OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS SUOMI FINLAND. Kumppanuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS SUOMI FINLAND. Kumppanuus"

Transkriptio

1 OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS SUOMI FINLAND Kumppanuus 1

2 INDEX Itä-Suomi...3 Pääkaupunkiseutu...4 Pohjois-Suomi North Sweden North Norway...5 Pohjois-Karjala...7 Varsinais-Suomi...8 Etelä-Suomi...9 Pirkanmaa...10 Turku...11 Länsi-Suomi

3 Itä-Suomi (Northern Sparsely Populated Areas) Tapahtuma: workshop Aihe: Kasvua ja kilpailukykyä uusiutuvien energialähteiden avulla Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjä: Itä-Suomen maakuntaliitot Kokouspaikka: Kuopio Puheenjohtaja: Satu Vehreävesa, ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto Juuso Hieta, EU-koordinaattori, Pohjois-Savon liitto Riikka Railimo / Annastiina Papunen, Itä-Suomen EU-toimisto Puhujat: Jussi Huttunen, maakuntajohtaja, Pohjois-Savon liitto Lauri Sikanen, Joensuun yliopiston professori Timo Saarelainen, toimitusjohtaja, Honeywell Suomi Kestävä energiankäyttö ja kansalliset politiikat, työ- ja elinkeinoministeriö (puhuja vahvistetaan myöhemmin) Jouko Parviainen, projektipäällikkö, Josek Tiivistelmä Seminaarissa käsitellään haasteita ja mahdollisuuksia, joita alueet, yliopistot ja pk-yritykset kohtaavat uusiutuvia energialähteitä koskevassa tutkimuksessa. Uusiutuvat energiavarat ja niihin liittyvät tuotanto- ja hyödyntämistekniikat on ala, joka on maailmanlaajuisesti kasvussa. Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi kehittää puuperäisiä polttoaineita sekä niiden tuotantoon tarvittavia kokeellisia tuotantolaitoksia. Kaikki neljä Itä-Suomen aluetta pystyvät toimittamaan uudenlaisen energiantuotannon raaka-aineita (nestemäiset polttoaineet, kaasut, kiinteät polttoaineet ja uudet energiantuotantojärjestelmät). Puu- ja teollisuusjätteessä on edelleen runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Hiljattain on todettu myös eräiden muiden raaka-aineiden soveltuvan polttoaineentuotantoon. Tällaista potentiaalia sisältyy muun muassa yhdyskuntajätteeseen, teollisesta jätevedenpuhdistuksesta syntyvään jätteeseen sekä ravintoaineiden hyödyntämiseen. Hajautetussa energiantuotannossa on mahdollista kartoittaa polttokennojen uusia mahdollisuuksia sekä etsiä vetyteknologialle uusia sovelluksia. Seminaarin tarkoituksena on kannustaa alueellisia toimijoita keskustelemaan teollis- ja tekijänoikeuksien asemasta innovointiympäristön parantamisessa. Se tarjoaa mahdollisuuden saattaa eri sidosryhmät ajan tasalle niistä eri tutkimuksen, liike-elämän ja teknisen osaamisen ulottuvuuksista sekä verkostoista, joita Itä-Suomella on tarjota kansainvälisille ja eurooppalaisille toimijoille uusiutuvien energialähteiden alalla. Kohderyhmät: energia- ja ympäristöteknologia-alan pk-yritykset, tutkijat ja tutkimuslaitokset, aluekehitysorganisaatiot sekä tekniikan, ympäristön sekä mittaustekniikan alan potentiaaliset sidosryhmät. Lisätietoja: Itä-Suomen EU-toimisto: 3

4 Pääkaupunkiseutu (Baltic Sea Group) Tapahtuma: seminaari Aihe: Itämeri-haaste Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjä: Helsingin kaupunki, Uudenmaan liitto, Helsingin yliopisto, Turun kaupunki Kokouspaikka: Turku Puhujat: Mikko Jokinen, ympäristötoimenjohtaja, Turun kaupunki (vahvistettava) Olli-Pekka Mäki, ympäristönsuojelusuunnittelija, Turun kaupunki Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, Helsingin kaupunki Anssi Kujala, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja: Suomen yrittäjät ja Itämeri-haaste Leea Salminen, erityisneuvonantaja, Procopé & Hornborg Ltd: Itämeri-haaste Procopé & Hornborgin asianajotoimiston toimintamalli Susanna Airola, ympäristökoordinaattori, Viking Line Abp: Viking Line ja Itämeren vesivarojen suojelu Kaisu Annala, varapuheenjohtaja, Kemira Oyj: Kemira Oyj:n toimet Itämeri-haasteen johdosta Kuvaus Itämeri on nuori ja ekologisesti hyvin herkkä merialue. Paitsi että Itämeri on luonteeltaan ainutlaatuinen, se on valitettavasti myös yksi maailman pahiten saastuneista merialueista. Itämeren valuma-alueella on 14 valtiota ja yhteensä noin 90 miljoonaa asukasta. Itämeren reunavaltioissa on runsaasti teollisuutta ja maataloutta. Turun ja Helsingin kaupungit ovat haastaneet Suomen kaupungit ja erilaiset suomalaiset organisaatiot sekä Itämeren alueen reunavaltioiden kaupungit laatimaan toimenpideohjelmia, joiden avulla laillisten sitoumusten lisäksi toteutetaan erilaisia uusia toimia Itämeren alueen tilan parantamiseksi. Kaupungit kehottavat myös kannustamaan maiden eri toimijoita ottamaan haasteen vastaan. Mukaan haastettuja toimijoita kannustetaan kehittämään, laajentamaan ja seuraamaan omia toimiaan Itämeren tilan parantamiseksi tulevina vuosina. Seminaarissa esitellään Itämeri-haasteen etenemistä ja määritellään haasteen tulevia toimia. Tarkoituksena on myös tarjota osallistujille mahdollisuus verkottumiseen, vastavuoroiseen kokemuksista oppimiseen sekä kansalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen. Tapahtuman kohderyhmänä ovat haasteeseen osallistuvien kaupunkien viranomaiset, yritykset, kansalaisjärjestöt, yliopistot sekä muut asianomaiset sidostyhmät. Tänä vuonna keskitytään yksityissektorin toimiin. Lisätietoja: Itämeri-haaste: 4

5 Pohjois-Suomi North Sweden North Norway (Northern Sparsely Populated Areas) Tapahtuma: workshop Aihe: Barentsin alueen ja Venäjän yhteistyö alueellisen talouskasvun edistäminen Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjät: Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan EU-aluetoimistot yhteistyössä norjalaisen Barentsin aluesihteeristön kanssa Kokouspaikka: Murmansk (Venäjä) Puheenjohtaja: Rune Rafaelsen, Barentsin aluesihteeristö, Norja Puhujat: Puhujat on vahvistettava. Tiivistelmä Barentsin alue koostuu neljän eri Pohjois-Euroopan maan alueella olevista 13 hallinnollisesta alueesta. Alue on kolme kertaa suurempi kuin Ranska, ja siellä asuu 5,5 miljoonaa asukasta. Alue herättää luonnonvarojensa, kuten mineraalien, öljyn ja kaasun, kalavarojen sekä metsien vuoksi maailmanlaajuista kiinnostusta. Tämän vuoksi järjestämme yhteistyössä Kirkkoniemessä Norjassa sijaitsevan Barentsin aluesihteeristön kanssa yhteisen paikallistapahtuman, joka pidetään Murmanskissa. Järjestämme tapahtuman siksi, että sekä Brysselissä pidettävän workshopin että paikallistapahtuman teema ja ajatus on valtioiden rajat ylittävä yhteistyö. Yhteinen paikallinen tapahtuma Murmanskissa tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden alueen eri sidosryhmien tapaamiselle, kontaktien luomiselle, parhaiden käytänteiden vaihtamiselle ja ajatusten esittämiselle siitä, miten yhteistyötä voitaisiin lisätä tulevaisuudessa. Tapahtuma järjestetään Murmanskissa 15. lokakuuta Kyseinen ajankohta on erinomainen, sillä Murmanskissa pidetään samalla viikolla useita eri kokouksia, joihin osallistuu sekä kansallisen että alueellisen tason toimijoita. Mainittakoon näistä ulkoministerien kokous, alueneuvoston ja aluekomitean kokoukset sekä Murmanskin kansainvälinen energiafoorumi. Kohderyhmä: poliitikot, yritykset sekä muut Barentsin alueen ja Venäjän välisestä yhteistyöstä kiinnostuneet tahot. Lisätietoja: 5

6 Russian Северная Финляндия Северная Швеция Северная Норвегия Тип: семинар Название: Развитие Баренцева региона и сотрудничество с Россией Начало: Окончание: Организаторы: Европейские офисы Северной Швеции, Северной Финляндии и Северной Норвегии в сотрудничестве с Норвежским Баренцевым Секретариатом Место проведения: Мурманск (Россия) Председатель: генеральный секретарь Рун Рафалсен (Rune Rafalsen), Норвежский Баренцев Секретариат Докладчики: на данный момент не определены. Описание мероприятия Баренцев регион включает 13 административных субъектов, расположенных в четырех странах северной части Европы. Население региона составляет 5,5 миллионов человек, а его площадь в три раза больше площади Франции. Важным фактором растущего интереса, проявляемого к этому региону во всем мире, является обилие природных ресурсов, таких как минералы, нефть, газ, рыбные и лесные ресурсы. С учетом изложенных факторов мы обращаемся с просьбой о проведении в Мурманске общего мероприятия совместно с Норвежским Баренцевым Секретариатом (г. Киркенес). К организации этого мероприятия нас подтолкнула тема и основная идея состоявшего в Брюсселе семинара, посвященного сотрудничеству представителей разных стран и проведению мероприятий в регионах. Общее мероприятие, проведенное в Мурманске, предоставит разным группам и представителям региона уникальную возможность встретиться, установить контакт, обменяться опытом и идеями о будущем сотрудничестве. Место проведения мероприятия Мурманск; дата проведения 15 октября. Это наиболее подходящее время для проведения мероприятия, так как в этот период в Мурманске пройдут также другие встречи, в которых примут участие различные представители стран национального и регионального уровня. В числе прочих мероприятий мы бы хотели упомянуть встречу министров иностранных дел, заседание Регионального Совета и Регионального Комитета, а также Мурманский международный форум по вопросам энергетики. Целевая аудитория: Политики, предприниматели и иные лица, заинтересованные в сотрудничестве стран Баренцева региона и России. Дополнительная информация: 6

7 Pohjois-Karjala (NEEBOR Networking for Enterprises in the Eastern External Border Regions) Tapahtuma: informaatiopäivä Aihe: Valtioiden rajat ylittävään yhteistyöhön suunnatut EU:n tukiohjelmat Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjä: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kokouspaikka: Joensuu Tiivistelmä Valtioiden rajat ylittävään yhteistyöhön ja alueiden väliseen yhteistyöhön suunnatuista EU:n tukiohjelmista tiedetään liian vähän. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto järjestää siksi informaatiopäivän EU:n ohjelmien tunnettuuden parantamiseksi Pohjois-Karjalassa. Infopäivän tarkoituksena on kertoa, minkälaisista ohjelmista tukea voi hakea ja miten, miten laaditaan onnistunut hakemus jne. Tilaisuus on suunnattu eritoten innovoinnin, osaamistalouden, ympäristön ja riskien ehkäisyn alojen rajatylittävästä yhteistyöstä kiinnostuneille toimijoille. Lisätietoja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: 7

8 Varsinais-Suomi (Baltic Sea Group) Tapahtuma: konferenssi Aihe: EU:n aluepolitiikka nyt ja vuoden 2013 jälkeen erityisinä painopisteinä Itämeren alue sekä luovuus Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjä: Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus Kokouspaikka: Turku Tilaisuuteen kutsuttavat puhujat: hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (vahvistettava) EU:n puheenjohtajavaltio Ruotsin edustaja, EU:n komission edustaja Euroopan parlamentin jäsen Puolan ja Viron edustajat Kuvaus: Seminaarin tarkoituksena on välittää tietoa kansalaisille EU:n aluepolitiikasta ja eri välineistä, joita Varsinais-Suomessa on mahdollista hyödyntää alueiden kehittämisessä. Tilaisuudessa käsitellään myös muita aiheita, kuten EU:n Itämeri-strategiaa ja sen vaikutuksia Varsinais- Suomeen, luovuutta ja innovointia aluekehityksen edistämisessä sekä Ruotsin puheenjohtajuutta ja Itämeren aluetta. 8

9 Etelä-Suomi (Cohesive Regions for a Stronger Europe) Tapahtuma: workshop Aihe: Vuoden 2009 Open Days -tapahtuma Eurooppa Hämeessä Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjä: Etelä-Suomen EU-toimisto yhteistyössä Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Päijät- Hämeen liittojen kanssa, Hämeen ammattikorkeakoulu, Eurooppa-tiedotuspiste Kokouspaikka: Hämeenlinna Puheenjohtaja: Matti Lipsanen, kehittämispäällikkö Puhujat: Juhani Honka, maakuntajohtaja, Hämeen liitto Matti K. Hakala, tutkimusjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu NN, projektipäällikkö, Häme Open Campus Arto Ranta-Eskola, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Ruukki Plc. Tiivistelmä / Lisätietoja saatavilla myöhemmin osoitteessa 9

10 Pirkanmaa (Baltic Sea Group) Tapahtuma: aamukahvikeskustelu Aihe: Kysy mepiltä! Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjä: Pirkanmaan Eurooppatiedotus, Tampere (osa Europe Direct -tiedotusverkostoa) Kokouspaikka: Tampere Kuvaus Osana vuoden 2009 Open Days -tapahtumaa Pirkanmaan Eurooppatiedotus kutsuu jonkun uusista suomalaisista Euroopan parlamentin jäsenistä keskustelemaan aamukahvin äärellä Euroopan unionin nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuus on maksuton, ja se on suunnattu suurelle yleisölle. 10

11 Turku (European Capitals of Culture) Tapahtuma: seminaari Aihe: EU:n aluepolitiikka nyt ja vuoden 2013 jälkeen erityisinä painopisteinä Itämeren alue sekä luovuus Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjä: Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus Kokouspaikka: Turku Puhujat (vahvistettava): hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, EU:n puheenjohtajavaltion Ruotsin edustaja, EU:n komission edustaja, Euroopan parlamentin jäsen sekä Puolan ja Viron edustajat. Kuvaus: Seminaarin tarkoituksena on välittää kansalaisille tietoa EU:n aluepolitiikasta ja eri välineistä, joita Varsinais-Suomessa on mahdollista hyödyntää aluekehitykseen. Tilaisuudessa käsitellään myös muita aiheita, kuten EU:n Itämeri-strategiaa ja sen vaikutuksia Varsinais- Suomeen, luovuutta ja innovointia aluekehityksen edistämisessä sekä Ruotsin puheenjohtajuutta ja Itämeren aluetta. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus Juhana Tuomola, aluetiedottaja Turun kaupunginkirjasto Linnankatu TURKU Puh Matkapuhelin:

12 Länsi-Suomi (Baltic Sea Group) Tapahtuma: seminaari Aihe: Euroopan alueilla on potentiaalia esimerkkejä etsimässä Alkamisajankohta: Päättymisajankohta: Järjestäjä: JAKK EU-tietokeskus Kokouspaikka: Seinäjoki Puhujat: Tapio Hongisto, rehtori, JAKK-aikuiskoulutuskeskus Jari Alanko, kehittämispäällikkö, JAKK EU-tietokeskus Jaakko Hallila, projektipäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto (vahvistettava) Ari Karppinen, projektitutkija, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö (vahvistettava) Kati-Jasmin Kosonen, tutkija, alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto (vahvistettava) Krista Antila, Aktiivisen Pohjois-Satakunnan kv-koordinaattori (vahvistettava) Jari Alanko, kehittämispäällikkö, JAKK EU-tietokeskus Kuvaus: Hankkeet, joihin sisältyy todellista potentiaalia ja innovointia, ovat erittäin tärkeitä Euroopan alueille etenkin nykyisen talouden laskusuhdanteen aikana. Erilaisilla hankkeilla tuetaan pkyrityksiä ja julkisen sektorin elimiä tuotekehittelyssä ja tuotantoprosessien kehittämisessä. Yhteistyö eri hankkeiden ja niistä vastaavien henkilöiden välillä on kuitenkin liian vähäistä, mikä johtuu suurimmaksi osaksi aluehankerahoituksen hallintokäytännöistä. JAKK EU-tietokeskus järjestää seminaarin aiheesta "Euroopan alueilla on potentiaalia esimerkkejä etsimässä", jossa keskitytään alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön parhaisiin käytänteisiin aluekehityshankkeiden alalla. Hankkeista vastaavat esittelevät käytännön esimerkkejä. Seminaari tarjoaa eri organisaatioissa ja alueilla erilaisten hankkeiden parissa työskenteleville tilaisuuden kontaktien luomiseen ja keskusteluun. Lisätietoja: (vuoden 2009 elokuusta alkaen) 12

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta

Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta MAATALOUSPOLITIIKKA Suuntaa-antava lausunto aiheesta "Yhteisen maatalouspolitiikan 'terveystarkastus'" Esittelijä: Seamus Murray (IE, UEN-AE),

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Anna Tompuri KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Huhtikuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.04.2006

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. VETYTEKNOLOGIA voimakkaassa kasvussa RISKIT HALLINTAAN. Kiinteistöjen vesijärjestelmien

Prizz.Uutiset. VETYTEKNOLOGIA voimakkaassa kasvussa RISKIT HALLINTAAN. Kiinteistöjen vesijärjestelmien Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 5 / 2010 VETYTEKNOLOGIA voimakkaassa kasvussa Kiinteistöjen vesijärjestelmien RISKIT HALLINTAAN Yliopistokeskus tiivistää

Lisätiedot

MERIFOORUMIUUTISET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MKK:N KUULUMISIA

MERIFOORUMIUUTISET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MKK:N KUULUMISIA MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MERIFOORUMIUUTISET 1.10.2014 MKK:N KUULUMISIA MKK:n syksyn toimintaa leimaa EU:n rahoituskausien vaihtuminen. Tämä näkyy etenkin MKK:n tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Toimintaohjelma 2009 2013 -väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:23 Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Toimintaohjelma

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Sisällys Säätiön perustaminen ja tarkoitus... 3 Säätiön hallinto... 3 Itämeri-instituutti... 3 Henkilöstö... 4 Toiminta... 4 Projektit... 5 epietari-pilottihanke

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot