KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI"

Transkriptio

1 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI

2 KOTKAN-HAMINAN SEUTU s.3 FAKTOJA: Väkiluku: (6/2013) KUNNAT: Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti ETÄISYYDET KOTKASTA: Helsinkiin 130 km Tampereelle 300 km Pietariin 270 km SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO s.5 Periaatteet Lähtökohdat Sanasto 2. BRÄNDISTRATEGIA s.15 Työkaluna brändikoodi: ylivoimatekijät, tunnehyöty, tavoitemielikuva, arvot, tyyli ja puhetapa, asemoituminen, ydinlupaus 3. ALLEKIRJOITTAJA, BRÄNDIHIERARKIA JA HISSIPUHE s TOIMIALAKOHTAISET MARKKINOINTIVIESTINTÄSTRATEGIAT s.39 Tavoitteet Kohderyhmät Kärkiviestit Kanavat ja keinot 5. ELINKEINOMARKKINOINNIN KONSEPTI s GRAAFINEN OHJEISTO s.77 Logo Typografia Värit Elinkeinomarkkinoinnin konsepti Työn tilaaja: Cursor Oy / Kaakko kasvuun -viestintähanke Työn toteuttaja: Innolink Place Oy Toteutettu

3 s.5 JOHDANTO s.4

4 s.7 Kotkan-Haminan seudun elinkeinomarkkinoinnin brändityön tärkein tavoite on alueen vetovoiman kasvattaminen ja uusien yritysten, osaajien ja investointien houkuttelu yhteisen kattobrändin avulla. Kaakko kasvuun -kasvuohjelman ( ) elinkeinostrategisten linjausten tueksi on suunniteltu yhteinen elinkeinomarkkinoinnin konsepti, joka kiteyttää sanallisesti ja visuaalisesti alueen vahvuudet. Kattotason imago, yhteisnäkyminen ja -markkinointi moninkertaistavat markkinoinnin tehon. Kattobrändin kiistaton etu on viestinnän kertautuminen: näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät, kun kaikki mukana olevat tahot välittävät samaa viestiä. Vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä näkyy alueen vetovoimaisuutena, arvostuksen ja houkuttelevuuden kasvuna. Alue tunnistetaan tulevaisuudessa valittujen vahvuuksiensa kautta. KOTKAN-HAMINAN SEUDUN VISIO 2020 (KAAKON KASVUOHJELMA) Kaakkois-Suomen sijainti Venäjän ja EU:n rajalla hyödynnetään täysimääräisesti elinkeinotoiminnassa. Kaakkois-Suomessa on kansainvälisiä yritysvetoisia osaamisverkostoja, joiden avulla myös pk-yritykset menestyvät ja kansainvälistyvät. Alueen yhteinen myynti- ja markkinointityö tuo seudulle kannattavaa yritystoimintaa. Seudulle on syntynyt uutta työpaikkaa viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön. KAAKON KASVUOHJELMASSA MÄÄRITELLYT KÄRKITOIMIALAT HELSINKI - TUKHOLMA - EU - LÄNSIMAAT TEEMAMATKAILU Ostosmatkailu Terveys, hyvinvointi ja liikunta Luonto ja meri Action Tapahtumat Historia ja kulttuuri LOGISTIIKKA- PALVELUT METSÄKLUSTERIN OSAAMI- SEN HYÖDYNTÄMINEN Uusiutuva energia Tuulivoimaosaaminen Materiaalikierrätyksen prosessit Kemianteollisuus PELI- JA MEDIA- LIIKETOIMINTA VENÄJÄ - PIETARI MATKAILIJOIDEN KAUPALLISET PALVELUT s.6 VISIO ANTAA SUUNNAN, STRATEGIA MUUNTAA SEN SUUNNITELMIKSI, MUTTA IHMISET TOTEUTTAVAT.

5 s.9 MEILLÄ ON PALJON ERIKOISOSAAMISTA JA AINUTLAATUINEN ASENNE, NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MUILLE! Elinkeinomarkkinoinnin konseptin tehtävänä on helpottaa alueen kärkitoimialojen markkinointia luomalla yhtenäinen ja positiivisesti erilainen kattobrändi. Sen avulla seudun elinkeinomarkkinointiin saadaan lisää vaikuttavuutta ja tehoa. Kotkan-Haminan seudun kiistattomia vahvuuksia ovat mm. sijainti, logistiikkaosaaminen ja vahvat metsäteolliset ja satamatoiminnan perinteet. Erottuva markkinointiviestintä voi myös olla kilpailuetu suhteessa muihin seutuihin, jotka kilpailevat samoista osaajista, yrityksistä ja investoinneista. Nykyisten toimijoiden osaaminen ja vahvuudet luovat pohjan konseptille, ja kauaskantoiset tulevaisuusnäkymät tuovat siihen tavoitteellisuutta. Parhaimmillaan seudun markkinointi muuttaa myös paikallista todellisuutta luomalla uskoa omiin vahvuuksiin ja lisäämällä me-henkeä. TAUSTA-AINEISTO Elinkeinomarkkinoinnin konseptin rakentamisen tausta-aineistot: Kaakko kasvuun -Kaakon kasvuohjelma ( ) Kymenlaakson Kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma Kotkan-Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia (2011) Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusselvitys Kaakkois-Suomen alueella (2013) Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittaristo 2012 Kotkan-Haminan seutukysely (2014) Brand Management -tutkimusryhmän raportit Kotkan-Haminan seudulle (2014) Vetovoimainen Kymenlaakso -tutkimus (2014) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 TEM / Alueelliset kehitysnäkymät (2013) Kotkan tuulivoimahankkeet / ympäristövaikutusten arviointiselostus (2012) Kotkan elinkeinostrategia ( ) Kymenlaakson toimialakatsaus (1/2012). s.8 KYMENLAAKSO MENESTYY YHTEISTYÖLLÄ JA ERIKOISTUMISELLA. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston sekä Suomi Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtaja Jouko Skinnari, , Kotka

6 s.11 ALUEMARKKINOINTI, PERIAATTEET TYÖSKENTELYMALLI Kotkan-Haminan seudun eri tahot sitoutetaan yhteiseen tekemiseen osallistamalla heitä markkinointi- ja viestintäkokonaisuuden rakentamiseen ohjatusti. Pääperiaatteena on yhteistyön voima ja synergioiden hyödyntäminen: yhteisen ja yhtenäisen brändiviestinnän avulla kasvatetaan seudun tunnettuutta ja vetovoimaa uusien yritysten ja investointien houkuttelemiseksi alueen ulkopuolelta. Kun huomio saadaan suuntautumaan alueelle, kanavoituu se useiden eri toimijoiden ja tekijöiden hyödyksi. Laajamittainen tiedon kerääminen Tiedon jalostaminen brändikoodiksi Brändikoodin kommentointi Muokkaukset KITEYTYS STRATEGIAWORKSHOP Strategiset linjaukset Painopisteet, tavoitemielikuva Työpöytätyöskentely: Ehdotus elinkeinomarkkinoinnin konseptista SISÄLTÖWORKSHOP Kärkitoimialojen keskeiset sisällöt BRÄNDIN YDINLUPAUS Markkinoinnin strategiset linjaukset: tavoitteet, keskeinen sisältö, kohderyhmien tarkentaminen, keskeiset kanavat, keinot ja mittarit RIKASTUTTAMINEN Markkinointiviestintä- Työpöytätyöskentely: Ehdotus markkinointistrategian päälinjoista, visuaalisesta ilmeestä ja brändikirjasta s.x s.10 VETOVOIMAINEN ELINKEINOMARKKINOINNIN BRÄNDI RAKENNETAAN YHDESSÄ. JOKAINEN TOIMIJA VOI OMALTA OSALTAAN KASVATTAA YHTEISEN BRÄNDIN TUNNETTUUTTA JA HYÖTYÄ VAHVAN YHTEISEN BRÄNDIN TUOMASTA TUNNETTUUDEN JA KIINNOSTUKSEN KASVUSTA. strategia / pääviestien kokoaminen Toimialakohtaisten sisältöjen kerääminen Markkinointiviestintästrategia Brändikirja ESITTELY Esitellyn konseptiehdotuksen kommentointi Mahdollisten kommenttien jälkeen viimeistellyn brändikirjan toimittaminen mennessä.

7 s.13 BRÄNDITYÖN JA MARKKINOINTIVIESTINNÄN SANASTOA BRÄNDI Brändi on kaikkien niiden mielikuvien ja tietojen summa, joka ihmisellä on jostain asiasta. Asia voi olla tuote, palvelu, yritys, tapahtuma, puolue, valtio, alue jne. Brändin tehtävä on erilaistaa tuote tai palvelu kilpailijoiden vastaavista. Brändin ilmentymiä ovat esim. logo, slogan, visuaalinen ilme jne. ALUEBRÄNDIN RAKENTAMINEN, ALUEBRÄNDÄYS Strategia, jolla kehitetään alueista brändejä siten, että keskitetään vastaanottajien huomio selkeästi määriteltyihin asioihin ja ajatuksiin, erottaviin ylivoimatekijöihin. IDENTITEETTI Em. brändäystyössä määriteltävät asiat alueesta, joita halutaan korostaan / joihin halutaan keskittää vastaanottajien huomio. Brändin identiteetti rakentuu mm. visuaalisesta identiteetistä, puhetavasta, tyylistä ja kuvavalinnoista. IMAGO Mielikuvat, jotka vastaanottaja liittää brändiin. Brändi / brändin imago muodostuu vastaanottajan mielessä. KATTOBRÄNDI, SATEENVARJOBRÄNDI, ALUEBRÄNDI Useammalle toimijalle yhteinen kattotason brändi, jossa kaikkia toimijoita yhdistää yksi yhteinen identiteetti ja asemointi. Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. Asioista kertominen on helpompaa tutun kattobrändin alla. ALABRÄNDI Aluebrändin osapuolet, ns. alabrändit, rikastuttavat kattobrändiä tuoden viestintään, asemointiin ja persoonallisuuteen uusia sävyjä säilyttäen kuitenkin tunnistettavan yhteyden emobrändiin. KUMPPANUUSBRÄNDI Kumppanuusbrändissä on kyse ristiinmarkkinoinnista. Kaksi tai useampi brändi esiintyy yhdessä, tavoitteena saada enemmän näkyvyyttä, jakaa kustannuksia tai muuten hyötyä kumppanuusbrändin imagosta. BRÄNDIHIERARKIA, BRÄNDIARKKITEHTUURI Kattobrändin ja alabrändien toiminnan määrittely suhteessa toisiinsa. HISSIPUHE Brändin lyhyt esittely, joka kertoo asian ytimen innostavasti ja markkinointihenkisesti. Hissipuhetta käytetään tyypillisimmin ns. allekirjoitustekstinä aluebrändin materiaaleissa. s.12

8 s.15 BRÄNDIKOODI s.14

9 s.17 YLIVOIMA TUNNEHYÖTY BRÄNDIKOODI TYÖKALUNA Brändikoodi on ohjenuora kaikelle tekemiselle, brändin rakennepiirustus. Siihen kiteytyvät keskeisimmät brändiä määrittelelvät asiat; faktat, tavoitetila, kommunikaation sävy ja ydinlupaus. Brändikoodi ei sellaisenaan näy kohdeyleisölle, vaan ohjaa tekemistä eri kampanjoiden ja tavoitteiden yli pitkäjänteisesti. ASEMOITUMINEN TAVOITEMIELIKUVA YDIN- LUPAUS TYYLI ARVOT s.16

10 s.19 YLIVOIMATEKIJÄT / EROTTAVA HYÖTY Venäjän rajalla sijaitseva Kotkan-Haminan seutu on linkki EU:n ja Venäjän välissä. Seudulta on lyhyt matka sekä Helsingin metropolialueelle että Pietarin talousalueelle. Kansainvälinen lentokenttä on vain reilun tunnin ajomatkan päässä. Eurooppatie 18 Oslosta Tukholman, Turun, Helsingin ja Kotkan kautta Pietariin on yksi ihmis- ja tavaravolyymeiltään suurimmista EU:n ja Venäjän välisistä liikenneväylistä. YLIVOIMA Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot ASEMOITUMINEN TUNNEHYÖTY TAVOITEMIELIKUVA Kotkan-Haminan seutu on Suomen ykkönen logistiikkaosaamisessa; satamien kautta kulkee vuosittain miljoonia tonneja tavaraa. HaminaKotka Satama Oy on Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama. Vaalimaa on Suomen merkittävin rajanylityspaikka. Pitkä metsäteollinen perinne on kehittymässä biotalouden ja uusiutuvan energian pohjoismaiseksi huippuosaamiseksi. Vahvan teollisen taustan ansiosta uusille yrityksille on tarjolla kansainvälinen osaamisverkosto, osaavaa työvoimaa ja valmis infrastruktuuri. YDIN- LUPAUS Ainutlaatuinen sijainti on luonut seudulle käytännönläheistä Venäjä-ymmärrystä, joka mahdollistaa hedelmälliset liike-elämän kohtaamiset kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille, josta hyvänä esimerkkinä ovat ICT-alan vahvat verkostot. TYYLI ARVOT s.18

11 s.21 TUNNE / KOKEMUKSELLINEN HYÖTY Suomen vanhimmalla rajaseudulla on pitkä, värikäs ja kansainvälinen historia. Se on ollut kansainvälisen kaupan keskus jo keskiajalta lähtien. YLIVOIMA Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot TUNNEHYÖTY Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa Ennen lentomatkailun yleistymistä satama oli tärkein portti ulkomaan matkailuliikenteelle ja maahan saapuville ulkomaalaisille. Satama symboloi rajojen ylittämisen mahdollisuutta ja uusia alkuja. Meri voi viedä maailman ääriin. Meren läsnäolo, rosoisten satamakaupunkien ja kaupankäynnin perinteet ovat luoneet persoonallisen asuin- ja yritysympäristön. Kotkan-Haminan seutu on Euroopan Klondike. Rajaseutuun on sisäänrakennettu mahdollisuus unelmien toteuttamiseen omalla työllä, oman kultasuonen löytämiseen. EU:n reunalla ollaan suurten mahdollisuuksien äärellä. ASEMOITUMINEN YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Meri- ja satamakaupunkien sekä läheisen maaseudun duunariperinteistä kumpuaa myös autenttisuus. Työn luonteesta riippumatta sitä tehdään reilusti kädet savessa, turhia hienostelematta. Raakaa voimaa on nykyään paitsi logistiikan materiaalimassoissa myös Googlen datacenterin tietovirroissa tai uusiutuvan raaka-aineen tuotannossa. TYYLI ARVOT Kotkansaaren kaupunkikeskusta palkittuine puistoineen, Kotkan Kantasatama ja Haminan ainutlaatuinen asemakaava muodostavat persoonallisen kulttuuriympäristön, jossa historia kohtaa nykypäivän. s.20

12 s.23 s.x YLIVOIMA TUNNEHYÖTY TAVOITEMIELIKUVA Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa Kotkan-Haminan seudulle on kertynyt arvokasta arjen tason Venäjä-ymmärrystä; kuluttajien ja asiakkaiden ymmärrystä sekä palveluosaamista. Tämä pääoma yhdistettynä kokonaisvaltaiseen logistiikan hallintaan tekee seudusta maailmanlaajuisesti vetovoimaisen sijoittumiskohteen. Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot Alueelle sijoittuville yrityksille on tarjolla valmennus- ja koulutuspalveluita EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiseen. Merenkulkuun ja logistiikkaan liittyvällä tutkimuksella vahvistetaan Kaakkois- Suomen asemaa logistiikan huippuosaajana. Pitkän teollisen perinteen ansiosta alueella on ymmärrystä teollisesta tuotannosta sekä siinä tarvittavaa projekti-, prosessi- ja automaatio-osaamista. Suomen paras toimintaympäristö teolliselle tuotannolle syntyy tästä osaamisesta yhdistettynä ylivoimaisiin logistisiin yhteyksiin. ASEMOITUMINEN YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Kotkan-Haminan seudusta on Vaalimaan, Versson (Pyhtään Munapirtti) ja Kantasataman johdolla muodostumassa premium-tason ostos- ja elämysmatkailun mekka. Teemamatkailu ja kaupallisten palveluiden tuottaminen E18-moottoritien myötä kasvavalle matkailijavirralle avaa matkailualan yrittäjille ja osaajille paljon mahdollisuuksia. TYYLI Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who ARVOT Pelitoimiala on pinnan alla muhiva menestystarina. Maailmanluokan kuituverkko, nopea kasvu ja osaava työvoima houkuttelee nälkäisiä, kasvavia yrityksiä. Peliklusterissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla know-how ja know-who; tieto, taito ja vahva yhteistyö kansainvälisten alan verkostojen kanssa. s.22

13 s.25 YLIVOIMA TUNNEHYÖTY ARVOT Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa AVOIMUUS: rajaseudulla ja satamakaupungeissa kasvaa luonnostaan kansainväliseksi, avoimeksi uudelle. Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot LUOTETTAVUUS: suomalaisen sanaan voi luottaa, Kotkan-Haminan seudulla myös tekoihin. Duunariperinteisiin kuuluu reiluus. ROHKEUS: pelottomien merimiesten saappaan jäljissä ideoidaan ja toteutetaan tänä päivänä suuria, ennakkoluulottomia ideoita. ASEMOITUMINEN YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who TYYLI ARVOT Avoimuus Luotettavuus Rohkeus s.24

14 s.27 YLIVOIMA TUNNEHYÖTY TYYLI Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa On asioita, jotka kommunikoidaan sanomalla ja väittämällä. Toiset asiat välitetään tavalla puhua, sävyllä, asenteella, rivien välistä. Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot KANSAINVÄLINEN. Satamakaupungin tunnelma, kansainvälistä kauppaa ja kanssakäymistä jo keskiajalta. KIEHTOVA. Rajaseudulla ollaan kahden kulttuurin välissä. Kotkan-Haminan seutu on idän länsi ja lännen itä, eksoottinen kummastakin suunnasta katsottuna. ROUHEA. Seudun kansanperinteessä elää satamakaupungin sielu; aito, rosoinen ja maanläheinen. VAHVA. Alueella liikutellaan valtavia massoja niin tietoliikenteessä kuin logistiikassakin. Duunariperinteitä kunnioittaen töitä tehdään tosissaan ja hienostelematta. ASEMOITUMINEN YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who TYYLI ARVOT Kansainvälinen Avoimuus Kiehtova Luotettavuus Rouhea Rohkeus Vahva s.26

15 s.29 YLIVOIMA TUNNEHYÖTY ASEMOITUMINEN Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa Kotkan-Haminan seutu on sijoittumispaikka EU:n ja Venäjän välissä. Kaikki reitit vievät Kotkan- Haminan seudulle, joka tarjoaa kohtaamisten tueksi Suomen parhaat yhteydet; maailmanluokan kuituverkon ja ylivoimaiset logistiset väylät jopa Helsinkiin verrattuna. Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot Kahden kulttuurin välissä voi toimia laskeutumisalustana kumpaankin ilmansuuntaan. Seutu on väylä venäläisten yritysten kansainvälistymiselle, kansainvälisten yritysten reitti Venäjälle, Suomen ja Venäjän välinen kauppapaikka, showroom ja sijoittumisen testimarkkina-alue. Uusiutumiskyky erottaa Kotkan-Haminan seudun muista alueista, joilla teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet. Vahvasta metsäteollisuuden osaamisesta synnytetään kirjaimellisesti uutta energiaa; biotalouden ja uusiutuvan raaka-aineen tuotanto-osaamista. Kotkan-Haminan seutu on elämysteollisuuden keskittymä, jossa on uniikkeja matkailukohteita, kuten Vaalimaa, Versso, Kantasatama, Sirius, Vellamo, Maretarium ja Salpalinja. Premium-tason suomalaiseen ja venäläiseen makuun suunniteltu palvelutarjonta tulee erottamaan sen palvelutasosta, johon matkailijat ovat Suomessa tottuneet. ASEMOITUMINEN Suomen parhaat yhteydet eri puolille maailmaa Eurooppa-osaaja venäläisille ja Venäjä-osaaja eurooppalaisille yrityksille Biotalouden ykkösketju Elämysteollisuuden keskittymä, jossa on premium-tason palveluita TYYLI YDIN- LUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who ARVOT Kansainvälinen Avoimuus Kiehtova Luotettavuus Rouhea Rohkeus Vahva s.28

16 s.31 YDINLUPAUS Ydinlupaus on kiteytys seudun vahvuuksista ja asemoitumisesta suhteessa kilpailijoihin. Asia, jota kukaan muu ei voi uskottavasti luvata. Ydinlupaus ei ole slogan, mutta slogan voidaan johtaa lupauksesta tai se voi olla tulkinta siitä. YLIVOIMA Ainutlaatuinen sijainti vakaana businessareenana ja matkakohteena EU:n ja Venäjän välissä Suomen paras liikenne-/logistiikkajärjestelmä Venäjän-kaupan yrityksille (E18+satamat+lentokenttä+Vaalimaa) Suomen suurin yleis-, vienti- ja konttisatama Biotalouden ja teollisen tuotannon vahva osaaminen Käytännönläheinen Venäjä-osaaminen ja -verkostot ASEMOITUMINEN Suomen parhaat yhteydet eri puolille maailmaa Eurooppa-osaaja venäläisille ja Venäjä-osaaja eurooppalaisille yrityksille Biotalouden ykkösketju Elämysteollisuuden keskittymä, jossa on premium-tason palveluita YDIN- LUPAUS Kotkan-Haminan seutu on logistisesti ylivoimainen, luonnostaan vahva ja vakaa kasvuympäristö aitiopaikalla lännen ja idän välissä. TUNNEHYÖTY Rajaseudun kansainvälinen tunnelma Aito ja persoonallinen ilmapiiri Mahdollisuus uusiin alkuihin ja menestykseen Raakaa voimaa TAVOITEMIELIKUVA Venäjän-kaupan ja siihen liittyvän asiakasymmärryksen ja logistiikan ykkösosaaja Euroopassa Suomen paras toimintaympäristö teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille Kansainvälinen, premium-tason ostos- ja elämysmatkailualue Voimakkaasti kasvava pelitoimiala, jossa yhdistyvät know-how ja know-who TYYLI Kansainvälinen Kiehtova Rouhea Vahva ARVOT Avoimuus Luotettavuus Rohkeus s.30

17 s.33 ALLE- KIRJOITTAJA s.32

18 s.35 BRÄNDIHIERARKIA Kattobrändi KYMENLAAKSO / SOUTHEAST FINLAND Tehtävänä ilmentää ja lisätä maakunnan tunnettuutta ja vetovoimaa. Tuo esiin maakunnan kärkivahvuudet ja erilaistavat tekijät kiteytetysti. Lähtökohdat maakuntastrategiasta. Alabrändi SEUDUT Kumppanuusbrändi YRITYKSET JA MUUT ORGANISAATIOT / YHTEISÖT Alueen keskuskaupunki valitaan yleensä aluemarkkinoinnin veturiksi ja kärjeksi, koska se on tunnetuin osa alueesta. Sisällön muodostavat alueen mielenkiintoiset ilmiöt: yritykset, ihmiset, asiat ja tapahtumat. TEHTÄVÄT: Tuoda yhteismarkkinoinnin käyttöön seudun merkittävät vahvuudet Tehdä omia markkinointitoimenpiteitä seutustrategian ja vahvuusalueiden mukaisesti yhteistä konseptia hyödyntäen MAHDOLLISUUS: Hyödyntää yhteisen elinkeinomarkkinoinnin konseptin elementtejä ja tunnuksia, ja hyötyä tunnettuuden ja vetovoiman kasvusta TEHTÄVÄ: Tehdä omaa markkinointia organisaation oman strategian mukaisesti MAHDOLLISUUS: Osallistua yhteismarkkinointiin yhteistyökumppanina ja ottaa käyttöön joko maakunnallisen tai seudullisen markkinoinnin elementtejä ja tunnuksia Hyötyä sitä kautta maakunnan saamasta huomiosta sekä tunnettuuden ja vetovoiman kasvusta Kansainvälisessä käytössä allekirjoittajaan voidaan lisätä maantieteellinen määre Southeast Finland. Kirjoitettuna käytetään muotoa Kotkan-Haminan seutu. KOTKAN-HAMINAN SEUTU KOUVOLAN SEUTU LOGISTICS GAMING & ICT INDUSTRY EXPERIENCE TOIMIALA 1 TOIMIALA 2 ALUEEN YRITYKSET OPPILAITOKSET KAUPPAKAMARI JNE. s.34 CURSOR ALUEEN KUNNAT KOUVOLA INNOVATION ALUEEN KUNNAT

19 s.37 HISSIPUHE Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! Hissipuhe on alueen lyhyt, markkinointihenkinen esittely. Hissipuhetta käytetään tyypillisimmin ns. allekirjoitustekstinä materiaaleissa, kun halutaan lyhyesti avata vastaanottajalle se, mistä alueessa on kyse. s.36

20 s.39 TOIMIALA- KOHTAISET MARKKINOINTI- VIESTINTÄ- STRATEGIAT LOGISTIIKKA METSÄTEOLLISUUS TEEMAMATKAILU PELIALA s.38

21 s.41 LOGISTISTA YLIVOIMAA LOGISTICS Ainutlaatuinen sijainti Suomen, Euroopan ja sitä kautta koko läntisen maailman logistisena porttina Venäjälle ja takaisin. Suomen ykkönen logistiikkaosaamisessa. Suomen merkittävin satama. Yksi Euroopan vilkkaimmista rajanylityspaikoista. Logistiikan ja teollisuuden toimijoiden kansainvälinen keskus. Kotkan-Haminan seutu luonnostaan vahva. s.40

22 LOGISTICS s.43 TAVOITTEET KOHDERYHMÄT 1. Toimialan tunnettuuden kasvattaminen: sijainti, kokonaistarjonta ja uudet markkina-alueet 2. Uusien osaajien houkuttelu 3. Satamasidonnaisten toimintojen houkuttelu (esim. juridiikka, taloushallinto, tavarankäsittely, tietojärjestelmät) 1. Yritykset jotka harjoittavat logistiikka-alan liiketoimintaa tai tuottavat tai hankkivat tavaroita globaaleille markkinoille ja joiden liiketoiminta hyötyy ja saa lisäarvoa Kotkan-Haminan seudun sijainnista Amerikasta ja Euroopasta Venäjälle vienti- ja tuontikauppaa harjoittavat yritykset Venäjältä Eurooppaan ja/tai Amerikkaan vienti- ja tuontikauppaa harjoittavat yritykset Ulkomaiset verkkokaupat Varustamojen pääkonttorit Euroopassa, Aasiassa ja Venäjällä 2. Satamasidonnainen liiketoiminta Ahtaus-, bulk-, huolinta-, kontti- ja kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset Terminaali- ja varastointipalveluja tarjoavat yritykset Laivanselvityspalveluja tarjoavat yritykset Taloushallinnon palveluja ja tietojärjestelmäpalveluja tarjoavat yritykset Muut satamasidonnaisen liiketoiminnan harjoittajat, kuten catering- ja huoltoalan yritykset 3. Logistiikka- ja satamasidonnaiset teollisuusyritykset (potentiaalien kartoitus Business Mooring -hankkeen kautta) Kemian- ja öljyteollisuus Puunjalostusteollisuus Kierrätysteollisuus Energiateollisuus 4. Osaajat 4.1. Opiskelijat (yritysyhteistyö) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto 4.2. Työvoima Kansalliset ja kansainväliset toimialaverkostot Oppilaitosyhteistyö 4.3. TKI-toiminta Yliopistot, kuten LUT, LUT Kouvola, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto jne. Kansainvälinen yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyö NELI, Merikotka s.42

23 LOGISTICS s.45 KÄRKIVIESTIT Seudun vahvuudet logistiikka-alan näkökulmasta yleisesti Ainutlaatuinen sijainti + Suomen parhaat yhteydet + logistiikkaosaaminen 1. Ainutlaatuinen sijainti Suomen, Euroopan ja sitä kautta koko läntisen maailman logistisena porttina Venäjän kasvaville kotimarkkinoille ja Venäjän ja lännen välisiin tavaravirtoihin. 2. Suomen paras liikenne- ja logistiikkaverkko E18-moottoritien ja rautatien varrella, tunnin ajomatkan päässä kv-lentokentästä, EU:n ja Venäjän rajapinnassa sijaitsee sekä Suomen merkittävin satama että rajanylityspaikka. 3. Kotkan-Haminan seutu on Suomen ykkönen logistiikkaosaamisessa ja merkittävin EU:n ja Venäjän välisen liikenteen osaaja. Vienti- ja tuontiyrityksille Ainutlaatuinen sijainti + turvallinen ja luotettava + resurssit ja kapasiteetti 1. Ainutlaatuinen sijainti Suomen, Euroopan ja sitä kautta koko läntisen maailman logistisena porttina Venäjän kasvaville kotimarkkinoille ja Venäjän ja lännen välisiin tavaravirtoihin. 2. Kotkan-Haminan seutu on vakaa ja luotettava ympäristö EU:ssa Venäjän rajalla ja merkittävin EU:n ja Venäjän välisen liikenteen osaaja. 3. HaminaKotka-satamalla on poikkeuksellisen hyvät kansainvälisen logistiikan edellyttämät resurssit ja kapasiteetti ja kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin täsmällisesti ja luotettavasti. Satamasidonnaista liiketoimintaa harjoittavat yritykset Suomen merkittävin satama + toimintaympäristö + referenssit 1. HaminaKotka on sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä ansiosta Suomen merkittävin satama ja Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama. s Kotkan-Haminan seutu ja satama tarjoavat valmiin ja logistisesti tehokkaan toimintaympäristön, jossa yhdistyvät kaikki eri kuljetusmuodot hehtaarin satama-alueella toimii jo noin 200 yritystä, Itämeren tehokkaimpiin kuuluva konttiterminaali sekä nestemäisten aineiden varastointi- ja käsittelypalveluihin erikoistunut nestesatama. Logistiikka- ja satamasidonnaisille teollisuusyrityksille Suomen paras sijoittumispaikka + teollisten toimijoiden keskus + referenssit 1. Kotkan-Haminan seutu on Suomen paras sijoittumispaikka teollista tuotantoa tarvitseville yrityksille: osaavaa työvoimaa, valmis toimintaympäristö ja Suomen merkittävin satama. 2. HaminaKotka Satama Oy on täyden palvelun logistiikan ja teollisuuden toimijoiden keskus, jossa on 1000 hehtaaria vapaata tilaa hehtaarin satama-alueella toimii jo noin 200 yritystä, Itämeren tehokkaimpiin kuuluva konttiterminaali sekä nestemäisten aineiden varastointi- ja käsittelypalveluihin erikoistunut nestesatama. Osaajille Logistiikka-alan aitiopaikka + Suomen merkittävin satama + kansainväliset yritykset + koulutus ja tutkimus 1. Kotkan-Haminan seutu ja satama on logistiikka-alan toimijoiden keskus Suomessa. 2. HaminaKotka on sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä ansiosta Suomen merkittävin satama ja Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama. 3. Seudulla on hyvät harjoittelu- ja työllistymismahdollisuudet kansainvälisissä yrityksissä. 4. Seudulla on alan koulutusta ja vahva tutkimus- ja innovaatioverkosto, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittyä logistiikka-alan huippuosaajaksi. KANAVAT JA KEINOT 1. Logistiikkaklusterin myynti- ja markkinointimateriaalit Toimialan vahvuudet ja mahdollisuudet sekä alueen toimijaverkostot Painetut ja sähköiset materiaalit Henkilökohtainen myyntityö 2. Seudun ja logistiikka-alan tunnettuutta kasvattavaa markkinointia Logistiikka-alan julkaisut ja sähköiset kanavat (kv/suomi) Kv-lentoyhtiöiden lehdet Liike-elämän ja poliittisten päätösten tekijöiden jatkuva informointi 3. Tapahtumamarkkinointi, logistiikka-alan messut ja tapahtumat (kv/suomi) Transrussia, München, Moskova, Antwerpen, Hampuri, Rotterdam Messukonsepti ja materiaalit 4. Suoramarkkinointi, henkilökohtainen myyntityö, myyntimateriaalit Sijoittuvien yritysten houkuttelu Varustamojen pääkonttorit globaalisti Ulkomaiset verkkokaupat Vienti- ja tuontiyritykset Satamayhtiöt

24 s.47 METSÄTEOLLISUUS JA SEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN Uusiutuvat raaka-aineet Tuulivoimaosaaminen Materiaalikierrätyksen prosessit Kemianteollisuus INDUSTRY HISTORIA VELVOITTAA Suomen paras toimintaympäristö, jossa elää vahva teollinen perinne. Kansainvälinen osaamisverkosto, osaavaa työvoimaa ja valmis infra. Uusia avauksia. Biotalouden huippuosaamista ja uusiutuvan raaka-aineen tuotantoosaamista. Logistiikan ja teollisuuden toimijoiden kansainvälinen keskus. Kotkan-Haminan seutu luonnostaan vahva. s.46

25 INDUSTRY s.49 TAVOITTEET KOHDERYHMÄT 1. Uusien investointien houkuttelu: biotalous ja uusiutuvan energiateollisuuden raaka-aineiden ja lopputuotteiden tuonti, varastointi ja vienti 2. Teollista tuotanto-osaamista tarvitsevien yritysten ja projektien houkuttelu seudulle 3. Toimialan tunnettuuden lisääminen sen tarjoamista mahdollisuuksista ja osaamisesta viestimällä 1. Sijoittajat ja yrityspäättäjät 100 suurimman metsäteollisuusyrityksen päättäjät Euroopan ja Suomen energia-alan yritykset ja yhdistykset Puusta ja sen jalosteista (esim. lingiini) erikoistuotteita valmistavien yritysten päättäjät Suomessa olevat muiden maiden suurlähetystöt ja niiden kaupalliset osastot sekä erilaiset kauppakamarit kuten AmCham jne. 2. Vaikuttajat, poliittiset päättäjät ja verkostot Invest in Finland Finpro Työ- ja elinkeinoministeriö Kansainväliset kauppakamarit Poliittiset päättäjät (Suomessa ja EU:n hallintoelimissä) FIBIC - Finnish bioeconomy cluster (ent. Metsäklusteri) Pääomasijoittajat Suomessa olevat muiden maiden suurlähetystöt ja niiden kaupalliset osastot sekä erilaiset kauppakamarit kuten AmCham jne. s.48

KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2

KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2 s.1 KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2 s.3 TIUKASSA KILPAILUTILANTEESSA VAHVEMPI BRÄNDI VOITTAA s.4 Alueet kilpailevat osaajista, yrityksistä, investoinneista,

Lisätiedot

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS Sisältö Sisältö...2 Logo...3 Logo...4 Värivaihtoehdot...5 Suoja-alueet...6 Kielletty käyttö...7 Värit...8 Päävärit...9 Lisävärit...10 Typografia...11 Typografi a...12 Lomakkeet...13

Lisätiedot

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 Graafinen ohjeisto Sisältö Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 2 Tunnus Vaakaversio Kompaktiversio Suojaetäisyydet Logon suoja-alue Grönä Åretin versaali

Lisätiedot

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015 Hollolan kunta graafinen ohjeistus 6/2015 Logo Logon suoja-alueet suoja-alue Logon suoja-alue määrittäminen tapahtuu logon o-kirjaimen avulla. Elementtejä ja tekstejä ei suositella sijoitettavaksi tälle

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Pienikin iskussa

Graafinen ohjeistus. Pienikin iskussa Graafinen ohjeistus Logot Original logo jota käytetään mm. rahoittajien logojen yhteydessä. Yleisimmin käytettävä logo Värillinen logo jota käytetään vaihtoehtoisesti sellaisissa julkaisuissa joihin vaakaversio

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 ROIHU -GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO 1. ROIHU-LOGO... 3 1.1. PÄÄLOGON KAKSI VERSIOTA... 4 1.2. VÄRIT JA LOGON KIRJASINTYYPPI... 5 1.3. PÄÄLOGON SUOJA-ALUE... 6 1.4. MUSTA

Lisätiedot

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittavat toimintansa vuoden 2010 alussa osana perusteellista valtion aluehallinnon uudistusta. Uudet keskukset vastaavat niistä tehtävistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto GRAAFINEN OHJEISTO Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto Sisällysluettelo TUNNUS Perustunnus ja suoja-alueet... 3 Mustavalko- ja harmaasävyversiot... 4 KÄYTETTÄVÄT VÄRIT Käytettävät

Lisätiedot

Seuratunnus - Käyttötavat

Seuratunnus - Käyttötavat GRAAFINEN OHJEISTUS Graafinen ohjeistus Graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on antaa suuntaviivat uuden Hunters Juniors -ilmeen käyttöön eri julkaisumuodoissa ja alustoissa. Yhtenäinen ilme antaa yhdistyksestä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO

EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO 1 Sisällysluettelo 1 Logo 1 Logo s. 3 Eurajoen kunnan logo ammentaa visuaalista il- Värit ja suoja-alue s. 4 mettään ja väritystä merellisyydestä. Purje viestii Käyttö

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 09/2015

GRAAFINEN OHJEISTO 09/2015 GRAAFINEN OHJEISTO 09/2015 ROIHU -GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO 1. ROIHU-LOGO... 3 1.1. PÄÄLOGON KAKSI VERSIOTA... 4 1.2. VÄRIT JA LOGON KIRJASINTYYPPI... 5 1.3. PÄÄLOGON SUOJA-ALUE... 6 1.4. MUSTA

Lisätiedot

Logo 2

Logo 2 Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 8 9 13 14 18 19 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen CMYK C90 M40 Y0 K0 CMYK C0 M0 Y0 K100 CMYK

Lisätiedot

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiera Kokouskutsu 1 (8) Aika 31.08.2016, klo 15:00 Paikka Auditorio Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 4 DP 5

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy Graafinen ohjeisto Muuttuva Museo Mainostoimisto Bock s Office Oy Johdanto Muuttuva Museo elää ajan hengessä perinteitä kunnioittaen. Se aktivoi kokemaan ja uskaltaa uudistua. Se haluaa puhutella myös

Lisätiedot

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Xamk Brändi-identiteetti Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Mikkeli Kouvola Savonlinna Kotka Tunnuksessa on nähtävissä neljä eri paikkakunnilla sijaitsevaa kampusta, jotka muodostavat kivijalan kaikelle

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

LOGON OHJEISTUS 2013

LOGON OHJEISTUS 2013 LOGON OHJEISTUS 2013 PERUSSUOMALAISET NUORET LOGO Kalevan Neito Perussuomalaisten Nuorten logon merkkiosassa on kuvankaunis Kalevan neito / Suomineito. Oikealla ylhäällä on vinjettiosa Pohjantähti. Tekstiosa

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Sisältö. sininen ajatus - vihreä elämys

Sisältö. sininen ajatus - vihreä elämys 2 Sisältö Johdanto 4 1. Graafiset peruselementit 5 1.1. Värimaailma 6 1.2. Typografia 7 1.3. Vaakuna 8 1.4. Yhteismarkkinoinnin ja kuntayhtymän tunnukset 9 2. Lomakkeisto 10 2.1. Kirjelomakkeet 10 2.2.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johdanto. Logo. Merkki. Värit. Typografia. Käyntikortti. Kirjekuoret. Kirjelomake. Presentaatio. Ilmoitukset

SISÄLTÖ. Johdanto. Logo. Merkki. Värit. Typografia. Käyntikortti. Kirjekuoret. Kirjelomake. Presentaatio. Ilmoitukset Graafinen ohjeisto 2 SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Logo 5 Merkki 6 Värit 7 Typografia 8 Käyntikortti 9 Kirjekuoret 12 Kirjelomake 13 Presentaatio 14 Ilmoitukset 3 JOHDANTO Tämän ohjeiston tarkoitus on opastaa logon

Lisätiedot

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto Palvelutaloyhdistyksen 17.7.2012 www.koskenrinne.fi/media Ohjeiston esittely Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on perustettu vuonna 1945 ja se on alueen vanhin vanhusten palveluita tuottava yhdistys.

Lisätiedot

HANHIKIVI 1 GRAAFINEN OHJEISTO

HANHIKIVI 1 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS Logo 4 Suoja-alue 5 Väriversiot 6 Hierarkia 7 Värit 8 Osavärit ja suhteet 9 Typografia 10 Sähköinen esitys 11 LOGO Hanhikivi 1 -logossa on kaksi elementtiä: tunnus sekä logoteksti,

Lisätiedot

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TURVAVALAISTUS LUOTETTAVAA TUKEA TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KOKO ELINKAARELLE Lighting Technology TEKNOWARE Lahtelainen Teknoware Oy on kansainvälinen

Lisätiedot

Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO ETELÄ- KARJALA 1 SISÄLLYSLUETTELO 13.11.2015 // BRÄNDI...3 // VÄRIT...6 // TUNNUS...9 // TYPOGRAFIA...18 // KUVATYYLI...23 // GRAAFISET TEEMAT...27 // SOVELLUKSET...31 // LOMAKKEISTO...43 // SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com Graafinen ohjeisto Sisällys 1 Tunnus 4 2 Käyttöehdot 5 3 Värit 6 4 Typografi a 7 5 Sovellukset 8 www.rakennepalvelu.com 1 Tunnus Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n tunnus koostuu kuusisymbolista ja yrityksen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2013

GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1 Johdanto Kainuun ammattiopiston yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa kuvaa laadukkaasta ja luotettavasta toiminnasta ja sitä kautta lisää vetovoimaisuutta ja

Lisätiedot

Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi

Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi Graafi nen ohjeistus 2011 Vapaat tontit - Rakentaminen - Mökkipörssi - Lähipalvelut - Harrastukset - /asuminen Sininen: Pantone 293 C Jalasjärven perustunnus C 96 % M 70 %

Lisätiedot

Tunnus mustavalkoisena

Tunnus mustavalkoisena Graafinen ohjeisto Tunnus 2 Tunnus mustavalkoisena 3 Tunnuksen organisaatiovariaatiot 4 Tunnuksen rakenne ja suojaetäisyydet 5 Värit 6 Graafinen elementti 8 Elementin käyttötapoja 9 Tunnuksen käyttö 12

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri Graafinen ohjeisto Oma ilme Graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on antaa Kankaanpään kaupungin viestinnälle yhdenmukainen ja helposti tunnistettava ulkoinen ilme. Tämä ohjeisto on työväline niille, jotka

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi PYHÄJOKI Graafinen ohjeisto 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi Sisällysluettelo Pyhäjoen kunnan graafisen ohjeiston uudistuksen lähtökohdat 3 Vaakuna. 4 Graafiset elementit 5 Värit 6 Fontit..

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. värit tunnus ja logo muodot typografia

Graafiset ohjeet. värit tunnus ja logo muodot typografia Graafiset ohjeet värit tunnus ja logo muodot typografia Värit Ay-toimihenkilöiden värit ovat syklaaminpunainen Pantone 206 C ja vihreään vivahtava ruskea Pantone 133 C. Lämpiminä sävyinä ne muodostava

Lisätiedot

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi PYHÄJOKI Graafinen ohjeisto 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi Sisällysluettelo Pyhäjoen kunnan graafisen ohjeiston uudistuksen lähtökohdat 3 Vaakuna. 4 Graafiset elementit 5 Värit 6 Fontit..

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO tunnus ja visuaaliset elementit Lomakkeisto sovelluksia JOHDANTO Yhtenäinen ja laadukas visuaalinen ilme helpottaa sekä erottuvuutta että

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge )

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 Rakennetaan seudusta kansainvälisesti näkyvä kokonaisuus osana Tukholma Turku Helsinki Kotka Pietari kehityskäytävää.

Lisätiedot

EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO

EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto määrittelee Euran ulkoisen ilmeen ja antaa ohjeet sen toteuttamisesta. Ohjeisto opastaa kunnan logon ja muiden graafisten elementtien käytössä sekä määrittelee värit ja kirjasimet. Löydät

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010

Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010 1 Loviisan kaupungin graafinen ohjeisto Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010 2 Sisällys Logon ja visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus: Aptual Oy www.aptual.fi Sisällys Logo Vaakuna Värimaailma

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 13.1.2014

Graafinen ohjeisto 13.1.2014 Graafinen ohjeisto 13.1.2014 1. Logo 1.1 Logo Elon yritystunnus Elon logo kuvastaa elämän mittaista matkaa ja siirtymää työelämästä onnellisesti eläkkeelle. Toimiakseen Elon brändiä ja tarinaa vahvistavalla

Lisätiedot

Kotkan elinkeinostrategia 2013-2020. kaupunginvaltuustossa hyväksytty 14.10.2013

Kotkan elinkeinostrategia 2013-2020. kaupunginvaltuustossa hyväksytty 14.10.2013 1 Kotkan elinkeinostrategia 2020 kaupunginvaltuustossa hyväksytty 14.10.2013 2 1. Kehityskäytävän ja E18:n täysimääräinen hyödyntäminen Kehityskäytävä/ E18 Tavoite 2020 Kotka on hyödyntänyt sijaintinsa

Lisätiedot

KUVA SOITTOKUNNASTA. KOKO 460x260px. KESKIPALSTA LEV.620px. Eurajoen Nuorisosoittokunta, Kaharin osoite Design by Sari Nieminen

KUVA SOITTOKUNNASTA. KOKO 460x260px. KESKIPALSTA LEV.620px. Eurajoen Nuorisosoittokunta, Kaharin osoite Design by Sari Nieminen LOGO 140px NAVI LEV.140px ja KORK.40px NUOTTIAVAIN LOGO Linkit Rauman Kansalaisopisto: Suomen Puhallinorkesteriliitto: Rauman musiikkiopisto: Palmgren Konservatorio: Tänään harjoitukset jo poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735 Graafinen ohjeisto Tunnus Pinskujen tunnusta voidaan käyttää värillisenä tai mustavalkoisena. Tunnusta suositellaan käytettäväksi vaalealla tai Pinskujen keltaisella pohjalla. Mustavalkoista tunnusta voi

Lisätiedot

Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT

Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT Pohjanmaan matkailuesite 2016 ESITTELEMME VAASAN SEUTUA ENTISTÄ KUTSUVAMPANA MATKAILUKOHTEENA. VARMISTA NÄKYVYYTESI VUODEN 2016 MATKAILUESITTEESSÄMME JA SÄHKÖISESSÄ

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto Versio 09.01.2013 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Liitto ry:n visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti kattaa Paytrailin verkko- ja painotuoteviestinnän olennaiset elementit. Sen avulla varmistetaan, että brändin identiteetti

Visuaalinen identiteetti kattaa Paytrailin verkko- ja painotuoteviestinnän olennaiset elementit. Sen avulla varmistetaan, että brändin identiteetti Graafinen ohjeisto identiteetti #ydin Paytrailin visuaalinen identiteetti viestii uuden ajan maksujärjestelmän vahvuuksia ja tärkeimpiä ominaisuuksia: helppoutta, elämyksellisyyttä, raikkautta, luotettavuutta

Lisätiedot

Pyhtään elinkeinostrategia SEURANTA

Pyhtään elinkeinostrategia SEURANTA Pyhtään elinkeinostrategia 2014-2017 SEURANTA Elinkeinotoimikunta 18.5.2017 Elinkeinostrategian strategiset teemat KENELLE? TOIMIALAT TOIMEN- PITEET TAVOITTEET / KEHITETTÄVÄT ASIAT MITÄ? KESKEISET VÄLINEET

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 TUNNUS pystytunnus PYSTY- JA VAAKATUNNUS vaakatunnus Keravan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta elemen stä: vihreästä käpyaiheisesta merkistä

Lisätiedot

Päivitetty 12.5.2009. Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY

Päivitetty 12.5.2009. Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY Päivitetty 12.5.2009 Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY GRAAFINEN OHJEISTO Sisällys Logo 4 logo ja slogan 5 ruotsinkieliset versiot 6 englanninkielinen logo 7 väriversiot

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

KALAJOKI VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ. Graafinen ohjeisto

KALAJOKI VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto SISÄLTÖ 1. GRAAFISET ELEMENTIT 1.1. Tunnus 4 1.2. Tunnuksen käyttö 5 1.3. Vaakuna 6 1.4. Värimaailma 7 1.5. Typografia 8 2. LOMAKKEISTO 2.1. Käyntikortit 9 2.2. Asiakirjapohjat 10 2.3.

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

SIMPLIFYING THE JOURNEY TO WELLNESS

SIMPLIFYING THE JOURNEY TO WELLNESS SIMPLIFYING THE JOURNEY TO WELLNESS Syke Tribe on asiakashallintaan, valmentamiseen ja ohjelmien luontiin suunniteltu järjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaamman liiketoiminnan. Se on myös valmentajan

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

Logo Värimaailma Typografia Graafiset elementit

Logo Värimaailma Typografia Graafiset elementit Graafinen ohjeisto 4. 10. 14. 20. Logo Värimaailma Typografia Graafiset elementit 3 Liikkuva opiskelu -logosta on käytössä kaksi versiota sekä näiden värivariaatiot. Ensisijaisena logona käytetään versiota

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012 Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto 2012 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation visuaalinen

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO Graafinen ohjeistus Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO 1 Sisällys 1. Johdanto Kenelle, missä, miten? 3 2. Tunnus Kirkon yhteinen tunnus on yhteinen nimittäjä 5 Miten

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

HKL:N UUSI ILME. kuin kehittämis- ja investointihankkeissa.

HKL:N UUSI ILME. kuin kehittämis- ja investointihankkeissa. Graafinen ohjeisto HKL:N UUSI ILME HKL ilme uudistui organisaatiomuutoksen yhteydessä vuoden 2016 alussa. Muutoksen taustalla on halu pysyä mukana metro- ja raitioliikenteen voimakkaassa kasvussa ja laajenemisessa

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Esipuhe. Sisältö: 6 Esimerkkisovelluksia SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF

Esipuhe. Sisältö: 6 Esimerkkisovelluksia SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF Esipuhe Sisältö: Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Graafinen ohjeisto

Imatran kaupunki. Graafinen ohjeisto Imatran kaupunki Graafinen ohjeisto 12.11.2010 Graafinen ohjeisto Logo ja värit 3 Logo 3 Logon turva-alue 5 Värit 6 Typografia 7 Lomakkeet 8 Raporttien kansilehti 13 Rollup 14 Ilmoitukset 16 Juliste 20

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO Tunnus 4 Tunnuksen kieliversiot 5 Tunnuksen käyttö 6 Tunnuksen suoja-alue 8 Tunnuksen Kielletty käyttö 9 Tunnuksen värit 10 Avustava väripaletti

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

BRÄNDIOHJEISTO VERSIO 2.0/

BRÄNDIOHJEISTO VERSIO 2.0/ BRÄNDIOHJEISTO VERSIO 2.0/8.2.2017 ESIPUHE Hyvä Hangonsillan viestinnän tekijä, Tähän dokumenttiin on koottu Hangonsillan brändin elementit. Ohjeisto on kaikkien Hangonsillan kumppanien vapaasti käytettävissä.

Lisätiedot

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta Graafinen ohjeisto 2011 Sisällys Graafisesta ohjeesta Graafisen ohjeen tarkoituksena on ylläpitää yhtenäistä visuaalista ilmettä, joka on yhtenä tärkeänä tekijänä rakentamassa tapahtuman tunnettuutta ja

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1 Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke Graafinen ohje 2 SISÄLTÖ 3 Tunnus 4 Tunnuksen käyttö värillisen taustan ja valokuvan päällä Käyttö muiden tunnusten kanssa 5 Tunnuksen rasterielementin käyttö 6 Värit ja lisävärit 7 Typografia kutsuissa,

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO Sisällys 1. TUNNUS 3 1.1 Tunnuksen piirtäminen 3 1.2 Typografia 4 1.3 Värimääritykset 4 1.4 Tunnuksen sijoittelu 5 1.5 Suoja-alue 5 1.6 Minimikoko 5 1.7 Käyttö värillisellä pohjalla

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot