Itämeri ja Helsingin merialue tila, tutkimus, voimmeko vaikuttaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itämeri ja Helsingin merialue tila, tutkimus, voimmeko vaikuttaa?"

Transkriptio

1 Itämeri ja Helsingin merialue tila, tutkimus, voimmeko vaikuttaa? Lotta Ruokanen Itämerihaasteen koordinaattori Helsingin kaupungin ympäristökeskus Itämeren ominaispiirteet: - nuori, matala, sisämeri - hidas veden vaihtuminen - murtovesi - matalat lämpötilat, jäätalvet herkkä ihmistoiminnan paineille 1

2 Itämeri ja ihmistoiminnot o Pinta-ala km 2 o 9 rannikkovaltiota o Valuma-alue: 4 * meren ala 14 maata 85 milj. Asukasta o Paineet: o Kuormitus valuma-alueelta (maatalous, teollisuus, kaupungit, liikenne...) o Laivaliikenne (päästöt ilmaan ja veteen, öljyonnettomuuden riski, vieraslajit...) o Elinympäristöjen tuhoutuminen (pohjatroolaus, merihiekan otto, rakentaminen, ruoppaus...) o Luonnonvarojen kestämätön käyttö Kartta: HELCOM 3 Helsingin edustan merialue - Kuuluu Suomenlahden pohjoisrannikon saaristovyöhykkeeseen - 500,88 km 2 merialuetta - 0,86 km 2 sisävesiä - (213,75 km 2 maata) - Voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen: - Sisemmät eristyneet lahdet, syvyys 1-3 m - Saaristovyöhyke, m - Ulkosaaristo ja avomeri, syvyys >30 m - Kolme syvälle mantereeseen ulottuvaa lahtea: 1. Laajalahti 2. Vanhankaupunginlahti 3. Vartiokylänlahti 4 2

3 Helsingin edustan merialue - Merkittävimmät alueelle laskevat joet ovat Vantaanjoki (Vanhankaupunginlahti), sekä Espoonjoki ja Mankinjoki (Espoonlahti) - Edustalla on kaksi asumajätevesien purkupaikkaa: 1. Helsingin Viikinmäen purkupaikka Katajaluodon eteläpuolella 2. Suomenojan puhdistamon (Espoo) purkupaikka Gåsgrundetin itäpuolella - Jätevedet johdetaan kalliotunneleissa n. 7 km päähän rannikosta 5 Esimerkki ongelmasta: rehevöityminen ja ravinnekuormitus - engl. eutrophication - Tarkoittaa perustuotannon kasvua, joka aiheutuu lisääntyneestä ravinteiden saatavuudesta - Typpi (N) ja fosfori (P) - Sisäinen ja ulkoinen kuormitus 6 3

4 Rehevöityminen Rannikon läheisyydessä: o Ruovikot leviävät o Rihmalevät valtaavat alaa o Rakkolevä metsät kärsivät > eliöstö yksipuolistuu, esim. kalanpoikaset! o Hajoavat levämassat kuluttavat happea > happikato > pohjaan sitoutuneiden ravinteiden vapautuminen = sis.kuormitus Ulapalla: o Sinileväkukinnat: sameuden ja sedimentaation kasvu, myrkyt o Hajoavat levämassat kuluttavat happea > happikato o Pohjaeliöstö kärsii o Kuolleet pohjat, sisäinen kuormitus Miksi Itämerta pitäisi suojella? o Terve meri tuottaa ekosysteemipalveluja: Säätelypalvelut (ravinteiden kierrätys, vaarallisten kemikaalien hajotus, tulvantorjunta, sää...) Tuotantopalvelut (ruoka, geenivarat, liikenneväylät, rakennusmateriaalit...) Kulttuuripalvelut (kiinteistöjen arvo, vapaa-aika, turismi, maisema...) o Itämeren rahallinen arvo > /v Lähde: What s in the Sea for me? SEPA,

5 Mikä on Itämeren tila? Rehevöityminen, haitalliset kemikaalit ja luonnon monimuotoisuus Rehevöityminen - HEAT Haitalliset kemikaalit - CHASE Monimuotoisuus - BEAT Itämeren suojelukomissio HELCOM tuotti 2009 arvioinnit tieteellisesti kehitetyillä HEAT, CHASE ja BEAT -työkaluilla (käsittää n. 190 rannikko- ja ulappa-aluetta sisältäen luotettavuusarvioinnit) Vesialueen likaantuminen (happikadot, NH 4 ) Iso-Huopalahti Pikku-Huopalahti Porolahti Töölönlahti Tiiliruukinlahti

6 Mutta: Helsingin edustan merialueen tila on parantunut huomattavasti 11 Kuormitus Fosfori, typpi ja BHK mereen Helsingistä ja Espoosta Knaperskärin tunneli Fosforin poisto Suomenojalla 1600 Katajaluodon tunneli Typen poisto Fosforin poisto Helsingissä kg fosforia d Biologinen puhdistus Suomenojalla Biologinen jälkikäsittely kg typpeä d -1, kg BHK d Fosfori Vantaanjoki Fosfori Typpi Vantaanjoki Typpi BHK 6

7 Helsingin ympäristökeskuksen vesistötutkimukset Helsingin ja Espoon jätevesipuhdistamoiden jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu Metsäpirtin kompostikentän pohjavesitarkkailu Päijänteen raakavesitarkkailu Espoon vesistötarkkailu Länsi- ja Eteläsataman vesistötarkkailu Lahtivesien seuranta Pienvedet: purot ja lammet Hulevedet muut tutkimukset (sedimentit, haitalliset aineet, selvitykset suunnittelun pohjaksi, kv-hankkeet, meriliikenne) 13 Tarkkailuaineisto

8 Vesistötarkkailuissa seurataan: - fysikaalis-kemiallinen laatu - suolaisuus, ravinteet, happi - biologinen seuranta Kasviplankton Eläinplankton Pohjaeläimet Hygieeninen laatu Kalat (Liikuntavirasto) 15 Jätevesien vaikutusten tarkkailu edelleen tärkeä osa ymk:n merivesitutkimuksia Mutta rinnalle on noussut uusia painopisteitä: Itämerihaaste Hulevedet Itämeren tila (rehevöityminen, haitalliset aineet vieraslajit jne.) Ilmastonmuutos Merialuesuunnittelu verkostoituminen 16 8

9 Itämerihaaste ja Helsingin Itämeritoimenpideohjelma Itämerihaaste pähkinänkuoressa Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien aloitteesta kesäkuussa 2007 liikkeelle lähtenyt prosessi Tavoitteena parantaa Itämeren tilaa lakisääteisten lisäksi ylimääräisillä ja vapaaehtoisilla käytännön toimenpiteillä Tarkoituksena vaikuttaa vesien tilaan omalla toiminnalla ja kannustaa muita vastaavaan sitoumukseen Toteutettu 37 toimenpdettä 9 teeman alla > toimenpideohjelma uudistetaan 2013 Haastekampanja: kumppaneita nyt n

10 Toimenpideohjelman teemat Pistekuormituksen vähentäminen 2. Hajakuormituksen vähentäminen 2.1 Maatalouden kuormituksen vähentäminen 2.2 Haja-asutusalueen jätevesipäästöjen pienentäminen 3. Pilaantuneiden sedimenttien ruoppaus 4. Laivaliikenteen ja veneilyn päästöjen vähentäminen 5. Kansainvälinen yhteistyö 6. Tutkimushankkeet ja professuurin perustaminen, Helsinki 7. Saaristomeren suojelurahaston perustaminen, Turku 8. Tietoisuuden lisääminen Itämeren tilasta 9. Öljyntorjuntavalmiuden kehittäminen (lisättiin 2010) 19 Kaupungin omat toimenpiteet sisällytettiin kaupunginvaltuuston keväällä 2009 hyväksymään strategiaohjelmaan, jossa 11 kokonaisuutta. KILPAILUKYKY 4. Monimuotoinen, kansainvälisesti kipailukykyinen ja turvallinen Helsinki Helsinki panostaa Itämeren suojeluun 20 10

11 Kaupungin sisäinen työryhmä Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, ympäristökeskus (pj) Hannu Airola, projektipäällikkö, liikuntavirasto Jasmin Etelämäki, suunnittelija, hallintokeskus Päivi Islander, projektipäällikkö, rakennusvirasto Jouni Kilpinen, DI, kaupunkisuunnitteluvirasto Päivi Kippo-Edlund, ympäristötutkimuspäällikkö, ympäristökeskus Jouko Laakso, ympäristönhoidon johtaja, Stara Jukka Piekkari, toimialajohtaja, HSY Vesi Markku Rissanen, palomestari, pelastuslaitos Jukka Salo, eläintarhanjohtaja, Korkeasaaren eläintarha Kirsi Verkka, opetuskonsultti, opetusvirasto Aino Rantanen, laatu- ja ympäristöpäällikkö, Helsingin Satama Pistekuormituksen vähentäminen Hulevedet Ympäristökeskus, rakennusvirasto, kaupunginsuunniteluvirasto, HSY Vesi (entinen Helsingin Vesi) Hulevesistrategia valmistui joulukuussa 2007 Viemäriverkoston saneeraukset HSY Vesi, rakennusvirasto Saneerausinvestoinnit 2008: 12 milj, 2009: 13 milj josta 70 % viemärisaneerauksen osuus 22 11

12 2. Hajakuormituksen vähentäminen... Maatalouden kuormituksen vähentäminen Rakennusvirasto, Stara, ympäristökeskus Kaupungilla 400 ha peltoja Viljelymenetelmiä Pienvesien koordinoitua seurantaa Opasteet Maatalouden vesiensuojeluopasteet julkistettiin Haltialassa, Tuomarinkylässä ja Viikissä HY-yhteistyö (Viikin tutkimustila) 23 Haltiala Tuomarinkylä Viikki 24 12

13 Hajakuormituksen vähentäminen Haja-asutusalueen jätevesipäästöjen pienentäminen Liikuntavirasto, kiinteistövirasto, HSY Vesi Viemäriverkon ulkopuolisten kaupungin kiinteistöjen jätevesijärjestelmien parannukset Ohjeistusta muille viemäriverkon ulkopuolisille kiinteistöille 26 13

14 3. Pilaantuneiden sedimenttien ruoppaus 4. Laivaliikenteen ja veneilyn päästöjen vähentäminen Helsingin satama, Liikuntavirasto Sedimentit: Satamaliiton projekti pilaatuneiden sedimenttien yhteissijoituspaikkojen perustamiseksi valmistui 2009, täydennetty tietoja sedimenttien pilaantuneisuudesta Laivaliikenne: Erillinen jätevesimaksu poistettiin keväällä 2008, maasähköpalveluiden parantamista Veneily: Uusia septi- ja pilssivesien imutyhjennyslaitteita asennettu Kansainvälinen yhteistyö 6. Tutkimushankkeet ja professuurin perustaminen Baltic Sea Challenge Cities for a Healthier Sea ( ), Helsingin kaupungin ympäristökeskus (vetovastuu), Turun kaupunki, Centrum Balticum, City of Tallinn environment centre, Association of Estonian Cities, REC- Estonia, Estonian Regional and Local Development Agency, Latvian Association of Local and Regional Governments Citywater-hanke Helsinki lahjoitti Helsingin yliopistolle 5- vuotisen professuurin Itämeren suojelun ekonomian opetusalalle Helsingin edustan syvänteiden happitilanne, sedimenttien kunto Toteutus R/V Muikulla yhteistyössä SYKE Merikeskuksen kanssa vuosina

15 Kaupunginjohtaja puhumassa haasteesta ulkomailla 8. Tietoisuuden lisääminen Itämerihaastetta esitetty eri kaupungin ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa Näkyvillä luontokoulu Harakan toiminnassa Itämeriaiheinen Ekotuki täydennyskoulutus Uusi saaristo-opas Ym. 29 Haastekampanja Itämerihaasteen on ottanut vastaan n. 190 organisaatiota: kuntia ja kaupunkeja, yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia ja yliopistoja, alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita Noin puolet ovat tehneet oman toimenpideohjelman Verkostoitumista ja näkyvyyttä Hyviä esimerkkejä, esim. toimenpidepankki Viestintämateriaaleja, esim. kirjamerkit, Newsletter Kokemusten vaihtoa ja uusien käytäntöjen oppimista Siltojen rakentaminen erilaisten toimijoiden ja toimintakulttuurien välille 30 15

Turun panostus Itämeri-työhön. Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto

Turun panostus Itämeri-työhön. Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto Turun panostus Itämeri-työhön Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto Turun ja Helsingin kaupunkien toimenpideohjelman teemat 1. Pistekuormituksen vähentäminen 2. Hajakuormituksen

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

VELKUAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Kunnanhallitus 18.02.2008 OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA TIEDOKSI

VELKUAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Kunnanhallitus 18.02.2008 OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA TIEDOKSI OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA TIEDOKSI 12 KUTSU KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU Velkuan kunnanhallituksen kokous pidetään MAANANTAINA 18.2.2008 klo 17.00 alkaen kunnantoimistossa ASIALISTA: 1. Kokouksen

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Laatija: Kirsti Lahti Kannen kuvat: Kirsti Lahti Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 5 2 Yhdistyksen jäsenistö... 6 3 Hallinto... 7 3.1 Yhdistyksen kokoukset... 7 3.2

Lisätiedot

OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN

OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma Iktyonomi 2013 Annukka Österlund OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN BalticSeaNow.info OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI Viite 82122257 Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin: +358 20 755 7800 www.ramboll.fi SISÄLLYS ESIPUHE... 1 1. JOHDANTO... 2 2. NATURA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

1/2005. Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma. Ympäristönsuojelun painopisteet vuosille 2005-2008

1/2005. Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma. Ympäristönsuojelun painopisteet vuosille 2005-2008 1/2005 Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma Ympäristönsuojelun painopisteet vuosille 2005-2008 Helsinki 2005 HELSINGIN EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN OHJELMA Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset

Lisätiedot

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010 JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010 John Nurmisen Säätiön vuosikertomus ja toiminnan kuvaus 2010 Toimitus: John Nurmisen Säätiö Graafinen suunnittelu ja taitto: Tommi Jokivaara Painopaikka: Edita Prima Oy Edita

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN YMPÄRISTÖKESKUS KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KIRJOITTAJAT: SAARA HORN SILJA HUUHTANEN KRISTER HÖGLUND PÄIVI JÄNTTI-HOSA LOTTA KIVIKOSKI TUULA MARKKANEN KAISU MÄNTYLÄ

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Samaan aikaan toisaalla

Samaan aikaan toisaalla Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa Tarinoita, tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista Communicating the Baltic COBWEB SISÄLTÖ Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Toteutuminen vuosina 2012 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Sininen mereni mun Merikarvialle ylös asti rannikko Satakunnan Selkämeren jatkuu alkain Raumalta kuuluisasti näyttäin vanhan ja nykyisen.

Sininen mereni mun Merikarvialle ylös asti rannikko Satakunnan Selkämeren jatkuu alkain Raumalta kuuluisasti näyttäin vanhan ja nykyisen. 1 2 3 SÄILYTETÄÄN SELKÄMERI SINISENÄ Selkämeri kesästä 2008 kesään 2009 Säiletään Selkämeri sinisenä -julkaisun toimittamisesta ovat vastanneet: - Anne Savola, Satakuntaliitto - Pirjo Pihlainen, Turun

Lisätiedot

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014

Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014 Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014 Hannu kähönen Itämeri-viestijät ovat koonneet vinkkivihkoon käytännön ohjeita Itämeren tilan parantamiseksi Itämeren suojeluvinkit -opas löytyy säätiön verkkosivuilta RAJAVARTIOLAITOS

Lisätiedot

Helmikuu: Haja-asutuksen jätevesisuunnitelmia tuetaan... 2. Maaliskuu: Löytämisen riemua ja märkiä saappaita... 3. Huhtikuu: Melkein 20-vuotias...

Helmikuu: Haja-asutuksen jätevesisuunnitelmia tuetaan... 2. Maaliskuu: Löytämisen riemua ja märkiä saappaita... 3. Huhtikuu: Melkein 20-vuotias... Pyhäjärven puolesta vuonna 2014 Helmikuu: Haja-asutuksen jätevesisuunnitelmia tuetaan... 2 Maaliskuu: Löytämisen riemua ja märkiä saappaita... 3 Huhtikuu: Melkein 20-vuotias... 4 Toukokuu: Lisää työkaluja

Lisätiedot

Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE

Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE SeaTec Helsinki 17.4.2012 HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot