M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O"

Transkriptio

1 M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

2 Taantuma takana - kuinka varautua seuraavaan? Vaalit on käyty, ja vasta valiu eduskunta on palannut hyvin ansaitulta kesälomaltaan. Jo vaalien aikana meitä on muistuteu siitä, eä taantumasta selviyään ei ehkä olekaan syytä huokaista helpotuksesta. Euroopan ylivelkaantuneet maat aiheuavat pään vaivaa niin poliikoille kuin yksiäisille yrityksille. Tällä hetkellä otsikon väite, taantuma takana, pitänee paikkansa monille meille, mua tosiasia on, eä joillain toimialoilla lanne on vielä hankala. Niihinkin, joiden lauskanta on kasvanut jopa huippuvuoden 2008 tasolle, on taantuma jäänyt jälkensä. Toimitusajat ovat lyhentyneet, toimituserät ovat pienentyneet ja koko toimitusketjun varastot on ajeu alas. Näin materiaalin sekä komponenen saatavuus on vaikeutunut. Kustannussäästöt ja pääoman vapauaminen varastosta ovat lisänneet merkitystään. Ehkä tämä taantuma kuitenkin on opeanut meille toimia, joiden avulla olemme jatkossa enstä kilpailukykyisempiä, pystymme toimimaan joustavas ja yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Yhteistyö kaikilla tasoilla onkin usein se täysin ilmainen voimavara, jonka avulla yritykset menestyvät. Vaikeina aikoina tai uusien haasteiden edessä yhteistyön merkitys voi olla ratkaiseva onnistumisen kannalta. S.E.C:n jäsenyritykset selviytyivät taantumasta ilman suurempia kolhuja. Katse on käänney eteenpäin ja yhdessä olemme suuntamassa uusille markkinoille. S.E.C ja sen viisi jäsenyritystä osallistuivat osastolla Technical Fair/Blech Russia -messuille. Kokemus loi meihin uskoa mahdollisuuksistamme suuressa naapurissamme ja messuilla tullaan varmas jatkossakin näkemään suomalaista huippuosaamista. Suomalainen osaaminen ja länsimainen toimintatapa ovat suuressa arvossa Venäjällä. Menestyminen suurella markkinalla edellyää kovaa ja pitkäjänteistä työntekoa, mua siinähän me suomalaiset olemme hyviä. Nyt haluan kuitenkin toivoaa kaikki tervetulleiksi Alihankinta messuille Tampereelle! Tomi Parmasuo Myynjohtaja, Meconet Oy Puheenjohtaja Subcontracng Excellence Cluster S.E.C ry

3 3 S.E.C:N UUSIN JÄSEN CM Tools Oy Verkostoveturi Metso panostaa toimitusverkoston kehiämiseen Vasta valmistunut Metson teollisuusvenilitehdas Vantaan Hakkilassa pyörii jo täydellä teholla. Koska uusi tehdas kasva Metson Helsingin tehtaan tuotantokapasiteea kolmanneksella, pitää alihankkijaverkostonkin vastata kapasiteen nousuun. Metso Automaaon Flow Control -liiketoimintalinja on ollut laman jälkeen vahvassa kasvussa. Uusi venilitehdas Vantaalla pystyy vastaamaan markkinoiden kasvavaan vaateeseen, mua toimiajilla on esiintynyt kapasitee- ja toimitusongelmia. Tästä syystä Metso haluaa kehiää hankintaa siten, eä siinä siirrytään yhä enemmän verkostotyyppiseen toimintamalliin. Metson toimiajien määrä tulee vähenemään siten, eä osasta toimiajista tulee kokonaistoimiajia, jotka ottavat toimituksista laajemman vastuun. Kokonaistoimiajat valvovat omia verkostotoimiajiaan ja me operoimme pääasiassa vain ensimmäisen tason toimiajan kanssa, seliää kategoriapäällikkö Kari Menen. Venilitehtaalle hankitaan valoksia, taoksia, koneistusta, pinnoitusta ja erityyppisiä komponeneja. Valoksissa verkostotyyppinen ajaelu on viety jo aika pitkälle loppuun. Valimo oaa vastuun ja toimiaa Metsolle valmiiksi koneistetun ja laatutarkastetun kappaleen. Sama kehitys tulee jatkumaan muissakin tuoeissa. Parhaat toimiajat valitaan kokonaistoimiajiksi. Tärkeimpänä miarina pidämme toimituskykyä, joka pitää sisällään toimitusvarmuuden (luoteavuuden) ja sen, eä tuoeilla on oltava lyhyt, kilpailukykyinen toimitusaika. Toisena miarina on laatu, sillä hankkimamme kappaleet menevät suoraan kokoonpanoon, emme tarkasta niitä enää itse. Kolmantena miarina käytämme kustannustehokkuutta, eli toimiajan on oltava myös kilpailukykyinen toimija, Menen lueelee. Kari Mesen taustalla avautuu uusi neliömetrin venilitehdas. Osaamis ja kapasiteepulaa verkoston johtamisessa ja laadun varmistamisessa. Suomen tehtaan lisäksi teollisuusvenilejä valmistetaan myös Kiinassa Shanghaissa. Kahdella tehtaalla on keskenään erilainen fokus. Kiinassa keskitytään enemmän volyymituoeiden valmistukseen, Helsingin tehtaan fokus on puolestaan erikoisvenilit, kuten erikoisesta materiaalista tehdyt ja isot venilit, vaikeat kohteet ja applikaaot. Tästä syystä Helsingin tehdas onkin ollut venilien tuotekehityksen sydän. Metsolla on käytössään globaali hankintaverkosto, jonka kilpalukykyä seurataan ja kehitetään jatkuvas. Euroopassa ja Suomessa sijaitsevan verkoston ensisijainen tehtävä on palvella hyvin Helsingin tehdasta, Kari Menen toteaa. Hankinnassa verkostotyyppiseen toimintamalliin siirtyminen on haastavaa. Kari Mesen mukaan ongelmia on ollut erityises siinä, eä kokonaistoimiajien taito ja resurssit johtaa toimitusverkostoa ei ole kohdallaan. Selvä puute on ollut toimiajien kapasiteessa suoriaa laadun varmistamista ja pitää sovitut toimitusajat. Jatkossa tulemmekin korostamaan sitä, eä toimiajilla on osaamista ja resursseja johtaa toimitusverkostoa. Tällä hetkellä toimitusajat ovat liian pitkiä, eivätkä toimitusvarmuudet ole hyvällä tasolla. Tasaveroinen kumppani verkostossa Koska Helsingin venilitehtaan kapasitee lisääntyi uuden tehtaan myötä roimas, on Metso Automaaolle tärkeää saada toimitusverkostokin vastaamaan kasvavaan kysyntään. Uuden tehtaan myötä pystymme itse toimimaan tehokkaammin ja siten saamaan enemmän venilejä ulos. Koska hankintaverkostossa toimitusajat venyvät, joudumme mekin antamaan asiakkaillemme liian pitkiä toimitusaikoja. Se vaikeuaa myynä ja rajoiaa yrityksen kasvua. Tästä syystä Metso on valmis laiamaan resursseja toimitusverkoston kehiämiseen. Olemme jatkuvas valmiita toimiajien kanssa yhteisiin kehitysprojekteihin, koska meille on tärkeää tukea verkostoa, joka meillä jo on. Panostamme kumppanuusperusteisiin toimiajasuhteisiin, joa luoamus ja pitkäaikaisella yhteistyöllä saavuteavat edut saadaan toteuteua. Toimiajilta vaaditaan jatkuvaa kehiämistä ja sitoutumista toimimaan tasaveroisena ja kilpailukykyisenä kumppanina Metson verkostossa. Vain siten pystymme luoteavas palvelemaan asiakkaitamme, kategoriapäällikkö Kari Menen luonnehi lopuksi. TEKSTI JA KUVAT: Katri Mäenpää

4 4 NÄKÖKULMA Laatuelle lähteminen on tärkeää, sillä pysyminen yhä tärkeämpää: maali liikkuu koko ajan eteenpäin Mitä kerrot asiakkaallesi laadusta? Jos yrityksesi laatuasiat ovat kunnossa, osaatko kertoa niistä asiakkaillesi? Kaupat voivat mennä sivu suun, jos puhut vain tuoeen laadusta kun pitäisi kertoa toiminnan laadusta. Perinteises myyjä keskiyy tuoeensa ja palvelunsa esielemiseen. Hyvä myyjä luo uusia tarpeita ja pyrkii ohjaamaan asiakkaan ostotoumuksia. Laatuun liiyvissä kysymyksissä myyjät jatkavat tuote-esielyään kertomalla ylivertaisista tuoteominaisuuksista tai palvelun yksityiskohdista. He esiävät todisteita ja tarinoita väieidensä tueksi. Hyväkään myyjä ei usein osaa kertoa mistä toimituskyky muodostuu ja mihin osaaminen perustuu. Vielä harvemmin hän osaa kertoa, mitä esimerkiksi toiminnan laadusta saatu serfikaa merkitsee. Valveutunut ostaja ei silloin saa käsitystä yrityksen laaduntuottokyvystä. Asiakaslähtöiselle laatuelle kannaaa lähteä SEC ry:n jäsenyritykset kysyivät vuonna 2005 päähankkijoiltaan, miten he voisivat palvella näitä paremmin. Päähankkijat sopivat silloin yhteisestä Green Card arvioinmallista, jonka avulla edetään mitä luoteavalta ja kyvykkäältä laatutoimittajalta edellytetään. Toistakymmentä SEC ry:n jäsenyritystä onkin tehnyt pitkäjänteistä laatutyötä, joa toimitusvarmuus, laaduntuookyky ja kustannustehokkuus olisivat vaadiua tasoa. Päähankkijat ovat tuloksiin tyytyväisiä. Laatuelle lähteminen on tärkeää, sillä pysyminen yhä tärkeämpää: maali liikkuu koko ajan eteenpäin. Koko toimitusketjun laaduntuookyky mitataan kansainvälisillä markkinoilla. ja saavutuksista pitää oppia myös kertomaan Laatuun panostaneet yritykset toivovat, eä myös ostajat ymmärtäisivät tehdyn laatutyön merkityksen. Inspectaltakin on kysyy, miten laadun avulla voisi ohiaa hintamuurin, jota ostajat käyävät triviaalina keskustelunaiheena saavuaakseen lyhyen aikavälin tavoieitaan. Ostajien voidaan toki toivoa saavan laatukoulutusta, mua toimiajien on parasta oppia kertomaan vahvuuksistaan uudella tavalla. Inspecta ja Mercuri Internaonal, oman alansa markkinajohtajat, järjesvät ensimmäisen yhteisen koulutusohjelman kyvykkyyksien myynnistä syksyllä Koulutuksen tavoieena oli vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja harjaannuaa myyjiä kertomaan laaduntuookykyyn liiyvistä vahvuuksista. Esimerkiksi yksiäisen osan laatua tärkeämpää on, eä koko - laus toimitetaan miojen mukaan, ajoissa, joka kerta. Kurssilla havaiin, miten vaikeaa on kertoa toiminnan laadusta. Harjoitus tekee mestarin. Kaj von Weissenberg DI, Master of Quality - johtaa Inspectalla Green Card -liiketoimintaa Tule kurssille! Kyvykkyyksien myynnin ja vuorovaikutustaitojen kehitysohjelma on saanut erinomaista palautea ja siitä on tullut Mercurin ja Inspectan yhteinen vakiokurssi. Kolmen päivän koulutuksen voi lata myös yrityskohtaisena. Kurssilaisia valmennetaan tunnistamaan oman yrityksen kyvykkyyksiä, muuamaan ne esimerkkien kaua menestystarinoiksi ja asiakasreferensseiksi sekä kertomaan niistä asiakkaalle. Kouluajat kiteyävät kurssilaisten kanssa ensin, mitä kunkin toimitusvalmius ja laaduntuookyky asiakkaalle merkitsevät. Tämän jälkeen pohditaan tapoja selviää asiakkaiden muuuvia tarpeita tapoja väliää ne oman organisaaon käyöön edon hyödyntämistä ja viesn kiteyämistä siitä, miten oma yritys nostetaan muiden yläpuolelle miten asiakas kohdataan ja kuinka todistelusta päästäisiin tarveargumentoinin. S.E.C:n yritykset ovat alihankinnan laadun pioneerejä. Viisi ensimmäistä Green Card -serfikaaa on myönney yhdistyksen jäsenyrityksille. S.E.C on toiminut myös aloieentekijänä kyvykkyyksien myynkoulutuksen kehiämiseksi. Kuvassa S.E.C:n yrityksiä Lahden Toriklubilla. Lisäetoja: Kaj von Weissenberg Inspecta Oy Konsultoin Pasi Pyysiäinen Mercuri Internaonal Oy

5 5 S.E.C:N UUSIN JÄSEN CM Tools Oy 50 vuoden kokemus siiviää työvälineiden valmistusta Vaikka teollisuuden työvälineitä valmistava CM Tools Oy on perusteu vuonna 2003, omataan yrityksessä yli 50 vuoden kokemus alalta. Yritys on nimiäin lähtöisin Enston työvälineosastosta. TEKSTI JA KUVAT: Katri Mäenpää Täysin henkilöstönsä omistama CM Tools Oy valmistaa teollisuuden tarvitsemia työkaluja. Yrityksen tuoeisiin kuuluvat muovimuot, ohutlevytyökalut ja jonoleikkaimet. Meillä ei ole omia tuoeita, vaan valmistamme työvälineet asiakkaan tarpeiden pohjalta. Voimme tulla mukaan tuoeen jokaiseen elinkaaren vaiheeseen. Suunnielemme työvälineitä alusta alkaen 3D-ympäristössä tai voimme suunnitella ja toteuaa muutoksia jo olemassa olevaan työvälineeseen. Valmistamme työkalut ja testaamme ne omassa tespurismessamme. Myös huollot ja korjaukset kuuluvat palveluumme, lueelee yrityksen myynjohtaja Juha Markainen. Koska CM Tools pystyy toteuamaan työvälineet alusta loppuun saakka itse, on sen toimitusajat lyhyitä yksiäiskappaleissa tai pienissä sarjoissa. Pystymme toimiamaan tuoeita nopeammin, kun työtä ei tarvitse missään vaiheessa hankkia ulkopuolelta. Lisäksi meillä on hyvä varasto teräksiä, joa ainakin pienien varaosien valmistus käy käden käänteensä, Markainen kuvailee. Vaaditaan vankkaa ammataitoa CM Tools Oy toimii Porvoossa ja yrityksessä työskentelee 23 työntekijää. Koska yrityksen omistajat ovat itse töissä, on organisaao dynaaminen ja keerä. Tarviaessa pystymme tekemään hyvin nopeas päätöksiä, Juha Markainen huomauaa. Työkalujen valmistus on kädentaitoa ja syvällistä ammat- taitoa vaavaa työtä. Onneksi meillä on paljon monivuosta osaamista, koska koulun penkiltä ei tähän työhön valmistu. Ilman osaavaa henkilökuntaa ei töistä tule mitään. Jos työväline ei toimi, vika pitää ensin paikantaa, sien tehdä korjaavat toimenpiteet ja lopuksi varmistaa, eä työkalu toimii yhtä hyvin kuin uusi. CM Tools on myös sopimusvalmistaja, eli yritys voi oaa koko tuoeen valmistusketjun hallintaansa. Lisäksi yritys tarjoaa alihankintapalveluja teollisuuden eri aloille. Yrityksellä on laaja asiakaskunta, sillä mahdollisiin asiakkaisiin lukeutuu lähes kokonaan komaan jotakin valmistava teollisuus. Markkinat ovat kuitenkin viime vuosina kaventuneet, sillä Aasian tuon syö suomalaista uustyökalutuotantoa. Tästä haasteesta huolimaa CM Tools kasvoi viime vuonna 54 prosena. Olemme panostaneet paljon työvälineiden huoltoon ja korjaukseen, koska ulkomailta tuodutkin työkalut huolletaan Suomessa. Teemme yritysten kanssa huolto- ja kunnossapitosopimuksia, koska työvälineitä pitää huoltaa, joa ne kestävät pitkään. Kun työvälineissä tapahtuu ylläävä rikkoutuminen, mitataan, miten hyvä palvelukykymme on. Meidän on tehtävä nopea korjaava toimenpide, joa asiakkaan tuotanto CM Toolsin oma raaka-ainevarasto lyhentää Juha Markaisen mukaan tuoeiden toimitusaikoja. saadaan nopeas jatkumaan, Markainen seliää. CM Tools on itsekin lähdössä uusille markkinoille. Olemme avaamassa hankintakanavaa Aasiaan erityises ohutlevytuoeille. Tilaamme tuoeet Aasiasta, mua käymme ne täällä läpi, testaamme ja varmistamme, eä ne täyävät CM Toolsin laatukriteerit. Volyymia verkostoitumalla Työvälinevalmistaja CM Tools Oy liiyi S.E.C:n jäseneksi viime keväänä. Myynjohtaja Juha Markaisen mukaan jäsenyyden tarkoituksena on hyödyntää verkostoa. Paitsi, eä pystymme tarjoamaan muille jäsenille työvälinepalveluja, voimme olla yhtenä tarjoamassa isompia kokonaisuuksia. Odotan hyvää yhteistyötä muiden jäsenyritysten kanssa ja ajatusten vaihtoa siitä, mitä alalla pitää tehdä, eä pysyy kilpailussa mukana. Strategiansa mukaan CM Tools haluaa kasvaa ja verkostoituminen on kasvamiseen hyvä keino. Arvostamme S.E.C:iä ja siinä olevia yrityksiä. Uskomme, eä se on eteenpäin vievä yhteistyöverkosto, Juha Markainen kiteyää. Koneistaja Erik Lindfors esielee suurnopeuskoneella tehtävän projekn suunnitelmia myynjohtaja Juha Markaiselle.

6 6 S.E.C-UUTISIA Hakaniemen Metalli Oy/High Metal Producon Oy tarjoavat asiakkailleen säästöjä tuotekehityksen avulla Vuonna 1949 perusteu Hakaniemen Metalli Oy on yli 60 vuoden ajan keskiynyt kehiämään ja valmistamaan tuoeita ruostumaomasta ohutlevystä teollisuuden eri aloille. Vuonna 2000 laserteknologian ympärille perusteu tytäryhö High Metal Producon Oy pyrkii taas hyödyntämään pitkää kokemusta valmistuksessa suunnielemalla enstä kevyempiä ja kustannustehokkaampia tuoeita. Näin mahdollistetaan asiakkaille palvelu, jonka avulla tuotekehitys ja valmistus pysyvät saman katon alla. Modulaarisilla rakenteilla ohutlevyä hyödyntämällä pystytään tuotea keventämään jopa 70 % ja kuitenkin tuoeen ominaisuudet pysyvät vähintäänkin samoina. Tällöin saadaan suuria säästöjä materiaalin vähenemisen lisäksi valmistuksessa, kuljetuksessa ja myös asennusvaiheessa. Tuoeet voidaan suunnitella käyäjäystävällisemmiksi ja paremmin huolleaviksi, sillä ne sisältävät vähemmän osia. Myös tuoeen ulkonäkö on parempi. Uudella suunnielulla tuoeista tulee pitkäikäisempiä ja ympäristöystävällisempiä, jopa 100 %:s kierräteäviä. Säästöä tulee myös siitä, eä energian kulutus on selväs vähentynyt valmistuksessa. Hakaniemen Metallin/High Metal Produconin tarjoama etu asiakkaalle on, eä asiakas saa kaiken saman katon alta, ideoinnin, suunnielun, proton ja sarjavalmistuksen. Asiakkaat saavat siis nopeammin ja edullisemmin uuden tai korvaavan tuoeen markkinoille ja säästävät aikaa, rahaa sekä resurssejaan. Olemme kehiäneen säästölaskurin nesivuillemme josta jokainen voi konkreeses nähdä tarjoamamme tuotekehityksen hyödyt. Ketäpä säästäminen ei nykypäivänä kiinnostaisi? Lisäetoa löytyy: - Innovaon of lightness S.E.C esillä Pietarin Technical Fair messuilla S.E.C sekä viisi sen jäsenyritystä - Entop Oy, Janavalo Oy, Laserle Oy, Meconet Oy ja Metsi Oy - osallistuivat osastollaan Technical Fair/Blech Russia -messuille Pietarissa Messut keräsivät runsaas kiinnostuneita vierailijoita ja myös S.E.Cosastolla oli ajoiain jopa tungosta. Suurin osa vierailijoista oli Venäjältä mua myös suomalaisten yritysten edustajia vieraili messuilla ilahduavan paljon. S.E.C sekä osallistuvat yritykset herävät runsaas mielenkiintoa. Messuseminaarissa Meconet Oy:n Andrei Pevgosen pitämä esitys aiheesta "Miksi kannaaa ulkoistaa - eikä valmistaa itse?" keräsi laajan kuulijakunnan ja herä kiinnostusta erityises Venäjällä ajankohtaisesta aiheesta. Messujärjestelyt toimivat moieea ja kokemuksesta rohkaistuneena osallistujat yksimielises päävätkin, eä kyseiset messut on syytä sisällyää SEC ry:n toimintasuunnitelmaan tulevinakin vuosina. Lisäetoja: Tomi Parmasuo, S.E.C:n puheenjohtaja. Työntekijöiden turvaksi - ENTOP safety Turvallistamisella tarkoitetaan koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustason saaamista SFS -sähköturvallisuusstandardien mukaiseksi. SFS-standardien tarkoituksena on taata koneiden ja tuotantolinjojen toimivuus ilman, eä niiden käytöstä aiheutuu vaaraa työpaikoilla. Tämä tarkoiaa turvapiirien kahdentamista, turva-alueiden rakentamista yms. Suomessa on vielä paljon yrityksiä, joissa koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustaso ei vastaa voimassaolevia vaamuksia. Jokainen yritys haluaa näyää kilpailijoiden silmissä paremmalta ja vastuullisemmalta kuin muut. ENTOP safety tuoeen avulla yritys voi toimia edelläkävijänä turvallisuudessa ja samalla nostaa imagoaan vastuullisena toimijana. Entop on tehnyt turvallistamista omana ja vain turvallisuusasioihin suunnauna tuoeena. ENTOP safety on turvallisempaan kokonaisuuteen johtava tuote, joka pitää sisällään mm. seuraavia asioita: Kartoitamme asiakkaan kanssa koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustasot. Teemme riskiarvioinnit, suunnitelmat ja ehdotukset, joilla kohde saadaan vastaamaan voimassa olevia SFS-standardeja. Toteutamme suunnitelmat ja olemme mukana asennusvalvonnassa sekä käyöönotoissa. Ohjeistamme ja annamme tarviaessa koulutusta uusiuun turvajärjestelmään. ENTOP Safety tuoeesta antaa lisäetoa Ville Airola ja Hannu Latvamäki

7 7 S.E.C-UUTISIA FSP ja Konecranes yhteistyöhön nosturi- ja komponenvalmistuksen pintakäsielyssä Pohjoismaiden suurin pintakäsielypalveluja tarjoava yritys FSP Finnish Steel Painng Oy ja yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, Konecranes ovat solmineet yhteistyösopimuksen pintakäsielytoiminnasta Hyvinkään tehdasalueella. Sopimuksen mukaan FSP vastaa nosturi- ja komponenvalmistuksen pintakäsielytoiminnasta alkaen Konecranes Oyj:n Hyvinkään tuotantolaitoksen kahdessa eri maalaamossa. Söderkullassa pääkonoriaan pitävä FSP toimii akivises tällä hetkellä Hyvinkään lisäksi lähes 40 toimipaikassa ympäri Suomen. Lisäksi sen tytäryhöt sijaitsevat Puolassa ja Virossa. Sopimus mahdollistaa Konecranes Oyj:n Hyvinkään tehdasalueelle paremman käyöasteen ja pintakäsielyn jatkuvan kehiämisen. Konecranes Oyj:n asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä miljoonaa euroa. Yrityksellä on työntekijää ja yli 545 toimipisteä 43 maassa. Sopimus antaa meille mahdollisuuden keskiyä omaan ydinosaamiseemme ja sen kehiämiseen sekäliiketoiminnan kasvuedellytysten rakentamiseen. Saamme yhteistyön kaua ympäristöystävällistä pintakäsittelyosaamista ja laadun kehityksen kaua lisäarvoa, josta hyötyvät asiakkaamme. Ratkaisevaa on myös pintakäsielyn nopea läpimenoaika, joka nousee tehdastuotannossa kilpailutekijäksi. Uskomme, eä FSP pystyy tarjoamaan laadukkaita pintakäsielypalveluita vastaavalla tavalla myös muillekin asiakkaille, sanoo Konecranes Oyj:n Hyvinkään tuotantolaitoksen raskaista komponenteista vastaava tuotantojohtaja Juha Anla. Laadukkaat tehdaslat tarjoavat lentävän lähdön pintakäsielyliiketoiminnan käynnistämiseksi. Yhteistyön merkiävyyä nostaa maalaustoiminnan integroin osaksi nosturi- ja komponenvalmistusta, kun FSP vastaa pintakäsielystä omilla laieistollaan Konecranes Oyj:n tehdasloissa. Nyt vahvistetun sopimuksen myötä olemme valmiit lunastamaan lupauksemme maailman johtavalta nostolaitevalmistajalta, Konecranes Oyj:ltä ja luomaan luoamusta pitkäaikaiselle yhteistyölle. Meillä on useita yhteisiä asiakkaita, joiden kanssa toiminta on jo pitkään ollut tuua. Tarjoamme serfioidun johtamisjärjestelmän mukaisia palvelui- viaessa pystytään aputyökalu valmistamaan parissa päivässä. Protojen lisäksi yksikkö valmistaa ohutlevyosien piensarjoja joustavas ja nopeas. Tyypillisiä valmistamiamme tuoeita ovat sähkö- ja elektroniikkateollisuuden käyämät erikoisliimet, huonekaluteollisuuden osat tai ohutlevyosia sisältävät osakokoonpanot, lisää Karukoski. Koko tuoeen elinkaaren kustannustehokkuuden opmoimiseksi voidaan tuoeen tuotantomäärien kasvaessa valmistus siirtää muihin Meconen yksiköihin volyymiin nähden opmaalisin menetelmin valmisteavaksi. Nopeatempoisen protovalmistuksen tukena Aviapoliksen yksikössä toimii myös Meconen standardijousi-liiketoiminta. Kuten ohutlevyprotoja, käytetään myös standardijousia tuoeen testausvaiheessa. Usein asiakas laa standardituotea helpon saatavuuden vuoksi volyymien kasvaessakin, muistuaa standardijouset liiketoiminnasta vastaava tuotepäällikkö Reino Heikkinen. Meconen uusi tuotelueelo sisältää huiketa, jotka takaavat Konecranes-konsernin tuotteille laadukkaan lopputuloksen. Saamme kaivaua tuotantolaa Hyvinkään kasvavalta talousalueelta, jossa voimme tarjota innova- ivisia pintakäsielypalveluita myös muille asiakkaillemme Uudellamaalla, sanoo FSP Finnish Steel Painng Oy:n toimitusjohtaja Pen Virtanen. Lisäetoja: Toimitusjohtaja Pen Virtanen, FSP Finnish Steel Painng Oy, puh tai Tuotantojohtaja Juha Anla, raskaat komponent, Konecranes-konserni, Hyvinkään tuotantolaitos, puh Meconet Oy vahvistaa protovalmistustaan sekä standardituoteliiketoimintaansa Vantaalla, Äänekoskella, Pihputaalla sekä Tallinnassa, Virossa toimiva Meconet Oy on avannut uuden toimipisteen Vantaan Aviapolikseen. Lentokentän läheisyydessä toimiva yksikkö keskiyy asiakkaiden palvelemiseen tuoeen elinkaaren alussa. Uusi toimipiste valmistaa ohutlevyosien prototyyppejä ja piensarjoja sekä toimiaa standardijousikomponeneja suoraan varastosta. Jousi-, meisto- ja syväveto-osaamisestaan tunneu Meconet Oy täyää uusimman toimipisteensä avulla asiakkaiden tuotekehitysprosessiin liiyvät pikatarpeet. Usein aika ideasta ensimmäiseen toimitukseen lasketaan mieluummin tunneissa kuin päivissä tai viikoissa, kertoo proto- ja piensarjavalmistuksesta vastaava tuotepäällikkö Harri Karukoski. Time-to market -onkin kriinen, yrityksen luodessa uua tuotea ja markkinoille pääsy ennen kilpailijaa on edellytys tuotelanseraauksen onnistumiselle. Meconet Oy:n Aviapoliksen yksikkö pystyy auamaan asiakasta ohutlevyosien suunnielussa niin toimivuuden kuin valmisteavuudenkin osalta. Joustavan toiminnan ja osaavan henkilöstön myötä, protomallit ja teskappaleet valmistuvat nopeas ja miatarkas. Usein tuoeet valmistetaan yleistyökaluja käyämällä mua tar- at yli eri tuotea, joista valtaosa löytyy suoraan hyllystä. Puristus-, veto- ja vääntöjousien lisäksi valikoimasta löytyy työkalujouset, typpijouset sekä lautasjouset. Suuri osa varastoitavista tuoeista on Meconen valmistamia mua osa tulee yhteiskumppaneiltamme Euroopasta, kertoo Heikkinen. Meconet on toimianut standardijousia jo useita vuosia mua henkilöstösatsausten, uusien toimilojen ja uudistuneen lueelon myötä uskon liiketoimintamme kasvavan ripeäs, lisää Heikkinen luoavaisena. Lisäetoja: Harri Karukoski p Reino Heikkinen p Meconet Oy Rälssie 7 C, Vantaa

8 8 S.E.C-UUTISIA GAIA-teos on valmis Puolitoista vuoa kestävä projek valmistaa GAIA-teos Musiikkitaloon on saatu päätökseen. Kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen voi kutsukilpailun runsas vuosi sien. Kilpailun finaalia varten Laserle Oy valmis noin metrin kokoisen mallin GAIA-teoksesta. Voiton jälkeen käynnistyi projek valmistaa varsinainen GAIA Musiikkitalon sisääntuloaulaan. Teoksen koko on mitoiteu 18 metriä korkean aulan mukaan. GAIA-teoksen pituus on yli 14 metriä ja korkeus 8 metriä. Teoksessa esitellään 150 uhanalaista suomalaista kasvia. Kaikki kukat ovat erilaisia ja niiden koko on puolesta metriä aina puolitoista metriä korkeat. Kasviin kuuluu myös niiden juuret, jotka tulevat ulos GAIA-teoksen runko-osista. Laserle Oy:lle projek on ollut haastava löytää keinot rakentaa näin suuri teos riiävän lujaksi mua samalla kevyeksi. Teos riippuu 13 vaijerin avulla Musiikkitalon kaorakenteista. Lujuus ja kestävyys on tarkasteu useiden asiatunjoiden avulla. Haastava on ollut vaamus, eä teos pitää voida riippua katossa vähintään 200 vuoa. Ennen pääteoksen tekoa rakennein vielä, kolme ja puolimetrinen välimalli. Tämän avulla kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen pystyi tarkentamaan taideteoksen ulkomuodot ja ripustuspisteet. Laserle Oy on valmistanut GAIAn kymmenen pääosaa erillisessä lassa. Osat on mitoiteu, niin eä ne mahtuvat sisään Musiikkitalon ala-aulan kaksoisovista. Rakenteen lujuus ja kiiltävä pinta on saatu aikaiseksi sandwich rakenteella. Ulkopinnat on valmisteu 0,8 mm paksuisesta kiiltävästä ruostumaomasta teräksestä. Niiden välissä on 10 mm paksuinen alumiini kehikko. Kukat on myös rakenneu sandwich - rakenteella, niin eä kukkien varret on vahvisteu 5 mm alumiinilla. Ulkopinta on samaa kiitävää terästä kun itse pääosat. GAIA-teos valaistaan valonheimillä niin, eä pimeällä teos näkyy aina Mannerheiminelle saakka. Lisäetoa: Gustav Båsk, Laserle Oy. Hentec huolehi koko valmistusketjun toimivuudesta Raskaassa konerakennuksessa on menneinä vuosina totuu ostamaan komponent itse ja myös itse vastaamaan siinä mahdollises ilmenevistä ongelmista. Nykyisin laadunvalvonta ja vastuu on mahdollista ulkoistaa. Raskaan konerakennusteollisuuden toimiaja Hentec Oy Ab on oanut huolehakseen asiakkaidensa puolesta näiden tarvitsemien tuoeiden koko valmistusketjun toimivuudesta. Hentec toimiaa asiakkailleen kääntö- ja vierintälaakereita, valuja, takeita ja ruuvikiinnitysteknologiaa. Yritys ei itse valmista näitä tuoeita, vaan hakee parhaan mahdollisen toimiajan omistaverkostoistaan. Esimerkiksi valutuoeissa esiintyy paljon ongelmia. Valuasiantunjamme tehtävänä on auditoida ja valita asiakkaan tarvitsemalle tuoeelle paras mahdollinen valimo, oikea koneistaja ja oikea pintakäsielijä. Huolehdimme tuoeen laadunvalvonnasta ja tarkastuksista, joa asiakas saa juuri oikeanlaisen ja virheeömän tuoeen, seliää Hentec Oy:n toimitusjohtaja Ulf Haga. Valujen ja takeiden toimiamisessa Hentecillä on taustallaan laaja verkosto valmistajia, joiden joukosta yrityksen asiantunjat hakevat oikean yhdistelmän asiakkailleen. Laakeripuolella taas Hentecin kumppanina on maailman johtava kääntölaakeritoimiaja. L a a ke re i d e n toimituksessa meidän tehtävänämme on opmoida ratkaisut asiakkaan tarpeisiin siten, eä asiakas saa juuri oikean tyyppisen laakerin, eli koordinoimme kuormituksille juuri oikean laakerin, Haga kiteyää. Tuhansien kilojen kokonaisuuksia Hentecin asiakkaat toimivat raskaassa konerakennuksessa. Asiakkaina ovat muun muassa ABB, Andritz, Konecranes, Metso, Moventas, Rolls-Royce, WinWind ja Wärtsilä. Raskaan koneenrakennuksen osat painavat jopa kymmeniä tonneja. Toimittamiamme tuoeita käytetään esimerkiksi tuuliturbiineissa, raskaissa koneissa ja laitteissa sekä laivojen propulsiolaieissa, Ulf Haga kertoo. TEKSTI: Katri Mäenpää ja 1990-luvuilla Hentecin kaltaiset yritykset toimivat yhden tai muutaman toimiajan ageneina, nykyään yritys vastaa tuoeiden kokonaisvaltaisesta toimituksesta. Hentecin toiminta kehiyy edelleen koko ajan ja tulevaisuudessa yrityksellä on vastassa uusia haasteita. Tulevaisuudessa meidän tulee opmoida tuotantomenetelmät asiakkaidemme eduksi. Meidän tulee kyetä tarjoamaan asiakkaillemme eri vaihtoehtoja, koska yksi tuote voidaan valmistaa monin eri tavoin. Meidän on ymmärreävä, milloin hitsau rakenne on parempi asiakkaallemme, milloin taas valu, toimitusjohtaja Haga toteaa.

9 9 S.E.C-UUTISIA Promeco panostaa suunnieluun ja PLM-järjestelmään Mekaniikka -ja sähköalan järjestelmätoimiaja Promeco Group Oy oaa käyöön uuden Product Lifecycle Management (PLM) -järjestelmän, joka kaaa kaikki konsernin tuoeisiin liiyvät edot ja suunnieluprosessit. PLM-järjestelmä tukee mekaanisia ja sähköteknisiä kokonaisjärjestelmiä suunnielevan ja valmistavan Promecon keskeisiä toimintoja. Järjestelmä huolehi etojen käyteävyydestä ja ajantasaisuudesta olemalla kiinteä osa tuotenimikkeiden ja prosessin hallintaa, dokumentoina, teknisiä muutoksia, CAD-rajapintoja, ERP- ja CRM-käyöliiymiä sekä edon jakelua. Ohjelma tukee myös päätöksentekoa ja kustannuslaskentaa sekä antaa tarkat tuote- edot myyn- ja toimitusprosessin eri vaiheissa. Asiakkaidemme menestyksen taustalta löytyy jatkuva panostus tuotekehitykseen ja siinä me promecolaiset haluamme olla mukana. Yhä vaavammat ratkaisut ja toimituslaajuudet edellyävät syvällistä tuotekehitysosaamista sekä kokonaisvaltaisia tuotekehitys- ja toimitusprojekteja. PLM-järjestelmä varmistaa ja helpoaa tätä työtä tuoeen koko elinkaaren ajan, kertoo Promeco Group Oy:n toimitusjohtaja Esa Pyöriä. Kankaanpäässä pääkonoriaan pitävä Promeco palvelee asiakkaitaan yhä kokonaisvaltaisemmin. Yli 400 henkeä työllistävän konsernin sisältä löytyvät osaajat suunnielusta testaukseen, valmistukseen, asennukseen ja aersales -palveluihin. Suunnieluun on satsau paljon, sillä aiemmin perustetun Seinäjoen suunnielutoimiston tueksi Promeco os viime vuoden loppupuolella ulvilalaisen suunnielutoimiston. Seinäjoelta ja Ulvilasta käsin johdetaan ja koordinoidaan konsernin tuotekehitystoimintaa, jonka keskeisimmät palvelut ovat mekaniikka-, sähkö- ja automaaosuunnielu, prototyyppivalmistus, tuotannon työkalut sekä kunnossapitopalvelut. Promeco palvelee asiakkaitaan yhä kokonaisvaltaisemmin, sanoo Esa Pyöriä. Suunnielu- ja tuotekehitysyksiköiden lisäksi Promecolla on kuusi tehdasta Suomessa ja yksi Puolassa. Asiakkaisiin kuuluvat muun muassa ABB, Bombardier, Maillefer, Rolls-Royce ja Wärtsilä. Omien tuoeiden ja sopimusvalmistuksen haastava yhdistäminen Janavalo on hallinnut omaa Turenko -tuoteperheään jo vuodesta 2007 alkaen. Omien tuoeiden kehiäminen sopimusvalmistuksen ohessa on haasteellinen tehtävä, ja Janavalo onkin aloianut Tekesin rahoiaman kehityshankkeen vuonna 2010 joka jatkuu aina vuoteen 2012 as. Hankkeen avulla Janavalo pystyy laajentamaan tuoteosaamistaan myös sopimusvalmistukseen ja tuomaan omaa asiakasymmärrystään myös kumppaneidensa käyöön. Hankkeen aikana on jo uudisteu Turenko -tuoeiden värimaailma, tutkittu pintaratkaisuiden vaikutusta laajoissa yhtenäisissä pintarakenteissa ja aloiteu tutkimus tuotantolaieiston mahdollisimman tehokkaasta käytöstä muotoiltujen tuoeiden osalta. Vahvana kehitysalueena Janavalossa on ollut myös ruostumaomien terästen rakenteiden ja kokoonpanon osaamisen kehiäminen johon on panosteu erityises Lopen tehtaalla. Janavalon joukkuea ollaan kevään ja kesän aikana vahvisteu myös muulla osaamisella. Joukkoon on palkau vahva ohutlevyosaaja DI Tom Nordgren, kehitysosaamista DI Oo Härkönen sekä suunnielu ja muotoiluosaamista ins.amk. Sanna Siltala. Uuden joukkueen turvin Janavalo pystyy palvelemaan uusia ja nykyisiä sopimuskumppaneitaan enstä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Janavalon uua henkilökuntaa Oo Härkönen ja Sanna Siltala Lisäetoja: Oo Härkönen, Janavalo Oy.

10 Jäsenyritykset CM Tools Oy Raudoiajane 5 E, PORVOO p f sähköpos: 10 Bodycote Lämpökäsiely Oy Kisälline 7, VANTAA p f sähköpos: Bodycote on erikoistunut eri metallien ominaisuuksien parantamiseen lämpökäsielyn avulla. Kaavan lämpökäsielyohjelman lisäksi Bodycote tarjoaa asiakkailleen kehiyneimmät menetelmät ja pitkälle automasoidut prosessit. Monet näistä menetelmistä on saatavissa Suomesta ainoastaan Bodycote:lta. Tarvitsetpa sarjatuotantoa, yksiäiskappaleita tai oman kapasiteesi lisäämistä, palvelemme sinua yli 60 vuoden kokemuksella sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston ja osaavan henkilöstön avulla. Toimimme neljällä paikkakunnalla: Vantaalla, Tampereella, Vaasassa ja Pieksämäellä. CM Tools Oy on nykyaikainen täyden palvelun työvälinetalo, jonka perusarvoihin kuuluvat korkea ammataito, luoamus ja yhteistyö sekä niiden kaua syntyvä hyvinvoin. Valmistamme uusia työvälineitä ja toteutamme niiden muutostöitä sekä muovi- eä metalliteollisuudelle. Suoritamme myös työvälineiden huoltoja, korjauksia ja valmistamme niihin varaosia toimiloissamme Porvoon Ölstenssissä. Työvälinehuollot voidaan järjestää toteutettaviksi myös asiakkaan tuotantoloissa. Elekmerk Oy Yliahone 15, KEURUU p , f sähköpos: Luoteavaa ohutlevyvalmistusta ja -työstöä asiakaslähtöises. Elekmerk Oy on ohutlevyvalmistukseen ja koneistukseen erikoistunut yritys. Olemme alan johtavia toimijoita Suomessa ja saavuaneet asemamme yli 20 vuoden kokemuksen tuomalla ammataidolla. Toteutamme monipuolises erilaisia ohutlevytöitä, alumiinikoneistuksia, pintakäsielyjä ja lasermerkkausta. Lisäksi hallitsemme sähkökokoonpanot ja sopimusvalmistuksessa teemme tuoeet alusta loppuun, testaukseen ja toimitukseen as. Entop Oy Rautaenkatu 19 A, LAHTI p , f sähköpos: Entop Oy on vuonna 1998 perusteu suunnielutoimisto, joka tarjoaa asiantunjapalveluita teollisuusyrityksille. Asiantunjapalveluihimme kuuluvat niin mekaniikka- kuin sähköautomaaosuunnielukin. ENTOP-tuoeitamme ovat mm. suunnieluautomaat, projekt, hoitotasot, modernisaaot, safety. Olemme innovaivisena organisaaona paljon enemmän kuin perinteinen insinööritoimisto. Entop on turvallinen ja luoteava yritys. Toimintamme on serfikaatein todeu laadukkaaksi kaikkina toimintavuosina. Lisäksi tarjoamme tarkkojen osien koneistusta alihankintapalveluna, jossa korkean laadun takaavat monipuolinen osaamisemme ja konekantamme. Alihankintakoneistuksen voi myös laajentaa sopimusvalmistukseksi, joka kaaa tuoeen kokoonpanon, testauksen sekä hankinnat. Pyrimme luoamuksellisella yhteistyöllä varmistamaan asiakkaallemme mahdollisimman tehokkaan teollisuustuotannon tuoeen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Asiakkaamme tuntevat meidät ensiluokkaisesta laadusta ja luoteavuudesta. Varmistamme toimitusajat, kustannustehokkuuden ja laadukkaan lopputuloksen toteuamalla kaikki työvaiheet itse omissa loissamme. Siksi asiakkuuksistamme on muotoutunut pitkäaikaisia kumppanuuksia. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen, ammalaistemme erikoisosaaminen sekä jatkuva kehiyminen. Asiakkaamme ovat Suomen merkiävimpiä telekommunikaao-, elektroniikka- ja mekatroniikkayrityksiä. Kuulumme HT Laser -ryhmään. Arvoketjumme tärkeimmät tekijät ovat henkilökunta, asiakkaat, innovaaot tuoeissa ja palveluissa sekä laatu kaikessa tekemisessä. Teemme työtä intomielises, ja otamme haasteet vastaan hihat kääriyinä. Olemme asiakkaillemme lisäarvoa tuottava ja kannaavuua lisäävä yhteistyökumppani. Uskomme lujas myös verkoumiseen, koska se lähtee liikkeelle aina ihmisistä. Yhteistyö on pärjäämisen elinehto, joka vaai meiltä kaikilta aikaa, avoimuua, rehellisyyttä ja posiivista tulevaisuuden visioina.

11 11 FSP Finnish Steel Painng Oy PL 15 (Hiekkamäene 4), SÖDERKULLA p , f sähköpos: FSP Finnish Steel Painng Oy on pintakäsielyyn ja korroosionestomaalaukseen erikoistunut yritys. Suurimpia asiakkaitamme ovat telakat, off-shoreteollisuus, petrokemian teollisuus ja konepajat. Tärkeitä asiakkaita on myös paperiteollisuudessa, terästukkualalla sekä valon laitokset. Tarjoamme asiakkaillemme pesu- ja puhdistustöitä, suihkupuhdistusta, korroosionestomaalausta, pulverimaalausta, erikoispinnoitusta mm. palonsuojamaalausta ja laapinnoituksia sekä tarkastuspalveluita. Lisäksi vuokraamme pintakäsielyn erikoiskalustoa. Suomen suurimmilla telakoilla tehdään teollisuuden korroosionestomaalausta mm. laivalohkoille ja kansivarusteille. Asiakasmaalaamot toimivat asiakkaan laitoksissa yhtenä osastona. Tilausmaalaamoiden asiakaskunta koostuu Hakaniemen Metalli Oy Linjae 3, VANTAA p f sähköpos: Hakaniemen Metalli Oy on vuonna 1949 perusteu perheyhö. Yhö on erikoistunut ruostumaoman ja haponkestävän ohutlevyn jatkojalostukseen eri teollisuuden aloille. Yhtenä alan pioneereista Hakaniemen Metalli on jo pitkään hyödyntänyt uusinta laserteknologiaa ohutlevyjen leikkaukseen ja hitsaukseen.yhdistämällä laserteknolouseista eri yhteistyökumppaneista. Teemme myös projek- luontoisia kunnossapitomaalauksia, kuten siltoja ja säiliöitä. Useiden teollisuuslaitosten kanssa on lisäksi kaavia vuosisopimuksia. Vienprojekmme kohdistuvat pääasiassa Skandinavian, Balan ja Kaspian meren maihin, mikä osoiaa, eä osaamistamme arvostetaan myös kansainvälises. Toimintamme on serfioitu laatu-, ympäristöja työturvallisuus ja -terveysstandardien ISO 9001, ISO ja OHSAS mukaises. Yhöllämme on toimintaa noin 30 toimipaikassa, tytäryhömme toimivat Virossa ja Puolassa. Vuonna 2010 liikevaihtomme oli noin 30 Meur henkilöstömäärän ollessa noin 300. Jäsenyritykset giaa ja innovaivista suunnieluosaamista on Hakaniemen Metallin tavoieena löytää kumppaneilleen enstä kevyempiä, miatarkempia sekä kustannustehokkaampia ratkaisuja.palveluumme kuuluu koko ketjun hallinta aina tuotekehityksesta valmiiden ja testaujen kokonaisuuksien toimiamiseen loppuasiakkaalle. Harald Pihl Eroajankatu 9, TAMMISAARI p f sähköpos: Harald Pihl on Pohjois-Euroopan johtava erikoismetalliseosten varastoija ja toimiaja. Materiaalejamme taania, kuumalujia, virumislujia ja korroosionkestäviä metalleja käytetään paperi-, selluloosa- ja kemianteollisuudessa sekä energiantuotannossa. Varastossamme on yli nimikeä, levyä, kankea, lankaa, putkea ja nauhaa. Harald Pihl perus yrityksen 1912 ja nykyisin se kul- kee suvussa jo neljännessä sukupolvessa. Palvelukeskuksemme sijaitsee Ruotsin Täbyssä (Tukholman laitamilla) ja pystymme nopealla toimitusajalla leikkaamaan levyjä ja katkaisemaan pitkää tavaraa haluujen miojen mukaises. Toimintaamme kuuluu myös levyjen vesileikkaus, kelaus ja rainoitus. Meillä on käytössä ISO Hellmanin Konepaja Oy Sienie 22, Helsinki p , f sähköpos: Hellmanin Konepaja Oy on erikoistunut alihankintayhteistyöhön. Valmistamme lastuavin menetelmin, tarviaessa eriäin nopeas, suhteellisen raskaita (max 10 t) piensarjoja ja yksiäiskappaleita asiakkaan laatuvaamusten ja soviujen toimintatapojen mukaises. Tuotantomme koostuu pääasiassa komaisille koneenrakennusalan vienyrityksille tehtävästä alihankintakoneistuksesta sekä korjauskoneistuksista ja varaosien valmistuksesta. Konekantamme on hyväkuntoinen sekä tarkoituksenmu- kainen ja se uusiutuu jatkuvas. Erikoisalaamme on suurten pyörähdyskappaleiden nopea ja joustava käsiely. Keskipitkien sarjojen valmistukseen erinomaises soveltuvalla, tehokkaalla Hyundai-KIA sorvauskeskuksella (ø 780/535x2100 mm, pyörivät työkalut ja C-akseli sekä ohjelmoitavat tukilaakeri ja kärkipylkkä) työstämme esimerkiksi metrisen putkiakselin parhaimmillaan jopa yhdellä kiinnityksellä. Täydellinen konelueelo löytyy nesivuiltamme. Yhö on 1917 perusteu perheyritys.

12 Jäsenyritykset 12 Hentec Oy Ab Linnoituse ESPOO p sähköpos: HENTEC ON RASKAAN KONEENRAKENNUKSEN TOIMITTAJA Osaamisalueemme: Laakerit Hentec tarjoaa täydellisen valikoiman Rothe Erde -kääntölaakereita ja raskaan sarjan PSL vierintälaakereita. Asiakkaan tarpeen mukaan toimitamme täydelliset kokonaisuudet sisältäen: - tarviavat laskelmat (laakerilaskelmat, hammastus- ja pullaskelmat) - laakerin - kiinnitystekniikan (ruuvilaskelmat, kiinnitystarvikkeet, pultyökalut) - laakeripesän (valmiiksi koneisteuna ja pinnoiteuna) Valut, takeet ja koneistus Valimoista, koneistajista, maalaamoista ja kuljeajista koostuvan kaavan verkoston avulla kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme sopivimmat ratkaisut. Toimitus voi sisältää valun suunnielun, valumallin tarkastuksen, valujen tarkastukset, koneistuksen, pinnoituksen ja tarviavat kuljetukset sekä esiasennukset. Toimitamme esim. raskaiden ajoneuvojen, potkurilaieiden ja turbiinien osia. Saumaomas valssatut renkaat mm. Kiinnitystekniikka ITH Hydrauliset pultyökalut, vaarnaruuvit sekä IHF taotut pult. Kierre-element. Toimitamme asiakkaillemme täydellisiä kiinnitysratkaisuja sisältäen suunnielun tuen, menetelmä- ja työkaluvalinnan, työkalut ja ruuvit, henkilökunnan käyökoulutuksen ja työkalujen huollon. Kokonaisratkaisut Toimitamme valut asiakkaan toivomassa valmiusasteessa, raaka-valuna, pinnoiteuna tai täysin valmiiksi koneistettuna. Huolehdimme myös valujen tarkastuksista. Teemme myös tarviavat esiasennukset ja toimitamme osakokonaisuuden valmiina asiakkaan tuotantoon. HT Laser Oy PL 120 (Laserkuja1), Keuruu p , f sähköpos: HT Laser tarjoaa kaikki leikkausmenetelmät teollisuuden tarpeille myös raskaalla puolella. Pitkien ja 150mm:n vahvuuteen as olevien leikkeiden lisäksi jalostamme kappaleet särmäyksestä ja koneistuksesta kokoonpanoon as. Yli 1000 asiakkaamme joukosta teemme osalle myös valmiita tuoeita. Asiakkaan tarpeen mukaan pakkaustapa ja toimitusmuoto ovat räätälöitävissä. Otamme vastaan hallitus myös asiakkaan ulkoistaman materiaalin esikäsielyn tuotantokokonaisuuden. Tuotekehitys-, suunnielu- ja koulutusimimme palvelevat tuoeen elinkaaren alkuvaiheessa tehokkaimpien valmistusmenetelmien valitsemisessa. Ammataitoinen henkilöstömme käsielee erikoisempiakin materiaaleja, Janavalo Oy Paerie 1, Turenki p , t sähköpos: tai lähtökohna ovat asiakkaiden tarpeet ja vaamukset, toiminnan ja tuoeiden korkea laatu sekä toimitusvarmuus. Suunnielemme tuoeet asiakkaiden vaamusten pohjalta, hankimme tarviavat komponent, valmistamme tuoeet ja testaamme niiden toimivuuden. Henkilökuntamme on ammataitoista ja movoitunua. Käytössämme on tarkoituksenmukainen konekanta. Näin lupaammekin asiakkaillemme opmaalisen lopputuloksen. Keskitymme monipuoliseen alihankintatoimintaan ja erityises kokonaisuuksien toimiamiseen. Alihankintatoimintamme kulmakiviä ovat vaavat ohutlevytyöt komponenteista valmiisiin tuoeisiin, työkoneohjaamot, lamellilämmönvaihmet sekä 3D laserleikkaus ja -hitsaus. Yrityksemme valmistaa ja markkinoi Turenko-teräskalusteita, tyylikkäitä säilytysratkaisuja. Palvelumme Konetehdas K&K Oy Takkakuja HELSINKI p f yhteyshenkilöt: Kari Karaslah, Ari Karaslah sähköpos: joita hankimme kustannustehokkaas eri kanavien kaua asiakkaan edun mukaises. Kapasiteemme on Suomen kaavin ja näin takaamme varmat toimitukset joustavas yhden asiakasvastaavan kaua. Asiakkainamme ovat Suomen merkiävämmät konerakentajat sekä mm. rakennus- ja energia-alan toimijoita. Palvelemme haluamastasi yksiköstämme kaikkien yksiköidemme voimin: Keuruu, Haapamäki, Helsinki, Jyväskylä, Kaarina, Kauhava, Lah, Oulu, Tampere, Tornio, Vaasa ja Vieremä. Käytämme ISO 9001 ja ISO standardeja toimintamme laadun ylläpitämiseen ja kehiämiseen. Konetehdas K&K Oy on jo vuodesta 1946 lähen palvellut asiakkaitaan monipuolisella koneistusosaamisella. Tänään perheyrityksessä toimii jo kolmas sukupolvi Karaslahden perheestä. Toiminnan ymen muodostavat yksiäiskappaleiden ja piensarjojen valmistus. Kone- ja laitekantamme on mitoiteu kappaleille aina kahteen metriin saakka. Sorvaus- ja jyrsintäpalvelumme täydentävät tasoja pyörö- hiomakoneet. Uutena aluevaltauksena olemme liiäneet myös lankasahauksen palveluvalikoimaamme. Yrityksemme toiminta-ajatuksena on tuoaa keskiraskaalle ja raskaalle teollisuudelle pitkällejalosteuja konepajatuoeita aina kokoonpantuihin osakokonaisuuksiin as.

13 Laserle Oy Valuraudane Helsinki p f sähköpos: 13 Valmiit osat he käyöön Valmiita osia valmistamme ruostumaomasta ja haponkestävästä teräksestä. Työhön sisältyy yleensä laserleikkausta, särmäystä, kierteitystä, hitsausta ja kokoonpanoa. 3D-leikkaus isoille osille Isolla 3D-laserkoneella leikkaamme suuria työkappaleita. Tavallisia töitä 3D-koneella ovat puristeujen levyjen muotoonleikkaus sekä putkien eä sähkökaappien aukotukset. Laserhitsaus uudet mahdollisuudet Laserhitsaamme pyörökappaleita ja lieitä kappaleita 2D- ja 3D-laserkoneillamme. Osallistumme asiakkaiden Meconet Oy Honkanummene VANTAA p t sähköpos: Meconet Oy on johtava kierrejousien, meisteyjen ja syvävedeyjen tuoeiden valmistaja. Tuoeemme ovat tarkkoja ja laadukkaita metallikomponeneja sekä vaavia kokoonpantuja osakokonaisuuksia. Tehtaamme sijaitsevat Vantaalla, Äänekoskella, Pihputaalla ja Tallinnassa. Meconet tarjoaa ylivoimaisen palveluketjun prototyypistä tehokkaaseen volyymituotantoon. Nopea reagoin Metsi Oy PL13 (Kaarie 7), Oi p , f sähköpos: Osateos Oy Honkanummene VANTAA Puhelin Telefax Sähköpos: työkappaleiden kehitystyöhön tuomalla mukaan kokemustamme laserhitsauksesta. Vesileikkaus monille aineille Vesileikkaus on monipuolinen menetelmä monenlaisten aineiden leikkaukseen. Tavallisten terästen ja alumiinien lisäksi leikkaamme usein vesileikkurilla esim. taania, molybdeenia, hopeaa, lyijyä, keramiikkaa, lasia, eri muoveja, puuta jne. Osaava henkilökunta ja hyvät ohjelmistot Kokeneen henkilökuntamme ja monipuolisten ohjelmistojemme avulla pystymme ratkaisemaan asiakkaiden vaaviakin leikkaustehtäviä. Metsi Oy on 1968 perusteu konepaja, joka valmistaa erikoiskoneita, laieita ja komponeneja koneenrakennusteollisuudelle. Lisäksi suunnielemme ja valmistamme materiaalinkäsielylaieita ja järjestelmiä graafiselle teollisuudelle. Toiminta-ajatuksemme on tarjota kokonaisvaltaista konepajaosaamista kustannustehokkaas perustuen syvään ja pitkäjännieiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Laatu ja toimitustäsmällisyys ovat toimintamme peruspilaasiakkaiden tarpeisiin kuuluu asiakaskumppanuuteemme. Maailman johtavat yritykset sähkötuoteteollisuudesta, etoliikenneja elektroniikkateollisuudesta, rakennustuoteteollisuudesta, terveystuoteteollisuudesta ja kulkuvälineteollisuudesta ovat valinneet Meconen sopimuskumppanikseen. Meconet on luoteava kumppani vaavalle asiakkaalle. reita. Tästä vakuutena on Inspecta Serfioin Oy:n myöntämä Green Card Quality - laatutodistus joka on ollut voimassa vuodesta 2007 lähen. Ydinosaamisalueitamme ovat erikoiskone- ja laitevalmistus, graafisen teollisuuden materiaalinkäsielylaieiden ja järjestelmien toimitukset avaimet käteen periaaeella sekä turvallisuuskomponenen, esim. erityyppisten jarrujen valmistus. Suunnielussa käytämme Autocad-ohjelmistoa 2Dsuunnieluun ja Inventor-ohjelmistoa 3D-suunnieluun. Jäsenyritykset Osateos on vuodesta 1945 as toiminut keskiraskas lauskonepaja. Tuotantomme ydinosaamisalue on keskiraskaiden, hitsaujen ja koneisteujen rakenteiden sekä valuosien koneistus ja kokoonpano. Strategiassamme olemme määritelleet sen mitä teemme itse ja mitä ostamme verkostomme yhteistyökumppaniltamme. Vuonna 1989 valmistuneessa konejapakiinteistössämme on 2300 neliötä nykyaikaista toimilaa. Toimintamme perusta on vahva osaaminen ja nykyaikainen kone- kanta yhdisteynä toimivaan laadunhallintajärjestelmään. Toiminnanohjauksemme on joustavaa ja asiakaslähtöistä. Jäsenyytemme S.E.C. -yhteistyöverkostossa ja muut yhteistyökumppanimme mahdollistavat laajojenkin toimitusten toteuamisen. Laadunhallintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2000 -standardiin. Inspecta Serfioin Oy on myöntänyt Osateos Oy:lle Green Card -laatutodistuksen.

14 Jäsenyritykset 14 Promeco Group PL 116 (Meälänkatu 91), Kankaanpää p , f Sähköpososoite: Maailmanluokan ratkaisutoimiaja Promeco Group on Eurooppalainen ratkaisutoimiaja, jonka erityisosaamiseen kuuluu mekaniikkavalmistus, sähkö- ja automaaojärjestelmät sekä kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset. Edistämme asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla kokonaisvaltaisia ratkaisuja heidän omilla toimialoillaan. Liiketoiminta-alueemme ovat; transportaon, energy & power ja industrial machinery. Asiakkaamme ovat omien alojensa johtavia maailmanluokan laitevalmistajia, jotka arvostavat palvelumme laatua sekä kustannustehokkuua. Sarjalaite Oy Sälinkääne 1043, Sälinkää p , f sähköpos: Promeco Group on luoteava kumppani tuoeen koko elinkaaren ajan. Palvelumme kaavat tuotannon eri vaiheet tuotekehityksestä suunnieluun, valmistuksesta testaukseen, aina asennus- ja huoltopalveluihin as. Kehitämme jatkuvas yrityksemme toimintatapoja palvellaksemme asiakkaitamme enstäkin tehokkaammin. Promeco Groupin sitoutuneisuus, innovaivisuus sekä nkimätön laatu takaavat yrityksemme asiakkaille todellisen kilpailuedun kansainvälisillä markkinoilla. Tällä hetkellä Promecon yhdeksässä eri operaivisessa yksikössä työskentelee noin 400 ammalaista, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään saavuaaksemme vankan jalansijan Euroopan markkinoilla. SopValm Oy Mec-Soluons Air-Soluons Kölkynvuorene 2, Viitasaari p , f sähköpos: Sopvalm Oy:llä on 30 vuoden kokemus teollisuuden ohutlevymekaniikan sopimusvalmistuksesta. Toiminta laajeni vuonna 2008 voimalaitosteollisuuden järjestelmien ja IVkojeistojen toimiajaksi sekä vuonna 2009 laserleikaavien ohutlevyosien toimiajaksi. Tämän päivän toiminnan tukijalkoja ovat teollisuuden sopimusvalmistus ja ilmanvaihtoalan tuoeet. Sopimusvalmistuspalvelumme käsiää asiakkaiden tarpeiden mukaises ohutlevytuoeiden suunnielun ja valmistuksen. Tarjoamme asiakkaillemme leikaujen levyosien lisäksi täysin valmiiksi kokoonpantuja ja pinnoitettuja mekaniikkakokonaisuuksia. Tyypillisiä tuoeita ovat ohutlevykotelot, virtakiskot ja mekaniikkakokoonpanot. Ilmanvaihtosektorin tuoeista valmistamme esim. erilaisia sulku- ja säätöpeltejä, lumisuojasäleitä ja ulospuhallushajomia. Asiakaskuntamme muodostavat sähkölaite-, Vuonna 1947 perusteu Sarjalaite Oy (Sälinkään konepaja) on Etelä-Suomessa logisses keskeisellä paikalla Mäntsälän Sälinkäällä toimiva konepajayritys. Yrityksen 4300m2:n teollisuustoimilat ja konekanta soveltuvat sekä yksiäis- eä sarjatuotantoon. Toimilojen lisäksi 5,4 ha:n ton tarjoaa tarviaessa runsaas lisämahdollisuuksia varastoinnille. Tilaustyönä teemme mm. putket sekä palkit ja niiden erilaiset osakokonaisuudet, hitsaukset, levytyöt, puristustyöt, kokoonpanotyöt, pintakäsielytyöt, koneistukset ja asennukset. Tarjoamme korkealaatuisia tuoeita ja yritysrakenteemme mahdollistaa erinomaises asiakaskohtaisen joustavuuden. Kehitämme jatkuvas yritystä ja tuotantoteknologiaa vastaamaan yhä paremmin kumppaneidemme tarpeita. Ammataitoinen ja yriäjähenkinen henkilökuntamme takaavat tuotannon tehokkuuden ja toimitusaikojen täsmällisyyden. Laatu, nopeus ja toimitusvarmuus saavat toistuvas kiitosta yhteistyökumppaneiltamme. Asiakassuhteemme tunneujen suomalaisten kauppaketjujen ja teollisuusyritysten kanssa ovat vuosikymmenien pituisia. Sopimusvalmistuksen lisäksi teemme rakennusteollisuudessa erinomaisen maineen saavuaneita ESKO- ja LVI-tuoeita. Toiminnassamme noudatamme ISO 9001:2000 laatustandardia ja ISO ympäristöstandardia. elektroniikka-, ajoneuvo-, kaluste-, rakennus-ja konepajateollisuuden yritykset sekä ilmastoinurakoina ja -laitevalmistusta harjoiavat yritykset ja tukkuliikkeet. Modernit levytyökeskus-, laserleikkaus-, särmäys- ja purisnkonekantamme mahdollistaa hyvin monipuolisen eri ohutlevyjen materiaalien leikkauksen ja muovauksen. Voimme tarjota sopivan valmistusvaihtoehdon tuoeen eri elinkaaren vaiheisiin ja volyymitarpeisiin. Suunnieluja tuotantoketjumme sisältää myös monipuoliset 3D CADja CAM-järjestelmät. Koneisteavissa osissa ja tuoeiden pintakäsielyissä hyödynnämme yhteistyöverkostoamme. Suosimme raonaalisia, kehiyneitä ja kustannustehokkaita valmistusmenetelmiä. Osallistumme mielellämme asiakkaidemme kanssa kustannusjahin jo projeken suunnieluvaiheessa, joa asiakkaamme menestyisivät omassa liiketoiminnassaan. S.E.C:n asiakasleh 2011 Päätoimiaja: Puheenjohtaja Tomi Parmasuo Taio ja ulkoasu: Susanna Koskinen / S.E.C Kuvat: Katri Mäenpää, sekä jäsenyritysten kuvapankit Tekst: Katri Mäenpää, sekä jäsenyritykset Painosmäärä: 1500 kpl Liity S.E.C:n jäseneksi! Tiedustelut: SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUSTER S.E.C RY Yhdistyksen sihteeri Susanna Koskinen Karpaaenkuja 17 B, Vantaa p , f

15 15 Osaamisalueet

16 Subcontracng Excellence Cluster S.E.C ry M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O S.E.C on 19 metallialalla toimivan huippuyrityksen yhteistyöverkosto. S.E.C tarjoaa opmaaliset alihankintaratkaisut pienistä osatoimituksista suuriin kokonaisuuksiin. S.E.C-yritykset panostavat laatuun ja haluavat pysyä kehityksen kärjessä. S.E.C:n toiminta perustuu jäsenyritysten keskinäiselle yhteistoiminnalle. Jokaisella S.E.C-yrityksellä on liiketoimintaa keskimäärin viiden muun S.E.C -yrityksen kanssa. S.E.C:n piirissä on syntynyt myös uusia yrityksiä ja yritysryhmiä. Kuhunkin projekin ja toimeksiantoon kootaan siihenparhaiten soveltuva ryhmä yrityksiä. Päävastuun kantaa aina yksi yritys, joka hoitaa projekn hallinnoinnin sekä yhteydet asiakkaaseen ja muihin mukana oleviin yrityksiin. S.E.C yhdistyksenä luo puieet yritysten keskinäisen tuntemisen ja yhteistyön lisäämiselle sekä yhteiselle kehitystyölle. S.E.C järjestää jäsentapaamisia, joissa muun muassa vaihdetaan etoja ja kokemuksia sekä suunnitellaan yhteisiä hankkeita. Lisäksi S.E.C järjestää jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä koulutuslaisuuksia ja teemapäiviä. Luoamus ja avoimuus ovat S.E.C:n keskeisiä arvoja ja sen kaiken toiminnan perusta. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUSTER S.E.C RY Karpaaenkuja 17 B, Vantaa p , f VARSINAISET JÄSENYRITYKSET TYTÄRYRITYS Bodycote Lämpökäsiely Oy CM Tools Oy Entop Oy FSP Finnish Steel Painng Oy Hakaniemen Metalli Oy Harald Pihl Ab Hellmanin Konepaja Oy Hentec Oy HT Laser Oy Janavalo Oy Konetehdas K & K Oy Laserle Oy Meconet Oy Metsi Oy Osateos Oy Promeco Group Oy Sarjalaite Oy SopValm Oy Elekmerk Oy

YRITYS- UUTISET SAVON. RautaRakenne Räsänen. teräksestä

YRITYS- UUTISET SAVON. RautaRakenne Räsänen. teräksestä SAVON YRITYS- UUTISET Sisällä: s. 2-26 Teknologiateollisuus s. 27-63 Rakentaminen s. 64-72 Palo ja pelastus SAVON YRITYSUUTISET 1 2/2013 Huhtikuu pelhane Oy Jo 20 vuotta peltityötä Pelhane Oy on suomalainen

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

JA TEOLLISUUSUUTISET

JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu 4/2007 4/2011 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011

Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011 Yritys- maailma Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Metallin työstö Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Metallin työstö Toimialaraportti 9/2005 Hannu Vuoste Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

Helsinki Kesäkuu 2/2012

Helsinki Kesäkuu 2/2012 Yritys- maailma Helsinki Kesäkuu 2/2012 Kaivosseminaari 2012 Luostolla 6.-8.6. 2012 Kaivosteollisuus s. 15-51 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, sillä jokaisella on oikeus hyvään

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011

Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011 maailma Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki konekäyttöisenä Aukipitolaitteet

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja. vuosikertomus 2006

Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja. vuosikertomus 2006 Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo 1 Vuosi 2006 lyhyesti 2 Cencorp lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Jyrsinsolut 7 Ladontasolut 9 Testaussolut 11 Lasersolut

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

SISÄLTÖ. N O K I A N R E N K A AT O Y J / v u O S I K E R T O m u s 2 0 0 8 1

SISÄLTÖ. N O K I A N R E N K A AT O Y J / v u O S I K E R T O m u s 2 0 0 8 1 NOKIAN RENKAAT OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 Tiedätkö miten rengas valmistetaan? Oletko koskaan miettinyt minkä varassa liikut, kun käytät kepein mielin autossasi kaasujalkaa tai käynnistät työkonettasi? Kuulutko

Lisätiedot

Yritys- TOIMITILAT. Lämmitykseen ja Jäähdytykseen. Markkinoiden johtavat. Markkinoiden johtavat. www.lampopalvelu.com

Yritys- TOIMITILAT. Lämmitykseen ja Jäähdytykseen. Markkinoiden johtavat. Markkinoiden johtavat. www.lampopalvelu.com Keski-Suomen Yritys- maailma TOIMITILAT Kattava tilatarjonta ja kiinteistöarvioinnit asiantuntijalta. www.toimitilatjkl.fi Lokakuu 3/2013 AMMATTILAISJOUKKUE PALVELUKSESSASI Harjun Hammas ja Ilmarisen Hammas

Lisätiedot