Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/ (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asko Mustonen Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen, poistui kokouksesta klo :n 209 aikana Anja Hyvärinen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Leila Karttunen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 414 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 185 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 186 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Esko Tanskasen ja Jorma Tanskasen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 415 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA KUN- NANHALLITUKSELTA LUVAN PYYTÄMINEN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Sos. ja terv. ltk 65 Lastentarhanopettajan virka on jäänyt avoimeksi lautakunnan myönnettyä eron lastentarhanopettaja Lea Rissaselle. Kuntalain mukaan ainoastaan sellaista tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa tulee hoitaa virkasuhteessa. Käytäntönä on ollut, että niissä viroissa jotka jäävät avoimiksi ja joissa ei käytetä julkista valtaa siirrytään työsopimussuhteen käyttöön. Lastentarhanopettajan tehtävässä ei käytetä julkista valtaa. Ehdotus Johtava lääkäri Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lastentarhanopettajan virka muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi ja että kunnanhallitus antaa luvan toimen täyttämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 187 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LAUSUNTO TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN ALUEELLISESTA JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE Sos. ja terv. ltk 62 Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (1019/2004) määrää, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma ja että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Terveydenhuollon alueellisessa järjestämissuunnitelmassa sovitaan alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoa terveydenhuollon alueellisesta järjestämissuunnitelmasta. Liite. Alueellinen järjestämissuunnitelma on valmistunut yhteistyössä kuntien edustajien kanssa. Terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille antaa selkeän ja kattavan tiedon alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sekä niihin mahdollisesti kohdistuvista muutostarpeista ja suunnitelmista. Suunnitelmakaudella pyritään kehittämään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon organisaatioiden välisiä potilaan hoitoprosesseja laatutyön näkökulmasta. Lisäksi tavoit-

5 Kunnanhallitus / teena on ehkäistä kroonisia kansansairauksia, edistää terveyttä ja hyvinvointia alueella Kaste-hankesuunnitelman mukaisesti.

6 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Johtava lääkäri Sosiaali- ja terveyslautakuntan esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueellisen järjestämissuunnitelman vuosille Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 188 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueellisen järjestämissuunnitelman vuosille Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus / SOTKUMAN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN HAKEMUS VÄLI- RAHOITUKSESTA KOIVUNIEMEN VENERANNAN KUNNOSTAMISEEN Khall. 189 Sotkuman vesialueen osakaskunta on hakenut Joensuun seudun Leader-yhdistykseltä ja TE-keskukselta rahoitusta hankkeelleen Koivuniemen venevalkaman kunnostamiseksi. Hankkeen toteutusaika on Hanketta on käsitelty Joensuun seudun Leader-yhdistyksessä, joka on päättänyt esittää TE-keskukselle hanketta tuettavaksi 50 %:n tuella kustannusarvion ollessa ,80 euroa, jolloin avustus on enintään 9.373,90 euroa. Veneidenlaskuluiskaan on saatu tukea EKTR:stä, joten siihen kohdistuvat kulut (2.440 euroa) eivät voi olla mukana hankkeessa. Myöskään viranomaisluvat (250 euroa) eivät ole hyväksyttäviä kuluja. Hankkeen kuvaus: Osakaskunta kunnostaa Horsmanahon venerannan Sotkuman rekisterikylässä. Venerannan tie kunnostetaan, alueen parkkipaikat kunnostetaan, alueelle rakennetaan grillikatos ja wc, venepaikat kunnostetaan. Lisäksi veneidenlaskuluiska kunnostetaan muulla rahoituksella. Hankkeen diaarinumero on 30/ /32 ja hankkeelle on avattu tili Polvijärven Osuuspankkiin nimellä Koivuniemen venevalkama, Sotkuman osakaskunta, Josulantie 27, Kuorevaara.

8 Kunnanhallitus / Välirahoitus-hakemuksen mukaan hankkeen toteutuksesta vastaavat Sotkuman osakaskunnan ja jakokunnan osakkaat, Mutkanvaaran Eräveljet ry, Horsmanahon Maamiesseura ja kylätoimikunta ja muut venevalkamaa käyttävät osakkaat. Hankkeen tarkoituksena on välirahoitushakemuksen mukaan peruskorjata venevalkamaan johtavaa tietä 170 metriä, rakentaa uutta tietä noin 130 metriä sekä kääntöpaikka, laajentaa paikoitusaluetta ja rakentaa veneidenlaskuluiska ja grillikatos ja wc. Venevalkama jää kaikkien kuntalaisten vapaaseen käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ,80 euroa, josta talkootyön osuus on 4.287,00 euroa, omarahoitusosuus on 5.086,90 euroa ja Leader-tuki 9.373,90. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaavat välirahoitushakemuksen mukaan Sotkuman osakaskunta, Sotkuman jakokunta ja Viinijärven kalastusalue. Sotkuman vesialueen osakaskunta hakee Polvijärven kunnalta Koivuniemen venevalkaman kunnostushankkeelle väliaikaista rahoitusta väliselle ajalle. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja myöntää Sotkuman vesialueen osakaskunnalle Koivuniemen venerannan kunnostamishankkeeseen välirahoitusta 9.373,90 euroa niin, että Sotkuman vesialueen osakaskunta maksaa kunnalle takaisin välirahoituksen ilman viivytystä viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Päätös voidaan toimeenpanna TE-keskuksen annettua päätöksensä rahoituksesta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / LAUSUNTO KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA Khall. 190 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnalta lausuntoa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n Sara 2 (7475) kaivospiirihakemuksesta. Ministeriö on laatinut hakemuksesta yhteenvedon, jossa kuvataan hanketta. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mm. seuraavista seikoista: onko hakemuksessa mainitulle kaivospiirin ja sen apualueiden tarkoittamalla alueella kaivoslain 6 :n 1 momentin mukaisia valtauksen esteitä?, onko kaivospiirin ja sen apualueen tarkoittamilla alueilla sellaisia maankäytön suunnitteluun liittyviä näkökohtia, joita ei olisi huomioitu yhteenvedossa?, muut mahdolliset seikat, jotka olisi otettava huomioon hakemusta ratkaistaessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että kaivospiirin ja sen apualueiden tarkoittamalla alueella ei ole kaivoslain 6 :n 1 momentin mukaisia valtauksen esteitä eikä ko. alueella ole sellaisia maankäytön suunnitteluun liittyviä näkökohtia, joita ei olisi huomioitu yhteenvedossa. Kunnanhallitus toistaa v antamansa lausunnon, jonka mukaan Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista kaivospiirihakemukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

10 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Hirvonen Jouko Juhani Paljakantie 13 a POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 141:36 Tilan nimi Kiviranta Rakennuspaikan osoite Parvilantie 15 e POLVIJÄRVI Kaava-alue Viinijärven rantavyöhyke Pinta-ala 2500,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. lkm Yhden asunnon talot 150,00 1 ½ 1 Talousrakennukset 120, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Lomarakennustontille ja sen yhden hehtaarin lisäalueelle halutaan rakentaa omakotitalo ja talousrakennus. Nykyinen lomarakennus puretaan rakennusten valmistuttua. Hankkeen ei olennaisesti uskota vaikuttavan kaavoituksen toteutumiseen eikä rakentaminen muutoinkaan olennaisesti vaikuta ympäröivään asuinympäristöön. Tieyhteys on olemassa Parvilantien kautta Solan maantielle. Veden hankinta toteutetaan joko vesiosuuskunnan verkostosta tai rakennetaan porakaivo tontille. Jätevedet käsitellään tontille rakennettavassa panospuhdistamossa tai jossakin muussa tehokkaassa puhdistamossa. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme, eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta.

11 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikan muodostaa Kiviranta tila RN:o 141:36, joka on pinta-alaltaan 2500 m 2 ja noin m 2 :n määräala Ukonnurmi tilasta RN:o 141:49. Kiviranta tilan puolelle on rakennettu lomarakennus ja rantasauna, joista lomarakennus on esitetty purettavaksi. Rakennuspaikka sijaitsee Solassa Viinijärven rantavyöhykkeellä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei varaa rantaviivaa aiempaa enempää. Polvijärven kirkonkylän palvelut ovat rakennuspaikalta noin 13 km:n etäisyydellä. Alueella on omakotitaloja ja lomarakennuksia sekä maatilojen talouskeskuksia. Alueen rakentamistiheys on tiheähkö johtuen iäkkäästä rakennuskannasta. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikka on maakuntakaavan (1. vaihekaava) rantarakentamisen solmukohta-alueella (ra). Rakennuspaikalle on tieyhteys Parvilan yksityistien kautta. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

12 Kunnanhallitus / VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall. 192 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (KuntaL 56 2 momentti). Ehdotus Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein: 51 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN PITKÄSENLAHDEN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OTTAMALLE LAINALLE - Ote Pitkäsenlahden yksityistien tiekunta, ote Polvijärven Osuuspankki 52 VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN - Ote kirjanpito

13 Kunnanhallitus / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTO- MUS VUODELTA Ote kirjanpito 54 SOTKUMAN KOULUN JA PÄIVÄKODIN HUONE- TILAOHJELMAN JA TAVOITEHINTAKUSTANNUS- ARVION HYVÄKSYMINEN - Ote tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja sosiaalija terveyslautakunta 55 AVOTERVEYDENHUOLLON TILOJEN LUONNOS- PIIRUSTUSTEN (L2) JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN/TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON TILOJEN PÄÄPIIRUSTUSTEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN SEKÄ TOTEUTUSTAVAN HYVÄKSYMINEN - Ote tekninen lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta 56 RÄISKYN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA - Ote tekninen lautakunta 57 VUODEN 2009 TALOUSARVION TARKISTAMINEN - Talousarvion tarkistamisesta ohjeet hallintokunnille, ote kirjanpito 58 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT - Aloite, jossa esitetään selvitettäväksi ja valtuustolle esitettäväksi sivistystoimen eri kouluihin kohdistuva kustannus-rakenne. - Aloite sivistystoimen valmisteltavaksi - Aloite, jossa esitetään puomin poistamista tilalle menevältä tieltä, jonka kunta on hankkinut kuntalaisten vapaa-ajan käyttöön. Tila sijaitsee Koronniemessä. - Asia teknisen toimen selvitettäväksi

14 Kunnanhallitus / Aloite, jossa esitetään kunnan järjestävän valtuutetuille virallisen lehden sähköisen lukumahdollisuuden. - Asia keskushallinnon valmisteltavaksi - Aloite, jossa esitetään kunnan hankkivan aktiivisesti rakennuskelpoista maata rakennettavan Sotkuman koulun alueelta. - Asia kunnanjohtajan valmisteltavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus / KANNANOTTO JUUAN KUNNAN MUKAAN TULEMISESTA JOENSUUN SEUDUN SEUTUKUNTAYHTEISTYÖHÖN Khall. 193 Juuan kunnanhallitus on ilmoittanut Joensuun kaupunginhallitukselle halukkuutensa hakeutua mukaan Joensuun seutukuntayhteistyöhön sekä hakee mukaan Joensuun seudun Koheesio- ja alue-keskusohjelmaan (KOKO) sekä hakee mukaan Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n jäseneksi. Seutuhallitus on kokouksessaan periaatteellisena kannanottonaan suhtautunut myönteisesti Juuan kunnan mahdolliseen osallisuuteen Joensuun seudun seutuhallintoon ja elinkeino-yhteistyöhön. Joensuun kaupunginhallitus on periaatteellisena kannanottonaan hyväksynyt Juuan kunnan tulemisen mukaan Joensuun seudun seutuhallintoon ja pyytää seutuhallitusta tältä osin jatkamaan asian valmistelua ja todennut, että Juuan kunta on mukana Joensuun seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaehdotuksessa ja päättänyt lähettää Juuan kunnan esityksen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:lle tiedoksi ja valmisteltavaksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Seutuhallitus pyytää seudun kunnilta periaatteellista kannanottoa Juuan kunnan osallisuudesta Joensuun kaupunkiseutuyhteistyöhön ja liittymisestä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n osakkaaksi. Liitteenä seutuhallituksen pöytäkirjanote , Joensuun kaupunginhallituksen päätös liitteineen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää periaatteellisena kannanottonaan hyväksyä Juuan kunnan tulemisen mukaan Joensuun seudun seutukunta-

16 Kunnanhallitus / yhteistyöhön ja Joensuun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n osakkaaksi.

17 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

18 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / RÄISKYN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Tekn ltk 40 Tekninen lautakunta on käsitellyt kirkonkylän lähialueen kunnallistekniikan rakentamista ja liittymismaksuja kokouksissa , , ja kunnanhallitus , Räiskyn alueen kunnallistekniikan rakentamisesta on saatu tarjoukset urakoitsijoilta. Johtojen sijoitusta varten on hankittu maanomistajaluvat ja kiinteistöjen omistajat ovat tehneet liittymishakemukset verkostoon liittymiseksi. Vuonna 2007 päätettiin, että liittymismaksut on 1,5 kertaiset kaava-alueen maksuihin verrattuna. Liittymismaksuperusteita arvioitaessa lähtökohtana oli yleissuunnitelman kustannusarvio ja ympäristökeskuksen avustusta arvioitiin saatavan 25 %. Liittymismaksuilla arvioitiin katettavan 37,5 % kustannuksista, kunnan rahoitettava osuus oli 37,5 %. Tarjousten perusteella tehty kustannusarvio osoittaa, että Räiskyn alueella ympäristökeskuksen avustus kattaa n. 12 % kokonaiskustannuksista ja liittymismaksuilla katetaan n. 8 % kokonaiskustannuksista. Kunnan rahoitusosuus nousee n. kaksinkertaiseksi alkuperäiseen arvioon verrattuna. Halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa käydyissä

19 Kunnanhallitus / urakkaneuvotteluissa todettiin, että hankinta joudutaan keskeyttämään, jos hankkeelle ei saada lisämäärärahaa. Lisämäärärahaa tarvitaan Vuoden 2009 talousarviossa on varattu määräraha kirkonkylän vesi- ja viemäriverkoston laajennukseen.

20 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Määrärahalla oli tarkoitus rakentaa Jyrintien ja Räiskyn alueen kunnallistekniikka sekä paineenkorotuspumppaamo Räiskyn alueelle. Ympäristökeskus ei myöntänyt avustusta Jyrintien alueen kunnallistekniikan rakentamiseen, joten sen osuus määrärahasta jää vuonna 2009 käyttämättä. Räiskyn alueen viemäröinnin ja paineenkorotuksen rakentamisen lopullinen kustannusarvio on Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Räiskyn alueen kunnallistekniikan ja paineenkorotuksen rakentamiseen voidaan käyttää v talousarvioon kirkonkylän vesi- ja viemäriverkoston laajentamiseen varatusta :n määrärahasta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 194 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Merkittiin, että Tiina Mustonen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

21 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / VALTUUSTOALOITE UIMALAITURIN AIKAANSAAMISEKSI KIRKONKYLÄN UIMALAAN Khall. 135 Tekn. ltk. 48 Kunnanvaltuutettu Matti Kettunen esittää päivätyssä valtuustoaloitteessaan, että kunnanhallitus/kunnanvaltuusto ryhtyisi toimenpiteisiin uimalaiturin aikaansaamiseksi kirkonkylän uimalaan. Valtuutettu Matti Kettunen toteaa kirjelmässään, että kyseessä on niin pieni asia, että kunnanhallitus voisi halutessaan omista määrärahoistaan kustantaa laiturin rakentamisen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta on päättänyt, että uimalan vanha laituri ja hyppytorni puretaan. Purkamista perusteltiin laiturin huonolla kunnolla sekä turvallisuusnäkökohdilla. Lainsäädännön mukaan kunta uimalan ylläpitäjänä vastaa siitä, että uimalan rakenteet ovat aina sellaisessa kunnossa, että niistä ei aiheudu käyttäjille vaaraa. Uimalassa ongelmana oli ilkivalta. Veteen hyppypaikan kohdalle heitettiin polkupyöriä yms. vaarallisia esineitä, joista olisi voinut ai-

22 Kunnanhallitus / heutua vaaraa veteen hyppääjille. Kirkkojoen vesi on niin tummaa, että pohjassa olevia esineitä on laiturilta vaikea havaita. Uimalan käyttö on turvallisempaa kun siellä ei ole laituria. Uimalan käyttäjien ei tarvitse varoa lasten putoamista laiturilta. Uimalassa on hiekkaranta, joten uimaan meneminen onnistuu hyvin ilman laituriakin.

23 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Lausuntonaan kunnanhallitukselle tekninen lautakunta toteaa, ettei lautakunta esitä laiturin hankkimista kirkonkylän uimalaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 195 Ehdotus Kunnanhallitus yhtyy asiassa teknisen lautakunnan kannanottoon ja päättää, että laituria ei hankita kirkonkylän uimalaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI MARGIT DROTÁRILLE VIRKAVAPAUDEN MYÖN- TÄMINEN Khall. 88 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár on toimittanut päivätyn seuraavanlaisen kirjelmän kunnanhallitukselle: Olen ilmoittautunut työterveyshuollon erikoislääkärin tutkinnon koulutukseen Kuopion Yliopistoon. Koulutukseen sisältyy kokopäivätoiminen palvelu erikoistumiskoulutukseen hyväksytyssä työterveyshuollon yksikössä. Anon virkavapautta ajalle Erikoistumiskoulutukseni tulen suorittamaan em. ajalla Outokummun terveyskeskuksen työterveyshuollossa itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutuksen ohjaajana toimii yliopiston hyväksymä kouluttaja. Kokonaisuudessaan erikoistumiskoulutukseen vaadittavaa palvelua on kolme vuotta. Lopullinen päätös tarvittavista palveluista ei ole vielä tullut yliopistolta, joten virkavapauden jatkohakemus tehdään vasta ko. päätöksen tultua. Johtava lääkäri Raili Mönttinen puoltaa ko. virkavapauden myöntämistä.

25 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Khall. 209 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár on saapuneella hakemuksellaan hakenut virkavapaata työterveyshuollon erikoistumiskoulutusta varten ajalle Drotár toteaa, että tarkempi virkavapaa-ajan pituus määräytyy Kuopion yliopistolta saadun välipäätöksen perusteella ja arvioitu virkavapausajan tarve on 2-3 vuotta. Johtavalta lääkäriltä on pyydetty lausunto ko. asiaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Khall. 300 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár hakee kirjeellään 7. joulukuuta 2007 virkavapautta työterveydenhuollon erikoistumisopintoja varten ajalle Drotár toteaa, että virkavapaaksi haettava aika sisältää vaadittavan ja vielä puuttuvan työskentelyn työterveydenhuollon erikoistumispaikassa ja työterveyslaitoksen puolen vuoden palvelujakson. Haettava virkavapausaika perustuu Drotárin mukaan Kuopion yliopistolta saatuun välipäätökseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle

27 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

28 Kunnanhallitus / Khall. 196 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár hakee kirjeellään palkatonta virkavapautta terveydenhuollon erikoistumiskoulutusta varten ajalle Ehdotus Kunnanhallitus päättää myötää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN MANTILANNIEMEN VESI- JA JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELUKUSTANNUKSIIN Khall. 197 Käsämän vesiosuuskunta on lähettänyt Polvijärven kunnalle seuraavan kirjeen: Käsämän vesiosuuskunta rakensi Saariniemen alueelle vesi- ja viemäriverkoston, jossa liitettiin yhteensä 51 kiinteistöä paineviemärijärjestelmään. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä euroa, jossa julkista rahaa noin euroa. Vesi- ja viemärilinjoja rakennettiin yhteensä m. Hanke oli haastava lähinnä kallioisen maaperän takia, kalliota louhittiin yhteensä noin 1500 kuutiota ja eristys sekä asennushiekan määrät olivat mittavia. Ongelmista huolimatta hanke pysyi aikataulussa ja valmistui suunnitelman mukaisesti. Hanke sisälsi: 12 kpl kiinteistöjä Polvijärven puolelle, putkimetrejä noin 4000 m. Kun avustukset vähennetään tuli liittyjän hinnaksi 8000 euroa, joka on omarahoitusosuutta, jonka maksaa kaikki 51 liittyjää käymiimme neuvotteluun viitaten sovimme, että Polvijärvi osallistuu suunnittelukustannuksiin 80 % kokonaiskustannuksista Polvijärven puoleisesta suunnittelusta. Oheisena lähetän laskun, josta toivon, että Polvijärvi maksaa 80 % suunnittelukustannuksista 4268 e ja alv 938,96 e yhteensä 5206,96 euroa. Osuuskunnan puolesta toivomme, että hallitus suhtautuu myötämielisesti hankkeen suunnittelukustannuksiin parantaahan hanke alueen viihtyvyyttä ja lisää kiinnostusta uudisrakentamiseen.

30 Kunnanhallitus / Tammikuussa 2009 Käsämän vesiosuuskunnan kanssa pidetyssä neuvottelussa on suhtauduttu myönteisesti Polvijärven kunnan osallistumiseen kunnan alueelle suuntautuvan vesihuollon suunnittelukustannuksiin. Lähtökohtana on ollut, että vesiosuuskunta toimittaa esityksen asiasta Polvijärven kunnalle ennen suunnittelun ja rakennustyön toteuttamista. Vaikka Käsämän vesiosuuskunta on toimittanut Polvijärven kunnalle vasta jälkikäteen esityksensä kunnan osallistumisesta vesihuollon suunnittelutyöhön kunnan alueella, on perusteltua, että Polvijärven kunta osallistuu suunnittelutyön kustannuksiin. Teknisen toimen valmisteltavana on kunnan vuoden 2010 talousarvioon liittyen periaatteet, miten Polvijärven kunta osallistuu jatkossa haja-asutusalueen jätevesihuollon suunnittelukustannuksiin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta osallistuu Mantilanniemen vesi- ja jätevesihuollon suunnittelukustannuksiin Käsämän vesiosuuskunnan esityksen mukaisesti maksamalla vesiosuuskunnalle 80 % suunnittelukustannuksista eli 5206,96 euroa (sis. alv 938,96 e) ja määräraha tarkoitukseen osoitetaan kunnanhallituksen käyttövaroista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 Kunnanhallitus / TORIPAIKKAMAKSUJEN TARKISTAMINEN Khall. 198 Polvijärven kunta perii torin myyntipaikoista maksuja seuraavasti: 10 /pv 90 /kesäkausi Sähkö 4 /pv Toripaikkamaksua ei peritä polvijärveläisiltä, jotka myyvät itse kasvattamiaan tai valmistamiaan tuotteita eikä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Edellä mainitut hinnat ovat olleet voimassa lukien, eli kesäkauden 2006 alusta saakka. Polvijärven 4H-yhdistys huolehtii torimaksujen perinnästä kunnan kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen mukaisesti ja yhdistys tilittää perityt torimaksut kunnalle. Kesän 2009 aikana on tullut esille, että kunnan on syytä määrittää tarkemmin kesäkautta koskeva ajanjakso, koko torin käyttö markkinapäivänä ja sähköstä perittävää päiväkorvausta on syytä tarkistaa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää tarkistaa toripaikkamaksujen hintoja lukien seuraavasti: 10 /pv 90 /kesäkausi käsittäen ajan /kalenterivuosi 135 /koko tori yhdeksi markkinapäiväksi sisältäen sähkön ja veden Sähkö 2 /pv. Kaikki edellä mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

32 Kunnanhallitus / Toripaikkamaksua ei edelleenkään peritä polvijärveläisiltä, jotka myyvät itse kasvattamiaan tai valmistamiaan tuotteita eikä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

33 Kunnanhallitus / LUVAN ANTAMINEN PUUTAVARAN VÄLIVARASTOINTIIN Khall. 199 Kirjeellään 3. elokuuta 2009 Erkki Miettinen Metsäykköset Oy:n puolesta pyytää, että Polvijärven kunta antaa luvan puutavaran välivarastointiin omistamalleen maalle Teollisuustien varrelle kirkonkylän teollisuusalueelle. Anomuksen mukaan aluetta tultaisiin käyttämään väliaikaisena varastoalueena ja varastoitavan puutavaran enimmäismäärä on korkeintaan 500 m 3 kerrallaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Metsäykköset Oy:lle luvan puutavaran välivarastointiin kunnan omistamalle maalle Teollisuustien varteen kirkonkylän teollisuusalueelle autovarikosta eteenpäin neuvottelussa tarkemmin määritellylle maaalueelle, jonka pituus on korkeintaan 30 m. Lupa puutavaran välivarastointiin annetaan vuoden 2012 loppuun saakka ja alueen käytöstä peritään kertakorvauksena 50 euroa ja yrittäjä sitoutuu luovuttamaan alueen aikaisemminkin Polvijärven kunnan käyttöön, mikäli kunta tarvitsee aluetta muuhun tarkoitukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 Kunnanhallitus / Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / PEKKA LIHAVAISEN KORVAUSHAKEMUS Maaseutultk 22 Khall. 200 Pekka Lihavainen osoite Kumpusuontie Polvijärvi hakee korvausta maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta. Tilasäiliön hanan huonon puhdistamisen johdosta maidon bakteeri-lukemat nousivat niin ylös, että maidon tilityshinta putosi tilitysluokkaan 2 kesäkuun 2008 osalta. Tilitysluokan putoaminen vaikutti myös heinäkuun 2008 hinnoitteluun. Tilalla ei ole tapahtunut vastaavia maidon luokkamuutoksia lomitusjakson jälkeen. Esityslistan liitteenä on Idän Maidon antama todistus vahingon määrästä. Arvonlisäveroton vahingon arvo on 1550,06 euroa. Polvijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää yli 336 euron vahingonkorvausvaateista. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle että Pekka Lihavaiselle maksetaan vahingonkorvausta maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta 1550,06 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot