Jäsenyyksien neuvotteleminen lasten ja nuorten arkikonteksteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenyyksien neuvotteleminen lasten ja nuorten arkikonteksteissa"

Transkriptio

1 Jäsenyyksien neuvotteleminen lasten ja nuorten arkikonteksteissa FT Arniika Kuusisto Tutkijatohtori Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Suomalainen Tiedeakatemia Nuorten Akatemiaklubi

2 Arniikan Mini Biog 2000 KM, lo, HY VK: Erasmusvaihto Lontoossa, opetusharj. SA, UK, IE Jatko-opintoja & kirjallisuuskatsausta (mm. ÅA) työn ohella syksystä 2002 alkaen, HY Suomen Akatemia, SoCa BeSS (prof. Helve): Nuoret, identiteetti ja sosiaalinen pääoma 4/2011 Väitös Kulosaaren a-a suomi/engl. luokat & S Visiting Research Fellow King s College London, UK MUCCA Hki sosv. / varh.kasv. tutk.keskus (prof. Ojala), HY Post doc, HY Encountering Diversity in Education EDEN

3 Growing up in affiliation with a religious minority: A case study of Seventh-day Adventist Youth in Finland Age Group Methods Data Analysing Strategies (Tashakkori & Teddlie 1998) Young Adults (age group 20-30) Interviews (n=10; 1998) Survey (n=106; 1999) Parallel mixed analysis, sequential QUAL-QUAN Teenagers Survey (n=120; ) Interviews (n=10; ) Fieldwork data ( ) Parallel mixed analysis, sequential QUAN-QUAL Teenagers Parents Survey (n=55; ) Statistical analysis (SPSS); content analysis

4 Kindergarten data sets (Kuusisto, 2010) Staff focus group Interviews with parents Observation of pre-school Interviews, discussions, Surveys with educational Survey with educational Textual data interviews groups storycrafting practitioners teams of three Time of data Nov-Dec 2008 Dec Feb March-April March-April Dec 2008, Aug-Sept gathering (1 week 2009 May 2009 /kindergarten) Research Personnel of 10 parents Some children (5- (1) The staff ECEC teams (1) National participants four day care (between ages children and 6-year-olds) members of the (n=45 curriculum centres (n=45) 28 55; eight ECEC four day care individuals), each guiding females and two personnel centres (n=35) responsible for a documents; (2) men) (2) Educational group of children Municipal practitioners participating in staff curriculum guiding documents; (3) development Kindergarten- seminar on specific multicultural documents; (4) kindergarten ECEC teams (n=40) plans targeting diversity Form(s) of Transcribed Transcribed Field notes; Field notes, Questionnaires Questionnaires Documents data focus group interviews photographs recorded discussions (20 60 min discussions ( h each, each) 8h altogether)

5 Socialization-in-context (Kuusisto 2011) Havainnollistaa yksilön ominaisuuksien ja toimijuuden ja toisaalta ympäristön merkitystä kasvamiselle Ylätasot suppilona toisaalta vaikutus molempiin suuntiin child-specific socialization context moninaisuuden tarkasteleminen ainoastaan sen kautta onko lapsiryhmässä joku maahanmuuttajataustainen sivuuttaa tärkeitä näkökulmia erilaisuuden ymmärtämisessä

6 Erilaisuuden kohtaaminen kasvatuksen kentillä / Encountering Diversity in Education EDEN Tarkastelee erilaisuuden kohtaamista eri-ikäisten ([6v], 9v, 12v, 15v) lasten ja nuorten näkökulmasta, kysymällä mm.: Miten lapset ja nuoret suhtautuvat erilaisuuteen vertaisryhmässään ja arkiympäristössään? Miten kulttuuriset ja katsomukselliset identiteetit rakentuvat toisaalta suhteessa kotikasvatuksen sosialisaatioon ja toisaalta koulun sosiaaliseen kontekstiin? (arvo- ja jäsenyysneuvottelut) Millainen rooli uskonnoilla ja kulttuureilla on oppilaiden elämässä ja heidän lähiympäristöissään? Monimenetelmäinen (mixed methods) tutkimusasetelma: Peruskoulun 3., 6., 9. lk oppilaat (n=1301 survey; n=38 haastattelua), lisäaineistona taustalla MUCCA-data

7 Encountering Diversity in Education EDEN (2) Ruotsista ja Virosta vertailuaineistoa (kl 2013) Hankkeen toimijat: Helsingin yliopisto (PI Arniika Kuusisto sekä professori Arto Kallioniemi ja tohtorikoulutettavat Saija Benjamin, Marjaana Kavonius, Marja-Kaarina Marttila, Ilari Kärki, Teija Rantala ja Pia-Maria Niemi) Södertörnin yliopisto (Head of Department, Dr. Jenny Berglund; Professori Jörgen Straarup) Tarton yliopisto (Dr. Olga Schihalejev) Survey-lomakkeessa mm. Holm & Tirri (mm. 2011; 2012) Intercultural and interreligious sensitivity scales sekä osia REDCo-hankkeen ja Warwickin yliopiston WRERU-tutkimuskeskuksen kehittämistä mittareista Parantaa luotettavuutta ja auttaa paikantamaan tuloksia kv-kontekstissa Tärkeää yhteistyötä: Prof. Kirsi Tirri & Dr. Kristiina Holm; REDCo2 (joht. Prof. Weisse, Hamburg; Hy joht. Prof. Kallioniemi); WRERU; EARLI SIG

8 Arvojen ja jäsenyyksien neuvotteleminen lasten ja nuorten arjessa Haastattelut 3., 6. ja 9.lk oppilaita, n=38 Otos poimittu n=1301 survey-aineiston osallistujajoukosta Kvantitatiivinen aineisto analysoidaan tilastollisesti (SPSS) & kvalitatiivinen (haastattelut & lomakkeiden avoimet vastaukset) ATLAS.ti-avusteisella sisällönanalyysilla Miten eri ikäiset lapset ja nuoret neuvottelevat omia arvojaan ja jäsenyyksiään suhteessa moniarvoisuuteen koulukontekstissa ja vertaisryhmässä? - analyysi kesken, tässä joitain aineistoesimerkkejä

9 Moniarvoisen kontekstin merkitys arvojen ja jäsenyyksien neuvottelemiselle Sekularisaatio Uskonnon privatisoituminen Arvojen polarisoituminen Globalisaatio kansainvälisyys, maahanmuutto Uudet uskonnot, vaihtoehtoiset ajattelumallit Yhteisöllisen sitoutumisen väheneminen Individualismi, myös kasvatusarvona Yht.kunnalliset tekijät heijastuvat koulukontekstissa sekä vertaisryhmässä ja perheessä Lapset ja nuoret entistä enemmän omillaan katsomuksensa rakentajina

10 Perheiden välinen ja sisäinen diversiteetti Vanhempien arvot, katsomukset ja kulttuuritaustat Erit. uusperheissä läsnä laaja kirjo taustoja ja näkemyksiä Erilaisia tapoja järjestää arjen pyöritys mm. asuminen: 6.lk. kertoo perheestään: No tota.. äiti ja isä on eronnu ja sit tota tääl äitin äitin tää avomies niin niil on kaks lasta, ne on mun pikkusisko ja pikkuveli, sitte tota mun isän perheessä niin tota sen.. ne on menny naimisiin semmosen naisen kaa jolla on kolme lasta.. Lisäksi yksi isoveli jolla samat vanhemmat kuin itsellä. Asuu vuorotellen isän ja äidin luona. [L6]

11 Eroperheissä kahden kulttuurin rajapinnalla eläminen voikin olla konkreettisesti enemmän jakautunutta H: Kun sanoit et sä oot kuitenkin suomalainen niin näkyyks sulla kiinalaiset perinteet sit muuten, että? 12v [L4]: No se riippuu et oonks mä mun iskällä vai mun äidillä.. Et ne on ihan erilaisia, et mun äidil tehään taas joskus jotain kiinalaista ja sit iskällä jotain suomalaista.. niin.. et kun esimerkiks vietetään joulua niin Kiinassa ei oo kovin, niin iso juttu, mut sit Suomessa se on iso juttu niin mä meen aina mun iskälle viettää isoo joulua

12 Diversiteetti kaveripiirissä Sekä kantasuomalaisten keskinäiset, monikulttuuriset ja vähemmistöjen jäsenten väliset vertaisryhmät ovat moninaisia 15v poika kertoo kaveripiiristään: No siin niinku siel on ihan kaikennänkösii et tota on just tota tämmösii ahdasmielisiä hevareita ja sitte jotain hipstereitä ja niinku ääripäästä toiseen yleensä siin on sit se ongelma et ne ei tykkää toisistaan sit mä oon kahen tulen välissä että.. [329P]

13 Katsomukset kotien arjessa Yleisesti ottaen (ks. kvantit.data) katsomusten näkyvyys arjessa vähäistä 10v (3.lk) poika kertoo ettei itse usko jumalaan, ja kuvailee perheensä katsomuksia seuraavasti: H: Mites sun vanhemmat, uskooks ne sun mielestä jumalaan? V: No siis mun äiti uskoo isä ei usko ja pikkusisko on sillain et se on niinku vähän silt väliltä. [--] mä oon vähän kysyny, mutta ei me täst niinku keskustella juuri koskaan tai suoraan sanoen ei koskaan. [141P] 12v (6.lk) poika (muslimi; marokkol.-suomal. perhe): No kun me puhutaan joskus näist uskonnoista jos on vaikka jotain kokeita vaikka islamista ja sitten, ei me silleen niinku paljoo muuten puhuta siitä. [--] joskus sit ku meil on jotain näit ramadanii ja niitä niin me kuunnellaan jostain sellasest arabikanavast nii Koraanii ja silleen. [--] suurin osa kun meil on noita eri koristeita tai silleen niin ne on kyl suurin osa niit muslimikoris..islamkoristeita ja silleen. [L2]

14 Kotien juhlaperinne moninaistunut ja perinteisten juhlien uskonnollinen merkitys vähentynyt [--] kuitenki kyl mä silti kyl mus silti vähän kiinalaista on koska mun äiti on kuitenkin kiinalainen ja mä oon niinku, meil on ollu joskus semmosii kiinalaisiikin perinteitä mitä me tehään niinku ku on joku juhla-aika niin sillee niin juhlitaan niitä. [--] Me ei sillee uskota niinku mihinkään, et me ei olla kristittyjä tai mitenkään, et toi..me ei oikeen silleen ei meil oikeestaan mitään semmosii uskonnon semmosia perinteitä tehdä. Mut kyl me vietetään niinku joulua koska onhan sitä kiva viettää ja sitte pääsiäistäki ja vähän niitäki et.. Et ei me oikeen välitetä et onks ne mitenkään kristittyjen juhlia tai mitään mut ne on niinku semmosia kivoja juhlia et voihan niit juhlii.. (12v, L5)

15 Koti arvojen ja jäsenyyksien neuvottelukontekstina No meiän kotona kukaan ei usko mihinkään, et mun äiti siis se ei usko yhtään Jumalaan, ei kiinalaiseen eikä suomalaiseen, ja mun isä on kastettu mut se peruutti sen eikä sekään usko yhtään mitään. Joo siis ihan mun oman mielipiteeni mukaan..vain joku on keksiny sen..mutta mä ymmärrän jos joku muu uskoo siihen niin. (12v tyttö, kiinalainen äiti, suomal.isä, [L4])

16 Perheen katsomukset muuttuvina myös neuvottelujen kohteena olevat kontekstit jatkuvassa liikkeessä Lapset ovat myös hyvin sensitiivisiä vanhempien arvojen asenteiden aistimisessa: Ja suurimmaks osaks me niinku mun äitiki on niinku alkaa vähän niinku sillee kääntyy.. öö..muslimiks sillee et se yrittää sillee..ettei se enää.. sillee.. olis kristitty.. (poika, 12v., 6.lk [L2])

17 Arvojen neuvotteleminen erilaisten kontekstien välillä Lapset joutuvat neuvottelemaan arvojaan ja jäsenyyksiään toisaalta suhteessa vanhempiensa usein myös keskenään erilaisiin kansallisiin ja katsomuksellisiin jäsenyyksiin, toisaalta suhteessa koulun ja vertaisryhmän arvoihin ja odotuksiin: H: Oot myös laittanu et [--] minua ei haittaa mitä kaverini ajattelevat uskonnosta - et jos ne on erimieltä? 10v poika: joo jos ne on erimieltä niin ei se haittaa kunhan ne ei sit ala niinku kiusata mua siitä et mä en usko (141P). Tällaisia esimerkkejä myös päiväkotiaineistossani (mm. muslimitytöt joulukirkosta) sekä väitöstutkimuksessani (mm. Saanan ja Jussin diskotarinat)

18 Kulttuuristen jäsenyyksien neuvotteleminen Kysymykseen tunnetko itsesi suomalaiseksi (12v tyttö, kiinalainen äiti, suomal.isä, [L4]): Mä aattelen.. et mä, no monet sanoo etten mä näytä suomalaiselta enkä mitenkään mut mun mielestä mä oon kyl suomalainen koska emmä yhtään ees haluis olla kiinalainen, mä haluun olla ihan suomalainen. Et kyl mä mun mielestä tunnen itseni sataprosenttiseks suomalaiseks vaiks mä en näytäkään yhtään tai mitään. Stereotyyppiset ymmärrykset siitä, millaiselta suomalaisten tulee näyttää Kokee ristiriitaa muiden määritelmän ja tietynlaisen ulossulkemisen sekä toisaalta oman hyvin vahvan kansallisen jäsenyyden kokemuksensa välillä Kertoo omasta monikulttuurisesta koulustaan: [--] kyllä täällä nyt löytyy aika paljon munlaisia

19 Kansallisen / kulttuurisen / etnisen jäsenyyden neuvotteleminen 12v. poika, syntynyt Suomessa [L7]: No tavallaan niinku ku mun äiti ja isä on niinku somalialaisia mä en niinku pidä itteeni somalialaisena ja sit niinku mun ihonvärikin on ihan erilainen ja sillee et mä en silleen niinku Toisin kuin edellisen esimerkin tyttö, tämä poika ei koe selkeää kuuluvuutta kumpaankaan ryhmään. Ei pidä itseään somalialaisena, mutta kokee kuitenkin ihonvärinsä (ehkä ulkopuolelta määritettynä) erottavan hänet täysivaltaisesta suomalaisuudesta

20 Vertaisryhmään kuulumisen paineet toisinaan kovat jotkut kyl sit silti kiusaa vähäsen et niinku ulkonäön perusteella tai uskonnon, tai.. [--] ne meikkaa ja laittaa hienoja vaatteita mut jotkut voi pukeutua vähän niinku koska mehän kaikki ollaan lapsia niin jotkut pukeutuu vähän aikuismaisemmin ja sitte.. Mut muut pukeutuu niinku niitten ikäset [--] ne muut voi sit vähän ajatella et se näyttää tosi lapselliselta tai se niitten mielestä sillä on rumat vaatteet tai miten sen hiukset on. [--] toi joitakin somaleita voidaan kiusata koska ne pitää niinku huivii mut se mä tiedän kuitenkin et se liittyy niinku niitten kulttuuriin ja niitten uskontoon et siit ei sais niinku mitenkään ja kun ne pitää hameita niin ei siinkään oo mitään väärää mun mielest oo.. (12v, L5)

21 Kiusaaminen valitettavan yleistä vertaisryhmässä 16v tyttö (9.lk): No vanhas koulus mua kyl kiusattiin [--] se oli ehkä lähin[nä] siit et meil oli isompi perhe ku muilla ja sit ku mä sain silmälasit niin sit oli erilainen ku muut [--] yht mun veljist kiusattiin mut ei..se.. pääosin muita ehkä mun pikkusiskoa nyt täällä koulussa vähän ku se on kehitysvammanen. [318T]

22 Moniarvoinen vertaisryhmä voi toisaalta olla myös inklusiivinen Sit mul on paljon kavereit ketkä on näit muslimei [kuten itse on] ja sitte mul on kul mul on luokal niinku kaikki pojat on melkein mun kavereita ja sillee ettei ne pistä mua ulkopuoliseks mun uskonnon takii ja silleen.. et ne kaikki niinku ei no silleen ettei ne tykkäis musta koska mul on eri uskonto ku niillä niin. H: Joo aatteletsä samalla tavalla niistä? No joo koska koska ei mua kuitenkaan haittaa vaikka ne oliskin näitä jotain eri uskonnosta tai kulttuurista koska kuitenkin jos ne on samanlaisia kuin minä, sellasia kavereita, tykkää toisistaan niin sit se on ihan hyvä asia. (poika, 12v, 6.lk; L2)

23 Uskonnollisten arvojen neuvottelemisesta arjessa 15v poika: No ei se uskonto sillee vaikuta mun elämään mitenkään [--] et niinku joissain no emmä tiiä onks toi uskonnotonkaan nyt sit ihan oikein. [--] no siis on kiva tota välil kelailla esim. ussan tunnilla et onks ne nyt ollu totta ja sillee, niit on kiva pohtii niit niinku just et oli hauska riparilla niin tuli kunnon keskustelut myös mut emmä niinku sanotaan et välillä uskon välillä en [--] et semmost ku kaikki on hyvin niin mä en usko kun kaikki on huonosti niin sit ehkä vähän [--] ei siis sen takii koska ku mul on kaikki huonosti niin sit mä uskon et.niinku sit se vois niinku parantaa jotenkin ja sit tota kyl mä välil no okei kyl mä välilki niinku niin et ku kaikki on ihan hyvin et mitä mä oon niinku tehny et mä oon ansainnu sen että onko se niinku vaan yläkerran herran hommia vai oonko mä oikeesti tehny jotain oikein et johtuuko se vaan musta sitten [329P]

24 Henkisyydestä / yliluonnollisesta lasten arjessa Kysyttäessä mitä hän tekee kavereidensa kanssa, 12v tyttö vastaa: L4: No me jutellaan ja sit me yritetään keksii aina jotain..sit me puhutaan välil jostain ihan pelottavast sit me yritetään ja tehään jotain niinku kaverit tekee. H: Mitä sä tarkoitat pelottavasta? L4: No joskus me ollaan uskottu johonki henkiin ja tehty jotain typerää ihan outoo emmä tiiä jotain sellasta mutta kuitenkin..ihan niinku sillee.. H: tota liittyyks ne johonkin uskontojuttuihin vai? L4: Ei liity mitenkään

25 Johtopäätökset Alustavan analyysin pohjalta voidaan nähdä, miten moninaisia tämän hetken Suomessa arkeaan elävien lasten ja nuorten perheet, vertaisryhmät ja elämäntilanteet ovat Jäsenyys ei ole itsestäänselvyys eikä aina yksilön päätettävissä Valtasuhteet: Kuka saa päättää yksilön jäsenyydestä (esim. suomalaisuus)? Aineisto havainnollistaa moniarvoisuutta ja monikulttuurisuutta, myös ryhmien ja perheiden sisäistä diversiteettiä Uskonto ja kulttuuri paikantuvat hyvin monenlaisilla tavoilla 2010-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa Arvojen, jäsenyyksien, identiteettien ja oman katsomuksen rakentamisen peilauspinnat moninaisia ja myös jatkuvassa muutoksessa

26 KIITOS! /http://blogs.helsinki.fi/katsomusaineet/tutkimushankkeet/eden

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013 Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön Tampere, 25.10.2013 Sanna Aaltonen VTT, Erikoistutkija Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma. Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11.

Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma. Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11. Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11.2014 Tutkimuksen lähtökohtia Etnografinen aineisto: kenttätyö 5 iäkkään

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa KÄYTÄNTÖTUTKIMUS Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa 30.9.2011 Anna Nádasi IDEA tutkimukseni idea pohjautuu alueen lastensuojelutiimien kehittämistehtäviin (nuorten

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä

Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä Sarianna Reinikainen 10.5.2012 Tutkimuksen aineisto 1950- luvulla synt. 1960- luvulla synt. 1970- luvulla synt.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Hanna-Mari Ikonen Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Millaisia merkityksiä suomalaisella nykymaaseudulla asuvat naisyrittäjät

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi Nuorisotalot nuorten vapaa ajan tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto k kivijarv@uef.fi Nuorisotalotyö kunnissa Vuosikymmenten hegemoninen asema kunnallisessa nuorisotyössä murenemassa?

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys tutkimusohjelma Avajaisseminaari

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys tutkimusohjelma Avajaisseminaari Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys tutkimusohjelma Avajaisseminaari Ajankohta: 15. 16.4.2010 Paikka: Hotelli Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere 12:05-12.35 Entä jos? - tosipuhetta lasten

Lisätiedot

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on Sisältö 1 Aluksi 9 14 Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on 15 Kertomus Sori vaan kaverit, mutta olen somali 19 2 Valtasuhteet koulussa 22 25 Kertomus Onko sinulla poikaystävää? 27 Kertomus Kelaten

Lisätiedot

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 1, No. 1, 2012, 22 43 Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Anna- Maija Puroila a & Eila Estola

Lisätiedot