VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA - johtaa hallitusta - vuosikokous valitsee KATTOJÄRJESTÖN HALLITUKSELLA TOIMEENPANOVALTA - toteuttaa kokousten päätökset, edustaa kattojärjestöä, hoitaa taloutta ja hallintoa jäsentä, ei varajäseniä - kattojärjestö valitsee hallituksen vuosikokouksessaan - hallituksen jäsenen toimikausi on 2 toimintakautta, toimintakausi VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET - jokaisella yhdistyksellä on yksi ääni kattojärjestön kokouksissa - yhdistyksen äänen käyttää yhdistyksen valitsema edustaja tai varaedustaja - valitsee hallituksen, hyväksyy edellisen ja suunnittelee tulevan kauden toimintaa - vuosikokous kerran vuodessa (elo-lokakuu) - ylimääräiset kokoukset tarvittaessa JÄSENYHDISTYS - varsinaisia kattojärjestön jäseniä ovat jäsenyhdistykset - kaikki jäsenyhdistyksen jäsenet tervetulleita kattojärjestön kokouksiin - jokaisella yhdistyksellä on jäsenmäärästä riippumatta yksi ääni kattojärjestön kokouksissa - yhdistys valitsee haluamallaan tavalla edustajan ja varaedustajan käyttämään yhdistyksen äänen kattojärjestön kokouksissa. Edustaja tuo kokoukseen mukanaan valtakirjan. JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö

2 2 SÄÄNTÖEHDOTUS TIIVISTETTYNÄ Kattojärjestön nimi ja kotipaikka - Yhdistystä nimitetään tässä kattojärjestöksi, koska.. kyseessä on ns. toisen asteen yhdistys. toisen asteen yhdistys tarkoittaa yhdistystä, jonka jäsenenä on organisaatiota (esim. yhdistyksiä, joissa henkilöjäseniä), ei henkilöitä ensimmäisen asteen yhdistyksellä on vain henkilöjäseniä - Kattojärjestö toimii koko maassa -> valtakunnallinen - Kattojärjestön kotipaikka on Helsinki valtakunnallisellakin yhdistyksellä tulee olla jokin kotipaikka, jokin Suomen kunta kattojärjestön tulee valita joku kunta kotikunnakseen kattojärjestön asioita käsitellään siinä kunnassa, joka on merkitty kotikunnaksi kotikunnalla ei ole muuten käytännön merkitystä toimintaa voi silti olla missä vaan, eikä edes kenenkään hallituksen jäsenen tarvitse asua kotipaikaksi nimetyssä kunnassa Yleensä valtakunnallisen yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Helsinki kotipaikkana ei tarkoita, että kaikki kokoukset pitäisi pitää siellä kokoontua voi missä vaan; toiminnan EI TULE olla Helsinki-keskeistä kattojärjestön kotikunta voi olla mikä vaan Suomen kunta tässä on valittu kunta, jossa perustamiskokous on ajateltu pidettävän - Olisi hyvä, että järjestön aktiiveissa toimijoissa olisi myös ruotsia äidinkielenään puhuvia, jotta myös suomenruotsalaisille olisi tietoa ja toimintaa. - Englanninkielen taitoakin olisi hyvä olla (kansainväliset yhteydet ja maahanmuuttajat). - Tällä hetkellä kattojärjestö toimii virallisesti vain suomenkielellä, koska ei ole varmuutta saadaanko mukaan ruotsinkieltä puhuvia. Tämä ei kuitenkaan estä tulevaisuudessa toimimasta ruotsin kielellä. - Kattojärjestön toiminta on valtakunnallista ja pyritään välttämään Helsinki-keskeisyyttä. - Nimiehdotuskilpailu on päättynyt. Työryhmälle tulleet ehdotukset: 1. HarKat ry = Harvinaisten Kattojärjestö ry 2. HARSO ry = Harvinaisten sairauksien ja vammojen organisaatio ry 3. HARVA KATTO ry 4. HINVA ry 5. HARVA ry 6. HARVAMMA ry 7. HARMONIA ry = Harvinaisia monia ry 8. HARVINAISET ry 9. HARMOONI ry = Harvinaisen moninaiset ry 10. HAVA-liitto ry Työryhmä kerää kommentteja nimiehdotuksista. Kertokaa kaksi mielestänne parasta nimiehdostusta. Toivomme, että kerrotte mielipiteenne mahdollisimman pian. Työryhmä ottaa mielipiteenne huomioon päättäessään kattojärjestölle nimeä.

3 3 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - edunvalvonta, vaikuttamistyö ja laadunvalvonta tarkoittaa harvinaisten elämänlaadun edistämistä esim. harvinaisten sosiaali- ja terveyspalvelut (mm. hoito ja kuntoutus) paranevat, koska järjestö painostaa viranomaisia ja päättäjiä erilaisin aloittein ja kannanotoin sekä tiedottaa harvinaisista sairauksista ja vammoista - harvinaisten ja heidän läheistensä yhteyksien edistäminen ja vertaistuen tarjoaminen - harvinaisuuden haasteiden esille tuominen; ollaan esillä medioissa - tiedonjakaminen, jotta tietoisuus harvinaisista sairauksista ja vammoista lisääntyisi - potilasyhdistysten toiminnan tukeminen yhdistyksiä autetaan niiden käytännön työssä autetaan perustamaan uusia potilasyhdistyksiä - diagnoosikohtaisten asioiden edistäminen esim. diagnoosikohtaiset sopeutumisvalmennuskurssit ja osaamiskeskukset - potilasyhdistysten yhteistyön edistäminen ja tukeminen potilasyhdistysten yhteiset tapahtumat, esim. yhteinen alueellinen toiminta yhteinen tiedottaminen yhteinen edunvalvonta yhteiset tilat, työntekijät, terapeutit yms. Toimintatavat - Tiedottaminen ja tietoisuuden levittäminen harvinaisuuden haasteista ja kattojärjestöstä yhteydet medioihin: erilaiset jutut aikakaus- ja sanomalehdissä, netissä, tv:ssä omat kotisivut ja sivut Facebookissa sekä Twitterissä oma lehti yms. omat julkaisut esite kattojärjestöstä lehdistötilaisuudet ja lehdistötiedotteet ajankohtaisista harvinaisiin liittyvistä asioista - Ammattilaisten kouluttaminen ammattilaisten koulutus- ja tiedotustilaisuudet kokemuskouluttajat erilaisiin tilaisuuksiin harvinaisia elävään kirjastoon erilaiset tiedotteet ja muut julkaisut harvinaisista sairauksista ja vammoista - Vertaistuen tarjoaminen harvinaisille ja heidän läheisilleen kattojärjestö välittää vertaistukijoita mahd. kattojärjestön järjestämä vertaistukikoulutus kattojärjestön kautta mahd. etsiä muita samassa tilanteessa olevia ja mahd. perustaa oma yhdistys -> Harvinaisten harvinaiset -yhdistys - Erilaiset tapahtumat harvinaisille ja heidän läheisilleen koulutus- ja vertaistukitapahtumat, virkistymistilaisuudet ja kokoukset harvinaisille yhteiset alueelliset ja paikalliset tapaamiset yhteyksien luomista ja vertaistuen tarjoamista, tiedonjakoa

4 4 - Etujenvalvonta- ja vaikuttamistyö, laadunvalvonta: kannanotot, aloitteet, vetoomukset, julkaisut kannanotot, aloitteet, vetoomukset, julkaisut sidosryhmille ja suurelle yleisölle sidosryhmiä: päättäjät: eduskunta, sosiaali- ja terveysministeriö, hallitus Kela sosiaali- ja terveyspalvelut, esim. sairaanhoitopiirit oppilaitokset, erityisesti lääketieteelliset tiedekunnat ja sairaanhoitajia kouluttavat ammattikorkeakoulut tutkimuslaitokset kuntoutuslaitokset mediat muut harvinaistyötä tekevät järjestöt - potilasyhdistysten yhteistyö yhteistä etujenvalvontaa: yhteiset aloitteet, kannanotot, vetoomukset yhteistä tiedottamista: yhteiset julkaisut ideoiden, tietojen ja kokemusten vaihto yhdistysten välillä yhteiset tapaamiset (erityisesti yhteinen paikallistoiminta) - potilasyhdistysten työn tukeminen apua arjen työssä, esim. jäsenrekisterin hoidossa yhteisiä terapeutteja, mm. sosiaalityöntekijät, lakimiehet, fysioterapeutit yhteiset tilat, joissa yhdistykset voivat kokoontua yhteistä koulutusta: vertaistukikoulutus kokemuskouluttaja-koulutus harvinaisia mukaan elävään kirjastoon koulutusta yhdistystoiminnan pyörittämiseen - diagnoosikohtaisten asioiden eteenpäin vieminen diagnoosikohtaiset sopeutumisvalmennuskurssit; painostetaan sopeutumisvalmennusta järjestäviä tahoja vaikuttamistoiminta: tehdään yhteisiä kannanottoja, joilla ajetaan diagnoosikohtaisia asioita (kaikki yhden puolesta) - tarkoitus pyritään saavuttamaan myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen tarkoittaa, että tulevaisuudessa voi olla olemassa sellaisia toimintamuotoja, joista ei vielä tiedetä. Kun säännöissä on tämä pykälä, niin säännöt eivät rajaa mitään toimintaa pois, kunhan tuo toiminta on sellaista, että sillä on tavoite, joka sopii sääntöihin.

5 5 Jäsenet - varsinaisena jäsenenä harvinaisten potilasyhdistykset ja epäviralliset yhteenliittymät Yhdistyksen tai ryhmittymän tulee edustaa yhtä tai useampaa harvinaista sairautta tai vammaa. Käytetään EU:n määritelmää: harvinaista sairautta tai vammaa esiintyy 1:2000 henkilöstä. Ne, joilla ei ole omaa yhdistystä voivat kuulua kattojärjestöön sitä kautta, että perustavat oman yhteisen yhdistyksen (ns. harvinaisten harvinaiset ). Tämän yhdistyksen perustaminen vaatii vain 3 innokasta ihmistä. Olisi upeaa, jos sellainen perustettaisiin. Täten kaikki harvinaiset voisivat olla kattojärjestön jäseniä oman yhdistyksensä kautta. Jos löytyy innostusta, voi harvinaisten harvinaiset yhdistys olla tukena uuden harvinaisen potilasyhdistyksen perustamisessa - hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta - kattojärjestön varsinaisia jäseniä ovat sen jäsenyhdistykset ei henkilöjäseniä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus, yksi ääni kattojärjestön kokouksissa. Tuota äänivaltaa käyttää yhdistyksen valitsema edustaja tai hänen estyneenä ollessaan yhdistyksen valitsema varaedustaja. Yhdistys valitsee edustajan ja varaedustajan haluamallaan tavalla itsenäisesti. jäsenyhdistys voi erota kattojärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai kattojärjestön kokoukselle - kannattajajäseniä voivat olla sellaiset tahot, jotka haluavat tukea kattojärjestön toimintaa ja hyväksyvät kattojärjestön tavoitteet ja toimintatavat. Kannattajajäsen voi olla henkilö tai organisaatio. Kannattajajäsen voi olla esim. Invalidikattojärjestön Lahden Kuntoutuskeskus tai vastaava. kannattajajäsenellä ei ole äänivaltaa kokouksissa, eikä kannattajajäsen voi asettua ehdolle hallitukseen. Kannattajajäsenellä on kuitenkin läsnäolo-, ja puheoikeus kattojärjestön kokouksissa. - jäsenyhdistys voidaan erottaa, kun yhdistys ei täytä enää jäsenyyden ehtoja esim. sairaus ei olekaan harvinainen tai yhdistys on lakannut toimimasta yhdistys on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on liittyessään sitoutunut esim. jäsenmaksua ei ole maksettu yhdistys on kattojärjestössä tai sen ulkopuolella aiheuttanut kattojärjestölle merkittävää haittaa jos yhdistys ei ole maksanut jäsenmaksuaan 6 kuukauteen eräpäivästä lukien, eikä ole ollut asiasta yhteydessä hallitukseen -> yhdistys katsotaan eronneeksi jäsenmaksun viivästyminen ei välttämättä johda erottamiseen, säännöt vaan vaativat olemaan yhteydessä hallitukseen ja sopimaan jotain maksusta. erottamisen voi siis välttää olemalla yhteydessä hallitukseen ja sopimalla maksuaikataulusta. jäsenyys voidaan palauttaa, jos maksaa erääntyneen jäsenmaksun (kyse on yhden vuoden jäsenmaksusta, sillä sääntöjen mukaan yhdistyksellä voi olla

6 6 maksimissaan yhden vuoden jäsenmaksu rästissä) ja hakee jäsenyyttä uudestaan erottamisesta voi valittaa kattojärjestön hallitukselle ja valitus käsitellään kattojärjestön kokouksessa, mikäli kyse ei ole jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Päätöksenteko - Kattojärjestön kaikki päätökset tehdään kattojärjestön kokouksissa päätökset tehdään vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. etäosallistumista ei tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi. kattojärjestön kokoukset on selkeästi erotettu hallituksesta kokoukset tekevät päätökset ja hallitus toimeenpanee nuo päätökset Jokaisella yhdistyksellä on yksi ääni kattojärjestön kokouksessa riippumatta yhdistyksen jäsenmäärästä. Tuota ääntä käyttää yhdistyksen valitsema edustaja tai hänen estyneenä ollessaan varaedustaja. Jäsenyhdistykset valitsevat kattojärjestön kokouksiin yhden edustajan ja varaedustajan haluamallaan tavalla itsenäisesti Edustaja ja varaedustaja tarvitsevat yhdistykseltä valtakirjan äänestääkseen kattojärjestön kokouksessa Valtakirjan allekirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai muut yhdistyksen nimenkirjoittajat. Valtakirjan antamista varten ei ole tarvis järjestää hallituksen kokousta/yhdistyksen kokousta, vaan asia voidaan päättää esim. sähköpostilla tai puhelimella. Kokouksessa äänestää tuo valittu edustaja tai hänen estyneenä ollessaan varaedustaja. Yhdistyksellä on siis käytettävissään yksi ääni. Kattojärjestön kokouksissa on siis äänestäjiä yhtä monta kuin jäsenyhdistyksiä - Kattojärjestön vuosikokous tekee samat päätökset kuin yhdistyksen vuosikokous (= yksi kokous vuodessa) tekee tai syys- ja kevätkokoukset (= kaksi kokousta vuodessa) tekevät Ehdotuksessa ajatellaan, että kattojärjestön vuosikokouksia olisi yksi vuodessa, aina voi tarv. järjestää ylimääräisen kokouksen ajankohdaksi ajateltua syksyä, koska tällöin voidaan tehdä seuraavaa vuotta koskevat suunnitelmat jo etukäteen, eikä ns. jälkijunassa hallitus valitaan ennen kuin toimikausi alkaa ongelmana on se, että jos kokous on syksyllä, niin edellisen vuoden toiminnan hyväksymisestä on kulunut paljon aikaa -> halutaanko painottaa seuraavan vuoden toimintaa vai edellisen vuoden hyväksymistä mielestämme seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu on tärkein asia. Aina voi pitää ylimääräisen kokouksen, mikäli edellisen vuoden toiminnassa on ongelmia. edellisen vuoden toimita voidaan käsitellä epävirallisesti esim. sähköpostitse ja siitä voidaan tiedottaakin jo ennen kuin sitä on käsitelty virallisesti vaihtoehtona on kaksi kokousta vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tämä on resurssikysymys: onko meillä varaa järjestä kaksi kokousta? Yhden kokouksen mallissa siis yhdessä kokouksessa käsitellään sekä syys- että kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Vuosikokous valitsee kattojärjestölle hallituksen

7 7 Miksi käytetään edustajia, eivätkä kaikki kokouksen osallistujat saa äänestää? antaa jokaiselle yhdistykselle yhtä paljon päätösvaltaa riippumatta jäsenmäärästä ja siitä kuinka moni yhdistyksen jäsen sattuu tulemaan kattojärjestön kokoukseen ilman edustajien käyttämistä voi olla, että yhdestä yhdistyksestä tulee 100 henkilöä ja toisesta 1. Ja mikäli ei käytettäisi edustajia, niin toisella yhdistyksellä olisi 100 ääntä ja toisella 1. Yhdistyksen saama äänivalta riippuisi siis jäsenmäärästä, ja etenkin kokouksen osallistujien määrästä kokouksessa (suurelta osin sattumasta ja jäsenmäärästä) ja yhdistyksen äänivalta riippuisi pitkälti jäsenmäärästä ja vaihtelisi kokouksesta toiseen. sitouttaa edustajan ja varaedustajan on yhdistyksessä oltava ajan tasalla kattojärjestön asioista edustaja on velvollinen pitämään varaedustajansa ajan tasalla asioista ja tiedottamaan hänelle mikäli hänelle tulee este osallistua kattojärjestövaltuuston kokoukseen. yhdistykseltä tullut ääni on varmasti yhdistyksen kannan mukainen, eikä yksittäisen osallistujan mielipide varmistaa sen, että yhdistyksen on muodostettava kanta kattojärjestön kokouksessa käsiteltäviin asioihin; ilman edustajia ei asioista välttämättä yhdistyksessä keskusteltaisi. yhdistyksen edustajilla on oikeasti mandaatti toimia yhdistyksen nimissä, kun on virallisesti yhdistyksen valitsema, eikä vaan yhdistyksen jäsen, joka tulee kokoukseen antaa niillekin yhdistyksille edustajan ja äänivaltaa, joilla ei ole edustajaa kattojärjestön hallituksessa välimatkat kaikki jäsenyhdistysten jäsenet eivät kuitenkaan voi tulla kokouksiin, olisi sattumanvaraista ketkä ja kuinka monta mistäkin yhdistyksestä tulisi kokouksiin, jos ei olisi valtuustoa vaan kaikille avoin vuosikokous sairauksien ja vammojen luonne: sairaus tai vamma estää joiltakin osallistumisen Huomattava on myös se, että eri sairaudet ja vammat vaikuttavat eri tavalla osallistumiseen, ja jos ei käytettäisi edustajia toisi tämäkin vaihtelua yhdistysten saamaan äänivaltaan. keskustelu ja päätöksenteko sujuvat paremmin, kun päättäjiä on rajoitettu joukko, kuin jos päättäjiä on lukuisa joukko.

8 8 nekin yhdistyksessä pääsevät vaikuttamaan ketkä eivät kattojärjestön kokoukseen pääse ja yhdistyksen edustaja ja varaedustaja saavat apua työhönsä yhdistyksen kokous, hallitus tai jokin työryhmä voi aina ennen kattojärjestön vuosikokousta pohtia mitä asioita yhdistys haluaa vuosikokouksessa viedä eteenpäin kaikki yhdistyksen jäsenet saavat sanoa mielipiteensä, ja edustaja sekä varaedustaja saavat apua työhönsä edustaja voi delegoida hommia varaedustajalla tai muille yhdistyksen henkilöille; kaikkea ei tarvitse tehdä yksin yhdistys valitsee edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varaedustajansa itsenäisesti haluamallaan tavalla esim. yhdistyksen kokouksessa tai äänestyksellä. Mikäli ehdokkaita on vain sen verran kuin paikkoja, ei tarvitse järjestää äänestystä. Muistakaa etäosallistumisen mahdollisuus kokouksissa (mikäli yhdistyksenne säännöt sen sallivat), ts. ne, jotka eivät pääse kokoukseen voivat äänestää etukäteen postitse, sähköpostitse tai muuten tietoliikenneyhteyden kautta. Tällöin päätös voidaan tehdä kokouksessa ja kaikki ovat saaneet sanoa sanansa asiasta, myös ne, jotka eivät päässeet paikalle. Hallitus - Hallituksessa on 8-10 jäsentä Hallituksen jäsenistä vähintään 4 tulee olla harvinainen sairaus tai vamma Hallituksen jäsenistä vähintään 2 tulee olla harvinaisen läheinen Loput jäsenistä on vapaasti valittavissa voivat olla harvinaisia tai heidän läheisiään, myös kattojärjestön ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan valita hallituksen jäseniksi Hallituksen puheenjohtaja valitaan kattojärjestön vuosikokouksessa Vuosikokous valitsee muun hallituksen pj:n valinnan jälkeen Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt - Hallituksen jäsenet voivat olla mistä jäsenyhdistyksestä vain yhdistysten pitää keskenään sopia sellainen käytäntö, joka mahdollistaa sen, että kaikki jäsenyhdistykset ovat vuorollaan edustettuna hallituksessa. Tasa-arvo yhdistysten ja eriluonteisten sairauksien/vammojen välillä on tärkeää. Säännöissä maininta, että hallituksen muodostamisessa pyritään siihen, että hallitus edustaa mahdollisimman monipuolisesti kattojärjestön jäsenyhdistyksiä ja eri sairaus- ja vammaryhmiä. - Hallitus käyttää toimeenpanovaltaa. - Tärkein hallituksen tehtävä on: kutsua kattojärjestön kokoukset koolle, toimeenpanna kattojärjestön kokousten päätökset, hoitaa taloutta ja toimintaa huolella. hallitus myös edustaa kattojärjestöä.

9 9 - Hallituksen jäsenen toimikausi 2 vuotta, puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain. ensimmäisen kerran erovuorolaiset valitaan arvan perusteella. jokainen on kelpoinen olemaan hallituksessa maksimissaan kaksi kautta peräkkäin = 4 vuotta. Neljän vuoden jälkeen täytyy pitää taukoa ehdokkuudesta hallitukseen. Yhdenkin vuoden tauon jälkeen on taas kelpoinen asettumaan ehdolle hallitukseen. - Hallituksessa ei ole varajäseniä. - Hallituksen toimintakausi on Nimenkirjoitusoikeus - Kattojärjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa hallituksen pj yhdessä sihteerin kanssa hallituksen pj yhdessä rahastonhoitajan kanssa hallituksen vpj yhdessä sihteerin kanssa hallituksen vpj yhdessä rahastonhoitajan kanssa pj tai vpj yhdessä hallituksen nimeämän toimihenkilön kanssa hallituksen pj:llä on aina oikeus kirjoittaa kattojärjestön nimi Toiminta- ja tilikausi - toimintakausi on tilikausi on Ylimääräisten kokousten koollekutsuminen - hallitus kutsuu koolle kattojärjestön kokoukset ylimääräinen kattojärjestön kokous on kutsuttava koolle mikäli hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 1/5 jäsenyhdistyksistä sitä vaatii. hallituksen on järjestettävä ylimääräinen kattojärjestön kokous 40 päivän kuluessa kun tarve siihen on tullut esille. - hallituksen pj kutsuu koolle hallituksen kokoukset

10 10 Kokousten koollekutsutapa - Kattojärjestön kokous on kutsuttava koolle kirjallisesti kutsu postitse, sähköpostitse jokaiselle jäsenyhdistykselle kokouksesta on myös tiedotettava kattojärjestön kotisivulla jäsenyhdistykselle on lähetettävä kutsun lisäksi esityslista ja kokouksessa käsiteltävät paperit (liitteet). tilintarkastajien lausuntoa ei tarvitse toimittaa yhdistyksille etukäteen, vaan riittää että sitä voi tarkastella ennen kokousta kokouspaikalla. jäsenyhdistys on velvollinen kutsumaan valitsemansa edustajan ja varaedustajan kattojärjestön kokoukseen sekä tiedottamaan heille kokouksessa käsiteltävistä asioista. Edustajalle on toimitettava kutsu kirjallisesti sähköpostitse tai postitse viimeistään 14 pvää ennen kokousta. Kutsun mukana tulee olla esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajan tulee kutsua varaedustajansa kattojärjestön vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen, mikäli hän on estynyt tulemasta kokoukseen. Kutsun voi toimittaa puhelimitsekin. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja äänestyskäytännöt - Sääntöjen muuttaminen tai järjestön purkaminen vaatii ¾ kattojärjestövaltuuston kokouksen äänistä - Muuten päätökset tehdään enemmistöpäätöksin - Kokouksissa käytetään avointa äänestystä (esim. käsien nostaminen tai äänestyskortit), jollei kukaan äänivaltaisista osallistujista vaadi umpilippuäänestystä Mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen osallistuja vaatii (siis yhdistysten edustajat tai varaedustajat, yksi per yhdistys), on käytettävä umpilippuäänestystä Sääntöehdotuksen kommentointi yhdistyksessä - Toimittakaa kommentit työryhmälle mahdollisimman pian.

11 11 SÄÄNTÖEHDOTUS, työryhmän laatima luonnos XXX ry (nimi suomeksi) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on XXX ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä nimeä XXX. Pohjoismaisissa yhteyksissä sekä muussa ruotsinkielisessä toiminnassa käytetään ruotsinkielistä nimeä XXX rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja sen toimialueena on koko Suomi. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään kattojärjestöksi. Kattojärjestö on suomenkielinen. 2 Tarkoitus ja tavoitteet Kattojärjestön tarkoituksena on toimia harvinaisia sairauksia ja vammoja sairastavien, heidän läheistensä ja heidän potilasyhdistystensä edunvalvojana riippumatta sairaus- ja vammaryhmärajoista. Näissä säännöissä käytetään harvinaista sairautta tai vammaa sairastavasta nimitystä harvinainen. Kattojärjestö tekee työtä harvinaisten ja heidän läheistensä tasa-arvon ja täyden osallistumisen eteen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Päämääränä on paras mahdollinen elämänlaatu harvinaisille ja harvinaisten läheisille. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa harvinaisten sairauksien ja vammojen yhtenäistä hoitoa, vertaistukea, sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusta, sekä poistaa mahdollisia ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita. Tarkoituksena on myös edistää harvinaisia ja sairauksia ja vammoja koskevaa tutkimusta, jotta harvinaisten sairauksien ja vammojen hoito ja kuntoutus paranisivat. Kattojärjestön on tarkoitus vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon. Kattojärjestö on laadunvalvoja asioissa, jotka liittyvät harvinaisia sairauksia ja vammoja sairastaviin ja heidän asemaansa. Kattojärjestön tavoitteena on edistää harvinaisten ja heidän läheistensä yhteyksiä yli sairausja vammaryhmärajojen sekä tarjota harvinaisille ja heidän läheisilleen vertaistukea. Harvinaisten itsensä lisäksi heidän vanhempiaan, huoltajiaan, puolisoitaan, lapsiaan, sisaruksiaan, isovanhempiaan ja lapsenlapsiaan sekä muita läheisiään tuetaan. Jotta tietoisuus harvinaisista sairauksista leviäisi yhteiskunnassa, jakaa kattojärjestö tietoa harvinaisista sairauksista ja vammoista yhteiskunnan eri sektoreille. Tietoa jaetaan mm. harvinaisille ja heidän läheisilleen, potilasjärjestöille, terveydenhuoltohenkilöstölle, viranomaisille, medioille, hoito- ja kuntoutuslaitoksille, oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. Kattojärjestön laadunvalvontatyön tavoitteena ovat parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveyspalvelut harvinaisille sekä heidän läheisilleen.

12 12 Kattojärjestön tavoitteena on myös edistää sen jäsenenä olevien potilasyhdistysten ja epävirallisten ryhmittymien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää yhdistysten välistä neuvojen, kokemusten ja tiedonvaihtoa sekä yhteisten tapahtumien ja koulutusten järjestämistä. Tärkeänä tavoitteena on kattojärjestön jäsenenä olevien potilasyhdistysten epävirallisten ryhmittymien tukeminen. Kattojärjestö tukee näiden yhdistysten ja ryhmittymien vaikuttamis-, etujenajamis-, koulutus-, ja tiedonjakotyötä sekä taloudenhoitoa. Lyhyesti sanottuna kattojärjestö tukee sen jäsenenä olevia potilasyhdistyksiä ja epävirallisia ryhmittymiä niiden tärkeässä työssä. Kattojärjestön visio on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen kappale kuvaa harvinaisia sairauksia ja toinen XXX:ää. 1. Harvinainen sairaus tai vamma on tiedostettu, tunnistettu, tunnustettu niin, että jokainen harvinainen koko maassa saa korkeatasoisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka on kehitetty, ja jotka tuotetaan yhteistyössä kansainvälisesti. 2. XXX on vakiintunut, ja sille on turvattu toimintaedellytykset. Se tunnustetaan uskottavaksi asiantuntijaksi, ja innostavaksi jäsentensä yhdistäjäksi. Sen toimintaa kuvaa innovatiivisuus, vastuullisuus, ja aito kiinnostus jäsentensä asioita kohtaan. 3 Toimintatavat Tarkoituksensa toteuttamiseksi kattojärjestö osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon, siis harjoittaa edunvalvontaa. Kattojärjestö laatii erilaisia aloitteita ja kannanottoja päättäjille, viranomaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollolle. Näillä kannanotoilla ja aloitteilla pyritään parantamaan harvinaisten ja heidän läheistensä elämänlaatua, mm. saavuttamaan mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut harvinaisille ja heidän läheisilleen. Kattojärjestö järjestää tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustilaisuuksia, kokouksia, tapaamisia, tapahtumia, neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia, sopeutumisvalmennuskursseja ja virkistymistilaisuuksia. Kattojärjestö myös toimittaa tietoa harvinaisiin sairauksiin ja vammoihin liittyvistä asioista, ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintaan kuuluu myös yhteydenpito eri viranomaisten ja lääkäriryhmien, hoito- ja kuntoutuslaitosten ja hoito- ja kuntoutustahojen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden harvinaistyössä mukana olevien järjestöjen kanssa. Kattojärjestö tarjoaa harvinaisille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden tehdä asioita yhdessä sekä saada ja antaa vertaistukea järjestämällä tapaamisia, tapahtumia, neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia, sopeutumisvalmennuskursseja ja virkistymistilaisuuksia. Kattojärjestö järjestää myös koulutusta vertaistukijoille. Kattojärjestön jäsenjärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Jäsenyhdistykset ja jäsenenä olevat yhteenliittymät järjestävät yhteisiä tapahtumia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Jäsenyhdis-

13 13 tykset jakavat toisilleen vinkkejä ja tietoja sekä jakavat kokemuksia keskenään. Kattojärjestö myös auttaa yhdistyksiä niiden toiminnan pyörittämisessä, esimerkiksi jäsenrekisterin hoidossa. Kattojärjestö voi hankkia jäsentensä tukemiseksi yhteisiä sosiaalityöntekijöitä, erilaisia terapeutteja, lakimiehiä ja muita tarvittavia ammattilaisia. Kattojärjestö auttaa uuden yhtä tai useampaa harvinaista sairautta tai vammaa edustavan potilasyhdistyksen perustamisessa. Kattojärjestö pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen. Tarkoituksensa tukemiseksi kattojärjestö voi hakea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä testamentteja, hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ja järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. 4 Kattojärjestön hallintoelimet Kattojärjestön päätösvaltaa käyttävät kattojärjestön vuosikokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Kattojärjestön toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. 5 Jäsenet Harvinaisen sairauden tai vamman määrittelyssä käytämme Euroopan Unionin määritelmää, jonka mukaan sairaus on harvinainen, jos sitä sairastaa enintään yksi 2000:ta ihmisestä. Harvinaisia sairauksia ja vammoja tunnetaan yli Suomessa arvioidaan olevan harvinaista sairautta tai vammaa sairastavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 6-8 % suomalaisista on jokin harvinainen sairaus tai vamma. Harvinaisilla on paljon yhteistä; diagnoosin viivästyminen, tiedon saannin vaikeus, oikean hoidon löytymisen ja saamisen vaikeus, kuntoutuksen ja vertaistuen puute. Kattojärjestön varsinaiseksi jäseneksi, eli jäsenyhdistykseksi, voidaan hyväksyä yhtä tai useampaa harvinaista sairautta tai vammaa edustava potilasyhdistys tai epävirallinen ryhmittymä. Henkilö on XXX kattojärjestön jäsen, mikäli hän kuuluu potilasyhdistykseen tai epäviralliseen ryhmittymään, joka on XXX kattojärjestön jäsenyhdistys. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy kattojärjestön tarkoituksen ja tavoitteet sekä haluaa tukea kattojärjestön tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajayhteisöksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea kattojärjestön tarkoitusta ja toimintaa ja hyväksyy kattojärjestön toiminnan tarkoituksen ja tavoitteet. Varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kannattajayhteisöt hyväksyy hakemuksesta kattojärjestön hallitus.

14 14 6 Jäsenen oikeudet Kattojärjestön kokouksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä, varsinaisella jäsenellä, yksi ääni. Jäsenyhdistyksellä on myös läsnäolo- ja puheoikeus kattojärjestön kokouksissa. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi varsinainen edustaja ja varaedustaja kokouksissa. Jäsenyhdistys voi haluamallaan tavalla itsenäisesti valita nuo edustajat. Jäsenyhdistyksellä on aloitteiden teko-oikeus kattojärjestön hallitukselle ja kattojärjestön kokouksille. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kattojärjestö kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenillä ei ole myöskään oikeutta asettaa ehdokasta kattojärjestön hallitukseen. Kannattajayhteisöillä on läsnäolo-, ja puheoikeus kattojärjestö kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannattajayhteisöillä ei ole myöskään oikeutta asettaa ehdokasta kattojärjestön hallitukseen 7 Jäsenen velvollisuudet Varsinainen jäsen jäsenyhdistys - on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden kattojärjestön kokous määrää vuosittain. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun, jonka suuruuden kattojärjestön kokous määrää vuosittain. Kannattajayhteisö on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajayhteisömaksun, jonka suuruuden kattojärjestön kokous määrää vuosittain. 8 Jäsenen eroaminen Jäsenellä on oikeus erota kattojärjestöstä ilmoittamalla siitä kattojärjestön kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti kattojärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenen katsotaan eronneen kattojärjestöstä, mikäli se ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuteen (6) kuukauteen eräpäivästä lukien, eikä ole ennen eräpäivää neuvotellut kattojärjestön hallituksen kanssa uudesta eräpäivästä tai maksusopimuksesta. Jäsenmaksujen maksamatta jättämisen vuoksi eronneeksi katsottu entinen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä ottaa takaisin kattojärjestön jäseneksi, mikäli 1) se maksaa erääntyneen jäsenmaksunsa ja 2) ottaa yhteyttä hallitukseen hakeakseen jäsenyyttä.

15 15 9 Jäsenen erottaminen Jäsenen erottamisesta päättää kattojärjestön hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli 1. se ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja, tai 2. se on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai 3. jos se on aiheuttanut toiminnallaan kattojärjestössä tai sen ulkopuolella kattojärjestölle suurta vahinkoa tai ei ole toiminut kattojärjestön tarkoituksen mukaisesti. Kattojärjestöstä erotettu voi valittaa kirjallisesti kattojärjestön kokoukselle, paitsi milloin kyseessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Kirjallinen valitus on toimitettava kattojärjestön hallitukselle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän päästä siitä, kun erotettu on saanut tiedon erottamisestaan. Kun valitus tulee käsiteltäväksi kattojärjestön kokouksessa, siitä on mainittava kokouskutsussa. 10 Jäsenyhdistysten edustajat kattojärjestön kokouksissa Jokaisesta jäsenyhdistyksestä valitaan kattojärjestön kokouksiin yksi (1) varsinainen edustaja ja hänelle yksi (1) varaedustaja. Yhdistyksen valitsema edustaja, tai hänen estyneenä ollessaan yhdistyksen varaedustaja, käyttää yhdistyksen ääntä kattojärjestön kokouksissa ja ylimääräisissä kokouksissa. Yhdistyksen valitsema edustaja ja varaedustaja äänestävät yhdistyksen mielipiteen mukaisesti; he siis edustavat yhdistystä, eivät itseään. Jokainen jäsenyhdistys valitsee edustajan ja varaedustajan itsenäisesi ja haluamallaan tavalla. Yhdistyksen sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat laativat yhdistyksen valitsemalle edustajalle ja varaedustajalle valtakirjan. Tällä valtakirjalla edustaja, tai hänen estyneenä ollessaan varaedustaja, todistaa kattojärjestön kokouksessa sen, että hänellä on oikeus käyttää yhdistyksen ääntä. Vain ne kattojärjestön kokoukseen tulleet, joilla on valtakirja voivat äänestää kattojärjestön kokouksissa. Yhdistyksen ääntä eivät siis voi käyttää ne, joilla ei ole valtakirjaa.

16 16 11 Kattojärjestön kokousten kutsutapa Kattojärjestön hallituksen on kutsuttava kattojärjestön kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenyhdistyksen ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäksi kokouksesta on tiedotettava kattojärjestön kotisivuilla. Kattojärjestön kokouksen esityslista liitteineen on toimitettava jäsenyhdistyksille kokouskutsun yhteydessä. Tilintarkastuskertomus voidaan kuitenkin edellä sanotun estämättä toimittaa jäsenyhdistyksille kokouksen alussa kokouspaikalla. Jokainen jäsenyhdistys on itse velvollinen kutsumaan kattojärjestön kokoukseen valitsemansa edustajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varaedustajan. Yhdistyksen on toimitettava valitsemalleen edustajalle ja varaedustajalle kokouskutsu ja kokouksen esityslista liitteineen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse edustajan ja varaedustajan ilmoittamiin osoitteisiin. Edustaja on velvollinen kirjallisesti tai puhelimitse kutsumaan varaedustajan kokoukseen, mikäli hän on estynyt osallistumasta. 14 Kattojärjestön varsinainen kokous - vuosikokous Kattojärjestö pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, eli vuosikokouksen, elo-lokakuussa. Kattojärjestön kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) kokouksen avaus 2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja 3) valitaan kokoukselle kaksi (2) sihteeriä 4) valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 5) valitaan kokoukselle kolme (3) ääntenlaskijaa 6) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7) hyväksytään kokouksen työjärjestys 8) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto 9) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kattojärjestön hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 10) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 11) vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun ja kannattajayhteisömaksun suuruudet 12) päätetään kattojärjestön hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista 13) valitaan kattojärjestön hallitus 16 :n mukaan 14) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajia ei tarvitse valita. 15) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet 16) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 17) seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen 18) kokouksen päättäminen. Mikäli kattojärjestön jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian kattojärjestön kokouksen käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti kattojärjestön hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kattojärjestön kokousta. Kattojärjestön kokouksessa on kaikilla jäsenyhdistyksen jäsenillä läsnäolo- ja

17 17 puheoikeus, mutta vain yhdistyksen valitsemalla edustajalla, tai hänen estyneenä ollessaan varaedustajalla, on äänioikeus. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on siis yksi ääni kattojärjestön kokouksessa. Kannattajajäsenillä ja kannattajayhteisöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kattojärjestön kokouksessa, muttei äänioikeutta. 15 Ylimääräinen kattojärjestön kokous Ylimääräinen kattojärjestön kokous pidetään, kun kattojärjestön hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous pidetään myös silloin, kun vähintään viidesosa (1/5) kattojärjestön jäsenyhdistyksistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti kattojärjestön hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä neljänkymmenen (40) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kattojärjestön ylimääräisissä kokouksissa on kaikilla jäsenyhdistyksen jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta vain yhdistyksen valitsemalla edustajalla, tai hänen estyneenä ollessaan varaedustajalla, on äänioikeus. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kattojärjestön ylimääräisissä kokouksissa. Kannattajajäsenillä ja kannattajayhteisöillä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. 16 Kattojärjestön hallitus Kattojärjestön hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä seitsemästä yhdeksään (7-9) muuta jäsentä, joista vähintään neljä (4) jäsentä on harvinaisdiagnoosin omaavia henkilöitä ja vähintään kaksi (2) on harvinaisdiagnoosia sairastavan läheistä. Läheisellä tarkoitetaan tässä harvinaista sairautta tai vammaa sairastavien vanhempia, huoltajia, puolisoita, sisaruksia, lapsia, lapsenlapsia ja isovanhempia. Kattojärjestön hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimintakausi on Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) toimintakautta. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella, sen jälkeen vuoron mukaan. Jos kattojärjestöhallituksen jäsen eroaa tai erotetaan, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eroamista lähinnä olevassa kattojärjestön vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa uusi jäsen. Kattojärjestön hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, heidän joukossaan kattojärjestöhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Kattojärjestön hallituksen jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa kattojärjestöön tai sen määräysvallassa olevaan osakeyhtiöön tai vastaaviin. Hallituksen jäsenenä voi toimia korkeintaan neljä toimintakautta peräkkäin. Tämän jälkeen on pidettävä ainakin yksi toimintakausi taukoa. Tuon yhden vuoden toimintakauden tauon jälkeen on jälleen kelpoinen olemaan hallituksen jäsen.

18 18 17 Äänestys ja päätöksenteko kattojärjestön kokouksissa Äänestys kattojärjestön ja kattojärjestön hallituksen kokouksissa on avoin, ellei kukaan kokouksen äänivaltaisista osallistujista vaadi umpilippuäänestystä. Vaali on toimitettava umpilipuin, jos yksikin kokoukseen äänivaltainen osallistuja sitä vaatii. Kattojärjestön päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen ehdottoman enemmistön, eli yli puolet annetuista äänistä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi suurimman äänimäärän saaneet, eli suhteellinen enemmistön taakseen saaneet. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. 18 Kattojärjestön hallituksen tehtävät Kattojärjestön hallituksen tehtävänä on toimia kattojärjestön asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä. Kattojärjestön hallitus.. 1) edustaa kattojärjestöä 2) panee toimeen kattojärjestön vuosikokousten ja ylimääräisten kokousten päätökset 3) kutsuu kattojärjestön kokoukset koolle 1) johtaa kattojärjestön toimintaa ja vastaa kattojärjestön toiminnasta 2) antaa tarvittaessa hallintoon liittyvät säännöt 3) hyväksyy ja erottaa kattojärjestön jäsenet 4) valmistelee kattojärjestön kokouksissa käsiteltävät asiat 5) ottaa ja erottaa johtavat toimihenkilöt 6) määrää kattojärjestön nimenkirjoittajat 7) nimeää tarvittavat johto- ja toimikunnat sekä työryhmät 8) pitää yllä jäsenyhdistysten toimittamaa jäsenluetteloa äänioikeutetuista jäsenistä 9) päättää kattojärjestön omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä 10) hoitaa taloudellisesti kattojärjestön varoja ja muuta omaisuutta 11) laatii kattojärjestön kokoukselle tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta ja huolehtii siitä, että se tehdään määräaikana 12) avustaa tilintarkastajia tai toiminnantarkastajia heidän työssään heidän tarvitsemallansa tavalla ja huolehtii, että tilin- tai toiminnantarkastus saadaan tehtyä määräaikana 13) laatii kattojärjestön kokoukselle katsauksen kattojärjestön toiminnasta 14) laatii kattojärjestön kokoukselle kattojärjestön toimintakertomuksen edelliseltä toimintakaudelta 15) laatii kattojärjestön kokoukselle toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvioesityksen seuraavaa toimintakautta varten 16) valitsee tarvittavat edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin ja kokouksiin 17) huolehtii ja vastaa kattojärjestön muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden kattojärjestön sääntöjen ja kattojärjestön kokousten päätösten mukaisesti

19 19 19 Kattojärjestön nimen kirjoittaminen Kattojärjestön nimen kirjoittaa kattojärjestön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai kattojärjestön hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa. 20 Toiminta- ja tilikausi Kattojärjestön tilikausi Hallituksen toimintakausi on Jokaisen kattojärjestön hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) toimintakautta. 21 Toiminnantarkastus/Tilintarkastus Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kattojärjestövaltuuston kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kyseistä kattojärjestövaltuuston kokousta kattojärjestöhallitukselle. 22 Sääntöjen muuttaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kattojärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 23 Kattojärjestön purkaminen Päätös kattojärjestön purkamisesta on tehtävä kattojärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava kattojärjestön purkamisesta. Kattojärjestön purkautuessa käytetään kattojärjestön varat kattojärjestön tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 24 Yhdistyslaki Muuten noudatetaan voimassa olevaa Suomen yhdistyslakia.

20 20 HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ry TOIMINTASUUNNITELMA Kattojärjestön perustaminen ja rekisteröiminen sääntöjen esitarkastus PRH:ssa perustamiskokous rekisteröintiä varten tarvittavien papereiden täyttäminen, rekisteröintimaksun maksaminen ja papereiden lähettäminen PRH:lle tarvittavien korjausten tekeminen, mikäli PRH vaatii korjauksia tekemään papereihin 2. Järjestön tunnetuksi tekeminen ja näkyvyys, aktiivinen tiedottaminen 2.1 Laaditaan kattojärjestölle kotisivut Internetiin ensisijaisesti kotisivu kertoo kattojärjestön toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista säännöt kotisivulle ensimmäisen vuoden toiminnasta kertominen nettisivuilla o ajankohtaista-palsta o toimintasuunnitelma yhteystiedot kotisivulle o hallitus ja työryhmät ja toimikunnat o vertaistukijat ja kokemuskouluttajat kun sellaisia saadaan mahdollisuus etsiä vertaistukea kotisivun kautta o voi jättää ilmoituksen, jolla etsiä muita, joilla sama diagnoosi 2.2 Laaditaan esite ja lehdistötiedote kattojärjestöstä, tehdään järjestöä tunnetuksi toimittajille esitettä ja tiedotetta pyritään levittämään mahdollisimman laajalle lehdistötilaisuus 2.3 Esillä olo medioissa Juttuja: aikakaus- ja sanomalehdet, netti, tv -> yhteistyö medioiden kanssa 3 Jäsenten hankinta Tehdään järjestöä tunnetuksi medioissa ja vieraillaan yhdistysten tapahtumissa Laaditaan esite, jossa kerrotaan kattojärjestöön liittymisen eduista 4 Rahoituslähteiden kartoittaminen ja rahoituksen hakeminen 4.2 Selvitetään mahdolliset rahoituslähteet ja laaditaan rahoitushakemuksia Rahoituksen hakeminen RAY:ltä Apurahojen hakeminen erilaisilta säätiöiltä Rahoituksen hakeminen EU:lta mm. kotisivuja varten EU:n Tietotalkoot-hankkeelta 4.2 Rahoitus lääkeyhtiöiltä, apuvälinefirmoilta ja Ortonilta pelisäännöt yhteistyölle muodostetaan. Säännöt tärkeät, korostettava, että kattojärjestö itsenäinen toimija! 4.4 Lahjoitusten kerääminen lahjoitustilin kautta 4.5 Nimellisten jäsenmaksujen kerääminen varsinaisilta jäseniltä 4.6 Kannattajajäsenten ja kannattajayhteisöjen hankkiminen 4.7 Rahoituksen hankkiminen mainosten kautta, mm. mainokset kotisivuille yms. julkaisuihin

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry

Suomen Päihderiippuvaiset ry Suomen Päihderiippuvaiset ry Säännöt 4.11.2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Suomen Päihderiippuvaiset ry ja ruotsinkielinen Alkohol- och drogberoende i Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1. Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry:n säännöt ( Hyväksytty 07.04.2015 vuosikokouksessa ) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

A K A T E E M I N E N K I U A S - S E U R A

A K A T E E M I N E N K I U A S - S E U R A A K A T E E M I N E N K I U A S - S E U R A 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Akateeminen Kiuas-Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen nimi on ruotsiksi Akademiska

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka 1.1 Yhdistyksen (tässä tekstissä liitto) nimi on Suomen somaliliitto 1.1.1 Somaliliitosta voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys - UEF DSA ry. Yhdistyksen nimestä käytetään

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Nykyiset säännöt Muutosesitykset on korostettu punaisella värillä. Lihavoidulla tekstillä on korostettu sääntöihin lisättävä tekstillä Yliviivattua tekstin osaa esitetään poistettavaksi. Hallituksen muutosesitys

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen Viimeksi muutettu 20. huhtikuuta 2006 kevätkokouksessa vanhan 15 :n 1 2 mom:n päätöksentekojärjestyksessä: muutettu

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet EHDOTUS Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toimialue Oulun lääni. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Allan Kardecin opin ystävät ry, ja sen kotipaikka on Hollola. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry ( )

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry ( ) Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry SÄÄNNÖT (1.11.2005) 27.9.2013 Nimi, kotipaikka ja toimialue Tarkoitus ja toiminta 1 Yhdistyksen nimi on Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03.

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03. Patentti- ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1(4) Rekisterinumero: 209.726 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Helsinki Selvenius-Hurme Hanna

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Jäljempänä näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä verkosto.

SÄÄNNÖT. Jäljempänä näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä verkosto. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Moniheli ry. Nimestä voidaan myös käyttää muotoa Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Koverontie 26

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Koverontie 26 ..,*ili,i$e+,+. Patentti- ja rekisterihallitus,'fr:.i.,,:,:,e Yhdistysasiat!'.j -'! '.:.' ': l'(; li.,rar tr"r,r&i \'fettltrtill' JALJENNOS 03.a2.2012 1(5) Rekister:inumero: 207.402 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

(hyväksytty vuosikokouksessa Porissa , voimassa alkaen PRH:n hyväksymänä)

(hyväksytty vuosikokouksessa Porissa , voimassa alkaen PRH:n hyväksymänä) AKOL:n säännöt (hyväksytty vuosikokouksessa Porissa 13.4.2014, voimassa 16.6.2014 alkaen PRH:n hyväksymänä) AIKUISOPETTAJIEN LIITTO AKOL RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Liiton nimi on Aikuisopettajien

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Ankkurilahden Ratsastajat ry. Säännöt

Ankkurilahden Ratsastajat ry. Säännöt Ankkurilahden Ratsastajat ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ankkurilahden ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Liminka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot