HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI"

Transkriptio

1 Skydive Finland ry HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin. Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Erityisesti kiinnitä huomiota hyppytoiminnan järjestelyihin ja liikkumiseen kenttäalueella. 2. TOIMINTA ENNEN ENSIMMÄISTÄ HYPPYÄSI 2.1 Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus Kun hyppäät Utin lentokentällä sinulla on oltava voimassa oleva kolmannen osapuolen vastuuvakuutus /$ asti. Se voi olla esimerkiksi Suomen Ilmailuliiton (SIL) jäsenyyden kautta tuleva vakuutus ( ). Myös United States Parachute Association :in (USPA) kautta saatu vakuutus ( $) käy, mikäli henkilö asuu vakituisesti Yhdysvalloissa. 2.2 Hyppääjät, laskuvarjovarusteiden ja asiakirjojen tarkastus Kaikkien hyppääjien tulee perehtyä hyppytoiminnan ohjeeseen täyttää waiver esittää voimassa oleva kelpoisuustodistus (SIL, USPA tai FAI:n Parachuting Certificate of Proficiencyn tasoa A vastaavaa kansainvälinen laskuvarjohyppääjän todistus) tai oppilashyppypäiväkirja, johon on kuitattu, että A- lisenssivaatimukset täyttyvät TAI vanhentunut SIL-lisenssi/kelpoisuustodistus + hyppypäiväkirja tai selvitys josta selviää että on 10 itseaukaisuhyppyä viimeisen 12kk aikana esittää terveydentilavakuutus (ei tarvita SIL lisenssin kanssa) esittää laskuvarjokokonaisuus varjokirjoineen (pakkaukset ja tarkastukset voimassa esittää vakuutustodistus (esim. SIL -jäsenyys) sekä esittää henkilöllisyystodistus SdF:n kalustohenkilölle tai hyppymestarille ennen hyppykauden aloittamista Utissa. Hyppymestari tai kalustohenkilö allekirjoittaa lomakkeesi tarkastuksen jälkeen. Muiden kerhojen vierailevien oppilashyppääjien tulee aina ottaa etukäteen yhteyttä SdF:n koulutuspäällikköön. Ulkomaiset hyppääjät esittävät asiapaperinsa hyppymestarille tai turvallisuuspäällikölle. Koska Utti on sotilaslentokenttä heidän on esitettävä myös passi tai virallinen henkilöllisyystodistus. Passista otetaan kopio ja se toimitetaan Utin Jääkärirykmentille. 2.3 Hyppylippujen käyttö ja tietojen kirjaamiset manifesti -järjestelmään Kun olet saanut allekirjoitukset waiveriisi, anna paperisi manifestille. Manifesti kirjaa sinut järjestelmään, jonka jälkeen voit ostaa hyppylippuja.

2 3. MANIFESTAUSSÄÄNNÖT Hypylle ilmoittaudutaan antamalla hyppylippu manifestille, jonka perusteella manifesti järjestää pokat. Pokaan voi ilmoittautua, vaikka pinni ei ole kiinni (kone ei kuitenkaan odota). Tuplamanifestaus ei ole sallittua. Koulutusorganisaatiolla on mahdollisuus käyttää tarvittaessa tuplamanifestausta tandem- ja oppilastoimintaan liittyen. Treenavien tiimien kanssa ja tapahtumien yhteydessä voidaan etukäteen sopia päivämanifestausoikeudesta tapahtumavastaavan kanssa. 4. TOIMINTA ENNEN HYPPYTOIMINNAN ALOITUSTA Hyppytoimintaa varten tulee olla aina nimettynä hyppytoiminnan johtaja, pokanvanhin ja maahenkilö. Hyppytoiminnan johtajana voi toimia pokanvanhin tai maahenkilö. 5. TOIMINTA KONEESSA OH-SIS: Koneen ulkopuolella olevalla stepillä saa olla kaksi hyppääjää. Yhtä aikaa poistuvan ryhmän maksimikoko ovella ilman rajoituksia on kuusi (6) hyppääjää. Muiden hyppääjien on oltava oven etureunan ja ohjaamon välissä. Ilmoita pilotille, kun hyppäätte yli viiden hyppääjän ryhmiä ulos koneesta. OH-DZF: Koneen ulkopuolella olevilla stepeillä saa kummallakin olla vain yksi hyppääjä. Yhtä aikaa poistuvan ryhmän maksimikoko ilman rajoituksia on viisi hyppääjää. Ryhmässä voi olla kuusi hyppääjää ovella, jos kolme hyppääjää istuu koneen etuosassa. Maksimikoko ryhmälle on seitsemän hyppääjää ovella, jos yksi hyppääjistä on etustepillä punaisen viivan etupuolella ja koneen etuosassa istuu lentäjän lisäksi kolme henkilöä. Kaikesta muusta on sovittava erikseen lentäjän kanssa (kummankin koneen osalta). Pokalistassa on oltava merkinnät ryhmien koosta. Muiden koneiden osalta toimintaohjeet koneessa annetaan erikseen. 5.1 Toiminta ilmassa Turhaa liikettä on vältettävä lennon aikana. Nousun ja laskun aikana alle 300 metrin korkeudessa tulee hyppääjien olla mahdollisimman edessä ja turvavyöt, irtonaiset esineet ja kypärät on pidettävä kiinni. 300 metrin jälkeen kaksi hyppääjää voi siirtyä takaosaan. Koneen takaosassa olevalla korokkeella EI SAA istua. Sinne saa nostaa ainoastaan jalat. Punaisen valon palaessa ei saa hypätä, vihreän valon palaessa hyppylupa on annettu. Uloshyppypaikka on katsottava ennen hyppyä. Tarkemmat kuormaus- ja hyppyvalo-ohjeet ovat liitteessä 4. Caravanit ovat herkkiä painopistemuutoksille, joten kuormaus- ja exit-sääntöjä on ehdottomasti noudatettava. Hyppääjä hykitetään, tervataan ja kieritetään höyhenissä, jos jotain koneen balanssiin liittyvää sääntöä rikotaan ja siten vaarannetaan myös muut hyppääjät. Pokan vanhin määrää exitjärjestyksen. Koneesta poistutaan sovitussa järjestyksessä ja ryhmien välillä on pidettävä riittävät välit.

3 Noudatettava uloshyppyjärjestys on pääsääntöisesti: 1. Isot FS-kuvat 2. Pienet FS-kuvat (Huom. FS-koulutus/oppilaat) 3. Yksittäiset mahallaan putoavat 4. Isot Free-kuvat 5. Pienet Free-kuvat 6. Yksittäiset Free-hyppääjät 7. NOVAT 8. Tandemit 9. Korkeat avaukset (yli 1600 m) 10. Liitopukuhyppääjät 11. Liukuhyppääjät voivat lähteä joko linjan ensimmäisinä tai viimeisinä. Poistuessasi koneesta huomioi korkeusperäsin, törmäysriski on todellinen. Erityisesti siipihaalareita käyttävien kuvaajien ja liitopukuhyppääjien on huomioitava mahdollisuus osua koneen korkeusvakaajaan uloshypyssä. Uloshypyssä ei tule missään tapauksessa ponnistaa voimakkaasti ylöspäin ja/tai avata siipiä. 6. LASKEUTUMISALUEET JA LIIKKUMINEN KENTTÄALUEELLA 6.1 Liikkuminen kenttäalueella Utin lentokentällä liikkuminen kenttäalueella on luvanvaraista. Tämän vuoksi vähintään hyppytoiminnan johtajalla sekä maahenkilöllä on oltava B tason maaliikennekoulutus, jotta hyppytoiminta voidaan aloittaa. Kenttäalueelle ei ole asiaa ilman ko. koulutuksen saanutta henkilöä. Muutoinkin kentällä on liikuttava harkitusti ja varoen. Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava asematasoa (ns. plata) ylitettäessä. Lentokoneet on kierrettävä takakautta. Lentokoneen rullatessa seisonta-alueella on jalankulkijan osoitettava havainneensa koneen, jäämällä seisomaan seisonta-alueen reunalle, kunnes lentokone on rullannut ohi. Ulkopuolisista hyppytoiminnan seuraajista on kerrottava maahenkilölle. Ulkopuoliset eivät saa mennä maalialueelle ilman hyppytoimintaa tuntevaa saattajaa. Ajoneuvoliikenne kenttäalueella on mahdollista vain lennonjohdon luvalla. Lennonjohto myöntää kyseiset kirjalliset luvat. Ajoneuvossa oltava radio mukana. 6.2 Laskeutumisalue Uloshyppylinjan ja paikan sekä laskeutumiskuvion voi tarkistaa manifestin seinällä olevasta kartasta. Laskeutumisalue sijaitsee kiitotien pohjoispuolella, katso liite 6. Uloshypyn jälkeen hyppääjät siirtyvät varjon varassa kiitotien pohjoispuolelle välittömästi, kun se on mahdollista. Laskeutuessaan tai uloshypyn jälkeen ja ollessaan alle 300 metrin korkeudessa, hyppääjien on pysyteltävä liitteessä 5 esitettyjen hyppysektorien sisäpuolella, jolloin hyppytoimintaa ei tarvitse rajoittaa laskukierrosliikenteen takia.

4 Kiitotietä ei saa ylittää alle 300 metrin korkeudessa. Laskeutumiset suoritetaan tuulipussin osoittamaan suuntaan. Laskeutuminen alle 50 metrin päähän kiitotiestä, rullaustiestä tai platasta on kielletty. Koukkulaskut ( 180 käännös) tehdään koukkualueelle, joka on merkitty karttaan punaisella. Normaalisti laskeutuvien on ylitettävä koukkualue yli 300 m:n korkeudessa. Normaalit laskeutumiset tehdään muulle laskeutumisalueelle, joka on merkitty karttaan vihreällä. Koukkulaskut tälle alueelle ovat kiellettyjä. 6.3 Laskeutuminen varalaskupaikalle ja toiminta sen jälkeen Laskeuduttaessa maalialueen ulkopuolelle kenttäalueella on hyppääjän mentävä suoraan ns. pelastuspalvelutielle, joka kiertää kenttää. Kiitotien eteläpuolelle laskeuduttaessa hyppääjät kokoontuvat karttaan merkityille kokoontumispaikoille, lentokenttäaidan portit. Maahenkilö järjestää noutoauton. Noutoauto siirtyy kokoontumispaikoille varuskunnan sotilaspoliisivartion kautta tai pelastuspalvelutietä. Jos laskeudut vahingossa kiitotielle tai sen läheisyyteen (alle 50m), poistu välittömästi kiitotieltä lyhintä reittiä (A -Alue). KIITOTIETÄ EI SAA KOSKAAN YLITTÄÄ JALAN! Laskeuduttaessa lentokenttäalueen ulkopuolelle, on hakeuduttava välittömästi tien varteen, jotta noutoauto löytää hyppääjän. Manifestin numero on RAJOITUKSET HYPPYTOIMINNASSA Utin lentokentällä saattaa tulla liikennerajoituksia lennonjohdon tai muun liikenteen toimesta. Utin lentokentän lähialueella (TWR) ei saa hypätä: - skysurf laudalla tms. - Space ball:in tms. kanssa. Tuubin kanssa saa hypätä, jos uloshyppypaikka on suunniteltu siten, että tuubi ajautuu mahdollisessa irtipäästötilanteessa laskeutumisalueelle. 8. ENSIAPU Mikäli havaitaan jonkun loukkaantuvan maahantulossa, on siitä ilmoitettava välittömästi maahenkilölle ja aloitettava ensiapu. Jos olet itse loukkaantunut, jää maahan makaamaan tai istumaan ja yritä heiluttaa kättä. Tällöin maahenkilö näkee, että sinulle on tapahtunut jotain. Ensiaputarvikkeet löytyvät manifestista. Vakavissa loukkaantumisissa maahenkilö järjestää ambulanssin ja sen opastuksen onnettomuuspaikalle. Lennonjohdon auki ollessa se johtaa pelastustoimia lentokenttäalueella.

5 9. MUUT OHJEET Skydive Finlandissa noudatetaan SIL toiminnallisten ohjeiden ja kelpoisuusvaatimusten mukaisia siipikuormarajoja. Turvallisuuspäällikkö LIITTEET 1. Hyppytoiminnan johtajan ohje 2. Pokanvanhimman ohje 3. Maahenkilön ohje 4. Toiminta SdF:n koneissa 5. Hyppysektorit 6. Laskeutumisalueet 7. SIL ry:n ohje Toiminta onnettomuustilanteessa

6 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 1 HYPPYTOIMINNAN JOHTAJAN ohje Hyppytoiminnan johtajalla on oltava vähintään C-lisenssi kelpoisuus ja B-tason lentokenttäaluekoulutus. Hyppytoiminnan johtajan tehtävät: - määrittää laskuvarjohyppyalueen yhdessä lentäjän kanssa ja sopii hyppytoiminnan lennonjohdon kanssa sen ollessa auki - vastaa yhdessä pilotin kanssa laskuvarjohyppytoiminta-lentosuunnitelman laatimisesta, päivittämisestä ja jakelusta lennonjohdolle - tiedottaa tarvittaessa lennonjohtoa etukäteen suunnitellusta, tavallisuudesta poikkeavasta hyppytoiminnasta esim. korkeat avaukset (yli 4000 ft), poikkeuksellinen maalialue, suunniteltu varavarjon käyttö sekä kuvun päästö - toimii yhteyshenkilönä lennonjohtoon - johtaa toimintaa kerholla poikkeavissa tilanteissa ja onnettomuuksissa yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa. Hyppytoiminnan johtaja voi osallistua hyppytoimintaan. Hän voi myös toimia muissa tehtävissä, kuten pokanvanhin, maahenkilö, hyppymestari tai manifesti. Hänen on oltava kuitenkin paikalla kerho- tai kenttäalueella hyppytoiminnan aikana. Hyppytoiminnan johtajan tehtävää voi vaihdella hyppypäivän aikana, kunhan huolehditaan siitä, että hyppytoiminnan johtaja löytyy lennonjohdon ottaessa yhteyttä. Ennen hyppytoiminnan aloitusta hyppytoiminnan johtaja ja pilotti määrittävät hyppylinjan, hyppyalueen sekä uloshyppypaikan. Lennon johdon ollessa auki pilotti ja hyppytoiminnan johtaja toimittavat hyppytoimintasuunnitelman faksilla lennonjohtoon sekä soittavat tarkistussoiton lennonjohtajalle ennen toiminnan aloitusta (nro ). Mikäli hyppylinja ja alue muuttuvat selvästi ensimmäisestä ilmoituksesta, tulee toimittaa uusi ilmoitus lennonjohtoon. Lennonjohdon kanssa on sovittava vähintään: - toiminta-aika - hyppytoiminta-alue - mahdolliset liikennerajoitukset - sekä yhteyshenkilöt kyseisen päivän osalta. Hyppytoimintasuunnitelma on oltava pilotilla mukana koneessa. Jokaisella pokalla on oltava maahenkilö, jolla on Utin lentotaajuus kuuntelulla sekä radioyhteys maaliikennetaajuudella lennonjohtoon lennonjohdon ollessa auki. Manifesti määrää jokaiselle pokalle pokanvanhimman.

7 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 2 Pokanvanhimman ohje Pokanvanhimman tehtäviin kuuluu SdF:n hyppytoiminnan ohjeen ja muiden laskuvarjotoimintaa koskevien ohjeiden ja määräysten toteuttaminen ja valvominen oman pokansa osalta. Pokanvanhin vastaa sujuvasta ja turvallisesta hyppytoiminnasta oman pokansa osalta. Pokanvanhimman tehtävät: - päivän ensimmäisellä pokalla tarkastaa tuulitiedot ja merkitsee tuulitiedot sekä linjan ja uloshyppypaikan kartalle - tarkastaa tuulitietojen ja uloshyppypaikkaa koskevan tiedon paikkaansa pitävyyden ja korjaa niitä tarvittaessa - merkitsee pokalistaan lennettävät linjat ja hyppääjät / hyppylinja - määrää pokalle maahenkilön - toimittaa pokalistan lentäjille sekä antaa hänelle ohjeet pokan lentämisestä, toimintatavoista ja normaalista poikkeavista toiminnoista (korkeat avaukset(yli 4000 ft), poikkeuksellinen maalialue, suunniteltu varavarjon käyttö sekä kuvun päästö, poikkeava UH-paikka, jne.) - huolehtii, että em. poikkeavista tilanteista ilmoitetaan lennonjohdolle sen ollessa toiminnassa - johtaa pokan siirtymisen koneelle ja kuormaamisen - käskee hyppyjärjestyksen ja laskeutumissuunnan - varmistaa, että takatuki on poistettu, mutta vasta kun kone on käynnissä ja kone on kuormattu - pitää hyppääjien puolesta yhteyttä lentäjään ja antaa ohjeita lennon aikana. Kaikissa SdF:n koneissa yhteyttä pidetään puhumalla tai huutamalla. OH DZF:ssa voidaan käyttää myös sisäpuhelinta - vastaa pokasta koneen kuormauksen ja lennon aikana - poikkeus- ja vaaratilanteessa keskustelee lentäjän kanssa ja antaa ohjeet hyppääjille. Pokanvanhin tai lentäjä voivat kieltää hyppäämisen pokassaan henkilöltä, joka ei noudata tätä ohjetta tai muita hyppytoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

8 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 3 MAAHENKILÖN ohje Jokaisella pokalla tulee olla maahenkilö. Yleensä pokanvanhin tai manifesti nimeää maahenkilön. Oppilashypyillä maahenkilöllä on oltava vähintään A-lisenssin kelpoisuus. Radiokouluttajalla on oltava radiokouluttajan kelpoisuus. Lennonjohdon ollessa toiminnassa maahenkilöllä on oltava ilmailuradio. Toiminnassa käytettävät radiokutsut: Maahenkilön kutsu: LASKUVARJO MAA Hyppykenttäajoneuvot: LUMPPU Lennonjohto UTIN TORNI Lennonjohdon auki ollessa toimitaan taajuudella 125,500 MHz (yleensä arkena 8-16). Hätätilanteessa ilmoitukset tehdään taajuudella 130,800 MHz. Lennonjohdon ollessa kiinni toimitaan taajuudella 130,800 MHz. Maahenkilön tehtävät: - seurata koneen nousu ja lasku mahdollisen onnettomuuden varalta - seurata hyppääjien uloshyppy, varjojen avautuminen ja heidän laskeutuminen - paikantaa maastolaskun tehneet ja lähettää hakuauto tarvittaessa - paikantaa pääkupu yms. varavarjotilanteessa - antaa tarvittaessa ensiapu ja käynnistää pelastustoimet tilanteen niin vaatiessa - valvoa ja opastaa ulkopuolisten liikkumista kenttäalueella - oppilashypyillä antaa palaute oppilaiden laskeutumisista hyppymestarille - kerää tai keräyttää kenttäalueelle pudonneet streamerit - ilmoittaa A-kenttäalueelle jääneistä streamereista radiolla lennonjohdolle. Lennonjohdon ollessa suljettu ilmoitus tehdään jättämällä kirjallinen ilmoitus Utin lentoaseman postilaatikkoon ja faxilla lennonjohtoon. - ilmoittaa poikkeavista tapahtumista radiolla välittömästi lennonjohdolle. Ilmoitettavia asioita ovat: - hyppääjän ajautuminen pois ilmoitetulta laskuvarjohyppyalueelta, - hyppääjän ajautuminen pois hyppysektorista, - laskeutuminen alastuloalueen ulkopuolelle, - varavarjon käyttö tai varjon epänormaali toiminta tai - muu normaaliin hyppytoimintaan kuulumaton tapahtuma

9 Toiminta hyppääjään laskeutuessa kiitotien eteläpuolelle: - pyri paikantamaan hyppääjät - lähetä hakuauto liikkeelle, puhelin mukaan - ilmoita asiasta Utin Jääkärirykmentin päivystäjälle, puhelin hyppääjien oletettu määrä ja sijainti - kumpi portti tarvitaan auki: hyppyjenjohtotornille menevän tien vai kolmoshallin kulma - hakuauton rekisterinumero ja hakijan nimi - oliko ulkomaalaisia hyppääjiä - hakuauto menee alueelle sotilaspoliisivartion kautta. Sotilaspoliisin aluepartio tulee avaamaan ilmoitetun portin. - poistuminen samaa kautta. Hakuauton kuljettaja ilmoittaa varuskunnan portilla poistuneensa alueelta. OH-SIS:n / OH -DZF:n takatuen käyttö: takatuki on oltava paikoillaan aina kun koneen hyppääjille varatussa tilassa on henkilöitä ja aina, kun konetta kuormataan takatuen voi poistaa, kun moottori on täysin käynnistynyt ja kone on kuormattu maahenkilö irrottaa takatuen ja siirtyy siiven etureunan tasalle, koneen vasemmalle puolelle ja näyttää tuen lentäjälle. Maahenkilö voi poistua kun lentäjä on ilmaissut havainneensa takatuen näyttämällä peukaloa.

10 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 4 4 TOIMINTA SDF:N KONEISSA 4.1 OH-DZF ja OH-SIS Kuormaaminen, OH-DZF ja OH-SIS: - takatuki on oltava paikoillaan - koneeseen kuormaudutaan hyppääjä kerrallaan, pidä painopiste edessä kuormauksen ajan - hyppääjät istuvat selkä menosuuntaan - turvavyö kiinnitetään valjaisiin sopivaan paikkaan - ennen 300 m korkeutta kaikkien hyppääjien painopisteen tulee olla hyppyoven etureunan etupuolella - turvavyö voidaan avata 300 m:n korkeudessa - tällöin viimeiset kaksi hyppääjää siirtyvät istumaan rahtitilan takaosaan (jalat voi laittaa korokkeelle, istua korokkeella ei saa), muut harventavat välejä vastaavasti 4.2 HYPPYLUPA JA VALOT Ennen hyppyä on saatava hyppylupa ja oven avauslupa lentäjältä. OH-DZF- tai OH-SIS-koneissa, toimitaan valojen mukaan. Valot sijaitsevat koneen sisällä, hyppyoven etupuolella OH-SIS ja koneen takaseinässä OH- DZF Valot: PUNAINEN Ovi ja turvavyöt sekä irtoesineet (esim kypärät) oltava kiinni 300 m:n asti, 300 m:n jälkeen turvavyöt saa avata ja koneessa voi liikkua, koneesta EI saa hypätä PUNAINEN VALO SAMMUU 15 s exittiin. Oven saa avata ja ensimmäinen ryhmä aloittaa kiipeämisen. Koneesta voi hypätä oman harkinnan mukaan. VIHREÄ VALO SYTTYY Uloshyppylinjalla ensimmäisen määritetyn exit-pisteen yläpuolella, on lupa hypätä (HUOM! tarkista uloshyppypaikkasi ja alapuolinen ilmatila) VIHREÄ VALO SAMMUU Viimeinen exit-piste on ohitettu, koneesta voi hypätä oman harkinnan mukaan. PUNAINEN VALO SYTTYY Ovi suljetaan, koneesta ei ole lupa poistua eikä se ole turvallista.

11 4.3 PAKKOTILANTEET Hätähyppy: Koneen ohjaaja määrää hätähypyn havaitessaan lennon jatkumisen olevan mahdoton tai pakkolaskun olevan väistämätön. Hätähyppy komennetaan PA-laitteella ja huutamalla kolme kertaa: "HÄTÄHYPPY". Pokanvanhin ja hyppymestarit valvovat koneen tyhjenemisen. Minimikorkeus hätähypylle on 300 m. Pakkolasku: Mikäli koneella tehdään pakkolasku, matkustajat kiinnittävät turvavyönsä ja ottavat käsikynkkäotteen toisistaan, leuka kiinni rintaan sekä nojautuvat koneen lentosuuntaan mahdollisimman tiiviiksi kokonaisuudeksi. Koneessa olevaa turvaohjetta on noudatettava. Evakuointi maassa: Kun liike on lakannut, poistutaan koneesta hyvässä järjestyksessä mahdollisimman nopeasti pokanvanhimman ohjeiden mukaan kaikista mahdollisista aukoista välttäen potkuria. Pokan vanhin huolehtii, että koneesta saadaan mukaan ensiapuvälineet ja sammutin, jos mahdollista. Caravaneissa on hyppyoven lisäksi kolme hätäpoistumistietä (pilotin ovi, matkustajan ovi sekä rahtitilan ovi). Kunkin hätäpoistumistien käyttöohjeet löytyvät ovesta.

12 Hyppytoiminnan ohjeen (Versio ) LIITE 5 HYPPYSEKTORIT Utin hyppysektorit on merkitty karttaan punaisella. Pohjoisempi on siviilihyppääjien (SdF) sektori. Uloshypyn jälkeen hyppääjät siirtyvät kiitotien alastuloalueensa puolelle välittömästi, kun se on mahdollista. Laskeutuessaan tai uloshypyn jälkeen jo ollessaan alle 300 metrin korkeudessa, hyppääjien on pysyteltävä hyppysektorin sisäpuolella, jolloin hyppytoimintaa ei tarvitse rajoittaa laskukierrosliikenteen takia.

13 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 6 LASKEUTUMISALUEET KERHO LASKEUTUMISALUE Oppilasalue Swoop-alue Kokoontumispaikka Poistumissuunta Kerho Hyppysektorin raja

14 Liite 7 Suomen Ilmailuliitto ry Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Helsinki-Malmin lentoasema Helsinki TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Kerhoissa on koulutettava sekä harjoiteltava vuosittain toimenpiteet erilaisten onnettomuustilanteiden varalle. Kun laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtuu vakava loukkaantuminen tai kuolemaan johtanut onnettomuus, ovat toimenpiteet seuraavat: Yleistä: Hyppytoiminta keskeytetään. Ilmoitukset: omaiset: aluehälytyskeskus puh. 112 poliisi puh lähin lennonjohto (paikallinen / alue) lentoaseman päällikkö (lennonjohdon kautta) Onnettomuustutkintakeskus (lennonjohdon kautta tai suoraan) mihin sairaalaan loukkaantunut on viety kuolemantapauksessa käytetään poliisia apuna kerholaisten osallistuminen on tärkeää SIL ry:n koulutuspäällikkö tai vastaava yhdistyksen puheenjohtaja ja koulutuspäällikkö

15 Silminnäkijöiden nimet, osoitteet ja puhelinnumerot. Paikalla olleiden kerholaisten briefaus. Ei puhuta toisten kanssa tapahtuneesta, jottei todistajainlausunnot yhdenmukaistuisi. Ilmoittaudutaan kotiin, jos joku kuollut (sana leviää nopeasti). Puhelin otetaan haltuun. Vain se vastaa, joka tietää, mitä saa kertoa. Otetaan talteen uhrin omaisuus ja kerätään 2 vuoden ajalta tutkintalautakuntaa varten hänen hyppyasiakirjansa. Onnettomuuspaikalla: Estetään lisäonnettomuuksien synty (tie tai lähiympäristö). Annetaan ensiapu. Eristetään alue ja estetään turhien jälkien syntyminen. Loukkaantuneen varusteet pyritään pitämään mahdollisimman alkuperäisessä tilassa, jos mahdollista. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa uhria ja varusteita ei saa siirtää. Uhri peitetään tarvittaessa. Otetaan onnettomuuspaikasta maastoon sidottuja valokuvia tai videokuvaa. Järjestetään pelastushenkilökunnan sekä viranomaisten opastus onnettomuuspaikalle. Tiedottaminen: Tiedottamisen on oltava niukkaa. Ei soiteta itse minnekään. Jos lehdestä (vast.) soitetaan, kerrotaan vain, että a) onnettomuus on tapahtunut ja b) tiedottamisesta vastaa tutkintalautakunnan puheenjohtaja. Onnettomuuden uhrin nimeä ei saa julkaista, ennen kuin uhrin omaisille on mennyt tieto tapahtuneesta ja he ovat antaneet siihen luvan. Kerholaiset eivät saa kertoa nimeä ulkopuolisille. Onnettomuuteen johtaneista syistä ei saa esittää minkäänlaisia arvioita. Onnettomuudesta ei saa keskustella missään julkisessa paikassa, ei ravintoloisissa, ei busseissa, ei saunassa eikä missään, missä on ulkopuolisia kuulijoita. Täytetään ja postitetaan vaaratilanneraportti.

16 Tärkeää: Kerhon on pidettävä yhteyttä onnettomuuden uhrin omaisiin niin loukkaantumis- kuin kuolemantapauksessakin (ml. hautajaiset). Omaiset tarvitsevat tukea ja heidän mielessään pyörii paljon kysymyksiä, joihin mahdollisesti vain kerholaiset pystyvät vastaamaan. Pitäkää ehdottomasti yhteyttä! Tutkintalautakunta: Vakavia ilmailuonnettomuuksia selvittämään on lain nojalla asetettava tutkintalautakunta. Lautakunnan nimeää Onnettomuustutkintakeskus. Harrasteilmailun onnettomuuden tutkintalautakuntaan nimetään yleensä puheenjohtajaksi harrastaja ja hänen lisäkseen mahdollisesti poliisijäsen ja tarvittaessa asiantuntijajäseniä. Ilmailulaitoksella on valmis lista harrastajista, jotka ovat saaneet koulutuksen tutkintaan. Tutkintalautakunta saapuu onnettomuuspaikalle yleensä muutaman tunnin päästä tapahtumasta. Se suorittaa paikan päällä kenttä tutkimuksen ja silminnäkijöiden kuulemisen. Tämä vaihe kestää muutaman päivän. Lautakunta aloittaa varsinaisen onnettomuuden syyn pohdinnan ja tekee tarpeelliset testit. Todistajia kuullaan mahdollisesti uudelleen tarkennuksia varten. Tutkintalautakunta antaa tutkintaselostuksensa muutaman kuukauden kuluttua tarkastuslautakunnalle. Tämä tarkastaa tutkintaselostuksen ja vaatii tarvittaessa lisä selvityksiä. Valmis tutkintaselostus jaetaan onnettomuuden osallisille (uhri tai omaiset) sekä kerholle, jossa onnettomuus tapahtui. Kaikki Suomen laskuvarjokerhot sekä laskuvarjotoimikunta (LT) saavat myös oman kappaleensa. Tutkintaselostuksen lähdeaineistoluettelo arkistoidaan Onnettomuustutkintakeskukseen. Tutkintaselostus on julkinen. Se kannattaa luettaa kaikilla C- ja D hyppääjillä sekä pitkälle ehtineillä oppilailla.

HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI

HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI Skydive Finland ry 01.04.2015 HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin. Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Erityisesti

Lisätiedot

Asiakirjat ja laskuvarjokokonaisuuden voivat tarkastaa SdF:n organisaation tähän tehtävään hyväksymät henkilöt.

Asiakirjat ja laskuvarjokokonaisuuden voivat tarkastaa SdF:n organisaation tähän tehtävään hyväksymät henkilöt. 31. maaliskuuta 2016 HYPPYTOIMINNAN OHJE 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin. Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Kiinnitä huomiota erityisesti

Lisätiedot

Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014.

Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014. Tampereen Laskuvarjokerho ry Hyppytoiminnanohje YLEISTÄ Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014. Hyppytoiminnassa noudatetaan Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia ilmailumääräyksiä sekä Suomen Ilmailuliiton julkaisemia ohjeita.

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia ilmailumääräyksiä sekä Suomen Ilmailuliiton julkaisemia ohjeita. 19.5.2017 HYPPYTOIMINNAN OHJE 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin! Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Kiinnitä huomiota erityisesti hyppytoiminnan

Lisätiedot

Toiminnasta Pirkkalassa ja hypättäessä Rosendahlin rantaan on erillinen ohje.

Toiminnasta Pirkkalassa ja hypättäessä Rosendahlin rantaan on erillinen ohje. Tampereen Laskuvarjokerho ry Hyppytoiminnanohje YLEISTÄ Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014, päivitetty 7.4.2015 (koneen kuormaus ja konekohtaiset

Lisätiedot

Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1

Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1 1/5 Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1 Tällä ohjeella määritellään normaaliin hyppytoimintaan liittyviä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE 7TH ANNUAL FUN FLYING BOOGIE 5-7.9.2008

TURVALLISUUSOHJE 7TH ANNUAL FUN FLYING BOOGIE 5-7.9.2008 TURVALLISUUSOHJE 7TH ANNUAL FUN FLYING BOOGIE 5-7.9.2008 TURVALLISUUSOHJE TURUN LENTOASEMALLA - Tullessasi hyppäämään sinun on esitettävä seuraavat asiakirjat: henkilöllisyystodistus, voimassaoleva kelpoisuustodistus,

Lisätiedot

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Turvallisuustiedote Ilmailu 14.4.2015 Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Syksyllä 2014 julkaistussa harrasteilmailun riskikartoituksessa tunnistettiin riskejä, joihin sekä hyppääjien että

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN OHJE toimittaessa TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA Opas hyppääjille, lentäjille ja lennonjohtajille 22.2.2005 TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO RY YLEISTÄ...4 Yhteystiedot...4 Käyntiosoite...4

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitus Hyppääjille. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä

Turvallisuusilmoitus Hyppääjille. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä Turvallisuusilmoitus Hyppääjille Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä ENNAKOIVA RISKINHALLINTA Ennakoivan riskienhallinnan tärkein tavoite on tunnistaa ja poistaa turvallisuusuhat ennen niiden

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE Tampereen RC Lentäjät ry. Toimintaohje (v1.4) 1(5) TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE 1. Saapuessasi lentokentälle tarkista onko lentokentällä toimintaa. Mikäli hallin ovet ovat

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen]

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] Toiminnalliset ohjeet 2017 Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] 1 Viilauksia ja tarkennuksia Ulkoasua pyritty selkeyttämään Korjattu itsestään selvyyksiä KTK:ta

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Jyväskylän lentoasemalla 12.8.1991

Laskuvarjohyppyonnettomuus Jyväskylän lentoasemalla 12.8.1991 Tutkintaselostus B 1/1996 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Jyväskylän lentoasemalla 12.8.1991 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997

Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997 Tutkintaselostus C 11/1997 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

3. Kuka saa säätää varavarjon automaattilaukaisinta (Cypresiä)? a. Pilotti b. Hyppymestari c. Hyppääjä d. Turvallisuuspäällikkö

3. Kuka saa säätää varavarjon automaattilaukaisinta (Cypresiä)? a. Pilotti b. Hyppymestari c. Hyppääjä d. Turvallisuuspäällikkö NOVA Alkeis 1. Missä korkeudessa ja miten avaat päävarjon? a. 1500m. Katsot mittaria ja avaat varjon b. 2000m. Avaat varjon c. 1600m. Näytät avausmerkin ja avaat varjon (taivuta, tartu, vedä) d. 1500m.

Lisätiedot

Vaaratilannevertailu vs Kimmo Paularanta

Vaaratilannevertailu vs Kimmo Paularanta Vaaratilannevertailu 12.11.2017 vs. 12.11.2016 Kimmo Paularanta Yleistä Hyppymäärä noin 40600 (38976) Vuoden 2016 luvut ovat suluissa Ilmoituksia on tehty yhteensä 132 (105) alkeisoppilaat 35 (22) pk 5

Lisätiedot

Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus

Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus Valitaan esimerkissä tämä Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus HUOM! Tämä on vain ESIMERKKI, todellinen ulkoasu ei ole samanlainen Hyppylentotoiminnan poikkeamailmoitus Turvallisuusilmoitus turvallisuusilmoituksia

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä Tutkintaselostus C 19/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä 29.6.1997 HB-VJB, Cessna 501 OH-ULK, Cessna 206G ja laskuvarjohyppääjät Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE HYPPYTOIMINNAN OHJE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA I (PL-ALKEISKURSSI JA NOVA-ALKEISKURSSI)

KOULUTUSOHJELMA I (PL-ALKEISKURSSI JA NOVA-ALKEISKURSSI) SUOMEN ILMAILULIITTO RY OHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.3.2017 KOULUTUSOHJELMA I (PL-ALKEISKURSSI JA NOVA-ALKEISKURSSI) 1. Yleistä Tämä koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 20.4.2014.

Lisätiedot

Opas uudistus. Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna

Opas uudistus. Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna Opas uudistus Turpaboogiet 14.1.2017 Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna 1 2.3 (s.5) Lisätty viittaus RSL vapautuksesta (5.5.1 s.27) - Laskeutuminen veteen 3.7 Muutettu / Poistettu ja sen lopullinen

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 2.2.2018 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 20.4.2014 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.4.2012 päivätyn

Lisätiedot

Oulun Laskuvarjokerho ry HYPPYTOIMINNAN OHJE

Oulun Laskuvarjokerho ry HYPPYTOIMINNAN OHJE HYPPYTOIMINNAN OHJE Tässä ohjeessa annetaan tarkentavia normaaliin hyppytoimintaan liittyviä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää hyppyturvallisuutta sekä pyrkimystä taloudelliseen ja joustavaan

Lisätiedot

Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta turvallisuuden edistäjänä. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta turvallisuuden edistäjänä. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta turvallisuuden edistäjänä Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA RADIOKOULUTTAJAN OPAS

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA RADIOKOULUTTAJAN OPAS SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA RADIOKOULUTTAJAN OPAS Helsinki 31.3.2019 SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 2 2 Radiokouluttajan vaatimukset, vastuu ja tehtävät 3 2.1 Radiokouluttajan vaatimukset

Lisätiedot

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 Tutkintaselostus D15/2007L Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 ES-HRW ROBINSON R-44 Astro Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

LASKUVARJOURHEILUN TURVALLISUUS- RAPORTOINTI. Kimmo Paularanta

LASKUVARJOURHEILUN TURVALLISUUS- RAPORTOINTI. Kimmo Paularanta LASKUVARJOURHEILUN TURVALLISUUS- RAPORTOINTI Kimmo Paularanta Mistä turvallisuus Asenne muodostuu? Aktiivinen harrastaminen Kerhokulttuuri Koulutus Kalusto Ohjeet ja määräykset Omavalvonta kerhoissa, aiemmin

Lisätiedot

YHTEISIÄ TEKIJÖITÄ v 2017

YHTEISIÄ TEKIJÖITÄ v 2017 YHTEISIÄ TEKIJÖITÄ v 2017 ONNETTOMUUKSILLE Hyppymestarit kokeneita ja rutinoituneita liiallinen usko omiin kykyihin ref tandemin vaativuus? Käsikamera -> kehnot exitit, epäolennaiseen (=kuvaamiseen) keskittyminen?

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE HYPPYTOIMINNAN OHJE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki

Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki Alkeiskurssidiat KP:n kansioon lisätään (9.5.) PL-alkeiskurssin (C-182) linkki powerpoint-esityksiin Laskuvarjohyppääjän oppaan luvuista 2-5 sekä muut

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Koehyppy. Utin Laskuvarjokerho. Markus Saari 6.3.2003

Koehyppy. Utin Laskuvarjokerho. Markus Saari 6.3.2003 Koehyppy Utin Laskuvarjokerho Markus Saari 6.3.2003 1. Hypyn tarkoitus Koehypyllä on tarkoituksena harjoitella tulevien kelpparihyppyjen kokonaissuoritusta, hyppytoiminnan aloittamisesta aina sen lopettamiseen

Lisätiedot

SIL - Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja

SIL - Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja SIL - Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja Vaihtoehtoisesti käytettävät sivut eri valjastyyppien, uloshyppytyylien ja avausjärjestelmien mukaan seuraavasti: Reppu-valjasyhdistelmä s.14 Wings s.15 Wings-PL

Lisätiedot

Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa. Laskuvarjotoimikunta

Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa. Laskuvarjotoimikunta Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa Laskuvarjotoimikunta 18.11.2017 1 Agenda Lentotoiminnan (ei-)kaupallisuudesta Säädösmuutoksia vuonna 2017 Ilmatilauudistus 26.04.2018 Part-NCO kertaus Muuta, mitä? Lentotoiminnan

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

PAKKASPARLAMENTTI 2013

PAKKASPARLAMENTTI 2013 PAKKASPARLAMENTTI 2013 OH-1000, 2.10.2011 JACA Kone SUIO:n DuoDiscus, OH-1000 Pilot 2100h, co-pilot 670h Molemmilla aiempaa kokemusta Jacassa lentämisessä, kyseisen leirin aikana 18-19 tuntia. Noin kahden

Lisätiedot

KAATIKSEN KENTTÄALUEEN SÄÄNNÖT ILMATILAN KÄYTÖSTÄ

KAATIKSEN KENTTÄALUEEN SÄÄNNÖT ILMATILAN KÄYTÖSTÄ KAATIKSEN KENTTÄALUEEN SÄÄNNÖT ILMATILAN KÄYTÖSTÄ Johtokunta KUOPION LENNOKKIKERHO KIHU RY Versiohistoria Versio päivämäärä Olennaiset muutokset 1.0 16.5.2018 Alkuperäinen versio 1 KAATIKSEN ILMATILA Kaatiksen

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Alavuden lentopaikalla 26.4.1997

Laskuvarjohyppyonnettomuus Alavuden lentopaikalla 26.4.1997 Tutkintaselostus C 12/1997 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Alavuden lentopaikalla 26.4.1997 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013 Jorma Laine Oma tausta Purjelentoa vuodesta 1974, noin 2000 h Purjelennon opettaja Moottoripurjelentäjä noin 350 h Moottoripurjelennon

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999

Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999 L Tutkintaselostus C 6/1999 L Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitukset vs Kimmo Paularanta

Turvallisuusilmoitukset vs Kimmo Paularanta Turvallisuusilmoitukset 3.11.2018 vs. 3.11.2017 Kimmo Paularanta Yleistä Hyppymäärä noin 40 030 (40 400) Vuoden 2017 luvut ovat suluissa Ilmoituksia on tehty yhteensä 153 (133) alkeisoppilaat 27 (35) pk

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen

TYÖKIRJA. Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen TYÖKIRJA Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen Löytäjää pyydetään ottamaan yhteys Suomen Ilmailuliittoon Postiosoite: Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI NIMI: TUNNUS: PAKKAAJA: Pelastusvarjot

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Laskuvarjo-onnettomuus Porissa 9.6.1996 C 8/1996 L

Tutkintaselostus. Laskuvarjo-onnettomuus Porissa 9.6.1996 C 8/1996 L Tutkintaselostus C 8/1996 L Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena on onnettomuuksien

Lisätiedot

Masters PM-KILPAILUT

Masters PM-KILPAILUT Masters PM-KILPAILUT 30.-31.07.2011 Sipoo - Suomi KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä sekä

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 22.5. ja kumoaa aiemman

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Oululaiset laskuvarjokerhot. Oulun Laskuvarjokerho & Skydive Oulu. Hyppykausi 2012

Oululaiset laskuvarjokerhot. Oulun Laskuvarjokerho & Skydive Oulu. Hyppykausi 2012 Oululaiset laskuvarjokerhot Oulun Laskuvarjokerho & Skydive Oulu Hyppykausi 2012 Yhteiset tilastot Oppilaspudotukset 600kpl Tandemit 84kpl Kelppariloikat 1894kpl Hyppytoimintaa kahdella Cessna 182 koneella.

Lisätiedot

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Trafin Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3 Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja versio 1.3 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus...

Lisätiedot

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D3/2007L Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella 24.1.2007 MTL589 Antonov Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 25.6.2000

Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 25.6.2000 Tutkintaselostus B 2/2000 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 25.6.2000 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tuli voimaan 22.5.2017 ja kumoaa

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 29.6.1999

Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 29.6.1999 Tutkintaselostus C 13/1999 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 29.6.1999 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Paikalliset menetelmät

Paikalliset menetelmät 1. Briefing Turvallisuusbriefing pidetään perjantaina 26.7. klo 19:00 I-hallissa. Päivittäinen briefing pidetään klo 10.00 I-hallissa. 2. Flarmin käyttö Flarm on pakollinen kaikissa kisakoneissa. 3. Organisaatiolle

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi ÖLUONNO MääräysLUONNOS 1 (5) Antopäivä: XX.4.2017 Voimaantulopäivä: XX.4.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9 5 mom. Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus

Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus Tutkintaselostus C 18/1997 L Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla 27.6.1997 sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä Tutkintaselostus C 26/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä OH-HLT, Hughes 296C OH-CFQ, Cessna 172M OH-773, SZD-51-1 Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Hyppylentäjän käsikirja OLK

Hyppylentäjän käsikirja OLK Hyppylentäjän käsikirja OLK 2015 2015 Oulun Laskuvarjokerho Ry 1 (32) 2015-04-11 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Käsikirjan tarkoitus... 4 1.2. Hyppylentotoiminnan tavoite... 4 1.3. Säännöt ja rajoitukset...

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA OPS M6-1 luonnos 15.10.2008 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä,

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä

Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä Tutkintaselostus C 10/2000 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä 25.3.2000 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Puhelu hätäkeskukseen

Puhelu hätäkeskukseen Puhelu hätäkeskukseen Lue dialogit parin kanssa. - hätäkeskus. miten voimme auttaa? - hei, olen alex samoilov turusta. täällä on tulipalo. - pystytkö kertomaan osoitteen? - en tunne paikkaa. - mikä palaa?

Lisätiedot

Laskuvarjokaluston huolto-ohje

Laskuvarjokaluston huolto-ohje Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1.7.2014 Laskuvarjokaluston huolto-ohje Tämä ohje on Suomen ilmailuliitto ry:n (SIL ry) laskuvarjokaluston huoltoa ja laskuvarjohuoltajan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Maanrakennus TOT 20/05. Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. pysäyttääkseen koneen. Maanrakennus Kaivinkoneenkuljettaja

Maanrakennus TOT 20/05. Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. pysäyttääkseen koneen. Maanrakennus Kaivinkoneenkuljettaja TOT-RAPORTTI 20/05 Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan kaivinkoneenkuljettaja jäi valtatien parannustyömaalla liikkeelle lähteneen kaivinkoneen alle

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

VUODEN 2011 VAARATILANTEET. Kimmo Paularanta

VUODEN 2011 VAARATILANTEET. Kimmo Paularanta VUODEN 2011 VAARATILANTEET Kimmo Paularanta SISÄLTÖ VAARATILANNEILMOITUS YLEISTÄ VV LOUKKAANTUMISET MUUT VAARATILANTEET HUOMIOITA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 2 VAARATILANNEILMOITUS On turvallisuuden parantamisen kannalta

Lisätiedot

Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015. SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi

Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015. SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015 SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi Viikon sisällä tehdyt laskuvarjoasiat Turpaboogiet, junalippujen ostaminen Suomenennätysmitalit, selvitystä. Termiikkiprojekti. Kansiot

Lisätiedot

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 Tutkintaselostus B 4/1997 L Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 MIG-21 UM Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Päivämäärä 8.3.2014 Kilpailun järjestäjä Harrasteralli ry /Kajaanin Urheiluautoilijat ry.

Päivämäärä 8.3.2014 Kilpailun järjestäjä Harrasteralli ry /Kajaanin Urheiluautoilijat ry. KILPAILIJATIEDOTE Kilpailun nimi Shell Piippolaralli Päivämäärä 8.3.2014 Kilpailun järjestäjä Harrasteralli ry /Kajaanin Urheiluautoilijat ry. Paikkakunta Piippola 1. KILPAILUSTA YLEENSÄ 1.1 Kilpailun

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Hyppylentämisen Turvallisuusseminaari. Skydive Finland ry & Laskuvarjotoimikunta Utti, Finland

Hyppylentämisen Turvallisuusseminaari. Skydive Finland ry & Laskuvarjotoimikunta Utti, Finland Hyppylentämisen Turvallisuusseminaari Skydive Finland ry & Laskuvarjotoimikunta 5.-6.1.2019 Utti, Finland Hyppylentämisen riskikartoitus 2 Riskinarviointi NCO.SPEC.105 Ennen hyppylentotoiminnan aloittamista

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot