Imatran kaupunki. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut. Kaupunkisuunnittelu. Palvelu- ja tuotehinnasto 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran kaupunki. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut. Kaupunkisuunnittelu. Palvelu- ja tuotehinnasto 2017"

Transkriptio

1 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto 2017 Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunginvaltuusto Maksut ja myyntitulot ohjelma 2016 (periaatteet ja maksuluokat) Imatran kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Teknisen toimialan maksut ja myyntitulot ohjelma 2016 Teknisen toimialan toimialajohtajan päätös Maksujen ja myyntitulojen tarkistaminen vuodelle 2016, voimaan alkaen Kaupunkikehittämislautakunta Kaupunginvaltuusto

2 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) sivun numero Sisällysluettelo: 2 0. Yleisiä soveltamisohjeita 3 1. Kantakartta ja muu karttatuloste 4 2. Asemapiirros ja pinta-alataulukko 5 3. Rakennusluvan liitteet Yleiskaavaraportti Asemakaavan muuttaminen ja tonttijaon muuttaminen 7 5. Kiinteistötoimitusmaksu taksa 8 6. Kiinteistöinsinöörin lausunto erityisen oikeuden kohdistumisesta Toimituspöytäkirjan jäljennös Rakennustyönvalvonta Tuntiveloitushinnat Painetut kartat Muut tuotteet ja palvelut Kiinteistötietojärjestelmän otteet Maaomaisuuden hallinta 17

3 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 0. Yleisiä soveltamisohjeita 0.1 Arvonlisävero Viranomaispalvelujen arvonlisävero on 0 %. Muiden palvelujen ja tuotteiden osalta arvonlisäveroprosentti on säädetyn mukainen. Johtokartan otteen arvonlisävero on 24 %. Asemapiirroksen arvonlisävero on 24 %. Opaskartan otteiden arvonlisävero on 24 %. Viranomaistehtävien tuntivelotushintojen arvonlisävero on 0 % ja muiden tehtävien ja palvelujen tuntivelotushintojen arvonlisävero on 24 %. Kantakartta-, kiinteistörajakartta- ja ajantasa-asemakaavaote ovat viranomaistoimintaa, arvonlisävero on 0 %. Erillinen tonttijako ja kiinteistöinsinöörin lausunto ovat viranomaistoimintaa, arvonlisävero on 0 %. Kaupungin sisäinen myynti on arvonlisäverotonta. 0.2 Postitus (rahti) ja arvonlisävero Postilähetyksistä peritään lähetyskulut eli postituskulut (=rahti). Lähetys maksu on 2,30. Kun lähetettävän tuotteen arvonlisävero on 24 %, on lähetysmaksun (=rahti) arvonlisävero 24 %. Kun lähetettävän tuotteen arvonlisävero on 0 %, on lähetysmaksun (=rahti) arvonlisävero 0 %. Kun lähetys sisältää eri verokantaisia tuotteita, lähetysmaksun (=rahti) arvonlisävero on suurimman veroprosentin mukainen. 0.3 Soveltaminen Numeerisesta aineistosta tulostettaviin karttaotteisiin sovelletaan tuntivelotushintoja. Hintaan ei sisälly tietosisällön hintaa, vain irrottamiskustannukset. Ajantasa-asemakaavaotteeseen sovelletaan kantakartan taksaa. Ajantasa-asemakaavaote; kartta A4+määräykset= A4 karttaotteen hinta. Jos ajantasa-asemakaavasta (esim. A4 kartta ja kaksi A4 sivua määräyksiä) lähetetään faksi, peritään A4 -karttaotteen hinta. Jos ajantasa-asemakaavaote (esim. A4 kartta ja kaksi A4 sivua määräyksiä) lähetetään sähköpostilla, peritään A4 -karttaotteen hinta. Sähköpostilla lähetettävät otteet ovat pdf-muotoisia tiedostoja. Jos sähköpostilla lähetetään vektoriaineistoinen tiedosto, peritään niistä numeerisen aineiston mukainen hinta. Tonttijakokarttojen jäljennöksiin sovelletaan kantakartan taksaa. 0.4 Pienlaskutuslisä Pienlaskutuslisänä peritään 10, jos laskun summa on 20 tai sitä pienempi.

4 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 1. Graafinen karttaote ja numeerinen kartta (voimassa saakka) (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2014) (Maankäyttöpäällikkö, maksuluokka II) (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2015) (Toimialajohtaja, maksuluokka II) (Teknisen toimialan toimialajohtajan päätös , maksuluokka II, voimaan alkaen) Esimerkki viranomaistoimintaan liittyvistä karttaotteista ja tulosteista: Kantakartanote Ajantasa-asemakaavaote Kaavanpohjakartan karttaote Tonttijakokartan jäljennös Esimerkki muusta karttaotteesta: Johtokartanote Imatran kaupungin johdoista Edellä mainittuja karttoja saa sekä graafisina otteina että numeerisena aineistona. 1.1 Graafinen kartta, jäljennös, faksi tai sähköposti kyseisestä kartasta. Kantakartan vakiotulostuskoon mukainen arvonlisäveroton (alv 0 %) kiinteä hinta: A4 A3 A2 A1 A0 Karttalehti Ote kartasta 8,40 15,10 21,80 29,60 40,30 30,00 Karttaote faksina tai sähköpostissa 8,40 15,10 21,80 29,60 40,30 30,00 Edellä mainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %, jos kysymyksessä ei ole viranomaistuote. 1.2 Numeerinen kartta Numeerinen kartta tai siitä tehty tuloste on arvonlisäveroton (alv 0 %), tuotteen hinta muodostuu perusmaksusta ja numeerisen kartan aineiston hinnasta. Perusmaksu on: Keskimääräisen hehtaarihinnan, alv 0% Ilman korkeustietoja laadittu kartta, alv 0% Ilman kiinteistörajatietoja laadittu kartta, alv 0% Perusmaksu 11,70 11,70 11,70 Perusmaksun lisäksi aineiston pinta-alaan perustuva maksu, /ha maastossa Numeerinen Numeerinen kantakartta, kantakartta ilman keskimääräinen korkeustietoja, hehtaarihinta, keskimääräinen /ha maastossa, hehtaarihinta, alv 0% /ha maastossa, Numeerinen kantakartta ilman kiinteistörajatietoja, keskimääräinen hehtaarihinta, /ha maastossa, alv 0% alv 0% Rasteri 1,00 0,85 0,85 Vektori 2,90 2,30 2,10 Edellä mainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %, jos kysymyksessä ei ole viranomaistuote (kuten johtokartta tai opaskartta).

5 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 2. Asemapiirros (Tekninen lautakunta , maksuluokka II) 2.1 Rakennuslupahakemuksessa esitetään rakennushankkeen sijainti asemapiirroksessa. Asemapiirros tehdään asiakkaan tilauksesta. Hintaan sisältyy alv 24 %. Tuote A4 / A3 / A2 / A1 / A0 / Graafinen ja numeerinen 78,86 (63, ,26) 100,69 (81, ,49) 128,77 (103, ,92) 235,35 (189, ,45) 235,35 (189, ,45) Arvonlisävero 0% Tuote A4 / A3 / A2 / A1 / A0 / Graafinen ja numeerinen 63,60 81,20 103,85 189,80 189, / 2.2 Numeerisen aineiston hehtaarihintojen laskemista varten tarvittavia pintaalatietoja: Mittakaavaluku; 1:(mittakaavaluku) Paperin koko ha ha ha ha ha ha ha A4 0,2 1,6 6,2 24,9 155,9 623,7 2494,8 A3 0,5 3,1 12,5 49,9 311,9 1247,4 4989,6 A A A Karttalehti

6 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 3. Rakennusluvan liitteet Rakennuslupaan liitetään vaadittaessa seuraavat asiakirjat, kartat tai karttaotteet: * Ajantasa-asemakaavaote MK 1:2000 määräyksineen (2 kpl) * Asemapiirros * Täydennettytonttikartta Rakennusluvan liitekartat tehdään tilauksen perusteella. 3.1 Täydennetty tonttikartta rakennusluvan liitteeksi (Tekninen lautakunta , maksuluokka II) Täydennetty tonttikartta on viranomaispalvelua, viranomaisote, alv 0 %. Tuotteen nimi /kartta Täydennettytonttikartta, koosta ja mittakaavasta riippumatta 55,00

7 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 4. Kaavat ja tonttijaot 4.1 Yleiskaavaraportti 2004 ja sen kartta, yleiskaavakartta (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2015) (Toimialajohtaja, maksuluokka II) Yleiskaavaraportti 2004 ja kartta (alv 24 %) 35,28 (28,46 + 6,82 ) Yleiskaavakartta (alv 24 %) 10,08 (8,13 + 1,95 ) 4.2 Asemakaavan muuttaminen, asemakaavan muuttamisen yhteydessä sitovan tonttijaon muuttaminen ja erillinen tonttijaon muuttaminen (Tekninen lautakunta , maksuluokka II) (Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus MRL 59 ja erillisen tonttijaon laatimisesta aiheutuvat kustannukset MRL 82 ) Asemakaavan muuttaminen (Kaupunginvaltuusto, maksuluokka II) (Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus MRL 59 ja erillisen tonttijaon laatimisesta aiheutuvat kustannukset MRL 82 ) Maksun peritään asemakaavan muuttamiseen käytetyn ajan ja todellisten kustannusten mukaan. Kuulutuksista peritään kaupungilla aiheutuneet kulut Tonttijako (Tekninen lautakunta , maksuluokka II) (Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus MRL 59 ja erillisen tonttijaon laatimisesta aiheutuvat kustannukset MRL 82 ) Vallitsevan käytännön mukaan rakennuskorttelin ensimmäinen tonttijako tehdään maksutta. Tonttijako on rakennuskorttelikohtainen. Tonttijaon muuttamista on maanomistajan kirjallisesti haettava.) Tonttijaonmuutos on viranomaispalvelua, alv 0 %. Tuotteen nimi / kpl Asemakaavaan sisältyvä sitova tonttijako; 271,00 perusmaksu ja ensimmäinen tontti * seuraavat tontit 52,00 Erillinen tonttijako ja tonttijaonmuutos; 283,00 perusmaksu ja ensimmäinen tontti * seuraavat tontit 53,00

8 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 5. Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto (Kuulutettu Imatran kaupungin internet-sivuilla osoitteessa ja Uutisvuoksessa) (Maksuluokka III) (Kiinteistötoimitukset ovat viranomaispalvelua, alv 0 %) Noudatetaan alkaen. Tämän taksan mukaan peritään Imatran kaupungille maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. TOIMITUSKORVAUS / TOIMITUKSET 1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain ( /554, KML) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta maksettava perusmaksu tonttia kohti on: 1. kun tontin pinta-ala on enintään 2000 m /tontti 2. kun tontin pinta-ala on 2001 m m /tontti 3. kun tontin pinta-ala on yli m /tontti 2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtävät muut toimitukset toimenpiteet Lohkomisesta määrätyn perusmaksun lisäksi toimituksen yhteydessä tehtävistä muista toimituksista ja toimenpiteistä peritään maksu seuraavasti: Kiinteistörasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen (KML 14 luku): 55 /rasite Tarpeettoman oikeuden poistamisesta ei peritä maksua. Tilusvaihto (KML 8 luku): 170 / tilusvaihto Päätös (KML 28 ) tontin vapauttamisesta kiinnityksistä: 220 /päätös Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken tehtävään sopimukseen perustuva kiinnitysten etusijajärjestyksen muuttaminen (KML 24 ): 110 /sopimus Rajankäynti (KML 11 luku): 170 /toimitus Tontinosan lunastamisesta (KML 62 ) peritään todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 18 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. Jos muiden kiinteistötoimitusten yhteydessä tehdään edellä mainittuja toimenpiteitä, noudatetaan niissä tämän pykälän mukaisia maksuja.

9 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 3 Rasitetoimitus Erillisen rasitetoimituksen (KML 14 luku) perusmaksu on: 520 / toimitus Jokaiselta toimituksessa perustettavalta, muutettavalta, siirrettävältä tai poistettavalta rasitteelta maksu on edellä mainitun perusmaksun lisäksi: 55 / rasite 4 Tilusvaihto Erillisestä tilusvaihdosta (KML 8 luku) maksu on: 579 / toimitus 5 Rajankäynti Erillisenä kiinteistönmääritystoimituksena tehtävän rajankäynnin (KML 11 luku) maksu on: 579 / toimitus 6 Muu kiinteistönmääritystoimitus Muista kuin 5 :ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta (KML 11 luku) peritään todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 18 :n mukaisin velotushinnoin laskettuna. 7 Tontin halkominen Tontin halkomistoimituksesta (KML 47 ) peritään todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 18 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 8 Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen asemasta kiinteistötoimitusmaksua määrättäessä Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, peritään kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 18 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 9 Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella Kiinteistötoimituksesta, johon toimitusmääräyksen antaa kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, maksu peritään kaupunginvaltuuston vahvistaman kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaan. Muista kunnan asemakaava-alueella suoritettavista KML 5 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittaus-

10 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) laitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti. 10 Kiinteistötoimitusmaksu toimituksen tai toimenpiteen jäädessä sikseen, peruuntuessa tai rauetessa Jos haettu kiinteistötoimitus jätetään sikseen, peruutetaan tai raukeaa taikka kiinteistörekisterin pitäjältä haettu toimenpide hylätään, peruutetaan tai raukeaa, määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena tämän taksan 18 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. Sama koskee toimitusmääräyksen epäämistä koskevaa päätöstä. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta suoritetusta toimituksesta tai toimenpiteestä perittävää toimituskorvausta suuremmaksi. 11 Kiinteistötoimitusmaksun periminen (KtmL 12 ) Kiinteistötoimitusmaksu peritään yhdellä kertaa. Jos luonnollisen henkilön tai kuolinpesän suoritettavaksi tuleva kiinteistötoimitusmaksu on vähintään 940 euroa, voidaan se hakemuksesta tai toimituskokouksessa esitetyn vaatimuksen ja toimituksessa tehdyn päätöksen perusteella periä kolmena eränä. Ensimmäinen erä on suoritettava yhden kuukauden, toinen erä kolmen kuukauden ja kolmas erä viiden kuukauden kuluessa siitä, kun lasku on postitse lähetetty tai muulla tavalla toimitettu maksuvelvolliselle. KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄJÄN PÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET 12 Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin (Kiinteistörekisterilaki /392, KRL) Päätöksestä, jolla tonttijaon mukainen tontti (kaavatontti) merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KRL 3 ja 4 ), perittävä maksu on 284 /tontti Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla, perittävä maksu on: 579 / päätös Kun kiinteistönlaadun (KRL 3 ) tai kiinteistötunnuksen (KRL 4 ) muuttaminen toimenpiteenä johtuu siitä, että asemakaavan muutoksella tai tonttijaonmuutoksella on muutettu pelkästään kiinteistön tunnusta eikä muutos johdu maanomistajasta, maksu voidaan jättää perimättä.

11 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 13 Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistämispäätöksestä (KML 17 luku) perittävä maksu on: 1. KML :n mukaisessa tapauksessa: 284 / tontti 2. KML :n mukaisessa tapauksessa (eri kiinnitykset): 394 / tontti Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla, maksu on: 579 / tontti 14 Muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröiminen Muodostusluetteloon ennen merkityn tontin rekisteröinnistä perittävä maksu on: 284 / tontti Lisämaksu tontin rekisteröimiseksi tarpeellisesta toimenpiteestä: Pantinhaltijoiden sopimukseen perustuva kiinnitysten etusijajärjestyksen muuttaminen 106 / tontti Tontin vapauttamisesta kiinnityksistä (KML 224 ) 215 / tontti 15 Yhteisalueosuuden käsittely Päätöksestä, jolla yhteisalueosuus siirretään tai liitetään kiinteistöön tai muodostetaan tilaksi (KML 131, 131a ), perittävä maksu on: 284 / päätös 16 Rasitteen poistaminen tai muuttaminen Päätöksestä, jolla sopimukseen perustuen kiinteistörasite poistetaan tai sen käyttämistä koskevia määräyksiä muutetaan (KML 165 ), perittävä maksu on: 284 / päätös

12 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN 17 Asiakirjojen hankkiminen Toimitusmiehen muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista peritään niiden lunastus- yms. maksujen lisäksi: 12 / asiakirjalta TYÖKORVAUS 18 Työkorvaukset Kiinteistötoimitusmaksulain 3 :n mukaiseen työaika-korvaukseen ja yhteiskustannuskorvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitushinnat toimitustuotannon osatehtävittäin ovat: - kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät 78,50 / tunti - toimitusinsinöörin tehtävät 78,50 / tunti - toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen) 46,40 / tunti - maastotyöt (sis. kahden henkilön ryhmän) 72,40 /ryhmä/tunti Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yhteiskustannuskorvauksen, joka on 100 prosenttia työaikakorvauksesta. VOIMAANTULO 19 Taksan voimaantulo Tämä kiinteistötoimitusmaksutaksa tulee voimaan alkaen ja sillä kumotaan kaupunginvaltuuston hyväksymä voimaan tullut taksa.

13 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 6. Kiinteistöinsinöörin erillinen lausunto erityisen oikeuden kirjaamisen kohdistumisesta kiinteistöön (Tekninen lautakunta , maksuluokka II) Lausunto erityisen oikeuden kohdistumisesta kiinteistöön tehdään maanomistajan kirjallisesta hakemuksesta tai viranomaisen pyynnöstä. Lausunnossa todetaan rasitustodistuksessa merkittyjen erityisten oikeuksien kohdistumisesta kyseisen kiinteistön alueeseen. Lausunto lähetetään pyynnön mukaan hakijalle, viranomaiselle tai Kaakkois-Suomen maanmittaustoimistoon. Lausunto on viranomaispalvelu, arvonlisävero on 0 %. Tuotteen nimi /lausunto Kiinteistöinsinöörin lausunto 63,60 7. Toimitusasiakirja (Tekninen lautakunta , maksuluokka II) Kiinteistöinsinöörin arkistoista maanmittaustoimitusten pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen jäljennöksiä tarvitaan muun muassa lainhuutohakemusten liitteenä. Asiakirja on aina oikeaksi todistettu. Asiakirjan jäljennös tehdään asiakkaan tilauksesta. Palvelu on viranomaispalvelu, alv 0 %. Tuotteen nimi ja yksikkö /sivu Asiakirjan sivu, A4 3,20

14 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 8. Rakennustyönvalvonta (Tekninen lautakunta , maksuluokka II) Rakennustyönvalvonnasta ja rakentamisen yhteydessä tehtävistä katselmuksista päätetään rakennusluvassa (MRA 75 ). Toimenpiteet tehdään asiakkaan tilauksesta. Rakennustyön valvonta on viranomaispalvelua, alv % 0, ellei alempana esitetyssä taulukossa muuta mainita. Rakennuksen paikan merkitseminen: Valvontatehtävä Maksuun sisältyy Maksu / 8.1. Rakennuksen paikan merkitseminen käsittää rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitsemisen sekä sijaintikatselmuksen - enintään 2-asuntoinen asuinrakennus enintään 4 paalua 260,00 - muut rakennukset enintään 4 paalua 390,00 - kevytrakenteinen varasto- tai talousrakennus tai katos enintään 4 paalua 165,00 - kun kysymyksessä on pohjapintaalaltaan enintään olemassa olevan enintään 4 paalua kuitenkin vähintään 80,00 rakennuksen suuruinen laajennus, on maksu puolet edellä mainituista - lisäpaalut 1 paalu 40, Kun rakennusluvassa on vaadittu vain sijaintikatselmuksen tekeminen, on maksu puolet vastaavan rakennuksen paikan merkitsemismaksusta, kuitenkin vähintään yksi rakennus 80, Aidanpaikan merkitseminen euroa/200 m 8.4. Pihamaan koron merkitseminen euroa/tunti 80,00 80,00 Muut palvelut ovat arvonlisäverollista palvelua, alv 24 %. Muut rakentamiseen liittyvät palvelut: Palvelu: Maksuun sisältyy: Maksu / 8.5. Asiakas voi tilata tontille maaperätutkimuksen (täry- ja painokairaus), ei sisällä lausuntoa yksi kairauspiste 189, ,46 (alv 24 %) = 234,89

15 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 9. Tuntiveloitushinnat (voimassa saakka) (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2014) (Tuotantojohtaja, maksuluokka II) (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2015) (Kiinteistöpäällikkö, maksuluokka II) (Teknisen toimialan toimialajohtajan päätös , maksuluokka II) voimaan alkaen Tuntivelotushintoja käytetään palveluista, jotka ovat maksullisia ja joihin ei ole erikseen päätetty taksaa mutta palvelun maksullisuudesta on päätös. Tuntiveloitushinnat ammattiryhmittäin: Veloitusperuste veroton hinta, alv 0% verollinen hinta, alv 24% /tunti /tunti (josta veronosuus ) Diplomi-insinööri 82,36 102,13 (19,77) Mittausinsinööri 77,71 96,36 (18,65) Mittausteknikko 59,24 73,46 (14,22) Toimistohenkilö 38,04 47,17 (9,13) Piirtäjä 38,04 47,17 (9;13) 10. Painetut kartat (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2014) (Opaskartta; paikkatietopäällikön päätös) (Osoitekartta; paikkatietopäällikön päätös) (Maksuluokka II) (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2015) (Paikkatietopäällikkö, maksuluokka II) verollinen hinta, alv 24% veroton hinta, alv 0% jälleen myyjille, alv 24 % Opaskartta 5,04 (4,07+0,97) 4,20 4,33 (3,50+0,83) Osoitekartta 6,05 (4,88+1,17) 4,88 5,04 (4,07+0,97) Sisäinen myynti (alv 0 %) Opaskartta 4,20 Osoitekartta 3,00 Etelä-Karjalan Ydinaluekartaston painos on vanhentunut, uudesta painoksesta ei ole tehty päätöstä. 11. Opaskartan tuloste (Teknisen toimialan toimialajohtajan päätös , maksuluokka II) voimaan Tuote on arvonlisäverollinen tuote, alv 24 % Opaskarttatuloste 10 (alv 0 %) 12,40 (alv 24 %) (10 + 2,40 )

16 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 11. Muut tuotteet ja palvelut Osoitenumerokilpi (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2015) (Paikkatietopäällikkö, maksuluokka II) Osoitenumerokilpiä myydään omakustannushintaan. Numerokilvet tilataan samasta yrityksestä kuin kaupungin liikennemerkit. verollinen hinta, alv 24 % veroton hinta, alv 0 % Osoitenumerokilpi 6,05 (4,88+1,17) 4, Kiinteistötietojärjestelmän otteet Maa- ja metsätalousministeriön asetus nro 1117/2016 kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (asetus tulee voimaan ja on voimassa vuoden 2019 joulukuun loppuun saakka). Kiinteistötietojärjestelmästä annettavat viranomaisen oikeaksi todistamat luettelot otteet ja todistukset, alv 0 %. /kpl Kiinteistörekisterin ote, kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikköluettelot, erillisenä annettava yhteisen alueen 18,00 osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot Määräalan kiinteistörekisteriote 18,00 Rekisteriyksikön karttaote 18,00 Lainhuutotodistus 18,00 Rasitustodistus 18,00 Vuokraoikeustodistus 18,00

17 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto (17) 13. Maaomaisuuden hallinta ja luovutus (Teknisen toimialan toimialajohtajan päätös , maksuluokka II) voimaan Vuokraoikeuden siirron ilmoittaminen 32,00 euroa/ kpl / 34,00 euroa / kpl (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2015) (Toimialajohtaja, maksuluokka II) Lausunto kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä 32,00 euroa / kpl / 34,00 euroa / kpl (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2015) (Toimialajohtaja, maksuluokka II) Omakotitontin varaamismaksu 500 euroa / kpl (Kaupunginvaltuusto , maksut ja myyntitulot 2015) (Kaupunginvaltuusto, maksuluokka II, Kv / Maapoliittinen ohjelma) _-_-_

Palvelu- ja tuotehinnasto 2018

Palvelu- ja tuotehinnasto 2018 Kaupunkisuunnittelu 1(18) Imatran kaupunki Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut Kaupunkisuunnittelu Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunginvaltuusto 19.10.2015 72 Kaupunkikehittämislautakunta 31.10.2017

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 15.4.2019 39 Hämeenlinnan kaupunki Sivu 1 / 5 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kaura 24.10.2017 73 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen N:\Tekstit\Tsto/Net_pdf\Alkuperäiset MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO 1.1.2017 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN ( KV 12.12.2016 96, vt 1.1.2017

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat alkaen

Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat alkaen Tekninen lautakunta hyväksynyt 9.10.2018 193 Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2019 alkaen KARTTAPALVELUT Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Otteet valtion kiinteistötietojärjestelmästä.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS. PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta verollinen hinta

MAANKÄYTTÖ RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS. PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta verollinen hinta RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta 18.12.2018 151 Tuote/palvelu yksikkö 2018 hinta alv 0 % 2019 veroton hinta 2019 verollinen hinta ALV (%) Huom! Lisätietoja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Palvelu / tuote yksikkö Nykyinen sis. 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2

Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2016 alkaen KARTTAPALVELUT Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2 Digitaalisten kartta-aineistojen maksut Kantakartta. 3 Virastokartta... 3

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2015 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2015 (alv0%) 2015 (alv24%) Rakennuslupapaketti 113,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,00 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150, MRA 75 ) taajamien asemakaavoitetulla alueella. 1.1.1 Enintään

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2013

PALVELUHINNASTO 2013 1 PALVELUHINNASTO 2013 - voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.7.2012 2 2. ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOKSISTA SEKÄ SUUNNITTELUTARVERATKAISUISTA JA POIKKEAMISPÄÄTÖKSISTÄ

Lisätiedot

1.2 Muut kiinteistö- ja kaavoitusasiakirjat, sekä mittaustoiminnan asiakirjat Alv 0 Alv 24. * Asemakaavamääräykset 6,36 7,89

1.2 Muut kiinteistö- ja kaavoitusasiakirjat, sekä mittaustoiminnan asiakirjat Alv 0 Alv 24. * Asemakaavamääräykset 6,36 7,89 Kauniaisten kaupunki MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JA MITTAUSTOIMINNAN TAKSA Yhdyskuntavaliokunta 21.8.2018 77 Voimaantulo 1.1.2019 1 Graafiset tulosteet, jäljennökset ja pdf-tiedostot 1.1 Karttatulosteet PAPERI

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje,

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, 2.12.2011 Matti Holopainen 2.12.2011 SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 15.11.2011 Kunnan kiinteistörekisterinpitäjille KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 18.8.2015 81 Voimaan 1.1.2016 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Omistajaselvitys 1/2 h 25,00 - Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 13,00 - Kulttuurikohdeselvitys 5,00 - Työkorvaus / h 49,00 -

Omistajaselvitys 1/2 h 25,00 - Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 13,00 - Kulttuurikohdeselvitys 5,00 - Työkorvaus / h 49,00 - M A K S U T J A T A K S A T 2011 Tekninen lautakunta 19.1.2011 TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTEEN MAKSUT 2011 (alv 0 %) 2011 (alv 23 %) Lupapakettien hinnat (alv 0 %) Rakennuslupapaketti 97,00 - Toimenpide/maisematyölupapaketti

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017

KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017 KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017 Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2017 (alv0%) 2017 (alv24%) Rakennuslupapaketti 114,50 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,50 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

Omistajaselvitys 1/2 h 24,00 25,00 Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 12,00 13,00 Kulttuurikohdeselvitys 4,50 5,00 Työkorvaus 48 / h 48,00 49,00

Omistajaselvitys 1/2 h 24,00 25,00 Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 12,00 13,00 Kulttuurikohdeselvitys 4,50 5,00 Työkorvaus 48 / h 48,00 49,00 M A K S U T J A T A K S A T 2011 TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTEEN MAKSUT 2010 2011 (alv 0 %) 2011 (alv 23 %) Lupapakettien hinnat (alv 0 %) Rakennuslupapaketti 95,00 97,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1058/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,60 3,10 3,20 3,70

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut. Hinnasto 1.10.2013 alkaen

Maankäyttöpalvelut. Hinnasto 1.10.2013 alkaen Maankäyttöpalvelut Hinnasto 1.10.2013 alkaen 1 Sisällys 1 TAKSOJEN ARVONLISÄVEROLLISUUS JA SISÄINEN LASKUTUS... 4 1.1 Arvonlisäverollisuus... 4 1.2 Sisäinen laskutus... 4 2 GRAAFISET TULOSTEET JA JÄLJENNÖKSET...

Lisätiedot

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014)

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014) 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais - tulosalueen suorittamista tehtävistä. Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 20.3.2019 28 Voimassa 1.5.2019

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO 1.1.2019 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet, selostukset,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Voimaantulo 1.1.2013 Kiinteistötoimitusmaksut Päätös jonka mukaan Parkanon kaupungille suoritetaan maksu lain kiinteistötoimitusmaksusta (558/95)

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto. Voimassa alkaen Tekninen lautakunta

Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto. Voimassa alkaen Tekninen lautakunta Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto Voimassa 1.1.2019 alkaen Tekninen lautakunta 20.11.2018 Kaavoituksen palveluhinnasto Palveluhinnastoa alla noudatetaan koskien maanomistajan anomia ja pääasiassa

Lisätiedot

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO Tekninen lautakunta hyväksynyt 26.6.2012 Voimaantulopäivä 16.7.2012 1. VIRANOMAISTEHTÄVÄT Viranomaistehtävät perustuvat lakiin tai

Lisätiedot

Rakennustyön valvontaan kuuluvista MRA 75 :n mukaisista toimenpiteistä peritään seuraavat maksut:

Rakennustyön valvontaan kuuluvista MRA 75 :n mukaisista toimenpiteistä peritään seuraavat maksut: 7 MAANKÄYTTÖ 1.TYÖAIKAVELOITUS - arkkitehti, DI tai muu vastaavan korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö 100,00 - amk-insinööri 80,00 - teknikko, työnjohtaja, puutarhuri tai vastaava henkilö 60,00

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 2 62 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2018 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO 1.1.2004 Tekninen ja ympäristöjohtajan päätös 11.12.2003 5 VIHDIN KUNTA YMPÄRISTÖASIAT Vihdintie 1, PL 85, 03101 NUMMELA (09) 224221 YLEISTÄ Mittaustoimen palveluissa

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto 1.1.2018 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet,

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

N:o Liite. Taulukko 1

N:o Liite. Taulukko 1 3412 Liite Taulukko 1 Asetuksen 2 :n 2 momentissa tarkoitettua tuntihintaa käytetään määrättäessä työkorvausta seuraavista toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloitteisista toimituksista ja toimenpiteistä:

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja viranomaistehtävistä kaupungille maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 lt Lrrl? ç io KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 Ehdotus ^) ) tr. YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 16.8.2016 XX Voimaan 1.1.2017 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA MITTAUSTOIMINNAN TAKSA 1 2 1. GRAAFISEN JA DIGITAALISEN KARTTA- JA RAJATIETOAINEISTON LUOVUTTAMINEN. 3 1.1 GRAAFISEN KARTTA- JA RAJA-AINEISTON, POHJAKARTAN, TOIMITUSKARTAN, TONTTIJAKOKARTAN, KAAVAKARTAN

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Nro 3 KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.2010) Kaikki tämän hinnaston hinnat ovat alv 0 % -hintoja.

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 26.5.2009 96 Voimassa 1.8.2009

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1396/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntavaliokunta 15.8.2017 XX Voimaan 1.1.2018 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo

PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo KIINTEISTÖNMUODOSTUSPALVELUT 1. Kiinteistötoimitukset 1 2. Asiakirjat 2 3. Kiinteistöinsinöörin tai kiinteistörekisterinpitäjän säilyttämien

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 13.3.2019 Sivu 1 (2) Perustiedot Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YS Rekisteröintipvm: 30.10.1991 Pinta-ala: 21479 m² Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT Voimassa 1.5.2014 alkaen Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 Sisältää rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun sekä mittaus- ja kartastotoimen maksut. Arvonlisäverolliset

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1. TYÖAIKAVELOITUS KOULUTUS / TEHTÄVÄ korkeakoulututkinto 60.00 /h insinööri 48,50 /h teknikko 43,00 /h kartoittajat, sihteerit

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimen kysely v. 2010

Kiinteistö- ja mittaustoimen kysely v. 2010 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl) 1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) 1.1 Tontinlohkomisia 1.1.1 Näissä tontteja suoritettu(kpl) yhteensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 2 Kaupungingeodeetin päätös xx / xx.xx.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut...

Lisätiedot

Kaupungingeodeetin päätös 34 /19.12.2014. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2015

Kaupungingeodeetin päätös 34 /19.12.2014. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2015 Kaupungingeodeetin päätös 34 /19.12.2014 Kaupunkimittausosaston hinnasto 2015 HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 2 Kaupungingeodeetin päätös 34 /19.12.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA MAANKÄYTÖN TAKSAT

HAUKIPUTAAN KUNTA MAANKÄYTÖN TAKSAT HAUKIPUTAAN KUNTA MAANKÄYTÖN TAKSAT Kunnanhallitus 18.12.2006 400 Kunnanvaltuusto 30.1.2007 7 Voimaantulo 1.2.2007 MAANKÄYTÖN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HINNASTO 1 MAAOMAISUUDEN HINNASTO Tontit ja maa-alueet Paikkatieto Kiinteistönmuodostus Metsät Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 4.12.2018 270 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Maaomaisuuden hinnaston perusteet...

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 222/996 vp - HE 95/996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 95/996 vp laiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti

Lisätiedot

Kaupungingeodeetin päätös 41 /17.12.2015. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2016

Kaupungingeodeetin päätös 41 /17.12.2015. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2016 Kaupungingeodeetin päätös 41 /17.12.2015 Kaupunkimittausosaston hinnasto 2016 HINNASTO v. 2016 Voimassa 1.1. - 31.12.2016 2 Kaupungingeodeetin päätös 41 /17.12.2015 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus...

Lisätiedot

Kaupungingeodeetin päätös 37 / 23.12.2013. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2014

Kaupungingeodeetin päätös 37 / 23.12.2013. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2014 Kaupungingeodeetin päätös 37 / 23.12.2013 Kaupunkimittausosaston hinnasto 2014 HINNASTO v. 2014 Voimassa 1.1. - 31.12.2014 1 Kaupungingeodeetin päätös 37 / 23.12.2013 sivu arvonlisäveromenettely... 3 henkilöveloitus...

Lisätiedot

Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut

Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut Voimaantulo 1.5.2014 www.nurmijarvi.fi Maksut ja taksat SISÄLTÖ 1. RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA SEKÄ YLEISKAAVAN MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT

Lisätiedot