Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10)"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Kaukosäätimen ja television painikkeet/merkkivalot Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10) Television katselu Television katselu...(15) Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen...(25) Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö...(27) Lisälaitteiden käyttö Lisälaitteiden kytkentä...(30) Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu...(32) Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta...(39) BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa...(43) 1/81

2 Sisällysluettelo MENU-toimintojen käyttö Liikkuminen television XMB -valikossa...(46) Asetukset Järjestelmäpäivitys...(49) Käyttöopas...(50) Kuva...(51) Ääni...(55) Eko...(59) Kuvasäädöt...(61) Perusasetukset...(64) Lisätietoja Vianmääritys...(77) 2/81

3 Kaukosäätimen painikkeet 1 Television valmiustila Kytkee television päälle valmiustilasta ja takaisin valmiustilaan. Mallista riippuen yksi virtapainike voi olla myös kaukosäätimen takana. 2 Kuvasuhde (21) 3 Digitaaliset suosikit -luettelo Voit tuoda määrittämäsi Digitaaliset suosikit - luettelon (27) näkyviin painamalla tätä painiketta. 4 / Info/tekstin paljastus Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot. 3/81

4 Kaukosäätimen painikkeet Analogisessa tilassa: Näyttää esimerkiksi valittuna olevan kanavan numeron ja kuvasuhteen. Teksti-TV-tilassa (18): Näyttää piilotetut tiedot (esim. tietovisan vastaukset). 5 6 OPTIONS (24)(37) Tällä painikkeella voit siirtyä erilaisiin katselutiloihin ja muuttaa/tehdä säätöjä ohjelmalähteen ja kuvasuhteen mukaisesti. 7 HOME (46) 8 Väripainikkeet (18)(28) 9 Numeropainikkeet 4/81

5 Kaukosäätimen painikkeet TV-tilassa: Kanavien valinta. Jos kanavan numero on 10 tai suurempi, syötä toinen ja kolmas numero nopeasti. Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroisen sivunumeron syöttäminen. 10 Tekstityksen asetukset Muuttaa tekstityksen kieltä (72) (vain digitaalitilassa). 11 AUDIO Tätä painamalla voit muuttaa kaksiäänitilaa (56). 12 PROG +/-/ / TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan. 5/81

6 Kaukosäätimen painikkeet Teksti-TV-tilassa (18): Valitsee seuraavan ( ) tai edellisen ( ) sivun. 13 +/- Äänenvoimakkuus 14 Äänen mykistäminen 15 Teksti-TV (18) 16 RETURN / Palauttaa katsellun valikon edelliselle näytölle. 17 GUIDE / EPG (Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas) (25) 18 DIGITAL Digitaalitila(15) ANALOG Analoginen tila (15) 19 SCENE Näyttötilan valinta (19) 20 i-manual Näyttää käyttöoppaan sisällön ruudussa. 6/81

7 Kaukosäätimen painikkeet 21 BRAVIA Sync : Tällä painikkeella voit käyttää televisioon kytkettyjä BRAVIA Sync - yhteensopivia laitteita. SYNC MENU: Näyttää kytkettyjen HDMI-laitteiden valikon. Kun katselet muiden tulosignaalien lähettämää kuvaa tai televisioohjelmia, painike tuo näkyviin HDMI-laitevalinnat. THEATRE: Voit asettaa Teatteritilan päälle tai pois päältä. Kun Teatteritila on asetettu päälle, elokuville optimoitu äänenlaatu (jos televisio on kytketty audiolaitteeseen HDMI-kaapelilla) ja kuvanlaatu asettuvat automaattisesti. 7/81

8 Kaukosäätimen painikkeet Jos katkaiset virran televisiosta, myös Teatteritila kytkeytyy pois päältä. Kun vaihdat Näyttötilan valinta -asetusta, Teatteritila kytkeytyy pois päältä automaattisesti. HDMI-ohjaus (BRAVIA Sync) on käytettävissä vain niiden kytkettyjen Sony-laitteiden kanssa, joissa on BRAVIA Sync-tai BRAVIA Theatre Sync -logo tai jotka ovat HDMI-ohjausyhteensopivia. 8/81

9 Kaukosäätimen painikkeet 22 tulosignaalin valinta TV-tilassa: Näyttää tulosignaalien luettelon. Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa PROG + ja AUDIO on kosketuspisteet. Kosketuspisteet helpottavat kaukosäätimen käyttöä televisiota katseltaessa. 9/81

10 Television painikkeet ja merkkivalot PROG 1 Virtapainike Kytkee television päälle ja pois päältä. Jos haluat kytkeä television kokonaan irti verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta. Kun televisioon kytketään virta, virran merkkivalo palaa vihreänä. 2 PROG +/-/ / TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan. 10/81

11 Television painikkeet ja merkkivalot PROG TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa ylös ( ) tai alas ( ). 3 +/-/ / TV-tilassa: Lisää (+) tai vähentää (-) äänenvoimakkuutta. TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa oikealle ( ) tai vasemmalle ( ). 4 / Ohjelmalähteen valinta / OK TV-tilassa: Valitsee television liitäntöihin kytketyn laitteen tulosignaalin (32). 11/81

12 Television painikkeet ja merkkivalot PROG TV-valikossa: Valitsee valikon tai valikon kohdan ja vahvistaa asetuksen. 5 (46) 6 Valotunnistin Älä laita mitään tunnistimen eteen, jotta sen toimintaan ei aiheudu häiriöitä (60). 7 Kaukosäätimen tunnistin Vastaanottaa kaukosäätimen infrapunasignaalit. Älä laita mitään tunnistimen eteen, sillä se voi vaikuttaa tunnistimen toimintaan. 12/81

13 Television painikkeet ja merkkivalot PROG 8 Kuva pois / Uniajastimen ilmaisin Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty pois (59). Palaa oranssinvärisenä, kun uniajastimen on asetettu (59). 9 Valmiustilan merkkivalo Merkkivalo on punainen, kun televisio on valmiustilassa. 10 Virran merkkivalo Merkkivalo on vihreä, kun televisioon on kytketty virta. 13/81

14 Television painikkeet ja merkkivalot PROG Tarkista, että televisiosta on kytketty virta pois ennen kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Jos virtajohto irrotetaan pistorasiasta silloin, kun televisioon on kytketty virta, merkkivalo voi jäädä palamaan, tai seurauksena voi olla toimintahäiriöitä. 14/81

15 Television katselu 1 Kytke televisioon virta painamalla television - painiketta. Kun televisio on valmiustilassa (television etupaneelin (valmiustila) -ilmaisin on punainen), voit kytkeä television päälle painamalla kaukosäätimen -painiketta. 2 Voit siirtyä digitaalisen ja analogisen tilan välillä painelemalla DIGITAL/ANALOG-painiketta. Saatavilla olevat kanavat riippuvat tilasta. 15/81

16 Television katselu 3 Valitse televisiokanava numeropainikkeilla tai painikkeella PROG +/-. Jos haluat valita numeropainikkeilla kanavan, jonka numero on 10 tai sitä suurempi, syötä toinen ja kolmas numero nopeasti. Digitaalisen kanavan valitseminen digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) avulla, katso (25). 16/81

17 Television katselu Digitaalitilassa Näkyviin tulee hetken ajaksi tietokuvake. Tietokuvake voi olla joku seuraavista. : Radiopalvelu : Salatut signaalit/tilauspalvelu : Useita äänikieliä saatavilla : Tekstitys saatavilla : Tekstitys saatavilla kuulovammaisia varten : Tämän ohjelman suositeltu alaikäraja (4-18 vuotta) : Katselun esto : Digitaaliohjelmalukko Muut toiminnot Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta, paina + (lisää)/ (vähentää). Kun haluat siirtyä ohjelmataulukkoon (vain analogisessa tilassa), paina. Valitse analoginen kanava painikkeilla ja paina sen jälkeen. Kun haluat käyttää digitaalisia suosikkeja (vain digitaalisessa tilassa), paina. Lisätietoja on sivulla (27). 17/81

18 Television katselu Teksti-TV:n käyttö Paina. Joka kerta painettaessa painiketta näytön tila vaihtuu peräjälkeen seuraavasti: Teksti-TV Teksti-TV televisiokuvan päällä (sekatila) Ei teksti-tv:tä (televisio poistuu teksti-tv-palvelusta) Valitse sivu numeropainikkeilla tai painikkeella /. Piilotetut tiedot saat näkyviin painamalla. Kun tekstisivun alareunassa on näkyvissä neljä värillistä palkkia, Fastext-toiminto on käytettävissä. Fastext-toiminnon avulla voit avata sivuja nopeasti ja helposti. Siirry sivulle painamalla vastaavaa väripainiketta. 18/81

19 Television katselu Näyttötilan valinta -tila Kun valitset haluamasi näyttötilan, tälle näyttötilalle optimaalinen äänen ja kuvan laatu asettuvat automaattisesti. 1 Paina kaukosäätimen SCENE-painiketta. 2 Valitse tila painamalla ja paina sitten. Elokuva: Tuottaa teatterinomaisen kuvan ja äänen. Urheilu: Tuottaa todenmukaisen kuvan, joka näytetään yhdessä tilaäänen kanssa. Digikuvat: Tuottaa valokuvamaisen kuvan, jonka värit toistetaan oikein. Peli: Tuottaa laadukkaan äänen ja kuvan, jotka sopivat parhaiten pelaamiseen. Grafiikka: Pitkäaikaiseen katseluun soveltuva kuvanlaatu ja selkeät yksityiskohtaiset kuvat, jotka eivät rasita silmiä. Omat asetukset: Nykyiset käyttäjäasetukset. Autom. HDMI: Optimaalinen äänen ja kuvan laatu asettuvat automaattisesti tulolähteen mukaisesti. Tämä valinta ei mahdollisesti kuitenkaan vaikuta kuvan ja äänen laatuun millään tavalla riippuen kytketyistä laitteista. 19/81

20 Television katselu Jos valittuna on jokin esiohjelmoitu näyttötila, kuvavalikosta ei voi valita kuvatilaa, Omat asetukset -tilaa lukuun ottamatta - peruuta ensin esiohjelmoidun näyttötilan valinta. Kun otat käyttöön teatteritilan (7), Näyttötilan valinta -asetus vaihtuu automaattisesti valintaan Elokuva. 20/81

21 Television katselu Kuvasuhteen vaihtaminen manuaalisesti lähetykseen sopivaksi Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla toistuvasti painiketta. Smart* Laaja 4:3-kuvaa venytetään vaakasuunnassa 16:9- kuvaruutuun. Zoom* Tavalliset kuvasuhteen 4:3 lähetykset, joissa jäljitellään laajakuvavaikutelmaa. Kuvasuhteen 4:3 kuvaa venytetään siten, että se peittää koko näytön. 4/3 Elokuvalähetykset (letter box) oikeissa mittasuhteissa. Tavalliset kuvasuhteen 4:3 lähetykset (esim. eilaajakuva-tv) oikeissa mittasuhteissa. 21/81

22 Television katselu 14/9* Kuvasuhteen 14:9 lähetykset oikeissa mittasuhteissa. Näytön reunoissa on mustat palkit. Tekstitys* Elokuvalähetykset (letter box) näytetään siten, että tekstitys näkyy ruudussa. Autom. Kun Kuvasuhde -asetuksena on Autom., kuvasuhde muuttuu automaattisesti lähetyssignaalin mukaan. * Osa kuvan ylä- ja alareunasta leikkautuu mahdollisesti pois. Joitakin kuvasuhteita ei ehkä voi valita signaalista riippuen. Osa merkeistä ja/tai kirjaimista ruudun ylä- ja alareunoissa voi jäädä näkymättömiin Smart - tilassa. 22/81

23 Television katselu Voit siirtää kuvaa pystysuunnassa, kun valitset asetukseksi Zoom, 14:9 tai Tekstitys. Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla (esim. tekstityksen vuoksi). 23/81

24 Television katselu Työkalut-valikon käyttö Painikkeella OPTIONS saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot katsellessasi televisio-ohjelmaa. (51) Kuva (55) Ääni (57) Kaiutin Lukitse/Poista lukitus (vain digitaalitilassa) Lukitse/Poista lukitus valittu kanava. Katso Katselun esto PIN-koodi (73). (73) Äänikieli (vain digitaalitilassa) (72) Tekstityksen asetukset (vain digitaalitilassa) (59) Uniajastin (59) Virransäästö Järjestelmätiedot (vain digitaalitilassa) Avaa järjestelmätietojen ikkunan. 24/81

25 Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen 1 Kun televisio on digitaalitilassa, paina GUIDE. 2 Suorita haluamasi toimenpide alla olevan taulukon tai televisioruudun ohjeiden mukaan. Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas (EPG) Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla. 25/81

26 Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen Katsella jotain ohjelmaa Valitse ohjelma painikkeilla sen jälkeen. Poistua EPG-oppaasta Paina GUIDE. ja paina Jos ohjelmille on valittu ikärajoitus, näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään PIN-koodia. Lisätietoja on kohdassa Katselun esto (73). 26/81

27 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Suosikkilistatoiminnon avulla voit laatia jopa neljä suosikkiohjelmalistaa. 1 Paina digitaalisessa tilassa. 2 Suorita haluamasi toimenpide alla olevan taulukon tai televisioruudun ohjeiden mukaan. Digitaaliset suosikit -luettelo Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla. 27/81

28 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Laatia Suosikit-luettelon ensimmäistä kertaa 1 Paina ja valitse Kyllä. 2 Valitse Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Valitse lisättävä kanava painikkeilla ja paina lopuksi. Suosikit-luetteloon tallennetut kanavat on merkitty sydämen kuvalla. 4 Lopeta asetusten tekeminen painamalla RETURN. Katsella jotain kanavaa 1 Selaa Suosikit-luetteloja painamalla keltaista painiketta. 2 Valitse kanava painikkeella ja paina sen jälkeen. Poistaa Suosikit-luettelon näkyvistä Paina RETURN. 28/81

29 Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö Lisätä tai poistaa kanavia parhaillaan muokattavasta Suosikit-luettelosta 1 Paina sinistä painiketta. 2 Valitse muokattava Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Valitse lisättävä tai poistettava kanava painikkeilla ja paina sen jälkeen. Poistaa kaikki kanavat nykyisestä Suosikitluettelosta 1 Paina sinistä painiketta. 2 Valitse muokattava Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta. 3 Paina sinistä painiketta. 4 Paina, valitse Kyllä ja vahvista lopuksi painamalla. 29/81

30 Lisälaitteiden kytkentä Televisioon voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita. Kytkentäkaapeleita ei toimiteta television mukana. (34) (34) (33) (36)(34) (33) (33) (33) (36) 30/81

31 Lisälaitteiden kytkentä (35) 2 (33) (36) (35) (37) 31/81

32 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Valitse videokanava analogiatilassa painikkeella PROG +/- tai numeropainikkeilla. Kytke kytkettyyn laitteeseen virta ja valitse sitten jokin seuraavista toiminnoista. Muut kytketyt laitteet Tuo esiin liitettyjen laitteiden luettelo painamalla. Valitse haluamasi ohjelmalähde painikkeilla ja paina sen jälkeen. (Korostettuna oleva kohde valitaan, jollei kahteen sekuntiin tehdä mitään toimintoja -painikkeiden painamisen jälkeen.) USB-laitteet (39) Automaattisesti viritetty videonauhuri 32/81

33 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Näytön symboli: Component Kuvaus: Liitäntään (30) kytketty laite. DVD-soitin jossa on komponenttiliitäntä Näytön symboli: HDMI1, HDMI2, HDMI3 tai HDMI4 Kuvaus: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 tai HDMI IN 4. Liitäntään (30), (30), (30) tai (31) kytketty laite. DVD-soitin Tietokone (HDMI-ulostulo) Blu-ray-soitin Digitaalinen videokamera Digitaalinen video- ja audiosignaali tulee kytketystä laitteesta. Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke DVI-liitäntä HDMI IN 1 -liitäntään DVI-HDMI-sovittimen kautta (lisävaruste) ja kytke sitten laitteen äänilähtöliitännät HDMI IN 1 -liitäntöjen äänituloliitäntöihin. Kytke HDMI IN 2 -liitäntään, jos haluat katsella digikuvia tai näyttökuvia tietokoneesta tai digitaalisesta videokamerasta. Näytön symboli: AV1 33/81

34 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kuvaus: Liitäntään (30) kytketty laite. Pelikonsolit DVD-soitin Dekooderi Näytön symboli: AV2 Kuvaus: Liittimeen (30) kytketty laite. Tallentava DVD-laite Kuvanauhuri Dekooderi Näytön symboli: PC Kuvaus: Liitäntään (30) on kytketty laite. On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua D- sub 15-liitäntäkaapelia (osanro , saatavilla Sonyn huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia. 34/81

35 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Näytön symboli: USB Kuvaus: Liitäntään (31) on kytketty laite. Digitaalinen videokamera Digitaalinen kamera USB-tallennusväline Voit katsella ja kuunnella Sonyn laitteilla tallennettuja kuva-/musiikki-/videotiedostoja (39). Näytön symboli: AV3 Kuvaus: Liitäntään (31) on kytketty laite. Pelikonsolit DVC-videokamera Kytke monolaitteet AV3 L-liitäntään. Varmista, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo. Suosittelemme Sonyn HDMI-kaapelin käyttämistä. Kun televisioon kytketään HDMI-yhteensopiva laite, laitteita voidaan ohjata yhteenkytkettyinä. Yhteysasetusten määrittely, katso (43). 35/81

36 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kytkettävä laite: Maksutelevisiomoduuli (CAM) (31) Toimenpiteet: Maksullisten Pay Per View-palveluiden käyttö. Lisätietoja löytyy CAM-moduulin mukana toimitetusta käyttöohjeesta. Katkaise television virta, kun työnnät CAM-kortin CAM-korttiaukkoon tai poistat sen siitä. CAM-toimintoa ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kytkettävä laite: Hi-Fi-äänentoistolaitteet (30) Toimenpiteet: Kytke audiolähtöliitäntöihin, kun haluat kuunnella television ääntä Hi-Fiäänentoistolaitteella. Ulkoisten kaiuttimien äänitasoa voi säätää kaukosäätimen äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla. Kytkettävä laite: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (30) Toimenpiteet: Käytä optista audiokaapelia. 36/81

37 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu Kytkettävä laite: Kuulokkeet (31) Toimenpiteet: Kytke liitäntään, kun haluat kuunnella television ääntä kuulokkeilla. Muut toiminnot Kun haluat: Palata normaaliin TV-tilaan Toimenpiteet: Paina DIGITAL/ANALOG. Työkalut-valikon käyttö Painikkeella OPTIONS saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot katsellessasi televisioon kytketyn laitteen lähettämää kuvaa. (51) Kuva (55) Ääni 37/81

38 Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu (57) Kaiutin (62) Vaakasiirto (vain PC-tulotilassa) (62) Pystysiirto (vain PC-tulotilassa) (59) Uniajastin (ei mahdollinen PC-tulotilassa) (59) Virransäästö 38/81

39 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta Voit katsella ja kuunnella Sonyn laitteilla tallennettuja kuva-/musiikki-/videotiedostoja USBkaapelin tai USB-tallennusvälineen kautta. 1 Kytke tuettu USB-laite televisioon. 2 Paina painiketta HOME. 3 Valitse painikkeiden avulla Digikuvat, Musiikki tai Video. 4 Valitse USB-laite painikkeilla ja paina painiketta. Näkyviin tulee tiedosto- tai kansioluettelo. 5 Valitse tiedosto tai kansio painamalla ja paina sitten. Kun valitset kansion, valitse tiedosto ja paina sitten. Toistaminen alkaa. Voit valita kuvaesityksen aikana kuultavan taustamusiikin kohdasta Digikuvat painikkeella OPTIONS ja valitsemalla sitten Kuvaesityksen musiikki. Kuvanlaatu saattaa vaikuttaa huonolta Digikuvat -toimintoa käytettäessä, sillä kuvat saattavat suurentua ruudulla. Kuvat eivät myöskään välttämättä täytä koko näyttöä kuvakoosta ja -suhteesta riippuen. Joidenkin kuvatiedostojen näyttäminen voi kestää jonkin aikaa käytettäessä Digikuvat - toimintoa. 39/81

40 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta Tiedostojen ja kansioiden nimissä voi käyttää UTF-8-merkkisarjaa. Kun televisio käyttää USB-laitteen tietoja, noudata seuraavia ohjeita: - Älä katkaise virtaa televisiosta tai kytketystä USB-laitteesta. - Älä irrota USB-kaapelia. - Älä irrota USB-laitetta. USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua. Sony ei vastaa tietojen häviämisestä eikä tallennusvälineille aiheutuneista vahingoista, jos vahingot ovat aiheutuneet television tai kytketyn laitteen toimintahäiriöstä. USB-toistoa tuetaan, jos kuvatiedoston muoto on jokin seuraavista: - JPEG (JPEG-muotoiset tiedostot, joiden tunniste on.jpg ja jotka ovat DCF 2.0- tai Exif muodossa) Kun liität televisioon Sonyn digikameran, valitse kameran USB-yhteystilaksi automaattinen tila tai massamuistitila. Katso lisätietoja kameran USB-yhteystiloista kameran käyttöohjeista. USB-toistoa tuetaan, jos äänitiedoston muoto on jokin seuraavista: - MP3-tiedostot (ilman tekijänoikeussuojausta, tarkenne.mp3 ). 40/81

41 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta USB-toistoa tuetaan seuraavissa videotiedostomuodoissa: - MPEG1 (tarkenne.mpg ) - MP4 (tarkenne.mp4 ) - DivX (tarkenne.avi ) USB Photo Viewer tukee FAT16- ja FAT32- tiedostojärjestelmää. BRAVIA TV tukee DivX -tiedostomuotoa. Kansioon voi tallentaa enintään 300 tiedostoa. Joitakin tiedostoja, muun muassa tietokoneessa muokattuja, ei voi niiden ominaisuuksien vuoksi kuitenkaan toistaa, vaikka niiden tiedostomuoto olisi tuettu. Seuraavasta WWW-sivustosta voit tarkistaa uusimmat tiedot yhteensopivista USB-laitteista. compatibility/ Valokuvien katselu Kuvakehys Voit näyttää valokuvan television näytöllä valitsemasi ajan. Sen jälkeen televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 1 Valitse valokuva. Voit valita valokuvan kytketystä USB-laitteesta. 2 Paina painiketta OPTIONS valitussa valokuvassa ja valitse sitten Kuvakehyksen kuva. 3 Palaa Koti-valikkoon painamalla toistuvasti painiketta RETURN. 41/81

42 Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta 4 Valitse painikkeilla kohta Digikuvat ja valitse sen jälkeen Kuvakehys ja paina painiketta. Televisio siirtyy Kuvakehys-tilaan ja valitsemasi valokuva näkyy näytössä. Valokuvan näyttöajan asettaminen Paina painiketta OPTIONS, valitse kohta Kesto ja paina lopuksi painiketta. Valitse sen jälkeen näyttöaika ja paina painiketta. Laskuri näkyy näytössä. Kuvaesitys musiikilla Voit valita kuvaesityksen aikana soitettavan taustamusiikin. Paina painiketta OPTIONS, valitse sitten Lisää listaan ja paina. Käytä kohtaa Poista listalta poistaaksesi musiikkitiedostoja listalta ja kohtaa Kuvaesityksen musiikki selataksesi tai vaihtaaksesi musiikkitiedostojen järjestystä. Palaaminen XMB -tilaan Paina painiketta RETURN. Jos valokuva valitaan USB-laitteesta, laite on pidettävä kytkettynä televisioon. Jos Uniajastin on aktivoitu, televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 42/81

43 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa HDMI-ohjaus-toiminnon ansiosta televisio voi olla yhteydessä siihen kytkettyjen ja tämän ohjauksen kanssa yhteensopivien laitteiden kanssa HDMI CEC - toiminnon avulla (Consumer Electronics Control). Kun kytket televisioon esimerkiksi jonkin HDMIohjaus-yhteensopivan Sonyn laitteen (HDMIkaapeleilla), voit ohjata televisiota ja kytkettyä laitetta yhdessä. Varmista, että kytket laitteen oikein ja määritä tarvittavat asetukset. HDMI-ohjaus Kytkee kytketyt laitteet automaattisesti pois toiminnasta, kun siirrät television valmiustilaan kaukosäätimellä. Avaa television automaattisesti ja vaihtaa tulosignaalin lähteeksi televisioon kytketyn laitteen käynnistäessäsi sen toiston. Jos kytket toimintaan televisioon kytketyn audiolaitteen television ollessa toiminnassa, äänentoisto siirtyy television kaiuttimesta tähän audiolaitteeseen. Säätää kytketyn audiolaitteen äänenvoimakkuutta ( +/-) ja mykistää äänen ( ). 43/81

44 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa Seuraavilla painikkeilla voit käyttää kytkettyä Sony-laitetta, jossa on BRAVIA Sync -logo: - kytketyn laitteen käyttö suoraan. - SYNC MENU kytketyn HDMI-laitteen valikon näyttäminen television näytössä. Kun valikko on näkyvissä, voit liikkua valikkonäytöllä nuolipainikkeilla, painikkeella, väripainikkeilla sekä painikkeella RETURN. - Laitetta käytetään valitsemalla ensin kohta Laiteohjaus ja sen jälkeen haluttu vaihtoehto. - Mahdolliset ohjaustoiminnot on kuvattu lisälaitteen käyttöohjeessa. - Avaa XMB - tai television asetusten valikko valitsemalla TV-ohjaus. Jos television HDMI-ohjaus on valinnassa Päällä, myös kytketyn laitteen HDMI-ohjaus vaihtuu automaattisesti valintaan Päällä. 44/81

45 BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjauksen kanssa HDMI-ohjauksen kanssa yhteensopivan laitteen kytkeminen Kytke yhteensopiva laite ja televisio toisiinsa HDMIkaapelilla. Jos kytkettävä laite on audiolaite, muista kytkeä myös television ja audiojärjestelmän liitäntä DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) optisen audiokaapelin avulla (30). HDMI-ohjaus-asetusten määrittäminen HDMI-ohjaus-asetukset on määritettävä sekä televisiossa että kytketyssä laitteessa. Television asetukset on kuvattu kohdassa HDMIperusasetukset (66). Kytkettävän lisälaitteen asetukset on esitetty lisälaitteen käyttöohjeessa. 45/81

46 Liikkuminen television XMB -valikossa XMB (XrossMediaBar) -valikko sisältää BRAVIAtoiminnot ja ohjelmalähteiden luettelon. XMB valikosta voit valita helposti ohjelmointitoiminnot sekä säätää BRAVIA-televisiosi asetuksia. 1 Painikkeella HOME saat näkyviin XMB -valikon. 46/81

47 Liikkuminen television XMB -valikossa 2 Valitse ryhmä painikkeella. Asetukset Voit tehdä lisäasetuksia ja säätöjä. Digikuvat Voit katsella valokuvatiedostoja USBlaitteen kautta (39). Musiikki Voit kuunnella musiikkitiedostoja USBlaitteen kautta (39). Video Voit katsella videotiedostoja USB-laitteen kautta (39). Digitaaliset Voit valita digitaalisen kanavan, digitaalisen suosikkilistan (27) -järjestelmän ja digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) (25). Analogiset Voit valita analogisen kanavan. Muut tulot Voit valita televisioon kytketyn laitteen. Ulkoisen ohjelmalähteen nimeäminen on neuvottu kohdassa AV-esivalinta (65). 47/81

48 Liikkuminen television XMB -valikossa 3 Valitse haluamasi kohta painikkeilla ja paina sen jälkeen painiketta. 4 Noudata näytön ohjeita. 5 Voit poistua valikosta painamalla RETURNpainiketta. Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilanteesta. Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai eivät näy lainkaan. 48/81

49 Järjestelmäpäivitys Voit päivittää television järjestelmän USB-muistin avulla. Lisätietoja löytyy osoitteesta. 49/81

50 Käyttöopas Näyttää käyttöoppaan sisällön ruudussa. Käytä väripainikkeita liikkuessasi ruudulla. Paina valitaksesi ja paina sitten päästäksesi haluamaasi kohteeseen tai sovellukseen. 50/81

51 Kuva Kuvatila Valitsee kuvatilan. Kirkas: Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä. Vakio: Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa. Kuvatila asetetaan Näyttötilan valinta - asetusten mukaan. Kirkas ja Vakio ovat käytettävissä, kun Näyttötilan valinta -tilassa on valittu Omat asetukset. Taustavalo: Säätää taustavalon kirkkautta. Näytön kirkkauden vähentäminen alentaa virrankulutusta. Kontrasti Lisää tai vähentää kuvan kontrastia. Kirkkaus: Vaalentaa tai tummentaa kuvaa. Värikylläisyys: Lisää tai vähentää värin voimakkuutta. 51/81

52 Kuva Värisävy Vähentää tai lisää vihreän ja punaisen sävyjä. Kohtaa Värisävy voidaan säätää vain NTSCvärisignaalille (esim. amerikkalaiset videonauhat). Terävyys Terävöittää tai pehmentää kuvaa. Värilämpötila Säätää kuvan valkoisuutta. Kylmä: Antaa valkoiselle sinertävän sävyn. Neutraali: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn. Lämmin: Antaa valkoiselle kellertävän sävyn. Kohtaa Lämmin ei voi valita, kun Kuvatila on valinnassa Kirkas. 52/81

53 Kuva Kohinanvaimennus Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta), jos lähetyssignaali on heikko. Korkea/Keski/Matala: Säätää kohinanvaimennuksen tehoa. Pois: Kytkee Kohinanvaimennus -toiminnon pois päältä. MPEG-kohinanvaimennus Vähentää MPEG-muotoon pakatun kuvan kohinaa. Lisäasetukset Tästä kohdasta voit säätää kuva-asetuksia tarkemmin. Kontr. korostuksen lisäaset.: Säätää kohdat Taustavalo ja Kontrasti automaattisesti sopivimpiin asetuksiin näytön kirkkauden perusteella. Tämä asetus on erityisen tehokas tummia kohtauksia sisältävissä ohjelmissa parantaen tummien kohtausten kontrastia. Kirkkaudenrajoitin: Vähentää kirkkautta esimerkiksi kuvassa, jossa koko näyttö on valkoinen. 53/81

54 Kuva Värien elävyys: Kirkastaa värejä. Palautus Nollaa kaikki Kuva -valikon asetukset tehdasasetuksiin lukuun ottamatta Kuvatila - ja Näyttötila -asetuksia (vain PC-tila). Kohinanvaimennus ja "MPEGkohinanvaimennus" eivät ole käytettävissä, kun Kuvatila on valinnassa Digikuva. Lisäasetukset ei ole käytettävissä, kun Kuvatila on valinnassa Kirkas tai USBsyöttötiedoille (digikuva/musiikki). 54/81

55 Ääni Tehoste Äänitilan valinta. Dynaaminen: Parantaa äänen selkeyttä ja läsnäoloa, jolloin musiikki tuntuu realistisemmalta. Vakio: Parantaa äänen selkeyttä, yksityiskohtaisuutta ja läsnäolon vaikutelmaa Selkeä ääni: Selkeyttää puheäänen kuulumista. Surround Surround-tilan valinta. Surround: Surround-äänentoistoa varten (vain stereo-ohjelmat). Simuloitu stereo: Lisää monofonisiin ohjelmiin surround-ääntä jäljittelevän tehosteen. Pois: Normaalia monofonista tai stereofonista vastaanottoa varten. Diskantti Säätää korkeita ääniä. Basso Säätää matalia ääniä. Tasapaino Säätää vasemman ja oikean kanavan keskinäistä äänitasoa. Palautus Nollaa kaikki Ääni -valikon asetukset tehdasasetuksiin. 55/81

56 Ääni Kaksiääni Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereotai kaksikielisissä lähetyksissä. Stereo, Mono: Stereolähetykset. A/B/Mono: Kaksikielisissä lähetyksissä valitaan A äänikanavalle 1, B äänikanavalle 2 tai Mono monokanavalle, jos se on saatavilla. Jos valitset muun televisioon kytketyn laitteen, aseta Kaksiääni valintaan Stereo, A tai B. Autom. Tasosäätö Säilyttää tasaisen äänenvoimakkuuden tason myös silloin, kun äänitaso vaihtelee (esim. mainokset kuuluvat usein voimakkaammalla äänellä kuin ohjelmat). Äänenvoimakk. poikkeama Tästä kohdasta voit säätää äänenvoimakkuuden tason erikseen jokaiselle televisioon kytketylle laitteelle. 56/81

57 Ääni Kaiutin Kytkee television kaiuttimet päälle/pois päältä. Television kaiutin: Television kaiuttimet kytketään päälle, jotta television ääntä voidaan kuunnella television kaiuttimista. Äänijärjestelmä: Television kaiuttimet kytketään pois päältä, koska television ääntä halutaan kuunnella ainoastaan television äänilähtöliitäntöihin kytketyn ulkoisen äänilaitteen kautta. PC-äänitulo Valitsee kytketyn HDMI 1 -laitteen (33) (DVI- HDMI) tai tietokoneen äänen (34). Lisäasetukset Dynamiikka: Kompensoi eri kanavien väliset äänenvoimakkuustasojen erot (vain Dolby Digital -ääni). Vaikutus ei välttämättä toimi, tai se voi vaihdella ohjelmasta riippuen Dynamiikka - asetuksesta riippumatta. Optinen lähtö: Asettaa television DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitännästä tulevan äänisignaalin. Aseta valintaan Autom., kun kytket Dolby Digital -yhteensopivia laitteita. 57/81

58 Ääni Aseta valintaan PCM, kun kytket laitteita, jotka eivät ole Dolby Digital -yhteensopivia. Äänikanavien yhdistely: Asettaa monikanava äänen yhdistämismenetelmäksi kaksikanavaisen äänen. - Surround: Valitse tämä, kun haluat parhaan Surround-äänen tai käyttäessäsi Pro Logic - järjestelmällä varustettuja ulkopuolisia laitteita. - Stereo: Valitse tämä, jos haluat kuunnella stereoääntä. -asetukset eivät ole käytettävissä, jos Kaiutin - asetuksena on Äänijärjestelmä. Tehoste: -, Surround -, Diskantti -, Basso -, Tasapaino -, Palautus - ja Autom. Tasosäätö 58/81

59 Eko Virransäästö Valitsee virransäästötilan television energiankulutuksen vähentämiseksi. Standardi: Oletusasetukset. Vähennä: Vähentää television virrankulutusta. Kuva pois: Kytkee kuvan pois näkyvistä. Voit kuunnella ääntä kuvan ollessa poissa näkyvistä. Uniajastin Voit asettaa ajan, jonka jälkeen televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Kun Uniajastin -toiminto on käytössä, television etupaneelin (Uniajastin)-ilmaisin palaa oranssina. Jos katkaiset televisiosta virran ja kytket virran uudelleen, Uniajastin -toiminnon asetukseksi palaa Pois. Ruutuun tulee ilmoitus minuutti, ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Television valmiustila Valitsee ajan ( 1 h, 2 h tai 4 h ), jonka kuluttua televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos sitä ei tänä aikana käytetä. 59/81

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY BRAVIA KDL-42EX410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3996537

Käyttöoppaasi. SONY BRAVIA KDL-42EX410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3996537 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

A-E7Z-100-21(1) LCD TV. Aloitusopas. Käyttöohje. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340

A-E7Z-100-21(1) LCD TV. Aloitusopas. Käyttöohje. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340 A-E7Z-100-21(1) LCD TV Käyttöohje Aloitusopas Television katselu Lisälaitteiden käyttö MENU-toimintojen käyttö Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340 Johdanto Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen. Lue

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

LCD TV. Käyttöohje A-EHJ-100-61(1) Aloitusopas. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja

LCD TV. Käyttöohje A-EHJ-100-61(1) Aloitusopas. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja A-EHJ-100-61(1) LCD TV Käyttöohje Aloitusopas Television katselu Lisälaitteiden käyttö MENU-toimintojen käyttö Lisätietoja KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A /

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Etupaneeli. Takapaneeli

Pakkauksen sisältö. Etupaneeli. Takapaneeli Pakkauksen sisältö Digisovitin Digisovitin Digisovitin Tarkista pakkauksen sisältö ennen kuin aloitat laitteen käytön. Mikäli jokin tuotteista puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY KDL-46V5610 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2161509

Käyttöoppaasi. SONY KDL-46V5610 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2161509 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY XEL-1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1108658

Käyttöoppaasi. SONY XEL-1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1108658 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning SE KDL-52W40xx KDL-52W42xx KDL-46W40xx KDL-46W42xx KDL-32W40xx KDL-32W42xx KDL-40E40xx KDL-32E40xx KDL-37V47xx KDL-32V45xx KDL-32V47xx KDL-26V45xx

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

A-E7Z-100-22(1) LCD TV. Aloitusopas. Käyttöohje. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340

A-E7Z-100-22(1) LCD TV. Aloitusopas. Käyttöohje. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340 A-E7Z-100-22(1) LCD TV Käyttöohje Aloitusopas Television katselu Lisälaitteiden käyttö MENU-toimintojen käyttö Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340 Johdanto Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen. Lue

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

CINEMA SB100 aktiivinen soundbar -kaiutin

CINEMA SB100 aktiivinen soundbar -kaiutin CINEMA SB100 aktiivinen soundbar -kaiutin pikaopas Kiitos, että valitsit JBL -tuotteen Aktiivinen JBL Cinema SB100 soundbar -kaiutin on täydellinen integroitu äänijärjestelmä, joka parantaa televisio-ohjelmien

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Maxivision Go käyttöliittymän ohje

Maxivision Go käyttöliittymän ohje Maxivision Go käyttöliittymän ohje Rekisteröityminen käyttöliittymään Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnukset joilla kirjaudut my.maxivision.fi sivustolle. Syötä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

TF100C mini ALOITUSOPAS

TF100C mini ALOITUSOPAS TF100C mini ALOITUSOPAS Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. . 2 Turvallisuusohjeet Lue ja säilytä seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7. Malli: DPF307. Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7. Malli: DPF307. Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7 Malli: DPF307 p b Pb Free Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Tämän tuotteen valmistaja suorittaa koko ajan parannustoimenpiteitä, eikä vastaa tuotteen

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet Äänipalkki HT-ST3 Käyttöohjeet FI Sisällys Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Palkkikaiuttimen ja bassokaiuttimen yhdistäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot Äänen

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Calisto P240 USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen pikaoppaassa

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY KDL-32E4020

Käyttöoppaasi. SONY KDL-32E4020 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje DPF-427 1 Ohjeita luonnon suojelulle Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

Calisto P240-M. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240-M. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS TM Calisto P240-M USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240-M -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Calisto

Lisätiedot

Pikaohje Konftel 55Wx

Pikaohje Konftel 55Wx SUOMI Pikaohje Konftel 55Wx Konftel 55Wx on neuvotteluyksikkö, jonka voi kytkeä pöytäpuhelimeen, matkapuhelimeen ja tietokoneeseen. Se muuntaa viestintälaitteesi neuvottelupuhelimiksi varustettuna Konftelin

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä FI7211 Usein kysyttyä Transformer TF201:stä Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY KDL-40EX40B http://fi.yourpdfguides.com/dref/2791800

Käyttöoppaasi. SONY KDL-40EX40B http://fi.yourpdfguides.com/dref/2791800 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Suomi Conference phones for every situation Yleiskuva Kolme merkkivaloa Vihreä kytketty Punainen mykistetty Kolme kaiutinta Mikrofoni, 360 toimintasäde Kaapelin syvennys

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7 Äänipalkki Käyttöohjeet FI HT-ST7 Sisällys Asennus/Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot

Lisätiedot

QUICK GUIDE - RSE TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS Autossanne on ainutlaatuinen multimedialaitteisto. Takaistuimen viihdekeskuksen (Rear Seat Entertainment) myötä auton tavalliseen äänentoistolaitteistoon

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42C96HC http://fi.yourpdfguides.com/dref/784563

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42C96HC http://fi.yourpdfguides.com/dref/784563 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5 President Randy II Ohjekirjan versio: 3.5 Sisältö 1 Käyttöönotto 2 1.1 Radion asennus.................................... 2 2 Toiminnot 3 2.1 Näyttö.......................................... 4 2.2 Toimintokuvaukset...................................

Lisätiedot

Huom. Aseta paristot paikoilleen paristokotelon sisäpuolella olevien merkintöjen

Huom. Aseta paristot paikoilleen paristokotelon sisäpuolella olevien merkintöjen Käyttöohjeet Onnittelumme Easytip-yleiskaukosäätimen hankinnan johdosta. Tämä uusi kaukosäädin on suunniteltu ja valmistettu erityisellä huolella ja normaalikäytössä se tulee palvelemaan Sinua vuosikausia.

Lisätiedot

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Galaxis Digiboxin käyttäjäksi!...2 2. Digiboxin oikea sijoituspaikka...2 3. Digiboxin liittäminen televisioon:...3 3.1. Digiboxi + TV...3 3.2.

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100

Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4100 series Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MEDION MDT 1000. Löydät kysymyksiisi vastaukset MEDION MDT 1000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TOSHIBA 42RV625D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2367368

Käyttöoppaasi. TOSHIBA 42RV625D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2367368 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Marantz PMD661. Äänittäminen

Marantz PMD661. Äänittäminen 1 2 3 4 Marantz PMD661 Äänittäminen Laite on valmis äänittämään muutaman sekunnin kuluttua virran päälle kytkemisestä (right side 2). Äänitys käynnistyy Rec-painikkeella (top 8) ja loppuu Stop-painikkeella

Lisätiedot