GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN SISÄSAARISTON YLEISKAAVAN TARKISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN SISÄSAARISTON YLEISKAAVAN TARKISTUS"

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN SISÄSAARISTON YLEISKAAVAN TARKISTUS Planbeskrivingens kartbilagor och förteckningar Kaavaselostuksen liitekartat ja luettelot

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO Karta/Kartta 1 Utdrag ur landskapsplanen Ote maakuntakaavasta Karta/Kartta 2 Utdrag ur landskapsplanen, fas 2 Ote maakuntakaavasta, 2. vaihe Karta/Kartta 3 Karta/Kartta 4 Karta/Kartta 5 Karta/Kartta 6 Strandplaner, RM och RL områden Förteckning 3.1 Strandplaner Förteckning 3.2 RM och RL områden Rantakaavat, RM- ja RL-alueet Luettelo 3.1 Rantakaavat Luettelo 3.2 RM- ja RL-alueet Befintliga byggplatser Förteckning 4.1 Områdesreserveringar Nykyiset rakennuspaikat Luettelo 4.1 Aluevaraukset Natur Förteckning 5.1 SL, S-1 och ge områden samt sl objekt. Förteckning 5.2 Värdehelheter Förteckning 5.3 Levnadsmiljöobjekt Förteckning 5.4 Fågelskär och MAALI områden Luonto Luettelo 5.1 SL-, S-1- ja ge-alueet sekä sl-kohteet. Luettelo 5.2 Arvokokonaisuudet Luettelo 5.3 Elinympäristökohteet Luettelo 5.4 Lintuluodot ja MAALI-alueet Rekreation Förteckning 6.1 VR områden Virkistys Luettelo 6.1 VR-alueet

4 Karta/Kartta 7 Karta/Kartta 8 Karta/Kartta 9 Karta/Kartta 10 Karta/Kartta 11 Kulturlandskap Förteckning 7.1 sm och s objekt Förteckning 7.2 ma områden Förteckning 7.3 sr och srs objekt Kulttuurimaisema Luettelo 7.1 sm- ja s-kohteet Luettelo 7.2 ma-alueet Luettelo 7.3 sr- ja srs-kohteet Service Förteckning 8.1 Service Palvelut Luettelo 8.1 Palvelut Kommunalteknik Kunnallistekniikka Trafik Förteckning 10.1 LV områden Liikenne Luettelo 10.1 LV-alueet Översvämningsriskområden Tulvariskialueet

5 Kaava-alueen raja, Planeområdets gräns km 0 0, LIITEKARTTA / KARTBILAGA Uudenmaan maakuntakaava, vahv INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

6 Kaava-alueen raja, Planeområdets gräns km 0 0, LIITEKARTTA / KARTBILAGA Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, vahv INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

7 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto 1 Yleiskaava-alueella sijaitsevat rantakaavat, Befintliga stranddetaljplaner belägna på generalplaneområdet Framnes Ström-Mossaböle Lillramsjö, Gloholm Svartö-Stornäsholm Degerö Bastö, Rövass Kvarnvik Degerö, Svartvik 9. Halludden 10. Vormö 1 LIITEKARTTA / KARTBILAGA Loma- ja matkailupalvelujen alueet, Områden för fritid och turism (RM) Leirintäalue, Lägerområden (RL) Rantakaavat ja loma- ja matkailupalvelujen alueet INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd km 0 0, Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

8 3.1 STRANDDETALJPLANER / RANTA-ASEMAKAAVAT Fast bosättning Byggnadsplatser (st) Rakennuspaikkoja (kpl) Fritidsbosättning Planbeteckning (områden, st) Ympärivuotinen Loma-asutus Planområde Faställningsår Kaavamerkintä (alueita, kpl) Fast vägförbindelse Utan vägförbindelse Fast vägförbindelse Utan vägförbindelse Kaava-alue Vahvistamisvuosi A-r AM-r RA-r M-r MY-r VR-r LV-r SL-r S-1 Kiinteä tieyhteys Ilman tieyhteyttä Kiinteä tieyhteys Ilman tieyhteyttä 1 Framnes Kuruudden Lillramsjö, Gloholm Svartö-Stornäsholm Degerö Bastö, Rövass Kvarnvik Degerö, Svartvik Halludden Vormö 1976/ Totalt Yhteensä Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

9 3.2 RM och RL områden / RM- ja RL-alueet Planbeteckning Nummer Namn Läge By Storlek (Ha) Strandlinje (m) Byggrätt (m²vy) Kaavamerkintä Numero Nimi Sijainti Kylä Koko (Ha) Rantaviiva (m) Rakennusoikeus (k-m²) RM 1 Bastö Etelä Bastö 403 Bastö 10, RM 2 Österängen Ålö 485 Ålö 25, RM 3 Norrhamnen Vormö 419 Pickala 9, RL 4 Bjurs Bjurs 406 Bjurs 24,5 0 - Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

10 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto Käytetty pysyvän asutuksen rakennuspaikka, Använd byggplats för fast bosättning Käytetty loma-asutuksen rakennuspaikka, Använd byggplats för fritidsbosättning LIITEKARTTA / KARTBILAGA 254 kpl 1105 kpl 04 Nykyinen asuminen / Nuvarande boende INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN yht.1359 kpl Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd km 0 0, Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

11 4.1 OMRÅDESRESERVERINGAR / ALUEVARAUKSET Byggplats för fast bosättning Pysyvän asutuksen rakennuspaikat Byggplats för fritidsbosättning Loma-asutuksen rakennuspaikat Användningsändamål Antal Markyta (Ha) Totala yta (Ha) Byggrätt (m²vy) Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd Käyttötarkoitus Määrä Maa-ala (Ha) Kokonaisala (Ha) Rak.oik. (k-m²) Rakennettu Rakentamaton Rakennettu Rakentamaton A ,3 118, A (SL-alueella) 2 16,2 16,2 3 0 A ,8 237, AT ,0 115, AM ,3 23,3 7 2 VR ,1 373,1 VR ,2 24, RL 1 24,5 24,5 RM 3 45,7 45, RA ,2 1275, RA (SL-alueella) 12 11,2 11, RA ,7 14, RA ,4 15, LV 32-47,7 S ,7 SL ,3 MY ,1 1980,1 M ,1 630,1 W ,4 Totalt Yhteensä , , Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

12 luo 1.23 luo 1.10 luo 3.35 luo luo 1.29 luo 3.26 luo sl/3 29 luo 4A luo 1.24 luo 3.23 luo luo luo luo 7.72 luo 4E luo luo 5.2 luo luo 8A luo 8.1 luo 5.5 luo 4F luo luo luo 8.24 nat 5.6 nat nat 2 luo 5.14 luo 8.9 luo 8.25 luo 8D luo 8.23 luo nat 106 luo 5.26 nat luo nat luo 8.13 luo 8.3 luo 8C luo 8B luo luo 6A luo 5.16 luo luo 5A luo luo 8.31 luo luo 5.17 luo luo 5.18 luo 5.19 luo 6E luo 6C 20 luo 6.39 luo luo luo 7.62 luo 6.25 luo 90 luo 7.28 luo luo 7D sl/1 7.1 luo luo 7.41 luo luo 7.33 luo 85 luo luo7.11 luo km 0 0,25 0,5 1 1,5 2,5 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto 1 1 Natura verkostoon kuuluva alue, Område som hör till nätverket Natura 2000 Luonnonsuojelualue, Naturskyddsområde (SL) Suojelualue, Skyddsområde (S-1) Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma, Värdefullt bergområde eller annan geologisk formation (ge) Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä aluekokonaisuus, Områdeshelhet som är särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue Område som är särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald Maakunnallisesti tärkeä lintualue, Regionalt värdefullt fågelområde (MAALI) sl/1 Suojelukohde, Skyddsobjekt Arvokas lintuluoto Värdefullt fågelskär LIITEKARTTA / KARTBILAGA 05 A Luonto / Natur INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

13 luo 1A luo 1B sl/2 luo luo 3.1 ge ge luo 1.5 luo 1D luo 1E 1.6 luo 1C luo 1.9 luo 2A luo 112 luo 1.23 luo 3.35 luo 1.10 luo 2C luo 2B luo 109 luo 1.22 sl/3 29 luo luo luo luo luo 3.2 luo 1.24 luo 3.23 luo 111 luo 3B 34 luo luo luo luo 3A 30 luo luo luo luo luo luo Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto km 0 0,25 0,5 1 1,5 2,5 1 1 Natura verkostoon kuuluva alue, Område som hör till nätverket Natura 2000 Luonnonsuojelualue, Naturskyddsområde (SL) Suojelualue, Skyddsområde (S-1) Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma, Värdefullt bergområde eller annan geologisk formation (ge) Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä aluekokonaisuus, Områdeshelhet som är särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue Område som är särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald Maakunnallisesti tärkeä lintualue, Regionalt värdefullt fågelområde (MAALI) sl/1 Suojelukohde, Skyddsobjekt Arvokas lintuluoto Värdefullt fågelskär LIITEKARTTA / KARTBILAGA Luonto / Natur INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd 05 B Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

14 5.1 SL, S-1, ge områden samt sl objekt / SL-, S-1-, ge-alueet sekä sl-kohteet Förteckning över SL områden. Till dessa hör befintliga skyddsområden, synnerligen viktiga fågelskär och en del av de reginalt värdefulla värdehelheterna och naturobjekten. Luettelo SL-alueista. Tähän kuuluvat olemassa olevat suojelualueet, erittäin kkaat lintuluodot ja osa maakunnallisesti kkaista kokonaisuuksista ja luontokohteista. Nummer Plats By Storlek (Ha) Kort beskrivning Beteckning Numero Sijainti Kylä Koko (Ha) Lyhyt kuvaus Tunnus 1 Storramsjö 455 Storramsjö 949,5 Perustettu suojelualue YSA Rövass 450 Rövass 7,1 Perustettu suojelualue YSA Älgsjölandet 416 Älgsjö 33,7 Perustettu suojelualue YSA Långvassfjärden 463 Strand 59,8 Perustettu suojelualue YSA Rådkila (Gyltholmen) 457 Rådkila 48,5 Perustettu suojelualue YSA Rolling Stone 431 innanbäck 0,2 Perustettu suojelualue YSA Bjurs länsi saareineen 406 Bjurs 233,9 Valtion ostama, METSO-suojelu 8 Flakaholm ja Lilla Hankelö 406 Bjurs 5,5 Uudenmaan virkistysalueyhd. 9 Björkholmen 454 Lillramsjö 0,2 SL vanhassa kaavassa 10 Österharun 447 Malm 3,7 SL vanhassa kaavassa 11 Kuggviksholmen ja Skorvgadda 467 Svenskby 6,8 Vesialuekokonaisuus 13 Södergrunden ja Tallklobben 404 Berg 7,9 Lintuluoto 17 Vedagrundet luoto 490 Siggans 2,8 Lintuluoto 18 Linholmskobben 490 Siggans 0,9 Lintuluoto 19 Linholmen W-kärki ja luodot 420 Flyt 4,0 Lintuluoto 20 Bjurs itä 458 Rövass 107,7 Arvokokonaisuus 6B, 4 21 Linnanvik 416 Älgsjö 2,3 Luo 8.28 ja 8.29, 4 22 Storvikenin eteläpuoli 416 Älgsjö 60,8 Arvokokonaisuus 8E, 4 24 Rönngrundet 418 Finnböle 1,4 Lintuluoto 25 Elisaari SE-kärki 416 Älgsjö 6,4 kohde 8.57, 4 26 Laduviksgrunden luodot 485 Ålö 4,7 Lintuluoto 27 Ålö SW luodot 485 Ålö 2,7 Lintuluoto 28 Ålö W luodot 485 Ålö 9,0 Lintuluoto Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /3

15 29 Ålö Gäddörarna 485 Ålö 4,3 Lintuluoto 30 Vormö Brännkärr 491 Pickala 4,2 Arvokok. 3A, 4 34 Kråkan 474 Utanåker 2,6 Lintuluoto 37 Högholm NE luodot 425 Haga 1,2 Lintuluoto 47 Holmudden N luoto 417 Espings 3,4 Lintuluoto 51 Långgrundet, Orgosudden 467 Svenskby 12,4 Lintuluoto 57 Långholmssundet luodot 416 Älgsjö 5,1 Lintuluoto 60 Svedjeholmen SE luoto 416 Älgsjö 2,8 Lintuluoto 64 Skallbyholmarna S isompi 458 Rövass 11,0 Lintuluoto 68 Ytterstören, luodot 458 Rövass 2,4 Lintuluoto 69 Ekholm NW isot luodot (210) 458 Rövass 4,0 Lintuluoto 70 Märagrund 458 Rövass 2,4 Lintuluoto 99 Kobbholmsgrunden 471 Tostholm 5,3 Lintuluoto 103 Rönngrund 417 Espings 4,9 Lintuluoto 104 Tallklobben 402 Barö 3,3 Lintuluoto 106 Pargrunden 417 Espings 2,9 Lintuluoto 108 Rågrundet 467 Svenskby 1,4 Lintuluoto Förteckning över S-1 områden / Luettelo S-1-alueista Nummer Plats By Storlek (Ha) Kort beskrivning Skyddsgrund Numero Sijainti Kylä Koko (Ha) Lyhyt kuvaus Suojeluperuste 1.6 Degeröhalsen 415 Degerö 2,6 pähkinäpensaslehto LsL Träskmossen 415 Degerö 1,5 tervaleppäkorpi LsL Vormö 491 Pickala 0,2 merenrantaniitty LsL Älö SE 485 Ålö 0,1 hiekkaranta LsL Vormö 491 Pickala 0,2 tervaleppäkorpi LsL Estberg 417 Espings 0,2 jalopuumetsikkö LsL Bölsträsket 402 Barö 2,5 viitasammakko LsL Daglösen 417 Espings 1,0 viitasammakko LsL Sonavik 458 Rövass 1,5 jalopuumetsikkö LsL 29 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /3

16 6.9 Sonavik 458 Rövass 0,1 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,3 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,6 jalopuumetsikkö LsL Bastö 458 Rövass 0,3 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,4 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,3 jalopuumetsikkö LsL Tostholm 471 Tostholm 0,2 jalopuumetsikkö LsL 29 Förteckning över ge-områden / Luettelo ge-alueista Nummer Plats By Storlek (Ha) Kort beskrivning Värdeklass Numero Sijainti Kylä Koko (Ha) Lyhyt kuvaus Arvoluokka Kasabergen 465 Stubböle 86 Arvokas kallioalue 4 Förteckning över sl-objekt / Luettelo sl-kohteista Nummer Plats By Storlek (Ha) Kort beskrivning Skyddsbeslut Numero Sijainti Kylä Koko (Ha) Lyhyt kuvaus Suojelupäätös 1 Synnersviksöarna 406 Bjurs - Laakeakuusi Nyängarna 447 Malm - Kataja Bovikudden 444 Lågnäs - Suuri mänty 1984 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /3

17 5.2 VÄRDEHELHETER / ARVOKOKONAISUUDET Objekt nr Plats Storlek (Ha) Storlek (Ha) Områdesbeskrivning Naturvärden Kapitel, nat.inv. Hänvisning Kohdenro Paikka Koko (Ha) Koko (Ha) Aluekuvaus Luonto Luku, luontoinv. Viite 1A Itämanner, Ingarskilajoki 24,35 Jokiuoman lintualue lähialueineen. Rehevät lehtolaikut ja korvet, meritaimenen lisääntymsipaikka, linnusto. Mahd. METSO. Paikallisesti erittäin B Itämanner, Svenviken 53,73 Svenvikenin lahti, lintualue. Pähkinäpensaslehto, uhanalaiset luontotyypit, linnusto ym. Maakunnallisesti C Itämanner, Storviken 17,69 Storvikenin ruovikkorantainen merenlahti, Uhanalainen luontotyyppi, linnusto, mahdollinen flada ja kutulahti. lintualue. Paikallisesti erittäin D Itämanner, Hägnan pohjoispuoli 3,02 Luonnontilainen puro, lintualue. Linnusto, uhanlaianen luontotyyppi, VesL luonnontilaiset purot ja norot, Mel 10. Paikallisesti erittäin E Itämanner, Ström metsäylänkö 80,38 Strömbergenin alue, lintualue. Seudeullisesti kalliolaue, MeL 10 kitu- ja joutomaat, linnusto. Maakunnallisesti A Degerö, Storkärret 16,07 Storkärretin luoteis- ja pohjoispuoli, MeL 10 rehevät lehtolaikut ja alusmetsät. Mahd. METSO. Paikallisesti lintualue. erittäin B Degerö, Träskmossen 20,56 Träskmossenin suoalue Luonnontilainen suo, uhanalainen luontotyyppi, LAKU-kriteerejä ym. Maakunnallisesti C Degerö, Finnstacken 13,45 Suo- ja metsäalue Mahdollinen LsL 29 luontotyyppi trevaleppäkorpi, MeL 10 rehevä korpi. Maakunnallisesti 7.3 3A Itäinen saaristo, Vormö 34,49 Arvokas metsä- ja niittyalue, lintualue Laaja kokonaisuus, LsL 29 luontotyyppi trevaleppäkorpi, MeL 10 kallio, METSO-kriteerit täyttävä metsä ym. Maakunnallisesti B Itäinen saaristo, Stora Träskö 20,87 Iso rakentamaton saari LAKU-kriteerien täyttyminen, luonnontilaisuus, METSO-kriteerit täyttyvä, uhanalainen luontotyyppi ym. Maakunnallisesti. 7 4A Länsimanner, Lilla- ja Storsundet 40,38 Fagervikenin matala pohjoukka Uhanalainen luontotyyppi, flada, Mel 10 rehevä lehto ym. Maakunnallisesti E Länsimanner, Brännholm 21,70 Keskikokoinen metsäsaari vesistöineen Linnustolle kokonaisuus, rakentamaton metsäsaari ja lintuluotoja. Paikallisesti erittäin F Länsimanner, Kuggviken - Uhanalainen luontotyyppi, flada, Lsl 49 lisääntymispaikka viitasammakko, 42,01 Laaja luonnotilainen flada Syndesholm linnusto ym. Maakunnallisesti A Barölandet, Kvarnvikträsket 30,22 Kvarnvikträsketin metsäalue MeL 10 rehevät korvet, uhanalainen luontotyypppi. METSO-ohjelmaan soveltuva. Paikallisesti erittäin A Orslandet, Petarträsket 14,32 Petarträsketin metsäalue, lintualue Rakentamaton alue, luonnontilaien lampi. Paikallisesti erittäin C Orslandet, Verkviken 15,21 Verkvikenin ruovikkorantainen alue, Mahd. kluuvijärvi, MeL 10 rehevä lehto, Vel 11 kluuvi. Paikallisesti lintualue erittäin E Orslandet, Bjursträsk 4,14 Pieni lampi ja sitä reunastava suo VeL 11 metsälampi, LsL 49 mahd. viitasammakon elin.ymp. MeL 10 rehevät lehtolaikut, Mahd METSO. Maakunnallisesti D Läntinen saaristo, Själö 105,85 Laaja ja monipuolinen metsäsaari Laaja luonnontilainen metsäsaari, perinneympäristöä, vanhapuusto ym. Paikallisesti erittäin A Elisaari 11,39 Älgsjön korpi ja lehdot Useita lehtoja, luonnotilainen kaltainen korpi, linnusto. Paikallisesti erittäin B Elisaari 18,92 Södersvedjan kulttuurimaisema Laaja-alaista perinneympäristöä ja uhanalaisia luontotyyppejä. Maakunnallisesti C Elisaari 5,30 Linnavikin metsä Luonnotilainen korpi, monipuolinen vaatelias ja metsälinnusto. Paikallisesti erittäin D Elisaari 17,14 Brännbergen metsä Laaja varttunut metsäl, lahopuurikkaus, saniaiskorpi, MeL 10 kalliomännikkö. Paikallisesti erittäin. 6.4 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

18 5.3 LEVNADSMILJÖOBJEKT / ELINYMPÄRISTÖKOHTEET Objektsnr Plats Storlek (Ha) Naturtyp Naturvärde Skogslagen 10 NvL 29 Vattenlagen Övrig LUMO METSO-program Hänvisning Kohdenro Paikka Koko (Ha) Luontotyyppi Luonto Metsälaki 10 LsL 29 Vesilaki Muu LUMO METSO-ohjelma Viite 1.3 Itämanner Kallerudden 1, lehto rehevät lehtolaikut lahopuuta yms 1.5 Itämanner Nyängarna 1, lehto lahopuuta yms 1.9 Itämanner Båtvik 0, pienvedet pienvesien lähiympäristöt noro tai puro 1.10 Itämanner Ström, Gloåkern 1, perinneympäristöt lahopuuta yms 1.22 Itämanner Lågnäsviken 1, perinneympäristöt pienvesien 1.23 Itämanner Lågnäsviken 1, lehto lahopuuta yms mahdollinen kohde lähiympäristöt 1.24 Itämanner Prästholmen 1, perinneympäristöt Räfsö N, 1.29 Räfsö N flada 8, pienvedet flada alle 10 ha flada 2.6 Degerö Degerölandet 3, suo muut kkaat elinympäristöt 3.1 Itäinen perinneympäristöt Storstensgrundet 2, saaristo lahopuuta yms 3.2 Itäinen Vormö Högholm 5, pienet saaret saaristo kitu- ja joutomaat lahopuuta yms mahdollinen kohde 3.6 Itäinen vaarantunut Vormö 3, kangas-metsä saaristo luontotyyppi (VU) mahdollinen kohde 3.11 Itäinen Vormö 2, kangas-metsä saaristo mahdollinen kohde Itäinen 3.19 Vormö 3, suo saaristo vaarantunut luontotyyppi (VU) Itäinen 3.23 Södra Svartö 0, kangas-metsä lahopuuta yms mahdollinen kohde saaristo Itäinen 3.26 Algrundet 2, pienet saaret saaristo Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /4

19 3.33 Itäinen Ålö 0, lehto saaristo rehevät lehtolaikut lahopuuta yms mahdollinen kohde 3.35 Itäinen Valpholmen 1, pienet saaret saaristo lahopuuta yms mahdollinen kohde Itäinen 3.38 Majsan 0, rannat saaristo 4.6 Länsimanner Nötö 0, perinneympäris töt 4.19 Länsimanner Brännholm 7, pienet saaret lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.2 Barölandet Barölandet N 1, suo rehevät korvet lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.5 Barölandet Bölsviken N 1, suo rehevät korvet lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.13 Barölandet Gäddviken 0, lehto lahopuuta yms 5.14 Barölandet Kokmossen 9, kalliot kitu- ja joutomaat lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.16 Barölandet Kvarnvikträsket 3, pienvedet 5.17 Barölandet Sandvikängen 1, suo 5.18 Barölandet Kvarnvikträsket 6, suo lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.19 Barölandet Sandvikängen 9, kangas-metsä lahopuuta yms mahdollinen kohde 5.20 Barölandet Sandvikängen 1, perinneympäristöt 5.26 Barölandet Hycklesund 2, kalliot kitu- ja joutomaat mahdollinen kohde 6.2 Orslandet Orslandet 0, perinneympäristöt 6.8 Orslandet Orslandet, muut kkaat 3, kangas-metsä Rövassträsket elinympäristöt lahopuuta yms mahdollinen kohde 6.25 Orslandet Orslandet, 10, kangas-metsä Gölesudden lahopuuta yms mahdollinen kohde Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /4

20 vaarantunut 6.32 Orslandet Näsekärr 0,45 lehdot rehevät lehtolaikut mahdollinen kohde luontotyyppi (VU) Stockängsudden vaarantunut 6.34 Orslandet 0,61 lehdot rehevät lehtolaikut mahdollinen kohde NE luontotyyppi (VU) maakunnallisesti vaarantunut 6.45 Orslandet Petarträsk 4,97 suot rehevät korvet mahdollinen kohde luontotyyppi (VU) 6.39 Orslandet Bjursträsk 1,77 kangas-metsä rehevät lehtolaikut lahopuuta yms mahdollinen kohde Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys Läntinen saaristo Svartö 0, suo 7.12 Läntinen saaristo Svartö 0, suo 7.28 Läntinen Synnerviksörarn saaristo a 7, pienet saaret Läntinen 7.33 Själö 0, saaristo perinneympäristöt äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (CR) Läntinen 7.34 Själö 0, saaristo perinneympäristöt Läntinen Själö SE , rannat saaristo rantaniitty erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Läntinen 7.45 Gloholm 0, saaristo perinneympäristöt äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (CR) Läntinen 7.60 Ramsholm 5, kangas-metsä saaristo vaarantunut luontotyyppi (VU) Läntinen 7.68 Verkholm 0, suo saaristo Läntinen 7.71 Brändholm 3, kangas-metsä lahopuuta yms mahdollinen kohde saaristo 7.72 Länsisaaristo Jakob-Ramsjö 8, kalliot mahdollinen kohde Läntinen 7.62 Ramsholm 0, saaristo perinneympäristöt maakunnallisesti äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (CR) 8.1 Elisaari Villholm 1,03 suot erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Luontoselvitys 2013 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /4

21 8.3 Elisaari Södersvedja W 0,39 lehdot rehevät lehtolaikut jalopuumetsä erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Luontoselvitys 2013 maakunnallisesti 8.9 Elisaari Näsåkrarna E 0,45 lehdot rehevät lehtolaikut jalopuumetsä lahopuuta yms mahdollinen kohde Luontoselvitys Elisaari Näsåkrarna E 0,56 perinneympäris töt maakunnallisesti erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Luontoselvitys Elisaari Kvarnberget N 1,82 suot rehevät korvet lahopuuta yms mahdollinen kohde 8.16 Elisaari Mellangård N 1,35 lehdot lahopuuta yms 8.23 Elisaari Rödjorna N 2,67 lehdot rehevät lehtolaikut lahopuuta yms Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys 2013 Luontoselvitys Elisaari Brännbergen E 1,5 suot vaarantunut luontotyyppi (VU) Luontoselvitys Elisaari Marsäng W 1,03 suot vaarantunut luontotyyppi (VU) Luontoselvitys Elisaari Ramsjöviken W 0,53 perinneympäristöt muut kkaat elinympäristöt Luontoselvitys Elisaari Hallnäsudden 0,41 perinneympäris töt erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN) Luontoselvitys Elisaari Storviken 22,4 vesistöt Luontoselvitys 2013 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /4

22 5.4 VÄRDEFULLA FÅGELSKÄR OCH MAALI OMRÅDEN / ARVOKKAAT LINTULUODOT JA MAALI-ALUEET Förteckning över fågelskär / Luettelo lintuluodoista Planbeteckning Objektsnr Delområde Plats Tilläggsuppgift Skärgårdsfågelvärde Artantal Kapitel, nat.inv. Hänvisning Kaavamerkintä Kohdenro Osa-alue Paikka Lisätieto Saaristolintu Lajimäärä Luku, luontoinv. Viite SL 9 Itäinen saaristo Hamnholmen Vormön NW-puoli erittäin rauhoitus ajalle SL 11 Itäinen saaristo Vormö Högholm luonn.til metsä ja rakentamaton metsäsaari, W erittäin rantaluhtaa SL 13 Itäinen saaristo Södergrunden erittäin Tallklobben (L. SL 14 Itäinen saaristo erittäin Knappsh. S) SL 17 Itäinen saaristo Vedagrundet luoto erittäin SL 18 Itäinen saaristo Linholmskobben erittäin Linholmen W-kärki ja SL 19 Itäinen saaristo erittäin luodot SL 24 Itäinen saaristo Rönngrundet Yhdessä 93 kanssa erittäin Laduviksgrunden SL 26 Itäinen saaristo erittäin luodot SL 27 Itäinen saaristo Ålö SW luodot erittäin SL 28 Itäinen saaristo Ålö W luodot erittäin SL 29 Itäinen saaristo Ålö Gäddörarna erittäin Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /3

23 SL 34 Itäinen saaristo Kråkan erittäin Högholm NE luodot SL 37 Itäinen saaristo rauhoitus ajalle erittäin ja Lilla Höghholm rauhoitus ajalle SL 47 Läntinen saaristo Holmudden N luoto erittäin Isohko naurulokkikolonia rauhoitus ajalle SL 51 Läntinen saaristo Långgrundet, yhdistetty. kohteet Orgosudden yhdistetty. Arvokas erittäin kokonaisuus. SL 52 Läntinen saaristo Orgosudden N luoto erittäin SL 54 Läntinen saaristo Långgrundet erittäin Långholmssundet SL 57 Läntinen saaristo erittäin luodot Svedjeholmen SE SL 60 Läntinen saaristo erittäin luoto Skallbyholmarna S SL 64 Läntinen saaristo erittäin isompi SL 67 Läntinen saaristo Laverörarna N-luodot rauhoitus ajalle erittäin SL 68 Läntinen saaristo Ytterstören, luodot erittäin Ekholm NW isot SL 69 Läntinen saaristo rauhoitus ajalle erittäin luodot (210) SL 70 Läntinen saaristo Märagrund rauhoitus ajalle erittäin Yhdessä 177, 178, 179 LUO 85 Läntinen saaristo Marbockarna N luoto erittäin kanssa LUO 90 Läntinen saaristo Kålholm S luodot erittäin Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /3

24 SL 99 Läntinen saaristo Kobbholmsgrunden rauhoitus ajalle erittäin SL 103 Läntinen saaristo Rönngrund rauhoitus ajalle erittäin SL 104 Läntinen saaristo Tallklobben rauhoitus ajalle erittäin SL 106 Läntinen saaristo Pargrunden rauhoitus ajalle erittäin SL 108 Läntinen saaristo Rågrundet erittäin Förteckning över MAALI områden / Luettelo MAALI-alueista Planbeteckning Objektsnr Delområde Plats Tilläggsuppgift Skärgårdsfågelvärde Hänvisning Kaavamerkintä Kohdenro Osa-alue Paikka Lisätieto Saaristolintu Viite LUO 109 Itäinen saaristo Kyrkfjärden MAALI-alue pontentiaalien Birdlife/paikkatiedot maakunnallisesti LUO 110 Itäinen saaristo Alholmen MAALI-alue Birdlife/paikkatiedot maakunnallisesti LUO 111 Itäinen saaristo Lilla Knappsholm MAALI-alue Birdlife/paikkatiedot maakunnallisesti LUO 112 Itäinen saaristo Torbackaviken MAALI-alue Birdlife/paikkatiedot Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A /3

25 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto Ulkoilu- ja retkeilyalue, Frilufts och rekreationsområde (VR) Ulkoilu- ja retkeilyalue, Frilufts och rekreationsområde (VR-1) LIITEKARTTA / KARTBILAGA 06 Virkistysalueet / Rekreationsområden INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd km 0 0, Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

26 6.1 VR OCH VR-1 OMRÅDEN / VR- JA VR-1-ALUEET Nummer Beteckning Område By Storlek (Ha) Strandlinje (m) Ägande Numero Merkintä Alue Kylä Koko (Ha) Rantaviiva (m) Omistus 1 VR Barösund, Bergvalla 402 Barö 2, VR Orslandet, Bjurs, Synnerviksörarna, Nyladugrundet 406 Bjurs 46, Vantaan kaupunki 3 VR Orslandet, Själööarna, Storklobben 406 Bjurs 2, Vantaan kaupunki 4 VR Orslandet, Göliglo 458 Rövass 10,2 383 Uudenmaan virkistysyhdistys 5 VR/VR-1 Älgsjö 416 Älgsjö 199, Helsingin kaupunki 6 VR Älgsjö, Skäggarudden 416 Älgsjö 24,3 299 Helsingin kaupunki 7 VR Älgsjö, Stockudden 416 Älgsjö 11,5 972 Helsingin kaupunki 8 VR Hallnäsudden 416 Älgsjö 50, Helsingin kaupunki 9 VR Lökholmarna 454 Lillramsjö 3,3 172 Yksityinen 10 VR Norrbergen 455 Storramsjö 17, VR Lilla Högholm 425 Haga 1, VR Mossaholmen 425 Haga 1, VR Ålö 485 Ålö 13,0 372 Osuuskunta Talous 14 VR Storberget 485 Ålö 9,0 890 Osuuskunta Talous 15 VR Kalhuluviken, Kalhuluberget 469 Torbacka 10,3 178 Yksityinen 16 VR Trutklobben 447 Malm 0,4 286 Yhteisalue 17 VR Flatgrundet 447 Malm 0,4 348 Yhteisalue Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd Freesenkatu 3 A HELSINKI p. (09) /1

27 sr/792 ma 9 ma 9 ma 6 sr/790 sr/782 ma 9 sr/752 ma 22 ma 48 ma 13 ma 2 sm/117 sm/115 ma 6 sm/72 sm/116 sm/73 sm/102 sm/114 sm/75 sm/74 sr/806 sr/806 ma 6 sr/713 sr/696 ma 43 sr/756 sr/757 sr/701 sr/755 sr/704 sr/705 ma 45 sm/57 sr/754 sr/753 sm/179 ma 23 sm/98 sr/751 sm/177 sr/750 ma 23 sr/749 sm/153 ma 2 sr/697 sr/700 sm/169 sr/610 sr/605 sr/606 sm/177 ma 43 ma 2 ma 2 ma 39 sr/608 sr/607 ma 39 sm/128 ma 44 sr/698 sr/699 sr/703 ma 2 ma 37 rky09 ma 2 sr/1121 ma 37 sr/618 sr/619 rky09 sr/617 sr/615 sr/611 sr/616 sr/657 sr/656 sr/655 rky09 sr/649 sr/648 sr/650 sr/651 sr/654 rky09 sr/1005 ma 36 sr/609 rky09 sr/644 sr/642 rky09 sr/603 sr/604 s/163 sr/760 sr/601 sr/620 sr/722 sr/725 sr/724 sr/721 sr/621 sr/624 sr/759 sr/548 sr/547 sr/758 sm/149 sr/723 sr/625 sr/628 sr/625 sr/622 sr/623 sr/764 sm/175 sr/1010 sr/1120 sr/761 sr/763 sr/765 sr/541 sm/148 sr/629 sr/762 sr/543 sm/159 sr/549 sr/1022 sr/632 sr/630 sr/540 sr/635sr/634 ma 37 sm/173 sr/542 sr/631 sr/639 sr/546 sm/158 sr/965 sr/633 sm/4 sr/544 sm/157 sr/1011 sr/638 sr/550 sr/645 ma 37 sm/156 sr/647 sm/176 s/181 ma 37 sm/88 sm/8 ma 37 ma 39 sm/183 rky09 sr/602 sr/641 s/161 sm/178 ma 40 sr/726 ma 37 s/185 s/182 sr/720 ma 39 rky09 ma 37 sr/719 sm/167 sm/168 rky09 sr/717 sr/718 sr/716 sm/166 sr/745 sr/715 ma 37 sm/150 sr/714 rky09 ma 38 ma 37 rky09 sr/614 sr/613 sr/727 sr/1003 sr/643 sr/744 sr/1002 sr/1001 sm/104 sr/728 sr/729 sr/737 sr/732 s/184 sr/733 sr/735 sm/154 srs/730 sr/731 sr/736 ma 30 ma 37 rky09 ma 30 sr/738 sr/742 sr/741 ma 30 sr/739 sr/740 sm/180 ma 30 sm/6 sm/176 sr/743 ma 35 sr/734 Pohjakartta Maastotietokanta Maanmittauslaitos, syvyys- ja väylätiedot Liikennevirasto km 0 0,25 0,5 1 1,5 2,5 sm/01 s/01 Kiinteä muinaisjäännös Fast fornlämning Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde Annat arkeologiskt kulturarvsobjekt sr/01 srs/01 Rakennussuojelukohde Byggnadsskyddsobjekt Rakennussuojelulain nojalla suojeltu kohde Objekt som har skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen Maisemallisesti alue, Landskapsmässigt värdefullt område Valtakunnallisesti kulttuuriympäristö Landskapsmässigt värdefullt område LIITEKARTTA / KARTBILAGA Kulttuurimaisema / Kulturlandskap INKOON KUNTA / INGÅ KOMMUN Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd 07 A Freesenkatu 3 A 6, Helsinki p. (09)

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖTIIMI p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, Nikkilä 04130 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON

Lisätiedot

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013

Lisätiedot

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER.

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Kirkkonummi KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA Kyrkslätt KYLMÄLÄ DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET. DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. AO ERILLISPIENTALOJEN ASUNTOALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Fastställd med miljöministeriets beslut Vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 21.12.2010

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT LUONNONYMPÄRISTÖT (MALU)

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT LUONNONYMPÄRISTÖT (MALU) ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT LUONNONYMPÄRISTÖT (MALU) ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 2010, JULKAISU 96 Itä-Uudenmaan liitto Rauhankatu 29 06100 Porvoo Vaihde +358 40 351 3966 Fax +358 19 585 270 e-mail

Lisätiedot

Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma

Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 73 Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. PORVOO Pellinki. Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1

INVENTOINTIRAPORTTI. PORVOO Pellinki. Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1 INVENTOINTIRAPORTTI PORVOO Pellinki Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä Museoviraston

Lisätiedot

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi PELLINGE Till din tjänst PELLINKI Palveluksessasi 2012 2013 Hätänumero Nödnumret Emergency number Meripelastus Sjöräddning Maritime Rescue T Myrkytystietokeskus Giftinformationscentralen Poison Information

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

Luettelo kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus

Luettelo kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Luettelo kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista 67050263.SU 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Sisältö 1 1 KULTTUURIHISTORIALLISTEN KOHTEIDEN

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2011 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2011 Planläggningsöversikt 2011 Kaavoista kaupungiksi! Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 5. 9. huhtikuuta 2011 Rohkeasti kohti tulevaisuuden

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 Kaavaselostus, joka koskee 5.2.2013 päivättyä kaavakarttaa 19.12.2012 2 (56) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula.

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Lähde: Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 603 tontteja 2 ja 3, puisto- ja suojelualuetta ja yleisen tien aluetta. Laajennus koskee vesialuetta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot