Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10)"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Kaukosäätimen ja television painikkeet/merkkivalot Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10) Television katselu Television katselu...(15) Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen...(25) Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö...(27) Lisälaitteiden käyttö Lisälaitteiden kytkentä...(30) Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu...(32) Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta...(39) BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa...(43) 1/81

2 Sisällysluettelo MENU-toimintojen käyttö Liikkuminen television XMB -valikossa...(46) Asetukset Järjestelmäpäivitys...(49) Käyttöopas...(50) Kuva...(51) Ääni...(55) Eko...(59) Kuvasäädöt...(61) Perusasetukset...(64) Lisätietoja Vianmääritys...(77) 2/81

3 Kaukosäätimen painikkeet 1 Television valmiustila Kytkee television päälle valmiustilasta ja takaisin valmiustilaan. Mallista riippuen yksi virtapainike voi olla myös kaukosäätimen takana. 2 Kuvasuhde (21) 3 Digitaaliset suosikit -luettelo Voit tuoda määrittämäsi Digitaaliset suosikit - luettelon (27) näkyviin painamalla tätä painiketta. 4 / Info/tekstin paljastus Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot. 3/81

4 Kaukosäätimen painikkeet Analogisessa tilassa: Näyttää esimerkiksi valittuna olevan kanavan numeron ja kuvasuhteen. Teksti-TV-tilassa (18): Näyttää piilotetut tiedot (esim. tietovisan vastaukset). 5 6 OPTIONS (24)(37) Tällä painikkeella voit siirtyä erilaisiin katselutiloihin ja muuttaa/tehdä säätöjä ohjelmalähteen ja kuvasuhteen mukaisesti. 7 HOME (46) 8 Väripainikkeet (18)(28) 9 Numeropainikkeet 4/81

5 Kaukosäätimen painikkeet TV-tilassa: Kanavien valinta. Jos kanavan numero on 10 tai suurempi, syötä toinen ja kolmas numero nopeasti. Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroisen sivunumeron syöttäminen. 10 Tekstityksen asetukset Muuttaa tekstityksen kieltä (72) (vain digitaalitilassa). 11 AUDIO Tätä painamalla voit muuttaa kaksiäänitilaa (56). 12 PROG +/-/ / TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan. 5/81

6 Kaukosäätimen painikkeet Teksti-TV-tilassa (18): Valitsee seuraavan ( ) tai edellisen ( ) sivun. 13 +/- Äänenvoimakkuus 14 Äänen mykistäminen 15 Teksti-TV (18) 16 RETURN / Palauttaa katsellun valikon edelliselle näytölle. 17 GUIDE / EPG (Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas) (25) 18 DIGITAL Digitaalitila(15) ANALOG Analoginen tila (15) 19 SCENE Näyttötilan valinta (19) 20 i-manual Näyttää käyttöoppaan sisällön ruudussa. 6/81

7 Kaukosäätimen painikkeet 21 BRAVIA Sync : Tällä painikkeella voit käyttää televisioon kytkettyjä BRAVIA Sync - yhteensopivia laitteita. SYNC MENU: Näyttää kytkettyjen HDMI-laitteiden valikon. Kun katselet muiden tulosignaalien lähettämää kuvaa tai televisioohjelmia, painike tuo näkyviin HDMI-laitevalinnat. THEATRE: Voit asettaa Teatteritilan päälle tai pois päältä. Kun Teatteritila on asetettu päälle, elokuville optimoitu äänenlaatu (jos televisio on kytketty audiolaitteeseen HDMI-kaapelilla) ja kuvanlaatu asettuvat automaattisesti. 7/81

8 Kaukosäätimen painikkeet Jos katkaiset virran televisiosta, myös Teatteritila kytkeytyy pois päältä. Kun vaihdat Näyttötilan valinta -asetusta, Teatteritila kytkeytyy pois päältä automaattisesti. HDMI-ohjaus (BRAVIA Sync) on käytettävissä vain niiden kytkettyjen Sony-laitteiden kanssa, joissa on BRAVIA Sync-tai BRAVIA Theatre Sync -logo tai jotka ovat HDMI-ohjausyhteensopivia. 8/81

9 Kaukosäätimen painikkeet 22 tulosignaalin valinta TV-tilassa: Näyttää tulosignaalien luettelon. Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa PROG + ja AUDIO on kosketuspisteet. Kosketuspisteet helpottavat kaukosäätimen käyttöä televisiota katseltaessa. 9/81

10 Television painikkeet ja merkkivalot PROG 1 Virtapainike Kytkee television päälle ja pois päältä. Jos haluat kytkeä television kokonaan irti verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta. Kun televisioon kytketään virta, virran merkkivalo palaa vihreänä. 2 PROG +/-/ / TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan. 10/81

11 Television painikkeet ja merkkivalot PROG TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa ylös ( ) tai alas ( ). 3 +/-/ / TV-tilassa: Lisää (+) tai vähentää (-) äänenvoimakkuutta. TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa oikealle ( ) tai vasemmalle ( ). 4 / Ohjelmalähteen valinta / OK TV-tilassa: Valitsee television liitäntöihin kytketyn laitteen tulosignaalin (32). 11/81

12 Television painikkeet ja merkkivalot PROG TV-valikossa: Valitsee valikon tai valikon kohdan ja vahvistaa asetuksen. 5 (46) 6 Valotunnistin Älä laita mitään tunnistimen eteen, jotta sen toimintaan ei aiheudu häiriöitä (60). 7 Kaukosäätimen tunnistin Vastaanottaa kaukosäätimen infrapunasignaalit. Älä laita mitään tunnistimen eteen, sillä se voi vaikuttaa tunnistimen toimintaan. 12/81

13 Television painikkeet ja merkkivalot PROG 8 Kuva pois / Uniajastimen ilmaisin Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty pois (59). Palaa oranssinvärisenä, kun uniajastimen on asetettu (59). 9 Valmiustilan merkkivalo Merkkivalo on punainen, kun televisio on valmiustilassa. 10 Virran merkkivalo Merkkivalo on vihreä, kun televisioon on kytketty virta. 13/81

14 Television painikkeet ja merkkivalot PROG Tarkista, että televisiosta on kytketty virta pois ennen kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Jos virtajohto irrotetaan pistorasiasta silloin, kun televisioon on kytketty virta, merkkivalo voi jäädä palamaan, tai seurauksena voi olla toimintahäiriöitä. 14/81

15 Television katselu 1 Kytke televisioon virta painamalla television - painiketta. Kun televisio on valmiustilassa (television etupaneelin (valmiustila) -ilmaisin on punainen), voit kytkeä television päälle painamalla kaukosäätimen -painiketta. 2 Voit siirtyä digitaalisen ja analogisen tilan välillä painelemalla DIGITAL/ANALOG-painiketta. Saatavilla olevat kanavat riippuvat tilasta. 15/81

16 Television katselu 3 Valitse televisiokanava numeropainikkeilla tai painikkeella PROG +/-. Jos haluat valita numeropainikkeilla kanavan, jonka numero on 10 tai sitä suurempi, syötä toinen ja kolmas numero nopeasti. Digitaalisen kanavan valitseminen digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) avulla, katso (25). 16/81

17 Television katselu Digitaalitilassa Näkyviin tulee hetken ajaksi tietokuvake. Tietokuvake voi olla joku seuraavista. : Radiopalvelu : Salatut signaalit/tilauspalvelu : Useita äänikieliä saatavilla : Tekstitys saatavilla : Tekstitys saatavilla kuulovammaisia varten : Tämän ohjelman suositeltu alaikäraja (4-18 vuotta) : Katselun esto : Digitaaliohjelmalukko Muut toiminnot Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta, paina + (lisää)/ (vähentää). Kun haluat siirtyä ohjelmataulukkoon (vain analogisessa tilassa), paina. Valitse analoginen kanava painikkeilla ja paina sen jälkeen. Kun haluat käyttää digitaalisia suosikkeja (vain digitaalisessa tilassa), paina. Lisätietoja on sivulla (27). 17/81

18 Television katselu Teksti-TV:n käyttö Paina. Joka kerta painettaessa painiketta näytön tila vaihtuu peräjälkeen seuraavasti: Teksti-TV Teksti-TV televisiokuvan päällä (sekatila) Ei teksti-tv:tä (televisio poistuu teksti-tv-palvelusta) Valitse sivu numeropainikkeilla tai painikkeella /. Piilotetut tiedot saat näkyviin painamalla. Kun tekstisivun alareunassa on näkyvissä neljä värillistä palkkia, Fastext-toiminto on käytettävissä. Fastext-toiminnon avulla voit avata sivuja nopeasti ja helposti. Siirry sivulle painamalla vastaavaa väripainiketta. 18/81

19 Television katselu Näyttötilan valinta -tila Kun valitset haluamasi näyttötilan, tälle näyttötilalle optimaalinen äänen ja kuvan laatu asettuvat automaattisesti. 1 Paina kaukosäätimen SCENE-painiketta. 2 Valitse tila painamalla ja paina sitten. Elokuva: Tuottaa teatterinomaisen kuvan ja äänen. Urheilu: Tuottaa todenmukaisen kuvan, joka näytetään yhdessä tilaäänen kanssa. Digikuvat: Tuottaa valokuvamaisen kuvan, jonka värit toistetaan oikein. Peli: Tuottaa laadukkaan äänen ja kuvan, jotka sopivat parhaiten pelaamiseen. Grafiikka: Pitkäaikaiseen katseluun soveltuva kuvanlaatu ja selkeät yksityiskohtaiset kuvat, jotka eivät rasita silmiä. Omat asetukset: Nykyiset käyttäjäasetukset. Autom. HDMI: Optimaalinen äänen ja kuvan laatu asettuvat automaattisesti tulolähteen mukaisesti. Tämä valinta ei mahdollisesti kuitenkaan vaikuta kuvan ja äänen laatuun millään tavalla riippuen kytketyistä laitteista. 19/81

20 Television katselu Jos valittuna on jokin esiohjelmoitu näyttötila, kuvavalikosta ei voi valita kuvatilaa, Omat asetukset -tilaa lukuun ottamatta - peruuta ensin esiohjelmoidun näyttötilan valinta. Kun otat käyttöön teatteritilan (7), Näyttötilan valinta -asetus vaihtuu automaattisesti valintaan Elokuva. 20/81

21 Television katselu Kuvasuhteen vaihtaminen manuaalisesti lähetykseen sopivaksi Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla toistuvasti painiketta. Smart* Laaja 4:3-kuvaa venytetään vaakasuunnassa 16:9- kuvaruutuun. Zoom* Tavalliset kuvasuhteen 4:3 lähetykset, joissa jäljitellään laajakuvavaikutelmaa. Kuvasuhteen 4:3 kuvaa venytetään siten, että se peittää koko näytön. 4/3 Elokuvalähetykset (letter box) oikeissa mittasuhteissa. Tavalliset kuvasuhteen 4:3 lähetykset (esim. eilaajakuva-tv) oikeissa mittasuhteissa. 21/81

22 Television katselu 14/9* Kuvasuhteen 14:9 lähetykset oikeissa mittasuhteissa. Näytön reunoissa on mustat palkit. Tekstitys* Elokuvalähetykset (letter box) näytetään siten, että tekstitys näkyy ruudussa. Autom. Kun Kuvasuhde -asetuksena on Autom., kuvasuhde muuttuu automaattisesti lähetyssignaalin mukaan. * Osa kuvan ylä- ja alareunasta leikkautuu mahdollisesti pois. Joitakin kuvasuhteita ei ehkä voi valita signaalista riippuen. Osa merkeistä ja/tai kirjaimista ruudun ylä- ja alareunoissa voi jäädä näkymättömiin Smart - tilassa. 22/81

23 Television katselu Voit siirtää kuvaa pystysuunnassa, kun valitset asetukseksi Zoom, 14:9 tai Tekstitys. Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla (esim. tekstityksen vuoksi). 23/81

24 Television katselu Työkalut-valikon käyttö Painikkeella OPTIONS saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot katsellessasi televisio-ohjelmaa. (51) Kuva (55) Ääni (57) Kaiutin Lukitse/Poista lukitus (vain digitaalitilassa) Lukitse/Poista lukitus valittu kanava. Katso Katselun esto PIN-koodi (73). (73) Äänikieli (vain digitaalitilassa) (72) Tekstityksen asetukset (vain digitaalitilassa) (59) Uniajastin (59) Virransäästö Järjestelmätiedot (vain digitaalitilassa) Avaa järjestelmätietojen ikkunan. 24/81

25 Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen 1 Kun televisio on digitaalitilassa, paina GUIDE. 2 Suorita haluamasi toimenpide alla olevan taulukon tai televisioruudun ohjeiden mukaan. Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas (EPG) Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla. 25/81

26 Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen Katsella jotain ohjelmaa Valitse ohjelma painikkeilla sen jälkeen. Poistua EPG-oppaasta Paina GUIDE. ja paina Jos ohjelmille on valittu ikärajoitus, näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään PIN-koodia. Lisätietoja on kohdassa Katselun esto (73). 26/81

27 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Suosikkilistatoiminnon avulla voit laatia jopa neljä suosikkiohjelmalistaa. 1 Paina digitaalisessa tilassa. 2 Suorita haluamasi toimenpide alla olevan taulukon tai televisioruudun ohjeiden mukaan. Digitaaliset suosikit -luettelo Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla. 27/81

28 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Laatia Suosikit-luettelon ensimmäistä kertaa 1 Paina ja valitse Kyllä. 2 Valitse Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Valitse lisättävä kanava painikkeilla ja paina lopuksi. Suosikit-luetteloon tallennetut kanavat on merkitty sydämen kuvalla. 4 Lopeta asetusten tekeminen painamalla RETURN. Katsella jotain kanavaa 1 Selaa Suosikit-luetteloja painamalla keltaista painiketta. 2 Valitse kanava painikkeella ja paina sen jälkeen. Poistaa Suosikit-luettelon näkyvistä Paina RETURN. 28/81

29 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Lisätä tai poistaa kanavia parhaillaan muokattavasta Suosikit-luettelosta 1 Paina sinistä painiketta. 2 Valitse muokattava Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Valitse lisättävä tai poistettava kanava painikkeilla ja paina sen jälkeen. Poistaa kaikki kanavat nykyisestä Suosikitluettelosta 1 Paina sinistä painiketta. 2 Valitse muokattava Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Paina sinistä painiketta. 4 Paina, valitse Kyllä ja vahvista lopuksi painamalla. 29/81

30 Lisälaitteiden kytkentä Televisioon voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita. Kytkentäkaapeleita ei toimiteta television mukana. (34) (34) (33) (36)(34) (33) (33) (33) (36) 30/81

31 Lisälaitteiden kytkentä (35) 2 (33) (36) (35) (37) 31/81

32 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Valitse videokanava analogiatilassa painikkeella PROG +/- tai numeropainikkeilla. Kytke kytkettyyn laitteeseen virta ja valitse sitten jokin seuraavista toiminnoista. Muut kytketyt laitteet Tuo esiin liitettyjen laitteiden luettelo painamalla. Valitse haluamasi ohjelmalähde painikkeilla ja paina sen jälkeen. (Korostettuna oleva kohde valitaan, jollei kahteen sekuntiin tehdä mitään toimintoja -painikkeiden painamisen jälkeen.) USB-laitteet (39) Automaattisesti viritetty videonauhuri 32/81

33 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Näytön symboli: Component Kuvaus: Liitäntään (30) kytketty laite. DVD-soitin jossa on komponenttiliitäntä Näytön symboli: HDMI1, HDMI2, HDMI3 tai HDMI4 Kuvaus: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 tai HDMI IN 4. Liitäntään (30), (30), (30) tai (31) kytketty laite. DVD-soitin Tietokone (HDMI-ulostulo) Blu-ray-soitin Digitaalinen videokamera Digitaalinen video- ja audiosignaali tulee kytketystä laitteesta. Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke DVI-liitäntä HDMI IN 1 -liitäntään DVI-HDMI-sovittimen kautta (lisävaruste) ja kytke sitten laitteen äänilähtöliitännät HDMI IN 1 -liitäntöjen äänituloliitäntöihin. Kytke HDMI IN 2 -liitäntään, jos haluat katsella digikuvia tai näyttökuvia tietokoneesta tai digitaalisesta videokamerasta. Näytön symboli: AV1 33/81

34 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kuvaus: Liitäntään (30) kytketty laite. Pelikonsolit DVD-soitin Dekooderi Näytön symboli: AV2 Kuvaus: Liittimeen (30) kytketty laite. Tallentava DVD-laite Kuvanauhuri Dekooderi Näytön symboli: PC Kuvaus: Liitäntään (30) on kytketty laite. On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua D- sub 15-liitäntäkaapelia (osanro , saatavilla Sonyn huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia. 34/81

35 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Näytön symboli: USB Kuvaus: Liitäntään (31) on kytketty laite. Digitaalinen videokamera Digitaalinen kamera USB-tallennusväline Voit katsella ja kuunnella Sonyn laitteilla tallennettuja kuva-/musiikki-/videotiedostoja (39). Näytön symboli: AV3 Kuvaus: Liitäntään (31) on kytketty laite. Pelikonsolit DVC-videokamera Kytke monolaitteet AV3 L-liitäntään. Varmista, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo. Suosittelemme Sonyn HDMI-kaapelin käyttämistä. Kun televisioon kytketään HDMI-yhteensopiva laite, laitteita voidaan ohjata yhteenkytkettyinä. Yhteysasetusten määrittely, katso (43). 35/81

36 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kytkettävä laite: Maksutelevisiomoduuli (CAM) (31) Toimenpiteet: Maksullisten Pay Per View-palveluiden käyttö. Lisätietoja löytyy CAM-moduulin mukana toimitetusta käyttöohjeesta. Katkaise television virta, kun työnnät CAM-kortin CAM-korttiaukkoon tai poistat sen siitä. CAM-toimintoa ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kytkettävä laite: Hi-Fi-äänentoistolaitteet (30) Toimenpiteet: Kytke audiolähtöliitäntöihin, kun haluat kuunnella television ääntä Hi-Fiäänentoistolaitteella. Ulkoisten kaiuttimien äänitasoa voi säätää kaukosäätimen äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla. Kytkettävä laite: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (30) Toimenpiteet: Käytä optista audiokaapelia. 36/81

37 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kytkettävä laite: Kuulokkeet (31) Toimenpiteet: Kytke liitäntään, kun haluat kuunnella television ääntä kuulokkeilla. Muut toiminnot Kun haluat: Palata normaaliin TV-tilaan Toimenpiteet: Paina DIGITAL/ANALOG. Työkalut-valikon käyttö Painikkeella OPTIONS saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot katsellessasi televisioon kytketyn laitteen lähettämää kuvaa. (51) Kuva (55) Ääni 37/81

38 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu (57) Kaiutin (62) Vaakasiirto (vain PC-tulotilassa) (62) Pystysiirto (vain PC-tulotilassa) (59) Uniajastin (ei mahdollinen PC-tulotilassa) (59) Virransäästö 38/81

39 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta Voit katsella ja kuunnella Sonyn laitteilla tallennettuja kuva-/musiikki-/videotiedostoja USBkaapelin tai USB-tallennusvälineen kautta. 1 Kytke tuettu USB-laite televisioon. 2 Paina painiketta HOME. 3 Valitse painikkeiden avulla Digikuvat, Musiikki tai Video. 4 Valitse USB-laite painikkeilla ja paina painiketta. Näkyviin tulee tiedosto- tai kansioluettelo. 5 Valitse tiedosto tai kansio painamalla ja paina sitten. Kun valitset kansion, valitse tiedosto ja paina sitten. Toistaminen alkaa. Voit valita kuvaesityksen aikana kuultavan taustamusiikin kohdasta Digikuvat painikkeella OPTIONS ja valitsemalla sitten Kuvaesityksen musiikki. Kuvanlaatu saattaa vaikuttaa huonolta Digikuvat -toimintoa käytettäessä, sillä kuvat saattavat suurentua ruudulla. Kuvat eivät myöskään välttämättä täytä koko näyttöä kuvakoosta ja -suhteesta riippuen. Joidenkin kuvatiedostojen näyttäminen voi kestää jonkin aikaa käytettäessä Digikuvat - toimintoa. 39/81

40 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta Tiedostojen ja kansioiden nimissä voi käyttää UTF-8-merkkisarjaa. Kun televisio käyttää USB-laitteen tietoja, noudata seuraavia ohjeita: - Älä katkaise virtaa televisiosta tai kytketystä USB-laitteesta. - Älä irrota USB-kaapelia. - Älä irrota USB-laitetta. USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua. Sony ei vastaa tietojen häviämisestä eikä tallennusvälineille aiheutuneista vahingoista, jos vahingot ovat aiheutuneet television tai kytketyn laitteen toimintahäiriöstä. USB-toistoa tuetaan, jos kuvatiedoston muoto on jokin seuraavista: - JPEG (JPEG-muotoiset tiedostot, joiden tunniste on.jpg ja jotka ovat DCF 2.0- tai Exif muodossa) Kun liität televisioon Sonyn digikameran, valitse kameran USB-yhteystilaksi automaattinen tila tai massamuistitila. Katso lisätietoja kameran USB-yhteystiloista kameran käyttöohjeista. USB-toistoa tuetaan, jos äänitiedoston muoto on jokin seuraavista: - MP3-tiedostot (ilman tekijänoikeussuojausta, tarkenne.mp3 ). 40/81

41 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta USB-toistoa tuetaan seuraavissa videotiedostomuodoissa: - MPEG1 (tarkenne.mpg ) - MP4 (tarkenne.mp4 ) - DivX (tarkenne.avi ) USB Photo Viewer tukee FAT16- ja FAT32- tiedostojärjestelmää. BRAVIA TV tukee DivX -tiedostomuotoa. Kansioon voi tallentaa enintään 300 tiedostoa. Joitakin tiedostoja, muun muassa tietokoneessa muokattuja, ei voi niiden ominaisuuksien vuoksi kuitenkaan toistaa, vaikka niiden tiedostomuoto olisi tuettu. Seuraavasta WWW-sivustosta voit tarkistaa uusimmat tiedot yhteensopivista USB-laitteista. compatibility/ Valokuvien katselu Kuvakehys Voit näyttää valokuvan television näytöllä valitsemasi ajan. Sen jälkeen televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 1 Valitse valokuva. Voit valita valokuvan kytketystä USB-laitteesta. 2 Paina painiketta OPTIONS valitussa valokuvassa ja valitse sitten Kuvakehyksen kuva. 3 Palaa Koti-valikkoon painamalla toistuvasti painiketta RETURN. 41/81

42 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta 4 Valitse painikkeilla kohta Digikuvat ja valitse sen jälkeen Kuvakehys ja paina painiketta. Televisio siirtyy Kuvakehys-tilaan ja valitsemasi valokuva näkyy näytössä. Valokuvan näyttöajan asettaminen Paina painiketta OPTIONS, valitse kohta Kesto ja paina lopuksi painiketta. Valitse sen jälkeen näyttöaika ja paina painiketta. Laskuri näkyy näytössä. Kuvaesitys musiikilla Voit valita kuvaesityksen aikana soitettavan taustamusiikin. Paina painiketta OPTIONS, valitse sitten Lisää listaan ja paina. Käytä kohtaa Poista listalta poistaaksesi musiikkitiedostoja listalta ja kohtaa Kuvaesityksen musiikki selataksesi tai vaihtaaksesi musiikkitiedostojen järjestystä. Palaaminen XMB -tilaan Paina painiketta RETURN. Jos valokuva valitaan USB-laitteesta, laite on pidettävä kytkettynä televisioon. Jos Uniajastin on aktivoitu, televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 42/81

43 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa HDMI-ohjaus-toiminnon ansiosta televisio voi olla yhteydessä siihen kytkettyjen ja tämän ohjauksen kanssa yhteensopivien laitteiden kanssa HDMI CEC - toiminnon avulla (Consumer Electronics Control). Kun kytket televisioon esimerkiksi jonkin HDMIohjaus-yhteensopivan Sonyn laitteen (HDMIkaapeleilla), voit ohjata televisiota ja kytkettyä laitetta yhdessä. Varmista, että kytket laitteen oikein ja määritä tarvittavat asetukset. HDMI-ohjaus Kytkee kytketyt laitteet automaattisesti pois toiminnasta, kun siirrät television valmiustilaan kaukosäätimellä. Avaa television automaattisesti ja vaihtaa tulosignaalin lähteeksi televisioon kytketyn laitteen käynnistäessäsi sen toiston. Jos kytket toimintaan televisioon kytketyn audiolaitteen television ollessa toiminnassa, äänentoisto siirtyy television kaiuttimesta tähän audiolaitteeseen. Säätää kytketyn audiolaitteen äänenvoimakkuutta ( +/-) ja mykistää äänen ( ). 43/81

44 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa Seuraavilla painikkeilla voit käyttää kytkettyä Sony-laitetta, jossa on BRAVIA Sync -logo: - kytketyn laitteen käyttö suoraan. - SYNC MENU kytketyn HDMI-laitteen valikon näyttäminen television näytössä. Kun valikko on näkyvissä, voit liikkua valikkonäytöllä nuolipainikkeilla, painikkeella, väripainikkeilla sekä painikkeella RETURN. - Laitetta käytetään valitsemalla ensin kohta Laiteohjaus ja sen jälkeen haluttu vaihtoehto. - Mahdolliset ohjaustoiminnot on kuvattu lisälaitteen käyttöohjeessa. - Avaa XMB - tai television asetusten valikko valitsemalla TV-ohjaus. Jos television HDMI-ohjaus on valinnassa Päällä, myös kytketyn laitteen HDMI-ohjaus vaihtuu automaattisesti valintaan Päällä. 44/81

45 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa HDMI-ohjauksen kanssa yhteensopivan laitteen kytkeminen Kytke yhteensopiva laite ja televisio toisiinsa HDMIkaapelilla. Jos kytkettävä laite on audiolaite, muista kytkeä myös television ja audiojärjestelmän liitäntä DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) optisen audiokaapelin avulla (30). HDMI-ohjaus-asetusten määrittäminen HDMI-ohjaus-asetukset on määritettävä sekä televisiossa että kytketyssä laitteessa. Television asetukset on kuvattu kohdassa HDMIperusasetukset (66). Kytkettävän lisälaitteen asetukset on esitetty lisälaitteen käyttöohjeessa. 45/81

46 Liikkuminen television XMB -valikossa XMB (XrossMediaBar) -valikko sisältää BRAVIAtoiminnot ja ohjelmalähteiden luettelon. XMB valikosta voit valita helposti ohjelmointitoiminnot sekä säätää BRAVIA-televisiosi asetuksia. 1 Painikkeella HOME saat näkyviin XMB -valikon. 46/81

47 Liikkuminen television XMB -valikossa 2 Valitse ryhmä painikkeella. Asetukset Voit tehdä lisäasetuksia ja säätöjä. Digikuvat Voit katsella valokuvatiedostoja USBlaitteen kautta (39). Musiikki Voit kuunnella musiikkitiedostoja USBlaitteen kautta (39). Video Voit katsella videotiedostoja USB-laitteen kautta (39). Digitaaliset Voit valita digitaalisen kanavan, digitaalisen suosikkilistan (27) -järjestelmän ja digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) (25). Analogiset Voit valita analogisen kanavan. Muut tulot Voit valita televisioon kytketyn laitteen. Ulkoisen ohjelmalähteen nimeäminen on neuvottu kohdassa AV-esivalinta (65). 47/81

48 Liikkuminen television XMB -valikossa 3 Valitse haluamasi kohta painikkeilla ja paina sen jälkeen painiketta. 4 Noudata näytön ohjeita. 5 Voit poistua valikosta painamalla RETURNpainiketta. Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilanteesta. Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai eivät näy lainkaan. 48/81

49 Järjestelmäpäivitys Voit päivittää television järjestelmän USB-muistin avulla. Lisätietoja löytyy osoitteesta. 49/81

50 Käyttöopas Näyttää käyttöoppaan sisällön ruudussa. Käytä väripainikkeita liikkuessasi ruudulla. Paina valitaksesi ja paina sitten päästäksesi haluamaasi kohteeseen tai sovellukseen. 50/81

51 Kuva Kuvatila Valitsee kuvatilan. Kirkas: Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä. Vakio: Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa. Kuvatila asetetaan Näyttötilan valinta - asetusten mukaan. Kirkas ja Vakio ovat käytettävissä, kun Näyttötilan valinta -tilassa on valittu Omat asetukset. Taustavalo: Säätää taustavalon kirkkautta. Näytön kirkkauden vähentäminen alentaa virrankulutusta. Kontrasti Lisää tai vähentää kuvan kontrastia. Kirkkaus: Vaalentaa tai tummentaa kuvaa. Värikylläisyys: Lisää tai vähentää värin voimakkuutta. 51/81

52 Kuva Värisävy Vähentää tai lisää vihreän ja punaisen sävyjä. Kohtaa Värisävy voidaan säätää vain NTSCvärisignaalille (esim. amerikkalaiset videonauhat). Terävyys Terävöittää tai pehmentää kuvaa. Värilämpötila Säätää kuvan valkoisuutta. Kylmä: Antaa valkoiselle sinertävän sävyn. Neutraali: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn. Lämmin: Antaa valkoiselle kellertävän sävyn. Kohtaa Lämmin ei voi valita, kun Kuvatila on valinnassa Kirkas. 52/81

53 Kuva Kohinanvaimennus Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta), jos lähetyssignaali on heikko. Korkea/Keski/Matala: Säätää kohinanvaimennuksen tehoa. Pois: Kytkee Kohinanvaimennus -toiminnon pois päältä. MPEG-kohinanvaimennus Vähentää MPEG-muotoon pakatun kuvan kohinaa. Lisäasetukset Tästä kohdasta voit säätää kuva-asetuksia tarkemmin. Kontr. korostuksen lisäaset.: Säätää kohdat Taustavalo ja Kontrasti automaattisesti sopivimpiin asetuksiin näytön kirkkauden perusteella. Tämä asetus on erityisen tehokas tummia kohtauksia sisältävissä ohjelmissa parantaen tummien kohtausten kontrastia. Kirkkaudenrajoitin: Vähentää kirkkautta esimerkiksi kuvassa, jossa koko näyttö on valkoinen. 53/81

54 Kuva Värien elävyys: Kirkastaa värejä. Palautus Nollaa kaikki Kuva -valikon asetukset tehdasasetuksiin lukuun ottamatta Kuvatila - ja Näyttötila -asetuksia (vain PC-tila). Kohinanvaimennus ja "MPEGkohinanvaimennus" eivät ole käytettävissä, kun Kuvatila on valinnassa Digikuva. Lisäasetukset ei ole käytettävissä, kun Kuvatila on valinnassa Kirkas tai USBsyöttötiedoille (digikuva/musiikki). 54/81

55 Ääni Tehoste Äänitilan valinta. Dynaaminen: Parantaa äänen selkeyttä ja läsnäoloa, jolloin musiikki tuntuu realistisemmalta. Vakio: Parantaa äänen selkeyttä, yksityiskohtaisuutta ja läsnäolon vaikutelmaa Selkeä ääni: Selkeyttää puheäänen kuulumista. Surround Surround-tilan valinta. Surround: Surround-äänentoistoa varten (vain stereo-ohjelmat). Simuloitu stereo: Lisää monofonisiin ohjelmiin surround-ääntä jäljittelevän tehosteen. Pois: Normaalia monofonista tai stereofonista vastaanottoa varten. Diskantti Säätää korkeita ääniä. Basso Säätää matalia ääniä. Tasapaino Säätää vasemman ja oikean kanavan keskinäistä äänitasoa. Palautus Nollaa kaikki Ääni -valikon asetukset tehdasasetuksiin. 55/81

56 Ääni Kaksiääni Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereotai kaksikielisissä lähetyksissä. Stereo, Mono: Stereolähetykset. A/B/Mono: Kaksikielisissä lähetyksissä valitaan A äänikanavalle 1, B äänikanavalle 2 tai Mono monokanavalle, jos se on saatavilla. Jos valitset muun televisioon kytketyn laitteen, aseta Kaksiääni valintaan Stereo, A tai B. Autom. Tasosäätö Säilyttää tasaisen äänenvoimakkuuden tason myös silloin, kun äänitaso vaihtelee (esim. mainokset kuuluvat usein voimakkaammalla äänellä kuin ohjelmat). Äänenvoimakk. poikkeama Tästä kohdasta voit säätää äänenvoimakkuuden tason erikseen jokaiselle televisioon kytketylle laitteelle. 56/81

57 Ääni Kaiutin Kytkee television kaiuttimet päälle/pois päältä. Television kaiutin: Television kaiuttimet kytketään päälle, jotta television ääntä voidaan kuunnella television kaiuttimista. Äänijärjestelmä: Television kaiuttimet kytketään pois päältä, koska television ääntä halutaan kuunnella ainoastaan television äänilähtöliitäntöihin kytketyn ulkoisen äänilaitteen kautta. PC-äänitulo Valitsee kytketyn HDMI 1 -laitteen (33) (DVI- HDMI) tai tietokoneen äänen (34). Lisäasetukset Dynamiikka: Kompensoi eri kanavien väliset äänenvoimakkuustasojen erot (vain Dolby Digital -ääni). Vaikutus ei välttämättä toimi, tai se voi vaihdella ohjelmasta riippuen Dynamiikka - asetuksesta riippumatta. Optinen lähtö: Asettaa television DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitännästä tulevan äänisignaalin. Aseta valintaan Autom., kun kytket Dolby Digital -yhteensopivia laitteita. 57/81

58 Ääni Aseta valintaan PCM, kun kytket laitteita, jotka eivät ole Dolby Digital -yhteensopivia. Äänikanavien yhdistely: Asettaa monikanava äänen yhdistämismenetelmäksi kaksikanavaisen äänen. - Surround: Valitse tämä, kun haluat parhaan Surround-äänen tai käyttäessäsi Pro Logic - järjestelmällä varustettuja ulkopuolisia laitteita. - Stereo: Valitse tämä, jos haluat kuunnella stereoääntä. -asetukset eivät ole käytettävissä, jos Kaiutin - asetuksena on Äänijärjestelmä. Tehoste: -, Surround -, Diskantti -, Basso -, Tasapaino -, Palautus - ja Autom. Tasosäätö 58/81

59 Eko Virransäästö Valitsee virransäästötilan television energiankulutuksen vähentämiseksi. Standardi: Oletusasetukset. Vähennä: Vähentää television virrankulutusta. Kuva pois: Kytkee kuvan pois näkyvistä. Voit kuunnella ääntä kuvan ollessa poissa näkyvistä. Uniajastin Voit asettaa ajan, jonka jälkeen televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Kun Uniajastin -toiminto on käytössä, television etupaneelin (Uniajastin)-ilmaisin palaa oranssina. Jos katkaiset televisiosta virran ja kytket virran uudelleen, Uniajastin -toiminnon asetukseksi palaa Pois. Ruutuun tulee ilmoitus minuutti, ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Television valmiustila Valitsee ajan ( 1 h, 2 h tai 4 h ), jonka kuluttua televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos sitä ei tänä aikana käytetä. 59/81

Käyttöoppaasi. SONY KDL-32EX302

Käyttöoppaasi. SONY KDL-32EX302 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY KV-29FQ85E

Käyttöoppaasi. SONY KV-29FQ85E Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42C96HC http://fi.yourpdfguides.com/dref/784563

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42C96HC http://fi.yourpdfguides.com/dref/784563 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa

Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa BeoRemote One Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa Päivittäinen käyttö BeoRemote Onen ja opaskirjan esittely, 3 BeoRemote Onen käyttö, 4 BeoRemote One -kaukosäätimen tarkemmat

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY KDL-32E4020

Käyttöoppaasi. SONY KDL-32E4020 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV2017EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV2017EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Galaxis Digiboxin käyttäjäksi!...2 2. Digiboxin oikea sijoituspaikka...2 3. Digiboxin liittäminen televisioon:...3 3.1. Digiboxi + TV...3 3.2.

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MEDION MDT 1000. Löydät kysymyksiisi vastaukset MEDION MDT 1000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TOSHIBA 42RV625D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2367368

Käyttöoppaasi. TOSHIBA 42RV625D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2367368 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100

Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4100 series Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 29PT5424 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981581

Käyttöoppaasi. PHILIPS 29PT5424 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M KÄYTTÖOPAS TERVETULOA PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TOSHIBA AV-505 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3872847

Käyttöoppaasi. TOSHIBA AV-505 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3872847 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351 Multimedia Asiakirjan osanumero: 419465-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan, miten tietokoneen multimedialaitteita ja ohjelmistoja käytetään. Multimediaominaisuudet vaihtelevat tietokoneen mallin

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot