SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2002 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 118 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta N:o 118 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun radiolain (1/2001) 6 :n 2 momentin nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuusalueiden käytöstä (käyttösuunnitelma), jotka on radiolain 6 :n 1 momentin nojalla määrätty käytettäväksi televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa. Tämä asetus ei koske: 1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyjä taajuusalueita; 2) lyhyillä, keskipitkillä ja pitkillä radioaalloilla tapahtuvaa radiotoimintaa; ) televisiotoiminnan osalta televisiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 2 kw; eikä 4) radiotoiminnan osalta radiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään W. 2 Analogiset televisioverkot Analogiseen televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat MHz ja MHz. Maakunnan alueella on televisioverkkoja toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan siten kuin Ahvenanmaan maakuntahallitus määrää. Analogisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. Digitaaliset televisioverkot Digitaaliseen televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on MHz

2 4700 N:o 118 Digitaaliseen toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan alueella osoitetaan yksi kanavanippu. Digitaalisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. Kanavanipussa toimivien televisiotoiminnan harjoittajien suostumuksella voidaan televisiotoiminnasta vapaaksi jäävää kanavanipun siirtokapasiteettia käyttää muuhun toimintaan. 4 Analogiset radioverkot Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87, 8 MHz. Maakunnan alueella on radioverkkoja alueelliseen ja paikalliseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan siten kuin Ahvenanmaan maakuntahallitus määrää. Analogisten radioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet sekä suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. Digitaaliset radioverkot Digitaaliseen radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on MHz. Digitaaliseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan osoitetaan kaksi kanavanippua. Digitaalisen radiotoiminnan käyttöön tarkoitetut kanavaniput ja niissä käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. Kanavanipussa toimivien televisiotoiminnan harjoittajien suostumuksella voidaan televisiotoiminnasta vapaaksi jäävää kanavanipun siirtokapasiteettia käyttää muuhun toimintaan. 6 Toisen sukupolven matkaviestinverkot Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat MHz ja 92 9 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja MHz ja MHz (1800 MHz:n taajuusalue). Maakunnan alueella maakuntahallituksen suostumuksella sekä 900 MHz:n että 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kaksi. 7 Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat MHz ja MHz. Maakunnan alueella maakuntahallituksen suostumuksella toimivia digitaalisia UMTSmatkaviestinverkkoja on neljä. 8 Viranomaisradioverkko Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat MHz ja MHz. Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi. 9 Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksille Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin. Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 200. Tällä asetuksella kumotaan 27 joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus televi-

3 N:o sio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen radiotaajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa (1449/2001). Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002 Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi Neuvotteleva virkamies Mikael Nyberg

4 4702 N:o 118 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1 Televisio- ja radiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta Paikkakunta Kanava ERP (kw) SUND SUND 28 0 SUND Digitaalinen televisiotoiminta Kanava ERP (kw) 2 2 Televisio- ja radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta Taajuus (MHz) ERP (kw) Huom. 88,6 91, 9,1 9,0 9,9 97,1 0,2 0, 1,8 2, 1) 4, 1 1) 4,9,2 1 1) 1) 6,8 1 1) 7,2 0,2 1) 1) Olennaisesti rajoitettu teho Viestintäviraston määräämissä sektoreissa 2.2 Digitaalinen radiotoiminta Tunnus Nimi Taajuuslohko FIN002 AHVENANMAA1 C FIN20002 AHVENANMAA2 B

5 470 N:o 119 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun radiolain (1/2001) 6 :n 2 momentin nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuusalueiden käytöstä (käyttösuunnitelma), jotka on radiolain 6 :n 1 momentin nojalla määrätty käytettäväksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) mukaiseen televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan. Tämä asetus ei koske: 1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyjä taajuusalueita; 2) lyhyillä, keskipitkillä ja pitkillä radioaalloilla tapahtuvaa radiotoimintaa; ) televisiotoiminnan osalta televisiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 2 kw; eikä 4) radiotoiminnan osalta radiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään W. Televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen. 2 Analogiset televisioverkot Analogiseen televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat MHz ja MHz. Valtakunnallisia analogisia televisioverkkoja on neljä. Niistä kaksi on varattu toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan harjoittamiseen ja kaksi Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten analogisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, taajuusalueella MHz on käytössä kaksi televisiolähetintä. Digitaaliset televisioverkot Digitaaliseen televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on MHz. Valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen digitaalisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on kaksi kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten ja alueellisten digitaalisten televisio-

6 4704 N:o 119 verkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. 4 Analogiset radioverkot Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87, 8 MHz. Valtakunnallisia analogisia radioverkkoja on viisi. Niistä yksi on varattu toimiluvanvaraisen radiotoiminnan harjoittamista varten ja neljä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten analogisten radioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet sekä valtakunnallisissa ja alueellisissa radioverkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. Paikallisessa radioverkossa käytettävien radiolähettimien lähetysteho saa olla enintään 1 kw. Digitaaliset radioverkot Digitaaliseen radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on MHz. Valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen digitaalisen radiotoiminnan sekä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun radiotoiminnan yhteiskäytössä on kaksi kanavanippua. Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen digitaalisen radiotoiminnan käyttöön tarkoitetut kanavaniput ja niissä käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. 6 Toisen sukupolven matkaviestinverkot Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat MHz ja 92 9 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja MHz ja MHz (1800 MHz:n taajuusalue). Valtakunnallisia sekä 900 MHz:n että 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kolme. Ainoastaan 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia valtakunnallisia digitaalisia GSMmatkaviestinverkkoja on yksi. Muualla Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnassa 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia alueellisia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja varten on yksi yhteinen taajuuskaista. 7 Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat MHz ja MHz. Valtakunnallisia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on neljä. 8 Viranomaisradioverkko Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat MHz ja MHz. Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi. 9 Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksille Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin. Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 200.

7 N:o Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta (1/ 2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002 Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi Neuvotteleva virkamies Mikael Nyberg

8 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI ANJALANKOSKI ESPOO ESPOO 8 ESPOO EURAJOKI SVT EURAJOKI 0 FISKARS FISKARS SVT FISKARS 41 0 HAAPAVESI HAAPAVESI IISALMI INARI INARI 40 0 JOUTSENO JOUTSENO KARIGASNIEMI KAUNISPÄÄ KAUNISPÄÄ KERIMÄKI KERIMÄKI 9 0 KIIHTELYSVAARA KIIHTELYSVAARA KOLI KOLI 1 0 KRUUNUPYY KRUUNUPYY KRUUNUPYY 44 0 SVT KRUUNUPYY SVT 6 0 KUTTANEN KUTTANEN LAPUA LAPUA 24 00

9 N:o MIKKELI 6 MIKKELI NÄÄTÄMÖ OULU 7 OULU PELLO PELLO 9 PERNAJA PERNAJA SVT PERNAJA 9 0 PIHTIPUDAS PIHTIPUDAS 2 00 POSIO POSIO PYHÄTUNTURI 0 PYHÄTUNTURI 2 6 PYHÄVUORI PYHÄVUORI ROVANIEMI 0 ROVANIEMI RUKA RUKA 6 0 TAIVALKOSKI TAIVALKOSKI TAMMELA TAMMELA TAMPERE TAMPERE 00 TERVOLA TERVOLA SVT UTSJOKI 4 20 VUOKATTI VUOKATTI YLLÄS 11 YLLÄS ÄHTÄRI ÄHTÄRI 9 0

10 4708 N:o Analoginen televisiotoiminta: toimiluvanvarainen käyttö Paikkakunta Kanava ERP (kw) ANJALANKOSKI 41 0 ANJALANKOSKI ESPOO ESPOO 2 0 EURAJOKI EURAJOKI FISKARS 8 0 HAAPAVESI IISALMI INARI 4 0 JOUTSENO KARIGASNIEMI KAUNISPÄÄ KERIMÄKI 8 0 KIIHTELYSVAARA KOLI KRUUNUPYY KUTTANEN LAPUA LAPUA MIKKELI 28 0 MIKKELI NÄÄTÄMÖ OULU 0 OULU PELLO PERNAJA 0 PIHTIPUDAS POSIO PUOLANKA 24 0 PYHÄTUNTURI PYHÄVUORI RAAHE 7 0 ROVANIEMI ROVANIEMI RUKA 1 0 TAIVALKOSKI TAMMELA 0 0 TAMPERE TAMPERE TERVOLA UTSJOKI VAASA 1 20 VAASA VUOKATTI YLLÄS 2 00 ÄHTÄRI Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) ANJALANKOSKI ESPOO EURAJOKI FISKARS HAAPAVESI IISALMI INARI JOUTSENO JYVASKYLA KARIGASNIEMI KERIMAKI KIIHTELYSVAARA

11 N:o KOLI KRUUNUPYY KUTTANEN 27 8 LAPUA MIKKELI OULU PERNAJA PIHTIPUDAS POSIO PYHÄTUNTURI PYHÄVUORI ROVANIEMI RUKA TAIVALKOSKI 2 8 TAMMELA TAMPERE TERVOLA UTSJOKI VAASA 8 7 VUOKATTI VUOTSO YLLAS 6 9 ÄHTARI Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA AAVASAKSA 87,9 89,8 AAVASAKSA 94,7 ESPOO ESPOO 87,9 91,9 ESPOO 94,0 ESPOO ESPOO 97, 98,9 ESPOO 1,1 ESPOO EURAJOKI,7 87,7 EURAJOKI 92,0 EURAJOKI EURAJOKI 94,8 99,4 EURAJOKI,0 FISKARS 90,9 FISKARS FISKARS 9,1 97,0 FISKARS 99,7 FISKARS HAAPAVESI 2, 89,0 HAAPAVESI 96,1 HAAPAVESI HAAPAVESI 98,4 1,9 HAUSJÄRVI 7,8 0, HÄMEENLINNA IISALMI 99,2 87,7 0,2 2 IISALMI 92,8 2 IISALMI INARI 96, 88,4 2 INARI 92,8 INARI INARI 98,8 1,9 JOENSUU 0,4

12 47 N:o 119 JOUTSENO 88,0 JOUTSENO JOUTSENO 90,9 98, JOUTSENO 0,7 87,6 89,9 92, 99,, KARIGASNIEMI 89, KARIGASNIEMI KARIGASNIEMI 9,4 96,8 KARIGASNIEMI 0,8 KERIMÄKI KERIMÄKI 90, 9,8 KERIMÄKI 97,7 KERIMÄKI KERIMÄKI 99,1,2 KIIHTELYSVAARA 88,4 KIIHTELYSVAARA KIIHTELYSVAARA 94,9 97,2 KILPISJÄRVI 88,0 0,1 KILPISJÄRVI KILPISJÄRVI 90,9 96,0 0,1 0,1 KILPISJÄRVI,7 0,1 KILPISJÄRVI KOLI 7,1 90,2 0,1 KOLI 9,4 KOLI KOLI 99,6 2,4 KRUUNUPYY 91,4 KRUUNUPYY KRUUNUPYY 94,0 97,6 KRUUNUPYY 99,7 KRUUNUPYY 2,7 88,1 91,6 9,9 98,1 0,2 KUTTANEN KUTTANEN 94,1 97,2 KUTTANEN 99,6 KUTTANEN 2,2 90, 0,2 9,2 9, 97,9 0,6 LAMMASKOSKI LAMMASKOSKI 88, 91,4 LAMMASKOSKI 98,7 LAMMASKOSKI 1,2 LAPUA LAPUA 88,2 90,1 LAPUA 9,1 LAPUA LAPUA 9,2 1, LOHJA,0 0,2 LOIMAA MIKKELI 99,2 88,9 0,1 MIKKELI 92,1 MIKKELI MIKKELI 94,6 1,8 NUORGAM 88,6 NUORGAM NUORGAM 9,9 97,7 NUORGAM 1,2 NUORGAM NUVVUS 4,2 88,1 0,0 NUVVUS 90,2 0,0 NUVVUS NUVVUS 94,4 1,7 0,0 0,0 NUVVUS,7 0,0 NÄÄTÄMÖ NÄÄTÄMÖ 87,6 89,9 1 1 NÄÄTÄMÖ 97,4 1 NÄÄTÄMÖ NÄÄTÄMÖ, 7, 1 1 OULU 90,4 OULU OULU 9,2 97, OULU 0, PATTIJOKI PATTIJOKI 89, 91,8 0,4 0,4 PATTIJOKI 2, 0,4 PELLO PELLO 90,2 97,0 PELLO 99,7 PERNAJA PERNAJA 89, 92, PERNAJA 9,0 PERNAJA PERNAJA 98, 2,2 PIEKSÄMÄKI 89,4 PIEKSÄMÄKI PIEKSÄMÄKI 9, 97,4 PIHTIPUDAS 88,6 PIHTIPUDAS PIHTIPUDAS 91,1 97,0 PIHTIPUDAS 0,8 PORVOO PORVOO 90, 91,4 0, 0, POSIO 87,6

13 N:o POSIO 91, POSIO PYHÄTUNTURI 98,6 91,0 PYHÄTUNTURI 97,6 PYHÄTUNTURI PYHÄVUORI 99,9 88,9 PYHÄVUORI 91,0 PYHÄVUORI PYHÄVUORI 94,2 97,2 PYHÄVUORI 98,6 PYHÄVUORI ROVANIEMI 2,6 88,2 ROVANIEMI 94,0 ROVANIEMI ROVANIEMI 96,7,0 RUKA 90,7 RUKA RUKA 92,8 9,1 SAVITAIPALE 97,2 0, SIPPOLA SIPPOLA 88, 92,8 SIPPOLA 96,9 SIPPOLA TAIVALKOSKI 99, 89,2 TAIVALKOSKI 91,9 TAIVALKOSKI TAIVALKOSKI 99,2,6 TAMMELA 89,2 TAMMELA TAMMELA 91, 96,0 TAMPERE 88, 6 TAMPERE TAMPERE 90,7 9,7 TAMPERE 99,9 TAMPERE 2,1 TERVOLA TERVOLA 88,6 92,6 TERVOLA 9,6 89,8 92,6 94, 96,7 98,2 6 1,4 UTSJOKI UTSJOKI 90,7 9,1 UTSJOKI 99,4 UTSJOKI UUSIKAUPUNKI 2,6 7,1 0,2 VAASA 87,8 1,0 VAASA VAASA 89,6 94,8 1,0 1,0 VAASA 97, 1,0 VAASA VUOKATTI 1,0 92, 1,0 VUOKATTI 94, VUOKATTI VUOTSO 98,9 87,8 VUOTSO 90,1 VUOTSO VUOTSO 94, 1, YLLÄS 92,2 YLLÄS YLLÄS 9, 98,1 YLLÄS,8 ÄHTÄRI ÄHTÄRI 91,9 94,6 ÄHTÄRI 96,6

14 4712 N:o Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen ja alueellinen toimiluvanvarainen käyttö Paikkakunta Taajuus ERP Huom. (MHz) (kw) AAVASAKSA 2, AAVASAKSA ESPOO 4, 6,2 EURAJOKI 6,0 HAAPAVESI IISALMI 4,1,1 2 IISALMI 7,9 2 INARI, JOUTSENO 94,2 Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa JOUTSENO,8 2,,8 KARIGASNIEMI,7 2, KIIHTELYSVAARA 7,4 KERIMÄKI 7,7 KOLI 4, KRUUNUPYY 7,2 6,7 KUTTANEN,6 LAMMASK. 4,4 4,6 LAPUA 98,2 LAPUA LEHTIMÄKI 6, 7,9 MIKKELI 6, OULU OULU/KIIMINKI 88,0 4,8 PELLO,4 PELLO PERNAJA 6,8,2 PIEKSÄMÄKI 1, PIHTIPUDAS,1 POSIO 4,0 Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa POSIO 6,0 PYHÄTUNTURI PYHÄTUNTURI 2,4 4,7 Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa PYHÄVUORI 7,6 ROVANIEMI RUKA, 0,8 RUKA 4, SIPPOLA SIPPOLA 90,0 2,7 SIPPOLA,7 TAIVALKOSKI TAMMELA 6,, TAMMELA,4

15 N:o TAMPERE 4,7 TERVOLA TERVOLA 98, 1,6 Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa TERVOLA 7, UTSJOKI,9 7,1 2, VUOKATTI 1,2 VUOKATTI VUOTSO,7 6, YLLÄS 0,7 ÄHTÄRI 2,9 2. Analoginen radiotoiminta: toimiluvanvarainen paikallinen käyttö 2..1 Pääkaupunkiseutu Paikkakunta Taajuus Huom. (MHz) ESPOO 88,6 ESPOO 92, HELSINKI HELSINKI 89,0 91,1 HELSINKI 92,9 HELSINKI HELSINKI 94,9 9,2 HELSINKI 96,2 HELSINKI HELSINKI 96,8 98,1 HELSINKI 0, HELSINKI HELSINKI 2,4 2,8 HELSINKI,1 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön (max. 0W) Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa HELSINKI 4,6 HELSINKI, Varattu lyhytaikaiseen käyttöön (max. 0W). Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa HELSINKI/VANTAA 6, Muu Suomi Paikkakunta Taajuus Huom. (MHz) ALAJÄRVI ANJALANKOSKI 4, 89, ANJALANKOSKI 4,9 ENONTEKIÖ ENONTEKIÖ 88,0 89, ENONTEKIÖ 7,

16 4714 N:o 119 EURAJOKI 1,7 FORSSA FORSSA 97,7 7,0 HAAPAJÄRVI 9,0 HAAPAJÄRVI HAAPAVESI 0,1, HAAPAVESI 6,1 HAMINA HANKO 94,4 96,2 HANKO 4, HANKO HARJAVALTA 7,2,6 HAUKIPUDAS 7,8 HAUSJÄRVI HAUSJÄRVI 91,0 94,7 HAUSJÄRVI 7,2 HEINOLA HOLLOLA 87,6 89,7 HOLLOLA 6,4 HOLLOLA HUITTINEN 7,4 9,0 HYRYNSALMI 90,9 HYRYNSALMI HÄMEENKYRÖ 2,9 7,1 HÄMEENKYRÖ 7,8 HÄMEENLINNA HÄMEENLINNA 88,1 92, HÄMEENLINNA 1,7 HÄMEENLINNA HÄMEENLINNA,9 6, IISALMI 89, IKAALINEN IKAALINEN 92,9 97,7 IMATRA 2, IMATRA INARI, 89,0 INARI (IVALO) 9,7 INARI INIÖ 6, 99,0 INKOO, JAALA JALASJÄRVI 91,0,9 JANAKKALA 97, JOENSUU JOENSUU 87,9 92,8 JOENSUU 96,4 JOENSUU JOENSUU 2,9,7 JURVA 96,2 JURVA JUUKA 0,4 9,7 JUUKA,

17 N:o JUUKA,0 JUVA 87,8 94,1 96,2 97, 97,7 98, 1,0 1,6 4,9 tai MLK 4, 7,1 JÄMSÄ 88,8 JÄMSÄ JÄMSÄ 94,4 0, JÄRVENPÄÄ 1,8 Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa KAARINA KAARINA 97,6 2,4 KAARINA,4 KAARINA KAJAANI 7, 9,7 KAJAANI 96, KAJAANI KALAJOKI 2,8 1,0 KALAJOKI 4,6 KANKAANPÄÄ KANNUS 6,7 92,7 KANNUS, KARJAA/TAMMISAARI KARJAA 89,4 91,4 KARJAA 0, KARJALOHJA KARJALOHJA 88,8 7,2 KAUSTINEN 89, KAUSTINEN KEMI/KEMINMAA,7 89, KEMI/KEMINMAA 98,8 KEMI/KEMINMAA KEMIJÄRVI,2 88,9 KEMIJÄRVI 7,1 KEMPELE KEMPELE 92,1,4 KERIMÄKI 91, KIIHTELYSVAARA KIIHTELYSVAARA 91,,4 KIIMINKI, KIIMINKI KIIMINKI 6,2 6,9 KITEE 2,2 KIURUVESI KIURUVESI 97,8 6, KOKEMÄKI 98,7

18 4716 N:o 119 KOKKOLA 96,7 KOKKOLA 99,1 KOKKOLA,4 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön. Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa KOKKOLA 4, KOKKOLA KORPI 6, 96, KORPI 2,8 KORPPOO KOTKA 87,8 87,7 Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa KOTKA 96,2 KOTKA KOTKA 1, 7,2 KOUVOLA 9,8 KOUVOLA KOUVOLA 96, 0,1 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön. Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa KOUVOLA, KRUUNUPYY KRUUNUPYY 88,0 4,9 KRUUNUPYY,9 KUHMO KUHMO 89,,2 KUHMO (VARTIUS) 4,7 89,1 9,0 94,8 96,7 0,9 1,6 2,9 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön (max. 0W) Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa,8, 6,1 KURIKKA 92, KUUSAMO KUUSAMO 97,1 1,8 KÖYLIÖ 7,9 94,2 96,6 Max. 0W 98,6 1, 2,4,0,0, Varattu lyhytaikaiseen käyttöön (max. 0W) LAITILA 0,9 LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA 9, 96, LAPPEENRANTA 2,1 LAPPEENRANTA LAPPI 6, 97, LAPUA 89,4

19 N:o LAPUA 96,9 LAPUA LAUKAA,4 98, LEHTIMÄKI 87,6 LEHTIMÄKI LEMPÄÄLÄ,9 94,4 LEMPÄÄLÄ 2,8 LESTIJÄRVI LIEKSA 89,7 94,7 LOHJA 9.7 LOHJA LOIMAA 96, 6,8 LUUMÄKI 96,0 MELLILÄ MIKKELI 9, 89,7 MIKKELI 9,0 MIKKELI MIKKELI 96,2 98,9 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön (max. 0W) MIKKELI 0, MIKKELI MLK MIKKELI 0,9 4,8 MIKKELI 7, MUHOS MUHOS 98,7,9 Voidaan käyttää lyhytaikaisesti Oulussa (max. 200W) MUONIO,0 MUURAME MYNÄMÄKI 9,9 96,2 MÄNTSÄLÄ,4 MÄNTTÄ NAKKILA 6,4 9,9 NAKKILA 0,4 NIVALA NIVALA 90,8 0, NOKIA 9,0 NOKIA NURMES 7,4 87,9 ORIVESI 96,4 ORIVESI ORIVESI 1,2,8 OULU 89,4 OULU OULU 9,8 96,4 OULU 99,1 OULU OULU 99,6 1,4 OULU,1 OUTOKUMPU PARAINEN 1,7 88,4 PATTIJOKI 89,9 PATTIJOKI PEDERSÖRE 7,7 4, PEDERSÖRE,9

20 4718 N:o 119 PELLO,1 PERNAJA PERNIÖ 6,9,6 PIELAVESI 4, PIEKSÄMÄEN MLK PIEKSÄMÄKI 2,2 98,7 PIETARSAARI 87,6 PIETARSAARI PIETARSAARI 94,6 96,0 PIETARSAARI 98, PIETARSAARI PIHTIPUDAS 0, 87,9 PIHTIPUDAS 2, PIHTIPUDAS PIIKKIÖ 7, 9,8 POHJA (FISKARS) 9,1 POHJA (FISKARS),2 POHJA (FISKARS) 4, POHJA (FISKARS) 7,0 PORI 89,4 PORI 90,4 PORI 9,7 PORI PORI 96, 1,0 PORI 4,1 PORI PORVOO 4, 88,4 PORVOO 90,8 PORVOO POSIO 99,8 96, PYHTÄÄ 97,4 PYHTÄÄ PYHTÄÄ 4,6 7,9 PYHÄTUNTURI,8 RAAHE RAAHE 87,7 94,8 RAAHE 7,0 RAUMA RENKO 9, 2, ROVANIEMI 89, ROVANIEMI MLK ROVANIEMI 9,4 1,1 RUOTSINPYHTÄÄ 89,0 RUOTSINPYHTÄÄ RUOVESI 6,4 94,9 RUOVESI, RUUKKI SALLA 92, 89,6 SALLA,2 SALO SALO 88,2 9, SALO tai HALIKKO,2

21 N:o SAVONLINNA 96,7 SAVONLINNA SAVONLINNA 4,2,2 SEINÄJOKI, SIILINJÄRVI SIUNTIO 2,0 98,0 SODANKYLÄ 96, SODANKYLÄ SONKAJÄRVI,8 90,8 SONKAJÄRVI 4,7 SONKAJÄRVI 7,1 SOTKAMO 90,0 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön. Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa SOTKAMO (VUOKATTI) 9,4 SYSMÄ 94,9 TAIVALKOSKI 90,0 TAIVALKOSKI,0 TAMMELA TAMPERE 90,1 89,6 TAMPERE 90,0 TAMPERE TAMPERE 91,6 92,2 TAMPERE 9,7 TAMPERE TAMPERE 98,4 0,9 TAMPERE,1 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön (max. 200W).Voidaan käyttää myös ympäristökunnissa TAMPERE,2 TERVOLA 96,2 TERVOLA TEUVA 0,1 97,7 TEUVA,1 TOIVAKKA TORNIO 91, 92,0 TORNIO 1,0 89,0 90, 91, 9,9 98,7 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön (max. 0W) 0,1 1,9 4,6, 6,4 6,8 TUUSULA 89,4 TYRNÄVÄ TYRNÄVÄ 98,2 6,8 UUSIKAUPUNKI 97, VAASA VAASA 91,6 9,9 VAASA 96,7

22 4720 N:o 119 VAASA 99, VAASA VAASA 2,0 4,4 VAASA,8 Varattu lyhytaikaiseen käyttöön (käyttörajoituksia) VALKEAKOSKI VALKEAKOSKI 87,6 96,7 VAMMALA 89, VAMMALA VARKAUS 1,2 91,0 VARKAUS 92,7 VARKAUS VEHKA, 0, VIHTI,6 VIITASAARI VILPPULA 89,6 9,4 VIMPELI 99,1 VIMPELI VIRO,1 0,0 VIRRAT 99,0 YLIVIESKA YLIVIESKA 88, 9, YLIVIESKA 7,7 YLLÄS YLÄNE 7,9 88, YLÖJÄRVI 97,2 YLÖJÄRVI YLÖJÄRVI 0, 4,2 YLÖJÄRVI,6 YLÖJÄRVI ÄHTÄRI 6,1 97,8 ÄÄNEKOSKI 90, ÄÄNEKOSKI 9, 2.4 Digitaalinen radiotoiminta Tunnus Nimi Taajuuslohko FIN001 SUOMI1 1B FIN00 SUOMI2 12C FIN004 FIN00 SUOMI SUOMI4 C 7C FIN20001 LÄNSI-UUSIMAA 11C FIN2000 FIN20004 VARSINAIS-SUOMI SATAKUNTA 12D 12A FIN2000 HÄME C FIN20006 FIN20007 PIRKANMAA PÄIJÄT-HÄME 12B 7C FIN20008 KYMENLAAKSO 7D FIN20009 FIN200 ETELÄ-KARJALA ETELÄ-SAVO B 12D FIN20011 POHJOIS-SAVO 12B

23 FIN20012 POHJOIS-KARJALA A FIN2001 FIN20014 KESKI-SUOMI ETELÄ-POHJANMAA 12A 1C FIN2001 VAASA 1C FIN20016 FIN20017 KESKI-POHJANMAA POHJOIS-POHJANMAA 1C 12D FIN20018 KAINUU 12D FIN20019 FIN20020 LAPPI1 ITÄ-UUSIMAA 12A 11C FIN20021 LAPPI2 7D FIN20022 FIN001 UUSIMAA HELSINKI 11B 11A N:o

24 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2002 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1072/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 679. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 679. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 679 681 SISÄLLYS N:o Sivu 679 Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet Radio 2020-toimilupakierros Taajuuskokonaisuudet Taajuuskokonaisuudet 2020 (M74) Seuraavilla kalvoilla on kuvattu määräysluonnoksen M74 taajuuskokonaisuudet (paikkakunta, taajuus) Kokonaisuuksiin tehdyt

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 74/2018 M 1 (18) Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2018 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 436. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 436. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 436 440 SISÄLLYS N:o Sivu 436 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

N:o 453. Valtioneuvoston asetus

N:o 453. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 453 455 SISÄLLYS N:o Sivu 453 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan

Lisätiedot

Alkava ARA-tuotanto kunnittain

Alkava ARA-tuotanto kunnittain 5 Alajärvi 0 31 16 Asikkala 0 28 18 Askola 16 0 0 18 20 Akaa 0 33 0 7 49 Espoo 297 190 202 198 42 92 108 191 157 283 185 220 500 241 369 50 Eura 0 8 0 26 31 8 51 Eurajoki 0 15 61 Forssa 0 62 75 Hamina

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 C/2015 M 1 (36) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 D/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 B/2015 M 1 (34) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä xx päivänä xkuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. Pelastusopistosta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. Pelastusopistosta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1110 1113 SISÄLLYS N:o Sivu 1110 Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta.

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 H/2018 M 1 (34) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2018 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 70 I/2019M 1 (33) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 15. päivänä heinäkuuta 2019 määrää 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun sähköisen viestinnän

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 G/2017 M 1 (34) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2017 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 GF/20176 M 1 (37) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 20162017 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 F/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 A/2015 M 1 (31) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 E/2016 M 1 (37) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä xx. päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 FE/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 20xx. päivänä kesäxxkuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Lisätiedot

keski- kanava- kanava- (MHz) (MHz) Mux A Mux B Mux C Mux E

keski- kanava- kanava- (MHz) (MHz) Mux A Mux B Mux C Mux E keskitaajuutaajuutaajuutaajuus kanava- keski- keski- keski- kanavanumernumernumernumertaajuus kanava- kanava- kanava- keskinumero Mux A Mux B Mux C Mux E Mux D Transmitter Channel f Channel f Channel f

Lisätiedot

Radio Taajuuskokonaisuudet

Radio Taajuuskokonaisuudet Radio 2020 Taajuuskokonaisuudet Vaihtoehdot 2020-kierrokselle Vaihtoehto 1: Nykymalli Nykyiset kokonaisuudet Tekniset optimoinnit: Täydet päällekkäisyydet poistettu Vaihtoehto 2: Muokattu malli Valtakunnalliset

Lisätiedot

keski- keski- kanava- kanava- (MHz) Mux D

keski- keski- kanava- kanava- (MHz) Mux D keskitaajuutaajuutaajuutaajuus kanavanumernumernumernumertaajuutaajuus numero numero Mux A Mux B Mux C Mux E Mux D Mux H Transmitter Channel f Channel f Channel f Channel f Channel f Channel f Anjalankoski,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 115. Valtioneuvoston asetus. puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 115. Valtioneuvoston asetus. puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2009 N:o 115 118 SISÄLLYS N:o Sivu 115 Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta... 377

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 115. Valtioneuvoston asetus. puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 115. Valtioneuvoston asetus. puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2009 N:o 115 118 SISÄLLYS N:o Sivu 115 Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta... 377

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 433 435. Valtioneuvoston asetus. N:o 433. kielilain täytäntöönpanosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 433 435. Valtioneuvoston asetus. N:o 433. kielilain täytäntöönpanosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 433 435 SISÄLLYS N:o Sivu 433 Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta... 1265 434 Valtioneuvoston asetus televisio-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivän korvaavat ajopäivät Kotihappitoimitukset

Itsenäisyyspäivän korvaavat ajopäivät Kotihappitoimitukset Itsenäisyyspäivän 6.12.2018 korvaavat ajopäivät Kotihappitoimitukset ALAJÄRVI Maanantai 3.12. MIKKELI Perjantai 7.12. ENONKOSKI Perjantai 7.12. MUSTASAARI Maanantai 3.12. EVIJÄRVI Maanantai 3.12. MÄNTYHARJU

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019 Kirje SM1811001 1 (1) 00.00.01.00.01 SMDno-2018-784 23.04.2018 Jakelun mukaan Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2018 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2018

Yhdistysluettelo 2018 Yhdistysluettelo 2018 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2018 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 38 1 ANJALANKOSKEN KVT RY 117

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivä korvaavat ajopäivät Sairaalatoimitukset

Itsenäisyyspäivä korvaavat ajopäivät Sairaalatoimitukset Itsenäisyyspäivä 6.12.2018 korvaavat t Sairaalatoimitukset ALAJÄRVI Maanantai 3.12. RANTASALMI Maanantai 3.12. ENONKOSKI Perjantai 7.12. RANUA Perjantai 7.12. ENONKOSKI Maanantai 3.12. ROVANIEMI Perjantai

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista

Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista LUONNOS 19.5.2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion oikeusaputoimistoista

Lisätiedot

Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (6) Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 15. päivänä heinäkuuta 2019 määrää 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun sähköisen viestinnän palveluista

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1310. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 1310. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1 11 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Ajokorttitoimivallan siirto

Ajokorttitoimivallan siirto Ajokorttitoimivallan siirto Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Kimmo Pylväs Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tosi pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012 581/2012 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 19 päivänä

Lisätiedot

THL: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN MAANTIEDE KUNNITTAIN Kaikki luvut ovat vuosien keskiarvoja, ikävakioitu

THL: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN MAANTIEDE KUNNITTAIN Kaikki luvut ovat vuosien keskiarvoja, ikävakioitu THL: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN MAANTIEDE KUNNITTAIN Kaikki luvut ovat vuosien 2011-2013 keskiarvoja, ikävakioitu Kuntakoodi Kunta Aivoverisuoni-indeksi Dementiaindeksi Mielenterveysindeksi 020 Akaa 96,1

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1798. Valtioneuvoston asetus. alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1798. Valtioneuvoston asetus. alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1798 1800 SISÄLLYS N:o Sivu 1798 Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Mux-A (DVB-T) Mux-B (DVB-T2) Mux-C (DVB-T) Mux-E (DVB-T) Mux-F (DVB-T2) Nro Pääasema ja täytelähetin Kanava f (MHz) Kanava f (MHz) Kanava f (MHz)

Mux-A (DVB-T) Mux-B (DVB-T2) Mux-C (DVB-T) Mux-E (DVB-T) Mux-F (DVB-T2) Nro Pääasema ja täytelähetin Kanava f (MHz) Kanava f (MHz) Kanava f (MHz) 2 Anjalankoski 22 482 44 658 26 514 39 618 41 634 6 Espoo 32 562 43 650 46 674 26 514 39 618 18 Hyvinkää 29 538 28 530 38 610 50 Karkkila 45 666 38 610 28 530 83 Lohja 48 690 36 594 26 514 96 Nummi-Pusula,

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,32% 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% Jyty Hangö Hanko

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% Jyty Hangö Hanko Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 651 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 651 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,32% 651 103 Jyty

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013 534/2013 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä

Lisätiedot