JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA Valinnainen opintojakso Kaikille yhteiset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA Valinnainen opintojakso 9.10.2014. Kaikille yhteiset:"

Transkriptio

1 JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA Valinnainen opintojakso Kaikille yhteiset: 1) KHO antoi opintojakson loppumetreillä ratkaisun KHO 2014:83. Ratkaisu on oheistettuna. Miten arvioit sitä opintojaksolla oppimasi valossa? (Ratkaisun sisältöä ei ole tarpeen laajasti selostaa.) 2) Virheellisen henkilötiedon korjaaminen? 3) Oikeus saada tieto ja tiedon luovuttaminen viranomaisen henkilörekisteristä? 4) Arkaluonteiset henkilötiedot? ) EUT antoi opintojakson aikana tuomion asiassa C 131/12 Google Spain SL ja Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos ja Mario Costeja González. Tuomio on oheistettuna. Miten arvioit sitä opintojaksolla oppimasi valossa? 6) Tarkoitussidonnaisuus henkilötietojen käsittelyssä? 7) Julkisuuslain organisatorinen soveltamisala? 8) Salassapito? ) Julkisuuslain tulkintaa ohjaavat periaatteet? 2) EUT antoi opintojakson aikana tuomion koskien säilytysvelvollisuusdirektiiviä (Data Retention Directive, 2006/24/EC). Mitä tiedät ko. Digiral Rights Ireland ja Seitlinger and others /yhdistetyt asiat) tuomiosta? 5) Henkilötunnuksen käsittely? 6) Vahinkoedellytykset julkisuuslain salassapitoperusteissa? A pyysi lastensa toisena huoltajana Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiiriltä kaikki 9- ja 11-vuotiaita lapsiaan koskevat sen hallussa olevat asiakirjat. A katsoi tarvitsevansa tietoja erityisesti voidakseen lastensa huoltajana osallistua heille annettavaa hoitoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Vakuutuspiiri hylkäsi tietopyynnön katsoen, että pyydetyt asiakirjat olivat lasten terveydentilaa koskevina salassa pidettäviä. A ei ollut esittänyt lainmukaista perustetta tietojen antamiselle. Sitä paitsi asiakirjojen luovuttaminen voisi johtaa lasten yksityisyyden suojan loukkaamiseen ja lääkärinlausunnoissa suositellun terapiahoidon vaarantumiseen, mikä olisi kiistatta lasten edun vastaista. Asiakirjoista

2 ilmenikin, ettei A millään ehdoilla ollut hyväksynyt yksityisen terapian antamista lapsilleen. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hahmottele hallinto-oikeuden päätös asiassa. 2. Millä perusteilla voidaan väittää, että pohjoismainen hallinnon avoimuus on harhaa? 3. Henkilörekisteriin rekisteröidyn henkilön tarkastusoikeus (Mäenpää)? 4. Miten ja millä perusteilla korkein hallinto-oikeus arvioi niin sanotun Tiitisen listan julkisuutta v (KHO 2010:31)? 5. Millä tavoin sosiaaliset suhteet edellyttävät yksityisyyttä (Räikkä)? Asiakirjajulkisuuden suhde tekijänoikeuteen? 2. Viranomaisen lupa salassapitovelvoitteesta poikkeamiseen (Mäenpää)? 3. Toimittaja A pyysi suullisesti aluehallintoviraston kirjaajalta saada paperijäljenteinä tiedot: a) päätöksestä, jolla toimistopäällikkö B:lle oli myönnetty puolen vuoden virkavapaus yksityisasioiden hoitamista varten, ja siihen liittyvistä asiakirjoista; b) kaikista osastopäällikkö C:n helmikuussa saamista sähköposti- ja virkamatkapuhelinviesteistä; c) vielä keskeneräiseen liikennelupa-asiaan liittyvästä A:n kaupungin antamasta lausunnosta; d) korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta 2006:52. Voiko kirjaaja antaa tiedot A:n suullisen pyynnön perusteella? Tarkastele myös erikseen kutakin kohtaa. Millä tavoin A voisi riitauttaa kielteisen päätöksen. 4. Millä tavoin Euroopan unionin tuomioistuin arvioi komission järjestämään kokoukseen osallistuneiden henkilöiden nimien julkisuutta ja tietosuojaa tapauksessa Komissio v. The Bavarian Lager Co. Ltd (C-28/08 P, ). 5. Selosta pääkohdittain, millä tavoin korkein hallinto-oikeus ratkaisi v (2009:82) verotustietojen julkaisemista koskevan oikeusriidan? Asiakirjajulkisuuden suhde tekijänoikeuteen? 4. EU-asiaan liittyvien kansallisten asiakirjojen julkisuus?

3 5. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn (HE 96/1998 henkilötietolaiksi) tai Tunnistamistietojen käsittely (HE 125/2003 sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi tai Kameravalvonnan edellytykset (HE 162/2003 laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä) 4. Yksityisen toiminnan julkisuus? 5. Miten EY:n tuomioistuin arvioi KHO:n pyynnöstä antamassaan ennakkoratkaisussa C-73/07 henkilötietolain 2.4 :n soveltamisalan rajausta, jonka lakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa sellaisenaan? Asianosaisen käsite (Mäenpää) 2. Miten kunnioittamalla oikeutta yksityisyyteen mahdollistetaan toiminnan vapaus (Räikkä)? 3. Millä tavoin EY:n tuomioistuin rajasi verotietojen julkaisemista lehden muodossa ennakkoratkaisussa C-73/07? 4. Asiakirjajulkisuus ja tekijänoikeus? 5. Minkälaisia vaikeuksia on käsitteen yksityisyys määrittelyssä? 6. Toimittaja A pyysi lääninhallituksen kirjaajalta seuraavia tietoja: a) luettelon niistä lääninhallituksen työntekijöistä, jotka olivat 8.1. olleet poissa töistä sairauden perusteella; b) jäljenteet kaikista osastopäällikkö B:n 7.1. saamista sähköpostiviesteistä; c) kirjallisen tiivistelmän siitä puheenvuorosta, jonka maaherra oli suullisesti käyttänyt lääninhallituksen johtoryhmän kokouksessa. Arvioi, oliko kirjaajan annettava A:lle hänen pyytämänsä tiedot. Millä tavoin A voisi riitauttaa tuomioistuimessa mahdollisen kielteisen päätöksen? Tutkija A pyysi lääninhallituksen kirjaajalta saada JulkisuusL:n mukaisesti paperikopiot lääninhallituksen työkirjastossa olevasta Alfons Rehkoppin kirjoittamasta kirjasta Der Verwaltungslehrling. Kirjaaja kieltäytyi, koska pyyntö oli tehty ilmeisessä kiusanteon tarkoituksessa. A ei nimittäin osannut sanaakaan saksaa. Menettelikö kirjaaja lainmukaisesti, ja olisiko hänellä ollut oikeus kieltäytyä jollakin muulla perusteella? Millä tavoin A voisi riitauttaa kielteisen päätöksen? 2. Henkilötietosuojan sääntely Euroopan unionissa?

4 3. Osajulkisuus julkisuuden takeena (Mäenpää)? 4. Millä tavoin sosiaaliset suhteet edellyttävät yksityisyyttä (Räikkä)? 5. Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely jatkuvassa asiakassuhteessa? 6. A aikoo laittaa omalle yleisesti saatavilla olevalle kotisivulleen valokuvia itsestään ja ystävistään. Arvioi A:n kaavaileman henkilötietojen käsittelyn eri puolia henkilötietolain näkökulmasta? Asiakirjajulkisuuden suhde tekijänoikeuteen? 2. Tiedon saaminen viivytyksettä (Mäenpää)? 3. Toimittaja A pyysi suullisesti lääninhallituksen kirjaajalta saada paperijäljenteinä tiedot: a) päätöksestä, jolla toimistopäällikkö B:lle oli myönnetty puolen vuoden virkavapaus yksityisasioiden hoitamista varten, ja siihen liittyvistä asiakirjoista; b) kaikista osastopäällikkö C:n helmikuussa saamista sähköpostiviesteistä; c) vielä keskeneräiseen liikennelupa-asiaan liittyvästä A:n kaupungin antamasta lausunnosta; d) korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta 2006:52. Voiko kirjaaja antaa pyydetyt tiedot? Millä tavoin A voisi riitauttaa kielteisen päätöksen 4. Millä tavoin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin rajasi ennakkoratkaisussaan C-73/07 mahdollisuutta julkaista verotietoja lehden muodossa? 5. Journalistisen tarkoituksen ulottuvuus suhteessa henkilötietojen käsittelyyn? (Ollila) 6. a) Mainitse luennoillakin mainitut kolme tiedon ominaisuutta, jotka ovat edellytyksenä, että henkilötietoa voidaan kutsua virheettömäksi, b)selitä lyhyesti henkilötiedon käytön käsite, c)kenellä on oikeus alaikäisen terveystietoon ja mitkä ovat ko. oikeuden käyttämisen edellytykset? (Sorvari)

5

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8 Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO I Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

Pääsy informaatioon: tietosuoja ja julkisuus. KAM-JULKISUUSPÄIVÄ 28.1.2011 Pekka Heikkinen

Pääsy informaatioon: tietosuoja ja julkisuus. KAM-JULKISUUSPÄIVÄ 28.1.2011 Pekka Heikkinen Pääsy informaatioon: tietosuoja ja julkisuus KAM-JULKISUUSPÄIVÄ 28.1.2011 Pekka Heikkinen Informaation olomuotoja ei-julkinen julkinen harkinta salainen suojattu henkilötieto yksityinen vaitiolovelvoite

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/561/1/2012 1/9 ASIA Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola 2.2.2007 OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus Henkilötietolaki Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja Pääpiirteet

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot