVOKKAAT YMPÄRISTÖT ELINKEINOT JA PALVELUT ALKUTUOTANTO Maatalous >

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön maastokäynti

Kulttuuriympäristön maastokäynti FCG Finnish Consulting Group Oy Laukon kartano LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA Kulttuuriympäristön maastokäynti 303461-15872 26.10.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kulttuuriympäristön

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTAA URJALAN KUNNAN NUUTAJÄRVEN KYLÄSSÄ OSALLE TILAA VA- LAJÄRVEN KARTANO 1:493 JA URJALAN KYLÄSSÄ TILOJEN WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:98

Lisätiedot

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Maisemaselvitys Päivämäärä Joulukuu 2013 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA pellingin SISÄSAARISTON MAISEMAselvitys Tarkastus

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 1017 Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Sijainti Alkkianvuoren alue sijaitsee Satakunnan ja Pirkanmaan

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Asia: Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) mielipide Itäisen saariston asemakaavaluonnoksesta

Asia: Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) mielipide Itäisen saariston asemakaavaluonnoksesta Mielipide 12.6.2013 1 / 5 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI helsinki.kirjaamo@hel.fi Asia: Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) mielipide Itäisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan 1 VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan muutosalueella 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala

ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde Nurmeksen luoteisrajalla

Lisätiedot

KEINOJA MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEEN

KEINOJA MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEEN KEINOJA MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEEN 1. Talousmetsien luonnonhoito 2. METSOn keinot 3. METSOn valintakriteerit 4. Luonnonsuojelualueen perustaminen 5. Ympäristötuki 1. Talousmetsien luonnonhoito Arvokkaiden

Lisätiedot

=> METSOn toimenpideohjelma. METSOn toimenpiteet AMOssa (1/2)

=> METSOn toimenpideohjelma. METSOn toimenpiteet AMOssa (1/2) 0(762 0(762 RKMHOPDQ WRWHXWXVNHLQRW (WHO (WHO MD.HVNL MD.HVNL 3RKMDQPDDOOD 11.3.2009 METSOseminaari, M.Seppälä, Metsäkeskus E-P 0(762Q WRWHXWXV WDORXVPHWVLVVl 9 6XRMHOXDOXHYHUNRVWRQ NHKLWWlPLQHQ

Lisätiedot

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy Kittilän kunta Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Suunnittelukeskus Oy 25.2.2008 SR-7 3418282, 7538753 Hanhivaara 4:17 1930-l Alkuperäinen, pieteetillä entisöity päärakennus

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa 19.9.2014 Metsähallituksen uudet esitykset kalastustukikohdiksi Metsähallitus on esittänyt Inarin kunnan

Lisätiedot

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016 Metsäfoorumi 14.1.2014 Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus Kuva: Kaisa Törmänen METSOn tavoitteet ja keinot Valtioneuvoston Metso-päätös 2008

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ei ole maakuntakaavan merkinnän kh-2 tarkoittamia rakennusperintökohteita.

ei ole maakuntakaavan merkinnän kh-2 tarkoittamia rakennusperintökohteita. ei ole maakuntakaavan merkinnän kh-2 tarkoittamia rakennusperintökohteita. T Asemakaavanperustiedotjayhteenveto Liite 1 Liite 2 KOKEMÄKI SÄÄKSJÄRVI VÄHTÄRI RANTA-ASEMAKAAVA 1:2000 EHDOTUS 1.6.2015

Lisätiedot

ù (s '0 'C)(s; / 0 Q / Li L 0 0 Espoon kaupunki Täytäntöönpanokirje \l fy \ ~ Sivu 1 L( M.

ù (s '0 'C)(s; / 0 Q / Li L 0 0 Espoon kaupunki Täytäntöönpanokirje \l fy \ ~ Sivu 1 L( M. ù (s '0 'C)(s; / 0 Q / Li L 0 0 Espoon kaupunki Täytäntöönpanokirje \l fy \ ~ Sivu 1 L( M. Kaupunkisuunnittelukeskus 11.12.2009 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Ratapihantie 9 00520 HELSINKI J i :L( 'i;,'i:!,

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot