HELIA 1 (17) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELIA 1 (17) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 14.12.2000"

Transkriptio

1 HELIA 1 (17) Luento 11 Ohjelmistokehityksen työkaluista... 2 Ohjelmointikielten sukupolvet... 2 Ohjelman palveluhierarkia... 4 Ohjelman suoritus... 5 Tulkki... 5 Kääntäjä... 6 Sovelluskehitin... 7 CASE... 9 Välineiden vertailukriteerejä Opastus ja ohjeet Ruutuopasteet Windows-opasteet Opastuksen päätyypit Windows käyttöliittymässä Opastuksen suunnittelu Ulkoasu Sisältö Help-tiedosto Projektitiedosto Hypertekstilinkit... 17

2 HELIA 2 (17) Ohjelmistokehityksen työkaluista Ohjelmointikielten sukupolvet 1. sukupolvi konekielet ohjelmointi konekielisiä käskyjä bittijonoina 2. sukupolvi symboliset konekielet ohjelmointi: symbolisen konekielen käskyjä (ADD 1, R4) 3. sukupolvi (3GL) lausekielet yhdestä lausekielen lauseesta generoituu useita konekielisiä käskyjä 4. sukupolvi (4GL) sovelluskehittimet miten ohjelmoinnista mitä -ohjelmointiin näytönkäsittely ja ohjelmointi rakennetaan tietokannan päälle CASE tuotteet miten ohjelmoinnista mitä -ohjelmointiin ei ohjelmoida vaan määritellään koodi generoidaan lopuksi, mahdollisesti eri ympäristöihin 5. sukupolvi?

3 HELIA 3 (17) Abstraktiotason nousu! yksityiskohtaisesta yleisempään mitä vähemmän koodia on kirjoitettava tietyn toiminnon aikaansaamiseen Korkean abstraktiotason edut keskitytään sovellusalueen ongelmiin, ei ohjelmointiongelmiin sovelluksen toteutus nopeampaa Korkean abstraktiotason haitat kaikkia sovelluksen yksityiskohtia ei saa juuri sellaisiksi kuin haluaisi 4GL-kielet tyypillisesti tietokeskeisiä sovelluksen toteutus alkaa tietokannan toteutuksesta / määrittelystä sovelluksen muut osat perustuvat tietokannan hyödyntämiseen Toimintokeskeiset välineet Käyttöliittymäkeskeinen tai selvästi toimintopainotteinen sovellusalue Modernit välineet tukevat käyttöliittymän suunnittelua

4 HELIA 4 (17) Ohjelman palveluhierarkia 5. Kohdealueesta riippuvat palvelut esim. tukkukaupan peruspalveluiden toteutus 4. Yleiskäyttöiset, kohdeympäristöstä riippumattomat palvelut funktiot, aliohjelmat, oliot 3. Ohjelmointikielen palvelut 2. API-palvelurajapinnat KJ-palveluja laajentavat rajapinnat (NetBIOS, ODBC, ) 1. Käyttöjärjestelmätaso KJ:n palvelut (keskeytykset, ) 0. Laitteistotaso laitteiden välinen kommunikaatio

5 HELIA 5 (17) Ohjelman suoritus Tulkki Ohjelmaa ei erikseen käännetä ja linkata ennen sen ajoa Käännös ja linkkaus tehdään ohjelman suorituksen aikana Käännös vaatii tyypillisesti runsaasti aikaa Tulkattavien ohjelmien suorituskyky on merkittävästi huonompi kuin käännetyn ohjelman Etuja Ohjelmointikieli tyypillisesti helppo oppia Ohjelman kehityksessä vähemmän työvaiheita Tarjolla integroituja kehitysympäristöjä (sisältävät näytönhallinnan ja tiedonhallinnan) Ohjelmointikieli on usein ilmaisuvoimaisempi (?) ts. koodintarve vähäisempi Tulkkaavat ympäristöt on helpompi siirtää laitealustalta toiselle (?) Haittoja Hidas Resurssisyöppö Tulkattavaa ohjelmaa ei välttämättä voida liittää osaksi muilla välineillä toteutettua ohjelmistoa Virheiden selvitys yleensä hankalaa

6 HELIA 6 (17) Kääntäjä Kääntää lausekielellä kirjoitetut ohjelmat konekielelle Käännöksen jälkeen ohjelma linkataan kirjasto-ohjelmiin ja / tai muihin sovellusohjelmanohjelman osiin ts. linkkaus kokoaa yhteen erikseen käännettyjä itsenäisiä ohjelman osia ja muodostaa niistä yhden kokonaisuuden eli suoritettavan ohjelman Ohjelman ilmentymät eri käännösvaiheissa: 1. Lähdekielinen ohjelma 2. Käännetty ohjelma 3. Suoritettava ohjelma Etuja Nopea ja tehokas Kääntäjään perustuvia sovelluskomponentteja voidaan liittää muilla kehitysvälineillä tuotettuihin sovelluksiin Muilla kehitysvälineillä tehtyjä komponentteja voidaan helpommin liittää kääntäjään perustuvaan toteutukseen API-rajapinnat (Application Programming Interface) on tyypillisesti määritelty C tai C++ -kielen avulla. Palvelun hyödyntäminen on helpointa samalla kielellä Useimmat standardoidut ohjelmointikielet on tarkoitettu kääntäjillä toteutettaviksi Virheselvitys yleensä helpompaa (debuggeri kehitysympäristössä) Haittoja Kielet tyypillisesti laajoja ja työläämmin opittavissa Työmäärältään yleensä mittava vaikkei ongelma olisikaan Isomman ohjelman ylläpito aina työläämpää Samasta ohjelmointikielestä on laite- / toimittajakohtaisia murteita

7 HELIA 7 (17) Sovelluskehitin Tavoitteena sovelluksen nopea & vaivaton kehitys Työkalussa mukana tyypillisesti näytönkehitin, valikkokehitin, raporttikehitin, ohjelmointikieli, joskus myös tietokannan luomiseen ja ylläpitoon soveltuva väline Välineistöllä voidaan yleensä toteuttaa koko sovellus Sovelluksen kehitys alkaa tietokannan luonnilla Sovellusalueesta riippuen saatetaan selvitä hyvin vähällä ohjelmoinnilla, ts. pääasiassa määritellään ja maalataan näyttöjä ja raportteja Sovellus vaatii toimiakseen tyypillisesti myös ajoympäristön installoimisen (työasemaan) Käyttöliittymä ja sovelluslogiikka yleensä samassa koodissa Voivat ohjata epä-modulaariseen ohjelmointitapaan

8 HELIA 8 (17) Omavaraisjärjestelmät Ohjelmointikieli, tiedonhallinta ja näytönhallinta on yhdistetty samaan tuotteeseen Toteutus on yleensä tulkkaava Tietokanta ei tyypillisesti sovellu tapahtumankäsittelyyn Tietokanta voidaan tarvittaessa korvata tehokkaammalla ja monipuolisemmalla tiedonhallintajärjestelmällä, johon ollaan yhteydessä esim. ODBC-rajapinnan välityksellä Kääntävät ympäristöt Kehittimellä tehdystä määrittelystä käännetään kehitintoimittajan oman tai yleisen ohjelmointikielen mukaista lähdekoodia Joissain kehittimissä samasta määrittelystä voidaan tuottaa esim. C- tai Java kielinen versio Koodin generointi tapahtuu tyypillisesti vain määrittelystä koodiksi, muunnos toisinpäin on vaikeaa

9 HELIA 9 (17) CASE Computer Aided Systems Engineering Määritellään sovellus tieto- (ja toiminto-) pohjaisia suunnittelumenetelmiä käyttäen Esim Oraclen Designer / 2000:ssa: Prosessianalyysi Käsiteanalyysi Toimintohierarkia generointi generointi Tietomalli Modulimalli (tietokäytöt) generointi generointi Tietokannan Ohjelmamodulirungot Luontilauseet Tietokanta voidaan toteuttaa määrittelemällä ja generoimalla alusta loppuun Mikäli ohjelman kehityksessä pidättäydytään koodigeneraattorien tuottamaan tulokseen ei käyttöliittymien laatu ole häävi

10 HELIA 10 (17) Välineiden vertailukriteerejä Tyypillinen sovellusalue? Välineen asema sukupolviluokituksessa? Välineen abstraktiotaso? Perusfilosofia: Tieto- / toiminto- / oliopohjaisuus / muu? Suoritustapa: kääntävä, tulkkaava? Tukeeko protoilua Tukeeko tietokantoja, ja millaisia? Sisältääkö oman tietokannan? Virheiden jäljityspalvelut Valmisosien liitäntämahdollisuudet (esim. VBX, OCX, OLE, tms.) Hajautuksen tuki? Laitealustarajoitukset? Resurssivaatimukset?

11 HELIA 11 (17) Opastus ja ohjeet Periaatteessa ohjelmien käytössä pitäisi riittää, että tietää, mitä haluaa tehdä esim. kirjanpito-ohjelma ei saisi edellyttää käyttäjältä muuta kuin kirjanpitotaitoja Ts. ohjelman pitäisi vaatia mahdollisimman vähän sellaista tietoa, mikä ei liity kirjanpitoon Tavoittamaton tavoite! Å Käyttöoppaista ja opasteista on kuitenkin pyrittävä tekemään tarpeettomia! Opasteet (ja käyttöohjeet) ovat osa sovellusohjelmaa! Ä myös niille asetettavat vaatimukset pitäisi selvittää käyttäjien tarpeista lähtien Viestinnän hyötysuhde on yleensä huono: Käyttäjät eivät tyypillisesti lue, muista eivätkä aina ymmärräkään ohjeita (kunnes on pakko )

12 HELIA 12 (17) Ruutuopasteet Etuja Ruutuopasteet ovat aina saatavilla Ruutuopasteet voivat liittyä suoraan käsillä olevaan ongelmaan (tietoon / tehtävään) ns. context-sensitive help Ruutuopasteet voivat tarjota tehokkaita avun etsimiskeinoja Ruutuopasteet eivät vie pöytätilaa Ruutuopasteet ovat ajantasalla (ei vanhoja versioita) Haittoja Hypertekstidokumentin hahmottaminen on käyttäjälle vaikeaa (paperidokumentin rakenne on helpompi) Kuvaruutu on pieni tarpeellisen informaation esittämiseen Kuvaruudulla huonompi resoluutio silmät väsyvät Kuvaruudun muoto houkuttelee käyttämään liian pitkiä tekstirivejä ja luettavuus kärsii. Fysiologisesti rivin optimipituus on n merkkiä Ä Sama materiaali ei sellaisenaan käy käyttöohjeeksi ja ruutuopasteeksi Kerrallaan näkyvä informaatioannos on ruudulla ja paperilla erilainen Ruutu tarjoaa tehokeinoja, joita paperi ei tarjoa (vilkutus, animointi) Tiedon hakumenetelmät ovat erilaiset Ruutuopasteissa voidaan käyttää hypertekstiä Ruutuopasteissa voidaan ottaa huomioon ohjelman tila

13 HELIA 13 (17) Windows-opasteet Opastuksen päätyypit Windows käyttöliittymässä 1. Tilannekohtainen opastus (context-sensitive help) Kaikille käyttöliittymän kontrolleille 2. Toimintokohtainen opastus Kaikille sovelluksen toiminnoille 3. Työkaluvihje Kaikille työkalurivin ikoneille tai muille tekstittömille ja riittämättömällä tekstillä varustetuille toimintokontrolleille 4. Tilarivin hyödyntäminen tarvittaessa ohje, viesti, virheilmoitus

14 HELIA 14 (17) Opastuksen suunnittelu Ulkoasu Suunnittele opastukselle tyyli: 1. Otsikko Opastussivun merkityksen selvästi kertova otsikkoteksti Otsikon tulee erottua selvästi muusta tekstistä Fontti voi olla päätteellinen tai päätteetön Kirjasinkoko riittävän suuri Esim Arial Ingressi Opastusotsikon jälkeen seuraava muutaman rivin mittainen selvitys opastussivun keskeisestä sisällöstä joko sama leipätekstin kanssa tai siitä erottuva. älä käytä erottamiseen vahvennusta 3. Leipäteksti Varsinainen opastus Korkeintaan 2 sivua (sivu = kerrallaan nähtävissä oleva opastusteksti) Leipätekstin kirjasinlaji alaviivaton, paitsi jos tekstissä on pitkiä rivejä ja pitkiä kappaleita Esim Arial 10 Älä käytä sekaisin useita eri kirjasinlajeja, lihavointeja, kallistuksia, Älä valitse eksoottisia kirjasinlajeja Toteuta tyyli tekstinkäsittelyohjelmaan, joka tukee RTF-tiedostomuotoa

15 HELIA 15 (17) Sisältö Suunnitteluvaiheessa Kerätään sovelluksen keskeinen terminologia Kukin termi ja sen lyhyt selostus tallennetaan suoraan opastustiedostoksi Protoiluvaiheessa Laaditaan opastuksen yleiskuvaus Keskeisten toimintojen opastus tallennetaan erilliseen käyttöliittymäoliokohtaiseen opastustiedostoon Toteutetaan sovelluksen keskeisten kontrollien tilannekohtainen opastus. Opastusta täydennetään tarvittaessa myöhemmin Å Sovelluksen yleiskuvaus, terminologia, keskeisten toimintojen opastus ja käyttöliittymäoliokohtainen opastus sidotaan yhdeksi kokonaisuudeksi Å Ohjetiedoston osat 1. Päähakemisto 2. Sovelluksen yleiskuvaus (lyhyt) 3. Sovelluksen keskeinen terminologia 4. Sovelluksen keskeiset toiminnot 5. Sovelluksen käyttö yrityksen tehtävien hoidossa 6. Käyttöliittymäoliokohtainen opastus

16 HELIA 16 (17)

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1911 CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon Mikko S. Holappa VTT Elektroniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998 ISBN

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä 1 Mitä käytettävyys on 2 Tavoite, kohderyhmä ja motiivi 3 Ymmärrettävyys 4 Www-sivusto on kokonaisuus 5 Konkreettista www-suunnittelussa 5.1 Ohjeisto

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Objekti-orientoutunut - ABL vai 4GL? Pegissä (Progress Email Group) oli jokin aikaa sitten mielenkiintoinen keskustelu ohjelmointikielemme nimestä.

Objekti-orientoutunut - ABL vai 4GL? Pegissä (Progress Email Group) oli jokin aikaa sitten mielenkiintoinen keskustelu ohjelmointikielemme nimestä. VUOSIKERTA 4 1/2014 NUMERO FinPUG News 17.3.2014 HUOM! Säästä luontoa älä tulosta tätä paperille! Tässä numerossa 1 ABL vai 4GL? 2 Puheenjohtajan palsta 2 EMEA PUG Challenge 2014 3 FinPUG 2014 - Majvik

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Olemme aikaisemmin todenneet, että keskustelujen sisällön määrittäminen ja keskustelujen toteutuksen suunnittelu on

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot