Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2012-2013"

Transkriptio

1 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle

2 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA Ringettekoulu Aluesarja ja kilpasarjatoiminta Harrastetoiminta Alueen uudet seurat Päätöstapahtuma Ringettekouluille ja F-junioreille Tiedottaminen 7 4. LAJINLEVITYSKEINOT 8 5. TUKIEN HAKEMINEN 9 6. AIKATAULU Vastuu ARVIOINTI 11

3 1. TAUSTAA Ringette on lajina ollut olemassa noin 50 vuotta (Sam Jacksin 1963 Kanadassa kehittämä naisten jääpeli). Moniin muihin läheisiin lajeihin verrattuna (jääkiekko n.142 vuotta, taitoluistelu n.137 vuotta ja jalkapallo n.160 vuotta) ringette on nuori ja osin tuntematon laji. Kaikki suomalaiset tietävät, mitä jääkiekko on, mutta monelle koululaiselle ja vanhemmallekaan ringette ei ole vielä tullut tutuksi. Suomen Ringetteliiton strategian yhtenä päätavoitteena on lajin levittäminen ja lajin tunnetuksi tekeminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi perustettiin vuoden 2008 alussa Lajinlevitystyöryhmä. Työryhmään nimettiin jokaiselta Ringetteliiton alueelta lajinlevitysvastaava, jotta työryhmätyöskentelyssä tulisivat alueelliset näkökulmat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi. Ringetteseurojen haasteena on sekä viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen että uusien harrastusmahdollisuuksien virittäminen lapsille, nuorille ja aikuisille. Ringetteseurojen tunnetuksi tulemisen ja toiminnan monipuolistumisen myötä yhä useampi tyttö ja nainen saa mahdollisuuden harrastaa jää- ja joukkuelajia ja oppia luistelutaitoja.

4 Ilmastonmuutos tuo lisää ihmisiä jäähalleihin, sillä ulkojäät ovat käymässä lämpimien talvien myötä yhä harvinaisemmiksi. Talven olosuhteiden muuttumisen myötä on entistä tärkeämpää tarjota erilaisia mahdollisuuksia harjoittaa luistelutaitoja ja tutustua jäälajeihin. Perusliikuntataitojen osalta ringettekoulu on verrattavissa esimerkiksi hiihto- ja uimakouluihin. Lajin pariin mukaantuloa tuetaan useilla eri keinoilla, jotka sijoittuvat ringeten harrastuskauden eri kohtiin. Osa ihmisistä tulee seuratoimintaan heti syksyllä koulujen alkaessa ja osa talvikauden alkaessa. Näin lapsilla on mahdollisuus tulla mukaan toimintaan syksystä alkukevääseen. Ringetteliiton tavoitteena on tukea lajin harrastusmahdollisuuksien kasvua tyttöjen ja naisten keskuudessa yhteistyössä alueiden ja ringetteseurojen kanssa mm. seuraavin eri keinoin: 1. ringettekoulujen määrää kasvattamalla 2. järjestämällä ringeten kokeilupäiviä, kaveripäiviä ja kaveriturnauksia 3. tukemalla seurojen järjestämiä koulutapahtumia esikoululaisille ja alakoulun 1-4-luokkalaisille 4. kehittämällä aikuisharraste toimintaa osaksi lajia. 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA Lounais-suomen alue nimeää alueelle lajinlevitysvastaavan kaudeksi kerrallaan. Toimenkuvaan kuuluu seuraavat tehtävät: 1. Lajinlevitysvastaava tekee alueellisen lajinlevityssuunnitelman kausittain alueelle. 2. Vastaava sitoutuu osallistumaan myös liiton lajinlevitystyöryhmään. 3. Seurat ilmoittavat lajinlevitystapahtumien järjestämisestä suoraan alueen lajinlevitysvastaavalle. Tämän jälkeen lajinlevitysvastaava on yhteydessä liiton lajinlevitysvastaavaan.

5 4. Lajinlevitysvastaavan tehtävään kuuluu myös seurakäynnit. Tähän kuuluu auttaminen seurojen henkilöitä tilaisuuksien järjestämisessä, markkinoinnissa, materiaalien hankinnassa ja kehittämisessä sekä taloudellisen tuen hakemisesta liiton ja alueen kautta. 5. Lajinlevitysvastaava raportoi alueen tapahtumista aluehallitukselle. Ringetteliitto korvaa seurakäynneistä ja lajinlevitystyöryhmän palavereista aiheutuneet matkakulut. Muista palkkioista sovitaan tehtävien mukaan etukäteen. 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA Innostaa seuroja järjestämään edellä mainittuja tapahtumia koko kauden ajan. Alue haluaa tukea seuroja tapahtumien järjestämisessä. Tuenmuodot ovat alueelta anottava rahallinen tuki tapahtumien järjestämiseen. Lajinlevitysvastaava on myös valmis mahdollisuuksien mukaan osallistumaan tapahtumien organisointiin. Tavoitteena on, että alueella järjestettäisiin 5 koulutapahtumaa, 3 kokeilupäivää. Lisäksi jokainen alueella toimiva seura, jossa järjestetään ringettekoulu, järjestäisi ringettekoulun puitteissa pelaajien kavereille kaveripäivän. 3.1 Ringettekoulu Tärkeää on lajin ja eri seurojen jatkuvuuden kannalta, että seuroissa on toimiva ja suunnitelmallinen ringettekoulu. Tavoitteena on, että jokaisessa alueen seurassa on ensi kaudella ringettekoulu, jossa toiminta on suunnitelmallista ja jossa ohjaajat ovat koulutettuja ringettekouluohjaajia.

6 Lisäksi kehitetään ringettekoulun mainontaa, jotta saadaan lisää innokkaita ringettepelaajia seuraan. Korostetaan, että ringettekoulussa oppii myös tarpeellisen ja hyödyllisen luistelutaidon. Lisäksi seuroja kannustetaan yhteismainostamiseen suuremmissa alueen lehdissä sekä seurojen omat mainokset paikallislehdissä. Liitolta saa valmiiksi taitetun pohjan ringettekoulun mainostamiseen. Mainoksia jaetaan kouluihin ja päiväkotiin syksyllä ennen ringettekoulun alkua. Lisäksi innostetaan ohjaajia koulutukseen, jotta ringettekouluohjaajat ovat osaavia, innostavia ja taitavia. Alueella pyritään pitämään ainakin yksi ringettekouluohjaajakoulutus syksyllä ennen varsinaisen kauden alkua. 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta Lounais Suomen aluehallitus järjestää alueen seuroille aluesarjan. Hallituksessa on nimetty sarjavastaavat, jotka organisoivat sarjan läpiviemisen. Aluehallitus pyrkii tekemään joka kaudeksi pelaajia kehittävän ja palvelevan sarjamuodon. Sarjojen muodostamisessa otetaan myös alueen joukkueiden mielipiteitä huomioon. Aluesarjan pelimääristä ja sijoituspeleistä keskustellaan osallistuvien joukkueiden kanssa syksyn sarjaseminaarissa. Aluesarjassa noudatetaan Ringetteliiton laatimia kilpailusääntöjä. F ja E sarjoissa ei lasketa sarjapisteitä, D sarjassa jaetaan sijoitukset. Kaudella alueella järjestetään yhteistyössä muiden alueiden kanssa C-sarja. Lohkot ovat Länsi-Suomen lohko, Keski-Suomen lohko ja Etelä Suomen lohko, josta sijoituspeleihin pääsevät, joka lohkon kaksi joukkuetta pelaamaan ylialueellisia sijoituspelejä. Alue järjestää myös N-aluesarjan. 3.3 Harrastetoiminta Toivomuksena on, että alueen harrastetoiminta lisääntyisi. Seuroja kannustetaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan harrastejäätä. Näihin voisivat osallistua pelaajien vanhempia, toimihenkilöitä ja lopettaneita pelaajia. Tavoitteena järjestää alueella yksi harrasteturnaus, johon saa osallistua joukkueita alueen seuroista.

7 3.4 Alueen uudet seurat Uusia seuroja alueella tuetaan lajin parissa ringetteliiton, alueen sekä lajinlevitysvastaavan osalta. ja alue auttavat uutta seuraa käytännön asioissa esimerkiksi seurakäynteinä. Alue ei peri aloittavalta seuralta ensimmäiseltä kaudelta aluesarjamaksua. Joukkueiden perustamisen helpottamiseksi voi alueelta hakea myös ali ja/tai yli-ikäisyyslupia joukkueeseen. Nämä haetaan keskitetysti alueelta seuran puheenjohtajan toimesta. Hakemukseen on liitettävä perustelut ja joukkueiden nimilistat ja syntymävuodet. (kts. alueen yli-ikäisyys säännöt.) 3.5 Päätöstapahtumat Alueen Ringettekouluille ja F-junioreille Keväällä 2013 alueella pyritään järjestämään halukkaan seuran kanssa alueen ringettekouluille ja F - junioreille yhteinen päätöstapahtuma. Alue kustantaa osallistumismitalit tapahtumaan. Lounais Suomen alueella on pidetty kolmena vuotena alueen ringettekouluille päätöstapahtuma. Tästä on tarkoitus tehdä, joka keväinen perinne. F-junioreille ei yhteistä päätöstapahtumaa ole vielä yhtenäkään kautena löydetty järjestäjää, tähän kannustetaan seuroja tänä vuonna. 3.6 Tiedottaminen Lajinlevitystyöryhmän tavoitteena kaudella panostaa tiedottamiseen lajinlevitystukimuodoista seuroille. Tiedottamisen onnistumisen edellytyksenä olisi myös hyvä, että seuroilla olisi nimetty henkilö, joka vastaa seuran lajinlevittämisestä ja tapahtumista esim. tiedottaja tai nuorisopäällikkö tms. Liiton ja Alueen tiedotussuunnitelmakalenteri: Aika Keino Kenelle Mitä Ketä Kesäkuu S-posti RK yhteyshenkilö Ringettekoulumainos S-posti Puheenjohtajat Info Heinäkuu Elokuu S-posti RK yhteyshenkilö Ringettekoulumainos Info Seuraseminaari Lajinlevitys Alue

8 S-posti Seurat Lajinlevityssuunnitelma Alue Facebook Liiton nettisivut S-posti Puheenjohtajat Info Alueen Lajinlevityssuunnitelma Alue nettisivut Syyskuu S-posti RK yhteyshenkilö Ringettekoulumainos S-posti RK yhteyshenkilö Kaveripäivä-info Alue Seuraposti Yleinen info S-posti Seurat Päätöstapahtumainfo Lokakuu S-posti RK yhteyshenkilö Kaveripäivä-info Alue Facebook Liiton nettisivut Alueen Päätöstapahtuman Alue nettisivut hakeminen Marraskuu S-posti RK yhteyshenkilö Kaveripäivä-info Alue Facebook Liiton nettisivut Joulukuu Tammikuu Seuraposti Yleinen info Facebook Liiton nettisivut S-posti RK yhteyshenkilö Kaveripäivä-info Alue Helmikuu Maaliskuu Ringettelehti Lajinlevitys Huhtikuu Ringettelehti Lajinlevitys

9 Toukokuu 4. LAJINLEVITYS KEINOT Kauden Ringetteliiton lajinlevityskeinot: Tukimuodot Koulutapahtuma (eskarit ja alakoululaiset) Kouluturnaus Kaveripäivä RK-E Ringettekoulun markkinointi Toiminnan käynnistäminen uudella paikkakunnalla: Kokeilutapahtuman järjestäminen paikkakuntalaisille Ringettekoulun käynnistäminen Tuki seuralle maksaa seuralle koulutapahtuman järjestämisavustusta Järjestämisavustus koulutapahtumasta * 0-50 koululaista max 100 * koululaista max 300 * yli 150 koululaista max 500 lahjoittaa koululle 10 mailaa ja 10 rengasta Ringettevihko oppilaille Opettajan opas opettajille Valmis tiedotepohja tapahtumasta Valmis tuntimalli ohjaajille ja seura sopivat tuesta, joka seuralle maksetaan kouluturnauksen järjestämisestä paikkakunnan kouluille Kutsukortti, jolla kaveri kutsutaan kaveripäivään Valmiit tuntimallit kaveripäivään ohjaajille (RK, F ja E) Ringettehuivi jokaiselle osallistujalle lahjaksi kaveripäivään osallistumisesta Ringetteliitto taittaa ja painaa seuralle ilmaiseksi seurakohtaisen Ringettekoulumainoksen kpl Ringettekoulun yleisesite vanhemmille Ringettekoulun viestinnän ja markkinoinnin suunnittelupohja Valmiit nettimainokset Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi kpl Valmis tiedotepohja tapahtumasta Ringetteliitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun Seuralle Ringettekoulun käynnistämisavustus Uudelle ringettekoululle 20 ringett aa ja -rengasta Ringeten markkinointi naapuripaikkakunnalla Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi kpl Valmis tiedotepohja tapahtumasta Ringetteliitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun Uusi ringettekouluryhmä seuran toiseen jäähalliin Seuralle käynnistämisavustus mahdollinen välineavustus(mailoja ja renkaita) Lisätietoja tukimuodoista saa alueiden lajilevitysvastaavilta tai Suomen Ringetteliitosta Merja Markkaselta.

10 Ringetteliiton tukien lisäksi Lounais Suomen alue haluaa tukea tapahtumia. Alueelta voi hakea rahallista tukea tapahtumiin. Tuen määrään vaikuttaa myös liitosta saama tuki. 5. TUKIEN HAKEMINEN Seurat hakevat tukea alueen lajinlevitysvastaavalta. Hakemuksen voi laittaa sähköpostitse Valmiit pohjat löytyvät Lounais Suomen alueen nettisivuilta materiaalit linkin alta. Lajinlevitysvastaava toimittaa lomakkeet eteenpäin 6. AIKATAULU Lajinlevityshankkeen yhtenä tavoitteena on, että seurat järjestäisivät useita ringeten markkinointi ja kokeilutapahtumia kauden eri aikana eri ajankohtina. Markkinointia tarvitaan koko kauden ajan. Siten keskeistä on, että seurat hyödyntäisivät lajinlevityksessä kaikkia hankkeen ideoimia ja tarjoamia tapahtuma mahdollisuuksia eräänlaisena tapahtumien ketjuna. Osa perheistä esimerkiksi kiinnostuu lapsen luistelutaidoista vasta vuodenvaihteen lähestyessä. Alla aikataulukalenteri miten tapahtumia voisi suunnitella seurassa. Tapahtumakalenteri (esimerkki) Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Alueen Lajinlevityssuunnitel Alueen Aloitusseminaari Aluesarjat alkavat Koulu tapahtumat

11 ma Ringettekoulun Kokeilu- Koulu- Kaveripäivä mainostaminen tapahtumat tapahtumat/ (koko kauden) Kaveripäivä Lajinlevitys Ringetteohjaaja Seurakäynnit Lajinlevitys starttipalaveri koulutukset väliarviointi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kokeilutapahtuma Kaveripäivä Alueen ringette koulujen / F:n Lajinlevitys loppuarviointi päätöstapahtuma Seurakäynnit Kaveripäivä 6.1 Vastuu Seuroilla on vastuu tapahtumien järjestämisestä ja tapahtumien laadusta. Koska liitto ja alue avustavat tapahtumia, seuroilla on vastuu myös tapahtuman raportoinnista ja kehittää toiminnallaan lajinlevitystapahtumia. Tämän takia palautteiden antaminen tapahtumista on tärkeää jatkon kehittämisen kannalta. Seuroilla on vastuu pystyä tarjoamaan osallistuville lapsille mahdollinen harrastusmahdollisuus eri joukkueissa tapahtumien jälkeen.

12 7. ARVIOINTI Lajinlevitystyöryhmä arvioi toimintaa 4 kertaa vuodessa. Lajinlevitykseen kuuluvat tapahtumien jatkuva kehittäminen sekä mahdollisten uusien tapahtumien ideoiminen. Tämän takia on tärkeää, että alueen lajinlevittäjä tietää alueen tapahtumista ja saa näistä myös palautetta, jotta toimintaa voidaan kehittää. Tukimuotojen kehittäminen sekä tapahtumien kehittäminen tapahtuu saamien palautteiden ansiosta. Kauden lopussa arvioidaan myös lajinlevityssuunnitelman toteutumista ja mitä pitää jatkossa parantaa ja kehittää alueen toiminnassa.

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2004

SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2004 SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2004 PUHEENJOHTAJAN TERVEISET KILPAILUTOIMINNAN SUOSITUKSET PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA VANTAALLA - KUTSU LADY-TURNAUKSEEN -KUTSU F-TYTTÖJEN NUORI SUOMI -TURNAUKSEEN ALUESEMINAARI RINGETTELIITTO

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015)

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015) Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015) 1. YLEISVIESTINTÄ Viestintä - ja tiedotustoiminta Viestintäohje on suunnannäyttäjä. Vain yhtenäisellä viestinnällä

Lisätiedot

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille FC HERTTA Toimintakäsikirja Seuratoimijoille ja vanhemmille 2012 www.fchertta.fi Sisällysluettelo I Seura 2 1. FC Hertan Toiminta-ajatus 2. FC Hertan visio 2017 3. FC Hertan toimintaa ohjaavat arvot II

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

KoiPS 2015 KOIVUKYLÄN PALLOSEURA KAUSIJULKAISU 2015. www.koips.fi

KoiPS 2015 KOIVUKYLÄN PALLOSEURA KAUSIJULKAISU 2015. www.koips.fi KoiPS 2015 KOIVUKYLÄN PALLOSEURA KAUSIJULKAISU 2015 www.koips.fi 1980 2015 35 vuotta jalkapalloa Koivukylässä Koivukylän Palloseura kausi 2015 SEURAN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET Koivukylän Palloseura viettää

Lisätiedot