M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O"

Transkriptio

1 M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

2 Taantuma takana - kuinka varautua seuraavaan? Vaalit on käyty, ja vasta valiu eduskunta on palannut hyvin ansaitulta kesälomaltaan. Jo vaalien aikana meitä on muistuteu siitä, eä taantumasta selviyään ei ehkä olekaan syytä huokaista helpotuksesta. Euroopan ylivelkaantuneet maat aiheuavat pään vaivaa niin poliikoille kuin yksiäisille yrityksille. Tällä hetkellä otsikon väite, taantuma takana, pitänee paikkansa monille meille, mua tosiasia on, eä joillain toimialoilla lanne on vielä hankala. Niihinkin, joiden lauskanta on kasvanut jopa huippuvuoden 2008 tasolle, on taantuma jäänyt jälkensä. Toimitusajat ovat lyhentyneet, toimituserät ovat pienentyneet ja koko toimitusketjun varastot on ajeu alas. Näin materiaalin sekä komponenen saatavuus on vaikeutunut. Kustannussäästöt ja pääoman vapauaminen varastosta ovat lisänneet merkitystään. Ehkä tämä taantuma kuitenkin on opeanut meille toimia, joiden avulla olemme jatkossa enstä kilpailukykyisempiä, pystymme toimimaan joustavas ja yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Yhteistyö kaikilla tasoilla onkin usein se täysin ilmainen voimavara, jonka avulla yritykset menestyvät. Vaikeina aikoina tai uusien haasteiden edessä yhteistyön merkitys voi olla ratkaiseva onnistumisen kannalta. S.E.C:n jäsenyritykset selviytyivät taantumasta ilman suurempia kolhuja. Katse on käänney eteenpäin ja yhdessä olemme suuntamassa uusille markkinoille. S.E.C ja sen viisi jäsenyritystä osallistuivat osastolla Technical Fair/Blech Russia -messuille. Kokemus loi meihin uskoa mahdollisuuksistamme suuressa naapurissamme ja messuilla tullaan varmas jatkossakin näkemään suomalaista huippuosaamista. Suomalainen osaaminen ja länsimainen toimintatapa ovat suuressa arvossa Venäjällä. Menestyminen suurella markkinalla edellyää kovaa ja pitkäjänteistä työntekoa, mua siinähän me suomalaiset olemme hyviä. Nyt haluan kuitenkin toivoaa kaikki tervetulleiksi Alihankinta messuille Tampereelle! Tomi Parmasuo Myynjohtaja, Meconet Oy Puheenjohtaja Subcontracng Excellence Cluster S.E.C ry

3 3 S.E.C:N UUSIN JÄSEN CM Tools Oy Verkostoveturi Metso panostaa toimitusverkoston kehiämiseen Vasta valmistunut Metson teollisuusvenilitehdas Vantaan Hakkilassa pyörii jo täydellä teholla. Koska uusi tehdas kasva Metson Helsingin tehtaan tuotantokapasiteea kolmanneksella, pitää alihankkijaverkostonkin vastata kapasiteen nousuun. Metso Automaaon Flow Control -liiketoimintalinja on ollut laman jälkeen vahvassa kasvussa. Uusi venilitehdas Vantaalla pystyy vastaamaan markkinoiden kasvavaan vaateeseen, mua toimiajilla on esiintynyt kapasitee- ja toimitusongelmia. Tästä syystä Metso haluaa kehiää hankintaa siten, eä siinä siirrytään yhä enemmän verkostotyyppiseen toimintamalliin. Metson toimiajien määrä tulee vähenemään siten, eä osasta toimiajista tulee kokonaistoimiajia, jotka ottavat toimituksista laajemman vastuun. Kokonaistoimiajat valvovat omia verkostotoimiajiaan ja me operoimme pääasiassa vain ensimmäisen tason toimiajan kanssa, seliää kategoriapäällikkö Kari Menen. Venilitehtaalle hankitaan valoksia, taoksia, koneistusta, pinnoitusta ja erityyppisiä komponeneja. Valoksissa verkostotyyppinen ajaelu on viety jo aika pitkälle loppuun. Valimo oaa vastuun ja toimiaa Metsolle valmiiksi koneistetun ja laatutarkastetun kappaleen. Sama kehitys tulee jatkumaan muissakin tuoeissa. Parhaat toimiajat valitaan kokonaistoimiajiksi. Tärkeimpänä miarina pidämme toimituskykyä, joka pitää sisällään toimitusvarmuuden (luoteavuuden) ja sen, eä tuoeilla on oltava lyhyt, kilpailukykyinen toimitusaika. Toisena miarina on laatu, sillä hankkimamme kappaleet menevät suoraan kokoonpanoon, emme tarkasta niitä enää itse. Kolmantena miarina käytämme kustannustehokkuutta, eli toimiajan on oltava myös kilpailukykyinen toimija, Menen lueelee. Kari Mesen taustalla avautuu uusi neliömetrin venilitehdas. Osaamis ja kapasiteepulaa verkoston johtamisessa ja laadun varmistamisessa. Suomen tehtaan lisäksi teollisuusvenilejä valmistetaan myös Kiinassa Shanghaissa. Kahdella tehtaalla on keskenään erilainen fokus. Kiinassa keskitytään enemmän volyymituoeiden valmistukseen, Helsingin tehtaan fokus on puolestaan erikoisvenilit, kuten erikoisesta materiaalista tehdyt ja isot venilit, vaikeat kohteet ja applikaaot. Tästä syystä Helsingin tehdas onkin ollut venilien tuotekehityksen sydän. Metsolla on käytössään globaali hankintaverkosto, jonka kilpalukykyä seurataan ja kehitetään jatkuvas. Euroopassa ja Suomessa sijaitsevan verkoston ensisijainen tehtävä on palvella hyvin Helsingin tehdasta, Kari Menen toteaa. Hankinnassa verkostotyyppiseen toimintamalliin siirtyminen on haastavaa. Kari Mesen mukaan ongelmia on ollut erityises siinä, eä kokonaistoimiajien taito ja resurssit johtaa toimitusverkostoa ei ole kohdallaan. Selvä puute on ollut toimiajien kapasiteessa suoriaa laadun varmistamista ja pitää sovitut toimitusajat. Jatkossa tulemmekin korostamaan sitä, eä toimiajilla on osaamista ja resursseja johtaa toimitusverkostoa. Tällä hetkellä toimitusajat ovat liian pitkiä, eivätkä toimitusvarmuudet ole hyvällä tasolla. Tasaveroinen kumppani verkostossa Koska Helsingin venilitehtaan kapasitee lisääntyi uuden tehtaan myötä roimas, on Metso Automaaolle tärkeää saada toimitusverkostokin vastaamaan kasvavaan kysyntään. Uuden tehtaan myötä pystymme itse toimimaan tehokkaammin ja siten saamaan enemmän venilejä ulos. Koska hankintaverkostossa toimitusajat venyvät, joudumme mekin antamaan asiakkaillemme liian pitkiä toimitusaikoja. Se vaikeuaa myynä ja rajoiaa yrityksen kasvua. Tästä syystä Metso on valmis laiamaan resursseja toimitusverkoston kehiämiseen. Olemme jatkuvas valmiita toimiajien kanssa yhteisiin kehitysprojekteihin, koska meille on tärkeää tukea verkostoa, joka meillä jo on. Panostamme kumppanuusperusteisiin toimiajasuhteisiin, joa luoamus ja pitkäaikaisella yhteistyöllä saavuteavat edut saadaan toteuteua. Toimiajilta vaaditaan jatkuvaa kehiämistä ja sitoutumista toimimaan tasaveroisena ja kilpailukykyisenä kumppanina Metson verkostossa. Vain siten pystymme luoteavas palvelemaan asiakkaitamme, kategoriapäällikkö Kari Menen luonnehi lopuksi. TEKSTI JA KUVAT: Katri Mäenpää

4 4 NÄKÖKULMA Laatuelle lähteminen on tärkeää, sillä pysyminen yhä tärkeämpää: maali liikkuu koko ajan eteenpäin Mitä kerrot asiakkaallesi laadusta? Jos yrityksesi laatuasiat ovat kunnossa, osaatko kertoa niistä asiakkaillesi? Kaupat voivat mennä sivu suun, jos puhut vain tuoeen laadusta kun pitäisi kertoa toiminnan laadusta. Perinteises myyjä keskiyy tuoeensa ja palvelunsa esielemiseen. Hyvä myyjä luo uusia tarpeita ja pyrkii ohjaamaan asiakkaan ostotoumuksia. Laatuun liiyvissä kysymyksissä myyjät jatkavat tuote-esielyään kertomalla ylivertaisista tuoteominaisuuksista tai palvelun yksityiskohdista. He esiävät todisteita ja tarinoita väieidensä tueksi. Hyväkään myyjä ei usein osaa kertoa mistä toimituskyky muodostuu ja mihin osaaminen perustuu. Vielä harvemmin hän osaa kertoa, mitä esimerkiksi toiminnan laadusta saatu serfikaa merkitsee. Valveutunut ostaja ei silloin saa käsitystä yrityksen laaduntuottokyvystä. Asiakaslähtöiselle laatuelle kannaaa lähteä SEC ry:n jäsenyritykset kysyivät vuonna 2005 päähankkijoiltaan, miten he voisivat palvella näitä paremmin. Päähankkijat sopivat silloin yhteisestä Green Card arvioinmallista, jonka avulla edetään mitä luoteavalta ja kyvykkäältä laatutoimittajalta edellytetään. Toistakymmentä SEC ry:n jäsenyritystä onkin tehnyt pitkäjänteistä laatutyötä, joa toimitusvarmuus, laaduntuookyky ja kustannustehokkuus olisivat vaadiua tasoa. Päähankkijat ovat tuloksiin tyytyväisiä. Laatuelle lähteminen on tärkeää, sillä pysyminen yhä tärkeämpää: maali liikkuu koko ajan eteenpäin. Koko toimitusketjun laaduntuookyky mitataan kansainvälisillä markkinoilla. ja saavutuksista pitää oppia myös kertomaan Laatuun panostaneet yritykset toivovat, eä myös ostajat ymmärtäisivät tehdyn laatutyön merkityksen. Inspectaltakin on kysyy, miten laadun avulla voisi ohiaa hintamuurin, jota ostajat käyävät triviaalina keskustelunaiheena saavuaakseen lyhyen aikavälin tavoieitaan. Ostajien voidaan toki toivoa saavan laatukoulutusta, mua toimiajien on parasta oppia kertomaan vahvuuksistaan uudella tavalla. Inspecta ja Mercuri Internaonal, oman alansa markkinajohtajat, järjesvät ensimmäisen yhteisen koulutusohjelman kyvykkyyksien myynnistä syksyllä Koulutuksen tavoieena oli vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja harjaannuaa myyjiä kertomaan laaduntuookykyyn liiyvistä vahvuuksista. Esimerkiksi yksiäisen osan laatua tärkeämpää on, eä koko - laus toimitetaan miojen mukaan, ajoissa, joka kerta. Kurssilla havaiin, miten vaikeaa on kertoa toiminnan laadusta. Harjoitus tekee mestarin. Kaj von Weissenberg DI, Master of Quality - johtaa Inspectalla Green Card -liiketoimintaa Tule kurssille! Kyvykkyyksien myynnin ja vuorovaikutustaitojen kehitysohjelma on saanut erinomaista palautea ja siitä on tullut Mercurin ja Inspectan yhteinen vakiokurssi. Kolmen päivän koulutuksen voi lata myös yrityskohtaisena. Kurssilaisia valmennetaan tunnistamaan oman yrityksen kyvykkyyksiä, muuamaan ne esimerkkien kaua menestystarinoiksi ja asiakasreferensseiksi sekä kertomaan niistä asiakkaalle. Kouluajat kiteyävät kurssilaisten kanssa ensin, mitä kunkin toimitusvalmius ja laaduntuookyky asiakkaalle merkitsevät. Tämän jälkeen pohditaan tapoja selviää asiakkaiden muuuvia tarpeita tapoja väliää ne oman organisaaon käyöön edon hyödyntämistä ja viesn kiteyämistä siitä, miten oma yritys nostetaan muiden yläpuolelle miten asiakas kohdataan ja kuinka todistelusta päästäisiin tarveargumentoinin. S.E.C:n yritykset ovat alihankinnan laadun pioneerejä. Viisi ensimmäistä Green Card -serfikaaa on myönney yhdistyksen jäsenyrityksille. S.E.C on toiminut myös aloieentekijänä kyvykkyyksien myynkoulutuksen kehiämiseksi. Kuvassa S.E.C:n yrityksiä Lahden Toriklubilla. Lisäetoja: Kaj von Weissenberg Inspecta Oy Konsultoin Pasi Pyysiäinen Mercuri Internaonal Oy

5 5 S.E.C:N UUSIN JÄSEN CM Tools Oy 50 vuoden kokemus siiviää työvälineiden valmistusta Vaikka teollisuuden työvälineitä valmistava CM Tools Oy on perusteu vuonna 2003, omataan yrityksessä yli 50 vuoden kokemus alalta. Yritys on nimiäin lähtöisin Enston työvälineosastosta. TEKSTI JA KUVAT: Katri Mäenpää Täysin henkilöstönsä omistama CM Tools Oy valmistaa teollisuuden tarvitsemia työkaluja. Yrityksen tuoeisiin kuuluvat muovimuot, ohutlevytyökalut ja jonoleikkaimet. Meillä ei ole omia tuoeita, vaan valmistamme työvälineet asiakkaan tarpeiden pohjalta. Voimme tulla mukaan tuoeen jokaiseen elinkaaren vaiheeseen. Suunnielemme työvälineitä alusta alkaen 3D-ympäristössä tai voimme suunnitella ja toteuaa muutoksia jo olemassa olevaan työvälineeseen. Valmistamme työkalut ja testaamme ne omassa tespurismessamme. Myös huollot ja korjaukset kuuluvat palveluumme, lueelee yrityksen myynjohtaja Juha Markainen. Koska CM Tools pystyy toteuamaan työvälineet alusta loppuun saakka itse, on sen toimitusajat lyhyitä yksiäiskappaleissa tai pienissä sarjoissa. Pystymme toimiamaan tuoeita nopeammin, kun työtä ei tarvitse missään vaiheessa hankkia ulkopuolelta. Lisäksi meillä on hyvä varasto teräksiä, joa ainakin pienien varaosien valmistus käy käden käänteensä, Markainen kuvailee. Vaaditaan vankkaa ammataitoa CM Tools Oy toimii Porvoossa ja yrityksessä työskentelee 23 työntekijää. Koska yrityksen omistajat ovat itse töissä, on organisaao dynaaminen ja keerä. Tarviaessa pystymme tekemään hyvin nopeas päätöksiä, Juha Markainen huomauaa. Työkalujen valmistus on kädentaitoa ja syvällistä ammat- taitoa vaavaa työtä. Onneksi meillä on paljon monivuosta osaamista, koska koulun penkiltä ei tähän työhön valmistu. Ilman osaavaa henkilökuntaa ei töistä tule mitään. Jos työväline ei toimi, vika pitää ensin paikantaa, sien tehdä korjaavat toimenpiteet ja lopuksi varmistaa, eä työkalu toimii yhtä hyvin kuin uusi. CM Tools on myös sopimusvalmistaja, eli yritys voi oaa koko tuoeen valmistusketjun hallintaansa. Lisäksi yritys tarjoaa alihankintapalveluja teollisuuden eri aloille. Yrityksellä on laaja asiakaskunta, sillä mahdollisiin asiakkaisiin lukeutuu lähes kokonaan komaan jotakin valmistava teollisuus. Markkinat ovat kuitenkin viime vuosina kaventuneet, sillä Aasian tuon syö suomalaista uustyökalutuotantoa. Tästä haasteesta huolimaa CM Tools kasvoi viime vuonna 54 prosena. Olemme panostaneet paljon työvälineiden huoltoon ja korjaukseen, koska ulkomailta tuodutkin työkalut huolletaan Suomessa. Teemme yritysten kanssa huolto- ja kunnossapitosopimuksia, koska työvälineitä pitää huoltaa, joa ne kestävät pitkään. Kun työvälineissä tapahtuu ylläävä rikkoutuminen, mitataan, miten hyvä palvelukykymme on. Meidän on tehtävä nopea korjaava toimenpide, joa asiakkaan tuotanto CM Toolsin oma raaka-ainevarasto lyhentää Juha Markaisen mukaan tuoeiden toimitusaikoja. saadaan nopeas jatkumaan, Markainen seliää. CM Tools on itsekin lähdössä uusille markkinoille. Olemme avaamassa hankintakanavaa Aasiaan erityises ohutlevytuoeille. Tilaamme tuoeet Aasiasta, mua käymme ne täällä läpi, testaamme ja varmistamme, eä ne täyävät CM Toolsin laatukriteerit. Volyymia verkostoitumalla Työvälinevalmistaja CM Tools Oy liiyi S.E.C:n jäseneksi viime keväänä. Myynjohtaja Juha Markaisen mukaan jäsenyyden tarkoituksena on hyödyntää verkostoa. Paitsi, eä pystymme tarjoamaan muille jäsenille työvälinepalveluja, voimme olla yhtenä tarjoamassa isompia kokonaisuuksia. Odotan hyvää yhteistyötä muiden jäsenyritysten kanssa ja ajatusten vaihtoa siitä, mitä alalla pitää tehdä, eä pysyy kilpailussa mukana. Strategiansa mukaan CM Tools haluaa kasvaa ja verkostoituminen on kasvamiseen hyvä keino. Arvostamme S.E.C:iä ja siinä olevia yrityksiä. Uskomme, eä se on eteenpäin vievä yhteistyöverkosto, Juha Markainen kiteyää. Koneistaja Erik Lindfors esielee suurnopeuskoneella tehtävän projekn suunnitelmia myynjohtaja Juha Markaiselle.

6 6 S.E.C-UUTISIA Hakaniemen Metalli Oy/High Metal Producon Oy tarjoavat asiakkailleen säästöjä tuotekehityksen avulla Vuonna 1949 perusteu Hakaniemen Metalli Oy on yli 60 vuoden ajan keskiynyt kehiämään ja valmistamaan tuoeita ruostumaomasta ohutlevystä teollisuuden eri aloille. Vuonna 2000 laserteknologian ympärille perusteu tytäryhö High Metal Producon Oy pyrkii taas hyödyntämään pitkää kokemusta valmistuksessa suunnielemalla enstä kevyempiä ja kustannustehokkaampia tuoeita. Näin mahdollistetaan asiakkaille palvelu, jonka avulla tuotekehitys ja valmistus pysyvät saman katon alla. Modulaarisilla rakenteilla ohutlevyä hyödyntämällä pystytään tuotea keventämään jopa 70 % ja kuitenkin tuoeen ominaisuudet pysyvät vähintäänkin samoina. Tällöin saadaan suuria säästöjä materiaalin vähenemisen lisäksi valmistuksessa, kuljetuksessa ja myös asennusvaiheessa. Tuoeet voidaan suunnitella käyäjäystävällisemmiksi ja paremmin huolleaviksi, sillä ne sisältävät vähemmän osia. Myös tuoeen ulkonäkö on parempi. Uudella suunnielulla tuoeista tulee pitkäikäisempiä ja ympäristöystävällisempiä, jopa 100 %:s kierräteäviä. Säästöä tulee myös siitä, eä energian kulutus on selväs vähentynyt valmistuksessa. Hakaniemen Metallin/High Metal Produconin tarjoama etu asiakkaalle on, eä asiakas saa kaiken saman katon alta, ideoinnin, suunnielun, proton ja sarjavalmistuksen. Asiakkaat saavat siis nopeammin ja edullisemmin uuden tai korvaavan tuoeen markkinoille ja säästävät aikaa, rahaa sekä resurssejaan. Olemme kehiäneen säästölaskurin nesivuillemme josta jokainen voi konkreeses nähdä tarjoamamme tuotekehityksen hyödyt. Ketäpä säästäminen ei nykypäivänä kiinnostaisi? Lisäetoa löytyy: - Innovaon of lightness S.E.C esillä Pietarin Technical Fair messuilla S.E.C sekä viisi sen jäsenyritystä - Entop Oy, Janavalo Oy, Laserle Oy, Meconet Oy ja Metsi Oy - osallistuivat osastollaan Technical Fair/Blech Russia -messuille Pietarissa Messut keräsivät runsaas kiinnostuneita vierailijoita ja myös S.E.Cosastolla oli ajoiain jopa tungosta. Suurin osa vierailijoista oli Venäjältä mua myös suomalaisten yritysten edustajia vieraili messuilla ilahduavan paljon. S.E.C sekä osallistuvat yritykset herävät runsaas mielenkiintoa. Messuseminaarissa Meconet Oy:n Andrei Pevgosen pitämä esitys aiheesta "Miksi kannaaa ulkoistaa - eikä valmistaa itse?" keräsi laajan kuulijakunnan ja herä kiinnostusta erityises Venäjällä ajankohtaisesta aiheesta. Messujärjestelyt toimivat moieea ja kokemuksesta rohkaistuneena osallistujat yksimielises päävätkin, eä kyseiset messut on syytä sisällyää SEC ry:n toimintasuunnitelmaan tulevinakin vuosina. Lisäetoja: Tomi Parmasuo, S.E.C:n puheenjohtaja. Työntekijöiden turvaksi - ENTOP safety Turvallistamisella tarkoitetaan koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustason saaamista SFS -sähköturvallisuusstandardien mukaiseksi. SFS-standardien tarkoituksena on taata koneiden ja tuotantolinjojen toimivuus ilman, eä niiden käytöstä aiheutuu vaaraa työpaikoilla. Tämä tarkoiaa turvapiirien kahdentamista, turva-alueiden rakentamista yms. Suomessa on vielä paljon yrityksiä, joissa koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustaso ei vastaa voimassaolevia vaamuksia. Jokainen yritys haluaa näyää kilpailijoiden silmissä paremmalta ja vastuullisemmalta kuin muut. ENTOP safety tuoeen avulla yritys voi toimia edelläkävijänä turvallisuudessa ja samalla nostaa imagoaan vastuullisena toimijana. Entop on tehnyt turvallistamista omana ja vain turvallisuusasioihin suunnauna tuoeena. ENTOP safety on turvallisempaan kokonaisuuteen johtava tuote, joka pitää sisällään mm. seuraavia asioita: Kartoitamme asiakkaan kanssa koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustasot. Teemme riskiarvioinnit, suunnitelmat ja ehdotukset, joilla kohde saadaan vastaamaan voimassa olevia SFS-standardeja. Toteutamme suunnitelmat ja olemme mukana asennusvalvonnassa sekä käyöönotoissa. Ohjeistamme ja annamme tarviaessa koulutusta uusiuun turvajärjestelmään. ENTOP Safety tuoeesta antaa lisäetoa Ville Airola ja Hannu Latvamäki

7 7 S.E.C-UUTISIA FSP ja Konecranes yhteistyöhön nosturi- ja komponenvalmistuksen pintakäsielyssä Pohjoismaiden suurin pintakäsielypalveluja tarjoava yritys FSP Finnish Steel Painng Oy ja yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, Konecranes ovat solmineet yhteistyösopimuksen pintakäsielytoiminnasta Hyvinkään tehdasalueella. Sopimuksen mukaan FSP vastaa nosturi- ja komponenvalmistuksen pintakäsielytoiminnasta alkaen Konecranes Oyj:n Hyvinkään tuotantolaitoksen kahdessa eri maalaamossa. Söderkullassa pääkonoriaan pitävä FSP toimii akivises tällä hetkellä Hyvinkään lisäksi lähes 40 toimipaikassa ympäri Suomen. Lisäksi sen tytäryhöt sijaitsevat Puolassa ja Virossa. Sopimus mahdollistaa Konecranes Oyj:n Hyvinkään tehdasalueelle paremman käyöasteen ja pintakäsielyn jatkuvan kehiämisen. Konecranes Oyj:n asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä miljoonaa euroa. Yrityksellä on työntekijää ja yli 545 toimipisteä 43 maassa. Sopimus antaa meille mahdollisuuden keskiyä omaan ydinosaamiseemme ja sen kehiämiseen sekäliiketoiminnan kasvuedellytysten rakentamiseen. Saamme yhteistyön kaua ympäristöystävällistä pintakäsittelyosaamista ja laadun kehityksen kaua lisäarvoa, josta hyötyvät asiakkaamme. Ratkaisevaa on myös pintakäsielyn nopea läpimenoaika, joka nousee tehdastuotannossa kilpailutekijäksi. Uskomme, eä FSP pystyy tarjoamaan laadukkaita pintakäsielypalveluita vastaavalla tavalla myös muillekin asiakkaille, sanoo Konecranes Oyj:n Hyvinkään tuotantolaitoksen raskaista komponenteista vastaava tuotantojohtaja Juha Anla. Laadukkaat tehdaslat tarjoavat lentävän lähdön pintakäsielyliiketoiminnan käynnistämiseksi. Yhteistyön merkiävyyä nostaa maalaustoiminnan integroin osaksi nosturi- ja komponenvalmistusta, kun FSP vastaa pintakäsielystä omilla laieistollaan Konecranes Oyj:n tehdasloissa. Nyt vahvistetun sopimuksen myötä olemme valmiit lunastamaan lupauksemme maailman johtavalta nostolaitevalmistajalta, Konecranes Oyj:ltä ja luomaan luoamusta pitkäaikaiselle yhteistyölle. Meillä on useita yhteisiä asiakkaita, joiden kanssa toiminta on jo pitkään ollut tuua. Tarjoamme serfioidun johtamisjärjestelmän mukaisia palvelui- viaessa pystytään aputyökalu valmistamaan parissa päivässä. Protojen lisäksi yksikkö valmistaa ohutlevyosien piensarjoja joustavas ja nopeas. Tyypillisiä valmistamiamme tuoeita ovat sähkö- ja elektroniikkateollisuuden käyämät erikoisliimet, huonekaluteollisuuden osat tai ohutlevyosia sisältävät osakokoonpanot, lisää Karukoski. Koko tuoeen elinkaaren kustannustehokkuuden opmoimiseksi voidaan tuoeen tuotantomäärien kasvaessa valmistus siirtää muihin Meconen yksiköihin volyymiin nähden opmaalisin menetelmin valmisteavaksi. Nopeatempoisen protovalmistuksen tukena Aviapoliksen yksikössä toimii myös Meconen standardijousi-liiketoiminta. Kuten ohutlevyprotoja, käytetään myös standardijousia tuoeen testausvaiheessa. Usein asiakas laa standardituotea helpon saatavuuden vuoksi volyymien kasvaessakin, muistuaa standardijouset liiketoiminnasta vastaava tuotepäällikkö Reino Heikkinen. Meconen uusi tuotelueelo sisältää huiketa, jotka takaavat Konecranes-konsernin tuotteille laadukkaan lopputuloksen. Saamme kaivaua tuotantolaa Hyvinkään kasvavalta talousalueelta, jossa voimme tarjota innova- ivisia pintakäsielypalveluita myös muille asiakkaillemme Uudellamaalla, sanoo FSP Finnish Steel Painng Oy:n toimitusjohtaja Pen Virtanen. Lisäetoja: Toimitusjohtaja Pen Virtanen, FSP Finnish Steel Painng Oy, puh tai Tuotantojohtaja Juha Anla, raskaat komponent, Konecranes-konserni, Hyvinkään tuotantolaitos, puh Meconet Oy vahvistaa protovalmistustaan sekä standardituoteliiketoimintaansa Vantaalla, Äänekoskella, Pihputaalla sekä Tallinnassa, Virossa toimiva Meconet Oy on avannut uuden toimipisteen Vantaan Aviapolikseen. Lentokentän läheisyydessä toimiva yksikkö keskiyy asiakkaiden palvelemiseen tuoeen elinkaaren alussa. Uusi toimipiste valmistaa ohutlevyosien prototyyppejä ja piensarjoja sekä toimiaa standardijousikomponeneja suoraan varastosta. Jousi-, meisto- ja syväveto-osaamisestaan tunneu Meconet Oy täyää uusimman toimipisteensä avulla asiakkaiden tuotekehitysprosessiin liiyvät pikatarpeet. Usein aika ideasta ensimmäiseen toimitukseen lasketaan mieluummin tunneissa kuin päivissä tai viikoissa, kertoo proto- ja piensarjavalmistuksesta vastaava tuotepäällikkö Harri Karukoski. Time-to market -onkin kriinen, yrityksen luodessa uua tuotea ja markkinoille pääsy ennen kilpailijaa on edellytys tuotelanseraauksen onnistumiselle. Meconet Oy:n Aviapoliksen yksikkö pystyy auamaan asiakasta ohutlevyosien suunnielussa niin toimivuuden kuin valmisteavuudenkin osalta. Joustavan toiminnan ja osaavan henkilöstön myötä, protomallit ja teskappaleet valmistuvat nopeas ja miatarkas. Usein tuoeet valmistetaan yleistyökaluja käyämällä mua tar- at yli eri tuotea, joista valtaosa löytyy suoraan hyllystä. Puristus-, veto- ja vääntöjousien lisäksi valikoimasta löytyy työkalujouset, typpijouset sekä lautasjouset. Suuri osa varastoitavista tuoeista on Meconen valmistamia mua osa tulee yhteiskumppaneiltamme Euroopasta, kertoo Heikkinen. Meconet on toimianut standardijousia jo useita vuosia mua henkilöstösatsausten, uusien toimilojen ja uudistuneen lueelon myötä uskon liiketoimintamme kasvavan ripeäs, lisää Heikkinen luoavaisena. Lisäetoja: Harri Karukoski p Reino Heikkinen p Meconet Oy Rälssie 7 C, Vantaa

8 8 S.E.C-UUTISIA GAIA-teos on valmis Puolitoista vuoa kestävä projek valmistaa GAIA-teos Musiikkitaloon on saatu päätökseen. Kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen voi kutsukilpailun runsas vuosi sien. Kilpailun finaalia varten Laserle Oy valmis noin metrin kokoisen mallin GAIA-teoksesta. Voiton jälkeen käynnistyi projek valmistaa varsinainen GAIA Musiikkitalon sisääntuloaulaan. Teoksen koko on mitoiteu 18 metriä korkean aulan mukaan. GAIA-teoksen pituus on yli 14 metriä ja korkeus 8 metriä. Teoksessa esitellään 150 uhanalaista suomalaista kasvia. Kaikki kukat ovat erilaisia ja niiden koko on puolesta metriä aina puolitoista metriä korkeat. Kasviin kuuluu myös niiden juuret, jotka tulevat ulos GAIA-teoksen runko-osista. Laserle Oy:lle projek on ollut haastava löytää keinot rakentaa näin suuri teos riiävän lujaksi mua samalla kevyeksi. Teos riippuu 13 vaijerin avulla Musiikkitalon kaorakenteista. Lujuus ja kestävyys on tarkasteu useiden asiatunjoiden avulla. Haastava on ollut vaamus, eä teos pitää voida riippua katossa vähintään 200 vuoa. Ennen pääteoksen tekoa rakennein vielä, kolme ja puolimetrinen välimalli. Tämän avulla kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen pystyi tarkentamaan taideteoksen ulkomuodot ja ripustuspisteet. Laserle Oy on valmistanut GAIAn kymmenen pääosaa erillisessä lassa. Osat on mitoiteu, niin eä ne mahtuvat sisään Musiikkitalon ala-aulan kaksoisovista. Rakenteen lujuus ja kiiltävä pinta on saatu aikaiseksi sandwich rakenteella. Ulkopinnat on valmisteu 0,8 mm paksuisesta kiiltävästä ruostumaomasta teräksestä. Niiden välissä on 10 mm paksuinen alumiini kehikko. Kukat on myös rakenneu sandwich - rakenteella, niin eä kukkien varret on vahvisteu 5 mm alumiinilla. Ulkopinta on samaa kiitävää terästä kun itse pääosat. GAIA-teos valaistaan valonheimillä niin, eä pimeällä teos näkyy aina Mannerheiminelle saakka. Lisäetoa: Gustav Båsk, Laserle Oy. Hentec huolehi koko valmistusketjun toimivuudesta Raskaassa konerakennuksessa on menneinä vuosina totuu ostamaan komponent itse ja myös itse vastaamaan siinä mahdollises ilmenevistä ongelmista. Nykyisin laadunvalvonta ja vastuu on mahdollista ulkoistaa. Raskaan konerakennusteollisuuden toimiaja Hentec Oy Ab on oanut huolehakseen asiakkaidensa puolesta näiden tarvitsemien tuoeiden koko valmistusketjun toimivuudesta. Hentec toimiaa asiakkailleen kääntö- ja vierintälaakereita, valuja, takeita ja ruuvikiinnitysteknologiaa. Yritys ei itse valmista näitä tuoeita, vaan hakee parhaan mahdollisen toimiajan omistaverkostoistaan. Esimerkiksi valutuoeissa esiintyy paljon ongelmia. Valuasiantunjamme tehtävänä on auditoida ja valita asiakkaan tarvitsemalle tuoeelle paras mahdollinen valimo, oikea koneistaja ja oikea pintakäsielijä. Huolehdimme tuoeen laadunvalvonnasta ja tarkastuksista, joa asiakas saa juuri oikeanlaisen ja virheeömän tuoeen, seliää Hentec Oy:n toimitusjohtaja Ulf Haga. Valujen ja takeiden toimiamisessa Hentecillä on taustallaan laaja verkosto valmistajia, joiden joukosta yrityksen asiantunjat hakevat oikean yhdistelmän asiakkailleen. Laakeripuolella taas Hentecin kumppanina on maailman johtava kääntölaakeritoimiaja. L a a ke re i d e n toimituksessa meidän tehtävänämme on opmoida ratkaisut asiakkaan tarpeisiin siten, eä asiakas saa juuri oikean tyyppisen laakerin, eli koordinoimme kuormituksille juuri oikean laakerin, Haga kiteyää. Tuhansien kilojen kokonaisuuksia Hentecin asiakkaat toimivat raskaassa konerakennuksessa. Asiakkaina ovat muun muassa ABB, Andritz, Konecranes, Metso, Moventas, Rolls-Royce, WinWind ja Wärtsilä. Raskaan koneenrakennuksen osat painavat jopa kymmeniä tonneja. Toimittamiamme tuoeita käytetään esimerkiksi tuuliturbiineissa, raskaissa koneissa ja laitteissa sekä laivojen propulsiolaieissa, Ulf Haga kertoo. TEKSTI: Katri Mäenpää ja 1990-luvuilla Hentecin kaltaiset yritykset toimivat yhden tai muutaman toimiajan ageneina, nykyään yritys vastaa tuoeiden kokonaisvaltaisesta toimituksesta. Hentecin toiminta kehiyy edelleen koko ajan ja tulevaisuudessa yrityksellä on vastassa uusia haasteita. Tulevaisuudessa meidän tulee opmoida tuotantomenetelmät asiakkaidemme eduksi. Meidän tulee kyetä tarjoamaan asiakkaillemme eri vaihtoehtoja, koska yksi tuote voidaan valmistaa monin eri tavoin. Meidän on ymmärreävä, milloin hitsau rakenne on parempi asiakkaallemme, milloin taas valu, toimitusjohtaja Haga toteaa.

9 9 S.E.C-UUTISIA Promeco panostaa suunnieluun ja PLM-järjestelmään Mekaniikka -ja sähköalan järjestelmätoimiaja Promeco Group Oy oaa käyöön uuden Product Lifecycle Management (PLM) -järjestelmän, joka kaaa kaikki konsernin tuoeisiin liiyvät edot ja suunnieluprosessit. PLM-järjestelmä tukee mekaanisia ja sähköteknisiä kokonaisjärjestelmiä suunnielevan ja valmistavan Promecon keskeisiä toimintoja. Järjestelmä huolehi etojen käyteävyydestä ja ajantasaisuudesta olemalla kiinteä osa tuotenimikkeiden ja prosessin hallintaa, dokumentoina, teknisiä muutoksia, CAD-rajapintoja, ERP- ja CRM-käyöliiymiä sekä edon jakelua. Ohjelma tukee myös päätöksentekoa ja kustannuslaskentaa sekä antaa tarkat tuote- edot myyn- ja toimitusprosessin eri vaiheissa. Asiakkaidemme menestyksen taustalta löytyy jatkuva panostus tuotekehitykseen ja siinä me promecolaiset haluamme olla mukana. Yhä vaavammat ratkaisut ja toimituslaajuudet edellyävät syvällistä tuotekehitysosaamista sekä kokonaisvaltaisia tuotekehitys- ja toimitusprojekteja. PLM-järjestelmä varmistaa ja helpoaa tätä työtä tuoeen koko elinkaaren ajan, kertoo Promeco Group Oy:n toimitusjohtaja Esa Pyöriä. Kankaanpäässä pääkonoriaan pitävä Promeco palvelee asiakkaitaan yhä kokonaisvaltaisemmin. Yli 400 henkeä työllistävän konsernin sisältä löytyvät osaajat suunnielusta testaukseen, valmistukseen, asennukseen ja aersales -palveluihin. Suunnieluun on satsau paljon, sillä aiemmin perustetun Seinäjoen suunnielutoimiston tueksi Promeco os viime vuoden loppupuolella ulvilalaisen suunnielutoimiston. Seinäjoelta ja Ulvilasta käsin johdetaan ja koordinoidaan konsernin tuotekehitystoimintaa, jonka keskeisimmät palvelut ovat mekaniikka-, sähkö- ja automaaosuunnielu, prototyyppivalmistus, tuotannon työkalut sekä kunnossapitopalvelut. Promeco palvelee asiakkaitaan yhä kokonaisvaltaisemmin, sanoo Esa Pyöriä. Suunnielu- ja tuotekehitysyksiköiden lisäksi Promecolla on kuusi tehdasta Suomessa ja yksi Puolassa. Asiakkaisiin kuuluvat muun muassa ABB, Bombardier, Maillefer, Rolls-Royce ja Wärtsilä. Omien tuoeiden ja sopimusvalmistuksen haastava yhdistäminen Janavalo on hallinnut omaa Turenko -tuoteperheään jo vuodesta 2007 alkaen. Omien tuoeiden kehiäminen sopimusvalmistuksen ohessa on haasteellinen tehtävä, ja Janavalo onkin aloianut Tekesin rahoiaman kehityshankkeen vuonna 2010 joka jatkuu aina vuoteen 2012 as. Hankkeen avulla Janavalo pystyy laajentamaan tuoteosaamistaan myös sopimusvalmistukseen ja tuomaan omaa asiakasymmärrystään myös kumppaneidensa käyöön. Hankkeen aikana on jo uudisteu Turenko -tuoeiden värimaailma, tutkittu pintaratkaisuiden vaikutusta laajoissa yhtenäisissä pintarakenteissa ja aloiteu tutkimus tuotantolaieiston mahdollisimman tehokkaasta käytöstä muotoiltujen tuoeiden osalta. Vahvana kehitysalueena Janavalossa on ollut myös ruostumaomien terästen rakenteiden ja kokoonpanon osaamisen kehiäminen johon on panosteu erityises Lopen tehtaalla. Janavalon joukkuea ollaan kevään ja kesän aikana vahvisteu myös muulla osaamisella. Joukkoon on palkau vahva ohutlevyosaaja DI Tom Nordgren, kehitysosaamista DI Oo Härkönen sekä suunnielu ja muotoiluosaamista ins.amk. Sanna Siltala. Uuden joukkueen turvin Janavalo pystyy palvelemaan uusia ja nykyisiä sopimuskumppaneitaan enstä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Janavalon uua henkilökuntaa Oo Härkönen ja Sanna Siltala Lisäetoja: Oo Härkönen, Janavalo Oy.

10 Jäsenyritykset CM Tools Oy Raudoiajane 5 E, PORVOO p f sähköpos: 10 Bodycote Lämpökäsiely Oy Kisälline 7, VANTAA p f sähköpos: Bodycote on erikoistunut eri metallien ominaisuuksien parantamiseen lämpökäsielyn avulla. Kaavan lämpökäsielyohjelman lisäksi Bodycote tarjoaa asiakkailleen kehiyneimmät menetelmät ja pitkälle automasoidut prosessit. Monet näistä menetelmistä on saatavissa Suomesta ainoastaan Bodycote:lta. Tarvitsetpa sarjatuotantoa, yksiäiskappaleita tai oman kapasiteesi lisäämistä, palvelemme sinua yli 60 vuoden kokemuksella sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston ja osaavan henkilöstön avulla. Toimimme neljällä paikkakunnalla: Vantaalla, Tampereella, Vaasassa ja Pieksämäellä. CM Tools Oy on nykyaikainen täyden palvelun työvälinetalo, jonka perusarvoihin kuuluvat korkea ammataito, luoamus ja yhteistyö sekä niiden kaua syntyvä hyvinvoin. Valmistamme uusia työvälineitä ja toteutamme niiden muutostöitä sekä muovi- eä metalliteollisuudelle. Suoritamme myös työvälineiden huoltoja, korjauksia ja valmistamme niihin varaosia toimiloissamme Porvoon Ölstenssissä. Työvälinehuollot voidaan järjestää toteutettaviksi myös asiakkaan tuotantoloissa. Elekmerk Oy Yliahone 15, KEURUU p , f sähköpos: Luoteavaa ohutlevyvalmistusta ja -työstöä asiakaslähtöises. Elekmerk Oy on ohutlevyvalmistukseen ja koneistukseen erikoistunut yritys. Olemme alan johtavia toimijoita Suomessa ja saavuaneet asemamme yli 20 vuoden kokemuksen tuomalla ammataidolla. Toteutamme monipuolises erilaisia ohutlevytöitä, alumiinikoneistuksia, pintakäsielyjä ja lasermerkkausta. Lisäksi hallitsemme sähkökokoonpanot ja sopimusvalmistuksessa teemme tuoeet alusta loppuun, testaukseen ja toimitukseen as. Entop Oy Rautaenkatu 19 A, LAHTI p , f sähköpos: Entop Oy on vuonna 1998 perusteu suunnielutoimisto, joka tarjoaa asiantunjapalveluita teollisuusyrityksille. Asiantunjapalveluihimme kuuluvat niin mekaniikka- kuin sähköautomaaosuunnielukin. ENTOP-tuoeitamme ovat mm. suunnieluautomaat, projekt, hoitotasot, modernisaaot, safety. Olemme innovaivisena organisaaona paljon enemmän kuin perinteinen insinööritoimisto. Entop on turvallinen ja luoteava yritys. Toimintamme on serfikaatein todeu laadukkaaksi kaikkina toimintavuosina. Lisäksi tarjoamme tarkkojen osien koneistusta alihankintapalveluna, jossa korkean laadun takaavat monipuolinen osaamisemme ja konekantamme. Alihankintakoneistuksen voi myös laajentaa sopimusvalmistukseksi, joka kaaa tuoeen kokoonpanon, testauksen sekä hankinnat. Pyrimme luoamuksellisella yhteistyöllä varmistamaan asiakkaallemme mahdollisimman tehokkaan teollisuustuotannon tuoeen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Asiakkaamme tuntevat meidät ensiluokkaisesta laadusta ja luoteavuudesta. Varmistamme toimitusajat, kustannustehokkuuden ja laadukkaan lopputuloksen toteuamalla kaikki työvaiheet itse omissa loissamme. Siksi asiakkuuksistamme on muotoutunut pitkäaikaisia kumppanuuksia. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen, ammalaistemme erikoisosaaminen sekä jatkuva kehiyminen. Asiakkaamme ovat Suomen merkiävimpiä telekommunikaao-, elektroniikka- ja mekatroniikkayrityksiä. Kuulumme HT Laser -ryhmään. Arvoketjumme tärkeimmät tekijät ovat henkilökunta, asiakkaat, innovaaot tuoeissa ja palveluissa sekä laatu kaikessa tekemisessä. Teemme työtä intomielises, ja otamme haasteet vastaan hihat kääriyinä. Olemme asiakkaillemme lisäarvoa tuottava ja kannaavuua lisäävä yhteistyökumppani. Uskomme lujas myös verkoumiseen, koska se lähtee liikkeelle aina ihmisistä. Yhteistyö on pärjäämisen elinehto, joka vaai meiltä kaikilta aikaa, avoimuua, rehellisyyttä ja posiivista tulevaisuuden visioina.

11 11 FSP Finnish Steel Painng Oy PL 15 (Hiekkamäene 4), SÖDERKULLA p , f sähköpos: FSP Finnish Steel Painng Oy on pintakäsielyyn ja korroosionestomaalaukseen erikoistunut yritys. Suurimpia asiakkaitamme ovat telakat, off-shoreteollisuus, petrokemian teollisuus ja konepajat. Tärkeitä asiakkaita on myös paperiteollisuudessa, terästukkualalla sekä valon laitokset. Tarjoamme asiakkaillemme pesu- ja puhdistustöitä, suihkupuhdistusta, korroosionestomaalausta, pulverimaalausta, erikoispinnoitusta mm. palonsuojamaalausta ja laapinnoituksia sekä tarkastuspalveluita. Lisäksi vuokraamme pintakäsielyn erikoiskalustoa. Suomen suurimmilla telakoilla tehdään teollisuuden korroosionestomaalausta mm. laivalohkoille ja kansivarusteille. Asiakasmaalaamot toimivat asiakkaan laitoksissa yhtenä osastona. Tilausmaalaamoiden asiakaskunta koostuu Hakaniemen Metalli Oy Linjae 3, VANTAA p f sähköpos: Hakaniemen Metalli Oy on vuonna 1949 perusteu perheyhö. Yhö on erikoistunut ruostumaoman ja haponkestävän ohutlevyn jatkojalostukseen eri teollisuuden aloille. Yhtenä alan pioneereista Hakaniemen Metalli on jo pitkään hyödyntänyt uusinta laserteknologiaa ohutlevyjen leikkaukseen ja hitsaukseen.yhdistämällä laserteknolouseista eri yhteistyökumppaneista. Teemme myös projek- luontoisia kunnossapitomaalauksia, kuten siltoja ja säiliöitä. Useiden teollisuuslaitosten kanssa on lisäksi kaavia vuosisopimuksia. Vienprojekmme kohdistuvat pääasiassa Skandinavian, Balan ja Kaspian meren maihin, mikä osoiaa, eä osaamistamme arvostetaan myös kansainvälises. Toimintamme on serfioitu laatu-, ympäristöja työturvallisuus ja -terveysstandardien ISO 9001, ISO ja OHSAS mukaises. Yhöllämme on toimintaa noin 30 toimipaikassa, tytäryhömme toimivat Virossa ja Puolassa. Vuonna 2010 liikevaihtomme oli noin 30 Meur henkilöstömäärän ollessa noin 300. Jäsenyritykset giaa ja innovaivista suunnieluosaamista on Hakaniemen Metallin tavoieena löytää kumppaneilleen enstä kevyempiä, miatarkempia sekä kustannustehokkaampia ratkaisuja.palveluumme kuuluu koko ketjun hallinta aina tuotekehityksesta valmiiden ja testaujen kokonaisuuksien toimiamiseen loppuasiakkaalle. Harald Pihl Eroajankatu 9, TAMMISAARI p f sähköpos: Harald Pihl on Pohjois-Euroopan johtava erikoismetalliseosten varastoija ja toimiaja. Materiaalejamme taania, kuumalujia, virumislujia ja korroosionkestäviä metalleja käytetään paperi-, selluloosa- ja kemianteollisuudessa sekä energiantuotannossa. Varastossamme on yli nimikeä, levyä, kankea, lankaa, putkea ja nauhaa. Harald Pihl perus yrityksen 1912 ja nykyisin se kul- kee suvussa jo neljännessä sukupolvessa. Palvelukeskuksemme sijaitsee Ruotsin Täbyssä (Tukholman laitamilla) ja pystymme nopealla toimitusajalla leikkaamaan levyjä ja katkaisemaan pitkää tavaraa haluujen miojen mukaises. Toimintaamme kuuluu myös levyjen vesileikkaus, kelaus ja rainoitus. Meillä on käytössä ISO Hellmanin Konepaja Oy Sienie 22, Helsinki p , f sähköpos: Hellmanin Konepaja Oy on erikoistunut alihankintayhteistyöhön. Valmistamme lastuavin menetelmin, tarviaessa eriäin nopeas, suhteellisen raskaita (max 10 t) piensarjoja ja yksiäiskappaleita asiakkaan laatuvaamusten ja soviujen toimintatapojen mukaises. Tuotantomme koostuu pääasiassa komaisille koneenrakennusalan vienyrityksille tehtävästä alihankintakoneistuksesta sekä korjauskoneistuksista ja varaosien valmistuksesta. Konekantamme on hyväkuntoinen sekä tarkoituksenmu- kainen ja se uusiutuu jatkuvas. Erikoisalaamme on suurten pyörähdyskappaleiden nopea ja joustava käsiely. Keskipitkien sarjojen valmistukseen erinomaises soveltuvalla, tehokkaalla Hyundai-KIA sorvauskeskuksella (ø 780/535x2100 mm, pyörivät työkalut ja C-akseli sekä ohjelmoitavat tukilaakeri ja kärkipylkkä) työstämme esimerkiksi metrisen putkiakselin parhaimmillaan jopa yhdellä kiinnityksellä. Täydellinen konelueelo löytyy nesivuiltamme. Yhö on 1917 perusteu perheyritys.

12 Jäsenyritykset 12 Hentec Oy Ab Linnoituse ESPOO p sähköpos: HENTEC ON RASKAAN KONEENRAKENNUKSEN TOIMITTAJA Osaamisalueemme: Laakerit Hentec tarjoaa täydellisen valikoiman Rothe Erde -kääntölaakereita ja raskaan sarjan PSL vierintälaakereita. Asiakkaan tarpeen mukaan toimitamme täydelliset kokonaisuudet sisältäen: - tarviavat laskelmat (laakerilaskelmat, hammastus- ja pullaskelmat) - laakerin - kiinnitystekniikan (ruuvilaskelmat, kiinnitystarvikkeet, pultyökalut) - laakeripesän (valmiiksi koneisteuna ja pinnoiteuna) Valut, takeet ja koneistus Valimoista, koneistajista, maalaamoista ja kuljeajista koostuvan kaavan verkoston avulla kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme sopivimmat ratkaisut. Toimitus voi sisältää valun suunnielun, valumallin tarkastuksen, valujen tarkastukset, koneistuksen, pinnoituksen ja tarviavat kuljetukset sekä esiasennukset. Toimitamme esim. raskaiden ajoneuvojen, potkurilaieiden ja turbiinien osia. Saumaomas valssatut renkaat mm. Kiinnitystekniikka ITH Hydrauliset pultyökalut, vaarnaruuvit sekä IHF taotut pult. Kierre-element. Toimitamme asiakkaillemme täydellisiä kiinnitysratkaisuja sisältäen suunnielun tuen, menetelmä- ja työkaluvalinnan, työkalut ja ruuvit, henkilökunnan käyökoulutuksen ja työkalujen huollon. Kokonaisratkaisut Toimitamme valut asiakkaan toivomassa valmiusasteessa, raaka-valuna, pinnoiteuna tai täysin valmiiksi koneistettuna. Huolehdimme myös valujen tarkastuksista. Teemme myös tarviavat esiasennukset ja toimitamme osakokonaisuuden valmiina asiakkaan tuotantoon. HT Laser Oy PL 120 (Laserkuja1), Keuruu p , f sähköpos: HT Laser tarjoaa kaikki leikkausmenetelmät teollisuuden tarpeille myös raskaalla puolella. Pitkien ja 150mm:n vahvuuteen as olevien leikkeiden lisäksi jalostamme kappaleet särmäyksestä ja koneistuksesta kokoonpanoon as. Yli 1000 asiakkaamme joukosta teemme osalle myös valmiita tuoeita. Asiakkaan tarpeen mukaan pakkaustapa ja toimitusmuoto ovat räätälöitävissä. Otamme vastaan hallitus myös asiakkaan ulkoistaman materiaalin esikäsielyn tuotantokokonaisuuden. Tuotekehitys-, suunnielu- ja koulutusimimme palvelevat tuoeen elinkaaren alkuvaiheessa tehokkaimpien valmistusmenetelmien valitsemisessa. Ammataitoinen henkilöstömme käsielee erikoisempiakin materiaaleja, Janavalo Oy Paerie 1, Turenki p , t sähköpos: tai lähtökohna ovat asiakkaiden tarpeet ja vaamukset, toiminnan ja tuoeiden korkea laatu sekä toimitusvarmuus. Suunnielemme tuoeet asiakkaiden vaamusten pohjalta, hankimme tarviavat komponent, valmistamme tuoeet ja testaamme niiden toimivuuden. Henkilökuntamme on ammataitoista ja movoitunua. Käytössämme on tarkoituksenmukainen konekanta. Näin lupaammekin asiakkaillemme opmaalisen lopputuloksen. Keskitymme monipuoliseen alihankintatoimintaan ja erityises kokonaisuuksien toimiamiseen. Alihankintatoimintamme kulmakiviä ovat vaavat ohutlevytyöt komponenteista valmiisiin tuoeisiin, työkoneohjaamot, lamellilämmönvaihmet sekä 3D laserleikkaus ja -hitsaus. Yrityksemme valmistaa ja markkinoi Turenko-teräskalusteita, tyylikkäitä säilytysratkaisuja. Palvelumme Konetehdas K&K Oy Takkakuja HELSINKI p f yhteyshenkilöt: Kari Karaslah, Ari Karaslah sähköpos: joita hankimme kustannustehokkaas eri kanavien kaua asiakkaan edun mukaises. Kapasiteemme on Suomen kaavin ja näin takaamme varmat toimitukset joustavas yhden asiakasvastaavan kaua. Asiakkainamme ovat Suomen merkiävämmät konerakentajat sekä mm. rakennus- ja energia-alan toimijoita. Palvelemme haluamastasi yksiköstämme kaikkien yksiköidemme voimin: Keuruu, Haapamäki, Helsinki, Jyväskylä, Kaarina, Kauhava, Lah, Oulu, Tampere, Tornio, Vaasa ja Vieremä. Käytämme ISO 9001 ja ISO standardeja toimintamme laadun ylläpitämiseen ja kehiämiseen. Konetehdas K&K Oy on jo vuodesta 1946 lähen palvellut asiakkaitaan monipuolisella koneistusosaamisella. Tänään perheyrityksessä toimii jo kolmas sukupolvi Karaslahden perheestä. Toiminnan ymen muodostavat yksiäiskappaleiden ja piensarjojen valmistus. Kone- ja laitekantamme on mitoiteu kappaleille aina kahteen metriin saakka. Sorvaus- ja jyrsintäpalvelumme täydentävät tasoja pyörö- hiomakoneet. Uutena aluevaltauksena olemme liiäneet myös lankasahauksen palveluvalikoimaamme. Yrityksemme toiminta-ajatuksena on tuoaa keskiraskaalle ja raskaalle teollisuudelle pitkällejalosteuja konepajatuoeita aina kokoonpantuihin osakokonaisuuksiin as.

13 Laserle Oy Valuraudane Helsinki p f sähköpos: 13 Valmiit osat he käyöön Valmiita osia valmistamme ruostumaomasta ja haponkestävästä teräksestä. Työhön sisältyy yleensä laserleikkausta, särmäystä, kierteitystä, hitsausta ja kokoonpanoa. 3D-leikkaus isoille osille Isolla 3D-laserkoneella leikkaamme suuria työkappaleita. Tavallisia töitä 3D-koneella ovat puristeujen levyjen muotoonleikkaus sekä putkien eä sähkökaappien aukotukset. Laserhitsaus uudet mahdollisuudet Laserhitsaamme pyörökappaleita ja lieitä kappaleita 2D- ja 3D-laserkoneillamme. Osallistumme asiakkaiden Meconet Oy Honkanummene VANTAA p t sähköpos: Meconet Oy on johtava kierrejousien, meisteyjen ja syvävedeyjen tuoeiden valmistaja. Tuoeemme ovat tarkkoja ja laadukkaita metallikomponeneja sekä vaavia kokoonpantuja osakokonaisuuksia. Tehtaamme sijaitsevat Vantaalla, Äänekoskella, Pihputaalla ja Tallinnassa. Meconet tarjoaa ylivoimaisen palveluketjun prototyypistä tehokkaaseen volyymituotantoon. Nopea reagoin Metsi Oy PL13 (Kaarie 7), Oi p , f sähköpos: Osateos Oy Honkanummene VANTAA Puhelin Telefax Sähköpos: työkappaleiden kehitystyöhön tuomalla mukaan kokemustamme laserhitsauksesta. Vesileikkaus monille aineille Vesileikkaus on monipuolinen menetelmä monenlaisten aineiden leikkaukseen. Tavallisten terästen ja alumiinien lisäksi leikkaamme usein vesileikkurilla esim. taania, molybdeenia, hopeaa, lyijyä, keramiikkaa, lasia, eri muoveja, puuta jne. Osaava henkilökunta ja hyvät ohjelmistot Kokeneen henkilökuntamme ja monipuolisten ohjelmistojemme avulla pystymme ratkaisemaan asiakkaiden vaaviakin leikkaustehtäviä. Metsi Oy on 1968 perusteu konepaja, joka valmistaa erikoiskoneita, laieita ja komponeneja koneenrakennusteollisuudelle. Lisäksi suunnielemme ja valmistamme materiaalinkäsielylaieita ja järjestelmiä graafiselle teollisuudelle. Toiminta-ajatuksemme on tarjota kokonaisvaltaista konepajaosaamista kustannustehokkaas perustuen syvään ja pitkäjännieiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Laatu ja toimitustäsmällisyys ovat toimintamme peruspilaasiakkaiden tarpeisiin kuuluu asiakaskumppanuuteemme. Maailman johtavat yritykset sähkötuoteteollisuudesta, etoliikenneja elektroniikkateollisuudesta, rakennustuoteteollisuudesta, terveystuoteteollisuudesta ja kulkuvälineteollisuudesta ovat valinneet Meconen sopimuskumppanikseen. Meconet on luoteava kumppani vaavalle asiakkaalle. reita. Tästä vakuutena on Inspecta Serfioin Oy:n myöntämä Green Card Quality - laatutodistus joka on ollut voimassa vuodesta 2007 lähen. Ydinosaamisalueitamme ovat erikoiskone- ja laitevalmistus, graafisen teollisuuden materiaalinkäsielylaieiden ja järjestelmien toimitukset avaimet käteen periaaeella sekä turvallisuuskomponenen, esim. erityyppisten jarrujen valmistus. Suunnielussa käytämme Autocad-ohjelmistoa 2Dsuunnieluun ja Inventor-ohjelmistoa 3D-suunnieluun. Jäsenyritykset Osateos on vuodesta 1945 as toiminut keskiraskas lauskonepaja. Tuotantomme ydinosaamisalue on keskiraskaiden, hitsaujen ja koneisteujen rakenteiden sekä valuosien koneistus ja kokoonpano. Strategiassamme olemme määritelleet sen mitä teemme itse ja mitä ostamme verkostomme yhteistyökumppaniltamme. Vuonna 1989 valmistuneessa konejapakiinteistössämme on 2300 neliötä nykyaikaista toimilaa. Toimintamme perusta on vahva osaaminen ja nykyaikainen kone- kanta yhdisteynä toimivaan laadunhallintajärjestelmään. Toiminnanohjauksemme on joustavaa ja asiakaslähtöistä. Jäsenyytemme S.E.C. -yhteistyöverkostossa ja muut yhteistyökumppanimme mahdollistavat laajojenkin toimitusten toteuamisen. Laadunhallintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2000 -standardiin. Inspecta Serfioin Oy on myöntänyt Osateos Oy:lle Green Card -laatutodistuksen.

14 Jäsenyritykset 14 Promeco Group PL 116 (Meälänkatu 91), Kankaanpää p , f Sähköpososoite: Maailmanluokan ratkaisutoimiaja Promeco Group on Eurooppalainen ratkaisutoimiaja, jonka erityisosaamiseen kuuluu mekaniikkavalmistus, sähkö- ja automaaojärjestelmät sekä kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset. Edistämme asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla kokonaisvaltaisia ratkaisuja heidän omilla toimialoillaan. Liiketoiminta-alueemme ovat; transportaon, energy & power ja industrial machinery. Asiakkaamme ovat omien alojensa johtavia maailmanluokan laitevalmistajia, jotka arvostavat palvelumme laatua sekä kustannustehokkuua. Sarjalaite Oy Sälinkääne 1043, Sälinkää p , f sähköpos: Promeco Group on luoteava kumppani tuoeen koko elinkaaren ajan. Palvelumme kaavat tuotannon eri vaiheet tuotekehityksestä suunnieluun, valmistuksesta testaukseen, aina asennus- ja huoltopalveluihin as. Kehitämme jatkuvas yrityksemme toimintatapoja palvellaksemme asiakkaitamme enstäkin tehokkaammin. Promeco Groupin sitoutuneisuus, innovaivisuus sekä nkimätön laatu takaavat yrityksemme asiakkaille todellisen kilpailuedun kansainvälisillä markkinoilla. Tällä hetkellä Promecon yhdeksässä eri operaivisessa yksikössä työskentelee noin 400 ammalaista, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään saavuaaksemme vankan jalansijan Euroopan markkinoilla. SopValm Oy Mec-Soluons Air-Soluons Kölkynvuorene 2, Viitasaari p , f sähköpos: Sopvalm Oy:llä on 30 vuoden kokemus teollisuuden ohutlevymekaniikan sopimusvalmistuksesta. Toiminta laajeni vuonna 2008 voimalaitosteollisuuden järjestelmien ja IVkojeistojen toimiajaksi sekä vuonna 2009 laserleikaavien ohutlevyosien toimiajaksi. Tämän päivän toiminnan tukijalkoja ovat teollisuuden sopimusvalmistus ja ilmanvaihtoalan tuoeet. Sopimusvalmistuspalvelumme käsiää asiakkaiden tarpeiden mukaises ohutlevytuoeiden suunnielun ja valmistuksen. Tarjoamme asiakkaillemme leikaujen levyosien lisäksi täysin valmiiksi kokoonpantuja ja pinnoitettuja mekaniikkakokonaisuuksia. Tyypillisiä tuoeita ovat ohutlevykotelot, virtakiskot ja mekaniikkakokoonpanot. Ilmanvaihtosektorin tuoeista valmistamme esim. erilaisia sulku- ja säätöpeltejä, lumisuojasäleitä ja ulospuhallushajomia. Asiakaskuntamme muodostavat sähkölaite-, Vuonna 1947 perusteu Sarjalaite Oy (Sälinkään konepaja) on Etelä-Suomessa logisses keskeisellä paikalla Mäntsälän Sälinkäällä toimiva konepajayritys. Yrityksen 4300m2:n teollisuustoimilat ja konekanta soveltuvat sekä yksiäis- eä sarjatuotantoon. Toimilojen lisäksi 5,4 ha:n ton tarjoaa tarviaessa runsaas lisämahdollisuuksia varastoinnille. Tilaustyönä teemme mm. putket sekä palkit ja niiden erilaiset osakokonaisuudet, hitsaukset, levytyöt, puristustyöt, kokoonpanotyöt, pintakäsielytyöt, koneistukset ja asennukset. Tarjoamme korkealaatuisia tuoeita ja yritysrakenteemme mahdollistaa erinomaises asiakaskohtaisen joustavuuden. Kehitämme jatkuvas yritystä ja tuotantoteknologiaa vastaamaan yhä paremmin kumppaneidemme tarpeita. Ammataitoinen ja yriäjähenkinen henkilökuntamme takaavat tuotannon tehokkuuden ja toimitusaikojen täsmällisyyden. Laatu, nopeus ja toimitusvarmuus saavat toistuvas kiitosta yhteistyökumppaneiltamme. Asiakassuhteemme tunneujen suomalaisten kauppaketjujen ja teollisuusyritysten kanssa ovat vuosikymmenien pituisia. Sopimusvalmistuksen lisäksi teemme rakennusteollisuudessa erinomaisen maineen saavuaneita ESKO- ja LVI-tuoeita. Toiminnassamme noudatamme ISO 9001:2000 laatustandardia ja ISO ympäristöstandardia. elektroniikka-, ajoneuvo-, kaluste-, rakennus-ja konepajateollisuuden yritykset sekä ilmastoinurakoina ja -laitevalmistusta harjoiavat yritykset ja tukkuliikkeet. Modernit levytyökeskus-, laserleikkaus-, särmäys- ja purisnkonekantamme mahdollistaa hyvin monipuolisen eri ohutlevyjen materiaalien leikkauksen ja muovauksen. Voimme tarjota sopivan valmistusvaihtoehdon tuoeen eri elinkaaren vaiheisiin ja volyymitarpeisiin. Suunnieluja tuotantoketjumme sisältää myös monipuoliset 3D CADja CAM-järjestelmät. Koneisteavissa osissa ja tuoeiden pintakäsielyissä hyödynnämme yhteistyöverkostoamme. Suosimme raonaalisia, kehiyneitä ja kustannustehokkaita valmistusmenetelmiä. Osallistumme mielellämme asiakkaidemme kanssa kustannusjahin jo projeken suunnieluvaiheessa, joa asiakkaamme menestyisivät omassa liiketoiminnassaan. S.E.C:n asiakasleh 2011 Päätoimiaja: Puheenjohtaja Tomi Parmasuo Taio ja ulkoasu: Susanna Koskinen / S.E.C Kuvat: Katri Mäenpää, sekä jäsenyritysten kuvapankit Tekst: Katri Mäenpää, sekä jäsenyritykset Painosmäärä: 1500 kpl Liity S.E.C:n jäseneksi! Tiedustelut: SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUSTER S.E.C RY Yhdistyksen sihteeri Susanna Koskinen Karpaaenkuja 17 B, Vantaa p , f

15 15 Osaamisalueet

16 Subcontracng Excellence Cluster S.E.C ry M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O S.E.C on 19 metallialalla toimivan huippuyrityksen yhteistyöverkosto. S.E.C tarjoaa opmaaliset alihankintaratkaisut pienistä osatoimituksista suuriin kokonaisuuksiin. S.E.C-yritykset panostavat laatuun ja haluavat pysyä kehityksen kärjessä. S.E.C:n toiminta perustuu jäsenyritysten keskinäiselle yhteistoiminnalle. Jokaisella S.E.C-yrityksellä on liiketoimintaa keskimäärin viiden muun S.E.C -yrityksen kanssa. S.E.C:n piirissä on syntynyt myös uusia yrityksiä ja yritysryhmiä. Kuhunkin projekin ja toimeksiantoon kootaan siihenparhaiten soveltuva ryhmä yrityksiä. Päävastuun kantaa aina yksi yritys, joka hoitaa projekn hallinnoinnin sekä yhteydet asiakkaaseen ja muihin mukana oleviin yrityksiin. S.E.C yhdistyksenä luo puieet yritysten keskinäisen tuntemisen ja yhteistyön lisäämiselle sekä yhteiselle kehitystyölle. S.E.C järjestää jäsentapaamisia, joissa muun muassa vaihdetaan etoja ja kokemuksia sekä suunnitellaan yhteisiä hankkeita. Lisäksi S.E.C järjestää jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä koulutuslaisuuksia ja teemapäiviä. Luoamus ja avoimuus ovat S.E.C:n keskeisiä arvoja ja sen kaiken toiminnan perusta. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUSTER S.E.C RY Karpaaenkuja 17 B, Vantaa p , f VARSINAISET JÄSENYRITYKSET TYTÄRYRITYS Bodycote Lämpökäsiely Oy CM Tools Oy Entop Oy FSP Finnish Steel Painng Oy Hakaniemen Metalli Oy Harald Pihl Ab Hellmanin Konepaja Oy Hentec Oy HT Laser Oy Janavalo Oy Konetehdas K & K Oy Laserle Oy Meconet Oy Metsi Oy Osateos Oy Promeco Group Oy Sarjalaite Oy SopValm Oy Elekmerk Oy

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Steel House in the North. Teräksen taitaja pohjoisessa.

Steel House in the North. Teräksen taitaja pohjoisessa. Steel House in the North Teräksen taitaja pohjoisessa. 1998 Teräksen taitaja pohjoisessa. Nokian tutkimuskeskus Helsingin Ruoholahdessa - lasipinta-ala 8000 m 2 - teräspaino 160 tonnia - HST-teräksen osuus

Lisätiedot

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. FI BE GROUP YHDESSÄ ENEMMÄN ETUJA ASIAKKAALLE BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta,

Lisätiedot

Olemme palvelleet asiakkaitamme osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina jo vuodesta 1976.

Olemme palvelleet asiakkaitamme osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina jo vuodesta 1976. KETTERÄ JA TINKIMÄTÖN KUMPPANI Terässaari Oy on sertifioitu alihankintakonepaja, joka tuottaa koneita ja laitteita monipuolisesti teollisuuden eri tarpeisiin. Valmistamme korkealaatuisia osia, osakokonaisuuksia

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys

Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys Laserkeskus Oy Vuonna 2003 Laitilaan perustettu Laserkeskus Oy on erikoistunut metalliteollisuudessa toimivien tuotannollisten yritysten esikäsittelypalveluiden

Lisätiedot

Oy Pameto Ab Kokonaislaatua asiakkaan ehdoilla

Oy Pameto Ab Kokonaislaatua asiakkaan ehdoilla Oy Pameto Ab Kokonaislaatua asiakkaan ehdoilla Ammattitaitoista palvelua ja valmistusta jo vuodesta 1952 Oy Pameto Ab on suomalainen kiinnitystarvikkeisiin erikoistunut perheyritys, joka on saavuttanut

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Direktlaminat tarjoaa laminaattisten komponenttien huippuosaamista.

Direktlaminat tarjoaa laminaattisten komponenttien huippuosaamista. ME TOTEUTAMME IDEAT Direktlaminat tarjoaa laminaattisten komponenttien huippuosaamista. F900 SUORAT VAI PYÖREÄT KULMAT? Joustavuus ja erikoistuminen takaa tyytyväisiä asiakkaita Kuten nimestämme voi päätellä,

Lisätiedot

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic. Yhteistyö kanssamme avain menestykseen Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.fi 15,5 milj. asukasta Olemme osa pörssiyhtiötä AS Harju Elekter Group,

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Maailma pienenee ja vauhti kovenee, pysymmekö mukana?

Maailma pienenee ja vauhti kovenee, pysymmekö mukana? Maailma pienenee ja vauhti kovenee, pysymmekö mukana? Lomat on pidetty, toivon mukaan kaikilla hyvissä merkeissä. Ilmat sekä talvella että kesällä ovat olleet kuten ennen vanhaan, hyvinä aikoina. Kenties

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille EKOTALO YHTEISTYÖ Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille Ekotalo projekc näkyvyys Ekotalo projek, hakee menetelmiä ja ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa rakennetaan ja eletään ekologisemmin ProjekClle haetaan

Lisätiedot

Automa'on City Ulvila Robo%rannikolla

Automa'on City Ulvila Robo%rannikolla Automa'on City Ulvila Robo%rannikolla Ulvila Ulvilan kaupunki on peruste3u 7.2.1365 ja se on Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki he8 Turun ja Porvoon jälkeen. Ulvila oli Ruotsin pohjoisin kaupunki ja tärkeä

Lisätiedot

KOVAN TYÖN KONKARIT PALVELUKSESSASI.

KOVAN TYÖN KONKARIT PALVELUKSESSASI. KOVAN TYÖN KONKARIT PALVELUKSESSASI. PALVELUT KOVAA TYÖTÄ. Rautaista ammattitaitoa yrityksesi hyväksi. Tarjoamme yrityksellesi koneistettuja komponentteja, takeita, hydrauliikkaputkia sekä levyleikkeitä.

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu Sales Director, Scandinavia & Germany kimmo.ruottu@pemamek.com www.pemamek.com 16.9.2014 Pemamek Oy Johtava yritys hitsausautomaatioratkaisuissa,

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

HAASTATTELUT OSUUSKUNNAN PERUSTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ JA MAHDOLLISUUKSISTA

HAASTATTELUT OSUUSKUNNAN PERUSTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ JA MAHDOLLISUUKSISTA HAASTATTELUT OSUUSKUNNAN PERUSTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ JA MAHDOLLISUUKSISTA Osuuskunnan mahdollisten asiakkaiden haastattelut (N=10) Haastateltavat pienistä (7 hlöä, liikevaihto 1,3 M) metallialan yrityksistä

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla

Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla 22.04.2015 Petri Koskinen Director of Product Management and Sales ADA Drive Oy Petri.koskinen@adadrive.fi +358 40 500 6314 ADA Drive Oy - yritys ADA Drive Oy on peruste-u

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA

TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA Laserintarkkaa ohutlevytuotantoa Trumatic-levytyökeskus särmäyspuristimineen on Corrotech Oy:n ohutlevytuotannon perusta. Monipuolisella ja tehokkaalla laserilla sekä pistintyökaluilla

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Akselikytkimet. Levyjarrut. Nestekytkimet. Kenkäjarrut. Irrotuskytkimet. Kitkamateriaalit. Nivelet ja nivelakselit. Rumpujarrut.

Akselikytkimet. Levyjarrut. Nestekytkimet. Kenkäjarrut. Irrotuskytkimet. Kitkamateriaalit. Nivelet ja nivelakselit. Rumpujarrut. Kytkinvalikoimaamme sisältyy joustavia ja vääntöjäykkiä akselikytkimiä, pneumaattisia, hydraulisia, sähköisiä ja mekaanisia irrotuskytkimiä, nestekytkimiä, keskipakoiskytkimiä sekä laaja valikoima ylikuormituskytkimiä.

Lisätiedot

Jalat maassa, tavoitteet korkealla. MSK Group Oy

Jalat maassa, tavoitteet korkealla. MSK Group Oy Jalat maassa, tavoitteet korkealla MSK Group Oy 6.9.2016 Sisältö 01 MSK Groupin historia 02 MSK Group korkean teknologian perheyhtiö 03 MSK lukuina 04 Tytäryhtiöt 1. Sukupolvi - perustaja "Ville Isosaari

Lisätiedot

MFG Components Oy - Yleisesitys 17.1 / / TAJ. MFG Components Oy Pajatie 1, Tohmajärvi I

MFG Components Oy - Yleisesitys 17.1 / / TAJ. MFG Components Oy Pajatie 1, Tohmajärvi I MFG Components Oy - Yleisesitys 17.1 / 21.3.2017 / TAJ MFG Components Oy Pajatie 1, 82600 Tohmajärvi I mfgcomponents@mfg.fi www.mfg.fi MFG Components Oy, numeroita Tohmajärvi Toiminnan aloitus 1975 Esmac

Lisätiedot

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000 S O L U T I O N S MODUULIRAKENNUKSIEN TOTEUTTAJA Hellman s Production Solutions on erikoistunut modulaariseen rakentamiseen. Moduulirakentamisessa yrityksemme panostaa kestäviin materiaaleihin ja projektikohtaiseen

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Elkome Installaatiot Oy on erikoistunut sähköistykseen ja automaatioon. Suunnittelemme ja valmistamme sähkökeskuksia sekä erilaisia erikoiskeskuksia teollisuuden

Lisätiedot

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Johtaja Robert Blumberg 1. Autoteollisuus ja markkinat 2. Valmet Automotive muuttuvassa ympäristössä

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

MFG Components Oy - Yleisesitys Versio 16.2 / / TAJ. MFG Components Oy Pajatie 1, Tohmajärvi I

MFG Components Oy - Yleisesitys Versio 16.2 / / TAJ. MFG Components Oy Pajatie 1, Tohmajärvi I MFG Components Oy - Yleisesitys Versio 16.2 / 22.6.2016 / TAJ MFG Components Oy Pajatie 1, 82600 Tohmajärvi I mfgcomponents@mfg.fi www.mfg.fi MFG Components Oy, numeroita Tohmajärvi Toiminnan aloitus 1975

Lisätiedot

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen?

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Cimcorpin kanssa voit kasvaa, oppia ja valloittaa maailmaa kasvuyrityksen mukana. Mukavien työkavereiden ja yhteishengen ansioista työtä tehdään isolla sydämellä ja

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa

Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa Heikki Lah)nen Logis)ikkamessut, Tampere, 12.10.2011 Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 Etelä- Suomen logis)ikkakeskusten

Lisätiedot

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja www.ruukki.fi 1 Laserhitsauksen monipuoliset mahdollisuudet Ruukin laserhitsausprosessin avulla voidaan tuottaa ohuita ja erittäin leveitä levyjä,

Lisätiedot

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Kaukomarkkinat Oy JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Maailman markkinoiden osaaja Kaukomarkkinat toimii kaikilla toimialoillaan Suomessa. Erikoistunutta toimintaa myös Puolassa,

Lisätiedot

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT PÄÄSIVU YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT Osaamisen taustalla liki 100 vuoden kokemus 1914 Viipurissa Donuard Kuschakoff perusti Karjalan Lumppu- ja Romuliikkeen 1948 Pariisin rauhansopimus:

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

Tailor-made Transportation Solutions FIN

Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions Tyllis Oy Ab on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan räätälöityjä rakenneratkaisuja kuljetusalalle. Yritys suunnittelee

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Alphaform yritysesittely. Alphaform RPI Oy

Alphaform yritysesittely. Alphaform RPI Oy Alphaform yritysesittely Alphaform RPI Oy Alphaform konserni Perustettu 1995 250 henkilöä ja >25 Meur liikevaihto Saksan pörssissä ATF Tuotantoa Saksassa, Suomessa ja Englannissa Pikamallit, protosarjat

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea OTA YHTEYTTÄ YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Myynnissä Kauppakodassa Myyntikohde: Liiketoiminta + 3 tasokasta liikehuoneistoa Kuvaus:

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Takeiden ja kiinnitystarvikkeiden erikoisosaaja KUNNOSSAPITO JA PROSESSITEOLLISUUS KONEENRAKENNUS KAIVANNAISTEOLLISUUS JA JALOSTAMOT OFFSHORE

Takeiden ja kiinnitystarvikkeiden erikoisosaaja KUNNOSSAPITO JA PROSESSITEOLLISUUS KONEENRAKENNUS KAIVANNAISTEOLLISUUS JA JALOSTAMOT OFFSHORE Takeiden ja kiinnitystarvikkeiden erikoisosaaja KUNNOSSAPITO JA PROSESSITEOLLISUUS KONEENRAKENNUS KAIVANNAISTEOLLISUUS JA JALOSTAMOT OFFSHORE Memar lujuus, laatu ja luotettavuus Kunnossapito ja prosessiteollisuus

Lisätiedot

Keskitymme aina asiakkaaseen

Keskitymme aina asiakkaaseen johdanto Keskitymme aina asiakkaaseen lsab toimittaa työkaluja koko metalliteollisuudelle. Tarjoamme laadukkaita työkaluratkaisuja ja terähuoltopalvelua. Asiakas on aina toimintamme keskipisteessä. Vahvuutemme

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5.

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5. 1 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten Osaavat Metallikourat 15.5.2014 Alusta pitäen www.alu.fi Mäkelä Alu Oy Alumiiniprofiilien valmistus

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson

Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson Esityksen sisältö Henkilöesittely Yritysesittely Esimerkkejä Turun tehtaalta Prosessit Lean Automaatio Vesa Ohlsson Turun yksikön päällikkö 36 v., DI

Lisätiedot

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT TAMMERMATIC -PALVELUT loistavaa puhtautta Käytössäsi ovat pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetyt tuotteet, jotka soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön kaikissa autonpesukoneissa ja vedenkierrätysjärjestelmissä.

Lisätiedot

Akselikytkimet. Nestekytkimet. Irrotuskytkimet. Nivelet ja nivelakselit. Ylikuormituskytkimet Keskipakoiskytkimet Vapaakytkimet

Akselikytkimet. Nestekytkimet. Irrotuskytkimet. Nivelet ja nivelakselit. Ylikuormituskytkimet Keskipakoiskytkimet Vapaakytkimet Kytkinvalikoimaamme sisältyy joustavia ja vääntöjäykkiä akselikytkimiä, pneumaattisia, hydraulisia, sähköisiä ja mekaanisia irrotuskytkimiä, nestekytkimiä, keskipakoiskytkimiä sekä laaja valikoima ylikuormituskytkimiä.

Lisätiedot

FOKUKSENA OPTRONIIKKA. Mitä silmä ei näe, siihen tarvitaan optroniikkaa

FOKUKSENA OPTRONIIKKA. Mitä silmä ei näe, siihen tarvitaan optroniikkaa FOKUKSENA OPTRONIIKKA Mitä silmä ei näe, siihen tarvitaan optroniikkaa T U O T E K E H I T Y S, V A L M I S T U S J A K O K O O N P A N O Millog Optroniikalla on 70-vuotiset perinteet ja osaaminen optisten

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you SISÄLLYS TIETOA STENQVISTISTÄ sivu 04 LAATU sivu 06 YMPÄRISTÖ sivu 08 TUOTANTO sivu 10 TUOTTEET VÄHITTÄISKAUPALLE sivu 12 TUOTTEET TEOLLISUUDELLE sivu 13 MITÄ STENQVIST

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

LASERBOY LASER- OSAAMISTA VUODESTA 1989

LASERBOY LASER- OSAAMISTA VUODESTA 1989 LASER- OSAAMISTA VUODESTA 1989 VESLATEC MONIPUOLINEN LASEROSAAJA Laserleikkaus Laserhitsaus Laserporaus Lasermikrotyöstö Lasermerkintä Särmäys Rummutus LASEROSAAMISTA VUODESTA 1989 Nyt jos koskaan kannattaa

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen Agora Center Jyväskylän yliopisto

palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen Agora Center Jyväskylän yliopisto palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen katriina.lah*nen@jyu.fi Agora Center Jyväskylän yliopisto 30.11.2011 elementti I muutosten hahmottamista Palvelumuotoilija toimii

Lisätiedot

MACHINERY on laadunvarmistaja

MACHINERY on laadunvarmistaja MACHINERY on laadunvarmistaja Mitä tapahtuu huomenna? entä jos omaisuudelle tapahtuu jotain? entä jos kalustolle tapahtuu jotain? entä jos sinulle tapahtuu jotain? MACHINERY ennakoi, ennaltaehkäisee ja

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO. CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ

YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO. CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ TEOLLISUUSNOSTURIT YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO TYÖPISTENOSTURIT CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ Konecranes CLX-ketjunostin UUDISTA

Lisätiedot