SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Muut asiat; ei julkinen asia Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäpitäminen Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjien määrääminen Lukuvuoden työpäivät perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Kirjaston laina-ajat ja maksut Kirjaston tilapäinen sulkeminen kirjastojärjestelmän uusimisen vuoksi Irtisanoutuminen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta Kirjastovirkailijan viran lakkauttaminen ja vakinaisen toimen täyttäminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus Vakinaista täyttämistä varten auki julistettavat virat alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisenrehtorin viran muuttaminen Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi, sekä viran auki julistaminen vakin Teuvan Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin viran auki julistaminen vakinaista täyttämistä varten alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Irtisanoutuminen Teuvan Kansalaisopiston rehtorin osa-aikaisesta virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi alkaen Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 25

2 -1, VARKOULTK :00 Sivu 1 Paikka Luonto-Parra Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Sippola Eija Simpura Kari Erlands Kaj Kujala Laura Panttila Eliisa Rehn Mirva Syväluoma Saija Tamsi Sakari Robinson Nina Suominen Harri Harjunpää Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen, poissa Närpiön edustaja Kaskisten edustaja varajäsen (Sievi-Korte) Muut saapuvilla olleet Leppäniemi Jukka Kiviluoma Jarmo Nevanperä Erkki Kittilä Leena Kivioja Irma Rossi Aki Simelius Paula Sievi-Korte Tero Sillanpää Mia Vaskivuori Jennika kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja sivistystoimenjohtaja, esittelijä varhaiskasvatusjohtaja, poissa kansalaisopiston rehtori, poistui klo kirjastonjohtaja, poistui klo toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija kohta 1, poistui klo asiantuntija kohta 1, poistui klo asiantuntija kohta 1, poistui klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-14 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastus la klo Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mirva Rehn ja Saija Syväluoma Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eija Sippola puheenjohtaja Paula Simelius pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Mirva Rehn Saija Syväluoma Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kulttuuritalo Orrelassa Paula Simelius, toimistosihteeri

3 1, VARKOULTK :00 D: 18/2014 Sivu 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Muut asiat; ei julkinen asia Dnro D/18/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Siv.tj Informaatio lautakunnalle. Asia on julkisuuslain 24 :n kohdan 30 mukaan salassa pidettävä. Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi.

4 2, VARKOULTK :00 D: 19/2014 Sivu 3 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäpitäminen Dnro D/19/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnan hallintosäännön 51 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 63 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä, jonka toimielin määrää tai kutsuu. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on v kokoontunut 12 kertaa, ts. kokouksia on pidetty tarvittaessa. Kokousaika on pääsääntöisesti ollut keskiviikko klo 18. Kokouspaikka on vaihdellut eri paikoissa tarpeen mukaan. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että vuonna ) lautakunta kokoontuu tarvittaessa keskiviikkoisin klo 18 pääsääntöisesti Kulttuuritalo Orrelassa, koulu- ym. kierroksia lukuunottamatta; 2) pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri Paula Simelius tai hänen sijaisensa; 3) pöytäkirja tarkastetaan 3. työpäivänä kokouksen jälkeen; 4) pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina Kulttuuritalo Orrelassa; 5) kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat lähetetään pääsääntöisesti sähköpostitse ja paperilla vain niille, jotka ilmoittavat haluavansa paperiversiona; 6) kokouskutsu ja kokousasiakirjat lähetetään tiedoksi myös varajäsenille. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 3, VARKOULTK :00 D: 20/2014 Sivu 4 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjien määrääminen Dnro D/20/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Tavaran, työsuorituksen tai muun palvelun vastaanottaja tekee vastaanotosta merkinnän suorituksen/taloustapahtuman perusteena olevaan sähköiseen laskuun tai muuhun tositteeseen. Ao. hallintokunta määrää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjät. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että sivistystoimen tositteiden hyväksyjät ja varahenkilöt osavastuualueittain ovat seuraavat: Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Esikoulu Peruskoulutus Nuorisoasteen koulutus Lukio Virtuaalilukio Kansalaisopisto Kirjasto sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa rehtori Irma Kivioja tstosihteeri Paula Simelius varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä ryhmäpp-hoidon ohjaaja Heidi Kiviharju sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä vs. rehtori Maija-Liisa Saksa apulaisrehtori Reijo Sjöblom vs. rehtori Veijo Kivislahti sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius vs. rehtori Veijo Kivislahti sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä rehtori Irma Kivioja sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä tstosihteeri Paula Simelius kirjastonjohtaja Aki Rossi kirjastovirkailija määritellään myöhemmin sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä

6 3, VARKOULTK :00 D: 20/2014 Sivu 5 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Asiatarkastajina toimivat sivistystoimen hallinnossa toimistosihteerit, varhaiskasvatuksessa päiväkodin johtaja tai ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja tai toimistosihteeri, esikoulussa esiopetusta antavien koulujen rehtorit, peruskoulujen osalta alakoulujen rehtorit, yhteiskoulussa kotitalousopettajat, käsityönopettajat ja liikunnanopettajat, nuorisoasteen, lukion, virtuaalilukion ja kansalaisopiston osalta toimistosihteerit ja kirjastossa kirjastovirkailijat. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 4, VARKOULTK :00 D: 21/2014 Sivu 6 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lukuvuoden työpäivät perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Dnro D/21/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 :n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Perusopetuksen oppilaiden työpäivien määrä määräytyy edellä todetun säännöksen mukaisesti työpäivää lukuvuodessa. Lukiolaissa ei ole säännöksiä työajasta, joka on siten jätetty koulutuksen järjestäjän päätettäväksi. Opiskelijain työpäivien määrää lukiokoulutuksessa ei ole säädetty, vaan se määräytyy opetustarjonnan ja opiskelijan valintojen mukaan. Näin lukiokoulutuksessa ja myös ammatillisessa koulutuksessa voidaan erottaa a) opetuksen tarjontapäivien määrä (oppilaitoksen työpäivien määrä); b) opiskelijan työpäivien määrä; c) opettajien työpäivien määrä (opettajien virkaehtosopimus); d) rehtorien ja muun henkilöstön työpäivien määrä (ao. virkaehtosopimus). Peruskoulun ja lukion virkaehtosopimuksen mukaan opettajalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja säädetyn työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa. Näistä yksi päivä voidaan erityisestä syystä pitää kahtena yhteensä vähintään 6 tuntia kestävänä eri tilaisuutena. Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä luetaan kuitenkin opettajalle työjärjestyksen mukaisiksi palkallisiksi päiviksi. Lukuvuonna loppiainen ja vappu ovat muuna arkipäivänä kuin lauantaina, joten perusopetuksen koulutyöpäivien määrä on 188. Perusopetuksessa koulutyö päättyy mainittuna lukuvuotena lauantaina Liite nro 1. Liitteenä malli, jonka mukaan koulutyö aloitetaan torstaina Opettajien ja avustajien suunnittelupäivä pidetään ennen koulun aloituspäivää. Rehtorien suunnittelukokous pidetään myös ennen koulutyön alkua. Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona Syysloma on viikolla 42 ( ), talviloma viikolla 9 ( ). Työpäivätaulukkoon sisältyy 2 lauantaityöpäivää, joista toinen on syys- ja toinen kevätlukukausien päätöspäiviä. Peruskoulun ja lukion virkaehtosopimuksen mukaiset lukuvuoden koulutuspäivät (3 kpl) pidetään siten, että on kaikille opettajille ja avustajille kouluvuoden aloituksen suunnittelupäivä. Kevätlukukaudella 2015 pidetään kaksi VESO-päivää, joko kahtena 3 tunnin tai yhden kokopäivän mittaisena. Sivistystoimenjohtaja tekee asiasta päätöksen rehtoreiden kanssa keskusteltuaan.

8 4, VARKOULTK :00 D: 21/2014 Sivu 7 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lukiolain 5 :n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimiviin lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan koulutuspalvelusta edellä todetuilta tai muilta koulutuksen järjestäjiltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti. Teuvalla lukiokoulutuksen tärkeimmät yhteistyötahot ovat Yhteiskoulun ja kansalaisopiston ohella, Suupohjan lukiot, Teuvan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, Suupohjan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset, opinlakeuden piiriin kuuluvat oppilaitokset, sekä Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukio. Työpäivätaulukko on käsitelty rehtoreiden kokouksessa Lukion oppilaskunnalta on pyydetty lausunto/ehdotus työpäiviksi Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Teuvan koululaitoksen työpäivät oheisen liitteen 1 mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 8 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjaston laina-ajat ja maksut Dnro D/27/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kirjaston kirjastojärjestelmä päivitetään Pallas Pro -järjestelmästä Axiell Aurora -kirjastojärjestelmään. Muutos koskee samalla koko Krannitkirjastokimppaa. Järjestelmävaihdon yhteydessä kaikki lainausparametrit määritellään uudestaan. Tässä yhteydessä on mahdollista päivittää käytäntöjä tarvittavilta osin. Tällä hetkellä Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymät kirjaston laina-ajat sekä myöhästymismaksut ovat seuraavat: (Varkoultk ) LAINA-AJAT 28 vrk kirjat, 7 vrk käsikirjastoaineisto 14 vrk av-aineisto, uutuuskirjat 7 vrk frisbeegolf-kiekot 1-7 vrk e-kirjat SAKKOMAKSUT Kirja: 1 /alkava 28 vrk/alkava 14 vrk (max 20 ) Av-aineisto: 1 /alkava 7 vrk (max 20, video, cd-rom, dvd max 40 ) Käsikirja-aineisto: 1 /alkava 7 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ylittävät 17. Käsikirjastoa ollaan supistamassa ja sinne jätetään pääasiassa vain ns. suurteoksia, joita on epäkäytännöllistä lainata, sekä hakuteoksia ja lakikirjoja, joiden olisi hyvä olla aina asiakkaan käytettävissä. Sen vuoksi käsikirjaston laina-aikaa voidaan muuttaa yleisesti käytettyyn 1 vuorokauteen. Lisäksi kotiseutukokoelman laina-ajaksi määritellään ei-lainattava. Lasten ja nuorten aineistoa lainataan runsaasti kokonaisuutena ja tyypillisesti lapsiperheet lainaavat kerralla paljon lasten ja nuorten osastojen aineistoa. Myös lapset itse lainaavat ahkerasti, mm. pulpettikirjoja kouluun. Joskus palauttaminen tai uusiminen unohtuu. On kohtuullista, että lapsia ja nuoria tai runsaasti lasten ja nuorten aineistoa lainaavia perheitä ei rankaista unohduksesta samalla mitalla kuin muissa tapauksissa. Nykyisellä taksalla sakkoa voi kertyä helposti useita kymmeniä euroja yhdellä kertaa. Ehdotan lautakunnalle uusiksi henkilöasiakkaiden laina-ajoiksi ja myöhästymismaksuiksi seuraavia: 28 vrk kirjat, 1 vrk käsikirjastoaineisto/yölaina 14 vrk av-aineisto, uutuuskirjat/pikalainat 7 vrk frisbeegolf-kiekot vrk e-kirjat ei-lainattavat kotiseutukokoelma

10 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 9 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta SAKKOMAKSUT Kirja, aikuisten aineisto: 1 /alkava 28 vrk/alkava 7 vrk (pikalaina). Maksimisakko/kirja: 20 Musiikki ja elokuva, aikuisten aineisto: 1 /alkava 7 vrk. Maksimisakko/video, cd tai cd-rom 20. Maksimisakko/dvd tai bluray 40 Kirja, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 28 vrk/alkava 7 vrk (pikalaina). Maksimisakko/kirja 5,00 Musiikki ja elokuva, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 7 vrk. Maksimisakko/teos 5,00 Käsikirja-aineisto/yölaina: 1 /alkava 1 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ylittävät 17. Lisäksi on olemassa kouluille ja henkilökunnalle tarkoitettuja muita lainaaikoja (56 vrk ja 182 vrk). Näistä sekä muista erikoisryhmien lainoista ei pääsääntöisesti peritä sakko- tai muita maksuja. Kirjastojärjestelmän vaihdon myötä myös ns. seutuvaraus on mahdollista. Tässä vaihtoehdossa asiakas pystyy omalta koneeltaan tekemään varauksen toisen kirjaston hyllyssä olevasta aineistosta ja valitsemaan hakupaikaksi haluamansa kirjaston. Tästä palvelusta peritään maksua, koska sillä saa laajemman varausmahdollisuuden kuin normaalisti ja asiakas pääsee ikään kuin ohittamaan normaalin varausjonon. Normaali varaus koskee vain sen kirjaston kokoelmaa, jonka on valinnut. Normaalivarauksessa teoksen hakupaikka määräytyy suoraan varauskirjaston mukaan. Kirjastossa paikan päällä henkilökunnan kautta tehty varaus koko Krannitaineistoon on edelleen maksuton asiakkaalle. Krannit-kimpalla tulee olemaan yhteinen seutuvarausmaksu. Krannitkokouksissa käytyjen keskustelujen tuloksena kirjastot ovat päätyneet ehdottamaan 2 euron seutuvaraus maksua/varaus. Kaikki muu aineiston varaaminen Teuvan kirjastossa on edelleen maksutonta. Maksulla halutaan ohjata asiakasta käyttämään ensisijaisesti oman kirjaston kokoelmaa, jotta pienempien kirjastojen aineisto ei lähde kiertämään koko Krannit-alueelle. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Teuvan kirjaston uusiksi laina-ajoiksi ja sakkomaksuiksi tekstissä kursiivilla esitetyt ajat sekä myöhästymismaksuiksi lasten ja nuorten aineiston osalta 0,50 /teos sekä seutuvarausmaksuksi 2 euroa/varaus. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja teki tarkennetun päätösehdotuksen seuraavasti:

11 5, VARKOULTK :00 D: 27/2014 Sivu 10 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen seuraavilla muutoksilla: Kirja, lasten ja nuorten aineisto: 0,50 /alkava 28 vrk. Maksimisakko/kirja 5,00 Esine: 1 /alkava 7 vrk Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan sakot ovat 17 tai enemmän. Päätös: Hyväksyttiin tarkennettu päätösehdotus. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

12 6, VARKOULTK :00 D: 26/2014 Sivu 11 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjaston tilapäinen sulkeminen kirjastojärjestelmän uusimisen vuoksi Dnro D/26/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnankirjaston ja Krannit-kirjastojen kirjastojärjestelmä Pallas Pro päivitetään uuteen Axiell Aurora ohjelmistoon. Tämän vuoksi kaikki Krannitkirjastot ovat suljettuina. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 35 kohdan 7 mukaan kirjastonjohtaja päättää kirjaston tilapäisestä sulkemisesta. Teuvan kirjasto pidetään kiinni asiakkailta Tuolloin suoritetaan aineiston konversio järjestelmästä toiseen sekä pidetään osa koulutuksista. Verkkokirjasto krannit.net on suljettuna Järjestelmän vaihdon aikana aineistoa ei voi lainata, uusia, varata eikä varauksia voi hakea. Palautusluukku on käytössä, mutta palautuksia käsitellään vasta, kun uusi järjestelmä on käytössä. Eräpäivät siirretään järjestelmän vaihdon jälkeiseen aikaan, joten asiakkaat saavat pitkän laina-ajan. Krannitkirjastojen logistiikkapalvelu Kapsäkki ei käy Teuvalla kiinniolon aikana. Asiasta on tiedotettu eri tiedotusvälineissä. Siv.tj Ehdotus: Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

13 7, VARKOULTK :00 D: 28/2014 Sivu 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Irtisanoutuminen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta Dnro D/28/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatusja koulutusltk Kirjastovirkailija Terttu Syväluoma on kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kirjastovirkailijan virasta eläkkeelle jäämisen johdosta alkaen. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Terttu Syväluoman irtisanoutumisen Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan virasta alkaen. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta myönsi eron Terttu Syväluomalle alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

14 8, VARKOULTK :00 D: 30/2014 Sivu 13 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kirjastovirkailijan viran lakkauttaminen ja vakinaisen toimen täyttäminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Dnro D/30/ /2014 Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Aki Rossi p. ( ) sähköposti: Varhaiskasvatus- ja koulutusltk Henkilön eläkkeelle siirtymisen vuoksi Teuvan kirjastolle jää vapaaksi yksi kirjastovirkailijan virka. Kuntalain 45 2 mom. mukaan, kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Teuvan kunnan hallintosäännön 41 mukaan viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Tässä tapauksessa on kyseessä kirjastovirkailijan virka, jossa ei käytetä julkista valtaa. Näin ollen virka voitaisiin lakkauttaa ja kyseinen toimi voitaisiin jatkossa hoitaa vakinaisena työsuhteena. Teuvan kirjastossa on tällä hetkellä yksi kirjastonjohtajan ja kaksi kirjastovirkailijan virkaa, joista toisen viranhaltija tekee 55 % työaikaa, kaksi vakinaista kirjastovirkailijan työsopimusta ja yksi määräaikainen osa-aikainen kirjastovirkailijan työsopimus, joka on sidottu osa-aikaiseen viranhaltijaan. Yhteensä kuusi kirjastoammatillista työntekijää ja 5,05 henkilötyövuotta. Se tarkoittaa nykyisellä Teuvan asukasmäärällä 0,89 henkilötyövuotta/1000 asukasta, kun Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan vähimmäismäärä laadukkaiden kirjastopalvelujen tarjoamiseksi on 0,8 1 hlotyövuotta/1000 asukasta. Jotta palvelutaso säilyy nykyisellä tasolla, joka on myös käyttäjäkyselyissä hyväksi todettu, kirjasto tarvitsee vähintään nykyisen määrän kirjastoammatillisia henkilötyövuosia. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että lakkautettavan kirjastovirkailijan viran tilalle saadaan uusi vakinainen kirjastovirkailijan työsuhde. Uuteen kirjastovirkailijan toimeen on tarkoitus sisällyttää tehtäväkohtaiseksi painopistealueeksi kirjaston ja koulun välinen yhteistyö, jonka yksi merkittävä osa-alue on kirjavinkkaus. Tämä on tehtävä, jota eläkkeelle siirtyvä kirjastovirkailija hoiti. Myös kirjastonkäytön opetuksen edelleen kehittäminen on uuden kirjastovirkailijan tehtäviä. Näin Teuvan kirjaston rooli myös koulukirjastona säilyy vahvana, ajantasaisena ja aktiivisena. Kirjastovirkailijan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaisi Kesä on vuoden hiljaisinta aikaa, jolloin uuden työntekijän on hyvä ajaa itsensä sisään tehtävään, erityisesti ajatellen kouluyhteistyötä. Kelpoisuusvaatimus yleisen kirjaston kirjastovirkailijan tehtäviin määräytyy kirjastoasetuksen 4 mukaan. Valmistelijan ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Teuvan kunnankirjaston avoimeksi jäänyt kirjastovirkailijan virka lakkautetaan ja muutetaan vakinaiseksi työsuhteeksi. Samalla lautakunta päättää esittää, että yksi kirjastovirkailijan

15 8, VARKOULTK :00 D: 30/2014 Sivu 14 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta toimi saadaan täyttää vakinaisesti alkaen. Toimi julistetaan haettavaksi avoimessa haussa ja kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kirjastoalan ammattitutkinto tai opisto- ja ammatillinen tutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 op (20 ov) kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot. Siv. tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

16 9, VARKOULTK :00 D: 32/2014 Sivu 15 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus Dnro D/32/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Suomen Kuntaliitto antaa vuosittain suosituksensa perhepäivähoidon uusista kustannuskorvauksista. Liitto on neuvotellut asiasta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Marraskuusta joulukuuhun 2013 kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 0,10 % ja elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuksi on arvioitu 0,40 %. Vuoden 2014 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,6 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 2,0 %. Liite nro 2 Suomen Kuntaliitto on antanut suosituksen perhepäivähoitajille maksettavista kustannuskorvauksista yleiskirjeessään nro 27/80/2013 (liitteenä), ja suosittelee seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia: alle kouluikäinen / koululainen aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,75 / 0,97 lounas tai päivällinen, 1,77 / 2,31 muu kustannus; /päivä 1,78 / 1,78 Muun kustannuksen osuus puolipäivähoidossa (hoitoaika enintään 5 tuntia/päivä) on ollut 50% kokopäivähoidon (hoitoaika yli 5 tuntia/päivä) muusta kustannuksesta. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan perhepäivähoitajille ajalla hoitokulukorvauksena hoitopäivältä, jona lapsi on ollut hoidossa (hoitoajoista ja tarjottavista aterioista riippuen) Suomen Kuntaliiton suosituksen (yleiskirje nro 27/80/2013) mukaan seuraavat korvaukset: alle kouluikäinen / koululainen aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,75 / 0,97 lounas tai päivällinen, 1,77 / 2,31 muu kustannus; /päivä 1,78 /puolipäivä 0,89 Lisäksi noudatetaan muitakin mainitussa yleiskirjeessä olevia ohjeita kustannuskorvausten maksamisesta, mm. erityisruokavalioiden korvaamisessa.

17 9, VARKOULTK :00 D: 32/2014 Sivu 16 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kirjastonjohtaja Aki Rossi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

18 10, VARKOULTK :00 D: 34/2014 Sivu 17 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Dnro D/34/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Vakinaista täyttämistä varten auki julistettavat virat alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnan koululaitoksessa on ollut lv väliaikaisesti täytettynä seuraavat virat: Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulun) ja Teuvan lukion maantiedon ja biologian lehtorin virka, virka oli määräaikainen myös Virkaa vakinaisesti hoitanut on muuttanut pois paikkakunnalta, jonka jälkeen virka on ollut määräaikaisesti täytettynä. Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulu) historian lehtorin virka, virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lv vakinaisen viranhaltijan kuoltua toukokuussa Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulun) ja Teuvan lukion liikunnan lehtorin virka (tyttöjen liikunta), virka ollut useana vuonna määräaikainen pätevien hakijoiden puuttuessa. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 41 mukaan: Viran tai vakituisen työsuhteen haku Viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Viran saa täyttää vain, jos kunnanhallitus kyseisen selvityksen perusteella antaa siihen luvan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Muun viran julistaa haettavaksi toimielin, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimielimen määräämä viranhaltija. Vastaavasti menetellään palkattaessa työntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki säätää virkasuhteeseen ottamisesta. Työsopimussuhteeseen henkilö voidaan ottaa myös ilman hakumenettelyä silloin, kun hän on hoitanut vastaavia tehtäviä määräaikaisesti vähintään kuusi kuukautta kuitenkin siten, että toimi julistetaan haettavaksi vähintään sisäisessä haussa. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada julistaa seuraavat virat auki vakinaista täyttämistä varten alkaen: maantiedon ja biologian lehtorin virka historian lehtorin virka liikunnan lehtorin virka (tyttöjen liikunta)

19 10, VARKOULTK :00 D: 34/2014 Sivu 18 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 11, VARKOULTK :00 D: 36/2014 Sivu 19 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin viran muuttaminen Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi, sekä viran auki julistaminen vakinaista täyttämistä varten, lupapyyntö kunnanhallitukselta Dnro D/36/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksestä perustaa Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin viran alkaen. Kyseistä rehtorin virkaa vakinaisesti hoitanut Ilpo Nybacka siirtyi uusiin tehtäviin Tampereelle. Sivistystoimenjohtaja on myöntänyt Ilpo Nybackalle syyslukukaudeksi 2013 palkatonta virkavapaata. Rehtorin tehtävät on hoidettu syyslukukauden osalta siten, että yhteiskoulun vs. rehtorina on toiminut lehtori Maija-Liisa Saksa ja lukion vs. rehtorina lehtori Veijo Kivislahti. Ilpo Nybacka on eronnut virasta alkaen. Keskusteltuaan kunnanjohtajan kanssa sivistystoimenjohtaja on jatkanut Maija-Liisa Saksan ja Veijo Kivislahden virkamääräyksiä kaksi kuukautta saakka, että viran auki julistamiseen ja päätösvalmisteluun ym. saataisiin riittävästi aikaa. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt ehdottaa kunnanvaltuustolle yhtenäiskoulun perustamista lukien. Kunnanvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteinen rehtorin virka on syytä muuttaa Teuvan yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi alkaen. Yhtenäiskoulun remontti alkaa olla valmis ja muutto tapahtunee lähiaikoina, lukio jatkaa vielä Teakin tiloissa. Viran auki julistaminen tässä vaiheessa sekä muuton että tulevan lukuvuoden kannalta on perusteltua. Uuden vakinaisen rehtorin perehdyttämiseen jää myös riittävästi aikaa lukuvuotta silmällä pitäen. Teuvan kunnan hallintosäännön 19 kohdan 10 mukaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää rehtorin valinnasta ja apulais- ja vararehtorin määräämisestä tai tehtävän poisottamisesta. Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan ) 41 mukaan: Viran tai vakituisen työsuhteen haku Viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Viran saa täyttää vain, jos kunnanhallitus kyseisen selvityksen perusteella antaa siihen luvan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Muun viran julistaa haettavaksi toimielin, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimielimen määräämä viranhaltija. Vastaavasti menetellään palkattaessa työntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki säätää virkasuhteeseen ottamisesta.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 16 Taksojen korotus sivistystoimen päävastuualueen tilojen osalta 1.3.2014 alkaen, yhtenäiskoulu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 9 Talousarvion osavuosikatsaus II/2014... 2 10 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017... 3 11 Sivistystoimen tuloskortin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Tuntikehys perusopetuksessa ja lukiossa lukuvuonna 2015-2016... 2 20 Vararehtorien nimeäminen Perälän ja Äystön kouluihin...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 14 Teuvan Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan haastateltavien kutsuminen... 2 15 Kouluverkkoselvitys... 4 16 Irtisanoutuminen kouluavustajan/toimistosihteerin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 12 Liikuntatuntien määrä koulujen opetusohjelmissa... 2 13 Kouluterveyskysely 2011... 3 14 Ilmoitusasiat 12.6.2012... 4 15 Muut

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Komsin koulun johtokunnan pöytäkirjanote koskien Yhteiskoulun rakennustyömaata ja oppilaiden aikaistettua siirtoa Syreenin

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 11.3.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 13.3.2013 19:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 17 Sipilan päiväkodin lastentarhanopettajan toimen täyttäminen /haastattelut... 2 18 Äystön päiväkodin lastenhoitajan toimen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11 Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010 TEUVAN KUNNAN KIRJASTONJOHTAJAN VIRKA, VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 3.5.2010 ALKAEN Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Raija Hakala p. (06) 2413 4321 koulutusltk 9 Teuvan kunnan kirjastonjohtajan

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.3.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.3.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.3.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 3 Rakennuslautakunnan kokousajan ja -paikan määrittäminen... 2 4 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan pitäminen ja nähtävänäpitäminen... 2 2 Tositteiden

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot