Yritystason lähestyminen tiedostojen mobiilikäyttöön ja jakamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystason lähestyminen tiedostojen mobiilikäyttöön ja jakamiseen"

Transkriptio

1 White Paper 1 Yritystason lähestyminen tiedostojen mobiilikäyttöön ja jakamiseen Yritykset tarvitsevat kuluttajistumisen ja mobiliteetin aikakaudella yritystason ratkaisun tiedostojen joustavaan käyttöön ja jakamiseen. Tiedostojen pitää olla työntekijöiden käytettävissä turvallisesti ja helposti myös älypuhelimilla sekä tableteilla koko organisaation laajuisesti. Lisääntyvä omien tietokoneiden käyttö (BYOD) luo myös paineita tiedostojen käytön laajentamiselle ja nykyaikaistamiselle. Työntekijät käyttävät yritystiedostoihin pääsyyn ja niiden jakamiseen mobiilisti yhä enemmän kuluttajille tarkoitettuja pilvipalveluita, kuten Dropboxia ja Google Drivea. Osa käyttää yritystason pilvitallennusratkaisuja ja osa hybrid-ratkaisuja. Yritystason kriteerejä, kuten korkealuokkaista tietoturvaa ja integroitumista tiedostojärjestelmiin, ne eivät täytä. Pilvipalveluihin tallennetut tiedostot eivät ole aina turvassa, kuten viimeaikaisista uutisista olemme saanneet kuulla ja lukea.

2 White Paper 2 Oikean ratkaisun valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Monet markkinoilla olevat vaihtoehdot, kuten kuluttajapilvipalvelut sekä erilaiset yritystason pilviratkaisut ja hybrid-ratkaisut, eivät ole yrityksille se paras vaihtoehto. Ne sisältävät tietoturvauhkia sekä tuottavuutta ja käyttäjäkokemusta heikentäviä ominaisuuksia. Tietohallinnon työkuorma kasvaa, eivätkä ratkaisut integroidu suoraan yrityksen tiedostojärjestelmiin. Kuluttajapilvi on vakava tietoturvariski Kuluttajapilvipalveluiden kasvava suosio perustuu siihen, että ne tarjoavat työntekijöille helpon tavan päästä käsiksi ja jakaa yrityksen tiedostoja myös älypuhelimilla ja tableteilla. Palveluiden käyttö vaarantaa kuitenkin määräystenmukaisuuden ja tietoturvan, eikä niihin ulotu yrityksen pääsynhallinta. SkyDox kysyi kesällä 2012 yli 4000 työntekijältä kuluttajapilven käytöstä, ja vastaajista kaksi kolmesta (66 %) kertoi käyttäneensä kuluttajille tarkoitettuja pilvipalveluita yrityksen tiedostojen jakamiseen. Organisaatioissa, joissa työntekijät ovat ottaneet vapauden käyttää mobiilisti parhaiksi katsomiaan tiedostojakojärjestelmiä, on valinta kohdistunut esimerkiksi Dropboxiin, Google Driveen ja SkyDriveen. Suurten kuluttajamassojen tarpeisiin tarkoitetut pilvipalvelut eivät sovellu yrityksen tiedostojakojärjestelmiksi. Tietohallinto ei pysty turvaamaan kuluttajapilveen tallennettua tietopääomaa, eikä estämään tietovuotoja. Mitä tapahtuu yrityksen tiedostoille, jotka työntekijä on tallentanut kuluttajapilveen lopettaessaan palvelun käytön tai vaihtaessaan kilpailevan yrityksen palvelukseen? Työntekijät turvautuvat aikaa säästäviin ja työn tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. He eivät välttämättä tiedosta tai eivät yksinkertaisesti välitä riskeistä, joita aiheutuu yrityksen tiedostojen tallentamisesta kuluttajapilveen. Kuluttajapilvipalveluiden käyttö tulee edelleen kasvamaan, mikäli yritysten it-yksiköt eivät tarjoa työntekijöille parempaa vaihtoehtoa. Yritystason erillispilvi kuormittaa tietohallintoa Palveluntarjoajat ovat tuoneet markkinoille erilaisia yritystason erillisiä pilvipalveluita, joita käyttämällä päästään käsiksi ja voidaan jakaa yrityksen tiedostoja mobiilisti. Ratkaisuissa tiedostot tallennetaan palveluntarjoajan toteuttamaan pilvipalveluun, joilla on pyritty tarjoamaan parempaa vaihtoehtoa heikon tietoturvan kuluttajapilvipalveluille. Yrityspilviratkaisujen osalta on havaittu kolme merkittävää haastetta: Tietohallinnon työmäärä on kasvanut merkittävästi kun mm. erilaiset tietoturvapolitiikat joudutaan käymään läpi ja uudistamaan. Suurimpana ongelmana on noussut esille datan ja tiedostojen migraatio yrityksen it-ympäristöstä työntekijöiden mobiililaitteisiin. Kannattaa arvioida:

3 White Paper 3 Kuinka paljon aikaa palaa yrityksesi tiedostojen siirtämiseen uuteen pilvitallennusratkaisuun? Puhutaanko useista viikoista ja pitääkö kaikki tiedostot siirtää vai vain osa niistä? Mistä tiedät mitä tiedostoja työntekijät haluavat lopulta käyttää ja jakaa mobiililaitteilla? Yrityspilviratkaisuun tallennetuista tiedostoista muodostuu todennäköisesti useita eri versioita. Käyttäjäkokemus ja työn tuottavuus heikkenee, koska käyttäjät eivät tiedä mikä tiedostoversio on tallennettu pilveen. Yritystason pilvipalvelua hankittaessa kannattaa huomioida, että ratkaisu integroituu osaksi palveluntarjoajalta ostettavaa kokonaisratkaisua. Hybrideissä haasteena integraatio Osa teknologiatoimittajista on ryhtynyt tarjoamaan hybrid-ratkaisuja tiedostoihin pääsyyn ja jakamiseen mobiililaitteilla. Näissä vaihtoehdoissa ollaan jo lähempänä turvallista ja tarpeeksi helppokäyttöistä ratkaisua, mutta myös näiden käyttöön liittyy haasteita. Yrityksen tiedostojen siirtäminen sen omasta kenties jo vanhenevasta tallennusarkkitehtuurista ei suju yhtä tehokkaasti kuin siirtämällä tiedostoja verkon yli. Näistä ratkaisuista puuttuu useimmiten tehokas integraatio yrityksen jo käyttämiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi Microsoft Active Directoryyn. Tietohallinto joutuu myös määrittämään uusiksi tietoturvakäytäntöjä. Hybrid-ratkaisuissa tietohallinnon on pohdittava tärkeitä kysymyksiä: Mitä tiedostoja siirretään ja kuka siirtää? Miten varmistetaan käyttäjille oikeat tiedostoversiot ja vältetään turhaa työtä? Miten toteutetaan mobiililaitteilla käytettävien tiedostojen varmistukset? Novellin yritystason ratkaisu Novell tarjoaa tiedostoihin pääsyyn ja niiden jakamiseen mobiilisti Novell Filr -ratkaisun. Kyseessä on yritystason ratkaisu, jossa yrityksen tiedostojakojärjestelmä voidaan laajentaa kattamaan myös mobiililaitteet. Se on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien laitteissa: Windows, Mac, ios, Android ja BlackBerry. Ratkaisun käyttö on tehty helpoksi, tietoturvalliseksi ja kustannustehokkaaksi. Työntekijät pääsevät joustavasti käsiksi yrityksen tiedostoihin ja voivat jakaa tiedostoja tehokkaasti laitteista ja paikasta riippumatta. Se tarjoaa tietohallinnolle kontrollin tiedostoihin pääsyyn ja jakamiseen, tietohallinnon työmäärää lisäämättä. Integraatio yrityksen tiedostojärjestelmään Novell Filr voidaan integroida yrityksen nykyiseen tiedostojärjestelmään, ja sillä voidaan käyttää yrityksen tiedostoja myös mobiilisti turvallisesti ja määräystenmukaisesti. Tiedostot ovat koko ajan yrityksen omilla palvelimilla sisäisessä verkossa, kattaen mm. pääsynhallinnan, varmistuksen ja palomuurit.

4 White Paper 4 Tietohallinto voi määritellä tiedostopalvelimet, tiedostot ja tiedostojärjestelmiin liittyvät käyttöoikeudet. Novell Filr toimii ratkaisuna yrityksen palvelimien ja työntekijöiden päätelaitteiden välillä: Käyttöönotto ei edellytä erillisiä palvelinohjelmistoja (server agents) ja laajennuksia. Integroituu Microsoft Active Directory ja NetIQ edirectory käyttäjä- ja pääsynhallintaan. Tiedostojärjestelmän integroituminen Microsoft Windows Server - ja Novell Open Enterprise Server -palvelinkäyttöjärjestelmiin. Tiedostot ovat yrityksen palvelimilla ja niiden jakaminen onnistuu turvallisesti sisäisesti ja ulkoisesti, jolloin niitä ei tarvitse siirtää tai monistaa. Saumaton integraatio käyttäjien nykyisiin kansioihin ja henkilökohtaisiin tiedostoihin. Kattavat käyttäjän käyttöoikeuksiin perustuvat hakutoiminnot koko organisaation laajuisesti. Turvaa tiedostot yrityksen määrittelemän tietoturvapolitiikan sekä käytäntöjen puitteissa. Yritys voi itse määritellä kenellä on oikeus päästä käsiksi ja mihin tiedostoihin. Työntekijöiden välitön pääsy kaikkiin yritysverkon tiedostoihin, joihin on oikeudet. Käyttäjät pääsevät tiedostoihin vaikka eivät ole kirjautuneena yritysverkkoon. Tiedostojen synkronointi tapahtuu käyttäjän kirjautuessa seuraavan kerran verkkoon. Jaettujen verkkokansioiden käyttömahdollisuudet. Kattavat ominaisuudet kontrolloida ja toteuttaa tiedostojen jakaminen sisäisesti sekä ulkoisesti. Kontrolli tiedostojen jakamisesta pysyy kaikissa tilanteissa yrityksellä, ja yritys voi itse määritellä kontrollin tason. Novell Filr perustuu korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin, sisältäen kolme integroitua ja yleisimmille virtualisointialustoille sertifioitua virtuaalista palvelua: Novell Filr, Novell MySQL Database ja Novell Search Index. MySQL-tietokanta sisältää tietoa yrityksen Filr toteutuksesta ja käyttäjistä, kattaen rakenteeseen ja tiedon tunnistamiseen tarvittavan tiedon kansioista ja tiedostoista sekä käyttäjien profiilitiedoista. Filr voidaan konfiguroida myös yrityksen jo olemassa olevaan MyS- QL-tietokantaan. Käsiksi viimeisimpään tiedostoversioon Novell Filrillä on myös mahdollista luoda indeksi olemassaolevista tiedostoista. Novell Search Index on tehokas hakukone, joka osaa lukea ja indeksoida tiedostoja nopeasti ja tehokkaasti, pitäen kirjaa myös tiedoston käyttöoikeuksista. Hakuja on tällöin mahdollista tehdä tiedoston metadataan ja sisältöön, eikä käyttäjälle näytetä tiedostoja, joihin hänellä ei ole oikeuksia. Haku voidaan tehdä myös tiedostojen kommentteihin.

5 White Paper 5 Lisää tuottavuutta hallitusti Novell Filr tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä tiedostoihin ja kansioihin tietokoneella, tabletilla, älypuhelimella tai selaimella: iphone ja ipad (ios 5.x tai uudempi). Android-puhelimet ja tabletit (Android 2.3 tai uudempi). BlackBerry PlayBook. Windows-clientin työasemiin ja kannettaviin. Mac-clientin työasemiin ja kannettaviin. Web-selaimet Internet Explorer, Firefox ja Crome. Novell Filr sisältää korkealuokkaiset tietoturvaominaisuudet, kattaen mm. SSL:n suojaamaan kaiken tietoliikenteen. Käyttämällä Novel Flir -ratkaisua työntekijät voivat turvallisesti jakaa tiedostoja organisaation sisällä tai sen ulkopuolella ja tehostaa työn tuottavuutta sekä keskinäistä kanssakäymistä. Tiedostoja voidaan muokata ja niihin voidaan lisätä kommentteja. Käyttöliittymä on helppokäyttöinen riippumatta siitä käytetäänkö ratkaisua tietokoneella, selaimella, tabletilla vai älypuhelimella. Ratkaisun asennus on nopeaa ja helppoa, kattaen kolme virtuaalista palvelua: Novell Filr, Novell MySQL ja Novell Search Index. Novell Filr soveltuu jopa useita tuhansia käyttäjiä kattavien ympäristöjen toteutukseen. V V Microsoft Active Directory Tiedostopalvelimet KÄYTTÄJÄT Windows XP, 7, 8 MAC OS X 10.7, ios 5.x, 6.x, 7.x Android 2.3, 4.x Selainkäyttö FILR Softa-applianssi (Xen, Hyper-V, VMware) LDAP käyttäjien ja ryhmien provisointi Kotihakemistojen ja verkkojakojen integraatio Sääntöpohjainen jakamisen ohjaus Web pohjainen hallinta Ulkoinen MySQL and haku-toiminto PALVELIMET Windows 2003 tai uudempi NAS OES 2 SP3 tai uudempi Ei palvelinagenttia tai scheman laajennusta Kaikki tiedostojärjestelmän oikeudet ja quotat pysyvät voimassa Novellin yritystason mobiilitulostus Novell tarjoaa myös yritystason skaalautuvan Novell iprint -ratkaisun mobiilitulostukseen. Sillä voidaan yhdistää yrityksen tulostimet kaikkiin organisaation työntekijöiden käytössä oleviin tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin. Se on integroitavissa Microsoft Active Directory - ja NetIQ edirectory -alustoihin. Tulostaminen voidaan toteuttaa mm. Windows-, Mac-, ios- ja Android -käyttöjärjestelmän laitteilla. It-yksikkö voi hallita tulostusta koko organisaation laajuisesti yhden konsolin kautta.

6 Lisätietoja Novellin white papereista, ratkaisuista ja mobiilistrategiasta osoitteessa: Seppo Hartikainen Novell Suomi puh ,

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

Small Business Server 2003 R2 Microsoftin palvelinohjelmisto pienille ja keskisuurille organisaatioille

Small Business Server 2003 R2 Microsoftin palvelinohjelmisto pienille ja keskisuurille organisaatioille Small Business Server 2003 R2 Microsoftin palvelinohjelmisto pienille ja keskisuurille organisaatioille Windows Small Business Server 2003 R2 Microsoftin palvelinohjelmisto pienille ja keskisuurille organisaatioille

Lisätiedot

Novell Filr 1.2 -mobiilisovelluksen pika-aloitus

Novell Filr 1.2 -mobiilisovelluksen pika-aloitus Novell Filr 1.2 -mobiilisovelluksen pika-aloitus Huhtikuu 2015 Pika-aloitus Novell Filrin avulla voit helposti käyttää kaikkia tiedostojasi ja kansioitasi pöytätietokoneella, selaimella tai mobiililaitteella.

Lisätiedot

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2013 Antti Sillanpää SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Case: HK Ruokatalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Linux pohjaiset pilvipalvelut Linux järjestelmät TI 11/12 TIVE Santeri Kangaskolkka TI 12 Janne Enroos TI 12 Mikä on

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna.

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Delliltä tallennusratkaisuja Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Dell Storage SCv2000 -sarja

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Valtteri Ylimäki PILVIPALVELUT: ASIAKKAAN HYÖDYT JA HAAS- TEET

Valtteri Ylimäki PILVIPALVELUT: ASIAKKAAN HYÖDYT JA HAAS- TEET Valtteri Ylimäki PILVIPALVELUT: ASIAKKAAN HYÖDYT JA HAAS- TEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Ylimäki, Valtteri Pilvipalvelut: Asiakkaan hyödyt ja haasteet Jyväskylä:

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA KRTT Oulu Käyttöoikeuksien hallinta 9.12.2008 1(21) KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA 1 OHJEEN TARKOITUS Käyttöoikeuksien hallinnalla (acl, access control lists) tarkoitetaan

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Luotettava suoja päätelaitteille ja viestintäympäristöihin Yleistä Symantec Protection Suite Enterprise Edition luo suojatun päätelaite- ja viestintäympäristön. Se suojaa hankalilta haittaohjelmien, tiedon

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot