Opas Kurssiesite Kallaveden lukio Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio"

Transkriptio

1 Opas Kurssiesite Kallaveden lukio Kuopio 2. painos

2 Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen , Kanslia Koulusihteeri Arja Lehtolainen Opinto-ohjaaja Vahtimestari Terveydenhoitaja Opettajainhuone ja Kiinteistönhoitaja Keittiö Aikuislukion rehtori Aikuislukion kanslia Telefax

3 KALLAVEDEN LUKIO TIETOJEN JA TAITOJEN TASAPAINO TUNTIKIERTOKAAVIO LUKUVU OSI KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI (1) 8 8(2) 8 LUKUVUODEN LOMA-AJAT koulu alkaa syysloma (viikko 42) joululoma (la työpäivä) loppiainen (la työpäivä) talviloma (viikko 10) pääsiäisloma helatorstai koulu päättyy Kuopion lukioiden jaksopäivät lukuvuonna jakso koeviikko jno palautus- työpäivä päiviä ,2,3,4,7,5, ,5,4,3,2,1, yht. 189

4 YLIOPPILASKIRJOITUKSET (www.minedu.fi/yo-tutkinto) Ylioppilastutkintoon kuuluu sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita. Jokaisen ylioppilaskokelaan on pakollisina suoritettava äidinkielen, ruotsin ja vieraan kielen koe sekä valinnan mukaan joko matematiikan koe tai reaalikoe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen (matematiikka tai reaalikoe, vieraita kieliä). Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita kumman tason kokeeseen osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on kuitenkin suoritettava vaativampi koe. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Myöhemmin ylioppilastutkintoa voi vielä täydentää ylimääräisillä kokeilla. Ylioppilaskoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaan pakollisten ja syventävien kurssien oppimääriin. Kokeen arvostelee ylioppilastutkintolautakunta. Kirjoitusoikeus on opiskelijalla, joka on suorittanut kirjoitusaineessa pakolliset kurssit, reaalissa pakolliset kurssit kahdessa aineessa. Kokeista annettavat arvosanat Arvosana laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur improbatur Lyhenne l ex m c b a i Pakolliset kokeet hyväksytysti suorittaneelle ja lukion päästötodistuksen (tai vastaavan todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta) saavalle kokelaalle annetaan ylioppilastutkintotodistus.

5 KALLAVEDEN LUKION TUNTIJAKO PAKOLLISET, SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT AINEET pakolliset kurssit syventävät kurssit koulun syventävät soveltavat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI toisena kielenä KIELET ENA RUA SAA RUB1 SAB2 RAB2 SAB3 RAB3 ITB3 VEB3 ESB3 VIITTOMAKIELI MATEMATIIKKA lyhyt pitkä LUONNONTIETEET biologia maantieto fysiikka kemia KATSOMUSAINEET uskonto (ev.lut.) uskonto (ortod.) elämänkatsomustieto PSYKOLOGIA 5 1 HISTORIA ja yhteiskuntaoppi FILOSOFIA 1 2 TAIDEAINEET musiikki kuvataide LIIKUNTA TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS 1 2 Tietotekniikka Käsi- ja taideteollisuus Kansainvälisyys Viestintä Tutu (tutor)

6

7 KURSSIVALINTASUOSITUS OPPIAINE 1. VUOSIKURSSSI 2. VUOSIKURSSI 3.VUOSIKURSSI ÄI A1-KIELI (7) (8) (6) /11 B1-KIELI :RUOTSI (3) (6) B2-KIELI B3-KIELI MAA 1, 2 ja 18, 14, 3, 5 ja 18 4, 6 ja 18, 7 ja 15, 8 ja 13, 9 ja 12 10, 11, 16 ja 17 MAB 12, 2, 13, 3, 1 4, 13, 7, 5, 8 10, 6, 11 BI 1 (2) GE 1 ( 2) FY KE UE / UO / ET 1 4 ( 2) FI PS 1 (2) HI MU 1 ( 2) / KU 1 (2) /2 7 (3) LIP / LIT TT OP SOVELTAVAT KOULUKOHTAISET KURSSIT AT TS KOK 1 2 VIE KAU VIITTOMAK IELI 1 2 MUIDEN 2. ASTEEN O PPILAITOSTE N JA YLIOPISTO N TARJONTA : esim. biologia, atk, ensiapu Lihavoidut kurssit pakollisia muut syventäviä tai soveltavia

8 KOULUN ARKITYÖ OPISKELUVÄLINEET Kirjat, vihkot, kynät, kumit, koepaperit, kurssien materiaalimaksut ja kaikki muutkin opiskeluvälineet lukion opiskelija kustantaa itse. Pidä ne opiskelun sujumiseksi mukana oppitunneilla. POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMINEN Koulu edellyttää ja oma menestymisesi vaatii, että työskentelet säännöllisesti ja täsmällisesti. Vältä myöhästelyjä ja poissaoloja ilman vakavaa syytä ja selvitä aina poissaolot ensi tilassa opettajille, joiden tunneilta olet ollut poissa. Jos sairauden takia joudut olemaan poissa koulusta enemmän kuin kaksi päivää, ilmoita siitä ryhmänohjaajallesi. Jos sairastut koulupäivän aikana, sinun tulee pyytää poissaololupa terveydenhoitajalta, opettajalta tai rehtorilta. Ryhmänohjaaja myöntää pätevän syyn nojalla luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Rehtorilta pyydetään lupa pitempiin poissaoloihin. Lupa on aina pyydettävä hyvissä ajoin etukäteen. Koeviikolle poissaololupaa ei myönnetä. Jos olet ollut kurssilta pois enemmän kuin 5 tuntia, kurssi hylätään (kurssiin kuuluu myös 2 valmistautumistuntia ja palautustunti). Kurssin keskeyttämisestä ilmoitetaan huoltajalle. Kurssin voi suorittaa käymällä kurssin uudelleen. Poissaolo kokeesta sairauden tai muun pätevän syyn takia on aina ilmoitettava. Muussa tapauksessa uusintakoemahdollisuutta ei ole ja kurssi katsotaan keskeytetyksi. Jos olet alaikäinen, sinun on annettava poissaolostasi huoltajan nimikirjoituksella varmennettu selvitys. Jos olet täysi-ikäinen, voit osoittaa poissaoloillesi pätevän syyn lääkärin tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella, mutta sinunkin kohdallasi riittää huoltajan antama todistus. Jos myöhästyt päivänavauksesta, odota sen päättymistä luokan ulkopuolella. Opiskelijan on oltava paikalla kurssin ensimmäisellä tunnilla, muutoin hän menettää kurssipaikkansa. KERHOT, VAPAA-AJAN TOIMINTA, RETKET Kerhotoimintaa voidaan järjestää oppilaiden toiveiden mukaan. Oppilaat voivat ehdottaa ja perustaa kerhoja esimerkiksi liikunta-, retkeily-, teatteri-, musiikki- ja kielten kerhot. Jos sinä tai toverisi kiinnostutte asiasta, voitte kääntyä opettajan, rehtorin tai ryhmänohjaajasi puoleen. Kerhon ohjaajana voi toimia myös koulun ulkopuolinen henkilö. Koulu tarjoaa tilojaan myös sinun ja oppilastovereittesi vapaa-ajan toimintaan. Lupa illanvieton järjestämiseen pyydetään rehtorilta. Siivouksesta ja käytännön järjestelyistä sovitaan vahtimestarin kanssa. Illanviettoon valvojiksi tarvitaan opettajia ja rehtorin hyväksymiä henkilöitä. Koulupäivinä toteutetuilla luokan yhteisillä retkillä tulee olla koulun puolesta valvoja ja lupa. Muunlaisia retkiä ei voi koulun nimissä järjestää. OPPILASKUNTA Oppilaskuntaa kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävä on osallistua koulutyön suunnitteluun, valvoa oppilaiden etuja, pitää yhteyttä opettajakuntaan ja järjestää erilaisia tapahtumia, esim. taksvärkkikeräykset, teemapäivät, kummilapsitoiminta. Oppilaskunta pitää yhteyttä Kuopion nuorisovaltuustoon. Tavoitteena on yleinen viihtyvyys,

9 hyvä kouluhenki ja yhteydet myös muihin oppilaitoksiin. Oppilaskunnan hallitus valitaan syyslukukauden alussa luokkien puheenjohtajista ja sihteereistä. TUKIOPPILAS- JA TUTORTOIMINTA Tukioppilaat ja tutorit ovat oppilaita, jotka toimivat koulumme yhteisen hyvän eduksi. Toimintaa on ollut koulussamme jo usean vuoden ajan. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus olla mukana toiminnassa. TuTu-oppilaille järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia omalla koululla ja muiden koulujen tutor-oppilaiden kanssa. Koulutusten ja ideoidensa pohjalta TuTu-oppilaat järjestävät tapahtumia ja teemapäiviä koulussamme. Toimintaan kuuluu myös tärkeänä osana (uusien) oppilaiden opastaminen mm. kesällä lukujärjestyksen teossa. TuTu-yhdysopettajia ovat Tuula Hytönen, Pekka Halonen, Heikki Ståhlberg ja Tarja Kröger. Aktiivisesta tutor-toiminnasta saa kurssimerkinnän. VUOSITTAIN KOULUKUVAUS ma 18. ja ti MOPO-ilta elokuussa (järjestelyvastuu toisen vuoden opiskelijoilla) YK-päivä perjantai ABI-päivä yliopistolla maanantaina ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2003 YO-KIRJOITUKSIIN MENNESSÄ JA KEVÄÄN 2004 KIRJOITUKSIIN MENNESSÄ SYKSYN JA KEVÄÄN YO-JUHLAT JOULUJUHLA ja JOULUKIRKKO lauantaina (järjestelyvastuu ensimmäisen vuoden opiskelijoilla) KOULUTUSMESSUT tammikuussa (tutu-oppilaat) POTKIAISET ke (järjestelyvastuu toisen vuoden opiskelijat) PENKKARIT to (järjestää abit) VANHOJEN PÄIVÄ ASIOINTI KANSLIASSA Kansliassa voit asioida vapaa-aikanasi kello välisenä aikana. KOULUPÄIVÄ Oppituntien ajat: 1. tunti (aamunavaus ) 2. tunti tunti tunti ruoka tunti tunti ruoka tunti ruoka tunti tunti tunti

10 RUOKAVUOROT JAKSOITTAIN 1. Jakso: 1. vuoro 2. vuositaso 2. vuoro 1. vuositaso 3. vuoro 3. vuositaso 2. Jakso 1. vuoro 3. vuositaso 2. vuoro 2. vuositaso 3. vuoro 1. vuositaso 3. Jakso 1. vuoro 1. vuositaso 2. vuoro 3. vuositaso 3. vuoro 2. vuositaso 4. Jakso 2. vuoro 1. vuositaso 3. vuoro 2. vuositaso 5. Jakso 2. vuoro 2. vuositaso 3. vuoro 1. vuositaso Koeviikolla ruokailu joustavasti alkaen klo 10. OPPILASHUOLTO TERVEYDENHOITAJA Koulumme terveydenhoitaja Mirja Miettinen (puh ) on koululla joka päivä. Vastaanottoajat on ilmoitustaululla ja terveydenhoitajan ovella. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset kaikille 1. vuoden opiskelijoille. Terveydenhoitajalta saat tietoa myös muista terveydenhoitopalveluista (fysioterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, ehkäisyneuvola, psykologi- ym. palvelut). Lukion oppilaita ei ole vakuutettu tapaturmien varalta. LÄÄKÄRI Koulumme lääkäri on Pirkko Kolehmainen. Lääkärin vastaanotot ovat koululla kaksi kertaa kuukaudessa (ajanvaraus terveydenhoitajalta). Lääkärintarkastukset suoritetaan -86 syntyneille pojille. Tytöille tarkastukset ovat vapaaehtoisia. Poikien lääkärintarkastus on samalla kutsuntatarkastus. Tarkastuksen yhteydessä on mahdollista saada nuorison terveystodistus (autokoulua ja jatko-opintoja varten).tarvittaessa kirjoitetaan todistuksia ammatinvalinnan arviointia varten. HAMMASLÄÄKÄRI Kuopiossa kirjoilla olevan lukiolaisen hammaslääkäri on Kaarina Lamberg. Hammaslääkärin puhelinnumero on , työhuoneen numero 257 ja osoite Savotalo, Tulliportinkatu 17 C II kerros. Tapaturma-ja päivystystapauksissa voit soittaa terveyskeskukseen joko numeroon tai päivystysnumeroon Alle 18-vuotiaat saavat maksuttoman hammashoidon ja -tarkastuksen.

11 Sovi ajat mahdollisuuksien mukaan vapaatunneiksi. Peruuttamattomasta ja käyttämättä jääneestä hoitoajasta peritään 27 euroa. Kuopion ulkopuolella kirjoilla oleva lukiolainen saa hammashoidon kotipaikkakunnallaan. KOULUPSYKOLOGI- JA KURAATTORITOIMINTA LUKIOSSA Syksystä 2002 lähtien Kuopion lukioiden koulupsykologi- ja kuraattoritoiminta hoidetaan ylialueellisesti: koulupsykologipalveluista vastaa johtava koulupsykologi Tuula Kauppinen (puh ) ja koulukuraattoripalveluista vastaava koulukuraattori Merja Parviainen (puh , ). Vastaanotolle ajan voi varata oppilas itse, hänen vanhempansa, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja ym. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esim. ihmissuhdeongelmien, jännitysoireiden ja heikentyneen koulumenestyksen takia. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä koulumotivaatioon, kotitilanteeseen, vapaa-aikaan, päihteisiin, asumiseen yms. liittyvissä kysymyksissä. Koulupsykologi- ja -kuraattoripalvelut ovat ilmaisia. Psykologi ja kuraattori ovat vaitiolovelvollisia, ja käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. HALLINTO Lukiossa on johtokunta. Johtokunnan valitsee koulutuslautakunta kuultuaan opiskelijoiden huoltajia ja henkilökuntaa. Lukion johtokunnan tehtävänä on: kehittää ja seurata koulun toimintaa, hyväksyä koulun opetus-, työ- ja toimintasuunnitelmat, hyväksyä koulun käyttötaloussuunnitelma, sekä muut koulutuslautakunnan määräämät asiat. Johtokuntaan kuuluvat: Jäsenet Juha Hilander (puheenjohtaja) Esko Luukkonen (varapuheenjohtaja) Hannele Kauppi-Keränen Reetta Nurmi Pirjo Niemi Mervi Pöysä Tapani Laukkanen Timo Tikkanen Koulutuslautakunnan edustaja Varajäsenet Maija Kaijalainen Pentti Willman Tauno Tolvanen Pirjo Anttila Mirja Syrjänen Jarmo Päkkilä Lauri Jaatinen Riitta Kukkonen Salme Louhelainen. Johtokunnan sihteerinä toimii koulun rehtori.

12 OHJAUS- JA TUKITOIMENPITEET OPINTO-OHJAUS Lukion oppilaanohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa lukio-opiskelussa ja luoda pohjaa lukion jälkeiselle uravalinnalle. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkaopiskeluna ja pienryhmä- sekä yksilöohjauksena. Opiskelija voi varata ajan henkilökohtaisesti tai ryhmässä opinto-ohjaajalta tai tulla ilman ajanvarausta neuvottelemaan opinto-ohjaajan kanssa. Vastaanottoajat ilmoitetaan kunkin jakson alussa ryhmänohjauksessa ja ensimmäisen kerroksen ilmoitustauluilla. Opinto-ohjaajan puhelinnumero on RYHMÄNOHJAUS Opinto-ohjaajan lisäksi ryhmänohjaaja seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja kurssivalintoja sekä puuttuu tarvittaessa ongelmiin. Ryhmänohjaajat pitävät viikoittain ryhmänohjaajan tuokion, jolloin käsitellään ajankohtaisia kouluun ja opiskeluun liittyviä aiheita sekä keskustellaan ryhmän yhteistoiminnasta. Ryhmänohjaus pidetään torstaisin klo ryhmänohjaajien luokissa. Kaikkien oppilaiden tulee olla mukana ryhmänohjauksessa. Jokainen opettaja on opiskelijan ohjaaja oman oppiaineensa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja pitävät yhteyttä tarvittaessa myös opiskelijoiden vanhempiin tai huoltajiin. Kaikkien edellytetään osallistuvan opinto-ohjaukseen ja ryhmänohjaukseen. Pakollinen opintoohjauksen kurssi suoritetaan kolmen vuoden aikana opinto-ohjaukseen ja ryhmänohjaukseen osallistumalla. Ilmoitustaulut tulee tutkia säännöllisesti. Ilmoitustauluilla on aina mm. viimeisin kurssitarjotin, tiedot yo-kirjoituksista, ajankohtaiset asiat. TUKIOPETUS Jos sinulla on vaikeuksia lukiossa jonkin aineen opiskelussa, voit saada tukiopetusta. Tukiopetusta järjestetään myös opettajien esittämän suunnitelman mukaan joissakin oppiaineissa (matematiikka, englanti, ruotsi, äidi nkieli) ja tarvittaessa myös muissa aineissa. Näe ongelmasi ja osallistu tukiopetukseen. Se kannattaa. ERITYISOPETUS Lukiossamme oppilas, jolla on kirjoitus- tai lukuhäiriöitä, saa erityisopettajan ohjausta. Voit itsekin havaita ongelman äidinkielen ja vieraiden kielten kirjoitusvirheiden esiintymisenä. Erityisopettajana toimii Kaarina Hakumäki. Voit kääntyä joko aineenopettajan tai eritysopettajan puoleen. Huolehdi itse, että saat "Luki"-todistuksen yo-kirjoitusten ilmoittautumisen liitteeksi, jos se on tarpeen.

13 KUSTANNUKSET JA KORVAUKSET OPINTOTUKI Valtion opintotukikeskuksesta voit hakea opintorahaa ja/tai opintolainan takausta tarvittaessa. Hakemuslomakkeita saat kansliasta, jonne palautat lomakkeen huolellisesti täytettynä ja liitteet (verotodistus) mukana. Jos käytetään esitäytettyä lomaketta, liitteitä ei tarvita. Lapsilisän vaikutus opintotukeen: Opintorahan perusosaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään Opintorahan perusosaa ei myönnetä alle 17- vuotiaalle. Opiskelijalle lähetetään kotiin esitäytetyt opintoraha-anomuskaavakkeet tai asiaa koskeva kirje noin kahta kuukautta ennen kuin opiskeli ja täyttää 17 vuotta. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukaudesta lukien. Lukion suorittamisen säännönmukaisena kestona pidetään enintään neljää lukuvuotta. Opintotuki myönnetään kuitenkin yhdellä päätöksellä - alkavissa lukio-opinnoissa - enintään kolmeksi lukuvuodeksi ja sen jälkeiselle ajalle tuki on haettava erikseen. Tutki tarkkaan Opintotuki opasta lukio-opintojen osalta. Opintotuki edellytää riitäviä opintoja lukuvuoden aikana (vähintään 4 kurssisuoritusta /jakso). KOULUMATKATUKI Matkakustannusten korvausta varten saa ohjeet koulun kansliasta tai ryhmänohjaajalta. VR:n OPISKELIJAKORTIN HANKKIMINEN Koulu toimittaa VR:n lipputoimistoon oppilasluettelon syntymävuosineen. Kukin opiskelija, joka haluaa VR:n opiskelijalipun ostokortin, käy itse lipputoimistossa, jossa se täytetään hänelle. Kortti hankittava elo-syyskuussa niidenkin, jotka eivät ole täyttäneet 17 vuotta. OPPILASARVIOINTI KURSSIARVOSTELU Lukion tuntijaon pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroilla (4-10). Numeroarvostelu arkistoidaan. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Liikunnasta ja terveystiedosta sekä yhden kurssin käsittävistä pakollisista oppiaineista ja psykologiasta annetaan numeroarvosana, mikäli opiskelija sitä pyytää, muutoin suoritusmerkintä. Koulukohtaisten soveltavien kurssien arvostelutapa määritellään koulun opetussuunnitelmassa ja ilmoitetaan kurssin yhteydessä. Soveltavat kurssit arvioidaan joko numerolla tai suoritusmerkinnällä. ITSENÄINEN OPISKELU Opiskelija voi suorittaa jonkun kurssin myös osallistumatta opetukseen. Luvan itsenäiseen työskentelyyn antaa rehtori opettajan suosituksesta. Anomus itsenäisestä opiskelusta on tehtävä koulun kaavaketta käyttäen. Kurssin itsenäisestä suorituksesta ei voi saada arvosanaa 4. Neuvottele itsenäisestä opiskelusta aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijan on anottava itsenäistä suoritusta viimeistään toisena koeviikon päivänä seuraavaa jaksoa varten. ARVOSTELEMATTA JÄTTÄMINEN Kurssin arvostelu edellyttää läsnäoloa kurssilla, jollei erikseen ole sovittu kurssin itsenäisestä suorittamisesta. Jos poissaolojen määrä ylittää viisi oppituntia, jää kurssi arvostelematta, samoin jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja tai opi skelija ei ole suorittanut annettuja

14 tehtäviä tai opiskelija ei ole noudattanut itsenäisen suorittamisen yhteydessä annettuja ohjeita tai sopimuksia. Ryhmänohjaaja ilmoittaa huoltajalle kurssin keskeyttämisestä kirjallisesti. UUSINTAKUULUSTELU Jos opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan (4) tai kurssin suoritus muutoin hylätään, annetaan opiskelijalle mahdollisuus uusintakuulusteluun yhden kerran saman lukuvuoden aikana. Jos opiskelija on pois kokeesta ilman hyväksyttävää syytä, hänellä ei ole oikeutta osallistua uusintakuulusteluun. Sairastumisesta ennen koetta on ilmoitettava kokeen opettajalle tai kansliaan. Oppilaalla on mahdollisuus korottaa jo hyväksyttyä arvosanaa, mutta hänen on kuitenkin suoritettava kurssi uudelleen joko osallistumalla opetukseen tai itsenäisenä suorituksena. ETENEMISEHDOT Etenemisehdot, esim. kurssien suoritusjärjestys, selvitetään ko. aineen opetussuunnitelmassa. ETENEMISESTEET Etenemisesteen muodostaa kaksi hylättyä kurssisuoritusta samassa oppiaineessa missä tahansa opintojen vaiheessa. Tämä koskee missä tahansa oppilaitoksessa suoritettuja kursseja. HYVÄKSYTYSTI SUORITETTU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄ Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy yleensä pakollisten ja syventävien kurssien aritmeettisen keskiarvon perusteella. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opintoohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvosanassa. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavina lisänäyttöinä. MUISSA OPPILAITOKSISSA SUORITETUT KURSSIT Opiskelijalla on oikeus liittää opintoihinsa kursseja muista oppilaitoksista. Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä yhden tai useamman lukion kurssin suoritukseksi, mikäli opinnot tavoitteiltaan vastaavat korvattavia lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Päätöksen opintojen hyväksymisestä tekee rehtori opiskelijan anomuksesta. JAKSOARVOSTELU Jaksotodistus annetaan jokaisen jakson jälkeen ryhmänohjauksessa. Vanhemman/huoltajan allekirjoitukset edellytetään toisen ja neljännen jakson jaksotulosteisiin. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opintoohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät (vähintään 75 kurssia) Huom! Suoritettuja kursseja ei voi valita myöhemmin pois. Kurssin voi keskeyttää kirjallisen kokeen aikana. Jos kokeessa ilmoittaa keskeyttävänsä oppiaineen opiskelun, uusintakuulustelumahdollisuus evätään. Kurssin voi myös keskeyttää, jos jättää tulematta kokeeseen ilmoittamatta hyväksyttyä syytä ennen koetta. Huom! Jos et ole suorittanut 3. vuoden kolmannen jakson päättyessä lukion oppimäärää, sinun tulee neuvotella opintojen ohjaajan kanssa suorituksista ja allekirjoittaa suoritussuunnitelma!

15 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVOSANAN KOROTUS JA TENTIT Opiskelijalla on oikeus ennen päästötodistuksen antamista osallistua oppiaineen kuulusteluun. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. (Tentit ovat myös harjoittelua ja ohjausta yo-kirjoituksia varten.) OPINTO-OHJELMAN TARKISTUS Jos sinun pitää muuttaa valitsemaasi opinto-ohjelmaa, ota ensin yhteyttä aineenopettajaan tai opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaajan kanssa voit laatia myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi. Kurssimuutokset on tehtävä viimeistään toisena koeviikon päivänä seuraavaa jaksoa varten.

16 KALLAVEDEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TAVOITE * Järjestyssäännöillä luodaan kaikille viihtyisä ja mielekäs työympäristö. KOULUAIKA- JA ALUE * Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen ja muukin koulutoimintaan liittyvä aika. * Oppitunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksen mukaisesti. * Päivänavaus on kello klo * Ruokailuun mennään lukujärjestyksen mukaisesti ja ruokailun jälkeen tuolit nostetaan paikoilleen. * Käytävissä, ruokajonossa/ ruokalassa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. * Hissi on varattu henkilökunnan käyttöön. * Tapaturmasta ilmoitetaan terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle tai rehtorille. * Pyörät, moottoripyörät ja autot pysäköidään niille varatuille paikoille. POISSAOLOT JA MYÖHÄSTELYT * Oppilaan on selvitettävä poissaolonsa niille opettajille joiden tunneilta hän on ollut poissa. Poissa saa olla vain koulun hyväksymästä pätevästä syystä. * Poissaoloselvitys on tehtävä kirjallisesti koulun omalla lomakkeella. * Oppilaan täytyy selvittää myöhästymisensä syyt opettajalle. TYÖRAUHA JA VIIHTYVYYS * Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa työrauhasta ja viihtyvyydestä. * Sopimattomaan käytökseen voivat puuttua opettajat, rehtori, koulun johtokunta ja koulutuslautakunta. TUPAKKA, PÄIHTEET JA HUUMEET * Päihteiden ja huumeiden käyttö on kielletty. * Tupakointi on kielletty sisätiloissa ja ulkoalueilla. MUU TOIMINTA * Oppilaat saavat julkaista ja levittää painotuotteita ja muuta tiedotusaineistoa ellei se haittaa koulun työrauhaa. Materiaalista on vietävä etukäteen yksi kappale koulun rehtorille.

17 OPPIAINEIDEN KURSSIT ÄIDINKIELI (ÄI) Pakolliset kurssit: ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 KIELI TIEDON HANKKIMISEN JA VÄLITTÄMISEN KEINONA TAITEESTA OMAAN ILMAISUUN TEKSTIN RAKENTUMINEN JA TULKITSEMINEN KIELEN VALTA KIRJALLISUUS AIKANSA ILMENTÄJÄNÄ KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI Suoritusjärjestys: 1, 3, 2, 4, 5, 6, kurssi ÄI 7 juuri ennen äidinkielen päättökoetta, kurssi ÄI 14 kurssien ÄI 1 ja ÄI 3 jälkeen, muuten syventävien ja soveltavien suoritusjärjestys on vapaa. Arvostelu: Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin 4-10, soveltavista annetaan suoritusmerkintä. Kirjallisuus:Pakollisiin kursseihin kuuluu mm. 1-2 kokonaisteost a kunkin kurssin sisällön mukaisest i. ÄI5-kurssilla toinen teos on maailmankirjallisuuden klassikko ja toinen 1900-luvun modernismin tunnettuja teoksia. ÄI6-kurssilla kirjallisuus valitaan tunnetuista suomalaisista teoksista. Kirjallisuuden teemakurssin ÄI10 voi suorittaa myös itsenäisesti yhteisten ohjeiden pohjalta. Muutama kurssin tunti sovitaan yhteisesti pidettäväksi. Syventävät kurssit: ÄI7 KIRJOITTAMISEN KURSSI (valtakunnallinen) Kurssi suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kuin äidinkielen päättökoe. ÄI8 ÄI10 ÄI12 ÄI13 PUHEVIESTINNÄN KURSSI (valtakunnallinen) Keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija saa tietoja ja kokemuksia erilaisista puhumistilanteista ja rohkaistuu puhumaan. KIRJALLISUUDEN TEEMAKURSSI (koulukohtainen) Laajennetaan ja syvennetään kirjallisuudentuntemusta ja kirjallisuuden käsittelyn taitoja. Teema voi olla esimerkiksi kansainvälisyyskasvatukseen liittyvä aihe. Kurssin voi suorittaa pääosin itsenäisest i. ESSEE JA TUTKIELMA (koulukohtainen) Kurssilla syvennetään kirjoittamista esseen ja tutkielman muodossa ja harjoitellaan lähteiden käyttöä. Kurssi valmentaa myös jatko-opintojen kirjallisiin töihin. Aiheet liittyvät yhteiseen teemaan tai ovat valinnaisia. RUNOUDEN KUNTOKOULU (koulukohtainen) Tutustutaan eri aikakausien lyriikkaan ja perehdytään runouden kieleen. Tutkitaan, mistä runo syntyy ja mitä keinoja se käyttää. Runo syntyy lukijassa - keskustellaan runon herättämistä ajatuksista. (Ei tarjota )

18 ÄI14 EVÄITÄ KIRJOITTAJILLE (koulukohtainen) Vahvistetaan kirjoittamisen taitoja, kirjoitetaan erilaisia tekstejä: raportteja, artikkeleita, kolumneja ym. Kurssi täydentää ja laajentaa pakollisten kurssien kirjoittamisohjelmia. Soveltavat kurssit: ÄI9 ÄI11 ÄI15 ÄI16 ÄI17 TEATTERIN JA DRAAMAN KURSSI Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja ja kokemuksia teatterista. Perehdytään draaman lajeihin ja teatteriesityksen valmistusprosessiin. LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI Monipuolistetaan ja vankennetaan kirjoittajan ilmaisukeinoja. Harjoituksina on fiktiivisen ilmaisun eri lajeja ja kokeilevia tehtäviä. ILMAISUA JA IMPROVISAATIOTA Harjoitellaan ja vahvistetaan esiintymistaitoja ja yksilö- ja ryhmäimprovisaatioiden avulla. KOULUN JUHLA- JA TAPAHTUMAKURSSI Tavoitteena on osallistua aktiivisesti koulun juhlien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. ODYSSEUKSESTA SISYFOKSEEN - MYYTTEJÄ TAITEESSA Kurssilla tutustutaan myyttisen maailman hahmoihin ja ilmiöihin sekä kuvataiteessa että kirjallisuudessa antiikista nykypäivään. Kurssisuoritukseen kuuluu joko kuvataiteen tai kirjallisuuden alaan liittyvä laajahko työ. Kurssista voi saada suorituksen joko äidinkieleen tai kuvataiteeseen. Numeroarvostelu. SUOMI TOISENA KIELENÄ (SU) Pakolliset kurssit: SU1 SU2 SU3 SU4 KIELI JA IDENTITEETTI Mitä olen jo oppinut? Mitä haluan vielä oppia? Minä Suomessa. Miten opiskelen suomea lukiossa? Miten keskustelen suomalaisten kanssa? Kerrataan verbien ja nominien oikea taivutus, tutkitaan objektin oikeaa muotoa, astevaihtelua, adjektiivien vertailua ja ajan ilmaisemista. MAAILMA ON SANA Luetaan erilaisia tekstejä ja kartutetaan sanavarastoa. Suomen kielen keskeisten rakenteiden kertausta. Tutkitaan rektioita, lausetyyppejä, lauseenvastikkeita ja passiivia. KIELELLÄ VAIKUTTAMINEN Maailma lehdistö n, radion, television ja mainosten näkökulmasta. Harjoitellaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja ja mielipiteen perustelemista. KIRJOITAN, SIIS OLEN OLEMASSA Asiatekstin lukeminen ja tulkinta. Kirjoitamme sekä omien ajatusten että aineistojen pohjalta erilaisia tekstejä. Kieliopissa perehdytään nominaalimuotoihin ja lauseenvastikkeisiin.

19 SU5 SU6 KIRJALLISUUS JA KULTTUURI Miten taide ja kulttuuri vaikuttavat maailmankuvamme muodost umiseen? Oma kulttuurini ja suomalainen kulttuuri. Tutustutaan suomalaisen taiteen, erityisesti kirjallisuuden, tunnetuimpien teosten näytteisiin. Jokainen oppilas lukee ainakin yhden kaunokirjallisen teoksen suomeksi ja selostaa ja kommentoi sitä joko kirjallisesti tai suullisesti suomeksi. TIEDOISTA TAIDOIKSI Käydään läpi kirjoitetun suomen keskeisiä piirteitä. Luetaan ja laaditaan vaativia tekstejä. Kertaamme nominaalimuodot, vertailumuotojen taivutuksen, järjestysluvut, passiivin konditionaalin ja objektin käytön ongelmakohdat. Syventävä kurssi (valtakunnallinen): SU7 TEKSTI- JA KIRJOITUSKURSSI Tehdään tekstinymmärtämisharjoituksia ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä. Varmennetaan kieliopin keskeisten asioiden hallintaa. Soveltavat kurssit: SU8 SUOMEN KIELEN PERUSTEET Harjoitellaan suomen kielen perusrakenteita. Tehdään tekstinymmärtämis- ja kirjoitusharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia kommunikaatiotilanteita ryhmäkeskustelujen avulla. Suoritusmerkintä, joka edellyttää aktiivista mukanaoloa ja tehtävien suorittamista. SU9 SUOMEN KIELEN PERUSTEET 2 Harjoitellaan suomen kielen perusrakenteita. Tehdään tekstinymmärtämis- ja kirjoitusharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia kommunikaatiotilanteita ryhmäkeskustelujen avulla. Suoritusmerkintä, kuten SU8. ENGLANTI A1-kieli (ENA) Pakolliset kurssit: ENA1 ENA2 ENA3 ENA4 ENA5 ENA6 ARKIPÄIVÄN TILANTEET VAPAA-AIKA OPISKELU JA TYÖELÄMÄ YHTEISKUNTA TIETO JA TEKNOLOGIA KULTTUURI Syventävät kurssit (valtakunnalliset): ENA7 ENA8 LUONTO JA YMPÄRISTÖ Kehitetään aihepiiriin liittyvien tekstien ja suullisten viestien ymmärtämisen taitoa, sekä omaa ilmaisukykyä. Kerrataan rakenteita ja laajennetaan sanastoa. KANSAINVÄLISTYVÄ MAAILMA Kehitetään vaikeahkon asiapitoisen tekstin ja puhutun kielen ymmärtämisen taitoa sekä kirjoittamista. Kerrataan rakenteita ja laajennetaan sanastoa.

20 Soveltavat kurssit: ENA9 ENA10 ENA11 SUULLISEN KIELITAIDON KURSSI Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä, keskustelemaan ja välittämään viesti suullisesti. Kurssista suoritusmerkintä. Kurssin lopussa mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Erillinen todistus. KERTAUSKURSSI Kerrataan ja harjoitellaan englannin yo-kirjoituksissa vaadittavia taitoja. Hitaammin edistyneille (arvosana 4-7). Suoritusmerkintä. ADVANCED ENGLISH Vahvistetaan jo ennestään hyviä englannin taitoja yo-kirjoituksia silmälläpitäen (arvosana 8-10). Suoritusmerkintä. Suoritusjärjestys: Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä ennen syventäviä kursseja. Syventävien kurssien suoritusjärjestys vapaa. Yksittäisen kurssin arvosanaa voi jälkikäteen ko rottaa vain osallistumalla uudelleen luokkaopetukseen ja kurssikokeeseen. Oppimäärän arviointi: Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisen keskiarvon perusteella. Oppilaan kolmea viimeistä kurssiarvosanaa painottamalla voidaan päättöarvosanaa korottaa ylöspäin. RUOTSI A1-kieli (RUA) Pakolliset kurssit: RUA1 RUA2 RUA3 RUA4 RUA5 RUA6 NUORI POHJOISMAISSA OMA KANSA JA KULTTUURI ELÄMÄ TÄSSÄ JA NYT ELÄMÄ ODOTTAA YMPÄRISTÖMME TULEMMEKO TOIMEEN KESKENÄMME Syventävät kurssit (valtakunnalliset): RUA7 RUA8 POHJOISMAINEN KULTTUURI TIEDOTUSVÄLINEIDEN MERKITYS JA POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Soveltavat kurssit: Kts. B-ruotsi. Suoritusjärjestys: Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä. Syventäville kursseille osallistuminen edellyttää pakollisten kurssien hyväksyttyä suorittamista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys vapaa. Yksittäisen kurssin arvosanaa voi jälkikäteen ko rottaa vain osallistumalla uudelleen luokkaopetukseen ja kurssikokeeseen.

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia.

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia. Ranska, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän ranskan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

(37 työpäivää) koeviikko

(37 työpäivää) koeviikko 1. jakso 18.8. - 6.10.09 (37 työpäivää) koeviikko 29.9. - 6.10.09 Uusintakokeet 24.8., 31.8. Ylioppilaskirjoitukset 7.9. - 28.9. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. VIIKKO 34 Seuraa aktiivisesti musiikin

Lisätiedot

4. jakson kielten kurssit elukiossa

4. jakson kielten kurssit elukiossa 4. jakson kielten kurssit elukiossa ENGLANTI 9 = ENGLANNIN JOHDANTOKURSSI, 0-KURSSI B-koodi Haluatko kerrata tai paikata englannin kielen taitojasi, palautella mieleen sanastoa ja kieliopin sääntöjä? Kurssilla

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

YO-kokelaan muistilista kevät

YO-kokelaan muistilista kevät YO-kokelaan muistilista kevät 2017 www.ylioppilastutkinto.fi PRELIMINÄÄRIT JA TENTIT Prelit ovat kurssikokeita ja/tai kenraaliharjoituksia yokokeisiin. Ilmoittaudu kurssin opettajalle, jos et ole kurssilla

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot