Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10)"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Kaukosäätimen ja television painikkeet/merkkivalot Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10) Television katselu Television katselu...(15) Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen...(25) Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö...(27) Lisälaitteiden käyttö Lisälaitteiden kytkentä...(30) Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu...(32) Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta...(39) BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa...(43) 1/81

2 Sisällysluettelo MENU-toimintojen käyttö Liikkuminen television XMB -valikossa...(46) Asetukset Järjestelmäpäivitys...(49) Käyttöopas...(50) Kuva...(51) Ääni...(55) Eko...(59) Kuvasäädöt...(61) Perusasetukset...(64) Lisätietoja Vianmääritys...(77) 2/81

3 Kaukosäätimen painikkeet 1 Television valmiustila Kytkee television päälle valmiustilasta ja takaisin valmiustilaan. Mallista riippuen yksi virtapainike voi olla myös kaukosäätimen takana. 2 Kuvasuhde (21) 3 Digitaaliset suosikit -luettelo Voit tuoda määrittämäsi Digitaaliset suosikit - luettelon (27) näkyviin painamalla tätä painiketta. 4 / Info/tekstin paljastus Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot. 3/81

4 Kaukosäätimen painikkeet Analogisessa tilassa: Näyttää esimerkiksi valittuna olevan kanavan numeron ja kuvasuhteen. Teksti-TV-tilassa (18): Näyttää piilotetut tiedot (esim. tietovisan vastaukset). 5 6 OPTIONS (24)(37) Tällä painikkeella voit siirtyä erilaisiin katselutiloihin ja muuttaa/tehdä säätöjä ohjelmalähteen ja kuvasuhteen mukaisesti. 7 HOME (46) 8 Väripainikkeet (18)(28) 9 Numeropainikkeet 4/81

5 Kaukosäätimen painikkeet TV-tilassa: Kanavien valinta. Jos kanavan numero on 10 tai suurempi, syötä toinen ja kolmas numero nopeasti. Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroisen sivunumeron syöttäminen. 10 Tekstityksen asetukset Muuttaa tekstityksen kieltä (72) (vain digitaalitilassa). 11 AUDIO Tätä painamalla voit muuttaa kaksiäänitilaa (56). 12 PROG +/-/ / TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan. 5/81

6 Kaukosäätimen painikkeet Teksti-TV-tilassa (18): Valitsee seuraavan ( ) tai edellisen ( ) sivun. 13 +/- Äänenvoimakkuus 14 Äänen mykistäminen 15 Teksti-TV (18) 16 RETURN / Palauttaa katsellun valikon edelliselle näytölle. 17 GUIDE / EPG (Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas) (25) 18 DIGITAL Digitaalitila(15) ANALOG Analoginen tila (15) 19 SCENE Näyttötilan valinta (19) 20 i-manual Näyttää käyttöoppaan sisällön ruudussa. 6/81

7 Kaukosäätimen painikkeet 21 BRAVIA Sync : Tällä painikkeella voit käyttää televisioon kytkettyjä BRAVIA Sync - yhteensopivia laitteita. SYNC MENU: Näyttää kytkettyjen HDMI-laitteiden valikon. Kun katselet muiden tulosignaalien lähettämää kuvaa tai televisioohjelmia, painike tuo näkyviin HDMI-laitevalinnat. THEATRE: Voit asettaa Teatteritilan päälle tai pois päältä. Kun Teatteritila on asetettu päälle, elokuville optimoitu äänenlaatu (jos televisio on kytketty audiolaitteeseen HDMI-kaapelilla) ja kuvanlaatu asettuvat automaattisesti. 7/81

8 Kaukosäätimen painikkeet Jos katkaiset virran televisiosta, myös Teatteritila kytkeytyy pois päältä. Kun vaihdat Näyttötilan valinta -asetusta, Teatteritila kytkeytyy pois päältä automaattisesti. HDMI-ohjaus (BRAVIA Sync) on käytettävissä vain niiden kytkettyjen Sony-laitteiden kanssa, joissa on BRAVIA Sync-tai BRAVIA Theatre Sync -logo tai jotka ovat HDMI-ohjausyhteensopivia. 8/81

9 Kaukosäätimen painikkeet 22 tulosignaalin valinta TV-tilassa: Näyttää tulosignaalien luettelon. Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa PROG + ja AUDIO on kosketuspisteet. Kosketuspisteet helpottavat kaukosäätimen käyttöä televisiota katseltaessa. 9/81

10 Television painikkeet ja merkkivalot PROG 1 Virtapainike Kytkee television päälle ja pois päältä. Jos haluat kytkeä television kokonaan irti verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta. Kun televisioon kytketään virta, virran merkkivalo palaa vihreänä. 2 PROG +/-/ / TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan. 10/81

11 Television painikkeet ja merkkivalot PROG TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa ylös ( ) tai alas ( ). 3 +/-/ / TV-tilassa: Lisää (+) tai vähentää (-) äänenvoimakkuutta. TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa oikealle ( ) tai vasemmalle ( ). 4 / Ohjelmalähteen valinta / OK TV-tilassa: Valitsee television liitäntöihin kytketyn laitteen tulosignaalin (32). 11/81

12 Television painikkeet ja merkkivalot PROG TV-valikossa: Valitsee valikon tai valikon kohdan ja vahvistaa asetuksen. 5 (46) 6 Valotunnistin Älä laita mitään tunnistimen eteen, jotta sen toimintaan ei aiheudu häiriöitä (60). 7 Kaukosäätimen tunnistin Vastaanottaa kaukosäätimen infrapunasignaalit. Älä laita mitään tunnistimen eteen, sillä se voi vaikuttaa tunnistimen toimintaan. 12/81

13 Television painikkeet ja merkkivalot PROG 8 Kuva pois / Uniajastimen ilmaisin Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty pois (59). Palaa oranssinvärisenä, kun uniajastimen on asetettu (59). 9 Valmiustilan merkkivalo Merkkivalo on punainen, kun televisio on valmiustilassa. 10 Virran merkkivalo Merkkivalo on vihreä, kun televisioon on kytketty virta. 13/81

14 Television painikkeet ja merkkivalot PROG Tarkista, että televisiosta on kytketty virta pois ennen kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Jos virtajohto irrotetaan pistorasiasta silloin, kun televisioon on kytketty virta, merkkivalo voi jäädä palamaan, tai seurauksena voi olla toimintahäiriöitä. 14/81

15 Television katselu 1 Kytke televisioon virta painamalla television - painiketta. Kun televisio on valmiustilassa (television etupaneelin (valmiustila) -ilmaisin on punainen), voit kytkeä television päälle painamalla kaukosäätimen -painiketta. 2 Voit siirtyä digitaalisen ja analogisen tilan välillä painelemalla DIGITAL/ANALOG-painiketta. Saatavilla olevat kanavat riippuvat tilasta. 15/81

16 Television katselu 3 Valitse televisiokanava numeropainikkeilla tai painikkeella PROG +/-. Jos haluat valita numeropainikkeilla kanavan, jonka numero on 10 tai sitä suurempi, syötä toinen ja kolmas numero nopeasti. Digitaalisen kanavan valitseminen digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) avulla, katso (25). 16/81

17 Television katselu Digitaalitilassa Näkyviin tulee hetken ajaksi tietokuvake. Tietokuvake voi olla joku seuraavista. : Radiopalvelu : Salatut signaalit/tilauspalvelu : Useita äänikieliä saatavilla : Tekstitys saatavilla : Tekstitys saatavilla kuulovammaisia varten : Tämän ohjelman suositeltu alaikäraja (4-18 vuotta) : Katselun esto : Digitaaliohjelmalukko Muut toiminnot Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta, paina + (lisää)/ (vähentää). Kun haluat siirtyä ohjelmataulukkoon (vain analogisessa tilassa), paina. Valitse analoginen kanava painikkeilla ja paina sen jälkeen. Kun haluat käyttää digitaalisia suosikkeja (vain digitaalisessa tilassa), paina. Lisätietoja on sivulla (27). 17/81

18 Television katselu Teksti-TV:n käyttö Paina. Joka kerta painettaessa painiketta näytön tila vaihtuu peräjälkeen seuraavasti: Teksti-TV Teksti-TV televisiokuvan päällä (sekatila) Ei teksti-tv:tä (televisio poistuu teksti-tv-palvelusta) Valitse sivu numeropainikkeilla tai painikkeella /. Piilotetut tiedot saat näkyviin painamalla. Kun tekstisivun alareunassa on näkyvissä neljä värillistä palkkia, Fastext-toiminto on käytettävissä. Fastext-toiminnon avulla voit avata sivuja nopeasti ja helposti. Siirry sivulle painamalla vastaavaa väripainiketta. 18/81

19 Television katselu Näyttötilan valinta -tila Kun valitset haluamasi näyttötilan, tälle näyttötilalle optimaalinen äänen ja kuvan laatu asettuvat automaattisesti. 1 Paina kaukosäätimen SCENE-painiketta. 2 Valitse tila painamalla ja paina sitten. Elokuva: Tuottaa teatterinomaisen kuvan ja äänen. Urheilu: Tuottaa todenmukaisen kuvan, joka näytetään yhdessä tilaäänen kanssa. Digikuvat: Tuottaa valokuvamaisen kuvan, jonka värit toistetaan oikein. Peli: Tuottaa laadukkaan äänen ja kuvan, jotka sopivat parhaiten pelaamiseen. Grafiikka: Pitkäaikaiseen katseluun soveltuva kuvanlaatu ja selkeät yksityiskohtaiset kuvat, jotka eivät rasita silmiä. Omat asetukset: Nykyiset käyttäjäasetukset. Autom. HDMI: Optimaalinen äänen ja kuvan laatu asettuvat automaattisesti tulolähteen mukaisesti. Tämä valinta ei mahdollisesti kuitenkaan vaikuta kuvan ja äänen laatuun millään tavalla riippuen kytketyistä laitteista. 19/81

20 Television katselu Jos valittuna on jokin esiohjelmoitu näyttötila, kuvavalikosta ei voi valita kuvatilaa, Omat asetukset -tilaa lukuun ottamatta - peruuta ensin esiohjelmoidun näyttötilan valinta. Kun otat käyttöön teatteritilan (7), Näyttötilan valinta -asetus vaihtuu automaattisesti valintaan Elokuva. 20/81

21 Television katselu Kuvasuhteen vaihtaminen manuaalisesti lähetykseen sopivaksi Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla toistuvasti painiketta. Smart* Laaja 4:3-kuvaa venytetään vaakasuunnassa 16:9- kuvaruutuun. Zoom* Tavalliset kuvasuhteen 4:3 lähetykset, joissa jäljitellään laajakuvavaikutelmaa. Kuvasuhteen 4:3 kuvaa venytetään siten, että se peittää koko näytön. 4/3 Elokuvalähetykset (letter box) oikeissa mittasuhteissa. Tavalliset kuvasuhteen 4:3 lähetykset (esim. eilaajakuva-tv) oikeissa mittasuhteissa. 21/81

22 Television katselu 14/9* Kuvasuhteen 14:9 lähetykset oikeissa mittasuhteissa. Näytön reunoissa on mustat palkit. Tekstitys* Elokuvalähetykset (letter box) näytetään siten, että tekstitys näkyy ruudussa. Autom. Kun Kuvasuhde -asetuksena on Autom., kuvasuhde muuttuu automaattisesti lähetyssignaalin mukaan. * Osa kuvan ylä- ja alareunasta leikkautuu mahdollisesti pois. Joitakin kuvasuhteita ei ehkä voi valita signaalista riippuen. Osa merkeistä ja/tai kirjaimista ruudun ylä- ja alareunoissa voi jäädä näkymättömiin Smart - tilassa. 22/81

23 Television katselu Voit siirtää kuvaa pystysuunnassa, kun valitset asetukseksi Zoom, 14:9 tai Tekstitys. Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla (esim. tekstityksen vuoksi). 23/81

24 Television katselu Työkalut-valikon käyttö Painikkeella OPTIONS saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot katsellessasi televisio-ohjelmaa. (51) Kuva (55) Ääni (57) Kaiutin Lukitse/Poista lukitus (vain digitaalitilassa) Lukitse/Poista lukitus valittu kanava. Katso Katselun esto PIN-koodi (73). (73) Äänikieli (vain digitaalitilassa) (72) Tekstityksen asetukset (vain digitaalitilassa) (59) Uniajastin (59) Virransäästö Järjestelmätiedot (vain digitaalitilassa) Avaa järjestelmätietojen ikkunan. 24/81

25 Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen 1 Kun televisio on digitaalitilassa, paina GUIDE. 2 Suorita haluamasi toimenpide alla olevan taulukon tai televisioruudun ohjeiden mukaan. Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas (EPG) Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla. 25/81

26 Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen Katsella jotain ohjelmaa Valitse ohjelma painikkeilla sen jälkeen. Poistua EPG-oppaasta Paina GUIDE. ja paina Jos ohjelmille on valittu ikärajoitus, näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään PIN-koodia. Lisätietoja on kohdassa Katselun esto (73). 26/81

27 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Suosikkilistatoiminnon avulla voit laatia jopa neljä suosikkiohjelmalistaa. 1 Paina digitaalisessa tilassa. 2 Suorita haluamasi toimenpide alla olevan taulukon tai televisioruudun ohjeiden mukaan. Digitaaliset suosikit -luettelo Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla. 27/81

28 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Laatia Suosikit-luettelon ensimmäistä kertaa 1 Paina ja valitse Kyllä. 2 Valitse Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Valitse lisättävä kanava painikkeilla ja paina lopuksi. Suosikit-luetteloon tallennetut kanavat on merkitty sydämen kuvalla. 4 Lopeta asetusten tekeminen painamalla RETURN. Katsella jotain kanavaa 1 Selaa Suosikit-luetteloja painamalla keltaista painiketta. 2 Valitse kanava painikkeella ja paina sen jälkeen. Poistaa Suosikit-luettelon näkyvistä Paina RETURN. 28/81

29 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Lisätä tai poistaa kanavia parhaillaan muokattavasta Suosikit-luettelosta 1 Paina sinistä painiketta. 2 Valitse muokattava Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Valitse lisättävä tai poistettava kanava painikkeilla ja paina sen jälkeen. Poistaa kaikki kanavat nykyisestä Suosikitluettelosta 1 Paina sinistä painiketta. 2 Valitse muokattava Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Paina sinistä painiketta. 4 Paina, valitse Kyllä ja vahvista lopuksi painamalla. 29/81

30 Lisälaitteiden kytkentä Televisioon voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita. Kytkentäkaapeleita ei toimiteta television mukana. (34) (34) (33) (36)(34) (33) (33) (33) (36) 30/81

31 Lisälaitteiden kytkentä (35) 2 (33) (36) (35) (37) 31/81

32 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Valitse videokanava analogiatilassa painikkeella PROG +/- tai numeropainikkeilla. Kytke kytkettyyn laitteeseen virta ja valitse sitten jokin seuraavista toiminnoista. Muut kytketyt laitteet Tuo esiin liitettyjen laitteiden luettelo painamalla. Valitse haluamasi ohjelmalähde painikkeilla ja paina sen jälkeen. (Korostettuna oleva kohde valitaan, jollei kahteen sekuntiin tehdä mitään toimintoja -painikkeiden painamisen jälkeen.) USB-laitteet (39) Automaattisesti viritetty videonauhuri 32/81

33 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Näytön symboli: Component Kuvaus: Liitäntään (30) kytketty laite. DVD-soitin jossa on komponenttiliitäntä Näytön symboli: HDMI1, HDMI2, HDMI3 tai HDMI4 Kuvaus: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 tai HDMI IN 4. Liitäntään (30), (30), (30) tai (31) kytketty laite. DVD-soitin Tietokone (HDMI-ulostulo) Blu-ray-soitin Digitaalinen videokamera Digitaalinen video- ja audiosignaali tulee kytketystä laitteesta. Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke DVI-liitäntä HDMI IN 1 -liitäntään DVI-HDMI-sovittimen kautta (lisävaruste) ja kytke sitten laitteen äänilähtöliitännät HDMI IN 1 -liitäntöjen äänituloliitäntöihin. Kytke HDMI IN 2 -liitäntään, jos haluat katsella digikuvia tai näyttökuvia tietokoneesta tai digitaalisesta videokamerasta. Näytön symboli: AV1 33/81

34 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kuvaus: Liitäntään (30) kytketty laite. Pelikonsolit DVD-soitin Dekooderi Näytön symboli: AV2 Kuvaus: Liittimeen (30) kytketty laite. Tallentava DVD-laite Kuvanauhuri Dekooderi Näytön symboli: PC Kuvaus: Liitäntään (30) on kytketty laite. On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua D- sub 15-liitäntäkaapelia (osanro , saatavilla Sonyn huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia. 34/81

35 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Näytön symboli: USB Kuvaus: Liitäntään (31) on kytketty laite. Digitaalinen videokamera Digitaalinen kamera USB-tallennusväline Voit katsella ja kuunnella Sonyn laitteilla tallennettuja kuva-/musiikki-/videotiedostoja (39). Näytön symboli: AV3 Kuvaus: Liitäntään (31) on kytketty laite. Pelikonsolit DVC-videokamera Kytke monolaitteet AV3 L-liitäntään. Varmista, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo. Suosittelemme Sonyn HDMI-kaapelin käyttämistä. Kun televisioon kytketään HDMI-yhteensopiva laite, laitteita voidaan ohjata yhteenkytkettyinä. Yhteysasetusten määrittely, katso (43). 35/81

36 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kytkettävä laite: Maksutelevisiomoduuli (CAM) (31) Toimenpiteet: Maksullisten Pay Per View-palveluiden käyttö. Lisätietoja löytyy CAM-moduulin mukana toimitetusta käyttöohjeesta. Katkaise television virta, kun työnnät CAM-kortin CAM-korttiaukkoon tai poistat sen siitä. CAM-toimintoa ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kytkettävä laite: Hi-Fi-äänentoistolaitteet (30) Toimenpiteet: Kytke audiolähtöliitäntöihin, kun haluat kuunnella television ääntä Hi-Fiäänentoistolaitteella. Ulkoisten kaiuttimien äänitasoa voi säätää kaukosäätimen äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla. Kytkettävä laite: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (30) Toimenpiteet: Käytä optista audiokaapelia. 36/81

37 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kytkettävä laite: Kuulokkeet (31) Toimenpiteet: Kytke liitäntään, kun haluat kuunnella television ääntä kuulokkeilla. Muut toiminnot Kun haluat: Palata normaaliin TV-tilaan Toimenpiteet: Paina DIGITAL/ANALOG. Työkalut-valikon käyttö Painikkeella OPTIONS saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot katsellessasi televisioon kytketyn laitteen lähettämää kuvaa. (51) Kuva (55) Ääni 37/81

38 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu (57) Kaiutin (62) Vaakasiirto (vain PC-tulotilassa) (62) Pystysiirto (vain PC-tulotilassa) (59) Uniajastin (ei mahdollinen PC-tulotilassa) (59) Virransäästö 38/81

39 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta Voit katsella ja kuunnella Sonyn laitteilla tallennettuja kuva-/musiikki-/videotiedostoja USBkaapelin tai USB-tallennusvälineen kautta. 1 Kytke tuettu USB-laite televisioon. 2 Paina painiketta HOME. 3 Valitse painikkeiden avulla Digikuvat, Musiikki tai Video. 4 Valitse USB-laite painikkeilla ja paina painiketta. Näkyviin tulee tiedosto- tai kansioluettelo. 5 Valitse tiedosto tai kansio painamalla ja paina sitten. Kun valitset kansion, valitse tiedosto ja paina sitten. Toistaminen alkaa. Voit valita kuvaesityksen aikana kuultavan taustamusiikin kohdasta Digikuvat painikkeella OPTIONS ja valitsemalla sitten Kuvaesityksen musiikki. Kuvanlaatu saattaa vaikuttaa huonolta Digikuvat -toimintoa käytettäessä, sillä kuvat saattavat suurentua ruudulla. Kuvat eivät myöskään välttämättä täytä koko näyttöä kuvakoosta ja -suhteesta riippuen. Joidenkin kuvatiedostojen näyttäminen voi kestää jonkin aikaa käytettäessä Digikuvat - toimintoa. 39/81

40 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta Tiedostojen ja kansioiden nimissä voi käyttää UTF-8-merkkisarjaa. Kun televisio käyttää USB-laitteen tietoja, noudata seuraavia ohjeita: - Älä katkaise virtaa televisiosta tai kytketystä USB-laitteesta. - Älä irrota USB-kaapelia. - Älä irrota USB-laitetta. USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua. Sony ei vastaa tietojen häviämisestä eikä tallennusvälineille aiheutuneista vahingoista, jos vahingot ovat aiheutuneet television tai kytketyn laitteen toimintahäiriöstä. USB-toistoa tuetaan, jos kuvatiedoston muoto on jokin seuraavista: - JPEG (JPEG-muotoiset tiedostot, joiden tunniste on.jpg ja jotka ovat DCF 2.0- tai Exif muodossa) Kun liität televisioon Sonyn digikameran, valitse kameran USB-yhteystilaksi automaattinen tila tai massamuistitila. Katso lisätietoja kameran USB-yhteystiloista kameran käyttöohjeista. USB-toistoa tuetaan, jos äänitiedoston muoto on jokin seuraavista: - MP3-tiedostot (ilman tekijänoikeussuojausta, tarkenne.mp3 ). 40/81

41 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta USB-toistoa tuetaan seuraavissa videotiedostomuodoissa: - MPEG1 (tarkenne.mpg ) - MP4 (tarkenne.mp4 ) - DivX (tarkenne.avi ) USB Photo Viewer tukee FAT16- ja FAT32- tiedostojärjestelmää. BRAVIA TV tukee DivX -tiedostomuotoa. Kansioon voi tallentaa enintään 300 tiedostoa. Joitakin tiedostoja, muun muassa tietokoneessa muokattuja, ei voi niiden ominaisuuksien vuoksi kuitenkaan toistaa, vaikka niiden tiedostomuoto olisi tuettu. Seuraavasta WWW-sivustosta voit tarkistaa uusimmat tiedot yhteensopivista USB-laitteista. compatibility/ Valokuvien katselu Kuvakehys Voit näyttää valokuvan television näytöllä valitsemasi ajan. Sen jälkeen televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 1 Valitse valokuva. Voit valita valokuvan kytketystä USB-laitteesta. 2 Paina painiketta OPTIONS valitussa valokuvassa ja valitse sitten Kuvakehyksen kuva. 3 Palaa Koti-valikkoon painamalla toistuvasti painiketta RETURN. 41/81

42 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta 4 Valitse painikkeilla kohta Digikuvat ja valitse sen jälkeen Kuvakehys ja paina painiketta. Televisio siirtyy Kuvakehys-tilaan ja valitsemasi valokuva näkyy näytössä. Valokuvan näyttöajan asettaminen Paina painiketta OPTIONS, valitse kohta Kesto ja paina lopuksi painiketta. Valitse sen jälkeen näyttöaika ja paina painiketta. Laskuri näkyy näytössä. Kuvaesitys musiikilla Voit valita kuvaesityksen aikana soitettavan taustamusiikin. Paina painiketta OPTIONS, valitse sitten Lisää listaan ja paina. Käytä kohtaa Poista listalta poistaaksesi musiikkitiedostoja listalta ja kohtaa Kuvaesityksen musiikki selataksesi tai vaihtaaksesi musiikkitiedostojen järjestystä. Palaaminen XMB -tilaan Paina painiketta RETURN. Jos valokuva valitaan USB-laitteesta, laite on pidettävä kytkettynä televisioon. Jos Uniajastin on aktivoitu, televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 42/81

43 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa HDMI-ohjaus-toiminnon ansiosta televisio voi olla yhteydessä siihen kytkettyjen ja tämän ohjauksen kanssa yhteensopivien laitteiden kanssa HDMI CEC - toiminnon avulla (Consumer Electronics Control). Kun kytket televisioon esimerkiksi jonkin HDMIohjaus-yhteensopivan Sonyn laitteen (HDMIkaapeleilla), voit ohjata televisiota ja kytkettyä laitetta yhdessä. Varmista, että kytket laitteen oikein ja määritä tarvittavat asetukset. HDMI-ohjaus Kytkee kytketyt laitteet automaattisesti pois toiminnasta, kun siirrät television valmiustilaan kaukosäätimellä. Avaa television automaattisesti ja vaihtaa tulosignaalin lähteeksi televisioon kytketyn laitteen käynnistäessäsi sen toiston. Jos kytket toimintaan televisioon kytketyn audiolaitteen television ollessa toiminnassa, äänentoisto siirtyy television kaiuttimesta tähän audiolaitteeseen. Säätää kytketyn audiolaitteen äänenvoimakkuutta ( +/-) ja mykistää äänen ( ). 43/81

44 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa Seuraavilla painikkeilla voit käyttää kytkettyä Sony-laitetta, jossa on BRAVIA Sync -logo: - kytketyn laitteen käyttö suoraan. - SYNC MENU kytketyn HDMI-laitteen valikon näyttäminen television näytössä. Kun valikko on näkyvissä, voit liikkua valikkonäytöllä nuolipainikkeilla, painikkeella, väripainikkeilla sekä painikkeella RETURN. - Laitetta käytetään valitsemalla ensin kohta Laiteohjaus ja sen jälkeen haluttu vaihtoehto. - Mahdolliset ohjaustoiminnot on kuvattu lisälaitteen käyttöohjeessa. - Avaa XMB - tai television asetusten valikko valitsemalla TV-ohjaus. Jos television HDMI-ohjaus on valinnassa Päällä, myös kytketyn laitteen HDMI-ohjaus vaihtuu automaattisesti valintaan Päällä. 44/81

45 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa HDMI-ohjauksen kanssa yhteensopivan laitteen kytkeminen Kytke yhteensopiva laite ja televisio toisiinsa HDMIkaapelilla. Jos kytkettävä laite on audiolaite, muista kytkeä myös television ja audiojärjestelmän liitäntä DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) optisen audiokaapelin avulla (30). HDMI-ohjaus-asetusten määrittäminen HDMI-ohjaus-asetukset on määritettävä sekä televisiossa että kytketyssä laitteessa. Television asetukset on kuvattu kohdassa HDMIperusasetukset (66). Kytkettävän lisälaitteen asetukset on esitetty lisälaitteen käyttöohjeessa. 45/81

46 Liikkuminen television XMB -valikossa XMB (XrossMediaBar) -valikko sisältää BRAVIAtoiminnot ja ohjelmalähteiden luettelon. XMB valikosta voit valita helposti ohjelmointitoiminnot sekä säätää BRAVIA-televisiosi asetuksia. 1 Painikkeella HOME saat näkyviin XMB -valikon. 46/81

47 Liikkuminen television XMB -valikossa 2 Valitse ryhmä painikkeella. Asetukset Voit tehdä lisäasetuksia ja säätöjä. Digikuvat Voit katsella valokuvatiedostoja USBlaitteen kautta (39). Musiikki Voit kuunnella musiikkitiedostoja USBlaitteen kautta (39). Video Voit katsella videotiedostoja USB-laitteen kautta (39). Digitaaliset Voit valita digitaalisen kanavan, digitaalisen suosikkilistan (27) -järjestelmän ja digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) (25). Analogiset Voit valita analogisen kanavan. Muut tulot Voit valita televisioon kytketyn laitteen. Ulkoisen ohjelmalähteen nimeäminen on neuvottu kohdassa AV-esivalinta (65). 47/81

48 Liikkuminen television XMB -valikossa 3 Valitse haluamasi kohta painikkeilla ja paina sen jälkeen painiketta. 4 Noudata näytön ohjeita. 5 Voit poistua valikosta painamalla RETURNpainiketta. Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilanteesta. Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai eivät näy lainkaan. 48/81

49 Järjestelmäpäivitys Voit päivittää television järjestelmän USB-muistin avulla. Lisätietoja löytyy osoitteesta. 49/81

50 Käyttöopas Näyttää käyttöoppaan sisällön ruudussa. Käytä väripainikkeita liikkuessasi ruudulla. Paina valitaksesi ja paina sitten päästäksesi haluamaasi kohteeseen tai sovellukseen. 50/81

51 Kuva Kuvatila Valitsee kuvatilan. Kirkas: Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä. Vakio: Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa. Kuvatila asetetaan Näyttötilan valinta - asetusten mukaan. Kirkas ja Vakio ovat käytettävissä, kun Näyttötilan valinta -tilassa on valittu Omat asetukset. Taustavalo: Säätää taustavalon kirkkautta. Näytön kirkkauden vähentäminen alentaa virrankulutusta. Kontrasti Lisää tai vähentää kuvan kontrastia. Kirkkaus: Vaalentaa tai tummentaa kuvaa. Värikylläisyys: Lisää tai vähentää värin voimakkuutta. 51/81

52 Kuva Värisävy Vähentää tai lisää vihreän ja punaisen sävyjä. Kohtaa Värisävy voidaan säätää vain NTSCvärisignaalille (esim. amerikkalaiset videonauhat). Terävyys Terävöittää tai pehmentää kuvaa. Värilämpötila Säätää kuvan valkoisuutta. Kylmä: Antaa valkoiselle sinertävän sävyn. Neutraali: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn. Lämmin: Antaa valkoiselle kellertävän sävyn. Kohtaa Lämmin ei voi valita, kun Kuvatila on valinnassa Kirkas. 52/81

53 Kuva Kohinanvaimennus Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta), jos lähetyssignaali on heikko. Korkea/Keski/Matala: Säätää kohinanvaimennuksen tehoa. Pois: Kytkee Kohinanvaimennus -toiminnon pois päältä. MPEG-kohinanvaimennus Vähentää MPEG-muotoon pakatun kuvan kohinaa. Lisäasetukset Tästä kohdasta voit säätää kuva-asetuksia tarkemmin. Kontr. korostuksen lisäaset.: Säätää kohdat Taustavalo ja Kontrasti automaattisesti sopivimpiin asetuksiin näytön kirkkauden perusteella. Tämä asetus on erityisen tehokas tummia kohtauksia sisältävissä ohjelmissa parantaen tummien kohtausten kontrastia. Kirkkaudenrajoitin: Vähentää kirkkautta esimerkiksi kuvassa, jossa koko näyttö on valkoinen. 53/81

54 Kuva Värien elävyys: Kirkastaa värejä. Palautus Nollaa kaikki Kuva -valikon asetukset tehdasasetuksiin lukuun ottamatta Kuvatila - ja Näyttötila -asetuksia (vain PC-tila). Kohinanvaimennus ja "MPEGkohinanvaimennus" eivät ole käytettävissä, kun Kuvatila on valinnassa Digikuva. Lisäasetukset ei ole käytettävissä, kun Kuvatila on valinnassa Kirkas tai USBsyöttötiedoille (digikuva/musiikki). 54/81

55 Ääni Tehoste Äänitilan valinta. Dynaaminen: Parantaa äänen selkeyttä ja läsnäoloa, jolloin musiikki tuntuu realistisemmalta. Vakio: Parantaa äänen selkeyttä, yksityiskohtaisuutta ja läsnäolon vaikutelmaa Selkeä ääni: Selkeyttää puheäänen kuulumista. Surround Surround-tilan valinta. Surround: Surround-äänentoistoa varten (vain stereo-ohjelmat). Simuloitu stereo: Lisää monofonisiin ohjelmiin surround-ääntä jäljittelevän tehosteen. Pois: Normaalia monofonista tai stereofonista vastaanottoa varten. Diskantti Säätää korkeita ääniä. Basso Säätää matalia ääniä. Tasapaino Säätää vasemman ja oikean kanavan keskinäistä äänitasoa. Palautus Nollaa kaikki Ääni -valikon asetukset tehdasasetuksiin. 55/81

56 Ääni Kaksiääni Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereotai kaksikielisissä lähetyksissä. Stereo, Mono: Stereolähetykset. A/B/Mono: Kaksikielisissä lähetyksissä valitaan A äänikanavalle 1, B äänikanavalle 2 tai Mono monokanavalle, jos se on saatavilla. Jos valitset muun televisioon kytketyn laitteen, aseta Kaksiääni valintaan Stereo, A tai B. Autom. Tasosäätö Säilyttää tasaisen äänenvoimakkuuden tason myös silloin, kun äänitaso vaihtelee (esim. mainokset kuuluvat usein voimakkaammalla äänellä kuin ohjelmat). Äänenvoimakk. poikkeama Tästä kohdasta voit säätää äänenvoimakkuuden tason erikseen jokaiselle televisioon kytketylle laitteelle. 56/81

57 Ääni Kaiutin Kytkee television kaiuttimet päälle/pois päältä. Television kaiutin: Television kaiuttimet kytketään päälle, jotta television ääntä voidaan kuunnella television kaiuttimista. Äänijärjestelmä: Television kaiuttimet kytketään pois päältä, koska television ääntä halutaan kuunnella ainoastaan television äänilähtöliitäntöihin kytketyn ulkoisen äänilaitteen kautta. PC-äänitulo Valitsee kytketyn HDMI 1 -laitteen (33) (DVI- HDMI) tai tietokoneen äänen (34). Lisäasetukset Dynamiikka: Kompensoi eri kanavien väliset äänenvoimakkuustasojen erot (vain Dolby Digital -ääni). Vaikutus ei välttämättä toimi, tai se voi vaihdella ohjelmasta riippuen Dynamiikka - asetuksesta riippumatta. Optinen lähtö: Asettaa television DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitännästä tulevan äänisignaalin. Aseta valintaan Autom., kun kytket Dolby Digital -yhteensopivia laitteita. 57/81

58 Ääni Aseta valintaan PCM, kun kytket laitteita, jotka eivät ole Dolby Digital -yhteensopivia. Äänikanavien yhdistely: Asettaa monikanava äänen yhdistämismenetelmäksi kaksikanavaisen äänen. - Surround: Valitse tämä, kun haluat parhaan Surround-äänen tai käyttäessäsi Pro Logic - järjestelmällä varustettuja ulkopuolisia laitteita. - Stereo: Valitse tämä, jos haluat kuunnella stereoääntä. -asetukset eivät ole käytettävissä, jos Kaiutin - asetuksena on Äänijärjestelmä. Tehoste: -, Surround -, Diskantti -, Basso -, Tasapaino -, Palautus - ja Autom. Tasosäätö 58/81

59 Eko Virransäästö Valitsee virransäästötilan television energiankulutuksen vähentämiseksi. Standardi: Oletusasetukset. Vähennä: Vähentää television virrankulutusta. Kuva pois: Kytkee kuvan pois näkyvistä. Voit kuunnella ääntä kuvan ollessa poissa näkyvistä. Uniajastin Voit asettaa ajan, jonka jälkeen televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Kun Uniajastin -toiminto on käytössä, television etupaneelin (Uniajastin)-ilmaisin palaa oranssina. Jos katkaiset televisiosta virran ja kytket virran uudelleen, Uniajastin -toiminnon asetukseksi palaa Pois. Ruutuun tulee ilmoitus minuutti, ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Television valmiustila Valitsee ajan ( 1 h, 2 h tai 4 h ), jonka kuluttua televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos sitä ei tänä aikana käytetä. 59/81

INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas)

INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas) INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas) Kuvaruudulla näkyy käytössä oleva kanava ja joidenkin ääni- ja kuva-asetusten tila. Nykyinen ja seuraava -opas näyttää kunkin kanavan päivittäiset ohjelmatiedot

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 3 1.1 EasyLink 3 2 Asennus 4 2.1 Lue turvallisuusohjeet 4 2.2 TV-jalusta ja seinäkiinnitys 4 2.3

Lisätiedot

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija TOPFIELD CRC-2400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija Käyttäjän opas ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 11 Ominaisuudet 1 12 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 2 121 Etupaneeli 3

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42P3S http://fi.yourpdfguides.com/dref/784582

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42P3S http://fi.yourpdfguides.com/dref/784582 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys TOPFIELD TRC-2400 Käyttäjän opas Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500 Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Ominaisuudet...........................

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys TOPFIELD TRC-1400 Käyttäjän Viite Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys ii LUONNOS, EI LOPULLINEN! OHJEKIRJAN SISÄLTÖÖN VOI TULLA

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset.

Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset. Suomi-1 Huomautus Huomautus Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E Panasonic Nordic Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Ohjeessa olevat kuvat ovat suuntaa antavia esimerkkejä. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MALLI LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KÄYTTÖOHJE NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRILLINEN TV-VASTAANOTIN ASA CE-lauseke: SHARP Electronics (Europe) GmbH vakuuttaa täten, että langaton LAN USB -sovitin

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

E-MANUAL. Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

E-MANUAL. Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa E-MANUAL Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Malli Sarjanumero Sisältö e-manual-opas Näytä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE 1 Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten. 2 KIITOS, ETTÄ VALITSIT FINNSAT FSC 7200PVR:n FINNSAT FSC 7200PVR

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Kiitos kun valitsitte Finnsat digiboksin. Toivomme, että vietätte sen kanssa helposti viihdyttävää digiaikaa.

Kiitos kun valitsitte Finnsat digiboksin. Toivomme, että vietätte sen kanssa helposti viihdyttävää digiaikaa. Kiitos kun valitsitte Finnsat digiboksin. Toivomme, että vietätte sen kanssa helposti viihdyttävää digiaikaa. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit asentaa laitteen turvallisesti ja pitää sen parhaassa

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041 Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

C-8000 CX-CI. Käyttöohje Bruksanvisning

C-8000 CX-CI. Käyttöohje Bruksanvisning C8000 CXCI Digitaalinen vastaanotin kaapeliverkon kanaville Kiintolevytallennus Sisäinen CONAXkortinlukija Digital kabelmottagare Inspelning på hårddisk Inbyggd CONAXkortläsare Käyttöohje Bruksanvisning

Lisätiedot