Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/ (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asko Mustonen Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen, poistui kokouksesta klo :n 209 aikana Anja Hyvärinen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Leila Karttunen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 414 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 185 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 186 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Esko Tanskasen ja Jorma Tanskasen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 415 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA KUN- NANHALLITUKSELTA LUVAN PYYTÄMINEN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Sos. ja terv. ltk 65 Lastentarhanopettajan virka on jäänyt avoimeksi lautakunnan myönnettyä eron lastentarhanopettaja Lea Rissaselle. Kuntalain mukaan ainoastaan sellaista tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa tulee hoitaa virkasuhteessa. Käytäntönä on ollut, että niissä viroissa jotka jäävät avoimiksi ja joissa ei käytetä julkista valtaa siirrytään työsopimussuhteen käyttöön. Lastentarhanopettajan tehtävässä ei käytetä julkista valtaa. Ehdotus Johtava lääkäri Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lastentarhanopettajan virka muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi ja että kunnanhallitus antaa luvan toimen täyttämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 187 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LAUSUNTO TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN ALUEELLISESTA JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE Sos. ja terv. ltk 62 Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (1019/2004) määrää, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma ja että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Terveydenhuollon alueellisessa järjestämissuunnitelmassa sovitaan alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoa terveydenhuollon alueellisesta järjestämissuunnitelmasta. Liite. Alueellinen järjestämissuunnitelma on valmistunut yhteistyössä kuntien edustajien kanssa. Terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille antaa selkeän ja kattavan tiedon alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sekä niihin mahdollisesti kohdistuvista muutostarpeista ja suunnitelmista. Suunnitelmakaudella pyritään kehittämään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon organisaatioiden välisiä potilaan hoitoprosesseja laatutyön näkökulmasta. Lisäksi tavoit-

5 Kunnanhallitus / teena on ehkäistä kroonisia kansansairauksia, edistää terveyttä ja hyvinvointia alueella Kaste-hankesuunnitelman mukaisesti.

6 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Johtava lääkäri Sosiaali- ja terveyslautakuntan esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueellisen järjestämissuunnitelman vuosille Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 188 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueellisen järjestämissuunnitelman vuosille Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus / SOTKUMAN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN HAKEMUS VÄLI- RAHOITUKSESTA KOIVUNIEMEN VENERANNAN KUNNOSTAMISEEN Khall. 189 Sotkuman vesialueen osakaskunta on hakenut Joensuun seudun Leader-yhdistykseltä ja TE-keskukselta rahoitusta hankkeelleen Koivuniemen venevalkaman kunnostamiseksi. Hankkeen toteutusaika on Hanketta on käsitelty Joensuun seudun Leader-yhdistyksessä, joka on päättänyt esittää TE-keskukselle hanketta tuettavaksi 50 %:n tuella kustannusarvion ollessa ,80 euroa, jolloin avustus on enintään 9.373,90 euroa. Veneidenlaskuluiskaan on saatu tukea EKTR:stä, joten siihen kohdistuvat kulut (2.440 euroa) eivät voi olla mukana hankkeessa. Myöskään viranomaisluvat (250 euroa) eivät ole hyväksyttäviä kuluja. Hankkeen kuvaus: Osakaskunta kunnostaa Horsmanahon venerannan Sotkuman rekisterikylässä. Venerannan tie kunnostetaan, alueen parkkipaikat kunnostetaan, alueelle rakennetaan grillikatos ja wc, venepaikat kunnostetaan. Lisäksi veneidenlaskuluiska kunnostetaan muulla rahoituksella. Hankkeen diaarinumero on 30/ /32 ja hankkeelle on avattu tili Polvijärven Osuuspankkiin nimellä Koivuniemen venevalkama, Sotkuman osakaskunta, Josulantie 27, Kuorevaara.

8 Kunnanhallitus / Välirahoitus-hakemuksen mukaan hankkeen toteutuksesta vastaavat Sotkuman osakaskunnan ja jakokunnan osakkaat, Mutkanvaaran Eräveljet ry, Horsmanahon Maamiesseura ja kylätoimikunta ja muut venevalkamaa käyttävät osakkaat. Hankkeen tarkoituksena on välirahoitushakemuksen mukaan peruskorjata venevalkamaan johtavaa tietä 170 metriä, rakentaa uutta tietä noin 130 metriä sekä kääntöpaikka, laajentaa paikoitusaluetta ja rakentaa veneidenlaskuluiska ja grillikatos ja wc. Venevalkama jää kaikkien kuntalaisten vapaaseen käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ,80 euroa, josta talkootyön osuus on 4.287,00 euroa, omarahoitusosuus on 5.086,90 euroa ja Leader-tuki 9.373,90. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaavat välirahoitushakemuksen mukaan Sotkuman osakaskunta, Sotkuman jakokunta ja Viinijärven kalastusalue. Sotkuman vesialueen osakaskunta hakee Polvijärven kunnalta Koivuniemen venevalkaman kunnostushankkeelle väliaikaista rahoitusta väliselle ajalle. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja myöntää Sotkuman vesialueen osakaskunnalle Koivuniemen venerannan kunnostamishankkeeseen välirahoitusta 9.373,90 euroa niin, että Sotkuman vesialueen osakaskunta maksaa kunnalle takaisin välirahoituksen ilman viivytystä viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Päätös voidaan toimeenpanna TE-keskuksen annettua päätöksensä rahoituksesta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / LAUSUNTO KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA Khall. 190 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnalta lausuntoa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n Sara 2 (7475) kaivospiirihakemuksesta. Ministeriö on laatinut hakemuksesta yhteenvedon, jossa kuvataan hanketta. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mm. seuraavista seikoista: onko hakemuksessa mainitulle kaivospiirin ja sen apualueiden tarkoittamalla alueella kaivoslain 6 :n 1 momentin mukaisia valtauksen esteitä?, onko kaivospiirin ja sen apualueen tarkoittamilla alueilla sellaisia maankäytön suunnitteluun liittyviä näkökohtia, joita ei olisi huomioitu yhteenvedossa?, muut mahdolliset seikat, jotka olisi otettava huomioon hakemusta ratkaistaessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että kaivospiirin ja sen apualueiden tarkoittamalla alueella ei ole kaivoslain 6 :n 1 momentin mukaisia valtauksen esteitä eikä ko. alueella ole sellaisia maankäytön suunnitteluun liittyviä näkökohtia, joita ei olisi huomioitu yhteenvedossa. Kunnanhallitus toistaa v antamansa lausunnon, jonka mukaan Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista kaivospiirihakemukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

10 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Hirvonen Jouko Juhani Paljakantie 13 a POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 141:36 Tilan nimi Kiviranta Rakennuspaikan osoite Parvilantie 15 e POLVIJÄRVI Kaava-alue Viinijärven rantavyöhyke Pinta-ala 2500,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. lkm Yhden asunnon talot 150,00 1 ½ 1 Talousrakennukset 120, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Lomarakennustontille ja sen yhden hehtaarin lisäalueelle halutaan rakentaa omakotitalo ja talousrakennus. Nykyinen lomarakennus puretaan rakennusten valmistuttua. Hankkeen ei olennaisesti uskota vaikuttavan kaavoituksen toteutumiseen eikä rakentaminen muutoinkaan olennaisesti vaikuta ympäröivään asuinympäristöön. Tieyhteys on olemassa Parvilantien kautta Solan maantielle. Veden hankinta toteutetaan joko vesiosuuskunnan verkostosta tai rakennetaan porakaivo tontille. Jätevedet käsitellään tontille rakennettavassa panospuhdistamossa tai jossakin muussa tehokkaassa puhdistamossa. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme, eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta.

11 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikan muodostaa Kiviranta tila RN:o 141:36, joka on pinta-alaltaan 2500 m 2 ja noin m 2 :n määräala Ukonnurmi tilasta RN:o 141:49. Kiviranta tilan puolelle on rakennettu lomarakennus ja rantasauna, joista lomarakennus on esitetty purettavaksi. Rakennuspaikka sijaitsee Solassa Viinijärven rantavyöhykkeellä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei varaa rantaviivaa aiempaa enempää. Polvijärven kirkonkylän palvelut ovat rakennuspaikalta noin 13 km:n etäisyydellä. Alueella on omakotitaloja ja lomarakennuksia sekä maatilojen talouskeskuksia. Alueen rakentamistiheys on tiheähkö johtuen iäkkäästä rakennuskannasta. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikka on maakuntakaavan (1. vaihekaava) rantarakentamisen solmukohta-alueella (ra). Rakennuspaikalle on tieyhteys Parvilan yksityistien kautta. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

12 Kunnanhallitus / VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall. 192 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (KuntaL 56 2 momentti). Ehdotus Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein: 51 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN PITKÄSENLAHDEN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OTTAMALLE LAINALLE - Ote Pitkäsenlahden yksityistien tiekunta, ote Polvijärven Osuuspankki 52 VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN - Ote kirjanpito

13 Kunnanhallitus / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTO- MUS VUODELTA Ote kirjanpito 54 SOTKUMAN KOULUN JA PÄIVÄKODIN HUONE- TILAOHJELMAN JA TAVOITEHINTAKUSTANNUS- ARVION HYVÄKSYMINEN - Ote tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja sosiaalija terveyslautakunta 55 AVOTERVEYDENHUOLLON TILOJEN LUONNOS- PIIRUSTUSTEN (L2) JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN/TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON TILOJEN PÄÄPIIRUSTUSTEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN SEKÄ TOTEUTUSTAVAN HYVÄKSYMINEN - Ote tekninen lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta 56 RÄISKYN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA - Ote tekninen lautakunta 57 VUODEN 2009 TALOUSARVION TARKISTAMINEN - Talousarvion tarkistamisesta ohjeet hallintokunnille, ote kirjanpito 58 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT - Aloite, jossa esitetään selvitettäväksi ja valtuustolle esitettäväksi sivistystoimen eri kouluihin kohdistuva kustannus-rakenne. - Aloite sivistystoimen valmisteltavaksi - Aloite, jossa esitetään puomin poistamista tilalle menevältä tieltä, jonka kunta on hankkinut kuntalaisten vapaa-ajan käyttöön. Tila sijaitsee Koronniemessä. - Asia teknisen toimen selvitettäväksi

14 Kunnanhallitus / Aloite, jossa esitetään kunnan järjestävän valtuutetuille virallisen lehden sähköisen lukumahdollisuuden. - Asia keskushallinnon valmisteltavaksi - Aloite, jossa esitetään kunnan hankkivan aktiivisesti rakennuskelpoista maata rakennettavan Sotkuman koulun alueelta. - Asia kunnanjohtajan valmisteltavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus / KANNANOTTO JUUAN KUNNAN MUKAAN TULEMISESTA JOENSUUN SEUDUN SEUTUKUNTAYHTEISTYÖHÖN Khall. 193 Juuan kunnanhallitus on ilmoittanut Joensuun kaupunginhallitukselle halukkuutensa hakeutua mukaan Joensuun seutukuntayhteistyöhön sekä hakee mukaan Joensuun seudun Koheesio- ja alue-keskusohjelmaan (KOKO) sekä hakee mukaan Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n jäseneksi. Seutuhallitus on kokouksessaan periaatteellisena kannanottonaan suhtautunut myönteisesti Juuan kunnan mahdolliseen osallisuuteen Joensuun seudun seutuhallintoon ja elinkeino-yhteistyöhön. Joensuun kaupunginhallitus on periaatteellisena kannanottonaan hyväksynyt Juuan kunnan tulemisen mukaan Joensuun seudun seutuhallintoon ja pyytää seutuhallitusta tältä osin jatkamaan asian valmistelua ja todennut, että Juuan kunta on mukana Joensuun seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaehdotuksessa ja päättänyt lähettää Juuan kunnan esityksen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:lle tiedoksi ja valmisteltavaksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Seutuhallitus pyytää seudun kunnilta periaatteellista kannanottoa Juuan kunnan osallisuudesta Joensuun kaupunkiseutuyhteistyöhön ja liittymisestä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n osakkaaksi. Liitteenä seutuhallituksen pöytäkirjanote , Joensuun kaupunginhallituksen päätös liitteineen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää periaatteellisena kannanottonaan hyväksyä Juuan kunnan tulemisen mukaan Joensuun seudun seutukunta-

16 Kunnanhallitus / yhteistyöhön ja Joensuun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n osakkaaksi.

17 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

18 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / RÄISKYN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Tekn ltk 40 Tekninen lautakunta on käsitellyt kirkonkylän lähialueen kunnallistekniikan rakentamista ja liittymismaksuja kokouksissa , , ja kunnanhallitus , Räiskyn alueen kunnallistekniikan rakentamisesta on saatu tarjoukset urakoitsijoilta. Johtojen sijoitusta varten on hankittu maanomistajaluvat ja kiinteistöjen omistajat ovat tehneet liittymishakemukset verkostoon liittymiseksi. Vuonna 2007 päätettiin, että liittymismaksut on 1,5 kertaiset kaava-alueen maksuihin verrattuna. Liittymismaksuperusteita arvioitaessa lähtökohtana oli yleissuunnitelman kustannusarvio ja ympäristökeskuksen avustusta arvioitiin saatavan 25 %. Liittymismaksuilla arvioitiin katettavan 37,5 % kustannuksista, kunnan rahoitettava osuus oli 37,5 %. Tarjousten perusteella tehty kustannusarvio osoittaa, että Räiskyn alueella ympäristökeskuksen avustus kattaa n. 12 % kokonaiskustannuksista ja liittymismaksuilla katetaan n. 8 % kokonaiskustannuksista. Kunnan rahoitusosuus nousee n. kaksinkertaiseksi alkuperäiseen arvioon verrattuna. Halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa käydyissä

19 Kunnanhallitus / urakkaneuvotteluissa todettiin, että hankinta joudutaan keskeyttämään, jos hankkeelle ei saada lisämäärärahaa. Lisämäärärahaa tarvitaan Vuoden 2009 talousarviossa on varattu määräraha kirkonkylän vesi- ja viemäriverkoston laajennukseen.

20 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Määrärahalla oli tarkoitus rakentaa Jyrintien ja Räiskyn alueen kunnallistekniikka sekä paineenkorotuspumppaamo Räiskyn alueelle. Ympäristökeskus ei myöntänyt avustusta Jyrintien alueen kunnallistekniikan rakentamiseen, joten sen osuus määrärahasta jää vuonna 2009 käyttämättä. Räiskyn alueen viemäröinnin ja paineenkorotuksen rakentamisen lopullinen kustannusarvio on Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Räiskyn alueen kunnallistekniikan ja paineenkorotuksen rakentamiseen voidaan käyttää v talousarvioon kirkonkylän vesi- ja viemäriverkoston laajentamiseen varatusta :n määrärahasta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 194 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Merkittiin, että Tiina Mustonen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

21 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / VALTUUSTOALOITE UIMALAITURIN AIKAANSAAMISEKSI KIRKONKYLÄN UIMALAAN Khall. 135 Tekn. ltk. 48 Kunnanvaltuutettu Matti Kettunen esittää päivätyssä valtuustoaloitteessaan, että kunnanhallitus/kunnanvaltuusto ryhtyisi toimenpiteisiin uimalaiturin aikaansaamiseksi kirkonkylän uimalaan. Valtuutettu Matti Kettunen toteaa kirjelmässään, että kyseessä on niin pieni asia, että kunnanhallitus voisi halutessaan omista määrärahoistaan kustantaa laiturin rakentamisen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta on päättänyt, että uimalan vanha laituri ja hyppytorni puretaan. Purkamista perusteltiin laiturin huonolla kunnolla sekä turvallisuusnäkökohdilla. Lainsäädännön mukaan kunta uimalan ylläpitäjänä vastaa siitä, että uimalan rakenteet ovat aina sellaisessa kunnossa, että niistä ei aiheudu käyttäjille vaaraa. Uimalassa ongelmana oli ilkivalta. Veteen hyppypaikan kohdalle heitettiin polkupyöriä yms. vaarallisia esineitä, joista olisi voinut ai-

22 Kunnanhallitus / heutua vaaraa veteen hyppääjille. Kirkkojoen vesi on niin tummaa, että pohjassa olevia esineitä on laiturilta vaikea havaita. Uimalan käyttö on turvallisempaa kun siellä ei ole laituria. Uimalan käyttäjien ei tarvitse varoa lasten putoamista laiturilta. Uimalassa on hiekkaranta, joten uimaan meneminen onnistuu hyvin ilman laituriakin.

23 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Lausuntonaan kunnanhallitukselle tekninen lautakunta toteaa, ettei lautakunta esitä laiturin hankkimista kirkonkylän uimalaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 195 Ehdotus Kunnanhallitus yhtyy asiassa teknisen lautakunnan kannanottoon ja päättää, että laituria ei hankita kirkonkylän uimalaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI MARGIT DROTÁRILLE VIRKAVAPAUDEN MYÖN- TÄMINEN Khall. 88 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár on toimittanut päivätyn seuraavanlaisen kirjelmän kunnanhallitukselle: Olen ilmoittautunut työterveyshuollon erikoislääkärin tutkinnon koulutukseen Kuopion Yliopistoon. Koulutukseen sisältyy kokopäivätoiminen palvelu erikoistumiskoulutukseen hyväksytyssä työterveyshuollon yksikössä. Anon virkavapautta ajalle Erikoistumiskoulutukseni tulen suorittamaan em. ajalla Outokummun terveyskeskuksen työterveyshuollossa itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutuksen ohjaajana toimii yliopiston hyväksymä kouluttaja. Kokonaisuudessaan erikoistumiskoulutukseen vaadittavaa palvelua on kolme vuotta. Lopullinen päätös tarvittavista palveluista ei ole vielä tullut yliopistolta, joten virkavapauden jatkohakemus tehdään vasta ko. päätöksen tultua. Johtava lääkäri Raili Mönttinen puoltaa ko. virkavapauden myöntämistä.

25 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Khall. 209 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár on saapuneella hakemuksellaan hakenut virkavapaata työterveyshuollon erikoistumiskoulutusta varten ajalle Drotár toteaa, että tarkempi virkavapaa-ajan pituus määräytyy Kuopion yliopistolta saadun välipäätöksen perusteella ja arvioitu virkavapausajan tarve on 2-3 vuotta. Johtavalta lääkäriltä on pyydetty lausunto ko. asiaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Khall. 300 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár hakee kirjeellään 7. joulukuuta 2007 virkavapautta työterveydenhuollon erikoistumisopintoja varten ajalle Drotár toteaa, että virkavapaaksi haettava aika sisältää vaadittavan ja vielä puuttuvan työskentelyn työterveydenhuollon erikoistumispaikassa ja työterveyslaitoksen puolen vuoden palvelujakson. Haettava virkavapausaika perustuu Drotárin mukaan Kuopion yliopistolta saatuun välipäätökseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle

27 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

28 Kunnanhallitus / Khall. 196 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár hakee kirjeellään palkatonta virkavapautta terveydenhuollon erikoistumiskoulutusta varten ajalle Ehdotus Kunnanhallitus päättää myötää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN MANTILANNIEMEN VESI- JA JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELUKUSTANNUKSIIN Khall. 197 Käsämän vesiosuuskunta on lähettänyt Polvijärven kunnalle seuraavan kirjeen: Käsämän vesiosuuskunta rakensi Saariniemen alueelle vesi- ja viemäriverkoston, jossa liitettiin yhteensä 51 kiinteistöä paineviemärijärjestelmään. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä euroa, jossa julkista rahaa noin euroa. Vesi- ja viemärilinjoja rakennettiin yhteensä m. Hanke oli haastava lähinnä kallioisen maaperän takia, kalliota louhittiin yhteensä noin 1500 kuutiota ja eristys sekä asennushiekan määrät olivat mittavia. Ongelmista huolimatta hanke pysyi aikataulussa ja valmistui suunnitelman mukaisesti. Hanke sisälsi: 12 kpl kiinteistöjä Polvijärven puolelle, putkimetrejä noin 4000 m. Kun avustukset vähennetään tuli liittyjän hinnaksi 8000 euroa, joka on omarahoitusosuutta, jonka maksaa kaikki 51 liittyjää käymiimme neuvotteluun viitaten sovimme, että Polvijärvi osallistuu suunnittelukustannuksiin 80 % kokonaiskustannuksista Polvijärven puoleisesta suunnittelusta. Oheisena lähetän laskun, josta toivon, että Polvijärvi maksaa 80 % suunnittelukustannuksista 4268 e ja alv 938,96 e yhteensä 5206,96 euroa. Osuuskunnan puolesta toivomme, että hallitus suhtautuu myötämielisesti hankkeen suunnittelukustannuksiin parantaahan hanke alueen viihtyvyyttä ja lisää kiinnostusta uudisrakentamiseen.

30 Kunnanhallitus / Tammikuussa 2009 Käsämän vesiosuuskunnan kanssa pidetyssä neuvottelussa on suhtauduttu myönteisesti Polvijärven kunnan osallistumiseen kunnan alueelle suuntautuvan vesihuollon suunnittelukustannuksiin. Lähtökohtana on ollut, että vesiosuuskunta toimittaa esityksen asiasta Polvijärven kunnalle ennen suunnittelun ja rakennustyön toteuttamista. Vaikka Käsämän vesiosuuskunta on toimittanut Polvijärven kunnalle vasta jälkikäteen esityksensä kunnan osallistumisesta vesihuollon suunnittelutyöhön kunnan alueella, on perusteltua, että Polvijärven kunta osallistuu suunnittelutyön kustannuksiin. Teknisen toimen valmisteltavana on kunnan vuoden 2010 talousarvioon liittyen periaatteet, miten Polvijärven kunta osallistuu jatkossa haja-asutusalueen jätevesihuollon suunnittelukustannuksiin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta osallistuu Mantilanniemen vesi- ja jätevesihuollon suunnittelukustannuksiin Käsämän vesiosuuskunnan esityksen mukaisesti maksamalla vesiosuuskunnalle 80 % suunnittelukustannuksista eli 5206,96 euroa (sis. alv 938,96 e) ja määräraha tarkoitukseen osoitetaan kunnanhallituksen käyttövaroista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 Kunnanhallitus / TORIPAIKKAMAKSUJEN TARKISTAMINEN Khall. 198 Polvijärven kunta perii torin myyntipaikoista maksuja seuraavasti: 10 /pv 90 /kesäkausi Sähkö 4 /pv Toripaikkamaksua ei peritä polvijärveläisiltä, jotka myyvät itse kasvattamiaan tai valmistamiaan tuotteita eikä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Edellä mainitut hinnat ovat olleet voimassa lukien, eli kesäkauden 2006 alusta saakka. Polvijärven 4H-yhdistys huolehtii torimaksujen perinnästä kunnan kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen mukaisesti ja yhdistys tilittää perityt torimaksut kunnalle. Kesän 2009 aikana on tullut esille, että kunnan on syytä määrittää tarkemmin kesäkautta koskeva ajanjakso, koko torin käyttö markkinapäivänä ja sähköstä perittävää päiväkorvausta on syytä tarkistaa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää tarkistaa toripaikkamaksujen hintoja lukien seuraavasti: 10 /pv 90 /kesäkausi käsittäen ajan /kalenterivuosi 135 /koko tori yhdeksi markkinapäiväksi sisältäen sähkön ja veden Sähkö 2 /pv. Kaikki edellä mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

32 Kunnanhallitus / Toripaikkamaksua ei edelleenkään peritä polvijärveläisiltä, jotka myyvät itse kasvattamiaan tai valmistamiaan tuotteita eikä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

33 Kunnanhallitus / LUVAN ANTAMINEN PUUTAVARAN VÄLIVARASTOINTIIN Khall. 199 Kirjeellään 3. elokuuta 2009 Erkki Miettinen Metsäykköset Oy:n puolesta pyytää, että Polvijärven kunta antaa luvan puutavaran välivarastointiin omistamalleen maalle Teollisuustien varrelle kirkonkylän teollisuusalueelle. Anomuksen mukaan aluetta tultaisiin käyttämään väliaikaisena varastoalueena ja varastoitavan puutavaran enimmäismäärä on korkeintaan 500 m 3 kerrallaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Metsäykköset Oy:lle luvan puutavaran välivarastointiin kunnan omistamalle maalle Teollisuustien varteen kirkonkylän teollisuusalueelle autovarikosta eteenpäin neuvottelussa tarkemmin määritellylle maaalueelle, jonka pituus on korkeintaan 30 m. Lupa puutavaran välivarastointiin annetaan vuoden 2012 loppuun saakka ja alueen käytöstä peritään kertakorvauksena 50 euroa ja yrittäjä sitoutuu luovuttamaan alueen aikaisemminkin Polvijärven kunnan käyttöön, mikäli kunta tarvitsee aluetta muuhun tarkoitukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 Kunnanhallitus / Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / PEKKA LIHAVAISEN KORVAUSHAKEMUS Maaseutultk 22 Khall. 200 Pekka Lihavainen osoite Kumpusuontie Polvijärvi hakee korvausta maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta. Tilasäiliön hanan huonon puhdistamisen johdosta maidon bakteeri-lukemat nousivat niin ylös, että maidon tilityshinta putosi tilitysluokkaan 2 kesäkuun 2008 osalta. Tilitysluokan putoaminen vaikutti myös heinäkuun 2008 hinnoitteluun. Tilalla ei ole tapahtunut vastaavia maidon luokkamuutoksia lomitusjakson jälkeen. Esityslistan liitteenä on Idän Maidon antama todistus vahingon määrästä. Arvonlisäveroton vahingon arvo on 1550,06 euroa. Polvijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää yli 336 euron vahingonkorvausvaateista. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle että Pekka Lihavaiselle maksetaan vahingonkorvausta maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta 1550,06 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 19/2006 586 (- 595) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. joulukuuta 2006 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 330 (-342) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 11/2015 330 (-342) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 11/2015 330 (-342) Aika Maanantaina 22. kesäkuuta 2015 klo 18.00-18.40 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15. Veli Haaranen Harri Kaituri.

Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15. Veli Haaranen Harri Kaituri. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Aika Tiistai 20.05.2014 klo 17.00 17.40 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Aika Maanantaina 16. kesäkuuta 2014 klo 17.30-17.40 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Haaranen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ (83) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ (83) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2016 74(83) Aika Keskiviikko 07.12.2016 klo 17.00 18.00 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Anttilainen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen. Leila Karttunen

Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen. Leila Karttunen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 18/2009 579 (- 593) KOKOUSAIKA Maanantaina 30. marraskuuta 2009 klo 17.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kokousaika Maanantai 21. elokuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 129 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet...

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (56) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (56) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2016 46(56) Aika Keskiviikko 06.07.2016 klo 17.00 17.50 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2009 472 (- 490) KOKOUSAIKA Maanantaina 7. syyskuuta 2009 klo 17.30-18.55

Kunnanhallitus 13/2009 472 (- 490) KOKOUSAIKA Maanantaina 7. syyskuuta 2009 klo 17.30-18.55 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 13/2009 472 (- 490) KOKOUSAIKA Maanantaina 7. syyskuuta 2009 klo 17.30-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2011 304 (- 319) KOKOUSAIKA Maanantaina 27. kesäkuuta 2011 klo 17.30-18.25

Kunnanhallitus 10/2011 304 (- 319) KOKOUSAIKA Maanantaina 27. kesäkuuta 2011 klo 17.30-18.25 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 10/2011 304 (- 319) KOKOUSAIKA Maanantaina 27. kesäkuuta 2011 klo 17.30-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nuorisovaltuusto 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 15:00-15:47 Paikka Vapaa-aikatalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Aika Keskiviikko 18.06.2014 klo 17.00 17.45 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA /

TEKNINEN LAUTAKUNTA / SIIKAISTEN KUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU 27.05.2009/04.06.2009 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 04.06.2009 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot