Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku Katja Mäkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen"

Transkriptio

1 Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku Katja Mäkinen

2 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluissa yhteishaussa mukana ovat: suomen-ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset (päivätoteutukset/monimuotototeutukset) vieraskieliset amk-/bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset(päivätoteutukset/monimuotototeutukset) suomen-ja ruotsinkieliset ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset. Turun amk:n vieraskieliset YAMK-tutkinnot ovat mukana yhteishaussa

3 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ainoa järjestelmä hakuja ja koulutustiedotusta varten on Opintopolku.fi Yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin Enintään 6 hakutoivetta, hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain hakuajan päättymiseen saakka Kevään yhteishaussa kaksi hakuaikaa: 1. hakuaikana haetaan erityiskoulutuksiin (vieraskieliset) 2. hakuaikana hakemukselle voi lisätä muut koulutukset, mutta ei enää poistaa 1. hakuaikana haettuja koulutuksia, eikä näiden keskinäistä järjestystä voi enää muuttaa

4 Yhden korkeakoulunpaikan säännös Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan hakijalle tarjotaan ja hän voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan yhteishakuun kuuluvista koulutuksista. Tarjottava paikka on hakijan korkeimmalle hakutoivejärjestyksessään asettama hakutoive, johon pisteet riittävät. Korkeakoulut voivat varata osan hakukohteen aloituspaikoista sellaisille hakijoille, joilla ei ole vielä suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa tai jotka eivät ole ottaneet vastaan tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa korkeakoulusta vuonna 2014 tai sen jälkeen. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu) Vaikka opiskelija siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot, ei hän voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin Nykyisistä täydennys-ja lisähausta luovutaan. Jokainen ammattikorkeakoulu järjestää mahdollisen lisähaun itse Opintopolun kautta.

5

6 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate, European Baccalaureate tai Reifeprüfung-tutkinto Vähintään kolmevuotinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot (opetussuunnitelmapohjaiset tutkinnot) Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Selvitysten perusteella valtaosa korkeakouluista kannattavat näkemystä, jonka mukaan nykyisin voimassa olevaa ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lainsäädäntöä edeltäneen lainsäädännön aikana suoritetut alle 3-vuotiset ammatilliset tutkinnot tulkittaisiin syksystä 2014 alkaen ammattikorkeakouluissa yleisen korkeakoulukelpoisuuden tuottavaksi pohjakoulutukseksi.

7 Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla hakeminen IB-, EB-tai RP tutkinnon suorittaneet hakijat muuttavat arvosanansa valintaperustesuosituksesta löytyvän taulukon mukaisesti. IB-hakijoiden keskiarvo lasketaan FinalReport todistuksesta. Jos hakijalla ei ole tällaista, lasketaan keskiarvo Diplomasta. Kevään 2015 IB-abiturientit toimittavat kopion PredictedGrades todistuksestaan viim ja päättötodistuksen viim ensisijaisen amk:n hakijapalveluihin

8 Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakeminen Ulkomaisella tutkinnolla hakevan on toimitettava todistuskopiot ylimmän amk-toiveensa hakijapalveluihin liitteiden toimitusaikataulun mukaisesti. Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hänellä ole tutkintoasiakirjoja, amk voi kutsua hakijan valintakokeeseen, vaikka ei käyttäisikään harkinnanvaraista valintaa. Hakijan tulee esittää viranomaispäätös pakolaisstatuksestaan ensisijaisen ammattikorkeakoulunsa hakijapalveluihin liitteiden toimitusaikataulun mukaisesti.

9 Harkinnanvaraisena hakeminen Ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisen hakijan mahdollisuudesta hakea. Harkinnanvaraisen hakijan on toimitettava kopio todistuksesta, johon haluaa vedota kaikkien hakutoiveina olevien korkeakoulujen hakijapalveluihin. Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

10 Työkokemuspisteet Työkokemuspisteitä suositellaan käytettäväksi lähinnä monimuotokoulutuksen valinnoissa. Työkokemuspisteissä otetaan huomioon 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus. Työkokemukseksi ei lasketa työharjoittelua tai työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemuksen on oltava hankittuna syksyn haussa mennessä ja kevään haussa mennessä. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta.

11 Valinta tasapisteissä olevien välillä Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1.Hakutoivejärjestys 2.Valintakoepisteet 3.Kaikkien aineiden keskiarvo todistuksesta, jolla hakija hakee 4.Koulumenestyspisteet 5.Työkokemuspisteet

12 Valinta tasapisteissä olevien välillä Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapisteillä olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita hakukohteittain vaihtoehdoista: A.Tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen B.Kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan C.Ketään tasasijalla olevista ei valita

13 Englannin kielitaidon osoittaminen Englanninkieliset koulutukset Cambridge ESOL s Certificate of Proficiency in English (CPE), level C tai Cambridge ESOL s Certificate of Proficiency in Advanced English (CAE), CEFR level 1 tai Cambridge IGSCE Certificate level C tai Pearson test of English, Academic 51 tai IETLS, academic level 6,0 tai TOEFL 550 paper-based test/toefl internet-based test tai yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 englannin kielessä kaikilla osa-alueilla, tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen (www.oph.fi>koulutuksetja tutkinnot> kielitutkinnot) Cambridge kielitesteillä ja yleisessä kielitutkinnossa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. Muiden todistusten voimassaoloaika on kaksi vuotta. TOEFL testin tulos hyväksytään vain, jos se on toimitettu suoraan TOEFL testinomistajalta (ETS) Hakijoiden kielitaito arvioidaan valintakokeeseen sisältyvässä kielikokeessa asteikolla hyväksytty/hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen. Turun amk:n IB:n ja ja IT:n kielikoe on pakollinen, eikä siitä voi saada vapautusta

14 Englannin kielitaidon osoittaminen Englannin kielitaidon osoittamiseksi hyväksytään Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa suoritettu englanninkielinen toisen asteen tutkinto tai näissä maissa suoritettu ylempi/alempi korkeakoulututkinto sekä EU/ETA maassa suoritettu englanninkielinen ylempi/alempi korkeakoulututkinto Jos hakija on EU/ETA maan kansalainen, englannin kielitestin tulosta ei vaadita tai jos hakija on suorittanut suomalaisen tutkinnon.

15 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Valintakokeeseen kutsuttu hakija voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin. Hakemuksessa tulee mainita perustellusti erityisjärjestelyt, joita haetaan. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko lomakkeella tai vapaamuotoisesti Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Erityisjärjestelypyynnöt tulee jättää korkeakouluun viimeistään klo (kevään haku) (kevään haku) Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää niihin korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

16 Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Kaikki hakijat ovat mukana valitsemallaan alalla käytössä olevissa valintatavoissa, mutta hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla. Valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ilmoitetussa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

17 VALINTATAPA 1 A (koulumenestys ja valintakoe) Koulumenestys 30 pistettä Valintakoe 70 pistettä Yhteensä 100 pistettä VALINTATAPA 1 B Koulumenestys 60 pistettä Valintakoe 40 pistettä Yhteensä 100 pistettä

18 VALINTATAPA 2 (pelkkä koulumenestys) Koulumenestys 100 pistettä VALINTATAPA 3 (pelkkä valintakoe) Valintakoe 100 pistettä VALINTATAPA 4 (valintakoe ja työkokemus) Valintakoe 70 pistettä Työkokemus 30 pistettä Yhteensä 100 pistettä

19 Koulumenestyksestä annettavat pisteet A. Ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona todistukseen merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkinnon arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

20 B. Ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksen perusteella. Hakukeväänä valmistuvat hakevat viimeisimmällä todistuksellaan. Keväällä 2015 valmistuvien lopulliset arvosanat kerätään suoraan oppilaitoksilta. Koulumenestyspisteet lasketaan todistusarvosanojen painottamattoman keskiarvon perusteella. Keskiarvoon lasketaan numeroina ilmaistut (tai sellaiseksi muunnettavat) arvosanat. Jos todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetusta, hyväksiluetusta opinnosta, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, lasketaan keskiarvo päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta.

21 C. Ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu numeroina. Jos todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetusta, hyväksiluetusta opinnosta, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

22 Turun amk, Sosiaali- ja terveysala Päivä- ja monimuotototeutus Jono 1: VALINTATAPA 1A (60 % hakijoista) Koulumenestys 30 pistettä Valintakoe 70 pistettä (min.30p) Yhteensä 100 pistettä Jono 2: VALINTATAPA 3 (40% hakijoista) Valintakoe 100 pistettä (min.45p) Valintatapajonoista täytetään ensin jono 1 ja sitten jono 2. Hakijan on mahdollista tulla valituksi jommastakummasta jonosta..

23 Turun amk, Sosiaali- ja terveysala Hakijat valitaan kokeeseen koulumenestyspisteiden perusteella Ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla hakevat hakukelpoiset hakijat kutsutaan suoraan valintakokeeseen ilman esivalintaa. Valinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia Valintakokeesta on saatava vähintään 30/70 pistettä tai 45/100 pistettä Sosiaali- ja terveysalalla on 4 valintaryhmää. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin.

24 Turun amk, Tekniikka Tekniikan ja liikenteen alalla poiketaan suomenkielisessä päivätoteutuksessa valintaperustesuosituksesta siten, että ylioppilaat valitaan valintatavalla 1B (valintakoe ja koulumenestys) ja muut valintatavalla 3 (valintakoe). Monimuotototeutuksessa käytetään suosituksen mukaisesti valintatapaa 3. Valintakoe toteutetaan ennakkotehtävänä. VAIHTOEHTO 1 B Koulumenestys 60 pistettä Valintakoe 40 pistettä (min.10p) Yhteensä 100 pistettä VALINTATATAPA 3 (Pelkkä valintakoe) Valintakoe 100 pistettä (max. 40p, min.10p+skaalaus)

25 Turun amk, Tekniikka Päivätoteutuksen valintakoe Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan tekniikan koulutusta järjestävissä ammattikorkeakouluissa. Opiskelijaksi hakeva voi valita missä ed. amk:ssa suorittaa valintakokeen. Ilmoitus valintakoepaikasta on merkittävä hakemukseen, ilmoitus on sitova. Kevään 2015 valintakoe järjestetään torstaina Monimuotototeutuksen valintakokeen voi suorittaa vain hakukohteen amk:ssa ja tulos pätee vain siellä. Turun amk:ssa valintakokeen sijaan ennakkotehtävä.

26 Turun amk, Kulttuuri Kulttuurialalla on ennakkotehtävä ja musiikin koulutuksessa lisäkysymyslomake. Valintatapana kulttuurin koulutuksissa on sekä päivä- että monimuotototeutuksessa valintakoevalinta. Journalismia lukuun ottamatta käytössä on ns. harkinnanvarainen valinta. Valintakoe 100 pistettä (min.50p) Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteisnäytön perusteella, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä. Tarkemmat tiedot tehtävistä ja aikatauluista julkaistaan Turun amk:n verkkosivuilla, kevään 2. haun alkaessa.

27 Turun amk, Liiketalous, päivätoteutus Jono 1: Valintatapa 1 (vaihtoehto 1B) Koulumenestyksestä ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella 80% Koulumenestys 60 pistettä Valintakoe 40 pistettä (min.10p.) Tietojenkäsittely (min.12p) Yhteensä 100 pistettä Jono 2: Valintatapa 3 Valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella 20% Valintakoe 100 pistettä (min.30p). Tietojen käsittely (min.35p. motivaatio ja soveltuvuus osio min.10p) Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Pisteet siirtyvät valintakoeyhteistyötä tekevien amk:n hakutoiveisiin. Valtakunnalliset valintakokeet Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän amk:n nettisivuilla Myyntityön koulutuksen valintakoe on Ennakkoaineisto nettisivuilla Tietojenkäsittelyn valintakoe on Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän nettisivuilla

28 Turunamk,Liiketalous,monimuotototeutus Jono 1: Valintatapa 4 Valintakoe- ja työkokemuspisteiden perusteella 80% Valintakoe 70 pistettä (min.28p) Työkokemus 30 pistettä Yhteensä 100 pistettä Jono 2: Valintatapa 3 Valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella 20% Valintakoe 100 pistettä (min.45p) Valtakunnallinen valintakoe Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän amk:n nettisivuilla

29 Turun amk, Liiketalous Vieraskielinen koulutus Bachelor of Business Administration, International Business, part-time Bachelor of Business Administration, International Business, full-time Valintatapa 3 Valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella. Valintakoe 100 pistettä (min.30p/päivätoteutus, min.45p. monimuotototeutus) Minimipistemäärä on silloin 30 pistettä. International Business koulutuksen valtakunnallinen valintakoe on kevään yhteishaussa International Business koulutukset tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä. Kevään valintakoe on Päivätoteutuksessa valintakoe koostuu seuraavista osista: essee, monivalintakysymykset, matemaattisloogista ajattelua mittaava osa ja haastattelu. Kokeessa on pakollinen englanninkielentaitoa mittaava osa. Hakija on suoritettava kaikki osiot hyväksyttävästi.

30 Turun amk, Sosiaali- ja terveysala Vieraskielinen koulutus Bachelor of Health Care, Nursing Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella. (Valintatapa 3.) Valintakoe 100 pistettä (min. 45p.) Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 45 pistettä sadasta pisteestä. Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Turun amk:n Nursing ei tee valintakoeyhteistyötä. Valintakoe

31 Turun amk, Tekniikka Vieraskielinen koulutus Bachelor of Engineering, Information Technology Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Opiskelijavalinta suoritetaan hakukohteittain valintatapoja 1B ja 3 käyttäen. 1B/ylioppilaat. Valintapisteet (max 100 p) muodostuvat koulumenestyspisteistä (max 60 p) ja valintakoepisteistä (max 40 p, hyväksymisraja 10 p). Valintatapa 3/muut. Valintapisteissä (max 100 p) ei ole lainkaan mukana koulumenestyspisteitä. Valintapisteet muodostuvat valintakoepisteistä (max 40 p, hyväksymisraja 10 p). Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen tekniikan valtakunnallista vieraskielistä valintakoetta. Valintakoe on 4 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista) sekä englannin kielen taitoa. Kielikoe on pakollinen kaikille ja se arvioidaan hyväksytty / hylätty. Vain hyväksytyn kielikokeen suorittanut hakija voi tulla valituksi. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kevään 2015 valintakoe järjestetään keskiviikkona

32 Hakukelpoisuus YAMK-tutkinnot Soveltuva amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta.

33 YAMK- tutkinnot Valinta tehdään valintakokeesta ja/tai ennakkotehtävästä sekä opinnäytetyön arvosanasta, tutkintotodistuksen keskiarvosta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintapisteet Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 50 pistettä Opinnäytetyön arvosana 15 pistettä Tutkintotodistuksen keskiarvo 15 pistettä Alakohtainen työkokemus 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Työkokemuspisteitä saa hakukelpoisuuteen vaaditun kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen kertyneestä työkokemuksesta.

34 vieraskieliset YAMK-tutkinnot Opiskelijavalinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valintakoe voi muodostua seuraavista osista Ennakkotehtävä 40 pistettä Valintakoe, kirjallinen osio 40 pistettä Valintakoe, haastattelu 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä Muilta osin vieraskielisten ylempien amk-tutkintojen valinnoissa käytetään samoja valintaperusteita kuin suomenkielisten ylempien amk-tutkintojen valinnoissa.

35 Turun ammattikorkeakoulun hakukohteet keväällä 2015 Turun ammattikorkeakoulu, Salo Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus Bachelor of Health Care, Nursing Turun ammattikorkeakoulu, Turku, Joukahaisenkatu Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen Tradenomi (ylempi AMK), kirjasto- ja tietopalvelu Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelu, päivätoteutus Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus Bachelor of Engineering, Information Technology Turun ammattikorkeakoulu, Turku, Lemminkäisenkatu Tradenomi (ylempi AMK), yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus Master of Business Administration, International Business Management Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus Bachelor of Business Administration, International Business, part-time Bachelor of Business Administration, International Business, full-time Turun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus Musiikkipedagogi (AMK), monimuotototeutus Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu, päivätoteutus Medianomi (AMK), journalismi, päivätoteutus Medianomi (AMK), animaatio ja elokuva, päivätoteutus Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus Kulttuurialan ylempi AMK, soveltava taide Kulttuurialan ylempi AMK, luova tuottaja Turun ammattikorkeakoulu, Turku, Ruiskatu Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus Sosionomi (AMK), päivätoteutus Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaaliala Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus Kätilö (AMK), monimuotototeutus Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus Turun ammattikorkeakoulu, Turku, Sepänkatu Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus Muotoilija (AMK), päivätoteutus Master of Culture and Arts, Leadership and Service Design Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus Insinööri (AMK), tekniikka, monimuotototeutus Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

POLIISI (AMK) Valintaperusteet. Hyväksytty 17.12.2014 ja voimassa 3.2.2015 alkaen

POLIISI (AMK) Valintaperusteet. Hyväksytty 17.12.2014 ja voimassa 3.2.2015 alkaen POLIISI (AMK) Valintaperusteet Hyväksytty 17.12.2014 ja voimassa 3.2.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 3 2. HAKUMENETTELY... 3 3. HAKUKELPOISUUS... 3 4. VALINTAKOE...

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot