SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuuden osoittaminen Valintaperusteet Harkinnanvarainen haku Kielitaidon osoittaminen valinnoissa Suomen tai ruotsin kielikoe Englannin kielitaidon osoittaminen ja vapautus kielikokeesta Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Valinta tasapisteissä olevien välillä YLEISOSIO; YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia) Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Valintaperusteet ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia) Valinta tasapisteissä olevien välillä KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO... 9 Suomenkielinen koulutus MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinen koulutus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinen koulutus, päivä- ja monimuotototeutus Vieraskielinen koulutus, päivätoteutus TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Insinöörikoulutus,suomenkielinen koulutus MERENKULKUALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinen koulutus LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinen koulutus, päivätoteutus Suomenkielinen koulutus, monimuotototeutus Vieraskielinen koulutus AIKATAULULIITE...

2 1 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon International Baccalaureate -tutkinnon (IB) European Baccalaureate -tutkinnon (EB) Reifeprüfung-tutkinnon (RP) 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia (esim. kielitodistus, josta lisätietoja kohdassa 1.5.2). Joihinkin ammattikorkeakouluihin haettaessa voidaan harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten kyseiseen hakukohteeseen. Lisätietoja on kohdassa Hakukelpoisuuden osoittaminen Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen jälkeen ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valintaan vaikuttavat tutkinto- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija: ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen ja hakee Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla (pois lukien EB-, IB- ja RP-tutkinnolla hakevat) Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks aikataululiite). Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite) toimitettava kopio

3 2 hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen hakutoiveisiin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, eikä IB, EB tai RP- tutkinnolla hakevia, joiden tulee toimittaa todistuskopiot ennalta ilmoitettuna muuna määräaikana (ks. aikataululiite). Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä. Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. aikataululiite). Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Englanninkielisiin tutkintokoulutuksiin haettaessa hakijoiden tulee lisäksi toimittaa todistus englannin kielen taidostaan korkeakoulujen hakijapalveluihin. Tämä ei koske EU-/ETAmaan kansalaisia, eikä suomalaisella tutkintotodistuksella hakevia, elleivät he hae vapautusta valintakokeen yhteydessä pidettävästä kielikokeesta. Lisätietoja on kohdassa Valintaperusteet Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä hakukohteessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mukana valitsemallaan alalla käytössä olevissa valintatavoissa. Hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla. Koulumenestyksen pisteytykseen liittyvät pistetaulukot löytyvät jokaisen koulutusalan alakohtaisista valintaperustesuosituksista. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: VALINTATAPA 1: VALINTAKOE 40/70/100 pistettä VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat) Vaihtoehto 2A Koulumenestys Yhteensä Vaihtoehto 2B Koulumenestys Yhteensä 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat) 70 pistettä 100 pistettä 60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat) 40 pistettä 100 pistettä

4 3 VALINTATAPA 3: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS Työkokemus Yhteensä 70 pistettä 30 pistettä 100 pistettä Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntotaulukon mukaisesti: EB-tutkinto IB-tutkinto (Diploma) Reifeprüfung -tutkinto Suomalainen ylioppilastutkinto Matematiikka Muu ainekohtainen koe 9,50 10,00 9,00 10,00 7 (Excellent) pistettä Laudatur 8,50 9,45 8,00 8,95 6 (Very good) pistettä 7,00 8,45 7,00 7,95 5 (Good) 8 9 pistettä 6,00 6,95 6,00 6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä 5,00 5,95 5,00 5,95 3 (Mediocre) 5 6 pistettä Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Cum laude approbatur Lubenter approbatur 4,00 4,95 4,00 4,95 2 (Poor) 4 pistettä Approbatur 1.4 Harkinnanvarainen haku Ammattikorkeakoululain 25 :n mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi -- henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Lainkohdalla viitataan hakijoihin, joilla ei ole ammattikorkeakoululaissa määriteltyä yleistä kelpoisuutta amk-tutkintoon johtaviin opintoihin tai jotka eivät täytä ammattikorkeakoulun valintaperusteiden mukaisia hakukohteen pohjakoulutusvaatimusta. Näiden hakijoiden arvioiminen hakukelpoiseksi perustuu ns. harkinnanvaraiseen hakuun. Satakunnan ammattikorkeakoulu ei käytä amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa harkinnanvaraista hakua. Hakijalta vaaditaan hakukelpoisuuden täyttämiseen hakukohteesta riippuen joko yleinen kelpoisuus amk-tutkintoon johtaviin opintoihin tai hakukohteelle erikseen määritelty pohjakoulutus.

5 4 1.5 Kielitaidon osoittaminen valinnoissa Suomen tai ruotsin kielikoe Suomen tai ruotsin kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä kokeessa. Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen tai ruotsin kielen taidosta Englannin kielitaidon osoittaminen ja vapautus kielikokeesta Haettaessa vieraskielisiin koulutuksiin tulee Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan hakijan, joka ei ole EU/ETA-maan kansalainen, toimittaa todistus kielitaidostaan ylimmän ammattikorkeakouluhakutoiveen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Kielitaidon voi osoittaa seuraavien todistusten alarajalla: Cambridge ESOL s Certificate of Proficiency in English (CPE), level C tai Cambridge ESOL s Certificate in Advanced English (CAE), CEFR level C1 tai Pearson test of English, Academic 51 tai IELTS, academic level 6,0 tai TOEFL 550 paper-based test/ TOEFL 79 internet-based test tai Yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 englannin kielessä kaikilla osa-alueilla; tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen ( > Koulutukset ja tutkinnot >Kielitutkinnot) tai Suomessa suoritettu AICE-tutkinto tai Suomalainen ylioppilastutkinto: arvosana C pitkänä kirjoitetussa englannin kielessä tai IB tutkinto: arvosana 4 pitkänä kirjoitetussa englannin kielessä tai EB tutkinto: arvosana 6,00-6,95 pitkänä kirjoitetussa englannin kielessä tai RP tutkinto: arvosana 7 pitkänä kirjoitetussa englannin kielessä tai Englannin kielen taidon osoittamiseksi hyväksytään lisäksi Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa suoritettu englanninkielinen toisen asteen tutkinto tai näissä maissa suoritettu alempi tai ylempi englanninkielinen korkeakoulututkinto sekä EU/ETA-maassa suoritettu englanninkielinen alempi tai ylempi korkeakoulututkinto Kielitodistuksen tulee olla voimassa hakuaikana. Pearson test of English, IELTS ja TOEFL todistusten voimassaoloaika on kaksi vuotta. Muissa todistuksissa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. TOEFL-testin tulos hyväksytään vain, jos se toimitettu suoraan TOEFLtestinomistajalta, Educational Testing Serviceltä (ETS).

6 5 Hakijoiden kielitaito arvioidaan valintakokeeseen sisältyvässä kielikokeessa asteikolla hyväksytty/hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen. Joissakin hakukohteissa on mahdollista, että hakijan on aina suoritettava valintakokeen pakollinen kieliosio. 1.6 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Hakija voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite) kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joihin hakija hakee. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Jos henkilö ilmoittautuu myöhemmin saman tai jonkin muun hakukohteen valintakokeeseen, tulee hänen hakea valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen. Satakunnan ammattikorkeakoulujen hakijapalveluiden yhteystiedot ovat: Satakunnan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Tiedepuisto Pori 1.7 Valinta tasapisteissä olevien välillä Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. valintakoepisteet 2. koulumenestyspisteet (jos käytetään valintatavassa) 3. työkokemuspisteet (jos käytetään valintatavassa) 4. hakutoivejärjestys Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

7 6 2 YLEISOSIO; YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukohteet Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohteet ovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Kuntoutus, ylempi amk Tiilimäki, Pori Kevät Terveyden edistäminen, ylempi amk Tiilimäki, Pori Kevät Sosiaaliala, ylempi amk Tiilimäki, Pori Kevät Vanhustyö, ylempi amk Tiilimäki, Pori Kevät Johtaminen ja palveluliiketoiminta, ylempi Tiedepuisto, Pori Kevät amk Rakentaminen, energia ja ympäristö, Tiedepuisto, Pori Kevät ylempi amk DP in Information Technology, Master of Tiedepuisto, Pori Kevät Engineering DP in Information Technology, Master of Tiedepuisto, Pori Kevät Business Merenkulku, insinööri (ylempi amk) Rauman kampus Kevät *DP in Marine Management, Master of Marine Technology Rauman kampus Syksy Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia) Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Pohjakoulutusvaatimus Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen. SAMKin ylempään amk-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukohteiden pohjakoulutusvaatimukset julkaistaan SAMKin sähköisessä Hakijan oppaassa vuoden 2015 loppuun mennessä. Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

8 7 tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Työkokemusvaatimus Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa mennessä ja syksyn haussa mennessä. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi

9 8 kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 2.2 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä tulee jättää korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. 2.3 Valintaperusteet ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia) ja/tai ennakkotehtävä ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Valintakokeiden ajankohdat ja mahdollisten ennakkotehtävien ohjeet julkaistaan SAMKin sähköisessä Hakijan oppaassa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen/ ennakkotehtävän yhteydessä. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä. 2.4 Valinta tasapisteissä olevien välillä Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. ja/tai ennakkotehtävä 2. Hakutoivejärjestys Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

10 9 3 KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Kulttuurialan yhteisvalinnassa ei tehdä valintakoeyhteistyötä, joten kaikki ammattikorkeakoulut toteuttavat valintakokeet itsenäisesti. Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon valintaperusteet on kerrottu valintaperustesuosituksen yleisessä osassa. Suomenkielinen koulutus Satakunnan ammattikorkeakoulussa ainoa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohde on: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Kuvataiteilija (amk), päivätoteutus Taidekoulu, Kankaanpää Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan kuvataiteen opiskelijavalinnassa 16 aloituspaikkaa, jotka täytetään valinnassa ensin. Loppuihin 8 aloituspaikkaan valitaan opiskelijat kaikista valintakokeen hyväksytysti suorittaneista hakijoista. Opiskelijavalinta Ennakkonäyttö Hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteen tehtävän karsivan näytön perusteella. Karsivassa ennakkonäytössä arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Ennakkonäyttö arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi, ja vain ennakkonäytön hyväksytysti suorittaneet saavat kutsun valintakokeeseen. Ennakkonäyttöä ei pisteytetä valintakokeen osana. Ennakkonäytön tehtävien ohjeet julkaistaan SAMKin www-sivuilla Ennakkonäytön tehtävät tulee palauttaa SAMKin hakijapalveluihin VALINTATAPA 1: VALINTAKOE 100 pistettä SAMKin kuvataiteen valintakoe järjestetään Kankaanpäässä valintakurssina Tarkemmat tiedot valintakurssista ilmoitetaan sille kutsuttaville. Valintakokeen tulos on voimassa vain SAMKin hakukohteessa ja vain kevään 2016 yhteishaussa. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä (eli vähintään 50p). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

11 10 4 MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Matkailu- ja ravitsemusalan yhteisvalinnassa tehdään valtakunnallista valintakoeyhteistyötä, johon Satakunnan ammattikorkeakoulu osallistuu. Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu valintaperustesuosituksen yleisessä osassa. Suomenkielinen koulutus Satakunnan ammattikorkeakoulussa ainoa matkailu- ja ravitsemusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohde on: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Restonomi (amk), päivätoteutus Tiedepuisto, Pori Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan opiskelijavalinnassa 32 aloituspaikkaa, joista ensin täytetään 14 aloituspaikkaa koepistejonosta (valintatapa 1) ja sitten 18 aloituspaikkaa yhteispistejonosta (valintatapa 2A). Varasijavalinta toteutetaan koepistejonon valintajärjestyksen mukaan. Loppuihin 13 aloituspaikkaan valitaan opiskelijat koepistejonosta (valintatapa 1). Opiskelijavalinta Valintapisteiden enimmäismäärät: VALINTATAPA 1: VALINTAKOE 70 pistettä VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia) Vaihtoehto 2A Koulumenestys Yhteensä 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat) 70 pistettä 100 pistettä Yhteensä 100 pistettä Ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa. Valintakokeen yhteinen kirjallinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti alkaen klo Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka julkaistaan SAMKin wwwsivuilla Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeeseen sisältyy kaksi osiota, joista toinen on haastattelu. Haastattelun voi

12 11 suorittaa ennen kirjallista osuutta tai sen jälkeen Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen kirjallisesta osiosta ja haastattelusta on kummastakin saatava vähintään 1 piste. Koetulos on voimassa kevään 2016 yhteishaussa. Valintayhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen nimet löytyvät osoitteesta yhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Koulumenestys- ja työkokemuspisteet Valintatapa 2 Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus L/E M C B A Äidinkieli * Paras kieli (vieraat kielet ja toinen 10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5) kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä) Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) * IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

13 12 5 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan yhteisvalinnoissa tehdään valtakunnallista valintakoeyhteistyötä, johon Satakunnan ammattikorkeakoulu osallistuu suomenkielisessä koulutuksessa kukin hakukohde sille määrätyssä valintakoeryhmässä. Vieraskielisen koulutuksen hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin päivätoteutuksiin on kerrottu valintaperustesuosituksen yleisessä osassa. Monimuotototeutusten pohjakoulutusvaatimus sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa poikkeaa ammattikorkeakoulujen yleisestä hakukelpoisuusvaatimuksesta. Yleistä alan opintojen vaatimuksista Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fipalvelusta. Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista. Ammattikorkeakoulu voi purkaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalinnan seuraavista syistä (hakukelpoisuuden osoittamiseen liittyvien syiden lisäksi): jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään sopivana jos hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.

14 Suomenkielinen koulutus, päivä- ja monimuotototeutus Hakukohteet Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan suomenkielisen koulutuksen hakukohteet ovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Fysioterapeutti (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Kevät Sosionomi (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Kevät Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Kevät Terveydenhoitaja (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Kevät Geronomi (amk), monimuotototeutus Tiilimäki, Pori Kevät Kuntoutuksen ohjaaja (amk), Tiilimäki, Pori Kevät monimuotototeutus Sosionomi (amk), monimuotototeutus Tiilimäki, Pori Kevät Sairaanhoitaja (amk), monimuotototeutus Rauman kampus Kevät *Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Syksy *Alustava tieto, vahvistetaan keväällä 2016 Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan opiskelijavalinnassa aloituspaikkoja seuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Valintatapa 2 (yhteispisteet) Valintatapa 1 (koepisteet) Fysioterapeutti (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori 8 6 Sosionomi (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Terveydenhoitaja (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Geronomi (amk), monimuotototeutus Tiilimäki, Pori - 16 Kuntoutuksen ohjaaja (amk), Tiilimäki, Pori - 16 monimuotototeutus Sosionomi (amk), monimuotototeutus Tiilimäki, Pori - 14 Sairaanhoitaja (amk), monimuotototeutus Rauman kampus - 25 Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus (syksy 2016) Tiilimäki, Pori Ensikertalaiskiintiössä täytetään ensin yhteispistejonon (valintatapa 2) ja sitten koepistejonon (valintatapa 1) aloituspaikat. Loput aloituspaikat täytetään hakijan valintakokeesta saamien pisteiden perusteella (valintatapa 1). Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeesta saatujen pisteiden perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Esivalintakoe toteutetaan sähköisenä esivalintakokeena keväällä ja syksyllä Tarkemmat ohjeet esivalintakokeen suorittamisesta julkaistaan Opintopolkupalvelussa kevään kokeen osalta helmikuun 2016 loppuun mennessä. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

15 14 Varasijavalinta toteutetaan koepistejonon (valintatapa 1) valintajärjestyksen mukaan. VALINTATAPA 1: VALINTAKOE 70 pistettä VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia) Vaihtoehto 2A Koulumenestys Yhteensä 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat) 70 pistettä 100 pistettä Koulumenestyksen pisteytys Valintatapa 2 Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys Yo-tutkintotodistus L/E M C B A Äidinkieli * Paras kieli (vieraat kielet ja toinen 10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5) kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä) Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. Esivalintakoe Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Sosiaali- ja terveysalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe. Valtakunnallinen esivalintakoe on hakuajan päättymisen jälkeen kevään yhteishaussa ja syksyn yhteishaussa Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Tarkemmat tiedot ja ohjeet esivalintakokeesta päivitetään kevään 2016 yhteishaun alkamiseen mennessä Opintopolku.fi-palveluun ja SAMKin www-sivuille. Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

16 15 Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Satakunnan ammattikorkeakoulu osallistuu sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön ja järjestää hakukohteidensa valintakokeet seuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS päivämäärät Valintaryhmä (1-päiväinen koe) Fysioterapeutti (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori 3 Sosionomi (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori Valintakokeiden 4 Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori päivämäärät 1 Terveydenhoitaja (amk), päivätoteutus Tiilimäki, Pori ilmoitetaan SAMKin 1 Geronomi (amk), monimuotototeutus Tiilimäki, Pori sähköisessä (4) Kuntoutuksen ohjaaja (amk), Tiilimäki, Pori Hakijan oppaassa (4) monimuotototeutus Sosionomi (amk), monimuotototeutus Tiilimäki, Pori ja Opintopolkupalvelussa vuoden (4) Sairaanhoitaja (amk), monimuotototeutus Rauman kampus 2015 loppuun (1) *Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus (syksy 2016) Tiilimäki, Pori mennessä. 1 Sosiaali- ja terveysalalla on neljä valintaryhmää. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. tulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintaryhmät ovat seuraavat: 1. valintaryhmä Barnmorska Förstavårdare Ensihoitaja Hälsovårdare Kätilö Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö Sjukskötare Terveydenhoitaja 2. valintaryhmä Bioanalytiker Bioanalyytikko Hammasteknikko Optometristi Röntgenhoitaja Röntgenskötare Suuhygienisti 3. valintaryhmä Apuvälineteknikko Ergoterapeut Fysioterapeut

17 16 Fysioterapeutti Jalkaterapeutti Naprapaatti Osteopaatti Toimintaterapeutti 4. valintaryhmä Geronomi Kuntoutuksen ohjaaja Socionom Sosionomi Sosionomi, diakoniatyö Sosionomi, kirkon nuorisotyö Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus 5.2 Vieraskielinen koulutus, päivätoteutus Hakukohde Satakunnan ammattikorkeakoulussa ainoa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan vieraskielisen koulutuksen hakukohde on: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Degree Programme in Physiotherapy, Tiilimäki, Pori Kevät Bachelor of Health Care, full-time studies Ensikertalaiskiintiö Ensikertalaiskiintiötä ei käytetä Satakunnan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavan vieraskielisen koulutuksen hakukohteissa. Opiskelijavalinta Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat. Opiskelijavalinta tehdään valintatavan 1 mukaisesti (valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella.) Valintakokeesta voi saada enimmillään 70 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot pitää suorittaa hyväksytysti. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Degree Programme in Physiotherapy järjestää oman valintakokeensa huhtikuun lopussa. Koetta ei voi korvata muulla valintakokeella, eikä koe korvaa mitään muuta valintakoetta. tulos on voimassa kevään 2016 yhteishaussa. Opiskelijavalinnan toteuttamista varten hakijat jaetaan kahteen hakijaryhmään pohjakoulutuksen perusteella. Aloituspaikat varataan hakijaryhmien välillä seuraavasti: Hakijaryhmä A: suomalaisella pohjakoulutuksella hakevat hakijat, 10 aloituspaikkaa Hakijaryhmä B: ulkomaisella pohjakoulutuksella hakevat hakijat, 10 aloituspaikkaa Jos hakija on suorittanut sekä suomalaisen että ulkomaisen pohjakoulutuksen, hän kuuluu hakijaryhmään A.

18 Varasijavalinta toteutetaan kummassakin hakijaryhmässä erikseen. Jos toisesta hakijaryhmästä loppuvat valintakelpoiset hakijat ennen aloituspaikkojen täyttymistä, vapaat aloituspaikat täytetään toisen hakijaryhmän hakijoista. 17

19 18 6 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tekniikan alan yhteisvalinnoissa tehdään valtakunnallista valintakoeyhteistyötä, johon Satakunnan ammattikorkeakoulu osallistuu. Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin päivätoteutuksiin on kerrottu valintaperustesuosituksen yleisessä osassa. Insinöörikoulutus,suomenkielinen koulutus Hakukohteet Satakunnan ammattikorkeakoulussa tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan suomenkielisen koulutuksen hakukohteet ovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Insinööri (amk), energia- ja Tiedepuisto, Pori Kevät ympäristötekniikka, päivätoteutus Insinööri (amk), konetekniikka, Tiedepuisto, Pori Kevät päivätoteutus Insinööri (amk), rakennus- ja Tiedepuisto, Pori Kevät yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus Insinööri (amk), sähkö- ja Tiedepuisto, Pori Kevät automaatiotekniikka, päivätoteutus Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka, Tiedepuisto, Pori Kevät päivätoteutus Insinööri (amk), konetekniikka, Rauman kampus Kevät päivätoteutus Insinööri (amk), logistiikka, päivätoteutus Rauman kampus Kevät Insinööri (amk), tuotantotalous, päivätoteutus Rauman kampus Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan opiskelijavalinnassa aloituspaikkoja seuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Kiintiö yhteensä Valintatapa 1 (koepisteet) Insinööri (amk), energia- ja Tiedepuisto, Pori 28 väh. 12 ympäristötekniikka, päivätoteutus Insinööri (amk), konetekniikka, Tiedepuisto, Pori 28 väh. 12 päivätoteutus Insinööri (amk), rakennus- ja Tiedepuisto, Pori 42 väh. 18 yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus Insinööri (amk), sähkö- ja Tiedepuisto, Pori 49 väh. 21 automaatiotekniikka, päivätoteutus Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka, Tiedepuisto, Pori 25 väh. 11 päivätoteutus Insinööri (amk), konetekniikka, Rauman kampus 14 väh. 6 päivätoteutus Insinööri (amk), logistiikka, päivätoteutus Rauman kampus 14 väh. 6 Insinööri (amk), tuotantotalous, päivätoteutus Rauman kampus 14 väh. 6

20 19 Ensikertalaisista valitaan ensin kaikki kevään 2016 yhteishaussa 1. hakutoivesijalla hakukohteeseen hakevat hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon kevääseen 2016 mennessä ja saaneet laajan matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosanan C tai lyhyen matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosanan E. Sen jälkeen ensikertalaisista valitaan koepistejonosta (valintatapa 1) vähintään yllä olevan taulukon mukainen määrä hakijoita. Ensikertalaisista valitaan yhteensä vähintään taulukossa mainitun kiintiön verran hakijoita. Loput aloituspaikat (aloituspaikkamäärä yhteensä ensikertalaiskiintiö) täytetään koepistejonosta (valintatapa 1). Matematiikan ylioppilasarvosanaan perustuvaa todistusvalintaa ei käytetä muille kuin 1. hakutoiveeseen hakeville ensikertalaishakijoille. Yhteispisteisiin perustuvaa valintatapaa 2 ei käytetä SAMKin insinöörikoulutuksissa lainkaan. Varasijavalinta toteutetaan koepistejonojen (valintatapa 1) järjestyksen mukaan. Opiskelijavalinta TODISTUSVALINTA (koskee 1. hakutoiveeseen hakevia ensikertalaishakijoita) Pääsyvaatimukset: ylioppilastutkinnon suorittaminen kevääseen 2016 mennessä ja laajan matematiikan ylioppilasarvosana vähintään C tai lyhyen matematiikan ylioppilasarvosana vähintään E. VALINTATAPA 1: VALINTAKOE 40 pistettä VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (ei käytössä SAMKissa) Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 10. Alle 10 pistettä valintakokeesta saavat hakijat hylätään valinnassa, eivätkä he voi tulla valituksi edes varasijalta. Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen tekniikan valtakunnallista valintakoetta. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen (kutsu lähetetään noin viikkoa ennen koetta). tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Osallistuessaan tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ylimmässä tekniikan alan hakukohteen ammattikorkeakoulussa, hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiinsa. on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja

21 20 soveltuvuutta teknilliselle alalle. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. tulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Kevään 2016 valintakoe järjestetään torstaina

22 21 7 MERENKULKUALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Merenkulkualan yhteisvalinnoissa tehdään valtakunnallista valintakoeyhteistyötä, johon Satakunnan ammattikorkeakoulu osallistuu. Merenkulkualalle hakevat osallistuvat sekä tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että merenkulkualan erityiskokeeseen. Tekniikan alan kokeen tulos siirtyy yhteishaussa sellaisenaan mm. insinöörikoulutuksiin. Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin päivätoteutuksiin on kerrottu valintaperustesuosituksen yleisessä osassa. Suomenkielinen koulutus Hakukohteet Satakunnan ammattikorkeakoulussa merenkulkualan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan suomenkielisen koulutuksen hakukohteet ovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Insinööri (amk), merenkulku, Rauman kampus Kevät päivätoteutus Merikapteeni (amk), päivätoteutus Rauman kampus Kevät Ensikertalaiskiintiö Insinööri (amk), merenkulku Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan opiskelijavalinnassa aloituspaikkoja seuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Kiintiö Valintatapa A yhteensä Insinööri (amk), merenkulku, päivätoteutus Rauman kampus 14 väh. 6 Ensikertalaisista valitaan ensin kaikki kevään 2016 yhteishaussa 1. hakutoivesijalla hakukohteeseen hakevat hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon kevääseen 2016 mennessä ja saaneet laajan matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosanan C tai lyhyen matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosanan E JA englannin laajan oppimäärän kokeesta vähintään arvosanan C. Sen jälkeen ensikertalaisista valitaan valintatavan A (koepisteet + työkokemuspisteet) vähintään yllä olevan taulukon mukainen määrä hakijoita. Ensikertalaisista valitaan yhteensä vähintään taulukossa mainitun kiintiön verran hakijoita. Loput aloituspaikat (aloituspaikkamäärä yhteensä ensikertalaiskiintiö) täytetään valintatavalla A (koepisteet + työkokemuspisteet). Matematiikan ja englannin ylioppilasarvosanoihin perustuvaa todistusvalintaa ei käytetä muille kuin 1. hakutoiveeseen hakeville ensikertalaishakijoille. Valintatapaa B ei käytetä merenkulkualan insinöörikoulutuksen opiskelijavalinnassa lainkaan.

23 22 Merikapteeni (amk) Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan opiskelijavalinnassa aloituspaikkoja seuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Valintatapa B Valintatapa A Merikapteeni (amk), päivätoteutus Rauman kampus 10 8 Ensikertalaiskiintiössä täytetään ensin valintatavan B (koulumenestyspisteet mukana) ja sitten valintatavan A (ei koulumenestyspisteitä) aloituspaikat. Loput aloituspaikat täytetään valintatavalla A (ei koulumenestyspisteitä) laskettujen pisteiden perusteella. Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat, joita ei ole valittu merenkulkualan insinöörin koulutukseen todistusvalinnassa, kutsutaan sekä tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että merenkulkualan erityiskokeeseen. Merenkulkualan koulutus käyttää päivätoteutuksessa alla esitettyjä valintatapoja. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, valintakokeet ja merenkulkualan työkokemus tai pelkästään valintakokeet ja merenkulkualan työkokemus. Ylioppilaiden todistusvalinta (vain merenkulkualan insinöörien koulutus) Valintatapa koskee vain 1. hakutoiveeseen hakevia ensikertalaishakijoita. Pääsyvaatimukset: ylioppilastutkinnon suorittaminen kevääseen 2016 mennessä ja laajan matematiikan ylioppilasarvosana vähintään C tai lyhyen matematiikan ylioppilasarvosana vähintään E ja englannin laajan oppimäärän ylioppilasarvosana vähintään C. Valintatapa A Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Valintakokeet: * tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe 40 pistettä * merenkulkualan erityiskoe 60 pistettä Merenkulkualan työkokemus 40 pistettä Yhteensä 140 pistettä Valintatapa B (vain merikapteenikoulutus) Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys (ylioppilastutkinnon arvosanat) 60 pistettä Valintakokeet: * tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe 40 pistettä * merenkulkualan erityiskoe 60 pistettä Merenkulkualan työkokemus 40 pistettä Yhteensä 200 pistettä Valintakokeissa hakijan on saavutettava vähintään seuraavat valtakunnallisen suosituksen mukaiset pisteet: tekniikan alan valtakunnallisessa valintakokeessa 10 pistettä ja merenkulkualan erityiskokeessa 20 pistettä.

24 23 Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu-, työ- ja lääkärintodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan, työkokemuksestaan tai terveydentilastaan virheellisiä tietoja. Koulumenestyksen pisteytys Valintatapa B Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). Abiturienttien ei tarvitse merkitä hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoja, sillä ne kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus L/E M C B A Äidinkieli * Paras pitkänä kirjoitettu kieli Matematiikka, pitkä ** Matematiikka, lyhyt ** Fysiikan reaalikoe *** Kemian reaalikoe *** Biologian reaalikoe *** * = IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. ** = enintään toinen *** = enintään yksi Merikapteenin suuntautumisvaihtoehdon valintakokeet järjestetään seuraavasti: torstaina tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe sekä merenkulkualan erityiskokeen englannin kielen koe ja perjantaina merenkulkualan erityiskokeen soveltuvuuskoe (testi). Tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen sisältöä on selostettu insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen yhteydessä. Merenkulkualan erityiskokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Kokeen molempien osioiden pitää olla hyväksyttyjä, jotta koe on hyväksytty. Osioiden enimmäispisteet ja valtakunnallisen suosituksen mukaiset hyväksymisrajat ovat: englannin kielen koe 25 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 10 pistettä) ja soveltuvuuskoe 35 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 10 pistettä).

25 24 Hakijan tulee osallistua tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen korkeimman tekniikan tai merenkulkualan hakutoiveen ammattikorkeakoulussa ja merenkulkualan erityiskokeeseen korkeimman merenkulkualan hakutoiveen ammattikorkeakouluyksikössä (KyAMK Kotkassa, SAMK Raumalla tai Novia Turussa). Merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon valintakoe sisältää tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen ja englannin kielen kokeen torstaina Kumpaankin kokeeseen pitää osallistua joko Kymenlaakson tai Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulkualan yksikössä. Tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen sisältöä on selostettu insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen yhteydessä. Merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon englannin kielen kokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 20 pistettä). Työkokemus Merenkulkualan koulutuksiin haettaessa työkokemuksesta saa enintään 40 pistettä. Merenkulkualan työkokemuksesta annetaan yksi piste jokaista yhden kuukauden jaksoa kohden. Merenkulkualan työkokemukseksi merikapteenin koulutukseen hyväksytään hakuajan päättymiseen mennessä hankittu Liikenteen turvallisuusviraston, TraFin hyväksymä aluspalvelu meripalveluotteen mukaan ja puolustusvoimissa suoritettu aluspalvelu. Merenkulkualan työkokemukseksi merenkulkualan insinöörin koulutukseen hyväksytään hakuajan päättymiseen mennessä hankittu Liikenteen turvallisuusviraston, TraFin hyväksymä aluspalvelu meripalveluotteen mukaan ja puolustusvoimissa suoritettu aluspalvelu. Lisäksi hyväksytään hakuajan päättymiseen mennessä hankittu konepajapalvelu konepajassa, jossa valmistetaan tai korjataan voimakoneita tai paineastioita, taikka telakalla tai voimalaitoksessa koneistojen tai putkistojen asennustehtävissä (asetus 166/2013). Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä työkokemuksen määrä hakulomakkeeseen täysinä kuukausina, kuitenkin siten, että merimiesrekisteriotteen mukaiset kuukaudet on kerrottu kahdella. Työkokemuksen määrä ja laatu on pystyttävä osoittamaan todistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut työkokemuksestaan virheellisiä tietoja. Lääkärintodistus Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle viimeistään Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että: henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta edellä

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019 Tämä on Savonia-ammattikorkeakoulua koskeva kooste ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksesta. 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. YLEISOSIO 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (LISÄHAKU ELOKUU 2015) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015

VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015 VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) lukion oppimäärän

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

2.2!Esteettömyys!opiskelijavalinnoissa... 8 2.3!Valintaperusteet!ylempään!ammattikorkeakoulututkintoon!johtavaan!koulutukseen!

2.2!Esteettömyys!opiskelijavalinnoissa... 8 2.3!Valintaperusteet!ylempään!ammattikorkeakoulututkintoon!johtavaan!koulutukseen! SATAKUNNAN'AMMATTIKORKEAKOULUN'OPISKELIJAVALINNAN' PERUSTEET'KORKEAKOULUJEN'YHTEISHAUISSA'2016 SISÄLLYSLUETTELO 1YLEISOSIO,AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVAKOULUTUS... 1 1.1Hakukelpoisuusammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin...

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus)

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN 1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN P ERUSTEET, SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. YLEISOSIO 1.1. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiö Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017 www.hamk.fi Valintatavat VALINTATAPA 1: VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100 pistettä Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVAKOULUTUS 1.YLEISOSIO 1.1Hakukelpoisuusammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta. OPOPATIO , opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta. OPOPATIO , opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta OPOPATIO 12.10.2018, opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) 9 000 opiskelijaa 600 päätoimista työntekijää 37 tutkinto-ohjelmaa kevään

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET 2018 SUOMENKIELINEN KOULUTUS

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET 2018 SUOMENKIELINEN KOULUTUS F SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET 2018 SUOMENKIELINEN KOULUTUS 15.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET K2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS. Marraskuu 2018

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET K2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS. Marraskuu 2018 F SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET K2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS Marraskuu 2018 SISÄLLYSLUETTELO YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta KEVÄT 2019

Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta KEVÄT 2019 Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta KEVÄT 2019 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) 9 000 opiskelijaa 600 päätoimista työntekijää 37 tutkinto-ohjelmaa kevään 2018 yhteishaussa 10 580 hakijaa, joista 5 005

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja hakeminen KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU

Koulutustarjonta ja hakeminen KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU Koulutustarjonta ja hakeminen KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) 9 000 opiskelijaa 600 päätoimista työntekijää 25 amk-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa 17 yamk-tutkintoon johtavaa

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

JAMK tutuksi päivä HAKUINFO OPOILLE

JAMK tutuksi päivä HAKUINFO OPOILLE JAMK tutuksi päivä 10.11.2017 HAKUINFO OPOILLE KEVÄÄN 2018 KORKEAKOULUHAKU Kaksi hakuaikaa englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin 9.1.-24.1.2018 ja 14.-28.3.2018 klo 15 saakka International Business, aloituspaikkoja

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2016 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 3 2 Hakukohteet Turun AMK:ssa vuonna 2016... 4 2.1 Hakukohteet

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: VALINTAPERUSTEET 2009 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys,

Lisätiedot

Valintaperusteet kevään 2017 yhteishaku Anne Koskela Valintaperusteet vuoden 2017 kevään yhteishakuun Savoniaammattikorkeakoulussa

Valintaperusteet kevään 2017 yhteishaku Anne Koskela Valintaperusteet vuoden 2017 kevään yhteishakuun Savoniaammattikorkeakoulussa Valintaperusteet vuoden 2017 kevään yhteishakuun Savoniaammattikorkeakoulussa Noudatamme Arenen valintaperustesuositusta, josta löytyy tarkempia tietoja mm. hakukelpoisuuteen, esteettömyyteen liittyen.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS 19.11.2018 1 Sisällys AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2 1.1 AIKATAULU 2 1.2 HAKUKELPOISUUSVAATIMUKSET 2 1.3 HAKUKELPOISUUDEN

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2016 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 3 2 Hakukohteet Turun AMK:ssa vuonna 2016... 4 2.1 Hakukohteet

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015 Kevät AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA

YHTEISHAKU 2015 Kevät AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintakoeryhmässä suoritetun valintakokeen. Sosiaali-

Lisätiedot

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET SYKSY 2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET SYKSY 2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS F SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET SYKSY 2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS SISÄLLYSLUETTELO YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot