LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ"

Transkriptio

1 LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ FÖRTECKNING ÖVER BIBLIOTEKETS TIDSKRIFTER OCH TIDNINGAR ÅR 2015

2 Sisällysluettelo Innehåll Eduskunnan kirjastoon saapuvat kotimaiset aikakauslehdet Inhemska tidskrifter... 3 Eduskunnan kirjastoon saapuvat ulkomaiset lehdet Utländska tidskrifter... 7 Kotimaiset sanoma- ja puoluelehdet Inhemska dags- och partitidningar Ulkomaiset sanomalehdet Utländska dagstidningar... 16

3 3 Eduskunnan kirjastoon saapuvat kotimaiset aikakauslehdet Inhemska tidskrifter Aalto University Magazine / Aalto-yliopisto, viestintä. Acatiimi / Professoriliitto ry, Tieteentekijöiden liitto, Yliopistonlehtorien liitto ry. Acta Legis Turkuensia : oikeustieteellinen aikakausjulkaisu / Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry. Advokaatti. Aikuiskasvatus. AKT : Autoja kuljetusalan työtekijäliitto AKT ry:n jäsenlehti. Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti Alue ja ympäristö. Alueintegraattori: tietoa kansainvälisestä aluekehityksestä / Sisäasiainministeriö, Aluekehityssihteeristö. Animalia : koe-eläinten suojeluyhdistyksen tiedotuslehti. Antimilitaristi : epäsotilaallinen lukemisto / Aseistakieltäytyjäliitto. Arbetspension. Aurora / julkaisija Turun yliopisto. Avain / julkaisija: Maalaisliiton naiset r.y. Avun maailma : Suomen Punaisen Ristin jäsenlehti. Balanssi : raportointi & hyvä hallinto. Bibliophilos. Biokaasu : Suomen biokaasuyhdistyksen jäsenlehti. Bulletin / Bank of Finland. Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. Ekonomiska samfundets tidskrift. Elatusvelvollinen-uusperheellinen: Elatusvelvollisten liitto ry:n tiedotus- ja jäsenlehti. Energiakatsaus / Työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto. Euro & talous / Suomen Pankki. Europa : Euroopan komission Suomen edustuston lehti. Faili / julkaisija: Liikearkistoyhdistys ry. Fakta : talous ja tekniikka tänään. Finlands kommuntidning. Finlands natur. Finpro infront : Finpro ry:n asiakas- ja sidosryhmälehti. Finsk tidskrift.: kultur, ekonomi, politik / Föreningen Granskaren. Fredsposten. / Finlands fredsförbund, Förening för Förenta Nationerna. Futura : Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenlehti. Genos : Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja. Haaste : asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta / julkaisijat Oikeusministeriö ja Rikoksentorjuntaneuvosto. Hallinnon tutkimus / Hallinnon tutkimuksen seura r.y. Helsinki law review / Pykälä ry, the law students' association in Helsinki. Historiallinen aikakauskirja. Historisk tidskrift för Finland. HS teema.

4 4 Idäntutkimus / julkaisija: Suomen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura. Ilmansuojelu / Ilmansuojeluyhdistys. Informaatiotutkimus / julkaisija: Kirjastotieteen ja informatiikan yhdistys. Inter vivos / Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Pykälä ry. Intiim : TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton julkaisu. IPA-lehti / International Police Association, Suomen osasto. IPU : Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja. IT : invalidityö. Janus : Sosiaalipolitiikan ja sosiaalitutkimuksen aikakauslehti. Journalisti / julkaisija: Suomen journalistiliitto. Juuri : nuorkeskustalainen aikakausilehti. Jyty / Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto. Kaltio. Kanava / julkaisija: Suomalaisuuden liitto ry. Kansalliskirjasto : Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti. Kansantaloudellinen aikakauskirja. Karjalan heimo / Karjalan sivistysseura. Kasvatus. Kauppalehti Optio. Kauppapolitiikka / Ulkoasiainministeriön kauppapoliittinen osasto. Kehitys. Ketju. Keva : Kuntien eläkevakuutuksen lehti. Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kirjastolehti. Kleio. Kontakt / julkaisija: Suomen ja Venäjän kansojen ystävyysseura. Kosmopolis : rauhan, konfliktin ja maailmanpolitiikan tutkimuksen aikakauslehti / Suomen rauhantutkimusyhdistys. Kulttuuritutkimus / Kulttuurintutkimuksen seura. Kuluttaja : Kuluttajaviraston julkaisu. Kunnallistieteellinen aikakauskirja. Kuntalehti / Suomen kuntaliitto. Kuntatyönantaja. Kuntoutus. Kylkirauta. Kynnys. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Lakimiesuutiset. Lapsen maailma. Libero. Liikenne : Liikennesuunnittelun seura ry:n julkaisema liikennealan ammattilehti. Liiketaloudellinen aikakauskirja. Liikunta ja tiede. Lähde : historiatieteellinen aikakauskirja / julkaisija Labyrintti ry Joensuun yliopiston historian jatko-opiskelijat.

5 5 Läraren. Maailman kuvalehti / julkaisija Kepa. Maankäyttö / [julk.] Maanmittausinsinöörien liitto, Maanmittausteknikoiden liitto, Suomen kartoittajayhdistys. Maaseudun uusi aika : maaseutututkimuksen ja politiikan aikakauslehti / julkaisija: Joensuun yliopisto, Maaseutuinstituutti. Mainio : asiaa MTK:n jäsenille. Metsä.fi : Metsähallituksen henkilöstölehti. Mielenterveys. Minerva. Monde diplomatique & Novaja gazeta. / Into-kustannus. Momentti / Suomen lakimiesliitto ja Suomen asianajajaliitto. Motiivi / JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry:n puolesta Kunta-alan ammattiliitto KTV ry. Muuttuva perhe / Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto r.y. Niin & näin : filosofinen aikakauslehti / Suomen fenomenologinen instituutti. Nordisk alkohol & narkotikatidskrift. Noste / SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Huoltaja-säätiö. Nuorisotyö. Nya Argus. Oikeus. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. Opettaja. Pakolainen. Palkkatyöläinen : SAK:n äänenkannattaja. Paperiliitto. Parnasso. Pelastakaa lapset : Pelastakaa Lapset ry:n järjestölehti. Pohjola-Norden : Pohjola Nordenin aikakauslehti. Polemiikki : uuden kuntatiedon erikoislehti / Kunnallisalan kehittämissäätiö. Poliisi & oikeus. Politiikka. Rajamme vartijat. Rakennettu ympäristö : kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristö / julkaisija Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. Rakentaja. Rauhan puolesta / julkaisija: Suomen rauhanpuolustajat. Rauhanturvaaja : Suomen rauhanturvaajaliiton jäsenlehti. Ruotuväki. Saima : Itä-Suomen yliopistolehti / Itä-Suomen yliopisto. Signum. Siirtolaisuus. Sinetti : porvarillinen elämäntapalehti. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. Sosiaalivakuutus / Kansaneläkelaitos. Sosiaaliturvan tutkimuslaitos. Sosiologia. Sotainvalidi.

6 6 Sotaveteraani. Sotilasaikakauslehti : Upseeriliiton julkaisu. Språkbruk : informationsblad / utgivet av Svenska språkbyrån. STTK-lehti : toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n järjestölehti. STY AIPPI-uutiset : teollisoikeudellisia uutisia / Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, Suomen AIPPI-ryhmä. Suhdanne. Suhdannebarometri. Sukupuolentutkimus / Sukupuolentutkimuksen seura ry. Suomen kiinteistölehti. Suomen kuvalehti. Suomen lehdistö. Suomen luonto. Suomen lääkärilehti. Suomen merenkulku. Suomen sotilas : valtakunnallinen maanpuolustuslehti. Svensk framtid : organ för Svensk ungdom Svenska Folkpartiets ungdomorganisation. Talouden näkymät : erikoisnumero / Suomen Pankki. Talous & yhteiskunta / Palkansaajien tutkimuslaitos. Talouselämä. Taloustaito / Veronmaksajain keskusliitto. Tapaturmavakuutus. TEHY / Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö. Telma : työelämän kehittämisen erikoislehti / julkaisijat Työturvallisuuskeskus TTK ja Työsuojelurahasto TSR. Terra : Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirja. Terveys ja talous : terveysalan ammattilehti / julkaisija Sairaalatalousyhdistys ry. Tesso : sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Tiede & edistys : Tutkijaliiton aikakauslehti. Tiede / julkaisija Tieteen tiedotus ry. Tiedepolitiikka. Tiedonjyvä : Jyväskylän yliopiston tiedotuslehti. Tiedosta : TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisu. Tieteessä tapahtuu. Tieto & trendit / Tilastokeskus. Tietoarkisto : Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisu. Tietoasiantuntija. Tietosuoja / Tietosuojalautakunta ja Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tiimi / A-klinikkasäätiö. Tilisanomat : yritystalouden ja laskennan ammattilehti. Tulevaisuus uusiksi / Pelastakaa lapset. Tulva : naistenlehti / julkaisija Unioni Naisasialiitto Suomessa ry. Tutkain / c Kannunvalajat ry. Tuulivoima / Suomen tuulivoimayhdistys. Työ, terveys, turvallisuus.

7 7 Työeläke : Eläketurvakeskuksen julkaisu. Työelämän tutkimus. Työpoliittinen aikakauskirja. Ulkopolitiikka. Universitas. Ura : lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille. Urheilu ja oikeus : Urheiluoikeuden yhdistyksen jäsenlehti. Uusi invalidi : sosiaalinen uudistuslehti. Uusi-kaiku / julkaisija: Valtion työelämäneuvottelukunta, Valtiovarainministeriö. Uusio-uutiset : hyötykäytön ammattilehti. Vaihtoehto EU:lle / Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus ry. Vapaa ajattelija. Venla : Suomalaisvenäläisen kauppakamarin jäsentiedote. Venäjän aika Verotus : Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. Verouutiset / julkaisija: Veronmaksajain keskusliitto r.y. Vesitalous. Veteraani. Virallinen lehti. Ydin. Yhdyskuntasuunnittelu. Yhteiskuntapolitiikka. Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedotuslehti. Ylioppilaslehti. Ympäristö / julkaisija: Ympäristöministeriö. Ympäristö ja terveys. Ympäristöjuridiikka / Suomen ympäristöoikeustieteen seura. Yrittäjä : suomalaisen yrittäjän ammattilehti / julkaisija: Suomen yrittäjäin keskusliitto SYKL. Eduskunnan kirjastoon saapuvat ulkomaiset lehdet Utländska tidskrifter Acta politica. Meppel Adelaide law review. Adelaide Africa confidential. London Africa renewal / United Nations Department of Public Information. New York, NY Alkohol och narkotika / Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning...[et al.]. Stockholm American journal of comparative law. Berkeley, CA American journal of international law. Washington, DC American politics research. Thousand Oaks, CA Arab law quarterly / Society of Arab Comparative and International Law. London Arbitration international. London

8 8 Archiv des öffentlichen Rechts. Tübingen Archiv für Urheber und Medienrecht. Bern Archivum iuridicum Cracoviense / Polska akademia nauk. Oddzial w Krakowie, Komisja nauk prawnych. Kraków Asia-Pacific development journal / United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Bangkok Aslib journal of information management. London Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn Austrian review of international and European law. The Hague BBL : biblioteksbladet / Sveriges allmänna biblioteksförening. Lund Beijing review. Beijing Berkeley journal of employment and labor law. Berkeley (Calif.) Blätter für deutsche und internationale Politik. Köln Bok og bibliotek / Statens bibliotekstilsyn. Oslo British journal of political science. London British journal of politics & international relations / Political Studies Association. Oxford Brooklyn journal of international law. Brooklyn, NY Bulletin / Division for Palestinian Rights. [New York, N.Y.] Bulletin for international taxation. Amsterdam Bulletin législatif Belge. Bruxelles Bulletin of the World Health Organization : the international journal of public health. Geneva Cahiers de droit européen. Bruxelles CEPAL review. Santiago China law. Hong Kong China quarterly. London Civil justice quarterly. Andover Columbia journal of Asian law. New York (N.Y.) Columbia journal of transnational law. New York, (NY) Common law world review. Sark Common market law reports. London Common market law review. Leyden Communications law : journal of computer, media, and telecommunications law. Haywards Heath Communist and postcommunist studies : an international interdisciplinary journal. Los Angeles (CA) Comparative political studies. Thousand Oaks (CA) Computer law and security review : the international journal of technology law and practice. Oxford Conflict, security & development. London Congressional digest. Washington, DC Cooperation and conflict : Nordic journal of international studies. London Cornell international law journal. Ithaca, NY Cornell law review. Ithaca, NY Crime, law and social change : an international journal. Dordrecht ; Boston, Mass. Criminal law forum : an international journal. Camden (N.J.) Criminal law review. London Current legal problems. London Deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts. Tübingen

9 9 Development dialogue. Uppsala Development today : Nordic outlook on development assistance, business and the environment. Oslo Diplomacy and statecraft. London Dispute resolution journal. New York (N.Y.) Droit social. Paris East European politics. London Ecology law quarterly. Berkeley, CA Economist. London EIPASCOPE / European Institute of Public Administration. Maastricht Ekonomisk debatt. Stockholm Electoral studies. Guildford Environment for Europeans : magazine of Directorate-General for Environment. Luxembourg ERA-Forum : scripta iuris europaei / Academy of European Law Trier. Trier Ethics & medicine : an international Christian perspective on bioethics. Birmingham EU:n meri- ja kalastusasiat / Euroopan komissio, kalastus- ja meriasioiden pääosasto. EuroChoices. Uckfield Eurofound news / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin Europa ethnica. Wien Europarecht. Baden-Baden Europarättslig tidskrift. Stockholm Europe en formation : revue d'etudes sur la construction européenne et le féderalisme. Paris European energy and environmental law review. London European foreign affairs review. London European human rights law review. London European journal of crime, criminal law and criminal justice. Deventer : Stockholm European journal of health law. Dordrecht ; Boston, [Mass.] European journal of international law. München European journal of international relations. London European journal of migration and law. Hague European journal of political research : official journal of the European Consortium for Political Research. Dordrecht European journal on criminal policy and research. Dordrecht European law review. London European public law. London European taxation. Amsterdam European Union politics. London European view : a journal of the Forum of European Studies / published by the European Peoples' Party. Brussels Europäische Grundrechte-Zeitschrift. Strasbourg ; Kehl am Rhein Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. München Express. Paris Federalist debate : papers for federalists in Europe and the world : new series. Torino Federalist. Pavia Finance & development / International Monetary Fund. Washington (DC) Foreign affairs. New York, NY Foreign policy analysis / International Studies Association. Malden (MA)

10 10 Foreign policy. New York Foundation focus / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm Gesundheits- und Sozialpolitik. Baden-Baden Global social policy. London Government and opposition : an international journal of comparative politics. London Harvard business review. Boston (MA) Harvard international law journal. Cambridge, MA Harvard law review. Cambridge, MA Health systems in transition / European Observatory on Health Systems and Policies. Copenhagen Historisk tidskrift / Svenska historiska föreningen. Stockholm Human rights law journal : HRLJ. Kehl am Rhein ; Arlington, VA Human rights quarterly. Baltimore, MD Humanitäres Völkerrecht : Informationsschriften. Bonn Häften för kritiska studier / Unga filosofer. Stockholm ICAO journal : official magazine of international civil aviation. Montreal IFLA journal. München IHS Jane's intelligence review. Coulsdon, Surrey, U.K. IMO news : the magazine of the International Maritime Organization. London India quarterly. New Delhi Industrial law journal. London Inforegio panorama / European Union, Directorate-General for Regional Policy, Unit 01, Information and Communication. Luxembourg Internasjonal politikk. Oslo International affairs : a Russian journal of world politics, diplomacy and international relations. Moscow International criminal law review. The Hague International journal of constitutional law. Oxford International journal of law crime and justice. Amsterdam International journal of legal information : IJLI. Nashville, TN International journal of political economy. New York, N.Y. International journal on minority and group rights. The Hague International labour review. Geneva International negotiation : a journal of theory and practice. The Hague International organization. Boston, MA International peacekeeping. London International political science review. London International political sociology / International Studies Association. Oxford International politics. The Hague ; London International politics reviews. Basingstoke International relations. London International review of law and economics. Sevenoaks International review of the Red Cross / ICRC. Geneva International review of victimology. Oxon International social science journal. Paris

11 11 International studies perspectives / International Studies Association. Malden (MA) International studies quarterly. Cambridge (MA) International studies review / International Studies Association. Malden (MA) ; Providence (RI) International trade forum. Geneva Internationella studier. Stockholm Irish studies in international affairs. Dublin Israel law review. Jerusalem Journal de droit européen. Bruxelles Journal of African law. London Journal of common market studies. Oxford Journal of conflict and security law. Oxford Journal of criminal justice. New York, NY Journal of energy and natural resources law. London Journal of European social policy. London Journal of international affairs. New York, NY Journal of international arbitration. Geneva Journal of law and society. Oxford Journal of legislative studies. London Journal of modern African studies. London Journal of peace research. London Journal of politics. Gainesville, FL Journal of public policy. Cambridge Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention. Basingstoke Journal of women politics & policy. Binghamton, NY Journal of world trade : law, economics, public policy. Geneva Juridica : Tartu ülikooli õigusteaduskonna ajakiri. Tallinn Juridikum : Zeitschrift im Rechtsstaat. Wien Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet / utgives av Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift. Stockholm Jus : rivista di scienze giuridiche. Milano Jus-Extra : aktuelle Informationen über Gesetzgebung. Rechtsprechung und Literatur. Wien Jussens venner. Oslo Kritische Justiz. Frankfurt am Main Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. München Kritisk juss. Oslo Lag & avtal. nyheter om arbetsrätt. Stockholm Law & policy. Oxford Law and contemporary problems. Durham, NC Law and human behavior. New York, NY Law library journal. Chicago, IL Lawyer quarterly / Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. Legal issues of economic integration : law journal of the Europa Instituut and the Amsterdam Center for International Law. The Hague Legislative studies quarterly. Iowa City, IA Libri : international journal of libraries and information services. Copenhagen

12 12 Lloyd's maritime and commercial law quarterly. London Lov og rett. Oslo McGill law journal. Montreal Medicine and law. Berlin ; New York, NY Middle Eastern studies. London Millennium : journal of international studies. London Modern Asian studies. Cambridge Monde diplomatique. Paris Monetary bulletin / Central Bank of Iceland. Reykjavik National geographic. Washington, DC Natura 2000 : DG XI nature newsletter. Brussels Negotiation journal. New York, NY Netherlands international law review. Leyden Netherlands quarterly of human rights / Netherlands Institute of Human Rights. Utrecht Neue Justiz. Berlin Neue Kriminalpolitik : Forum für Praxis, Politik und Wissenschaft. Baden-Baden New African. London New republic. Washington, DC New York review of books. New York [N.Y.] NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd / Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse...[et al.]. Stockholm NJW : neue juristische Wochenschrift. Frankfurt am Main Nordic journal of human rights. Oslo Nordic journal of international law. Dordrecht Nordisk administrativt tidsskrift. København Nordisk arkivnyt. København Nordisk domssamling (N.Ds.). Oslo Nordisk socialrättslig tidskrift. Stockholm Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab / udgivet af de nordiske kriminalistforeninger. København Nordisk tidsskrift for selskabsret. København Nordisk østforum : kultur og samfunn i Sovjetunionen og ØstEuropa. Oslo Norsk lovtidend / Statsministerens kontor. Avd. 1, Lover og sentrale forskrifter m.v. Oslo Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Oslo Northern Ireland legal quarterly. Belfast Nuclear law bulletin. Paris NVwZ : neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht. München Nytt norsk tidsskrift : tidsskrift for vitenskap, politikk og polemikk. Oslo OECD economic outlook. Paris OECD journal on budgeting / Organisation for Economic Cooperation and Development. Paris OECD journal. Economic studies. Paris OECD journal. Financial market trends. Paris OECD journal. Journal of business cycle measurement and analysis : a joint publication of OECD and CIRET. Paris OECD observer / Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Paris Official bulletin / International Labour Office. Ser. A. Geneva Official bulletin / International Labour Office. Ser. B. Geneva

13 13 Ogonek. Moskva OPEC bulletin / Organization of the Petroleum Exporting Countries. Orbis. Philadelphia, Pa. Osteuropa : Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens / Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Stuttgart Osteuropa-Recht. Stuttgart Oxford journal of legal studies. London Pacific review. Oxford Parliamentarian. London Parliamentary affairs : a journal of comparative politics. London ; Oxford Parliamentary history. Gloucester Parliaments, estates & representation / International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. London Party politics. London Peace research. Oakville Perceptions : journal of international affairs. Ankara Polish quarterly of international affairs. Warszawa Politica : tidsskrift for politisk videnskab. Århus Political behavior. New York, NY Political insight / Political Studies Association. Oxford Political quarterly. London Political studies. Oxford Political studies review. Oxford Political theory. London Politics & society. Los Altos, CA Politics : surveys and debates for students of politics / Political Studies Association. Oxford Politique étrangère. Paris Politische Vierteljahresschrift : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft. Opladen Polity. Amherst, MA Pouvoirs. Paris Právník : teoretický c asopis pro otázky státu a práva. Praha Problemes d'amérique latine. Paris Public administration : an international quarterly. London Publius : the journal of federalism. Philadelphia, Pa Recueil Dalloz-Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation. Paris Regions & cities of Europe : newsletter of the Committee of the Regions. Brussels Research eu : results magazine / European Commission. Luxembourg Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift. Århus Review of international studies. Cambridge Review of world economics : Weltwirtschaftliches Archiv. Kiel Revue belge de droit international. Bruxelles Revue critique de droit international privé. Paris Revue de droit international et de droit comparé. Bruxelles Revue défense nationale. Paris Revue des sociétés. Paris

14 14 Revue d'études comparatives Est-Ouest. Paris Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger. Paris Revue européenne de droit public. London Revue européenne des sciences sociales. Genève Revue internationale de droit pénal. Paris Revue internationale des droits de l'antiquite. Sér. 3. Bruxelles Revue juridique et politique des états francophones. Paris Revue politique et parlementaire. Paris Revue trimestrielle de droit européen. Paris Rivista di diritto internazionale. Roma Rivista di studi politici internazionali. Firenze Russia in global affairs. Moscow Russian law : theory and practice : journal of the Russian Academy of Legal Sciences. Moscow Russian politics and law : a journal of translations. Armonk (NY) S + F : Vierteljahresschrift für Sicherheit und Frieden. Baden-Baden Scandinavian political studies : a journal published for the Nordic Political Science Association. Oslo Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht / Schweizerische Vereinigung für internationales Recht. Zürich Schweizerisches Zentralblatt für Staats-und Verwaltungsrecht. Zurich Security and human rights / Netherlands Helsinki Comittee. Leiden Security community : the OSCE magazine. Vienna Security dialogue. Oslo Semaine juridique. Paris Skatterett. Oslo Social agenda / European Commission, Employment and Social Affairs. Luxembourg Social policy & administration. Oxford Social sciences. Moscow Sociologisk forskning. Lund Southeast European and Black Sea studies. London Spectator. London Stanford law review. Stanford, CA Statsvetenskaplig tidskrift. Lund Statute law review. Andover Studi parlamentari e di politica costituzionale. Roma Studies in conflict and terrorism. London Studies in political economy : a socialist review. Ottawa, Ont. Supreme Court law journal / Supreme Court Library, Republic of Korea. Seoul Svensk juristtidning. Stockholm Svensk skattetidning. Stockholm Tidsskrift for rettsvitenskap. Oslo Tidsskrift for samfunnsforskning. Oslo Transfer : European review of labour and research. Brussels Ugeskrift for retsvæsen. København University of Queensland law journal. Queensland

15 15 Utne reader. Minneapolis, Minn. Vanderbilt journal of transnational law. Nashville, TN Vereinte Nationen : Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen. Baden-Baden VINE : very informal newsletter on library automation. Southampton Voprosy ekonomiki. Moskva Världshorisont. Stockholm Västsahara. Göteborg Washington quarterly. New Brunswick, N.J. Wettbewerb in Recht und Praxis. Frankfurt am Main WIPO magazine / World Intellectual Property Organization. Geneva Wissenschaftsrecht. Tübingen World of work : the magazine of the ILO. Geneve World politics. Princeton, NJ World today. London World trade review / World Trade Organization. Cambridge Yale journal of international law. New Haven, Conn. Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik. Baden-Baden Zeitschrift für Parlamentsfragen / herausgegeben von der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen. Opladen Zeitschrift für Politikwissenschaft. Baden-Baden Zeitschrift für Rechtspolitik. München Zeitschrift für Rechtssoziologie. Wiesbaden Zeitschrift für schweizerisches Recht. Basel Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften. Berlin Zeitschrift für Zivilprozess. Köln Zeitschrift für öffentliches Recht. Wien ZFA : Zeitschrift für Arbeitsrecht. Köln Öffentliche Verwaltung : Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft. Stuttgart Økonomi og politik. København Kotimaiset sanoma- ja puoluelehdet Inhemska dags- och partitidningar Aamulehti Demokraatti Etelä-Suomen Sanomat Helsingin Sanomat Hufvudstadsbladet Hämeen Sanomat Ilkka Kainuun Sanomat Kaleva Kansan uutiset Viikkolehti

16 16 Karjalainen Kauppalehti KD : kristillisdemokraattinen viikkolehti Keskisuomalainen Lapin kansa Medborgarbladet Nya Åland Nykypäivä Perussuomalainen : poliittinen aikakauslehti Pohjalainen Pohjolan Sanomat Satakunnan kansa Savon Sanomat Suomenmaa Tiedonantaja Turun Sanomat Työkansan Sanomat : Kommunistisen Työväenpuolueen äänenkannattaja Vasabladet Vihreä lanka Åland Ulkomaiset sanomalehdet Utländska dagstidningar Dagens Nyheter Financial Times Frankfurter Allgemeine Zeitung Le Monde Le Monde diplomatique Das Parlament

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut, Tulevaisuustiski

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut, Tulevaisuustiski HELSINGIN KAUPUNKI 1 Kaupunginkanslialle vuodeksi 2016 tilattavat lehdet KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Financial Times Kuntatyönantaja ELINKEINO-OSASTO Fast company Monocle The Economist Wired Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut,

Lisätiedot

Kirjastoon tilattuja painettuja lehtiä tieteenaloittain

Kirjastoon tilattuja painettuja lehtiä tieteenaloittain Kirjastoon tilattuja painettuja lehtiä tieteenaloittain Historia Argumenty I Fakty European Legacy Hiidenkivi Historisk Tidskrift Foer Finland Idantutkimus = Osteuropaforskning = The Finnish Review Ottar

Lisätiedot

Kirjastoon tilatut painetut lehdet 2012

Kirjastoon tilatut painetut lehdet 2012 Kirjastoon tilatut painetut lehdet 2012 Advokaatti Advokatbladet Advokaten Advokaten Ageing & Society Aikuiskasvatus Akademikern Alands Forfattningssamling Alue Ja Ymparisto American Journal of Comparative

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Tornion oppimiskeskuksen lehdet Lehden nimi ISSN Saatavana olevat vuosikerrat

Tornion oppimiskeskuksen lehdet Lehden nimi ISSN Saatavana olevat vuosikerrat Tornion oppimiskeskuksen lehdet Lehden nimi ISSN Saatavana olevat vuosikerrat Ag The international journal of 1475- lainattavissa 08-1997 photographic art & practice 1X Aikuiskasvatus 0358- aikuiskasvatustieteellinen

Lisätiedot

Luettavissa kirjaston asiakaskoneilla tai omalla laitteella kirjaston langattomassa verkossa. www.epress.fi

Luettavissa kirjaston asiakaskoneilla tai omalla laitteella kirjaston langattomassa verkossa. www.epress.fi Kuusamon kaupunginkirjasto Lehtiluettelo Sanomalehdet 2016 Demokraatti Helsingin sanomat Iijokiseutu Kainuun Sanomat Kaleva Kauppalehti KD kristillisdemokraattinen viikkolehti Koillissanomat Koillismaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON LEHDET 2016

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON LEHDET 2016 KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON LEHDET 2016 = UUTISTORI, Yleisaikakauslehdet ja erikoislehdet = UUTISTORI, Sanomalehdet Keski-Uusimaa Helsingin Sanomat loput sanomalehdet säilytys koko vuosi säilytys 2 kuukautta

Lisätiedot

Digipoliskirjaston lehdet Lehden nimi ISSN Saatavana olevat

Digipoliskirjaston lehdet Lehden nimi ISSN Saatavana olevat Digipoliskirjaston lehdet Lehden nimi ISSN Saatavana olevat KPL vuosikerrat (1.2.08) Aku Ankka 055-01 222 Allt om mat 0002-64 82 Analyysi 59-0999 lainattavissa 08, 06-0 Aromi-lehti 128-19 41 Asu ja rakenna

Lisätiedot

KMT 2015: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet

KMT 2015: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet KMT 2015: t ja kokonaistavoittavuudet Aikakauslehtien lukijamääriä ei saa verrata aiempien vuosien tuloksiin, koska tutkimusmenetelmää on muutettu. Sanomalehtien ja kaupunki- ja noutopistelehtien kysymysmenetelmä

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

Kulttuurilehtiavustukset vuonna 2016 Understöd för kulturtidskrifter - beviljade understöd 2016

Kulttuurilehtiavustukset vuonna 2016 Understöd för kulturtidskrifter - beviljade understöd 2016 Kulttuurilehtiavustukset vuonna 2016 Understöd för kulturtidskrifter - beviljade understöd 2016 Hakija/Organisation Lehti/Tidskrift EUR Rajataide ry ½-lehti ja Puolilehti.fi 13 000 Ana Muslim Media Youth

Lisätiedot

RUTAKKO-KIRJASTOJEN LEHTILUETTELO 2016

RUTAKKO-KIRJASTOJEN LEHTILUETTELO 2016 RUTAKKO-RJASTOJEN LEHTILUETTELO 2016 = Iisalmi, KE = Keitele, = Kiuruvesi, LA = Lapinlahti, = Pielavesi, = Sonkajärvi, SU = Sukeva, VA = Varpaisjärvi, VI = Vieremä NIMI Aakusti Aamulehti Aamun koitto ABC

Lisätiedot

KN = LAPSET JA NUORET Huom! Lasten ja nuorten lehdet ovat aakkosjärjestyksessä Uutistorin lehtien jälkeen

KN = LAPSET JA NUORET Huom! Lasten ja nuorten lehdet ovat aakkosjärjestyksessä Uutistorin lehtien jälkeen KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON LEHDET 2015 KU = UUTISTORI, Yleisaikakauslehdet ja erikoislehdet LS = UUTISTORI, Sanomalehdet Keski-Uusimaa säilytys koko vuosi Helsingin Sanomat säilytys 2 kuukautta loput sanomalehdet

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Kuusamon kaupunginkirjasto Varastolehdet ja sarjat 2016 Pääkirjasto/Kirjasto Naturpolis

Kuusamon kaupunginkirjasto Varastolehdet ja sarjat 2016 Pääkirjasto/Kirjasto Naturpolis Kuusamon kaupunginkirjasto Varastolehdet ja sarjat 2016 Pääkirjasto/Kirjasto Naturpolis LEHDEN NIMI LEHTIVARASTO L-SALI NATURPOLIS Aarre 2011-2012 Aikuiskasvatus 1997-2002 Ajokoiramies 2015 Allergia (&

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8)

Lisätiedot

AIKAKAUSMEDIAT SOMESSA -SEURANTA TAMMIKUU 2016

AIKAKAUSMEDIAT SOMESSA -SEURANTA TAMMIKUU 2016 AIKAKAUSMEDIAT SOMESSA -SEURANTA TAMMIKUU 2016 Aikakausmedia seuraa kuukausittain aikakauslehtien seuraaja-, tykkääjä- ja tilaajamääriä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, YouTubessa ja Pinterestissä.

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta

Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta TIEDOTUSVÄLINEILLE Kansallinen Mediatutkimus KMT KMT 2012 Tilaaja: Levikintarkastus Oy 29.4.2013 Toteuttaja: TNS Gallup Oy Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta Painettujen lehtien sisältöjen

Lisätiedot

LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016

LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016 LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016 Päivitetty 10.3.2017 TILASTON SISÄLLYSLUETTELO: SANOMALEHDET: - 7-päiväiset sanomalehdet - 6-päiväiset irtonumerosanomalehdet - 6-päiväiset sanomalehdet - 5-päiväiset sanomalehdet

Lisätiedot

KMT syksy 2015/ kevät 2016:lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet

KMT syksy 2015/ kevät 2016:lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet KMT syksy 2015/ kevät 2016:t ja kokonaistavoittavuudet - Painetun -sarake kertoo painetun keskimääräisen n - ( netto) -sarake kertoo painetun ja sen digitaalisten versioiden yhdessä tavoittamien henkilöiden

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2016 Veritas Eläkevakuutus Stefan Mutanen Synt. 1953, kotipaikka Karjaa valtiot. kand., sosiaalineuvos Samfundet Folkhälsan, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutus, hallituksen puheenjohtaja Veritas

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

SANOMALEHDET. NIVALAN KAUPUNGINKIRJASTO Kalliontie 21 85500 NIVALA Puh. 040-344 7347 Email. asiakaspalvelu.kirjasto@nivala.fi

SANOMALEHDET. NIVALAN KAUPUNGINKIRJASTO Kalliontie 21 85500 NIVALA Puh. 040-344 7347 Email. asiakaspalvelu.kirjasto@nivala.fi NIVLN KUPUNGINKIRJSTO Kalliontie 21 85500 NIVL Puh. 040-344 7347 Email. asiakaspalvelu.kirjasto@nivala.fi Luettelossa ovat Nivalan kaupunginkirjastoon vuonna 2016 tulevat sanoma- ja aikakauslehdet. Sanomalehtiä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Hallitus 2015. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2015. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2015 Veritas Eläkevakuutus Lasse Svens Synt. 1962, kotipaikka Turku kauppatieteiden maisteri Stiftelsen för Åbo Akademi, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutuksen hallitus (puheenjohtaja) Veritas

Lisätiedot

61,2 % 21,6 % 14,8 % 2,0 % 0,4 % Aikakausmedioiden someyleisöt / kesäkuu Lähde: Aikakausmediat somessa -seuranta, 6/2016

61,2 % 21,6 % 14,8 % 2,0 % 0,4 % Aikakausmedioiden someyleisöt / kesäkuu Lähde: Aikakausmediat somessa -seuranta, 6/2016 Aikakausmedioiden someyleisöt / kesäkuu 2016 61,2 % Kokonaisseuraajamäärä* 2 223 343 21,6 % 14,8 % 2,0 % *) kaikkien seurattujen lehtien tykkääjät, seuraajat ja tilaajat Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa,

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Kuusamon kaupunginkirjasto

Kuusamon kaupunginkirjasto Kuusamon kaupunginkirjasto Lehtiluettelo 2017 Sanomalehdet Demokraatti Helsingin sanomat Iijokiseutu Kainuun Sanomat Kaleva Kauppalehti KD kristillisdemokraattinen viikkolehti Koillissanomat Koillismaan

Lisätiedot

LEHDET EIVÄT ILMESTYNEET: 2. - 18.3.1949 KIRJAPAINOLAKKO 1. - 20.3.1956 YLEISLAKKO

LEHDET EIVÄT ILMESTYNEET: 2. - 18.3.1949 KIRJAPAINOLAKKO 1. - 20.3.1956 YLEISLAKKO Mikrofilmit, niiden lukulaitteet ja kopiokone ovat pääkirjaston uutisalueen mikrofilmihuoneessa. Mikrofilmerna, läsapparaterna och kopieringsmaskinen finns i nyhetszonens mikrofilmrum i huvudbiblioteket.

Lisätiedot

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1 Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 1 2 Nuclear power generation in the world 440 operational power reactors with 378 GW capacity* (133 GW in EU) 13,5 % of global electricity generation

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin

Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin Euregio Karelia Joensuu, 02.11.2016 2000-2016 Pohjois-Euroopan ainutlaatuinen

Lisätiedot

Lehtilukusalin lehdet 2016 sääst. säilytään.vuodet

Lehtilukusalin lehdet 2016 sääst. säilytään.vuodet Lehtilukusalin lehdet 2016 sääst. säilytään.vuodet 1 Aamulehti päivälehti 0 2016 2 Abrakadabra varasto 10 + 1983-1999 3 Ad Lucem varasto 5 2011-2012 4 Ahjo lehtilukusali 1 2015-5 Aihefilatelisti lehtilukusali

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

61,5 % 21,9 % 14,2 % 2,0 % 0,4 % Aikakausmedioiden someyleisöt / toukokuu Lähde: Aikakausmediat somessa -seuranta, 5/2016

61,5 % 21,9 % 14,2 % 2,0 % 0,4 % Aikakausmedioiden someyleisöt / toukokuu Lähde: Aikakausmediat somessa -seuranta, 5/2016 Aikakausmedioiden someyleisöt / toukokuu 2016 61,5 % Kokonaisseuraajamäärä* 2 161 693 21,9 % 14,2 % 2,0 % *) kaikkien seurattujen lehtien tykkääjät, seuraajat ja tilaajat Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa,

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Lokakuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE

ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE Valtiokonttori 1 (5) ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE Virka- tai työsopimussuhteessa valtioon olevat ulkomailla työskentelevät henkilöt kuuluvat Tahti-järjestelmän piiriin.

Lisätiedot

FINLAND Distribution Points

FINLAND Distribution Points FINLAND Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in Finland. Includes Finnish translation.

Lisätiedot

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen Oikeustieteiden laitos 29.6.2016 KESKEISET MUUTOKSET OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN LV. 2016 2017 Muutokset tutkintorakenteissa ja pääaineissa Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus PROFESSORILUENTO Professori Tuomas Mylly Eurooppalainen talousoikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 4.2.2015 Professori Tuomas Mylly pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. helmikuuta

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

Bibliotekets tidningsförteckning 2015 sparas årgång

Bibliotekets tidningsförteckning 2015 sparas årgång Bibliotekets tidningsförteckning 2015 sparas årgång 1 Aamulehti dagstidning 0 2015 2 Abrakadabra magasin 10 + 1983-1999 3 Ad Lucem tidningsläsesal/magasin 5 2010-4 Ahjo tidningsläsesal 1 2014-5 Aikuiskasvatus

Lisätiedot

Lehtilukusalin lehdet 2015 sääst. säilytään.vuodet

Lehtilukusalin lehdet 2015 sääst. säilytään.vuodet Lehtilukusalin lehdet 2015 sääst. säilytään.vuodet 1 Aamulehti päivälehti 0 2015 2 Abrakadabra varasto 10 + 1983-1999 3 Ad Lucem lehtilukusali/varasto 5 2010-4 Ahjo lehtilukusali 1 2014-5 Aikuiskasvatus

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Syyskuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016

Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016 Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016 Hallituksessa jatkavat 2016 Taina Pieski, puheenjohtaja FM, viestintäjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö 2008- Toiminut aiemmin

Lisätiedot

Avustukset kulttuurilehtien tukemiseen vuonna 2008 Understöd för kulturtidskrifter och främjande av distribution - Beviljade understöd 2008

Avustukset kulttuurilehtien tukemiseen vuonna 2008 Understöd för kulturtidskrifter och främjande av distribution - Beviljade understöd 2008 Avustukset kulttuurilehtien tukemiseen vuonna 2008 Understöd för kulturtidskrifter och främjande av distribution - Beviljade understöd 2008 Hakijan nimi / Organisationens namn Lehden nimi/ Tidskriftens

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Syyskuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Joulukuu 2008 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjaston. PDA-pilotteja ja kokeiluja

Helsingin yliopiston kirjaston. PDA-pilotteja ja kokeiluja Helsingin yliopiston kirjaston PDA-pilotteja ja kokeiluja Marjo Kuusela 22.4.2013 24.4.2013 1 Elsevier Evidence Based Selection Käyttöön perustuva hankinta Vuoden 2012 EBS-tilastoa Koekäytössä olleiden

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Heinäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Lehden nimi Kirjasto Säilytysaika

Lehden nimi Kirjasto Säilytysaika Oiva- kirjastoihin tilatut ja lahjoitetut aikakauslehdet Lehden nimi Kirjasto Säilytysaika 25 Beautiful homes Alavus kuluva ja edellinen vuosi ABC+ Alavus kuluva ja edellinen vuosi Alavuden Joulu Alavus

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

61,0 % 21,4 % 15,3 % 2,0 % 0,4 % Aikakausmedioiden someyleisöt / heinäkuu Lähde: Aikakausmediat somessa -seuranta, 7/2016

61,0 % 21,4 % 15,3 % 2,0 % 0,4 % Aikakausmedioiden someyleisöt / heinäkuu Lähde: Aikakausmediat somessa -seuranta, 7/2016 Aikakausmedioiden someyleisöt / heinäkuu 2016 61,0 % Kokonaisseuraajamäärä* 2 285 413 21,4 % 15,3 % 2,0 % *) kaikkien seurattujen lehtien tykkääjät, seuraajat ja tilaajat Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa,

Lisätiedot

21,0 % -1,6 % 16,0 % +4,0 % 1,9 % -0,2 % 0,4 % +0,1 % Aikakausmedioiden someyleisöt / syyskuu Muutos osuudessa vuoden alusta 60,6 % -2,3 %

21,0 % -1,6 % 16,0 % +4,0 % 1,9 % -0,2 % 0,4 % +0,1 % Aikakausmedioiden someyleisöt / syyskuu Muutos osuudessa vuoden alusta 60,6 % -2,3 % Aikakausmedioiden someyleisöt / syyskuu 2016 Muutos osuudessa vuoden alusta 60,6 % -2,3 % Kokonaisseuraajamäärä* 2 415 355 21,0 % -1,6 % 16,0 % +4,0 % 1,9 % -0,2 % *) kaikkien seurattujen lehtien tykkääjät,

Lisätiedot

RUTAKKO-KIRJASTOJEN LEHTILUETTELO 2017

RUTAKKO-KIRJASTOJEN LEHTILUETTELO 2017 RUTAKKO-RJASTOJEN LEHTILUETTELO 2017 = Iisalmi, KE = Keitele, = Kiuruvesi, LA = Lapinlahti, PI = Pielavesi, = Sonkajärvi, SU = Sukeva, TE = Tervo, VA = Varpaisjärvi, VE = Vesanto, VI = Vieremä NIMI SIJAINTI

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

21,2 % -1,4 % 15,7 % +3,6 % 2,0 % -0,1 % 0,4 % +0,1 % Aikakausmedioiden someyleisöt / elokuu Muutos osuudessa vuoden alusta 60,8 % -2,2 %

21,2 % -1,4 % 15,7 % +3,6 % 2,0 % -0,1 % 0,4 % +0,1 % Aikakausmedioiden someyleisöt / elokuu Muutos osuudessa vuoden alusta 60,8 % -2,2 % Aikakausmedioiden someyleisöt / elokuu 2016 Muutos osuudessa vuoden alusta 60,8 % -2,2 % Kokonaisseuraajamäärä* 2 348 672 21,2 % -1,4 % 15,7 % +3,6 % 2,0 % -0,1 % *) kaikkien seurattujen lehtien tykkääjät,

Lisätiedot

21,0 % -1,6 % 16,6 % +4,5 % 1,9 % -0,2 % 0,4 % +0,1 % Aikakausmedioiden someyleisöt / marraskuu Muutos osuudessa vuoden alusta 60,1 % -2,9 %

21,0 % -1,6 % 16,6 % +4,5 % 1,9 % -0,2 % 0,4 % +0,1 % Aikakausmedioiden someyleisöt / marraskuu Muutos osuudessa vuoden alusta 60,1 % -2,9 % Aikakausmedioiden someyleisöt / marraskuu 2016 Muutos osuudessa vuoden alusta 60,1 % -2,9 % Kokonaisseuraajamäärä* 2 532 656 21,0 % -1,6 % 16,6 % +4,5 % 1,9 % -0,2 % *) kaikkien seurattujen lehtien tykkääjät,

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Nokian kaupunginkirjasto tilatut lehdet 2017

Nokian kaupunginkirjasto tilatut lehdet 2017 Nokian kaupunginkirjasto tilatut lehdet 2017 päiv.29.12.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella hankittuja kulttuurilehtiä Tuen tarkoituksena on laajentaa kirjastojen lehtivalikoimaa. Lehtiä säilytetään

Lisätiedot

Uudenmaan Cleantech vahvuudet ja mahdollisuudet. Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry Cleantech Foorum

Uudenmaan Cleantech vahvuudet ja mahdollisuudet. Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry Cleantech Foorum Uudenmaan Cleantech vahvuudet ja mahdollisuudet Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry 13.08.2013 Cleantech Foorum 1 Tärkeitä Cleantech megatrendejä Ilmaston muutos Luonnonvarojen riittävyys Väestön kasvu

Lisätiedot

1. AAMULEHTI 2. AAMUPOSTI 3. AAMUSET 4. AKAAN SEUTU 5. ALASATAKUNTA 6. ALAVIESKA 7. ALUELEHTI SAIMAA 8. ALUESANOMAT 9. ALUEVIESTI 10.

1. AAMULEHTI 2. AAMUPOSTI 3. AAMUSET 4. AKAAN SEUTU 5. ALASATAKUNTA 6. ALAVIESKA 7. ALUELEHTI SAIMAA 8. ALUESANOMAT 9. ALUEVIESTI 10. 1. AAMULEHTI 2. AAMUPOSTI 3. AAMUSET 4. AKAAN SEUTU 5. ALASATAKUNTA 6. ALAVIESKA 7. ALUELEHTI SAIMAA 8. ALUESANOMAT 9. ALUEVIESTI 10. ANNONSBLADET FÖR KIMITOBYGDEN 11. AURANMAAN VIIKKOLEHTI 12. BORGÅBLADET

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2008 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot