LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ"

Transkriptio

1 LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ FÖRTECKNING ÖVER BIBLIOTEKETS TIDSKRIFTER OCH TIDNINGAR ÅR 2015

2 Sisällysluettelo Innehåll Eduskunnan kirjastoon saapuvat kotimaiset aikakauslehdet Inhemska tidskrifter... 3 Eduskunnan kirjastoon saapuvat ulkomaiset lehdet Utländska tidskrifter... 7 Kotimaiset sanoma- ja puoluelehdet Inhemska dags- och partitidningar Ulkomaiset sanomalehdet Utländska dagstidningar... 16

3 3 Eduskunnan kirjastoon saapuvat kotimaiset aikakauslehdet Inhemska tidskrifter Aalto University Magazine / Aalto-yliopisto, viestintä. Acatiimi / Professoriliitto ry, Tieteentekijöiden liitto, Yliopistonlehtorien liitto ry. Acta Legis Turkuensia : oikeustieteellinen aikakausjulkaisu / Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry. Advokaatti. Aikuiskasvatus. AKT : Autoja kuljetusalan työtekijäliitto AKT ry:n jäsenlehti. Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti Alue ja ympäristö. Alueintegraattori: tietoa kansainvälisestä aluekehityksestä / Sisäasiainministeriö, Aluekehityssihteeristö. Animalia : koe-eläinten suojeluyhdistyksen tiedotuslehti. Antimilitaristi : epäsotilaallinen lukemisto / Aseistakieltäytyjäliitto. Arbetspension. Aurora / julkaisija Turun yliopisto. Avain / julkaisija: Maalaisliiton naiset r.y. Avun maailma : Suomen Punaisen Ristin jäsenlehti. Balanssi : raportointi & hyvä hallinto. Bibliophilos. Biokaasu : Suomen biokaasuyhdistyksen jäsenlehti. Bulletin / Bank of Finland. Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. Ekonomiska samfundets tidskrift. Elatusvelvollinen-uusperheellinen: Elatusvelvollisten liitto ry:n tiedotus- ja jäsenlehti. Energiakatsaus / Työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto. Euro & talous / Suomen Pankki. Europa : Euroopan komission Suomen edustuston lehti. Faili / julkaisija: Liikearkistoyhdistys ry. Fakta : talous ja tekniikka tänään. Finlands kommuntidning. Finlands natur. Finpro infront : Finpro ry:n asiakas- ja sidosryhmälehti. Finsk tidskrift.: kultur, ekonomi, politik / Föreningen Granskaren. Fredsposten. / Finlands fredsförbund, Förening för Förenta Nationerna. Futura : Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenlehti. Genos : Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja. Haaste : asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta / julkaisijat Oikeusministeriö ja Rikoksentorjuntaneuvosto. Hallinnon tutkimus / Hallinnon tutkimuksen seura r.y. Helsinki law review / Pykälä ry, the law students' association in Helsinki. Historiallinen aikakauskirja. Historisk tidskrift för Finland. HS teema.

4 4 Idäntutkimus / julkaisija: Suomen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura. Ilmansuojelu / Ilmansuojeluyhdistys. Informaatiotutkimus / julkaisija: Kirjastotieteen ja informatiikan yhdistys. Inter vivos / Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Pykälä ry. Intiim : TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton julkaisu. IPA-lehti / International Police Association, Suomen osasto. IPU : Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja. IT : invalidityö. Janus : Sosiaalipolitiikan ja sosiaalitutkimuksen aikakauslehti. Journalisti / julkaisija: Suomen journalistiliitto. Juuri : nuorkeskustalainen aikakausilehti. Jyty / Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto. Kaltio. Kanava / julkaisija: Suomalaisuuden liitto ry. Kansalliskirjasto : Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti. Kansantaloudellinen aikakauskirja. Karjalan heimo / Karjalan sivistysseura. Kasvatus. Kauppalehti Optio. Kauppapolitiikka / Ulkoasiainministeriön kauppapoliittinen osasto. Kehitys. Ketju. Keva : Kuntien eläkevakuutuksen lehti. Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kirjastolehti. Kleio. Kontakt / julkaisija: Suomen ja Venäjän kansojen ystävyysseura. Kosmopolis : rauhan, konfliktin ja maailmanpolitiikan tutkimuksen aikakauslehti / Suomen rauhantutkimusyhdistys. Kulttuuritutkimus / Kulttuurintutkimuksen seura. Kuluttaja : Kuluttajaviraston julkaisu. Kunnallistieteellinen aikakauskirja. Kuntalehti / Suomen kuntaliitto. Kuntatyönantaja. Kuntoutus. Kylkirauta. Kynnys. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Lakimiesuutiset. Lapsen maailma. Libero. Liikenne : Liikennesuunnittelun seura ry:n julkaisema liikennealan ammattilehti. Liiketaloudellinen aikakauskirja. Liikunta ja tiede. Lähde : historiatieteellinen aikakauskirja / julkaisija Labyrintti ry Joensuun yliopiston historian jatko-opiskelijat.

5 5 Läraren. Maailman kuvalehti / julkaisija Kepa. Maankäyttö / [julk.] Maanmittausinsinöörien liitto, Maanmittausteknikoiden liitto, Suomen kartoittajayhdistys. Maaseudun uusi aika : maaseutututkimuksen ja politiikan aikakauslehti / julkaisija: Joensuun yliopisto, Maaseutuinstituutti. Mainio : asiaa MTK:n jäsenille. Metsä.fi : Metsähallituksen henkilöstölehti. Mielenterveys. Minerva. Monde diplomatique & Novaja gazeta. / Into-kustannus. Momentti / Suomen lakimiesliitto ja Suomen asianajajaliitto. Motiivi / JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry:n puolesta Kunta-alan ammattiliitto KTV ry. Muuttuva perhe / Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto r.y. Niin & näin : filosofinen aikakauslehti / Suomen fenomenologinen instituutti. Nordisk alkohol & narkotikatidskrift. Noste / SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Huoltaja-säätiö. Nuorisotyö. Nya Argus. Oikeus. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. Opettaja. Pakolainen. Palkkatyöläinen : SAK:n äänenkannattaja. Paperiliitto. Parnasso. Pelastakaa lapset : Pelastakaa Lapset ry:n järjestölehti. Pohjola-Norden : Pohjola Nordenin aikakauslehti. Polemiikki : uuden kuntatiedon erikoislehti / Kunnallisalan kehittämissäätiö. Poliisi & oikeus. Politiikka. Rajamme vartijat. Rakennettu ympäristö : kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristö / julkaisija Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. Rakentaja. Rauhan puolesta / julkaisija: Suomen rauhanpuolustajat. Rauhanturvaaja : Suomen rauhanturvaajaliiton jäsenlehti. Ruotuväki. Saima : Itä-Suomen yliopistolehti / Itä-Suomen yliopisto. Signum. Siirtolaisuus. Sinetti : porvarillinen elämäntapalehti. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. Sosiaalivakuutus / Kansaneläkelaitos. Sosiaaliturvan tutkimuslaitos. Sosiologia. Sotainvalidi.

6 6 Sotaveteraani. Sotilasaikakauslehti : Upseeriliiton julkaisu. Språkbruk : informationsblad / utgivet av Svenska språkbyrån. STTK-lehti : toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n järjestölehti. STY AIPPI-uutiset : teollisoikeudellisia uutisia / Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, Suomen AIPPI-ryhmä. Suhdanne. Suhdannebarometri. Sukupuolentutkimus / Sukupuolentutkimuksen seura ry. Suomen kiinteistölehti. Suomen kuvalehti. Suomen lehdistö. Suomen luonto. Suomen lääkärilehti. Suomen merenkulku. Suomen sotilas : valtakunnallinen maanpuolustuslehti. Svensk framtid : organ för Svensk ungdom Svenska Folkpartiets ungdomorganisation. Talouden näkymät : erikoisnumero / Suomen Pankki. Talous & yhteiskunta / Palkansaajien tutkimuslaitos. Talouselämä. Taloustaito / Veronmaksajain keskusliitto. Tapaturmavakuutus. TEHY / Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö. Telma : työelämän kehittämisen erikoislehti / julkaisijat Työturvallisuuskeskus TTK ja Työsuojelurahasto TSR. Terra : Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirja. Terveys ja talous : terveysalan ammattilehti / julkaisija Sairaalatalousyhdistys ry. Tesso : sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Tiede & edistys : Tutkijaliiton aikakauslehti. Tiede / julkaisija Tieteen tiedotus ry. Tiedepolitiikka. Tiedonjyvä : Jyväskylän yliopiston tiedotuslehti. Tiedosta : TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisu. Tieteessä tapahtuu. Tieto & trendit / Tilastokeskus. Tietoarkisto : Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisu. Tietoasiantuntija. Tietosuoja / Tietosuojalautakunta ja Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tiimi / A-klinikkasäätiö. Tilisanomat : yritystalouden ja laskennan ammattilehti. Tulevaisuus uusiksi / Pelastakaa lapset. Tulva : naistenlehti / julkaisija Unioni Naisasialiitto Suomessa ry. Tutkain / c Kannunvalajat ry. Tuulivoima / Suomen tuulivoimayhdistys. Työ, terveys, turvallisuus.

7 7 Työeläke : Eläketurvakeskuksen julkaisu. Työelämän tutkimus. Työpoliittinen aikakauskirja. Ulkopolitiikka. Universitas. Ura : lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille. Urheilu ja oikeus : Urheiluoikeuden yhdistyksen jäsenlehti. Uusi invalidi : sosiaalinen uudistuslehti. Uusi-kaiku / julkaisija: Valtion työelämäneuvottelukunta, Valtiovarainministeriö. Uusio-uutiset : hyötykäytön ammattilehti. Vaihtoehto EU:lle / Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus ry. Vapaa ajattelija. Venla : Suomalaisvenäläisen kauppakamarin jäsentiedote. Venäjän aika Verotus : Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. Verouutiset / julkaisija: Veronmaksajain keskusliitto r.y. Vesitalous. Veteraani. Virallinen lehti. Ydin. Yhdyskuntasuunnittelu. Yhteiskuntapolitiikka. Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedotuslehti. Ylioppilaslehti. Ympäristö / julkaisija: Ympäristöministeriö. Ympäristö ja terveys. Ympäristöjuridiikka / Suomen ympäristöoikeustieteen seura. Yrittäjä : suomalaisen yrittäjän ammattilehti / julkaisija: Suomen yrittäjäin keskusliitto SYKL. Eduskunnan kirjastoon saapuvat ulkomaiset lehdet Utländska tidskrifter Acta politica. Meppel Adelaide law review. Adelaide Africa confidential. London Africa renewal / United Nations Department of Public Information. New York, NY Alkohol och narkotika / Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning...[et al.]. Stockholm American journal of comparative law. Berkeley, CA American journal of international law. Washington, DC American politics research. Thousand Oaks, CA Arab law quarterly / Society of Arab Comparative and International Law. London Arbitration international. London

8 8 Archiv des öffentlichen Rechts. Tübingen Archiv für Urheber und Medienrecht. Bern Archivum iuridicum Cracoviense / Polska akademia nauk. Oddzial w Krakowie, Komisja nauk prawnych. Kraków Asia-Pacific development journal / United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Bangkok Aslib journal of information management. London Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn Austrian review of international and European law. The Hague BBL : biblioteksbladet / Sveriges allmänna biblioteksförening. Lund Beijing review. Beijing Berkeley journal of employment and labor law. Berkeley (Calif.) Blätter für deutsche und internationale Politik. Köln Bok og bibliotek / Statens bibliotekstilsyn. Oslo British journal of political science. London British journal of politics & international relations / Political Studies Association. Oxford Brooklyn journal of international law. Brooklyn, NY Bulletin / Division for Palestinian Rights. [New York, N.Y.] Bulletin for international taxation. Amsterdam Bulletin législatif Belge. Bruxelles Bulletin of the World Health Organization : the international journal of public health. Geneva Cahiers de droit européen. Bruxelles CEPAL review. Santiago China law. Hong Kong China quarterly. London Civil justice quarterly. Andover Columbia journal of Asian law. New York (N.Y.) Columbia journal of transnational law. New York, (NY) Common law world review. Sark Common market law reports. London Common market law review. Leyden Communications law : journal of computer, media, and telecommunications law. Haywards Heath Communist and postcommunist studies : an international interdisciplinary journal. Los Angeles (CA) Comparative political studies. Thousand Oaks (CA) Computer law and security review : the international journal of technology law and practice. Oxford Conflict, security & development. London Congressional digest. Washington, DC Cooperation and conflict : Nordic journal of international studies. London Cornell international law journal. Ithaca, NY Cornell law review. Ithaca, NY Crime, law and social change : an international journal. Dordrecht ; Boston, Mass. Criminal law forum : an international journal. Camden (N.J.) Criminal law review. London Current legal problems. London Deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts. Tübingen

9 9 Development dialogue. Uppsala Development today : Nordic outlook on development assistance, business and the environment. Oslo Diplomacy and statecraft. London Dispute resolution journal. New York (N.Y.) Droit social. Paris East European politics. London Ecology law quarterly. Berkeley, CA Economist. London EIPASCOPE / European Institute of Public Administration. Maastricht Ekonomisk debatt. Stockholm Electoral studies. Guildford Environment for Europeans : magazine of Directorate-General for Environment. Luxembourg ERA-Forum : scripta iuris europaei / Academy of European Law Trier. Trier Ethics & medicine : an international Christian perspective on bioethics. Birmingham EU:n meri- ja kalastusasiat / Euroopan komissio, kalastus- ja meriasioiden pääosasto. EuroChoices. Uckfield Eurofound news / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin Europa ethnica. Wien Europarecht. Baden-Baden Europarättslig tidskrift. Stockholm Europe en formation : revue d'etudes sur la construction européenne et le féderalisme. Paris European energy and environmental law review. London European foreign affairs review. London European human rights law review. London European journal of crime, criminal law and criminal justice. Deventer : Stockholm European journal of health law. Dordrecht ; Boston, [Mass.] European journal of international law. München European journal of international relations. London European journal of migration and law. Hague European journal of political research : official journal of the European Consortium for Political Research. Dordrecht European journal on criminal policy and research. Dordrecht European law review. London European public law. London European taxation. Amsterdam European Union politics. London European view : a journal of the Forum of European Studies / published by the European Peoples' Party. Brussels Europäische Grundrechte-Zeitschrift. Strasbourg ; Kehl am Rhein Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. München Express. Paris Federalist debate : papers for federalists in Europe and the world : new series. Torino Federalist. Pavia Finance & development / International Monetary Fund. Washington (DC) Foreign affairs. New York, NY Foreign policy analysis / International Studies Association. Malden (MA)

10 10 Foreign policy. New York Foundation focus / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm Gesundheits- und Sozialpolitik. Baden-Baden Global social policy. London Government and opposition : an international journal of comparative politics. London Harvard business review. Boston (MA) Harvard international law journal. Cambridge, MA Harvard law review. Cambridge, MA Health systems in transition / European Observatory on Health Systems and Policies. Copenhagen Historisk tidskrift / Svenska historiska föreningen. Stockholm Human rights law journal : HRLJ. Kehl am Rhein ; Arlington, VA Human rights quarterly. Baltimore, MD Humanitäres Völkerrecht : Informationsschriften. Bonn Häften för kritiska studier / Unga filosofer. Stockholm ICAO journal : official magazine of international civil aviation. Montreal IFLA journal. München IHS Jane's intelligence review. Coulsdon, Surrey, U.K. IMO news : the magazine of the International Maritime Organization. London India quarterly. New Delhi Industrial law journal. London Inforegio panorama / European Union, Directorate-General for Regional Policy, Unit 01, Information and Communication. Luxembourg Internasjonal politikk. Oslo International affairs : a Russian journal of world politics, diplomacy and international relations. Moscow International criminal law review. The Hague International journal of constitutional law. Oxford International journal of law crime and justice. Amsterdam International journal of legal information : IJLI. Nashville, TN International journal of political economy. New York, N.Y. International journal on minority and group rights. The Hague International labour review. Geneva International negotiation : a journal of theory and practice. The Hague International organization. Boston, MA International peacekeeping. London International political science review. London International political sociology / International Studies Association. Oxford International politics. The Hague ; London International politics reviews. Basingstoke International relations. London International review of law and economics. Sevenoaks International review of the Red Cross / ICRC. Geneva International review of victimology. Oxon International social science journal. Paris

11 11 International studies perspectives / International Studies Association. Malden (MA) International studies quarterly. Cambridge (MA) International studies review / International Studies Association. Malden (MA) ; Providence (RI) International trade forum. Geneva Internationella studier. Stockholm Irish studies in international affairs. Dublin Israel law review. Jerusalem Journal de droit européen. Bruxelles Journal of African law. London Journal of common market studies. Oxford Journal of conflict and security law. Oxford Journal of criminal justice. New York, NY Journal of energy and natural resources law. London Journal of European social policy. London Journal of international affairs. New York, NY Journal of international arbitration. Geneva Journal of law and society. Oxford Journal of legislative studies. London Journal of modern African studies. London Journal of peace research. London Journal of politics. Gainesville, FL Journal of public policy. Cambridge Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention. Basingstoke Journal of women politics & policy. Binghamton, NY Journal of world trade : law, economics, public policy. Geneva Juridica : Tartu ülikooli õigusteaduskonna ajakiri. Tallinn Juridikum : Zeitschrift im Rechtsstaat. Wien Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet / utgives av Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift. Stockholm Jus : rivista di scienze giuridiche. Milano Jus-Extra : aktuelle Informationen über Gesetzgebung. Rechtsprechung und Literatur. Wien Jussens venner. Oslo Kritische Justiz. Frankfurt am Main Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. München Kritisk juss. Oslo Lag & avtal. nyheter om arbetsrätt. Stockholm Law & policy. Oxford Law and contemporary problems. Durham, NC Law and human behavior. New York, NY Law library journal. Chicago, IL Lawyer quarterly / Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. Legal issues of economic integration : law journal of the Europa Instituut and the Amsterdam Center for International Law. The Hague Legislative studies quarterly. Iowa City, IA Libri : international journal of libraries and information services. Copenhagen

12 12 Lloyd's maritime and commercial law quarterly. London Lov og rett. Oslo McGill law journal. Montreal Medicine and law. Berlin ; New York, NY Middle Eastern studies. London Millennium : journal of international studies. London Modern Asian studies. Cambridge Monde diplomatique. Paris Monetary bulletin / Central Bank of Iceland. Reykjavik National geographic. Washington, DC Natura 2000 : DG XI nature newsletter. Brussels Negotiation journal. New York, NY Netherlands international law review. Leyden Netherlands quarterly of human rights / Netherlands Institute of Human Rights. Utrecht Neue Justiz. Berlin Neue Kriminalpolitik : Forum für Praxis, Politik und Wissenschaft. Baden-Baden New African. London New republic. Washington, DC New York review of books. New York [N.Y.] NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd / Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse...[et al.]. Stockholm NJW : neue juristische Wochenschrift. Frankfurt am Main Nordic journal of human rights. Oslo Nordic journal of international law. Dordrecht Nordisk administrativt tidsskrift. København Nordisk arkivnyt. København Nordisk domssamling (N.Ds.). Oslo Nordisk socialrättslig tidskrift. Stockholm Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab / udgivet af de nordiske kriminalistforeninger. København Nordisk tidsskrift for selskabsret. København Nordisk østforum : kultur og samfunn i Sovjetunionen og ØstEuropa. Oslo Norsk lovtidend / Statsministerens kontor. Avd. 1, Lover og sentrale forskrifter m.v. Oslo Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Oslo Northern Ireland legal quarterly. Belfast Nuclear law bulletin. Paris NVwZ : neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht. München Nytt norsk tidsskrift : tidsskrift for vitenskap, politikk og polemikk. Oslo OECD economic outlook. Paris OECD journal on budgeting / Organisation for Economic Cooperation and Development. Paris OECD journal. Economic studies. Paris OECD journal. Financial market trends. Paris OECD journal. Journal of business cycle measurement and analysis : a joint publication of OECD and CIRET. Paris OECD observer / Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Paris Official bulletin / International Labour Office. Ser. A. Geneva Official bulletin / International Labour Office. Ser. B. Geneva

13 13 Ogonek. Moskva OPEC bulletin / Organization of the Petroleum Exporting Countries. Orbis. Philadelphia, Pa. Osteuropa : Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens / Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Stuttgart Osteuropa-Recht. Stuttgart Oxford journal of legal studies. London Pacific review. Oxford Parliamentarian. London Parliamentary affairs : a journal of comparative politics. London ; Oxford Parliamentary history. Gloucester Parliaments, estates & representation / International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. London Party politics. London Peace research. Oakville Perceptions : journal of international affairs. Ankara Polish quarterly of international affairs. Warszawa Politica : tidsskrift for politisk videnskab. Århus Political behavior. New York, NY Political insight / Political Studies Association. Oxford Political quarterly. London Political studies. Oxford Political studies review. Oxford Political theory. London Politics & society. Los Altos, CA Politics : surveys and debates for students of politics / Political Studies Association. Oxford Politique étrangère. Paris Politische Vierteljahresschrift : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft. Opladen Polity. Amherst, MA Pouvoirs. Paris Právník : teoretický c asopis pro otázky státu a práva. Praha Problemes d'amérique latine. Paris Public administration : an international quarterly. London Publius : the journal of federalism. Philadelphia, Pa Recueil Dalloz-Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation. Paris Regions & cities of Europe : newsletter of the Committee of the Regions. Brussels Research eu : results magazine / European Commission. Luxembourg Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift. Århus Review of international studies. Cambridge Review of world economics : Weltwirtschaftliches Archiv. Kiel Revue belge de droit international. Bruxelles Revue critique de droit international privé. Paris Revue de droit international et de droit comparé. Bruxelles Revue défense nationale. Paris Revue des sociétés. Paris

14 14 Revue d'études comparatives Est-Ouest. Paris Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger. Paris Revue européenne de droit public. London Revue européenne des sciences sociales. Genève Revue internationale de droit pénal. Paris Revue internationale des droits de l'antiquite. Sér. 3. Bruxelles Revue juridique et politique des états francophones. Paris Revue politique et parlementaire. Paris Revue trimestrielle de droit européen. Paris Rivista di diritto internazionale. Roma Rivista di studi politici internazionali. Firenze Russia in global affairs. Moscow Russian law : theory and practice : journal of the Russian Academy of Legal Sciences. Moscow Russian politics and law : a journal of translations. Armonk (NY) S + F : Vierteljahresschrift für Sicherheit und Frieden. Baden-Baden Scandinavian political studies : a journal published for the Nordic Political Science Association. Oslo Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht / Schweizerische Vereinigung für internationales Recht. Zürich Schweizerisches Zentralblatt für Staats-und Verwaltungsrecht. Zurich Security and human rights / Netherlands Helsinki Comittee. Leiden Security community : the OSCE magazine. Vienna Security dialogue. Oslo Semaine juridique. Paris Skatterett. Oslo Social agenda / European Commission, Employment and Social Affairs. Luxembourg Social policy & administration. Oxford Social sciences. Moscow Sociologisk forskning. Lund Southeast European and Black Sea studies. London Spectator. London Stanford law review. Stanford, CA Statsvetenskaplig tidskrift. Lund Statute law review. Andover Studi parlamentari e di politica costituzionale. Roma Studies in conflict and terrorism. London Studies in political economy : a socialist review. Ottawa, Ont. Supreme Court law journal / Supreme Court Library, Republic of Korea. Seoul Svensk juristtidning. Stockholm Svensk skattetidning. Stockholm Tidsskrift for rettsvitenskap. Oslo Tidsskrift for samfunnsforskning. Oslo Transfer : European review of labour and research. Brussels Ugeskrift for retsvæsen. København University of Queensland law journal. Queensland

15 15 Utne reader. Minneapolis, Minn. Vanderbilt journal of transnational law. Nashville, TN Vereinte Nationen : Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen. Baden-Baden VINE : very informal newsletter on library automation. Southampton Voprosy ekonomiki. Moskva Världshorisont. Stockholm Västsahara. Göteborg Washington quarterly. New Brunswick, N.J. Wettbewerb in Recht und Praxis. Frankfurt am Main WIPO magazine / World Intellectual Property Organization. Geneva Wissenschaftsrecht. Tübingen World of work : the magazine of the ILO. Geneve World politics. Princeton, NJ World today. London World trade review / World Trade Organization. Cambridge Yale journal of international law. New Haven, Conn. Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik. Baden-Baden Zeitschrift für Parlamentsfragen / herausgegeben von der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen. Opladen Zeitschrift für Politikwissenschaft. Baden-Baden Zeitschrift für Rechtspolitik. München Zeitschrift für Rechtssoziologie. Wiesbaden Zeitschrift für schweizerisches Recht. Basel Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften. Berlin Zeitschrift für Zivilprozess. Köln Zeitschrift für öffentliches Recht. Wien ZFA : Zeitschrift für Arbeitsrecht. Köln Öffentliche Verwaltung : Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft. Stuttgart Økonomi og politik. København Kotimaiset sanoma- ja puoluelehdet Inhemska dags- och partitidningar Aamulehti Demokraatti Etelä-Suomen Sanomat Helsingin Sanomat Hufvudstadsbladet Hämeen Sanomat Ilkka Kainuun Sanomat Kaleva Kansan uutiset Viikkolehti

16 16 Karjalainen Kauppalehti KD : kristillisdemokraattinen viikkolehti Keskisuomalainen Lapin kansa Medborgarbladet Nya Åland Nykypäivä Perussuomalainen : poliittinen aikakauslehti Pohjalainen Pohjolan Sanomat Satakunnan kansa Savon Sanomat Suomenmaa Tiedonantaja Turun Sanomat Työkansan Sanomat : Kommunistisen Työväenpuolueen äänenkannattaja Vasabladet Vihreä lanka Åland Ulkomaiset sanomalehdet Utländska dagstidningar Dagens Nyheter Financial Times Frankfurter Allgemeine Zeitung Le Monde Le Monde diplomatique Das Parlament

Lehtiluettelo 2015. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Lehtiluettelo 2015. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Lehtiluettelo 2015 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2 3 AAKKOSELLINEN LUETTELO ½-lehti 70 PL A Aamulehti s PL,LA Aamun koitto 28 PL ABC+* 05 PL Aeroplane monthly eng 62 PL Agora* 38

Lisätiedot

Kirjaston lehdet 2015

Kirjaston lehdet 2015 Kirjaston lehdet 2015 sääst. säilytään.vuodet 1 Aamulehti päivälehti 0 2015 2 Abrakadabra varasto 10 + 1983-1999 3 Ad Lucem varasto 5 2010-2012 4 Ahjo lehtilukusali 1 2014-5 Aihefilatelisti lehtilukusali

Lisätiedot

Bibliotekets tidnings- och tidskriftsförteckning 2015 sparas årgång

Bibliotekets tidnings- och tidskriftsförteckning 2015 sparas årgång Bibliotekets tidnings- och tidskriftsförteckning 2015 sparas årgång 1 Aamulehti dagstidning 0 2015 2 Abrakadabra magasin 10 + 1983-1999 3 Ad Lucem tidningsläsesal/magasin 5 2010-2012 4 Ahjo tidningsläsesal

Lisätiedot

Lehden nimi. Hyvinkää Hausjärvi Loppi Nurmijärvi. 4 9 kuukautta 3 LS A

Lehden nimi. Hyvinkää Hausjärvi Loppi Nurmijärvi. 4 9 kuukautta 3 LS A AIKAKAUSLEHTILUETTELO / Kotimaan- ja ulkomaankieliset samassa luettelossa Lisäksi luettelon lopussa vieraskieliset lehdet kirjoitetun kielen mukaisesti maittain. Sarakeiden numeroselitykset 1 sarake =

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Nivalan kaupunginkirjasto Kalliontie 21 85500 NIVALA Puh. 040-344 7347 Email. asiakaspalvelu.kirjasto@nivala.fi SANOMALEHDET

Nivalan kaupunginkirjasto Kalliontie 21 85500 NIVALA Puh. 040-344 7347 Email. asiakaspalvelu.kirjasto@nivala.fi SANOMALEHDET Nivalan kaupunginkirjasto Kalliontie 21 85500 NIVL Puh. 040-344 7347 Email. asiakaspalvelu.kirjasto@nivala.fi Luettelossa ovat Nivalan kaupunginkirjastoon vuonna 2013 tulevat sanoma- ja aikakauslehdet.

Lisätiedot

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia Koko aineisto on luokiteltu ja se sijaitsee oppiaineen tiloissa. 1. Tutkimukset, artikkelit ja yleisteokset 2. Bibiliografiat 3. Aikakausijulkaisut,

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

The Implications of China s Rise for Asia and Europe

The Implications of China s Rise for Asia and Europe Report from the international seminar The Implications of China s Rise for Asia and Europe Organised by: The Finnish Institute of International Affairs The Foreign Affairs Committee of the Parliament of

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT 2003 VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut The Finnish Institute in the Middle East (FIME) 2003 VUOSIKERTOMUS/ÅRSBERÄTTELSE/ANNUAL REPORT The Finnish Institute

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2008

Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 35. vuosikerta / 35th year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Eerikinkatu

Lisätiedot

Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja

Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja Jukka O. Nikkilä Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja Corporate structure and legal protection of shareholders With an English summary Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden

Lisätiedot

History and future lines of urbanization process in Finland

History and future lines of urbanization process in Finland Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration History and future lines of urbanization process in Finland Elli Heikkilä and Taru Järvinen Paper presented in 42 nd ERSA-Congress August

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO (Päivitetty 4.8.2013)

ANSIOLUETTELO (Päivitetty 4.8.2013) ANSIOLUETTELO (Päivitetty 4.8.2013) Jukka Kumpuvuori Puhelin 050 552 0024 Verkatehtaankatu 4, 2. krs, 20100 TURKU Sähköposti: jukka.kumpuvuori@kumpuvuori.fi www.kumpuvuori.fi HENKILÖ Nimi: Jukka Aleksi

Lisätiedot