M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O"

Transkriptio

1 M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

2 Taantuma takana - kuinka varautua seuraavaan? Vaalit on käyty, ja vasta valiu eduskunta on palannut hyvin ansaitulta kesälomaltaan. Jo vaalien aikana meitä on muistuteu siitä, eä taantumasta selviyään ei ehkä olekaan syytä huokaista helpotuksesta. Euroopan ylivelkaantuneet maat aiheuavat pään vaivaa niin poliikoille kuin yksiäisille yrityksille. Tällä hetkellä otsikon väite, taantuma takana, pitänee paikkansa monille meille, mua tosiasia on, eä joillain toimialoilla lanne on vielä hankala. Niihinkin, joiden lauskanta on kasvanut jopa huippuvuoden 2008 tasolle, on taantuma jäänyt jälkensä. Toimitusajat ovat lyhentyneet, toimituserät ovat pienentyneet ja koko toimitusketjun varastot on ajeu alas. Näin materiaalin sekä komponenen saatavuus on vaikeutunut. Kustannussäästöt ja pääoman vapauaminen varastosta ovat lisänneet merkitystään. Ehkä tämä taantuma kuitenkin on opeanut meille toimia, joiden avulla olemme jatkossa enstä kilpailukykyisempiä, pystymme toimimaan joustavas ja yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Yhteistyö kaikilla tasoilla onkin usein se täysin ilmainen voimavara, jonka avulla yritykset menestyvät. Vaikeina aikoina tai uusien haasteiden edessä yhteistyön merkitys voi olla ratkaiseva onnistumisen kannalta. S.E.C:n jäsenyritykset selviytyivät taantumasta ilman suurempia kolhuja. Katse on käänney eteenpäin ja yhdessä olemme suuntamassa uusille markkinoille. S.E.C ja sen viisi jäsenyritystä osallistuivat osastolla Technical Fair/Blech Russia -messuille. Kokemus loi meihin uskoa mahdollisuuksistamme suuressa naapurissamme ja messuilla tullaan varmas jatkossakin näkemään suomalaista huippuosaamista. Suomalainen osaaminen ja länsimainen toimintatapa ovat suuressa arvossa Venäjällä. Menestyminen suurella markkinalla edellyää kovaa ja pitkäjänteistä työntekoa, mua siinähän me suomalaiset olemme hyviä. Nyt haluan kuitenkin toivoaa kaikki tervetulleiksi Alihankinta messuille Tampereelle! Tomi Parmasuo Myynjohtaja, Meconet Oy Puheenjohtaja Subcontracng Excellence Cluster S.E.C ry

3 3 S.E.C:N UUSIN JÄSEN CM Tools Oy Verkostoveturi Metso panostaa toimitusverkoston kehiämiseen Vasta valmistunut Metson teollisuusvenilitehdas Vantaan Hakkilassa pyörii jo täydellä teholla. Koska uusi tehdas kasva Metson Helsingin tehtaan tuotantokapasiteea kolmanneksella, pitää alihankkijaverkostonkin vastata kapasiteen nousuun. Metso Automaaon Flow Control -liiketoimintalinja on ollut laman jälkeen vahvassa kasvussa. Uusi venilitehdas Vantaalla pystyy vastaamaan markkinoiden kasvavaan vaateeseen, mua toimiajilla on esiintynyt kapasitee- ja toimitusongelmia. Tästä syystä Metso haluaa kehiää hankintaa siten, eä siinä siirrytään yhä enemmän verkostotyyppiseen toimintamalliin. Metson toimiajien määrä tulee vähenemään siten, eä osasta toimiajista tulee kokonaistoimiajia, jotka ottavat toimituksista laajemman vastuun. Kokonaistoimiajat valvovat omia verkostotoimiajiaan ja me operoimme pääasiassa vain ensimmäisen tason toimiajan kanssa, seliää kategoriapäällikkö Kari Menen. Venilitehtaalle hankitaan valoksia, taoksia, koneistusta, pinnoitusta ja erityyppisiä komponeneja. Valoksissa verkostotyyppinen ajaelu on viety jo aika pitkälle loppuun. Valimo oaa vastuun ja toimiaa Metsolle valmiiksi koneistetun ja laatutarkastetun kappaleen. Sama kehitys tulee jatkumaan muissakin tuoeissa. Parhaat toimiajat valitaan kokonaistoimiajiksi. Tärkeimpänä miarina pidämme toimituskykyä, joka pitää sisällään toimitusvarmuuden (luoteavuuden) ja sen, eä tuoeilla on oltava lyhyt, kilpailukykyinen toimitusaika. Toisena miarina on laatu, sillä hankkimamme kappaleet menevät suoraan kokoonpanoon, emme tarkasta niitä enää itse. Kolmantena miarina käytämme kustannustehokkuutta, eli toimiajan on oltava myös kilpailukykyinen toimija, Menen lueelee. Kari Mesen taustalla avautuu uusi neliömetrin venilitehdas. Osaamis ja kapasiteepulaa verkoston johtamisessa ja laadun varmistamisessa. Suomen tehtaan lisäksi teollisuusvenilejä valmistetaan myös Kiinassa Shanghaissa. Kahdella tehtaalla on keskenään erilainen fokus. Kiinassa keskitytään enemmän volyymituoeiden valmistukseen, Helsingin tehtaan fokus on puolestaan erikoisvenilit, kuten erikoisesta materiaalista tehdyt ja isot venilit, vaikeat kohteet ja applikaaot. Tästä syystä Helsingin tehdas onkin ollut venilien tuotekehityksen sydän. Metsolla on käytössään globaali hankintaverkosto, jonka kilpalukykyä seurataan ja kehitetään jatkuvas. Euroopassa ja Suomessa sijaitsevan verkoston ensisijainen tehtävä on palvella hyvin Helsingin tehdasta, Kari Menen toteaa. Hankinnassa verkostotyyppiseen toimintamalliin siirtyminen on haastavaa. Kari Mesen mukaan ongelmia on ollut erityises siinä, eä kokonaistoimiajien taito ja resurssit johtaa toimitusverkostoa ei ole kohdallaan. Selvä puute on ollut toimiajien kapasiteessa suoriaa laadun varmistamista ja pitää sovitut toimitusajat. Jatkossa tulemmekin korostamaan sitä, eä toimiajilla on osaamista ja resursseja johtaa toimitusverkostoa. Tällä hetkellä toimitusajat ovat liian pitkiä, eivätkä toimitusvarmuudet ole hyvällä tasolla. Tasaveroinen kumppani verkostossa Koska Helsingin venilitehtaan kapasitee lisääntyi uuden tehtaan myötä roimas, on Metso Automaaolle tärkeää saada toimitusverkostokin vastaamaan kasvavaan kysyntään. Uuden tehtaan myötä pystymme itse toimimaan tehokkaammin ja siten saamaan enemmän venilejä ulos. Koska hankintaverkostossa toimitusajat venyvät, joudumme mekin antamaan asiakkaillemme liian pitkiä toimitusaikoja. Se vaikeuaa myynä ja rajoiaa yrityksen kasvua. Tästä syystä Metso on valmis laiamaan resursseja toimitusverkoston kehiämiseen. Olemme jatkuvas valmiita toimiajien kanssa yhteisiin kehitysprojekteihin, koska meille on tärkeää tukea verkostoa, joka meillä jo on. Panostamme kumppanuusperusteisiin toimiajasuhteisiin, joa luoamus ja pitkäaikaisella yhteistyöllä saavuteavat edut saadaan toteuteua. Toimiajilta vaaditaan jatkuvaa kehiämistä ja sitoutumista toimimaan tasaveroisena ja kilpailukykyisenä kumppanina Metson verkostossa. Vain siten pystymme luoteavas palvelemaan asiakkaitamme, kategoriapäällikkö Kari Menen luonnehi lopuksi. TEKSTI JA KUVAT: Katri Mäenpää

4 4 NÄKÖKULMA Laatuelle lähteminen on tärkeää, sillä pysyminen yhä tärkeämpää: maali liikkuu koko ajan eteenpäin Mitä kerrot asiakkaallesi laadusta? Jos yrityksesi laatuasiat ovat kunnossa, osaatko kertoa niistä asiakkaillesi? Kaupat voivat mennä sivu suun, jos puhut vain tuoeen laadusta kun pitäisi kertoa toiminnan laadusta. Perinteises myyjä keskiyy tuoeensa ja palvelunsa esielemiseen. Hyvä myyjä luo uusia tarpeita ja pyrkii ohjaamaan asiakkaan ostotoumuksia. Laatuun liiyvissä kysymyksissä myyjät jatkavat tuote-esielyään kertomalla ylivertaisista tuoteominaisuuksista tai palvelun yksityiskohdista. He esiävät todisteita ja tarinoita väieidensä tueksi. Hyväkään myyjä ei usein osaa kertoa mistä toimituskyky muodostuu ja mihin osaaminen perustuu. Vielä harvemmin hän osaa kertoa, mitä esimerkiksi toiminnan laadusta saatu serfikaa merkitsee. Valveutunut ostaja ei silloin saa käsitystä yrityksen laaduntuottokyvystä. Asiakaslähtöiselle laatuelle kannaaa lähteä SEC ry:n jäsenyritykset kysyivät vuonna 2005 päähankkijoiltaan, miten he voisivat palvella näitä paremmin. Päähankkijat sopivat silloin yhteisestä Green Card arvioinmallista, jonka avulla edetään mitä luoteavalta ja kyvykkäältä laatutoimittajalta edellytetään. Toistakymmentä SEC ry:n jäsenyritystä onkin tehnyt pitkäjänteistä laatutyötä, joa toimitusvarmuus, laaduntuookyky ja kustannustehokkuus olisivat vaadiua tasoa. Päähankkijat ovat tuloksiin tyytyväisiä. Laatuelle lähteminen on tärkeää, sillä pysyminen yhä tärkeämpää: maali liikkuu koko ajan eteenpäin. Koko toimitusketjun laaduntuookyky mitataan kansainvälisillä markkinoilla. ja saavutuksista pitää oppia myös kertomaan Laatuun panostaneet yritykset toivovat, eä myös ostajat ymmärtäisivät tehdyn laatutyön merkityksen. Inspectaltakin on kysyy, miten laadun avulla voisi ohiaa hintamuurin, jota ostajat käyävät triviaalina keskustelunaiheena saavuaakseen lyhyen aikavälin tavoieitaan. Ostajien voidaan toki toivoa saavan laatukoulutusta, mua toimiajien on parasta oppia kertomaan vahvuuksistaan uudella tavalla. Inspecta ja Mercuri Internaonal, oman alansa markkinajohtajat, järjesvät ensimmäisen yhteisen koulutusohjelman kyvykkyyksien myynnistä syksyllä Koulutuksen tavoieena oli vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja harjaannuaa myyjiä kertomaan laaduntuookykyyn liiyvistä vahvuuksista. Esimerkiksi yksiäisen osan laatua tärkeämpää on, eä koko - laus toimitetaan miojen mukaan, ajoissa, joka kerta. Kurssilla havaiin, miten vaikeaa on kertoa toiminnan laadusta. Harjoitus tekee mestarin. Kaj von Weissenberg DI, Master of Quality - johtaa Inspectalla Green Card -liiketoimintaa Tule kurssille! Kyvykkyyksien myynnin ja vuorovaikutustaitojen kehitysohjelma on saanut erinomaista palautea ja siitä on tullut Mercurin ja Inspectan yhteinen vakiokurssi. Kolmen päivän koulutuksen voi lata myös yrityskohtaisena. Kurssilaisia valmennetaan tunnistamaan oman yrityksen kyvykkyyksiä, muuamaan ne esimerkkien kaua menestystarinoiksi ja asiakasreferensseiksi sekä kertomaan niistä asiakkaalle. Kouluajat kiteyävät kurssilaisten kanssa ensin, mitä kunkin toimitusvalmius ja laaduntuookyky asiakkaalle merkitsevät. Tämän jälkeen pohditaan tapoja selviää asiakkaiden muuuvia tarpeita tapoja väliää ne oman organisaaon käyöön edon hyödyntämistä ja viesn kiteyämistä siitä, miten oma yritys nostetaan muiden yläpuolelle miten asiakas kohdataan ja kuinka todistelusta päästäisiin tarveargumentoinin. S.E.C:n yritykset ovat alihankinnan laadun pioneerejä. Viisi ensimmäistä Green Card -serfikaaa on myönney yhdistyksen jäsenyrityksille. S.E.C on toiminut myös aloieentekijänä kyvykkyyksien myynkoulutuksen kehiämiseksi. Kuvassa S.E.C:n yrityksiä Lahden Toriklubilla. Lisäetoja: Kaj von Weissenberg Inspecta Oy Konsultoin Pasi Pyysiäinen Mercuri Internaonal Oy

5 5 S.E.C:N UUSIN JÄSEN CM Tools Oy 50 vuoden kokemus siiviää työvälineiden valmistusta Vaikka teollisuuden työvälineitä valmistava CM Tools Oy on perusteu vuonna 2003, omataan yrityksessä yli 50 vuoden kokemus alalta. Yritys on nimiäin lähtöisin Enston työvälineosastosta. TEKSTI JA KUVAT: Katri Mäenpää Täysin henkilöstönsä omistama CM Tools Oy valmistaa teollisuuden tarvitsemia työkaluja. Yrityksen tuoeisiin kuuluvat muovimuot, ohutlevytyökalut ja jonoleikkaimet. Meillä ei ole omia tuoeita, vaan valmistamme työvälineet asiakkaan tarpeiden pohjalta. Voimme tulla mukaan tuoeen jokaiseen elinkaaren vaiheeseen. Suunnielemme työvälineitä alusta alkaen 3D-ympäristössä tai voimme suunnitella ja toteuaa muutoksia jo olemassa olevaan työvälineeseen. Valmistamme työkalut ja testaamme ne omassa tespurismessamme. Myös huollot ja korjaukset kuuluvat palveluumme, lueelee yrityksen myynjohtaja Juha Markainen. Koska CM Tools pystyy toteuamaan työvälineet alusta loppuun saakka itse, on sen toimitusajat lyhyitä yksiäiskappaleissa tai pienissä sarjoissa. Pystymme toimiamaan tuoeita nopeammin, kun työtä ei tarvitse missään vaiheessa hankkia ulkopuolelta. Lisäksi meillä on hyvä varasto teräksiä, joa ainakin pienien varaosien valmistus käy käden käänteensä, Markainen kuvailee. Vaaditaan vankkaa ammataitoa CM Tools Oy toimii Porvoossa ja yrityksessä työskentelee 23 työntekijää. Koska yrityksen omistajat ovat itse töissä, on organisaao dynaaminen ja keerä. Tarviaessa pystymme tekemään hyvin nopeas päätöksiä, Juha Markainen huomauaa. Työkalujen valmistus on kädentaitoa ja syvällistä ammat- taitoa vaavaa työtä. Onneksi meillä on paljon monivuosta osaamista, koska koulun penkiltä ei tähän työhön valmistu. Ilman osaavaa henkilökuntaa ei töistä tule mitään. Jos työväline ei toimi, vika pitää ensin paikantaa, sien tehdä korjaavat toimenpiteet ja lopuksi varmistaa, eä työkalu toimii yhtä hyvin kuin uusi. CM Tools on myös sopimusvalmistaja, eli yritys voi oaa koko tuoeen valmistusketjun hallintaansa. Lisäksi yritys tarjoaa alihankintapalveluja teollisuuden eri aloille. Yrityksellä on laaja asiakaskunta, sillä mahdollisiin asiakkaisiin lukeutuu lähes kokonaan komaan jotakin valmistava teollisuus. Markkinat ovat kuitenkin viime vuosina kaventuneet, sillä Aasian tuon syö suomalaista uustyökalutuotantoa. Tästä haasteesta huolimaa CM Tools kasvoi viime vuonna 54 prosena. Olemme panostaneet paljon työvälineiden huoltoon ja korjaukseen, koska ulkomailta tuodutkin työkalut huolletaan Suomessa. Teemme yritysten kanssa huolto- ja kunnossapitosopimuksia, koska työvälineitä pitää huoltaa, joa ne kestävät pitkään. Kun työvälineissä tapahtuu ylläävä rikkoutuminen, mitataan, miten hyvä palvelukykymme on. Meidän on tehtävä nopea korjaava toimenpide, joa asiakkaan tuotanto CM Toolsin oma raaka-ainevarasto lyhentää Juha Markaisen mukaan tuoeiden toimitusaikoja. saadaan nopeas jatkumaan, Markainen seliää. CM Tools on itsekin lähdössä uusille markkinoille. Olemme avaamassa hankintakanavaa Aasiaan erityises ohutlevytuoeille. Tilaamme tuoeet Aasiasta, mua käymme ne täällä läpi, testaamme ja varmistamme, eä ne täyävät CM Toolsin laatukriteerit. Volyymia verkostoitumalla Työvälinevalmistaja CM Tools Oy liiyi S.E.C:n jäseneksi viime keväänä. Myynjohtaja Juha Markaisen mukaan jäsenyyden tarkoituksena on hyödyntää verkostoa. Paitsi, eä pystymme tarjoamaan muille jäsenille työvälinepalveluja, voimme olla yhtenä tarjoamassa isompia kokonaisuuksia. Odotan hyvää yhteistyötä muiden jäsenyritysten kanssa ja ajatusten vaihtoa siitä, mitä alalla pitää tehdä, eä pysyy kilpailussa mukana. Strategiansa mukaan CM Tools haluaa kasvaa ja verkostoituminen on kasvamiseen hyvä keino. Arvostamme S.E.C:iä ja siinä olevia yrityksiä. Uskomme, eä se on eteenpäin vievä yhteistyöverkosto, Juha Markainen kiteyää. Koneistaja Erik Lindfors esielee suurnopeuskoneella tehtävän projekn suunnitelmia myynjohtaja Juha Markaiselle.

6 6 S.E.C-UUTISIA Hakaniemen Metalli Oy/High Metal Producon Oy tarjoavat asiakkailleen säästöjä tuotekehityksen avulla Vuonna 1949 perusteu Hakaniemen Metalli Oy on yli 60 vuoden ajan keskiynyt kehiämään ja valmistamaan tuoeita ruostumaomasta ohutlevystä teollisuuden eri aloille. Vuonna 2000 laserteknologian ympärille perusteu tytäryhö High Metal Producon Oy pyrkii taas hyödyntämään pitkää kokemusta valmistuksessa suunnielemalla enstä kevyempiä ja kustannustehokkaampia tuoeita. Näin mahdollistetaan asiakkaille palvelu, jonka avulla tuotekehitys ja valmistus pysyvät saman katon alla. Modulaarisilla rakenteilla ohutlevyä hyödyntämällä pystytään tuotea keventämään jopa 70 % ja kuitenkin tuoeen ominaisuudet pysyvät vähintäänkin samoina. Tällöin saadaan suuria säästöjä materiaalin vähenemisen lisäksi valmistuksessa, kuljetuksessa ja myös asennusvaiheessa. Tuoeet voidaan suunnitella käyäjäystävällisemmiksi ja paremmin huolleaviksi, sillä ne sisältävät vähemmän osia. Myös tuoeen ulkonäkö on parempi. Uudella suunnielulla tuoeista tulee pitkäikäisempiä ja ympäristöystävällisempiä, jopa 100 %:s kierräteäviä. Säästöä tulee myös siitä, eä energian kulutus on selväs vähentynyt valmistuksessa. Hakaniemen Metallin/High Metal Produconin tarjoama etu asiakkaalle on, eä asiakas saa kaiken saman katon alta, ideoinnin, suunnielun, proton ja sarjavalmistuksen. Asiakkaat saavat siis nopeammin ja edullisemmin uuden tai korvaavan tuoeen markkinoille ja säästävät aikaa, rahaa sekä resurssejaan. Olemme kehiäneen säästölaskurin nesivuillemme josta jokainen voi konkreeses nähdä tarjoamamme tuotekehityksen hyödyt. Ketäpä säästäminen ei nykypäivänä kiinnostaisi? Lisäetoa löytyy: - Innovaon of lightness S.E.C esillä Pietarin Technical Fair messuilla S.E.C sekä viisi sen jäsenyritystä - Entop Oy, Janavalo Oy, Laserle Oy, Meconet Oy ja Metsi Oy - osallistuivat osastollaan Technical Fair/Blech Russia -messuille Pietarissa Messut keräsivät runsaas kiinnostuneita vierailijoita ja myös S.E.Cosastolla oli ajoiain jopa tungosta. Suurin osa vierailijoista oli Venäjältä mua myös suomalaisten yritysten edustajia vieraili messuilla ilahduavan paljon. S.E.C sekä osallistuvat yritykset herävät runsaas mielenkiintoa. Messuseminaarissa Meconet Oy:n Andrei Pevgosen pitämä esitys aiheesta "Miksi kannaaa ulkoistaa - eikä valmistaa itse?" keräsi laajan kuulijakunnan ja herä kiinnostusta erityises Venäjällä ajankohtaisesta aiheesta. Messujärjestelyt toimivat moieea ja kokemuksesta rohkaistuneena osallistujat yksimielises päävätkin, eä kyseiset messut on syytä sisällyää SEC ry:n toimintasuunnitelmaan tulevinakin vuosina. Lisäetoja: Tomi Parmasuo, S.E.C:n puheenjohtaja. Työntekijöiden turvaksi - ENTOP safety Turvallistamisella tarkoitetaan koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustason saaamista SFS -sähköturvallisuusstandardien mukaiseksi. SFS-standardien tarkoituksena on taata koneiden ja tuotantolinjojen toimivuus ilman, eä niiden käytöstä aiheutuu vaaraa työpaikoilla. Tämä tarkoiaa turvapiirien kahdentamista, turva-alueiden rakentamista yms. Suomessa on vielä paljon yrityksiä, joissa koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustaso ei vastaa voimassaolevia vaamuksia. Jokainen yritys haluaa näyää kilpailijoiden silmissä paremmalta ja vastuullisemmalta kuin muut. ENTOP safety tuoeen avulla yritys voi toimia edelläkävijänä turvallisuudessa ja samalla nostaa imagoaan vastuullisena toimijana. Entop on tehnyt turvallistamista omana ja vain turvallisuusasioihin suunnauna tuoeena. ENTOP safety on turvallisempaan kokonaisuuteen johtava tuote, joka pitää sisällään mm. seuraavia asioita: Kartoitamme asiakkaan kanssa koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustasot. Teemme riskiarvioinnit, suunnitelmat ja ehdotukset, joilla kohde saadaan vastaamaan voimassa olevia SFS-standardeja. Toteutamme suunnitelmat ja olemme mukana asennusvalvonnassa sekä käyöönotoissa. Ohjeistamme ja annamme tarviaessa koulutusta uusiuun turvajärjestelmään. ENTOP Safety tuoeesta antaa lisäetoa Ville Airola ja Hannu Latvamäki

7 7 S.E.C-UUTISIA FSP ja Konecranes yhteistyöhön nosturi- ja komponenvalmistuksen pintakäsielyssä Pohjoismaiden suurin pintakäsielypalveluja tarjoava yritys FSP Finnish Steel Painng Oy ja yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, Konecranes ovat solmineet yhteistyösopimuksen pintakäsielytoiminnasta Hyvinkään tehdasalueella. Sopimuksen mukaan FSP vastaa nosturi- ja komponenvalmistuksen pintakäsielytoiminnasta alkaen Konecranes Oyj:n Hyvinkään tuotantolaitoksen kahdessa eri maalaamossa. Söderkullassa pääkonoriaan pitävä FSP toimii akivises tällä hetkellä Hyvinkään lisäksi lähes 40 toimipaikassa ympäri Suomen. Lisäksi sen tytäryhöt sijaitsevat Puolassa ja Virossa. Sopimus mahdollistaa Konecranes Oyj:n Hyvinkään tehdasalueelle paremman käyöasteen ja pintakäsielyn jatkuvan kehiämisen. Konecranes Oyj:n asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä miljoonaa euroa. Yrityksellä on työntekijää ja yli 545 toimipisteä 43 maassa. Sopimus antaa meille mahdollisuuden keskiyä omaan ydinosaamiseemme ja sen kehiämiseen sekäliiketoiminnan kasvuedellytysten rakentamiseen. Saamme yhteistyön kaua ympäristöystävällistä pintakäsittelyosaamista ja laadun kehityksen kaua lisäarvoa, josta hyötyvät asiakkaamme. Ratkaisevaa on myös pintakäsielyn nopea läpimenoaika, joka nousee tehdastuotannossa kilpailutekijäksi. Uskomme, eä FSP pystyy tarjoamaan laadukkaita pintakäsielypalveluita vastaavalla tavalla myös muillekin asiakkaille, sanoo Konecranes Oyj:n Hyvinkään tuotantolaitoksen raskaista komponenteista vastaava tuotantojohtaja Juha Anla. Laadukkaat tehdaslat tarjoavat lentävän lähdön pintakäsielyliiketoiminnan käynnistämiseksi. Yhteistyön merkiävyyä nostaa maalaustoiminnan integroin osaksi nosturi- ja komponenvalmistusta, kun FSP vastaa pintakäsielystä omilla laieistollaan Konecranes Oyj:n tehdasloissa. Nyt vahvistetun sopimuksen myötä olemme valmiit lunastamaan lupauksemme maailman johtavalta nostolaitevalmistajalta, Konecranes Oyj:ltä ja luomaan luoamusta pitkäaikaiselle yhteistyölle. Meillä on useita yhteisiä asiakkaita, joiden kanssa toiminta on jo pitkään ollut tuua. Tarjoamme serfioidun johtamisjärjestelmän mukaisia palvelui- viaessa pystytään aputyökalu valmistamaan parissa päivässä. Protojen lisäksi yksikkö valmistaa ohutlevyosien piensarjoja joustavas ja nopeas. Tyypillisiä valmistamiamme tuoeita ovat sähkö- ja elektroniikkateollisuuden käyämät erikoisliimet, huonekaluteollisuuden osat tai ohutlevyosia sisältävät osakokoonpanot, lisää Karukoski. Koko tuoeen elinkaaren kustannustehokkuuden opmoimiseksi voidaan tuoeen tuotantomäärien kasvaessa valmistus siirtää muihin Meconen yksiköihin volyymiin nähden opmaalisin menetelmin valmisteavaksi. Nopeatempoisen protovalmistuksen tukena Aviapoliksen yksikössä toimii myös Meconen standardijousi-liiketoiminta. Kuten ohutlevyprotoja, käytetään myös standardijousia tuoeen testausvaiheessa. Usein asiakas laa standardituotea helpon saatavuuden vuoksi volyymien kasvaessakin, muistuaa standardijouset liiketoiminnasta vastaava tuotepäällikkö Reino Heikkinen. Meconen uusi tuotelueelo sisältää huiketa, jotka takaavat Konecranes-konsernin tuotteille laadukkaan lopputuloksen. Saamme kaivaua tuotantolaa Hyvinkään kasvavalta talousalueelta, jossa voimme tarjota innova- ivisia pintakäsielypalveluita myös muille asiakkaillemme Uudellamaalla, sanoo FSP Finnish Steel Painng Oy:n toimitusjohtaja Pen Virtanen. Lisäetoja: Toimitusjohtaja Pen Virtanen, FSP Finnish Steel Painng Oy, puh tai Tuotantojohtaja Juha Anla, raskaat komponent, Konecranes-konserni, Hyvinkään tuotantolaitos, puh Meconet Oy vahvistaa protovalmistustaan sekä standardituoteliiketoimintaansa Vantaalla, Äänekoskella, Pihputaalla sekä Tallinnassa, Virossa toimiva Meconet Oy on avannut uuden toimipisteen Vantaan Aviapolikseen. Lentokentän läheisyydessä toimiva yksikkö keskiyy asiakkaiden palvelemiseen tuoeen elinkaaren alussa. Uusi toimipiste valmistaa ohutlevyosien prototyyppejä ja piensarjoja sekä toimiaa standardijousikomponeneja suoraan varastosta. Jousi-, meisto- ja syväveto-osaamisestaan tunneu Meconet Oy täyää uusimman toimipisteensä avulla asiakkaiden tuotekehitysprosessiin liiyvät pikatarpeet. Usein aika ideasta ensimmäiseen toimitukseen lasketaan mieluummin tunneissa kuin päivissä tai viikoissa, kertoo proto- ja piensarjavalmistuksesta vastaava tuotepäällikkö Harri Karukoski. Time-to market -onkin kriinen, yrityksen luodessa uua tuotea ja markkinoille pääsy ennen kilpailijaa on edellytys tuotelanseraauksen onnistumiselle. Meconet Oy:n Aviapoliksen yksikkö pystyy auamaan asiakasta ohutlevyosien suunnielussa niin toimivuuden kuin valmisteavuudenkin osalta. Joustavan toiminnan ja osaavan henkilöstön myötä, protomallit ja teskappaleet valmistuvat nopeas ja miatarkas. Usein tuoeet valmistetaan yleistyökaluja käyämällä mua tar- at yli eri tuotea, joista valtaosa löytyy suoraan hyllystä. Puristus-, veto- ja vääntöjousien lisäksi valikoimasta löytyy työkalujouset, typpijouset sekä lautasjouset. Suuri osa varastoitavista tuoeista on Meconen valmistamia mua osa tulee yhteiskumppaneiltamme Euroopasta, kertoo Heikkinen. Meconet on toimianut standardijousia jo useita vuosia mua henkilöstösatsausten, uusien toimilojen ja uudistuneen lueelon myötä uskon liiketoimintamme kasvavan ripeäs, lisää Heikkinen luoavaisena. Lisäetoja: Harri Karukoski p Reino Heikkinen p Meconet Oy Rälssie 7 C, Vantaa

8 8 S.E.C-UUTISIA GAIA-teos on valmis Puolitoista vuoa kestävä projek valmistaa GAIA-teos Musiikkitaloon on saatu päätökseen. Kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen voi kutsukilpailun runsas vuosi sien. Kilpailun finaalia varten Laserle Oy valmis noin metrin kokoisen mallin GAIA-teoksesta. Voiton jälkeen käynnistyi projek valmistaa varsinainen GAIA Musiikkitalon sisääntuloaulaan. Teoksen koko on mitoiteu 18 metriä korkean aulan mukaan. GAIA-teoksen pituus on yli 14 metriä ja korkeus 8 metriä. Teoksessa esitellään 150 uhanalaista suomalaista kasvia. Kaikki kukat ovat erilaisia ja niiden koko on puolesta metriä aina puolitoista metriä korkeat. Kasviin kuuluu myös niiden juuret, jotka tulevat ulos GAIA-teoksen runko-osista. Laserle Oy:lle projek on ollut haastava löytää keinot rakentaa näin suuri teos riiävän lujaksi mua samalla kevyeksi. Teos riippuu 13 vaijerin avulla Musiikkitalon kaorakenteista. Lujuus ja kestävyys on tarkasteu useiden asiatunjoiden avulla. Haastava on ollut vaamus, eä teos pitää voida riippua katossa vähintään 200 vuoa. Ennen pääteoksen tekoa rakennein vielä, kolme ja puolimetrinen välimalli. Tämän avulla kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen pystyi tarkentamaan taideteoksen ulkomuodot ja ripustuspisteet. Laserle Oy on valmistanut GAIAn kymmenen pääosaa erillisessä lassa. Osat on mitoiteu, niin eä ne mahtuvat sisään Musiikkitalon ala-aulan kaksoisovista. Rakenteen lujuus ja kiiltävä pinta on saatu aikaiseksi sandwich rakenteella. Ulkopinnat on valmisteu 0,8 mm paksuisesta kiiltävästä ruostumaomasta teräksestä. Niiden välissä on 10 mm paksuinen alumiini kehikko. Kukat on myös rakenneu sandwich - rakenteella, niin eä kukkien varret on vahvisteu 5 mm alumiinilla. Ulkopinta on samaa kiitävää terästä kun itse pääosat. GAIA-teos valaistaan valonheimillä niin, eä pimeällä teos näkyy aina Mannerheiminelle saakka. Lisäetoa: Gustav Båsk, Laserle Oy. Hentec huolehi koko valmistusketjun toimivuudesta Raskaassa konerakennuksessa on menneinä vuosina totuu ostamaan komponent itse ja myös itse vastaamaan siinä mahdollises ilmenevistä ongelmista. Nykyisin laadunvalvonta ja vastuu on mahdollista ulkoistaa. Raskaan konerakennusteollisuuden toimiaja Hentec Oy Ab on oanut huolehakseen asiakkaidensa puolesta näiden tarvitsemien tuoeiden koko valmistusketjun toimivuudesta. Hentec toimiaa asiakkailleen kääntö- ja vierintälaakereita, valuja, takeita ja ruuvikiinnitysteknologiaa. Yritys ei itse valmista näitä tuoeita, vaan hakee parhaan mahdollisen toimiajan omistaverkostoistaan. Esimerkiksi valutuoeissa esiintyy paljon ongelmia. Valuasiantunjamme tehtävänä on auditoida ja valita asiakkaan tarvitsemalle tuoeelle paras mahdollinen valimo, oikea koneistaja ja oikea pintakäsielijä. Huolehdimme tuoeen laadunvalvonnasta ja tarkastuksista, joa asiakas saa juuri oikeanlaisen ja virheeömän tuoeen, seliää Hentec Oy:n toimitusjohtaja Ulf Haga. Valujen ja takeiden toimiamisessa Hentecillä on taustallaan laaja verkosto valmistajia, joiden joukosta yrityksen asiantunjat hakevat oikean yhdistelmän asiakkailleen. Laakeripuolella taas Hentecin kumppanina on maailman johtava kääntölaakeritoimiaja. L a a ke re i d e n toimituksessa meidän tehtävänämme on opmoida ratkaisut asiakkaan tarpeisiin siten, eä asiakas saa juuri oikean tyyppisen laakerin, eli koordinoimme kuormituksille juuri oikean laakerin, Haga kiteyää. Tuhansien kilojen kokonaisuuksia Hentecin asiakkaat toimivat raskaassa konerakennuksessa. Asiakkaina ovat muun muassa ABB, Andritz, Konecranes, Metso, Moventas, Rolls-Royce, WinWind ja Wärtsilä. Raskaan koneenrakennuksen osat painavat jopa kymmeniä tonneja. Toimittamiamme tuoeita käytetään esimerkiksi tuuliturbiineissa, raskaissa koneissa ja laitteissa sekä laivojen propulsiolaieissa, Ulf Haga kertoo. TEKSTI: Katri Mäenpää ja 1990-luvuilla Hentecin kaltaiset yritykset toimivat yhden tai muutaman toimiajan ageneina, nykyään yritys vastaa tuoeiden kokonaisvaltaisesta toimituksesta. Hentecin toiminta kehiyy edelleen koko ajan ja tulevaisuudessa yrityksellä on vastassa uusia haasteita. Tulevaisuudessa meidän tulee opmoida tuotantomenetelmät asiakkaidemme eduksi. Meidän tulee kyetä tarjoamaan asiakkaillemme eri vaihtoehtoja, koska yksi tuote voidaan valmistaa monin eri tavoin. Meidän on ymmärreävä, milloin hitsau rakenne on parempi asiakkaallemme, milloin taas valu, toimitusjohtaja Haga toteaa.

9 9 S.E.C-UUTISIA Promeco panostaa suunnieluun ja PLM-järjestelmään Mekaniikka -ja sähköalan järjestelmätoimiaja Promeco Group Oy oaa käyöön uuden Product Lifecycle Management (PLM) -järjestelmän, joka kaaa kaikki konsernin tuoeisiin liiyvät edot ja suunnieluprosessit. PLM-järjestelmä tukee mekaanisia ja sähköteknisiä kokonaisjärjestelmiä suunnielevan ja valmistavan Promecon keskeisiä toimintoja. Järjestelmä huolehi etojen käyteävyydestä ja ajantasaisuudesta olemalla kiinteä osa tuotenimikkeiden ja prosessin hallintaa, dokumentoina, teknisiä muutoksia, CAD-rajapintoja, ERP- ja CRM-käyöliiymiä sekä edon jakelua. Ohjelma tukee myös päätöksentekoa ja kustannuslaskentaa sekä antaa tarkat tuote- edot myyn- ja toimitusprosessin eri vaiheissa. Asiakkaidemme menestyksen taustalta löytyy jatkuva panostus tuotekehitykseen ja siinä me promecolaiset haluamme olla mukana. Yhä vaavammat ratkaisut ja toimituslaajuudet edellyävät syvällistä tuotekehitysosaamista sekä kokonaisvaltaisia tuotekehitys- ja toimitusprojekteja. PLM-järjestelmä varmistaa ja helpoaa tätä työtä tuoeen koko elinkaaren ajan, kertoo Promeco Group Oy:n toimitusjohtaja Esa Pyöriä. Kankaanpäässä pääkonoriaan pitävä Promeco palvelee asiakkaitaan yhä kokonaisvaltaisemmin. Yli 400 henkeä työllistävän konsernin sisältä löytyvät osaajat suunnielusta testaukseen, valmistukseen, asennukseen ja aersales -palveluihin. Suunnieluun on satsau paljon, sillä aiemmin perustetun Seinäjoen suunnielutoimiston tueksi Promeco os viime vuoden loppupuolella ulvilalaisen suunnielutoimiston. Seinäjoelta ja Ulvilasta käsin johdetaan ja koordinoidaan konsernin tuotekehitystoimintaa, jonka keskeisimmät palvelut ovat mekaniikka-, sähkö- ja automaaosuunnielu, prototyyppivalmistus, tuotannon työkalut sekä kunnossapitopalvelut. Promeco palvelee asiakkaitaan yhä kokonaisvaltaisemmin, sanoo Esa Pyöriä. Suunnielu- ja tuotekehitysyksiköiden lisäksi Promecolla on kuusi tehdasta Suomessa ja yksi Puolassa. Asiakkaisiin kuuluvat muun muassa ABB, Bombardier, Maillefer, Rolls-Royce ja Wärtsilä. Omien tuoeiden ja sopimusvalmistuksen haastava yhdistäminen Janavalo on hallinnut omaa Turenko -tuoteperheään jo vuodesta 2007 alkaen. Omien tuoeiden kehiäminen sopimusvalmistuksen ohessa on haasteellinen tehtävä, ja Janavalo onkin aloianut Tekesin rahoiaman kehityshankkeen vuonna 2010 joka jatkuu aina vuoteen 2012 as. Hankkeen avulla Janavalo pystyy laajentamaan tuoteosaamistaan myös sopimusvalmistukseen ja tuomaan omaa asiakasymmärrystään myös kumppaneidensa käyöön. Hankkeen aikana on jo uudisteu Turenko -tuoeiden värimaailma, tutkittu pintaratkaisuiden vaikutusta laajoissa yhtenäisissä pintarakenteissa ja aloiteu tutkimus tuotantolaieiston mahdollisimman tehokkaasta käytöstä muotoiltujen tuoeiden osalta. Vahvana kehitysalueena Janavalossa on ollut myös ruostumaomien terästen rakenteiden ja kokoonpanon osaamisen kehiäminen johon on panosteu erityises Lopen tehtaalla. Janavalon joukkuea ollaan kevään ja kesän aikana vahvisteu myös muulla osaamisella. Joukkoon on palkau vahva ohutlevyosaaja DI Tom Nordgren, kehitysosaamista DI Oo Härkönen sekä suunnielu ja muotoiluosaamista ins.amk. Sanna Siltala. Uuden joukkueen turvin Janavalo pystyy palvelemaan uusia ja nykyisiä sopimuskumppaneitaan enstä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Janavalon uua henkilökuntaa Oo Härkönen ja Sanna Siltala Lisäetoja: Oo Härkönen, Janavalo Oy.

10 Jäsenyritykset CM Tools Oy Raudoiajane 5 E, PORVOO p f sähköpos: 10 Bodycote Lämpökäsiely Oy Kisälline 7, VANTAA p f sähköpos: Bodycote on erikoistunut eri metallien ominaisuuksien parantamiseen lämpökäsielyn avulla. Kaavan lämpökäsielyohjelman lisäksi Bodycote tarjoaa asiakkailleen kehiyneimmät menetelmät ja pitkälle automasoidut prosessit. Monet näistä menetelmistä on saatavissa Suomesta ainoastaan Bodycote:lta. Tarvitsetpa sarjatuotantoa, yksiäiskappaleita tai oman kapasiteesi lisäämistä, palvelemme sinua yli 60 vuoden kokemuksella sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston ja osaavan henkilöstön avulla. Toimimme neljällä paikkakunnalla: Vantaalla, Tampereella, Vaasassa ja Pieksämäellä. CM Tools Oy on nykyaikainen täyden palvelun työvälinetalo, jonka perusarvoihin kuuluvat korkea ammataito, luoamus ja yhteistyö sekä niiden kaua syntyvä hyvinvoin. Valmistamme uusia työvälineitä ja toteutamme niiden muutostöitä sekä muovi- eä metalliteollisuudelle. Suoritamme myös työvälineiden huoltoja, korjauksia ja valmistamme niihin varaosia toimiloissamme Porvoon Ölstenssissä. Työvälinehuollot voidaan järjestää toteutettaviksi myös asiakkaan tuotantoloissa. Elekmerk Oy Yliahone 15, KEURUU p , f sähköpos: Luoteavaa ohutlevyvalmistusta ja -työstöä asiakaslähtöises. Elekmerk Oy on ohutlevyvalmistukseen ja koneistukseen erikoistunut yritys. Olemme alan johtavia toimijoita Suomessa ja saavuaneet asemamme yli 20 vuoden kokemuksen tuomalla ammataidolla. Toteutamme monipuolises erilaisia ohutlevytöitä, alumiinikoneistuksia, pintakäsielyjä ja lasermerkkausta. Lisäksi hallitsemme sähkökokoonpanot ja sopimusvalmistuksessa teemme tuoeet alusta loppuun, testaukseen ja toimitukseen as. Entop Oy Rautaenkatu 19 A, LAHTI p , f sähköpos: Entop Oy on vuonna 1998 perusteu suunnielutoimisto, joka tarjoaa asiantunjapalveluita teollisuusyrityksille. Asiantunjapalveluihimme kuuluvat niin mekaniikka- kuin sähköautomaaosuunnielukin. ENTOP-tuoeitamme ovat mm. suunnieluautomaat, projekt, hoitotasot, modernisaaot, safety. Olemme innovaivisena organisaaona paljon enemmän kuin perinteinen insinööritoimisto. Entop on turvallinen ja luoteava yritys. Toimintamme on serfikaatein todeu laadukkaaksi kaikkina toimintavuosina. Lisäksi tarjoamme tarkkojen osien koneistusta alihankintapalveluna, jossa korkean laadun takaavat monipuolinen osaamisemme ja konekantamme. Alihankintakoneistuksen voi myös laajentaa sopimusvalmistukseksi, joka kaaa tuoeen kokoonpanon, testauksen sekä hankinnat. Pyrimme luoamuksellisella yhteistyöllä varmistamaan asiakkaallemme mahdollisimman tehokkaan teollisuustuotannon tuoeen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Asiakkaamme tuntevat meidät ensiluokkaisesta laadusta ja luoteavuudesta. Varmistamme toimitusajat, kustannustehokkuuden ja laadukkaan lopputuloksen toteuamalla kaikki työvaiheet itse omissa loissamme. Siksi asiakkuuksistamme on muotoutunut pitkäaikaisia kumppanuuksia. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen, ammalaistemme erikoisosaaminen sekä jatkuva kehiyminen. Asiakkaamme ovat Suomen merkiävimpiä telekommunikaao-, elektroniikka- ja mekatroniikkayrityksiä. Kuulumme HT Laser -ryhmään. Arvoketjumme tärkeimmät tekijät ovat henkilökunta, asiakkaat, innovaaot tuoeissa ja palveluissa sekä laatu kaikessa tekemisessä. Teemme työtä intomielises, ja otamme haasteet vastaan hihat kääriyinä. Olemme asiakkaillemme lisäarvoa tuottava ja kannaavuua lisäävä yhteistyökumppani. Uskomme lujas myös verkoumiseen, koska se lähtee liikkeelle aina ihmisistä. Yhteistyö on pärjäämisen elinehto, joka vaai meiltä kaikilta aikaa, avoimuua, rehellisyyttä ja posiivista tulevaisuuden visioina.

11 11 FSP Finnish Steel Painng Oy PL 15 (Hiekkamäene 4), SÖDERKULLA p , f sähköpos: FSP Finnish Steel Painng Oy on pintakäsielyyn ja korroosionestomaalaukseen erikoistunut yritys. Suurimpia asiakkaitamme ovat telakat, off-shoreteollisuus, petrokemian teollisuus ja konepajat. Tärkeitä asiakkaita on myös paperiteollisuudessa, terästukkualalla sekä valon laitokset. Tarjoamme asiakkaillemme pesu- ja puhdistustöitä, suihkupuhdistusta, korroosionestomaalausta, pulverimaalausta, erikoispinnoitusta mm. palonsuojamaalausta ja laapinnoituksia sekä tarkastuspalveluita. Lisäksi vuokraamme pintakäsielyn erikoiskalustoa. Suomen suurimmilla telakoilla tehdään teollisuuden korroosionestomaalausta mm. laivalohkoille ja kansivarusteille. Asiakasmaalaamot toimivat asiakkaan laitoksissa yhtenä osastona. Tilausmaalaamoiden asiakaskunta koostuu Hakaniemen Metalli Oy Linjae 3, VANTAA p f sähköpos: Hakaniemen Metalli Oy on vuonna 1949 perusteu perheyhö. Yhö on erikoistunut ruostumaoman ja haponkestävän ohutlevyn jatkojalostukseen eri teollisuuden aloille. Yhtenä alan pioneereista Hakaniemen Metalli on jo pitkään hyödyntänyt uusinta laserteknologiaa ohutlevyjen leikkaukseen ja hitsaukseen.yhdistämällä laserteknolouseista eri yhteistyökumppaneista. Teemme myös projek- luontoisia kunnossapitomaalauksia, kuten siltoja ja säiliöitä. Useiden teollisuuslaitosten kanssa on lisäksi kaavia vuosisopimuksia. Vienprojekmme kohdistuvat pääasiassa Skandinavian, Balan ja Kaspian meren maihin, mikä osoiaa, eä osaamistamme arvostetaan myös kansainvälises. Toimintamme on serfioitu laatu-, ympäristöja työturvallisuus ja -terveysstandardien ISO 9001, ISO ja OHSAS mukaises. Yhöllämme on toimintaa noin 30 toimipaikassa, tytäryhömme toimivat Virossa ja Puolassa. Vuonna 2010 liikevaihtomme oli noin 30 Meur henkilöstömäärän ollessa noin 300. Jäsenyritykset giaa ja innovaivista suunnieluosaamista on Hakaniemen Metallin tavoieena löytää kumppaneilleen enstä kevyempiä, miatarkempia sekä kustannustehokkaampia ratkaisuja.palveluumme kuuluu koko ketjun hallinta aina tuotekehityksesta valmiiden ja testaujen kokonaisuuksien toimiamiseen loppuasiakkaalle. Harald Pihl Eroajankatu 9, TAMMISAARI p f sähköpos: Harald Pihl on Pohjois-Euroopan johtava erikoismetalliseosten varastoija ja toimiaja. Materiaalejamme taania, kuumalujia, virumislujia ja korroosionkestäviä metalleja käytetään paperi-, selluloosa- ja kemianteollisuudessa sekä energiantuotannossa. Varastossamme on yli nimikeä, levyä, kankea, lankaa, putkea ja nauhaa. Harald Pihl perus yrityksen 1912 ja nykyisin se kul- kee suvussa jo neljännessä sukupolvessa. Palvelukeskuksemme sijaitsee Ruotsin Täbyssä (Tukholman laitamilla) ja pystymme nopealla toimitusajalla leikkaamaan levyjä ja katkaisemaan pitkää tavaraa haluujen miojen mukaises. Toimintaamme kuuluu myös levyjen vesileikkaus, kelaus ja rainoitus. Meillä on käytössä ISO Hellmanin Konepaja Oy Sienie 22, Helsinki p , f sähköpos: Hellmanin Konepaja Oy on erikoistunut alihankintayhteistyöhön. Valmistamme lastuavin menetelmin, tarviaessa eriäin nopeas, suhteellisen raskaita (max 10 t) piensarjoja ja yksiäiskappaleita asiakkaan laatuvaamusten ja soviujen toimintatapojen mukaises. Tuotantomme koostuu pääasiassa komaisille koneenrakennusalan vienyrityksille tehtävästä alihankintakoneistuksesta sekä korjauskoneistuksista ja varaosien valmistuksesta. Konekantamme on hyväkuntoinen sekä tarkoituksenmu- kainen ja se uusiutuu jatkuvas. Erikoisalaamme on suurten pyörähdyskappaleiden nopea ja joustava käsiely. Keskipitkien sarjojen valmistukseen erinomaises soveltuvalla, tehokkaalla Hyundai-KIA sorvauskeskuksella (ø 780/535x2100 mm, pyörivät työkalut ja C-akseli sekä ohjelmoitavat tukilaakeri ja kärkipylkkä) työstämme esimerkiksi metrisen putkiakselin parhaimmillaan jopa yhdellä kiinnityksellä. Täydellinen konelueelo löytyy nesivuiltamme. Yhö on 1917 perusteu perheyritys.

12 Jäsenyritykset 12 Hentec Oy Ab Linnoituse ESPOO p sähköpos: HENTEC ON RASKAAN KONEENRAKENNUKSEN TOIMITTAJA Osaamisalueemme: Laakerit Hentec tarjoaa täydellisen valikoiman Rothe Erde -kääntölaakereita ja raskaan sarjan PSL vierintälaakereita. Asiakkaan tarpeen mukaan toimitamme täydelliset kokonaisuudet sisältäen: - tarviavat laskelmat (laakerilaskelmat, hammastus- ja pullaskelmat) - laakerin - kiinnitystekniikan (ruuvilaskelmat, kiinnitystarvikkeet, pultyökalut) - laakeripesän (valmiiksi koneisteuna ja pinnoiteuna) Valut, takeet ja koneistus Valimoista, koneistajista, maalaamoista ja kuljeajista koostuvan kaavan verkoston avulla kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme sopivimmat ratkaisut. Toimitus voi sisältää valun suunnielun, valumallin tarkastuksen, valujen tarkastukset, koneistuksen, pinnoituksen ja tarviavat kuljetukset sekä esiasennukset. Toimitamme esim. raskaiden ajoneuvojen, potkurilaieiden ja turbiinien osia. Saumaomas valssatut renkaat mm. Kiinnitystekniikka ITH Hydrauliset pultyökalut, vaarnaruuvit sekä IHF taotut pult. Kierre-element. Toimitamme asiakkaillemme täydellisiä kiinnitysratkaisuja sisältäen suunnielun tuen, menetelmä- ja työkaluvalinnan, työkalut ja ruuvit, henkilökunnan käyökoulutuksen ja työkalujen huollon. Kokonaisratkaisut Toimitamme valut asiakkaan toivomassa valmiusasteessa, raaka-valuna, pinnoiteuna tai täysin valmiiksi koneistettuna. Huolehdimme myös valujen tarkastuksista. Teemme myös tarviavat esiasennukset ja toimitamme osakokonaisuuden valmiina asiakkaan tuotantoon. HT Laser Oy PL 120 (Laserkuja1), Keuruu p , f sähköpos: HT Laser tarjoaa kaikki leikkausmenetelmät teollisuuden tarpeille myös raskaalla puolella. Pitkien ja 150mm:n vahvuuteen as olevien leikkeiden lisäksi jalostamme kappaleet särmäyksestä ja koneistuksesta kokoonpanoon as. Yli 1000 asiakkaamme joukosta teemme osalle myös valmiita tuoeita. Asiakkaan tarpeen mukaan pakkaustapa ja toimitusmuoto ovat räätälöitävissä. Otamme vastaan hallitus myös asiakkaan ulkoistaman materiaalin esikäsielyn tuotantokokonaisuuden. Tuotekehitys-, suunnielu- ja koulutusimimme palvelevat tuoeen elinkaaren alkuvaiheessa tehokkaimpien valmistusmenetelmien valitsemisessa. Ammataitoinen henkilöstömme käsielee erikoisempiakin materiaaleja, Janavalo Oy Paerie 1, Turenki p , t sähköpos: tai lähtökohna ovat asiakkaiden tarpeet ja vaamukset, toiminnan ja tuoeiden korkea laatu sekä toimitusvarmuus. Suunnielemme tuoeet asiakkaiden vaamusten pohjalta, hankimme tarviavat komponent, valmistamme tuoeet ja testaamme niiden toimivuuden. Henkilökuntamme on ammataitoista ja movoitunua. Käytössämme on tarkoituksenmukainen konekanta. Näin lupaammekin asiakkaillemme opmaalisen lopputuloksen. Keskitymme monipuoliseen alihankintatoimintaan ja erityises kokonaisuuksien toimiamiseen. Alihankintatoimintamme kulmakiviä ovat vaavat ohutlevytyöt komponenteista valmiisiin tuoeisiin, työkoneohjaamot, lamellilämmönvaihmet sekä 3D laserleikkaus ja -hitsaus. Yrityksemme valmistaa ja markkinoi Turenko-teräskalusteita, tyylikkäitä säilytysratkaisuja. Palvelumme Konetehdas K&K Oy Takkakuja HELSINKI p f yhteyshenkilöt: Kari Karaslah, Ari Karaslah sähköpos: joita hankimme kustannustehokkaas eri kanavien kaua asiakkaan edun mukaises. Kapasiteemme on Suomen kaavin ja näin takaamme varmat toimitukset joustavas yhden asiakasvastaavan kaua. Asiakkainamme ovat Suomen merkiävämmät konerakentajat sekä mm. rakennus- ja energia-alan toimijoita. Palvelemme haluamastasi yksiköstämme kaikkien yksiköidemme voimin: Keuruu, Haapamäki, Helsinki, Jyväskylä, Kaarina, Kauhava, Lah, Oulu, Tampere, Tornio, Vaasa ja Vieremä. Käytämme ISO 9001 ja ISO standardeja toimintamme laadun ylläpitämiseen ja kehiämiseen. Konetehdas K&K Oy on jo vuodesta 1946 lähen palvellut asiakkaitaan monipuolisella koneistusosaamisella. Tänään perheyrityksessä toimii jo kolmas sukupolvi Karaslahden perheestä. Toiminnan ymen muodostavat yksiäiskappaleiden ja piensarjojen valmistus. Kone- ja laitekantamme on mitoiteu kappaleille aina kahteen metriin saakka. Sorvaus- ja jyrsintäpalvelumme täydentävät tasoja pyörö- hiomakoneet. Uutena aluevaltauksena olemme liiäneet myös lankasahauksen palveluvalikoimaamme. Yrityksemme toiminta-ajatuksena on tuoaa keskiraskaalle ja raskaalle teollisuudelle pitkällejalosteuja konepajatuoeita aina kokoonpantuihin osakokonaisuuksiin as.

13 Laserle Oy Valuraudane Helsinki p f sähköpos: 13 Valmiit osat he käyöön Valmiita osia valmistamme ruostumaomasta ja haponkestävästä teräksestä. Työhön sisältyy yleensä laserleikkausta, särmäystä, kierteitystä, hitsausta ja kokoonpanoa. 3D-leikkaus isoille osille Isolla 3D-laserkoneella leikkaamme suuria työkappaleita. Tavallisia töitä 3D-koneella ovat puristeujen levyjen muotoonleikkaus sekä putkien eä sähkökaappien aukotukset. Laserhitsaus uudet mahdollisuudet Laserhitsaamme pyörökappaleita ja lieitä kappaleita 2D- ja 3D-laserkoneillamme. Osallistumme asiakkaiden Meconet Oy Honkanummene VANTAA p t sähköpos: Meconet Oy on johtava kierrejousien, meisteyjen ja syvävedeyjen tuoeiden valmistaja. Tuoeemme ovat tarkkoja ja laadukkaita metallikomponeneja sekä vaavia kokoonpantuja osakokonaisuuksia. Tehtaamme sijaitsevat Vantaalla, Äänekoskella, Pihputaalla ja Tallinnassa. Meconet tarjoaa ylivoimaisen palveluketjun prototyypistä tehokkaaseen volyymituotantoon. Nopea reagoin Metsi Oy PL13 (Kaarie 7), Oi p , f sähköpos: Osateos Oy Honkanummene VANTAA Puhelin Telefax Sähköpos: työkappaleiden kehitystyöhön tuomalla mukaan kokemustamme laserhitsauksesta. Vesileikkaus monille aineille Vesileikkaus on monipuolinen menetelmä monenlaisten aineiden leikkaukseen. Tavallisten terästen ja alumiinien lisäksi leikkaamme usein vesileikkurilla esim. taania, molybdeenia, hopeaa, lyijyä, keramiikkaa, lasia, eri muoveja, puuta jne. Osaava henkilökunta ja hyvät ohjelmistot Kokeneen henkilökuntamme ja monipuolisten ohjelmistojemme avulla pystymme ratkaisemaan asiakkaiden vaaviakin leikkaustehtäviä. Metsi Oy on 1968 perusteu konepaja, joka valmistaa erikoiskoneita, laieita ja komponeneja koneenrakennusteollisuudelle. Lisäksi suunnielemme ja valmistamme materiaalinkäsielylaieita ja järjestelmiä graafiselle teollisuudelle. Toiminta-ajatuksemme on tarjota kokonaisvaltaista konepajaosaamista kustannustehokkaas perustuen syvään ja pitkäjännieiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Laatu ja toimitustäsmällisyys ovat toimintamme peruspilaasiakkaiden tarpeisiin kuuluu asiakaskumppanuuteemme. Maailman johtavat yritykset sähkötuoteteollisuudesta, etoliikenneja elektroniikkateollisuudesta, rakennustuoteteollisuudesta, terveystuoteteollisuudesta ja kulkuvälineteollisuudesta ovat valinneet Meconen sopimuskumppanikseen. Meconet on luoteava kumppani vaavalle asiakkaalle. reita. Tästä vakuutena on Inspecta Serfioin Oy:n myöntämä Green Card Quality - laatutodistus joka on ollut voimassa vuodesta 2007 lähen. Ydinosaamisalueitamme ovat erikoiskone- ja laitevalmistus, graafisen teollisuuden materiaalinkäsielylaieiden ja järjestelmien toimitukset avaimet käteen periaaeella sekä turvallisuuskomponenen, esim. erityyppisten jarrujen valmistus. Suunnielussa käytämme Autocad-ohjelmistoa 2Dsuunnieluun ja Inventor-ohjelmistoa 3D-suunnieluun. Jäsenyritykset Osateos on vuodesta 1945 as toiminut keskiraskas lauskonepaja. Tuotantomme ydinosaamisalue on keskiraskaiden, hitsaujen ja koneisteujen rakenteiden sekä valuosien koneistus ja kokoonpano. Strategiassamme olemme määritelleet sen mitä teemme itse ja mitä ostamme verkostomme yhteistyökumppaniltamme. Vuonna 1989 valmistuneessa konejapakiinteistössämme on 2300 neliötä nykyaikaista toimilaa. Toimintamme perusta on vahva osaaminen ja nykyaikainen kone- kanta yhdisteynä toimivaan laadunhallintajärjestelmään. Toiminnanohjauksemme on joustavaa ja asiakaslähtöistä. Jäsenyytemme S.E.C. -yhteistyöverkostossa ja muut yhteistyökumppanimme mahdollistavat laajojenkin toimitusten toteuamisen. Laadunhallintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2000 -standardiin. Inspecta Serfioin Oy on myöntänyt Osateos Oy:lle Green Card -laatutodistuksen.

14 Jäsenyritykset 14 Promeco Group PL 116 (Meälänkatu 91), Kankaanpää p , f Sähköpososoite: Maailmanluokan ratkaisutoimiaja Promeco Group on Eurooppalainen ratkaisutoimiaja, jonka erityisosaamiseen kuuluu mekaniikkavalmistus, sähkö- ja automaaojärjestelmät sekä kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset. Edistämme asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla kokonaisvaltaisia ratkaisuja heidän omilla toimialoillaan. Liiketoiminta-alueemme ovat; transportaon, energy & power ja industrial machinery. Asiakkaamme ovat omien alojensa johtavia maailmanluokan laitevalmistajia, jotka arvostavat palvelumme laatua sekä kustannustehokkuua. Sarjalaite Oy Sälinkääne 1043, Sälinkää p , f sähköpos: Promeco Group on luoteava kumppani tuoeen koko elinkaaren ajan. Palvelumme kaavat tuotannon eri vaiheet tuotekehityksestä suunnieluun, valmistuksesta testaukseen, aina asennus- ja huoltopalveluihin as. Kehitämme jatkuvas yrityksemme toimintatapoja palvellaksemme asiakkaitamme enstäkin tehokkaammin. Promeco Groupin sitoutuneisuus, innovaivisuus sekä nkimätön laatu takaavat yrityksemme asiakkaille todellisen kilpailuedun kansainvälisillä markkinoilla. Tällä hetkellä Promecon yhdeksässä eri operaivisessa yksikössä työskentelee noin 400 ammalaista, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään saavuaaksemme vankan jalansijan Euroopan markkinoilla. SopValm Oy Mec-Soluons Air-Soluons Kölkynvuorene 2, Viitasaari p , f sähköpos: Sopvalm Oy:llä on 30 vuoden kokemus teollisuuden ohutlevymekaniikan sopimusvalmistuksesta. Toiminta laajeni vuonna 2008 voimalaitosteollisuuden järjestelmien ja IVkojeistojen toimiajaksi sekä vuonna 2009 laserleikaavien ohutlevyosien toimiajaksi. Tämän päivän toiminnan tukijalkoja ovat teollisuuden sopimusvalmistus ja ilmanvaihtoalan tuoeet. Sopimusvalmistuspalvelumme käsiää asiakkaiden tarpeiden mukaises ohutlevytuoeiden suunnielun ja valmistuksen. Tarjoamme asiakkaillemme leikaujen levyosien lisäksi täysin valmiiksi kokoonpantuja ja pinnoitettuja mekaniikkakokonaisuuksia. Tyypillisiä tuoeita ovat ohutlevykotelot, virtakiskot ja mekaniikkakokoonpanot. Ilmanvaihtosektorin tuoeista valmistamme esim. erilaisia sulku- ja säätöpeltejä, lumisuojasäleitä ja ulospuhallushajomia. Asiakaskuntamme muodostavat sähkölaite-, Vuonna 1947 perusteu Sarjalaite Oy (Sälinkään konepaja) on Etelä-Suomessa logisses keskeisellä paikalla Mäntsälän Sälinkäällä toimiva konepajayritys. Yrityksen 4300m2:n teollisuustoimilat ja konekanta soveltuvat sekä yksiäis- eä sarjatuotantoon. Toimilojen lisäksi 5,4 ha:n ton tarjoaa tarviaessa runsaas lisämahdollisuuksia varastoinnille. Tilaustyönä teemme mm. putket sekä palkit ja niiden erilaiset osakokonaisuudet, hitsaukset, levytyöt, puristustyöt, kokoonpanotyöt, pintakäsielytyöt, koneistukset ja asennukset. Tarjoamme korkealaatuisia tuoeita ja yritysrakenteemme mahdollistaa erinomaises asiakaskohtaisen joustavuuden. Kehitämme jatkuvas yritystä ja tuotantoteknologiaa vastaamaan yhä paremmin kumppaneidemme tarpeita. Ammataitoinen ja yriäjähenkinen henkilökuntamme takaavat tuotannon tehokkuuden ja toimitusaikojen täsmällisyyden. Laatu, nopeus ja toimitusvarmuus saavat toistuvas kiitosta yhteistyökumppaneiltamme. Asiakassuhteemme tunneujen suomalaisten kauppaketjujen ja teollisuusyritysten kanssa ovat vuosikymmenien pituisia. Sopimusvalmistuksen lisäksi teemme rakennusteollisuudessa erinomaisen maineen saavuaneita ESKO- ja LVI-tuoeita. Toiminnassamme noudatamme ISO 9001:2000 laatustandardia ja ISO ympäristöstandardia. elektroniikka-, ajoneuvo-, kaluste-, rakennus-ja konepajateollisuuden yritykset sekä ilmastoinurakoina ja -laitevalmistusta harjoiavat yritykset ja tukkuliikkeet. Modernit levytyökeskus-, laserleikkaus-, särmäys- ja purisnkonekantamme mahdollistaa hyvin monipuolisen eri ohutlevyjen materiaalien leikkauksen ja muovauksen. Voimme tarjota sopivan valmistusvaihtoehdon tuoeen eri elinkaaren vaiheisiin ja volyymitarpeisiin. Suunnieluja tuotantoketjumme sisältää myös monipuoliset 3D CADja CAM-järjestelmät. Koneisteavissa osissa ja tuoeiden pintakäsielyissä hyödynnämme yhteistyöverkostoamme. Suosimme raonaalisia, kehiyneitä ja kustannustehokkaita valmistusmenetelmiä. Osallistumme mielellämme asiakkaidemme kanssa kustannusjahin jo projeken suunnieluvaiheessa, joa asiakkaamme menestyisivät omassa liiketoiminnassaan. S.E.C:n asiakasleh 2011 Päätoimiaja: Puheenjohtaja Tomi Parmasuo Taio ja ulkoasu: Susanna Koskinen / S.E.C Kuvat: Katri Mäenpää, sekä jäsenyritysten kuvapankit Tekst: Katri Mäenpää, sekä jäsenyritykset Painosmäärä: 1500 kpl Liity S.E.C:n jäseneksi! Tiedustelut: SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUSTER S.E.C RY Yhdistyksen sihteeri Susanna Koskinen Karpaaenkuja 17 B, Vantaa p , f

15 15 Osaamisalueet

16 Subcontracng Excellence Cluster S.E.C ry M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O S.E.C on 19 metallialalla toimivan huippuyrityksen yhteistyöverkosto. S.E.C tarjoaa opmaaliset alihankintaratkaisut pienistä osatoimituksista suuriin kokonaisuuksiin. S.E.C-yritykset panostavat laatuun ja haluavat pysyä kehityksen kärjessä. S.E.C:n toiminta perustuu jäsenyritysten keskinäiselle yhteistoiminnalle. Jokaisella S.E.C-yrityksellä on liiketoimintaa keskimäärin viiden muun S.E.C -yrityksen kanssa. S.E.C:n piirissä on syntynyt myös uusia yrityksiä ja yritysryhmiä. Kuhunkin projekin ja toimeksiantoon kootaan siihenparhaiten soveltuva ryhmä yrityksiä. Päävastuun kantaa aina yksi yritys, joka hoitaa projekn hallinnoinnin sekä yhteydet asiakkaaseen ja muihin mukana oleviin yrityksiin. S.E.C yhdistyksenä luo puieet yritysten keskinäisen tuntemisen ja yhteistyön lisäämiselle sekä yhteiselle kehitystyölle. S.E.C järjestää jäsentapaamisia, joissa muun muassa vaihdetaan etoja ja kokemuksia sekä suunnitellaan yhteisiä hankkeita. Lisäksi S.E.C järjestää jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä koulutuslaisuuksia ja teemapäiviä. Luoamus ja avoimuus ovat S.E.C:n keskeisiä arvoja ja sen kaiken toiminnan perusta. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUSTER S.E.C RY Karpaaenkuja 17 B, Vantaa p , f VARSINAISET JÄSENYRITYKSET TYTÄRYRITYS Bodycote Lämpökäsiely Oy CM Tools Oy Entop Oy FSP Finnish Steel Painng Oy Hakaniemen Metalli Oy Harald Pihl Ab Hellmanin Konepaja Oy Hentec Oy HT Laser Oy Janavalo Oy Konetehdas K & K Oy Laserle Oy Meconet Oy Metsi Oy Osateos Oy Promeco Group Oy Sarjalaite Oy SopValm Oy Elekmerk Oy

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Keskitymme aina asiakkaaseen

Keskitymme aina asiakkaaseen johdanto Keskitymme aina asiakkaaseen lsab toimittaa työkaluja koko metalliteollisuudelle. Tarjoamme laadukkaita työkaluratkaisuja ja terähuoltopalvelua. Asiakas on aina toimintamme keskipisteessä. Vahvuutemme

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson

Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson Digitalisoimalla tehokkuutta tuotantoon Vesa Ohlsson Esityksen sisältö Henkilöesittely Yritysesittely Esimerkkejä Turun tehtaalta Prosessit Lean Automaatio Vesa Ohlsson Turun yksikön päällikkö 36 v., DI

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia Vieskan Metalli Oy Rautakone Esa Pudas Logmer Forest Kalajoen Teräs oy Kalajoen Teollisuusrakenne Oy Ferral Components

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi.

dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi. dmg mori LifeCycle Services dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi. 24/7-huoltopalvelu karapalvelu Luotettava, nopea, suora. varaosapalvelu kolme tärkeintä palvelua käyttäjille!

Lisätiedot

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden T ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden valmistaja. Otanmäen konepaja on yksi Suomen merkittävimmistä tilauskonepajoista

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia Pertti Woitsch, Geowise Oy

Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia Pertti Woitsch, Geowise Oy Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia 11.06.2013 Pertti Woitsch, Geowise Oy Verkoston rakentaminen Tekesin Turvallisuus-ohjelma teetti tutkimuksen verkostoitumisesta: Eija Kupi e.a.: Askelmerkkejä

Lisätiedot

Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Kaj von Weissenberg, Liiketoimintapäällikkö Toimittaja-arvioinnit 1 Kaj von Weissenberg DI (Sähkövoimatekniikka), Master

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Käsityöprojekti. Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija

Käsityöprojekti. Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija Käsityöprojekti Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija Maailman kartta villahuovutuksella Jakson tavoi+eet ja avainkäsi+eet Tavoi+eena on, e+ä lapset saavat valmiiksi 8h:n jälkeen tehtävän, eli

Lisätiedot

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten?

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hanke vai projek3? Hanke- termin käy%ö ei ole vakiintunut vaan vii%aa eri organisaa3oissa eri asioihin, mikä aiheu%aa helpos3 väärinymmärryksiä. Hanke voi olla synonyymi

Lisätiedot

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen MONIKONESIMULAATTORI Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen Ylänäkymä 20 Ajoneuvon kohdealue Törmäys 10 Simulaattoriharjoitusraportti 17.4.2016 14:47:47 Tulos: Hyväksytty [m] 0 Arvo Pisteet -10

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Toimitusjohtajat tentissä

Toimitusjohtajat tentissä Onko teknologiateollisuus sinun tulevaisuutesi? Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki puhelin 09 19231, faksi 09 624 462, www.teknologiateollisuus.fi Toimitusjohtajat tentissä 18.9.2012

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

22.9.2010 www.mesera.fi 1 IRTIOTTO TAANTUMASTA Teknologiateollisuus ry:n seminaari 22.9.2010 Tampere PAIKALLISESTA ALIHANKKIJASTA KANSAINVÄLISEEN TUOTEBUSINEKSEEN eli kuinka toimittaja tuotteen osti MESERA

Lisätiedot

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra SSAB suojakaiteet Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut www.ssab.fi/infra SSAB:N SUOJAKAITEET Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti turvallinen

Lisätiedot

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Toimittajan johtaminen projektissa Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Olemme laadunvarmistuksen edelläkävijä Suomen johtava ICTlaadunvarmistuksen palveluyritys Riippumaton ja puolueeton asiakkaan

Lisätiedot

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT RAUTAISIA OTTEITA Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT Viisikymmentä vuotta sitten, 50-luvulla, kansa rakensi kotimaata ja Pintos Oy teki ensimmäiset naulansa, aluksi vain kahdella

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

1970 6,2 m +50. ST-Koneistus Oy. Perustettu Liikevaihto 2015 Henkilöstö

1970 6,2 m +50. ST-Koneistus Oy. Perustettu Liikevaihto 2015 Henkilöstö ST-Koneistus Oy Perustettu Liikevaihto 2015 Henkilöstö 1970 6,2 m +50 Erikoisosaaminen: kokoonpanot, hydrauliikkalohkot ja -komponentit Avaintuotteet: pohjalaatat, venttiilit, erikoissylinterit ja -lohkot

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Hot session: Ti klo 13:45-14:15

Hot session: Ti klo 13:45-14:15 Hot session: Ti 1.11.2016 klo 13:45-14:15 2 Krooninen vaiva ei korjaudu akuu/lla lääkityksellä Toimintamalli Moduulipohjainen, pitkäkestoinen ja osallistava valmennusohjelma Intensiiviset noin 3h tapaamiset

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

LUOTETTAVA KUMPPANI VAATIVIINKIN PROJEKTEIHIN! EDUSKUNTATALO

LUOTETTAVA KUMPPANI VAATIVIINKIN PROJEKTEIHIN! EDUSKUNTATALO LUOTETTAVA KUMPPANI VAATIVIINKIN PROJEKTEIHIN! EDUSKUNTATALO TORNI-HOTELLI, Tampere HISTORIA Sisärakennustekniikka SRT Oy on toiminut vastuullisesti ja yhtäjaksoisesti vuodesta 1989. Toiminnan kulmakiviä

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Tuomo Juntikka, Civ. Ing. Hallituksen puheenjohtaja Paakkola Conveyors Oy Historiikki Yritys

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET www.ruukki.fi/infra Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut RUUKIN SUOJAKAITEET Ruukin suojakaiteet Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus Vaativien teräsrakenteiden valmistus Teräsrakenteille asetettavia vaatimuksia Turvallisuus: Tapaturmariskit Ympäristöriskit luonnon voimat Kuormitukset: Väsyttävä kuorma Ylikuormitus Kuluminen, korroosio

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Maailma tarvitsee bioenergiaa

Maailma tarvitsee bioenergiaa Maailma tarvitsee bioenergiaa Turpeen ja puun tulevaisuuden näkymät Punkalaidun 15.3.2014 Pasi Rantonen Vapo tänään Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Puola Suomen valtio omistaa

Lisätiedot