SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Muut asiat; ei julkinen asia Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäpitäminen Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjien määrääminen Lukuvuoden työpäivät perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Kirjaston laina-ajat ja maksut Kirjaston tilapäinen sulkeminen kirjastojärjestelmän uusimisen vuoksi Irtisanoutuminen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta Kirjastovirkailijan viran lakkauttaminen ja vakinaisen toimen täyttäminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus Vakinaista täyttämistä varten auki julistettavat virat alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisenrehtorin viran muuttaminen Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi, sekä viran auki julistaminen vakin Teuvan Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin viran auki julistaminen vakinaista täyttämistä varten alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Irtisanoutuminen Teuvan Kansalaisopiston rehtorin osa-aikaisesta virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi alkaen Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 25

2 -1, VARKOULTK :00 Sivu 1 Paikka Luonto-Parra Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Sippola Eija Simpura Kari Erlands Kaj Kujala Laura Panttila Eliisa Rehn Mirva Syväluoma Saija Tamsi Sakari Robinson Nina Suominen Harri Harjunpää Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen, poissa Närpiön edustaja Kaskisten edustaja varajäsen (Sievi-Korte) Muut saapuvilla olleet Leppäniemi Jukka Kiviluoma Jarmo Nevanperä Erkki Kittilä Leena Kivioja Irma Rossi Aki Simelius Paula Sievi-Korte Tero Sillanpää Mia Vaskivuori Jennika kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja sivistystoimenjohtaja, esittelijä varhaiskasvatusjohtaja, poissa kansalaisopiston rehtori, poistui klo kirjastonjohtaja, poistui klo toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija kohta 1, poistui klo asiantuntija kohta 1, poistui klo asiantuntija kohta 1, poistui klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-14 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastus la klo Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mirva Rehn ja Saija Syväluoma Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eija Sippola puheenjohtaja Paula Simelius pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Mirva Rehn Saija Syväluoma Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kulttuuritalo Orrelassa Paula Simelius, toimistosihteeri

3 1, VARKOULTK :00 D: 18/2014 Sivu 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Muut asiat; ei julkinen asia Dnro D/18/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Siv.tj Informaatio lautakunnalle. Asia on julkisuuslain 24 :n kohdan 30 mukaan salassa pidettävä. Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi.

4 2, VARKOULTK :00 D: 19/2014 Sivu 3 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäpitäminen Dnro D/19/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnan hallintosäännön 51 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 63 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä, jonka toimielin määrää tai kutsuu. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on v kokoontunut 12 kertaa, ts. kokouksia on pidetty tarvittaessa. Kokousaika on pääsääntöisesti ollut keskiviikko klo 18. Kokouspaikka on vaihdellut eri paikoissa tarpeen mukaan. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että vuonna ) lautakunta kokoontuu tarvittaessa keskiviikkoisin klo 18 pääsääntöisesti Kulttuuritalo Orrelassa, koulu- ym. kierroksia lukuunottamatta; 2) pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri Paula Simelius tai hänen sijaisensa; 3) pöytäkirja tarkastetaan 3. työpäivänä kokouksen jälkeen; 4) pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina Kulttuuritalo Orrelassa; 5) kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat lähetetään pääsääntöisesti sähköpostitse ja paperilla vain niille, jotka ilmoittavat haluavansa paperiversiona; 6) kokouskutsu ja kokousasiakirjat lähetetään tiedoksi myös varajäsenille. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 3, VARKOULTK :00 D: 20/2014 Sivu 4 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjien määrääminen Dnro D/20/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Tavaran, työsuorituksen tai muun palvelun vastaanottaja tekee vastaanotosta merkinnän suorituksen/taloustapahtuman perusteena olevaan sähköiseen laskuun tai muuhun tositteeseen. Ao. hallintokunta määrää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjät. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että sivistystoimen tositteiden hyväksyjät ja varahenkilöt osavastuualueittain ovat seuraavat: Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Esikoulu Peruskoulutus Nuorisoasteen koulutus Lukio Virtuaalilukio Kansalaisopisto Kirjasto sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa rehtori Irma Kivioja tstosihteeri Paula Simelius varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä ryhmäpp-hoidon ohjaaja Heidi Kiviharju sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom vs. rehtori Veijo Kivislahti sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius vs. rehtori Veijo Kivislahti sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä rehtori Irma Kivioja sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius kirjastonjohtaja Aki Rossi kirjastovirkailija määritellään myöhemmin sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä

6 3, VARKOULTK :00 D: 20/2014 Sivu 5 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Asiatarkastajina toimivat sivistystoimen hallinnossa toimistosihteerit, varhaiskasvatuksessa päiväkodin johtaja tai ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja tai toimistosihteeri, esikoulussa esiopetusta antavien koulujen rehtorit, peruskoulujen osalta alakoulujen rehtorit, yhteiskoulussa kotitalousopettajat, käsityönopettajat ja liikunnanopettajat, nuorisoasteen, lukion, virtuaalilukion ja kansalaisopiston osalta toimistosihteerit ja kirjastossa kirjastovirkailijat. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 4, VARKOULTK :00 D: 21/2014 Sivu 6 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lukuvuoden työpäivät perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Dnro D/21/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 :n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Perusopetuksen oppilaiden työpäivien määrä määräytyy edellä todetun säännöksen mukaisesti työpäivää lukuvuodessa. Lukiolaissa ei ole säännöksiä työajasta, joka on siten jätetty koulutuksen järjestäjän päätettäväksi. Opiskelijain työpäivien määrää lukiokoulutuksessa ei ole säädetty, vaan se määräytyy opetustarjonnan ja opiskelijan valintojen mukaan. Näin lukiokoulutuksessa ja myös ammatillisessa koulutuksessa voidaan erottaa a) opetuksen tarjontapäivien määrä (oppilaitoksen työpäivien määrä); b) opiskelijan työpäivien määrä; c) opettajien työpäivien määrä (opettajien virkaehtosopimus); d) rehtorien ja muun henkilöstön työpäivien määrä (ao. virkaehtosopimus). Peruskoulun ja lukion virkaehtosopimuksen mukaan opettajalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja säädetyn työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa. Näistä yksi päivä voidaan erityisestä syystä pitää kahtena yhteensä vähintään 6 tuntia kestävänä eri tilaisuutena. Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä luetaan kuitenkin opettajalle työjärjestyksen mukaisiksi palkallisiksi päiviksi. Lukuvuonna loppiainen ja vappu ovat muuna arkipäivänä kuin lauantaina, joten perusopetuksen koulutyöpäivien määrä on 188. Perusopetuksessa koulutyö päättyy mainittuna lukuvuotena lauantaina Liite nro 1. Liitteenä malli, jonka mukaan koulutyö aloitetaan torstaina Opettajien ja avustajien suunnittelupäivä pidetään ennen koulun aloituspäivää. Rehtorien suunnittelukokous pidetään myös ennen koulutyön alkua. Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona Syysloma on viikolla 42 ( ), talviloma viikolla 9 ( ). Työpäivätaulukkoon sisältyy 2 lauantaityöpäivää, joista toinen on syys- ja toinen kevätlukukausien päätöspäiviä. Peruskoulun ja lukion virkaehtosopimuksen mukaiset lukuvuoden koulutuspäivät (3 kpl) pidetään siten, että on kaikille opettajille ja avustajille kouluvuoden aloituksen suunnittelupäivä. Kevätlukukaudella 2015 pidetään kaksi VESO-päivää, joko kahtena 3 tunnin tai yhden kokopäivän mittaisena. Sivistystoimenjohtaja tekee asiasta päätöksen rehtoreiden kanssa keskusteltuaan.

8 4, VARKOULTK :00 D: 21/2014 Sivu 7 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lukiolain 5 :n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimiviin lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan koulutuspalvelusta edellä todetuilta tai muilta koulutuksen järjestäjiltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti. Teuvalla lukiokoulutuksen tärkeimmät yhteistyötahot ovat Yhteiskoulun ja kansalaisopiston ohella, Suupohjan lukiot, Teuvan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, Suupohjan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset, opinlakeuden piiriin kuuluvat oppilaitokset, sekä Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukio. Työpäivätaulukko on käsitelty rehtoreiden kokouksessa Lukion oppilaskunnalta on pyydetty lausunto/ehdotus työpäiviksi Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Teuvan koululaitoksen työpäivät oheisen liitteen 1 mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 8 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjaston laina-ajat ja maksut Dnro D/27/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kirjaston kirjastojärjestelmä päivitetään Pallas Pro -järjestelmästä Axiell Aurora -kirjastojärjestelmään. Muutos koskee samalla koko Krannitkirjastokimppaa. Järjestelmävaihdon yhteydessä kaikki lainausparametrit määritellään uudestaan. Tässä yhteydessä on mahdollista päivittää käytäntöjä tarvittavilta osin. Tällä hetkellä Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymät kirjaston laina-ajat sekä myöhästymismaksut ovat seuraavat: (Varkoultk ) LAINA-AJAT 28 vrk kirjat, 7 vrk käsikirjastoaineisto 14 vrk av-aineisto, uutuuskirjat 7 vrk frisbeegolf-kiekot 1-7 vrk e-kirjat SAKKOMAKSUT Kirja: 1 /alkava 28 vrk/alkava 14 vrk (max 20 ) Av-aineisto: 1 /alkava 7 vrk (max 20, video, cd-rom, dvd max 40 ) Käsikirja-aineisto: 1 /alkava 7 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ylittävät 17. Käsikirjastoa ollaan supistamassa ja sinne jätetään pääasiassa vain ns. suurteoksia, joita on epäkäytännöllistä lainata, sekä hakuteoksia ja lakikirjoja, joiden olisi hyvä olla aina asiakkaan käytettävissä. Sen vuoksi käsikirjaston laina-aikaa voidaan muuttaa yleisesti käytettyyn 1 vuorokauteen. Lisäksi kotiseutukokoelman laina-ajaksi määritellään ei-lainattava. Lasten ja nuorten aineistoa lainataan runsaasti kokonaisuutena ja tyypillisesti lapsiperheet lainaavat kerralla paljon lasten ja nuorten osastojen aineistoa. Myös lapset itse lainaavat ahkerasti, mm. pulpettikirjoja kouluun. Joskus palauttaminen tai uusiminen unohtuu. On kohtuullista, että lapsia ja nuoria tai runsaasti lasten ja nuorten aineistoa lainaavia perheitä ei rankaista unohduksesta samalla mitalla kuin muissa tapauksissa. Nykyisellä taksalla sakkoa voi kertyä helposti useita kymmeniä euroja yhdellä kertaa. Ehdotan lautakunnalle uusiksi henkilöasiakkaiden laina-ajoiksi ja myöhästymismaksuiksi seuraavia: 28 vrk kirjat, 1 vrk käsikirjastoaineisto/yölaina 14 vrk av-aineisto, uutuuskirjat/pikalainat 7 vrk frisbeegolf-kiekot vrk e-kirjat ei-lainattavat kotiseutukokoelma

10 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 9 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta SAKKOMAKSUT Kirja, aikuisten aineisto: 1 /alkava 28 vrk/alkava 7 vrk (pikalaina). Maksimisakko/kirja: 20 Musiikki ja elokuva, aikuisten aineisto: 1 /alkava 7 vrk. Maksimisakko/video, cd tai cd-rom 20. Maksimisakko/dvd tai bluray 40 Kirja, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 28 vrk/alkava 7 vrk (pikalaina). Maksimisakko/kirja 5,00 Musiikki ja elokuva, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 7 vrk. Maksimisakko/teos 5,00 Käsikirja-aineisto/yölaina: 1 /alkava 1 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ylittävät 17. Lisäksi on olemassa kouluille ja henkilökunnalle tarkoitettuja muita lainaaikoja (56 vrk ja 182 vrk). Näistä sekä muista erikoisryhmien lainoista ei pääsääntöisesti peritä sakko- tai muita maksuja. Kirjastojärjestelmän vaihdon myötä myös ns. seutuvaraus on mahdollista. Tässä vaihtoehdossa asiakas pystyy omalta koneeltaan tekemään varauksen toisen kirjaston hyllyssä olevasta aineistosta ja valitsemaan hakupaikaksi haluamansa kirjaston. Tästä palvelusta peritään maksua, koska sillä saa laajemman varausmahdollisuuden kuin normaalisti ja asiakas pääsee ikään kuin ohittamaan normaalin varausjonon. Normaali varaus koskee vain sen kirjaston kokoelmaa, jonka on valinnut. Normaalivarauksessa teoksen hakupaikka määräytyy suoraan varauskirjaston mukaan. Kirjastossa paikan päällä henkilökunnan kautta tehty varaus koko Krannitaineistoon on edelleen maksuton asiakkaalle. Krannit-kimpalla tulee olemaan yhteinen seutuvarausmaksu. Krannitkokouksissa käytyjen keskustelujen tuloksena kirjastot ovat päätyneet ehdottamaan 2 euron seutuvaraus maksua/varaus. Kaikki muu aineiston varaaminen Teuvan kirjastossa on edelleen maksutonta. Maksulla halutaan ohjata asiakasta käyttämään ensisijaisesti oman kirjaston kokoelmaa, jotta pienempien kirjastojen aineisto ei lähde kiertämään koko Krannit-alueelle. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Teuvan kirjaston uusiksi laina-ajoiksi ja sakkomaksuiksi tekstissä kursiivilla esitetyt ajat sekä myöhästymismaksuiksi lasten ja nuorten aineiston osalta 0,50 /teos sekä seutuvarausmaksuksi 2 euroa/varaus. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja teki tarkennetun päätösehdotuksen seuraavasti:

11 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 10 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen seuraavilla muutoksilla: Kirja, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 28 vrk. Maksimisakko/kirja 5,00 Esine: 1 /alkava 7 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ovat 17 tai enemmän. Päätös: Hyväksyttiin tarkennettu päätösehdotus. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

12 6, VARKOULTK :00 D: 26/2014 Sivu 11 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjaston tilapäinen sulkeminen kirjastojärjestelmän uusimisen vuoksi Dnro D/26/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnankirjaston ja Krannit-kirjastojen kirjastojärjestelmä Pallas Pro päivitetään uuteen Axiell Aurora ohjelmistoon. Tämän vuoksi kaikki Krannitkirjastot ovat suljettuina. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 35 kohdan 7 mukaan kirjastonjohtaja päättää kirjaston tilapäisestä sulkemisesta. Teuvan kirjasto pidetään kiinni asiakkailta Tuolloin suoritetaan aineiston konversio järjestelmästä toiseen sekä pidetään osa koulutuksista. Verkkokirjasto krannit.net on suljettuna Järjestelmän vaihdon aikana aineistoa ei voi lainata, uusia, varata eikä varauksia voi hakea. Palautusluukku on käytössä, mutta palautuksia käsitellään vasta, kun uusi järjestelmä on käytössä. Eräpäivät siirretään järjestelmän vaihdon jälkeiseen aikaan, joten asiakkaat saavat pitkän laina-ajan. Krannitkirjastojen logistiikkapalvelu Kapsäkki ei käy Teuvalla kiinniolon aikana. Asiasta on tiedotettu eri tiedotusvälineissä. Siv.tj Ehdotus: Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

13 7, VARKOULTK :00 D: 28/2014 Sivu 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Irtisanoutuminen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta Dnro D/28/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Kirjastovirkailija Terttu Syväluoma on kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kirjastovirkailijan virasta eläkkeelle jäämisen johdosta alkaen. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Terttu Syväluoman irtisanoutumisen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta alkaen. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta myönsi eron Terttu Syväluomalle alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

14 8, VARKOULTK :00 D: 30/2014 Sivu 13 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjastovirkailijan viran lakkauttaminen ja vakinaisen toimen täyttäminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Dnro D/30/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatus- ja koulutusltk Henkilön eläkkeelle siirtymisen vuoksi Teuvan kirjastolle jää vapaaksi yksi kirjastovirkailijan virka. Kuntalain 45 2 mom. mukaan, kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Teuvan kunnan hallintosäännön 41 mukaan viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Tässä tapauksessa on kyseessä kirjastovirkailijan virka, jossa ei käytetä julkista valtaa. Näin ollen virka voitaisiin lakkauttaa ja kyseinen toimi voitaisiin jatkossa hoitaa vakinaisena työsuhteena. Teuvan kirjastossa on tällä hetkellä yksi kirjastonjohtajan ja kaksi kirjastovirkailijan virkaa, joista toisen viranhaltija tekee 55 % työaikaa, kaksi vakinaista kirjastovirkailijan työsopimusta ja yksi määräaikainen osa-aikainen kirjastovirkailijan työsopimus, joka on sidottu osa-aikaiseen viranhaltijaan. Yhteensä kuusi kirjastoammatillista työntekijää ja 5,05 henkilötyövuotta. Se tarkoittaa nykyisellä Teuvan asukasmäärällä 0,89 henkilötyövuotta/1000 asukasta, kun Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan vähimmäismäärä laadukkaiden kirjastopalvelujen tarjoamiseksi on 0,8 1 hlotyövuotta/1000 asukasta. Jotta palvelutaso säilyy nykyisellä tasolla, joka on myös käyttäjäkyselyissä hyväksi todettu, kirjasto tarvitsee vähintään nykyisen määrän kirjastoammatillisia henkilötyövuosia. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että lakkautettavan kirjastovirkailijan viran tilalle saadaan uusi vakinainen kirjastovirkailijan työsuhde. Uuteen kirjastovirkailijan toimeen on tarkoitus sisällyttää tehtäväkohtaiseksi painopistealueeksi kirjaston ja koulun välinen yhteistyö, jonka yksi merkittävä osa-alue on kirjavinkkaus. Tämä on tehtävä, jota eläkkeelle siirtyvä kirjastovirkailija hoiti. Myös kirjastonkäytön opetuksen edelleen kehittäminen on uuden kirjastovirkailijan tehtäviä. Näin Teuvan kirjaston rooli myös koulukirjastona säilyy vahvana, ajantasaisena ja aktiivisena. Kirjastovirkailijan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaisi Kesä on vuoden hiljaisinta aikaa, jolloin uuden työntekijän on hyvä ajaa itsensä sisään tehtävään, erityisesti ajatellen kouluyhteistyötä. Kelpoisuusvaatimus yleisen kirjaston kirjastovirkailijan tehtäviin määräytyy kirjastoasetuksen 4 mukaan. Valmistelijan ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Teuvan kunnankirjaston avoimeksi jäänyt kirjastovirkailijan virka lakkautetaan ja muutetaan vakinaiseksi työsuhteeksi. Samalla lautakunta päättää esittää, että yksi kirjastovirkailijan

15 8, VARKOULTK :00 D: 30/2014 Sivu 14 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta toimi saadaan täyttää vakinaisesti alkaen. Toimi julistetaan haettavaksi avoimessa haussa ja kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kirjastoalan ammattitutkinto tai opisto- ja ammatillinen tutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 op (20 ov) kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot. Siv. tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

16 9, VARKOULTK :00 D: 32/2014 Sivu 15 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus Dnro D/32/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Suomen Kuntaliitto antaa vuosittain suosituksensa perhepäivähoidon uusista kustannuskorvauksista. Liitto on neuvotellut asiasta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Marraskuusta joulukuuhun 2013 kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 0,10 % ja elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuksi on arvioitu 0,40 %. Vuoden 2014 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,6 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 2,0 %. Liite nro 2 Suomen Kuntaliitto on antanut suosituksen perhepäivähoitajille maksettavista kustannuskorvauksista yleiskirjeessään nro 27/80/2013 (liitteenä), ja suosittelee seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia: alle kouluikäinen / koululainen aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,75 / 0,97 lounas tai päivällinen, 1,77 / 2,31 muu kustannus; /päivä 1,78 / 1,78 Muun kustannuksen osuus puolipäivähoidossa (hoitoaika enintään 5 tuntia/päivä) on ollut 50% kokopäivähoidon (hoitoaika yli 5 tuntia/päivä) muusta kustannuksesta. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan perhepäivähoitajille ajalla hoitokulukorvauksena hoitopäivältä, jona lapsi on ollut hoidossa (hoitoajoista ja tarjottavista aterioista riippuen) Suomen Kuntaliiton suosituksen (yleiskirje nro 27/80/2013) mukaan seuraavat korvaukset: alle kouluikäinen / koululainen aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,75 / 0,97 lounas tai päivällinen, 1,77 / 2,31 muu kustannus; /päivä 1,78 /puolipäivä 0,89 Lisäksi noudatetaan muitakin mainitussa yleiskirjeessä olevia ohjeita kustannuskorvausten maksamisesta, mm. erityisruokavalioiden korvaamisessa.

17 9, VARKOULTK :00 D: 32/2014 Sivu 16 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kirjastonjohtaja Aki Rossi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

18 10, VARKOULTK :00 D: 34/2014 Sivu 17 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Dnro D/34/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Vakinaista täyttämistä varten auki julistettavat virat alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnan koululaitoksessa on ollut lv väliaikaisesti täytettynä seuraavat virat: Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulun) ja Teuvan lukion maantiedon ja biologian lehtorin virka, virka oli määräaikainen myös Virkaa vakinaisesti hoitanut on muuttanut pois paikkakunnalta, jonka jälkeen virka on ollut määräaikaisesti täytettynä. Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulu) historian lehtorin virka, virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lv vakinaisen viranhaltijan kuoltua toukokuussa Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulun) ja Teuvan lukion liikunnan lehtorin virka (tyttöjen liikunta), virka ollut useana vuonna määräaikainen pätevien hakijoiden puuttuessa. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 41 mukaan: Viran tai vakituisen työsuhteen haku Viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Viran saa täyttää vain, jos kunnanhallitus kyseisen selvityksen perusteella antaa siihen luvan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Muun viran julistaa haettavaksi toimielin, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimielimen määräämä viranhaltija. Vastaavasti menetellään palkattaessa työntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki säätää virkasuhteeseen ottamisesta. Työsopimussuhteeseen henkilö voidaan ottaa myös ilman hakumenettelyä silloin, kun hän on hoitanut vastaavia tehtäviä määräaikaisesti vähintään kuusi kuukautta kuitenkin siten, että toimi julistetaan haettavaksi vähintään sisäisessä haussa. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada julistaa seuraavat virat auki vakinaista täyttämistä varten alkaen: maantiedon ja biologian lehtorin virka historian lehtorin virka liikunnan lehtorin virka (tyttöjen liikunta)

19 10, VARKOULTK :00 D: 34/2014 Sivu 18 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 11, VARKOULTK :00 D: 36/2014 Sivu 19 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin viran muuttaminen Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi, sekä viran auki julistaminen vakinaista täyttämistä varten, lupapyyntö kunnanhallitukselta Dnro D/36/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksestä perustaa Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin viran alkaen. Kyseistä rehtorin virkaa vakinaisesti hoitanut Ilpo Nybacka siirtyi uusiin tehtäviin Tampereelle. Sivistystoimenjohtaja on myöntänyt Ilpo Nybackalle syyslukukaudeksi 2013 palkatonta virkavapaata. Rehtorin tehtävät on hoidettu syyslukukauden osalta siten, että yhteiskoulun vs. rehtorina on toiminut lehtori Maija-Liisa Saksa ja lukion vs. rehtorina lehtori Veijo Kivislahti. Ilpo Nybacka on eronnut virasta alkaen. Keskusteltuaan kunnanjohtajan kanssa sivistystoimenjohtaja on jatkanut Maija-Liisa Saksan ja Veijo Kivislahden virkamääräyksiä kaksi kuukautta saakka, että viran auki julistamiseen ja päätösvalmisteluun ym. saataisiin riittävästi aikaa. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt ehdottaa kunnanvaltuustolle yhtenäiskoulun perustamista lukien. Kunnanvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteinen rehtorin virka on syytä muuttaa Teuvan yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi alkaen. Yhtenäiskoulun remontti alkaa olla valmis ja muutto tapahtunee lähiaikoina, lukio jatkaa vielä Teakin tiloissa. Viran auki julistaminen tässä vaiheessa sekä muuton että tulevan lukuvuoden kannalta on perusteltua. Uuden vakinaisen rehtorin perehdyttämiseen jää myös riittävästi aikaa lukuvuotta silmällä pitäen. Teuvan kunnan hallintosäännön 19 kohdan 10 mukaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää rehtorin valinnasta ja apulais- ja vararehtorin määräämisestä tai tehtävän poisottamisesta. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 41 mukaan: Viran tai vakituisen työsuhteen haku Viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Viran saa täyttää vain, jos kunnanhallitus kyseisen selvityksen perusteella antaa siihen luvan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Muun viran julistaa haettavaksi toimielin, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimielimen määräämä viranhaltija. Vastaavasti menetellään palkattaessa työntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki säätää virkasuhteeseen ottamisesta.

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot