MAAOMAISUUDEN HINNASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAOMAISUUDEN HINNASTO"

Transkriptio

1 1 MAAOMAISUUDEN HINNASTO Tontit ja maa-alueet Paikkatieto Kiinteistönmuodostus Metsät Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Maaomaisuuden hinnaston perusteet Tontit ja maa-alueet Paikkatieto Käyttöoikeuslupa Tekijänoikeudesta Kaupungin sisäiset asiakkaat Paikkatietojen asiantuntijapalvelut Kartta-aineistojen vuosisopimukset WebMap extranet paikkatietopalvelu Rajapintapalvelu Kiinteistönmuodostus Metsät... 7

3 3 1 Maaomaisuuden hinnaston perusteet Hintoihin lisätään arvonlisävero niille tuotteille ja palveluille, joille se arvonlisäverolain (1501/1993) perusteella kuuluu. Verokannassa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvat muutokset oikeutetaan ottamaan huomioon ilman taksan tarkistamispäätöstä. Muut hinnastossa mainitsemattomat asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät tavanomaista enemmän työtä veloitetaan kaupunkirakennepalveluiden ulkoisten tai sisäisten henkilötyöhintojen mukaisesti. Henkilötyöhinnoittelussa vähimmäisaikaveloitus on kaikissa tuotteissa ja palveluissa 0,5 tuntia. Maa- ja metsätalousministeriön asetusten mukaisten kiinteistötietojärjestelmästä tulostettavien otteiden ja kaupanvahvistajan palkkion hinnoissa myöhemmin tapahtuvat muutokset oikeutetaan ottamaan huomioon ilman taksan tarkistamispäätöstä. 1.1 Tontit ja maa-alueet Tässä hinnastossa mainittu kaupanvahvistajan palkkio perustuu Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Tässä hinnastossa mainitut pohjakartan hyväksymismaksut perustuvat Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 1057/2012 ja muutokseen 715/2013 Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Muuntamoiden vuokrahinnat ja perusteet, jotka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt jäävät edelleen voimaan. Hinnat on sidottu elinkustannusindeksiin. 1.2 Paikkatieto Kaupungin ulkopuolisille tilaajille voidaan tehdä myös kokonais- tai erillisisia tarjouksia ja silloin laskutus tapahtuu em. tarjousten pohjalta.

4 4 Käytettävät formaatit Vektoriaineistojen luovutuksessa yleisimmin käytettävät formaatit ovat: DWG AutoCad Drawing DXF AutoCad Data Exchange Format MIF MapInfon tiedonsiirtoformaatti GML KuntaGML- formaatti Rasteriaineistojen luovutuksessa yleisimmin käytettävät formaatit ovat: TIFF JPG GIF PDF Rajapinnat WMS- ja WFS-rajapinnan kautta Perus- ja aineistomaksut liitetään kaikkiin numeerisen aineiston toimituksiin perusmaksu sisältää aineiston irrottamis- ja toimituskustannukset, toimitusmedian ja lupamenettelyn aineistomaksun suuruus määräytyy karttatyypin ja aineiston pinta-alan mukaan ei käytetä paperitulosteissa sisältyvät suunnitteluaineiston maksuun Paperiset karttatulosteet (mm. suunnittelu- ja kantakartat, asemakaava-aluekartta, opaskartta, haja-asutusalueen tiennimikartta) an ei lisätä aineisto- eikä perusmaksua an ei sisälly julkaisulupaa. Lupanumero annetaan erikseen. Määräalennukset yli 10 ha:n alueista Määräalennukset lasketaan yli 10 ha:n suuruisista alueista porrastetusti erillisen taulukon mukaisesti.

5 Käyttöoikeuslupa Kaikkien kartta-aineistojen perusmaksu sekä paperitulosteiden hinnat sisältävät yksittäiseen käyttöön tarkoitetun tuotteen käyttöoikeusluvan. Lupaa ei tehdä erikseen. Painosmääräkohtainen kerroin Julkaisuihin tai muihin painotuotteisiin tuleviin kartta-aineistoihin lisätään aineistomaksuun painosmääräkohtainen kerroin (erillinen taulukko) sekä tehdään erikseen kirjallinen käyttöoikeuslupa julkaisuun ja kopiointiin. Asiakas saa oikeuden käyttää aineistoja hankkimansa käyttöoikeuden määrittelemässä laajuudessa Tekijänoikeudesta Hinnastossa kyseessä olevien kartta-aineistojen tekijänoikeuden omistaa Joensuun kaupunki. Joensuun kaupungilla on omistus- ja tekijänoikeuslain (404/61) mukainen tekijänoikeus tämän käyttöoikeuden kohteena oleviin karttoihin ja paikkatietoaineistoihin. Kaupungilla on voimassa olevan Tekijänoikeuslain 49 :n mukaisesti oikeus määrätä tämän sopimuksen kohteena olevista paikkatietoaineistoista. Kun paikkatietoaineistoa käytetään kuvaruudulla, painotuotteena, tulosteena tai muulla vastaavalla tavalla, on kaupungin tekijänoikeudesta oltava merkintä kartalla Kaupungin sisäiset asiakkaat Kaupungin sisäisiä asiakkaita ovat kaupungin liikelaitokset. aineistomaksu ja tulosteet: Hinnaston mukaisista hinnoista -40% (Alv 0%) tuntihinnoittelussa käytetään kaupunkirakennepalveluiden sisäisiä henkilötyöhintoja sisäisessä myynnissä käytetään aina verottomia hintoja. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ovat ulkoisia asiakkaita Paikkatietojen asiantuntijapalvelut Laskutetaan voimassa olevien kaupunkirakennepalveluiden ulkoisten tai sisäisten henkilötyöhintojen mukaisesti.

6 Kartta-aineistojen vuosisopimukset (mm. taustakartta ja muut aineistosopimukset) Koko kaupunkia koskevat numeeriset aineistot neuvotellaan pääasiassa erillisiksi vuosisopimuksiksi tai muuksi sopimuksiksi. Sopimuksissa määritetään mm. aineiston käytön laajuus, sanktiot väärinkäytöksistä ja korvauksen suuruus. Aineisto toimitusvaihtoehtoja ovat ulkoinen levyasema, sähköposti, pilvipalvelu, siirto www-palvelimelle ( tai tiedonsiirtona suoraan verkkoja pitkin (asiakas hoitaa ftp/yhteyden) tai rajapintapalvelun kautta (WFS/WMS). Koordinaattijärjestelmänä on EUREF-FIN (ETRS-GK30:EPSG 3137 ja TM35FIN;EPSG 3067) WebMap extranet paikkatietopalvelu Vuosisopimus, joka oikeuttaa WebMap extranet paikkatietopalvelun käyttöön. Joensuun kaupunki vastaa palvelun ylläpidosta ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy tai yhtiö, jolle siirtyvät , aukaisee tarvittavat yhteydet asiakkaan pääsemiseksi kaupungin verkkoon. Asiakas vastaa palvelun toimimisesta omassa järjestelmäympäristössään. Organisaation tekemään vuosisopimukseen sisältyy myös käyttöönoton yhteydessä annettava puolen päivän (n. 4 tuntia) koulutus sekä tarvittava räätälöintityö, jossa rakennetaan palvelu siten, että asiakkaalla on käytössään tarvittavat kartat ja toiminnot. Aineisto sisältää: kaupungin opaskartan rasterimuotoisen ajantasakaava osoitehaut matkan mittaus toiminnot pinta-alan mittaus toiminnot rasterikuvan teko toiminnon tulostus -toiminnon asiakkaan käyttösopimuksella hankkimat aineistot Rajapintapalvelu Rajapintapalvelu kattaa Joensuun ajantasa-asemakaavan, aurinkoenergiapotentiaalin, ortokuvat (v. 2014), opaskartan, äänestys-, tilasto- ja pienalueet, kaupunginosat ja osoitteet.

7 7 1.3 Kiinteistönmuodostus Kiinteistötoimituksista ja kiinteistörekisterin ylläpitoon liittyvissä maksuissa on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä erillinen kiinteistötoimitusmakutaksa ja se jää edelleen voimaan. Tässä hinnastossa mainitut kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) tulostettavien ja myytävien tuotteiden hinnat määräytyvät Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti. 1.4 Metsät Aines- ja energiapuu myydään erillisillä ja kilpailutetuilla sopimuksilla. Myytävät polttopuurangat tulevat hoitotöiden sivutuotteena ja ne myydään erikseen sovitun mukaisesti tienvarresta valmiista rankapinosta. Polttopuiden keräilyoikeus hoito- ja hakkuualueilta erikseen sovitun mukaisesti.

8 8 1 Maaomaisuus Toimitus- ja lähetyskulut, kun tuote lähetetään postitse Asiakirjojen oikeaksi todistaminen /lähetys 9,50 /todistus 2,50 Asiantuntijatehtävät: - Asiakkaan pyynnöstä annettava suullinen tai kirjallinen tieto tai todistus, joka vaatii tavanomaista enemmän työtä. /h Ulkoinen henkilötyö

9 9 Laskutukset muille erikoisryhmille: - opetus- ja tutkimustoiminta, opiskelijat (opinnäytetyöt), operatiivinen toiminta (poliisi, hätäkeskus, palo- ja pelastustoimi) ja sotaveteraanit - Joensuussa toimivat yhdistykset (ei kaupallisiin tarkoituksiin), asukasyhdistykset, urheiluseurat ym Maksu voidaan jättää perimättä Paikkatietoaineistojen osalta ilman aineistomaksua. Muista tuotteista hinnaston mukainen maksu.

10 Tontit ja maa-alueet Vuokrasopimusjäljennös /sopimus 42,90 Muutos vuokraopimukseen tai sen ehtoihin hakijan/vuokralaisen pyynnöstä /sopimus 102,00 Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokralaisen aloitteesta: Omakotitalotontit - allekirjoituksesta 18 kk /sopimus 100,00 - allekirjoituksesta yli 18 kk /sopimus 500,00 Muut tontit - kaikissa tapauksissa /sopimus 500,00 Todistus etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä /todistus 52,00 Kaupanvahvistajan palkkio /luovutus 120,00 MMM:n asetus 1386/

11 11 Asema- ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksymismaksu: - perusmaksu/asemakaava /kaava 400,00 Viranomaistoimintaa - perusmaksu/ranta-asemakaava /kaava 250,00 Viranomaistoimintaa - lisämaksu ha /jokaiselta alkavalta 30,00 Viranomaistoimintaa 10 ha:lta - lisämaksu yli 500 ha /jokaiselta alkavalta 60,00 Viranomaistoimintaa 200 ha:lta Viljelysmaiden vuokraus (yli 5 v sopimusten vuokrahinnat sidotaan elinkustannusindeksiin ja ne vastaavat elinkustannusindeksin arvoa 1927): - avo-ojitetut pellot, laidunalueet /ha/vuosi 115,00 Peltojen vähimmäisjelysalueet ja marjojen vilvuokra on yhden vuoden tai vuokraajan vuokra. itsensä salaojittamat pellot - salaojitetut pellot /ha/vuosi 225,00 Peltojen vähimmäisvuokra on yhden vuoden vuokra.

12 12 Sijoitus- ja käyttöluvat ja -sopimukset / harrastustoiminnan alueet, enintään 3 vuoden lupa: - perusmaksu /sopimus 70,00 - tarvittaessa sopimuksen /h Ulkoinen henkilötyö valmistelu - tarvittaessa haitta- ja /sopimus Harkinnan mukaan. maa-alueen korvaus Sijoitus ja käyttöluvat ja -sopimukset / johdot, laiturit, maa-alueiden käyttö yms: - perusmaksu /sopimus 100,00 - tarvittaessa sopimuksen /h Ulkoinen henkilötyö valmistelu - tarvittaessa haitta- ja /sopimus Harkinnan mukaan. maa-alueen korvaus Rasitesopimus: - pysyvä pelastustie yleiselle alueelle /1 sopimuskohde 200,00 Nostoautojen paikat - sopimuksen valmistelu /tunti Ulkoinen henkilötyö Yhteisjärjestelysopimus: - kaupungin maille /sopimus 500,00 - sopimuksen valmistelu /tunti Ulkoinen henkilötyö

13 13 Väliaikaisten pysäköintialueiden luvat: Kaupunginosat autopaikka/vuosi /sopimus 66,30 Kun luvan saaja rakentaa, hoitaa ja entistää alueen. - autopaikka/vuosi /sopimus 130,00 Kun kaupunki rakentaa, hoitaa ja entistää alueen. Muut asemakaava-alueet - autopaikka/vuosi /vuosi 35,70 Kun luvan saaja rakentaa, hoitaa ja entistää alueen. - autopaikka/vuosi /vuosi 70,00 Kun kaupunki rakentaa, hoitaa ja entistää alueen.

14 14 Muuntamoiden, laitetilojen, mastojen vuokra (vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja ne vastaavat elinkustannusindeksin arvoa; muuntamot/1863, laitetilat ja mastot/1927): Muuntamot (tontit ja alueet) Hinnat uusitaan erikseen v aikana vanhan Joensuun alue /vuosi 433, Reijola /vuosi 200, muut alueet /vuosi 100, Laitetilat - vanhan Joensuun alue /vuosi 224,00 - muut alueet /vuosi 103,00 Masto, joka voi sisältää laitetilan - vanhan Joensuun alue /vuosi 559,00 - Reijola /vuosi 259,00 - muut alueet /vuosi 103,00

15 Paikkatieto Painosmääräkohtainen kerroin: Kun numeerista aineistoa toimitetaan painettavaa karttatuotetta varten, käytetään hinnoittelussa aineistomaksun osalta seuraavia kertoimia: kpl kpl 1, kpl 2, kpl 2, kpl tai yli 3 Määräalennukset yli 10 ha:n alueista: < tai yli 80

16 16 Paperiset karttatulosteet (mm. suunnittelu- ja kantakartat, asemakaava-aluekartta, opaskartta, haja-asutusalueen tiennimikartta): A4 /tuloste 11,60 A3 /tuloste 18,20 A2 /tuloste 33,85 A1 /tuloste 45,40 A0 /tuloste 49,05 A0 tai suurempi /tuloste 77,30 Kantakartta (ajantasainen pohjakartta = kaavan pohjakartta): Vektoriaineisto (DWG, DXF, MIF): - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu koko /ha 8,80 aineistosta (1,0) - erillinen aineistomaksu /ha 2,64 kiinteistötiedot (0,3) - erillinen aineistomaksu /ha 2,64 rakennustiedot (0,3) - erillinen aineistomaksu /ha 1,76 pohjakuviot (0,2) - erillinen aineistomaksu /ha 1,76 korkeuskuviot (0,2)

17 17 Rasteriaineisto (TIFF, GIF, JPG) - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /ha 2,00 PDF-tulosteet - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /ha 2,00 Opaskartta Vektoriaineisto (DWG, MIF) - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /km 2 10,70 Kts. painosmääräkohtainen aineistomaksukerroin. Rasteriaineisto (TIFF, GIF, JPG, WMS) - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /km 2 2,45 PDF-tulosteet - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /km 2 2,45

18 18 Suunnittelun pohjakartta (sis.asemakaavan ja kantakartan sekä mahdolliset maanpinnan korkeuspisteet) Vektoriaineisto (DWG, DXF, MIF), PDF-tuloste ja asemakaavamääräykset kuuluvat halutessa tilaukseen maksutta: - omakoti- ja pientalotontit /tontti 58,50 (AO/AP) - muut tontit /tontti 74,90 - lisämaksu (sama tiedosto) /tontti 15,80 PDF-tuloste - kaikki tontit /tontti 19,00 - Asemakaava (ajantasakaava) Vektoriaineisto (DWG, DXF, MIF): - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /km 2 10,70 Rasteriaineisto (TIFF, GIF, JPG, WMS): - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /km 2 2,45 PDF-tulosteet: - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /km 2 2,45

19 19 Ortoilmakuvat: Rasteriaineisto (TIF, GIF, JPG, WMS): - perusmaksu /tilaus 48,00 - aineistomaksu /ha 2,00 Muut maksuttomat tuotteet: - viemäri- ja tontinrajakorkeusilmoitus 0 0 Maksuton WebMapin katseluversion käyttöoikeus: - käyttöoikeusmaksu /vuosi 454,90 Rajapintapalvelu: - WMS-palvelun käyttö, rasterikuva-aineistot - WFS-palvelun käyttö, KuntaGML formaatin mukaiset aineistot - avoimen datan mukaiset aineistot verkkopalvelussa - internet-karttapalvelun aineistot Maksuton Maksut määräytyvät kuntaliiton kokoavan tietopalvelun maksuperusteiden mukaiset Maksuton Maksuton

20 Kiinteistönmuodostus Päättävä / viranomainen Asiakirjajäljennökset paperiarkistosta: Asemakaava- tai yleiskaavaote /A4 kartta+ 29,00 + määräykset määräykset Asemakaavaote /A4 kartta 19,40 Asemakaavamääräykset /määräykset 12,90 Kiinteistötoimituksen ja /A4 I sivu 3,00 kiinteistörekisterin + lisäsivut 1,50 pitäjän päätöksen pöytäkirjajäljennös Tonttijako- tai tonttikartta tai muu toimituksen/päätöksen kartta /kartta A4/A3 5,25 Tonttijaon muutos: - sisältäen 1-2 tonttia /päätös 650,00 - korotus seuraavilta tonteilta /tontti 100,00

21 21 ALV % Kiinteistötoimitusmaksutaksa * Laki kiinteistötoimitusmaksusta /558 * Valtioneuvoston asetus / 1560 * MMM:n asetus /874 Kvalt / taksa tullut voimaan ja on voimassa edelleen. Kiinteistönmuodostamis- ja kiinteistörekisterilaissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä peritään seuraavat maksut: 1 Lohkominen AO tai AP kaavamerkintä, pinta-ala alle 2000 m 2 AO tai AP kaavamerkintä, pinta-ala yli 2000 m 2 /toimitus 1107,00 0 viranomaistoimintaa - - /toimitus 1502,00 0 viranomaistoimintaa - - Pinta-ala enintään 250 /toimitus 1107,00 0 viranomaistoimintaa - - m 2 Pinta-alan ollessa 251 m 2 /toimitus 1502,00 0 viranomaistoimintaa m 2 Pinta-alan ollessa yli m 2 /toimitus 1771,00 0 viranomaistoimintaa - -

22 22 ALV % 2 Lohkomisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet: Kvalt Kiinnityksistä vapauttaminen /toimenpide 231,00 0 viranomaistoimintaa - - Pantinhaltijoiden /toimenpide 116,00 0 viranomaistoimintaa - - sopimuksen käsittely Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen, kultakin rasitteelta lukuun ottamatta MMM:n kiinteistötoimitusmaksuasetuksen 2 :n mukaisia toimenpiteitä, jotka sisältyvät lohkomistoimitusmaksuun. /toimenpide 116,00 0 viranomaistoimintaa Huom! MMM:n kiinteistötoimitusmaksuasetus. - - Tilusvaihto /toimenpide 185,00 0 viranomaistoimintaa - - Tontinosan lunastamisesta peritään todelliset kustannukset 8 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna /h 0 viranomaistoimintaa - -

23 23 ALV % 3 Kiinteistönmäärityksenä suoritettava rajankäynti /toimitus 647,00 0 viranomaistoimintaa Kvalt Muusta kuin 3 :ssä tarkoitetusta /h 0 viranomaistoimintaa - - kiinteistönmäärityksestä peritään todelliset kustannukset 8 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna 5 Rasitetoimitus (ei sisällä maastotöitä) 6 Tilusvaihto (ei sisällä maastotöitä) /toimitus 447,00 0 viranomaistoimintaa - - /toimitus 447,00 0 viranomaistoiminta Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset: - - Kiinteistön laadun ja/tai tunnuksen muuttamista koskeva päätös (ei sisällä maastotöitä) /päätös 416,00 0 viranomaistoimintaa - -

24 24 ALV % Kiinteistöjen yhdistämistä koskeva päätös (ei sisällä maastotöitä) Kvalt KmL /päätös 416,00 0 viranomaistoimintaa KmL (eri kiinnitykset) /päätös 531,00 0 viranomaistoimintaa - - Päätös rasitteen tai oikeuden poistamisesta tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttamisesta (KmL 165 ) enintään kahta rasitetta /päätös 416,00 0 viranomaistoimintaa - - koskeva päätös - jokaisesta seuraavasta rasitteesta /rasite 116,00 0 viranomaistoimintaa - - Hakemuksesta tehtävä kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös /päätös 116,00 0 viranomaistoimintaa Muut kiinteistötoimitukset velotaan työkustannusten perusteella kaupunkirakennepalveluiden vuosittain vahvistamien ulkoisten tuntihintojen mukaisesti. Kiinteistötoimitusmaksulain 3 :ssä mainittuun työkorvaukseen perustuvina veloitushintoina käytetään kaupunkirakennepalveluiden vuosittain vahvistamia ulkoisia työtuntihintoja. 9 Mikäli kiinteistötoimitusten, toimenpiteiden tai tehtävien kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat tai alhaisemmat, maksu peritään todellisten kustannusten mukaisena käyttäen 8 :ssä mainittuja veloitushintoja

25 25 ALV % 10 Mikäli kohteen merkitseminen maastoon kiinteistötoimituksen tai toimenpiteen yhteydessä ei ole toimitusinsinöörin päätöksen mukaan tarpeellista, maksusta vähennetään maastotöiden osuus (299 euroa/kohdekiinteistö), mikäli taksan mukainen sisältää maastotyöt. Maastotöiden osuus 299 euroa lisätään maksuun, mikäli maastoon merkitseminen tai tarkistusmittaus on toimituksen, toimenpiteen tai kiinteistörekisterin pitäjän päätöksen yhteydessä tarpeellista suorittaa ja se ei sisälly taksan mukaiseen an. Kvalt Kiinteistötoimitusmaksu peritään pääsääntöisesti yhdessä erässä. Kiinteistörekisterin pitäjä voi perustellusta syystä sopia luonnollisen henkilön tai kuolinpesän maksettavaksi määrätyn 1-2 :ssä tarkoitetun maksun perimisestä useammassa erässä Asemakaava-alueella suoritettavista kiinteistötoimituksista, joista kunnan kiinteistörekisterin pitäjä on antanut toimitusmääräyksen maanmittaustoimistolle, se perii toimituskustannukset valtiolle käyttäen maanmittauslaitoksen kiinteistö- - - toimitusten hinnastoa. 13 Toimituksissa ja toimenpiteissä tarvittavien kiinteistörekisteriotteiden, lainhuuto- ja rasitustodistusten asiakirjamaksuja ei peritä asianosaisilta erikseen vaan ne sisältyvät taksan mukaisiin hintoihin Kiinteistötoimitusmaksu peritään toimituksen vireilletulopäivämääränä voimassa olevan taksan mukaisesti. - -

26 26 ALV % Kiinteistötietojärjestelmästä annettavat viranomaisen oikeaksi todistamat luettelot, otteet ja todistukset: MMM:n asetus 1117/ kiinteistörekisteriote /ote 18,00 0 viranomaistoimintaa kiinteistörekisterin karttaote /ote 18, määräalan kiinteistörekisteriote /ote 18, rasitustodistus /todistus 18, lainhuutotodistus /todistus 18, vuokraoikeustodistus /todistus 18, ote käyttöoikeusyksiköstä /ote 18, kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikköluettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot /ote 18,

27 Metsät Polttopuuranka: - sekaranka /m3 23,79 Valmiista rankapinosta - koivuranka /m3 26,21 Valmiista rankapinosta Polttopuiden keräilyoikeus Maksuton

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 Kaupungingeodeetin päätös x.x.2013/xx SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1. KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

Kasulk liite 1 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

Kasulk liite 1 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2017 1 Hinnat Kasulk 26.1.2017 liite 1 Hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa. Verollisena myytävän

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO

SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO 3 1.1 Yleistä 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa 4 1.1.2 Tekijänoikeudesta 4 1.1.3 Painosmääräkohtainen kerroin 4 1.1.4 Perusmaksu 5 1.1.5 Aineistomaksu 5 1.1.6 Kaupungin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Palvelu / tuote yksikkö Nykyinen sis. 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150, MRA 75 ) taajamien asemakaavoitetulla alueella. 1.1.1 Enintään

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 15.4.2019 39 Hämeenlinnan kaupunki Sivu 1 / 5 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558)

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kaura 24.10.2017 73 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2015 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2015 (alv0%) 2015 (alv24%) Rakennuslupapaketti 113,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,00 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS. PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta verollinen hinta

MAANKÄYTTÖ RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS. PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta verollinen hinta RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta 18.12.2018 151 Tuote/palvelu yksikkö 2018 hinta alv 0 % 2019 veroton hinta 2019 verollinen hinta ALV (%) Huom! Lisätietoja

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat alkaen

Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat alkaen Tekninen lautakunta hyväksynyt 9.10.2018 193 Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2019 alkaen KARTTAPALVELUT Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Otteet valtion kiinteistötietojärjestelmästä.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014)

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014) 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais - tulosalueen suorittamista tehtävistä. Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 20.3.2019 28 Voimassa 1.5.2019

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 2 62 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2018 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2

Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2016 alkaen KARTTAPALVELUT Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2 Digitaalisten kartta-aineistojen maksut Kantakartta. 3 Virastokartta... 3

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen N:\Tekstit\Tsto/Net_pdf\Alkuperäiset MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO 1.1.2017 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN ( KV 12.12.2016 96, vt 1.1.2017

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO 1.1.2019 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet, selostukset,

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT kohdat 5, 6 ja 7 VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut. Kaupunkisuunnittelu. Palvelu- ja tuotehinnasto 2017

Imatran kaupunki. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut. Kaupunkisuunnittelu. Palvelu- ja tuotehinnasto 2017 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto 2017 1(17) Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto 2017 Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunginvaltuusto 19.10.2015 72 Maksut ja myyntitulot ohjelma

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto 1.1.2018 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet,

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja viranomaistehtävistä kaupungille maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2013

PALVELUHINNASTO 2013 1 PALVELUHINNASTO 2013 - voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.7.2012 2 2. ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOKSISTA SEKÄ SUUNNITTELUTARVERATKAISUISTA JA POIKKEAMISPÄÄTÖKSISTÄ

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut. Hinnasto 1.10.2013 alkaen

Maankäyttöpalvelut. Hinnasto 1.10.2013 alkaen Maankäyttöpalvelut Hinnasto 1.10.2013 alkaen 1 Sisällys 1 TAKSOJEN ARVONLISÄVEROLLISUUS JA SISÄINEN LASKUTUS... 4 1.1 Arvonlisäverollisuus... 4 1.2 Sisäinen laskutus... 4 2 GRAAFISET TULOSTEET JA JÄLJENNÖKSET...

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO 1.1.2004 Tekninen ja ympäristöjohtajan päätös 11.12.2003 5 VIHDIN KUNTA YMPÄRISTÖASIAT Vihdintie 1, PL 85, 03101 NUMMELA (09) 224221 YLEISTÄ Mittaustoimen palveluissa

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 16.8.2016 XX Voimaan 1.1.2017 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntavaliokunta 15.8.2017 XX Voimaan 1.1.2018 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

1.2 Muut kiinteistö- ja kaavoitusasiakirjat, sekä mittaustoiminnan asiakirjat Alv 0 Alv 24. * Asemakaavamääräykset 6,36 7,89

1.2 Muut kiinteistö- ja kaavoitusasiakirjat, sekä mittaustoiminnan asiakirjat Alv 0 Alv 24. * Asemakaavamääräykset 6,36 7,89 Kauniaisten kaupunki MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JA MITTAUSTOIMINNAN TAKSA Yhdyskuntavaliokunta 21.8.2018 77 Voimaantulo 1.1.2019 1 Graafiset tulosteet, jäljennökset ja pdf-tiedostot 1.1 Karttatulosteet PAPERI

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017

KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017 KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017 Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2017 (alv0%) 2017 (alv24%) Rakennuslupapaketti 114,50 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,50 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,60 3,10 3,20 3,70

Lisätiedot

Omistajaselvitys 1/2 h 25,00 - Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 13,00 - Kulttuurikohdeselvitys 5,00 - Työkorvaus / h 49,00 -

Omistajaselvitys 1/2 h 25,00 - Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 13,00 - Kulttuurikohdeselvitys 5,00 - Työkorvaus / h 49,00 - M A K S U T J A T A K S A T 2011 Tekninen lautakunta 19.1.2011 TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTEEN MAKSUT 2011 (alv 0 %) 2011 (alv 23 %) Lupapakettien hinnat (alv 0 %) Rakennuslupapaketti 97,00 - Toimenpide/maisematyölupapaketti

Lisätiedot

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön 1 TYÖAIKAVELOITUS Aikaveloituksen perusteena käytetään tehtävän suorittamiseen käytettyjä työtunteja. Ulkopuolisen asiakkaan laskuun lisätään voimassa olevan verokannan mukainen alv. Suunnittelu-, toimisto-

Lisätiedot

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO Tekninen lautakunta hyväksynyt 26.6.2012 Voimaantulopäivä 16.7.2012 1. VIRANOMAISTEHTÄVÄT Viranomaistehtävät perustuvat lakiin tai

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Palvelu- ja tuotehinnasto 2018

Palvelu- ja tuotehinnasto 2018 Kaupunkisuunnittelu 1(18) Imatran kaupunki Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut Kaupunkisuunnittelu Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunginvaltuusto 19.10.2015 72 Kaupunkikehittämislautakunta 31.10.2017

Lisätiedot

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN AINEISTO-, MATERIAALI- JA PALVELUHINNASTO Hyväksytty tekninen lautakunta Voimaantulo 1.1.

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN AINEISTO-, MATERIAALI- JA PALVELUHINNASTO Hyväksytty tekninen lautakunta Voimaantulo 1.1. HINNASTON ARVONLISÄVEROLLISUUS Tässä hinnastossa esitetyt palvelut ja tuotteet jakautuvat arvonlisäverollisiin ja -verottomiin. Arvonlisäverottomia ovat viranomaistoimintana luovutettavat tavarat ja palvelut.

Lisätiedot

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA MITTAUSTOIMINNAN TAKSA 1 2 1. GRAAFISEN JA DIGITAALISEN KARTTA- JA RAJATIETOAINEISTON LUOVUTTAMINEN. 3 1.1 GRAAFISEN KARTTA- JA RAJA-AINEISTON, POHJAKARTAN, TOIMITUSKARTAN, TONTTIJAKOKARTAN, KAAVAKARTAN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Nro 3 KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.2010) Kaikki tämän hinnaston hinnat ovat alv 0 % -hintoja.

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30

Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30 12.9.2017 Sisällys 1. Teknisen lautakunnan päätösvallan siirtäminen kiinteän omaisuuden

Lisätiedot

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Voimaantulo 1.1.2013 Kiinteistötoimitusmaksut Päätös jonka mukaan Parkanon kaupungille suoritetaan maksu lain kiinteistötoimitusmaksusta (558/95)

Lisätiedot

Kartta- ja paikkatietohinnasto

Kartta- ja paikkatietohinnasto Hinnasto 1 (9) Kartta- ja paikkatietohinnasto Espoo on avannut osan paikkatietoaineistoistaan avoimiksi aineistoiksi kaupungin omien rajapintapalvelujen (WFS, WMS) kautta. Avoimien aineistojen päivittyvä

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2017

PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA Kuntasuunnittelu Asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA KKL 4.10.2016 124 voimassa 1.1.2017 alkaen 2 Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 3 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA HINNOITTELUN

Lisätiedot

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN AINEISTO-, MATERIAALI- JA PALVELUHINNASTO Hyväksytty tekninen lautakunta Voimaantulo 1.1.

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN AINEISTO-, MATERIAALI- JA PALVELUHINNASTO Hyväksytty tekninen lautakunta Voimaantulo 1.1. HINNASTON ARVONLISÄVEROLLISUUS Tässä hinnastossa esitetyt palvelut ja tuotteet jakautuvat arvonlisäverollisiin ja -verottomiin. Arvonlisäverottomia ovat viranomaistoimintana luovutettavat tavarat ja palvelut.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja taksat

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja taksat Tekla 15.6.2017 38, liite 2 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Palveluhinnasto 2017/Tekninen lautakunta 15.6.2017 38 Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto. Voimassa alkaen Tekninen lautakunta

Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto. Voimassa alkaen Tekninen lautakunta Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto Voimassa 1.1.2019 alkaen Tekninen lautakunta 20.11.2018 Kaavoituksen palveluhinnasto Palveluhinnastoa alla noudatetaan koskien maanomistajan anomia ja pääasiassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1396/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2017 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,81

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2018 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,97

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA. Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO

TUUSULAN KUNTA. Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO TUUSULAN KUNTA Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2019 KKL 12.6.2019 voimassa 1.8.2019 alkaen Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 2 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2016 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2016 (alv0%) 2016 (alv24%) Rakennuslupapaketti 114,50 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,50 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje,

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, 2.12.2011 Matti Holopainen 2.12.2011 SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 15.11.2011 Kunnan kiinteistörekisterinpitäjille KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Rakennustyön valvontaan kuuluvista MRA 75 :n mukaisista toimenpiteistä peritään seuraavat maksut:

Rakennustyön valvontaan kuuluvista MRA 75 :n mukaisista toimenpiteistä peritään seuraavat maksut: 7 MAANKÄYTTÖ 1.TYÖAIKAVELOITUS - arkkitehti, DI tai muu vastaavan korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö 100,00 - amk-insinööri 80,00 - teknikko, työnjohtaja, puutarhuri tai vastaava henkilö 60,00

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

KuntaTietoPalvelua (Palvelu) käytettäessä tietojen käyttöoikeuden antajana toimivat kunnat ja Suomen Kuntaliitto ry yhdessä.

KuntaTietoPalvelua (Palvelu) käytettäessä tietojen käyttöoikeuden antajana toimivat kunnat ja Suomen Kuntaliitto ry yhdessä. KUNTATIETOPALVELUN PALVELUMAKSUT KuntaTietoPalvelua (Palvelu) käytettäessä tietojen käyttöoikeuden antajana toimivat kunnat ja Suomen Kuntaliitto ry yhdessä. Käyttöoikeuden saaja hankkii kunnan julkaisemisen

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 lt Lrrl? ç io KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 Ehdotus ^) ) tr. YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh / /2017. Vihdin kunta, y-tunnus PL 13, Nummela 39/149 osin

SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh / /2017. Vihdin kunta, y-tunnus PL 13, Nummela 39/149 osin MÄÄRÄALAN MÄÄRÄOSIEN LUOVUTUSKIRJA SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh 22.5.2017 60/10.00.01/2017 LUOVUTTAJAT Siuntion kunta, y-tunnus 0131156-4 Puistopolku 1, 02580 Siuntio 1/149 osin Vihdin kunta, y-tunnus

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot