Ammatillisen aikuiskoulutuksen muuttuvat ehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen aikuiskoulutuksen muuttuvat ehdot"

Transkriptio

1 Ammatillisen aikuiskoulutuksen muuttuvat ehdot tapausesimerkkinä johtamisen erikoisammattitutkinto aikuiskoulutuksen kentässä ja koulutuksen markkinoina Kasvatustieteen päivät 2007, Vaasa Teemaryhmä 4: Koulutussosiologia ja politiikka Hannele Torvinen Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus, jatko-opiskelija

2 Ammatillisen aikuiskoulutuksen kenttä elää muotoutumisen vaihetta, jossa näyttötutkintojärjestelmä murtaa koulutuksen rakenteita. Perinteiset aikuiskoulutusorganisaatiot ovat muuttuneet tutkintotuotteiden hallinnoijiksi valmistaen järjestämissopimustensa kautta tuotteistettuja koulutuksia laajeneville johtamisen markkinoille. Tarkastelen johtamisen erikoisammattitutkintoa esimerkkinä aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäisten suhteiden uudelleen rakenteistumisesta ja koulutuksen hallinnan siirtymistä. Johtamisen erikoisammattitutkinnon tarkastelulla voidaan nähdäkseni havainnollistaa yhden tutkinnon kautta koulutuksen hallinnan siirtymiä. Tutkijana minua kiinnostavat seuraavanlaiset kysymykset: mitkä ovat tämän näyttötutkinnon ja koulutustuotteen sääntelymekanismit? miten tutkinto on syntynyt, miten siitä neuvotellaan ja mistä johtamisen erikoisammattitutkinto saa elinvoimansa? minkälaisia aikuiskoulutuksen uudelleenmäärittelyjä tutkinnon kautta avautuu? Kun ammatillisen toisen asteen tutkinto tavoittaa niin yliopistojen professorit, valtion hallinnon virkamiehet ministeriöissä ja virastoissa, seurakunnat ja kunnalliset päättäjät ja viranhaltijat eri puolilla maata, globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset kuin kolmannen sektorin toimijat? Tarkastelen seuraavassa johtamiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen vaiheita sekä johtamisen erikoisammattitutkintoa koulutuksen markkinoilla muutamien tilastotietojen valossa.

3 Kauppatieteiden ja liikkeenjohdon koulutuksen vaiheista Suomessa (Kettunen 2007) Kettunen (2007) määrittelee kauppatieteiksi tieteenalat, joilla voi väitellä kauppatieteiden tohtoriksi. Suomen kauppatieteiden vaiheita: 1898 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 1904 Ylioppilasluokat 1909 Högre Svenska Handelsläroverket 1911 Kauppakorkeakoulu 1910 Jyväskylän kauppakoulu 1927 Svenska Handelshögskolan 1927 Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1944 Hankeniin tohtoritutkinto 1946 kolmivuotinen ekonomitutkinto 1950 Turun kauppakorkeakoulu 1952 Liiketaloudellinen Aikakauskirja 1960-luvulla alkaa jatkokoulutus 1966 Yhteiskunnallinen Korkeakoulu Tampereen yliopisto: kauppatieteiden opetus alkaa 1968 Vaasan kauppakorkeakoulu 1967 kauppatieteiden opetus Jyväskylässä alkaa 1977 kauppatieteiden uudet tutkintoasetukset, ekonomin tutkinnosta ylempi korkeakoulututkinto 1991 kauppatieteelliset yksiköt Ouluun, Lappeenrantaan ja Rovaniemelle 2001 kauppatieteelliset yksiköt Kuopioon ja Joensuuhun

4 Johtamisen täydennyskoulutuksen ajoituksia 1946 Työnjohto-opisto, sittemmin Johtamistaidon opisto, JTO 1958 Tehokkaan tuotannon tutkimussäätiön (TTT) ensimmäinen liikkeenjohdon kurssi - toiminta vakiintui 1964 jolloin perustettiin Liikkeenjohdon Instituutin kannatusyhdistys ry, LIFIM 1971 Valtion koulutuskeskus (VAKK) 1987 Valtionhallinnon kehittämiskeskus 1995 Hallinnon kehittämiskeskus liikelaitokseksi 2002 HAUS kehittämiskeskus Oy 1974 Pohjois-Suomen Teollisuusopisto POHTO 1983 ensimmäinen MBA ohjelma (HKKK), Tampereella JOKO ja Jyväskylässä Menestyksen Strategiat johtamiskoulutusohjelma (MBA -ohjelmaksi 1990-luvulla) Vaikka muodollinen koulutusta on pidetty Suomessa tärkeänä, nk. moderni (amerikkalainen) johtamiskoulutus levisi hitaasti aina 1960-luvulle saakka ja johtamiskoulutustarjonta oli vaatimatonta vielä ja 1980-luvulla (Fellman) 1990-luvulla liikkeenjohdon johtamiskoulutus sekä tarjontana että koulutuksen kysyntänä kasvoi räjähdysmäisesti (Fellman) liike-elämä kansainvälistyy, koulutustarjonta kasvaa kaikilla sektoreilla, johtajakompetenssia edellytetään kaikilla aloilla koulutusorganisaatioiden kysymyksiä: miten erottautua kilpailussa - kilpailu opiskelijoista 1990-luku Professional Development (PD) 40 ov ohjelmat yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksissa 1994 Ammattitutkintolaki 1998 L & A ammatillisesta aikuiskoulutuksesta: näyttötutkinnot Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteet 1998 / 2003 / 2006 Voidaanko siirtymää liikkeenjohdon koulutuksesta johtamiskoulutukseen ja esimiesvalmennukseen tulkita johtamiskoulutuksen tuotteistumisena ja samalla koulutuksen arkipäiväistymisenä?

5 Yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten perustamisvuodet Yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten osallistujamäärienkehitys Johtamiskoulutukset yliopistojen täydennyskoulutuksen Taydennyskoulutus.fi-palvelun kurssitietokannassa 03/2006 yht. 112 kpl

6 Vuodet ,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Prosenttiosuudet Ylä-Savon ammattiopisto Vaasan AKK Työtehoseuran AKK Turun AKK Tampereen AKK Savon ammatti- ja aikuisopisto Salon aikuiskoulutuskeskus Rastor OyRastorCollege POHTO Pohjois-Karjalan aikuisopisto MJK-instituutti Mercuria Business School Markkinointi-instituutti Salpaus K-instituutti Kokkolan kop HKI Business College Kankaanpään Opisto JAO JTO JAKK Hyvinkään-Riihimäen AKK HAMK Haaga-Perho Etelä-Karjalan amk Omnia Edupoli AVA-instituutti Amiedu Adulta Keväällä 2007 johtamisen eat:n tutkinnon järjestäjiä 30

7 100 Näyttötutkinnon vuonna 2004 suorittaneet oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksena 90 (OPM 2006) Oppisopimuskoulutuksen osuus ( 81)* 38 (19)* Oppisopimuskoulutus Oppilaitosmuotoinen koulutus Näyttötutkinnon suorittaneet taustakoulutuksensa mukaan 2006 (OPM 2007) 0 pt at eat Näyttötutkinnot Perustutkinto (pt) Ammatti -tutkinto (at) Erikoisammatti -tutkinto (eat) * Erikoisammattitutkinnon suorittaneista 2005 korkeakoulututkinnon suorittaneita 34 ja opisto- tai amk-tutkinnon suorittaneita 29 (OPM 2007) Opisto- / amktutkinto Korkeakou -lututkinto 18,5 5,2 29,2 10,3 55,2 48,6

8 Miten koulutuksen järjestäjät perustelevat toimimistaan näyttötutkintomarkkinoilla? Miten koulutuksen järjestäjät erottautuvat toisiinsa nähden näyttötutkintomarkkinoilla? Ammattikorkeakoulut koulutuksen järjestäjinä - esim. RAMK, HAMK, Haaga-Helia Yksityiset koulutusyritykset koulutuksen järjestäjinä - esim. JTO, POHTO Konsulttiyritykset koulutuksen järjestäjinä -esim. Valmistavan koulutuksen järjestäjät Tutkinnon järjestäjät Tutkintotoimikunta Valtionhallinto koulutuksen järjestäjänä - esim. HAUS, Työvoimaopisto Ammatilliset oppilaitokset koulutuksen järjestäjinä - n. 30 tutkinnon järjestäjää Yliopistojen täydennyskoulutusyksiköt koulutuksen järjestäjinä -esim. Palmenia, JY, LY, TY, Dipoli

9 Tutkimusasetelmasta ja aineistosuunnitelmasta Dokumentit: Näyttötutkintojärjestelmän arviointi 2007 Ammatillisuus Opiskelijat Tutkinnon suorittajat Organisaatiot Yritykset / Yksikkö Haastattelut Kilpailu Koulutuksen järjestäjät Dokumentit: Markkinointiaineistot Tutkinnon järjestäjät Dokumentit: Järjestämissuunnitelmat eri vuosilta Tutkimuskysymykset Rahoitus Johtamisen eat Perusteet 1998, 2003, 2006 Dokumentit (Oph): Näyttötutkintojen perusteet valmisteluasiakirjoineen Tutkintotoimikunnat Dokumentit (Oph): Tutkintotoimikunnan arkistot Markkinat Dokumentit: Oph:n järjestämisedellytysten arvioinnit Haastattelut

10 Lähteitä Fellman, S. Liikkeenjohtamisen kehitys Suomessa. Viitattu , HAUS kehittämiskeskus Oy. Viitattu , Kanerva, K Johtamisen historiasta nykyaikaan. Viisas johtaminen seminaari Viitattu JOHTAMISENHISTORI ASTANYKYAIKAAN.doc Kettunen, P Kauppatieteet Suomessa 100 vuotta, Jyväskylässä 40 vuotta. Viitattu , Lifimin historia. Viitattu , Lilja, K Organisaatiot ja johtaminen aineen juuret. LTA1/01. Viitattu , Näsi, J Yritysjohdon viisastenkivet. Ekonomia. Espoo: Weilin + Göös. Opetushallitus Näyttötutkinnot tilastot Viitattu , Pohto. Viitattu , Taskinen, J Yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten historiaa. Yliopistojen täydennyskoulutus verkkosivut Viitattu ,

Koulutusohjelmat vertailussa:

Koulutusohjelmat vertailussa: Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Raija Aaltonen 2003 Koulutusohjelmat vertailussa: selvitys informaatio- ja kirjastoalan koulutusohjelmien tutkintorakenteista sekä aine- ja ammattiopintojen

Lisätiedot

Puh. (09) 503 1811. Puhtaustieto PT Oy www.puhtaus.fi

Puh. (09) 503 1811. Puhtaustieto PT Oy www.puhtaus.fi Perus/ammattitutkinnot tarjoaa : 2 Amiedu 2 Edupoli 3 Etelä-Savon ammattiopisto 3 Faktia Koulutus Oy (1.1.2010 alkaen) 3 Hyria 4 Innofocus 4 Jyväskylän aikuisopisto 5 Keuda 5 Lappia 6 KSAO, Kouvolan seudun

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Tietoa työstä KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA 2015 Tea Rasi Guy Ahonen Rauno Hanhela Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Arvioinnin tiivistelmä Aikuiskoulutuksen ajankohtaisseminaari 30.5.2007 Opetusministeriö Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Arviointiryhmä: Reijo Raivola (pj.) Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 39 Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään Helsingin seudulla ammatillisesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Löydä urapolkusi metsästä

Löydä urapolkusi metsästä Löydä urapolkusi metsästä Löydä urapolkusi metsästä Metsäteollisuudessa on monipuolisia töitä monien eri alojen osaajille. Perinteisten paperimiesten ja metsu reiden lisäksi metsäteollisuudessa tarvitaan

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU 1/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen

MUUTTUVA MATKAILU 1/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 1/2006 Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen SISÄLLYSLUETTELO JOHDANNOKSI...5 MATKAILUALAN PD (Professional

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint SMYL ry:n jäsenlehti nro 3 8.10.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net % (09) 827 5542 Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 1. LÄHTÖTILANNE Työpaikat, työllisyys ja tuotanto Seudun työpaikkojen ja yrityskannan kehitys

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015)

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Loppuraportti 5.3.2015 Sisällys 1) Johdanto... 3 2) Ruotsinkielisen

Lisätiedot