9 kustannusten kattamisesta 206 Valtionavustushaku eräisiin julkisen sosiaali- ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9 kustannusten kattamisesta 206 Valtionavustushaku eräisiin julkisen sosiaali- ja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 16 1 Yhtymähallitus Aika klo 12:00-14:12 Paikka Sukevan kyläkeskus, Matarantie 11, Sukeva Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 201 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Toimitusjohtajan asiat Kuntayhtymän lausunto Terveyskampuksen projektipäällikön 9 kustannusten kattamisesta 206 Valtionavustushaku eräisiin julkisen sosiaali- ja 11 terveydenhuollon covid-kustannuksiin vuonna Talousarvio ja palvelusopimukset vuodelle Viranhaltijapäätösten tarkastaminen Tiedoksiannot Muut asiat 23 Ptk tark.

2 PÖYTÄKIRJA 16 2 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Korolainen Kauko Puheenjohtaja Toppinen Jouni Varapuheenjohtaja Lammi Anne Jäsen Kekkonen Anne Jäsen Åhman Kati Jäsen Taipale Pekka Jäsen Kärkkäinen Marja-Leena Jäsen Kyllönen Eero Jäsen Rintakuusi Erkki Jäsen Toivanen Sisko Jäsen Tuovinen Merja Jäsen Vidgren Eveliina Jäsen Hentilä Leo Varajäsen Pirkkalainen Tarja Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Lappalainen Sari Yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Oikari Eija Yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Pekkanen Leila Esittelijä Uutela Anssi Johtava lääkäri Jestola Eija Terveysjohtaja Eskelinen Eeva-Liisa Henkilöstöpäällikkö Kärkkäinen Seija Hyvinvointijohtaja Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja Soininen Petteri Talousjohtaja Teams Ålander Mika Digi- ja tietohallintojohtaja Veteli Martti Ympäristöjohtaja Kauppinen Virpi Pöytäkirjanpitäjä Hyttinen Jaana Asumispalvelujen päällikkö Läsnä klo aikana. Poissa Knuutinen Seppo Kärkkäinen Ilpo Eskelinen Juha Ptk tark.

3 PÖYTÄKIRJA 16 3 Allekirjoitukset Kauko Korolainen puheenjohtaja Virpi Kauppinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Jouni Toppinen Pöytäkirjantarkastaja Merja Tuovinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa osoitteessa Ptk tark.

4 PÖYTÄKIRJA 16 4 Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall Kutsu yhtymähallituksen kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty sähköpostilla tiedoksi kuntien hallituksille. Kutsu on lähetetty kuntalain 94 :n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta. Kuntalain 103 :n mukaisesti yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoimintaalueen asukasluvusta. Kunnan äänivalta määritellään valtuustokausittain. Kunnan äänimäärä jaetaan kokouksessa läsnäolevien edustajien kesken yhtä suuriin osiin. Asukaslukuna käytetään kunnallisvaalia edeltävän vuoden asukaslukua (31.12). Äänestystilanteissa päätökset tehdään 60 %:n äänivallan enemmistöllä. Tätä säännöstä ei sovelleta henkilövaaleissa eikä mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu. Ääniluettelo Jäsenkunta % äänistä Äänimäärä % / jäsen Jäsenet Puolue Iisalmi 58,13 Korolainen Kauko KESK Kekkonen Anne PS Knuutinen Seppo VAS Lammi Anne KESK Pekka Taipale KOK Toppinen Jouni SDP Åhman Kati SDP Kiuruvesi 21,61 Kyllönen Eero KESK Kärkkäinen Marja- Leena VAS Rintakuusi Erkki PS Toivanen Sisko KESK Sonkajärvi 10,57 Kärkkäinen Ilpo PS Tuovinen Merja KESK Vieremä 9,69 Eskelinen Juha KESK

5 PÖYTÄKIRJA 16 5 Yhtymähallitus Vidgren Eveliina KOK Esittelijä Päätösehdotus Päätös Toimitusjohtaja Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PÖYTÄKIRJA 16 6 Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall Päätösehdotus Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Jäsenet aakkosjärjestyksessä Eskelinen Juha Kekkonen Anne Knuutinen Seppo Korolainen Kauko, pj. Kyllönen Eero Kärkkäinen Ilpo Kärkkäinen Marja-Leena Lammi Anne Rintakuusi Erkki Taipale Pekka Toivanen Sisko Toppinen Jouni Tuovinen Merja Vidgren Eveliina Åhman Kati Puolue KESK PS VAS KESK KESK PS VAS KESK PS KOK KESK SDP KESK KOK SDP Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Jouni Toppinen ja Merja Tuovinen sekä varalla Eveliina Vidgren ja Kati Åhman. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Toppinen ja Merja Tuovinen sekä varalle Eveliina Vidgren ja Kati Åhman.

7 PÖYTÄKIRJA 16 7 Yhtymähallitus Asioiden käsittelyjärjestys Yhall Päätösehdotus Päätös Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 PÖYTÄKIRJA 16 8 Yhtymähallitus Toimitusjohtajan asiat Yhall Hyvinvointialueen valmistelutilanne Yhtymähallituksen teemakokous, aiheena Ikääntyvien palvelut ja asumisen ratkaisut Päätösehdotus Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Jaana Hyttinen oli esittelemässä asumispalveluiden ratkaisuja klo Merkittiin tiedoksi.

9 PÖYTÄKIRJA 16 9 Yhtymähallitus Kuntayhtymän lausunto Terveyskampuksen projektipäällikön kustannusten kattamisesta Yhall / /2021 toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh , sähköposti: leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi TerveysKampus-hankkeen projektipäällikön tehtävää on hoitanut tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen. Hän on siirtynyt syksyn aikana Hyvinvointialueen tukipalvelukokonaisuuden vastuuvalmistelijaksi ja työpanos valmisteluun on kokonaisvaltainen mukaan lukien normaalit virkatehtävät tukipalvelupäällikkönä. Lisäksi TerveysKampushankkeen uudisrakennusvaihe on valmistunut ja tilat käyttöönotettu ja valmistelu on jo käynnistynyt viimeisen vaiheen eli vanhan sairaalan loppuosan peruskorjaus. Koska peruskorjausvaihe jatkuu myös jälkeen, on niin hankkeen kuin projektinhallinnan kannalta tarkoituksenmukaista, että uusi projektipäällikkö aloittaa tehtävässään mahdollisimman nopeasti, jotta hän pääsee mukaan jo suunnitteluvaiheeseen mukaan. Hankkeen toteutus alkaa vuoden 2022 alkupuolella. Kuntayhtymän jäsenkuntien kuntajohtajakokouksessa asia on esitetty ratkaisuna siten, että projektipäällikkö palkattaisiin Iisalmen kaupungin organisaatioon mahdollisimman pian. Kuntayhtymän toiminnan aikana vuoden 2022 loppuun saakka määräraha projektipäällikön palkkaan on varattu kuntayhtymän budjettiin sekä vuodelle 2021 että vuodelle 2022 ja se jakaantuu normaalin kustannusjaon mukaan jäsenkuntien kesken. Jäsenkunnat päättävät kustannusjaosta vuoden 2023 alusta lukien, jolloin on myös päätetty kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen hallinnasta Hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen. Kuntayhtymä tekisi sopimuksen kaupungin kanssa projektipäällikön työpanoksen käyttämisestä. Esityslistan oheisaineistona: - Iisalmen kaupungin lausuntopyyntö

10 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy esittelyosassa esitetyn toimintamallin, jonka mukaan Iisalmen kaupunki palkkaa projektipäällikön TerveysKampus - hankkeelle ja kuntayhtymä sekä kaupunki tekevät työpanoksen käyttämisestä sopimuksen keskenään. Kustannukset jakautuvat normaalin kustannusjaon mukaan kuntalaskutuksessa. Palkkauksen määrärahat on varattu kuntayhtymän budjettiin vuosille 2021 ja 2022 ja ovat sisältyneet palvelusopimusneuvotteluissa käytyihin kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Kuntayhtymä toivoo, että projektipäällikön paikka laitetaan hakuun välittömästi, sillä tällä hetkellä työkuormaa on mahdottomuus hallita nykyisillä tehtävillä ottaen huomioon Hyvinvointialueen vaativa valmistelutehtävä sekä tukipalvelupäällikön normaali virkatehtävä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Valtionavustushaku eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-kustannuksiin vuonna 2021 Yhall / /2021 Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh , sähköposti: petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi Valtioneuvoston asetus STM/2021/194 Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka nojalla kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaalle korvataan covid-19-epidemiasta aiheutuneet välittömät kustannukset. Asetuksen mukaan valtionavustusta myönnetään erityisesti testaukseen, jäljittämiseen, rokottamiseen ja hoitoon. Kustannukset korvataan valtionavustuksina pääosin laskennallisilla perusteilla. Toimintokohtainen avustuksen määrä määritetään kertomalla lukumäärätieto (esimerkiksi testausmäärä) asetuksessa vahvistetulla yksikkökorvauksella. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä, jolla katetaan muita koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia, kuten lisääntynyttä suojavarusteiden käyttöä ja kohonneita terveysturvallisuusvaatimuksia. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy harkinnanvarainen osuus, jolla on mahdollista korottaa avustuksen määrää, jos laskennallisin periaattein määräytyvät korvaukset eivät tuota riittävää kompensaatiota. Kokonaisuudessa otetaan huomioon koko vuoden aikana hakijalle aiheutuneet kustannukset, hakijan saamat avustukset ja valtion muu rahoitus. Avustuksia myönnetään kuntien lisäksi sairaanhoitopiireille. Myös kuntayhtymät, jolle kunta on siirtänyt järjestämisvastuutaan, voivat hakea avustusta, mikäli kunta siirtää hakuoikeuden niille. Valtionavustus tulee haettavaksi kahdessa erässä. Ensimmäinen haku aukeaa viikolla 41 ja toinen haku vuoden 2022 alussa. Valtionavustuksen hakeminen Sosiaali- terveysministeriö on ilmoittanut haettavaksi valtionavustuksen ensimmäisen erän. Ensimmäisessä avustushaussa haettavana on testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannuksia aikaväliltä sekä muiden välittömien kustannusten asukaslukuperusteisesti määräytyvää erää koko vuoden 2021 osalta.

12 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Valtionavustushakuilmoituksen mukaan avustus voidaan myöntää kunnalle. Jos kunta on kuntalain (410/2015) 8 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sopinut avustettaviin toimintoihin liittyen järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle, voidaan avustus myöntää tälle toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle niiden avustuserien osalta, joita kunta ei itse hae. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että kunta voi siirtää hakuoikeuden toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle kokonaan tai osittain. On esimerkiksi mahdollista, että kunta hakee avustusta vain testauksen, jäljittämisen ja rokottamisen kuluihin, ja hoidon osalta korvauksen hakijana toimii kuntayhtymä. Yksittäistä toimintoa koskeva korvaus voidaan myöntää vain yhdelle hakijalle, eli sitä ei voi jakaa kunnan ja muun kunnan tai kuntayhtymän kesken. Mikäli kunta aikoo siirtää hakuoikeuden toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle, tulee kunnan ilmoittaa tästä mahdollisimman pian tällä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Jo siirtoa koskevista suunnitelmista on suositeltavaa tiedottaa. Mikäli jotain osaa avustuskokonaisuudesta hakee sekä covid-19- avustusasetuksen 3 :n tarkoittama avustuksen saaja (kunta), että jokin toinen kunta tai kuntayhtymä, myönnetään avustus sille kunnalle, joka on asetuksen nojalla avustuksen ensisijainen saaja. Valtionavustuksen hakeminen Ylä-Savon Soten jäsenkunnissa Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio ei sisällä covid19-epidemiaan liittyviä kustannuksia tai tuottoja palvelusopimusneuvotteluissa sovitun mukaisesti. Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä ovat siirtäneet sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisvastuun Ylä-Savon Sote kuntayhtymälle, joten kuntayhtymän on mahdollista hakea valtionavustus jäsenkuntien puolesta. Valtionavustus kohdistuu pääasiallisesti kuntayhtymän toimintaan, joten on perusteltua, että kuntayhtymä hakee avustuksen jäsenkuntien puolesta. Jäsenkuntien osuudet avustuksen määrästä eritellään kirjanpidossa ja kohdistetaan kunkin kunnan maksuosuuteen. Esityslistan oheisaineistona: - Valtionavustuksen hakuilmoitus Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hakea valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon covid19-kustannuksiin. Mikäli jäsenkunta kuitenkin

13 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus päättäisi hakea samaa avustusta, se myönnetään ensisijaisena hakijana suoraan jäsenkunnalle. Esittelijä Päätösehdotus Päätös Toimitusjohtaja Pekkanen Leila Yhtymähallitus päättää hakea valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon covid19-kustannuksiin. Mikäli jäsenkunta kuitenkin päättäisi hakea samaa avustusta, se myönnetään ensisijaisena hakijana suoraan jäsenkunnalle. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Yhtymähallitus Talousarvio ja palvelusopimukset vuodelle 2022 Yhall Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh , sähköposti: petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi Yhtymähallitus asetti jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuraamiksi kuntayhtymän oman toiminnan osalta 3,3 m /3,0 % verrattuna vuoden 2021 talousarvoon. Kevään valmistelun perusteella kustannusten kasvupaineeksi oli arvioitu 5,4 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän talousarviota on valmistelu huomioiden annettu kasvuraami, tiedossa olevat muutokset lainsäädännössä ja palvelutarpeessa sekä kuntayhtymän toiminnan loppuminen talousarviovuoden lopussa. Tehdyn valmistelun perusteella jäsenkuntien maksuosuuksiksi kuntayhtymän omaan toimintaan esitetään 114,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden 2021 talousarvioon on 3,6 m /3,3 %. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta esitys perustuu sairaanhoitopiirin keväällä 2021 tehtyyn kuntakohtaiseen ennusteen 40,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden 2021 talousarvioon verratuna 1,4 m /3,7 %. Talousarvioesityksen toimintatuottojen määrä on 174,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 4,5 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat 5,0 miljoonaa euroa ja maksutuotot vähenevä 0,9 miljoonaa euroa, mikä johtuu pääasiassa asiakasmaksulain muutoksista. Toimintakuluja on budjetoitu yhteensä 172,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden 2021 talousarvioon on 4,5 miljoonaa euroa. Merkittävin kasvu on henkilöstökuluissa 3,1 miljoonaa euroa/4,5 %. Henkilöstökulujen kasvusta tiedossa olevat ja ennakoidut sopimuskorotukset sekä henkilösivukulujen kasvu muodostavat 1,1 miljoonaa euroa. Hyvinvointipalveluissa kasvu on 1,4 miljoonaa euroa, josta Ahjolan palvelukodin perustamisen osuus on 0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi erityisesti sosiaalityön tehtäväalueella on palvelutarpeen kasvusta ja ostopalveluiden vähentämisestä johtuvia henkilöstölisäyksiä. Ikäihmisten asumispalveluissa henkilöstökulut kasvavat 0,6 miljoonaa euroa, mikä johtuu henkilöstömitoitusten kasvusta. Palvelujen ostoissa kasvu on 1,1 miljoonaa euroa, josta ostettu erikoissairaanhoito 1,4 miljoonaa euroa.

15 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Yhtymähallitus Suurtuotteittain tarkasteltuna merkittävimmät kasvut ovat ostetussa erikoissairaanhoidossa +1,4 m, hoito- ja hoivapalveluissa +1,8 m sekä perhepalveluissa +0,8 m. Hoito- ja hoivapalveluissa kasvu kohdistuu erityisesti ikäihmisten asumispalveluihin, jossa nettokustannuksia kasvattaa asiakasmaksulain muutos, henkilöstömitoitusten kasvu ja indeksikorotukset ostopalveluiden hinnoissa. Esityslistan oheisaineistona: - Palvelusopimusluonnokset 2022 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus: 1. pyytää jäsenkunnilta lausuntoa oheisaineiston mukaisista palvelusopimusluonnoksista vuodelle Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. 2. esittää jäsenkunnille, että kuntayhtymän talousarviossa ja palvelusopimuksissa ostetun erikoissairaanhoidon budjetoinnissa käytetään sairaanhoitopiirin tuoreinta ennustetta. Esittelijä Päätösehdotus Päätös Toimitusjohtaja Pekkanen Leila Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall / /2021 Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh , sähköposti: petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi Talousarvion valmistelua on jatkettu perussopimuksen mukaisesti yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Talousarvion toinen kuntakokous järjestettiin ja palvelusopimusneuvottelut pidettiin

16 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jäsenkunnat ovat toimittaneet lausunnot palvelusopimusluonnoksista ja ne ovat pykälän lisäaineistona. Palvelusopimusneuvottelujen pohjamateriaaleina olleeseen talousarvioon ja palvelusopimusluonnoksiin on tehty muutoksia sekä kuntayhtymän omaan toimintaan että ostettuun erikoissairaanhoitoon. Omaan toimintaan tehdyt muutokset kasvattivat jäsenkuntien maksuosuuksia 35 tuhatta euroa. Kunnittain tarkasteltuna vaikutus oli Iisalmen maksuosuutta kasvattava ja muiden kuntien maksuosuuksia alentava. Muutokset on huomioitu Iisalmen kaupungin lausunnossa. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta talousarvioon on päivitetty tuoreimmat ennusteluvut sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaisesti. Päivitetty ennuste ostetun erikoissairaanhoidon osalta on tuhatta euroa, jossa kasvua palvelusopimusluonnoksiin 576 tuhatta euroa ja vuoden 2021 talousarvioon 2,0 m /5,2 %. Toimintatuotot ja kulut Talousarvion 2022 toimintatuottojen määrä on 175,2 m ja kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on 5,1 m /3,0 %. Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuuksien määrä on 154,7 m, jossa kasvua vuoden 2021 talousarvioon on 5,6 m /3,8 %. Asiakasmaksulain muutoksista johtuen maksu-tuottojen määrän arvioidaan alentuvat 880 tuhatta euroa/6,5 %. Talousarvion toimintakulujen määrä on 172,7 m ja kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on 5,1 m /3,0 %. Henkilöstökulujen määrä on 70,3 m ja kasvu vuoden 2021 talousarvioon 3,1 m /4,6 %. Talousarviossa on varauduttu keskimäärin 1,1 prosentin palkankorotuksiin alkaen. Henkilösivuluissa kasvu on 8,1 prosenttia, jossa merkittävin muutos on työnantajan palkkaperustei-sen eläkemaksun nouseminen 16,84 prosentista 17,61 prosenttiin, jossa taas merkittävin muutos on työkyvyttömyyseläkemaksun kasvu. Kokonaisuudessaan palkankorotusten ja sivukulujen nousun vaikutus henkilöstökuluihin on noin 1,1 m. Muilta osin merkittävimmät henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat tekijät ovat: Hyvinvointipalvelut +1,4 m o Ahjolan palvelukeskus +0,6 m (uusi yksikkö)

17 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Yhtymähallitus o Sosiaalityön henkilöstölisäykset (palvelukysynnän ja kasvu ja ostopalveluiden vähentäminen) Ikäihmisten asumispalvelut +0,6 m /6,5 % (mitoitusmuutos) Talousarvion palvelujen ostojen määrä on 85,9 m ja kasvua vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on 1,4 m /1,7 %. Merkittävimmät muutokset palvelujen ostoissa ovat: Erikoissairaanhoito +2,0 m Ikäihmisten palveluasuminen +0,4 m o indeksikorotukset ja hoitajamitoitus Palveluiden ostot hyvinvointipalveluissa 0,6 m o Oman toiminnan vahvistaminen Poistot ja arvonalentumiset Talousarvion suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 2,2 m, mikä on samalla tasolla vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Poistoissa merkittävimmät muutokset ovat Iisalmen sairaalan peruskorjattavan ja purettavan osan ylimääräisen poiston päättyminen -420 t ja Terveyskampuksen uudisrakennuksen aiheuttama rakennuspoistojen kasvu 250 t ja koneiden sekä kaluston poistojen kasvu +170 t. Investoinnit ja rahoitus Talousarviovuoden 2022 investointien kokonaismäärä on 11,4 miljoonaa euroa, josta Terveyskampus-hankkeen rakennusinvestoinnit muodostavat 10,3 miljoonaa euroa. Terveyskampuksen uudisrakennus on valmistunut ja otettu käyttöön lokakuussa Toisen vaiheen peruskorjaus ja purkutyöt käynnistyvät loppuvuodesta 2021 ja valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä. Peruskorjauksen suunnittelun edetessä vuoden 2021 aikana havaittiin, että vuoden 2021 talousarvion yhteydessä hyväksytty kustannusarvio oli hankkeelle liian pieni. Yhtymävaltuusto hyväksyi hankkeelle uuden kustannusarvion Talousarvion rahoituslaskelman perusteella yhtymähallituksen lainanottovaltuudeksi esitetään 11 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän lainamäärän ennakoidaan kasvavan 28,1 miljoonaan euroon talousarviovuoden 2022 aikana. Lainamäärän kasvun myötä korkoriskin suuruus kasvaa, mikä on huomioitava rahoituksen suunnittelussa

18 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jäsenkuntien maksuosuudet Oma toiminta TP2020 TA2021 TA2022 Muutos, t Muutos, % Iisalmi ,1 % Kiuruvesi ,0 % Sonkajärvi ,5 % Vieremä ,2 % Yhteensä ,3 % Ostettu erikoissairaanhoito TP2020 TA2021 TA2022 Muutos, t Muutos, % Iisalmi ,3 % Kiuruvesi ,7 % Sonkajärvi ,7 % Vieremä ,0 % Yhteensä ,2 % Maksuosuus yht eensä TP2020 TA2021 TA2022 Muut os, t Muut os, % Iisalmi ,7 % Kiuruvesi ,4 % Sonkajärvi ,0 % Vieremä ,2 % Yhteensä ,8 % Tavoitteet Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän strategian vuosille kokouksessaan Strategian mukaisesti kuntayhtymän ensisijaisena tavoitteena on parantaa ja edistää yläsavolaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kuntayhtymä toteuttaa yhteistyössä laadukkaat, nykyaikaiset ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvat palvelut edelläkävijänä ja uudistumistarpeita ennakoiden. Työnantajana olemme kehittyvä, vetovoimainen ja arvostettu. Strategian painopistealueet ovat elinvoimaa omaan elämään, meidän tarinamme, ennakoiva yhteistyö ja välittäminen ja osaamisen aktiivinen kehittäminen. Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntayhtymän strategiasta. Esityslistan lisäaineistona: - Talousarvio ja palvelusopimukset Jäsenkuntien lausunnot Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus: 1.esittää yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talousarvion ja palvelusopimukset vuodelle valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjan taiton ja mahdolliset tekniset korjaukset.

19 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Yhtymähallitus Esittelijä Päätösehdotus Päätös Jakelu Toimitusjohtaja Yhtymähallitus: 1.esittää yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talousarvion ja palvelusopimukset vuodelle valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjan taiton ja mahdolliset tekniset korjaukset. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jäsenkunnat Yhtymävaltuusto

20 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Viranhaltijapäätösten tarkastaminen Yhall Kuntayhtymän hallintosäännön 19 :n mukaan toimielimen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kuntayhtymän hallitukselle ja lautakunnalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Viranhaltijapäätösten osalta viranhaltijan on neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ilmoitettava: yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden osalta yhtymähallitukselle ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden osalta ympäristölautakunnalle. Yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätösluettelot toimitetaan kerran viikossa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle. Hallintosäännön 18 mukaan yhtymähallitukselle ei ilmoiteta henkilöstöpäätöksiä, jotka koskevat henkilöstöasioita, jotka on mainittu hallintosäännön luvussa Toimivalta henkilöstöasioissa. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - viranhaltijapäätösluettelo ajalta Esittelijä Päätösehdotus Päätös Yhtymähallituksen puheenjohtaja Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeutta viranhaltijoiden päätöksiin. Yhtymähallitus hyväksyy viranhaltijapöytäkirjat ja merkitsee yhtymähallituksen tietoon saatetuksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Tiedoksiannot Yhall / /2021 hallintopalveluvastaava Virpi Kauppinen, puh , sähköposti: virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi 1. THL:n muistio STM ohjauskirjeen liitteeksi alueelllisen epidemiatilanteen arvioinnista ja rajoitustoimien tarpeesta. 2. Saapuneet hinnankorotusilmoitukset: - Stanley Securityn ilmoitus hinnankorotuksesta (3,9 %) alkaen. - Arterin tiedote IMS-palvelun hinnankorotuksesta (4 %) alkaen. 3. Saapuneet sopimukset: - POSOTE20 -asiantuntijatyön ostaminen kehittäjäorganisaatiolta (4 kpl) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. - Väliaikainen sopimus tulkkauspalveluista Tultra Oy:n kanssa. 4. Saapuneet pöytäkirjanotteet: - Kiuruveden kaupunginhallitus Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2022 palvelusopimusluonnoksesta. - Vieremän kunnanhallitus Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusopimusluonnoksesta Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. Esittelijä Päätösehdotus Päätös Toimitusjohtaja Pekkanen Leila Yhtymähalllitus merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

22 PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus Muut asiat Yhall Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

23 PÖYTÄKIRJA Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210 Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

24 PÖYTÄKIRJA Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 206 Oikaisuvaatimusohjeet Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusajan kuluessa ja viraston aukioloaikana mato , pe alla olevaan osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Kirjaamo PL 4 (Pohjolankatu 21) Iisalmi S-posti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

25 PÖYTÄKIRJA päätös, johon haetaan oikaisua miten päätöstä halutaan oikaistavaksi millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 22.01.2019, klo 18:07-19:27 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (12) Aika 04.06.2018, klo 17:47-20:51 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (5) Sivistyslautakunta, 63, 01.06.2017 Sivistyslautakunta, 113, 13.12.2017 Sivistyslautakunta, 15, 21.02.2018 15 Sivistystoimialan viranhaltijoiden hallintosäännössä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 ( 10) Aika 12.11.2018, klo 16:05-17:36 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Mäntyharju Pöytäkirja 3/2018 1 (11) Aika 20.03.2018, klo 18:01-18:36 Paikka Kunnantalo, Kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Kirjaston

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 21.11.2018 klo 17:15-19:30 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.12.2018 klo 16:00-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 8) Aika 12.04.2018, klo 07:37-08:45 Paikka Käsitellyt asiat Jä rvenpä ä - talo, Terijoki kokoushuone, 2. kerros 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan

Lisätiedot

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Aika 23.03.2016, klo 16:30-16:46 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Laskujen

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (9) Aika 16.11.2017, klo 16:55-17:26 Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2 Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Rakennusvalvonnan

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:15 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/ ( 16) Ristiinan aluejohtokunta

Mikkeli Pöytäkirja 4/ ( 16) Ristiinan aluejohtokunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 ( 16) Aika 05.09.2018, klo 17:00-18:04 Paikka Metsä linna, Kitereentie 13, Ristiina Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1 (11) Tarkastuslautakunta Aika 24.01.2019 klo 15:00-16:44 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 12) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 12) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 ( 12) Aika, klo 13:03-16:06 Paikka Käsitellyt asiat Kainuun ammattiopisto, rak Oppi 4, ravintola Vimpeli, kabinetti, Opintie 3, 87100 Kajaani 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirjaan on päivitetty maksutaksatiedot.

Terveyspalveluiden toimintakäsikirjaan on päivitetty maksutaksatiedot. Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 6 Toimintakäsikirjat 2016 MjuDno-2016-84 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite5.Toimintakäsikirja 2016

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa. Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (5) 37 Kappalaisenkujan, Ruoritien ja Kalliomäentien perusparannus PuuDno-2015-317 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Savo-Karjalan Vesi-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri Pöytäkirja 3/2019 1/12 Tarkastuslautakunta 2019-2021 16.4.2019 KOKOUSTIEDOT Aika tiistai 16.4.2019 klo 13.00-16.00 Paikka Kouvolan Hovioikeudentalo, kokoustila Presidentti Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 11) Työllisyysjaosto

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 11) Työllisyysjaosto Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 ( 11) Aika 26.09.2018, klo 15:02-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE Pöytäkirja/Asialuettelo 1(11) kuntayhtymä Yhtymävaltuusto

Ylä-Savon SOTE Pöytäkirja/Asialuettelo 1(11) kuntayhtymä Yhtymävaltuusto Ylä-Savon SOTE Pöytäkirja/Asialuettelo 1(11) kuntayhtymä Kokousaika 18.02.2010 klo 09.00 09.10 Kokouspaikka Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 18:00-18:49 Paikka Liikuntahalli Kisala Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan tarkastus 69 Elokuvateatteri

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2018 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18.05 18.46 Kokouspaikka Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 8 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, palvelusetelituottaja, omaishoidon tuen kotiin annettava palvelu HEL 2017-008876 T 05 00 00 Päätös Päätöksen perustelut Sairaala-,

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.12.2016 kello 13:00-16:30 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 31.10.2018 klo 17:15-18:55 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta:

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta: Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-163 Nuijamiehen, Pursialan ja valtatie 15 melu- ja tärinäselvitys Mikkelin kaupunki on pyytänyt tarjousta Nuijamiehen, Pursialan ja Valtatie 15 melu-

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Päätös Pormestari päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää Fulbrightjuhlatilaisuuden

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Päätös Pormestari päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää Fulbrightjuhlatilaisuuden Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 87 Edustus: Fulbright Suomi -säätiön Fulbright-juhlatilaisuus kaupungintalolla 16.5.2018 HEL 2017-011662 T 00 04 03 Päätös päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta Laihia Pöytäkirja 1/2019 1 ( 17) Aika 24.01.2019, klo 13:00-16:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Vakanssinumero 5000992257, mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroosin toimivalta henkilöstöasioissa 31.08.2017 alkaen Kunnanvaltuusto on

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 9/ (11) Kunnanhallitus Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Laihia Pöytäkirja 9/ (11) Kunnanhallitus Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen Laihia Pöytäkirja 9/2018 1 (11) Aika 17.04.2018, klo 16:45-16:52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 141 Pöytäkirjan tarkistus 142 Maanvuokrasopimus/Isootupa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 6/ ( 9) Etelä- Savon pelastuslautakunta

Mikkeli Pöytäkirja 6/ ( 9) Etelä- Savon pelastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 1 ( 9) Aika 20.09.2018, klo 17:00-18:00 Paikka TUMA, Sammonkatu 12 Mikkeli Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 Ei julkinen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-18:08

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-18:08 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2018 50 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Aika 11.12.2018 klo 17:00-18:08 Paikka Akselin hallinnon kokoustila, Moisiontie 18 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 12 Myyntipaikan vuokraaminen Fudge Love Oy:lle Hakaniemen hallista HEL 2017-000661 T 10 01 03 Sopimusnro 13449 Päätös päätti vuokrata Fudge Love Oy:lle Hakaniemen hallista

Lisätiedot

20 Perusopetuksen opetustuntimäärät lukuvuonna

20 Perusopetuksen opetustuntimäärät lukuvuonna Mäntyharju Pöytäkirja 3/2017 1 (11) Aika 21.03.2017, klo 18:01-18:39 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Talousarvion

Lisätiedot

4 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 2017 / sivistyslautakunta. 5 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2017

4 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 2017 / sivistyslautakunta. 5 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 17:59-18:18 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Saalem-Lähetys ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 kevätlukukaudelle HEL 2016-005485 T 02

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Torikahvilapaikan vuokraaminen Lätty Helsingille Fredrikin torilta HEL 2017-000616 T 10 01 01 04 Sopimus nro 13438 Päätös päätti vuokrata Fredrikin torilta Lätty Helsingille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2019 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kuopion Energia, Haapaniementie 30 Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Jaakko Kosunen,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 9/ ( 10) Sosiaali- ja terveyslautakunta

Järvenpää Pöytäkirja 9/ ( 10) Sosiaali- ja terveyslautakunta Järvenpää Pöytäkirja 9/2018 1 ( 10) Aika 24.10.2018, klo 17:30-18:28 Paikka Jä rvenpä ä - talo, kh 3 Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 30 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 86 Suomalais-Venäläiselle koululle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2016-2017 HEL 2016-005485

Lisätiedot

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/2018 1 (11) Aika 05.03.2018, klo 17:40-17:48 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastus 37 Kettupolun päiväkodin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 164 Heka Lassila Hopeatie 20 ja Äyripolku 1 pohjarakennesuunnittelu HEL 2016-006360 T 02 08 03 01 Att 7303017 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa toimiston

Lisätiedot

Lisätiedot Hanna Maarit Tarvainen, toimistosihteeri, puhelin: hanna.m.tarvainen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Hanna Maarit Tarvainen, toimistosihteeri, puhelin: hanna.m.tarvainen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 16, liikaa maksettujen kilometrikorvausten takaisinperintä HEL 2016-007457 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että ********** peritään takaisin hänelle

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2017-244 : Kt 51 eteläinen aluehoitourakka lisätyö 7 (4/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 31.8.2017 15 valinnut kantatien

Lisätiedot

Toimitilajohtaja Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019)

Toimitilajohtaja Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019) Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019) Vireillepanija Päätös ja perustelut Myllylän koulun peruskorjauksen toteuttaminen edellyttää arkkitehtija pääsuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992380 osastonhoitaja Stiina Bergendahlille ajalla 1.9.2017-31.12.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 58 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-013389 HEL 2015-013389 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimukselle "Rakenteellinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 236 Lisäkorvausvaatimuksen hyväksyminen, liukastuminen 27.12.2014 Lielahdentie 3-5 kohdalla Lauttasaaressa HEL 2015-013984 T 03 01 00 Liukastuminen, 27.12.2014, Lielahdentie,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 1 ( 11) Aika 27.05.2019, klo 08:30-11:20 Paikka Nä sijä rvi Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastajat 34 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-713 Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 3 (3/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 92 päättänyt valita Veikkolan

Lisätiedot

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 3/2015 1 (12) Aika 09.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 23 HR-TUNNUSLUVUT

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 48 Edustus: Pietarin ja Helsingin Pk-yritysten verkostoitumistapahtuma (partneriaatti) Helsingissä 9. - 11.10.2017 HEL 2017-005751 T 00 04 03 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 49 Liikennelaitos -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2016 HEL 2016-003455 T 01 02 03 01 Päätös päätti ottaa liitteessä 1 olevan tulospalkkiojärjestelmän

Lisätiedot

20 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL Päätös

20 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 20 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-003664 HEL 2017-003664 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Aika: 12.05.2016 klo 18:00-22:20 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti:

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti: Hämeenkyrö Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 7 Vesihuoltolaitoksen taksamuutos; lietteen hinta HMKDno-2016-227 Valmistelija / lisätiedot: Pirkko-Liisa Vänttinen pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 6/ ( 12) Konsernijaosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Laihia Pöytäkirja 6/ ( 12) Konsernijaosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Laihia Pöytäkirja 6/2018 1 ( 12) Aika 19.11.2018, klo 17:30-19:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 34 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot