LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO"

Transkriptio

1 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Aika: Ti klo Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja Mielonen, Jari Pekka Oksanen, Antti Pentti, Martti Ruonala, Marianna Salonen, Seppo Vuorimaa, Jari Varajäsenet: Rantaruikka, Tarja Nurmi, Merja Harsia, Päivi Jukka Lopperi, kirkkoherra, puheenjohtaja toimi sihteerinä :n 32 käsittelyn aikana Anne-Maarit Helle, sihteeri Läsnäolo-oikeutettu: Jorma Korpela, hallintojohtaja poistui :n 26 käsittelyn jälkeen Läsnä :n 26 käsittelyssä seurakunnan työntekijät Minna Kettunen, Tero Hietanen, Helena Laine, Riitta Huovila, Anne Läheniemi, Rita Halme, Marja-Leena Laaksonen, Jukka Laaksonen ja Leila Vanhala. Läsnä :n 27 käsittelyssä seurakunnan työntekijät Helena Laine, Riitta Huovila, Jukka Laaksonen ja Marja- Leena Laaksonen. Poissa: Arola, Mika ilm. esteestä Hernesmaa, Harri ilm. esteestä Karjalainen, Seppo 22. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Virren 581 jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 23. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24. TYÖJÄRJESTYS Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä :ssä 35 Muut asiat: Helena Kähärän osallistuminen Tampereella pidettävään Luottamushenkilötapaamiseen. 25. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kyllikki Honkanen ja Aimo Ilomäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Honkanen ja Aimo Ilomäki. 26. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2006 Työalojen edustajat esittelevät toimintakertomukset vuodelta Hyväksytään Langinkosken seurakunnan toimintakertomus vuodelta Työalojen edustajien esiteltyä toimintakertomuksensa ja hallintojohtajan selostettua talousarvion toteutumista hyväksyttiin Langinkosken seurakunnan toimintakertomus vuodelta TYÖALOJEN ESITTELY tehdyn päätöksen mukaisesti seurakunnan eri työalat esittäytyvät kevään aikana vuorotellen uudelle seurakuntaneuvostolle. Lapsityön ja varhaisnuorisotyön edustajat esittelevät omat työalansa. Lapsityön ja varhaisnuorisotyön edustajat esittelivät seurakuntaneuvostolle omat työalansa. 28. TOIMIKUNTIEN PERUSTAMINEN Seurakuntaneuvoston kokouksessa perustettu työryhmä (Meura, Pentti, Matikainen, Huovila, Lopperi) esittelee ehdotuksensa seurakuntaneuvoston alaisista toimikunnista, niiden tehtävistä ja kokoonpanosta. Päätetään seurakuntaneuvoston alaisista toimikunnista, niiden tehtävistä ja kokoonpanosta. Seurakuntaneuvoston ryhmien esityksen mukaisesti päätettiin perustaa seuraavat seurakuntaneuvoston alaisina toimivat toimikunnat: 1. Aikuistyön toimikunta 2. Lähetystyön toimikunta 3. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn toimikunta 4. Nuorisotyön toimikunta 5. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta 6. Lapsityön toimikunta (Kotkan seurakunnan kanssa yhteinen) 7. Taidetoimikunta.

3 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Toimikuntien työkausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen tilanne tarkistetaan. Toimikuntien tehtävänä on: - Laatia vuosittain seurakuntaneuvostolle työalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä antaa vuosittain toimintakertomus - Olla yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelemassa ja kehittämässä työalan toimintaa - Huolehtia työalan yhteydestä muuhun seurakuntatyöhön - Olla työntekijöiden tukena työalaan liittyvissä kysymyksissä - Tukea työalan vapaaehtoistoimintaa. Taidetoimikunnan tehtävänä on muista poiketen tehdä määrärahan puitteissa taidehankintoja ja vastata näyttelyjen järjestämisestä. Toimikuntien kokoonpano: - Luottamushenkilöiden valitsema puheenjohtaja - Luottamushenkilöiden valitsemat 3-4 jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet - Työntekijöiden keskuudestaan valitsemat kaksi jäsentä, muilla työalan työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan kokouksissa. Toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin. 29. TOIMIKUNTIEN JÄSENTEN VALINTA Valitaan jäsenet seurakuntaneuvoston alaisiin toimikuntiin. Valittiin seurakuntaneuvoston alaisina toimiviin toimikuntiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Aikuistyön toimikunta Carita Väkevä, pj. Hannu Kantinkoski Helena Kähärä Seppo Salonen Jari Lippo Varajäsen Marika Pohjantuli Kaisa Snell Heikki Kaartinen Päivi Harsia Lähetystyön toimikunta Eva-Liisa Matikainen, pj. Silja Neiglick Terttu Nordberg Martti Pentti Satu Sällilä Varajäsen Pirjo Kaario Kyllikki Honkanen Helinä Kallio Maija Koivumäki Diakonian ja yhteiskunnallisen työn toimikunta Varajäsen Aimo Ilomäki, pj. Vili Laptenok Maire Luik Kyllikki Taipale-Erävala Hannu Kantinkoski Timo Mikkola Mirja Leppänen Carita Korhonen Marianna Ruonala

4 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Nuorisotyön toimikunta Kaisa Snell, pj. Harri Hernesmaa Seppo Karjalainen Marja Johansson Risto Kolehmainen Varajäsen Jani Wennerstrand Kyllikki Taipale-Erävala Sinikka Matilainen Kyllikki Honkanen Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta Varajäsen Tarja Rantaruikka, pj. Jari Pekka Mielonen Seppo Karjalainen Helinä Kallio Ritva Töyrylä Aimo Ilomäki Silja Neiglick Lapsityön toimikunta (yhteinen Kotkan seurakunnan kanssa) Tarja Rantaruikka, pj. Helena Laine Riitta Huovila Kotkan seurakunnan lapsityön teologi Kotkan seurakunnan lastenohjaajien edustaja Langinkosken seurakunnan lastenohjaajien edustaja Kotkan seurakunnan valitsemaa päivähoidon edustaja Tarja Rantaruikka, Langinkosken seurakunnan valitsema koulumaailman edustaja Marika Pohjantuli, Langinkosken seurakunnan valitsema vanhempien edustaja Kotkan seurakunnan valitsema vanhempien edustaja Taidetoimikunta Martti Pentti, pj. Eva-Liisa Matikainen Helena Kähärä Marja Meura Taidetoimikunnan jäsenille ei valita varajäseniä. Kunkin toimikunnan ensimmäiseen kokoukseen kutsutaan sekä varsinaiset että varajäsenet. 30. STRATEGIASUUNNITELMA Seurakuntayhtymän strategiatyö jatkuu vuonna 2007 seurakunnissa. Kukin seurakunta tekee tahollaan oman tulevaisuuden strategiansa. Näistä kolmesta suunnitelmasta kootaan yhtymän yhteinen tulevaisuuden toimintalinjaus. Langinkosken strategiatyö aloitettiin pidetyssä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokouksessa.

5 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Kokouksen tuloksena Langinkosken strategiatyö alkaisi työalakohtaisena työskentelynä niin, että työaloille valitut toimikunnat tekisivät tahollaan työalansa tulevaisuuden toimintalinjauksen. Näistä linjauksista kootaan syksyllä koko seurakunnan tulevaisuuden strategia. Päätetään perustaa viiden hengen (kirkkoherra sekä neljä luottamushenkilöä) työryhmä koordinoimaan strategiatyötä Langinkosken seurakunnassa. Strategiatyö alkaa työalojen toimikuntien laatimilla oman työalansa toimintalinjauksilla. Päätettiin perustaa kirkkoherran ja viiden luottamushenkilön muodostama työryhmä koordinoimaan strategiatyötä Langinkosken seurakunnassa. Työryhmään valittiin kirkkoherran lisäksi Mika Arola, Marianna Ruonala, Kyllikki Honkanen, Martti Pentti ja Marja Meura. Kirkkoherra kutsuu työryhmän kokoon mahdollisimman pian miettimään strategiatyön suuntaviivoja, jonka jälkeen strategiatyö jatkuu toimikunnissa. 31. SEURAKUNTASIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN Seurakuntasihteeri Pirkko Venäläinen on irtisanoutunut Langinkosken seurakunnan seurakuntasihteerin virasta siirtyäkseen eläkkeelle Pirkko Venäläinen on vuosilomalla Myönnetään Pirkko Venäläiselle ero seurakuntasihteerin virasta lähtien. Myönnettiin Pirkko Venäläiselle ero seurakuntasihteerin virasta lähtien. 32. TOIMISTOSIHTEERI ANNE-MAARIT HELTEEN SIIRTÄMINEN SEURAKUNTASIHTEERIN VIRKAAN Toimistosihteeri Anne-Maarit Helle on oman työnsä ohella hoitanut eri yhteyksissä moneen otteeseen myös seurakuntasihteerin tehtäviä ja tuntee siten hyvin seurakuntasihteerin työt ja koko Langinkosken seurakunnan toiminnan. Virkasääntö antaa mahdollisuuden siirtää työntekijä toiseen virkasuhteeseen, kun se tapahtuu samassa seurakunnassa (Virkasääntö 5 3 ja 19 3 kohta 5). Erityisenä perusteena Anne-Maarit Helteen siirtämiselle uuteen virkasuhteeseen on, että näin vapautuvaa virkaa voidaan tarkistaa yhtymän yhteisenä virkana yhdessä keskusrekisterin kanssa. Siksi osa-aikainen toimistosihteerin virka täytetään väliaikaisesti ajaksi Anne-Maarit Helle on antanut siirtämiseen suostumuksensa. Siirretään Anne-Maarit Helle seurakuntasihteerin virkaan alkaen Päätetään lisäksi, että hän hoitaa virkaa viransijaisena ajan. Koska työtehtävissä ei ole tapahtunut muutoksia, on palkka sama kuin viran nykyisellä hoitajalla.

6 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Täytetään osa-aikainen toimistosihteerin virka väliaikaisesti väliseksi ajaksi. Päätetään siirtää Anne-Maarit Helle seurakuntasihteerin virkaan alkaen ja palkkaluokaksi määrätään R 19a. Päätetään lisäksi, että hän hoitaa virkaa viransijaisena ajan. Täytetään osa-aikainen toimistosihteerin virka väliaikaisesti väliseksi ajaksi. 33. KIRKKOPÄIVÄT TURUSSA Turussa järjestetään Kirkkopäivät otsikolla Pyhä yksinkertaisuus. Kirkkopäivät on järjestetty vuodesta 1918 lähtien joka toinen vuosi. Ne ovat samalla kertaa sekä hengellinen että yhteiskunnallinen tapahtuma. Kirkkopäivät sisältävät mm. keskusteluja, konsertteja, raamattutunteja, teatteriesityksiä. Kirkkopäivien järjestelystä vastaavat mm. Kirkkopalvelut ry., Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus ja Turun arkkihiippakunta. ESITYS: Päätetään Langinkosken seurakunnan osallistumisesta Turun kirkkopäiville. Päätettiin, että Turussa järjestettäville kirkkopäiville Langinkosken seurakunnan edustajina osallistuvat Marja Meura ja Päivi Harsia. 34. SAAPUNEET ASIAKIRJAT Merkitään tiedoksi saapuneet asiakirjat. Merkittiin tiedoksi saapunut Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 1/ MUUT ASIAT 1. HELENA KÄHÄRÄN OSALLISTUMINEN LUOTTAMUSHENKILÖTAPAAMISEEN TAMPEREELLA Tampereella pidettävään Luottamushenkilötapaamiseen valitaan seurakuntaneuvoston kokouksessa valittujen kolmen edustajan lisäksi Langinkosken seurakunnasta neljänneksi edustajaksi Helena Kähärä. Valitaan Helena Kähärä Tampereella pidettävään Luottamushenkilötapaamiseen Langinkosken seurakunnan neljänneksi edustajaksi. 36. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,

7 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 22-25, 27, 31, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 26, 28, 29, 30, 32, 33 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaat i- musviranom ainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Langinkosken seurakuntaneuvosto Käyntiosoite: Langinkoskentie 1, KOTKA Postiosoite: PL 5, KOTKA Telekopio: (05) Sähköposti: Pykälät 26, 28, 29, 30, 32, 33 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaat i- muksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviran - omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.

8 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Maaherrankatu 21, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10. MIKKELI Postiosoite: PL 122, MIKKELI Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää 30 päivää Valituskirjel mä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys

9 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväk si Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaks u Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

10 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) 37. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Jukka Lopperi puheenjohtaja Anne-Maarit Helle sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Pöytäkirja on nähtävänä Langinkosken seurakuntatoimistossa

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko 31.10.2012 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Ulla-Maija von

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot