Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Aika klo 17:00-17:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 27 Vuoden 2021 arviointikertomus 6 28 Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 29 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen 30 Vuoden 2022 talousarviomuutokset huhtikuun toteuman perusteella 31 Suutarinmäentien alueen ja Masiantien asemakaavamuutokset 32 Hallintojohtajan viran täyttäminen Varavoimakoneiden hankinta Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 35 Henkilöstöraportti Ilmoitusasiat Valtuustoaloite: Nakkilan kunnan liittyminen Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmaan

2 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aalto Harri Ahola Kelpo Ahosmäki Jarno Bragge Eetu Hakala Vilho Kalliokorpi Sari Kankeri Kari-Pekka Kim Jukka Koski Jari Kujanpää Heli Laine Olli-Pekka Lankinen Satu Lintikko Martti Lukka Ari-Pekka Lukka Heli Myllymaa Ilmo Mäkilä Keijo Nieminen Marko Parkkali Urpo Peippo Teemu Puonti Sanna Rantala Eero Sallinen Erik Sulonen Kari Tuliniemi Kauko Valtanen Auli Vepsäläinen Tuula Viinamäki Mervi Virtanen Jarmo vara vara vara vara vara vara vara vara Poissa Bärlund Aleksi Heinänen Pentti Isoniemi Mika Myllykoski Jari Männistö Terhi Naski Mervi Reikko Leena Vettenranta Taija Kukkula Harri Muu Turpela Nina-Mari kunnanjohtaja Suikkanen Juha pöytäkirjanpitäjä Kuusisto-Kajander Riikka sivistysjohtaja Allekirjoitukset Ilmo Myllymaa Juha Suikkanen

3 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Nakkilassa Harri Aalto pöytäkirjantarkastaja Jarno Ahosmäki pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Nakkilan kunnan kotisivuilla

4 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Laillisuus ja päätösvaltaisuus KV Hallintosäännön 129 mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Hallintosäännön 130 mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kuntalain 103 :n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettu kunnan www-sivuilla Kokouksen asialista on julkaistu kunnan www-sivuilla Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV Hallintosäännön 150 :n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Valtuusto päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi et Harri Aalto ja Jarno Ahosmäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Aalto ja Jarno Ahosmäki.

6 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Valtuusto Vuoden 2021 arviointikertomus Tarkltk Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista hyväksyessään kuntalain 110 :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Kunnanhallitus esittää toimintakertomuksessa selvityksen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 115 ). Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointityönsä tuloksista arviointikertomuksessa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen asiakirja, jolla lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen arviointitehtävänsä. Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2020 arviointikertomus. Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta ja arviointikertomukseen otettavista pääkohdista. Keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi arviointikertomusluonnos.

7 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Valtuusto Tarkltk Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan luonnos arviointikertomukseksi. Tarkltk Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunta päättää allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. KV / /2021 Tarkastuslautakunta päätti allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. Esityslistan liitteenä on tarkastuslautakunnan jättämä arviointikertomus.

8 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Valtuusto Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkltk Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 2. ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta KV / /2022 Tarkastuslautakunta päätti 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 2. ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Esityslistan liitteenä on tilintarkastuskertomus ja vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus.

9 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen Kh Valmistelija hallintojohtaja Juha Suikkanen, puh Nakkilan ja Eurajoen kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupungit ovat Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessoten) iä. Kessoten tehtävänä on: 1. Järjestää kuntiensa puolesta kansanterveyslain kansanterveyslaissa (66/72) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu perusterveydenhuolto, sekä 2. sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ siltä osin kuin kuntien valtuustot ovat kuntalain 8 :n mukaisesti siirtäneet järjestämisvastuun kuntayhtymälle. Lisäksi kuntayhtymä koordinoi erikoissairaanhoitoa yhdessä kuntiensa kanssa. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus. Uudistuksen tavoitteena on: - turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, - parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, - kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, - turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, - vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja - hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat

10 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. Kessoten perussopimuksen 23 mukaan: Kuntayhtymän purkamisesta päättävät kuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät kunnat sovi muusta järjestelyistä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan kunnalle peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, kunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 1) esittää Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen mukaisesti ja 2) toteaa, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana. Täytäntöönpano valtuusto KV / /2022 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se 1. esittää Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen mukaisesti ja 2. toteaa, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana.

11 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2022 talousarviomuutokset huhtikuun toteuman perusteella Kh Valmistelija Hallintojohtaja Juha Suikkanen, puh Käyttömenojen osalta talousarvion muutostarve on euroa menojen lisäystä ja tulojen osalta euroa tulojen lisäystä. Näinollen muutosten vaikutus vuosikatteeseen ja tulokseen on euroa. Keskusvaalilautakunnalle oli budjetoitu aluevaaleja varten menoja euroa. Vaalien kustannustehokkaan järjestämisen vuoksi määrärahaa säästyi ja niitä voidaan nyt vähentää euroa. Aluevaalien valtionkorvausta euroa ei oltu budjetoitu ollenkaan. Kunnanhallituksen osalta talousarvion menomäärärahojen muutostarve on euroa. Tästä suurin on osuus Nakkilan Auto- ja konekorjaamon kiinteistön puhdistustöihin, euroa. Vanhusneuvostolle anotaan euron lisämääräraha, koska toiminta on nyt korona-ajan jälkeen aktivoitunut. Samoin työpajalle anotaan euron määrärahaa määräaikaisen pajaohjaajan palkkaukseen kesäajaksi työpajan toiminnan turvaamiseksi. Menomäärärahan lisäys voidaan kattaa tulomäärärahan euron lisäyksenä johtuen nuorten työpajan ennakoitua suuremmasta valtionavustuksesta. Sivistysvaliokunnan osalta menomäärärahan tarve on euroa johtuen uusista hankkeista. Menomäärärahan muutos voidaan kattaa hankkeiden tulomäärärahan lisäyksellä. Vapaa-aikatoimen tulomäärärahaa lasketaan eurolla, koska etsivän nuorisotyön kaksivuotisen valtionavustuksen molempien vuosien tulo on kirjattu jo vuodelle Silloin tulomääräraha ylittyi etsivän nuorisotyön osalta euroa. Teknisen valiokunnan määrärahoihin ei käyttötalouden puolella anota muutoksia. Investointiosaan muutoksen aiheuttaa ruohonleikkuriin varatun euron määrärahan siirto vapaa-aikatoimesta tekniseen toimeen. Lisäksi teknisen toimen irtaimeen omaisuuteen lisätään euron määräraha varavoimakoneen hankintaan. Asemakaavan pohjakartan päivittämiseen varattu euron määräraha poistetaan ja siirretään ensi vuoteen.

12 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Talousarviomuutoksista johtuen toimintatuotot nousevat 3,9 % ja toimintakulut nousevat 0,6 %. Vuosikate on muutosten jälkeen euroa ja tilikauden tulos on euroa alijäämäinen. Esityslistan liitteenä on yhteenveto muutoksista valiokunnittain, määrärahamuutosanomukset tulosalueittain sekä muutosten perusteella laskettu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 talousarvion muutokset liitteenä olevan yhteenvetolomakkeen mukaisesti. Täytäntöönpano valtuusto KV / /2021 Kunnanhallitus päätti ehdottaa vastuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 talousarvion muutokset liitteenä olevan yhteenvetolomakkeen mukaisesti.

13 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Suutarinmäentien alueen ja Masiantien asemakaavamuutokset 89/ /2021 Kunnanhallitus 80 Asian tausta Tässä kunnanhallituksen kokouksessa on erillisenä asiana Nakkilan kunnan alueella olevien raideliikenteen tasoristeysten poistamiseen liittyvien hankesopimusten hyväksyminen. Hyväksyttävien sopimusten mukainen ratkaisu edellyttää tarvittavien asemakaavamuutosten toteuttamista sekä Suutarinmäentien alueella että Masiantien kohdalla. Näistä Masiantietä koskeva asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Suutarinmäentien alueella on voimassa Villilän teollisuusalueen asemakaavan muutos (tullut voimaan ), Soinilanmäen asemakaava ja asemakaavan muutos ( ), Suutarin alueen asemakaa van muutos, kortteli 304 ( ) ja Suutarin alueen asemakaava ( ). Masiantien kohdalla on voimassa Keskusta-Myllärin asemakaavan muutos (tullut voimaan ). Liitteenä on ohjeelliset rajaukset muutettavista asemakaava-alueista. Kaavamuutosten kokonaiskustannus on euroa. Kaavan laatijana on Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen. Kunnanjohtaja ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää Suutarinmäentien alueen ja Masiantien asemakaavamuutosten laadinnan liitekartoille ohjeellisesti rajatuilta alueilta ja hyväksyy kaavan laatijaksi Nosto Consulting Oy:n Pasi Lappalaisen. : Jarmo Virtanen poistui esteellisenä kokouksesta (intressijäävi) tämän asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi tässä kokouksessa. Täytäntöönpano:

14 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto ote: Nosto Consulting Oy Kunnanhallitus 123 Nakkilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Tattaran tasoristeyksen poistamista koskevan kunnan ja Väyläviraston välisen hankesuunnitelman. Nosto Consulting Oy on laatinut päivätyn Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutosluonnoksen, joka on esityslistan liitteenä. Asemakaavan muutos mahdollistaa hankesuunnitelman mukaisen toteutuksen Tattaran tasoristeyksen vaikutusalueella. Asemakaavan muutos koskee: Kortteleita 266 (osa), 291 (osa) ja 304, erityis-, virkistys-, liikenne- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Korttelit 266 (osa), 291 (osa), 304 ja 617, erityis-, liikenne- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksessa mahdollistetaan Suutarinmäentien rautatiesillan ja hankkeen edellyttämien muiden liikennejärjestelyjen rakentaminen. Suutarinmäentien katualuetta levennetään Kuskitien ja rautatien välisellä alueella, ja suorat tonttiliittymät Suutarinmäentielle poistuvat tältä väliltä. Harjuntien ja Suutarinmäentien liittymä poistetaan. Tonteille ajo teollisuusrakennusten korttelissa 266 osoitetaan asemakaavamuutoksessa kokonaisuudessaan Harjuntieltä. Teollisuustietä jatketaan kaavamuutoksessa Satakunnantielle asti. Tonteille ajo korttelissa 304 osoitetaan Kuskitien sekä asemakaavamuutoksessa nimettävän katualueen (Kuskipolku) kautta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asettaa sen ja muun valmisteluaineiston yleisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi mielipiteitä varten ja ilmoittaa asemakaavan vireilletulosta. :

15 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Jarmo Virtanen poistui esteellisenä kokouksesta (intressijäävi) tämän asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Täytäntöönpano: kuulutus asemakaavan vireilletulosta ilmoitustaululle, kotisivuille, ilmoitus lehteen Kh Valmistelija Suutarinmäentien alueen asemakaavan kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä Nakkilan kunnanvirastolla välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saatiin nähtävillä olon aikana kolme mielipidettä osallisilta sekä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Väyläviraston, Satakunnan pelastuslaitoksen, teknisen valiokunnan, rakennustarkastajan, terveysvalvonnan sekä ympäristöasiantuntijan lausunnot. Kaavan laatija Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä on laatinut ehdotuksen Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutoksesta. Kaavasuunnittelun kanssa on tehty samanaikaisesti Suutarinmäentien alueen katusuunnittelua, jonka vaikutukset on huomioitu kaavaehdotuksessa. Esityslistan liitteenä on vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutosehdotus, joka sisältää kaavakartan ja -selostuksen. Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus päättää 1. ottaa asian käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana 2. asettaa Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65:n ja MRA 27:n mukaisesti sekä päättää pyytää lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta viranomaisilta.

16 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Täytäntöönpano kuulutus asemakaavan vireilletulosta ilmoitustaululle, kotisivuille, ilmoitus lehteen; lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Väylävirasto, Satakunnan pelastuslaitos, tekninen valiokunta, rakennustarkastaja, terveysvalvonta sekä ympäristöasiantuntija TekVal Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula p Tekninen valiokunta on kokouksessaan /60 antanut asemakaavamuutoken valmistelu- eli luonnosvaiheesta lausunnon. Esitetetyt seikat on pääpiirteittäin otettu huomioon kaavaa valmisteltaessa, lausuntojen vastineissa ja laadinnassa olevissa katusuunnitelmissa. Kaava-aineisto on nähtävillä kunnan verkkosivuilla: ( Villilän teollisuusalueen asemakaavan muutoksessa ( ) tonteilla 1:287 ja 1:62 esitetty vesihuoltoverkostoa varten varattu alueen osa tulisi huomioida kaavan muutosehdotuksessa. Lisäksi tulee esittää aluevaraus Kuskipolulta Suutarinmäentielle vesihuoltoverkostoa varten varatulle alueen osalle. Muuta huomiotavaa ei ole. Esittelijä Täytäntöönpano Tekninen johtaja Kukkula Harri Tekninen valiokunta päättää antaa lausuntonaan edellä mainitun Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutosehdotuksesta. Ehdotus hyväksyttii. siirto kunnanhallitus Kh Valmistelija hallintojohtaja Juha Suikkanen, puh

17 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Suutarinmäentien alueen asemakaavan kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta osallisilta. Kaavaehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Nakkilan kunnan sivistystoimialan, rakennustarkastajan, teknisen valiokunnan sekä ympäristöasiantuntijan lausunnot. Kaavan laatija Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä on laatinut kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin vastineet. Kaavaehdotukseen on ennen kaavan hyväksymisvaihetta tehty vähäisiä muutoksia: - teollisuusrakennusten korttelin 617 korttelirajausta on tarkistettu rakennuspaikan 2 etelä- ja lounaisosassa siten, että rakennuspaikalla pohjakartassa merkitty helikopterikenttä jää kokonaan korttelialueen sisäpuolelle - LR-aluetta on hieman levennetty Suutarinmäentien länsiosassa tulevan alikulun kohdalla siten, että LR-aluevaraus vastaa alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista LR-aluevarausta - teollisuusrakennusten korttelin 266 tonteille 10 ja 11 sekä Kuskipolun ja Suutarinmäentien väliselle alueelle (korttelin 304, tontit 3 ja 4) on osoitettu vesihuoltoverkostoa varten varatut alueen osat - asemakaavan pohjakarttaan on tehty kiinteistönumerointia koskeva vähäinen muutos Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat vähäisiä, ja asemakaavan muutos (päivätty ) etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavaehdotuksen kanssa on samanaikaisesti ollut nähtävillä Suutarinmäentien alueen katusuunnitelmaehdotukset, jotka ovat koskeneet Suutarinmäentietä, Kuskipolkua ja Teollisuustietä. Nakkilan kunnan tekninen valiokunta on osaltaan hyväksynyt laaditut katusuunnitelmat kokouksessaan , joka on esityslistan liitteenä. Koska katusuunnitelmat on laadittu nyt esillä olevan asemakaavamuutoksen mukaisena ja kaavamuutos ei ole vielä voimassa, valiokunta ei ole voinut hyväksyä katusuunnitelmia lopullisesti. Laaditut katusuunnitelmat tuodaan asemakaavamuutoksen kanssa yhtäaikaisesti hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuustoon. Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

18 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Täytäntöönpano Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä omaksi vastineekseen kaavan laatijan lausunnoista antaman liitteenä olevan vastineen ja ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edellä mainitun vastineen mukaisesti Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutoksen 2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen yhteydessä saman aikaisesti Suutarinmäentien alueen katusuunnitelmaehdotukset, jotka ovat koskeneet Suutarinmäentietä, Kuskipolkua ja Teollisuustietä. valtuusto KV / /2022 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy liitteenä olevan vastineen mukaisesti Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutoksen 2. hyväksyy asemakaavamuutoksen yhteydessä saman aikaisesti Suutarinmäentien alueen katusuunnitelmaehdotukset, jotka ovat koskeneet Suutarinmäentietä, Kuskipolkua ja Teollisuustietä. Esityslistan liitteenä on asemakaavamuutosehdotus. Jarmo Virtanen poistui esteellisenä kokouksesta (intressijäävi, hallintolaki 28 kohta 3) tämän asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

19 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Hallintojohtajan viran täyttäminen Kh Hallintojohtaja Juha Suikkanen irtisanoutuu tehtävästään KVTES:n luvun VII 5 :n 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. 3 mom. mukaan irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty. Nakkilan kunnan hallintosäännön 83 :n mukaisesti viranhaltijan ilmoitus irtisanoutumisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranhaltijan tietoon. Esityslistan liitteenä on hallintojohtajan viranhakuilmoituksen luonnos. Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi hallintojohtaja Juha Suikkasen irtisanoutumisen virastaan alkaen. Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan virka julistetaan haettavaksi toukokuun aikana edellisen haun edellytyksin ja valtuuttaa kunnanjohtaja Nina-Mari Turpelan aloittamaan rekrytointiprosessin ja tekemään tarvittavia muutoksia hakuilmoitukseen. Kunnanhallitus nimeää haastatteluryhmään kolme kunnanhallituksen tä, kunnanjohtajan, henkilöstön edustajan sekä päättää kokoontumisajan haastatteluja varten. Haastatteluryhmään nimettiin Ilmo Myllymaa, Harri Aalto, Heli Lukka, Nina-Mari Turpela sekä henkilöstön edustaja, joka sovitaan henkilöstön edustajien kanssa. Täytäntöönpano palkanlaskenta, valtuusto (ilmoitusasiat)

20 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kh Hallintojohtajan hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekry.fi sivustolla, Satakunnan Kansa lehdessä, kunnan kotisivuilla ja somekanavissa. Hallintojohtajan tehtävään haki määräajassa kahdeksan hakijaa. Haastatteluryhmä kokoontui Haastattelutyöryhmä valitsi haastatteluun kahdeksasta hakijasta kuusi ansiovertailussa parhaiten menestynyttä hakijaa. Ehdokkaiden ansioluettelot, yhteenveto hakijoista sekä haastattelumuistio ovat käytettävissä kokouksessa. Haastattelut pidettiin tiistaina 1.6. Kunnanhallituksen puheenjohtaja johti haastatteluja kunnanjohtajan laatiman kysymysrungon perusteella. Haastattelujen perusteella päätettiin kutsua lisähaastatteluun kaksi hakijaa Ojala ja Mannila. Haastattelukutsun jälkeen toinen haastatteluun valituista peruutti hakemuksensa. Koska haastateltavia jäi näin vain yksi, päätettiin hakija kutsua suoraan kunnanhallituksen haastateltavaksi. Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus haastattelee Ojalan ja päättää rekrytoinnin jatkosta. Kunnanhallituksen kokouksessa oli haastateltavana OTM Johanna Ojala. Haastattelun jälkeen keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti ja kunnanhallitus yksimielisesti päätti ehdottaa valtuustolle, että se 1) suorittaa hallintojohtajan virkavaalin ja valitsee hallintojohtajan virkaan osaamisen koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella OTM Johanna Ojalan alkaen tai sopimuksen mukaan 2) vahvistaa, että viran tehtäväkohtainen palkka on virkasuhteen alkaessa /kk. Toteaa, että valinnassa sovelletaan 6 kk koeaikaa. Toteaa, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on

21 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä toteaa, että muut palvelussuhteen ehdot kirjataan erikseen laadittavaan virkamääräykseen. Täytäntöönpano valtuusto KV / /2022 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se 1. suorittaa hallintojohtajan virkavaalin ja valitsee hallintojohtajan virkaan osaamisen koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella OTM Johanna Ojalan alkaen tai sopimuksen mukaan 2. vahvistaa, että viran tehtäväkohtainen palkka on virkasuhteen alkaessa /kk. Toteaa, että valinnassa sovelletaan 6 kk koeaikaa. Toteaa, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä toteaa, että muut palvelussuhteen ehdot kirjataan erikseen laadittavaan virkamääräykseen.

22 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen valiokunta Kunnanhallitus Valtuusto Varavoimakoneiden hankinta TekVal Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p Nakkilan kunnassa on viime aikoina tehty paljon töitä valmius- ja varautumissuunnittelun suhteen. Maailmanpoliittinen tilanne on tällä hetkellä epävakaa ja herkkä, joka omalta osaltaan on tuonut tarvetta varautumissuunnitelmien päivittämiselle ja kriisitilanteisiin varautumiselle. Myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat äärimmäisten sääilmiöiden, kuten myrskytuulien lisääntyminen on aiheuttanut huolta mm. sähkönjakeluvarmuuden suhteen. Mikäli sähkön jakelu- tai kantaverkko menee syystä tai toisesta toimintakyvyttömäksi on kunnassa syytä varautua kriittisten toimintojen / kohteiden sähkönjakelun turvaamiseen. Nakkilan kunnalla on yksi vanha n. 60 kw siirrettävä varavoimakone (aggregaatti). Tosiasia kuitenkin on, että yksi varavoimakone ei riitä kriisitilanteessa edes välttämättömien kohteiden sähkönsaannin turvaamiseen. Yksittäisenä, tärkeimpänä kohteena mainittakoon kunnan vesilaitos, jonka toiminta sähkökatkon aikana on välttämättömyys, jotta vedenjakelua pystytään kunnassa jatkamaan. Nykyinen kunnan siirrettävä varavoimakone on kuitenkin aavistuksen pieni vesilaitoksen nykyiseen sähköntarpeeseen. Varavoimaa kriisitilanteessa tulisi pystyä toimittamaan myös muihin kunnan kriittisiin kohteisiin, kuten esim. ikäihmisten hoitolaitoksiin, keskuskeittiöön, hakelämpölaitokseen yms. Tekninen toimiala on yhteistyössä Lammaisten Energia Oy:n kanssa kartoittanut kunnan kriittisien kohteiden sähkön tehotarpeita. Tekninen toimiala esittääkin varavoimalaitteiden määrän lisäämistä kunnassa seuraavasti: Kilpailutetaan ja hankitaan yksi uusi kw siirrettävä aggregaatti, joka palvelee ensisijaisesti kunnan vesilaitoksen toimintaa mahdollisessa kriisitilanteessa. Lisäksi kilpailutetaan ja hankitaan yksi pienempi n. 10 kw siirrettävä aggregaatti, jolla pystytään turvaamaan sähkönsyöttö esim. Ruskilan hakelämpölaitoksen osalta. Kunnan vanha varavoimakone jää tällöin palvelemaan muita kunnan kriittisiä toimintoja.

23 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen valiokunta Kunnanhallitus Valtuusto Hankittavat varavoimakoneet tulisivat maksamaan alustavien tiedustelujen mukaan yhteensä n euroa. Esittelijä Täytäntöönpano Tekninen johtaja Kukkula Harri Tekninen valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta hankkii uusia varavoimakoneita teknisen toimialan ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle euron investointilisämäärärahan myöntämistä vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmaan irtaimen omaisuuden tulosalueelle varavoimakoneiden hankintaan. siirto kunnanhallitus Kh Esittelijä Täytäntöönpano Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle euron investointilisämäärärahan myöntämistä vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmaan irtaimen omaisuuden tulosalueelle varavoimakoneiden hankintaan. valtuusto KV / /2022 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää euron investointilisämäärärahan vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmaan irtaimen omaisuuden tulosalueelle varavoimakoneiden hankintaan.

24 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen Kh Valmistelija hallintojohtaja Juha Suikkanen, puh Nakkilan kunnan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä on tarkistettu valtuustossa aiemmin /62 ja se on tullut voimaan takautuvasti lukien. Oheismateriaalina on Selvitys Satakunnan kuntien kokous- ja vuosipalkkiotasoista. Nakkilan kunnan osalta esitetään, että palkkiosäännön 2 ja 4 :n mukaisia kokous- ja vuosipalkkiota ei tarkisteta. Palkkioiden määrä on linjassa Satakunnan kuntien välisessä vertailussa. Lisäksi säästövelvoitteet ei puolla palkkioiden nostamista. Palkkio- ja matkustussääntöön on tehty muutoksia. Lisäykset, poistot ja muutokset ovat punaisella. Pääosin muutokset ovat vallitsevan käytännön vahvistamista uuteen sääntöön. Esittelijä Täytäntöönpano Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistukset. Muutoksia sovelletaan lukien. valtuusto KV / /2022 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistukset. Muutoksia sovelletaan lukien. Esityslistan liitteenä on palkkio- ja matkustussäännön tarkistukset.

25 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Henkilöstöraportti 2021 Kh Valmistelija Hallintojohtaja Juha Suikkanen, puh Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa organisaation henkilöstön voimavaroista, niiden käytöstä ja niissä tapahtuneissa muutoksista. Raportin avulla voidaan arvioida niitä muutos- ja kehityssuuntia, joilla arvioidaan olevan vaikutusta henkilöstön toimintakykyyn. Nakkilan kunnan palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 218 henkilöä, joista 40 oli määräaikaisessa työsuhteessa ja 4 henkilöä työllistettynä. Henkilömäärä väheni alkaen 87 henkilöllä sosiaalipalveluiden siirryttyä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään. Verrattaessa vuoden 2020 ja 2021 lukuja, vuonna 2021 vakituisia työntekijöitä oli 81 vähemmän ja määräaikaisia 1 vähemmän kuin vuonna Nakkilan kunnassa henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2021 lopussa 46,7 vuotta. Se laski 0,5 vuotta edellisestä vuodesta, ja on hieman korkeampi kuin koko kunta-alan keski-ikä vuonna Viime vuonna eläköityi 3 henkilöä, joista kaksi jäi vanhuuseläkkeelle. Keskimääräinen eläkkeellelähtöikä oli 63,4 vuotta. Tulevina vuosina eläköityminen kiihtyy, joten eläkepoistumiin on syytä valmistautua ajoissa. Työterveyshuollon nettokustannus oli vuonna eli 216 /työntekijä. Vuonna 2020 nettokustannus oli vastaavasti 199 /työntekijä. Työterveyshuolto siirtyi Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä Terveystaloon alkaen. Sairauspoissaolojen määrä on Nakkilan kunnassa laskenut tasaisesti jo vuodesta 2016 alkaen. Sairauspoissaoloja viime vuonna oli yhteensä päivää eli keskimäärin 15,4 päivää työntekijää kohden. Määrä on pienempi kuin koko kunta-alalla, jossa sairauspoissaoloja kertyi vuonna 2020 keskimäärin 16,7 päivää/työntekijä. Sairauslomapäivistä 61 % sijoittui sivistyksen toimialalle, mutta kun verrataan sairauspoissaoloja työntekijämäärään, eniten sairauspoissaoloja oli teknisellä toimialalla, jossa päiviä oli 19,4 työntekijää kohden.

26 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Työtapaturmien määrä on samoin laskussa. Viime vuonna työtapaturmia oli vain 13 kappaletta, joista 10 syntyi työolosuhteissa, 1 työmatkalla ja 1 oli ammattitauti. Tapaturmista 3 johtui käsiin kohdistuneista vammoista. Kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden mediaaniansio laski vuodesta ,95 %. Nakkilassa em. mediaaniansio oli 2 711,34, kun se koko kunta-alalla oli vuonna Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jota tarvitaan henkilöstövoimavaran määrän ja laadun ennakointiin sekä muuhun henkilöstön kehittämiseen. KT Kuntatyönantajat ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteistyönä kunta-alan suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi vuonna Suosituksen mukainen raportointi tehdään Nakkilan kunnan henkilöstöstä vuoden 2022 raportoinnin myötä. Henkilöstöraportti käsitellään henkilöstötoimikunnassa Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy vuoden 2021 henkilöstöraportin ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. Täytäntöönpano valtuusto KV / /2022 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ja hyväksyi vuoden 2021 henkilöstöraportin ja lähetti sen valtuustolle tiedoksi. Esityslistan liitteenä on Henkilöstöraportti 2021.

27 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Ilmoitusasiat KV Valmistelija Hallintosihteeri Elina Lehtonen 1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote Sidonnaisuusilmoitukset. Liite. 2. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote Valtuustoaloite: Johtavien viranhaltijoiden sitouttaminen kuntaan. Liite. 3. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote Valtuustoaloite: Virkaan valitun muutto Nakkilaan. Liite. 4. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote Osavuosikatsaus 1 4/2022. Liite. 5. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote Valtuustoja kuntalaisaloitteet vuodelta Liite. Valtuusto merkitsee tietoonsa saatetuiksi ilmoitusasiat. Kokouksen alussa palkittiin 10 vuoden työmerkkipäivän johdosta Marja Salen ja Johanna Syysmäki. Lisäksi onniteltiin valtuutettu Heli Lukkaa 60-vuotis merkkipäivän johdosta. Kokouksen päätteeksi valtuuston puheenjohtaja kiitti hallintojohtajaa palveluksesta ja toivotti kaikille hyvää kesää.

28 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Valtuustoaloite: Nakkilan kunnan liittyminen Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmaan KV / /2022 Eero Rantala jätti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta seuraavan valtuustoaloitteen: Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi sisälsi Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmien uusstarttiin suunnatun 2 miljoonaa euroa. Tämän johdosta Nakkila Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteessaan kunnan liittyvän ohjelmien uusstarttiin. Opetushallituksen mukaan Liikkuvien koulujen tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioista uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja otetaan oppilaat mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Jokainen suomalainen koulu voi lähteä matkalle Liikkuvaksi kouluksi. Rekisteröityminen on kouluille maksutonta, ja matkalle lähdettyään koulut saavat muun muassa työkaluja toiminnan suunnitteluun sekä Liikkuva koulu -verkoston tuen. Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

29 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 25, 26, 27, 29, 35, 36, 37 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

30 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 28, 30, 31, 32, 33, 34 VALITUSOSOITUS Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Valitusoikeus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan. Valitusaika ja sen alkaminen Valitusperusteet Valitusviranomainen Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. Postiosoite: PL 32, Turku Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 4, 20100Turku Sähköpostiosoite: Faksinumero: Puhelinnumero: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

31 Nakkilan kunta Pöytäkirja 4/ Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Valitukseen on liitettävä: 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Lisätietoja Vahingonkorvausasia. Kunnan toimivaltaisen viranomaisen vahingonkorvausvaatimukseen antama päätös on kannanotto kunnan korvausvelvollisuuteen. Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen kysymystä kunnan vahingonkorvausvelvollisuudesta. Tämän päätöksen mahdolliset erimielisyydet yksityisoikeudellisessa korvausasiassa ratkaistaan käräjäoikeudessa. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta Ulvilan kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee toimittaa yksityisoikeudellinen haastehakemus Satakunnan käräjäoikeuden käsiteltäväksi sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan (oikeudenkäymiskaari 4/1734, muutos 1052/1991). Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 1 momentin mukaan kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 :n mukaisesti tulleen kunnan en tietoon.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Aika: 12.05.2016 klo 18:00-22:20 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/2019 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21,

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21, Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (5) Kunnanhallitus, 42, 30.03.2015 Kunnanvaltuusto, 21, 15.06.2015 21 Kangasniemen kunnan tilinpäätös vuodelta 2014 KNGDno-2015-79 Kunnanhallitus, 30.03.2015, 42

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 14.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2019 1 ( 13) Aika 23.04.2019, klo 08:30-11:55 Paikka Tammerkoski Käsitellyt asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 29.04.2019 Kokoustiedot Aika Maanantaina 29.04.2018 klo 19.17 Käsiteltävät asiat Paikka Valtuuston kokoushuone, Koulutie 2 B (Raharinne)

Lisätiedot

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017 Kangasniemi Pöytäkirja 3/2018 1 (14) Aika 18.05.2018, klo 12:30-15:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri Pöytäkirja 3/2019 1/12 Tarkastuslautakunta 2019-2021 16.4.2019 KOKOUSTIEDOT Aika tiistai 16.4.2019 klo 13.00-16.00 Paikka Kouvolan Hovioikeudentalo, kokoustila Presidentti Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 Johtokunnan kokous Aika: Maanantaina 26.3.2018 klo 18.03 Paikka: n opettajainhuone, Tietokuja 1 Paikalla: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Joki, Salminen, Hirsto, Nieminen, Oppilasedustaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 31 Tarkastuslautakunta 20.03.2019 AIKA 20.03.2019 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen

48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen Puumala Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Kunnanhallitus, 143, 07.12.2015 Valtuusto, 48, 14.12.2015 48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen 623-402-1-12 PuuDno-2015-364 Kunnanhallitus, 07.12.2015,

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 27.05.2019 Kokousaika 27.5.2019 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Liitteet 1 raportti valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammielokuu

Liitteet 1 raportti valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammielokuu Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (7) Kunnanhallitus, 141, 21.09.2015 Kunnanvaltuusto, 33, 28.09.2015 Kunnanhallitus, 219, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 53, 14.12.2015 53 Käyttötalouden vuoden 2015

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.03.2018 Aika 13.03.2018 klo 09:00-12:17 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 04.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18:00 19:15 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/ (6) Kaupunginvaltuusto

Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (6) 83 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta. JARDno-2017-1802 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-asteen koulu Johtokunta PÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikkona klo Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

Munkkiniemen ala-asteen koulu Johtokunta PÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikkona klo Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 7 Munkkiniemen ala-asteen koulu 22.5.2019 Johtokunta PÖYTÄKIRJA Johtokunnan kokous Aika: Keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00 Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 22.2.2018 1 AIKA Torstai 22.2.2018 klo 17.00-18.37 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kuninkaalähteenkatu 14, Hovinarri PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Katri Kujanpää, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Villa Sibbe, Joensuun raitti 58, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019

REISJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 1 KOKOUSAIKA 17.5.2019 klo 9:00 15:00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Hirvinen Esa, puheenjohtaja Niemi Pauli, varapuheenjohtaja Puurula Merja, jäsen Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 19:00-19:07. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 19:00-19:07. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/2018 1 (10) Aika 26.01.2018, klo 19:00-19:07 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/2018

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA Torstai 17.5.2018 klo 09.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Virastotie 5 A, Kivijärvi LÄSNÄ Teuvo Rekonen puheenjohtaja Airi Sorsamäki jäsen Aira Hakkarainen jäsen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 42 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 8.5.2019 kello

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 29.5.2012 klo 17.30-18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto klo

Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 26.04.2017 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 19.6.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 23 Tarkastuslautakunta 06.05.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 18

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 9.4.2018 klo 17.10-19.11

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 12.04.2017, klo 18:00-18:14 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Tasatulosten ratkaiseminen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Keskiviikkona 30.5.2018 klo18.00-20.48 Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Marja Jalli Varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Aika: 07.02.2018 klo 17:30-20:07 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 6 Kokouksen järjestäytyminen 3 7 Yhdyskuntavaliokunnan yleiskatsaus

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot