Kääpiöpinserit suomalaisen luonnetestin valossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kääpiöpinserit suomalaisen luonnetestin valossa"

Transkriptio

1 Kääpiöpinserit suomalaisen luonnetestin valossa Yhteenveto vuosina luonnetestatuista kääpiöpinsereistä Tarja Tuovinen, kesäkuu 2011 Yleistä suomalaisesta luonnetestistä Suomen Kennelliiton hyväksymät luonnetestisäännöt astuivat voimaan ja siitä alkaen on kyseistä luonnetestiä käytetty virallisesti koirien luonteen testaukseen Suomessa. Luonnetesti perustuu pääperiaatteissaan Ruotsin armeijan työkoirien soveltuvuustesteihin. Kuluneiden vuosikymmenten aikana testiä on kuitenkin kehitetty jatkuvasti paremmin vastaamaan nykypäivän harrastus- ja seurakoirien perusominaisuuksia. 1 Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteissa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajille. 2 Luonnetesti koostuu osasuorituksista, joissa mitataan 9 eri ominaisuutta; toimintakykyä, terävyyttä, puolustushalua, taisteluhalua, hermorakennetta, temperamenttia, kovuutta, luoksepäästävyyttä ja laukauspelottomuutta. Testissä jokaisessa osasuorituksessa pyritään saamaan esiin koiran reaktio, ja toisilla koirilla nämä saadaan näkyviin huomattavasti pienemmillä ärsykkeillä kuin toisilla. Ärsykkeen loppumisen jälkeen tarkkaillaan koiran palautumista tilanteesta 1. Jokainen osasuoritus arvioidaan kuusiportaisella asteikolla, väliltä -3 ja +3, jolla negatiiviset arvosanat ilmentävät yleisesti ei-toivottua koiran käyttäytymistä. Kuitenkin rodun alkuperäinen ja nykyinen käyttötarkoitus tulee aina ottaa huomioon ja tuloksia verrata rodulle tai koiralle asetettuihin vaatimuksiin 1. Itsenäiseen työskentelyyn jalostettujen työkoirarotujen toivotut ominaisuudet eivät aina vastaa seurakoirana pidetyn koiran haluttuja ominaisuuksia; esimerkiksi haluttomasti (-1) ohjaajaansa puolustava koira voi olla hyvinkin toivotunlaisesti käyttäytyvä seurakoira. Loppupistemäärä lasketaan yhteen osasuorituspisteet painottamalla osasuoritukselle annetulla painokertoimella. Osa-alueiden kertoimet on määritetty testattavien ominaisuuksien koulutettavuuden peittämiseksi: pieni kerroin kertoo helposti koiralle koulutettavissa olevasta ominaisuudesta, suuri kerroin kertoo ominaisuudesta johon ympäristötekijät eivät vaikuta yhtä paljon kuin pienen kertoimen ominaisuuksiin 1,3. Suhtautumiselle ampumiseen ei ole määritelty pisteitä, eikä se vaikuta loppupistemäärään. Testin loppupistemäärä on välillä -300 ja Testin loppupistemäärä on merkitsevä vain jos se on vähemmän kuin +75 pistettä, jolloin testin saa uusia. 2 Luonnetestin arvosteluohjeet ovat muuttuneet vuonna 1996, jolloin laukauspelottomuus lisättiin

2 omaksi osasuorituksekseen ja poistettiin useita arvostelupisteiden alakohtia (a, b, c ja d) sekä vuonna 2007, jolloin usean osasuorituksen sanallisia selityksiä muutettiin hieman. Luonnetestin arvostelupisteet eivät yleensä kuvaa ominaisuuden voimakkuutta pienimmästä suurimpaan, vaan suurimman osa-aluepisteen (+3) koira saa koulutettavuuden kannalta kaikkein toivotuimmasta käyttäytymisestä tai ominaisuudesta. 1 Tästä syystä testin arvostelupisteitä ei voi suoraan käyttää laskettaessa rodun keskiarvoja, vaan asteikko on ensin muutettava järjestysasteikolliseksi, eli voimakkuudeltaan pienimmästä suurimpaan. Tässä yhteenvedossa on käytetty lineaarista 6 portaista asteikkoa 1-6, jossa 1 kuvaa pienintä voimakkuutta ja 6 suurinta. Taulukossa 1 on esitetty voimassa olevien arvostelupisteiden muunnokset asteikolle 1-6. Huomioitavaa on, että temperamentin pistemäärä -1 on jaettu arvostelussa alaosioihin a, b ja c, jotka sijoittuvat voimakkuudeltaan eri kohtiin asteikolla 1-6, mutta jotka tässä kuvataan uudella asteikolla voimakkuudella 3. Koska tämän pistemäärän saaneita koiria on hyvin vähän, tehty yksinkertaistus ei muuta yhteenvetotuloksia. Laukauspelottomuuden asteikko on +++ laukausvarma, ++ laukauskokematon, + paukkuärtyisä, - laukausaltis, -- laukausarka. Luonnetesti ei yksinään kerro koko totuutta koiran luonteesta. Koiran käyttäytymiseen testitilanteessa voivat vaikuttaa myös muut asiat kuin koiran luonne; ohjaajan käyttäytyminen, sää ja muut ympäristön häiriötekijät, tuomarin kokemus sekä koiran mieliala. Luonnetesti ei myöskään arvioi kaikkia koiran arkielämään vaikuttavia luonteen ominaisuuksia kuten dominanssia, sosiaalisuutta toisiin koiriin, lauma- tai sukupuoliviettiä. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti luonnetestin osa-alueet tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan. Kattavammat kuvaukset löytyvät luonnetestin säännöistä 2. Toimintakyky (kerroin 15) Toimintakyky mittaa koiran kykyä toimia ja hallita tekojaan pelosta tai uhasta huolimatta ja sen voi ajatella vastaavan tietyssä mielessä rohkeutta. Toimintakykyinen koira pystyy pelostaan huolimatta toimimaan oikealla tavalla ja tarvittaessa voittamaan pelkonsa. Testissä toimintakykyä mitataan erityisesti kelkakokeessa, jossa koiraa kohti vedetään ihmisen ylävartalon muotoista hahmoa (toimintakyky uhan alla) sekä pimeässä huoneessa, jossa koiran tulisi löytää ohjaajansa (toimintakyky ilman uhkaa), mutta myös koiran pelottomuus ja toiminta muissakin testin osissa vaikuttavat arvosteluun. Terävyys (kerroin 1) Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran toimimaan aggressiivisesti sen tuntiessa olevansa uhattuna ja mitä terävämpi koira on, sitä pienemmän ärsykkeen se vaatii aggression heräämiseksi. Terävyyden erikoiskoe on seinä, johon koira kytketään kiinni ja tuomari hyökkää kohti koiraa uhkaavasti omistajan ollessa piilossa. Hyökkäyksen loputtua tuomari muuttaa käytöstään täysin

3 päinvastaiseksi eli ystävälliseksi ja sovittelevaksi, jolloin koiran palautumiskykyä hyökkäyksestä tarkkaillaan. Puolustushalu (kerroin 1) Puolustushalulla tarkoitetaan koiran taipumusta puolustaa itseään sekä laumaansa (ohjaajaa) uhkaa vastaan. Luonnetestissä tätä mitataan erityisesti tuomarin hyökkäyksellä koirakkoa kohti. Hyökkäyksen loputtua tuomari muuttaa käyttäytymisensä ystävälliseksi ja ottaa koiran hallintaansa (mikäli mahdollista) ohjaajan siirtyessä kauemmaksi, jolloin koiran palautumiskykyä hyökkäyksestä tarkkaillaan. Taisteluhalu (kerroin 10) Taisteluhalu on koiran moottori toimia esimerkiksi harrastuksissa ja sitä mitataan luonnetestissä koiran leikittämisellä (leikkihalu), mutta taisteluhalu voi tulla esiin myös esimerkiksi kelkkakokeessa. Taisteluhalukokeessa koiran tulisi ensisijaisesti leikkiä testituomarin kanssa, toissijaisesti ohjaajan kanssa. Testissä käytetään esimerkiksi motivointipatukkaa, keppiä tai ohjaajan omaa lelua. Hermorakenne (kerroin 35) Hermorakenteella kuvataan koiran jännittyneisyyttä, hermostuneisuutta ja luonteen tasapainoisuutta sen joutuessa kohtaamaan erilaisia ärsykkeitä ja sitä mitataan koko testin ajan. Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan koiran kykyä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen tasapainon järkkymisestä. Temperamentti (kerroin 15) Temperamentilla kuvataan koiran vilkkautta, tarkkaavaisuutta ja kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Luonnetestissä temperamenttia mittaava erikoiskoe on koiraa takaapäin lähestyvä koliseva tynnyri. Vilkas koira on tarkkaavainen ja se vastaanottaa nopeasti uusia ympäristön ärsykkeitä, mutta tottuu niihin nopeasti eli on hyvin sopeutumiskykyinen. Kovuus (kerroin 8) Kovuudella tarkoitetaan koiran kykyä muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia. Testissä kovuuden erikoiskokeena on nopeasti koiran eteen vedetty haalari, jolla koira säikäytetään ja koiran reaktiota myöhemmin haalarin ohi kuljettaessa seurataan. Uudelleen paikalle tuotaessa kova koira ei osoita pelon merkkejä eikä halua vältellä paikkaa. Luoksepäästävyys (kerroin 15) Luoksepäästävyyttä testataan erityisesti luonnetestin alussa ennen leikittämistä, jolloin tuomari lähestyy koiraa, mutta myös koiran käyttäytyminen hyökkäysten jälkeen voi vaikuttaa osion arvosteluun. Koira on luoksepäästävä, kun se mielellään ja oma-aloitteisesti hakeutuu muidenkin tapaamiensa ihmisten seuraan kuin ohjaajansa. Laukauspelottomuus Laukauspelottomuutta mitataan testin lopussa ampumalla 2-5 paukkupanosta, jolloin seurataan

4 koiran reagointi laukauksiin. Osiosta ei anneta pisteitä vaan sanallinen kuvaus laukauspelottomuudesta. Laukausvarmaksi nimitetään koiraa, joka käyttäytyy täysin välinpitämättömästi laukauksiin tai joka on niistä vain normaalilla tavalla kiinnostunut. Taulukko 1: Luonnetestin osa-aluepisteet ja muunnettu asteikko (pisteiden kuvaukset voimaan tulleiden sääntöjen mukaan) Osa-alue Osa-alue Toimintakyky Terävyys Suuri +3 6 Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -3 6 Hyvä +2 5 Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +2 5 Kohtuullinen +1 4 Kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -2 4 Pieni -1 3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +3 3 Riittämätön -2 2 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -1 2 Toimintakyvytön -3 1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 1 Puolustushalu Taisteluhalu Hillitsemätön -3 6 Erittäin suuri +1 6 Erittäin suuri -2 5 Suuri +3 5 Suuri, hillitty +2 4 Kohtuullinen +2 4 Kohtuullinen, hillitty +3 3 Pieni -1 3 Pieni +1 2 Riittämätön -2 2 Haluton -1 1 Haluton -3 1 Hermorakenne Temperamentti Tasapainoinen ja varma 3 6 Erittäin vilkas 1 6 Tasapainoinen 2 5 Vilkas 3 5 Hieman rauhaton 1 4 Kohtuullisen vilkas 2 4 Vähän hermostunut -1 3 a) Häiritsevän vilkas b) Hieman välinpitämätön c) Impulsiivinen -1 3 Hermostunut -2 2 Välinpitämätön -2 2 Erittäin hermostunut -3 1 Apaattinen -3 1 Kovuus Luoksepäästävyys Erittäin kova -1 6 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 6 Kova +2 5 a) Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen b) Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen +2 5 Kohtuullisen kova +3 4 Mielistelevä +1 4 Hieman pehmeä +1 3 Selvästi pidättyväinen -1 3 Pehmeä -2 2 Hyökkäävä -2 2 Erittäin pehmeä -3 1 Salakavala -3 1

5 Kääpiöpinserin luonne ja käyttötarkoitus Rotumääritelmän kuvaus kääpiöpinserin luonteesta ja käyttäytymisestä on Eloisuus, temperamentikkuus, itsevarmuus ja luonteen tasaisuus tekevät kääpiöpinseristä miellyttävän koti- ja seurakoiran. Hylkäävät virheet: arkuus, aggressiivisuus, vihaisuus, liika epäluuloisuus tai hermostuneisuus. 4 Rotumääritelmän tulkintaohjeessa luonteesta mainitaan lisäksi: Luonteeltaan kääpiöpinseri on eloisa ja temperamenttinen. Snautseri-pinserirotujen alkuperäinen käyttötarkoitus on hyvä muistaa luonnetta arvioitaessa. Kääpiöpinserin tehtävä on ollut rottien ja pienten jyrsijöiden tuhoaminen. Edelleen kääpiöpinserillä on tarkkaavainen, valpas luonne ja parhaimmillaan ne ovat erittäin itsevarmoja. Kuitenkaan vahtikoiralle tyypillistä pidättyväisyyttä ei tule sekoittaa arkuuteen. Vanhassa, ennen vuotta 2000 käytössä olleessa rotumääritelmässä kääpiöpiseriä luonnehditaan valppaaksi, pienestä koostaan huolimatta erinomaiseksi vahdiksi. Kääpiöpinserin jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) vuosille kertoo kääpiöpinserin luonteesta ja käyttötarkoituksesta seuraavasti. 4 Syntyhistoria Jo yli 300 vuotta sitten pinserityyppiset koirat pitivät saksalaisilla maatiloilla rottakantaa kurissa. Tässä koiratyypissä esiintyi useita eri väri-, karva- ja kokomuunnoksia, jotka myöhemmin eriytyivät mm. pinserin, itävallanpinserin, snautserin, kääpiöpinserin, kääpiösnautserin, affenpinserin ja hollanninsmoushond in kantatyypeiksi. Kääpiöpinserin tyyppinen koira komeili jo 1640-luvulla eräässä maatilan perheestä tehdyssä maalauksessa. Viime vuosisadan puolessavälissä julkaistut koirakirjat kertoivat kuitenkin innostuneeseen sävyyn "lyhyt- ja karkeakarvaisesta pinseristä" (nykyinen pinseri ja snautseri), jotka toimivat maatiloilla rottakoirina ja talonvahteina, ja niin roturyhmän suosio ja arvostus vähitellen kasvoi. Näiden esipinserien pentueisiin syntyi toisinaan tavallista pienempiä yksilöitä, jotka osoittautuivat pienestä koostaan huolimatta terveiksi, elinvoimaisiksi ja lisääntymiskelpoisiksi. Taitavien pienjyrsijöiden pyydystäjien lisäksi niiden huomattiin olevan vilkkaita ja hauskoja seurakoiria ja pian niitä alettiin jalostaa tarkoituksellisesti. Jo tuolloin oleskelivat lyhytkarvaiset yksilöt enemmän talossa, tallissa ja pihapiirissä, kun taas karkeakarvaiset kulkivat hevosvaunujen mukana. Kääpiöpinseri osoittautui eloisaksi ja mukavaksi seurakoiraksi, ja 1800-luvun aikana rotu siirtyi hiljalleen maatilojen työtehtävistä myös salonkikelpoiseksi hienostonaisten sylinlämmittäjäksi. Luonne ja käyttöominaisuudet Luonne ja käyttötarkoitus Kääpiöpinserin luonnekuvaus on muuttunut ajan saatossa paljon. Siinä missä rotu on alun perin toimittanut rottakoiran ja talonvahdin virkaa, sanoo nykyinen rotumääritelmä, että "eloisuus, temperamentikkuus, itsevarmuus ja luonteen tasaisuus tekevät kääpiöpinseristä miellyttävän koti- ja seurakoiran". Kääpiöpinseri onkin kasvattanut suosiotaan laajalti nimenomaan monipuolisena seurakoirana, sillä se on pienen kokonsa ja lyhyen turkkinsa ansiosta helppohoitoinen kotikoira, kun taas rodun liikunnallisuus ja aktiivisuus tekevät siitä energisen urheilukaverin. Siksi on tärkeää, että rodun kannan luonneominaisuudetkin vastaisivat enenevissä määrin perhekoiralle asetettavia vaatimuksia. Rodun luonteen kehittäminen toivottuun suuntaan saattaa olla kääpiöpinserijalostuksen suurimpia haasteita, sillä rodun entisen ja nykyisen käyttötarkoituksen asettamat luonnevaatimukset ovat joiltain osin ristiriidassa keskenään. Saksalaisilla maatiloilla vahtina toiminut koira oli usein hieman arka ja hermostunut sekä haukkuherkkä, minkä ansiosta koira hälytti mahdollisista tunkeilijoista nopeasti ja luotettavasti. Terävimmät yksilöt tarttuivat pienestä koostaan uolimatta jopa tositoimiin, kuten tuolloin kunnon vahtikoiran kuuluikin. Myös rottajahdissa hienoinen hermostuneisuus yhdistettynä eloisaan temperamenttiin vauhditti kääpiöpinserin reaktionopeutta. Niiltä ajoilta on perua se, että monet kääpiöpinserit ilmentävät vielä tänä päivänä varautuneisuutta tai peräti pelkoaggressiivisuutta vieraita ihmisiä kohtaan, tai osoittavat hermostuneisuutta vieraaseen ympäristöön joutuessaan. Toisaalta juuri rottakoiran nopealiikkeisyys ja reaktionopeus tekevät kääpiöpinseristä muun muassa ketterän agilitykoiran. Myöskään rottakoiran riistavietti ei ole nyky-yhteiskunnassa mitenkään tarpeellinen, saati toivottu ominaisuus, joskin sen satunnaista esiintymistä rodussa ei voi pitää mitenkään huolestuttavana tai haitallisena. Sen sijaan samoilta ajoilta perua oleva saalisvietti, jota näkee joissain tämän päivän kääpiöpinsereissä, on kätevä työkalu harrastuskoiran

6 koulutuksessa. Vaikka kääpiöpinseriä ei koe- ja tulostilastojen perusteella voidakaan pitää vielä tällä hetkellä kovin merkittävänä harrastusrotuna, on rodun luonneperimässä potentiaalia jalostaa entistä monipuolisempaan koe- ja kilpailutoimintaan soveltuvia harrastuskoiria. Kääpiöpinsereiden luonteet eivät tällä hetkellä vielä vastaa kattavasti uusitun rotumääritelmän vaatimuksia. Syynä tähän lienee osittain myös rodun reilun vuosisadan mittainen ulkomuotoperusteinen jalostus. Välinpitämättömyys vieraita kohtaan on kääpiöpinserillä täysin hyväksyttävä piirre, mutta rodussa esiintyy jonkin verran myös selvää varautuneisuutta, arkuutta tai pelkoaggressiivisuutta. Kun nämä yhdistyvät joissain yksilöissä liialliseen terävyyteen, vilkkaaseen temperamenttiin tai hermostuneisuuteen, on lopputuloksena luonne, joka ei vastaa yhteiskuntakelpoisen koiran ihannetta. Jotta kääpiöpinserin asema monipuolisena seurakoirana vahvistuu entisestään, tulee edellä mainittuja ei-toivottavia piirteitä pyrkiä välttämään kaikin tavoin. Näyttelyissä tuomarit ovat onneksi alkaneet enenevissä määrin kiinnittämään huomiota kääpiöpinsereiden luonteisiin. Koira, joka yrittää purra, tai jota ei arkuutensa takia pysty käsittelemään, useimmiten hylätään näyttelykehässä. Jos koira on toistuvasti saanut laatupalkinnon HYL tai EVA luonteesta johtuen, sitä ei tulisi käyttää jalostukseen. Muita epätoivottuja ominaisuuksia rodulla ovat liiallinen kovuus, ohjaajakovuus tai dominanssi, jotka tekevät koirasta seurakoiraksi liian vaativan koulutettavan, sekä vastaavasti liiallinen pehmeys tai ohjaajapehmeys, joiden takia koira ei selviydy tavallisesta arjesta. Maatilan pieneltä hyötykoiralta vaadittiin elinvoimaisuutta ja kestävyyttä, eikä turhia suita ruokittu tai lemmikkejä paapottu, joten kääpiöpinseri on parhaimmillaan ollut toimintakykyinen ja taistelutahtoinen koira, jolta löytyy sopivasti kovuutta. Näitä ominaisuuksia tulisi vaalia tänäkin päivänä. Luonnetestit Vaikka luonnetesti onkin alun perin suunniteltu palveluskoirarotujen arviointiin, sitä pystytään jossain määrin hyödyntämään myös kääpiöpinsereiden luonnearvioinneissa, erityisesti mm. avoimuuden, laukausvarmuuden ja hermorakenteen osalta mennessä on ainakin 33 kääpiöpinseriä suorittanut Suomessa luonnetestin, mikä on hyvin marginaalinen osa rodun kantaa. Näistä 27 on saanut hyväksytyn tuloksen. Hylätyt tulokset johtuivat hermorakenteen puutteista, pidättyväisyydestä tai liian alhaisesta kokonaispistemäärästä. Kokeet ja kilpailut Kääpiöpinseri puolustaa uutta asemaansa monipuolisena seurakoirana myös harrastuspuolella. Agilityssa kääpiöpinseri on yhä tavallisempi näky. Vuonna 2005 agilitykilpailuihin osallistui kaiken kaikkiaan 52 kääpiöpinseriä, tehden yhteensä 535 kisastarttia. Muissa lajeissa kääpiöpinserit eivät ole olleet merkittävästi edustettuna: Käyttäytymiskokeen (BH) on vuoden 2006 heinäkuun loppuun mennessä onnistunut hyväksytysti suorittamaan 3 kääpiöpinseriä. Vuonna 2005 ei kirjattu kääpiöpinsereille yhtään tottelevaisuuskoetuloksia, mutta 2006 on jälleen muutama koirakko osallistunut toko-kokeisiin. Tiettävästi kääpiöpinsereillä ei ole tuloksia muista koe- tai kilpailumuodoista. Jalostussuunnitelma Rodunomaisen luonteen vaalimiseksi on tavoitteena kasvattaa luonnetestattujen kääpiöpinsereiden osuutta. Myös agility-, toko- ja BH-tulokset antavat jonkin verran osviittaa kääpiöpinserin hermorakenteen ja koulutettavuuden tilanteesta, ja yhdistys kannustaakin rodun harrastajia erilaisten koemuotojen pariin. Näyttelyissä tuomareiden toivotaan enenevissä määrin kiinnittävän huomiota kääpiöpinsereiden luonteisiin, kuvailemaan niitä lyhyesti arvosteluissa ja hylkäämään koirat, jotka osoittavat aggressiivisuutta tai arkuutta. Tulevaisuudessa saadaan luonteiden arviointiin mahdollisesti uudeksi työkaluksi ruotsalainen MH-testi. Nykyinen kääpiöpinseri suhteessa rotumääritelmään Tämän hetkiset ongelmat Luonteen osalta kääpiöpinseri on yleisesti temperamentikas, eloisa ja itsevarma koira. Arkuutta, pelkoaggressiivisuutta ja hermostuneisuutta esiintyy rodussa kuitenkin edelleen, mikä ilmenee mm. siten, että lähes joka näyttelyssä muutama koira yrittää väistää tai purra tuomaria tai käyttäytyy muuten hermostuneesti Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisesta luonteen osalta JTO kertoo: Kääpiöpinserin tulee olla eloisa ja valpas, mutta ei hermostunut ja aggressiivinen. Valitettavasti kannassa esiintyy myös arkoja ja hermostuneita yksilöitä. Jalostuksen tavoitteena ja visiona JTO kertoo luonteen osalta näin: Suurin osa kääpiöpinsereistä hankitaan seurakoiraksi. Alkuperäiseen tarkoitukseen rottien ja hiirien metsästäjänä kääpiöpinseriä ei nykyisin käytetä. Luonteeltaan kääpiöpinseri on edelleen metsästäjä, joten rotu ei ole helppo vastaalkajalle ja koirien kotienvaihdot ovat jonkin verran lisääntyneet. Ihmisten yhä etenevä muutto kasvukeskuksiin lisää pienten ja turkiltaan helppohoitoisten rotujen, kuten kääpiöpinseri, kysyntää. Kuitenkin rekisteröintien lisääntyessä monesti ongelmatkin lisääntyvät.

7 Jalostukseen käytettävien koirien luonteisiin ja terveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vihaisia tai erittäin arkoja koiria ei tulisi käyttää jalostukseen. JTO listaa kääpiöpinserin luonteen uhkiksi ja mahdollisuuksiksi seuraavat asiat: Vahvuudet: - Luonteet ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Heikkoudet - Toistaiseksi tietoa luonteista on liian vähän. - Esiintyy hermorakenteeltaan epäterveitä, jopa aggressiivisia yksilöitä. Mahdollisuudet: - Kiinnittämällä erityistä huomiota jalostukseen käytettävien koirien luonteisiin jalostuksesta karsiutuvat huonoluonteiset yksilöt. Uhat: - Vain näyttelymenestys tai väri merkitsevät jalostuksessa, luonne unohdetaan. - Suosion takia vain myytäväksi pentuja tekevät eivät välitä luonteista. - Tietoa luonteista ei ole riittävästi. - Kasvattajilla ei riittävästi tietotaitoa luonnejalostukseen Luonnetestatut kääpiöpinserit Vuoden 2010 loppuun mennessä luonnetestin oli suorittanut yhteensä 161 kääpiöpinseriä (Taulukko 2). Luonnetestatut koirat ovat syntyneet vuosina ja ensimmäinen kääpiöpinseri testattiin vuonna Testatuista koirista suurin osa (61 %) on testattu tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan eli vuosina (syntymävuodet ). Uroksia on luonnetestattu hieman enemmän kuin narttuja, 59 % luonnetestatuista kääpiöpinsereistä on uroksia. Testin keskeyttäneitä koiria on ollut yhteensä 4 kappaletta (2,5 %). Testattujen koirien ikä on määrätty syntymäajan ja testin päivämäärän avulla puolen vuoden tarkkuudella. Koirat on luonnetestattu keskimäärin 3,5-vuotiaina. Taulukko 2: Luonnetestattujen kääpiöpinsereiden lukumäärät ja ikä testihetkellä Testattu yhteensä Testattu v Testattu v Kaikki yhteensä ,5 Urokset ,5 Nartut ,4 Keskeyttäneet ,9 Ikä, vuotta Luonnetestiin vietävät koirat näyttävät valikoituvan koiran omistajan aktiivisuuden mukaan, sillä luonnetestin suorittaneilla koirilla on muita useammin myös jälkeläisiä sekä näyttely- tai koetulos (agility, TOKO tai BH) (Taulukko 3). Luonnetestiä ei ole kääpiöpinsereissä kuitenkaan käytetty jalostukseen valittavien koirien kriteerinä, kuten esimerkiksi roduilla, joilla muotovalion arvoon tarvitaan hyväksytty luonnetestitulos. Luonnetesti on koiralle hyvin stressaava ja outo tilanne, joten on myös oletettavaa, että ns. huonompi luonteiset koirat jäävät testaamatta suuremmalla todennäköisyydellä. Testattavien

8 koirien tulee olla vähintään 2- ja enintään 6-vuotiaita, joten ensimmäisten ikävuosien aikana menehtyneet koirat (esimerkiksi luonneongelmien vuoksi lopetetut) karsiutuvat pois luonnetestattujen joukosta. Näistä syistä johtuen luonnetestatut koirat eivät ole edustava otos rodun koirista ja yhteenvetotulokset voivat olla osittain harhaisia, mutta valikoitumisen vaikutusta yhteenvetotuloksiin on mahdotonta arvioida. Testiin menevien valikoitumisen vuoksi yhteenvetotulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koskemaan Suomen koko kääpiöpinserikantaa. Taulukko 3: Näyttely- ja koetulosten sekä jälkeläisten yleisyys (tilanne huhtikuussa 2011) Luonnetestatut (161 kpl) Jalostukseen käytetty 61 % 24 % Koetuloksen omaavia 39 % 5 % Näyttelytuloksen omaavia 93 % 37 % Kaikki vuosina syntyneet (3693 kpl) Luonnetestatuista ja alle +75 pistettä saaneista koirista (yhteensä 28 kappaletta) yhdellekään ei ole suoritettu uusintatestiä. Luonnetestatuilla kääpiöpinsereillä oli yhteensä 99 eri isää, 118 eri emää ja 58 eri kasvattajaa. Suurin yksittäisen uroksen luonnetestattujen jälkeläisten määrä oli 8 jälkeläistä (Fürstenborgh Alladin), nartun 6 kappaletta (Onda s Ondamarina) ja eniten luonnetestattuja kasvatteja (11 kpl) on kennel A dreamsilla ja toiseksi eniten (10 kpl) kennel Pinserella silla. Osa-aluepisteiden ja loppupisteiden jakaumat Kääpiöpinsereiden sekä kaikkien rotujen (8837 kpl) saamien negatiivisten arvosanojen osuus on esitetty taulukossa 4 (testin keskeyttäneet koirat eivät ole mukana laskennassa). Negatiivisia arvosanoja on annettu kääpiöpinsereille hyvin vähän terävyydestä, kuten kaikille koirille yleensäkin sekä laukauspelottomuudesta. Luoksepäästävyydessä negatiisivisia arvosanoja kääpiöpinsereillä on alle kymmenellä prosentilla testatuista koirista (9 %), mutta kuitenkin keskimääräistä (1 %) useammin. Eniten negatiivisia arvosanoja saadaan taisteluhalusta sekä toimintakyvystä ja näiden osuus on kääpiöpinsereillä suurempi kuin koirilla keskimäärin. Kääpiöpinsereillä on keskimääräistä vähemmän negatiivisia arvosanoja kovuudessa, temperamentissa sekä puolustushalussa. Taulukko 4: Negatiivisten arvosanojen osuus Kääpiöpinserit Toimintakyky 35 % 25 % Terävyys 2 % 1 % Puolustuhalu 8 % 13 % Taisteluhalu 44 % 26 % Hermorakenne 8 % 8 % Temperamentti 3 % 10 % Kaikki rodut (v )

9 Kovuus 12 % 23 % Luoksepäästävyys 9 % 1 % Laukauspelottomuus (v alkaen) 3 % Yhteenveto kääpiöpinsereiden saamien arvosanojen (asteikolla -3,+3) osuuksista on esitetty taulukossa 5 ja loppupisteiden jakauma taulukossa 6. Loppupisteiden keskiarvo on 123 pistettä (vuosina pistettä ja pistettä). Testin keskeyttäneet koirat eivät ole mukana laskennassa. Taulukko 5: Osa-aluepisteiden jakauma Toimintakyky 0 % 10 % 55 % 33 % 2 % 0 % Terävyys 58 % 12 % 28 % 0 % 1 % 1 % Puolustushalu 53 % 15 % 24 % 8 % 0 % 0 % Taisteluhalu 4 % 52 % 1 % 35 % 8 % 0 % Hermorakenne 0 % 6 % 86 % 8 % 0 % 0 % Temperamentti 54 % 5 % 38 % 3 % 0 % 0 % Kovuus 19 % 0 % 69 % 0 % 12 % 0 % Luoksepäästävyys 54 % 37 % 0 % 8 % 1 % 0 % Laukauspelottomuus 64 % 30 % 3 % 3 % 0 % Taulukko 6: Loppupisteiden jakauma Keskiarvo Vaihteluväli Kaikki yhteensä 123 (-86, +234) Urokset 115 (-72, +234) Nartut 129 (-86, +209) Lukumäärä Prosenttia Alle % % % % % % % Yli % Osa-aluepisteiden jakauman mukaisen tyypillisen kääpiöpinserin arvostelupisteet on koottu taulukkoon 7. Huomaa, että pisteet perustuvat taulukon 5 mukaisen yleisimmän saadun arvosanaan, eikä se kuvaa todellista koiran luonnetestitulosta tai ihannepistemäärää.

10 Taulukko 7: Yleisimmät osa-aluepisteet Toimintakyky +1 Kohtuullinen Terävyys +3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua Puolustushalu +3 Kohtuullinen, hillitty Taisteluhalu +2 Kohtuullinen Hermorakenne +1 Hieman rauhaton Temperamentti +3 Vilkas Kovuus +1 Hieman pehmeä Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin Laukauspelottomuus +++ Laukausvarma Kuvissa 1 9 on esitetty kääpiöpinsereiden saamien osa-aluepisteiden jakaumat eroteltuina vuosina ja testatuille koirille. Kuvissa asteikko on järjestetty pienimmästä voimakkuudesta suurimpaan muunnetun asteikon (1-6) mukaisesti. Vuodesta 2007 eteenpäin testatuissa kääpiöpinsereissä kohtuullisen ja hyvän (pistemäärä +2 suuri ennen vuotta 2007) toimintakyvyn osuus on laskenut verrattuna ennen vuotta 2007 testattuihin (kohtuullinen 63 % -> 50 % ja hyvä 13 % -> 9 %) ja pienen sekä riittämättömän toimintakyvyn omaavien koirien osuus puolestaan on kasvanut (pieni 24 % -> 38 % ja riittämätön 0 % -> 3 %). Toimintakyvyltään ääripäitä edustavia, toimintakyvyttömiä tai erittäin suuren toimintakyvyn omaavia kääpiöpinsereitä ei ole esiintynyt, mutta usein toimintakyvyttömän koiran testisuoritus joudutaan keskeyttämään (keskeyttäneitä 2,5 %) (Kuva 1). Terävyydessä pienen (ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) osuus on laskenut (31 %:sta 26 %:iin) ja kohtuullisen ja suuren terävyyden osuus noussut muutaman prosenttiyksikön. Jäljelle jäävää hyökkäyshalua on esiintynyt 3 prosentilla ennen vuotta 2007 ja 1 prosentilla vuodesta 2007 eteenpäin testatuista (Kuva 2). Haluttomasti ja pienesti puolustavien osuus on hieman laskenut vuoden 2007 jälkeen (haluton 10 % -> 6 % ja pieni 26 % -> 23 %). Erittäin tai hillitsemättömän puolustushaluisia koiria ei ole ollut (Kuva 3).

11 Kuva 1: Toimintakyvyn pistejakauma, kerroin % 60 % 62.9 % Testatut N=62 Testatut N=98 50 % 5 40 % 38.3 % 30 % 20 % 10 % 0 % 3.2 % -3 toimintakyvytön (1) 24.2 % 12.9 % 8.5 % -2 riittämätön (2) -1 pieni (3) +1 kohtuullinen (4) +2 hyvä (5) +3 suuri (6) Kuva 2: Terävyyden pistejakauma, kerroin 1 70 % 60 % 50 % 59.6 % 56.5 % Testatut N=62 Testatut N=98 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 30.6 % 25.5 % +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (1) -1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin (2) +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (3) 3.2 % -2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin (4) 13.8 % 9.7 % +2 suuri ilman jäljelle jäävää hvökkäyshalua (5) 1.1 % -3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin (6) Kuva 3: Puolustushalun pistejakauma, kerroin 1 70 % 60 % 51.6 % 53.2 % Testatut N=62 Testatut N=98 50 % 40 % 30 % 25.8 % 23.4 % 20 % 10 % 9.7 % 6.4 % 17.0 % 12.9 % 0 % -1 haluton (1) +1 pieni (2) +3 kohtuullinen, hillitty (3) +2 suuri, hillitty (4) -2 erittäin suuri (5) -3 hillitsemätön (6)

12 Taisteluhalussa on havaittavissa pientä vähenemistä myöhemmällä ajanjaksolla testatuissa koirissa; pienen osuus on kasvanut 31 prosentista 38 prosenttiin ja suuren vähentynyt 7 %:sta kahteen. Yksikään koira ei ole arvosteltu taisteluhaluttomaksi. (Kuva 4). Valtaosa testatuista kääpiöpinsereistä on ollut hermorakenteeltaan hieman rauhattomia (v % ja v %), eli ne ovat osoittaneet lievää rauhattomuutta ja henkistä kuormittumista testin edetessä, mutta palautuneet osasuoritusten välillä hyvin. Pieni osa on saanut arvosteluksi myös vähän hermostuneen (7 ja 10 %) tai tasapainoisen (3 ja 7 %), mutta erittäin hermostuneita tai hermostuneita ei ole ollut. (Kuva 5). Temperamentiltaan testatut koirat ovat olleet pääosin vilkkaita (61 % -> 50 %) tai erittäin vilkkaita (32 % -> 42 %). Apaattiseksi tai välinpitämättömäksi kääpiöpinsereitä ei ole lainkaan luokiteltu. (Kuva 6). Kovuudeltaan luonnetestatut kääpiöpinserit ovat olleet pääosin hieman pehmeitä (v %, v %) ja pehmeiden (-2) osuus on laskenut 18 prosentista yhdeksään. Erittäin pehmeä (-3), kova (+2) tai erittäin kova (-1) ei yksikään kääpiöpinseri ole ollut, mutta liiallinen pehmeys voi olla myös testin keskeyttämisen syy. (Kuva 7). Luoksepäästävyydeltään suurin osa testatuista kääpiöpinsereistä on ollut luoksepäästäviä (+2 tai +3), mutta avoimesti vieraisiin suhtautuvien osuus on vähentynyt 65 %:sta 48 %:iin. Hyökkääviä ja selvästi pidättyväisiä on ollut vuosina yhteensä 7 % ja vuosina % testatuista koirista. (Kuva 8). Laukauspelottomuus on parantunut myöhemmällä ajanjaksolla hieman ja vain n. 4 % koirista on reagoinut laukauksiin ei-toivotulla tavalla (vuosina %) (Kuva 9).

13 Kuva 4: Taisteluhalun pistejakauma, kerroin % 60 % 50 % 53.2 % 51.1 % Testatut N=62 Testatut N=98 40 % 30 % 30.6 % 38.3 % 20 % 10 % 0 % 8.1 % 8.5 % 6.5 % 2.1 % 1.6 % -3 haluton (1) -2 riittämätön (2) -1 pieni (3) +2 kohtuullinen (4) +3 suuri (5) +1 erittäin suuri (6) Kuva 5: Hermorakenteen pistejakauma, kerroin % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 90.3 % 83.0 % Testatut N=62 Testatut N=98 20 % 10 % 0 % 6.5 % 9.6 % 3.2 % 7.4 % -3 erittäin hermostunut (1) -2 hermostunut (2) -1 vähän hermostunut (3) +1 hieman rauhaton (4) +2 tasapainoinen (5) +3 tasapainoinen ja varma (6) Kuva 6: Temperamentin pistejakauma, kerroin % 60 % 50 % 40 % 30 % 61.3 % 5 Testatut N=62 Testatut N= % 32.3 % 20 % 10 % 0 % 4.8 % 5.3 % 1.6 % 3.2 % -3 apaattinen (1) -2 välinpitämätön (2) +2 kohtuullisen vilkas (4) +3 vilkas (5) +1 erittäin vilkas (6) -1(a) häiritsevän vilkas (3)

14 Kuva 7: Kovuuden pistejakauma, kerroin 8 80 % 70 % 64.5 % 72.3 % Testatut N=62 Testatut N=98 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 17.7 % 17.7 % 19.1 % 10 % 0 % -3 erittäin pehmeä (1) 8.5 % -2 pehmeä (2) +1 hieman pehmeä (3) +3 kohtuullisen kova (4) +2 kova (5) -1 erittäin kova (6) Kuva 8: Luoksepäästävyyden pistejakauma, kerroin % 70 % Testatut N=62 Testatut N= % 60 % 50 % 41.5 % 47.9 % 40 % 30 % 29.0 % 20 % 10 % 0 % 1.1 % 6.5 % 9.6 % -3 salakavala (1) -2 hyökkäävä (2) -1 selvästi pidättyväinen (3) +1 mielistelevä (4) +2 luoksepäästävä, hieman/ aavistuksen pidättyväinen (5) +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin (6) Kuva 9: Laukauspelottomuuden pistejakauma 80 % 70 % 60 % Testatut N=59 Testatut N= % 66.0 % 50 % 40 % 30 % 30.5 % 29.8 % 20 % 10 % 0 % 6.8 % 3.4 % 3.2 % 1.1 % -- laukausarka - laukausaltis + paukkuärtyisä ++ laukauskokematon +++ laukausvarma

15 Osa-aluepisteiden keskiarvot Asteikolle 1-6 muunnettujen osa-aluepisteiden keskiarvot on esitetty kuvassa 10. Luonnetestatut kääpiöpinserit ovat olleet keskimäärin temperamentiltaan vilkkaita (keskiarvo 5,0) ja luoksepäästäviä (keskiarvo 5,1). Terävyys ja puolustushalu ovat olleet keskimäärin pientä tai kohtuullista (keskiarvot 2,6) samoin kuin toimintakyky (keskiarvo 3,6) ja taisteluhalu (keskiarvo 3,4). Kovuuden keskiarvo (2,9) vastaa hieman pehmeää (3). Hermorakenteen keskiarvo on 3,8, joka vastaa lähes hieman rauhatonta (4) muunnetulla asteikolla. Ajallisesti testatuissa kääpiöpinsereissä näyttää tapahtuneen pientä toimintakyvyn, luoksepäästävyyden ja taisteluhalun laskua. Kuvassa 11 keskiarvot on laskettu erikseen uroksille ja nartuille. Nartut ovat olleet keskimäärin hieman uroksia luoksepäästävämpiä ja aavistuksen pienemmän puolustushalun omaavia. Jalostukseen käytettyjen ja ei-käytettyjen keskiarvot ovat lähes yhtä suuret, keskiarvot ovat 0,2 pistettä suuremmat jalostukseen käytetyillä luoksepäästävyydessä ja terävyydessä. Koetuloksellisilla (agility, TOKO tai BH) kääpiöpinsereillä terävyyden keskiarvo on muihin verrattuna 0,3 pistettä suurempi (keskiarvo 2,9). Kuvassa 12 on esitetty vertailun vuoksi pitkäkarvaisten collieiden osa-alueiden pisteiden keskiarvot vuosilta

16 Kuva 10: Osa-aluepisteiden keskiarvot (asteikolla 1-6) Toimintakyky Luoksepäästävyys Terävyys Kaikki (keskiarvo numerona) v v Kovuus Puolustuhalu Temperamentti Taisteluhalu Hermorakenne Kuva 11: Urosten ja narttujen osa-aluepisteiden keskiarvot (asteikolla 1-6) Toimintakyky Urokset Nartut Luoksepäästävyys Terävyys Kovuus Puolustuhalu Temperamentti Taisteluhalu Hermorakenne

17 Kuva 12: Kääpiöpinsereiden ja pitkäkarvaisten collieiden osa-aluepisteiden keskiarvot Toimintakyky Kääpiöpinserit Pitkäkarvaiset colliet Luoksepäästävyys Terävyys Kovuus Puolustuhalu Temperamentti Taisteluhalu Hermorakenne Osa-alueiden välinen korrelaatio sekä koiran iän vaikutus tuloksiin Korrelaatiolla tarkoitetaan kahden tekijän välistä lineaarista riippuvuutta. Mikäli tekijöiden välillä on positiivinen korrelaatio, toisen tekijän ollessa suuri myös toinen tekijä on keskimäärin suuri ja negatiivinen korrelaatio kertoo, että toisen tekijän kasvaessa toinen pienenee. Luonnetestin asteikolla 1-6 mitattujen osa-aluepisteiden avulla voidaan määrittää luonneominaisuuksien väliset korrelaatiot. Taulukossa 8 on esitetty iän ja osa-aluepisteiden väliset korrelaatiokertoimet. Ikä ei vaikuta osa-aluepisteisiin kovinkaan voimakkaasti, temperamentin ja kovuuden pistemäärät kasvavat keskimäärin 0,1:llä testausiän kasvaessa yhdellä vuodella (koirien testaamisikä on 2-6 vuotta). Taulukko 8: Osa-aluepisteiden välinen korrelaatio Toimintakyky Terävyys Puolustushalu Taisteluhalu Hermorakenne Temperamentti Kovuus Luoksepäästävyys Ikä -0,04-0,11-0,06 0,03-0,07 0,11 0,12-0,08 Toimintakyky 1,00 0,24 0,33 0,53 0,26 0,13 0,40 0,28 Terävyys 1,00 0,48 0,12-0,03 0,10 0,03-0,09 Puolustushalu 1,00 0,27 0,04 0,05 0,17-0,03 Taisteluhalu 1,00 0,26 0,09 0,22 0,38 Hermorakenne 1,00-0,02 0,13 0,39 Temperamentti 1,00 0,12-0,03 Kovuus 1,00 0,26

18 Toimintakyvyn ja taisteluhalun korrelaation on korkea (0,5), mikä tarkoittaa sitä, että toimintakykyisimmät eli rohkeat koirat ovat osoittaneet testissä myös suurempaa taisteluhalua. Toimintakyvyn ja kovuuden sekä toimintakyvyn ja puolustushalun väliset korrelaatiot ovat selvästi positiivisia, eli luonnetestissä hyvää toimintakykyä osoittanut koira on ollut myös keskimäärin kovempi ja puolustushaluisempi. Kovaa koira voidaan usein pitää toimintakykyisenä koirana, sillä pehmeä koira muistaa helposti ikävät kokemukset, ja pyrkii välttämään niitä, mikä voidaan tulkita huonoksi toimintakyvyksi. Kova koira puolestaan unohtaa ikävät tilanteet nopeasti eikä välttele paikkoja tai tilanteita, jossa ikävä kokemus aiheutettiin. Toimintakykyinen koira ottaa puolustustilanteessa helpommin ohjat omiin käsiinsä, kun taas pienemmän toimintakyvyn omaava koira turvautuu helpommin ohjaajan apuun. Terävyys ja puolustushalu liittyvät kiinteästi toisiinsa, mikä voi selittää niiden välisen suuren positiivisen korrelaation. Puolustushalu kuvaa koiran halua puolustaa itseään ja laumaansa ja terävyys koiran ärsykekynnyksen korkeutta sen vastatessa uhkaan aggressiolla. 3 Mielenkiintoinen tulos on luoksepäästävyyden korkea positiivinen korrelaatio sekä taisteluhalun että hermorakenteen kanssa. Temperamentiltaan rauhallisempi koira voi antaa itsestään vieraita kohtaan avoimemman ja luoksepäästävämmän kuvan kuin rauhaton ja hermostunut koira, joka ei välttämättä pysty keskittymään vieraaseen ihmiseen testitilanteessa. Saadakseen taisteluhalusta suuremman arvion koiran tulee lähteä leikkiin vieraan ihmisen kanssa, mitä avoin ja rohkea koira suuremmalla todennäköisyydellä tekee, joten taisteluhalun suuri korrelaatio luoksepäästävyyden ja toimintakyvyn kanssa tuntuu luontevalta. Luonneominaisuuksien periytyvyys Kääpiöpinsereitä on luonnetestattu tähän mennessä vasta 161 kappaletta ja joukossa ei ole tarpeeksi saman koiran jälkeläisten testituloksia, jotta ominaisuuksien periytyvyyttä voitaisiin arvioida. Kuvassa 13 esitetään esimerkki luonnetestatusta uroksesta A dreams Black Devil, jonka 73 jälkeläisestä 7 on luonnetestattu. Koska testattujen jälkeläisten määrä on hyvin pieni, jälkeläisten poikkeamat rodun keskiarvosta voivat johtua vain sattumasta, eikä pystytä sanomaan onko uros periyttänyt joitakin ominaisuuksiaan, kuten pientä terävyyttä tai suurta taisteluhalua, jälkeläisilleen. Jotta vertailu pystyttäisiin luotettavammin tekemään, tarvittaisiin enemmän jälkeläisten luonnetestituloksia sekä mahdollisesti kokonaisten pentueiden testausta, jottei koirien testiin menemisessä tapahtuva valikointi vääristäisi tuloksia.

19 Kuva 13: A'dreams Black Devilin jälkeläisten osa-aluepisteet Luoksepäästävyys Toimintakyky Terävyys Rodun keskiarvo A'dreams Black Devil Jälkeläiset, 7 kpl Kovuus Puolustuhalu Temperamentti Taisteluhalu Hermorakenne

20 Lähteet 1. Jorma Lankinen (2001). Luonnetesti - mitä ja miksi? url: haettu Suomen Kennelliitto (2007). Luonnetestin säännöt ja ohjeet. url: C3B /9225/LUONNETESTISÄÄNNÖT2007.pdf haettu Riitta Liimatainen (2008). Luonnetestissä mitattujen ominaisuuksien periytyminen rottweilereilla. Helsingin yliopisto Pro gradu tutkielma. 4. Suomen Kääpiöpinserit ry jalostustoimikunta (2006). Jalostuksen tavoiteohjelma haettu url: haettu

Liite 4. Luonnetestit

Liite 4. Luonnetestit Liite 4. Luonnetestit LUKUOHJE: Kaavioissa on esitettynä luonnetestin eri osa-alueet. Arvostelualueet, esim. toimintakyky, K+luku tarkoittaa kerrointa arvostelun pisteytyksessä. Ympyrän kehällä on osion

Lisätiedot

Luonnetestit Toimintakyky Terävyys Puolustushalu Taisteluhalu Hermorakenteella Temperamentti Kovuudella Luoksepäästävyys Laukauspelottomuus

Luonnetestit Toimintakyky Terävyys Puolustushalu Taisteluhalu  Hermorakenteella Temperamentti Kovuudella Luoksepäästävyys Laukauspelottomuus Luonnetestit Luonnetestin osa-alueita ovat toimintakyky, terävyys, puolustushalu, taisteluhalu, hermorakenne, temperamentti, kovuus, luoksepäästävyys ja laukauspelottomuus. Toimintakyky on luonteenominaisuus,

Lisätiedot

Yhteenveto luonnetestatuista kääpiöpinsereistä

Yhteenveto luonnetestatuista kääpiöpinsereistä Yhteenveto luonnetestatuista kääpiöpinsereistä 1992-2014 SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ SUOMALAISESTA LUONNETESTISTÄ... 3 2 LUONNETESTIN OSA-ALUEET... 4 2.1 LUONNETESTIN OSA-ALUEPISTEET

Lisätiedot

LUONNOS! KEESHONDIN LUONNETAVOITE - luonnetestin määritysten rodunomaiseen arviointiin.

LUONNOS! KEESHONDIN LUONNETAVOITE - luonnetestin määritysten rodunomaiseen arviointiin. LUONNOS! KEESHONDIN LUONNETAVOITE - luonnetestin määritysten rodunomaiseen arviointiin. Suomen Keeshond ry Jalostustoimikunta Vuosi 2008 Sisällysluettelo KEESHONDIN LUONNETAVOITE... 1 Johdanto... 2 Keeshondin

Lisätiedot

Numero Nyt se on virallisesti todistettu, luonnetta löytyy! Daisy (BARLIS DOLCE VITA) luonnetestissä!

Numero Nyt se on virallisesti todistettu, luonnetta löytyy! Daisy (BARLIS DOLCE VITA) luonnetestissä! Numero 2 12.10.1999 Nyt se on virallisesti todistettu, luonnetta löytyy! Daisy (BARLIS DOLCE VITA) luonnetestissä! - 2 - Olin luonnetestissä Daisyn kanssa 2.10.1999 Helsingin Oulunkylässä Suomen Dobermann-yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kääpiöpinserit ry jäsenkasvattajille suunnattu luonnekysely (22.6.-12.7.2011)

Suomen Kääpiöpinserit ry jäsenkasvattajille suunnattu luonnekysely (22.6.-12.7.2011) Suomen Kääpiöpinserit ry jäsenkasvattajille suunnattu luonnekysely (22.6.-12.7.2011) Yhteenveto Kyselyyn vastaamispyyntö lähetetty 78 kasvattajalle Vastauksia 20 kpl, vastausprosentti 26 %. TAUSTAKYSYMYKSET

Lisätiedot

LUONNETESTIN ARVOSTELUOHJE. Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 2.2.2012. Voimassa 1.3.2012 alkaen. TOIMINTAKYKY

LUONNETESTIN ARVOSTELUOHJE. Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 2.2.2012. Voimassa 1.3.2012 alkaen. TOIMINTAKYKY LUONNETESTIN ARVOSTELUOHJE Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 2.2.2012. Voimassa 1.3.2012 alkaen. TOIMINTAKYKY Toimintakykynä pidetään luonteen ominaisuutta, joka saa koiran ilman ulkopuolista pakotetta

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOIRIEN LUONNETESTI Kirjoittanut Reetta Ahola, lainaukset Jorma Lankisen tekstistä. MIKSI TESTIIN? /1/ 1 (7)

SUOMALAINEN KOIRIEN LUONNETESTI Kirjoittanut Reetta Ahola, lainaukset Jorma Lankisen tekstistä. MIKSI TESTIIN? /1/ 1 (7) 1 (7) SUOMALAINEN KOIRIEN LUONNETESTI Kirjoittanut Reetta Ahola, lainaukset Jorma Lankisen tekstistä. Luonnetesti (LTE) on virallinen koiran käyttäytymistesti Suomessa. Se on otettu käyttöön vuonna 1976

Lisätiedot

Luonnetesti - mikä se on?

Luonnetesti - mikä se on? Luonnetesti - mikä se on? teksti: Saana Myllylä kuvat: Jane Ilomäki Luonnetestin tarkoituksena on kartoittaa koiran synnynnäisiä (ja ainakin jossain määrin perinnöllisiä) luonneominaisuuksia. Suomessa

Lisätiedot

ARVOSTELUOHJE TOIMINTAKYKY. Toimintakykykoe uhan alla. Toimintakykykoe ilman uhkaa

ARVOSTELUOHJE TOIMINTAKYKY. Toimintakykykoe uhan alla. Toimintakykykoe ilman uhkaa ARVOSTELUOHJE Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 1.2.2007. Voimassa 1.2.2007 alkaen. Erikoiskokeiden ohjeellinen suoritusjärjestys 1. Luoksepäästävyys 2. Taisteluhalu 3. Toimintakyky uhan alla 4. Puolustushalu

Lisätiedot

Teksti: H-M Rajaniemi Kuvat: Juha Saarinen

Teksti: H-M Rajaniemi Kuvat: Juha Saarinen Teksti: H-M Rajaniemi Kuvat: Juha Saarinen Yhdistyksemme järjesti luonnetestin Orimattilan Kotieläinpuistossa. Keli oli upea ja kaikki järjestelyt onnistuivat, vaikka hieman haasteita meinasi matkan varrella

Lisätiedot

Havannankoirien käyttäytymiskysely

Havannankoirien käyttäytymiskysely Havannankoirien käyttäytymiskysely Havannankoirien luonnetta on arvioitu Suomessa hyvin vähän luonnetestien ja MHluonnekuvausten avulla. Luonne on kuitenkin äärettömän tärkeä ominaisuus, joka vaikuttaa

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien luonteen linjaerot luonnetestin, MH-kuvauksen ja ominaisuusarvioinnin perusteella

Saksanpaimenkoirien luonteen linjaerot luonnetestin, MH-kuvauksen ja ominaisuusarvioinnin perusteella Saksanpaimenkoirien luonteen linjaerot luonnetestin, MH-kuvauksen ja ominaisuusarvioinnin perusteella 27.4.2013 Eero Lukkari Tiivistelmä Vertailu saksanpaimenkoirien käyttö- ja näyttelylinjan välillä tilastotieteen

Lisätiedot

Jakauma eri linjoihin. Yksiväriset 1 Kirjavat 2 Käyttö 3. Linjat

Jakauma eri linjoihin. Yksiväriset 1 Kirjavat 2 Käyttö 3. Linjat Rodun käyttäytyminen käytöskyselyn satoa Cockerspanielit ry aloitti kesällä 29 sähköisen tiedon keruun koirien käyttäytymisestä, jolloin sekä Cockerspanieli lehdessä että kerhon nettisivuilla julkaistiin

Lisätiedot

BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE. Flink

BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE. Flink BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE HISTORIA Buhundin tyyppisiä pystykorvia on ollut joka puolella pohjoista havumetsävyöhykettä jo esihistoriallisella ajalla. Koirien luurankoja on löydetty mm. vanhoista

Lisätiedot

JTO - ehdotus. Kerry- ja vehnäterrierikerho ry. Jalostustoimikunta 16.10.2005

JTO - ehdotus. Kerry- ja vehnäterrierikerho ry. Jalostustoimikunta 16.10.2005 JTO - ehdotus Kerry- ja vehnäterrierikerho ry Jalostustoimikunta 16.10.2005 JTO ohjeiden taustatiedot jalostus- ja terveystilanne kartoitettu kasvattajakysely (-05): 7 kerry-, 19 vehnäkasv. terveyskysely

Lisätiedot

Luonneominaisuudet, rodunomainen koe, koulutus ja perimä

Luonneominaisuudet, rodunomainen koe, koulutus ja perimä Luonneominaisuudet, rodunomainen koe, koulutus ja perimä Kokemukset Genotyyppi Aggressio Kovuus Hermot Ohjattavuus Rohkeus Saalis Aktiivisuus Varmuus Taistelutahto Fenotyyppi Rotumää ääritelmä Rodunomainen

Lisätiedot

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT Näyttelykarjis s. 2 Veteraani s. 3 Pentu s. 4 Kasvattaja s. 4-5 PK-karjis s. 6 PEKO-karjis s. 6 VEPE-karjis s. 6 Agility s. 7 TOKO-karjis s. 7 Rally-Toko s. 8 Säännöt on tarkistettu ja hyväksytty 18.10.2015

Lisätiedot

Luonnetestissä mitattujen ominaisuuksien periytyminen. rottweilereilla

Luonnetestissä mitattujen ominaisuuksien periytyminen. rottweilereilla Luonnetestissä mitattujen ominaisuuksien periytyminen rottweilereilla Riitta Liimatainen kotieläinten jalostustieteen pro gradu työ 2008 Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kuinka

Lisätiedot

Vahdin hermot pettivät vai pettivätkö sittenkään? Luonnetestin luotettavuustutkimus

Vahdin hermot pettivät vai pettivätkö sittenkään? Luonnetestin luotettavuustutkimus Vahdin hermot pettivät vai pettivätkö sittenkään? Luonnetestin luotettavuustutkimus Maskussa 30.3.2007 Tutkijat PsM, soveltuvuustutkija Minna Tapojärvi & PsM, soveltuvuustutkija Sanna Tapojärvi Tutkimuksen

Lisätiedot

Koiran periytyvä persoonallisuus

Koiran periytyvä persoonallisuus Koiran periytyvä persoonallisuus Katriina Tiira, FT, Koirangeenit tutkimusryhmä, HY & Folkhälsan, Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus Periytyykö käyttäytyminen? Kaikki yksilön kokemukset kohtuajasta eteenpäin=

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Terveyskysely 2009 yhteenveto

Terveyskysely 2009 yhteenveto Terveyskysely 2009 yhteenveto Kyselyyn osallistui yhteensä 36 cirnecoa (syntymävuodet 1996-2009) 20,7 % Suomessa rekisteröidyistä cirnecoista (174) 33 % elossa olevista vuosina 1997-2009 syntyneistä cirnecoista

Lisätiedot

OPASKOIRIEN SOVELTUVUUSTESTEISSÄ MITATTAVIEN OMINAISUUKSIEN PERINNÖLLISET TUNNUSLUVUT

OPASKOIRIEN SOVELTUVUUSTESTEISSÄ MITATTAVIEN OMINAISUUKSIEN PERINNÖLLISET TUNNUSLUVUT OPASKOIRIEN SOVELTUVUUSTESTEISSÄ MITATTAVIEN OMINAISUUKSIEN PERINNÖLLISET TUNNUSLUVUT Kotieläinten jalostustiede Pro gradu Terhi Nikkonen Marraskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Pyreneittenpaimenkoirat - Luonne- ja käyttäytymiskyselyn kooste (päivitetty )

Pyreneittenpaimenkoirat - Luonne- ja käyttäytymiskyselyn kooste (päivitetty ) Pyreneittenpaimenkoirat - Luonne- ja käyttäytymiskyselyn kooste (päivitetty 10.2.2017) Pyreneittenpaimenkoira, lyhyt- ja pitkäkarvainen Yhteensä 48 lyhytkarvaisia 19 pitkäkarvaisia 29 uroksia 17 narttuja

Lisätiedot

Koepöytäkirja (2445) LTE Luonnetesti, Luonnetesti LTE. Hyvinkää :00. Tallennettuja tuloksia: 20/20 kpl. Pöytäkirja.

Koepöytäkirja (2445) LTE Luonnetesti, Luonnetesti LTE. Hyvinkää :00. Tallennettuja tuloksia: 20/20 kpl. Pöytäkirja. Pöytäkirja Avaa kaikki Koepöytäkirja (24), Hyvinkää 29.5.207 7:00 Järjestäjä Tuomarit Kennelpiiri Kokeen tyyppi Spl Itäuusimaa ry Tarja Matsuoi Leena Turunen Uudenmaan Kennelpiiri R.Y. yleinen Tallennettuja

Lisätiedot

Mikäli kasvattaja ei täytä pentulistan ehtoja, kasvattajan tulevia pentueita ei enää oteta SRY: n pentulistalle.

Mikäli kasvattaja ei täytä pentulistan ehtoja, kasvattajan tulevia pentueita ei enää oteta SRY: n pentulistalle. ILMOITUS PENTULISTALLE Kasvattaja ilmoittaa pentueen pentulistalle oheisella lomakkeella sekä liittää mahdolliset kopiot todistuksesta lomakkeen liitteeksi. Ilmoitus lähetetään pentuvälittäjälle joko postitse

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

LITTEEPALTTOOSET PALLAUTTELIJAT. Jaktlig avkommebeskrivning metsästysominaisuuksien jälkeläiskuvaus

LITTEEPALTTOOSET PALLAUTTELIJAT. Jaktlig avkommebeskrivning metsästysominaisuuksien jälkeläiskuvaus LITTEEPALTTOOSET PALLAUTTELIJAT Jaktlig avkommebeskrivning metsästysominaisuuksien jälkeläiskuvaus Jälkeläisarviointi Yksilön jalostusarvoa arvioidaan sen jälkeläisten perusteella Mitä enemmän jälkeläisiä

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Laulava Lara

BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Laulava Lara BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Paikka Sastamala Aika 13.-14.7.2013 Arvioija Koiran nimi Laulava Lara Rekisterinumero FI46304/10 Sukupuoli U N Tunnistusmerkintä

Lisätiedot

SUOMEN AFFENPINSERIT ry

SUOMEN AFFENPINSERIT ry SUOMEN AFFENPINSERIT ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 Hyväksytty Suomen Affenpinserit ry:n kevätkokouksessa 23.2.2014. Hyväksytty Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n vuosikokouksessa 27.3.2014. Suomen

Lisätiedot

SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015

SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015 SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA -5 SUURSNAUTSERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty SSSK ry:n yleiskokouksessa.3.6 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta käsitellyt.4.6 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014 Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen. Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja (ns. urostiedusteluja) vuoden 2014 aikana yhtään. Konsultaatiota

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Batterikullen`s Evel Knievel

BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Batterikullen`s Evel Knievel BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Paikka Sastamala Aika 13.-14.7.2013 Arvioija Koiran nimi Batterikullen`s Evel Knievel Rekisterinumero FI47148/09 Sukupuoli U N Tunnistusmerkintä

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Cristal de l'esprit de Bonte

BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Cristal de l'esprit de Bonte BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Paikka Sastamala Aika 13.-14.7.2013 Arvioija Koiran nimi Cristal de l'esprit de Bonte Rekisterinumero FI10814/12 Sukupuoli U N Tunnistusmerkintä

Lisätiedot

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT NäyttelyP uli 1. Kilpailun tarkoitus on kannustaa harrastamaan, ja painotus on osallistumisessa näyttelymenestyksen ja koiramäärien tai näyttelytyyppien sijaan. 2. Näyttelypuli-kilpailussa

Lisätiedot

Ohjeita kyselyn täyttämiseen: 1. Jokaiseen kysymykseen voit valita useamman kohdan. Jos sinulla on useampi koira, täytä jokaisesta oma kyselynsä.

Ohjeita kyselyn täyttämiseen: 1. Jokaiseen kysymykseen voit valita useamman kohdan. Jos sinulla on useampi koira, täytä jokaisesta oma kyselynsä. Luonnekysely Hei Estrelanvuoristokoiran omistaja! Toivomme, että mahdollisimman moni estrelan omistaja täyttää tämän kyselyn, jotta saisimme totuudenmukaisen kuvan rodun tämän hetkisestä tilanteesta luonteen

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt Palkintosäännöt Yleistä Säännöt koskevat Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n jäseniä ja heidän omistuksessaan, osaomistuksessaan tai hallinnassaan olevia koiria. Vuoden toko-, palvelus- ja agilitykoira-

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin

Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin Jalostustussuositukset olivat käsiteltävinä kahden vuoden tauon jälkeen vuosikokouksessa 27.11.11. Yksimielisyyteen päästiin vain silmien

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

lenkkikaveri seuraksi harrastus näyttely jalostus - Miksi päädyit rotuna rhodesiankoiraan? - Mitä muita rotuja harkitsit ja miksi?

lenkkikaveri seuraksi harrastus näyttely jalostus - Miksi päädyit rotuna rhodesiankoiraan? - Mitä muita rotuja harkitsit ja miksi? RHODESIANKOIRIEN KÄYTÖSKYSELY 1. PERUSTIEDOT 1.1 Koiran taustatiedot - Minkä ikäisenä koira on sinulle tullut? v kk vko - Koiran ikä v kk - Koiran sukupuoli uros narttu - Onko koira steriloitu/kastroitu?

Lisätiedot

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla.

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla. Pistelaskusäännöt - NN-kilpailu 2017 Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyissä käyneet ja pisteitä keränneet norfolkin- ja norwichinterrierit sekä niiden kasvattajat. Ainoastaan Suomen

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

CHESAPEAKEKERHO CHESAPEAKEKLUBBEN RY

CHESAPEAKEKERHO CHESAPEAKEKLUBBEN RY CHESSIE 1/2007 CHESAPEAKEKERHO CHESAPEAKEKLUBBEN RY HALLITUS: Puheenjohtaja -näyttely Satu Virtaranta Kiikan-Illontie 228, 38280 Illo Puh. 040-724 0737 E-mail: satu.virtaranta@kopteri.net Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika?

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? 1 / 8 Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? Katariina Mäki Ensimmäinen koirien lonkkanivelen kasvuhäiriön, lonkkavian, vähentämiseksi tarkoitettu vastustamisohjelma on ollut Suomessa

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Tuomo Hassinen KOIRAN NIMI Kurkon Kaiku Tyyne FI37093/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely Astuu voimaan vuonna 2015 Näyttelykilpailujen säännöt Vuoden Coton ja Vuoden VeteraaniCoton-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Coton de Tuléar Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa

Lisätiedot

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN ARVOSTELUOHJEET

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN ARVOSTELUOHJEET PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN ARVOSTELUOHJEET Kokeen järjestäminen epävirallisena hyväksytty SCY hallituksen kokouksessa 2.6.2011. Kokeen järjestelyistä Paikka Taipumuskoe suoritetaan n. 30 metriä halkaisijaltaan

Lisätiedot

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli Johdanto Keeshondien JTO 27-211 211 Mitä jäi käteen? Suomen Keeshond ry Outi Hälli 23.1.211 Sukusiitosprosentti Yksittäisen pentueen kohdalla sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,2 Vuoden 27 alusta

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN ARVOSTELUOHJEET

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN ARVOSTELUOHJEET PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN ARVOSTELUOHJEET Kokeen järjestäminen epävirallisena hyväksytty: SCY hallituksen kokouksessa 2.6.2011. (versio 4.0) SCY hallituksen kokouksessa 30.8.2015. (versio 4.1) Kokeen järjestelyistä

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Katariina ja Jarno Nummela KOIRAN NIMI Naavan Senna FI28276/09 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT

Lisätiedot

Luonnetestiin osallistuva koira on ulkoilutettava ennen testiä siten, ettei se pääse tutustumaan testialueeseen ja ratahenkilöstöön.

Luonnetestiin osallistuva koira on ulkoilutettava ennen testiä siten, ettei se pääse tutustumaan testialueeseen ja ratahenkilöstöön. LUONNETESTIN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 2.2.2012. Voimassa 1.3.2012 alkaen. Luonnetestiin osallistuva koira Luonnetestiin osallistuva koira on ulkoilutettava ennen testiä siten,

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2014 31.12.2014 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Suomenlapinkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Suomenlapinkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Suomenlapinkoira 06-09 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 04.0.04 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 6.06.05 Sisällys. YHTEENVETO... 4. RODUN TAUSTA... 5

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma Lancashirenkarjakoira

Jalostuksen tavoiteohjelma Lancashirenkarjakoira Jalostuksen tavoiteohjelma Lancashirenkarjakoira Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 Suomen amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry 2012 1 Amerikanstaffordshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan

Lisätiedot

Rottweilerin VIK-koe - säännöt

Rottweilerin VIK-koe - säännöt Suomen Rottweileryhdistys r.y. Rottweilerin VIK-koe - säännöt SRY on jalostuksen tavoiteohjelmassaan sitoutunut vaalimaan rottweilerin käyttöominaisuuksia. Tämän arvioinnin päämääränä on kerätä tietoa

Lisätiedot

Lyhytkarvainen collie. Jalostuksen tavoiteohjelma

Lyhytkarvainen collie. Jalostuksen tavoiteohjelma Jalostuksen tavoiteohjelma 2009-2013 Lyhytkarvaisen collien jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa: 13.04.2008 Hyväksytty Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa:

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi VALOKUVAUS Heini Lehisto ELÄINLÄÄKÄRI KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Esko Lääperi KOIRAN NIMI Marekon Tytti FI38149/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Kimmo Pljo KOIRAN NIMI Nirppu PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi VALOKUVAUS Heini Lehisto ELÄINLÄÄKÄRI KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Suomen Hovawart ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014 2018 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 30.11.2013 Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 11.1.2014 1. YHTEENVETO Hovawart

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Pasi Hälinen KOIRAN NIMI Johka FI35983/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Appenzellinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma

Appenzellinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa **.**.2017 Hyväksytty Suomen Kennelliitossa **.**.2017 Voimassa 1.1.2018-31.12.2022 Appenzellinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2018-2022 SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT

Lisätiedot

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta Kolmivuotiskyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa rodusta, sen terveydestä ja elinvoimaisuudesta. Kysely toimitetaan vuosittain kolme vuotta

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Esa Romppanen KOIRAN NIMI Cassu FI24299/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT Yleistä Säännöt koskevat Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n jäseniä ja heidän omistuksessaan, osaomistuksessaan tai hallinnassaan olevia koiria. Vuoden toko-, palvelus- ja agilitykoira- palkinnoissa

Lisätiedot

Kaarinassa pidetyn luonnetestin tulokset bouvierien osalta

Kaarinassa pidetyn luonnetestin tulokset bouvierien osalta Kaarinassa 25.7.2015 pidetyn luonnetestin tulokset bouvierien osalta Seonse Öynöy Varma Voitto FI27283/11 toimintakyky +1b kohtuullisen pieni 15p, terävyys +1b koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA 1. Miksi ehdotuksesta tehdään päätös nyt, kun asiat jäivät rotupalaverissa kesken? Rotupalaverissa ehdittiin käsittelemään ehdotukseen liittyvä kohta

Lisätiedot

näyttö? 14.11.2011 Luennon sisältö Katariina Mäki 15.9.2011 Luonne tärkein Miksi tutkittiin tätä? Vuonna 2005 julkaistu tutkimus:

näyttö? 14.11.2011 Luennon sisältö Katariina Mäki 15.9.2011 Luonne tärkein Miksi tutkittiin tätä? Vuonna 2005 julkaistu tutkimus: Käyttö Jalostuskoiran vs. valinta näyttö? Katariina Mäki 15.9.2011 Katariina Mäki 12.11.2011 Kuva: Tapio Eerola Luennon sisältö Vuonna 2005 julkaistu tutkimus:. The effect of breeding schemes on the genetic

Lisätiedot

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet Jalostustussuositukset ovat tarkasteltavina kahden vuoden tauon jälkeen. Jalostuksellisesti aika on lyhyt, mutta paljon ehtii siinäkin ajassa tapahtua koirarintamalla. On siis hyvä käydä suositukset läpi

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

ZTP ELI ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG

ZTP ELI ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG ZTP ELI ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG Satu Alanko ZTP on kirjainyhdistelmä, joka esiintyy joidenkin bokserien nimen yhteydessä ja ZTP-testistä puhutaan usein mm. Bokseri-lehdessä. Mistä ZTP-testissä on kysymys,

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT Hyväksytty SCY:n hallituksen kokouksessa 2.6.2011 1. YLEISTÄ Nämä säännöt kattavat lampaiden paimennustaipumuskoetilaisuuksien ohjeet ja järjestelyt. Paimennustaipumuskokeella

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Antero Hämäläinen KOIRAN NIMI Nemo PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Riikka Eskelinen KOIRAN NIMI Big Bugbear's Alvin PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi VALOKUVAUS Heini Lehisto ELÄINLÄÄKÄRI KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Susanna Pulkkinen KOIRAN NIMI Loistawan Bruce PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

siihen, ei väistä kiinnostunut TO:sta Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta

siihen, ei väistä kiinnostunut TO:sta Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta 1 2 3 4 5 1a. KONTAKTI Tervehtiminen Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen Mielistelevä

Lisätiedot

1 SM-hirvenhaukkukokeiden valintasääntö

1 SM-hirvenhaukkukokeiden valintasääntö Jarmo Poikela 14.6.2013 1 (6) MUUTOSESITYS SM-, KALINKA- SEKÄ ERRAUSHAUKKUJEN VALINTASÄÄNTÖIHIN Esitän, että hallitus ryhtyy jatkotoimenpiteisiin järjestön hirvenhaukun mestaruuskokeiden sääntöjen muuttamiseksi.

Lisätiedot

Luokkasijoituspisteet lasketaan vain PU/PN-sijoituksista, ei arvosteluluokan sijoituksista (esim. vak1, juk2 jne.)

Luokkasijoituspisteet lasketaan vain PU/PN-sijoituksista, ei arvosteluluokan sijoituksista (esim. vak1, juk2 jne.) Vuoden koirat-pisteiden laskuohjeisiin on tullut pieniä muutoksia ja tarkennuksia, nämä uudet muutokset on tummennettu. Suurin muutos on kotimaan näyttelykoira-kilpailussa, jossa tästä lähtien kaikki karvanlaadun

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Koonnut Eero Lukkari Taulukossa 1 on Jalostustietojärjestelmästä poimittu vuositilasto rekisteröinneistä. Luvuissa on mukana sekä lyhyt- että pitkäkarvaiset.

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Jalostuksen tavoiteohjelma Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma Belgianpaimenkoira, laekenois 2015 2019

Jalostuksen tavoiteohjelma Belgianpaimenkoira, laekenois 2015 2019 Jalostuksen tavoiteohjelma Belgianpaimenkoira, laekenois 2015 2019 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 30.3.2014 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 10.6.2014 1 Sisällys 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY LIITE 3 TOIMINTASUUNNITELMAT, TALOUSARVIOT SEKÄ JÄSENMAKSUT 2014 HALLITUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 - Toimitetaan Snautseri-Pinseri-lehteä yhdessä Suomen Affenpinserit ry:n,

Lisätiedot