SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Muut asiat; ei julkinen asia Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäpitäminen Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjien määrääminen Lukuvuoden työpäivät perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Kirjaston laina-ajat ja maksut Kirjaston tilapäinen sulkeminen kirjastojärjestelmän uusimisen vuoksi Irtisanoutuminen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta Kirjastovirkailijan viran lakkauttaminen ja vakinaisen toimen täyttäminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus Vakinaista täyttämistä varten auki julistettavat virat alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisenrehtorin viran muuttaminen Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi, sekä viran auki julistaminen vakin Teuvan Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin viran auki julistaminen vakinaista täyttämistä varten alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Irtisanoutuminen Teuvan Kansalaisopiston rehtorin osa-aikaisesta virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi alkaen Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 25

2 -1, VARKOULTK :00 Sivu 1 Paikka Luonto-Parra Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Sippola Eija Simpura Kari Erlands Kaj Kujala Laura Panttila Eliisa Rehn Mirva Syväluoma Saija Tamsi Sakari Robinson Nina Suominen Harri Harjunpää Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen, poissa Närpiön edustaja Kaskisten edustaja varajäsen (Sievi-Korte) Muut saapuvilla olleet Leppäniemi Jukka Kiviluoma Jarmo Nevanperä Erkki Kittilä Leena Kivioja Irma Rossi Aki Simelius Paula Sievi-Korte Tero Sillanpää Mia Vaskivuori Jennika kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja sivistystoimenjohtaja, esittelijä varhaiskasvatusjohtaja, poissa kansalaisopiston rehtori, poistui klo kirjastonjohtaja, poistui klo toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija kohta 1, poistui klo asiantuntija kohta 1, poistui klo asiantuntija kohta 1, poistui klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-14 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastus la klo Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mirva Rehn ja Saija Syväluoma Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eija Sippola puheenjohtaja Paula Simelius pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Mirva Rehn Saija Syväluoma Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kulttuuritalo Orrelassa Paula Simelius, toimistosihteeri

3 1, VARKOULTK :00 D: 18/2014 Sivu 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Muut asiat; ei julkinen asia Dnro D/18/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Siv.tj Informaatio lautakunnalle. Asia on julkisuuslain 24 :n kohdan 30 mukaan salassa pidettävä. Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi.

4 2, VARKOULTK :00 D: 19/2014 Sivu 3 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäpitäminen Dnro D/19/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnan hallintosäännön 51 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 63 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä, jonka toimielin määrää tai kutsuu. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on v kokoontunut 12 kertaa, ts. kokouksia on pidetty tarvittaessa. Kokousaika on pääsääntöisesti ollut keskiviikko klo 18. Kokouspaikka on vaihdellut eri paikoissa tarpeen mukaan. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että vuonna ) lautakunta kokoontuu tarvittaessa keskiviikkoisin klo 18 pääsääntöisesti Kulttuuritalo Orrelassa, koulu- ym. kierroksia lukuunottamatta; 2) pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri Paula Simelius tai hänen sijaisensa; 3) pöytäkirja tarkastetaan 3. työpäivänä kokouksen jälkeen; 4) pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina Kulttuuritalo Orrelassa; 5) kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat lähetetään pääsääntöisesti sähköpostitse ja paperilla vain niille, jotka ilmoittavat haluavansa paperiversiona; 6) kokouskutsu ja kokousasiakirjat lähetetään tiedoksi myös varajäsenille. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 3, VARKOULTK :00 D: 20/2014 Sivu 4 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjien määrääminen Dnro D/20/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Tavaran, työsuorituksen tai muun palvelun vastaanottaja tekee vastaanotosta merkinnän suorituksen/taloustapahtuman perusteena olevaan sähköiseen laskuun tai muuhun tositteeseen. Ao. hallintokunta määrää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjät. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että sivistystoimen tositteiden hyväksyjät ja varahenkilöt osavastuualueittain ovat seuraavat: Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Esikoulu Peruskoulutus Nuorisoasteen koulutus Lukio Virtuaalilukio Kansalaisopisto Kirjasto sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa rehtori Irma Kivioja tstosihteeri Paula Simelius varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä ryhmäpp-hoidon ohjaaja Heidi Kiviharju sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom vs. rehtori Veijo Kivislahti sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius vs. rehtori Veijo Kivislahti sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä rehtori Irma Kivioja sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius kirjastonjohtaja Aki Rossi kirjastovirkailija määritellään myöhemmin sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä

6 3, VARKOULTK :00 D: 20/2014 Sivu 5 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Asiatarkastajina toimivat sivistystoimen hallinnossa toimistosihteerit, varhaiskasvatuksessa päiväkodin johtaja tai ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja tai toimistosihteeri, esikoulussa esiopetusta antavien koulujen rehtorit, peruskoulujen osalta alakoulujen rehtorit, yhteiskoulussa kotitalousopettajat, käsityönopettajat ja liikunnanopettajat, nuorisoasteen, lukion, virtuaalilukion ja kansalaisopiston osalta toimistosihteerit ja kirjastossa kirjastovirkailijat. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 4, VARKOULTK :00 D: 21/2014 Sivu 6 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lukuvuoden työpäivät perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Dnro D/21/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 :n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Perusopetuksen oppilaiden työpäivien määrä määräytyy edellä todetun säännöksen mukaisesti työpäivää lukuvuodessa. Lukiolaissa ei ole säännöksiä työajasta, joka on siten jätetty koulutuksen järjestäjän päätettäväksi. Opiskelijain työpäivien määrää lukiokoulutuksessa ei ole säädetty, vaan se määräytyy opetustarjonnan ja opiskelijan valintojen mukaan. Näin lukiokoulutuksessa ja myös ammatillisessa koulutuksessa voidaan erottaa a) opetuksen tarjontapäivien määrä (oppilaitoksen työpäivien määrä); b) opiskelijan työpäivien määrä; c) opettajien työpäivien määrä (opettajien virkaehtosopimus); d) rehtorien ja muun henkilöstön työpäivien määrä (ao. virkaehtosopimus). Peruskoulun ja lukion virkaehtosopimuksen mukaan opettajalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja säädetyn työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa. Näistä yksi päivä voidaan erityisestä syystä pitää kahtena yhteensä vähintään 6 tuntia kestävänä eri tilaisuutena. Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä luetaan kuitenkin opettajalle työjärjestyksen mukaisiksi palkallisiksi päiviksi. Lukuvuonna loppiainen ja vappu ovat muuna arkipäivänä kuin lauantaina, joten perusopetuksen koulutyöpäivien määrä on 188. Perusopetuksessa koulutyö päättyy mainittuna lukuvuotena lauantaina Liite nro 1. Liitteenä malli, jonka mukaan koulutyö aloitetaan torstaina Opettajien ja avustajien suunnittelupäivä pidetään ennen koulun aloituspäivää. Rehtorien suunnittelukokous pidetään myös ennen koulutyön alkua. Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona Syysloma on viikolla 42 ( ), talviloma viikolla 9 ( ). Työpäivätaulukkoon sisältyy 2 lauantaityöpäivää, joista toinen on syys- ja toinen kevätlukukausien päätöspäiviä. Peruskoulun ja lukion virkaehtosopimuksen mukaiset lukuvuoden koulutuspäivät (3 kpl) pidetään siten, että on kaikille opettajille ja avustajille kouluvuoden aloituksen suunnittelupäivä. Kevätlukukaudella 2015 pidetään kaksi VESO-päivää, joko kahtena 3 tunnin tai yhden kokopäivän mittaisena. Sivistystoimenjohtaja tekee asiasta päätöksen rehtoreiden kanssa keskusteltuaan.

8 4, VARKOULTK :00 D: 21/2014 Sivu 7 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lukiolain 5 :n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimiviin lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan koulutuspalvelusta edellä todetuilta tai muilta koulutuksen järjestäjiltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti. Teuvalla lukiokoulutuksen tärkeimmät yhteistyötahot ovat Yhteiskoulun ja kansalaisopiston ohella, Suupohjan lukiot, Teuvan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, Suupohjan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset, opinlakeuden piiriin kuuluvat oppilaitokset, sekä Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukio. Työpäivätaulukko on käsitelty rehtoreiden kokouksessa Lukion oppilaskunnalta on pyydetty lausunto/ehdotus työpäiviksi Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Teuvan koululaitoksen työpäivät oheisen liitteen 1 mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 8 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjaston laina-ajat ja maksut Dnro D/27/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kirjaston kirjastojärjestelmä päivitetään Pallas Pro -järjestelmästä Axiell Aurora -kirjastojärjestelmään. Muutos koskee samalla koko Krannitkirjastokimppaa. Järjestelmävaihdon yhteydessä kaikki lainausparametrit määritellään uudestaan. Tässä yhteydessä on mahdollista päivittää käytäntöjä tarvittavilta osin. Tällä hetkellä Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymät kirjaston laina-ajat sekä myöhästymismaksut ovat seuraavat: (Varkoultk ) LAINA-AJAT 28 vrk kirjat, 7 vrk käsikirjastoaineisto 14 vrk av-aineisto, uutuuskirjat 7 vrk frisbeegolf-kiekot 1-7 vrk e-kirjat SAKKOMAKSUT Kirja: 1 /alkava 28 vrk/alkava 14 vrk (max 20 ) Av-aineisto: 1 /alkava 7 vrk (max 20, video, cd-rom, dvd max 40 ) Käsikirja-aineisto: 1 /alkava 7 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ylittävät 17. Käsikirjastoa ollaan supistamassa ja sinne jätetään pääasiassa vain ns. suurteoksia, joita on epäkäytännöllistä lainata, sekä hakuteoksia ja lakikirjoja, joiden olisi hyvä olla aina asiakkaan käytettävissä. Sen vuoksi käsikirjaston laina-aikaa voidaan muuttaa yleisesti käytettyyn 1 vuorokauteen. Lisäksi kotiseutukokoelman laina-ajaksi määritellään ei-lainattava. Lasten ja nuorten aineistoa lainataan runsaasti kokonaisuutena ja tyypillisesti lapsiperheet lainaavat kerralla paljon lasten ja nuorten osastojen aineistoa. Myös lapset itse lainaavat ahkerasti, mm. pulpettikirjoja kouluun. Joskus palauttaminen tai uusiminen unohtuu. On kohtuullista, että lapsia ja nuoria tai runsaasti lasten ja nuorten aineistoa lainaavia perheitä ei rankaista unohduksesta samalla mitalla kuin muissa tapauksissa. Nykyisellä taksalla sakkoa voi kertyä helposti useita kymmeniä euroja yhdellä kertaa. Ehdotan lautakunnalle uusiksi henkilöasiakkaiden laina-ajoiksi ja myöhästymismaksuiksi seuraavia: 28 vrk kirjat, 1 vrk käsikirjastoaineisto/yölaina 14 vrk av-aineisto, uutuuskirjat/pikalainat 7 vrk frisbeegolf-kiekot vrk e-kirjat ei-lainattavat kotiseutukokoelma

10 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 9 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta SAKKOMAKSUT Kirja, aikuisten aineisto: 1 /alkava 28 vrk/alkava 7 vrk (pikalaina). Maksimisakko/kirja: 20 Musiikki ja elokuva, aikuisten aineisto: 1 /alkava 7 vrk. Maksimisakko/video, cd tai cd-rom 20. Maksimisakko/dvd tai bluray 40 Kirja, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 28 vrk/alkava 7 vrk (pikalaina). Maksimisakko/kirja 5,00 Musiikki ja elokuva, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 7 vrk. Maksimisakko/teos 5,00 Käsikirja-aineisto/yölaina: 1 /alkava 1 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ylittävät 17. Lisäksi on olemassa kouluille ja henkilökunnalle tarkoitettuja muita lainaaikoja (56 vrk ja 182 vrk). Näistä sekä muista erikoisryhmien lainoista ei pääsääntöisesti peritä sakko- tai muita maksuja. Kirjastojärjestelmän vaihdon myötä myös ns. seutuvaraus on mahdollista. Tässä vaihtoehdossa asiakas pystyy omalta koneeltaan tekemään varauksen toisen kirjaston hyllyssä olevasta aineistosta ja valitsemaan hakupaikaksi haluamansa kirjaston. Tästä palvelusta peritään maksua, koska sillä saa laajemman varausmahdollisuuden kuin normaalisti ja asiakas pääsee ikään kuin ohittamaan normaalin varausjonon. Normaali varaus koskee vain sen kirjaston kokoelmaa, jonka on valinnut. Normaalivarauksessa teoksen hakupaikka määräytyy suoraan varauskirjaston mukaan. Kirjastossa paikan päällä henkilökunnan kautta tehty varaus koko Krannitaineistoon on edelleen maksuton asiakkaalle. Krannit-kimpalla tulee olemaan yhteinen seutuvarausmaksu. Krannitkokouksissa käytyjen keskustelujen tuloksena kirjastot ovat päätyneet ehdottamaan 2 euron seutuvaraus maksua/varaus. Kaikki muu aineiston varaaminen Teuvan kirjastossa on edelleen maksutonta. Maksulla halutaan ohjata asiakasta käyttämään ensisijaisesti oman kirjaston kokoelmaa, jotta pienempien kirjastojen aineisto ei lähde kiertämään koko Krannit-alueelle. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Teuvan kirjaston uusiksi laina-ajoiksi ja sakkomaksuiksi tekstissä kursiivilla esitetyt ajat sekä myöhästymismaksuiksi lasten ja nuorten aineiston osalta 0,50 /teos sekä seutuvarausmaksuksi 2 euroa/varaus. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja teki tarkennetun päätösehdotuksen seuraavasti:

11 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 10 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen seuraavilla muutoksilla: Kirja, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 28 vrk. Maksimisakko/kirja 5,00 Esine: 1 /alkava 7 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ovat 17 tai enemmän. Päätös: Hyväksyttiin tarkennettu päätösehdotus. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

12 6, VARKOULTK :00 D: 26/2014 Sivu 11 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjaston tilapäinen sulkeminen kirjastojärjestelmän uusimisen vuoksi Dnro D/26/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnankirjaston ja Krannit-kirjastojen kirjastojärjestelmä Pallas Pro päivitetään uuteen Axiell Aurora ohjelmistoon. Tämän vuoksi kaikki Krannitkirjastot ovat suljettuina. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 35 kohdan 7 mukaan kirjastonjohtaja päättää kirjaston tilapäisestä sulkemisesta. Teuvan kirjasto pidetään kiinni asiakkailta Tuolloin suoritetaan aineiston konversio järjestelmästä toiseen sekä pidetään osa koulutuksista. Verkkokirjasto krannit.net on suljettuna Järjestelmän vaihdon aikana aineistoa ei voi lainata, uusia, varata eikä varauksia voi hakea. Palautusluukku on käytössä, mutta palautuksia käsitellään vasta, kun uusi järjestelmä on käytössä. Eräpäivät siirretään järjestelmän vaihdon jälkeiseen aikaan, joten asiakkaat saavat pitkän laina-ajan. Krannitkirjastojen logistiikkapalvelu Kapsäkki ei käy Teuvalla kiinniolon aikana. Asiasta on tiedotettu eri tiedotusvälineissä. Siv.tj Ehdotus: Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

13 7, VARKOULTK :00 D: 28/2014 Sivu 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Irtisanoutuminen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta Dnro D/28/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Kirjastovirkailija Terttu Syväluoma on kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kirjastovirkailijan virasta eläkkeelle jäämisen johdosta alkaen. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Terttu Syväluoman irtisanoutumisen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta alkaen. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta myönsi eron Terttu Syväluomalle alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

14 8, VARKOULTK :00 D: 30/2014 Sivu 13 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjastovirkailijan viran lakkauttaminen ja vakinaisen toimen täyttäminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Dnro D/30/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatus- ja koulutusltk Henkilön eläkkeelle siirtymisen vuoksi Teuvan kirjastolle jää vapaaksi yksi kirjastovirkailijan virka. Kuntalain 45 2 mom. mukaan, kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Teuvan kunnan hallintosäännön 41 mukaan viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Tässä tapauksessa on kyseessä kirjastovirkailijan virka, jossa ei käytetä julkista valtaa. Näin ollen virka voitaisiin lakkauttaa ja kyseinen toimi voitaisiin jatkossa hoitaa vakinaisena työsuhteena. Teuvan kirjastossa on tällä hetkellä yksi kirjastonjohtajan ja kaksi kirjastovirkailijan virkaa, joista toisen viranhaltija tekee 55 % työaikaa, kaksi vakinaista kirjastovirkailijan työsopimusta ja yksi määräaikainen osa-aikainen kirjastovirkailijan työsopimus, joka on sidottu osa-aikaiseen viranhaltijaan. Yhteensä kuusi kirjastoammatillista työntekijää ja 5,05 henkilötyövuotta. Se tarkoittaa nykyisellä Teuvan asukasmäärällä 0,89 henkilötyövuotta/1000 asukasta, kun Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan vähimmäismäärä laadukkaiden kirjastopalvelujen tarjoamiseksi on 0,8 1 hlotyövuotta/1000 asukasta. Jotta palvelutaso säilyy nykyisellä tasolla, joka on myös käyttäjäkyselyissä hyväksi todettu, kirjasto tarvitsee vähintään nykyisen määrän kirjastoammatillisia henkilötyövuosia. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että lakkautettavan kirjastovirkailijan viran tilalle saadaan uusi vakinainen kirjastovirkailijan työsuhde. Uuteen kirjastovirkailijan toimeen on tarkoitus sisällyttää tehtäväkohtaiseksi painopistealueeksi kirjaston ja koulun välinen yhteistyö, jonka yksi merkittävä osa-alue on kirjavinkkaus. Tämä on tehtävä, jota eläkkeelle siirtyvä kirjastovirkailija hoiti. Myös kirjastonkäytön opetuksen edelleen kehittäminen on uuden kirjastovirkailijan tehtäviä. Näin Teuvan kirjaston rooli myös koulukirjastona säilyy vahvana, ajantasaisena ja aktiivisena. Kirjastovirkailijan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaisi Kesä on vuoden hiljaisinta aikaa, jolloin uuden työntekijän on hyvä ajaa itsensä sisään tehtävään, erityisesti ajatellen kouluyhteistyötä. Kelpoisuusvaatimus yleisen kirjaston kirjastovirkailijan tehtäviin määräytyy kirjastoasetuksen 4 mukaan. Valmistelijan ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Teuvan kunnankirjaston avoimeksi jäänyt kirjastovirkailijan virka lakkautetaan ja muutetaan vakinaiseksi työsuhteeksi. Samalla lautakunta päättää esittää, että yksi kirjastovirkailijan

15 8, VARKOULTK :00 D: 30/2014 Sivu 14 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta toimi saadaan täyttää vakinaisesti alkaen. Toimi julistetaan haettavaksi avoimessa haussa ja kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kirjastoalan ammattitutkinto tai opisto- ja ammatillinen tutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 op (20 ov) kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot. Siv. tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

16 9, VARKOULTK :00 D: 32/2014 Sivu 15 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus Dnro D/32/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Suomen Kuntaliitto antaa vuosittain suosituksensa perhepäivähoidon uusista kustannuskorvauksista. Liitto on neuvotellut asiasta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Marraskuusta joulukuuhun 2013 kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 0,10 % ja elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuksi on arvioitu 0,40 %. Vuoden 2014 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,6 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 2,0 %. Liite nro 2 Suomen Kuntaliitto on antanut suosituksen perhepäivähoitajille maksettavista kustannuskorvauksista yleiskirjeessään nro 27/80/2013 (liitteenä), ja suosittelee seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia: alle kouluikäinen / koululainen aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,75 / 0,97 lounas tai päivällinen, 1,77 / 2,31 muu kustannus; /päivä 1,78 / 1,78 Muun kustannuksen osuus puolipäivähoidossa (hoitoaika enintään 5 tuntia/päivä) on ollut 50% kokopäivähoidon (hoitoaika yli 5 tuntia/päivä) muusta kustannuksesta. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan perhepäivähoitajille ajalla hoitokulukorvauksena hoitopäivältä, jona lapsi on ollut hoidossa (hoitoajoista ja tarjottavista aterioista riippuen) Suomen Kuntaliiton suosituksen (yleiskirje nro 27/80/2013) mukaan seuraavat korvaukset: alle kouluikäinen / koululainen aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,75 / 0,97 lounas tai päivällinen, 1,77 / 2,31 muu kustannus; /päivä 1,78 /puolipäivä 0,89 Lisäksi noudatetaan muitakin mainitussa yleiskirjeessä olevia ohjeita kustannuskorvausten maksamisesta, mm. erityisruokavalioiden korvaamisessa.

17 9, VARKOULTK :00 D: 32/2014 Sivu 16 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kirjastonjohtaja Aki Rossi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

18 10, VARKOULTK :00 D: 34/2014 Sivu 17 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Dnro D/34/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Vakinaista täyttämistä varten auki julistettavat virat alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnan koululaitoksessa on ollut lv väliaikaisesti täytettynä seuraavat virat: Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulun) ja Teuvan lukion maantiedon ja biologian lehtorin virka, virka oli määräaikainen myös Virkaa vakinaisesti hoitanut on muuttanut pois paikkakunnalta, jonka jälkeen virka on ollut määräaikaisesti täytettynä. Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulu) historian lehtorin virka, virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lv vakinaisen viranhaltijan kuoltua toukokuussa Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulun) ja Teuvan lukion liikunnan lehtorin virka (tyttöjen liikunta), virka ollut useana vuonna määräaikainen pätevien hakijoiden puuttuessa. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 41 mukaan: Viran tai vakituisen työsuhteen haku Viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Viran saa täyttää vain, jos kunnanhallitus kyseisen selvityksen perusteella antaa siihen luvan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Muun viran julistaa haettavaksi toimielin, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimielimen määräämä viranhaltija. Vastaavasti menetellään palkattaessa työntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki säätää virkasuhteeseen ottamisesta. Työsopimussuhteeseen henkilö voidaan ottaa myös ilman hakumenettelyä silloin, kun hän on hoitanut vastaavia tehtäviä määräaikaisesti vähintään kuusi kuukautta kuitenkin siten, että toimi julistetaan haettavaksi vähintään sisäisessä haussa. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada julistaa seuraavat virat auki vakinaista täyttämistä varten alkaen: maantiedon ja biologian lehtorin virka historian lehtorin virka liikunnan lehtorin virka (tyttöjen liikunta)

19 10, VARKOULTK :00 D: 34/2014 Sivu 18 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 11, VARKOULTK :00 D: 36/2014 Sivu 19 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin viran muuttaminen Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi, sekä viran auki julistaminen vakinaista täyttämistä varten, lupapyyntö kunnanhallitukselta Dnro D/36/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksestä perustaa Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin viran alkaen. Kyseistä rehtorin virkaa vakinaisesti hoitanut Ilpo Nybacka siirtyi uusiin tehtäviin Tampereelle. Sivistystoimenjohtaja on myöntänyt Ilpo Nybackalle syyslukukaudeksi 2013 palkatonta virkavapaata. Rehtorin tehtävät on hoidettu syyslukukauden osalta siten, että yhteiskoulun vs. rehtorina on toiminut lehtori Maija-Liisa Saksa ja lukion vs. rehtorina lehtori Veijo Kivislahti. Ilpo Nybacka on eronnut virasta alkaen. Keskusteltuaan kunnanjohtajan kanssa sivistystoimenjohtaja on jatkanut Maija-Liisa Saksan ja Veijo Kivislahden virkamääräyksiä kaksi kuukautta saakka, että viran auki julistamiseen ja päätösvalmisteluun ym. saataisiin riittävästi aikaa. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt ehdottaa kunnanvaltuustolle yhtenäiskoulun perustamista lukien. Kunnanvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteinen rehtorin virka on syytä muuttaa Teuvan yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi alkaen. Yhtenäiskoulun remontti alkaa olla valmis ja muutto tapahtunee lähiaikoina, lukio jatkaa vielä Teakin tiloissa. Viran auki julistaminen tässä vaiheessa sekä muuton että tulevan lukuvuoden kannalta on perusteltua. Uuden vakinaisen rehtorin perehdyttämiseen jää myös riittävästi aikaa lukuvuotta silmällä pitäen. Teuvan kunnan hallintosäännön 19 kohdan 10 mukaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää rehtorin valinnasta ja apulais- ja vararehtorin määräämisestä tai tehtävän poisottamisesta. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 41 mukaan: Viran tai vakituisen työsuhteen haku Viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Viran saa täyttää vain, jos kunnanhallitus kyseisen selvityksen perusteella antaa siihen luvan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Muun viran julistaa haettavaksi toimielin, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimielimen määräämä viranhaltija. Vastaavasti menetellään palkattaessa työntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki säätää virkasuhteeseen ottamisesta.

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 19.8.2015 17:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 49 Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015... 2 Pykälän liite: Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015, liite...

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 16 Taksojen korotus sivistystoimen päävastuualueen tilojen osalta 1.3.2014 alkaen, yhtenäiskoulu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 9 Talousarvion osavuosikatsaus II/2014... 2 10 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017... 3 11 Sivistystoimen tuloskortin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Tuntikehys perusopetuksessa ja lukiossa lukuvuonna 2015-2016... 2 20 Vararehtorien nimeäminen Perälän ja Äystön kouluihin...

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 14 Teuvan Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan haastateltavien kutsuminen... 2 15 Kouluverkkoselvitys... 4 16 Irtisanoutuminen kouluavustajan/toimistosihteerin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 12 Liikuntatuntien määrä koulujen opetusohjelmissa... 2 13 Kouluterveyskysely 2011... 3 14 Ilmoitusasiat 12.6.2012... 4 15 Muut

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Paikka: TORSTAINA 4.1.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, Ruotsinpyhtää. Söderholm Jukka Jäsen Tuhkunen Kalervo Jäsen Hakulinen Sari Esittelijä

Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, Ruotsinpyhtää. Söderholm Jukka Jäsen Tuhkunen Kalervo Jäsen Hakulinen Sari Esittelijä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 AIKA 15.06.2016 klo 12:40-13:35 PAIKKA Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, 07970 Ruotsinpyhtää LÄSNÄ Saarinen Sami Puheenjohtaja Liimatainen Mervi Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 22.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 26 Rakennuslupa, Kohtala Pasi, 46/2014... 2 27 Rakennuslupa, Honkilahti Petri, 47/2014... 3 28 Rakennuslupa, As Oy Norinrivi,

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Komsin koulun johtokunnan pöytäkirjanote koskien Yhteiskoulun rakennustyömaata ja oppilaiden aikaistettua siirtoa Syreenin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 13.3.2013 19:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 17 Sipilan päiväkodin lastentarhanopettajan toimen täyttäminen /haastattelut... 2 18 Äystön päiväkodin lastenhoitajan toimen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot