Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/ (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asko Mustonen Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen, poistui kokouksesta klo :n 209 aikana Anja Hyvärinen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Leila Karttunen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 414 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 185 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 186 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Esko Tanskasen ja Jorma Tanskasen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 415 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA KUN- NANHALLITUKSELTA LUVAN PYYTÄMINEN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Sos. ja terv. ltk 65 Lastentarhanopettajan virka on jäänyt avoimeksi lautakunnan myönnettyä eron lastentarhanopettaja Lea Rissaselle. Kuntalain mukaan ainoastaan sellaista tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa tulee hoitaa virkasuhteessa. Käytäntönä on ollut, että niissä viroissa jotka jäävät avoimiksi ja joissa ei käytetä julkista valtaa siirrytään työsopimussuhteen käyttöön. Lastentarhanopettajan tehtävässä ei käytetä julkista valtaa. Ehdotus Johtava lääkäri Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lastentarhanopettajan virka muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi ja että kunnanhallitus antaa luvan toimen täyttämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 187 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LAUSUNTO TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN ALUEELLISESTA JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE Sos. ja terv. ltk 62 Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (1019/2004) määrää, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma ja että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Terveydenhuollon alueellisessa järjestämissuunnitelmassa sovitaan alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoa terveydenhuollon alueellisesta järjestämissuunnitelmasta. Liite. Alueellinen järjestämissuunnitelma on valmistunut yhteistyössä kuntien edustajien kanssa. Terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille antaa selkeän ja kattavan tiedon alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sekä niihin mahdollisesti kohdistuvista muutostarpeista ja suunnitelmista. Suunnitelmakaudella pyritään kehittämään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon organisaatioiden välisiä potilaan hoitoprosesseja laatutyön näkökulmasta. Lisäksi tavoit-

5 Kunnanhallitus / teena on ehkäistä kroonisia kansansairauksia, edistää terveyttä ja hyvinvointia alueella Kaste-hankesuunnitelman mukaisesti.

6 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Johtava lääkäri Sosiaali- ja terveyslautakuntan esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueellisen järjestämissuunnitelman vuosille Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 188 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueellisen järjestämissuunnitelman vuosille Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus / SOTKUMAN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN HAKEMUS VÄLI- RAHOITUKSESTA KOIVUNIEMEN VENERANNAN KUNNOSTAMISEEN Khall. 189 Sotkuman vesialueen osakaskunta on hakenut Joensuun seudun Leader-yhdistykseltä ja TE-keskukselta rahoitusta hankkeelleen Koivuniemen venevalkaman kunnostamiseksi. Hankkeen toteutusaika on Hanketta on käsitelty Joensuun seudun Leader-yhdistyksessä, joka on päättänyt esittää TE-keskukselle hanketta tuettavaksi 50 %:n tuella kustannusarvion ollessa ,80 euroa, jolloin avustus on enintään 9.373,90 euroa. Veneidenlaskuluiskaan on saatu tukea EKTR:stä, joten siihen kohdistuvat kulut (2.440 euroa) eivät voi olla mukana hankkeessa. Myöskään viranomaisluvat (250 euroa) eivät ole hyväksyttäviä kuluja. Hankkeen kuvaus: Osakaskunta kunnostaa Horsmanahon venerannan Sotkuman rekisterikylässä. Venerannan tie kunnostetaan, alueen parkkipaikat kunnostetaan, alueelle rakennetaan grillikatos ja wc, venepaikat kunnostetaan. Lisäksi veneidenlaskuluiska kunnostetaan muulla rahoituksella. Hankkeen diaarinumero on 30/ /32 ja hankkeelle on avattu tili Polvijärven Osuuspankkiin nimellä Koivuniemen venevalkama, Sotkuman osakaskunta, Josulantie 27, Kuorevaara.

8 Kunnanhallitus / Välirahoitus-hakemuksen mukaan hankkeen toteutuksesta vastaavat Sotkuman osakaskunnan ja jakokunnan osakkaat, Mutkanvaaran Eräveljet ry, Horsmanahon Maamiesseura ja kylätoimikunta ja muut venevalkamaa käyttävät osakkaat. Hankkeen tarkoituksena on välirahoitushakemuksen mukaan peruskorjata venevalkamaan johtavaa tietä 170 metriä, rakentaa uutta tietä noin 130 metriä sekä kääntöpaikka, laajentaa paikoitusaluetta ja rakentaa veneidenlaskuluiska ja grillikatos ja wc. Venevalkama jää kaikkien kuntalaisten vapaaseen käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ,80 euroa, josta talkootyön osuus on 4.287,00 euroa, omarahoitusosuus on 5.086,90 euroa ja Leader-tuki 9.373,90. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaavat välirahoitushakemuksen mukaan Sotkuman osakaskunta, Sotkuman jakokunta ja Viinijärven kalastusalue. Sotkuman vesialueen osakaskunta hakee Polvijärven kunnalta Koivuniemen venevalkaman kunnostushankkeelle väliaikaista rahoitusta väliselle ajalle. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja myöntää Sotkuman vesialueen osakaskunnalle Koivuniemen venerannan kunnostamishankkeeseen välirahoitusta 9.373,90 euroa niin, että Sotkuman vesialueen osakaskunta maksaa kunnalle takaisin välirahoituksen ilman viivytystä viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Päätös voidaan toimeenpanna TE-keskuksen annettua päätöksensä rahoituksesta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / LAUSUNTO KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA Khall. 190 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnalta lausuntoa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n Sara 2 (7475) kaivospiirihakemuksesta. Ministeriö on laatinut hakemuksesta yhteenvedon, jossa kuvataan hanketta. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mm. seuraavista seikoista: onko hakemuksessa mainitulle kaivospiirin ja sen apualueiden tarkoittamalla alueella kaivoslain 6 :n 1 momentin mukaisia valtauksen esteitä?, onko kaivospiirin ja sen apualueen tarkoittamilla alueilla sellaisia maankäytön suunnitteluun liittyviä näkökohtia, joita ei olisi huomioitu yhteenvedossa?, muut mahdolliset seikat, jotka olisi otettava huomioon hakemusta ratkaistaessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että kaivospiirin ja sen apualueiden tarkoittamalla alueella ei ole kaivoslain 6 :n 1 momentin mukaisia valtauksen esteitä eikä ko. alueella ole sellaisia maankäytön suunnitteluun liittyviä näkökohtia, joita ei olisi huomioitu yhteenvedossa. Kunnanhallitus toistaa v antamansa lausunnon, jonka mukaan Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista kaivospiirihakemukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

10 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Hirvonen Jouko Juhani Paljakantie 13 a POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 141:36 Tilan nimi Kiviranta Rakennuspaikan osoite Parvilantie 15 e POLVIJÄRVI Kaava-alue Viinijärven rantavyöhyke Pinta-ala 2500,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. lkm Yhden asunnon talot 150,00 1 ½ 1 Talousrakennukset 120, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Lomarakennustontille ja sen yhden hehtaarin lisäalueelle halutaan rakentaa omakotitalo ja talousrakennus. Nykyinen lomarakennus puretaan rakennusten valmistuttua. Hankkeen ei olennaisesti uskota vaikuttavan kaavoituksen toteutumiseen eikä rakentaminen muutoinkaan olennaisesti vaikuta ympäröivään asuinympäristöön. Tieyhteys on olemassa Parvilantien kautta Solan maantielle. Veden hankinta toteutetaan joko vesiosuuskunnan verkostosta tai rakennetaan porakaivo tontille. Jätevedet käsitellään tontille rakennettavassa panospuhdistamossa tai jossakin muussa tehokkaassa puhdistamossa. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme, eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta.

11 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikan muodostaa Kiviranta tila RN:o 141:36, joka on pinta-alaltaan 2500 m 2 ja noin m 2 :n määräala Ukonnurmi tilasta RN:o 141:49. Kiviranta tilan puolelle on rakennettu lomarakennus ja rantasauna, joista lomarakennus on esitetty purettavaksi. Rakennuspaikka sijaitsee Solassa Viinijärven rantavyöhykkeellä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei varaa rantaviivaa aiempaa enempää. Polvijärven kirkonkylän palvelut ovat rakennuspaikalta noin 13 km:n etäisyydellä. Alueella on omakotitaloja ja lomarakennuksia sekä maatilojen talouskeskuksia. Alueen rakentamistiheys on tiheähkö johtuen iäkkäästä rakennuskannasta. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikka on maakuntakaavan (1. vaihekaava) rantarakentamisen solmukohta-alueella (ra). Rakennuspaikalle on tieyhteys Parvilan yksityistien kautta. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

12 Kunnanhallitus / VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall. 192 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (KuntaL 56 2 momentti). Ehdotus Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein: 51 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN PITKÄSENLAHDEN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OTTAMALLE LAINALLE - Ote Pitkäsenlahden yksityistien tiekunta, ote Polvijärven Osuuspankki 52 VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN - Ote kirjanpito

13 Kunnanhallitus / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTO- MUS VUODELTA Ote kirjanpito 54 SOTKUMAN KOULUN JA PÄIVÄKODIN HUONE- TILAOHJELMAN JA TAVOITEHINTAKUSTANNUS- ARVION HYVÄKSYMINEN - Ote tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja sosiaalija terveyslautakunta 55 AVOTERVEYDENHUOLLON TILOJEN LUONNOS- PIIRUSTUSTEN (L2) JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN/TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON TILOJEN PÄÄPIIRUSTUSTEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN SEKÄ TOTEUTUSTAVAN HYVÄKSYMINEN - Ote tekninen lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta 56 RÄISKYN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA - Ote tekninen lautakunta 57 VUODEN 2009 TALOUSARVION TARKISTAMINEN - Talousarvion tarkistamisesta ohjeet hallintokunnille, ote kirjanpito 58 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT - Aloite, jossa esitetään selvitettäväksi ja valtuustolle esitettäväksi sivistystoimen eri kouluihin kohdistuva kustannus-rakenne. - Aloite sivistystoimen valmisteltavaksi - Aloite, jossa esitetään puomin poistamista tilalle menevältä tieltä, jonka kunta on hankkinut kuntalaisten vapaa-ajan käyttöön. Tila sijaitsee Koronniemessä. - Asia teknisen toimen selvitettäväksi

14 Kunnanhallitus / Aloite, jossa esitetään kunnan järjestävän valtuutetuille virallisen lehden sähköisen lukumahdollisuuden. - Asia keskushallinnon valmisteltavaksi - Aloite, jossa esitetään kunnan hankkivan aktiivisesti rakennuskelpoista maata rakennettavan Sotkuman koulun alueelta. - Asia kunnanjohtajan valmisteltavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus / KANNANOTTO JUUAN KUNNAN MUKAAN TULEMISESTA JOENSUUN SEUDUN SEUTUKUNTAYHTEISTYÖHÖN Khall. 193 Juuan kunnanhallitus on ilmoittanut Joensuun kaupunginhallitukselle halukkuutensa hakeutua mukaan Joensuun seutukuntayhteistyöhön sekä hakee mukaan Joensuun seudun Koheesio- ja alue-keskusohjelmaan (KOKO) sekä hakee mukaan Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n jäseneksi. Seutuhallitus on kokouksessaan periaatteellisena kannanottonaan suhtautunut myönteisesti Juuan kunnan mahdolliseen osallisuuteen Joensuun seudun seutuhallintoon ja elinkeino-yhteistyöhön. Joensuun kaupunginhallitus on periaatteellisena kannanottonaan hyväksynyt Juuan kunnan tulemisen mukaan Joensuun seudun seutuhallintoon ja pyytää seutuhallitusta tältä osin jatkamaan asian valmistelua ja todennut, että Juuan kunta on mukana Joensuun seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaehdotuksessa ja päättänyt lähettää Juuan kunnan esityksen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:lle tiedoksi ja valmisteltavaksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Seutuhallitus pyytää seudun kunnilta periaatteellista kannanottoa Juuan kunnan osallisuudesta Joensuun kaupunkiseutuyhteistyöhön ja liittymisestä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n osakkaaksi. Liitteenä seutuhallituksen pöytäkirjanote , Joensuun kaupunginhallituksen päätös liitteineen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää periaatteellisena kannanottonaan hyväksyä Juuan kunnan tulemisen mukaan Joensuun seudun seutukunta-

16 Kunnanhallitus / yhteistyöhön ja Joensuun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n osakkaaksi.

17 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

18 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / RÄISKYN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Tekn ltk 40 Tekninen lautakunta on käsitellyt kirkonkylän lähialueen kunnallistekniikan rakentamista ja liittymismaksuja kokouksissa , , ja kunnanhallitus , Räiskyn alueen kunnallistekniikan rakentamisesta on saatu tarjoukset urakoitsijoilta. Johtojen sijoitusta varten on hankittu maanomistajaluvat ja kiinteistöjen omistajat ovat tehneet liittymishakemukset verkostoon liittymiseksi. Vuonna 2007 päätettiin, että liittymismaksut on 1,5 kertaiset kaava-alueen maksuihin verrattuna. Liittymismaksuperusteita arvioitaessa lähtökohtana oli yleissuunnitelman kustannusarvio ja ympäristökeskuksen avustusta arvioitiin saatavan 25 %. Liittymismaksuilla arvioitiin katettavan 37,5 % kustannuksista, kunnan rahoitettava osuus oli 37,5 %. Tarjousten perusteella tehty kustannusarvio osoittaa, että Räiskyn alueella ympäristökeskuksen avustus kattaa n. 12 % kokonaiskustannuksista ja liittymismaksuilla katetaan n. 8 % kokonaiskustannuksista. Kunnan rahoitusosuus nousee n. kaksinkertaiseksi alkuperäiseen arvioon verrattuna. Halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa käydyissä

19 Kunnanhallitus / urakkaneuvotteluissa todettiin, että hankinta joudutaan keskeyttämään, jos hankkeelle ei saada lisämäärärahaa. Lisämäärärahaa tarvitaan Vuoden 2009 talousarviossa on varattu määräraha kirkonkylän vesi- ja viemäriverkoston laajennukseen.

20 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Määrärahalla oli tarkoitus rakentaa Jyrintien ja Räiskyn alueen kunnallistekniikka sekä paineenkorotuspumppaamo Räiskyn alueelle. Ympäristökeskus ei myöntänyt avustusta Jyrintien alueen kunnallistekniikan rakentamiseen, joten sen osuus määrärahasta jää vuonna 2009 käyttämättä. Räiskyn alueen viemäröinnin ja paineenkorotuksen rakentamisen lopullinen kustannusarvio on Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Räiskyn alueen kunnallistekniikan ja paineenkorotuksen rakentamiseen voidaan käyttää v talousarvioon kirkonkylän vesi- ja viemäriverkoston laajentamiseen varatusta :n määrärahasta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 194 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Merkittiin, että Tiina Mustonen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

21 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / VALTUUSTOALOITE UIMALAITURIN AIKAANSAAMISEKSI KIRKONKYLÄN UIMALAAN Khall. 135 Tekn. ltk. 48 Kunnanvaltuutettu Matti Kettunen esittää päivätyssä valtuustoaloitteessaan, että kunnanhallitus/kunnanvaltuusto ryhtyisi toimenpiteisiin uimalaiturin aikaansaamiseksi kirkonkylän uimalaan. Valtuutettu Matti Kettunen toteaa kirjelmässään, että kyseessä on niin pieni asia, että kunnanhallitus voisi halutessaan omista määrärahoistaan kustantaa laiturin rakentamisen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta on päättänyt, että uimalan vanha laituri ja hyppytorni puretaan. Purkamista perusteltiin laiturin huonolla kunnolla sekä turvallisuusnäkökohdilla. Lainsäädännön mukaan kunta uimalan ylläpitäjänä vastaa siitä, että uimalan rakenteet ovat aina sellaisessa kunnossa, että niistä ei aiheudu käyttäjille vaaraa. Uimalassa ongelmana oli ilkivalta. Veteen hyppypaikan kohdalle heitettiin polkupyöriä yms. vaarallisia esineitä, joista olisi voinut ai-

22 Kunnanhallitus / heutua vaaraa veteen hyppääjille. Kirkkojoen vesi on niin tummaa, että pohjassa olevia esineitä on laiturilta vaikea havaita. Uimalan käyttö on turvallisempaa kun siellä ei ole laituria. Uimalan käyttäjien ei tarvitse varoa lasten putoamista laiturilta. Uimalassa on hiekkaranta, joten uimaan meneminen onnistuu hyvin ilman laituriakin.

23 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Lausuntonaan kunnanhallitukselle tekninen lautakunta toteaa, ettei lautakunta esitä laiturin hankkimista kirkonkylän uimalaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 195 Ehdotus Kunnanhallitus yhtyy asiassa teknisen lautakunnan kannanottoon ja päättää, että laituria ei hankita kirkonkylän uimalaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI MARGIT DROTÁRILLE VIRKAVAPAUDEN MYÖN- TÄMINEN Khall. 88 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár on toimittanut päivätyn seuraavanlaisen kirjelmän kunnanhallitukselle: Olen ilmoittautunut työterveyshuollon erikoislääkärin tutkinnon koulutukseen Kuopion Yliopistoon. Koulutukseen sisältyy kokopäivätoiminen palvelu erikoistumiskoulutukseen hyväksytyssä työterveyshuollon yksikössä. Anon virkavapautta ajalle Erikoistumiskoulutukseni tulen suorittamaan em. ajalla Outokummun terveyskeskuksen työterveyshuollossa itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutuksen ohjaajana toimii yliopiston hyväksymä kouluttaja. Kokonaisuudessaan erikoistumiskoulutukseen vaadittavaa palvelua on kolme vuotta. Lopullinen päätös tarvittavista palveluista ei ole vielä tullut yliopistolta, joten virkavapauden jatkohakemus tehdään vasta ko. päätöksen tultua. Johtava lääkäri Raili Mönttinen puoltaa ko. virkavapauden myöntämistä.

25 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Khall. 209 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár on saapuneella hakemuksellaan hakenut virkavapaata työterveyshuollon erikoistumiskoulutusta varten ajalle Drotár toteaa, että tarkempi virkavapaa-ajan pituus määräytyy Kuopion yliopistolta saadun välipäätöksen perusteella ja arvioitu virkavapausajan tarve on 2-3 vuotta. Johtavalta lääkäriltä on pyydetty lausunto ko. asiaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Khall. 300 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár hakee kirjeellään 7. joulukuuta 2007 virkavapautta työterveydenhuollon erikoistumisopintoja varten ajalle Drotár toteaa, että virkavapaaksi haettava aika sisältää vaadittavan ja vielä puuttuvan työskentelyn työterveydenhuollon erikoistumispaikassa ja työterveyslaitoksen puolen vuoden palvelujakson. Haettava virkavapausaika perustuu Drotárin mukaan Kuopion yliopistolta saatuun välipäätökseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle

27 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

28 Kunnanhallitus / Khall. 196 Terveyskeskuslääkäri Margit Drotár hakee kirjeellään palkatonta virkavapautta terveydenhuollon erikoistumiskoulutusta varten ajalle Ehdotus Kunnanhallitus päättää myötää terveyskeskuslääkäri Margit Drotárille palkatonta virkavapautta ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN MANTILANNIEMEN VESI- JA JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELUKUSTANNUKSIIN Khall. 197 Käsämän vesiosuuskunta on lähettänyt Polvijärven kunnalle seuraavan kirjeen: Käsämän vesiosuuskunta rakensi Saariniemen alueelle vesi- ja viemäriverkoston, jossa liitettiin yhteensä 51 kiinteistöä paineviemärijärjestelmään. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä euroa, jossa julkista rahaa noin euroa. Vesi- ja viemärilinjoja rakennettiin yhteensä m. Hanke oli haastava lähinnä kallioisen maaperän takia, kalliota louhittiin yhteensä noin 1500 kuutiota ja eristys sekä asennushiekan määrät olivat mittavia. Ongelmista huolimatta hanke pysyi aikataulussa ja valmistui suunnitelman mukaisesti. Hanke sisälsi: 12 kpl kiinteistöjä Polvijärven puolelle, putkimetrejä noin 4000 m. Kun avustukset vähennetään tuli liittyjän hinnaksi 8000 euroa, joka on omarahoitusosuutta, jonka maksaa kaikki 51 liittyjää käymiimme neuvotteluun viitaten sovimme, että Polvijärvi osallistuu suunnittelukustannuksiin 80 % kokonaiskustannuksista Polvijärven puoleisesta suunnittelusta. Oheisena lähetän laskun, josta toivon, että Polvijärvi maksaa 80 % suunnittelukustannuksista 4268 e ja alv 938,96 e yhteensä 5206,96 euroa. Osuuskunnan puolesta toivomme, että hallitus suhtautuu myötämielisesti hankkeen suunnittelukustannuksiin parantaahan hanke alueen viihtyvyyttä ja lisää kiinnostusta uudisrakentamiseen.

30 Kunnanhallitus / Tammikuussa 2009 Käsämän vesiosuuskunnan kanssa pidetyssä neuvottelussa on suhtauduttu myönteisesti Polvijärven kunnan osallistumiseen kunnan alueelle suuntautuvan vesihuollon suunnittelukustannuksiin. Lähtökohtana on ollut, että vesiosuuskunta toimittaa esityksen asiasta Polvijärven kunnalle ennen suunnittelun ja rakennustyön toteuttamista. Vaikka Käsämän vesiosuuskunta on toimittanut Polvijärven kunnalle vasta jälkikäteen esityksensä kunnan osallistumisesta vesihuollon suunnittelutyöhön kunnan alueella, on perusteltua, että Polvijärven kunta osallistuu suunnittelutyön kustannuksiin. Teknisen toimen valmisteltavana on kunnan vuoden 2010 talousarvioon liittyen periaatteet, miten Polvijärven kunta osallistuu jatkossa haja-asutusalueen jätevesihuollon suunnittelukustannuksiin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta osallistuu Mantilanniemen vesi- ja jätevesihuollon suunnittelukustannuksiin Käsämän vesiosuuskunnan esityksen mukaisesti maksamalla vesiosuuskunnalle 80 % suunnittelukustannuksista eli 5206,96 euroa (sis. alv 938,96 e) ja määräraha tarkoitukseen osoitetaan kunnanhallituksen käyttövaroista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 Kunnanhallitus / TORIPAIKKAMAKSUJEN TARKISTAMINEN Khall. 198 Polvijärven kunta perii torin myyntipaikoista maksuja seuraavasti: 10 /pv 90 /kesäkausi Sähkö 4 /pv Toripaikkamaksua ei peritä polvijärveläisiltä, jotka myyvät itse kasvattamiaan tai valmistamiaan tuotteita eikä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Edellä mainitut hinnat ovat olleet voimassa lukien, eli kesäkauden 2006 alusta saakka. Polvijärven 4H-yhdistys huolehtii torimaksujen perinnästä kunnan kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen mukaisesti ja yhdistys tilittää perityt torimaksut kunnalle. Kesän 2009 aikana on tullut esille, että kunnan on syytä määrittää tarkemmin kesäkautta koskeva ajanjakso, koko torin käyttö markkinapäivänä ja sähköstä perittävää päiväkorvausta on syytä tarkistaa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää tarkistaa toripaikkamaksujen hintoja lukien seuraavasti: 10 /pv 90 /kesäkausi käsittäen ajan /kalenterivuosi 135 /koko tori yhdeksi markkinapäiväksi sisältäen sähkön ja veden Sähkö 2 /pv. Kaikki edellä mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

32 Kunnanhallitus / Toripaikkamaksua ei edelleenkään peritä polvijärveläisiltä, jotka myyvät itse kasvattamiaan tai valmistamiaan tuotteita eikä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

33 Kunnanhallitus / LUVAN ANTAMINEN PUUTAVARAN VÄLIVARASTOINTIIN Khall. 199 Kirjeellään 3. elokuuta 2009 Erkki Miettinen Metsäykköset Oy:n puolesta pyytää, että Polvijärven kunta antaa luvan puutavaran välivarastointiin omistamalleen maalle Teollisuustien varrelle kirkonkylän teollisuusalueelle. Anomuksen mukaan aluetta tultaisiin käyttämään väliaikaisena varastoalueena ja varastoitavan puutavaran enimmäismäärä on korkeintaan 500 m 3 kerrallaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Metsäykköset Oy:lle luvan puutavaran välivarastointiin kunnan omistamalle maalle Teollisuustien varteen kirkonkylän teollisuusalueelle autovarikosta eteenpäin neuvottelussa tarkemmin määritellylle maaalueelle, jonka pituus on korkeintaan 30 m. Lupa puutavaran välivarastointiin annetaan vuoden 2012 loppuun saakka ja alueen käytöstä peritään kertakorvauksena 50 euroa ja yrittäjä sitoutuu luovuttamaan alueen aikaisemminkin Polvijärven kunnan käyttöön, mikäli kunta tarvitsee aluetta muuhun tarkoitukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 Kunnanhallitus / Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / PEKKA LIHAVAISEN KORVAUSHAKEMUS Maaseutultk 22 Khall. 200 Pekka Lihavainen osoite Kumpusuontie Polvijärvi hakee korvausta maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta. Tilasäiliön hanan huonon puhdistamisen johdosta maidon bakteeri-lukemat nousivat niin ylös, että maidon tilityshinta putosi tilitysluokkaan 2 kesäkuun 2008 osalta. Tilitysluokan putoaminen vaikutti myös heinäkuun 2008 hinnoitteluun. Tilalla ei ole tapahtunut vastaavia maidon luokkamuutoksia lomitusjakson jälkeen. Esityslistan liitteenä on Idän Maidon antama todistus vahingon määrästä. Arvonlisäveroton vahingon arvo on 1550,06 euroa. Polvijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää yli 336 euron vahingonkorvausvaateista. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle että Pekka Lihavaiselle maksetaan vahingonkorvausta maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta 1550,06 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen.

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ (83) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ (83) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2016 74(83) Aika Keskiviikko 07.12.2016 klo 17.00 18.00 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Anttilainen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (56) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (56) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2016 46(56) Aika Keskiviikko 06.07.2016 klo 17.00 17.50 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Aika Tiistaina 13.1.2014 klo 18.30-19.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 5.10.2010 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2015 25(36) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2015 25(36) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2015 25(36) Aika Torstai 26.02.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Anttilainen Maiju

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25

Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri. Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 13/2010 378 (- 398) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. syyskuuta 2010 klo 17.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2011 553 (- 569) KOKOUSAIKA Maanantaina 19. joulukuuta 2011 klo 17.30-19.00

Kunnanhallitus 20/2011 553 (- 569) KOKOUSAIKA Maanantaina 19. joulukuuta 2011 klo 17.30-19.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 20/2011 553 (- 569) KOKOUSAIKA Maanantaina 19. joulukuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2015 89 (-103) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 6/2015 89 (-103) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 6/2015 89 (-103) Aika Tiistaina 16.6.2015 klo 18.30 18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot