Pohjois-Suomen EAKR ohjelman toteumakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen EAKR ohjelman toteumakatsaus"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen EAKR ohjelman toteumakatsaus P-S EAKR seurantakomitea Kokkola ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala

2 Pohjois-Suomen EAKR ohjelman keskeinen strategia Yritysten kasvun edistäminen Pohjois-Suomen innovaatiokilpailukyvyn vahvistaminen Alueen saavutettavuuden ja vetovoimatekijöiden vahvistaminen

3 P-S EAKR julkinen kehys on sidottu Julkisen rahoituksen toteutuminen toimintalinjoittain ( tilanne) Julkinen kehys Sidottu julkinen Sidonta aste Maksettu julkisesta kehyksestä TL 1 Yritystoiminta ,9 % 74,2 % TL 2 Osaaminen ,1 % 81,8 % TL 3 Saavutettavuus ja vetovoima ,1 % 116,1 % TL 4 tekninen tuki ,0 % 74,5 % Yhteensä ,8 % 82,1 %

4 Paikalla on väliä! toimintaympäristö ratkaisee minne yritykset sijoittuvat elinympäristön laatu ja palvelujen toimivuus ratkaisevat minne osaajat sijoittuvat yritykset seuraavat osaajia Painopiste siirtynyt ja siirtyy yhä enemmän suorista yritystuista toiminta- ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen Tuottavuuden (myös julkisen sektorin) lisääminen Hyvinvoinnin lisääminen ja vastuu ympäristöstä Yhä enemmän lisäarvoa saadaan aluelähtöisesti (uusi teknologia ja uudet innovaatiot poistavat suuruuden ekonomian skaalaetuja)

5 Kaikkien rattaiden pitää pyöriä! SAAVUTETTAVUUS JA VETOVOIMA Alueen saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN OSAAMINEN Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämien sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

6

7

8 Kuntien osuus julkisesta rahoituksesta on ollut merkittävä ja kasvattanut ohjelman volyymia ja vaikuttavuutta ( ) Kuntarahavaade Toteutunut kuntaraha Toteuma % 195 % Kunnan osuus sidotusta julkisesta toimintalinjoittain TL 1 Yritystoiminta 7 % TL 2 Osaaminen 25 % TL 3 Saavutettavuus ja vetovoima 45 % TL 4 Tekninen tuki 0 % Yht 23 %

9 Myös alueen yritykset ovat osallistuneet ohjelman rahoittamiseen arvioitua suuremmalla osuudella Arvioitu yksityinen rahoitus Toteutunut yksityinen rahoitus Toteuma % 122 %

10

11

12 TL 1 Yritysten kehittäminen Varoilla ollut huomattava merkitys yksityisten työpaikkojen luomisessa rakennemuutoksen (metsä, metalli, ict, maatalous)kautta menetettyjen sekä alueelta vähentyneiden valtiontyöpaikkojen tilalle Rakennemuutoksesta selviämisessä ja sen edistämisessä Uuden yritystoiminnan ja yritysten synnyttämisessä Uusien palveluiden, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä ja sekä uuden teknologian soveltamisessa ja käyttöönotossa Yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistamisessa Yritysten verkostoitumisessa

13 Yrityskysely (tehty Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamille EAKR hankkeille, joiden kautta tarjottu palveluja yrityksille, ei siis koske suoria yritystukia. Kyselyyn vastannut 95 yritystä) + Hankkeiden kautta luodut kontaktit ja verkostot koettu erityisen merkittäviksi, samoin saatu asiantuntija-apu + Uusien markkinoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen + Liiketoimintaosaamisen lisääntyminen - Laatujärjestelmät/laadun hallinta - Kansainvälistyminen - Rekrytointiosaaminen

14 Yksityisten työpaikkojen määrän kehitys Keski-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta Lapin maakunta

15

16

17

18 ALUEKEHITTÄMINEN ON OSAAMISEN SUUNTAAMISTA TULEVAISUUDEN KANNALTA RELEVANTTEIHIN ASIOIHIN

19 TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen Toimintalinjan keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa yritysten kehittymistä tukevia innovaatioympäristöjä sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen tutkimus- ja koulutusjärjestelmän ja oppimisympäristöjen osalta.

20 Alueen kunniahimoisena tavoitteena on LAPPI On Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde vuonna 2020 Matkailun alueellisen vaikuttavuuden kehittämisen kokonaisuus, jossa: - Panostetaan kv- matkailuun yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa (Lapland the North of Finland) - Kehitetään alueen matkailua matkailukeskuspainotteisesti - Hyödynnetään matkailun sisältöjä kaikilla toimialoilla - Matkailukeskukset toimivat living lab alustana koulutus-,tuotekehitys innovaatiotyössä - Matkailun turvallisuus on vientituote Tavoitteena matkailutulon ja työllistävyyden kasvu (1,5 mrd/ htv) Toimijoina: TEM, MEK, Lapin yliopisto, Lapin amk:t, 2. aste, sektoritutkimuskeskukset; osaamiskeskusverkosto, matkailukeskukset, kunnat ja elinkeino) POHJOIS-POHJANMAA Maailmanluokan painetun älyn teollistamisyksikkö Ouluun PrintoCent noin 15 milj. hankekokonaisuus vuosina (P-P liitto/eakr+tekes) Uusi ponnahduslauta koko Suomen vientiteollisuudelle (tavoitteena vientiteollisuuden työpaikkaa Suomeen vuoteen 2030 mennessä) Tavoitteena 1 % odotetusta 250 miljardin painettavan älyn markkinoista Pohjois- Suomeen ja Ouluun vuoteen 2030 mennessä Toimijoina VTT, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Business Oulu sekä yritykset KESKI-POHJANMAA Kokkolassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kemianteollisuuden keskittymä (OMG, Boliden, Kemfine) Alueella Euroopan merkittävimmät Litiumvarannot (P-S:ssa myös muut keskeiset mineraalivarannot), joilla kasvava merkitys globaaleina akkuteollisuuden kemikaaleina. Kokkolaan rakennettu kemian prosesseja testaava koetehdas sekä kansainvälisesti ainutlaatuinen kuivatila akkukennojen valmistukseen ja testaukseen. Alueella on vahvaa prosessi- ja kemiantekniikan osaamista ja koulutusta (Tutkimusverkosto, AMK, aikuisopisto) Alueelle syntymässä vahva kemian osaamiseen ja mm. litiumin ja akkukemikaalien mahdollisuuksiin perustuva osaamiskeskittymä. Noin 4 milj. panostus EAKR ohjelmavaroin

21 Pohjois-Suomeen syntyneet vahvat osaamiskeskittymät, joissa EAKR rahoituksen merkitys suuri Matkailu (kv-markkinointi, luonnonvaraosaaminen) Luovat alat ja kulttuuri (Poikkisektoraalisuus, elokuva, musiikki) Hyvinvointi (Palvelurakenteet; fysiologia;kylmäosaaminen) Kaivannaisteollisuus (2. asteen koulutus, sosiaaliset vaikutukset; kv-yhteistyö) Kansainvälinen toiminta (yhteistyö/venäjä, Ruotsi, Norja) Teollisuus (Suurteollisuus/alihankinta) Saamelaiskulttuuri Kemia (mm. akkumateriaalien tutkimus- ja testausympäristö) Prosessiosaaminen (mm. prosessiteollisuuden testausympäristö) Hyvinvointiosaaminen (esteettömyys, toimintakyvyn mittaustekniikka, ikääntyminen) ICT (Langaton tiedonsiirto) Oppimisympäristöt (mm. verkko-opetus) ICT Painettava elektroniikka Metalli (ultralujat teräkset) Kaivannaisteollisuus (koulutus ja innovaatioympäristöt) Puhtaat teknologiat ja energia (vesi- ja ilmasto-osaaminen, uusiutuva energia) Matkailu Yrittäjyyden toimintaympäristö

22 T&K toiminnan kasvu (P-S t&k volyymi milj. v. 2012, josta yritysten osuus 788 milj. ) Kasvu T&k menot T&k henkilöstö Tutkimus vuodet Pohjois-Suomi Yhteensä - Yritykset - Julkinen sektori +YVT - Korkeakoulusektori 45 % 46 % 40 % 44 % 16 % 9 % -17 % 32 % 14 % 17 % -2 % 11 % Muu Suomi Yhteensä - Yritykset - Julkinen sektori + YVT - Korkeakoulusektori 34 % 31 % 23 % 47 % 13 % 5 % -10 % 31 % 1 % 3 % -14 % 3 %

23 TL 3 Alueiden saavutettavuus ja toimintaympäristön parantaminen Mitä TL 3 toimenpiteillä on tavoiteltu? Alueen vetovoimaisuuden kasvua Yritysten saavutettavuuden ja tuotteiden markkinoille pääsyn parantumista ja tätä kautta alueen ja sen yritysten kilpailukyvyn kasvua

24 TL 3 rahoituksen kohdistuminen päämenoluokittain mennessä 5% 2% 11% 11% 31% Matkailu Liikenneinfra Ympäristön suojelu ja riskien ehkäisy Kulttuuri TTK, innovointi ja yrittäjyys Tietoyhteiskunta Energia 16% 23%

25 TL 3 vaikuttavuus Alueen väestökehitys positiivinen Lapin matkailu teki uuden selkeän ennätyksen yöpymisvuorokausissa v ja siitä parannettiin vielä hiukan v yli 2,4 milj. rekisteröityä yöpymistä v ja 2013, joista ulkomaisia 43 % (koko maa 29 %) Alueen työpaikkakehitys Alue on nähty potentiaalisena sijoittumiskohteena ja alueelle on myös investoitu voimakkaasti (mm. suurteollisuus) Paikalla on väliä!

26 * P-S yöpymisvuorokaudet (kaikki majoitusliikkeet) Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko vuosi

27 Yöpymisvuorokausien kehitys maakunnittain (pl. Uusimaa) Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

28 Lentoliikenteen matkustajamäärät P-S kentillä Enontekiö Ivalo Kemi-Tornio Kittilä Rovaniemi Oulu Kuusamo Kokkola-Pietarsaari

29 Ydinindikaattoreiden toteutuminen ( tilanne) Uudet työpaikat - josta naiset Uudet yritykset - josta naiset Uudet t&k työpaikat - josta naiset Tavoite Toteutunut Toteuma % ,6 % 88,5 % 128,7 % 107,5 % ,1 % Lissabonin strategian mukaiset hankkeet 76,2 % 77,5 % Tasa-arvohankkeet 10 % 9,2 % Ympäristöpositiiviset hankkeet 20 % 31,9 %

30 Työpaikat toimintalinjoittain TL 1 70 % Suorat yritystuet StartUp and Crow! TL 2 22 % mm. hautomotoiminta/- verkosto TL 3 8 % mm. toimintaympäristöt (mm. Rajatorihanke) Vetovoima- ja markkinointihankkeet

31 EAKR ohjelman työpaikkavaikutuksen maakunnittain lopussa Pohjois- Pohjanmaa Lappi Keski- Pohjanmaa Osuus syntyneistä työpaikoista 68 % 21 % 11 % Osuus syntyneistä t&k - työpaikoista Osuus syntyneistä uusista yrityksistä 79 % 15 % 6 % 70 % 26 % 4 % Maakunnan osuus rahoituksesta 53 % 47 % 10 %

32 .indikaattorit jatkuu Huomioin arvoista on, että erityisesti TL 2 ja 3 toiminnan tuloksena työpaikat syntyvät useimmiten vasta viiveellä tai ne ovat välillisiä!

33 Yhteenveto Valittu strategia koettu onnistuneeksi ja toteutus edennyt sen mukaisesti Sidonta ja maksatustilanne hyvä Kunnat ja yksityinen taho panostaneet ohjelmaan merkittävästi T&k&i- ja oppimisympäristöt keskiössä Fokus ollut (ja tulee edelleen olemaan) yritysten kasvun laajaalaisessa tukemisessa (ketju monipuolisia toimenpiteitä tukee tätä parhaiten) Hautomotoiminta ja Start Up Onnistuttu rakennemuutos negatiivisten vaikutusten minimoinnissa kääntäminen mahdollisuudeksi uuteen

34 Tuoretta viestintämateriaalia P-S EUohjelmatyöstä Tulevaisuus on Pohjoisessa -esite EU-rahoitusohjelmien tuloksia Pohjois-Suomessa - painettuna ja nettilehtenä Maakunnittaiset esittelyvideot Lappi Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Youtube

35 Tärkeää jatkossa Määrätietoinen pitkäjänteinen kehittämistyö Ennakointi- ja reagointikyky tarvittaviin muutoksiin Osaamisen perustan kunnossa pitäminen Itsearviointi Yhteistyö ja verkostot (kv, P-S ja IP tason verkostot, maakunnittainen) Valinnat Mitkä asiat priorisoidaan ylitse muiden? Mitä jätetään tekemättä?

36 ALKE LAKI 7/2014 Alueiden kehittämisen tavoitteet 1) Vahvistaa alueiden tasapainoista kehittymistä sekä kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä 2) Vahvistaa ja monipuolistaa kestävällä tavalla alueiden elinkeinorakennetta sekä edistää taloudellista tasapainoa 3) Edistää kestävää työllisyyttä sekä väestön osaamista, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta 4) Vähentää alueiden välisiä sisäisiä kehityseroja ja kannustaa käytettävissä olevien voimavarojen täysimääräiseen käyttöön kestävällä tavalla 5) Parantaa alueiden omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistää niiden kulttuuria 6) Parantaa elinympäristön laatua ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta

37 Seurantakomitean huomiot ohjelman toteuttamiseen?

38 Kiitos.

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Euroopan unioni osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen 4 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 5 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot