Proaktiivinen tietotekniikka tutkimusohjelmaan mukaan valitut konsortiot ja hankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Proaktiivinen tietotekniikka tutkimusohjelmaan mukaan valitut konsortiot ja hankkeet"

Transkriptio

1 Proaktiivinen tietotekniikka tutkimusohjelmaan mukaan valitut konsortiot ja hankkeet Suomen Akatemian Proaktiivinen tietotekniikka eli PROACT-tutkimusohjelmaan valittiin mukaan kolme yksittäistä hanketta ja 11 konsortiota, joissa vähintään kaksi erillistä tutkimusryhmää on laatinut yhteisen tutkimussuunnitelman. Akatemia rahoittaa ohjelmaa yli 5,3 miljoonalla eurolla vuosina Ranskan tutkimusministeriö osallistuu kolmen hankkeen rahoitukseen 2 miljoonalla eurolla. Näistä yhden suomalaisena rahoittajana on Tekes. Suomalais-ranskalaiset konsortiot (3 kpl) Suomen Akatemian ja Ranskan tutkimusministeriön rahoittamat: Adaptiivisten mobiilipalvelut - suunnitteluparametrit ja käyttökokemustekijät (ADAMOS) Hankkeen tarkoituksena on parantaa kykyä suunnitella älykkäitä, adaptiivisia ympäristöjä, jotka mukautuvat käyttäjäänsä toimintaansa muuttamalla. Adaptiivisen järjestelmän käyttökokemusta käyttäjän kannalta kuvaamaan kehitetään käsitteellinen malli, jonka pohjalta laaditaan joustava teknologia-arkkitehtuuri, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen teknisten komponenttien optimaalisen valinnan ja joustavan yhdistelyn kuhunkin tarkoitukseen. Hankkeessa rakennetaan myös koejärjestelmä, jonka avulla sekä teknologisten valintojen ja suunnitelmien toimivuutta että käsitteellisen mallin hyvyyttä testataan empiirisissä kokeissa. Prof. Kari Kuutti, Oulun yliopisto Muut suomalaiset partnerit Tutkimusprof. Heikki Ailisto, VTT Oulu Ranskalaiset partnerit Michel Ida, Commissariat à l Energie Atomique CEA, Grenoble Patrice Senn, France Telecom R&D, Grenoble Jamet Laurent, ST Microelectronics, Grenoble Jean Caelen, Université J. Fourier, Grenoble Philippe Mallein, Centre National de la Recherche Scientifique CNRS, Grenoble Adaptiivinen middleware-ohjelmisto proaktiivisia ja uudelleenkonfiguroitavia järjestelmiä varten (AMPROS)

2 Hankkeen teknisenä tavoitteena on kehittää yleinen middleware-alusta mahdollistamaan liikkuvien ja kiinteiden tietokone- ja tietoliikennejärjestelmien välinen toiminta. Perustana käytetään jo olemassa olevia teknologioita. Tämän lisäksi alusta auttaa myös erityisesti liikkuvan pelastushenkilökunnan hajautettua toimintaa ja kommunikaatiota kiinteän hätäkeskuksen kanssa. Alustan toimintaa arvioidaan pelastustöiden hallinnan hoitavalla prototyyppijärjestelmällä. Prof. Juha Tuominen, Teknillinen korkeakoulu Muut suomalaiset partnerit Tapio Mäkinen, Nokia Ranskalaiset partnerit Bernard Guy, Institut National des Télécommunication INT, Évry Jean-Pierre Germain, Thales Communications, Colombes

3 Tekesin ja Ranskan tutkimusministeriön rahoittama: Kontekstinhallinta proaktiivisessa laskennassa (ContAct) Hankkeen tavoitteena on tutkia uusia neuroverkkojen hyväksikäyttöön perustuvia lähestymistapoja kontekstuaalisen tiedon tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi, mikä on edellytyksenä proaktiivisen tietotekniikan sovellusten kehittämiselle. Tulokset liittyvät laajemman työkaluston koostamiseen. Projektissa tutkitaan neuroverkkojen tehokkuutta osana kontekstiriippuvaista "middlewarea. Partnerit Prof. Olli Simula, Teknillinen korkeakoulu Joht. Petri Vasara, Jaakko Pöyry Markus Siponen, Ellipse Oy Ranskalaiset partnerit Christer Fernström, Xerox Research Centre Grenoble, Meylan L Institut National Polytechnique de Grenoble INPG Suomalaiset konsortiot (8 kpl) Suomen Akatemian rahoittamat suomalaiset konsortiot Kontekstin tunnistaminen käyttäjän tilannetiedon louhinnan avulla (Context) Hankkeessa tutkitaan käyttäjän kontekstin karakterisointia ja analysointia sekä kontekstitiedon soveltamista proaktiivisessa tietojenkäsittelyssä. Tutkitaan mm. kuinka käyttäjä itse mieltää kontekstinsa, kuinka suoritetaan kontekstitietoon liittyvää automaattista päättelyä ja kuinka kontekstitietoa voidaan välittää käyttäjälle vuorovaikutteisesti. Käytännön esimerkkisovellutus on liikkuva pikaviestintä, jonka käytettävyys paljolti riippuu siitä kuinka hyvin kontekstuaalista tietoa voidaan soveltaa viestien suodattamiseen ja käsittelyyn. Prof. Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto Tutkimusjohtaja Martti Mäntylä, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (TKK & HY) Elämää metamorfoosissa: hallinta ja tietoisuus proaktiivisessa kotiympäristössä Hankkeessa tutkitaan proaktiivisen tietotekniikan soveltamisperiaatteita kotiympäristöön. Tavoitteena on luoda ja syntetisoida proaktiivisen kodin sovellusten suunnittelu- ja muotoiluperiaatteita, sekä tutkia uusia materiaaleja ja teknologioita, jotka parhaiten vastaavat sovellusten esittämiin vaatimuksiin. Hanke keskittyy käyttöliittymäratkaisujen kehittämiseen ja arvioi niiden toimivuutta ja hyväksyttävyyttä materiaalisessa ja sosiaalisessa jokapäiväisessä ympäristössä. Prof. Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto

4 Prof. Jukka Vanhala, Tampereen teknillinen korkeakoulu Prof. Ilpo Koskinen, Taideteollinen korkeakoulu Puettavan älykkyyden tutkimusmenetelmät ja mallit: poikkitieteellinen lähestyminen tuotteiden käytettävyyteen Hankkeen tarkoituksena on analysoida, millaisia jäsentämistapoja vaatetuksen ja pukeutumisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat tarjoavat kaikkialle leviävän jokapaikan tietotekniikan, älykkään ympäristön palveluiden ja aktiviteettien sekä sosiaalisten tilanteiden jäsentämiselle. Tutkimuskohteena on sekä ei-vieläolemassa-olevat tuotteet, simulaatiot että tuotemuotoilut. Hankkeessa selvitetään, millainen on puettavan älykkyyden palveluiden ja aktiviteettien luonne ja millaisia sosiaalisia ja emotionaalisia vasteita älykkäät vaatteet ja interaktiiviset materiaalit käyttäjässään eri käyttötilanteissa ja konteksteissa synnyttävät. Prof. Minna Uotila, Lapin yliopisto Prof. Heikki Mattila, Tampereen teknillinen korkeakoulu Prof. Osmo Hänninen, Kuopion yliopisto Proaktiivisten järjestelmien verkot ja arkkitehtuuri (NAPS) algoritmit ja protokollat Hankkeessa tutkitaan dynaamisesti järjestäytyviä langattomia ad hoc -verkkoja. Tarkastellaan modernin algoritmitutkimuksen näkökulmasta mm. verkon klusterointia ja verkon hallintaa monitavoiteoptimointiongelmana. Tutkimuksen kohteena ovat mm. energiarajoitteisen reitityksen ongelmat ja solmukohtaisen kapasiteetin pienenemistä verkon solmujen lukumäärän kasvaessa. Tutkimuksessa ulotetaan reititysalgoritmien optimointi tilanteeseen, jossa solmujen sijainti sekä liikenteelliset tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Tutkimuskoordinaattori Patrik Floréen, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (TKK & HY) Prof. Jorma Virtamo, Teknillinen korkeakoulu Prof. Pekka Orponen, Teknillinen korkeakoulu Proaktiivinen tiedonhaku käyttäjien huomion ja kiinnostusten adaptiivisen mallintamisen avulla (PRIMA) Hankkeen tavoite on rakentaa probabilistisia ja neuraalisia malleja, jotka oppivat käyttäjien päämääriä ja toiveita heidän toimintansa ja toimintahistorioidensa perusteella. Syntyviä malleja käytetään käyttäjiltä saatavien epätäsmällisten syötteiden tulkitsemisessa niin, että heidän toimintansa voidaan ennakoida. Käyttäjän toimintoja ja mielenkiinnon kohteita monitoroidaan mittaamalla silmien liikkeitä ja pysähdyksiä, jotka antavat sekä tiedostettuja että tiedostamattomia merkkejä käyttäjän kognitiivisesta tilasta ja tavoitteista. Mallit toteutetaan osaksi ohjelmistoympäristöä, joka tarjoaa yleisen toteutusalustan proaktiivisen tiedonhaun sovelluksille. Akatemiatutk. Samuel Kaski, Teknillinen korkeakoulu Akatemiatutk. Petri Myllymäki, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (TKK & HY)

5 Ryhmäjoht. Ilpo Kojo, Kauppakorkeakoulu

6 Proaktiiviset agentit lasten tutkivan oppimisen tukena Hankkeen tarkoituksena on tutkia, mallintaa ja tuottaa älykkäitä, proaktiivisia, tietotekniikkaa hyödyntäviä agentteja tukemaan näkövammaisten ja näkevien lasten luontoa ja avaruutta koskevaa käsitteellistä oppimista. Hankkeessa toteutetaan lasten oppimisen ja leikin tueksi moniaisti-informaatiota hyödyntävä järjestelmä, joka perustuu yhteisessä oppimisympäristössä toimimiseen ja proaktiivisiin agentteihin. Lisäksi tutkimuskohteena ovat järjestelmän mahdollisuudet lasten oppimistoiminnan tukena. Prof. Marjatta Kangassalo, Tampereen yliopisto Prof. Roope Raisamo, Tampereen yliopisto Proaktiivinen terveydentilan tarkkailu Hankkeessa kehitetään tavallisen näköinen mutta antureilla varustettu tuoli sekä tietojenkäsittelymenetelmiä, joilla analysoidaan herkän EMFi-kalvon päällä lyhyen aikaa istuvan tai makaavan henkilön ballistokardiogrammi (BKG). Tuoli on proaktiivinen, sillä mittaus voidaan käynnistää, kun tuoli havaitsee henkilön istuutuvan tuoliin ja analyysijärjestelmä voi tuottaa tuloksen kenenkään tarvitsematta painella nappeja tai käyttää tietokonetta. Tuoli saadaan ympäristöönsä soveltuvaksi käyttämällä langatonta tiedonsiirtoa. Vanh. tutk. Alpo Värri, Tampereen teknillinen korkeakoulu Prof. Väinö Turjanmaa, Tampereen yliopisto Langaton teknologia ja psykofysiologinen laskenta Hankkeessa tutkitaan ja testataan langatonta anturitekniikkaa, joilla voidaan mitata ja analysoida ihmisen fysiologisia ja psykofysiologisia reaktioita. Tavoitteena on erityisesti demonstroida kevyiden langattomien tekniikoiden avulla ihmisen sydämen, aivojen lihasten ja silmän sähköisessä toiminnassa tapahtuvia mitattavia muutoksia. Reaaliaikaista silmän ja lihasten sähköisen toiminnan rekisteröintiä sovelletaan kehitettäessä käyttöliittymiä, joita voidaan ohjata ilman käsiä. Yliass. Veikko Surakka, Tampereen yliopisto Prof. Martti Juhola, Tampereen yliopisto Prof. Jari Hyttinen, Tampereen teknillinen korkeakoulu Prof. Jukka Lekkala, Tampereen teknillinen korkeakoulu

7 Suomalaiset yksittäiset hankkeet (3 kpl) Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet Käyttäytymisen mallintaminen tilannetietoisissa järjestelmissä (Beacon) Hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäytymismallien oppimismenetelmiä. Tutkimuksen perusteena on ikääntyvän populaation tukeminen, esim. vanhusten pitäisi saada asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tutkimuksessa mallinnetaan sekä ihmisen käyttäytymistä että laitteiden mukautumista ympäristöön. Prof. Juha Röning, Oulun yliopisto Ihmisen toimintojen aistiminen ja ymmärtäminen konenäöllä Hankkeen yleisenä tavoitteena on tutkia konenäön käyttömahdollisuuksia proaktiivisessa tietotekniikassa ja kehittää ratkaisuja, joita tarvitaan tulevien sovellusten toteuttamisessa. Hankkeessa kehitetään sulautettu konenäkömoduuli, joka käyttää uudenlaista tapahtumien analyysiin perustuvaa ohjelmistoarkkitehtuuria. Se varustetaan konenäkötaidoilla, jotka mahdollistavat ihmisen ja heidän toimintojensa aistimisen ja tunnistamisen muuttuvissa valaistusolosuhteissa, sekä valmiuksilla kommunikoida langattomasti muiden yksiköiden kanssa. Prof. Matti Pietikäinen ja Olli Silvén, Oulun yliopisto Reaaliaikaisesti adaptoituva ihminen-tietokone aivokäyttöliittymä Hankkeessa tutkitaan biosignaalien käyttö ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa. Aivokäyttöliittymässä tunnistetaan ihmisen motoriseen toimintaan liittyviä MEG ja EEG signaaleja. Yhdistämällä tunnistus (luokittelu) komentoon, voidaan MEG/EEG:n avulla ohjata laitetta. Erityisesti tutkimme aivokäyttöliittymän neurofysiologisa perusteita, ihmisen ja aivokäyttöliittymän keskinäistä vuorovaikutusta sekä menetelmiä, joiden avulla aivokäyttöliittymä pystyy parantamaan suoritustaan käytön aikana. Akatemiaprof. Mikko Sams, Teknillinen korkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Vakuuttavat verkkopalvelut. Tapaus tupakoinnin lopettamisen tukeminen verkkopalvelulla

Vakuuttavat verkkopalvelut. Tapaus tupakoinnin lopettamisen tukeminen verkkopalvelulla Vakuuttavat verkkopalvelut Tapaus tupakoinnin lopettamisen tukeminen verkkopalvelulla Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jukka Peltoperä Pro gradu -tutkielma 25.5.2007 Tiivistelmä Tässä

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 2 3 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma vuosille 2000 2002 Globaali Lokaali Avoin kilpailu ja sektorien välinen yhteistyö Paikannetut palvelut

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

PARVIÄLYKKYYS JA MUURAHAISPOHJAISET ALGORITMIT

PARVIÄLYKKYYS JA MUURAHAISPOHJAISET ALGORITMIT PARVIÄLYKKYYS JA MUURAHAISPOHJAISET ALGORITMIT Mikko Suominen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Heinäkuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Arja Piironen Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Jussi Mantere WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Teknillinen korkeakoulu Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelytekniikan laitos Helsinki University of Technology Faculty

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija Pauliina Ikävalko Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä... 5 HYVÄ KÄYTTÖLIITTYMÄ...

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

Kayttajan tunteiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen

Kayttajan tunteiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen Kayttajan tunteiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen Sanna Keskioja Tietojenkasittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto sanna.keskioja@cs.helsinki.fi TIIVISTELMA Tunteet ovat nykytietämyksen mukaan

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot