01/2012. Yritysten työeläkemaksut vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "01/2012. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN"

Transkriptio

1 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2

3 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010 Sergei Lahti, Jukka Lampi ja Katariina Vapalahti Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

4 Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUS Puhelin: Sähköposti: Pensionsskyddscentralen PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Telefon: E-post: Finnish Centre for Pensions FI ELÄKETURVAKESKUS, FINLAND Telephone Erweko Painotuote Oy Helsinki 2012 ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

5 LUKIJALLE Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna Maksuihin sisältyy myös työntekijäin osuus. Tiedot perustuvat eläkevakuutusyhtiöiltä saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja eläkesäätiöiden ja -kassojen työnantajakohtaisiin tilinpäätöstietoihin ja eläkkeiden kustannustenjaon perusteena oleviin tietoihin. Tilaston sisältämät lopulliset vakuutusmaksutiedot on luokiteltu yrityksen koon ja toimialan mukaan. Tilastossa on myös tietoja yritysten lukumääristä, eläkemaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkevakuutusmaksuista sekä työnantajien vakuutusten jakautumisesta joko saman eläkelaitoksen sisällä tai useampaan eläkelaitokseen. Tilasto julkaistaan vuosittain. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuodelta Vastaavia tietoja on ollut saatavissa jo vuodelta 1991, mutta tuolloin tiedot eivät olleet täydellisiä. Vuonna 2007 tilasto muuttui merkittävästi aiempiin tilastoihin verrattuna. Muutokset johtuivat LEL-, TaEL- ja TEL-lakien yhdistymisestä TyEL-laiksi ja siirtymisestä vuosipalkkaan perustuvaan eläkkeen määräytymiseen vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen seurauksena. Vuoden 2008 tilastosta alkaen otettiin käyttöön uudet toimialaluokat. Toimialojen määrä on lisääntynyt ja toimialojen alaluokkia on jouduttu karsimaan julkaisusta taittoteknisistä syistä. Tilastoista on jätetty pois niiden toimialojen alaluokat, joissa työnantajien lukumäärä on alle sata. Vuosien Yritysten työeläkemaksut-tilastoissa oli eläkekassojen vakuutusmaksutuloissa virheellisesti mukana YEL:n mukaiset vakuutusmaksutulot. Korjatut keskimääräiset vakuutusmaksuprosentit ovat tilaston tekstiosioon lisätyssä taulukossa 1. Korjatut toimialakohtaiset tiedot vuosilta on julkaistu Excel-tiedostoina Yritysten työeläkemaksutilastojen Internet-julkaisujen yhteydessä (ETK.fi -> julkaisut -> tilastojulkaisut). Korjattuja toimialakohtaisia tietoja vuodelta 2007 ei ole saatavilla ohjelmamuutosten takia. Tilaston sisällöstä vastaavat tilastotutkija Jukka Lampi ja ATK-suunnittelija Sergei Lahti tilasto-osastolta sekä matemaatikko Katariina Vapalahti suunnitteluosastolta. Helsingissä helmikuussa 2012 Eläketurvakeskus

6

7 SISÄLTÖ LUKIJALLE Tilaston lähtötiedoista ja sisällöstä Vahvistettu työeläkeyhtiöiden vakuutusmaksutaso vuonna Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksut Tilapäisten työnantajien TyEL-vakuutusmaksu Toteutuneet vakuutusmaksut Työnantajien vakuutusten jakautuminen Tilastossa käytetyt tunnusluvut Tilastossa käytetyt symbolit...13 Taulukot...14

8 TAULUKKOLUETTELO 1 Työnantajien lukumäärä toimialan ja palkkasumman mukaan Vakuutusmaksuprosentit toimialan ja palkkasumman mukaan Maksuprosentin poikkeamat Palkkasumma 0 0,29 M /v Palkkasumma 0,3 1,99 M /v Palkkasumma 2,0 7,99 M /v Palkkasumma 8,0 26,99 M /v Palkkasumma vähintään 27,0 M /v Työkyvyttömyyseläkemaksuprosentin poikkeamat Maksuluokkamaksun osuus 0,001 0, Maksuluokkamaksun osuus 0,1 0, Maksuluokkamaksun osuus 0,5 0, Maksuluokkamaksun osuus 1, Työttömyyseläkemaksuprosentin poikkeamat Työnantajien lukumäärä toimialan ja vakuutusten lukumäärän ja eri eläkelaitoksiin jakautumisen mukaan...38

9 Yritysten työeläkemaksut vuonna Tilaston lähtötiedoista ja sisällöstä Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten vuonna 2010 maksamista lopullisista TyELvakuutusmaksuista toimialoittain työnantajan koon mukaan. Samalla työnantajalla saattaa olla useita eri vakuutuksia, ja näiden piiriin voi kuulua työntekijäryhmiä eri toimipaikoissa ja toimialoilla. Tällöin tilastossa on työnantajan toimialaksi valittu se toimiala, jolla työskentelee suurin osa henkilökunnasta. Tilaston lähtötietona on käytetty eläkelaitoksilta saatuja työnantajien vakuutuskohtaisia vakuutusmaksu- ja palkkasummatietoja. Eläkeyhtiöiden tiedot koostuvat sopimustyönantajien vakuutuskohtaisista tiedoista. Vakuutussopimuksettomista tilapäisistä työnantajista ei ole saatavissa vastaavia tietoja. Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevat tiedot on koottu niiden Eläketurvakeskukseen (ETK) toimittamista tilinpäätöstiedoista ja eläkkeiden kustannustenjaon perusteena olevista tiedoista. Työnantajien vakuutusten jakautumista koskevat tiedot taulukossa 6 ja työntekijöiden lukumäärät taulukossa 1 on saatu ansaintarekisteristä. Vakuutustiedot on yhdistetty työnantajakohtaisiksi tiedoiksi ETK:ssa. Yhdistely on tehty ensisijaisesti liike- ja yhteisötunnuksen perusteella ja toissijaisesti työnantajan virallisen nimen perusteella. Eläkelaitosten työnantajien vakuutussopimuskohtaisia tietoja vuodelta 2010 oli noin TyEL-vakuutuksesta, jotka jakaantuivat noin työnantajalle. Työntekijöitä näiden vakuutussopimusten piirissä oli noin Työnantajista 98 %:lla palkkasumma oli alle kaksi miljoonaa euroa ja näiden työnantajien palveluksessa työskenteli 49 % työntekijöistä. Työnantajista 0,1 %:lla palkkasumma oli vähintään 27 miljoonaa euroa ja näiden työnantajien palveluksessa työskenteli 22 % työntekijöistä. Työnantajien maksamien palkkojen yhteismäärä oli noin M. Tästä M eli vajaat 38 % olivat maksaneet työnantajat, joiden palkkasumma oli alle kaksi miljoonaa euroa, ja M eli reilut 29 % työnantajat, joiden palkkasumma oli vähintään 27 miljoonaa euroa. Tilapäisillä työnantajilla työskenteli vuonna työntekijää, joiden yhteenlaskettu palkkasumma oli 156,7 M. Kuviossa 1 on kuvattu työntekijöiden jakautumista palkkasummaltaan erikokoisten työnantajien yrityksiin.

10 8 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Kuvio 1. Työnantajien työntekijöiden lukumäärä työnantajan palkkasumman mukaan vuonna Työntekijöitä ,29 0,3 1,99 2,0 7,99 8,0 26,99 27,0 Työnantajan palkkasumma milj. euroa/vuosi

11 Yritysten työeläkemaksut vuonna Vahvistettu työeläkeyhtiöiden vakuutusmaksutaso Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksut Vahvistetun maksutason mukaiseksi keskimääräiseksi sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksuksi vuodelle 2010 oli arvioitu 22,0 % palkkasummasta ilman tilapäistä alennusta ja tilapäinen alennus mukaan lukien 21,6 %. Tähän sisältyi 1,3 % keskimääräinen työkyvyttömyyseläkeosa ja 0,3 % keskimääräinen hyvitys. Tilapäinen alennus vuonna 2010 oli 0,0 % 0,6 % työnantajan koosta riippuen. Pienille sopimustyönantajille (vuoden 2008 palkkasumma alle euroa) alennus oli 0,6 %. Suurille sopimustyönantajille (vuoden 2008 palkkasumma vähintään euroa) alennus oli sitä pienempi, mitä suurempi oli työnantajan vuoden 2008 palkkasumma, ja kun vuoden 2008 palkkasumma oli vähintään euroa, alennusta ei tullut ollenkaan. Lisäksi suurille sopimustyönantajille tuli alennuksia hoitokustannusosaan ja maksutappio-osaan. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus vakuutusmaksusta oli 4,5 % ja 53 vuotta täyttäneiden 5,7 % palkkasummasta. Pienen sopimustyönantajan työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyi kokonaan perusmaksun mukaan ja työttömyyseläkemaksuosuus kokonaismaksusta oli nolla. Suuren sopimustyönantajan työkyvyttömyyseläkemaksu perustuu osittain perusmaksuun ja osittain työkyvyttömyysriskistä määräytyvään maksuluokkamaksuun. Yrityksen maksuluokka ja näin ollen myös maksuluokkamaksu on sitä korkeampi, mitä enemmän yrityksessä on ollut työkyvyttömyystapauksia. Maksuluokkamaksun osuus koko työkyvyttömyyseläkemaksusta on sitä suurempi, mitä suurempi on yrityksen palkkasumma. Suurimmilla työnantajilla työkyvyttömyyseläkemaksu on kokonaan maksuluokkamaksua. Suuren sopimustyönantajan työttömyyseläkemaksu perustuu yrityksen todellisiin työttömyyseläkkeiden rahastoituihin kustannuksiin. Työnantajan omavastuuosuus työttömyyseläketapauksissa kasvaa tasaisesti 0 %:sta 100 %:in siten, että suurimmat työnantajat vastaavat 100 % työttömyyseläkkeestä aiheutuvasta rahastoidusta menosta ilman tulevia indeksitarkistuksia. 2.2 Tilapäisten työnantajien TyEL-vakuutusmaksu Vuonna 2010 vakuutussopimuksettomilta tilapäisiltä työnantajilta peritty TyEL-vakuutusmaksu oli 22,4 % palkoista. Maksu perittiin kaikkien työntekijöiden palkoista samansuuruisena prosenttina. Tilapäisen työnantajan maksuun ei tule tilapäistä alennusta eikä työnantajakohtaisia hyvityksiä. Maksu on heti lopullinen. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus vakuutusmaksusta oli 4,5 % ja 53 vuotta täyttäneiden 5,7 % palkkasummasta.

12 10 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 3 Toteutuneet vakuutusmaksut Kaikissa eläkelaitoksissa vakuutettujen työnantajien (pl. tilapäiset työnantajat) keskimääräinen lopullinen vakuutusmaksuprosentti vuodelle 2010 oli 21,2 % palkkasummasta. Toimialojen pääluokittain (A X) vakuutusmaksuprosentti vaihteli 20,4 %:sta 21,7 %:iin. Työnantajien työntekijöiltä perimät työntekijäin osuudet vakuutusmaksusta sisältyvät tämän tilaston vakuutusmaksuprosentteihin. Tilastoiduissa vakuutusmaksuissa on vähennetty yritysten saamat hyvitykset, ja vakuutusmaksu ei sisällä takautuviin vuosiin kohdistuvia korjauksia eikä laiminlyöntikorotuksia. Vakuutusmaksuihin ei sisälly työnantajien kustantamia vapaamuotoisia tai rekisteröityjä lisäeläkkeitä. Vakuutusmaksuissa on mukana myös TyEL-eläkesäätiöiden kannatusmaksut ja eläkekassojen TyEL-osastojen vakuutusmaksut. Eläkelaitosten kokonaismaksua laskettaessa AB-eläkesäätiöiden kannatusmaksuun on lisätty osastojen väliset sisäiset siirrot ja niistä on vähennetty palautukset työnantajille. Keskimääräiset toteutuneet vakuutusmaksut eläkelaitostyypeittäin vuonna 2010 olivat - Eläkeyhtiöissä 21,4 % - Eläkesäätiöissä 16,2 % - Eläkekassoissa 16,9 %. Maksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkemaksu, jossa on huomioitu tilapäinen alennus, oli keskimäärin 1,0 % (pääluokittain 0,5 % 1,5 %) ja työttömyyseläkemaksu keskimäärin -0,1 % (pääluokittain -0,2 % 0,0 %). Työkyvyttömyyseläkemaksussa olivat mukana työeläkevakuutusyhtiöissä vakuutetuista työnantajista ne, joilla työkyvyttömyyseläkemaksussa oli maksuluokkaan perustuvaa osuutta, sekä kaikki eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa vakuutetut työnantajat. Työttömyyseläkemaksussa olivat mukana työeläkevakuutusyhtiöissä vakuutetuista työnantajista ne, jotka työttömyyseläkkeiden maksun suhteen olivat omavastuumaksun piirissä, sekä kaikki eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa vakuutetut työnantajat. Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksuosat lasketaan tilastossa pääasiassa eläkkeitä varten kerättyjen rahastojen muutoksesta ja vuosittaisesta rahastoidusta eläkemenosta. Tilapäinen alennus kohdistui periaatteessa maksun työttömyyseläkeosaan. Teknisistä syistä alennus sisällytettiin kuitenkin maksun työkyvyttömyyseläkeosaan. Työttömyyseläke on poistumassa oleva eläke-etuus, ja työttömyyseläkemaksu on jo muutaman vuoden ajan ollut lähellä nollaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden työnantajat on jaettu työkyvyttömyyseläkemaksutaulukoihin työkyvyttömyyseläkemaksun maksuluokkaan perustuvan osuuden perusteella. Maksuluokkaan perustuvaa osuutta oli työnantajilla, joiden vuoden 2008 palkkasumma oli yli euroa. Makuluokkaan perustuva osuus on hyvin pieni (osuuden kerroin lähellä nollaa) työnantajilla, joiden 2008 palkkasumma oli vain vähän suurempi kuin euroa. Työkyvyttömyyseläkemaksu oli pelkkää maksuluokkaan perustuvaa osuutta (osuuden kerroin 1) työnantajilla, joiden vuoden 2008 palkkasumma oli vähintään euroa. Koska eläkesäätiöiden ja eläkekassojen työkyvyttömyyseläkemaksu ei perustu maksuluokkamalliin, on eläkesäätiöiden ja eläkekassojen maksuluokkamaksuun perustuvaksi osuudeksi keinotekoisesti määritelty työnantajan palkkasumman osuus koko eläkesäätiön tai eläkekassan palkkasummasta.

13 Yritysten työeläkemaksut vuonna Taulukkoon 1 on koottu lopulliset TyEL:n keskimääräiset vakuutusmaksuprosentit vuosina työnantajan koon mukaan luokiteltuina. Taulukko 1. Keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksuprosentti työnantajan koon mukaan vuosina Vuosi Työnantajan koko vakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumman mukaan Kaikki TyEL- Palkkasumma milj. euroa/vuosi työnantajat 0 0,29 0,3 1,99 2,0 7,99 8,0 26,99 27, , ,0 (21,1) 21,0 (21,1) 20,8 20,8 (20,9) 21,8 21, ,2 (21,3) 21,2 (21,3) 21,0 21,2 (21,3) 21,1 21,1 (21,2) ,5 21,4 20,8 21,2 21,0 21,2 Vuosien Yritysten työeläkemaksut-tilastoissa oli virheellisiä maksuprosentteja: eläkekassojen vakuutusmaksutulossa oli mukana YEL:n mukaiset vakuutusmaksutulot. Virheelliset maksuprosentit näkyvät suluissa. Vuodelta 2007 taulukossa on vain kaikkien työnantajien maksuprosentti, koska vuoden 2007 tilastossa käytettiin eri palkkasummaluokittelua. Keskimääräisen maksuprosentin lisäksi julkaisu sisältää tilastotietoja maksuprosentin hajonnasta erikokoisilla työnantajilla. Kuvioon 2 on koottu joidenkin toimialojen vakuutusmaksupoikkeamia. Kuviossa 3 on esitetty TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa eräillä päätoimialoilla vuonna Kuvio 2. Vakuutusmaksujen poikkeaminen keskimääräisestä 21,16 %:sta eräillä päätoimialoilla vuonna Tukku- ja vähittäiskauppa; moottriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Informaatio ja viestintä Rahoitustoiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Kuljetus ja varastointi Teollisuus Taiteet, viihde ja virkistys Muu palvelutoiminta Kiinteistöalan toiminta Koulutus Maa-, metsä- ja kalatalous Majoitus- ja ravitsemistoiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta -0,72-0,37-0,14 0,00 0,07 0,16 0,17 0,18 0,18 0,20 0,23 0,36 0,37 0,41 Rakentaminen 0,44-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

14 12 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Kuvio 3. Työkyvyttömyyseläkemaksu eräillä päätoimialoilla vuonna 2010 yrityksissä, joilla työkyvyttömyyseläkemaksuun sisältyy maksuluokkaan perustuvaa osuutta. Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Teollisuus Maa-, metsä- ja kalatalous Majoitus- ja ravitsemistoiminta Muu palvelutoiminta Rahoitustoiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Kiinteistöalan toiminta Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Informaatio ja viestintä Taiteet, viihde ja virkistys 1,48 1,35 1,17 1,10 1,05 1,01 0,96 0,94 0,91 0,88 0,82 0,71 0,67 0,58 0,54 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 Keskimäääräinen työkyvyttömyyseläkemaksuosa 1,02 %

15 Yritysten työeläkemaksut vuonna Työnantajien vakuutusten jakautuminen Taulukossa 6 on tilastotietoa työnantajien vakuutusten jakautumisesta joko saman eläkelaitoksen sisällä tai useampaan eläkelaitokseen vuonna Työnantajista 94,2 prosentilla oli vain yksi vakuutus, 1,6 prosentilla on useampia kuin yksi vakuutus samassa eläkelaitoksessa ja 4,2 prosentilla oli useampia kuin yksi vakuutus jaettuna vähintään kahteen eri eläkelaitokseen. Taulukon vakuutuksia koskevat tiedot on koottu ansaintarekisteristä. Rekisteristä saatuihin vakuutustietoihin on yhdistetty eläkelaitoksilta saadut vakuutuskohtaiset palkkasummatiedot. Kahden tietolähteen yhdistelyn seurauksena saadut työnantajien lukumäärät ja palkkasummat eivät täysin vastaa muiden taulukoiden tietoja. 5 Tilastossa käytetyt tunnusluvut Vakuutusmaksun painotettu keskiarvo on Σ t i p = Σ mi, missä t i = työnantajan i vakuutusmaksu tietyssä toimiala- ja euro-/lukumääräluokassa m i = työnantajan i palkkasumma tietyssä toimiala- ja euro-/lukumääräluokassa. Vakuutusmaksun painotettu keskipoikkeama on Σ p i - p m i d =, Σ m i missä p i = työnantajan i vakuutusmaksuprosentti tietyssä toimiala- ja euro/lukumääräluokassa. 6 Tilastossa käytetyt symbolit - ei ilmoitettavaa.. tietoa ei julkaista tapausten vähyyden vuoksi. tapausten esiintyminen loogisesti mahdotonta

16 14 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 1 Työnantajien lukumäärä toimialan ja palkkasumman mukaan vuonna 2010 Palkkasumma (milj. euroa/vuosi) Toimiala 0 0,29 0,3 1,99 2,0 7,99 8,0 26,99 27,0 Kaikki A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys F Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta

17 Yritysten työeläkemaksut vuonna Työnantajien lukumäärä toimialan ja palkkasumman mukaan vuonna 2010 Palkkasumma (milj. euroa/vuosi) Toimiala 0 0,29 0,3 1,99 2,0 7,99 8,0 26,99 27,0 Kaikki K Rahoitustoiminta 64 Rahoituspalvelut 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkäripalvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut S Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon Kaikki Palkkasumma (milj.euroa/vuosi) Työntekijöiden lukumäärä

18 16 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 2 Vakuutusmaksuprosentit toimialan ja maksun perusteena olevan palkkasumman mukaan vuonna 2010 Palkkasumma (milj. euroa/vuosi) Toimiala 0 0,29 0,3 1,99 2,0 7,99 8,0 26,99 27,0 Kaikki A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys F Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta 21,55 21,53 21, ,52 21,54 21, ,54 21,57 21,54 21, ,52 21,35 21, ,32 21,53 21,49 21,49 21,64-21,55 21,53 21,46 21, ,47 21,44 21,40 21,26 21,48 21,24 21,33 21,54 21,30 21,15 21,36 21,73 21,45 21,44 21,46 20, ,24 21,27 21,40 21, ,24 21,38 21,32 21, ,44 21,37 21,44 21,43 22, ,64 21,47 21,46 21,00 22,19 21,74 21,78 21,37 21,38 21,25 20,74-21,17 21,54 21,27 21,29 21,58 20,37 21,00 21,44 21,32 20,97 21, ,17 21,20 21,46 21,37 21,51 22,81 21,70 21,58 21,25 21,26 21, ,92 21,46 21,46 21,34 21,67 20,62 21,37 21,27 21,37 21,26 21,26 20,76 20,87 21,30 21,40 21,36 21, ,66 21,43 21,42 21,33 21,36 20,23 20,92 21,46 21,32 21,53 21,81-21,60 21,45 21,47 21,41 21,09 21,12 21,22 21,45 21,26 20,31 21,32-21,12 21,50 21,36 21, ,39 21,53 21,50 21,42 21,39 22,28 21,81 21,37 21,31 21,04 21,11 20,96 21,07 21,50 21,46 21,10 21,07-21,31 21,46 21, ,42 21,51 21,44 21,08 21,07-21,27 21,54 21,53 21,45 21,57 21,88 21,60 21,58 21,55 21,45 21,53 21,69 21,58 21,33 21,53 21,61 21,63 22,02 21,81 21,53 21,52 21,43 21,55 21,95 21,57 21,48 21,40 18,22 20,40 19,98 20,44 21,54 21,42 21,16 21, ,47 21,46 21,40 16,62 19,48 20,20 19,87 21,46 21,39 20,38 20,62 19,87 20,66 21,54 21,48 21,35 21,57 20,98 21,32 21,55 21,52 21,39 21, ,61 21,44 20,98 20,92 20,59-20,82 21,47 21,49 21,39 21,57 16,66 20,49 21,52 21,47 21, ,92 21,53 21,49 21,31 21,63 21,62 21,53 21,43 21,44 21,29 21, ,46 21,54 21,51 21,33 21, ,54 21,52 21,46 21,33 20,79 20,12 20,79 21,51 21,24 21,17 20, ,89 21,50 21,52 21, ,48 21,55 21,30 21,22 20,96 20,94 21,00 21,53 21,54 21,39 21,04 21,04 21,24 21,55 21,48 21,53 20,97-21,31

19 Yritysten työeläkemaksut vuonna Vakuutusmaksuprosentit toimialan ja maksun perusteena olevan palkkasumman mukaan vuonna 2010 Palkkasumma (milj. euroa/vuosi) Toimiala 0 0,29 0,3 1,99 2,0 7,99 8,0 26,99 27,0 Kaikki K Rahoitustoiminta 64 Rahoituspalvelut 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkäripalvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut S Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon Kaikki 21,21 21,12 20,90 20,90 21,05 21,02 21,08 20,95 20,93 20,85 20,79 20,85 21,40 21,42 20,25 21,06 21,63 21,38 21,46 21,36 21, ,32 21,42 21,35 21,31 21,31-21,36 21,52 21,51 21,04 21,15 20,54 21,23 21,53 21,50 19,79 21,37 20,64 21,02 21,56 21,59 21,39 21, ,49 21,50 21,50 21,28 21,04 20,27 21,19 21,46 21,40 21, ,00 21,52 21,50 21, ,42 21,53 21,56 21, ,52 21,58 21, ,60 21,48 21,48 21,43 21,39 21,83 21,57 21,47 21,41 21,56 21,43-21,45 21,09 21,55 21,53 21,47 21,29 21,46 21,50 21,48 20,93 21,07-21,26 21,61 21,58 20,91 21, ,50 21,55 21,54 21, ,03 21,79 21,55 21,06 21,46 21,46-21,34 21,48 20,98 21,43 21, ,17 21,51 21,34 21,39 21,35 21,45 21,39 21,53 21,54 21,39 21,29 18,95 21,16 21,50 21,52 21,36 21,14 18,62 20,66 21,58 21,55 21,39 21, ,50 21,53 21,51 21,48 21,08-21,46 21,55 21,51 21,40 20, ,34 21,57 21,53 21, ,31 21,46 21, ,47 21,56 21,51 21, ,52 21,49 21,37 21,18 20, ,34 21,48 21,35 21,16 21, ,35 21,52 21,47 21, ,63 21,53 21,50 21, ,68 21, ,61 21, ,61 21,44 21, ,39 21, ,66 21,50 21,44 20,82 21,15 20,96 21,16

20 18 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 3 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2010 Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu,% A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys F Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta ,4 0,9 3,3 93,3 0,1-0,0 0,12 21, ,6 0,9 3,7 92, ,12 21, ,0 0,7 2,6 94,5 0,2-0,1 0,11 21, ,5 3,7 2,5 90,1 1, ,33 21, ,5 0,8 3,0 93,4 0, ,21 21, ,7 0,9 3,0 93, ,13 21, ,0 1,0 3,8 92,3 0,7 0,1 0,1 0,57 21, ,8 0,8 3,8 93,1 0, ,37 21, ,0 0,7 3,6 79,3 14, ,57 21, ,4 1,2 3,7 74,4 17, ,31 21, ,1 3,1 10,2 83, ,21 21, ,0 1,3 9,2 86,2 0,1-0,2 0,34 21, ,4 1,4 14,2 78,4 2,7 1,4 0,7 0,62 21, ,5 0,9 3,7 77,3 15,5 0,1-0,74 21, ,3 0,9 3,5 41,9 50,7 1,8-0,79 21, ,7 1,5 1,9 81,2 13,5-0,2 0,39 21, ,4 3,2 10,6 81,1 1,6 0,2-0,70 21, ,3 1,6 31,7 61,8 1, ,81 21, ,9 0,8 3,6 93,3 0,3-0,0 0,26 21, ,6 0,7 3,6 22,8 70, ,23 20, ,4 0,9 12,7 84, ,33 21, ,4 0,8 2,4 33,6 61,5 0,3-0,68 20, ,8-8,3 87,8 0,6 0,6-0,58 21, ,7 1,8 3,1 77,2 14,3 0,4 0,4 0,34 21, ,7 0,7 2,9 74,6 20, ,62 21, ,9 0,9 4,0 94, ,22 21, ,6 0,7 14,0 83,1 0,4 0,1 0,1 0,53 21, ,0 1,3 4,3 57,5 35,5 0,3-0,29 21, ,0 1,0 2,9 95, ,27 21, ,3 2,6 3,9 92, ,17 21, ,2 0,3 2,7 89,4 6, ,27 21, ,7 1,2 4,7 91,2 0,2 0,1 0,0 0,24 21, ,0 1,1 4,4 91,0 0,2 0,1 0,1 0,19 21, ,1 1,1 9,0 86,2 0,4 0,2-0,51 21, ,4 1,1 4,4 91,9 0,1 0,0 0,0 0,21 21, ,2 0,4 1,0 3,7 93,4 0,2 0,1 1,89 20, ,1 0,8 3,2 94,6 0,3 0,0 0,0 0,39 21, ,4 0,3 0,7 1,9 18,6 76,9 0,2 2,88 19, ,2 0,4 1,5 11,8 84,9 0,1 0,1 1,49 20, ,3 0,6 2,2 95,5 0,3 0,0 0,0 0,66 21, ,3 0,9 4,3 93,4 0,0 0,0 0,0 0,21 21, ,2 1,1 9,6 11,2 75, ,67 20, ,6 0,2 0,7 3,5 93,3 0,5 0,2 2,03 20, ,7 1,1 25,1 72, ,09 21, ,7 1,3 4,0 92,7 0,2 0,0 0,1 0,20 21, ,9 2,4 6,0 88,3 0,2-0,1 0,28 21, ,5 1,1 3,7 93,4 0,2 0,0 0,1 0,18 21,54

21 Yritysten työeläkemaksut vuonna Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2010 Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu, % J Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta K Rahoitustoiminta 64 Rahoituspalvelut 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkäripalvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut S Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon Kaikki ,0 0,6 1,4 11,6 84,3 0,0 0,1 0,88 20, ,7 1,0 2,0 26,8 68, ,74 20, ,1 1,3 5,0 89,3-0,2 0,2 0,19 21, ,9-4,3 33,2 60, ,44 21, ,8 0,7 2,5 74,0 21,0 0,0 0,0 0,33 21, ,5 0,4 1,8 94,3 1, ,31 21, ,5 1,3 16,5 27,9 51,6 0,1-0,48 21, ,5 0,9 2,3 35,1 59,0 0,2-0,38 20, ,8 3,8 7,7 86,9 0, ,38 21, ,3 1,2 4,3 90,5 0, ,36 21, ,1 1,1 5,0 91,5 0,2 0,0-0,27 21, ,2 1,0 2,8 73,7 20,2 0,0 0,1 0,43 21, ,4 0,5 1,3 34,9 61,9-0,1 0,70 21, ,6 1,4 5,1 90,5 0,2-0,1 0,20 21, ,4 1,2 2,7 69,8 23,8-0,0 0,44 21, ,2 0,9 2,6 32,7 60, ,46 21, ,3 1,1 4,5 91,9 0,1 0,1-0,23 21, ,0 0,9 5,4 90,5 0,1-0,1 0,14 21, ,6 1,0 2,1 95, ,10 21, ,1 0,8 4,7 92,0 0,2 0,1 0,1 0,31 21, ,6 1,2 3,6 93,4 0, ,25 21, ,4 0,7 3,8 91,7 0,1 0,2-0,19 21, ,5 0,7 3,0 76,5 17, ,38 21, ,4 0,6 2,1 94,4 0,3-0,3 0,46 21, ,6 1,1 8,0 89,0 0,2 0,1 0,1 0,40 21, ,5 1,0 3,4 92,8 0,2-0,2 0,38 21, ,0 0,2 1,4 79,9 16, ,41 21, ,7 0,6 3,3 94,1 0, ,40 21, ,1 0,8 1,9 72,6 23,6 0,0 0,0 0,58 21, ,3 0,4 1,7 6,8 89,5 0,1 0,0 1,20 20, ,8 0,5 2,3 96,3 0, ,17 21, ,0 1,2 2,2 95,2 0,2-0,1 0,20 21, ,3 0,7 2,6 94,9 0,5-0,0 0,29 21, ,1 0,8 3,5 94,3 0, ,27 21, ,4 2,4 3,0 91,6 0, ,11 21, ,4 0,8 2,8 94,7 0,2-0,0 0,14 21, ,5 0,8 3,0 94,3 0,4-0,0 0,38 21, ,5 0,8 3,1 94,3 0,3-0,0 0,32 21, ,0 0,4 1,4 7,4 89, ,14 20, ,7 1,3 5,9 91,1 0, ,25 21, ,6 1,0 3,3 91,0 0,1-0,1 0,16 21, ,6 1,0 3,3 91,0 0,1-0,1 0,16 21, ,0-98, ,12 21, ,2 1,2 4,2 91,3 0, ,10 21, ,9 0,7 2,4 63,9 30,9 0,1 0,1 0,69 21,16

22 20 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu,% A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys F Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I 3.1 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2010 Palkkasumma 0 0,29 milj. euroa/vuosi 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta ,6 0,9 3,7 92,8 0,1-0,0 0,13 21, ,7 0,9 3,7 92, ,14 21, ,2 0,8 3,7 93,1 0,2-0,1 0,11 21, ,6 3,9 2,6 90, ,35 21, ,0 0,8 3,3 92, ,15 21, ,2 0,8 3,4 92, ,15 21, ,5 1,2 5,3 90,8 0,1 0,0 0,1 0,23 21, ,7 0,7 4,7 92,7 0, ,15 21, ,0 1,2 5,1 91, ,21 21, ,8 1,4 4,1 75,7 15, ,39 21, ,9 3,9 10,4 81, ,22 21, ,3 1,5 6,0 88,8 0,3-0,1 0,34 21, ,4 1,4 6,8 90, ,18 21, ,4 1,6 4,8 90,1 0, ,27 21, ,9 1,8 8,2 89, ,15 21, ,2 0,7 5,5 91, ,4 0,20 21, ,1 2,1 5,2 72,1 17, ,61 21, ,2-4,8 92, ,16 21, ,6 1,1 5,2 91,0 0,0-0,0 0,19 21, ,7 0,4 6,7 75,6 12, ,50 21, ,5 1,7 5,8 89, ,49 21, ,1 2,1 5,9 89, ,25 21, ,0-6,9 89, ,19 21, ,7 2,5 8,0 84,6 0,6-0,6 0,22 21, ,2 1,1 4,4 92,0 0, ,17 21, ,1 1,1 5,0 92, ,15 21, ,7 0,8 4,1 92,9 0,4-0,1 0,16 21, ,7 1,7 5,0 91, ,32 21, ,3 1,5 3,5 93, ,15 21, ,1 1,4 4,9 91, ,11 21, ,3 1,3 3,0 94, ,16 21, ,0 1,2 4,4 91,2 0,2 0,1 0,0 0,16 21, ,3 1,3 4,7 90,3 0,2 0,1 0,1 0,15 21, ,8 0,7 2,1 92,9 0, ,28 21, ,7 1,1 4,4 91,6 0,1 0,0 0,0 0,16 21, ,8 1,1 5,7 91,2 0,1 0,0 0,1 0,20 21, ,2 0,8 3,6 94,2 0,1 0,1 0,0 0,14 21, ,5 1,3 4,5 91,6 0,1-0,1 0,21 21, ,6 1,2 3,8 93,1 0,2 0,0 0,1 0,22 21, ,5 1,0 3,8 93,7 0,0 0,0 0,0 0,15 21, ,4 0,9 3,8 93,8 0,0 0,0 0,0 0,13 21, ,8 2,3 7,5 86, ,25 21, ,3 0,9 3,9 92, ,3 0,24 21, ,4 1,4 6,1 91, ,17 21, ,8 1,3 4,1 92,5 0,2 0,0 0,1 0,18 21, ,3 2,8 6,1 87,5 0,3-0,1 0,27 21, ,6 1,1 3,8 93,3 0,2 0,0 0,1 0,16 21,54

23 Yritysten työeläkemaksut vuonna Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2010 Palkkasumma 0 0,29 milj. euroa/vuosi Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu, % J Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta K Rahoitustoiminta 64 Rahoituspalvelut 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkäripalvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut S Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon ,8 1,2 4,9 90,8 0,2 0,0 0,1 0,19 21, ,9 0,8 5,6 91,5 0, ,16 21, ,7 1,7 5,4 87,8-0,2 0,2 0,18 21, ,9 0,7 2,2 94, ,18 21, ,5 1,2 4,9 91,0 0,3-0,1 0,19 21, ,1 0,4 3,1 93, ,15 21, ,5 1,8 9,8 58,9 26, ,57 21, ,5 1,5 13,4 35,8 45,6 0,2-0,67 21, ,1 6,8 88, ,31 21, ,9 1,3 4,7 89,8 0, ,30 21, ,3 1,3 5,1 91,2 0,1 0,0-0,28 21, ,7 1,3 5,6 90,2 0,1 0,0 0,1 0,18 21, ,7 0,6 3,9 93,8-0,0 0,0 0,14 21, ,1 1,6 6,7 88,2 0,2-0,1 0,19 21, ,1 1,8 6,1 88,9 0,0-0,0 0,20 21, ,1 2,0 7,7 86, ,26 21, ,8 1,1 5,9 89,9 0,1 0,2-0,19 21, ,2 1,1 5,9 89,5 0,1-0,1 0,16 21, ,7 1,2 1,7 95, ,12 21, ,3 0,9 4,1 92,4 0,1 0,1 0,1 0,21 21, ,8 1,4 3,9 92, ,20 21, ,1 1,2 2,8 34,0 56,6 0,4-0,57 21, ,8 0,9 4,8 91,2 0, ,20 21, ,4 0,7 3,1 93, ,3 0,13 21, ,6 0,8 4,7 92,5 0,2 0,1 0,1 0,16 21, ,3 1,0 5,8 89, ,2 0,20 21, ,6 0,3 3,5 94,0 0, ,19 21, ,0 1,1 4,0 92, ,16 21, ,6 1,4 4,0 92,8 0,1-0,0 0,14 21, ,9 1,7 4,4 91,9 0,1-0,0 0,18 21, ,5 1,0 4,9 92, ,11 21, ,3 1,3 2,9 94,4 0,1-0,1 0,13 21, ,6 1,1 3,8 93,3 0,2-0,0 0,14 21, ,4 1,4 5,8 91,1 0, ,12 21, ,9 2,9 3,6 89,8 0, ,16 21, ,6 0,9 3,2 94,2 0,1-0,0 0,14 21, ,6 1,0 4,1 93,2 0,1-0,0 0,16 21, ,6 1,0 4,0 93,3 0,0-0,0 0,16 21, ,3 1,5 4,8 92, ,16 21, ,7 1,2 4,1 93, ,15 21, ,6 1,0 3,3 91,0 0,1-0,1 0,16 21, ,6 1,0 3,3 91,0 0,1-0,1 0,16 21, ,3-97, ,11 21, ,2 1,2 4,2 91,3 0, ,10 21,66 Kaikki ,3 1,2 4,6 91,8 0,1 0,0 0,0 0,19 21,50

24 22 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Maksuprosentin poikkeama Painot. Painot. Työn- -2,5-2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 keski- kokon. Toimiala antajia -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 poikk. maksu,% A Maa-, metsä- ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely B Kaivostoiminta ja louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 36 Vedenotto, puhdistus ja jakelu 38 Jätteenkeruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys F Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa 47 Vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I 3.2 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2010 Palkkasumma 0,3 1,99 milj. euroa/vuosi 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta 261-0,4 0,8 98, ,10 21, ,0 97, ,10 21, , ,08 21, ,0 90, ,32 21, ,6 1,6 96, ,14 21, ,9-98, ,14 21, ,7 0,5 2,0 96,7 0, ,23 21, ,7 1,3 1,7 95, ,41 21, ,6 97, ,15 21, , ,18 21, ,9 94, ,21 21, ,5 0,5 2,8 96, ,17 21, ,7 97, ,11 21, ,7 4,4 94, ,27 21, ,5 1,5 1,5 87,9 7, ,45 21, ,1-1,4 96, ,29 21, ,8 97, ,14 21, ,3-3,3 90,0 3, ,32 21, ,2 0,3 1,8 97,5 0, ,16 21, ,7-1,7 96, ,31 21, ,8-1,8 96, ,20 21, ,6 0,3 1,6 97, ,21 21, ,7-1,7 96, ,27 21, ,7 95, ,15 21, ,6-3,2 89,6 5, ,42 21, ,8 5,4 92, ,26 21, ,2 98, ,14 21, ,4 4,8 92, ,28 21, ,9 1,9 0,9 96, ,20 21, ,1-88, ,27 21, ,2 1,2-97, ,21 21, ,1 0,3 1,2 98, ,13 21, ,1-1,2 98, ,13 21, ,3 94, ,14 21, ,1 0,4 0,9 98, ,13 21, ,1 0,6 2,3 97, ,23 21, ,3 0,9 3,4 95, ,21 21, ,1 0,9 3,3 95, ,23 21, ,2 0,6 99, ,23 21, ,3 0,9 1,3 97, ,16 21, ,1 0,4 1,0 98, ,13 21, ,4 26,2 31,0 40, ,66 20, ,9 99, ,13 21, , ,12 21, ,2 1,1 2,0 96,5-0,2-0,16 21, ,8 3,4 95, ,17 21, ,3 1,2 1,5 96,8-0,3-0,16 21,51

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2011 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Saara Hurmerinta Sergei Lahti Anne Laitinen Jukka Lampi Hannu Sihvonen Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

01/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2010 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Saara Hurmerinta Jukka Lampi Katariina Vapalahti Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

01/2013. Yritysten työeläkemaksut vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2013. Yritysten työeläkemaksut vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2011 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2017 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2017 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 SERGEI LAHTI JA JARNO VARIS Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2019 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2019 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017 JARNO VARIS JA SAARA HURMERINTA Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2018 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2018 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 JARNO VARIS JA SAARA HURMERINTA Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2008 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Saara Hurmerinta Jukka Lampi Katariina Vapalahti Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Yleisö- ja keskustelutilaisuus Lentosotakoulun lakkauttamisesta Kauhava 20.2.2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Strategiayksikkö Pekka Rinta-Jouppi

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2014

Työtaistelutilasto 2014 Työmarkkinat 05 Työtaistelutilasto 04 Vuonna 04 käytiin 8 työtaistelua Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 8 työtaistelua vuonna 04. Työtaisteluja oli hieman enemmän kuin edellisvuonna, jolloin niitä

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2008

Innovaatiotoiminta 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2010 Innovaatiotoiminta 2008 Innovaatiotutkimuksen loppuraportti Innovaatiotoiminta edelleen yleisempää teollisuudessa kuin palvelualojen yrityksissä Lähes puolet

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2013

Työtaistelutilasto 2013 Työmarkkinat 04 Työtaistelutilasto 0 Vuonna 0 käytiin työtaistelua Korjaus 9.4.04. Tekstiä ja taulukkoa Työtaistelujen syyt vuonna 0 on korjattu. Korjaukset on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Liite 3 A Toimialaluokitus 2008 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 012 Monivuotisten

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 05 Työvoimatutkimus 04, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 04 joulukuussa 000, mikä oli

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS SISÄLTÖ YRITYKSET JA NIIDEN MÄÄRÄN KEHITYS... 1 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset... 2 YRITYSTEN TOIMIPAIKAT, HENKILÖSTÖ JA LIIKEVAIHTO... 4 Yritystoiminta toimialoittain... 6

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA Laadukas ammatillinen koulutus syntyy monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa, ja yhteistyön merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä. Tiiviillä

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2011

Työtaistelutilasto 2011 Työmarkkinat 0 Työtaistelutilasto 0 Vuonna 0 käytiin 63 työtaistelua Tilastokeskuksen työtaistelutilaston mukaan Suomessa käytiin 63 työtaistelua vuonna 0. Työtaistelujen määrä väheni edellisestä vuodesta,

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Aluetilinpito

Aluetilinpito Aluetilinpito 2000-2016 - työlliset - bruttokansantuote - arvonlisäys, brutto perushintaan - kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) - tuotos perushintaan - kotitalouksien käytettävissä oleva tulo

Lisätiedot

L 216/10 Euroopan unionin virallinen lehti

L 216/10 Euroopan unionin virallinen lehti L 216/10 Euroopan unionin virallinen lehti 21.8.2007 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 täytäntöönpanosta annettujen eri

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 26 Työvoimatutkimus 25, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 25 joulukuussa 24, mikä oli

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot