Tekniikka tukee. taide-elämyksiä Hyvinkäällä. Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä. Nro: 17 Huhtikuu 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikka tukee. taide-elämyksiä Hyvinkäällä. Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä. Nro: 17 Huhtikuu 2002"

Transkriptio

1 Johtavia ratkaisuja Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä Nro: 17 Huhtikuu 2002 Sisältö Tekniikka tukee taide-elämyksiä Hyvinkäällä Tekniikka tukee taideelämyksiä Hyvinkäällä s. 2 Hedengrenin ilme kirkastui s. 4 Hedpro Viestinnän oma tuotekehitys s. 5 Sinisilmä on laadukkaan turvatuotteen merkki s. 6 Intre-kulunvalvontajärjestelmä tuo helpotuksen avaimettoman maailman hallintaan s. 7 Kauppakeskusten urbaani syke s. 8 Kaapelia vuosisadan kokemuksella s. 10 ProMax DA-MAX+ -videomuunnin s. 11 Teknologiayrityksille huipputilat Kuopioon s. 12 Hyvällä tavarantoimittajalla on määrätietoiset tavoitteet s. 14 Lyhyesti s. 15 Lapin rock-dinosaurus jyrää! s. 16 Hedline 1

2 Helene Schjerfbeck asui Hyvinkäällä runsaat 20 vuotta. Taidemuseon näyttelyssä oli mukana reilut 70 taiteilijattaren teosta. Näyttely tarjosi myös valokuvia Tekniikka tukee taide-elämyksiä Kuvataide liittyy olennaisesti Hyvinkään kaupungin perinteisiin. Kun Hyvinkään taidemuseo päätti järjestää Helene Schjerfbeck -näyttelyn kaupungissa asuneen taiteilijattaren kunniaksi, valmistelut täytyi aloittaa museon tekniikan uusimisesta. Arvokkaat teokset asettivat omat vaatimuksensa niin valaistukselle kuin turvatekniikalle. Teksti: Liisa Joensuu Kuvat: Kati Koivikko yvinkään taidemuseo esit- siltä omistajilta ja taidemuseoilta. teli hiljattain taiteilija He- Hlene Schjerfbeckin teoksia tämän Hyvinkään vuosilta ; oli- Schjerfbeck-näyttelyn järjestäminen oli muutenkin tavallista haastavampaa, onhan kyseessä Suo- Hedtec Valaistus ja Hedcom han taiteilijattaren Hyvinkäälle men ehkä tunnetuin taiteilija. muutosta kulunut sata vuotta. Schjerfbeckin Muutoksen vuo- Hyvinkään taidemuseon valaistusjärjestelmän perustana on Ercon Hyvinkään aika oli keskeinen det -näyttelystä tuli lopulta Hy- 3-vaihekosketinkiskon eri versiot. Isossa salissa käytettiin pyöreää Schjerfbeckin tuotannossa, sillä vinkään taidemuseon tähän men- Monopoll-kiskoa ja Hi-trac-H-profiilikiskoa. Matalissa näyttelyti- hän maalasi tuolloin tunnetuim- nessä suurin projekti ja laajin myös loissa, eteishallissa ja kerhotiloissa on käytetty peruskiskoa sekä mat modernit teoksensa: naiskuvi- yleisömäärältään. Tekniset uudis- pinta- että uppomalleina. en sarjat, lapsiaiheet ja maisemat. tukset valmistuivat aivan näyttelyn Yhtenä kohdevalaisimien valintakriteerinä oli valaisimien mo- Taidemuseon vanhalla teknii- alla ja olivat sen aikana käytössä nikäyttöisyys. Nykyisin taidemuseoiden näyttelyt vaihtuvat useita kalla näyttelyä ei olisi voitu järjes- ensimmäisiä kertoja. kertoja vuodessa. Joskus valomäärät ovat erittäin alhaisia, kuten tää, amanuenssi Merja Ilola kertoo. Kun museot lainaavat töitään, Haitallinen päivänvalo tilkittiin pois Schjerfbeck-näyttelyssä, ja toisinaan saatetaan tarvita suurempia valomääriä laajoille pinnoille. Joskus taas valaistus voi olla hyvinkin dramaattinen väreineen ja projisoituine aiheineen. ne edellyttävät tarkoin määritel- Hyvinkään taidemuseo sijaitsee ai- Ercon Pollux-kohdevalaisimet on varustettu valaisinkohtaisilla tyjä oloja, tiettyä turvallisuustasoa van kaupungin keskustassa, Jussin- valonsäätimillä ja lisälaitteina niihin hankittiin muun muassa veis- Hyvinkään taidemuseon amanuenssi Merja Ilola. ja tiettyjä valaistusratkaisuja. Öljyvärimaaleille on määritelty omat ihanteelliset luksimääränsä, paperipohjaisille töille omansa, samoin torin liikekeskuksessa. Päivänvaloa museoon tulee niin ikkunoista, kattoikkunoista kuin Jussintorin valopihaltakin. Schjerfbeckin teok- toslinssejä, flood -linssejä, kennorastereita ja veitsipakkoja. Eli kaikkea sitä tekniikkaa, joka luo mahdollisuuden valaistuksen muokkaamiseen. Isotehoisempi valaisin löytyi Ercon Quinta-mallistosta, jonka li- tekstiileille. Valaisimissa on siis ol- sille oli kuitenkin järjestettävä sel- sälaitevalikoima on myöskin kattava. tava runsaasti säätövaraa. Myös laiset valaistusolot, etteivät ne jou- Valaisimet, valonlähteet ja kiskojärjestelmän toimitti Oy Hedtec kosteustasolle ja lämpötilalle oli du tekemisiin päivänvalon kanssa. Ab:n valaistusosasto. omat vaatimuksensa. Ultraviolettisäteily olisi voinut haa- Museon ohjaustekniikassa Crestronin AV-ohjauslogiikalla ohja- Ennen kaikkea oli huolehditta- listuttaa herkkiä pintoja. Niinpä ik- taan ohjelmalähteinä toimivia DVD- ja videolaitteita. Valaistusta va aukottomasti korvaamattomi- kunoita peitettiin ja kattoikkunoi- ohjataan RVE-himmenninkeskuksen kautta. Ohjausjärjestelmän in- en taideteosten turvallisuudesta. hin lisättiin vielä UV-suodattimet. tegroinnista ja asennuksesta vastasi Oy Hedcom Ab. Schjerfbeckin töitä saatiin Hyvin- Näyttelytilojen valaistus järjes te- Projektin laadukkaasta sähköasennuksesta vastasi riihimäkeläi- käälle useilta tahoilta, muun mu- lyt uusittiin kokonaisuudessaan. nen Hämeen Sähköasennus Oy. assa Ateneumista ja Tukholman Valaistuksen suunnittelusta vasta- Moderna Museet ista sekä yksityi- si valaistussuunnittelija Ilkka Vola- 2 Hedline

3 ja tutkimustietoa niin Schjerfbeckin sosiaalisesta elämästä kuin taiteilijan käyttämistä hyvinkääläisistä malleista ja uusmaalaisista maisemista. Hyvinkäällä valaistustasosta huolimatta. Hä- keino. Pienen asemakylän elämän- ten pintojen tyylin, jollaista Suo- märä pani hiljentymään, loi tun- menoon toivat väriä kesävieraat messa ei oltu aikaisemmin nähty. nelmaa ja säästi samalla arvok- ja parantolan asukkaat. Helene Hyvinkään vuosina valmistuivat kaiden taulujen pintoja. Valais - Schjerfbeck oli ensimmäinen suu- monet Schjerfbeckin kuuluisim- tuksesta tuli tärkeä osa elämystä! ri taiteilija, joka saapui Hyvinkään mista töistä: Kotona, Ompelijatar, Kamerat valvovat terveelliseen mäntyilmastoon uskoen toipuvansa siellä henkisistä Pukukuva ja Halkopoika. Hyvinkäällä on syntynyt myös osa Tyko Koska taidemuseoon saatiin mit- ja ruumiillisista vaivoistaan. Sallisen keskeisestä tuotannosta. taamattoman arvokkaita tauluja, Aluksi hän oli masentunut ja Paikkakunnalla ovat asuneet ja myös turvajärjestelyt pantiin uu- maalasi vain mustaa ja valkoista, työskennelleet myös taiteilijat Jal- siksi lukitusjärjestelmästä alkaen. mutta alkoi Hyvinkään vuosinaan mari Ruokokoski ja Anton Lind- Kameravalvontaa parannettiin ja löytää muitakin värejä. Hän koki fors. Vireä kuvataide-elämä antaa laajennettiin. Taidemuseoon asen- täydellisen uudistumisen, kypsyi leimansa myös nykyiselle Hyvin- nettiin samalla osoitteellinen ri- modernistiksi ja kykeni luomaan käälle. Kaupungissa asuu ja työs- kosilmoitusjärjestelmä valvomaan pelkistettyjen muotojen ja tasais- kentelee edelleenkin poikkeuksel- tiloja museon ollessa suljettuna. lisen suuri joukko kuvataiteilijoita. Schjerfbeck-näyttelyssä meillä oli sekä kamera- että henkilövalvonta, ja näin tulemme toimimaan kaikissa isoissa näyttelyissä. Nor- Hedpro Security turvatekniikka Hyvinkää on oikea taidekaupunki. maalitilanteessa henkilövalvonta jää pois ja kamerat hoitavat työn. Hedpro Security toimitti jälleenmyyjiensä kautta Hyvinkään tai- Kameroitten välittämiä kuvia voi- demuseoon sekä rikosilmoitusjärjestelmän että videovalvonta- daan seurata lipunmyynnissä, järjestelmän. Rikosilmoitusjärjestelmä koostuu osoitteellisesta Merja Ilola kertoo. HHL-rikosilmoituskeskuksesta. Museon eri paikkoihin on ammat- Hyvinkään taidemuseon vakio- titaitoisesti suunniteltu ja asennettu kymmeniä erilaisia ilmaisimia, näyttelyssä on pysyvästi esillä Ka- jotka turvaavat arvokasta taidetta museon ollessa suljettuna. Toi- rin ja Eric Sonckin kokoelma Yrjö mitukseen kuului muun muassa liikeilmaisimia, lasinrikkoilmai- Saarisen maalauksia ja piirustuksia simia sekä magneettikoskettimia. Hälytys tapahtuu paikallisesti, sekä taidemaalari Kaapo Wirtasen ja se johdetaan rikosilmoitusjärjestelmän kautta vartiontiliikkee- maalauksia. seen. nen. Valaistusjärjestelmän perus- ta vastasi Insinööritoimisto Sarpa- Taidemuseo aikoo pysyä kaikin Hyvinkään taidemuseossa on toistakymmentä Super VHS tana ovat kosketinkiskot, joihin nen Ky. puolin ajan hermolla. Tulossa on vi- -tasoista valvontakameraa, jotka on kytketty nykyaikaiseen hankittiin uusia kohdevalaisimia Schjerfbeckin näyttelyn vieraat deoita, dvd-tekniikkaa ja cd-romeja. tietokonepohjaiseen kovalevytallentimeen. Kuva nauhoittuu kaikkiaan 190 kappaletta. Moder- saattoivat aluksi hämmästyä ti- Tämä onnistuu, koska myös audio- kovalevytallentimelle kaikista kameroista lähes reaaliaikaisesti. ni valaistuksen ohjaus asennettiin lojen yleistä hämäryyttä, mutta visuaalinen tekniikka uudistettiin. Tällöin mikään huomionarvoinen tapahtuma ei jää tallentumatta teknisiin tiloihin, ja henkilökunnan käyttölaitteena on lippukassaan loppujen lopuksi itse kohteet oli valaistu hyvin ja silmää miellyt- Taiteilijoitten kaupunki myöhempää tarkastelua varten keskuslaitteen muistiin. Kovalevytallennin on tämän päivän valvontatekniikkaa, joka sijoitettu kosketusnäyttö, jonka tävästi. Pääsalin taulut Volanen Sata vuotta sitten Hyvinkää tun- tulee ajan myötä korvaamaan perinteisen VHS-kaseteilla toimivan avulla ennalta ohjelmoidut va- valaisi 4000 kelvinin halogeeni- nettiin laajalti terveellisestä ilmas- aikaviivenauhurin. Videovalvontajärjestelmän keskuslaitteena on laistustilanteet kytketään käyt- lampuilla, joiden normaalia val- tostaan, korkeasta sijainnistaan lisäksi multi plekseri eli monikuvajakaja, joka tuo kaikki kohteen töön. Niin ohjaustekniikasta kuin koisempi valo toi töiden herkät ja mäntymetsistään. Ilmastonvaih- kameroiden kuvat samanaikaisesti monitorin tai pc:n ruudulle. koko projektin sähkösuunnittelus- sävyerot hienosti esiin, alhaisesta dos oli tuolloin terveydenhoito- Hedline 3

4 Hedengrenin ilme kirkastui Hedengrenillä on uusi raikas yritysilme, joka näkyy niin Lauttasaaren pääkonttorin pihalla liehuvassa lipussa kuin konsernin kirjelomakkeissa, mainonnassa, www-sivuilla ja painetuissa julkaisuissa kuten kädessäsi olevassa uusiutuneessa HedLine-lehdessäkin. Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä, jotain lainattua... Teksti: Tuija Holttinen uden ilmeen takana on alan konkari, graafikko UIlpo Fredriksson, jonka toimesta on moni muukin suomalainen yritys saanut uuden identiteetin. Fredrikssonin mukaan Hedengrenillä kaivattiin selkeästi yrityksen nykyiseen toimintaan paremmin soveltuvaa, dynaamista ja modernia ilmettä ja liikemerkkiä. Perinteitäkään ei unohdettu. Luottamusta herättävä ja isänmaallinen sininen on ollut Hedengrenin tunnusväri jo vuodesta 1918; siitä luopumiseen ei ollut mitään perusteita. Sen sijaan sinisen sävyä muutettiin hiukan vastaamaan paremmin tämän päivän vaatimuksia, muun muassa sähköisen mediamaailman tarpeita. Hedengrenin uutta liikemerkkiä Ilpo Fredriksson luonnehtii pelkistetyksi ja yksinkertaiseksi, ajatonta tyyliä edustavaksi, helposti erottuvaksi merkiksi, jossa piirtyy h-kirjaimen polvi valon välähdyksenä maapalloa tai linssiä vasten. Merkissä on empaattisuutta, dynaamisuutta ja vähän aggressiivisuuttakin, mitä kuvastaa se pieni piikki alhaalla. Pehmeys ja kovuus oikeassa suhteessa sitä Hedengren on. Ja dynaamisuus ja nuorekkuus kuuluvat olennaisesti tämän päivän toimintaan, sitä mihin yritys haluaa itsensä positioida. Rakkaalla lapsella monta nimeä Henkilöstön keskuudessa uusi liikemerkki on jo saanut useammankin kutsumanimen. Joku puhuu polvesta ja toinen bumerangista. On selvää, että kun perheeseen tulee uusi lapsi, se saa helposti monta uutta nimeä. Mielestäni on ainoastaan mukavaa, että ihmiset pyörittelevät ja makustelevat uutta merkkiä; sille tulee hullunkurisia ja asiallisia ja kaikenlaisia nimiä. Kannanotot kuuluvat liikemerkin elinkaareen. Ja hyvä onkin, että merkki tulee tutuksi ja tuttavaksi, sillä ihan piakkoin sitä ei olla uusimassa. Kun identiteettiä lähdetään uudistamaan, on suunnittelijalla oltava visio sen mukaan, että liikemerkki toimii ja elää vähintään seuraavat 30 vuotta. Kun yritys investoi uuteen liikemerkkiin ja Infoboxi identiteettiin, sijoitukset lasketaan vuosien saatossa miljoonissa. Siksi lopputuloksen pitää olla niin hyvä, että se kestää aikaa eikä sitä tarvitse lähteä heti uudistamaan ja että se tuo rahat takaisin, Fredriksson toteaa. Synnytystuskista onnistuneeseen lopputulokseen Hyvin moni muukin suomalainen yritys on uusinut äskettäin ulkoasuaan. Fredriksson pitää aikaa nyt sopivana; vanhanaikaiset värit ja liikemerkit eivät enää kerro haluttua viestiä yrityksestä, eivätkä kaikki merkit toimi uusissa medioissa. Uudistuksia ei kuitenkaan tehdä kevyin perustein, vaan kysees- Yritysilmeen ohella uudistetaan myös Hedengrenin nettisivut osoitteessa Sekä yrityksen pääsivut että tytäryhtiöiden, Hedtecin, Hedpron ja Hedoyn sivut on tarkoitus saada uuteen ulkoasuun tämän kevään aikana. Nettisivuille on tulossa myös uusia palveluja; lisää tuoteinformaatiota käyttöohjeineen ja teknisine manuaaleineen, esitteet, HedLine-lehti sekä referenssejä. Hedengren yhtiöiden uusi liikemerkki ja uusi yhtenäinen yritysilme viestivät uudistuvasta ja kehittyvästä yrityksestämme. Selkeä visuaalinen ilme ja vahvat brandit ovat välttämättömiä liiketoimiemme kannalta. - Jörg Robertz sä on aina mittava hanke niin ajan, vaivan kuin taloudellisten resurssienkin suhteen, Ilpo Fredriksson muistuttaa. Suunnittelijan on todella tunnettava yritys päästäkseen sisään sen sieluun ja ymmärtääkseen sen tahtotilan, mihin uudistuksella pyritään. Hedengreninkin liikemerkki oli kovien synnytystuskien takana, erilaisia versioita tehtiin kymmenittäin ennen kuin lopputuloksena syntynyt merkki oli viilattu kuntoon. 4 Hedline

5 Hedpro Viestinnän oma tuotekehitys Hedpron viestintäosasto on tehnyt omaa äänentoistolaitteiden tuotekehitystä jo toistakymmentä vuotta. Ensimmäiset omat tuotteet olivat kuulutuskojeet, joiden suunnittelu ja tuotanto tapahtui Kauklahden toimipisteessämme. Nämä ensimmäiset HKM-kuulutuskojeet olivat ratkaisuiltaan niin edistyksellisiä, että nykyisetkin, kolmannen sukupolven kojeet, ovat vaihtokelpoisia ensimmäisten kanssa vaikka ne teknisesti ovat muuten kehittyneet yleisen kehityksen myötä. Seuraavana omana tuotteena esiteltiin HedPa-matriisimikseri, joka muodostaa edelleenkin mittatilauksena toimitettavien vahvistinkeskusten rungon, samoin kuin moduulirakenteinen LKY-linjakytkentäyksikkö. Näiden tuotteiden kehittelyssä hyödynnettiin myynti-, asennusja huolto-osastoillamme ollutta monivuotista kokemusta äänentoistojärjestelmien toimituksista, niinpä järjestelmästä tuli joustava ja helppo sekä nopea kasata ja kätevä huoltaa. Jatkuvaa kehitystä Vuosien varrella HedPa-tuoteperheessä on tapahtunut jatkuvaa kehitystä, kuitenkin niin, että uudetkin moduulit ovat vaihtokelpoisia vanhempien kanssa. Näin olemme taanneet toimivan huollon kaikille toimittamillemme äänentoistojärjestelmille. Tulevaisuudessakin tapahtuvassa tuotekehityksessä otetaan huomioon ns. alaspäin tapahtuva yhteensopivuus eli uudet tuotteet tulevat toimimaan edellisten sukupolvien laitteiden yhteydessä, tosin ilman uusia ominaisuuksiaan. Seuraava HedPa-äänentoistojärjestelmä on jo piirustuspöydällä. Siitä tulee digitaalisesti ohjattu, väyläpohjainen ratkaisu, jonka konfiguraatiot toteutetaan tietokoneella, vaikka itse laitteisto toimiikin täysin itsenäisesti. Lähtökohtana on keventää koko äänentoistojärjestelmän kaapelointia ja siten asennustyöhön tarvittavaa työpanosta. Samoin toimintojen muutoksiin ei jatkossa enää tarvita muita työkaluja kuin kannettava tietokone tai järjestelmään liitetty modeemi. Näin voidaan muutamilla näppäilyillä tehdä nopeasti sama työ, johon aiemmin saattoi kulua releitä, liittimiä, paljon aikaa ja aski tupakkaa. Mielikuvitus asettaa rajat Tärkeä osuus tuotekehityksessämme on ollut, ja nähtävästi tulee jatkossakin olemaan, äänentoistojärjestelmien integrointi muihin viestintäjärjestelmiin. Esimerkiksi kuulutukset voidaan hoitaa johdottomalla puhelimella, palohälytykset kuullaan kaiuttimista selväkielisinä tarkoin toimintaohjein tai ulkolämpötila saadaan ääniviestinä vaikka oman työpisteen kaiuttimesta. Vain mielikuvitus asettaa rajat. Tuotekehityksemme lähtökohtana on ollut asiakkailta saamamme palaute ja toivomukset. Kaikkea ei saa maailmalta valmiina, joten on ollut kannattavaa ja meille mukana olleille kannustavaa tehdä juuri meidän olosuhteisiimme sopivia laitteita ja koota niistä toimivia järjestelmiä. Hedline 5

6 Sinisilmä on laadukkaan turvatuotteen merkki Hedpro Securityn tuttu silmälogo on saanut uuden, entistä dynaamisemman ilmeen. Samalla logon käyttötarkoitus on yhtenäistetty: vastaisuudessa sinisestä logosta tunnistaa Hedpro Securityn omien laadukkaiden turvajärjestelmätuotteiden jatkuvasti uudistuvan valikoiman. Teksti: Virpi Hopeasaari Kuvat: Hedpro edpro Security kuuluu Suomen suurimpiin turvajärjes- Htelmien toimittajiin. Tuote vali koima sisältää rikosilmoitus-, videovalvonta-, kulunvalvonta-, paloturva- ja henkilöturvajärjestelmät. Yksi tärkeimmistä toiminnan menes - tys tekijöistä on oma tuotekehitys. Hedpro Securityn tuotekehitysyksikkö suunnittelee jatkuvasti uusia ratkaisuja turvajärjestelmäohjelmistoihin ja turvalaitteiden piirilevyteknologiaan. Oma tuotekehitys varmistaa toimintamme joustavuuden. Emme ole yksinomaan valmiiden järjestelmien varassa, vaan voimme muokata omia tuotteitamme vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Asiakaslähtöinen muunneltavuus tuo usein joustavuutta myös hinnanmuodostukseen, kertoo Hedpro Securityn markkinointipäällikkö Yrjö Koskinen. Hän korostaa, että oman tuotekehityksen tehtävänä on luodata turvajärjestelmien kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Siten asiakkaiden tarpeisiin voidaan tarjota aina ajanmukaiset, viimeisintä tekniikkaa edustavat ratkaisut. Hedpro Securityn tuotteita valmistavat suomalaiset alihankkijat, tällä hetkellä lähes 20 eri yritystä. Kaikki tuoteryhmät sisältävät jo nykyisellään oman tuotekehitysosastomme suunnittelemia tuotteita. Jatkossa omien tuotteiden osuus kaikkien Hedpro Securityn edustamien tuotteiden joukossa tulee edelleen lisääntymään, Koskinen sanoo. Omat tuotteet tunnistaa logosta Yhtenäistääkseen oman tuotekehityksen tulosta olevien turvatuotteiden valikoiman selkeäksi kokonaisuudeksi Hedpro Security on selkeyttänyt brändi-ilmettään. Käytännössä uusi ilme näkyy osaston käytössä jo aiemmin olleen logon uudistamisena ja sen käyttöönottamisena tuotetasolla. Sininen silmälogo kertoo, että kyseessä on Hedpro Securityn oma laadukas turvatuote. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tuotetta kehitetään jatkuvasti eteenpäin huomioiden turvajärjestelmien yleinen kehitys ja asiak- Hedpro Security on yli 40 vuoden turvallisuusalakokemuksellaan yksi Suomen merkittävimmistä täyden palvelun järjestelmäosaajista ja -toimittajista. Toiminta-alueet ovat omaisuuden, kiinteistöjen ja henkilöiden turvaaminen. Oma tuotekehitys on yksikön keskeisiä voimavaroja. 6 Hedline

7 Intre-kulunvalvontajärjestelmä tuo helpotuksen avaimettoman maailman hallintaan kaidemme tarpeet. Tuotteet edus- keellä henkilöt milloinkin liikku- taessa laajentaa 16 oven järjestel- Hedpro Securityn kotimainen uutuus mahdollistaa oviym- tavat Hedpro Securityn omaa vat. HHL-ohjausohjelma mahdollis- mäksi ja muuttaa siitä edelleen päristön ohjauksen ja hallinnan joustavasti sekä edullisesti turvallisuusajattelua ja näin ollen taa järjestelmän ylläpidon helposti helposti laajemmaksi Hedsam- ajasta ja paikasta riippumatta. Tehokkaat ylläpitotyökalut, ovat helposti integroitavissa yh- tietokoneella paikan päältä, tai järjestelmäksi. kuten gsm-puhelin, tekevät järjestelmästä helppokäyttöi- teen laajemmiksi turvakokonaisuuksiksi, kiteyttää Koskinen. Yhtenäinen teknologia varmistaa järjestelmien joustavuuden tietoverkkojen välityksellä etäkäytöllä. Muunneltavuutta ja laajennettavuutta HedSam-kulunvalvonta- ja työ- Videovalvontaa tarpeen mukaan Provisys-nimi kattaa Hedpro Securityn omat videovalvontatuotteet. HRMV- ja HVV-matriisivideoval- sen ja nykyaikaisen. Intre on monipuolinen kahden oven kulunvalvontajärjestelmä; turvallinen ja tulevaisuuden vaatimukset huomioiva ratkaisu. Pienestä koosta huolimatta järjestelmässä on laajat kulunvalvontaominaisuudet. Se toimii itsenäisesti oviympäristössä, ja kulku kiinteistössä on turvallisuu- Security on vastaisuudessa yhtei- ajanseurantajärjestelmä laajentaa vontavaihteet ovat modulaarisia desta tinkimättä joustavaa. Järjestelmä voidaan varustaa nen nimittäjä Hedpron Securityn HHL-Accessin kulunvalvontaomi- videovalvonnan keskuslaitteita. gsm-control-yksiköllä. markkinoimille omille tuotteille. naisuuksia kohteissa, joissa hen- Joustavan rakenteensa ansiosta Oven avauksen lisäksi gsm-puhelimella ohjelmoidaan ja Yksi ensimmäisiä täysin itse ke- kilömäärät kasvavat tuhansiin ja vaihteiden kokoonpano määritel- ohjataan järjestelmää monipuolisesti. Esimerkiksi kulkukor- hitettyjä turvatuotteita on osoit- oviympäristöt useisiin kymme- lään helposti asiakkaan toivomien tin katoamistilanteissa kortti voidaan lukita nopeasti pois teellinen HHL-rikosilmoitinjärjes- niin. kamera- ja monitorimäärien mu- toiminnasta paikasta riippumatta. Mikäli kadonnutta kort- telmä. Se on luokassaan Suomen Työajanseurannassa henkilöiden kaisesti. HRMV-vaihteisiin on lii- tia yritetään käyttää valvotulla ovella, saadaan siitä tieto johtava rikosilmoitinjärjestelmä ja tunnistamiseen käytetään samaa tettävissä XXL-versiossa jopa 192 tekstiviestinä välittömästi gsm-puhelimeen. Laajemmat oh- sen markkinat ulottuvat myös kulkukorttia kuin kulunvalvon- videokameraa. Toimiakseen järjes- jelmoinnit ja tapahtumamuistin selaamiset tehdään langat- muihin Pohjoismaihin, Venäjälle nassakin. Työajanseurantaa var- telmä ei kuitenkaan edellytä täy- tomasti gsm-datayhteydellä pc:ssä olevalla Intre-ohjelmis- ja Baltiaan. Osoitteellisuutensa ten rekisteröityjä tietoja voidaan den kokonaisuuden hankkimista, tolla. Järjestelmää voidaan myös hallinnoida keskitetysti; ansiosta HHL-teknologia varmis- hyödyntää kätevästi esimerkiksi vaan kameroita voi lisätä järjestel- huoltoliike ylläpitää henkilöiden kulku- ja ohjausoikeuksia. taa tehokkaan valvonnan ja hä- puhelinvaihteenhoitajan info-oh- mään oman tarpeen mukaan. Tämä nostaa kiinteistön turvallisuustasoa ja järjestelmä lytysten yksilöinnin laajoissakin jelmassa. Ohjelman avulla tiede- Videovaihteita hyödynnetään pysyy ajan tasalla. Intren tietojen muuttaminen on help- kiinteistöissä juuri oikeaan ti- tään, ketkä henkilökunnasta ovat myös Hedpro Securityn vähittäis- poa ja vaivatonta turvallisuudesta tinkimättä. Käyttäjien laan. paikalla ja ketkä ovat poissa sekä kaupoille kehittämässä kassaval - määrä järjestelmässä on jopa 600 henkilöä. Mikäli koh- Samaa HHL-teknologiaa on milloin he palaavat. vontajärjestelmässä. Turvajärjestel- teen valvottavien ovien määrä kasvaa, on järjestelmä laa- käytetty myös PAK-pankkiturva- Uusimpiin markkinoille tuotui - mien yhteensovittamiseksi Hedpro jennettavissa 16 ovelle tai Hedsam-työajanseuranta- ja järjestelmässä, HHL-F-palovaroitin- hin Hedpro Securityn omiin tuot- Security on kehittänyt HedNet- kulunvalvontajärjestelmäksi. järjestelmässä sekä HHL-Access- teisiin kuuluu Intre-kulunvalvonta- verkkoratkaisun. Se yhdistää kaik- Kulunvalvonnan lisäksi Intre toimii kiinteistön valvonta- rikosilmoitin- ja kulunvalvontajär- järjestelmä. Langatonta järjestel- ki Hedpro Securityn rikosilmoitus-, ja ohjausjärjestelmänä, jolloin se voi ohjata kiinteistön läm- jestelmässä. Access-järjestelmän mää voidaan ohjata sekä ylläpitää kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja mitystä, valaistusta ja ilmastointia sekä lähettää kiinteistö- älykkään integraation ansiosta ku- joustavasti gsm-puhelimella ajasta videovalvontajärjestelmät samaan hälytyksiä gsm-puhelimeen. lunvalvontajärjestelmä ohjaa rikosilmoitinjärjestelmän valvonta-alueita automaattisesti päälle ja pois sen mukaisesti, millä kulkuvyöhyk- ja paikasta riippumatta, turvallisuudesta tinkimättä. Perusjärjestelmä on suunniteltu kahden oven kohteisiin, mutta voidaan tarvit- valvomoon siten, että niitä kaikkia voidaan joustavasti ohjata saman HedNet-verkon kautta yhdellä tai useammalla tietokoneella. Lisätietoja Hedpro Security Tuomo Parmanen puh. (09) Hedline 7

8 Kauppakeskusten ((urbaani syke)) Viime vuosi oli todellinen kauppakeskusten kultavuosi, kun vanhoja keskuksia uusittiin ja uusia avattiin. Espoon Matinkylän Ison Omenan lisäksi jättihankkeiden kastiin nousi myös Kauppakeskus Mylly Raisiossa. Kauppakeskusten veto selittynee sillä, että useilta asuinalueilta puuttuvat julkiset ulkotilat ja urbaani syke. Kauppakeskukset tarjoavat kuluttajille tavaroiden lisäksi elämyksiä siististi sisätiloissa, sateelta, loskalta, paahteelta ja pakkaselta suojassa. Teksti: Maarit Seeling Kuvat: Kati Koivikko ja Kauppakeskus Mylly uluttajien ostokäyttäytymistä tutkittaessa on ha- Kvaittu, että tavaroiden ja hyödykkeiden hankkiminen on vain yksi osatekijä muiden joukossa. Kuluttamiseen liittyviä muita tarpeita ovat sosiaalinen kanssakäyminen, näkeminen ja nähdyksi tuleminen, virikkeiden ja mielihyvän hakeminen sekä oman identiteetin vahvistaminen. Kooltaan Suomen neljänneksi ja kauppojen mää- rällä mitattuna kolmanneksi suurimman kauppakeskuksen Raision Myllyn kauppakeskusjohtaja Pertti Vikkula uskoo, että Myllyn kaltaisissa liikekeskittymissä ihmisiä viehättää asioinnin helppous. Kauppakeskus Myllyssä on Prisma perhemarketin lisäksi saman katon alla noin 80 erikoisliikettä ja sen kokonaispinta-ala on yli neliötä. 8 Hedline

9 Kauppakeskuksiin tullaan viihtymään, mutta viihtyminen yhdistetään ostoksien tekemiseen ja muiden asioiden hoitamiseen. Myllyhän oli ennen ihmisille kohtaamis- ja kauppapaikka. Mielestäni nimemme kuvastaakin hyvin vanhaa tapaamisperinnettä, Vikkula kiteyttää. Perheiden lisäksi myös sinkut ja pariskunnat ovat siirtyneet päivittäistavarahankinnoissaan entistä suurempiin kertaostoihin. Kauppakeskuksissa muutkin asiat saa yleensä hoidettua vaivattomasti samalla kertaa ilman kaupunkien keskustojen pysäköintimurheita, Vikkula toteaa. Nautiskellen shoppailemaan Raision ja Turun rajalla hyvien yhteyksien päässä sijaitseva Kauppakeskus Mylly osoittautui suosituksi heti alusta alkaen. Jo avajaispäivänä siellä vieraili noin asiakasta, ja miljoonan kävijän raja rikkoutui parin ensimmäisen aukiolokuukauden aikana. Viime joulukuussa tekemämme kävijätutkimus paljasti, että liki puolet Myllyn asiakkaista oli liikkeellä shoppailumielellä. Meillä viihdyttiin todella pitkään ja liikkeisiin tutustuttiin perinpohjaisesti. Keskimäärin Myllyssä vietettiin aikaa kaksi tuntia, Vikkula kertoo. Tällaiset nautiskellen asioivat asiakkaat ovat hänen mukaansa tyypillisiä nimenomaan kauppakeskuksille; tarjoavathan ne usein myös erilaista tapahtumaa ja viihdykettä ja toimivat pohjoisilla leveyksillämme eräänlaisena valoa ja lämpöä sykkivänä keskieurooppalaisena keitaana myös talvisaikaan. Saman kävijätutkimuksen mukaan asiakkaat toisaalta kuitenkin päättävät melko tarkasti etukäteen, mitä tulevat kauppakeskuk- seen hakemaan. Ainoastaan alle neljä prosenttia ilmoitti, etteivät he aio lainkaan käyttää rahaa vierailunsa aikana. Kauppakeskuksiin tullaan viihtymään, mutta viihtyminen yhdistetään ostoksien tekemiseen ja muiden asioiden hoitamiseen. Myllyhän oli ennen ihmisille kohtaamis- ja kauppapaikka. Mielestäni nimemme kuvastaakin hyvin vanhaa tapaamisperinnettä, Vikkula kiteyttää. Uuden ajan palvelukeskus Uuden Kehä II:n ja Länsiväylän solmukohtaan sijoittuvasta Isosta Omenasta on sanottu, että se on paljon muutakin kuin kauppakeskus, ja sitä on usein esitelty esimerkkinä kuntalaisten ja kaupungin yhteistyöstä. Vielä rakentamisen aikana kasvanut mittava hanke käynnistyi vuoden 1999 keväällä. Ison Omenan avajaisia päästiin viettämään viime syksynä. Poikkeuksellista Isossa Omenassa on se, että varsinaisten liiketilojen päälle on rakennettu niin sanottu public-privat-palvelujen kerros, jossa on muun muassa kirjasto, lääkäriasema, Kelan toimisto, seurakuntakappeli ja kolmen salin elokuvateatteri. Huolimatta siitä, että keskus sijaitsee aivan lähimpien asuintalojen vieressä, sen kaavasta ei tehty yhtään valitusta. Iso Omena onkin muutamassa kuukaudessa vakiinnuttanut asemansa alueen asukkaiden kohtauspaikkana. Kahden hypermarketin lisäksi kahdessa liiketilakerroksessa on satakunta yritystä ja toistakymmentä ravintolaa ja kahvilaa. Kooltaan Iso Omena on lähes saman kokoinen kuin Vantaanportin Jumbo. Turvallista asiointia Ilkivalta ja rikollisuus ovat tosiasioita, joilta ei voi ummistaa Hedpro Security turvatekniikka silmiään. Turvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen onkin tullut Pertti Vikkulan mukaan entistä tärkeämmäksi paikoissa, joissa kokoontuu paljon ihmisiä yhteen. Vapaat, valvomattomat elintarviketiskit ja useiden yritysten ryhmittyminen lähekkäin saattavat helposti houkutella vääräntyyppiseen yritteliäisyyteen. Sekä Isossa Omenassa että Kauppakeskus Myllyssä onkin satsattu uusimpaan turvatekniikkaan. Hedpro Security toimitti Raisioon rikosilmoitus- ja videojärjestelmän ja Espoon Isoon Omenaan rikosilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmän. Pertti Vikkula arvioi, että nykytekniikan avulla kauppakeskukset pystyvät takaamaan melko pitkälle niissä asioivien turvallisuuden. Kulunvalvonnan ansiosta kaikista valvotuissa tiloissa liikkuneista jää esimerkiksi dokumentti mahdollista myöhempää tarkistusta varten. Ison Omenan sähkötöiden valvonnasta vastannut Alpo Mäkinen rakennustöitä johtaneesta CM-urakoinnista muistuttaa lisäksi, että suojautuminen mahdollisten murtoyritysten varalta näkyy muun muassa vakuutusmaksujen alennuksina. Kauppakeskuksen toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että kiinteistössä on nykyaikainen turvajärjestelmä, sillä sisällä on paljon omaisuutta ja tavaraa. Lisäksi joillakin liikkeillä on vielä omat hälytysjärjestelmänsä. Asiattomilla ei tänne ole osaa, siksi hyvin Iso Omena on suojattu, Mäkinen vakuuttaa. Suomen suurimpiin kuuluvat kauppakeskukset luottavat Hedpro Securityn kehittämiin ja edustamiin turvalaitteisiin. Sekä kauppakeskus Isossa Omenassa, Espoossa että kauppakeskus Myllyssä, Raisiossa on yleisissä tiloissa yli 500 ilmaisinta käsittävä osoitteellinen HHL-rikosilmoitusjärjestelmä. Kauppakeskus Isossa Omenassa on lisäksi lukuisia erikokoisia HHL-rikosilmoituskeskuksia, jotka suojaavat yksittäisiä kiinteistön tiloissa olevia marketteja ja liikkeitä. Näihin keskuksiin on kytketty tarpeen mukaan erilaisia liiketunnistimia, ikkunanrikkoilmaisimia, ovikoskettimia ja muita ilmaisimia. Rikosilmoituskeskukset on liitetty kauppakeskusten valvomoihin, joista niitä voidaan keskitetysti valvoa ja ohjelmoida pc:n ohjaus- ja grafiikkaohjelman avulla. Raisioon kauppakeskus Myllyyn on lisäksi toimitettu mittava JVC:n kameroilla toteutettu videovalvontajärjestelmä. Järjestelmän keskuslaitteina toimivat useat Kalatelin duplex-multiplekserit eli monikuvajakajat, joihin on liitetty JVC:n VHS-aikaviivenauhureita. Kohteessa on keskuslaitteena Hedpro Securityn oman tuotekehityksen HRMV-XXL-videovaihde, johon voidaan liittää toistasataa erilaista valvontakameraa. Myllyssä on tavanomaisten valvontakameroiden lisäksi kymmeniä dome- eli kupukameroita, joissa on nopeasti säätyvä ja tarkentuva zoom-objektiivi sekä hyvin nopeasti kääntyvä vaaka/pystykääntöpää. Näiden toimintojen nopeus auttaa valvojia pääsemään kiinteistössä tapahtuviin epäselvyyksiin helposti ja tehokkaasti kiinni. Kauppakeskus Isoon Omenaan on Hedpro Security toimittanut Suomen oloissa mittavan kauppakeskuksen käytössä olevan HedSam -kulunvalvontajärjestelmän. Kulunvalvontaetälukijoilla varustettujen ovien lisäksi kiinteistön valvomossa olevaan järjestelmän keskuslaitteeseen; pc:hen on kytketty myös suuri määrä ohjattavia ja valvottavia ovia. Yhteensä HedSam-kulunvalvontajärjestelmään on kytketty satoja erilaisia, eri puolilla kauppakeskusta sijaitsevia ovia. Nämä toimitukset ja asennukset varmistavat Hedpron vahvan aseman kauppakeskusten turvajärjestelmätoimittajana. Hedline 9

10 Kaapelia vuosisadan kokemuksella Belgialaisen kaapelivalmistajan Eupenin osaamisella on pitkät perinteet. Nykyään yritys edustaa alan viimeisintä tietotaitoa. Teksti: Virpi Hopeasaari Kuvat: Eupen ja Hedtec edtec on toiminut Eupenin lähteenä, tehdas alkoi valmistaa sen televiestinnän tarpeisiin leenmyyjäsuhteista vastaava apu- nustarvikkeita. Vai- edustajana Suomessa vuo- kaapeleita. Kaapeleiden tuotanto- ja 1980-luvuilla voimantuotanto- laismyyntipäällikkö Werner Krott keisiin olosuh teisiin, Hdesta 1992 lähtien. Valikoimaan menetelmiä kehitettiin jatkuvasti laitokset alkoivat kiinnittää entis- Eupenilta. Eupen valmistaa nyky- joihin perinteistä radio- kuuluvat Eupenin suurtaajuuskaa- ja yrityksen tuotteet saavuttivat tä enemmän huomiota tuotannon ään noin rakenteeltaan eri- verkkoa ei voida rakentaa pelit, asennusjohdot ja -kaapelit, suurta menestystä. Ennen toisen turvallisuuteen, ja Eupenille auke- laista kaapelimallia yli 4000 erilai- tyydyttävästi, Eupen pystyy kumikaapelit, hitsauskaapelit ja maailmansodan syttymistä Eupe- nivat uudet markkinat muun mu- sesta raaka-aineesta. Yksinomaan toimittamaan säteileviä suur- polyuretaanikaapelit. Eupen on nin tehtailla valmistettiin kumista assa ydinvoimateollisuudelle val- kuparia kuluu Eupenin päivittäi- taajuuskaapeleita. Tällaisia koh- yksi Hedtecin suurimmista päämie- valmistettujen kaapeleiden sivu- mistettavista turvakaapeleista. sessä tuotantoprosessissa yli 100 teita ovat muun muassa metro- histä ja tärkein yhteistyökumppani tuotteena myös muun muassa ku- Samassa yhteydessä tuotannon tonnia. Eupenin kaapeleita käy- ja muut tunnelit, kaivokset ja kaapelisektorilla. misia kengänpohjia ja polkupyö- laatuun alettiin kiinnittää entistä tetään useilla sektoreilla kuten väestönsuojat. Kaapeleiden lisäk- Juuttiköysistä elektroniikkakaapeleihin rän kumeja luvulla muovista tuli tärkeä kaapelivalmistuksen raaka- ai- enemmän huomiota. Tarkkojen laatuvaatimusten mukaan toimiminen vakiintui olennaiseksi osak- esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, viestintäteknologiassa sekä kone- ja laitevalmistuk- si Eupen valmistaa muoviputkia ja erilaisia polyuretaanipohjaisia vaahtomuovituotteita. Myös eri- Eupenin kaapelitehtaan juuret ne. Eupen oli kehityksen kärjessä, si Eupenin toimintaa jo kauan sessa. koistuotteita kehitetään asiakkai- juontavat samannimiseen belgialaiseen kaupunkiin vuonna 1747 se uudisti heti tuo tan tomenetelmiään ja ryhtyi ensimmäisenä Eu- ennen ISO-laatustandardin yleistymistä luvulta lähtien laadun Vaikeisiinkin olosuhteisiin den tarpeisiin. Esimerkiksi lentokenttävalaistuksessa tarvittavien perustettuun juuttiköysiä valmis- roopassa valmistamaan synteet- jatkuva parantaminen ja tuotan- Eupenin kaapelit noudattavat kan- kaapeleiden valmistajana Eupen taneeseen verstaaseen. Jo 1800-lu- tistä vaahtomuovia luvulla toprosessien tehostaminen on ol- sainvälisiä standardeja. Suomessa on ollut edelläkävijä. vun lopulla, ennen kuin sähkö edes oli vielä yleistynyt energian- television yleistymisen myötä Eupen aloitti kaapeleiden valmistuk- lut keskeisellä sijalla yhtiön toiminnassa. ISO sertifikaatin Eupen sai vuonna kylmät sääolot vaativat kaapeleilta hyvää pakkasen kestoa. Siksi Eupenin kumi- ja hitsauskaapeleiden Luotettava jälleenmyyjä takaa jatkuvuuden Asiakkaita yli 30 maassa kestävyys alhaisissa lämpötiloissa on testattu, ja molemmille kaa- Eupen pyrkii toimimaan maantieteellisesti lähellä loppuasiakasta ja Vaikka Eupenin pääkonttori ja pelityypeille on saatu SGS Fimkon varmistamaan, että asiakas saa aina tuotantolaitos sijaitsevat yhä edel- lausunto niiden soveltumisesta ai- palvelua omalla äidinkielellään. leen juuttiköysiverstaan alkuperäi- na 40 celsiusasteen käyttölämpö- Panostamme asiantuntevaan sillä synnyinsijoilla Eupenin kau- tiloihin. jälleenmyyjä- ja edustajaverkos- pungissa, on yhtiöstä kasvanut Tämän päivän langattomaan toon. Strategianamme on valita liikevaihdoltaan yli 210 miljoonan viestintään Eupen tarjoaa laajan jokaiseen Euroopan maahan yksi euron moderni yhtiö. valikoiman suurtaajuuskaapeleita. pääasiallinen kumppani hoita- Eupen panostaa voimakkaasti Yli 30 vuoden kokemuksella Eu- maan maahantuontia ja jälleen- tuotekehitykseen ja toimittaa penista on tullut yksi maailman myyntiä, sanoo Krott. tuotteitaan yli 30 maahan kaikissa johtavista koaksiaalikaapeleiden Jälleenmyyjät ylläpitävät myös viidessä maanosassa. Lähes puolet valmistajista. Valikoimasta löytyy tuotevarastoja, minkä ansiosta toi- liikevaihdostamme syntyykin vien- kaapeleita niin GSM- kuin UMTS- mitukset asiakkaalle ovat nopeita nistä, kertoo eurooppalaisista jäl- verkkoihinkin sekä liittimiä ja asen- ja joustavia. 10 Hedline

11 ProMax DA-MAX+ -videomuunnin ProMaxin DA-MAX+ on keskitetty ratkaisu analogisten ja digitaalisten videolaitteiden väliseen yhdistämiseen. Laitteessa on analogisten Composite (CVBS), Y/C (S-VHS) ja Component (YUV) -videoliitäntöjen lisäksi RCA- ja XLR-liitynnät analogiselle audiolle, sekä RS-422-liityntä nauhuriohjausta varten. Digitaaliset liitynnät on SDI-videolle, Firewire (IEEE 1394) -videolle sekä audiolle, minkä lisäksi AES/EBU digitaalinen audio on muunnettavissa analogiseksi taajuuksille 32KHz, 44.1KHz tai 48KHz. Laitteeseen voidaan kytkeä jopa kuusi Firewire-laitetta samanaikaisesti 6-porttiseen hubiin, josta valitun laitteen signaali saadaan ulos kaikista analogisista liitynnöistä samanaikaisesti. Näin muunnettavaa signaalia voidaan tarvittaessa monitoroida käyttäen rinnakkaista ulostuloa. Täydellisten liitäntöjen ansiosta DA-MAX:n avulla on mahdollista liittää analogisia laitteita digitaalisiin ja tehdä tarvittavat muunnokset yhdellä kertaa sekä kuvalle että äänelle. Lisäksi Firewire-liitännän läpi voidaan ohjata RS-422-porttiin kytkettyä ammattinauhuria siten, että myös alkuperäinen aikakoodi siirtyy datan mukana DV-nauhalle. Laitetta voidaan käyttää painikkeilla tai tietokoneeseen liitettynä, jolloin käyttäjä pääsee käsiksi muuntimen läpi kulkevien signaalien hienosäätöön. Säätöihin kuuluu muun muassa videon kirkkaus, kontrasti ja värikylläisyys, äänen tasot, nauhurinohjaus ja aikakoodin ylikirjoitus. Lisätietoja: Hedcom tuotepäällikkö Esa Kranz, puh. (09) tai Eupenin ja jälleenmyyjien suhde on läheinen ja ulottuu henkilökohtaisiin suhteisiin saakka. Yhteistyö Hedtecin kanssa on hedelmällistä, sillä meillä on samanlainen pyrkimys menestykseen. Hedtec tuntee Suomen markkinat perusteellisesti ja pitää meitä jatkuvasti ajan tasalla kaikista markkinoiden muutoksista. Yksi osoitus yhteistyön tehokkuudesta on se, että viimeisten kolmen vuoden aikana Eupenin liikevaihto Suomessa on yli kaksinkertaistunut, Krott toteaa. Eupen Suomessa Hedtec on kuin Eupen Suomessa, lisää Hedtecin asennustarvikeosaston osastopäällikkö, monet kerrat Krottin kanssa yhteisen neuvottelupöydän ääressä istunut Kaj Kallio. Olemme jatkuvasti tiiviissä yhteydessä Eupenin kanssa, jotta asiakkaidemme erityistarpeet tulevat täytettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Eupenin tulevaisuuden tavoitteet Suomen markkinoilla ovat selkeät: Jatkuvuus, kiteyttää Krott. Tavoitteenamme on ylläpitää nykyinen liikevaihto ja mikäli mahdollista, vielä lisätä Eupenin tuotteiden käyttöä Suomessa. Jatkuvuus ylipäänsä on liiketoiminta - strategiamme keskeisimpiä piirteitä, ja sitä toteutamme yhteistyössä avainpartnereidemme kanssa. Hedline 11

12 Teknologiayrityksille huipputilat Kuopioon Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:lle on valmistunut Microteknian laajennus. Uudessa yritystalossa toimii bio- ja tietotekniikan sekä lääkealan yrityksiä. IT-taloon tulee Kuopion yliopiston ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun opetustiloja. Huomisen kiinteistöön tahdottiin uusinta talotekniikkaa. Teksti: Vesa Ville Mattila Kuvat: Hannu Miettinen uopion Teknologiakeskus saan neliön laajennukseen bioteknologiaan erikoistuneet yri- mukaan se valmistuu joulun 2003 Microteknian laajennuksessa esi- Teknia Oy on teknologia- kuuluvat IT- ja yritystalot. Monet tykset. Yksi IT-taloon muuttajista tienoilla, kertoo Teknian kiinteis- merkiksi kaapeloinnin perustasoksi Kyritysten palveluorganisaatio, joka teknologiakeskuksen 150 yrityk- on Kuopion yliopiston, Pohjois-Sa- töpäällikkö Hannu Eronen. valittiin luokka E eli kategoria 6. keskittyy infrastruktuurin rakentamiseen, osaamiskeskustoimintaan, sestä hyödyntävät Kuopion yliopiston sekä muiden paikallisten von ammattikorkeakoulun ja Teknian yhteinen informaatiotekno- Kaikille vaativa urakka Emme halunneet eilisen ratkaisuja huomisen taloon, joskin yrityshautomoon ja -kehitykseen, yhteisöjen innovaatioita ja tutki- logian koulutus- ja tutkimuskeskus Hannu Erosen mukaan Teknia ha- aikaisemmat rakennushankkeet teknologiansiirtoon sekä kansain- musta. Työntekijöitä on parisen tu- Centek. luaa tarjota teknologiayrityksille auttoivat tämän laajennuksen välistämishankkeisiin. Teknian tilat hatta. Yritystalossa tulevaisuutta Halukkaita taloihin riitti niin huipputilat valtteinaan kilpailuky- suunnittelua ja toteuttamista. Esi- levittäytyvät nyt kolmeen raken- tekevät muun muassa SysOpenin hyvin, että Microteknian seuraa- kyinen hinta-laatusuhde, nykyai- merkiksi pistorasiapylväiden mitoi- nukseen: Tietotekniaan, Biotekni- tuotekehitysyksikkö, Orionin tut- vankin laajennusosan luonnokset kaisuus ja helppo muunneltavuus tuksessa osasimme tarkentaa tolp- aan ja Microtekniaan, jonka run- kimusyksikkö sekä monet tieto- ja on jo hyväksytty. Suunnitelmien sekä tasokas talotekniikka. Niinpä pien mitoituksen niin, etteivät ne 12 Hedline

13 Katosta vedetty sähkön pylväsjakelu vapauttaa päätelaitteiden sijoittelua. Kos- ka asennukset tehdään pikaliittimien avulla, niitä voidaan myöhemmin muuttaa vaivattomasti puuttumatta kiinteän sähköverkon asennuksiin. turhaan riko alakaton materiaalia. Yritys- ja IT-talojen rakennushanke aloitettiin yli kaksi vuotta sitten. Runsaan 25 miljoonan euron arvoisen projektin kaikki aikataulu-, asiakas-, laatu- ja taloustavoitteet saavutettiin. Se vaati paljon tavarantoimittajiltakin. Hankintamenettely perustui tarjouskilpailuun. Edellytimme tavarantoimittajilta kokemusta, referenssejä ja resursseja tarjota meille laadukkaita tuotteita myös jatkossa. Tällaisissa taloissa tekniikan täytyy toimia takuuvarmasti nyt ja tulevaisuudessa, Hannu Eronen huomauttaa. Pronec lisää muunneltavuutta Valtaosa Microteknian yritys- ja ITtalojen työpisteistä ja atk-laitteista Teknian kiinteistöpäällikkö Hannu Eronen ja Hannu Salmelainen Hedtec Teollisuudesta mahdollistavat Pronec-pistorasiapylväiden avulla päätelaitteiden monipuolisen sijoittelun. suunniteltiin kiinteiksi sen sijaan ihmiset ja heidän henkilökohtaiset laatikostonsa siirtyvät työpisteestä toiseen. Taloihin rakennettiin myös muutama 500 neliön avokonttori. Toimistorakennuksen suunnittelu- tai toteutusvaiheessa ei kuitenkaan tiedetä kaikkea lopullisesti. Asiakkaan tarve ja kalusteratkaisut saattavat vaihtua jo ennen muuttoa tai parin vuoden kuluttua. Katosta vedetty sähkön pylväsjakelu vapauttaa päätelaitteiden sijoittelua. Koska asennukset tehdään pikaliittimien avulla, niitä voidaan myöhemmin muuttaa vaivattomasti puuttumatta kiinteän sähköverkon asennuksiin, sanoo projektimyyjä Hannu Salmelainen Hedtec Teollisuudesta. IT- ja yritystaloihin toimitettiin kaikkiaan 241 Pronec-pistorasiapylvästä, joista puolet oli yhden työpisteen, loput avokonttoreihin soveltuvia kahden tai neljän työpisteen pistorasiapylväitä. Kun lisäksi ulkoseiniin asennettiin perinteinen sähkökaapelikouru, on jokaisella työntekijällä käytettävissä 4 atk- ja 8 sähköpistoketta. Pistorasiapylväiden tilausvaiheessa selvitämme asiakkaan käyt - tämän atk-verkkojärjestelmän. Voimme myös muulla tavoin räätälöidä tuotteen asiakkaan toivomalla tavalla. Microteknian laajennusta varten pylväät sävytettiin talojen värimaailman mukaisesti, Hannu Salmelainen kertoo. Hedline 13

14 Suutarin lapsilla ei ole kenkiä, eikä suutarilla itselläänkään. Toimitusjohtaja Jorma Musakka käyttää elektronisen päivyrin sijaan tavallista almanakkaa. Kännykkä on vain puhumista varten, hän ei lähetä tekstiviestejä, ja kännykänkin hän panee heti kotiin tultuaan mielellään kiinni. Expert Finlandin Jorma Musakka: Hyvällä tavarantoimittajalla on määrätietoiset tavoitteet Vanhin suomalainen kodintekniikkaa myyvä ketju, Expert, on saavuttanut maassa markkinajohtajan aseman ja elänyt viisi viime vuotta erityisen nousujohteista aikaa. Toimitusjohtaja Jorma Musakka nostaa menestyksen tärkeäksi avaimeksi hyvän yhteistyön tavarantoimittajien kanssa. Teksti: Liisa Joensuu Kuva: Kati Koivikko ksi Expert Finlandin tärkeitä yhteistyökumppaneita Yon Hedoy, jonka maahantuoman JVC:n myynti on viime vuosina noussut niin ikään. Kokonaismarkkinat tippuivat viime vuonna, mutta JVC:n myynti kasvoi. Tuotemerkki on kilpailukykyinen, Jorma Musakka toteaa. Yhteistyö Hedoyn kanssa on ollut hyödyllistä molemmin puolin. JVC:n lisäksi Expertit myyvät Hedoyn kautta tulevia pienlaitteita. Selkeät tavoitteet ja määrätietoista toimintaa Expert Finlandin kumppaneita ovat toki kaikki ykköstavarantoimittajat Suomessa. Eri toimittajien tuotteet saattavat olla hyvinkin samanlaisia, mutta Musakan mukaan ihmisten välisestä kanssakäymisestä riippuu, miten homma toimii. Musakalle on muodostunut selkeä näkemys siitä, minkälainen on hyvä tavarantoimittaja: Hyvä tavarantoimittaja ei toimi päiväperhon lailla vaan näkee pidemmälle tulevaisuuteen. Se pelaa rehellistä peliä ja sillä on selvät tavoitteet. Se on määrätietoinen tavoitteissaan ja menee niitä kohti. Se myös tekee mitä on luvannut. Musakka korostaa pitkäjänteisen työn tärkeyden lisäksi tavarantoimittajan itsenäistä ajattelukykyä. Aina ei ole hyväksi seurata, mitä muut tekevät: On pelattava omaa peliä ja luotava omat partnershipit. Kun suhteet on luotu, on pyrittävä pitkäjännitteiseen yhteistyöhön. Musakan bisnesfilosofiaa voisi helposti soveltaa muillekin aloille. Hän allekirjoittaa viime vuosina paljon pinnalla olleen ajatuksen siitä, että yrityksen tulisi keskittyä ydinosaamiseensa. Musakan mukaan ydinosaaminen ei ole vain muoti-ilmaus, vaan sisältää menestyksekkään yrittämisen idean. Jos yrittää tehdä kaikkea, homma ei pitkän päälle toimi. Ja jos yrittää miellyttää kaikkia, käy äkkiä niin, ettei miellytä ketään. Ketju hyödyntää yhteismarkkinoinnin Suomessa on 150 Expert-myymälää, jotka sijaitsevat tasaisesti kasvukeskuksissa ympäri maata. Toimitusjohtaja Musakka kertoo, että kodintekniikkaa myyvistä liikkeistä Expert-ketjulla on Suomessa paras peitto. Olemme yhteismarkkinointiin keskittyvä organisaatio, jossa paikalliset asiakkaat tunteva kauppias toimii ketjun sateenvarjon alla. Yrittäjät saavat ketjusta synergiaetuja, kun esimerkiksi Expert-imagoa myydään kuluttajille valtakunnallisesti. Musakka pitää paikallista yrittäjyyttä äärettömän suurena voimavarana. Kauppiaskunnan kanssa työskentely on myös aina ollut sekä haasteellista että hauskaa. Kuluttaja on digi-tv:stä ymmällään Viime syksynä tv-myynnissä koettiin kuoppa. Digitaalisten tv-lähetysten piti alkaa, mutta ohjelmatarjontaa ei tullutkaan eikä digi-boxejakaan ollut juuri saatavissa. Kuluttajat miettivät, miksi ostaisivat uuden television, kun koko systeemi on menossa uusiksi joka tapauksessa. Koko viime vuosi oli tv-myynnin kannalta rakenteellisen muutoksen aikaa: kysyntä alkoi kohdistua laajakuvatelevisoihin. Vanhan neljän suhde kolmeen -kuvaruutukoon elinkaari alkoi tulla tiensä päähän, Jorma Musakka kertoo. Hän on kuitenkin vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa digi-boxien tarjonta kasvaa ja myynti elpyy. Kun varsinaiset digi-tv:t tulevat, boxien kysyntä pienenee. Ensimmäiset digi-tv:t tulevat markkinoille jo tänä vuonna, mutta ne ovat aluksi jumalattoman kalliita. Lisäksi voidaan kysyä, onko niiden teknisiä ominaisuuksia edes loppuun asti määritelty. Isommat laitevalmistajat kuulostelevat vielä, sillä laitteiden interaktiivisen puolen toimiminen on tärkeä asia. Jorma Musakka jää toimitusjohtajan tehtävistään eläkkeelle elokuun lopulla. Työ on pitänyt sen verran kiireisenä, ettei hän ole ehtinyt tehdä erityisiä suunnitelmia eläkepäiviksi. Mutta alan tulevaisuudesta hänellä on visio. Musakka näkee, että niin äänentoistossa kuin kuvapuolella kaikki digitaalisuuteen liittyvä tietää liikevaihtoa jo muutaman vuoden sisällä. Digitv:stä tulee iso juttu. Infoboxi Expert-ketju perustettiin Suomeen vuonna Suomen Expertit olivat myös mukana perustamassa kansainvälistä ketjua. Ketju on levinnyt jo 22 maahan. Expertejä on esimerkiksi 14:ssä EU-maassa, USA:ssa, Kanadassa, Argentiinassa, Brasiliassa ja Uudessa Seelannissa. 14 Hedline

15 Lyhyesti Began led-valaisimet uppoasennukseen Smartti i-care parantaa vanhenevien ihmisten kotipalvelun tehokkuutta Began kulkutie- ja päältäajon kestävät led-valaisimet ovat rakenteeltaan erittäin kestäviä, käyttövarmoja ja taloudellisia. Valaisimien kotelointiluokka IP 67 mahdollistaa asennuksen vaativiinkin asennusolosuhteisiin. Bega-valaisimissa käytetään värilämpötilaltaan K ledvalonlähdettä, joka antaa lähes stabiilia valkoista valoa koko polttoikänsä, noin tunnin ajan. Erityisesti kuvassa oleva suorakaiteen muotoinen malli on herättänyt kiinnostusta arkkitehdeissä ja suunnittelijoissa. Mittakuvat, asennusohjeet ym. lisätietoja löydät Began internet-sivuilta osoitteesta: (klikkaa service ja kohdassa Instructions for use klikkaa here ). Näiltä sivuilta löytyvät tiedot lähes kaikkiin Bega-valaisimiin. Lisätietoja: Hedtec Valaistus Petri Helle puh. (09) faksi (09) ERCO 2002/03 valoa maailman huipulta! Arkkitehtuurivalaistuksen pääteos ERCO 2002/03 on ilmestynyt. Kirja sisältää laajan, teknisesti korkeatasoisen ja hyvin muotoillun malliston sisätilojen valaisimia ja valaistusjärjestelmiä. Mikäli et ole vielä saanut uutta valkoista ERCO-valaisinkirjaa, ota yhteyttä niin postitamme sen sinulle pikimmiten. Lisätietoja: Hedtec Valaistus puh. (09) AEG:n johdottomat puhelimet testivoittajan johdolla markkinoille! Saksan testivoittaja Birdy on kuin lintu lähdössä lentoon. Suuret selkeästi merkityt näppäimet palvelevat hivenen tottumattomampaakin käyttäjää. Vakiona tuleva hintaluokassaan harvinainen HF-kaiutinominaisuus mahdollistaa käyttövariaatiot tarpeen mukaan. Asettamalla käsiosa esimerkiksi olohuoneen pöydälle, koko perhe voi keskustella soittajan kanssa yhtä aikaa. 20 nimen ja numeron puhelinmuistio helpottaa soittamista. Jos puhelinlasku painaa päälle, kytkemällä lisäkäsiosia (max. 5 kpl) ilmaiset sisäpuhelut ovat mahdollisia. Ominaisuudet: * handsfree-kaiutin * tulevan puhelun numeronäyttö * 30 puhelun muisti * 3-rivinen lcd-näyttö * 20 nimen ja numeron puhelinmuistio * näppäinlukko * liitettävissä 5 käsiosaa * tallentaa klo/pvm puhelusta * GAP-yhteensopiva * 10 soittoääntä * puhelun keston näyttö * automaattinen vastaustoiminto * puheaika jopa 11h Hedpro Securityn yhdessä päämiehensä kanssa kehittämä Smartti i-care on hallinnollinen järjestelmä, joka nerokkaalla tavalla yhdistää sekä kotipalvelua tarvitsevien että sitä antavien turvallisuuden ja tiedon tarpeen. Järjestelmä perustuu Smarttiturvapuhelimen hoitajapainikkeen, peen ja painopisteen määrittelyssä, laskutuksessa, henkilökunnan työajan seurannassa sekä erilaisissa raporteissa ja yhteenvedoissa. Turvapuhelimella tehdyt hälytykset voidaan ottaa vastaan joko hälytysvalvomossa tai i-care-vastaanottimella, joka soveltuu myös palveluta- i-care-valvomo-ohjelman sekä Palmkämmenmikron käyttöön. Järjestelmä on yksinkertainen ja luotettava, ja se toimii reaaliajassa. Hoidettavan henkilön luona käytetty aika rekisteröityy automaattisesti ja yksinkertaisesti henkilökunnan painaessa helposti asennettavan Smartti-turvapuhelimen läsnäolo- /lopetus- painiketta. I-care kerää automaattisesti kaiken tiedon, mikä välittyy turvapuhelimen kautta. Järjestelmästä saatua tietoa hyödynnetään kotipalvelutoiminnan suunnittelussa, hoidon tar- Uusia valvontakameroita JVC:ltä Hedpro Securityn edustama valvontakameramallisto uudistuu. JVC:ltä Erikoisominaisuutena kamerassa on ympäristöä noin yhden luxin verran. on tullut kaksi teknisesti aivan uutta kuvan muuttuminen automaattisesti kameraa. tai ohjatusti mustavalkoiseksi hyvin Tämänhetkinen valvontakameramalliston lippulaiva on TK-C1460E daan käyttää erittäin vaativiin val- pimeissä olosuhteissa. Kameraa voi- LoLux. Kamera on CCD-kennolla varustettu, digitaalisesti säätyvä, S-VHSsäänrakennettu liiketunnistin. vontatarpeisiin, ja siinä on myös sitasoinen, erottelukyvyiltään 480 juovaa, (mustavalkoisena 560 juovaa). mekamera TK-C676E. Kamerassa on Toinen JVC:n uutuuksista on do- Sen valontarve on vain 0,4 luksia runsaasti uusia teknisiä ominaisuuksia nopean, 27-kertaisen moottori- (mustavalkoisena vain 0,0003 luksia). Hitaalla suljinnopeudella valontarve zoomin ja nopean vaaka/pystykääntöpään lisäksi. Domen valontarve on putoaa värikuvalta aina 0,0125 luksiin. Vertailukohta valontarpeeseen vain 0,5 luksia. Se on luonnollisesti on kynttilä, joka palaessaan valaisee S-VHS-tasoinen (480 juovaa). Domes- lon sisäisen järjestelmän toimintojen kirjaukseen. Lisätietoja: Hedpro Security Ralf Backman puh. (09) sa on myös sisään rakennettu liikeilmaisin, joten se soveltuu erittäin hyvin vaativiin valvontatarpeisiin. Niin ikään uusia ominaisuuksia on yksityisalueiden maskaamismahdollisuus eli kuvattavalta alueelta saadaan peitettyä yksityisalueet, joita kameralla ei saa kuvata ja näyttää. Lisätietoja: Hedpro Security Leo Kuisma (09) Lisätietoja: Hedoy Kulutuselektroniikka Juha Liimatta puh. (09) Hedline 15

16 Lapin rock-dinosaurus jyrää! Battaglia-yhtyeen saksofonisti ja Hullu Poron ohjelmapäällikkö Pekka Saari on sielunsa musiikille myynyt mies. 30 vuotta musiikin parissa touhunnut Saari on innoissaan sekä vuoden ajan toiminnassa olleesta Hullu Poro Areenastaan että Battaglian uunituoreesta levystä. Teksti: Tuija Holttinen Kuvat: Hullu Poro evin Hullu Poro Areena on uttimet sekä Midaksen äänipöytä jat veivät historian ensimmäisen jo tuttu paikka niin yleisöl- Lle kuin siellä keikkaileville eturivin muusikoillekin. Yleisö nauttii mahtavasta fiiliksestä ja bändit ylistävät erinomaista äänentoistojärjestelmää ja laadukkaita laitteita henkeä vetävä Areena on ollut suunnilleen tasan vuoden toiminnassa ja saanut ihan valtavasti kiitosta, Pekka Saari toteaa tyytyväisenä. Meillä käyvät kaikki Suomen huippuartistit niin tanssi- kuin rock-puoleltakin, eikä valituksia ole tullut. Pitäähän kunnon ammattilaisille ollakin pelit ja vehkeet kunnossa, ja siitä pitävät Nexon Alpha-e ja PS-sarjan kai- Lappirockin dinosaurus Battaglia-yhtyeen tarina alkoi jo vuonna 1971, jolloin pohjoisen po- huolen. rockin SM-tittelin Lapin perukoille. Battaglia oli uranuurtaja myös Talviaikaan meno Hullu Porossa on hillitöntä; elävää musiikkia on laitepuolella; bändillä oli käytössään Suomen ensimmäinen PA-ää- lähes joka ilta. Kesällä meno on rauhallisempaa ja ruska-aikana soi nentoistojärjestelmä, joka sittemmin myytiin Hurriganesille. perinteisempi tanssimusiikki. Kunnes lumi taas tulee maahan ja tempo lisääntyy. Levi on vauhdistaan lee samanlaisella Nexon Alpha-e- Tänä päivänä Battaglia keikkaitunnettu menopaikka, ja nuoret ja kaiutinjärjestelmällä kuin mikä Hullu Poro Areenalla on. Laadusta ei nuorekkaat asiakkaat ovatkin ottaneet sen omakseen. tingitä reissussakaan. Tänne kerääntyvät ihmiset, jotka tykkäävät sykkeestä, Pekka menossa mukana jo 30 vuotta Battaglia on ollut hengissä ja Saari toteaa. tosin kokoonpano on kyllä vaihdellut mutta julkisuus ja levynteko ovat jääneet vähän vähemmälle, Pekka Saari kertoo bändin nykytilanteesta. Kun aikaisemmat englanninkieliset cover-biisit vaihdettiin äskettäin omiksi suomenmenteilla tehtyä musiikkia, jossa soitua sälää, vaan oikeilla instrukielisiksi kappaleiksi, löytyi Battaglialle uusi markkinarako. on kokoa ja näköä. Originaalia suomenkielistä bluesrytmimusaa, Saari luonnehtii. Lisätietoja: Voutilaisen Jake teki sellaista kamaa, mitä on pakko kuunnella ja loppuun asti. Ei mitään kompres- Infoboxi Hullu Poro Areena on Lapin suurin ravintolahanke: asiakaspaikkoja on 1500 kahdessa kerroksessa. Hullu Poro Areena on suunniteltu monipuoliseksi ja tiloiltaan joustavaksi monenlaisten tapahtumien järjestämiseen. Pääosin tilat ovat ravintolakäytössä, mutta muunneltavuus tekee tiloista erittäin monipuoliset. Tilat mahdollistavat konserttien ja teatteriesitysten sekä kulttuuritapahtumien järjestämisen. Kokouksille, seminaareille ja konferensseille Areena on helposti muunneltavissa, tuote-esittelyt ja uutuuksien näyttävät lanseeraukset, isot tapahtumat, workshopit ja messut ovat mahdollisia. Äänentoistolaitteistossa kallistuttiin pitkällisen harkinnan, kokemusten ja kokeilujen jälkeen on Hedcomin toimittamiin Nexon, Crownin ja Midaksen laadukkaisiin laitteisiin. OTA TÄSTÄ LOMAKKEESTA KOPIO (TAI LEIKKAA SIVU IRTI), TÄYTÄ JA FAKSAA NUMEROON (09) Osoitteenmuutos vanha osoite uusi osoite Nimi Nimi Yritys Yritys Tehtävä yrityksessä Tehtävä yrityksessä Osoite Osoite Postinro Postinro Postitoimipaikka Postitoimipaikka Puh. Puh. Faksi Faksi Voit tehdä osoitteenmuutoksen tai antaa kommentteja sähköpostitse: Palautetta lehdestä: Julkaisija: Hedengren yhtiöt Lauttasaarentie Helsinki puh. (09) fax (09) Toimituskunta: Jarmo Ahola Yrjö Koskinen Tapani Lehikoinen Tytti Nevaste Sakari Pennanen Jarmo Roivas Monica Tallberg Tom Westerlund Nro 17 Huhtikuu 2002 Toimitus Legendium Oy Melkonkatu 10 B Helsinki puh. (09) Ulkoasu Henna Mattila Legendium Oy Kansikuva Kati Koivikko Painopaikka ScanWeb, Kouvola ISSN Hedline

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi Valaistus: Valaistus yleiskuvaus toiminnasta Luokkatilojen valaisimet verkkokaton päällä,

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta

10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta 10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta Ari Räty, tekninen johtaja, Demon Turvallisuus Oy 1: Miten toimittamanne kamerat näkevät pimeässä? Kameran kuvaus perustuu kohteesta heijastuvaan valoon. Ellei

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Suomen suurin kodin sisustajan kauppakeskus

AJANKOHTAISTA. Suomen suurin kodin sisustajan kauppakeskus AJANKOHTAISTA Suomen suurin kodin sisustajan kauppakeskus Boknäs laajentaa Toistakymmentä sisustusliikettä, ying, yang, feng shui ja Hong Kong. -Liilassa on kaikki! Boknäs laajentaa parhaillaan Liilassa

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH 1 Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Interaktiivisten valkotaulujen yleistyessä luokkatiloissa, uuden teknologian näyttöjen suosio on tullut kaikkialla

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Elkome Installaatiot Oy on erikoistunut sähköistykseen ja automaatioon. Suunnittelemme ja valmistamme sähkökeskuksia sekä erilaisia erikoiskeskuksia teollisuuden

Lisätiedot

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä NUUO digitaalitallentimet edustavat analogisen ja IP-pohjaisen videovalvonnan uusinta teknologiaa. NUUO tarjoaa kehittyneitä ratkaisuja kameravalvonnan lisäksi myös

Lisätiedot

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN?

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? Maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi -teknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen tulos. -teknologia yhdistää vahvan koodin

Lisätiedot

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä Uutta joustavuutta kodin toimintoihin LexCom Home on nykyaikainen kokonaisratkaisu kodin heikkovirtakaapelointien ja -asennusten toteuttamiseksi. Lex-

Lisätiedot

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin SSFN 014/2 2 ABLOY ONEFIT SOpII SUUNNITELMIISI! Muutos on pysyvä olotila. Olosuhteet, elämäntilanteet ja kiinteistöjen käyttötarkoitukset muuttuvat. Aina

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Text Kuvamestari Kalefoto Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Jukka Liukas - valokuvaaja PK-yrittäjä Syntynyt 1948 1970 Jukka aloitti valokuvausalan yrittäjänä 1970 Foto Mäenpää 1981 FotoForum 1991

Lisätiedot

Kameravalvonta WEB kameroilla

Kameravalvonta WEB kameroilla Kameravalvonta WEB kameroilla Kuvassa on perus setti kameravalvonnasta "pöytä" asennuksena. Kuvan asennuksessa siihen on kytketty kaksi kameraa suoraan tallentimeen, samanlaisilla kaapeleilla millä tietokone

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme

Lisätiedot

Mittausverkko Finland WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN. Wirepas Oy. Jarmo Lehto Toimitusjohtaja

Mittausverkko Finland WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN. Wirepas Oy. Jarmo Lehto Toimitusjohtaja WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN Wirepas Oy Jarmo Lehto Toimitusjohtaja YITYS Wirepas Oy (Mittausverkko Finland) on 4.5.2010 perustettu suomalainen spin-off Tampereen Teknillisestä Yliopistosta. Omistajat

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

TERVETULOA. Valtran traktoritehtaalle

TERVETULOA. Valtran traktoritehtaalle TERVETULOA Valtran traktoritehtaalle TÄTÄ ON VALTRA YKSILÖLLISIÄ TRAKTOREITA JA PALVELUJA MAAILMAN POHJOISIN TRAKTORITEHDAS SUOSITTU VIERAILUKOHDE Valtran Suomen tehdas sijaitsee Suolahdessa, Keski-Suomessa

Lisätiedot

BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO

BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO KUINKA ÄLYKÄS SINUN KOTISI ON? Toisille koti merkitsee lepoa ja rauhaa arjen kiireistä, toisille viihtymistä ystävien, perheen tai harrastusten parissa. Tarpeemme vaihtelevat,

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Jaakko Ketomäki Erikoistutkija, Interactive buildings VTT Technical Research Centre of Finland Älykäs valaistus? Tehokas valaistus Valaistustapa Valaisinsijoittelu

Lisätiedot

ABLOY IQ. Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi

ABLOY IQ. Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi ABLOY IQ Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi Uusi lukitusteknologia maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi CLIQ -lukitusteknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä To i m i s t o ta l o Ylits e muiden Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 Kau ko kat s e i Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Itsestään sammuva musta PVC-muovi. Nimellisjännite: 75 V. Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuvuus IEC 60332-1 KJAAM GM

Itsestään sammuva musta PVC-muovi. Nimellisjännite: 75 V. Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuvuus IEC 60332-1 KJAAM GM KJAAM Kaapelia on saatavana myös halogeenittomana versiona KJAAM-HF. Instrumentointi-, prosessinohjaus- ja äänentoistojärjestelmien kaapeli. KJAAM on tarkoitettu digitaalisten ja pienitasoisten analogisten

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

T FYYSINEN TURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta

T FYYSINEN TURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Videovalvontajärjestelmä Harri Koskenranta 14.4.05 14.4.2005 T-110.460 Koskenranta 1 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA 14.4.2005 T-110.460 Koskenranta 2 VIDEOVALVONTA

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

RATKAISU TALoyHTIöIHIN. Avain vaivattomaan kulunhallintaan

RATKAISU TALoyHTIöIHIN. Avain vaivattomaan kulunhallintaan RATKAISU TALoyHTIöIHIN Avain vaivattomaan kulunhallintaan Abloy optima HeLppo HALLINNoIdA Kerros- ja rivitalot ovat elämän monimuotoisuuden näyttämöitä. elämä taloyhtiöissä on naapureiden kanssa vaihdettuja

Lisätiedot

Toimintavarmat ammattiradiot

Toimintavarmat ammattiradiot Toimintavarmat ammattiradiot Siirry digiaikaan! MOTOTRBO TM tarjoaa yhteydenpitoon toimintavarman, kustannustehokkaan ja aina räätälöidyn ratkaisun. MOTOTRBO TM on uusi digitaalinen tuoteperhe, johon kuuluvat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN UUSI TÄYDELLINEN HUURRE BY ARNEG -KYLMÄKALUSTEMALLISTO KÄYTÄ KYLMÄÄ JÄRKEÄ KYLMÄKALUSTEHANKINNOISSA OTA KOKO URAKKA HUURTEELTA Huurre on tunnustettu kylmäalan kokonaisosaaja,

Lisätiedot

Päästä oikeat ihmiset sisään!

Päästä oikeat ihmiset sisään! Päästä oikeat ihmiset sisään! Huolettoman turvallinen Habo Tribe Habo on johtava helojen valmistaja, mutta yritys on lähtöisin pienestä yhdyskunnasta, jossa läheisyys ja yhdessäolo ovat itsestään selvä

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Suomi Conference phones for every situation Yleiskuva Kolme merkkivaloa Vihreä kytketty Punainen mykistetty Kolme kaiutinta Mikrofoni, 360 toimintasäde Kaapelin syvennys

Lisätiedot

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Findri Ref-Control Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Kohteeseen kuin kohteeseen optimoitavat Findri Ref-Control -ohjauskeskukset Oy Yleiskylma -Findri tarjoaa

Lisätiedot

Kehyskuvasto. www.eirikehykset.com. www.eirikehykset.com

Kehyskuvasto. www.eirikehykset.com. www.eirikehykset.com Kehyskuvasto www.eirikehykset.com 2014 www.eirikehykset.com www.eirikehykset.com Eiri Kehykset Oy Eiri Kehykset Oy on valmistanut laadukkaita valokuvakehyksiä jo 60 vuoden ajan. Tuotteet tehdään suomalaisilla

Lisätiedot

Sinua ja asiakastasi varten

Sinua ja asiakastasi varten Sinua ja asiakastasi varten tyylikäs ja kompakti muotoilu Neo-hammashoitoyksikön tyylikäs ja toimiva muotoilu lisää vastaanottosi viihtyisyyttä. Hoitoyksikkö mahtuu pieneenkin tilaan. Tuolin pieni kiinnitysala

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

AEGIS-valaisimet Boschilta Turvallista valaistusta

AEGIS-valaisimet Boschilta Turvallista valaistusta AEGIS-valaisimet Boschilta Turvallista valaistusta 2 AEGIS-valaisimet AEGIS-valaisimet Turvallista valaistusta Constant Light -tekniikka (patenttia haettu) kompensoi LED-valon heikentymistä. Black Diamond

Lisätiedot

utkipos Ethernet Sairaala- Putkipostit TT-MedicalPost TEHO-TEKNIIKKA OY Putkipostijärjestelmät - Ihmishenkien ollessa kyseessä, toiminnan nopeus, tehokkuus ja varmuus ovat tällöin ratkaisevassa asemassa.

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Täyden palvelun turvallisuusalan erikoisliike

Täyden palvelun turvallisuusalan erikoisliike Täyden palvelun turvallisuusalan erikoisliike Enemmän kuin lukkoliike. Arvolukko on oviympäristön mekaanisten ja sähköisten lukitusjärjestelmien myyntiin ja asennuksiin erikoistunut Abloy-valtuutettu lukkoliike.

Lisätiedot

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta

Taito Tehdä Turvallisuutta Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä HOME CONTROLLER HOME CONTROLLER HC-0016, HC-WF HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin

Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin ideaalinen olosuhde neuvottelulle. Hyvällä taustamelua vaimentavalla

Lisätiedot

Se ei ole vain porakone

Se ei ole vain porakone Se ei ole vain porakone Me olemme Bosch. Rakennamme turvallisempaa ja kestävämpää kehitystä. Rakennamme ihmisläheisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkiratkaisujamme

Lisätiedot

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT. Palohälytysjärjestelmät Rikosilmoitinjärjestelmät Kulunvalvonta Lukitusjärjestelmät

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT. Palohälytysjärjestelmät Rikosilmoitinjärjestelmät Kulunvalvonta Lukitusjärjestelmät HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT Palohälytysjärjestelmät Rikosilmoitinjärjestelmät Kulunvalvonta Lukitusjärjestelmät YLEISTÄ Kulunvalvontaa käsitellään myös tässä osiossa, koska rikosilmaisinjärjestelmä integroidaan

Lisätiedot

Alkupotku parhaisiin lukitusjärjestelmiin

Alkupotku parhaisiin lukitusjärjestelmiin Alkupotku parhaisiin lukitusjärjestelmiin Yhdistä turvallisuus ja vapaus Turvallisuuden ja vapauden yhdistäminen useiden ihmisten asuinympäristössä saattaa tuntua vaikealta. Kaba tekee sen mahdolliseksi.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities

Lisätiedot

K O T I S I O N L I N N A S I

K O T I S I O N L I N N A S I K O T I S I O N L I N N A S I Osana kotiasi sisällään elämäsi KEEPS on ensimmäinen yksityisasuntoihin tarkoitettu turvallisuustuote, jonka suunnittelussa on panostettu designiin, esteettisyyteen ja järjestelmällisyyteen.

Lisätiedot

Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi. ASSA ABLOY Entrance Systems

Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi. ASSA ABLOY Entrance Systems Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi Crawford OH1042 ASSA ABLOY Entrance Systems MIKSI KANNATTAA VALITA CRAWFORD OH1042 Kaunis ovilehden muotoilu luo uudenaikaisen ulkonäön. Kekseliäs kylmäsillan katkaisu

Lisätiedot

Crawford Smart 42. Hintatietoiset ratkaisut. Crawford Smart 42, malli Trend kuosi Brilliant, väri valkoinen (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Hintatietoiset ratkaisut. Crawford Smart 42, malli Trend kuosi Brilliant, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Smart 42 Hintatietoiset ratkaisut Crawford Smart 42, malli Trend kuosi Brilliant, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Smart 42 - hintatietoinen Sisältä ja ulkoa Crawford Smart 42 on autotallinovi,

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Yritysesittely Kiinteistöt Vaativat jatkuvaa hoitamista Sitovat pääomaa ja riskejä Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Kustannukset nousussa, varsinkin energian Ovat monimutkaisia ja herkkiä

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvontajärjestelmä

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvontajärjestelmä FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvonta Copyright, 2011 FF-AUTOMATION FF-Automation AutoLog sovelluksia Korroosionestojärjestelmien kaukokäyttö Katuvalo-ohjaukset Pumppaamot Jätevedenpuhdistamot

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

TIDOMAT smartone. Turvallisuus verkossa

TIDOMAT smartone. Turvallisuus verkossa TIDOMAT smartone Turvallisuus verkossa Kulunvalvontajärjestelmä smartone: Järjestelmä koostuu keskusyksiköstä, oviohjaimista ja etälukijoista ja helposti asennettavasta GSM-modeemista, laajennuskortista

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Divar. Käyttökohdeopas. Divar application guide

Divar. Käyttökohdeopas. Divar application guide Divar Käyttökohdeopas Bosch Divar application Divar Digitaalitallennin guide Bosch Divar Digitaalitallennin Divar on digitaalitallennin, joka tuo digitaalisen CCTV-valvontatekniikan entistä laajemman käyttäjäryhmän

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot