Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen, klo Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi, klo Sari Raassina, klo Irja Sokka Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Markku Mattila, klo Jari Kyllönen, klo Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja markkinointijohtaja henkilöstöjohtaja kiinteistöjohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Neeta Röppänen Taisto Toppinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien ja osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 307, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :n 307 osalta liite A.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Henkilöstömenojen säästäminen talouden tasapainottamiseksi Palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaava palvelu- ja hankintaohjelma Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 ja kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano Vuoden 2013 tavoitteiden toteutumisen seuranta Energiatoimintojen selvitys Vastaus kuntalain kokonaisuudistusta koskevaan kyselyyn Konsernipalvelun toimintasäännön muuttaminen Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin avustus Ruoka-apu ry:n päivittäisten kulujen kattamiseksi Kh:n tiedonantoja 27 Muutoksenhaku 17 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus 29 Sivu

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Pöytäkirjantarkastajat ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Neeta Röppänen ja Taisto Toppinen. Valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Neeta Röppänen ja Taisto Toppinen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Asianro 3432/ /2013 Henkilöstömenojen säästäminen talouden tasapainottamiseksi Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Kaupunginhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen esimiehet ja henkilöstö ovat käyttäneet vapaaehtoisia säästökeinoja siinä määrin lisää, että tilanteen mukaan vapaaehtoisuuteen perustuvista säästövapaista kertyy säästöä vuoden 2013 osalta Osa organisaatiosta saavuttaa säästötavoitteensa vapaaehtoisilla säästövapailla. Muut organisaatioyksiköt valmistelivat suunnitelmat niille asetun säästövelvoitteen toteuttamiseksi. Työnantajapalvelu on pyytänyt yksiköiltä arvion näiden säästötoimenpiteiden toteutumisesta. Saatujen selvitysten mukaan henkilöstömenoja säästyy Tavoitteeksi asetettu 3 M :n kokonaistavoite saavutetaan (LIITE). Esitys Esitän, että, kaupunginhallitus merkitsee tilanteen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä seuraavaa: - kiittää esimiehiä säästötoimenpiteiden hyvästä valmistelusta ja niiden toteuttamisesta sekä henkilöstöä vapaaehtoisin keinoin saavutetuista säästöistä, - Esimiesten ja muun henkilöstön lomauttamista loppuvuoden aikana ei valmistella. Liitteet /2013 Henkilöstömenosäästöt Valmistelija Markku Mattila puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. keskustelee tilanteesta. Henkilöstöjohtaja Mattila oli kuultavana. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Asianro 1261/ /2012 Palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaava palvelu- ja hankintaohjelma Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa sitovaksi tavoitteeksi, että Kuopion kaupungille laaditaan palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaava palvelu- ja hankintaohjelma. Ohjelmaa valmisteltiin yhteistyössä palvelualueiden kanssa ja sen valmistelua ohjasi vuonna 2012 luottamushenkilöistä koostuva palvelurakennetoimikunta. Ohjelma toteuttaa kaupungin strategiaa ja linjaa kaupungin vastuulla olevien palvelujen järjestämisen vuosien aikana. Tavoitteena on ollut hahmottaa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten, kuten väestökehityksen, kuntauudistusten ja kuntaliitosten, tuomat haasteet palvelutuotannolle. Linjauksissa on otettu huomioon riittävä joustavuus ja riskienhallinta ennakoimattomille muutoksille. Ohjelmaa laadittaessa on käyty vuoropuhelua kuntalaisten, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. Vuoropuhelua tullaan jatkamaan palveluja suunniteltaessa, kehitettäessä ja toteutettaessa niin, että asiakaslähtöisyys toteutuu mahdollisimman hyvin. Palvelutuotannon linjaukset toimivat perustana kaupungin henkilöstösuunnittelulle. Lisäksi ohjelman avulla pystytään viestimään ennakkoon yhdistyksille, järjestöille ja elinkeinoelämälle odotettavissa olevista muutoksista. Palvelun tuottajat voivat kehittää toimintaa ja suunnitella investointien sekä henkilöstö- ja laiteresurssien tarvetta pitkäjänteisesti. Toiminnalliset tavoitteet ja palvelutuotantoa koskevat muutokset hyväksytään vuosittain talousarvion yhteydessä. Näin saavutetaan asiakkaiden ja kaupungin kokonaisetua palveleva joustavuus ja nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin. Kaupungilla on aina kokonaisvastuu siitä, että kaupunkilaisten lakisääteiset perusoikeudet ja subjektiiviset oikeudet toteutuvat. Muuttuneet tarpeet ja työntekijöiden ikärakenne pakottavat tarkastelemaan erilaisia palvelujen järjestämistapoja, jotta kaupungin vastuulla olevat palvelut pystytään tarjoamaan kaupunkilaisille. Palvelujen järjestämistavan suunnittelussa on tuottavuuden parantamisen näkökohta keskeinen. On tiedettävä oman organisaation toiminnan kilpailukykyisyydestä sekä myös ulkoistettujen palvelujen kustannusvaikuttavuudesta. Palvelu- ja hankintaohjelma muodostuu kahdesta osasta: Osa I sisältää kaupungin hankintaperiaatteet ja kaupunkitasoiset linjaukset ja osassa II tarkastellaan palvelualueiden palvelujen järjestämissuunnitelmia lähivuosille. Palvelualueittaiset suunnitelmat tarkentuvat vuosittain talousarviosuunnittelun yhteydessä ja päätökset niistä tehdään normaalissa päätöksentekoprosessissa.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 302 Vaikutusten arviointi Ilmastopoliittiset vaikutukset: Yritysvaikutusten arviointi: Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan asia on neutraali. Suurena toimijana kaupungin hankinnoilla on merkitystä elinkeinojen kehittymisen. Yrittäjäjärjestöjen tavoitteena on ollut jo pitkään se, että kunnat selkeämmin linjaisivat palvelutuotantoaan ja hankintojaan. Kuopion kaupunki pyrkii palvelu- ja hankintaohjelmalla vastaamaan tähän tavoitteeseen. Ohjelmassa on yritystoiminnan kannalta monia positiivia kaupunkitasoisia linjauksia, kuten esimerkiksi palvelusetelikäytännön laajentaminen, yritysten parempi ennakkoinformointi palvelutuotannon muutoksista sekä yritysten ja muiden palveluntuottajien osallisuuden lisääminen. Palvelualueittaisissa palvelujen tuottamistavan linjauksissa on sekä yritystoimintaa edistäviä toimenpiteitä, mutta myös osin ostopalvelun siirtämistä kaupungin toiminnaksi. Palvelu- ja hankintaohjelmassa on huomioitu Kuopion yrittäjien lausunnossaan esille nostamia asioita, kuten mm. palveluhaaste ja kustannuslaskennan kehittäminen. Liiteaineistona jaetaan palvelu- ja hankintaohjelma luonnos sekä ohjelmasta saadut palautteet ja kommentit. Esitys hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, palvelu- ja hankintaohjelman kaupunkitasoiset linjaukset (Osa I) ja merkitsee tiedoksi palvelualueiden suunnitelmat (Osa II). Liitteet /2012 Palvelu- ja hankintaohjelmaluonnos /2012 Kommentit ja palautteet Valmistelija Tiina Tiihonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy ja esittää edelleen kv:lle hyväksyttäväksi palvelu- ja hankintaohjelman kaupunkitasoiset linjaukset (osa I) ja merkitsee tiedoksi palvelualueiden suunnitelmat (osa II). Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rossi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotusta ja ehdotti lisäksi, että ohjelmaan voidaan tehdä teknisluonteisia muutoksia.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 302 hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Asianro 2532/ /2013 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 ja kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 69 :n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tarkastuslautakunnan on annettava 71 :n mukaan oma arvionsa valtuuston tilikaudelle asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta on arvioinut valtuuston vuoden 2012 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on lisäksi arvioinut kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikäynteihin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin. Tarkastuslautakunta lähetti arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle ja esitti, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2012 arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Talous- ja strategiapalvelu on pyytänyt konsernipalvelun vastuualueita, kaupunkiympäristön, perusturvan ja terveydenhuollon, hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun- ja oppimisen palvelualueilta, Kuopion Energia Liikelaitokselta ja Kuopion Pysäköinti Oy:ltä vastineet tarkastuslautakunnan esille nostamiin asioihin ja koonnut lausuntojen perusteella toimenpide-ehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle raportoitavaksi. Liiteaineistona on koottu esitys arviointikertomukseen annetuista lausunnoista. Liitteet /2013 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Valmistelija Sirpa Lätti-Hyvönen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy arviointikertomuksen vastineet ja saattaa ne selvityksenään tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 303 hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Asianro 4287/ /2013 Vuoden 2013 tavoitteiden toteutumisen seuranta Tavoitteiden toteutuminen Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Palvelualueiden tavoitteet on johdettu kaupungin strategiasta ja useat niistä kytkeytyvät kaupungin tuottavuus-, henkilöstö- ja kasvuohjelmiin. Tavoitteet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Tarkemmat selvitykset tavoitteiden toteutumisesta ja etenemisestä on raportissa kunkin palvelualueen kohdalla. Liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajien katsausten perusteella talousarviossa niille asetetut tavoitteet tulevat pääosin toteutumaan. Kuopion Energia liikelaitoksen tulosennuste on alijäämäinen 3 milj., joten siltä osin liikelaitos ei pääse tavoitteeseen. Kunkin yksikön tarkemmat selvitykset ovat raportissa. Myös konserniyhteisöiltä saatujen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Kevama Oy ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) ovat ryhtyneet toimenpiteisiin budjetoitua heikomman taloustilanteen oikaisemiseksi. Molempien yhteisöjen johdon arvion mukaan heillä on hyvät mahdollisuudet yltää v budjetoituun tulokseen. Kunkin yksikön tarkemmat selvitykset ovat raportissa. Kaupungin talouden kehittymisestä raportoidaan elokuun kuukausiraportissa, joka on kaupunginhallituksessa ja jaetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi osavuosikatsauksen yhteydessä Kaupunginhallitukset päättämät tasapainotustoimenpiteet Tasapainotustoimenpiteet olivat yhteisvaikutukseltaan noin 8,5 milj.. Toimenpiteet ovat edenneet siten, että teknisenä talousarviomuutoksena siirrettiin vetovoimaisuuden, kaupunkiympäristön ja hyvinvoinninedistämisen palvelualueilta, konsernipalvelusta ja yleishallinnosta 2,95 milj. varhaiskasvatukseen 0,5 milj. ja perusturvan palvelualueelle toimeentulotukeen ja lastensuojeluun 2,45 milj. kattamaan niiden ennakoitua määrärahavajetta. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tavoitteeksi asetettiin yhteensä 2,4 milj. maaliskuun ennustetta parempi tilikauden tulos. Uusimmat tulosennusteet ennakoivat, että tavoite ei tule toteutumaan. Ainoastaan Kuopion Vesi liikelaitos saavuttaa asetetun tavoitteen. Kuopion Energia liikelaitoksen liikevaihto jää budjetoitua pienemmäksi alhaisemmasta kaukolämmön myynnistä ja hinnankorotuksista luopumisesta johtuen sekä sähkösiirtohinnan alentamisesta johtuen, joten liikelaitoksen tilikauden tulos heikkenee maaliskuun ennusteesta.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 304 Tilakeskuksen vuokratulojen arvioidaan jäävän 2,1 milj. budjetoitua alhaisemmiksi ja menojen arvioidaan ylittyvät noin 0,5 miljoonaa euroa, joka johtuu mm. talousarvion jälkeen tehdystä energian hinnan korotuksesta ja budjetoimattomista myyntitappioista. Lisäksi tulosta heikentää yhden milj. :n kertapoisto kirjanpidossa Jynkän koulun poistuttua käytöstä. Tilakeskuksen tilikauden tulos siten heikkenee maaliskuun ennusteesta. Tilakeskuksen vapaaehtoisin henkilöstömenosäästöjen, paikkojen täyttämättä jättämisten ja muiden säästötoimenpiteiden vaikutus on yhteensä noin 0,4 milj. kuluvana vuonna. Muiden liikelaitosten tulosennuste on hiukan maaliskuun ennustetta parempi tai sama kuin maaliskuussa. Kaupungille palveluja tuottavien tytäryhteisöjen (Servica, Kuhilas Oy, Istekki Oy ja IS-HankintaOy) tavoitteeksi asetettiin yhteensä 1,2 milj. :n palvelumaksujen pienentämistavoite tuotantoa tehostamalla, jolloin yksikkökustannukset alenisivat. Tavoite ei toteudu täysimääräisesti. Kasvun ja oppimisen, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden tasapainotustavoite 1,8 milj. ei toteutune, mutta muiden palvelualueiden tavoitteen 2,6 milj. arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti. Henkilöstömenosäästönä on toteutunut tähän mennessä noin 1,4 milj., kun tavoite oli 3 milj.. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin viranhaltijat ovat valmistelleet yhdessä sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaa. Sairaanhoitopiiri ei ole vielä raportoinut tuottavuusohjelman vaikutuksista kuntalaskutukseen. Kaikkiaan tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen yhteisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 4,6 milj.. Sovitut toimenpiteet etenevät koko ajan ja uusia toimenpiteitä valmistellaan, joten säästövaikutukset tulevat olemaan tämän hetkistä arviota suuremmat. Seurantaraportista tuotetaan myös sähköinen aineisto, joka siirretään kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen osoitteisiin: Santra: Toimiva kaupunki/toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta/talousarvio/talousarvion seuranta Internet: Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Liitteet /2013 Osavuosikatsaus elokuu 2013 Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 304 ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. merkitsee tavoitteiden seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kv:lle. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Tämän asian käsittelyn jälkeen jäsen Komulainen poistui kokouksesta.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Asianro 2659/ /2013 Energiatoimintojen selvitys Omistajaohjausjaosto Energiamarkkinat ovat kansainvälisesti ja kansallisesti jatkuvassa muutoksessa. Energiaratkaisuihin sitoutuu isoja pääomia. Energian saatavuuden varmistaminen ja eräiden raaka-aineiden verotuksen nousu johtavat kiristyvään talouteen kilpailluilla markkinoilla. Samanaikaisesti kuluttajat vaativat ilmastopoliittisesti kestäviä ratkaisuja kohtuullisella hinnalla. Kuopion kaupunki omistaa joko kokonaan tai osaksi monia energiatoimijoita (liite). Kuopion kaupungin omistus Savon Voima Oy:n omistamassa Savon Energiaholding Oy:ssä on noussut ja nousee edelleen lähivuosina toteutuneiden ja suunnitteilla olevien kuntaliitosten myötä. Kuopion Energian ja Savon Voiman toiminnot leikkaavat sekä maantieteellisesti että tarjonnaltaan toisiaan. Nähtävissä oleva tilanne ja ennakoitavissa oleva tulevaisuus ovat lisänneet omistajien valmiutta selvittää yhteistyön hyödyt ja haitat. Vaikutusten arviointi Esitys Vaikutukset ilmastopolitiikkaan ja yrityksiin tarkastellaan selvitystyön esityksiä punnittaessa. Kuopion kaupunki päättää keskusteltuaan Savon Energiaholding Oy:n hallituksen edustajien kanssa käynnistää kaupungin ja Energiaholding Oy:n yhdessä tilaaman selvityksen Kuopion Energian ja Savon Voima Oy:n yhteistyön eduista ja haitoista. Omistajat valitsevat yhdessä asiantuntijan selvittämään yleisellä tasolla toimintojen limittäisyydet ja syvenevän yhteistyön tuomat edut ja haitat. Samalla asiantuntija selvittää keskeisten omistajien tahtotilan ja mahdolliset reunaehdot. Selvityksen tuloksena omistajilla on käytössään ehdotus mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Selvitystyössä haetaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Onko edellytyksiä syvemmälle yhteistyölle tai omistusten uudelleen järjestelylle? 2) Onko joitakin toimintoja esimerkiksi sähkökauppa tarkoituksenmukaista järjestää uudelleen nopeammalla aikataululla kuin muu mahdollinen eteneminen? 3) Millaisella aikataulutuksella ja syvemmillä laskelmilla sekä arvonmäärityksillä prosessia mahdollisesti tulisi jatkaa?

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 305 Valmistelija Jarmo Pirhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Omistajaohjausjaosto hyväksyy esityksen energiatoimintojen selvittämiseksi. Asia viedään edelleen kh:lle päätettäväksi. Pekka Kantanen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy omistajaohjausjaoston esityksen. Jäsen Rytsy saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Jäsen Komulainen ehdotti, että päätösesitystä täydennetään seuraavasti: "4) Samalla suoritetaan Kuopion kaupungin omistamien Savon Energiaholding Oy -nimisen yhtiön osakkeiden arvonmääritys". Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Liite 2, jossa perustelut on päättänyt kaupungin ja Energiaholding Oy:n kanssa käynnistää selvityksen Kuopion Energian ja Savon Voima Oy:n yhteistyön eduista ja haitoista. Omistajaohjausjaosto nimesi yhteistyötä selvittävän työryhmän. Nykyiset yhtiöiden toimitusjohtajat ovat tehneet arvion synergiahyödyistä. - Maakunnallinen energiayhtiö Pohjois-Savoon? Selvitys on jaettu kaupunginhallituksen jäsenille Valmistelija Jarmo Pirhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. merkitsee asian tiedoksi ja päättää saattaa asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 305 Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Raassina, jäsen Rytsy ja strategiajohtaja Lätti-Hyvönen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Merkitään, että Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oy:n yhteistyön eduista ja haitoista järjestettiin infotilaisuus valtuutetuille Liitteet /2013 Omistusosuudet /2013 Heidi Komulaisen esityksen perustelut /2013 Selvitys synergiahyödyistä ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. muuttaa tekemäänsä päätöstä seuraavasti: Kh. esittää kv:lle omistajapoliittisena periaatekannanottona, että Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oy:n välistä selvitystyötä jatketaan kahden verkkoyhtiön mallin mukaisesti. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Raassina poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) Asianro 5506/03.00/2013 Vastaus kuntalain kokonaisuudistusta koskevaan kyselyyn Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö asetti kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelua varten toimikaudeksi parlamentaarisen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa, jotka ovat demokratiajaosto, toimielimet ja johtaminen jaosto, talousjaosto sekä kunnat ja markkinat jaosto. Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon muun muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Hallitus linjasi kuntalakiuudistuksen jatkovalmistelua. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) linjasi lainvalmistelun jatkotyötä kokouksessaan Puoluesihteerit selvittävät kunnallisvaalien uudistamistarpeita Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti asettaa eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostuvan toimikunnan selvittämään kunnallisvaaleihin liittyviä uudistamistarpeita. Toimikunta selvittää erityisesti kuntavaalien ajankohdan muutostarvetta, valtuuston toimikauden aikaistamista sekä mahdollista kuntavaalien äänestysikärajan alentamista 16-vuoteen. Puoluesihteeritoimikunta tekee ehdotuksensa näistä lokakuun 2013 loppuun mennessä. Lisäksi puoluesihteeritoimikunta selvittää kunnallisen puoluerahoituksen sääntelytarvetta, josta se tekee esityksensä vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimielimet ja johtaminen -jaosto valmistelee luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuutta ja poliittisen johtamisen vahvistamista Toimielimet ja johtaminen -jaosto valmistelee uuteen kuntalakiin luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista ilmoittamista siten, että laissa määritellään yhtäläinen ilmoitusvelvollisuuden minimitaso kaikissa kunnissa. Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajan asema ja tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä nykyistä tarkemmin. Pormestarijärjestelmää kehitetään siten, että pormestarin sijasta voidaan valita myös kunnan johtamisesta vastaa-

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 306 va kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnilla on kuitenkin oltava riittävä harkintavalta kehittää poliittisen johtamisen eri malleja sekä selkeyttää poliittisen ja ammattijohtamisen työnjakoa. Myös kunnanjohtajien johtajasopimusten sääntelyä valmistellaan. Kuntien halukkuus ottaa käyttöön suora pormestarivaali selvitetään ja ryhdytään tarvittaessa jatkovalmisteluun. Demokratiajaostossa selvitetään lähidemokratian vahvistamista, osallisuusstrategiaa ja luottamushenkilöiden toimintaedellytysten turvaamista Ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi erillisen valmistelun, joka mahdollistaa internet-äänestämisen vaaleissa sekä kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisen sähköisesti. Valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota tietoturvakysymyksiin. Demokratiajaostossa valmistellaan lähidemokratian vahvistamista alueellisten toimielinten mallin pohjalta. Kuntalain säännökset mahdollistaisivat mallin käyttöönoton, säännökset eivät siis olisi pakottavaa lainsäädäntöä. Kuntien halukkuus ottaa käyttöön vaaleilla valittuja toimielimiä kunnanosatasolla selvitetään ja ryhdytään tarvittaessa jatkovalmisteluun. Kuntalakiin sisällytetään niin ikään mahdollistavia säännöksiä erilaisista kuntalaisten vuorovaikutusja osallistumiskeinoista sekä käyttäjädemokratiasta. Jaosto selvittää luottamushenkilöiden toimintaedellytysten turvaamista esimerkiksi siten, että oikeutta saada vapaata työstä luottamustoimen hoitamiseksi laajennetaan ja säädetään osa-/kokopäivätoimiselle kunnanhallituksen puheenjohtajalle oikeus saada virka- tai työvapaata kunnanhallituksen toimikauden ajaksi sekä pormestaria vastaavat palkka- ja lomaoikeudet. Myös tarve laajentaa sama mahdollisuus lautakuntien osa-/kokopäivätoimisiin puheenjohtajiin selvitetään. Jaosto valmistelee lainsäädäntömuutokset, joilla mahdollistetaan kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen myös vaalien yhteydessä. Kansanäänestys säilytetään neuvoa-antavana. Uudessa kuntalaissa kunnat velvoitettaisiin asettamaan nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin. Vammaisneuvoston asettamisen velvoittavuus selvitetään. Kuntalakiin on tarkoitus sisällyttää myös kunnan sähköiseen viestintään velvoittavia säännöksiä. Lisäksi demokratiajaosto valmistelee uuteen kuntalakiin osallisuusstrategiaa osaksi kunnan muuta strategista suunnittelua. Kunnille nykyistä tiukempi tasapainovaatimus Talousjaosto valmistelee lainsäädäntömuutokset, joiden mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa määräajassa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta ilman mahdollisuutta lykätä alijäämän kattamista taloussuunnitelmassa myöhempään ajankohtaan. Alijäämän kattamisvelvollisuuden ja kriisikuntamenettelyn sääntelyn osalta selvitetään myös kuntakonserninäkökulman huomioonottaminen. Talousjaosto ei tässä vaiheessa jatka valtion menokehystä vastaavan yksittäistä kuntaa koskevan kehysmenettelyn (eli ns. menokaton) käyttöönoton val-

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 306 mistelua. Myöskään kuntia koskevan lainakaton ja verokaton sääntelyn valmistelua ei jatketa. Menoja kunnassa tarkastellaan osana taloussuunnitelmaa ja sen nykyistä tiukempaa tasapainovaatimusta. Kuntien takauksia ja lainanantomahdollisuuksia rajataan siten, etteivät kunnat voi taata vaikeuksissa olevia yhtiöitä Jaosto valmistelee kuntalakiin säännökset kuntien takauksien ja lainanantomahdollisuuksien rajaamisesta siten, etteivät kunnat voisi taata vaikeuksissa olevia yhtiöitä tai takauksiin ja lainoihin ei saisi sisältyä merkittäviä riskejä. Kunnat ja markkinat -jaosto selvittää lisäksi, mikä vaikutus olisi, jos kunnan takaukset muille kuin kuntien konserni- ja osaomistusyhtiöille kiellettäisiin. Tässä vaiheessa ei ryhdytä selvittämään erikseen valtakunnallista kuntasektorin yhteishankintayksikköä koskevaa lainsäädäntöä. Linjauksia on käsitelty tarkemmin liitteenä olevassa taustamuistiossa. Valmisteluaikataulu Tarkoituksena on, että hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi annettaisiin syksyllä 2014 ja että uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Valmistelutyö sovitetaan yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Valtiovarainministeriö on lähettänyt kuntiin kyselyn, missä kartoitetaan kuntien näkemyksiä kuntalain uudistamisesta. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää lainsäädännön jatkovalmistelussa. Kuntien vastauksia pyydetään mennessä. Valtiovarainministeriö toivoo, että mahdollisuuksien mukaan kunnanhallitus ja viranhaltijajohto valmistelisivat vastauksen yhteistyössä. Liitteenä jaetaan valtiovarainministeriön saatekirje, taustamuistio kuntalain kokonaisuudistuksesta sekä kyselyn kysymykset. Vaikutusten arviointi Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan asia on neutraali. Esityslistan liiteaineistona jaetaan Nilsiä-neuvottelukunnan, Maaningan kylät ry:n, Karttulan kylätoiminta ry:n ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n lausunnot kuntalain kokonaisuudistuksesta. Liitteet /2013 Saatekirje kyselyyn /2013 Kuntalain kokonaisuudistus taustamuistio /2013 Lausunnot kuntalain kokonaisuudistuksesta /2013 Vastausluonnos kyselyyn kuntalain kokonaisuudistuksesta Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/ (29) 306 ehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää antaa liitteenä olevan vastausluonnoksen kuntalain kokonaisuudistusta koskevaan kyselyyn. Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että kyselyn seuraaviin kohtiin tehtiin muutokset: c, a, a, säätelylle ei tarvetta, Kuopiossa toimii jo nykyisin nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti. Nuorisovaltuutetut osallistuvat joidenkin lautakuntien kokouksiin sekä kaupunginvaltuuston seminaareihin. Lisäksi kaupunginvaltuutetut toimivat kummivaltuutettuina mm. kouluille ja päiväkodeille Aloitteen tekijälle tulisi ilmoittaa kuuden (6) kuukauden määräajassa aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-17:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot