Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014"

Transkriptio

1 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous

2 Outotecin väreillä on tarina 2

3 Outotecin johtoryhmä Kimmo Kontola Americas-alueen johtaja Peter Weber EMEA-alueen johtaja Stuart Sneyd APAC-alueen johtaja Robin Lindahl Metals, Energy & Water - liiketoimintaalueen johtaja Kalle Härkki Minerals Processing - liiketoimintaalueen johtaja Michael Frei Johtaja, hankinta- ja toimitusketjun hallinta Kari Knuutila Teknologiajohtaja Olli Nastamo Johtaja, Operatiivisen toiminnan kehittäminen Minna Aila Markkinointi-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja Kirsi Nuotto Henkilöstöjohtaja Nina Kiviranta Lakiasiainjohtaja Pia Kåll Strategiajohtaja Pertti Korhonen Toimitusjohtaja 3

4 Kestävän kasvun mahdollistaja 4

5 Outotec lyhyesti Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita Innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen Listattu NASDAQ OMX Helsingissä 5

6 Eco -efficiency de-links welfare from use of Vastaamme maapallon haasteisiinre hyvinvointi ympäristövaikutukset ekotehokkuus KESTÄVÄT TEKNOLOGIAT ympäristövaikutukset 6

7 Yli sata vuotta teknologiajohtajuutta 7

8 Maailmanlaajuinen toiminta - aina lähellä asiakasta Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan Vuonna työntekijää Asiantuntijoita yli 60 maasta T&K-, myyntija palvelukeskuk set 27 maassa Outotecin T&K-, myynti- ja palvelukeskukset Outotecin tuotantolaitokset 8

9 Monipuolinen myyntijakauma 87 % myynnistä oli ympäristötuotteita ja palveluita vuonna 2013 (OECD:n määritelmän mukaan) Liikevaihto alueittain 2013 ( 2012) Liikevaihto materiaaleittain 2013 ( 2012) Americas 27 % ( 36 %) Energia- ja ympäristöratkaisut (ml. vesi, rikkihappo ja poistokaasut) 15 % (14 %) Muut 2 % (2 %) Kupari 33 % (33 %) Muut metalit 6 % (4 %) Nikkeli 3 % (4 %) Sinkki 2 % (2 %) APAC 19 % (19 %) EMEA (ml. IVY-maat) 54 % (46 %) Jalometallit 8 % (13 %) Ferroseokset 14 % (7 %) Alumiini 6 % (6 %) Rauta 11 % (14 %) 9

10 Strategia 10

11 Tahtotila ja arvoketjun painopiste Maailman johtava mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittaja innovatiivinen kestävien energia- ja vedenkäsittelyratkaisujen toimittaja Rikastus Metallien jalostus Teollisuusvesien käsittely Energiantuotanto Kestäviä kokonaisratkaisuja kannattavuusselvityksistä kokonaisiin laitoksiin ja elinkaaripalveluihin malmityypistä riippumatta Laaja valikoima ratkaisuja lähes kaikentyyppisten malmien ja rikasteiden jalostamiseen metalliksi. Avaimet käteen -toteutukset sekä elinkaaripalvelut Ratkaisumme tuottavat vettä, joka täyttää ympäristön päästönormit, maksimoi veden kierrätyksen, ja vähentää energian kulutusta Innovatiivisia ratkaisuja biomassalle, maatalous- ja yhteiskuntajätteelle, teollisuuden sivutuotteille sekä öljyliuskeelle Teknologiajohtajuus Varsinainen yhtiökokous 2014 Toimitusjohtajan katsaus

12 Vastuullinen teknologiakumppani 12

13 T&K-investoinnit tuottivat innovaatioita T&K-kustannukset yhteensä 48,7 milj. euroa, kasvua 17% vuodesta 2012, vastaa 2,6 % liikevaihdosta Outotecilla oli kotimaisista yhtiöistä eniten patenttihakemuksia vuonna 2013 Joulukuussa 2013 Outotecilla oli 702 patenttiperhettä, joihin sisältyy yhteensä kansallista patenttia tai patenttihakemusta Patentoidut keksinnöt hakemusvuosittain 13

14 Uusia innovaatioita Outotec VSF X -uuttolaitos Modulaarinen, tehokas uuttoratkaisu Ensimmäinen täysin modulaarinen uuttolaitos Perustuu esivalmistettuihin, kuljetettaviin erotusaltaisiin Nopea ja turvallinen työmaaasennus Matalat investointi- ja käyttökustannukset Vähäinen ympäristökuormitus 14

15 Teknologioidemme myönteiset vaikutukset Pitkän aikavälin tavoitteet 20 % lisää Outotecin teknologioiden avulla vältettyjä hiilidioksidipäästöjä 50 % vähennys värimetallirikastamojen makean lisäveden käyttöön Ympäristötuotteiden ja - palveluiden osuus tilauskertymästä pysyvästi yli 90 % Enemmän tuotettua energiaa Outotecin jätteestä energiaa - ratkaisuin 15

16 Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen Kestävä kehitys ja yritysvastuu sisältyvät kaikkeen toimintaamme 87 % tilauskertymästä (2013) oli OECD:n luokituksen mukaisia ympäristötuotteita ja -palveluita Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, ympäristöä, työvoimaa ja korruption vastaista toimintaa koskevia periaatteita Vuodesta 2010 GRI-ohjeistuksen mukainen, B+-tason yritysvastuuraportointi STOXX Global ESG Leaders Sijoituimme kolmanneksi yritysten vastuullisuutta arvioineessa The Global 100 -indeksissä 16

17 Vuoden 2013 merkittävimmät yritysvastuun edistysaskeleet Maailmanlaajuinen laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuussertifiointi Toimitusketjun hiilijalanjäljen määrittäminen Laajasti toteutettu henkilöstön ja alihankkijoiden työturvallisuuskoulutus Uudet pitkän aikavälin henkilöstön motivointiin ja työilmapiiriin liittyvät tavoitteet Outotecin teknologioiden avulla vältetyt vuotuiset 5,4 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt 17

18 Veronmaksun periaatteet Politiikkamme on maksaa kaikki vaadittavat verot paikallisen lainsäädännön mukaisesti kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa Suunnittelemme verotustamme aktiivisesti taataksemme osakkeenomistajillemme mahdollisimman suuren tuoton Liiketoiminnan tarpeet ohjaavat verosuunnitteluamme, ja päätökset tehdään pitkällä tähtäimellä Emme harjoita aggressiivista verosuunnittelua Emme perusta yhtiöitä nk. veroparatiiseihin ellei siihen ole liiketoiminnallista perustetta tällä hetkellä meillä ei ole yhtään yhtiötä veroparatiisiksi katsottavassa maassa Vuoden 2013 todellinen veroprosenttimme oli 30,4 % 18

19 Vuoden 2013 liiketoiminta 19

20 Outotecin vuoden 2013 painopistealueet Alue Edistyminen 2013 Status Liikevaihdon jatkuvan kasvun varmistaminen tilaushankinnan ja palvelujen myynnin kasvun sekä ansaintalogiikan vahvistamisen kautta Kannattavuuden parantaminen arvopohjaisen hinnoittelun, hankintamenojen säästön ja parantuneen tuotevalikoiman kautta Yritysostot tarjoaman vahvistamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi Capex tilaukset vähenivät huomattavasti Vakaa palvelutilausten kasvu Useita elinkaariratkaisuja myyty Laskenut myynti vaikutti kannattavuuteen Hinnoittelu ja hankintamenojen säästöt edistyvät, palvelujen osuus kasvussa Ohjelmistoteknologiayritys Scanalyse yritysosto Toimintamallin edelleen kehittäminen kasvun ja kannattavuuden turvaamiseksi Uusi operatiivinen toimintamalli lähtien Globaalien prosessien implementointi 20

21 Maailmantalouden epävarmuus ja heikentyneet metallien hinnat vähensivät asiakkaiden investointeja, Outotecin palvelujen kasvu jatkui Tilauskanta ja tilauskertymä, milj. EUR Tilauskertymän muutos vuodesta 2012, % Outotec yhteensä -27 Palvelut Tilauskanta Tilauskertymä 21

22 Alhainen tilauskertymä ja joidenkin toimitusten viivästymiset vaikuttivat liikevaihtoon Liikevaihto, milj EUR Liikevaihdon muutos vuodesta 2012, % Minerals Processing Metals, Energy & Water -5 Outotec yhteensä Palvelut

23 Kannattavuus heikkeni alhaisemman liikevaihdon takia Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto *) Milj. EUR % Liikevoiton *) muutos 250 vuodesta 2012, % *) ilman kertaeriä ja hankintamenon poistoja Minerals Processing Metals, Energy & Water Outotec yhteensä

24 Vahva rahoitusrakenne Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR Käyttöpääoma, milj. EUR Korollinen nettovelka, milj. EUR Oma pääoma, milj. EUR Taseen loppusumma, milj. EUR Nettovelkaantumisaste, % -18,2-56,0 Omavaraisuusaste, % 38,5 37,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,7 37,0 Oman pääoman tuotto, % 19,4 29,4 24

25 Palvelujen myynti kasvoi edelleen haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Milj. EUR Kasvutavoite 2017: 1 mrd euroa Keskimääräinen kasvu 21 %

26 Kustannussäästöohjelma kannattavuuden varmistamiseksi epävarmassa markkinatilanteessa Tavoitteena enintään 50 miljoonan euron säästöt liiketoiminnan kiinteistä kuluista vuositasolla Säästöt pääosin henkilöstövähennyksistä (noin 500) Ohjelman kertaluonteiset kulut arviolta 30 milj. euroa Pääosa säästöistä toteutuu vuoden 2014 aikana Vuonna 2013 kertaluonteisia kuluja kirjattiin 12,8 milj. euroa, joka johtaa 12,0 milj. euron kustannussäästöön vuositasolla Milj. EUR Lisäsäästöjä Muut kulut Matkustus Ulkopuoliset palvelut Henkilöstö Saavutetut kustannussäästöt 26

27 Outotecin osinkopolitiikka: vähintään 40 % edellisen vuoden liikevoitosta Osinko EUR/osake 0,35 0,30 0,30 Maksusuhde (%) ,25 0,24 0, ,20 0,18 0,19 0,21 0, , ,10 0, , , * Osinko / osake Maksusuhde (%) Osingon maksuvuosi 0 *) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 27

28 Markkina- ja liiketoimintanäkymät 28

29 Kaivos- ja metalliteollisuuden uusinvestointien lähiajan näkymät haastavat EUR mrd Outotec addressable OPEX Bear case Bull case Outotec addressable CAPEX Lähteet: Wood Mackenzie, McKinsey, Outotecin analyysi 29

30 Lyhyen aikavälin markkinanäkymien epävarmuus jatkuu Metallien hintojen ei odoteta merkittävästi laskevan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Kaivos- ja metallialan yritykset etsivät keinoja pienentää investointiriskejään ja maksimoida kassavirtojaan Valuuttojen vaihtelut vaikuttavat edelleen monien kehittyvien maiden investointeihin Poliittinen epästabiilius monilla kehittyvillä markkinoilla vaikuttaa talouteen Mineraalien ja metallien käsittelyratkaisut Palveluratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan edelleen Laitos- ja laiteinvestointien odotetaan supistuvan edelleen % vuonna 2014 Ympäristöratkaisut Vaihtoehtoisten ja uusiutuvan energian ratkaisujen markkinanäkymiä on lyhyellä aikavälillä vaikea ennustaa Vesienkäsittelyratkaisujen näkymät ovat hyvät 30

31 Vuoden 2014 tulosohjeistus Vuoden lopun tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja valuuttakurssien epävakaisuuden perusteella johto arvioi että vuonna 2014 Liikevaihto on noin 1,5-1,8 miljardia euroa, ja Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti 1) on noin 5-8 % 1) ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja Vuonna 2014 hankintamenojen allokointiin liittyvien (PPA) poistojen arvioidaan olevan noin 8,5 miljoonaa euroa ja säästöohjelmaan liittyvien kertaluontoisten kulujen noin 18 miljoonaa euroa. 31

32 Vuoden 2014 painopistealueet Tilauskertymän kasvattaminen suuremmilla kokonaisratkaisuilla ja laajentamalla kohdemarkkinoita Kannattavuuden varmistaminen kustannusrakennetta tehostamalla, palveluliikevaihtoa kasvattamalla sekä hankinmenojen säästöillä Operatiivisen toimintamallin edelleen kehittäminen Kasvun vauhdittaminen yritysostoin 32

33

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

1 Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 4

1 Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 4 TILINPÄÄTÖS 2014 1 Sisällysluettelo SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös, IFRS 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernitase 16 Konsernitase 17 Konsernin rahavirtalaskelma 18 Laskelma

Lisätiedot

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): 30.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 (Korjattu tilauskannan osalta 30.10.2013 klo 12.10) Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

Lisätiedot

2 (25) 9.2.2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011. Ennätysten vuosi. Hallituksen osinkoehdotus 0,85 euroa osakkeelta

2 (25) 9.2.2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011. Ennätysten vuosi. Hallituksen osinkoehdotus 0,85 euroa osakkeelta 2 (25) 9.2.2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011 Ennätysten vuosi Hallituksen osinkoehdotus 0,85 euroa osakkeelta Katsauskausi tammi-joulukuu 2011 lyhyesti (2010): Tilauskertymä: 2 005,4 miljoonaa

Lisätiedot

26.4.2013. Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

26.4.2013. Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013 26.4.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Tilauskertymän ja liikevaihdon kasvu jatkui Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): Tilauskertymä: 491,1 (425,4) miljoonaa euroa, +15 %

Lisätiedot

2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011. Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu

2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011. Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu 2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti (2010): Tilauskertymä: 875,7 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 27.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 Tilaukset ja palvelujen liikevaihto kasvoivat hyvin Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku): Tilauskertymä: 260 (210) miljoonaa euroa, +23

Lisätiedot

27.7.2012. Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman

27.7.2012. Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman 2 (22) 27.7.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman Katsauskausi tammi-kesäkuu 2012 lyhyesti (2011) Tilauskertymä:

Lisätiedot

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö VUOSIKERTOMUS 2010 1 Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2010 Vuosi 2010 lyhyesti 2 Missio ja strateginen tavoite 3 Outotec lyhyesti 4 Teknologia- ja palvelutarjonta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS Vuosikertomus 2007 Sisällys VUOSIKATSAUS Vuosi 2007 lyhyesti 1 Outotec lyhyesti 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 8 Minerals Processing -divisioona 12 Base Metals -divisioona 16

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2012...0 Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet... 10 Tavoitteet... 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Metson tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012 Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus... 1. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4. Wärtsilä Industrial Operationsin strategia...

Konsernijohtajan katsaus... 1. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4. Wärtsilä Industrial Operationsin strategia... WÄRTSILÄN VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Konsernijohtajan katsaus... 1 Wärtsilä lyhyesti... 3 Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti... 6 Liiketoimintaympäristö...

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus... 1. Wärtsilä lyhyesti... 3. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4

Konsernijohtajan katsaus... 1. Wärtsilä lyhyesti... 3. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 WÄRTSILÄN VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Konsernijohtajan katsaus... 1 Wärtsilä lyhyesti... 3 Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti... 6 Liiketoimintaympäristö...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Sisällysluettelo

Tilinpäätös 2011. Sisällysluettelo Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Vuosikertomuksessa esitetty tilinpäätösosio on lyhennelmä Metso Oyj:n tilintarkastetusta tilinpäätöksestä ja käsittää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä

Lisätiedot

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja,

Lisätiedot

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote 2014

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote 2014 Vaisala Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 14.00 Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuussa liikevaihto kasvoi 10 % 299,7 miljoonaan euroon ja liiketulos kasvoi 46 % 26,4 miljoonaan euroon. Loka-joulukuu

Lisätiedot

Kasvu jatkui vuonna 2012

Kasvu jatkui vuonna 2012 Tilinpäätös 2012 Kasvu jatkui vuonna 2012 Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, kierrätys-, massa- ja paperi-, voimantuotanto-

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

More. ore! Vuosikertomus. Outokumpu Technology Oyj Vuosikertomus 2006

More. ore! Vuosikertomus. Outokumpu Technology Oyj Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus Outokumpu Technology Oyj Konsernijohto Riihitontuntie 7 C, PL 86 02201 Espoo Puh. 020 529 211 Faksi 020 529 2200 investor.relations@outokumputechnology.com www.outokumputechnology.com Kotipaikka:

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS Vuosikertomus 2008 HAASTEEMME KUSTANNUSJOHTAJUUDEN YLLÄPITÄMINEN STANDARDILAADUISSA Integroidun tuotantoprosessinsa ansiosta Tornio Works on yksi maailman kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013 Pöyry oyj Tilinpäätös 2013 Sisältö 04 Vuosi 2013 lyhyesti 06 Toimitusjohtajalta 07 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2013 8 Hallituksen toimintakertomus 13 Laaja tuloslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Tase

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot