TUastonrHsf» 5uiisÄ.ai'fc;toet. Tilastokeskus SVT Liikenne 1991:19. Office of Finland. Moottoriajoneuvot. Motor Vehicles in Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUastonrHsf» 5uiisÄ.ai'fc;toet. Tilastokeskus SVT Liikenne 1991:19. Office of Finland. Moottoriajoneuvot. Motor Vehicles in Finland"

Transkriptio

1 Tilastokeskus SVT Liikenne 1991:19 Statistikcentralen^ Samfärdsel Central Statistical Transport Office of Finland TUastonrHsf» 5uiisÄ.ai'fc;toet Moottoriajoneuvot 1990 Motor Vehicles in Finland

2 Tilastokeskus ûjb Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland S V T Liikenne 1991:19 Samfärdsel Transport Moottoriajoneuvot 1990 Motor Vehicles in Finland Elokuu 1991 Helsinki 1991

3 Tiedustelut - Inquiries: Irmeli Segerholm Arto Luhtio (90) S VT S uom en Virallinen Tilasto Finlands Officiella Statistik O fficial Statistics o f Finland Kansikuva: Pressfoto Helsinki 1991 Valtion painatuskeskus

4 Esipuhe Moottoriajoneuvot 1990 sisältää tietoja rekisterissä olleista ajoneuvoista ja vuoden 1990 ensirekisteröinneistä. Aikasarjassa on esitetty tietoja rekisteröityjen ajoneuvojen määrän kehityksestä v:sta 1922, jolloin autojen ja moottoripyörien rekisteröinti tuli pakolliseksi. Moottoriajoneuvot-julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1969, sitä ennen ajoneuvokannasta on julkaistu tietoja mm. artikkeleina T i lastokatsauksissa. Ajoneuvotilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Arto Luhtio. Julkaisun laadintaan ovat osallistuneet A ri Mikkelä ja Irmeli Segerholm. Tietotekniikasta on vastannut atksuunnittelija Eija Vaurio. Ajoneuvorekisterin uudistuttua on myös tämä julkaisu uudistunut edellisestä, v julkaisusta. Vuoden 1989 julkaisua ei tehty, koska tiedot olivat rekisteriuudistuksen jälkeen erittäin paljon myöhässä eivätkä ne olleet vertailukelpoisia edellisen vuoden tietoihin. Muutoksista kerrotaan lisää tilaston tuoteselosteessa. Preface "Motor Vehicles in Finland 1990(Moottoriajoneuvot 1990)" is a publication of the Central Statistical Office of Finland containing information about vehicles on the vehicle register at the end of 1990 and about new vehicles entered in the register during The compilation of the motor vehicle statistics has been co-ordinated by Arto Luhtio. The publication has been prepared by Ari Mikkelä and Irmeli Segerholm. Data processing has been the responsibility o f Eija Vaurio. The motor vehicle registration system was revised in Therefore, some revisions have been made in the tables of the present issue although mainly the contents are the same as in the previous publication Motor Vehicles Helsinki, elokuu Helsinki, August 1991 Heli Jeskanen-Sundström Tilastokeskus 3

5 Sisältö Contents Katsaus: rekisterissä olevat ajoneuvot ja ensire kisteröinnit vuonna Ajoneuvotilaston tu oteseloste...6 Vehicles registered at the end of 1990 and new vehicles registered during Product presentation: Statistics on motor vehicles Taulukot Tables Aikasarjat A. Rekisterissä olleiden ajoneuvojen lukumäärä vuosien lopussa B. Autot käyttöönottovuosittain vuosien lopussa C. Ajoneuvojen ensirekisteröinnit vuosina D. Henkilöautot 1000 asukasta kohti lääneittäin vuosina E. Henkilöautot valmistusmaan mukaan vuosien lopussa...16 G. Tavarankuljetusajoneuvojen kapasiteetti vuosina Time series A. Number o f vehicles registered, 31 December B. Automobiles by first registration year, 31 December C. New vehicles registered in D. Passenger cars by 1,000 persons by province in E. Passenger cars by country o f production, 31 December G. Load capacity of goods vehicles 31 December Rekisteröidyt ajoneuvot Vehicles registered at the end o f Rekisterissä olevien ajoneuvojen lukumäärä ajoneuvon kotikunnan mukaan Tavara-autot ja perävaunut kantavuuden mukaan Tavara-autot ja perävaunut kokonaispainon mukaan Autot käyttöönottovuosittain valmistusmaan mukaan Rekisteröidyt ajoneuvot yleisimpien merkkien mukaan Number of registered vehicles by municipality Number o f lorries and trailers by load capacity Lorries, semitrailers and trailers by gross vehicle w e ig h t Automobiles by year o f first registration and country of production Registered vehicles by most common makes Tilastokeskus t^ji

6 Katsaus: Rekisterissä olevat ajoneuvot ja ensirekisteröinnit vuonna 1990 Vuoden 1990 lopussa oli maassamme rekisteröityjä autoja , joista henkilöautoja Kaikkiaan rekisterissä oli ajoneuvoja Näistä luvuista puuttuvat maamme autoistuneimman osan, Ahvenanmaan luvut, koska tietoja sen erillisestä rekisteristä ei ole saatu. Seuraavaksi eniten autoja on Vaasan läänissä ja Turun ja Porin läänissä. Vähiten autoja on Kuopion läänissä, toiseksi vähiten Uudellamaalla. Kunnittaiset autotiheydet Autoistuneimmissa kunnissa yli puolella kuntien asukkaista on henkilöauto: Mietoisissa on 528 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti, Vähäkyrössä 525, Loimaalla 517 ja Raisiossa 512. Noin kolmessakymmenessä kunnassa yli kolmasosalla asukkaista ei ole henkilöautoa. Vähiten autoistuneita ovat saaristokunnat, joista Iniössä henkilöautotiheys tuhatta asukasta kohti jää 282:een, Korppoossa 296:een, Houtskarissa 297:ään ja Hailuodossa 298:aan. Vähiten autoistunut kaupunki on Kaskinen luvulla 329. Suurista kaupungeista on Helsinki autokannan voimakkaasta kasvusta huolimatta vielä vähiten autoistunut, luku on 349 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti. Myös Tampere 373, Turku 382 ja Vantaa 385 jäävät autotiheydessä jonkin verran koko maan keskiarvon alle. Espoo, 389, on täsmälleen yhtä autoistunut kuin koko maa keskimäärin. Autoistunein suurista kaupungeista on Oulu luvulla 413. Ajoneuvot tarkemman tyypityksen mukaan Henkilöautoista oli maastohenkilöautoja (julkaisematon taulukko). Invatakseja oli 359. Kuorma-autoihin sisältyy säiliöautoa ja 304 myymäläautoa. Erikoisautoista suurimman osan muodostavat nykyisin matkailuautot, joita oli Paloautoja oli 3 368, huoltoautoja 1 971, nosturiautoja 1 116, ambulansseja 795, ruumisautoja 636, nostokoriautoja 546, hinausautoja 288, eläinlääkäriautoja 271 ja kirjastoautoja 238. Traktoreista valtaosa on maataloustraktoreita, teollisuustraktoreita oli 3 893, metsätraktoreita ja puutarhatraktoreita Moottorityökoneita ovat mm. kauhakuormaajat 8 835, kaivukoneet 2 478, haarukkanosturit , puominosturit 444 ja monitoimimetsäkoneet 385. Perävaunuista suurin osa on kevyitä lähinnä henkilöautojen perävaunuja. Kuorma-autojen varsinaisia perävaunuja oli ja puoliperävaunuja Veneenkuljetusperävaunuja oli 6 482, säiliöperävaunuja ja hevosenkuljetusperävaunuja 927. Museoajoneuvoja sisältyy lähes kaikkin ajoneuvoluokkiin yhteensä Eniten on museohenkilöautoja, ja museomoottoripyöriä 492. Ensirekisteröinnit 1990 Vuosi 1989 oli kaikkien aikojen huippuvuosi henkilö- ja pakettiautojen, moottorityökoneiden, matkailuperävaunujen ja puoliperävaunujen ensirekisteröinneissä. Vuonna 1990 vähenivät rekisteröinnit selvästi kaikkien muiden ajoneuvojen paitsi erikoisautojen ja moottoripyörien osalta. Vähemisestä huolimatta olivat 1990 rekisteröintimäärät 1980-luvun keskimääräisiä lukuja korkeammalla tasolla. Erikoisautojen rekisteröintimäärissä oli vuosi 1990 ennätyksellinen, niitä rekisteröitiin peräti Suurin osa tästä johtui matkailuautojen lisääntymisestä, ne lisääntyivät peräti 1 624:llä. Vähäpäästöiset autot Vuoden 1990 lopussa oli rekisterissä vähäpäästöisiä autoja Näistä valtaosa oli vuoden ensirekisteröintejä, joita oli Vuoden aikana rekisteröidyistä henkilöautoista siis melko tarkasti puolet oli vähäpäästöisiä. Katalysaattoriautot eivät kuitenkaan ole taksinkuljettajien suosiossa sillä ammattimaiseen liikenteeseen vuoden aikana rekisteröidyistä henkilöautoista vähäpäästöisiä oli vain 884 eli jo ka neljäs. Henkilöautojen jakaantuminen valmistusmaan mukaan (%) vuosina Tilastokeskus i^ i 5

7 Tuoteseloste Käyttötarve Ajoneuvotilastoa tarvitaan liikenne-, tie- ja kaavoitussuunnitteluun, liikennemääräennus teisiin, liikennelupapolitiikkaan, ajoneuvolainsäädännön kehittämiseen, yrityssuunnitteluun ja markkinatutkimuksiin. Käyttö on sekä valtakunnallista (esim. liikenneministeriö, tiehallitus, yritykset) että paikallista (esim. kunnat). Tietoja käytetään paljon myös kansainvälisissä tilastoissa, esim. YK :n Euroopan talouskomission (EC E) julkaisema Annual Bulletin o f Transport Statistics for Europe. Määritelmät Tilaston määritelmät perustuvat ajoneuvolainsäädäntöön, luokituksissa on käytetty kansainvälisiä, lähinnä ECE:n suosituksia. Ajoneuvoasetuksen mukaan moottoriajoneuvoja ovat auto, moottoripyörä ja mopo. Näitten lisäksi traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo ovat moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Tähän julkaisuun sisältyy tietoja moottorikäyttöisistä ajoneuvoista ja rekisteröintivelvollisuuden alaisista perävaunuista. Julkaisun nimi Moottoriajoneuvot ei siten täysin kata julkaisun sisältöä. Julkaisun lukuihin eivät sisälly puolustuslaitoksen käytössä olevat ajoneuvot. CD-rekisterissä olevat autot ovat mukana vuodesta 1982 alkaen. Eri tyyppiset ajoneuvot on määritelty ajoneuvoasetuksessa. kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja (esim. Iso-Britannia). Erikoisautot saattavat joissain maissa puuttua autojen kokonaismäärästä, ne saattavat myös sisältyä osin henkilöosin tavara-autoihin (esim. Ruotsi). Peittävyys, virheet ja puutteet Tilasto sisältää kaikki Autorekisterikeskuksen ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot (toivomme, että Ahvenanmaan tiedot saadaan taas mukaan mahdollisimman pian). Tilaston laatu on sidoksissa ajoneuvorekisterin laatuun. Ajoneuvorekisterissä on jonkin verran puutteellisia ja virheellisiä tietoja. Puuttuvat ja epävalidit merkki- ja valmistusmaakoodit menevät luokkaan muu. Taulukossa 1 eivät koko maan tiedot täsmää kunnittaisten ja lääneittäisten summien kanssa, koska koko maan tietoihin on laskettu mukaan myös puuttuvat ja virheelliset kuntakoodit. Ajoneuvorekisterin uudistamisen (v.1989) jälkeen on suurin osa rekisterin tietosisällön puutteista poistunut ja tilastointia on voitu kehittää huomattavasti. Eri päästöstandardit täyttävien autojen erottelu rekisteristä on kuitenkin hankalaa koska se sisältää vain yhden vähäpäästöisyyskoodin (kyllä/ei). Tästä julkaisusta puuttuvat myös henkilö- ja linja-autojen istumapaikkamäärät (taulukot F ja 2), koska V T K K ei pystynyt toimittamaan tietoja niistä. Toivom m e saavamme ne seuraavaan julkaisuun taas mukaan. Tietolähteet Tilastokeskus saa ajoneuvotilastoa varten tarvittavat tiedot Autorekisterikeskuksen ajoneuvorekisteristä ja Ahvenanmaan erillisestä rekisteristä Valtion tietokonekeskuksen välityksellä (v tietoja Ahvenanmaaalta ei ole saatu). Vuoteen 1985 saakka ajoneuvojen kantatiedot saatiin yhteenlaskettuina summalukuina. Sen jälkeen ne on saatu yksikkötasolla, mikä paransi merkittävästi tietojen käytettävyyttä. Kuukausittain saatavat ensirekisteröintejä koskevat tiedot ovat tulleet ajoneuvotasolla vuoden 1990 alusta. Tietoja ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintitapahtumista ja katsastuksista sisältyy Autorekisterikeskuksen 1990 tilastokirjaan. Vertailtavuus Tämän tilaston tiedot ovat suurimmalta osin vertailukelpoisia koko tilaston tekoajalta. Ahvenanmaan tietojen puuttumisen lisäksi eivät vuoden 1989 kantatiedot ole täysin vertailukelpoisia johtuen ajoneuvorekisterin uudistamisongelmista, joiden takia käyttämättömyyspoistojen teko viivästyi. Vertailtaessa eri maiden tietoja (myös joissain kotimaisissa tilastoissa on tässä epäselvyyttä) on huomattava, että esim. moottoriajoneuvolla saatetaan tarkoittaa jossain maassa pelkästään autoja, toisessa lisäksi moottoripyöriä (esim. Ruotsi), kolmannessa lisäksi mopoja (Suomi) tai usein Julkaisemattomat taulukot ja aineiston saatavuus Julkaisemattomista taulukoista saa maksullisia valokopioita. Tärkeimpiä julkaisemattomia tietoja ovat; kunnittaiset ja lääneittäiset tiedot käyttövoiman (bensiini/diesel mukaan ajoneuvot tarkemman tyypityksen mukaan ja merkkien mukaan (kaikki merkit) ajoneuvot lajeittain käytön ja käyttövoiman mukaan autot ja moottoripyörät iän mukaan (vuositasolla) ja ajoneuvot hallintasuhteen mukaan Vuoden 1990 ensirekisteröinneistä on tulostettu samat tiedot kuin ajoneuvokannasta. Tämän julkaisun mukaiset taulukot samoin kuin edellä mainitut julkaisemattomat taulukot ovat siis saatavana myös ensirekisteröinneistä. Tilastokeskuksen erityisselvitysyksikkö tuottaa asiakkaan tilauksesta maksullisia erikoistaulukkoja. Ajoneuvotiedot on mahdollista yhdistää myös muihin tietoihin (esim. yritysrekisteri, väestö- ja asuntotiedot, liikenneonnettomuustiedot). Tietoja Tilastokeskuksesta luovutetaan vain summatietoina, ei yksikkötasolla. Ajoneuvorekisterin nimi- ja osoitetietoja myy Valtion tietokonekeskus. 6 Tilastokeskus

8 Vehicles registered at the end of 1990, new vehicles registered during 1990 At the end o f 1990, Finland had 2217,729 registered automobiles, 1, of them passenger cars. There were 3,016,371 registered vehicles in all. Car density In terms of car density, the three leading provinces in Finland are Ahvenanmaa (the Aland Islands) and two other west coast provinces, Vaasa and Turku-Pori. The province of Kuopio and the province of Uusimaa (around Helsinki) have the lowest car densities. In few municipalities, more than half o f the population have passenger car in their possession, i.e. there are more than 500 passenger cars per 1,000 population. The lowest car densities are in municipalities situated in the southern and western archipelago. In these municipalities, the car density is below 300 per 1,000 population. Helsinki, with the number o f349 cars per 1,000 population, is still a good deal below the average car density in the whole country, although car density in Helsinki has been increasing rapidly. Most o f the other larger cities also fall below the average car density, which is 389 cars per 1,000 population. In Tampere the car density rate is 373, in Turku 382 and in Vantaa 385. Espoo has the average car density 389 and Oulu is the most motorized of the larger cities with car density rate 413. homes. The other special automobiles include 3268 fireengines, 1 $71 repair trucks, 1,116 crane lorries, 795 ambulances, 636 hearses, 546 lift-body lorries, 288 breakdown lorries, 271 veterinarian lorries and 238 mobile libraries. The number o f agricultural tractors also include some other tractors: 3293 industrial tractors, 1,787forest tractors and 1,176 garden tractors. Tractors fo r semitrailers are included in heavy lorries. Motor driven machines include, for instance, 8,835 bucket loaders, 2,478 excavators, 1$26 forklifts, 444 boomlifts and 385 multi-purpose foresters. Most trailers are light trailers for cars. There are 30,424 heavy trailers for articulated vehicle combinations and 6,177 semitrailers. Trailers include also 6,482 boat trailers, 1,672 tank trailers and 927 trailers for horse transport. Nearly all vehicle categories include antique vehicles, totalling 2,600. Of them, 1,952 are passenger cars and 492 motorcycles. New vehicles registered In 1989, the number o f new vehicles registered was the highest of all times for passenger cars, light lorries, motor driven machines ami semitrailers. In 1990, new registrations of vehicles, excl. o f special automobiles and motor cycles, decreased from the previous year. In spite o f the decline, the number o f new registrations in 1990 was still above the average in the 1980 s. New registrations of special automobiles reached its peak 2223 in 1990 mainly due to the increase o f new motorhomes 1,624. Cars by exhaust standards At the end o f 1990, there were automobiles under the Finnish exhaust standards. Most of these, were registered during Almost exactly half o f the new registrations o f passenger cars in 1990 were low-exhaust cars. Taxi drivers do not favour a catalysator, only 25 per cent of cars registered during 1990fo r hire or reward were under the low-exhaust standard. Vehicles by type of use Passenger cars include 26,901 jeeps and other terrain automobiles and 359 taxis for the handicapped. Lorries include 2,476 tankers and 304 mobile shops. The largest group of special automobiles is composed of 8202 motor- Tilastokeskus 7

9 Product presentation: Statistics on motor vehicles Use of the statistics Statistics on motor vehicles are needed for traffic, road and zoning planning, for forecasting traffic volumes, for transport policy, for developing the legislation on motor vehicles, for strategic planning, and for market research. The statistics are used, for instance, by the Ministry of Transport and Communications, the Road Administration and enterprises at the national level and by local councils at the local level. In addition, international statistics, such as the Annual Bulletin o f Transport Statistics for Europe published by the United Nations Economic Commission for Europe (ECE), make frequent use o f these statistics. Definitions The definitions used in the statistics derive from the legislation on motor vehicles. The classifications are based on international recommendations, mainly on those o f the ECE. According to the Decree on Motor Vehicles, the concept o f "motor vehicle" in Finland only comprise automobiles, motorcycles and mopeds. Agricultural tractors, motor driven machines and snowmobiles are called "motorized vehicles". This publication contains information on vehicles and on trailers subject to registration. Thus, the publication s title, Motor Vehicles, does not fully cover its contents. The data in the publication do not include the vehicles o f the Finnish defence forces. Cars in the CD register are included since Source of data The Central Statistical Office o f Finland receives the data for statistics on motor vehicles from the register of the Motor Vehicles Register Centre. The data are obtained via the Finnish State Computer Centre. Until 1985, the basic data on vehicles were obtained in aggregated form. Starting with the data for 1986, they are obtained in disaggregated form, which significantly improves the usability of the data. The monthly data on new registrations obtained since the beginning o f 1990 concern units. Comparability With a few exceptions, the data in these statistics are comparable across all the years for which data on motor vehicles have been compiled. Tfue revision o f the motor vehicle registration system in 1989 caused some problems and some detailed data fo r 1989 are missing from the tables. When comparing data for different countries, it must be borne in mind that, in some countries, the term "motor vehicle" may refer only automobiles, while in others it may also include motorcycles (Sweden) and in yet others mopeds as well (Finland) or any other motorized vehicles (the United Kingdom). Special automobiles may be classified as special vehicles, not automobiles, or they may be partly or totally included in automobiles, mainly lorries. Coverage; errors and defects The statistics cover registered motor vehicles. Mopeds are not subject to registration in Finland. The number of mopeds in table A is the number o f traffic-insured mopeds. We deplore we have not obtained data from the separate register in Ahvenanmaa for due to the revision of the register. The quality of the statistics depends on the quality of the register o f motor vehicles. The register contains some incomplete information, e.g. codes for the country of origin or make of a vehicle may be missing or invalid. These are usually classified as "other". With the revision of the motor vehicle registration system, its contents were highly improved. However, in one up-todate topic the contents could be more detailed. There is only one code (yeslno) fo r low-exhaust vehicles and several different international standards. The number of seats for cars and buses are missing from the present publication. We hope that they can be included again in the next publication. Unpublished tables, availability of the data The unpublished tables can be obtained as photocopies subject to a charge. The following tables have not been published: vehicles by province and municipality by motive power (gasolineldiesel) vehicles according to a detailed classification by type vehicles according to make (all makes) vehicles by type according to use and motive power automobiles and motor cycles by age (all years) and vehicles by possession All the tables in this publication as well as the unpublished tables (above) are also available for new vehicles registered during 1990 The Central Statistical Office supplies custom-made special compilations of these data subject to a fee. Data on registered vehicles can also be combined with other data (population, enterprises, road accidents etc.). These data can be obtained at the CSO only on an aggregated level. Names and addresses from the register of motor vehicles are sold by the Finnish State Computer Centre. 8 Tilastokeskus

10 Taulukot Tables Tilastokeskus 9

11 A. Rekisterissä olleiden ajoneuvojen lukumäärä vuosien lopussa Num ber of vehicles registered, 31 December Vuosi Year Kaikki autot All automobiles Yhteensä Total Erikoi s- autot Special automobiles Ammattimaiset Operated for hire or reward Henkilöautot Passenger cars Yhteensä Total Ammattimaiset Operated for hire or reward Linjaautot Buses/ coaches Pakettiautot Vans,lorrles<3.51 Yhteensä Total Ammattimaiset Operated for hire or reward Kuorma-autot Lorries>3.5t, tractors Yhteensä Total Ammattimaiset Operated for hire or reward ' Poislukien - Excluding Ahvenanmaa 10 Tilastokeskus ijfa

12 A. Rekisterissä olleiden ajoneuvojen lukumäärä vuosien lopussa (jatk.) Number of vehicles registered, 31 December (cont.) Vuosi Year Moottoripyörät Motor cycles Yhteensä Total >125 cm3 Mopot2 Mopeds Traktorit Agricultural tractors Moottorityökoneet Motor driven machines Perävaunut - Trailers Yhteensä Total Matkailuperävaunut Caravans PuoliperS vaunut Semitrailers Muut perävaunut Trailers Yhteensä Total >750 kg Ö , ' Poislukien - Excluding Ahvenanmaa 2 Vakuutetut mopot v:sta 1970, sitä aiemmat luvut arvioita Tilastokeskus 11

13 B. Autot kdyttdfinottovuosittain vuosien lopussa Automobiles b y first registration year, 31 December Vuosi Year Yhteensä Total Kaytt66nottovuosi - First registration year Ensirekisteroinnit New vehicles registered Kaikki autot - All automobiles , Henkilöautot - Passenger cars Linja-autot - Buses/coaches Tilastokeskus

14 B. Autot käyttöönottovuosittain vuosien lopussa (jatk.) Automobiles by first registration year, 31 December (cont.) Vuosi Year Yhteensä Total Käyttöönottovuosi - First registration year Ensirekister. New vehicles regist Pakettiautot - Vans, lorries <3500 kg Kuorma-autot - Lorries >3500 kg Ammattimaiset kuorma-autot - Lorries >3500 kg operated for hire or reward Tilastokeskus 13

15 C. Ajoneuvojen ensirekisteröinnit vuosina N e w vehicles registered in Vuosi Year Kaikki autot All automobiles Henkilöautot Passenger cars Linja-autot Buses Pakettiautot Vans, lorries <3.51 Kuorma-autot Lorries >3.5 t Yhteensä Total Ammattim. Hire or reward Yhteensä Total Ammattim. Hire or reward Yhteensä Total Ammattim. Hire or reward Yhteensä Total Ammattim Hire or reward Yhteensä Total AmmattimO Hire or reward Poislukien - Excluding Ahvenanmaa 14 Tilastokeskus

16 C. Ajoneuvojen ensirekisteröinnit vuosina (jatk.) N ew vehicles registered in (cont..) Vuosi Year Erikoisautot Special automobiles Yhteensä Total Ammattini. Hire or reward Moottoripyörät Motor cycles Traktorit Agricultural tractors Moottorityökoneet Motor driven machines Perävaunut - Trailers Yhteensä Total Matkailuperävaunut Caravans Puoliperäv. Semitrailers Muut peräv. - Yhteensä Total Trailers >750 kg Poislukien - Excluding Ahvenanmaa Tilastokeskus 15

17 D. Henkilöautot asukasta kohti lääneittäin Passenger cars per persons by province in Lääni Province Uudenmaan Helsinki Turun ja Porin Ahvenanmaan Hämeen Kymen Mikkelin Pohj.-Karjalan Kuopion Keski-Suomen Vaasan Oulun Lapin Koko maa Whole country E. Henkilöautot valmistusmaan mukaan vuosien lopussa Passenger cars by country of production, 31 December Maa Country Japani - Japan Saksa - Germany Suomi - Finland Neuvostoliitto Soviet Union Ranska - France Ruotsi - Sweden Italia - Italy Espanja - Spain Alankomaat Netherlands Iso-Britannia United Kingdom Tsekkoslovakia Czechoslovakia Yhdysvallat United States Muut maat Other countries Ei tietoa Data not available Yhteensä Total Tilastokeskus tijfa

18 G. Tavarankuljetusajoneuvojen kapasiteetti ja lukumäärän muutos vuosina Load capacity and changes in number of goods vehicles Vuosi Year Tavarankuljetuskapasiteetti - Total toad capacity (1 0001) Pakettiautot Light lorries Kuorma-autot Heavy lorries Puoliperävaunut Semitrailers Varsinaiset perävaunut Trailers Yht. (1000 t) Total (1000 t) Muutos (%) edellisestä vuodesta Change (%) from previous year Tilastokeskus 17

19 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F 1990 B Y M U N IC IP A L IT Y LÄÄNI,KUNTA PROVINCE, MUNICIPALITY VÄKI LUKU 1.1. POPUL ATION AUTOT AUTOMOBILES YHT. TOTAL AMMAT- TIM. HIRE/ REWARD HENKILÖAUTOT PASSENGER CARS YHT. TOTAL 1000 AMMAT- ASUK. TIM. KOHTI HIRE/ POPUL REWARD YHTEISÖ- OMIST. COMMUNITY OWNED LINJA-AUTOT BUSES/COACHES YHT. TOTAL AMMAT- TIM. HIRE/ REWARD KOKO MAA Kaupungit Muut kunnat UUDENMAAN LÄÄNI TURUN JA PORIN AHVENANMAAN MAA HÄMEEN LÄÄNI KYMEN LÄÄNI MIKKELIN LÄÄNI POHJOIS-KARJALA KUOPION LÄÄNI KESKI-SUOMEN LÄ VAASAN LÄÄNI OULUN LÄÄNI LAPIN LÄÄNI UUDENMAAN LÄÄNI Kaupungit Pääkaupunkise H e ls in k i Espoo Hanko Hyvinkää Järvenpää K arjaa K a rk k ila Kauniainen Kerava

20 T IL A S T O K E S K U S 19 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD MUUT PERÄV. TRAILERS, SEMITR

21 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A JO N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F 1990 B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI, KUNTA ATI ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMI ST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD Lohja L o v iis a Porvoo Tammisaari Vantaa Muut kunnat A r t jä r v i A skola Inkoo K a rja lo h ja Kirkkonummi L a p in jä rv i L ilje n d a l Lohjan kunta M yrskylä Mäntsälä Nummi-Pusula N u rm ijärvi O r im a ttila Pern aja Pohja Pornainen Porvoon mlk Pu kkila Ruotsinpyhtää Sammat t i Sipoo S iu n tio Tenhola Tuusula V ih t i TURUN JA PORIN Kaupungit Turku H a rja v a lta H u ittin en Ik a a lin en Kankaanpää Kokemäki

22 T IL A S T O K E S K U S 21 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD _

23 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F 1990 B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD L a i t i l a Loimaa N a a n ta li Parainen Parkano P o ri R a is io Rauma S a lo Uusikaupunki Vammala Muut kunnat A la s ta r o Askainen Aura D ra g s fjä rd Eura E u rajoki H alikko Honkajoki H outskari Hämeenkyrö In iö J ä m ijä rv i Kaarina K a la n ti Karinainen K a rvia Kemiö K ih n iö K iik a la K iik o in e n Kisko Kiukainen K o d is jo k i Korppoo Koski T l K u lla a K u stavi Kuusjoki K ö y liö Lappi L a via Lemu

24 T IL A S T O K E S K U S 23 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD

25 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A JO N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI LUKU 1.1. AUTOT AUTOMOBILES HENKILÖAUTOT PASSENGER CARS LINJA-AUTOT BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE. HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD L ie t o Loimaan kunta Luvia M a r t t ila Masku M evlilä M e rik a rv ia Merimasku M ietoin en M ou h ijärvi Muurla Mynämäki N ak k ila Nauvo Noormarkku Nousiainen O ripää Paim io P ern iö P e r t t e l i P iik k iö Pomarkku Punkalaidun Pyhäranta Pöytyä Rauman mlk Rusko Rym ättylä Sauvo S iik a in e n Suodenniemi Suomusjärvi Säkylä S ä rk is a lo T a iv a s s a lo T a rv a s jo k i U lv ila Vahto Vampula Vehmaa Velkua V ilja k k a la V ä sta n fjä rd Yläne Ä etsä

26 T IL A S T O K E S K U S 25 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI - MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD

27 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F 1990 B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD AHVENANMAAN MAA Kaupungit Maarianhamina Muut kunnat Brändö _ Eckerö Finström F öglö Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland S a ltv ik Sottunga Sund Värdö HÄMEEN LÄÄNI Kaupungit Hämeenlinna Forssa L a h ti Mänttä Nokia O r iv e s i R iih im äki Tampere T o ija la V alkeakosk i V ir r a t Muut kunnat

28 T IL A S T O K E S K U S 27 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD " _ J

29 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A JO N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F 1990 BY M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD A sik k a la H a ttu la Hauho H a u sjärvi H o ito la Humppila Janakkala J ok ioin en Juupajoki K a lv o la Kangasala Koski Hl Kuhmalahti K u orevesi Kuru Kylmäkoski K ärkölä Lammi Lempäälä Loppi Luopioinen Längelmäki N a sto la Padasjoki P irk k a la Pälkäne Renko Ruovesi S ah alah ti Somero Tammela Tuulos U rja la V e s ila h ti V iia la V ilp p u la Y lö jä r v i Ypäjä KYMEN LÄÄNI Kaupungit Kouvola

30 T IL A S T O K E S K U S 29 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT MOTOR TORIT AGRIC. TYÖKON. MOTOR LUPERÄV. CARAVANS PERÄV. TRAILERS YHT. TOTAL YHT. AMMATT YHT. TOTAL CYCLES TRACT ORS DRIVEN MACHINES SEMITR. AMMATT HIRE/ REWARD TOTAL HIRE/ REWARD AMMATT. HIRE/ REWARD

31 T IL A S T O K E S K U S R E K I S T E R I S S Ä O L E V A T A JO N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI. KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD A n jala n k osk i Hamina Im atra Kotka Kuusankoski Lappeenranta Muut kunnat Elimäki l i i t t i J a a la Joutseno Lemi Luumäki 'M iehikkälä "P a rik k a la Pyhtää R a u tjä rv i "Ruokolahti "Saari S a v it a ip a le Suomenniemi ' T a ip a ls a a ri Uukuniemi V a lk ea la V eh k a lah ti V ir o la h t i Ylämaa MIKKELIN LÄÄNI Kaupungit M ik k e li H ein ola Pieksämäki Savonlinna Muut kunnat ' A n tto la

32 T IL A S T O K E S K U S 31 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI - MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT MOTOR TORIT AGRIC. TYÖKON. MOTOR LUPERÄV. CARAVANS PERÄV. TRAILERS YHT. TOTAL AMMATT HIRE/ REWARD YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ REWARD YHT. TOTAL AMMATT. HIRE/ REWARD CYCLES TRACT ORS DRIVEN MACHINES SEMITR '

33 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F 1990 B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD Enonkoski H a rto la H aukivuori H einolan mlk H ein ävesi H irven salm i J oroinen Juva J ä p p ilä Kangaslampi Kangasniemi Kerim äki M ik k elin mlk Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäen ml Punkaharju Puumala Rantasalm i R is t iin a Savonranta Sulkava Sysmä V ir ta s a lm i POHJOIS-KARJALA Kaupungit Joensuu L iek sa Nurmes Outokumpu Muut kunnat Eno Ilo m a n ts i Juuka K e sä la h ti K iih te ly s v a a r K ite e K o n tio la h ti L ip e r i

34 T IL A S T O K E S K U S 33 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

35 T IL A S T O K E S K U S R E K I S T E R I S S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F 1990 BY M U N IC IP A L IT Y VÄKI LUKU 1.1. AUTOT AUTOMOBILES HENKILÖAUTOT PASSENGER CARS LINJA-AUTOT BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI, KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE. HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD P o lv ijä r v i Pyhäselkä Rääkkylä Tohm ajärvi Tuupovaara V a ltim o V ä r t s ilä KUOPION LÄÄNI Kaupungit Kuopio Iis a lm i Suonenjoki Varkaus Muut kunnat Juankoski _ Kaavi K a rttu la K e it e le K iu ru vesi L a p in la h ti L ep p ä virta Maaninka N i l s i ä P ie la v e s i Rautalampi Rautavaara S i i l i n j ä r v i S on k a jä rvi Tervo Tuusniemi V a r p a is jä r v i Vehmersalmi Vesanto Vierem ä KESKI-SUOMEN LÄ Kaupungit

36 T IL A S T O K E S K U S 35 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD

37 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD J yvä sk ylä Jämsä Jämsänkoski Keuruu S a a r ijä r v i 'S u olah ti Äänekoski Muut kunnat Hankasalmi Joutsa Jyväskylän ml Kannonkoski K a rstu la Kinnula K i v ijä r v i Konginkangas Konnevesi K o r p ila h ti Kuhmoinen K y y jä rv i Laukaa Leivonmäki Luhanka M u ltia Muurame P e tä jä v e s i Pih tip u d as Pylkönmäki Sumiainen Säynätsalo Toivakka Uurainen V iit a s a a r i VAASAN LÄÄNI Kaupungit Vaasa A la jä r v i

38 T IL A S T O K E S K U S 37 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT MOTOR TORIT AGRIC. TYÖKON. MOTOR LUPERÄV. CARAVANS PERÄV. TRAILERS, YHT. AMMATT CYCLES SEMITR. YHT. TOTAL AMMATT HIRE/ REWARD TOTAL HIRE/ REWARD YHT. TOTAL AMMATT. HIRE/ REWARD TRACT ORS DRIVEN MACHINES

39 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F BY M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI, KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE. HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD A lavu s Kannus Kaskinen Kauhava 'Kokkola K ris tiin a n k a u Kurikka ;Lapua 'P ie t a r s a a r i S e in ä jo k i U u sik a arlep yy Ä h tä ri Muut kunnat Alahärmä re v ijä r v i Haisua :Himanka T Im a jok i I s o jo k i Isokyrö J a la s jä r v i Jurva K a r ijo k i Kauhajoki Kaustinen Korsnäs K o r te s jä r v i Kruunupyy Kuortane K ä lv iä L a ih ia L a p p a jä rvi Lehtim äki L e s t ijä r v i L oh taja Luoto M aalahti Maksamaa M ustasaari Nurmo N ärpiö Oravainen Perho

40 T IL A S T O K E S K U S 39 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. SPEC. VEHICLES PYÖRÄT MOTOR YHT. AMMATT. CYCLES TOTAL HIRE/ REWARD TRAK- MOOTTORI MATKAI- TORIT TYÖKON. LUPERÄV. AGRIC. MOTOR CARAVANS TRACT- DRIVEN ORS MACHINES MUUT PERÄV. TRAILERS. SEMITR

41 T IL A S T O K E S K U S R E K I S T E R I S S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H I C L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI, KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD P e rä s e in ä jo k i P ie ta rs a a re n S o in i Teuva Toholampi Töysä U ita va V e t e l i V im p eli Vähäkyrö V ö y ri Ylihärm ä Y lis t a r o OULUN LÄÄNI Kaupungit Oulu H a ap ajä rvi K ajaan i Kuhmo Oulainen Raahe Y liv ie s k a Muut kunnat A la v ie s k a H aapavesi H a ilu o to Haukipudas Hyrynsalm i l i K a la jo k i Kempele K e s t ilä K iim in k i Kuivaniem i Kuusamo Kärsämäki Liminka Lum ijoki M e r ijä r v i

42 T IL A S T O K E S K U S 41 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD

43 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H I C L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F 1990 B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI.KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE. HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD Muhos N iv a la O ulunsalo Paltamo P a t t ijo k i P iip p o la P u d a sjä rvi P u lk k ila Puolanka P yh ä jok i P y h ä jä rv i Pyhäntä R a n ts ila R e is jä r v i R i s t i j ä r v i Ruukki S ie v i S iik a jo k i Sotkamo Suomussalmi T a iv a lk o s k i Temmes Tyrnävä U ta jä r v i V aala V ih a n ti V u o lijo k i Y l i - l i Y lik iim in k i LAPIN LÄÄNI Kaupungit Rovaniemi Kemi K e m ijä rvi T o rn io Muut kunnat Enontekiö In a r i Keminmaa

44 T IL A S T O K E S K U S 43 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

45 T IL A S T O K E S K U S R E K IS T E R IS S Ä O L E V A T A J O N E U V O T K O TIK U N N A N MUKAAN V E H IC L E S R E G IS T E R E D A T T H E END O F B Y M U N IC IP A L IT Y VÄKI- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD K i t t i l ä K o la r i Muonio Pelkosenniem i P e llo P o sio Ranua Rovaniemen ml S a lla Savukoski Simo Sodankylä T e rv o la U ts jo k i Y lit o r n io

46 T IL A S T O K E S K U S 45 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD

47 T IL A S T O K E S K U S TAVARA-AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN LUKUMÄÄRÄ KANTAVUUDEN MUKAAN NIMBER OF LORRIES AND TRAILERS BY LOAD CAPACITY, 31 DEC 1990 KANTAVUUS - LOAD CAPACITY LUKUMÄÄRÄ - NUMBER PAKETTIAUTOT - LIGHT LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KUORMA-AUTOT - HEAVY LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD - 11 PUOLIPERÄVAUNUT -SEMITRAILERS YHTEENSÄ - TOTAL 8 3 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KEVYET PERÄV-TRAILERS <750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD 258 MUUT VARS. PV-TRAILERS >750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMAT»TIMAISET-HIRE/REWARD KESKIKANTAVUUS AVERAGE CAPACITY PAKETTIAUTOT - LIGHT LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL 734 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KUORMA-AUTOT - HEAVY LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL 689 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD PUOLIPERÄVAUNUT -SEMITRAILERS YHTEENSÄ - TOTAL 585 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KEVYET PERÄV-TRAILERS <750 KG YHTEENSÄ - TOTAL 458 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD 508 MUUT VARS.PV-TRAILERS >750 KG YHTEENSÄ - TOTAL 756 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD

48 T IL A S T O K E S K U S 47 YHTEENSÄ TOTAL TUNTEMATON UNKNOWN

49 T IL A S T O K E S K U S TAVARA-AUTOT JA PERÄVAUNUT KOKONAISPAINON MUKAAN NUMBER OF LORRIES AND TRAILERS BY GROSS VEHICLE WEIGHT, 31 DEC 1990 KOKONAISPAINO - GROSS VEHICLE WEIGHT PAKETTIAUTOT - LIGHT LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD 2553 KUORMA-AUTOT - HEAVY LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL 21 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD PUOLIPERÄVAUNUT -SEMITRAILERS YHTEENSÄ - TOTAL 18 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KEVYET PERÄV-TRAILERS <750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD 258 MUUT VARS.PV-TRAILERS >750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KOK.PAINO KESKIM. KG AVERAGE GROSS VEH. WEIGHT PAKETTIAUTOT - LIGHT LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL 2485 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KUORMA-AUTOT - HEAVY LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL 2763 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD PUOLIPERÄVAUNUT -SEMITRAILERS YHTEENSÄ - TOTAL 2258 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KEVYET PERÄV-TRAILERS <750 KG YHTEENSÄ - TOTAL 624 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD 701 MUUT VARS.PV-TRAILERS >750 KG YHTEENSÄ - TOTAL 1474 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD

50 T IL A S T O K E S K U S 49 YHTEENSÄ TOTAL TUNTEMATON UNKNOWN

51 T IL A S T O K E S K U S AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUODEN JA VALMISTUSMAAN MUKAAN AUTOMOBILES BY YEAR OF FIRST REGISTRATION AND COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1990 VALMISTUSMAA COUNTRY OF PRODUCTION YHTEENSÄ KÄYTTÖVOIMA KÄYTTÖÖNOTTOVUOSI - FIRST REGISTERED TOTAL MOTIVE POWER BENSIINI DIESEL GASOLINE KAIKKI AUTOT ALL AUTOMOBILES JAPANI - JAPAN SAKSA - GERMANY SUOMI - FINLAND NEUVOSTOLIITTO - USSR RUOTSI - SWEDEN RANSKA - FRANCE ITALIA - ITALY ISO-BRITANNIA-U.KINGDOM ESPANJA - SPAIN ALANKOMAAT-NETHERLANDS YHDYSVALLAT - USA TSEKKOSLOVAKIA-CZECHOSL BELGIA - BELGIUM BRASILIA - BRAZIL PUOLA - POLAND MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL HENKILÖAUTOT PASSENGER CARS JAPANI - JAPAN SAKSA - GERMANY SUOMI - FINLAND NEUVOSTOLIITTO - USSR RANSKA - FRANCE RUOTSI - SWEDEN ITALIA - ITALY ESPANJA - SPAIN ALANKOMAAT-NETHERLANDS ISO-BRITANNIA-U. KINGDOM TSEKKOSLOVAKIA-CZECHOSL YHDYSVALLAT - USA BELGIA - BELGIUM BRASILIA - BRAZIL PUOLA - POLAND MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL LINJA-AUTOT BUSES/COACHES RUOTSI - SWEDEN SAKSA - GERMANY SUOMI - FINLAND ISO-BRITANNIA-U.KINGDOM BELGIA - BELGIUM MUUT MAAT-OTH COUNTRIES

52 _

53 T IL A S T O K E S K U S AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUODEN JA VALMISTUSMAAN MUKAAN AUTOMOBILES BY YEAR OF FIRST REGISTRATION AND COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1990 VALMISTUSMAA COUNTRY OF PRODUCTION YHTEENSÄ KÄYTTÖVOIMA KÄYTTÖÖNOTTOVUOSI - FIRST REGISTERED TOTAL MOTIVE POWER BENSIINI DIESEL GASOLINE TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL PAKETTIAUTOT VANS,LORRIES <3500 KG JAPANI - JAPAN SAKSA - GERMANY YHDYSVALLAT - USA ISO-BRITANNIA-U.KINGDOM RANSKA - FRANCE KANADA - CANADA ITALIA - ITALY PUOLA - POLAND RUOTSI - SWEDEN NEUVOSTOLIITTO - USSR MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL KUORMA-AUTOT LORRIES >3500 KG RUOTSI -'SWEDEN SAKSA - GERMANY SUOMI - FINLAND ISO-BRITANNIA-U. KINGDOM BELGIA - BELGIUM JAPANI - JAPAN RANSKA - FRANCE ITALIA - ITALY YHDYSVALLAT - USA ALANKOMAAT-NETHERLANDS MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL ERIKOISAUTOT SPECIAL AUTOMOBILES SAKSA - GERMANY ITALIA - ITALY RUOTSI - SWEDEN SUOMI - FINLAND RANSKA - FRANCE YHDYSVALLAT - USA ISO-BRITANNIA-U. KINGDOM JAPANI - JAPAN KANADA - CANADA BELGIA - BELGIUM MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL

54 T IL A S T O K E S K U S

55 6. Rekisteröidyt ajoneuvot yleisimpien merkkien mukaan 1990 Registered vehicles b y most common makes 1990 Merkki Make Kanta Stock Ensirekisteröinnit - New registrations 1990 Ensirek. % kannasta Percentage of new reg Merkki Make Kanta Stock Ensirekisteröinnit - New registrations 1990 Ensirek. % kannasta Percentage of new reg. Kaikki autot - All automobiles Linja-autot - Buses/coaches Toyota Volvo Nissan-Datsun Scania Ford Mercedes-Benz Opel Sisu Volvo Setra Volkswagen Kabus Lada Leyland Saab Volkswagen Mazda Neoplan Fiat Fiat Muu - Other Muu - Other Yhteensä - Total Yhteensä - Total Henkilöautot- Passenger cars Pakettiautot - Vans,lorries <3500 kg Nissan-Datsun Toyota Toyota Volkswagen Ford Ford Opel Nissan-Datsun Lada Chevrolet Volvo Mazda Volkswagen Mercedes-Benz Saab Mitsubishi Fiat Isuzu Mazda Bedford Muu - Other Mitsubishi Mercedes-Benz Yhteensä - Total Peugeot Honda Kuorma-autot - Lorries >3500 kg BMW Volvo Scania Talbot Mercedes-Benz Citroen Sisu Audi Ford Skoda Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Man Subaru Bedford Seat Renault Daihatsu Muu - Other Wartburg Muu - Other Yhteensä - Total Yhteensä - Total Tilastokeskus

56 6. Rekisteröidyt ajoneuvot yleisimpien merkkien m ukaan 1990 (jatk.) Registered vehicles by most common makes 1990 (cont.) Merkki Make Kéin ta Stock EnsirekisterOInnlt - New registrations 1990 Ensirek. % kannasta Percentage of new reg. Merkki Make Kanta Stock Ensirekisteröinnit - New registrations 1990 Ensirek. % kannasta Percentage of new reg. Erikoisautot - Special automobiles Moottorityökoneet - Motor driven machines Mercedes-Benz Volvo BM Volvo Caterpillar Ford Valmet Volkswagen Valtra Scania Bobcat Sisu Lännen Flat Akerman Toyota JCB Chevrolet Allis-Chalmers Fiat-LMC Hanomag Muu - Other Muu - Other Yhteensä - Total Yhteensä - Total Moottoripyörät - Motor cycles Matkalluperävaunut - Caravans Honda Solifer Yamaha Matkaaja Suzuki Kati Kawasaki Hobby Vespa Cl-Sprite KTM Munsterland BMW Knaus Cagiva Sprite Husqvarna Cabby Harley-Davidson Pallas Muu - Other Muu - Other Yhteensä - Total Yhteensä - Total Traktorit - Agricultural tractors Muut perävaunut - Trailers Massey-Ferguson Muuli Valmet Kärppä Ford Carry Ford-OK Sukkela International Jullikka Zetor Teräs kärry Fiat Ylö David-Brown Manu EKA-Nuffleld Juhta Leyland Pe-tra Muu - Other Muu - Other Yhteensä - Total Yhteensä - Total Tilastokeskus i0 i 55

57 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland S VT Liikenne 1991:19 Samfärdsel Transport Moottoriajoneuvot 1990 M o to r V eh ic les in F inland "Moottoriajoneuvot 1990" sisältää tietoja rekisterissä olleista ajoneuvoista ja vuoden 1990 ensirekisteröinneistä. Aikasarjoissa on esitetty tietoja rekisteröityjen ajoneuvojen määrästä vuosina ja ensirekisteröintien kehityksestä Tilasto sisältää kunnittaiset rekisteröityjen ajoneuvojen määrät ja henkilöautotiheydet kunnittain asukasta kohti. J u lk a is u je n m y y n ti: S a le o f p u b lic a tio n s : H in ta - Pris T ila s to k e s k u s C S O o f F in la n d 5 0 m k IS S N PL P.O.B = L iik e n n e H e ls in k i H e ls in k i IS S N X P u h. (9 0 ) T e l. (9 0 )

Moottoriajoneuvot. Motor Vehicles in Finland. Il Tilastokeskus SVT Liikenne ja matkailu 1994:8 lj 1 Statistikcentralen

Moottoriajoneuvot. Motor Vehicles in Finland. Il Tilastokeskus SVT Liikenne ja matkailu 1994:8 lj 1 Statistikcentralen Il Tilastokeskus SVT Liikenne ja matkailu 1994:8 lj 1 Statistikcentralen Transport and tourism " Statistics Finland Moottoriajoneuvot 1993 Motor Vehicles in Finland A Tilastokeskus SVT Liikenne ja matkailu

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2017

Moottoriajoneuvokanta 2017 Liikenne ja matkailu 2018 Moottoriajoneuvokanta 2017 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2017 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2017 päättyessä 6 474 783 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 045 365 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2016

Moottoriajoneuvokanta 2016 Liikenne ja matkailu 2017 Moottoriajoneuvokanta 2016 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2016 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2016 päättyessä 6 316 531 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 996 194 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2018

Moottoriajoneuvokanta 2018 Liikenne ja matkailu 2019 Moottoriajoneuvokanta 2018 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2018 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2018 päättyessä 6 623 990 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 085 796 ajoneuvoa.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 2011 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 ensirekisteröitiin 184 uutta henkilöautoa Joulukuussa 2010 rekisteröitiin 11 070 uutta ajoneuvoa, joista

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

New registrations 1/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014

New registrations 1/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014 New registrations 1/2014 4.2.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014 By vehicle groups Change Share 01/2014 01/2013 (%) (%) Passenger cars Total 12 696 10 258 23,8 91,0 - Motor homes 52 81-35,8

Lisätiedot

Moottoriajoneuvot 2011

Moottoriajoneuvot 2011 Moottoriajoneuvot 2011 Motorfordon Motor Vehicles in Finland Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Moottoriajoneuvot

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

New registrations 3/ NEW REGISTRATIONS MARCH 2015

New registrations 3/ NEW REGISTRATIONS MARCH 2015 New registrations 3/2015 1.4.2015 NEW REGISTRATIONS MARCH 2015 By vehicle groups Change Share Change 03/2015 03/2014 (%) (%) 1-03/2015 1-03/2014 (%) Passenger cars Total 11 097 9 626 15,3 89,5 29 355 30

Lisätiedot

New registrations 2/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND FEBRUARY 2015

New registrations 2/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND FEBRUARY 2015 New registrations 2/2015 2.3.2015 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND FEBRUARY 2015 By vehicle groups Change Share Change 02/2015 02/2014 (%) (%) 1-02/2015 1-02/2014 (%) Passenger cars Total 7 989 8 180-2,3 87,7

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, July Nights spent by resident tourists increased by 3.7 per cent in July 201 Overnight stays by resident tourists increased by 3.7 per cent in July

Lisätiedot

New registrations 8/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND AUGUST 2014

New registrations 8/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND AUGUST 2014 New registrations 8/2014 1.9.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND AUGUST 2014 By vehicle groups Change Share Change 08/2014 08/2013 (%) (%) 1-08/2014 1-08/2013 (%) Passenger cars Total 7 524 7 739-2,8 86,4

Lisätiedot

New registrations 7/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JULY 2015

New registrations 7/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JULY 2015 New registrations 7/2015 4.8.2015 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JULY 2015 By vehicle groups Change Share Change 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Passenger cars Total 8 721 8 017 8,8 89,5

Lisätiedot

New registrations 9/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND SEPTEMBER 2014

New registrations 9/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND SEPTEMBER 2014 New registrations 9/2014 1.10.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND SEPTEMBER 2014 By vehicle groups Change Share Change 09/2014 09/2013 (%) (%) 1-09/2014 1-09/2013 (%) Passenger cars Total 8 402 8 219 2,2

Lisätiedot

New registrations 10/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND OCTOBER 2015

New registrations 10/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND OCTOBER 2015 New registrations 10/2015 2.11.2015 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND OCTOBER 2015 By vehicle groups Change Share Change 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Passenger cars Total 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

New registrations 5/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND MAY 2015

New registrations 5/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND MAY 2015 New registrations 5/2015 1.6.2015 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND MAY 2015 Vehicle groups Change Share Change 05/2015 05/2014 (%) (%) 1-05/2015 1-05/2014 (%) Passenger cars Total 9 114 10 114-9,9 88,4 48

Lisätiedot

New registrations 6/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JUNE 2014

New registrations 6/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JUNE 2014 New registrations 6/2014 3.7.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JUNE 2014 By vehicle groups Change Share Change 06/2014 06/2013 (%) (%) 1-06/2014 1-06/2013 (%) Passenger cars Total 9 202 8 810 4,4 87,4

Lisätiedot

New registrations 11/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND DECEMBER 2013

New registrations 11/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND DECEMBER 2013 New registrations 11/2013 2.12.2013 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND DECEMBER 2013 By vehicle groups Change Share Change 12/2013 12/2012 (%) (%) 1-12/2013 1-12/2012 (%) Passenger cars Total 5 923 6 415-7,7

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-syyskuu Taulu 1. Kuukausittain. Kuukausi. Ensirekisteröinnit. Autot yhteensä. L5/L5e

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-syyskuu Taulu 1. Kuukausittain. Kuukausi. Ensirekisteröinnit. Autot yhteensä. L5/L5e Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Tammikuu 23 56 124 117 1 033 1 305 823 779 192 195

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

*) %-yks. % 2018*)

*) %-yks. % 2018*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2017 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2017: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

MapTextLabellerin käyttö Carunassa. Arto Matsinen / FME Käyttäjäpäivät /

MapTextLabellerin käyttö Carunassa. Arto Matsinen / FME Käyttäjäpäivät / MapTextLabellerin käyttö Carunassa Arto Matsinen / FME Käyttäjäpäivät / 23.4.2015 Sisältö 1. Caruna yhtiönä 2. FME käyttö Carunassa 3. MapTextLabeller käyttö Carunassa 4. MapTextLabeller esimerkkejä 2

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Visit Finland Global Sales Promotion. Heli Mende

Visit Finland Global Sales Promotion. Heli Mende Visit Finland Global Sales Promotion Heli Mende VISIT FINLANDIN MARKKINAT ON JAETTU KOLMEEN KATEGORIAAN Päämarkkinat Focus Markets Saksa, Britannia, Kiina, Japani KAIKILLA MARKKINOILLA TOTEUTETAAN SEURAAVIA

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Accommodation statistics 2011

Accommodation statistics 2011 Transport and Tourism 2012 Accommodation statistics 2011 Foreign demand for accommodation services grew by ten per cent in 2011 In 2011, the demand for accommodation services grew by four per cent from

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e Maailmantalouden kasvun jakautuminen 211e Breakdown of World Economic Growth in 211e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 211 / GDP growth in 211, % Kasvu keskimäärin / Average growth: +4,4 % Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija 1 Asemoitumisen kuvaus Hakemukset parantuneet viime vuodesta, mutta paneeli toivoi edelleen asemoitumisen

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Toukokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Toukokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Toukokuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi tammi-toukokuussa 130 hengellä Elävänä syntyneet 638 Kuolleet 740 Luonnollinen

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Maaliskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Maaliskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Maaliskuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Vuoden 2018 väestönkasvu oli Turussa 1 662 Väestö 31.12. Väkiluvun Muutos, % 0-14-vuot. 15-64-vuot. 65+ vuot.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Hotel Pikku-Syöte: accommodation options and booking

Hotel Pikku-Syöte: accommodation options and booking Hotel Pikku-Syöte: accommodation options and booking 13 th European Forest Pedagogics Congress 2-5 October 2018 (Accomodation information in Finnish at the end) Hotel Pikku-Syöte has total of 82 rooms

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Helmikuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi tammi-helmikuussa 67 hengellä Elävänä syntyneet 250 Kuolleet 292 Syntyneiden

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 Päästölaskennan sektorit Kuluttajien sähkönkulutus Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Tieliikenne

Lisätiedot

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. START START SIT 1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. This is a static exercise. SIT STAND 2. SIT STAND. The

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Joulukuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Joulukuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi 1 995 hengellä vuonna 2018 Elävänä syntyneet 1 710 Kuolleet 1 881 Syntyneiden

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Elokuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi tammi-elokuussa 1 343 hengellä Elävänä syntyneet 1 060 Kuolleet 1 198 Luonnollinen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit /

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

Curriculum. Gym card

Curriculum. Gym card A new school year Curriculum Fast Track Final Grading Gym card TET A new school year Work Ethic Detention Own work Organisation and independence Wilma TMU Support Services Well-Being CURRICULUM FAST TRACK

Lisätiedot

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä Caruna Oy / Henrik Suomi Tuulivoimaliitynnät Carunan verkkoalueella 2012 3,5 MVA Mika Manni, Peräseinäjoki 1.5 MVA Koskenkorvan Tuulivoima 2,0 MVA 2013 3,7 MVA Halikon

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Lokakuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Lokakuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väkiluku kasvoi tammi-lokakuussa 2 068 hengellä Elävänä syntyneet 1 446 Kuolleet 1 554 Syntyneiden enemmyys

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot