SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista ja suunnittelun 303 jatkamisesta 143 Lausunto Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan osallistumisja 306 arviointisuunnitelman luonnoksesta 144 Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja 307 arviointisuunnitelman luonnoksesta 145 Rakennusliike Halonen Oy:n tarjous Härkökiven 308 asemakaava-alueen korttelin AP 573 tonteista 146 E.I.Piipponen Oy:n tarjous Kiinteistö Oy Vuokattikeskuksen 310 kahdesta liiketilasta 147 Poikkeamispäätös Yrjö Karjalaiselle Kaukolämpöverkoston myynti Sisäisen valvonnan ohjeen tarkistaminen Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu Ilmoitusasiat Eron myöntäminen Viljo Tuhkaselle tarkastuslautakunnan 326 varajäsenen paikalta 153 Tarkastuslautakuntaan seitsemännen jäsenen ja varajäsenen 327 valitseminen sekä muu täydentäminen 154 Linja-autoaseman liiketontin vuokrasopimukseen liittyvien autopaikkojen sijainnin muuttaminen 329

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ AIKA klo 17:00-20:37 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Ari khall.puheenjoht. Heikkinen Pekka khall.var.puh.joht. saapui klo 17: Heikkinen Reija khall.jäsen Huttunen Jarmo khall.jäsen Mäkinen Airi khall.jäsen saapui klo 17: Ritakallio Pirjo khall.jäsen Sarparanta Vesa-Pekka khall.jäsen Törmänen Anni-Inkeri khall.jäsen Herranen Kalle khall.varajäsen Korhonen Marja-Leena khall.varajäsen saapui klo 17: Riess Thomas khall.varajäsen POISSA Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall.jäsen Polvinen Osmo khall.jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuh.joht. Väisänen Unto kvalt. II varapuh.joht Kauppinen Petri kunnanjoht/esittelijä Halonen Paula hall.joht./pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Ari Korhonen puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Paula Halonen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Jarmo Huttunen Vesa-Pekka Sarparanta Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Paula Halonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 140 Av. hallintojohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 141 Av. hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Huttunen ja Vesa-Pekka Sarparanta. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista ja suunnittelun jatkamisesta KHALL 142 Av. hallintojohtaja Kainuun maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti vaativaa erikoissairaanhoitoa jatketaan ja päivystysaikainen toiminta turvataan Kainuussa. Maakuntahallitus on hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaisesti on käynnistetty erikoissairaanhoidon kehittämishanke, jossa päämääränä on uudistaa kainuulaisen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksena on valmisteltu Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma, jonka perusteella edetään toiminnalliseen ja tekniseen suunnitteluun. Päätökset esitetään tehtäväksi kahdessa vaiheessa: suunnittelun jatkaminen (06/2013) sekä rakentamispäätös varsinaisen investoinnin osalta (2015). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus pyytää lausuntoa konseptisuunnitelmasta erityisesti seuraavien kysymysten osalta; 1. Pidättekö suunnitelmaa sellaisena, että suunnittelua voidaan jatkaa? 2. Mitä seikkoja jatkosuunnittelussa odotettava huomioon? Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma erillisliitteenä. Sotkamon kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Uusi Sairaala -konseptisuunnitelmasta seuraavaa: Kainuun päätös Kainuun Sote-kuntayhtymän perustamisesta on osoittautumassa oikeaksi. Kansallisessa keskustelussa on entistä enemmän alettu painottaa yhteistoiminnallisia rakenteita näiden palvelujen tuottamiseksi. Tulevat erikoissairaanhoidon rakenteet, väestökehitys ja alueeseen liittyvät tekijät vaativat Kainuulta omaehtoista kykyä suoriutua tietyntasoisista erikoissairaanhoidon palveluista riittävän lähellä asiakasta. Uusi Sairaala -hanke mahdollistaa tämän tavoitteen toteutumista Kainuussa. Sotkamon kunta pitääkin tärkeänä Uusi Sairaala -hankkeen toteuttamista ja läpiviemistä esitetyssä aikataulussa. Kunnan mielestä konseptia on tarpeen tullen päivitettävä ERVA-alueita ja erikoissairaanhoidon järjestämistä koskevien päätösten myötä. Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma on asiantuntevasti tehty ja se kuvaa

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ monipuolisesti Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden haasteita. Sotkamon kunnan mielestä Uusi Sairaala -konsepti antaa hyvän pohjan hankkeen toiminnalliselle ja tekniselle suunnittelulle. Näiden vaiheiden kautta on mahdollista toteuttaa myös hyvä sairaala, joka valmistuessaan olennaisesti parantaa kainuulaisten mahdollisuuksia omaehtoiseen erikoissairaanhoitoon alueellaan. Konseptisuunnitelman mukaisesti kyseessä on kokonaisvaltainen toiminnan kehittämiseen, henkilöstöön ja asiakkaisiin ulottuva prosessi. Sotkamon kunta näkee haasteena Uusi Sairaala -konseptiin sisällytettyjen toiminnallisten muutosten toimeenpanon. Uusi Sairaala -konseptin rakentamishankkeen ohella onkin tärkeää huolehtia siitä, että henkilöstö on valmiina käynnistämään konseptin mukaisen toiminnan heti sairaalan valmistuttua. Rakentamishankkeen ohella on huolehdittava henkilöstön riittävyydestä ja perehdyttämisestä uusien toimintamallien käyttöönottamiseksi. Sotkamon kunnan kannalta on olennaisen tärkeää, että erikoissairaanhoidon tulevaisuus sisältää myös yhteisen kehittämistyön perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden kanssa. Näin voidaan hyödyntää paikallisia resursseja ja kullakin toimijalla on oma tärkeä roolinsa asiakaslähtöisessä ja nykyaikaisessa terveydenhuollon palveluketjussa. Uusi Sairaala -konsepti antaa rooli- ja vastuunjakokysymysten kautta hyvät mahdollisuudet tuottavuuden kasvattamiseen ja kulujen hillitsemiseen erikoissairaanhoidon tasoa ja tuloksia vaarantamatta. Nyt päätettävässä konseptissa määritellään kainuulaisen erikoissairaanhoidon taso useaksi vuosikymmeneksi. Sotkamon kunnan mielestä toimintakonseptin suunnittelun lähtökohdat ovat oikeaan osuneita ja kuvaavat Kainuun erikoissairaanhoidon haasteita riittävässä määrin. Taustalle on tunnistettu osuvasti haaste tuottavuuden kasvusta. Kainuun resurssien riittävyys suhteessa tosiasialliseen tarpeeseen edellyttää nykyaikaisten ja sujuvien asiakasprosessien ohella kustannustietoutta sekä rakentamisen että toiminnan osalta. Sotkamon kunnan mielestä konsepti antaa riittävästi mahdollisuuksia näiden molempien haasteiden ratkaisemiseen. Kohtuulliset rakentamiskustannukset on pidettävä mielessä koko hankkeen ajan. Kainuun Uusi Sairaala -konsepti pähkinänkuoressa: Yhteispäivystys ja kuuma sairaala on KAKS:n sydän Kiireettömässä hoidossa yksi poliklinikkakokonaisuus Leikkaustoiminnassa lisätään nopean hoidon malleja Päiväsairaalaan kootaan pientoimenpiteet ja hoitokäynnit Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa vahvistuu ja selkeytyy Kuntouttava ja voimaannuttava työ läpäisyperiaatteella

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Geriatriseen hoitoon ja kuntoutukseen panostetaan akuutista hoidosta alkaen. Vanhuspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon osat toimivat entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Sotkamon kunta painottaa, että edellä olevien konseptilinjausten toimeenpano on olennaista koko hankkeen onnistumisen ja sille asetettujen tuottavuus- ja taloudellisuuskriteerien toteutumisen kannalta. Sotkamon kunnan mielestä konseptisuunnitelman perusteella voidaan edetä toiminnallisen suunnittelun kautta varsinaiseen rakentamishankkeeseen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavalla lisäyksellä: Sotkamon kunnan kannalta on olennaisen tärkeää, että erikoissairaanhoidon tulevaisuus sisältää myös yhteisen kehittämistyön vahvojen terveysasemien tuottamien perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden kanssa. Otteet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PL 400, Kainuu

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lausunto Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta 118/10.02/2013 KHALL 143 Kaavoittaja Kainuun liitto pyytää Sotkamon kunnan lausuntoa Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta. Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavassa käsitellään seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköiden verkoston sijoittumista ja mitoitusta sekä mahdollisesti muita asiaan liittyviä esille nousevia teemoja. Vahvistuessaan vaihemaakuntakaava kumoaa siinä tehtyjen ratkaisujen osalta alueella voimassa olevan maakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavan aloitusvaiheessa valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään mm. alustava kaavoitusprosessin aikataulu ja suunnittelun lähtökohtia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Otteet Sotkamon kunnalla ei ole huomautettavaa Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kainuun liitto Kauppakatu 1, Kajaani Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta 119/10.02/2013 KHALL 144 Kaavoittaja Kainuun liitto pyytää Sotkamon kunnan lausuntoa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa käsitellään seudullisesti merkittäviä tuulivoima-alueita ja niiden kytkeytymistä sähköverkkoon sekä mahdollisesti muita asiaan liittyviä esille nousevia teemoja. Vahvistuessaan vaihemaakuntakaava kumoaa siinä tehtyjen ratkaisujen osalta alueella voimassa olevan maakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavan aloitusvaiheessa valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään mm. alustava kaavoitusprosessin aikataulu ja suunnittelun lähtökohtia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Otteet Sotkamon kunnalla ei ole huomautettavaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kainuun liitto Kauppakatu 1, Kajaani Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakennusliike Halonen Oy:n tarjous Härkökiven asemakaava-alueen korttelin AP 573 tonteista 122/00/2013 KHALL 145 Toimistopäällikkö Rakennusliike Halonen Oy, os. Kauppakatu 31 L2, Kajaani, tarjoaa Härkökiven asemakaava-alueen korttelin AP 573 kahdesta tontista /tontti. Rakennusliike aloittaisi ensin ennakkomarkkinoinnin ja mikäli asuntokohteet olisi mahdollista aloittaa ennakkomarkkinoinnin perusteella, kauppakirjat allekirjoitettaisiin perustettavien yhtiöiden lukuun. Aikatauluksi ehdotetaan, että ensimmäinen kauppa olisi ja toinen kauppa , kartta liitteenä. Härkökiven alueen tonttien myyntihinnat on päätetty , josta lähtien tontit ovat olleet myös myynnissä. Korttelin AP 573 tonttien myyntihinta on 30 /m2. Rakennusliike Halonen Oy:n tarjous tonteista on 21,19 /m2. Alueen AP-tonttien hinnoittelusta on keskusteltu useasti ja todettu, että hintaa olisi tarvetta tarkistaa alaspäin. Tontteja tiedustelleille on kerrottu, että ostaja voi jättää myös oman tarjouksen. päättää hyväksyä Rakennusliike Halonen Oy tarjouksen ja päättää myydä Rakennusliike Halonen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun n m2 määräalan Sotkamon kunnan Nuasjärven kylän Härkökivi RN:o 31:70 -tilasta Härkökiven asemakaava-alueen korttelista AP 573 tontin n:o 1 kuudenkymmenenviidentuhannen (65 000) euron kauppahinnasta. Lisäksi kunnanhallitus päättää myydä Rakennusliike Halonen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun n m2 määräalan Sotkamon kunnan Nuasjärven kylän Härkökivi RN:o RN:o 31:70 -tilasta Härkökiven asemakaava-alueen korttelista AP 573 tontin n:o 2 kuudenkymmenenviiden tuhannen (65 000) euron kauppahinnasta. Otteet Kauppakirjat määräaloista tulee allekirjoittaa viimeistään ja Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Rakennusliike Halonen Oy Kauppakatu 31 L2, Kajaani Toimistopäällikkö Päivi Huotari

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ E.I.Piipponen Oy:n tarjous Kiinteistö Oy Vuokattikeskuksen kahdesta liiketilasta 124/00/2013 KHALL 146 Toimistopäällikkö E.I.Piipponen Oy, os. Kainuuntie 13, Sotkamo, on jättänyt ostotarjouksen Kiinteistö Oy Vuokattikeskuksen liiketilojen n:ot 6 ja 14 ostamisesta. Tarjouksessa esitetään kauppaa siten, että Piipponen ostaisi kunnalta liiketilat n:ot 6 ja 14 ja kunta ostaisi vastaavasti E.I.Piipponen Oy:ltä yrityksen omassa käytössä olevat liiketilat n:ot 2 ja 3. E.I. Piipponen Oy tarjoaa Sotkamon kunnalle kauppahintana vaihdossa tulevasta 113 kpl osakkeen lisäyksestä , 620 /osake. Tarjoukseen liittyvien liiketilojen neliöt ja osakkeiden lukumäärät: E.I.Piipponen Oy:n tilat liiketila 2 18 m2 20 osaketta osakkeiden n:ot liiketila 3 76 m2 82 osaketta osakkeiden n:ot yht. 94 m4 102 osaketta Sotkamon kunnan tilat liiketila m2 152 osaketta osakkeiden n:ot liiketila m2 63 osaketta osakkeiden n:ot yht. 198 m2 215 osaketta Kunta omistaa neljä liiketilaa Kiinteistö Oy Vuokattikeskuksen 14 tilasta. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 1 000, joista Sotkamon kunta omistaa 431 osaketta. Osakkeiden kirjanpitoarvo on 656,19 /osake. Esitetty kauppahinta 113 osakkeesta on 4 089,47 alle kirjanpitoarvon. Tällä järjestelyllä kuitenkin kunnan omistus pienenisi yhtiössä ja vastikkeen maksu jäisi 104 m2:n osalta pois. Nykyisellä 5,75 /m2/kk alv 0 hoitovastikkeella säästöä tulisi /vuosi. Vuokattikeskuksen muiden suunnitteilla olevien tilajärjestelyjen kautta kaupassa kunnalle tulevat tilat olisi mahdollista vuokrata edelleen. Liiketila 6 on tyhjillään ja liiketilasta 14 on vuokrattu puolet Piipposelle. Ehdotetulla 620 /osake kauppahinnalla I.E.Piipponen Oy maksaisi 215 osakkeesta kunnalle ja kunta maksaisi 102 osakkeesta I.E.Piipponen Oy:lle päättää myydä E.I. Piipponen Oy:lle Kiinteistö Oy Vuokattikeskuksen osakkeet n:ot ja n:ot , jotka oikeuttavat liiketilojen n:ot 6 ja 14 hallintaan sadankolmenkymmenen-

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ kolmentuhannen kolmensadan ( ) euron kauppahinnasta. päättää ostaa E.I.Piipponen Oy:tä Kiinteistö Oy Vuokattikeskuksen osakkeet n:ot ja n:ot , jotka oikeuttavat liiketilojen n:ot 2 ja 3 hallintaan kuudenkymmenenkolmentuhannen kahdensadanneljänkymmenen (63 240) euron kauppahinnasta Otteet Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. E.I.Piipponen Oy Kainuuntie 13, Sotkamo Toimistopäällikkö Päivi Huotari

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Poikkeamispäätös Yrjö Karjalaiselle 154/5.543/2012 KHALL 147 Rakennustarkastaja Hakija Yrjö Karjalainen Sirkunpolku KAJAANI Rakennuspaikka Kunta SOTKAMO Kylä Nuasjärvi Tilan nimi ja RN:o Jussila 2:75 Rakennuspaikan osoite Lauttolahdentie 11 Postiosoite Korholanmäki P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm Asuinrakennus Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka muodostuu tilasta Jussila RN:o 2:75, Nuasjärvi. Rakennuspaikan pinta-ala on n m². Rakennuspaikka on Saunaniemen ranta-asemakaava-aluetta ja se on varattu merkinnällä RA, loma-asuntojen korttelialue, jossa rakennusoikeus on 150 k-m². Päärakennuksen kerrosala on enintään 90 m² ja saunan 30 m². Rakennuspaikalle on aiemmin rakennettu saunarakennus 30 m² ja autokatos/varasto 11 m². Suunniteltu rakennushanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta päärakennuksen suurimman sallitun koon (ylitys 30 m²) ja päärakennuksen käyttötavan mukaan. Saunaniemen ranta-asemakaavan muutoksen kaavaluonnos ja osallistumisja arviointisuunnitelma on hyväksytty nähtävillepanoa varten ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokouksessa ( 179). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja ehdotuksena se on ollut nähtävillä välisenä aikana. käsittelyyn se on menossa kesän 2013 aikana. Kaavaehdotuksessa tilan alue on merkitty RA-2 merkinnällä loma-asuntojen korttelialueeksi. Kaavamääräysten mukaan

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon talousrakennuksineen, kaksi aittaa ja saunan. Yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 230 k-m², josta loma-asunnon osuus enintään 170 k-m². Suunniteltu rakennushanke poikkeaa kaavaehdotuksesta ainoastaan päärakennuksen käyttötavan osalta. Hakemuksen perustelut Hakija on hakemuksensa tueksi esittänyt perusteeksi mm. seuraavaa: - Saunaniemen asemakaava-alueelle on myönnetty aiemmin poikkeamisluvin muille samankokoisille rakennuspaikoille asuinrakennuksen lupia. - Naapurit ovat myötämielisiä hankkeelle. Perustelut kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Saunaniemen asemakaava-alueelle on aiemmin vuosien välisenä aikana myönnetty kolmelle rakennuspaikalle asuinrakennuksen käyttötarkoituksen poikkeamisluvat. Rakennuspaikat on kaavaehdotuksessa merkitty asuinrakennukseksi eli AO-1 Lisätiedot Sotkamon kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvat käsittelee kunnanhallitus. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu ja ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja ei lausunnossaan puolla hanketta. Kaavoittajan lausunto on esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh tai ei myönnä haettua poikkeamislupaa seuraavin perustein: - Rakennushanke ei täytä MRL:n 172 :n mukaisia erityisiä edellytyksiä poikkeamisluvan myöntämiseksi. Rakennushanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteutumiselle. - MRL 73 :n mukaan ranta-asemakaavalla on tarkoitus tutkia pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueella. - Vaikka aiemmin on myönnetty poikkeamislupia Saunaniemen ja muille ranta-asemakaava-alueille, on myöhemmin esille tulleiden oikeuskäytäntöjen mukaan poikkeaminen käyttötarkoituksesta ranta-asemakaava-alueilla lopetettu ilman erityisen painavia perusteita. - Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa sekä kaavaehdotuksessa rakennuspaikka on varattu lomakäyttöön.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki mom. Otteet Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Yrjö Karjalainen, Sirkunpolku 6, Kajaani Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh faksi: Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaukolämpöverkoston myynti KHALL 148 Sotkamon kunta ja Vapo Oy ovat vuonna 2002 tehneet sopimuksen kaukolämpölaitteistojen sekä voimalaitososuuden ja lämpökeskusten vuokraamisesta. Sopimuksella Vapo ryhtyi harjoittamaan kunnan siihen asti harjoittamaa kaukolämpöliiketoimintaa (tuotanto, jakelu, myynti, kunnalta vuokratut verkot ja Vapon rakentamat verkot). Sopimus on voimassa Sopimuksen kohdassa 11 on ehto, jonka mukaan osapuolet neuvottelevat lunastusmahdollisuudesta vuoden 2009 aikana ennen Sotkamon voimalaitokseen tehtäviä muutoksia. päätti , ettei kunta osallistu voimalaitoksen saneeraus- tai uusinvestointiin. Vesa Tolonen valitti tästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi ( ) valituksen. KHO:lta ei haettu muutosta. on lainvoimainen. päätti myydä kaukolämpöliiketoiminnan Vapo Oy:lle kunnan ja Vapo Oy:n mahdollistamilla perusteilla. Vesa Tolonen valitti kaukolämpöliiketoimintaa koskevasta kaupasta hallinto-oikeuteen, joka kumosi ( ) kunnanhallituksen päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä mm. puutteellisen valmistelun sekä kuulemista ja erityisesti valtiontukia koskevien määräysten noudattamatta jättämisen perusteella. tyytyi hallinto-oikeuden päätökseen eikä valittanut päätöksestä KHO:een. Kaukolämpöliiketoiminnan kaupan osalta palattiin siten lähtötilanteeseen. Kauppaa voidaan valmistella mutta myyminen edellyttää kuulemismenettelyä ja kaupan kohteen arvo on voitava osoittaa EU:n valtiontukia koskevien määräysten ja säännösten mukaisesti. Kunnan näkökulmasta kaukolämpöliiketoiminnan myyminen on tarkoituksenmukaista. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. päättää käynnistää kaukolämpöliiketoiminnan myynnin valmistelut ja suorittaa hallintolain 41 :n mukaisen ilmoituksen asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta kunnan ja alueen asukkaille ennen varsinaisen myyntipäätöksen tekemistä. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otteet Vapo Oy

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sisäisen valvonnan ohjeen tarkistaminen KHALL 149 Kunnankamreeri Kuntalain 3 luvun 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Vastuu pitää sisällään mm. hallinnon yhteensovittamisen, käytännön hallinnosta huolehtimisen sekä vastuun laskentatoimen, rahaliikenteen ja sisäisen valvonnan sekä muun taloudenhoidon järjestämisestä. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Sisäisessä valvonnassa näkökulma on organisaation ja johdon näkökulma. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jolla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseen, kirjanpidon ja informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, virheiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, riskien hallitsemiseen ja huolelliseen taloudenpitoon. Nykyaikaiseen ja vahvaan delegointiin perustuvassa kuntaorganisaatiossa toiminnan tulee perustua siihen, että jokainen organisaatiotaso ja organisaation jäsen on riittävän tietoinen omista vastuistaan ja velvollisuuksistaan. Sotkamon kunnan sisäinen valvonta perustuu tähän tietoisuuteen ja sen lisäämiseen. Sisäinen valvonta voidaan jakaa sisäiseen tarkkailuun, seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa ja kuuluu luonnollisena osana kunnan toimintaan. Seurannan keskeisiä tavoitteita ovat raportointivelvoitteiden asettaminen ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Sisäinen tarkastus on taas tarkastustarkoituksessa tapahtuvaa valvontaa. Tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tehtävänä on tarkistaa, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanhallituksella. Kunnan sisäisen valvonnan ohje on edellisen kerran tarkistettu vuonna Tämänhetkisen muutostarpeen on aiheuttanut se, että tukipalvelut ostetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä, ei Kainuun maakunta kuntayhtymältä. Lisäksi tekstiin on korjattu nimikemuutoksia, vuosilukutarkistuksia ja asiatarkistuksia mm. kassojen osalta. Ohje sisältää kuten aiemminkin, myös projektiohjeet. Esityslistan erillisliitteenä on ehdotus uudeksi sisäisen valvonnan ohjeeksi. päättää hyväksyä taloussääntöä täydentävät sisäisen valvonnan ohjeet liitteen mukaisesti ja päättää, että ne tulevat voimaan heti, kun kunnanhallituksen asiaa koskeva päätös on lainvoimainen.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otteet Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnankamreeri Irene Toppinen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 69 :n mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnan on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Sotkamon kunnalla on tilanteen mukaan taseessa kattamatonta alijäämää ,17 euroa ja vuoden 2012 tilinpäätös on jäämässä noin 3,9 M alijäämäiseksi. Kumulatiivinen alijäämä on siis vuoden 2012 jälkeen 5,5 M. Tilintarkastaja on jättänyt kunnalle vuoden 2012 lopulla muistion taloustilanteesta. Myös kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2012 että vuoden 2013 aikana päätetään talouden tasapainottamistoimenpiteistä tasapainottamiskaudeksi. Talouden tasapainottamiseksi Sotkamon kunnalla on lähtökohtaisina vaihtoehtoina 1) Tulopohjan vankistaminen ja tulorahoituksen lisääminen 2) Toiminnan tehostaminen ja toimintakulujen pienentäminen 3) Palveluverkon ja -rakenteen uudistaminen ja uudelleen järjestäminen Kunnan menotalous voidaan jakaa neljään koriin: Pakolliset palvelut Harkinnanvaraiset palvelut Kehittämistoiminta Investoinnit Yleisten rakennetekijöiden kehityssuunnan vuoksi kunnan menopaine kasvaa nimenomaan pakollisten palvelujen puolella. Tämän lisäksi Sotkamon erityinen haaste on varmistaa kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen ja realisoiden olemassa olevat mahdollisuudet. Käyttötalouden osalta ensimmäiset kolme koria muodostavat oman kokonaisuutensa jonka sisällä valintoja voidaan tehdä.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Investoinnit tarkastellaan harkitusti omana kokonaisuutenaan. Talouden tasapainottamisohjelma Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä toteutetaan palveluverkkoselvitys, jonka osana tehdään myös kouluverkkoselvitys. Tasapainottamisohjelmaa valmistellaan palvelualueittain ja yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Valmistelussa on haettu mahdollisuuksia vuoden 2013 säästöjen löytämiseksi ja valmisteltu toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet hyväksytään vuoden 2013 aikana ja sisällytetään vuoden 2014 ja suunnittelukautta koskevaan talousarvioon. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ja säästöt 2013 Osana talouden tasapainottamisohjelmaa ja erityisesti vuotta 2013 koskevista säästömahdollisuuksista on keskusteltu henkilöstöjärjestöjen kanssa. Säästöt toteutetaan yhteistoiminnassa ja ensisijaisesti vapaaehtoisten toimenpiteiden sekä tehtäväjärjestelyjen kautta. Mahdollisia toimenpiteitä tarkennettiin työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä käydyissä keskusteluissa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Otteet KHALL 124 merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutoimenpiteet ja käydyn keskustelun. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen Yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin tasapainottamisohjelman laadintaprosessista. Yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja on tämän esityslistan erillisliitteenä. on laittanut henkilöstölle tiedotteen,

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ joka on tämän esityslistan erillisliitteenä. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on tehtävä yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista koskeva aloite niin hyvissä ajoin, että henkilöstöryhmien edustajilla on riittävästi aikaa valmistautua yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat: 1) yrityksen tai sen jonkin osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta; 2) kone- ja laitehankinnoista; 3) palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista; 4) muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista; 5) työn järjestelyistä; tai 6) ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Yhteistoimintaneuvottelussa on käsiteltävä muun muassa em. toimenpiteistä johtuvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä ja työtilojen järjestelyissä sekä siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt. Talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi kunnanhallituksen on tarkoituksenmukaista käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa tavoitteena 1) valmistella tasapainottamisohjelmaan sisällytettäviä toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana ja 2) löytää talouden tasapainottamiseen liittyviä säästömahdollisuuksia jo vuodelle Sovitut ja päätetyt toimenpiteet kirjataan Sotkamon kunnan tasapainottamisohjelmaksi. Kokouksessa esitellään tarkemmin yhteistoimintamenettelyä ja neuvotteluprosessia. Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa palvelualueensa tilannetta ja

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot