Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perjantai 10.3.2006 kello 13.30-15.45. Läsnä nimenhuudossa"

Transkriptio

1 SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2006 vp Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Merikukka Forsius /vihr Heidi Hautala /vihr Pertti Hemmilä /kok Toimi Kankaanniemi /kd Johannes Koskinen /sd Miapetra Kumpula-Natri /sd Markku Laukkanen /kesk Marjo Matikainen-Kallström /kok Outi Ojala /vas Juha Rehula /kesk Jouko Skinnari /sd Kimmo Tiilikainen /kesk Tapani Tölli /kesk Kari Uotila /vas Jan Vapaavuori /kok Matti Väistö /kesk vjäs. Eero Akaan-Penttilä /kok Timo Kalli /kesk Kyösti Karjula /kesk Marjaana Koskinen /sd Jouko Laxell /kok Tuija Nurmi /kok Timo Soini /ps Pentti Tiusanen /vas Jutta Urpilainen /sd Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Roger Jansson /r Nimenhuudon jälkeen saapuneet jäs. Susanna Rahkonen /sd Kimmo Sasi /kok Astrid Thors /r vjäs. Tuomo Hänninen /kesk Anni Sinnemäki /vihr Sihteeri 1 (12)

2 Pekka Nurminen + Hänninen + Sinnemäki + Thors + Rahkonen - M. Koskinen 1 Nimenhuuto Läsnä oli 29 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, että kokous on päätösvaltainen. 3 E 88/2005 vp Lissabonin strategiasta kasvun ja työllisyyden parantamiseksi - Suomen kansallinen toimintaohjelma E 138/2005 vp Lissabonin strategiaa koskevasta komission kevätraportista, EU/2006/0548 Työjaoston lausuntoluonnos (asiakirja A 3 ) Valiokuntaneuvos Nurminen esitteli työjaoston lausuntoluonnoksen. Yleiskeskustelussa puheenvuoron käyttivät ed. Karjula, Thors ja Kumpula-Natri. Päätettiin yksimielisesti, että yksityiskohtaista käsittelyä ei tarvita. Hyväksyttiin lausunto luonnoksen mukaisesti seuraavin muutoksin: - s. 5. Virke "Ajatukseen Euroopan teknologiainstituutista Suomi ottaa kantaa, kun komission tiedonanto asiasta helmikuussa julkaistaan", muutetaan kuuluvaksi "Ajatukseen Euroopan teknologiainstituutista Suomi ottaa kantaa myöhemmin". - s. 10. Virke "Suomen houkuttelevuutta voidaan merkittävästi lisätä synnyttämällä kansallisen tason osaamiskeskittymiä maamme eri osiin" muutetaan kuuluvaksi "Suomen houkuttelevuutta voidaan merkittävästi lisätä synnyttämällä kansainvälisen tason osaamiskeskittymiä maamme eri osiin". - s. 10. Jälkimmäinen ponsikappale muutetaan näin kuuluvaksi: Valiokunta huomauttaa lisäksi, että ponnisteluja yritysveropoh- 2 (12)

3 - Soini - Nurmi jan yhtenäistämiseksi ja ympäristöverotuksen minimiharmonisoimiseksi on jatkettava. Todettiin, että asia on loppuun käsitelty. 4 E 23/2006 vp komission tiedonannosta "Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia", EU/2005/1794 Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 4 ) Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: YmV 5 E 24/2006 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta, EU/2005/1804 Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 5 ) - Kaikkonen - Matikainen-Kallström Päätettiin lähettää asia tiedoksi: MmV 6 U 64/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kulutusluotot), EU/230902/0691 U 64/2002 vp Jatkokirjelmä 1. OM TaVL 6/2006 vp (asiakirja A 6 ) Merkittiin saapuneeksi lausunto TaVL 6/2006 vp. Hyväksyttiin seuraava lausuma: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 7 U 46/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen muuttaminen), EU/2005/1185 U 46/2005 vp LaVL 3/2006 vp (asiakirja A 7 ) Merkittiin saapuneeksi lausunto LaVL 3/2006 vp. 3 (12)

4 - Kumpula-Natri Hyväksyttiin seuraava lausuma: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 8 E 49/2004 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta, EU/2002/0335 VNK:n kirje Jatkokirjelmä 1. VNK PeVL 7/2006 vp (asiakirja A 8 ) Merkittiin saapuneeksi lausunto PeVL 7/2006 vp. Hyväksyttiin seuraava lausuma: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan ja korostaa lausunnossa esitettyjä eduskunnan valvonta- ja ohjausvaltaa koskevia kannanottoja. 9 E 49/2005 vp Euroopan komission tiedonannosta "Euroopan aivokapasiteetti liikkeelle: miten korkeakoulut saadaan hyödyntämään koko potentiaaliaan Lissabonin strategian edistämiseksi", EU/2005/0940 Merkittiin saapuneeksi SiV:n ilmoitus : ei toimenpiteitä 10 E 115/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodesta 2008, EU/2005/1430 Merkittiin saapuneeksi SiV:n ilmoitus : ei toimenpiteitä 11 E 19/2006 vp WHO:n tupakkasopimuksen osapuolikokouksesta , EU/2006/0327 Merkittiin saapuneeksi StV:n ilmoitus : ei toimenpiteitä 4 (12)

5 12 E 54/2005 vp ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virastojen johtajien toimikausien osalta Merkittiin saapuneeksi jatkokirjelmä 2. VM (asiakirja A 12 ) Päätettiin lähettää jatkokirjelmä 2. VM mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV 13 E 1/2005 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta, EU/2004/1728 KTM:n kirje TaVL 5/2005 vp YmVL 9/2005 vp Jatkokirjelmä 1. KTM YmVL 5/2006 vp TaVL 5/2006 vp (asiakirja A 13 ) ministeri Mauri Pekkarinen avustajinaan teollisuusneuvos Riku Huttunen ylitarkastaja Niina Honkasalo neuvotteleva virkamies Erkki Eskola kauppa- ja teollisuusministeriö + Kumpula-Natri - Hemmilä - Sinnemäki - Tiilikainen Merkittiin saapuneeksi lausunto TaVL 5/2006 vp. Puheenjohtaja Vilén käytti puheenvuoron. Ministeri Pekkarinen käytti puheenvuoron. Keskustelussa puheenvuoron käyttivät ed. O. Ojala, Skinnari, Tiusanen, H. Hautala ja Kankaanniemi. Ministeri Pekkarinen ja teollisuusneuvos Huttunen vastasivat puheenvuoroihin. Hyväksyttiin seuraava lausuma: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen ja ministerin antaman selvityksen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 5 (12)

6 - Karjula - Kalli - Tölli 14 SUO 98/2005 vp Euroopan unionin neuvoston kokous (kilpailukykyministerineuvosto); raportti Suomen pysyvän edustuston raportti (asiakirja A 14 ) ministeri Mauri Pekkarinen avustajinaan kaupallinen neuvos Janne Känkänen ylitarkastaja Eeva-Liisa Kortekallio ylitarkastaja Pasi Korhonen ylitarkastaja Kimmo Hyrsky ylitarkastaja Leila Orava kauppa- ja teollisuusministeriö ylitarkastaja Petteri Kauppinen opetusministeriö neuvotteleva virkamies Harri Seeskari valtiovarainministeriö - Skinnari - Laukkanen + Tölli 15 SUO 11/2006 vp Euroopan unionin neuvoston kokous (kilpailukykyministerineuvosto); valmistelu Kauppa- ja teollisuusministeriön muistio (asiakirja A 15 ) ministeri Mauri Pekkarinen avustajinaan kaupallinen neuvos Janne Känkänen ylitarkastaja Eeva-Liisa Kortekallio ylitarkastaja Pasi Korhonen ylitarkastaja Kimmo Hyrsky ylitarkastaja Leila Orava kauppa- ja teollisuusministeriö ylitarkastaja Petteri Kauppinen opetusministeriö 6 (12)

7 neuvotteleva virkamies Harri Seeskari valtiovarainministeriö - Tiusanen - Elo + Tiilikainen - Kumpula-Natri - Vapaavuori + Vapaavuori - Rehula - Forsius - Hänninen + Tiusanen + Laukkanen - O. Ojala - K. Kiljunen Ministeri Pekkarinen esitteli neuvoston kokouksen asialistan. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. 3. Lissabonin prosessi - kevään Eurooppa-neuvoston valmistelu ( E 138/2005 vp) Puheenjohtaja Vilén käytti puheenvuoron. 5. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP) (E 40/2005 vp) Merkittiin käsitellyksi. 6. Palveludirektiivi (U 31/2004 vp) Puheenvuoron käyttivät ed. K. Kiljunen, O. Ojala, H. Hautala ja Johannes Koskinen. Ministeri Pekkarinen vastasi puheenvuoroihin. Hyväksyttiin seuraava lausuma: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 8. Tutkimuksen 7. puiteohjelma; erityisohjelmat (U 32/2005 vp, E 61/2004 vp) Todettiin, että kokous ei ollut enää päätösvaltainen. Puheenvuoron käyttivät ed. Urpilainen, Thors ja Laukkanen. 7 (12)

8 - Urpilainen + Sasi - Tiilikainen + O. Ojala Ministeri Pekkarinen ja ylitarkastaja Kortekallio vastasivat puheenvuoroihin. 9. Tutkimuksen 7. puiteohjelma; osallistumissäännöt (U 32/2005 vp) Merkittiin käsitellyksi. 10. Muut asiat b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta sekä direktiivin 72/306/ETY ja../../ey muuttamisesta (Euro 5) (E 139/2005 vp) Ed. H. Hautala käytti puheenvuoron. Ministeri Pekkarinen vastasi puheenvuoroon. 16 SUO 13/2006 vp Euroopan unionin neuvoston ylimääräinen kokous (energiaministerineuvosto); valmistelu Kauppa- ja teollisuusministeriön muistio (asiakirja A 16 ) ministeri Mauri Pekkarinen avustajinaan teollisuusneuvos Riku Huttunen ylitarkastaja Niina Honkasalo neuvotteleva virkamies Erkki Eskola kauppa- ja teollisuusministeriö - Johannes Koskinen - Tölli Ministeri Pekkarinen esitteli neuvoston kokouksen asialistan. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. 2. A-kohtien luettelon hyväksyminen - Energiaministereiden kontribuutio keväthuippukokoukselle Ed. O. Ojala käytti puheenvuoron. Ministeri Pekkarinen vastasi puheenvuoroon. 8 (12)

9 - Kankaanniemi - Laukkanen - Jansson 3. Varma, kilpailukykyinen ja kestävä energiansaanti Euroopassa - (mahd.) Komission vihreän kirjan esittely Puheenvuoron käyttivät ed. Thors ja Laukkanen. Ministeri Pekkarinen vastasi puheenvuoroihin. 4. Muut asiat - puheenjohtajavaltion tiedotus maatalousneuvoston työstä bioenergian alalla - Perusmuistio biomassaa koskevasta toimintasuunnitelmasta (E 7/2006 vp) Merkittiin käsitellyksi. - Perusmuistio EU:n liikenteen biopolttoaineista koskevasta strategiasta (E 16/2006 vp) Merkittiin käsitellyksi. - Energiakysymykset EU:ssa Todettiin asiakirjoihin sisältyvä kokoava muistio. 17 SUO 91/2005 vp Euroopan unionin neuvoston kokous (ECOFIN; budjetti); raportti Valtiovarainministeriön raportti (asiakirja A 17 ) ministeri Ulla-Maj Wideroos avustajinaan budjettineuvos Rauno Lämsä finanssineuvos Ilkka Kajaste finanssineuvos Sami Yläoutinen finanssisihteeri Marjut Vierimaa valtiovarainministeriö 18 SUO 12/2006 vp Euroopan unionin neuvoston kokous (ECOFIN); valmistelu 9 (12)

10 Valtiovarainministeriön muistio (asiakirja A 18 ) ministeri Ulla-Maj Wideroos avustajinaan budjettineuvos Rauno Lämsä finanssineuvos Ilkka Kajaste finanssineuvos Sami Yläoutinen finanssisihteeri Marjut Vierimaa valtiovarainministeriö - Tiusanen + Tiilikainen + Kaikkonen + K. Kiljunen Ministeri Wideroos esitteli neuvoston kokouksen asialistan. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. 3. Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelut a) Avainasiakirja - kontribuutio Eurooppa-neuvostolle Ed. Thors käytti puheenvuoron. d) Raportti sosiaalisesta suojelusta ja osallisuudesta Ed. O. Ojala käytti puheenvuoron. 5. EU:n talousarvio a) Varainhoitovuoden 2004 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen (E 133/2005 vp) Ed. Thors käytti puheenvuoron. Budjettineuvos Lämsä vastasi puheenvuoroon. b) Neuvoston painopistealueet vuoden 2007 talousarvion osalta (E 6/2006 vp) Ed. O. Ojala käytti puheenvuoron. Budjettineuvos Lämsä vastasi puheenvuoroon. 19 SUO 4/2006 vp Euroopan unionin neuvoston kokous (koulutus- ja nuorisoministerineuvosto); raportti Suomen pysyvän edustuston raportti (asiakirja A 19 ) 10 (12)

11 ministeri Antti Kalliomäki avustajanaan korkeakouluneuvos Anita Lehikoinen opetusministeriö Ed. Thors käytti puheenvuoron. Ministeri Kalliomäki vastasi puheenvuroon. 20 SUO 14/2006 vp Epävirallinen opetusministerikokous ; valmistelu Opetusministeriön muistio (asiakirja A 20 ) ministeri Antti Kalliomäki avustajanaan korkeakouluneuvos Anita Lehikoinen opetusministeriö + Skinnari + Johannes Koskinen Ministeri Kalliomäki esitteli neuvoston kokouksen asialistan. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle: Uuden kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden toteuttaminen - Euroopan teknologiainstituutti: tiennäyttäjä osaamiselle Puheenvuoron käyttivät ed. O. Ojala, Skinnari, K. Kiljunen ja puheenjohtaja Vilén. Ministeri Kalliomäki vastasi puheenvuoroihin. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) Puheenvuoron käyttivät ed. O. Ojala ja puheenjohtaja Vilén. Ministeri Kalliomäki ja korkeakouluneuvos Lehikoinen vastasivat puheenvuoroihin. 21 Muut asiat - Viron EU-valiokunnan vierailu tiistaina : SuV:n tapaaminen klo , lounas klo Lontoon Lord Mayorin tapaaminen SuV:n ja TaV:n edustajien kanssa tiistaina klo (12)

12 - Valiokunnan maakuntamatka Satakuntaan Seuraava kokous Seuraava kokous on keskiviikkona kello Pöytäkirjan vakuudeksi Pekka Nurminen valiokuntaneuvos 12 (12)

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Ehdokkaiden suhtautuminen pakolliseen ruotsin kieleen YLE vaalikone Yhteenvedossa kaikki ne kansanedustajaehdokkaat, jotka tulivat

Lisätiedot

HALLITUKSEN ENERGIAVEROPAKETTI HEIKENTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA VÄHENTÄÄ LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ

HALLITUKSEN ENERGIAVEROPAKETTI HEIKENTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA VÄHENTÄÄ LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke (www.liikennebiokaasu.fi) Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liikennebiokaasuverkostojen kehityshanke (www.biomode.fi) Analyysiraportti 12.9.2010 HALLITUKSEN

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

sopua muun muassa tulevien vuosien talouslinjasta tai kriisissä olevien euromaiden tukemisesta. Perus-

sopua muun muassa tulevien vuosien talouslinjasta tai kriisissä olevien euromaiden tukemisesta. Perus- toksen takia totuttua myöhemmin, vasta huhtikuussa. voimasuhteet muuttuivat. Suurimmaksi eduskuntasialidemokraatit menettivät hieman kannatustaan, mutta ylsivät toiseksi suurimmaksi eduskuntaryhsuomalaiset,

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2006 toimintakertomus 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA 2006 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 2.1 YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 21. 27.6.2014/26 Liite Virallisen lehden numeroon 73/30.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI............. 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

hallintovaliokunnalle.

hallintovaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun

Lisätiedot

Valtioneuvostolle. ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2001 vp. Ministeriön selvitys ihmisoikeuksista ja Suomen ulkopolitiikasta JOHDANTO.

Valtioneuvostolle. ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2001 vp. Ministeriön selvitys ihmisoikeuksista ja Suomen ulkopolitiikasta JOHDANTO. ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2001 vp Ministeriön selvitys ihmisoikeuksista ja Suomen ulkopolitiikasta Valtioneuvostolle JOHDANTO Vireilletulo Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja on 29 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SUOMEN VALTIOPÄIVÄ- ASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012

SUOMEN VALTIOPÄIVÄ- ASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012 SUOMEN VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012 SUOMEN VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS 2., uudistettu painos Eduskunnan kirjasto 2012 Työryhmä: Kaarina Puttonen, Päivi Erkkilä, Mirja

Lisätiedot

Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs.

Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. Demokratiatyöryhmä 2/2014 Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. Kutsuttavat: Hollola: Hämeenkoski: Iitti: Kärkölä: Lahti: Nastola:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 Kokousaika maanantai 3.3.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: ( ) Jukka

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 21/2001 vp Valtioneuvoston selvitys yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuudesta Suurelle valiokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Suuri valiokunta on 15 päivänä

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnalle TULEVAISUUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2005 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 Perustuslakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä huhtikuuta lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 16. 22.6.2012/25 Liite Virallisen lehden numeroon 72/25.6.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 29 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot