SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1384 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 :n muuttamisesta Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 18 :n muuttamisesta Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 :n muuttamisesta Laki avioliittolain 22 ja 23 :n muuttamisesta Laki säätiölain 17 b :n muuttamisesta Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta Laki vesilain muuttamisesta Laki perintökaaren 22 luvun 7 :n ja 25 luvun 8 :n muuttamisesta Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta Laki kuluttajansuojalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta Laki nimilain 33 a :n muuttamisesta Laki löytötavaralain muuttamisesta Laki yhdistyslain muuttamisesta Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta Laki valmiuslain 43 ja 48 :n muuttamisesta Laki asuntokauppalain 2 luvun muuttamisesta Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 5 :n muuttamisesta Laki vaalilain muuttamisesta Laki holhoustoimesta annetun lain 64 :n muuttamisesta Laki osuuskuntalain muuttamisesta Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 42 :n muuttamisesta Laki hallintolain 58 :n muuttamisesta Laki saamen kielilain 2 ja 27 :n muuttamisesta Laki eurooppayhtiölain 8 :n muuttamisesta Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 29 :n muuttamisesta Laki osakeyhtiölain muuttamisesta Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 12 :n muuttamisesta Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 28 :n muuttamisesta Laki eurooppaosuuskuntalain 8 :n muuttamisesta Laki ulosottokaaren 2 luvun 2 :n muuttamisesta Laki Suomen lipusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 :n muuttamisesta Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta Laki pelastuslain muuttamisesta Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta Laki ulkomaalaislain 71 ja 84 :n muuttamisesta Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 :n muuttamisesta Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta Laki puolustustilalain 9 ja 12 :n muuttamisesta Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta Laki väestötietolain 1 :n muuttamisesta Laki arvonlisäverolain 216 :n muuttamisesta Laki kuntalain 8 ja 78 :n muuttamisesta Laki rekisterihallintolain 3 :n muuttamisesta Laki jäteverolain 12 :n muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain 13 ja 14 :n muuttamisesta

2 Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 5 :n muuttamisesta Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 16 ja 48 :n muuttamisesta Laki tilastolain 23 :n muuttamisesta Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 15 :n muuttamisesta Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 6 :n muuttamisesta Laki tekijänoikeuslain 26 d ja 26 l :n muuttamisesta Laki muinaismuistolain muuttamisesta Laki perusopetuslain 37 ja 42 :n muuttamisesta Laki lukiolain 30 ja 34 :n muuttamisesta Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n muuttamisesta Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 9 ja 10 :n muuttamisesta Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 6 :n muuttamisesta Laki kirjastolain 6 ja 7 :n muuttamisesta Laki uskonnonvapauslain 4 :n muuttamisesta Laki hautaustoimilain muuttamisesta Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 15 :n muuttamisesta Laki nuorisolain 3 ja 14 :n muuttamisesta Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain 27 :n muuttamisesta Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain 14 :n muuttamisesta Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 11 a :n muuttamisesta Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 41 :n muuttamisesta Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 ja 3 a :n muuttamisesta Laki luopumiseläkelain 14 ja 16 :n muuttamisesta Laki eläintautilain 5 ja 13 a :n muuttamisesta Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 4 :n muuttamisesta Laki kalastuslain muuttamisesta Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 17 :n muuttamisesta Laki yhteisaluelain 33 :n muuttamisesta Laki poronhoitolain muuttamisesta Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 :n muuttamisesta Laki metsästyslain 23 ja 88 :n muuttamisesta Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 ja 9 :n muuttamisesta Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Laki taimiaineistolain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta Laki kolttalain muuttamisesta Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta Laki kiinteistönmuodostamislain 72 ja 205 :n muuttamisesta Laki eläinsuojelulain muuttamisesta Laki metsälain 14 b :n muuttamisesta Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 4 ja 18 :n muuttamisesta Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta Laki siemenkauppalain 16 :n muuttamisesta Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta Laki vesihuoltolain muuttamisesta Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain muuttamisesta Laki yhteismetsälain 37 :n muuttamisesta Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

3 Laki vesihuollon tukemisesta annetun lain muuttamisesta Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 19 :n muuttamisesta Laki elintarvikelain muuttamisesta Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain muuttamisesta Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta Laki lannoitevalmistelain 17 ja 36 :n muuttamisesta Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 21 ja 29 :n muuttamisesta Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden rahoituslain 23 :n muuttamisesta Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta Laki rehulain 23 :n muuttamisesta Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 7 :n muuttamisesta Laki riistavahinkolain 50 :n muuttamisesta Laki patoturvallisuuslain 5 ja 33 :n muuttamisesta Laki kaupparekisterilain 1 :n muuttamisesta Laki henkilöstörahastolain 60 :n muuttamisesta Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 14 :n muuttamisesta Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 :n muuttamisesta Laki työaikalain muuttamisesta Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 :n muuttamisesta Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 4 ja 10 :n muuttamisesta Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 38 :n muuttamisesta Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 ja 12 :n muuttamisesta Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain muuttamisesta Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Laki polttoturpeen turvavarastoista annetun lain 7 :n muuttamisesta Laki tilintarkastuslain 9 :n muuttamisesta Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 14 :n muuttamisesta Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 ja 13 :n muuttamisesta Laki kansanterveyslain muuttamisesta Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta Laki raittiustyölain 3 :n muuttamisesta Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta Laki päihdehuoltolain muuttamisesta Laki tartuntatautilain muuttamisesta Laki potilasvahinkolain 11 a :n muuttamisesta Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 18 ja 19 :n muuttamisesta Laki lääkelain muuttamisesta Laki kemikaalilain muuttamisesta Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

4 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta Laki alkoholilain muuttamisesta Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 :n 2 momentin kumoamisesta Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 6 :n muuttamisesta Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 :n muuttamisesta Laki työterveyshuoltolain 24 :n muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 11 :n muuttamisesta Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 :n muuttamisesta Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 20 :n muuttamisesta Laki lastensuojelulain 79 ja 80 :n muuttamisesta Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 ja 24 :n muuttamisesta Laki huumausainelain muuttamisesta Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 :n muuttamisesta Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain 5 ja 7 :n muuttamisesta Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain muuttamisesta Laki ulkoilulain muuttamisesta Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 3 ja 4 :n muuttamisesta Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 ja 16 :n muuttamisesta Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 :n muuttamisesta Laki maa-aineslain muuttamisesta Laki rakennussuojelulain muuttamisesta Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 7 :n kumoamisesta Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 18 :n muuttamisesta Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 9 a :n muuttamisesta Laki jätelain muuttamisesta Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki merensuojelulain muuttamisesta Laki maastoliikennelain muuttamisesta Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 3 :n muuttamisesta Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 9 :n muuttamisesta Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 24 :n muuttamisesta Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Laki öljysuojarahastosta annetun lain 26 :n muuttamisesta Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 :n muuttamisesta Laki eläinlääkintahuoltolain muuttamisesta Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 3 :n muuttamisesta Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 3 :n muuttamisesta

5 6349 N:o 1384 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta 3 päivänä helmikuuta 1995 annetun lain (346/1997) 12 seuraavasti: 12 Uhkasakko Valvontaviranomainen voi tehostaa 11 :n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla. Uhkasakon määrää maksettavaksi aluehallintovirasto. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi HE 161/2009 HaVM 18/2009 EV 205/2009

6 6350 N:o 1385 Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 18 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen talousvyöhykkeestä 26 päivänä marraskuuta 2004 annetun lain (1058/2004) 18 seuraavasti: 18 Viranomaisten alueellinen toimivalta Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisena yhteysviranomaisena sekä luonnonsuojelulaissa, ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa ja jätelaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena talousvyöhykkeellä toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on se, jonka toimialueen kohdalla hanke talousvyöhykkeellä sijaitsee. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueiden välisen rajan katsotaan jatkuvan aluevesien ulkorajalta suuntaansa muuttamatta talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisena lupaviranomaisena talousvyöhykkeellä. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi HE 161/2009 HaVM 18/2009 EV 205/2009

7 6351 N:o 1386 Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12, sellaisena kuin se on laissa 1056/1991, seuraavasti: 11 luku Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä 12 Tiedoksianto valtiolle on toimitettava aluehallintovirastolle tai sille viranomaiselle, joka käyttää asiassa valtion puhevaltaa. Kun tiedoksianto on toimitettu aluehallintovirastolle, sen tulee toimittaa jäljennös tiedoksi annetuista asiakirjoista sille viranomaiselle, joka käyttää asiassa valtion puhevaltaa. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi HE 161/2009 HaVM 18/2009 EV 205/2009

8 6352 N:o 1387 Laki avioliittolain 22 ja 23 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 22 :n 1 ja 2 momentti ja 23 :n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 22 :n 1 momentti laissa 101/1991 ja 2 momentti laissa 411/1987 sekä 23 :n 3 momentti mainitussa laissa 411/1987, seuraavasti: 22 Perheasioiden sovittelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisena aluehallintovirastolle. Perheasioiden sovittelun järjestämisestä kunnassa huolehtii sosiaalilautakunta. Sovittelua voivat antaa lisäksi ne yhteisöt, yhtymät ja säätiöt sekä henkilöt, jotka ovat saaneet aluehallintoviraston luvan tähän toimintaan. 23 Myöntäessään luvan aluehallintovirasto voi samalla antaa tarkempia määräyksiä toimialueesta ja tehtävistä sekä velvollisuudesta antaa aluehallintovirastolle toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi HE 161/2009 HaVM 18/2009 EV 205/2009

9 6353 N:o 1388 Laki säätiölain 17 b :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain (109/1930) 17 b :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 349/1987, seuraavasti: 17b Tuomioistuimen tulee antaa kuulutus sulautuvan säätiön tunnetuille ja tuntemattomille velkojille kehottaen sitä, joka haluaa vastustaa hakemusta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti tuomioistuimelle viimeistään kuukautta ennen paikalletulopäivää uhalla, että hänen muussa tapauksessa katsotaan suostuneen hakemukseen. Kuulutus on pantava tuomioistuimen ilmoitustaululle neljä kuukautta ennen paikalletulopäivää sekä julkaistava tuomioistuimen toimesta virallisessa lehdessä kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään kolme kuukautta ja toisen kerran viimeistään kaksi kuukautta ennen paikalletulopäivää. Tuomioistuimen on annettava hakemuksesta erikseen tieto aluehallintovirastolle ja kaikille tunnetuille velkojille. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi HE 161/2009 HaVM 18/2009 EV 205/ /192

10 6354 N:o 1389 Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta 9 päivänä lokakuuta 1931 annetun lain (281/1931) 1 4, 6 ja 7, sellaisina kuin ne ovat, 1, 2 ja 6 osaksi laissa 793/1996 ja 3, 4 ja 7 mainitussa laissa 793/1996, seuraavasti: 1 Jos se, jolla on toiselta saatavana rahaa, arvopapereita tai asiakirjoja, kieltäytyy suoritusta vastaanottamasta taikka hänen poissaolonsa, sairautensa tai muu sellainen syy estää suorituksen, suoritusvelvollisella on oikeus tallettaa suoritettava aluehallintovirastoon ja siten vapautua suoritusvelvollisuudestaan. Sama olkoon lakina, jos suoritusvelvollinen ei tiedä eikä ole velvollinen tietämään, kenelle suoritus on toimitettava tahi kenellä kahdesta tai useammasta suorituksen vaatijasta on siihen oikeus. Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu suoritusvelvollisuus koskee arvo-osuutta, suoritetaan talletus avaamalla arvo-osuusrekisterissä arvo-osuustili, jolle asianomaiset arvo-osuudet kirjataan. Tilin haltijaksi on merkittävä velkoja, jos velkoja on tiedossa, tai tuntematon velkoja ja tilille on merkittävä 2 :n 1 momentissa tarkoitettu suorituspaikka sekä maininta siitä, että kysymys on suoritusvelvollisuudesta vapautumiseksi tehdystä suorituksesta. Arvo-osuusrekisterin pitäjän on heti tilin avaamisen jälkeen ilmoitettava talletuksesta suorituspaikan aluehallintovirastolle tai, jos suorituspaikka ei ole tiedossa, sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueeseen Helsingin kaupunki kuuluu. Mitä jäljempänä säädetään aluehallintovirastosta, sovelletaan siihen aluehallintovirastoon, jolle ilmoitus on tehty. Arvo-osuuksien siirtämiseen tililtä, velkojalle tehtävään ilmoitukseen sekä suoritusvelvollisuudesta vapautumiseen sovelletaan, mitä jäljempänä säädetään. 2 Sen, joka tahtoo 1 :ssä mainitulla tavalla tallettaa suoritettavan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti suorituspaikan aluehallintovirastolle. Ilmoituksessa on mainittava syy, johon vaatimus suoritusvelvollisuuden täyttämisestä tallettamalla perustuu, sekä kaikki ne seikat, joiden tunteminen on tarpeen luovutettaessa talletettua siihen oikeutetulle. Tallettamisesta on suoritusvelvollisen ilmoitettava talletettuun oikeutetulle viipymättä, jos se on mahdollista, tai, jos useammat vaativat talletettua itselleen, kullekin heistä. 3 Suoritusvelvollinen voi talletusta tehdessään pidättää itselleen oikeuden saada talletettu takaisin. Jos joku on aluehallintoviras- HE 161/2009 HaVM 18/2009 EV 205/2009

11 N:o tolta vaatinut talletettua itselleen, sitä ei kuitenkaan voida ilman hänen suostumustaan antaa suoritusvelvolliselle, ellei vaatimusta ole lainvoimaisesti hylätty. 4 Milloin tallettaminen on aiheutunut siitä, että kaksi tai useampi on vaatinut talletettua, aluehallintovirasto ei saa antaa sitä kenellekään heistä ennen kuin he ovat sopineet asiasta tai asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 6 Aluehallintovirastoon tämän lain nojalla talletetut varat on talletettava viipymättä luottolaitokseen. Luottolaitokseen talletetuille varoille maksettavan koron saa se, joka saa nostaa talletuksen. Jollei aluehallintovirastossa ole varmaa säilytyspaikkaa, myös arvopaperit ja asiakirjat on säilytettävä luottolaitoksessa. Maksu, joka säilyttämisestä ehkä vaaditaan, on tallettajan suoritettava. Jos hän sen laiminlyö, talletettu tai tarpeellinen osa siitä saadaan myydä maksun suorittamiseksi. 7 Jollei talletettua ole annettu pois kymmenen vuoden kuluessa tallettamisesta, tallettaja saa sen takaisin, vaikkei hän olekaan pidättänyt itselleen 3 :ssä mainittua oikeutta. Tallettajan on kuitenkin vaadittava talletettua aluehallintovirastolta vuoden kuluessa mainitun määräajan päättymisestä. Muutoin talletettu menee valtiolle. Jos kysymys oikeudesta talletettuun on tuomioistuimen tai välimiesten käsiteltävänä, kun kymmenen vuotta tallettamisesta on kulunut, lasketaan vuoden määräaika siitä, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

12 6356 N:o 1390 Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisesta notaarista 9 päivänä kesäkuuta 1960 annetun lain (287/1960) 1 ja 2, sellaisina kuin ne ovat laissa 885/1996, seuraavasti: 1 Julkisia notaareita ovat maistraatin päällikkö ja hänen määräämänsä maistraatin virkamies. Julkiseksi notaariksi määrättävän tulee täyttää 2 :ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Jos maistraatissa on useampia julkisia notaareita, heidän tehtävänsä määräytyvät työjärjestyksen mukaan. Maistraatissa voi olla julkisen notaarin virka. Virka voi olla yhdistetty sellaiseen virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Ahvenanmaan maakunnassa julkisia notaareita ovat Ahvenanmaan valtionviraston määräämät, 2 :ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävät Ahvenanmaan valtionviraston virkamiehet sekä maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti. 2 Julkisen notaarin kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi HE 161/2009 HaVM 18/2009 EV 205/2009

13 6357 N:o 1391 Laki vesilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/1961) 1 luvun 9 :n 3 momentti, 12 :n 2 4 momentti, 15 a, 17 :n 2 momentti, 17 a, 18 :n 1 momentti, 20 ja 30 :n 1 momentti, 2 luvun 2 :n 1 momentti, 7 :n 1 ja 3 momentti, 12 :n 2 ja 3 momentti, 14 a :n 2 ja 4 momentti, 22 :n 2 4 momentti, 22 b ja 22 c, 24 :n 1 ja 3 momentti, 25 :n 1 ja 3 momentti, 26 :n 1 ja 5 momentti, 27 :n 2 momentti, 30 :n 2 momentti, 31 :n 2 momentti ja 32, 3 luvun 2 :n 1 momentti, 7 ja 11, 13 :n 1 momentti sekä 17 :n 2 momentti, 4 luvun 1aja2,3 :n1 3ja5momentti, 5 :n 2 momentti, 6, 7 a :n 3 momentti, 8a sekä 9 :n 1, 3 ja 4 momentti, 5 luvun 9, 14 :n 2 ja 3 momentti, 18 :n 3 momentti, 19 :n 2 momentti, 29 :n 3 momentti, 30 :n 3 momentti, 31, 33 ja 35, 36 :n 2 momentti, 39 :n 1 momentti, 41, 45 :n 3 momentti, 48, 49 :n 1 momentti, 53 :n 3 momentti, 58, 59 :n 1 momentti, 62 ja 64, 66 :n 1 momentti, 68 :n 1 momentti, 76 :n 1 ja 2 momentti, 78 :n 1 momentti, 85 :n 3 momentti, 86 :n 2 momentti, 91 :n 1 ja 2 momentti, 92 :n 1, 3 ja 4 momentti, 93 :n 1 ja 3 momentti, 96, 99 :n 1 momentti sekä 99 a ja 100, 6 luvun 2 ja 2a,10 :n1momentti, 11 :n 5 momentti, 12 :n 2 momentti ja 31 a :n 4 momentti, 7 luvun 2, 4 :n 2 momentti, 8 :n 3 5 momentti, 9, 10 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 ja 2 momentti, 13 :n 3 ja 4 momentti sekä 14 ja 15, 8 luvun 1 :n 1 momentti, 3 :n 1, 3 ja 4 momentti, 4, 5 :n 1 momentti, 8, 10 a :n 1 ja 3 momentti, 10 b :n 1 3 momentti, 11 :n 2 momentti, 13 :n 1 momentti, 16 :n 2 momentti, 19 ja 20, 21 :n 4 momentti sekä 22, 9 luvun 2 :n 1 momentti, 3 :n 2 momentti, 4 :n 1, 2 ja 4 momentti, 7 ja 12 14, 16 :n 2 momentti, 18 :n 2 momentti, 19 :n 1 momentti, 20 :n 1 momentti sekä 21 ja 22, 10 luvun 8 :n 1 momentti, 16 :n 1 momentti ja 17, 11 luvun 2 :n 3 momentti, 8 :n 2 4 momentti, 10, 11 :n 2 momentti, 12 :n 1 ja 2 momentti, 14 a :n 2 momentti, 14 b, 15 :n 1 momentti sekä 21, 12 luvun 1 :n 2 momentti, 2 :n 1 momentti, 3 :n 2 momentti, 6 :n 2 ja 3 momentti, 11, 14 ja 16, 17 :n 2 momentti, 18 sekä 19 :n 1 ja 3 5 momentti, 14 luvun 1 :n 2 momentti, 2 :n 2 momentti sekä 3 ja 4, 16 luvun otsikko, 1 :n 1 ja 3 momentti, 1 a :n 2 momentti, 2 :n 2 momentti, 3, 5 :n 1 ja 2 momentti, 7 :n 1 ja 2 momentti, 7a,8 :n2momentti, 9, 11 a ja 11 b, 11 c :n 1 momentti, 12 :n 1 ja 2 momentti, 13, 14 ja 18 22, 23 :n 1 ja 2 momentti, 23 a ja 24 26, 27 :n 1 ja 3 momentti, 28 a ja 30, 31 :n 1 ja 2 momentti sekä 32 :n 1 momentti, 17 luvun 1 jasenedellä oleva väliotsikko, 2 :n 1 ja 2 momentti, 4 :n 1 momentti, 7 :n 2 momentti, 9 :n 1 momentti sekä 11, 18 luvun 1 :n 1 ja 3 momentti sekä 2, 7, 10, 11 ja HE 161/2009 HaVM 18/2009 EV 205/2009

ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN

ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN Seuraavassa on lueteltu ministeriöittäin ne voimassa olevat lain säännökset,

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996 N:o 743 754 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta... 1969 744 Laki Pohjoismaiden neuvoston

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään vesilain (587/2011)

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa.

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Opi oikeutta 1, 1. painos v. 2008, ISBN 978-952-5563-07-8 Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Yleishuomioita:

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot