KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI"

Transkriptio

1 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI

2 KOTKAN-HAMINAN SEUTU s.3 FAKTOJA: Väkiluku: (6/2013) KUNNAT: Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti ETÄISYYDET KOTKASTA: Helsinkiin 130 km Tampereelle 300 km Pietariin 270 km SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO s.5 Periaatteet Lähtökohdat Sanasto 2. BRÄNDISTRATEGIA s.15 Työkaluna brändikoodi: ylivoimatekijät, tunnehyöty, tavoitemielikuva, arvot, tyyli ja puhetapa, asemoituminen, ydinlupaus 3. ALLEKIRJOITTAJA, BRÄNDIHIERARKIA JA HISSIPUHE s TOIMIALAKOHTAISET MARKKINOINTIVIESTINTÄSTRATEGIAT s.39 Tavoitteet Kohderyhmät Kärkiviestit Kanavat ja keinot 5. ELINKEINOMARKKINOINNIN KONSEPTI s GRAAFINEN OHJEISTO s.77 Logo Typografia Värit Elinkeinomarkkinoinnin konsepti Työn tilaaja: Cursor Oy / Kaakko kasvuun -viestintähanke Työn toteuttaja: Innolink Place Oy Toteutettu

3 s.5 JOHDANTO s.4

4 s.7 Kotkan-Haminan seudun elinkeinomarkkinoinnin brändityön tärkein tavoite on alueen vetovoiman kasvattaminen ja uusien yritysten, osaajien ja investointien houkuttelu yhteisen kattobrändin avulla. Kaakko kasvuun -kasvuohjelman ( ) elinkeinostrategisten linjausten tueksi on suunniteltu yhteinen elinkeinomarkkinoinnin konsepti, joka kiteyttää sanallisesti ja visuaalisesti alueen vahvuudet. Kattotason imago, yhteisnäkyminen ja -markkinointi moninkertaistavat markkinoinnin tehon. Kattobrändin kiistaton etu on viestinnän kertautuminen: näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät, kun kaikki mukana olevat tahot välittävät samaa viestiä. Vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä näkyy alueen vetovoimaisuutena, arvostuksen ja houkuttelevuuden kasvuna. Alue tunnistetaan tulevaisuudessa valittujen vahvuuksiensa kautta. KOTKAN-HAMINAN SEUDUN VISIO 2020 (KAAKON KASVUOHJELMA) Kaakkois-Suomen sijainti Venäjän ja EU:n rajalla hyödynnetään täysimääräisesti elinkeinotoiminnassa. Kaakkois-Suomessa on kansainvälisiä yritysvetoisia osaamisverkostoja, joiden avulla myös pk-yritykset menestyvät ja kansainvälistyvät. Alueen yhteinen myynti- ja markkinointityö tuo seudulle kannattavaa yritystoimintaa. Seudulle on syntynyt uutta työpaikkaa viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön. KAAKON KASVUOHJELMASSA MÄÄRITELLYT KÄRKITOIMIALAT HELSINKI - TUKHOLMA - EU - LÄNSIMAAT TEEMAMATKAILU Ostosmatkailu Terveys, hyvinvointi ja liikunta Luonto ja meri Action Tapahtumat Historia ja kulttuuri LOGISTIIKKA- PALVELUT METSÄKLUSTERIN OSAAMI- SEN HYÖDYNTÄMINEN Uusiutuva energia Tuulivoimaosaaminen Materiaalikierrätyksen prosessit Kemianteollisuus PELI- JA MEDIA- LIIKETOIMINTA VENÄJÄ - PIETARI MATKAILIJOIDEN KAUPALLISET PALVELUT s.6 VISIO ANTAA SUUNNAN, STRATEGIA MUUNTAA SEN SUUNNITELMIKSI, MUTTA IHMISET TOTEUTTAVAT.

5 s.9 MEILLÄ ON PALJON ERIKOISOSAAMISTA JA AINUTLAATUINEN ASENNE, NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MUILLE! Elinkeinomarkkinoinnin konseptin tehtävänä on helpottaa alueen kärkitoimialojen markkinointia luomalla yhtenäinen ja positiivisesti erilainen kattobrändi. Sen avulla seudun elinkeinomarkkinointiin saadaan lisää vaikuttavuutta ja tehoa. Kotkan-Haminan seudun kiistattomia vahvuuksia ovat mm. sijainti, logistiikkaosaaminen ja vahvat metsäteolliset ja satamatoiminnan perinteet. Erottuva markkinointiviestintä voi myös olla kilpailuetu suhteessa muihin seutuihin, jotka kilpailevat samoista osaajista, yrityksistä ja investoinneista. Nykyisten toimijoiden osaaminen ja vahvuudet luovat pohjan konseptille, ja kauaskantoiset tulevaisuusnäkymät tuovat siihen tavoitteellisuutta. Parhaimmillaan seudun markkinointi muuttaa myös paikallista todellisuutta luomalla uskoa omiin vahvuuksiin ja lisäämällä me-henkeä. TAUSTA-AINEISTO Elinkeinomarkkinoinnin konseptin rakentamisen tausta-aineistot: Kaakko kasvuun -Kaakon kasvuohjelma ( ) Kymenlaakson Kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma Kotkan-Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia (2011) Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusselvitys Kaakkois-Suomen alueella (2013) Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittaristo 2012 Kotkan-Haminan seutukysely (2014) Brand Management -tutkimusryhmän raportit Kotkan-Haminan seudulle (2014) Vetovoimainen Kymenlaakso -tutkimus (2014) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 TEM / Alueelliset kehitysnäkymät (2013) Kotkan tuulivoimahankkeet / ympäristövaikutusten arviointiselostus (2012) Kotkan elinkeinostrategia ( ) Kymenlaakson toimialakatsaus (1/2012). s.8 KYMENLAAKSO MENESTYY YHTEISTYÖLLÄ JA ERIKOISTUMISELLA. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston sekä Suomi Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtaja Jouko Skinnari, , Kotka

6 s.11 ALUEMARKKINOINTI, PERIAATTEET TYÖSKENTELYMALLI Kotkan-Haminan seudun eri tahot sitoutetaan yhteiseen tekemiseen osallistamalla heitä markkinointi- ja viestintäkokonaisuuden rakentamiseen ohjatusti. Pääperiaatteena on yhteistyön voima ja synergioiden hyödyntäminen: yhteisen ja yhtenäisen brändiviestinnän avulla kasvatetaan seudun tunnettuutta ja vetovoimaa uusien yritysten ja investointien houkuttelemiseksi alueen ulkopuolelta. Kun huomio saadaan suuntautumaan alueelle, kanavoituu se useiden eri toimijoiden ja tekijöiden hyödyksi. Laajamittainen tiedon kerääminen Tiedon jalostaminen brändikoodiksi Brändikoodin kommentointi Muokkaukset KITEYTYS STRATEGIAWORKSHOP Strategiset linjaukset Painopisteet, tavoitemielikuva Työpöytätyöskentely: Ehdotus elinkeinomarkkinoinnin konseptista SISÄLTÖWORKSHOP Kärkitoimialojen keskeiset sisällöt BRÄNDIN YDINLUPAUS Markkinoinnin strategiset linjaukset: tavoitteet, keskeinen sisältö, kohderyhmien tarkentaminen, keskeiset kanavat, keinot ja mittarit RIKASTUTTAMINEN Markkinointiviestintä- Työpöytätyöskentely: Ehdotus markkinointistrategian päälinjoista, visuaalisesta ilmeestä ja brändikirjasta s.x s.10 VETOVOIMAINEN ELINKEINOMARKKINOINNIN BRÄNDI RAKENNETAAN YHDESSÄ. JOKAINEN TOIMIJA VOI OMALTA OSALTAAN KASVATTAA YHTEISEN BRÄNDIN TUNNETTUUTTA JA HYÖTYÄ VAHVAN YHTEISEN BRÄNDIN TUOMASTA TUNNETTUUDEN JA KIINNOSTUKSEN KASVUSTA. strategia / pääviestien kokoaminen Toimialakohtaisten sisältöjen kerääminen Markkinointiviestintästrategia Brändikirja ESITTELY Esitellyn konseptiehdotuksen kommentointi Mahdollisten kommenttien jälkeen viimeistellyn brändikirjan toimittaminen mennessä.

7 s.13 BRÄNDITYÖN JA MARKKINOINTIVIESTINNÄN SANASTOA BRÄNDI Brändi on kaikkien niiden mielikuvien ja tietojen summa, joka ihmisellä on jostain asiasta. Asia voi olla tuote, palvelu, yritys, tapahtuma, puolue, valtio, alue jne. Brändin tehtävä on erilaistaa tuote tai palvelu kilpailijoiden vastaavista. Brändin ilmentymiä ovat esim. logo, slogan, visuaalinen ilme jne. ALUEBRÄNDIN RAKENTAMINEN, ALUEBRÄNDÄYS Strategia, jolla kehitetään alueista brändejä siten, että keskitetään vastaanottajien huomio selkeästi määriteltyihin asioihin ja ajatuksiin, erottaviin ylivoimatekijöihin. IDENTITEETTI Em. brändäystyössä määriteltävät asiat alueesta, joita halutaan korostaan / joihin halutaan keskittää vastaanottajien huomio. Brändin identiteetti rakentuu mm. visuaalisesta identiteetistä, puhetavasta, tyylistä ja kuvavalinnoista. IMAGO Mielikuvat, jotka vastaanottaja liittää brändiin. Brändi / brändin imago muodostuu vastaanottajan mielessä. KATTOBRÄNDI, SATEENVARJOBRÄNDI, ALUEBRÄNDI Useammalle toimijalle yhteinen kattotason brändi, jossa kaikkia toimijoita yhdistää yksi yhteinen identiteetti ja asemointi. Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. Asioista kertominen on helpompaa tutun kattobrändin alla. ALABRÄNDI Aluebrändin osapuolet, ns. alabrändit, rikastuttavat kattobrändiä tuoden viestintään, asemointiin ja persoonallisuuteen uusia sävyjä säilyttäen kuitenkin tunnistettavan yhteyden emobrändiin. KUMPPANUUSBRÄNDI Kumppanuusbrändissä on kyse ristiinmarkkinoinnista. Kaksi tai useampi brändi esiintyy yhdessä, tavoitteena saada enemmän näkyvyyttä, jakaa kustannuksia tai muuten hyötyä kumppanuusbrändin imagosta. BRÄNDIHIERARKIA, BRÄNDIARKKITEHTUURI Kattobrändin ja alabrändien toiminnan määrittely suhteessa toisiinsa. HISSIPUHE Brändin lyhyt esittely, joka kertoo asian ytimen innostavasti ja markkinointihenkisesti. Hissipuhetta käytetään tyypillisimmin ns. allekirjoitustekstinä aluebrändin materiaaleissa. s.12

8 s.15 BRÄNDIKOODI s.14

9 s.17 YLIVOIMA TUNNEHYÖTY BRÄNDIKOODI TYÖKALUNA Brändikoodi on ohjenuora kaikelle tekemiselle, brändin rakennepiirustus. Siihen kiteytyvät keskeisimmät brändiä määrittelelvät asiat; faktat, tavoitetila, kommunikaation sävy ja ydinlupaus. Brändikoodi ei sellaisenaan näy kohdeyleisölle, vaan ohjaa tekemistä eri kampanjoiden ja tavoitteiden yli pitkäjänteisesti. ASEMOITUMINEN TAVOITEMIELIKUVA YDIN- LUPAUS TYYLI ARVOT s.16

10 s.19 YLIVOIMATEKIJÄT / EROTTAVA HYÖTY Venäjän rajalla sijaitseva Kotkan-Haminan seutu on linkki EU:n ja Venäjän välissä. Seudulta on lyhyt matka sekä Helsingin metropolialueelle että Pietarin talousalueelle. Kansainvälinen lentokenttä on vain reilun tunnin ajomatkan päässä. Eurooppatie 18 Oslosta Tukholman, Turun, Helsingin ja Kotkan kautta Pietariin on yksi ihmis- ja tavaravolyymeiltään suurimmista EU:n ja Venäjän välisistä liikenneväylistä. YLIVOIMA Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot ASEMOITUMINEN TUNNEHYÖTY TAVOITEMIELIKUVA Kotkan-Haminan seutu on Suomen ykkönen logistiikkaosaamisessa; satamien kautta kulkee vuosittain miljoonia tonneja tavaraa. HaminaKotka Satama Oy on Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama. Vaalimaa on Suomen merkittävin rajanylityspaikka. Pitkä metsäteollinen perinne on kehittymässä biotalouden ja uusiutuvan energian pohjoismaiseksi huippuosaamiseksi. Vahvan teollisen taustan ansiosta uusille yrityksille on tarjolla kansainvälinen osaamisverkosto, osaavaa työvoimaa ja valmis infrastruktuuri. YDIN- LUPAUS Ainutlaatuinen sijainti on luonut seudulle käytännönläheistä Venäjä-ymmärrystä, joka mahdollistaa hedelmälliset liike-elämän kohtaamiset kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille, josta hyvänä esimerkkinä ovat ICT-alan vahvat verkostot. TYYLI ARVOT s.18

11 s.21 TUNNE / KOKEMUKSELLINEN HYÖTY Suomen vanhimmalla rajaseudulla on pitkä, värikäs ja kansainvälinen historia. Se on ollut kansainvälisen kaupan keskus jo keskiajalta lähtien. YLIVOIMA Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot TUNNEHYÖTY Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa Ennen lentomatkailun yleistymistä satama oli tärkein portti ulkomaan matkailuliikenteelle ja maahan saapuville ulkomaalaisille. Satama symboloi rajojen ylittämisen mahdollisuutta ja uusia alkuja. Meri voi viedä maailman ääriin. Meren läsnäolo, rosoisten satamakaupunkien ja kaupankäynnin perinteet ovat luoneet persoonallisen asuin- ja yritysympäristön. Kotkan-Haminan seutu on Euroopan Klondike. Rajaseutuun on sisäänrakennettu mahdollisuus unelmien toteuttamiseen omalla työllä, oman kultasuonen löytämiseen. EU:n reunalla ollaan suurten mahdollisuuksien äärellä. ASEMOITUMINEN YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Meri- ja satamakaupunkien sekä läheisen maaseudun duunariperinteistä kumpuaa myös autenttisuus. Työn luonteesta riippumatta sitä tehdään reilusti kädet savessa, turhia hienostelematta. Raakaa voimaa on nykyään paitsi logistiikan materiaalimassoissa myös Googlen datacenterin tietovirroissa tai uusiutuvan raaka-aineen tuotannossa. TYYLI ARVOT Kotkansaaren kaupunkikeskusta palkittuine puistoineen, Kotkan Kantasatama ja Haminan ainutlaatuinen asemakaava muodostavat persoonallisen kulttuuriympäristön, jossa historia kohtaa nykypäivän. s.20

12 s.23 s.x YLIVOIMA TUNNEHYÖTY TAVOITEMIELIKUVA Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa Kotkan-Haminan seudulle on kertynyt arvokasta arjen tason Venäjä-ymmärrystä; kuluttajien ja asiakkaiden ymmärrystä sekä palveluosaamista. Tämä pääoma yhdistettynä kokonaisvaltaiseen logistiikan hallintaan tekee seudusta maailmanlaajuisesti vetovoimaisen sijoittumiskohteen. Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot Alueelle sijoittuville yrityksille on tarjolla valmennus- ja koulutuspalveluita EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiseen. Merenkulkuun ja logistiikkaan liittyvällä tutkimuksella vahvistetaan Kaakkois- Suomen asemaa logistiikan huippuosaajana. Pitkän teollisen perinteen ansiosta alueella on ymmärrystä teollisesta tuotannosta sekä siinä tarvittavaa projekti-, prosessi- ja automaatio-osaamista. Suomen paras toimintaympäristö teolliselle tuotannolle syntyy tästä osaamisesta yhdistettynä ylivoimaisiin logistisiin yhteyksiin. ASEMOITUMINEN YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Kotkan-Haminan seudusta on Vaalimaan, Versson (Pyhtään Munapirtti) ja Kantasataman johdolla muodostumassa premium-tason ostos- ja elämysmatkailun mekka. Teemamatkailu ja kaupallisten palveluiden tuottaminen E18-moottoritien myötä kasvavalle matkailijavirralle avaa matkailualan yrittäjille ja osaajille paljon mahdollisuuksia. TYYLI Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who ARVOT Pelitoimiala on pinnan alla muhiva menestystarina. Maailmanluokan kuituverkko, nopea kasvu ja osaava työvoima houkuttelee nälkäisiä, kasvavia yrityksiä. Peliklusterissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla know-how ja know-who; tieto, taito ja vahva yhteistyö kansainvälisten alan verkostojen kanssa. s.22

13 s.25 YLIVOIMA TUNNEHYÖTY ARVOT Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa AVOIMUUS: rajaseudulla ja satamakaupungeissa kasvaa luonnostaan kansainväliseksi, avoimeksi uudelle. Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot LUOTETTAVUUS: suomalaisen sanaan voi luottaa, Kotkan-Haminan seudulla myös tekoihin. Duunariperinteisiin kuuluu reiluus. ROHKEUS: pelottomien merimiesten saappaan jäljissä ideoidaan ja toteutetaan tänä päivänä suuria, ennakkoluulottomia ideoita. ASEMOITUMINEN YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who TYYLI ARVOT Avoimuus Luotettavuus Rohkeus s.24

14 s.27 YLIVOIMA TUNNEHYÖTY TYYLI Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa On asioita, jotka kommunikoidaan sanomalla ja väittämällä. Toiset asiat välitetään tavalla puhua, sävyllä, asenteella, rivien välistä. Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot KANSAINVÄLINEN. Satamakaupungin tunnelma, kansainvälistä kauppaa ja kanssakäymistä jo keskiajalta. KIEHTOVA. Rajaseudulla ollaan kahden kulttuurin välissä. Kotkan-Haminan seutu on idän länsi ja lännen itä, eksoottinen kummastakin suunnasta katsottuna. ROUHEA. Seudun kansanperinteessä elää satamakaupungin sielu; aito, rosoinen ja maanläheinen. VAHVA. Alueella liikutellaan valtavia massoja niin tietoliikenteessä kuin logistiikassakin. Duunariperinteitä kunnioittaen töitä tehdään tosissaan ja hienostelematta. ASEMOITUMINEN YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who TYYLI ARVOT Kansainvälinen Avoimuus Kiehtova Luotettavuus Rouhea Rohkeus Vahva s.26

15 s.29 YLIVOIMA TUNNEHYÖTY ASEMOITUMINEN Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa Kotkan-Haminan seutu on sijoittumispaikka EU:n ja Venäjän välissä. Kaikki reitit vievät Kotkan- Haminan seudulle, joka tarjoaa kohtaamisten tueksi Suomen parhaat yhteydet; maailmanluokan kuituverkon ja ylivoimaiset logistiset väylät jopa Helsinkiin verrattuna. Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot Kahden kulttuurin välissä voi toimia laskeutumisalustana kumpaankin ilmansuuntaan. Seutu on väylä venäläisten yritysten kansainvälistymiselle, kansainvälisten yritysten reitti Venäjälle, Suomen ja Venäjän välinen kauppapaikka, showroom ja sijoittumisen testimarkkina-alue. Uusiutumiskyky erottaa Kotkan-Haminan seudun muista alueista, joilla teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet. Vahvasta metsäteollisuuden osaamisesta synnytetään kirjaimellisesti uutta energiaa; biotalouden ja uusiutuvan raaka-aineen tuotanto-osaamista. Kotkan-Haminan seutu on elämysteollisuuden keskittymä, jossa on uniikkeja matkailukohteita, kuten Vaalimaa, Versso, Kantasatama, Sirius, Vellamo, Maretarium ja Salpalinja. Premium-tason suomalaiseen ja venäläiseen makuun suunniteltu palvelutarjonta tulee erottamaan sen palvelutasosta, johon matkailijat ovat Suomessa tottuneet. ASEMOITUMINEN Suomen parhaat yhteydet eri puolille maailmaa Eurooppa-osaaja venäläisille ja Venäjä-osaaja eurooppalaisille yrityksille Biotalouden ykkösketju Elämysteollisuuden keskittymä, jossa on premium-tason palveluita TYYLI YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who ARVOT Kansainvälinen Avoimuus Kiehtova Luotettavuus Rouhea Rohkeus Vahva s.28

16 s.31 YDINLUPAUS Ydinlupaus on kiteytys seudun vahvuuksista ja asemoitumisesta suhteessa kilpailijoihin. Asia, jota kukaan muu ei voi uskottavasti luvata. Ydinlupaus ei ole slogan, mutta slogan voidaan johtaa lupauksesta tai se voi olla tulkinta siitä. YLIVOIMA Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot ASEMOITUMINEN Suomen parhaat yhteydet eri puolille maailmaa Eurooppa-osaaja venäläisille ja Venäjä-osaaja eurooppalaisille yrityksille Biotalouden ykkösketju Elämysteollisuuden keskittymä, jossa on premium-tason palveluita YDIN- LUPAUS Kotkan-Haminan seutu on logistisesti ylivoimainen, luonnostaan vahva ja vakaa kasvuympäristö aitiopaikalla lännen ja idän välissä. TUNNEHYÖTY Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who TYYLI Kansainvälinen Kiehtova Rouhea Vahva ARVOT Avoimuus Luotettavuus Rohkeus s.30

17 s.33 ALLE- KIRJOITTAJA s.32

18 s.35 BRÄNDIHIERARKIA Kattobrändi KYMENLAAKSO / SOUTHEAST FINLAND Tehtävänä ilmentää ja lisätä maakunnan tunnettuutta ja vetovoimaa. Tuo esiin maakunnan kärkivahvuudet ja erilaistavat tekijät kiteytetysti. Lähtökohdat maakuntastrategiasta. Alabrändi SEUDUT Kumppanuusbrändi YRITYKSET JA MUUT ORGANISAATIOT / YHTEISÖT Alueen keskuskaupunki valitaan yleensä aluemarkkinoinnin veturiksi ja kärjeksi, koska se on tunnetuin osa alueesta. Sisällön muodostavat alueen mielenkiintoiset ilmiöt: yritykset, ihmiset, asiat ja tapahtumat. TEHTÄVÄT: Tuoda yhteismarkkinoinnin käyttöön seudun merkittävät vahvuudet Tehdä omia markkinointitoimenpiteitä seutustrategian ja vahvuusalueiden mukaisesti yhteistä konseptia hyödyntäen MAHDOLLISUUS: Hyödyntää yhteisen elinkeinomarkkinoinnin konseptin elementtejä ja tunnuksia, ja hyötyä tunnettuuden ja vetovoiman kasvusta TEHTÄVÄ: Tehdä omaa markkinointia organisaation oman strategian mukaisesti MAHDOLLISUUS: Osallistua yhteismarkkinointiin yhteistyökumppanina ja ottaa käyttöön joko maakunnallisen tai seudullisen markkinoinnin elementtejä ja tunnuksia Hyötyä sitä kautta maakunnan saamasta huomiosta sekä tunnettuuden ja vetovoiman kasvusta Kansainvälisessä käytössä allekirjoittajaan voidaan lisätä maantieteellinen määre Southeast Finland. Kirjoitettuna käytetään muotoa Kotkan-Haminan seutu. KOTKAN-HAMINAN SEUTU KOUVOLAN SEUTU LOGISTICS GAMING & ICT INDUSTRY EXPERIENCE TOIMIALA 1 TOIMIALA 2 ALUEEN YRITYKSET OPPILAITOKSET KAUPPAKAMARI JNE. s.34 CURSOR ALUEEN KUNNAT KOUVOLA INNOVATION ALUEEN KUNNAT

19 s.37 HISSIPUHE Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! Hissipuhe on alueen lyhyt, markkinointihenkinen esittely. Hissipuhetta käytetään tyypillisimmin ns. allekirjoitustekstinä materiaaleissa, kun halutaan lyhyesti avata vastaanottajalle se, mistä alueessa on kyse. s.36

20 s.39 TOIMIALA- KOHTAISET MARKKINOINTI- VIESTINTÄ- STRATEGIAT LOGISTIIKKA METSÄTEOLLISUUS TEEMAMATKAILU PELIALA s.38

21 s.41 LOGISTISTA YLIVOIMAA LOGISTICS Ainutlaatuinen sijainti Suomen, Euroopan ja sitä kautta koko läntisen maailman logistisena porttina Venäjälle ja takaisin. Suomen ykkönen logistiikkaosaamisessa. Suomen merkittävin satama. Yksi Euroopan vilkkaimmista rajanylityspaikoista. Logistiikan ja teollisuuden toimijoiden kansainvälinen keskus. Kotkan-Haminan seutu luonnostaan vahva. s.40

22 LOGISTICS s.43 TAVOITTEET KOHDERYHMÄT 1. Toimialan tunnettuuden kasvattaminen: sijainti, kokonaistarjonta ja uudet markkina-alueet 2. Uusien osaajien houkuttelu 3. Satamasidonnaisten toimintojen houkuttelu (esim. juridiikka, taloushallinto, tavarankäsittely, tietojärjestelmät) 1. Yritykset jotka harjoittavat logistiikka-alan liiketoimintaa tai tuottavat tai hankkivat tavaroita globaaleille markkinoille ja joiden liiketoiminta hyötyy ja saa lisäarvoa Kotkan-Haminan seudun sijainnista Amerikasta ja Euroopasta Venäjälle vienti- ja tuontikauppaa harjoittavat yritykset Venäjältä Eurooppaan ja/tai Amerikkaan vienti- ja tuontikauppaa harjoittavat yritykset Ulkomaiset verkkokaupat Varustamojen pääkonttorit Euroopassa, Aasiassa ja Venäjällä 2. Satamasidonnainen liiketoiminta Ahtaus-, bulk-, huolinta-, kontti- ja kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset Terminaali- ja varastointipalveluja tarjoavat yritykset Laivanselvityspalveluja tarjoavat yritykset Taloushallinnon palveluja ja tietojärjestelmäpalveluja tarjoavat yritykset Muut satamasidonnaisen liiketoiminnan harjoittajat, kuten catering- ja huoltoalan yritykset 3. Logistiikka- ja satamasidonnaiset teollisuusyritykset (potentiaalien kartoitus Business Mooring -hankkeen kautta) Kemian- ja öljyteollisuus Puunjalostusteollisuus Kierrätysteollisuus Energiateollisuus 4. Osaajat 4.1. Opiskelijat (yritysyhteistyö) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto 4.2. Työvoima Kansalliset ja kansainväliset toimialaverkostot Oppilaitosyhteistyö 4.3. TKI-toiminta Yliopistot, kuten LUT, LUT Kouvola, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto jne. Kansainvälinen yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyö NELI, Merikotka s.42

23 LOGISTICS s.45 KÄRKIVIESTIT Seudun vahvuudet logistiikka-alan näkökulmasta yleisesti Ainutlaatuinen sijainti + Suomen parhaat yhteydet + logistiikkaosaaminen 1. Ainutlaatuinen sijainti Suomen, Euroopan ja sitä kautta koko läntisen maailman logistisena porttina Venäjän kasvaville kotimarkkinoille ja Venäjän ja lännen välisiin tavaravirtoihin. 2. Suomen paras liikenne- ja logistiikkaverkko E18-moottoritien ja rautatien varrella, tunnin ajomatkan päässä kv-lentokentästä, EU:n ja Venäjän rajapinnassa sijaitsee sekä Suomen merkittävin satama että rajanylityspaikka. 3. Kotkan-Haminan seutu on Suomen ykkönen logistiikkaosaamisessa ja merkittävin EU:n ja Venäjän välisen liikenteen osaaja. Vienti- ja tuontiyrityksille Ainutlaatuinen sijainti + turvallinen ja luotettava + resurssit ja kapasiteetti 1. Ainutlaatuinen sijainti Suomen, Euroopan ja sitä kautta koko läntisen maailman logistisena porttina Venäjän kasvaville kotimarkkinoille ja Venäjän ja lännen välisiin tavaravirtoihin. 2. Kotkan-Haminan seutu on vakaa ja luotettava ympäristö EU:ssa Venäjän rajalla ja merkittävin EU:n ja Venäjän välisen liikenteen osaaja. 3. HaminaKotka-satamalla on poikkeuksellisen hyvät kansainvälisen logistiikan edellyttämät resurssit ja kapasiteetti ja kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin täsmällisesti ja luotettavasti. Satamasidonnaista liiketoimintaa harjoittavat yritykset Suomen merkittävin satama + toimintaympäristö + referenssit 1. HaminaKotka on sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä ansiosta Suomen merkittävin satama ja Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama. s Kotkan-Haminan seutu ja satama tarjoavat valmiin ja logistisesti tehokkaan toimintaympäristön, jossa yhdistyvät kaikki eri kuljetusmuodot hehtaarin satama-alueella toimii jo noin 200 yritystä, Itämeren tehokkaimpiin kuuluva konttiterminaali sekä nestemäisten aineiden varastointi- ja käsittelypalveluihin erikoistunut nestesatama. Logistiikka- ja satamasidonnaisille teollisuusyrityksille Suomen paras sijoittumispaikka + teollisten toimijoiden keskus + referenssit 1. Kotkan-Haminan seutu on Suomen paras sijoittumispaikka teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille: osaavaa työvoimaa, valmis toimintaympäristö ja Suomen merkittävin satama. 2. HaminaKotka Satama Oy on täyden palvelun logistiikan ja teollisuuden toimijoiden keskus, jossa on 1000 hehtaaria vapaata tilaa hehtaarin satama-alueella toimii jo noin 200 yritystä, Itämeren tehokkaimpiin kuuluva konttiterminaali sekä nestemäisten aineiden varastointi- ja käsittelypalveluihin erikoistunut nestesatama. Osaajille Logistiikka-alan aitiopaikka + Suomen merkittävin satama + kansainväliset yritykset + koulutus ja tutkimus 1. Kotkan-Haminan seutu ja satama on logistiikka-alan toimijoiden keskus Suomessa. 2. HaminaKotka on sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä ansiosta Suomen merkittävin satama ja Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama. 3. Seudulla on hyvät harjoittelu- ja työllistymismahdollisuudet kansainvälisissä yrityksissä. 4. Seudulla on alan koulutusta ja vahva tutkimus- ja innovaatioverkosto, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittyä logistiikka-alan huippuosaajaksi. KANAVAT JA KEINOT 1. Logistiikkaklusterin myynti- ja markkinointimateriaalit Toimialan vahvuudet ja mahdollisuudet sekä alueen toimijaverkostot Painetut ja sähköiset materiaalit Henkilökohtainen myyntityö 2. Seudun ja logistiikka-alan tunnettuutta kasvattavaa markkinointia Logistiikka-alan julkaisut ja sähköiset kanavat (kv/suomi) Kv-lentoyhtiöiden lehdet Liike-elämän ja poliittisten päätösten tekijöiden jatkuva informointi 3. Tapahtumamarkkinointi, logistiikka-alan messut ja tapahtumat (kv/suomi) Transrussia, München, Moskova, Antwerpen, Hampuri, Rotterdam Messukonsepti ja materiaalit 4. Suoramarkkinointi, henkilökohtainen myyntityö, myyntimateriaalit Sijoittuvien yritysten houkuttelu Varustamojen pääkonttorit globaalisti Ulkomaiset verkkokaupat Vienti- ja tuontiyritykset Satamayhtiöt

24 s.47 METSÄTEOLLISUUS JA SEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN Uusiutuvat raaka-aineet Tuulivoimaosaaminen Materiaalikierrätyksen prosessit Kemianteollisuus INDUSTRY HISTORIA VELVOITTAA Suomen paras toimintaympäristö, jossa elää vahva teollinen perinne. Kansainvälinen osaamisverkosto, osaavaa työvoimaa ja valmis infra. Uusia avauksia. Biotalouden huippuosaamista ja uusiutuvan raaka-aineen tuotantoosaamista. Logistiikan ja teollisuuden toimijoiden kansainvälinen keskus. Kotkan-Haminan seutu luonnostaan vahva. s.46

25 INDUSTRY s.49 TAVOITTEET KOHDERYHMÄT 1. Uusien investointien houkuttelu: biotalous ja uusiutuvan energiateollisuuden raaka-aineiden ja lopputuotteiden tuonti, varastointi ja vienti 2. Teollista tuotanto-osaamista tarvitsevien yritysten ja projektien houkuttelu seudulle 3. Toimialan tunnettuuden lisääminen sen tarjoamista mahdollisuuksista ja osaamisesta viestimällä 1. Sijoittajat ja yrityspäättäjät 100 suurimman metsäteollisuusyrityksen päättäjät Euroopan ja Suomen energia-alan yritykset ja yhdistykset Puusta ja sen jalosteista (esim. lingiini) erikoistuotteita valmistavien yritysten päättäjät Suomessa olevat muiden maiden suurlähetystöt ja niiden kaupalliset osastot sekä erilaiset kauppakamarit kuten AmCham jne. 2. Vaikuttajat, poliittiset päättäjät ja verkostot Invest in Finland Finpro Työ- ja elinkeinoministeriö Kansainväliset kauppakamarit Poliittiset päättäjät (Suomessa ja EU:n hallintoelimissä) FIBIC - Finnish bioeconomy cluster (ent. Metsäklusteri) Pääomasijoittajat Suomessa olevat muiden maiden suurlähetystöt ja niiden kaupalliset osastot sekä erilaiset kauppakamarit kuten AmCham jne. s.48

KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2

KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2 s.1 KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2 s.3 TIUKASSA KILPAILUTILANTEESSA VAHVEMPI BRÄNDI VOITTAA s.4 Alueet kilpailevat osaajista, yrityksistä, investoinneista,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO

EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO 1 Sisällysluettelo 1 Logo 1 Logo s. 3 Eurajoen kunnan logo ammentaa visuaalista il- Värit ja suoja-alue s. 4 mettään ja väritystä merellisyydestä. Purje viestii Käyttö

Lisätiedot

Logo 2

Logo 2 Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 8 9 13 14 18 19 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen CMYK C90 M40 Y0 K0 CMYK C0 M0 Y0 K100 CMYK

Lisätiedot

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Xamk Brändi-identiteetti Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Mikkeli Kouvola Savonlinna Kotka Tunnuksessa on nähtävissä neljä eri paikkakunnilla sijaitsevaa kampusta, jotka muodostavat kivijalan kaikelle

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TURVAVALAISTUS LUOTETTAVAA TUKEA TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KOKO ELINKAARELLE Lighting Technology TEKNOWARE Lahtelainen Teknoware Oy on kansainvälinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO ETELÄ- KARJALA 1 SISÄLLYSLUETTELO 13.11.2015 // BRÄNDI...3 // VÄRIT...6 // TUNNUS...9 // TYPOGRAFIA...18 // KUVATYYLI...23 // GRAAFISET TEEMAT...27 // SOVELLUKSET...31 // LOMAKKEISTO...43 // SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO tunnus ja visuaaliset elementit Lomakkeisto sovelluksia JOHDANTO Yhtenäinen ja laadukas visuaalinen ilme helpottaa sekä erottuvuutta että

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO

EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto määrittelee Euran ulkoisen ilmeen ja antaa ohjeet sen toteuttamisesta. Ohjeisto opastaa kunnan logon ja muiden graafisten elementtien käytössä sekä määrittelee värit ja kirjasimet. Löydät

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 13.1.2014

Graafinen ohjeisto 13.1.2014 Graafinen ohjeisto 13.1.2014 1. Logo 1.1 Logo Elon yritystunnus Elon logo kuvastaa elämän mittaista matkaa ja siirtymää työelämästä onnellisesti eläkkeelle. Toimiakseen Elon brändiä ja tarinaa vahvistavalla

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

SELL-hanke ja Strateginen yleiskaavatyö

SELL-hanke ja Strateginen yleiskaavatyö SELL-hanke ja Strateginen yleiskaavatyö 1. SELL uudistumisvoimaa rakennemuutokseen 2. Strateginen kokonaissuunnitelma työn alla 3. Elinkeinokehittämistä SELLissä 4. MAL lia muilta SELL-hanke ja Strateginen

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi. FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari

Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi. FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari 12.4.2013 Tieteellisen vertaisarvioinnin merkitys Tutkimuksen laadun ja arvon mitta Maailmanlaajuisesti julkaistaan

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Keskustafoorumi. Mitä Jyväskylän keskustan kehittämishanke tarkoittaa?

Keskustafoorumi. Mitä Jyväskylän keskustan kehittämishanke tarkoittaa? Keskustafoorumi Mitä Jyväskylän keskustan kehittämishanke tarkoittaa? Hankejohtaja Anne Sandelin ja projektipäällikkö Pirkko Flinkman, Jyväskylän kaupunki Rohkeasti aikaansa edellä kaupunkistrategia 2015

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO Graafinen ohjeistus Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO 1 Sisällys 1. Johdanto Kenelle, missä, miten? 3 2. Tunnus Kirkon yhteinen tunnus on yhteinen nimittäjä 5 Miten

Lisätiedot

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta Graafinen ohjeisto 2011 Sisällys Graafisesta ohjeesta Graafisen ohjeen tarkoituksena on ylläpitää yhtenäistä visuaalista ilmettä, joka on yhtenä tärkeänä tekijänä rakentamassa tapahtuman tunnettuutta ja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Vihreä kasvu Joensuun Tiedepuisto Oy

Vihreä kasvu Joensuun Tiedepuisto Oy Vihreä kasvu Joensuun Tiedepuisto Oy Design management -prosessin luovutusaineisto 28.8.2014 Vihreän kasvun brändin määrittely, konseptin luominen sekä visio luotiin Nitro ID:n Design Management -prosessia

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO Sisällys 1. TUNNUS 3 1.1 Tunnuksen piirtäminen 3 1.2 Typografia 4 1.3 Värimääritykset 4 1.4 Tunnuksen sijoittelu 5 1.5 Suoja-alue 5 1.6 Minimikoko 5 1.7 Käyttö värillisellä pohjalla

Lisätiedot

Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet. Birthe Suni Miehikkälä

Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet. Birthe Suni Miehikkälä Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet Birthe Suni 30.9.2015 Miehikkälä 90% Suomen pinta-alasta on maaseutua 2 20% Suomen väkiluvusta asuu maaseudulla 3 Mumbain asukastieheys 20 694 hlöä/km

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA - LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA - LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA - LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ Päivämäärä 10.8.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

INVESTOINTI- JA TOIMITILAMARKKINAKATSAUS Päijät-Häme Arviointitoimisto Oy. Mikko Helenius & Co

INVESTOINTI- JA TOIMITILAMARKKINAKATSAUS Päijät-Häme Arviointitoimisto Oy. Mikko Helenius & Co INVESTOINTI- JA TOIMITILAMARKKINAKATSAUS Päijät-Häme 0 Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co Kiinteistön arvo yrityskaupassa Sysmä Padasjoki Hämeenkoski Kärkölä Hollola Sisältö Pääkirjois Heinola Hollola

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

KIRJOITTAJAN OHJEET POHJAN PUHURIIN

KIRJOITTAJAN OHJEET POHJAN PUHURIIN KIRJOITTAJAN OHJEET POHJAN PUHURIIN 1 PUHURI KIITTÄÄ PANOSTUKSESTASI! Piirilehti on vain niin hyvä, kuinka aktiivinen sen jäsenistö on, joten panoksesi on hyvin tärkeä. Otammekin enemmän kuin mielellämme

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto

NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto 2013 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Nurmes 3 Miksi luoda paikan ilme 3 TUNNUS 4 Nurmeksen ilme 4 Mittasuhteet 5 Versiot 6 Koko 7 Väriversiot ja niiden käyttö 8 Nurmeksen

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot