Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 83 Työjärjestyksen muutos 4 84 Liite 4 OYS-eritysvastuualueen laboratoriotoiminnan organisointi 5 85 Katsaus 9 86 Liite 7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet Liite 5 Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/ Osavuosikatsaus I Liite 6 Tilintarkastajan raportti 2/ Liite 8 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy (Sitra), Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyö Liittyminen aiesopimukseen kuntien tietohallinnon palvelukeskuksen KPK ICT Oy:n perustamisesta HEMS hallinnointi Oy:n perustaminen (lääkärihelikopteritoiminta) Liite 11 Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun - Kytke -hanke Liite 12 Erityisvaltionosuuden jakosuunnitelma vuodelle Liite 13 Ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat Kunniamerkkiehdotukset Liite 16 Terhi Jokelaisen oikaisuvaatimus terveyden edistämisen koordinaattorin toimen täyttämisestä Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 18 Tiedoksiantoasiat Liite 19 Salassa pidettävä asia Avohoitotalon rakentamisen ja laitehankintojen rahoitustilanne 35

2 PÖYTÄKIRJA 7/2010 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Läsnä :t (kesken) Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Läsnä :t (kesken) Minna Åman-Toivio varajäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t Esko Kurvinen valt. 2. varapj Mikko Raudaskoski valt. 3. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Juha Korpelainen vs. johtajaylilääkäri Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Läsnä :t Kari Haukipuro asiantuntija Läsnä 84 Esa Ahonen asiantuntija Läsnä 86 Juha Putkonen asiantuntija Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 81 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Juha Kukkonen Pöytäkirja on Kuntayhtymän hallintokeskuksessa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 81 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 82 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja). Hall 82 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 7/ Työjärjestyksen muutos Hall 83 Päätös: Esityslistan asia 4 päätettiin käsitellä esityslistan asian 2 jälkeen, sen jälkeen käsitellään asiat 3 ja 7. Muut asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esityslistan asia 15 (Konsernin tytäryhtiöiden raportointi) päätettiin siirtää kokoukseen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:212/ OYS-erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan organisointi ERVA-alueen laboratoriot ovat tehneet vapaamuotoista yhteistyötä, jota on mahdollista edelleen huomattavasti syventää. Laboratorioiden ERVAstrategiassa vuodelta 2005 on suosituksia hankintoihin, tietojärjestelmiin ja tutkimusohjeisiin liittyvästä yhteistyöstä. Vuonna 2007 päättynyt Erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako -hanke on edistänyt laboratorioyhteistyön mahdollisuuksia OYS-erityisvastuualueella. Tähän mennessä sairaanhoitopiirien yhteistyönä on jo tehty laitteiden ja tarvikkeiden yhteishankintoja sekä järjestetty yhteisiä tietoverkkoja ja konsultaatiopalveluja. Laboratorioiden tietojärjestelmiä, laitteita, menetelmiä, laatujärjestelmää, viitearvoja, ohjekirjoja ja työtapoja yhtenäistämällä työn tuottavuutta ja laatua on mahdollista lisätä pitkällä aikavälillä edelleen huomattavasti. Myös alueen perusterveydenhuollon yksiköt on tarkoituksenmukaista saada saman kehitystyön piiriin. Lainsäädännön muutokset (mm. valmisteilla olevassa Terveydenhuoltolaissa) edellyttävät ja mahdollistavat ERVA-tasoisen yhteistyön lisäämistä. ERVA-johtoryhmä päätti kokouksessaan selvittää laboratoriotoiminnan yhteistyömahdollisuuksia ja asian valmistelijaksi nimettiin hallintoylilääkäri Esa Ahonen Kainuusta. Samaan aikaan ERVA-alueen laboratorioiden edustajat olivat tahollaan käynnistäneet yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen. ERVA-alueen laboratorioiden edustajat ovat selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia aikana. Neljässä työryhmässä (tietojärjestelmät-, hankinnat-, toimintojen harmonisointi- ja henkilöstötyöryhmä) on koottu yksityiskohtaista tietoa laboratorioyhteistyön edellytyksistä. Selvitysmies Esa Ahosen johdolla on valmistunut raportti OYSerityisvastuualueen laboratoriotoiminnan yhteistyöstä. Raportti on liitteenä. Selvitysmies Esa Ahonen esittää OYS:n erityisvastuualueen laboratorioyhteistyön käynnistämistä siten, että tavoitteena on vuoden 2012 alusta alkaen kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, patologian ja muiden mahdollisten laboratorioalojen palvelut kattava organisaatio. Tätä ennen tulee käynnistää tarvittavat valmistelutoimenpiteet OYS-laboratorion ohjaamassa, yhteisessä valmistelutoimi-kunnassa vuosien aikana. ERVA-alueen kuntien tulee voida osallistua hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen oman sairaanhoitopiirinsä kautta. Laboratorioyhteistyön organisoinnin tavoitteena on palvelujen yhtenäistäminen ja integraatio siten, että muutokset edistävät palvelujen saatavuutta, laatua ja alueen muuta yhteistyötä. Ilman laajamittaista yhteistyötä OYS:n erityisvastuualueen kliinistä laboratoriotoimintaa voi uhata taantuminen ja sirpaloituminen. Ilman kehittämistoimenpiteitä varsinkin pienten erillisten laboratorioiden tutkimusvalikoimat supistuvat ja osaaminen kapeutuu. Muiden erityisvastuualueiden alueella laboratorioyhteistyöstä on saatu myönteisiä kokemuksia ja toimintoja on voitu huomattavasti yhtenäistää (harmonisoida). Näin on voitu parantaa laboratoriopalvelujen laatua ja saatavuutta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Selvitysmies Esa Ahonen esittää välittöminä laboratorioyhteistyön jatkokehittämistoimenpiteinä seuraavaa: 1) Tiedotetaan laboratorioyhteistyön käynnistämisestä ja jatketaan sen valmistelua YT-menettelyn edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti Kaikissa laboratorioyhteistyöhön osallistuvissa laboratorioissa tiedotetaan esimiesten toimesta aloitettavasta yhteistyöstä ja jatketaan sen valmistelua YT-menettelyn edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. 2) Päätetään laboratorioyhteistyön organisaatiomallista Laboratorioyhteistyön organisaatiomalliksi esitetään OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien muodostamaa liikelaitoskuntayhtymää vuoden 2012 alusta alkaen. Liikelaitoskuntayhtymään on tarkoitus kuulua käynnistymisvaiheessa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian sekä patologian palvelut sekä myöhemmin muita mahdollisia laboratoriopalveluja, jotka sisällöllisesti ja aikataulullisesti sopivat kokonaisuuteen (kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppipalvelut). 3) Nimetään valmistelutoimikunta Sairaanhoitopiirejä pyydetään nimeämään valmistelutoimikunta (yksi edustaja / sairaanhoitopiiri ja kaksi henkilöstön edustajaa / ERVA-alue), jonka tehtävänä on valmistella liikelaitoskuntayhtymän käynnistämisen edellyttämät toimenpiteet vuosien aikana. Toimikunnalla on mahdollisuus pyytää työhön asiantuntijoita perusterveydenhuollosta ja muilta toiminnan osa-alueilta. 4) Määritetään valmistelutoimikunnan valtuudet ja velvoitteet kunnes johtosuhteet on tarkemmin määritelty Sairaanhoitopiirien hallituksia ja Kainuun sosiaali- ja terveyslautakuntaa pyydetään määrittämään valmistelutoimikunnalle toimintavaltuudet ja -velvoitteet, joiden perusteella laboratorioiden toimintasuunnitelmat, henkilöstömuutokset ja hankintapäätökset vahvistetaan valmistelutoimikunnassa ennen niiden täytäntöönpanoa. Toimikunnan valtuudet ja velvoitteet ovat määräaikaiset siihen saakka, kunnes yhteinen organisaatio aloittaa toimintansa. Valmistelutoimikunnalla on toimeksiantoonsa liittyvä säännöllinen raportointivelvollisuus. 5) Valmistelutoimikunnalle annetaan valtuudet käynnistää ERVA - alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistäminen ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen ja uudistamisen vaihtoehdot, kustannukset ja aikataulu selvitetään vuoden 2010 aikana. Yhtenäistäminen käynnistetään vuoden 2011 aikana. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää 1. Hyväksyä selvitysmiehen esityksen kohdan 3) valmistelutoimikunnan nimeäminen ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään PPSHP:n edustajat valmistelutoimikuntaan. Tavoitteena on vuoden 2012 alusta alkaen kliinisen kemian, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 7/ kliinisen mikrobiologian, patologian ja muiden mahdollisten laboratorioalojen palvelut kattava liikelaitoskuntayhtymä, edellyttäen että muut erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat tässä yhteistyössä mukana. Toimikunnalla on mahdollisuus pyytää työhön asiantuntijoita laboratorion erikoisaloilta, perusterveydenhuollosta ja muilta toiminnan osa-alueilta sekä tarvittaessa hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Valmistelutoimikunnalla on toimeksiantoonsa liittyvä säännöllinen raportointivelvollisuus. 2. Käynnistää laboratorioyhteistyön jatkovalmistelun YTmenettelyn edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. 3. Käynnistää ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen. ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen ja uudistamisen vaihtoehdot, kustannukset ja aikataulu selvitetään vuoden 2010 aikana. Yhtenäistäminen käynnistetään vuoden 2011 aikana. Hall 84 Selvitysmies, Kainuun maakunta kuntayhtymän hallintoylilääkäri Esa Ahonen selosti asiaa hallituksen kokouksessa. Hallitukselle saatettiin tiedoksi hallituksen kokouskutsun postittamisen jälkeen saapuneet lausunnot. Liite 1 84 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: päättää 1. hyväksyä selvitysmiehen esityksen kohdan 3) valmistelutoimikunnan nimeäminen ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään PPSHP:n edustajat valmistelutoimikuntaan. Tavoitteena on vuoden 2012 alusta alkaen kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja muiden mahdollisten laboratorioalojen palvelut kattava liikelaitoskuntayhtymä, edellyttäen että muut erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat tässä yhteistyössä mukana. Toimikunnalla on mahdollisuus pyytää työhön asiantuntijoita laboratorion erikoisaloilta, perusterveydenhuollosta ja muilta toiminnan osa-alueilta sekä tarvittaessa hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Valmistelutoimikunnalla on toimeksiantoonsa liittyvä säännöllinen raportointivelvollisuus. 2. käynnistää laboratorioyhteistyön jatkovalmistelun YTmenettelyn edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 7/ käynnistää ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen. ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen ja uudistamisen vaihtoehdot, kustannukset ja aikataulu selvitetään vuoden 2010 aikana. Yhtenäistäminen käynnistetään vuoden 2011 aikana. 4. ehdottaa muille sairaanhoitopiireille, että radiologian ja patologian toiminnan järjestäminen ERVA-alueella selvitetään myöhemmin. Maire Mäki esitti, että perustetaan ERVA-alueen yhteinen valmistelutoimikunta, joka jatkaa ERVA-alueen laboratorioiden yhteistyön (hankinnat, tietojärjestelmät, toimintojen harmonisointi) kehittämistä ja laatii yhteistyömallin kuntalain ja terveydenhuoltolain uudistusten pohjalta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Esitystä ei kannatettu. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Maire Mäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen: "Valmistelutoimikunnan tehtäväksi / tavoitteeksi ei tässä tilanteessa tule asettaa liikelaitoskuntayhtymämallia. Toimikunnan tulisi pohtia yhteistyömalleja kuntalain ja terveydenhuoltolain uudistusten pohjalta." Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:34/ Katsaus - Hoitotakuu - Rakennus- ja laiterahoitus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 85 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: 1. Hoitotakuu - Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikön johtaja Kari Haukipuro selosti toimenpiteitä hoitotakuuseen pääsemiseksi. - Hallitukselle jaettiin materiaali "Hoitotakuuseen pääsy mennessä" (Liite 1 85). - Hallitukselle jaettiin HUS:n tekemä valitus Valviran päätöksestä toteaa, että PPSHP tekee määräaikaan kohdistuvan valituksen Oulun hallinto-oikeudelle sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätöksestä, jolla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri velvoitetaan huolehtimaan siitä, että hoidon saatavuus saatetaan sairaanhoitopiirissä lain edellyttämälle tasolle mennessä. Valviralle tehdään myös hakemus määräajan pidentämisestä - velvoittaa sairaanhoitopiirin johtajan välittömästi ryhtymään riittäviin toimiin hoidon saatavuuden saattamiseksi pysyvästi lain vaatimalle tasolle ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittavat ratkaisut. Määräraha-asiana asia käsitellään hallituksessa Ylimääräinen hallituksen kokous on keskiviikkona klo Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:229/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet Hankintaohjeen valmistelu on hyväksynyt vuonna 1996 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintaohjeen, joka on asiasisällöltään pääosin Kuntaliiton mallin mukainen. Hankintaohjetta on muutettu hallituksen päätöksellä hankintalain muuttuessa. Huomioon on otettu Kuntaliiton ja kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeet. Hankintalakia on uudistettu (348/2007) ja ( /2010) voimaan tulleilla lakimuutoksilla voimaan tulleen lain merkittävimpiä uudistuksia olivat: - Hankintojen kolmiportainen jako kynnysarvojen mukaan - Ilmoittamisvelvollisuus - Hankintalain rajaaminen kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin, kynnysarvon alittaviin hankintoihin tulivat sovellettavaksi hankintayksikön omat ohjeet voimaan tulleen lain merkittävimpiä uudistuksia ovat: - Kansalliset kynnysarvot nousevat. Tavara- ja palveluhankinnoissa uudet kynnysarvot ovat euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa euroa ja rakennusurakoissa euroa. - Hankintalain rikkominen voi johtaa entistä ankarampiin seuraamuksiin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Uudistuksen myötä markkinaoikeus voi määrätä uusia seuraamuksia perusteettomista suorahankinnoista ja hankintapäätöksen tiedoksisaannista alkavan odotusajan rikkomisesta. Seuraamuksina voivat tulla kyseeseen hankintasopimuksen tehottomuus, sopimuskauden lyhentäminen tai seuraamusmaksu. - Hankintayksikkö voi ennen sopimuksen tekemistä ilmoittaa suorahankinnoista HILMA-järjestelmään tehtävällä suorahankintailmoituksella. Ilmoituksen tekemällä hankintayksikkö voi välttyä tehottomuusseuraamukselta ja seuraamusmaksulta. - Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintapäätökseen tyytymätön ei jatkossa voi tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta. Myöskään kunnallisvalitus ei ole käytettävissä. Markkinaoikeuden toimivallan ulkopuolelle jäävissä, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa kuntalain mukainen oikaisuvaatimus on kuitenkin edelleen mahdollinen. - Hankintayksikkö voi jatkossa korjata virheellisen päätöksensä tai menettelyvirheen omasta tai asianosaisen aloitteesta hankintaoikaisuna, joka on luonteeltaan itseoikaisutyyppinen, nopea ja joustava menettely. Hankintaoikaisua koskevia säännöksiä sovelletaan kaikissa hankintayksiköissä ja kaikkiin hankintoihin hankinnan arvosta riippumatta. Sääntely on poikkeuksellista, koska muutoin hankintalakia sovelletaan vain kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 7/ Hankintapäätös voidaan jatkossa antaa tiedoksi jo aiemmin käytössä olleiden tiedoksiantotapojen lisäksi sähköpostilla tai faksilla. - Puitejärjestelyyn perustuvissa niin sanotuissa minikilpailutuksissa muutoksenhaku edellyttää markkinaoikeuden myöntämää valituslupaa. Keskeisistä muutoksista tarkemmin Kuntaliiton yleiskirjeessä 10/80/2010, liite. Päätöksen hankintaoikaisuun antaa hallintosäännön 23 :n mukaisen toimivallan perusteella hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintaoikaisu korvaa kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintaoikaisuihin annettavat päätökset ja markkinaoikeudelle annettavat lausunnot tuodaan hallitukselle tiedoksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintaohje (liite) on valmistelu hankintatoimistossa, joka on valmisteluvaiheessa pyytänyt lausuntoja ohjeluonnoksesta. Hankintaohjeessa on huomioitu annetut lausunnot, edellä mainitut lakimuutokset ja sairaanhoitopiirin hallintosääntömuutokset ja -uudistus. Ohje on tarkoitus saattaa voimaan heti. Hankintaohjeen soveltaminen Tätä hankintaohjetta sovelletaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) hankinnoissa. PPSHP on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö, jonka on hankintoja tehdessään noudatettava hankintalakia ja muuta hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankinnalla tarkoitetaan hankintalain mukaisesti organisaation ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. PPSHP:n hankintoja tekee keskitetysti sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen yksikkö hankintaohjeesta ilmenevin poikkeuksin. Tätä hankintaohjetta sovelletaan kaikkiin kuntayhtymän hankintoihin riippumatta hankinnan taloudellisesta arvosta. Hankintaohjetta sovelletaan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin, ja lisäksi hankintaohjeessa annetaan toimintaohjeita sekä kansalliset kynnysarvot ylittäviin että EUkynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintapalvelut voi antaa täydentäviä menettelytapaohjeita. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: - hyväksyy yleiset hankintaohjeet noudatettaviksi Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä alkaen. - kumoaa hyväksytyn hankintaohjeen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 7/ päättää, että hankintalain mukainen hankintaoikaisuun päätöksen antava hankintayksikkö on päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin ja että, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintaoikaisuihin annetut päätökset ja markkinaoikeudelle annetut lausunnot tuodaan hallitukselle tiedoksi. Hall 86 Hankintapäällikkö Juha Putkonen selosti asiaa hallitukselle. Hallitukselle jaettiin lisäys hankintaohjeen kohtaan 1.1 Hankintaohjeen soveltaminen Liite Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:228/ Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/ Osavuosikatsaus I Liitteenä on raportti Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/2010, Osavuosikatsaus I. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 87 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:44/ Tilintarkastajan raportti 2/2009 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2009 toimitetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tarkastuslautakunta päättää - merkitä raportin (liitteenä) tiedoksi - todeta, että raportti on saatettu myös yhtymähallituksen tiedoksi - kiinnittää yhtymähallituksen huomiota erityisesti raportissa esille tuotuihin toimivaltakysymyksiin ja rakentamisen toteuttamisessa esille tulleiden epäkohtien selvittämiseen Tark.ltk 15 Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että Matias Ojalehto saapui tämän asian käsittelyn aikana. Tilintarkastajan raportti 2/2009, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2009 tiedoksi. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista hallitukseen Hall 74 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 7/ Selvitys tilintarkastajan raporttiin, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raporttiin annetun selvityksen ja siinä esitetyt toimenpiteet. Hall 88 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: hyväksyy tilintarkastajan raporttiin annetun selvityksen ja siinä esitetyt toimenpiteet. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:237/ Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy (Sitra), Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyö Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) Kuntaohjelma käynnisti vuonna 2009 Kuntien palvelukeskuskonseptin kehittämistä koskevan hankkeen, jossa Sitra on yhdessä keskeisten kuntatoimijoiden kanssa selvittänyt kuntien tarpeita ja edellytyksiä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamista koskien. Joulukuussa 2009 Sitra käynnisti vastaanotettujen neuvottelusitoumusten pohjalta yhteistyöneuvottelut noin 160 kunnan ja 27 kuntayhtymän kanssa kuntien tietohallinnon, KPK ICT, sekä talous- ja henkilöstöhallinnon, KPK THH, palvelukeskusten perustamisesta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on sitoutunut neuvottelemaan ko. palvelukeskushankkeista. Käytyjen kuntaneuvottelujen pohjalta on neuvotteluihin osallistuneille kunnille ja kuntayhtymille lähetetty päivätyt esityslistan liitteenä olevat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskevat päivitetyt etenemis- ja liiketoimintasuunnitelmat, yhtiöjärjestykset ja aiesopimukset. Edellä mainitut aineistot ovat saatavilla Sitran www-sivuilta. KPK THH -palvelukeskus tarjoaa omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut mukana talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskevissa valmisteluissa ja neuvotteluissa. Sairaanhoitopiiri voi tehdä päätöksen osallistumisesta perustettaviin palvelukeskuksiin KPK ICT Oy ja KPK THH Oy erikseen. Oulun seudulla on tehty oma erillinen selvitys talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyöstä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken. Selvitys osoittaa, että yhteistyölle löytyy perusteita ja on järkevää jatkaa koko seutua palvelevan keskuksen suunnittelua tavoitteena, että Oulun seudulle syntyy vahva alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Alueellisen palvelukeskuksen tavoitteena on seudullisen osaamisen kehittäminen ja yhteistoiminta sekä kumppanuus valtakunnallisen KPK THH Oy:n kanssa. Esityslistan liitteenä seuraa Sitra:n tukemalla konsulttityöllä valmistunut loppuraportti Oulun kaupungin ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämispotentiaalista. Edellä olevaan valmisteluun perustuen ehdotetaan, että Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei jatka Sitra:n kuntien talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. Sen sijaan jatketaan alueellisen palvelukeskuksen syvempää selvitystä ja selvitys tehdään 2010 marraskuun loppuun mennes- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 7/ sä. Tavoitteena on perustaa ja aloittaa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toiminta vuoden 2012 alussa. Syvemmällä yhteistyöllä tarkennetaan tehdyn selvityksen talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämispotentiaalin hyödyntämistä. Talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus päättää, että - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei jatka kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n (Sitra) toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen selvittämistä Oulun kaupungin ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on perustaa alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toiminta alkaa vuoden 2012 alusta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 89 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:231/ Liittyminen aiesopimukseen kuntien tietohallinnon palvelukeskuksen KPK ICT Oy:n perustamisesta Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) kuntaohjelma kehittää yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa uutta kuntapalvelukeskuskonseptia tietohallintoon (työnimi KPK ICT Oy). Palvelukeskuskonseptien tavoitteena on virtaviivaistaa kuntasektorin prosesseja ja parantaa prosesseissa käytettävien tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien toimintaprosesseja ja sähköistä asiointia näitä palveluita tuottavien uusien, kuntatoimijoiden sataprosenttisesti omistamien valtakunnallisten palvelukeskusten avulla. Toteutuessaan palvelukeskus tarjoaisi omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Yhtiön tehtävänä on myös järjestää ja kehittää palveluita koordinoimalla kuntasektorin ICTkehityshankkeita ja palvelutarpeita. Palvelukeskus kokoaa toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toimintoja hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi. PPSHP ja merkittävä joukko sen omistajakunnista ovat olleet mukana palvelukeskuksiin liittyvissä selvityksissä ja neuvotteluissa. Merkittävä osa omistajakunnista on myös päättänyt liittyä aiesopimukseen. Koska PPSHP:n omistajastrategian yhtenä keskeisenä asiana on omistajakuntien alueellinen tietohallintoyhteistyö, on myös sairaanhoitopiirin syytä liittyä aiesopimukseen ja olla mukana vaikuttamassa alueellisen tietohallintoyhteistyön kehittymiseen. PPSHP:n näkökulma mukanaolossa on terveydenhuollon tietojärjestelmät. Niiltä osin pyritään vaikuttamaan niin, että tehdyt ratkaisut ovat hyödynnettävissä koko erityisvastuualueella ja ovat valtakunnallisiin ratkaisuihin yhteensopivat. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää, että 1. PPSHP ilmaisee tahtonsa olla mukana jatkoneuvotteluissa KPK ICT Oy:n perustamisesta ja oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan aiesopimukseen liittymissitoumuksen. 2. Mikäli jatkoneuvottelujen tuloksena on liittyminen KPK ICT Oy:n osakkaaksi, tuodaan osakkaaksi liittyminen hallituksen päätettäväksi. 3. Liittymisneuvottelut KPK ICT Oy:n omistajaksi ja palvelujen käyttäjäksi tehdään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 7/ Hall 90 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:240/ HEMS hallinnointi Oy:n perustaminen (lääkärihelikopteritoiminta) Suomessa on harjoitettu lääkärihelikopteritoimintaa (HEMS = helicopter emergency medical services) 18 vuoden ajan. Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä on tehnyt päätöksen, jonka mukaan lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirretään nykyisiltä alueellisilta tukiyhdistyksiltä uudelle yliopistollisten sairaanhoitopiirien perustamalle hallintoyksikölle. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat käsitelleet noin vuosi sitten tätä asiaa hallituksissaan ja tuolloin ehdoksi hallinnointiosakeyhtiön perustamiselle asetettiin se, että sairaanhoitopiirien rahoitusvastuu lääkärihelikopteritoiminnasta rajataan lääkintätoimeen. Menneiden vuosien aikana toiminnasta on tehty useita selvitysraportteja, jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet konkreettisiin jatkotoimenpiteisiin. Nykyinen yhdistyspohjainen lääkärihelikopteritoiminta on kuitenkin yleisesti katsottu tulleen tiensä päähän. Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan on sisällytetty maininta lääkärihelikopteritoiminnan turvaamisesta. Myös valmisteilla olevaan terveydenhuoltolakiin sisältyy maininta lääkärihelikopteritoiminnasta. Lain 44 :n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien tulee vastata alueensa ensihoitopalvelujen lääkäritasoisesta päivystyksestä sekä suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan. ohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on: 1. suorittaa valtakunnallinen lääkärihelikopteripalvelun kilpailutus, 2. selvittää koko maan lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden ensihoidollinen tarve, sekä 3. selvittää Erva-piirien tarpeet vuoteen 2016 asti lääkärihelikopterien tuottamien palvelujen osalta mukaan lukien niiden sijoituspaikat. Ministeriö rahoittaa hankkeen 100-prosenttisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut hankkeen vetovastuun yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisen päätöksen mukaisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on valmistellut ministeriön kanssa lääkärihelikopteritoiminnan järjestämistä ja kehittämistä koskevan aiesopimuksen. Sopimus on liitteenä 1. Sopimukseen sisältyy tärkeänä osana sairaanhoitopiirien edellyttämä yhteinen näkemys siitä, kuinka lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus järjestetään tulevina vuosina. Lähtökohtana on se, että lentotoiminnan kustannukset eivät tule yliopistollisten sairaanhoitopiirien maksettavaksi. Aiesopimuksen mukaan lentotoiminta sisältää helikopterin ja sen edellyttämän ohjaamomiehistön, mukaan lukien lentoavustajan. Valtion rahoitukseen kuuluu aiesopimuksen mukaan lisäksi koko hallinnointiyksikön ja tukikohtien ylläpi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot