VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA - johtaa hallitusta - vuosikokous valitsee KATTOJÄRJESTÖN HALLITUKSELLA TOIMEENPANOVALTA - toteuttaa kokousten päätökset, edustaa kattojärjestöä, hoitaa taloutta ja hallintoa jäsentä, ei varajäseniä - kattojärjestö valitsee hallituksen vuosikokouksessaan - hallituksen jäsenen toimikausi on 2 toimintakautta, toimintakausi VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET - jokaisella yhdistyksellä on yksi ääni kattojärjestön kokouksissa - yhdistyksen äänen käyttää yhdistyksen valitsema edustaja tai varaedustaja - valitsee hallituksen, hyväksyy edellisen ja suunnittelee tulevan kauden toimintaa - vuosikokous kerran vuodessa (elo-lokakuu) - ylimääräiset kokoukset tarvittaessa JÄSENYHDISTYS - varsinaisia kattojärjestön jäseniä ovat jäsenyhdistykset - kaikki jäsenyhdistyksen jäsenet tervetulleita kattojärjestön kokouksiin - jokaisella yhdistyksellä on jäsenmäärästä riippumatta yksi ääni kattojärjestön kokouksissa - yhdistys valitsee haluamallaan tavalla edustajan ja varaedustajan käyttämään yhdistyksen äänen kattojärjestön kokouksissa. Edustaja tuo kokoukseen mukanaan valtakirjan. JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö JÄSENYHDIS- TYKSEN JÄSEN henkilö

2 2 SÄÄNTÖEHDOTUS TIIVISTETTYNÄ Kattojärjestön nimi ja kotipaikka - Yhdistystä nimitetään tässä kattojärjestöksi, koska.. kyseessä on ns. toisen asteen yhdistys. toisen asteen yhdistys tarkoittaa yhdistystä, jonka jäsenenä on organisaatiota (esim. yhdistyksiä, joissa henkilöjäseniä), ei henkilöitä ensimmäisen asteen yhdistyksellä on vain henkilöjäseniä - Kattojärjestö toimii koko maassa -> valtakunnallinen - Kattojärjestön kotipaikka on Helsinki valtakunnallisellakin yhdistyksellä tulee olla jokin kotipaikka, jokin Suomen kunta kattojärjestön tulee valita joku kunta kotikunnakseen kattojärjestön asioita käsitellään siinä kunnassa, joka on merkitty kotikunnaksi kotikunnalla ei ole muuten käytännön merkitystä toimintaa voi silti olla missä vaan, eikä edes kenenkään hallituksen jäsenen tarvitse asua kotipaikaksi nimetyssä kunnassa Yleensä valtakunnallisen yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Helsinki kotipaikkana ei tarkoita, että kaikki kokoukset pitäisi pitää siellä kokoontua voi missä vaan; toiminnan EI TULE olla Helsinki-keskeistä kattojärjestön kotikunta voi olla mikä vaan Suomen kunta tässä on valittu kunta, jossa perustamiskokous on ajateltu pidettävän - Olisi hyvä, että järjestön aktiiveissa toimijoissa olisi myös ruotsia äidinkielenään puhuvia, jotta myös suomenruotsalaisille olisi tietoa ja toimintaa. - Englanninkielen taitoakin olisi hyvä olla (kansainväliset yhteydet ja maahanmuuttajat). - Tällä hetkellä kattojärjestö toimii virallisesti vain suomenkielellä, koska ei ole varmuutta saadaanko mukaan ruotsinkieltä puhuvia. Tämä ei kuitenkaan estä tulevaisuudessa toimimasta ruotsin kielellä. - Kattojärjestön toiminta on valtakunnallista ja pyritään välttämään Helsinki-keskeisyyttä. - Nimiehdotuskilpailu on päättynyt. Työryhmälle tulleet ehdotukset: 1. HarKat ry = Harvinaisten Kattojärjestö ry 2. HARSO ry = Harvinaisten sairauksien ja vammojen organisaatio ry 3. HARVA KATTO ry 4. HINVA ry 5. HARVA ry 6. HARVAMMA ry 7. HARMONIA ry = Harvinaisia monia ry 8. HARVINAISET ry 9. HARMOONI ry = Harvinaisen moninaiset ry 10. HAVA-liitto ry Työryhmä kerää kommentteja nimiehdotuksista. Kertokaa kaksi mielestänne parasta nimiehdostusta. Toivomme, että kerrotte mielipiteenne mahdollisimman pian. Työryhmä ottaa mielipiteenne huomioon päättäessään kattojärjestölle nimeä.

3 3 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - edunvalvonta, vaikuttamistyö ja laadunvalvonta tarkoittaa harvinaisten elämänlaadun edistämistä esim. harvinaisten sosiaali- ja terveyspalvelut (mm. hoito ja kuntoutus) paranevat, koska järjestö painostaa viranomaisia ja päättäjiä erilaisin aloittein ja kannanotoin sekä tiedottaa harvinaisista sairauksista ja vammoista - harvinaisten ja heidän läheistensä yhteyksien edistäminen ja vertaistuen tarjoaminen - harvinaisuuden haasteiden esille tuominen; ollaan esillä medioissa - tiedonjakaminen, jotta tietoisuus harvinaisista sairauksista ja vammoista lisääntyisi - potilasyhdistysten toiminnan tukeminen yhdistyksiä autetaan niiden käytännön työssä autetaan perustamaan uusia potilasyhdistyksiä - diagnoosikohtaisten asioiden edistäminen esim. diagnoosikohtaiset sopeutumisvalmennuskurssit ja osaamiskeskukset - potilasyhdistysten yhteistyön edistäminen ja tukeminen potilasyhdistysten yhteiset tapahtumat, esim. yhteinen alueellinen toiminta yhteinen tiedottaminen yhteinen edunvalvonta yhteiset tilat, työntekijät, terapeutit yms. Toimintatavat - Tiedottaminen ja tietoisuuden levittäminen harvinaisuuden haasteista ja kattojärjestöstä yhteydet medioihin: erilaiset jutut aikakaus- ja sanomalehdissä, netissä, tv:ssä omat kotisivut ja sivut Facebookissa sekä Twitterissä oma lehti yms. omat julkaisut esite kattojärjestöstä lehdistötilaisuudet ja lehdistötiedotteet ajankohtaisista harvinaisiin liittyvistä asioista - Ammattilaisten kouluttaminen ammattilaisten koulutus- ja tiedotustilaisuudet kokemuskouluttajat erilaisiin tilaisuuksiin harvinaisia elävään kirjastoon erilaiset tiedotteet ja muut julkaisut harvinaisista sairauksista ja vammoista - Vertaistuen tarjoaminen harvinaisille ja heidän läheisilleen kattojärjestö välittää vertaistukijoita mahd. kattojärjestön järjestämä vertaistukikoulutus kattojärjestön kautta mahd. etsiä muita samassa tilanteessa olevia ja mahd. perustaa oma yhdistys -> Harvinaisten harvinaiset -yhdistys - Erilaiset tapahtumat harvinaisille ja heidän läheisilleen koulutus- ja vertaistukitapahtumat, virkistymistilaisuudet ja kokoukset harvinaisille yhteiset alueelliset ja paikalliset tapaamiset yhteyksien luomista ja vertaistuen tarjoamista, tiedonjakoa

4 4 - Etujenvalvonta- ja vaikuttamistyö, laadunvalvonta: kannanotot, aloitteet, vetoomukset, julkaisut kannanotot, aloitteet, vetoomukset, julkaisut sidosryhmille ja suurelle yleisölle sidosryhmiä: päättäjät: eduskunta, sosiaali- ja terveysministeriö, hallitus Kela sosiaali- ja terveyspalvelut, esim. sairaanhoitopiirit oppilaitokset, erityisesti lääketieteelliset tiedekunnat ja sairaanhoitajia kouluttavat ammattikorkeakoulut tutkimuslaitokset kuntoutuslaitokset mediat muut harvinaistyötä tekevät järjestöt - potilasyhdistysten yhteistyö yhteistä etujenvalvontaa: yhteiset aloitteet, kannanotot, vetoomukset yhteistä tiedottamista: yhteiset julkaisut ideoiden, tietojen ja kokemusten vaihto yhdistysten välillä yhteiset tapaamiset (erityisesti yhteinen paikallistoiminta) - potilasyhdistysten työn tukeminen apua arjen työssä, esim. jäsenrekisterin hoidossa yhteisiä terapeutteja, mm. sosiaalityöntekijät, lakimiehet, fysioterapeutit yhteiset tilat, joissa yhdistykset voivat kokoontua yhteistä koulutusta: vertaistukikoulutus kokemuskouluttaja-koulutus harvinaisia mukaan elävään kirjastoon koulutusta yhdistystoiminnan pyörittämiseen - diagnoosikohtaisten asioiden eteenpäin vieminen diagnoosikohtaiset sopeutumisvalmennuskurssit; painostetaan sopeutumisvalmennusta järjestäviä tahoja vaikuttamistoiminta: tehdään yhteisiä kannanottoja, joilla ajetaan diagnoosikohtaisia asioita (kaikki yhden puolesta) - tarkoitus pyritään saavuttamaan myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen tarkoittaa, että tulevaisuudessa voi olla olemassa sellaisia toimintamuotoja, joista ei vielä tiedetä. Kun säännöissä on tämä pykälä, niin säännöt eivät rajaa mitään toimintaa pois, kunhan tuo toiminta on sellaista, että sillä on tavoite, joka sopii sääntöihin.

5 5 Jäsenet - varsinaisena jäsenenä harvinaisten potilasyhdistykset ja epäviralliset yhteenliittymät Yhdistyksen tai ryhmittymän tulee edustaa yhtä tai useampaa harvinaista sairautta tai vammaa. Käytetään EU:n määritelmää: harvinaista sairautta tai vammaa esiintyy 1:2000 henkilöstä. Ne, joilla ei ole omaa yhdistystä voivat kuulua kattojärjestöön sitä kautta, että perustavat oman yhteisen yhdistyksen (ns. harvinaisten harvinaiset ). Tämän yhdistyksen perustaminen vaatii vain 3 innokasta ihmistä. Olisi upeaa, jos sellainen perustettaisiin. Täten kaikki harvinaiset voisivat olla kattojärjestön jäseniä oman yhdistyksensä kautta. Jos löytyy innostusta, voi harvinaisten harvinaiset yhdistys olla tukena uuden harvinaisen potilasyhdistyksen perustamisessa - hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta - kattojärjestön varsinaisia jäseniä ovat sen jäsenyhdistykset ei henkilöjäseniä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus, yksi ääni kattojärjestön kokouksissa. Tuota äänivaltaa käyttää yhdistyksen valitsema edustaja tai hänen estyneenä ollessaan yhdistyksen valitsema varaedustaja. Yhdistys valitsee edustajan ja varaedustajan haluamallaan tavalla itsenäisesti. jäsenyhdistys voi erota kattojärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai kattojärjestön kokoukselle - kannattajajäseniä voivat olla sellaiset tahot, jotka haluavat tukea kattojärjestön toimintaa ja hyväksyvät kattojärjestön tavoitteet ja toimintatavat. Kannattajajäsen voi olla henkilö tai organisaatio. Kannattajajäsen voi olla esim. Invalidikattojärjestön Lahden Kuntoutuskeskus tai vastaava. kannattajajäsenellä ei ole äänivaltaa kokouksissa, eikä kannattajajäsen voi asettua ehdolle hallitukseen. Kannattajajäsenellä on kuitenkin läsnäolo-, ja puheoikeus kattojärjestön kokouksissa. - jäsenyhdistys voidaan erottaa, kun yhdistys ei täytä enää jäsenyyden ehtoja esim. sairaus ei olekaan harvinainen tai yhdistys on lakannut toimimasta yhdistys on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on liittyessään sitoutunut esim. jäsenmaksua ei ole maksettu yhdistys on kattojärjestössä tai sen ulkopuolella aiheuttanut kattojärjestölle merkittävää haittaa jos yhdistys ei ole maksanut jäsenmaksuaan 6 kuukauteen eräpäivästä lukien, eikä ole ollut asiasta yhteydessä hallitukseen -> yhdistys katsotaan eronneeksi jäsenmaksun viivästyminen ei välttämättä johda erottamiseen, säännöt vaan vaativat olemaan yhteydessä hallitukseen ja sopimaan jotain maksusta. erottamisen voi siis välttää olemalla yhteydessä hallitukseen ja sopimalla maksuaikataulusta. jäsenyys voidaan palauttaa, jos maksaa erääntyneen jäsenmaksun (kyse on yhden vuoden jäsenmaksusta, sillä sääntöjen mukaan yhdistyksellä voi olla

6 6 maksimissaan yhden vuoden jäsenmaksu rästissä) ja hakee jäsenyyttä uudestaan erottamisesta voi valittaa kattojärjestön hallitukselle ja valitus käsitellään kattojärjestön kokouksessa, mikäli kyse ei ole jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Päätöksenteko - Kattojärjestön kaikki päätökset tehdään kattojärjestön kokouksissa päätökset tehdään vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. etäosallistumista ei tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi. kattojärjestön kokoukset on selkeästi erotettu hallituksesta kokoukset tekevät päätökset ja hallitus toimeenpanee nuo päätökset Jokaisella yhdistyksellä on yksi ääni kattojärjestön kokouksessa riippumatta yhdistyksen jäsenmäärästä. Tuota ääntä käyttää yhdistyksen valitsema edustaja tai hänen estyneenä ollessaan varaedustaja. Jäsenyhdistykset valitsevat kattojärjestön kokouksiin yhden edustajan ja varaedustajan haluamallaan tavalla itsenäisesti Edustaja ja varaedustaja tarvitsevat yhdistykseltä valtakirjan äänestääkseen kattojärjestön kokouksessa Valtakirjan allekirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai muut yhdistyksen nimenkirjoittajat. Valtakirjan antamista varten ei ole tarvis järjestää hallituksen kokousta/yhdistyksen kokousta, vaan asia voidaan päättää esim. sähköpostilla tai puhelimella. Kokouksessa äänestää tuo valittu edustaja tai hänen estyneenä ollessaan varaedustaja. Yhdistyksellä on siis käytettävissään yksi ääni. Kattojärjestön kokouksissa on siis äänestäjiä yhtä monta kuin jäsenyhdistyksiä - Kattojärjestön vuosikokous tekee samat päätökset kuin yhdistyksen vuosikokous (= yksi kokous vuodessa) tekee tai syys- ja kevätkokoukset (= kaksi kokousta vuodessa) tekevät Ehdotuksessa ajatellaan, että kattojärjestön vuosikokouksia olisi yksi vuodessa, aina voi tarv. järjestää ylimääräisen kokouksen ajankohdaksi ajateltua syksyä, koska tällöin voidaan tehdä seuraavaa vuotta koskevat suunnitelmat jo etukäteen, eikä ns. jälkijunassa hallitus valitaan ennen kuin toimikausi alkaa ongelmana on se, että jos kokous on syksyllä, niin edellisen vuoden toiminnan hyväksymisestä on kulunut paljon aikaa -> halutaanko painottaa seuraavan vuoden toimintaa vai edellisen vuoden hyväksymistä mielestämme seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu on tärkein asia. Aina voi pitää ylimääräisen kokouksen, mikäli edellisen vuoden toiminnassa on ongelmia. edellisen vuoden toimita voidaan käsitellä epävirallisesti esim. sähköpostitse ja siitä voidaan tiedottaakin jo ennen kuin sitä on käsitelty virallisesti vaihtoehtona on kaksi kokousta vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tämä on resurssikysymys: onko meillä varaa järjestä kaksi kokousta? Yhden kokouksen mallissa siis yhdessä kokouksessa käsitellään sekä syys- että kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Vuosikokous valitsee kattojärjestölle hallituksen

7 7 Miksi käytetään edustajia, eivätkä kaikki kokouksen osallistujat saa äänestää? antaa jokaiselle yhdistykselle yhtä paljon päätösvaltaa riippumatta jäsenmäärästä ja siitä kuinka moni yhdistyksen jäsen sattuu tulemaan kattojärjestön kokoukseen ilman edustajien käyttämistä voi olla, että yhdestä yhdistyksestä tulee 100 henkilöä ja toisesta 1. Ja mikäli ei käytettäisi edustajia, niin toisella yhdistyksellä olisi 100 ääntä ja toisella 1. Yhdistyksen saama äänivalta riippuisi siis jäsenmäärästä, ja etenkin kokouksen osallistujien määrästä kokouksessa (suurelta osin sattumasta ja jäsenmäärästä) ja yhdistyksen äänivalta riippuisi pitkälti jäsenmäärästä ja vaihtelisi kokouksesta toiseen. sitouttaa edustajan ja varaedustajan on yhdistyksessä oltava ajan tasalla kattojärjestön asioista edustaja on velvollinen pitämään varaedustajansa ajan tasalla asioista ja tiedottamaan hänelle mikäli hänelle tulee este osallistua kattojärjestövaltuuston kokoukseen. yhdistykseltä tullut ääni on varmasti yhdistyksen kannan mukainen, eikä yksittäisen osallistujan mielipide varmistaa sen, että yhdistyksen on muodostettava kanta kattojärjestön kokouksessa käsiteltäviin asioihin; ilman edustajia ei asioista välttämättä yhdistyksessä keskusteltaisi. yhdistyksen edustajilla on oikeasti mandaatti toimia yhdistyksen nimissä, kun on virallisesti yhdistyksen valitsema, eikä vaan yhdistyksen jäsen, joka tulee kokoukseen antaa niillekin yhdistyksille edustajan ja äänivaltaa, joilla ei ole edustajaa kattojärjestön hallituksessa välimatkat kaikki jäsenyhdistysten jäsenet eivät kuitenkaan voi tulla kokouksiin, olisi sattumanvaraista ketkä ja kuinka monta mistäkin yhdistyksestä tulisi kokouksiin, jos ei olisi valtuustoa vaan kaikille avoin vuosikokous sairauksien ja vammojen luonne: sairaus tai vamma estää joiltakin osallistumisen Huomattava on myös se, että eri sairaudet ja vammat vaikuttavat eri tavalla osallistumiseen, ja jos ei käytettäisi edustajia toisi tämäkin vaihtelua yhdistysten saamaan äänivaltaan. keskustelu ja päätöksenteko sujuvat paremmin, kun päättäjiä on rajoitettu joukko, kuin jos päättäjiä on lukuisa joukko.

8 8 nekin yhdistyksessä pääsevät vaikuttamaan ketkä eivät kattojärjestön kokoukseen pääse ja yhdistyksen edustaja ja varaedustaja saavat apua työhönsä yhdistyksen kokous, hallitus tai jokin työryhmä voi aina ennen kattojärjestön vuosikokousta pohtia mitä asioita yhdistys haluaa vuosikokouksessa viedä eteenpäin kaikki yhdistyksen jäsenet saavat sanoa mielipiteensä, ja edustaja sekä varaedustaja saavat apua työhönsä edustaja voi delegoida hommia varaedustajalla tai muille yhdistyksen henkilöille; kaikkea ei tarvitse tehdä yksin yhdistys valitsee edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varaedustajansa itsenäisesti haluamallaan tavalla esim. yhdistyksen kokouksessa tai äänestyksellä. Mikäli ehdokkaita on vain sen verran kuin paikkoja, ei tarvitse järjestää äänestystä. Muistakaa etäosallistumisen mahdollisuus kokouksissa (mikäli yhdistyksenne säännöt sen sallivat), ts. ne, jotka eivät pääse kokoukseen voivat äänestää etukäteen postitse, sähköpostitse tai muuten tietoliikenneyhteyden kautta. Tällöin päätös voidaan tehdä kokouksessa ja kaikki ovat saaneet sanoa sanansa asiasta, myös ne, jotka eivät päässeet paikalle. Hallitus - Hallituksessa on 8-10 jäsentä Hallituksen jäsenistä vähintään 4 tulee olla harvinainen sairaus tai vamma Hallituksen jäsenistä vähintään 2 tulee olla harvinaisen läheinen Loput jäsenistä on vapaasti valittavissa voivat olla harvinaisia tai heidän läheisiään, myös kattojärjestön ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan valita hallituksen jäseniksi Hallituksen puheenjohtaja valitaan kattojärjestön vuosikokouksessa Vuosikokous valitsee muun hallituksen pj:n valinnan jälkeen Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt - Hallituksen jäsenet voivat olla mistä jäsenyhdistyksestä vain yhdistysten pitää keskenään sopia sellainen käytäntö, joka mahdollistaa sen, että kaikki jäsenyhdistykset ovat vuorollaan edustettuna hallituksessa. Tasa-arvo yhdistysten ja eriluonteisten sairauksien/vammojen välillä on tärkeää. Säännöissä maininta, että hallituksen muodostamisessa pyritään siihen, että hallitus edustaa mahdollisimman monipuolisesti kattojärjestön jäsenyhdistyksiä ja eri sairaus- ja vammaryhmiä. - Hallitus käyttää toimeenpanovaltaa. - Tärkein hallituksen tehtävä on: kutsua kattojärjestön kokoukset koolle, toimeenpanna kattojärjestön kokousten päätökset, hoitaa taloutta ja toimintaa huolella. hallitus myös edustaa kattojärjestöä.

9 9 - Hallituksen jäsenen toimikausi 2 vuotta, puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain. ensimmäisen kerran erovuorolaiset valitaan arvan perusteella. jokainen on kelpoinen olemaan hallituksessa maksimissaan kaksi kautta peräkkäin = 4 vuotta. Neljän vuoden jälkeen täytyy pitää taukoa ehdokkuudesta hallitukseen. Yhdenkin vuoden tauon jälkeen on taas kelpoinen asettumaan ehdolle hallitukseen. - Hallituksessa ei ole varajäseniä. - Hallituksen toimintakausi on Nimenkirjoitusoikeus - Kattojärjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa hallituksen pj yhdessä sihteerin kanssa hallituksen pj yhdessä rahastonhoitajan kanssa hallituksen vpj yhdessä sihteerin kanssa hallituksen vpj yhdessä rahastonhoitajan kanssa pj tai vpj yhdessä hallituksen nimeämän toimihenkilön kanssa hallituksen pj:llä on aina oikeus kirjoittaa kattojärjestön nimi Toiminta- ja tilikausi - toimintakausi on tilikausi on Ylimääräisten kokousten koollekutsuminen - hallitus kutsuu koolle kattojärjestön kokoukset ylimääräinen kattojärjestön kokous on kutsuttava koolle mikäli hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 1/5 jäsenyhdistyksistä sitä vaatii. hallituksen on järjestettävä ylimääräinen kattojärjestön kokous 40 päivän kuluessa kun tarve siihen on tullut esille. - hallituksen pj kutsuu koolle hallituksen kokoukset

10 10 Kokousten koollekutsutapa - Kattojärjestön kokous on kutsuttava koolle kirjallisesti kutsu postitse, sähköpostitse jokaiselle jäsenyhdistykselle kokouksesta on myös tiedotettava kattojärjestön kotisivulla jäsenyhdistykselle on lähetettävä kutsun lisäksi esityslista ja kokouksessa käsiteltävät paperit (liitteet). tilintarkastajien lausuntoa ei tarvitse toimittaa yhdistyksille etukäteen, vaan riittää että sitä voi tarkastella ennen kokousta kokouspaikalla. jäsenyhdistys on velvollinen kutsumaan valitsemansa edustajan ja varaedustajan kattojärjestön kokoukseen sekä tiedottamaan heille kokouksessa käsiteltävistä asioista. Edustajalle on toimitettava kutsu kirjallisesti sähköpostitse tai postitse viimeistään 14 pvää ennen kokousta. Kutsun mukana tulee olla esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajan tulee kutsua varaedustajansa kattojärjestön vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen, mikäli hän on estynyt tulemasta kokoukseen. Kutsun voi toimittaa puhelimitsekin. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja äänestyskäytännöt - Sääntöjen muuttaminen tai järjestön purkaminen vaatii ¾ kattojärjestövaltuuston kokouksen äänistä - Muuten päätökset tehdään enemmistöpäätöksin - Kokouksissa käytetään avointa äänestystä (esim. käsien nostaminen tai äänestyskortit), jollei kukaan äänivaltaisista osallistujista vaadi umpilippuäänestystä Mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen osallistuja vaatii (siis yhdistysten edustajat tai varaedustajat, yksi per yhdistys), on käytettävä umpilippuäänestystä Sääntöehdotuksen kommentointi yhdistyksessä - Toimittakaa kommentit työryhmälle mahdollisimman pian.

11 11 SÄÄNTÖEHDOTUS, työryhmän laatima luonnos XXX ry (nimi suomeksi) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on XXX ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä nimeä XXX. Pohjoismaisissa yhteyksissä sekä muussa ruotsinkielisessä toiminnassa käytetään ruotsinkielistä nimeä XXX rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja sen toimialueena on koko Suomi. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään kattojärjestöksi. Kattojärjestö on suomenkielinen. 2 Tarkoitus ja tavoitteet Kattojärjestön tarkoituksena on toimia harvinaisia sairauksia ja vammoja sairastavien, heidän läheistensä ja heidän potilasyhdistystensä edunvalvojana riippumatta sairaus- ja vammaryhmärajoista. Näissä säännöissä käytetään harvinaista sairautta tai vammaa sairastavasta nimitystä harvinainen. Kattojärjestö tekee työtä harvinaisten ja heidän läheistensä tasa-arvon ja täyden osallistumisen eteen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Päämääränä on paras mahdollinen elämänlaatu harvinaisille ja harvinaisten läheisille. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa harvinaisten sairauksien ja vammojen yhtenäistä hoitoa, vertaistukea, sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusta, sekä poistaa mahdollisia ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita. Tarkoituksena on myös edistää harvinaisia ja sairauksia ja vammoja koskevaa tutkimusta, jotta harvinaisten sairauksien ja vammojen hoito ja kuntoutus paranisivat. Kattojärjestön on tarkoitus vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon. Kattojärjestö on laadunvalvoja asioissa, jotka liittyvät harvinaisia sairauksia ja vammoja sairastaviin ja heidän asemaansa. Kattojärjestön tavoitteena on edistää harvinaisten ja heidän läheistensä yhteyksiä yli sairausja vammaryhmärajojen sekä tarjota harvinaisille ja heidän läheisilleen vertaistukea. Harvinaisten itsensä lisäksi heidän vanhempiaan, huoltajiaan, puolisoitaan, lapsiaan, sisaruksiaan, isovanhempiaan ja lapsenlapsiaan sekä muita läheisiään tuetaan. Jotta tietoisuus harvinaisista sairauksista leviäisi yhteiskunnassa, jakaa kattojärjestö tietoa harvinaisista sairauksista ja vammoista yhteiskunnan eri sektoreille. Tietoa jaetaan mm. harvinaisille ja heidän läheisilleen, potilasjärjestöille, terveydenhuoltohenkilöstölle, viranomaisille, medioille, hoito- ja kuntoutuslaitoksille, oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. Kattojärjestön laadunvalvontatyön tavoitteena ovat parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveyspalvelut harvinaisille sekä heidän läheisilleen.

12 12 Kattojärjestön tavoitteena on myös edistää sen jäsenenä olevien potilasyhdistysten ja epävirallisten ryhmittymien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää yhdistysten välistä neuvojen, kokemusten ja tiedonvaihtoa sekä yhteisten tapahtumien ja koulutusten järjestämistä. Tärkeänä tavoitteena on kattojärjestön jäsenenä olevien potilasyhdistysten epävirallisten ryhmittymien tukeminen. Kattojärjestö tukee näiden yhdistysten ja ryhmittymien vaikuttamis-, etujenajamis-, koulutus-, ja tiedonjakotyötä sekä taloudenhoitoa. Lyhyesti sanottuna kattojärjestö tukee sen jäsenenä olevia potilasyhdistyksiä ja epävirallisia ryhmittymiä niiden tärkeässä työssä. Kattojärjestön visio on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen kappale kuvaa harvinaisia sairauksia ja toinen XXX:ää. 1. Harvinainen sairaus tai vamma on tiedostettu, tunnistettu, tunnustettu niin, että jokainen harvinainen koko maassa saa korkeatasoisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka on kehitetty, ja jotka tuotetaan yhteistyössä kansainvälisesti. 2. XXX on vakiintunut, ja sille on turvattu toimintaedellytykset. Se tunnustetaan uskottavaksi asiantuntijaksi, ja innostavaksi jäsentensä yhdistäjäksi. Sen toimintaa kuvaa innovatiivisuus, vastuullisuus, ja aito kiinnostus jäsentensä asioita kohtaan. 3 Toimintatavat Tarkoituksensa toteuttamiseksi kattojärjestö osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon, siis harjoittaa edunvalvontaa. Kattojärjestö laatii erilaisia aloitteita ja kannanottoja päättäjille, viranomaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollolle. Näillä kannanotoilla ja aloitteilla pyritään parantamaan harvinaisten ja heidän läheistensä elämänlaatua, mm. saavuttamaan mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut harvinaisille ja heidän läheisilleen. Kattojärjestö järjestää tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustilaisuuksia, kokouksia, tapaamisia, tapahtumia, neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia, sopeutumisvalmennuskursseja ja virkistymistilaisuuksia. Kattojärjestö myös toimittaa tietoa harvinaisiin sairauksiin ja vammoihin liittyvistä asioista, ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintaan kuuluu myös yhteydenpito eri viranomaisten ja lääkäriryhmien, hoito- ja kuntoutuslaitosten ja hoito- ja kuntoutustahojen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden harvinaistyössä mukana olevien järjestöjen kanssa. Kattojärjestö tarjoaa harvinaisille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden tehdä asioita yhdessä sekä saada ja antaa vertaistukea järjestämällä tapaamisia, tapahtumia, neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia, sopeutumisvalmennuskursseja ja virkistymistilaisuuksia. Kattojärjestö järjestää myös koulutusta vertaistukijoille. Kattojärjestön jäsenjärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Jäsenyhdistykset ja jäsenenä olevat yhteenliittymät järjestävät yhteisiä tapahtumia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Jäsenyhdis-

13 13 tykset jakavat toisilleen vinkkejä ja tietoja sekä jakavat kokemuksia keskenään. Kattojärjestö myös auttaa yhdistyksiä niiden toiminnan pyörittämisessä, esimerkiksi jäsenrekisterin hoidossa. Kattojärjestö voi hankkia jäsentensä tukemiseksi yhteisiä sosiaalityöntekijöitä, erilaisia terapeutteja, lakimiehiä ja muita tarvittavia ammattilaisia. Kattojärjestö auttaa uuden yhtä tai useampaa harvinaista sairautta tai vammaa edustavan potilasyhdistyksen perustamisessa. Kattojärjestö pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen. Tarkoituksensa tukemiseksi kattojärjestö voi hakea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä testamentteja, hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ja järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. 4 Kattojärjestön hallintoelimet Kattojärjestön päätösvaltaa käyttävät kattojärjestön vuosikokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Kattojärjestön toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. 5 Jäsenet Harvinaisen sairauden tai vamman määrittelyssä käytämme Euroopan Unionin määritelmää, jonka mukaan sairaus on harvinainen, jos sitä sairastaa enintään yksi 2000:ta ihmisestä. Harvinaisia sairauksia ja vammoja tunnetaan yli Suomessa arvioidaan olevan harvinaista sairautta tai vammaa sairastavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 6-8 % suomalaisista on jokin harvinainen sairaus tai vamma. Harvinaisilla on paljon yhteistä; diagnoosin viivästyminen, tiedon saannin vaikeus, oikean hoidon löytymisen ja saamisen vaikeus, kuntoutuksen ja vertaistuen puute. Kattojärjestön varsinaiseksi jäseneksi, eli jäsenyhdistykseksi, voidaan hyväksyä yhtä tai useampaa harvinaista sairautta tai vammaa edustava potilasyhdistys tai epävirallinen ryhmittymä. Henkilö on XXX kattojärjestön jäsen, mikäli hän kuuluu potilasyhdistykseen tai epäviralliseen ryhmittymään, joka on XXX kattojärjestön jäsenyhdistys. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy kattojärjestön tarkoituksen ja tavoitteet sekä haluaa tukea kattojärjestön tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajayhteisöksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea kattojärjestön tarkoitusta ja toimintaa ja hyväksyy kattojärjestön toiminnan tarkoituksen ja tavoitteet. Varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kannattajayhteisöt hyväksyy hakemuksesta kattojärjestön hallitus.

14 14 6 Jäsenen oikeudet Kattojärjestön kokouksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä, varsinaisella jäsenellä, yksi ääni. Jäsenyhdistyksellä on myös läsnäolo- ja puheoikeus kattojärjestön kokouksissa. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi varsinainen edustaja ja varaedustaja kokouksissa. Jäsenyhdistys voi haluamallaan tavalla itsenäisesti valita nuo edustajat. Jäsenyhdistyksellä on aloitteiden teko-oikeus kattojärjestön hallitukselle ja kattojärjestön kokouksille. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kattojärjestö kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenillä ei ole myöskään oikeutta asettaa ehdokasta kattojärjestön hallitukseen. Kannattajayhteisöillä on läsnäolo-, ja puheoikeus kattojärjestö kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannattajayhteisöillä ei ole myöskään oikeutta asettaa ehdokasta kattojärjestön hallitukseen 7 Jäsenen velvollisuudet Varsinainen jäsen jäsenyhdistys - on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden kattojärjestön kokous määrää vuosittain. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun, jonka suuruuden kattojärjestön kokous määrää vuosittain. Kannattajayhteisö on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajayhteisömaksun, jonka suuruuden kattojärjestön kokous määrää vuosittain. 8 Jäsenen eroaminen Jäsenellä on oikeus erota kattojärjestöstä ilmoittamalla siitä kattojärjestön kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti kattojärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenen katsotaan eronneen kattojärjestöstä, mikäli se ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuteen (6) kuukauteen eräpäivästä lukien, eikä ole ennen eräpäivää neuvotellut kattojärjestön hallituksen kanssa uudesta eräpäivästä tai maksusopimuksesta. Jäsenmaksujen maksamatta jättämisen vuoksi eronneeksi katsottu entinen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä ottaa takaisin kattojärjestön jäseneksi, mikäli 1) se maksaa erääntyneen jäsenmaksunsa ja 2) ottaa yhteyttä hallitukseen hakeakseen jäsenyyttä.

15 15 9 Jäsenen erottaminen Jäsenen erottamisesta päättää kattojärjestön hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli 1. se ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja, tai 2. se on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai 3. jos se on aiheuttanut toiminnallaan kattojärjestössä tai sen ulkopuolella kattojärjestölle suurta vahinkoa tai ei ole toiminut kattojärjestön tarkoituksen mukaisesti. Kattojärjestöstä erotettu voi valittaa kirjallisesti kattojärjestön kokoukselle, paitsi milloin kyseessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Kirjallinen valitus on toimitettava kattojärjestön hallitukselle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän päästä siitä, kun erotettu on saanut tiedon erottamisestaan. Kun valitus tulee käsiteltäväksi kattojärjestön kokouksessa, siitä on mainittava kokouskutsussa. 10 Jäsenyhdistysten edustajat kattojärjestön kokouksissa Jokaisesta jäsenyhdistyksestä valitaan kattojärjestön kokouksiin yksi (1) varsinainen edustaja ja hänelle yksi (1) varaedustaja. Yhdistyksen valitsema edustaja, tai hänen estyneenä ollessaan yhdistyksen varaedustaja, käyttää yhdistyksen ääntä kattojärjestön kokouksissa ja ylimääräisissä kokouksissa. Yhdistyksen valitsema edustaja ja varaedustaja äänestävät yhdistyksen mielipiteen mukaisesti; he siis edustavat yhdistystä, eivät itseään. Jokainen jäsenyhdistys valitsee edustajan ja varaedustajan itsenäisesi ja haluamallaan tavalla. Yhdistyksen sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat laativat yhdistyksen valitsemalle edustajalle ja varaedustajalle valtakirjan. Tällä valtakirjalla edustaja, tai hänen estyneenä ollessaan varaedustaja, todistaa kattojärjestön kokouksessa sen, että hänellä on oikeus käyttää yhdistyksen ääntä. Vain ne kattojärjestön kokoukseen tulleet, joilla on valtakirja voivat äänestää kattojärjestön kokouksissa. Yhdistyksen ääntä eivät siis voi käyttää ne, joilla ei ole valtakirjaa.

16 16 11 Kattojärjestön kokousten kutsutapa Kattojärjestön hallituksen on kutsuttava kattojärjestön kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenyhdistyksen ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäksi kokouksesta on tiedotettava kattojärjestön kotisivuilla. Kattojärjestön kokouksen esityslista liitteineen on toimitettava jäsenyhdistyksille kokouskutsun yhteydessä. Tilintarkastuskertomus voidaan kuitenkin edellä sanotun estämättä toimittaa jäsenyhdistyksille kokouksen alussa kokouspaikalla. Jokainen jäsenyhdistys on itse velvollinen kutsumaan kattojärjestön kokoukseen valitsemansa edustajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varaedustajan. Yhdistyksen on toimitettava valitsemalleen edustajalle ja varaedustajalle kokouskutsu ja kokouksen esityslista liitteineen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse edustajan ja varaedustajan ilmoittamiin osoitteisiin. Edustaja on velvollinen kirjallisesti tai puhelimitse kutsumaan varaedustajan kokoukseen, mikäli hän on estynyt osallistumasta. 14 Kattojärjestön varsinainen kokous - vuosikokous Kattojärjestö pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, eli vuosikokouksen, elo-lokakuussa. Kattojärjestön kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) kokouksen avaus 2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja 3) valitaan kokoukselle kaksi (2) sihteeriä 4) valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 5) valitaan kokoukselle kolme (3) ääntenlaskijaa 6) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7) hyväksytään kokouksen työjärjestys 8) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto 9) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kattojärjestön hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 10) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 11) vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun ja kannattajayhteisömaksun suuruudet 12) päätetään kattojärjestön hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista 13) valitaan kattojärjestön hallitus 16 :n mukaan 14) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajia ei tarvitse valita. 15) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet 16) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 17) seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen 18) kokouksen päättäminen. Mikäli kattojärjestön jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian kattojärjestön kokouksen käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti kattojärjestön hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kattojärjestön kokousta. Kattojärjestön kokouksessa on kaikilla jäsenyhdistyksen jäsenillä läsnäolo- ja

17 17 puheoikeus, mutta vain yhdistyksen valitsemalla edustajalla, tai hänen estyneenä ollessaan varaedustajalla, on äänioikeus. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on siis yksi ääni kattojärjestön kokouksessa. Kannattajajäsenillä ja kannattajayhteisöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kattojärjestön kokouksessa, muttei äänioikeutta. 15 Ylimääräinen kattojärjestön kokous Ylimääräinen kattojärjestön kokous pidetään, kun kattojärjestön hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous pidetään myös silloin, kun vähintään viidesosa (1/5) kattojärjestön jäsenyhdistyksistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti kattojärjestön hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä neljänkymmenen (40) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kattojärjestön ylimääräisissä kokouksissa on kaikilla jäsenyhdistyksen jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta vain yhdistyksen valitsemalla edustajalla, tai hänen estyneenä ollessaan varaedustajalla, on äänioikeus. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kattojärjestön ylimääräisissä kokouksissa. Kannattajajäsenillä ja kannattajayhteisöillä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. 16 Kattojärjestön hallitus Kattojärjestön hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä seitsemästä yhdeksään (7-9) muuta jäsentä, joista vähintään neljä (4) jäsentä on harvinaisdiagnoosin omaavia henkilöitä ja vähintään kaksi (2) on harvinaisdiagnoosia sairastavan läheistä. Läheisellä tarkoitetaan tässä harvinaista sairautta tai vammaa sairastavien vanhempia, huoltajia, puolisoita, sisaruksia, lapsia, lapsenlapsia ja isovanhempia. Kattojärjestön hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimintakausi on Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) toimintakautta. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella, sen jälkeen vuoron mukaan. Jos kattojärjestöhallituksen jäsen eroaa tai erotetaan, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eroamista lähinnä olevassa kattojärjestön vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa uusi jäsen. Kattojärjestön hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, heidän joukossaan kattojärjestöhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Kattojärjestön hallituksen jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa kattojärjestöön tai sen määräysvallassa olevaan osakeyhtiöön tai vastaaviin. Hallituksen jäsenenä voi toimia korkeintaan neljä toimintakautta peräkkäin. Tämän jälkeen on pidettävä ainakin yksi toimintakausi taukoa. Tuon yhden vuoden toimintakauden tauon jälkeen on jälleen kelpoinen olemaan hallituksen jäsen.

18 18 17 Äänestys ja päätöksenteko kattojärjestön kokouksissa Äänestys kattojärjestön ja kattojärjestön hallituksen kokouksissa on avoin, ellei kukaan kokouksen äänivaltaisista osallistujista vaadi umpilippuäänestystä. Vaali on toimitettava umpilipuin, jos yksikin kokoukseen äänivaltainen osallistuja sitä vaatii. Kattojärjestön päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen ehdottoman enemmistön, eli yli puolet annetuista äänistä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi suurimman äänimäärän saaneet, eli suhteellinen enemmistön taakseen saaneet. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. 18 Kattojärjestön hallituksen tehtävät Kattojärjestön hallituksen tehtävänä on toimia kattojärjestön asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä. Kattojärjestön hallitus.. 1) edustaa kattojärjestöä 2) panee toimeen kattojärjestön vuosikokousten ja ylimääräisten kokousten päätökset 3) kutsuu kattojärjestön kokoukset koolle 1) johtaa kattojärjestön toimintaa ja vastaa kattojärjestön toiminnasta 2) antaa tarvittaessa hallintoon liittyvät säännöt 3) hyväksyy ja erottaa kattojärjestön jäsenet 4) valmistelee kattojärjestön kokouksissa käsiteltävät asiat 5) ottaa ja erottaa johtavat toimihenkilöt 6) määrää kattojärjestön nimenkirjoittajat 7) nimeää tarvittavat johto- ja toimikunnat sekä työryhmät 8) pitää yllä jäsenyhdistysten toimittamaa jäsenluetteloa äänioikeutetuista jäsenistä 9) päättää kattojärjestön omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä 10) hoitaa taloudellisesti kattojärjestön varoja ja muuta omaisuutta 11) laatii kattojärjestön kokoukselle tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta ja huolehtii siitä, että se tehdään määräaikana 12) avustaa tilintarkastajia tai toiminnantarkastajia heidän työssään heidän tarvitsemallansa tavalla ja huolehtii, että tilin- tai toiminnantarkastus saadaan tehtyä määräaikana 13) laatii kattojärjestön kokoukselle katsauksen kattojärjestön toiminnasta 14) laatii kattojärjestön kokoukselle kattojärjestön toimintakertomuksen edelliseltä toimintakaudelta 15) laatii kattojärjestön kokoukselle toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvioesityksen seuraavaa toimintakautta varten 16) valitsee tarvittavat edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin ja kokouksiin 17) huolehtii ja vastaa kattojärjestön muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden kattojärjestön sääntöjen ja kattojärjestön kokousten päätösten mukaisesti

19 19 19 Kattojärjestön nimen kirjoittaminen Kattojärjestön nimen kirjoittaa kattojärjestön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai kattojärjestön hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa. 20 Toiminta- ja tilikausi Kattojärjestön tilikausi Hallituksen toimintakausi on Jokaisen kattojärjestön hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) toimintakautta. 21 Toiminnantarkastus/Tilintarkastus Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kattojärjestövaltuuston kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kyseistä kattojärjestövaltuuston kokousta kattojärjestöhallitukselle. 22 Sääntöjen muuttaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kattojärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 23 Kattojärjestön purkaminen Päätös kattojärjestön purkamisesta on tehtävä kattojärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava kattojärjestön purkamisesta. Kattojärjestön purkautuessa käytetään kattojärjestön varat kattojärjestön tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 24 Yhdistyslaki Muuten noudatetaan voimassa olevaa Suomen yhdistyslakia.

20 20 HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ry TOIMINTASUUNNITELMA Kattojärjestön perustaminen ja rekisteröiminen sääntöjen esitarkastus PRH:ssa perustamiskokous rekisteröintiä varten tarvittavien papereiden täyttäminen, rekisteröintimaksun maksaminen ja papereiden lähettäminen PRH:lle tarvittavien korjausten tekeminen, mikäli PRH vaatii korjauksia tekemään papereihin 2. Järjestön tunnetuksi tekeminen ja näkyvyys, aktiivinen tiedottaminen 2.1 Laaditaan kattojärjestölle kotisivut Internetiin ensisijaisesti kotisivu kertoo kattojärjestön toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista säännöt kotisivulle ensimmäisen vuoden toiminnasta kertominen nettisivuilla o ajankohtaista-palsta o toimintasuunnitelma yhteystiedot kotisivulle o hallitus ja työryhmät ja toimikunnat o vertaistukijat ja kokemuskouluttajat kun sellaisia saadaan mahdollisuus etsiä vertaistukea kotisivun kautta o voi jättää ilmoituksen, jolla etsiä muita, joilla sama diagnoosi 2.2 Laaditaan esite ja lehdistötiedote kattojärjestöstä, tehdään järjestöä tunnetuksi toimittajille esitettä ja tiedotetta pyritään levittämään mahdollisimman laajalle lehdistötilaisuus 2.3 Esillä olo medioissa Juttuja: aikakaus- ja sanomalehdet, netti, tv -> yhteistyö medioiden kanssa 3 Jäsenten hankinta Tehdään järjestöä tunnetuksi medioissa ja vieraillaan yhdistysten tapahtumissa Laaditaan esite, jossa kerrotaan kattojärjestöön liittymisen eduista 4 Rahoituslähteiden kartoittaminen ja rahoituksen hakeminen 4.2 Selvitetään mahdolliset rahoituslähteet ja laaditaan rahoitushakemuksia Rahoituksen hakeminen RAY:ltä Apurahojen hakeminen erilaisilta säätiöiltä Rahoituksen hakeminen EU:lta mm. kotisivuja varten EU:n Tietotalkoot-hankkeelta 4.2 Rahoitus lääkeyhtiöiltä, apuvälinefirmoilta ja Ortonilta pelisäännöt yhteistyölle muodostetaan. Säännöt tärkeät, korostettava, että kattojärjestö itsenäinen toimija! 4.4 Lahjoitusten kerääminen lahjoitustilin kautta 4.5 Nimellisten jäsenmaksujen kerääminen varsinaisilta jäseniltä 4.6 Kannattajajäsenten ja kannattajayhteisöjen hankkiminen 4.7 Rahoituksen hankkiminen mainosten kautta, mm. mainokset kotisivuille yms. julkaisuihin

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle. IMMUUNIPUUTOSPOTILAIDEN YHDISTYS IMMUNBRISTPATIENTERNAS FÖRENING SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Immuunipuutospotilaiden yhdistys Immunbristpatienternas förening ja sen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Batakunku-yhdistys, kotipaikka on Helsinki, yhdistyksen kielinä ovat suomi ja englanti, pöytäkirjakieli

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry

Suomen Päihderiippuvaiset ry Suomen Päihderiippuvaiset ry Säännöt 4.11.2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Suomen Päihderiippuvaiset ry ja ruotsinkielinen Alkohol- och drogberoende i Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1/5 OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun Lipottaret ry ja sen kotipaikka on Oulu 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1. Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry:n säännöt ( Hyväksytty 07.04.2015 vuosikokouksessa ) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistys, ruotsiksi Piratpartiets

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) Saarenrinne 18 96910 Rovaniemi ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) Saarenrinne 18 96910 Rovaniemi ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Arctic Taekwon-Do. Yhdistyksen toimialue on Rovaniemi ja Lapin lääni.

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

A K A T E E M I N E N K I U A S - S E U R A

A K A T E E M I N E N K I U A S - S E U R A A K A T E E M I N E N K I U A S - S E U R A 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Akateeminen Kiuas-Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen nimi on ruotsiksi Akademiska

Lisätiedot

Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf

Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf 1 / 6 Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf Jäsenkokouksen hyväksymät 27.11.2016 Sisällysluettelo 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka ja toiminta-alue... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Tarkoituksen toteuttaminen...

Lisätiedot

LAMK Seniorit ry säännöt

LAMK Seniorit ry säännöt LAMK Seniorit ry säännöt 14.3. 2017 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LAMK Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä hyvinvointia

Lisätiedot

Varsinaisia jäseniä ovat omaishoitajat ja muut yksityiset henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen

Varsinaisia jäseniä ovat omaishoitajat ja muut yksityiset henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys valtakunnallisessa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka 1.1 Yhdistyksen (tässä tekstissä liitto) nimi on Suomen somaliliitto 1.1.1 Somaliliitosta voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 3. järjestää esitelmätilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia.

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 3. järjestää esitelmätilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia. HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS ry HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys ry, Helsingfors Psykoterapiförening rf ja

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt Ahlaisten Kyläyhdistys ry 1 Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1(6) NIMI JA KOTIPAIKKA PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINTA 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot