AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet

2 YHDYSVALTAIN VIESTINTÄKOMISSION FCC:N ILMOITUS (luokka A) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Laitteen toimintaa koskee kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Yhdysvaltain viestintäkomission vaatimustenmukaisuusvakuutus HUOMAUTUS- Tämän laitteen on testeissä todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa mainittujen luokan A digitaalista laitetta koskevien raja-arvojen mukainen. Raja-arvot on suunniteltu takaamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, siitä voi seurata haitallista häiriötä radioviestinnässä. Takuuta siitä, että häiriötä ei tapahdu jossakin tietyssä asennetussa järjestelmässä, ei voi voida antaa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotossa, joka voidaan todentaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjän kannattaa yrittää häiriön korjaamiseksi yhtä tai useampaa seuraavista keinoista: Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. Siirrä laitteisto kauemmaksi vastaanottimesta. Liitä laitteisto eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin. Kysy kauppiaalta tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta neuvoa. Luokka A ITE Luokkaan A ITE kuuluvat kaikki ITE- laitteet, jotka noudattavat luokan A ITE mukaisia raja-arvoja, mutta eivät luokan B ITE mukaisia raja-arvoja. Tällaisen laitteen myyntiä ei pitäisi rajoittaa, mutta käyttöohjeisiin on sisällytettävä seuraava varoitus: Varoitus Tämä on luokan A tuote. Kotiympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjältä saatetaan vaatia asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (luokka A) Tämä tuote on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan direktiiviin 2004/108/ETY liittyvissä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä koskevissa neuvoston direktiiveissä mainittujen vaatimusten mukainen. Varoitus Tämä on luokan A tuote. Kotiympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjältä saatetaan vaatia asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä häiriön korjaamiseksi. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän aineiston sisällön, sen laadun, esittämisen, kaupattavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden osalta ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta tai vakuutusta. Tässä aineistossa esitettyjen tietojen luotettavuus on tarkastettu huolellisesti. Niissä olevat epätäsmällisyydet eivät kuitenkaan perusta vastuuta. Tässä aineistossa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. AVerMedia ei missään tapauksessa vastaa suorista, epäsuorista, erityisistä, liitännäisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen tai aineiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta on varoitettu. TAVARAMERKIT AVerMedia, jonka AVerMedia Information, Inc. -yhtiö on valtuuttanut, on AverMedia TECHNOLOGIES, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. IBM PC on Internation Business Machines Corporationin rekisteröity tavaramerkki.macintosh on Apple Computer, Inc. yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja Windows on Microsoft Corporation tavaramerkki. Kaikki muut tässä aineistossa mainitut tuotteet tai yritysnimet on mainittu vain tunnistamista ja selitystä varten. Ne saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. TEKIJÄNOIKEUDET 2008 AVerMedia INFORMATION, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, levittää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää muulle kielelle missään muodossa eikä millään tavalla ilman AVerMedia INFORMATION, Inc. yhtiön myöntämää kirjallista lupaa. Ylirastitettu jätesäiliö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laiteromu on sen sijaan hävitettävä toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkaromujen kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Jos tarvitset lisätietoja siitä, mihin laiteromu voidaan jättää kierrätystä varten, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Paristoihin liittyvää turvallisuustietoa - Säilytä paristot viileässä paikassa. - Älä hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot keräyspisteisiin tai palauta ne ostopaikkaan, mikäli mahdollista. - Ota paristot pois, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan. Ota tyhjät paristot aina pois kaukosäätimestä. Vuotavat ja syöpyneet paristot voivat vahingoittaa kaukosäädintä. Hävitä paristot turvallisesti. - Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. - Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin: alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium). - Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. - Älä koskaan oikosulje paristojen napoja.

3 VAROITUS TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE VAROITUS MIKÄLI PAKKAUKSESSA ON MITÄ TAHANSA VAURIOITA, PUUTTEITA TAI VIRHEELLISIÄ KAPPALEITA, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN JÄLLEENMYYJÄÄSI. TAKUU RAUKEAA MIKÄLI LAITTEESEEN SUORITETAAN MITÄ TAHANSA LUVATTOMIA MUUTOKSIA HUOMIO - TÄMÄN ASIAKIRJAN TIETOJA VOIDAAN MUUTTAA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. - TÄSSÄ ASIAKIRJASSA KUVATTU TIETO ON TARKOITETTU VAIN VIITTEELLISEKSI.

4 Sisällysluettelo 1 Esittely Pakkauksen sisältö EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro Ominaisuudet ja tekniset tiedot Etupaneeli EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro Takapaneeli EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro DVR-laitteen käyttöönotto Irrotettavan kiintolevyn asennus Sisäisen SATA kiintolevyn asennus Laitteiden kytkentä EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro Sensori-, rele- ja RS485-liittimen kohdistaminen EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro DVR-laitteen käyttö Tutustuminen kaukosäätimen painikkeisiin USB -varmuuskopiointipainikkeen käyttö AB uudelleentoistotoiminnon käyttö PTZ- kameran käyttö PTZ- tilaan siirtyminen PTZ- kameran hallinta DVR- laitteen ensimmäinen käyttökerta Järjestelmän päivämäärän ja ajan asetus Valvontanäyttö Hiiren käyttö DVR- laitteen toimintoja varten Videon toisto OSD-valikon navigointipuu Valikkotoiminnot USB- toistokonsolin käyttö Suositeltava järjestelmävaatimus USB- toistokonsolin asennus... 49

5 4.3 USB- toistokonsolin käyttö Tallennetun video-osion leikkaus ja tallennus DVR- laitteella tallennetun tiedoston toisto kiintolevyltä Varmuuskopioidun tiedoston toisto (*.dvr) Varmuuskopioidun tiedoston toisto (*.avf) Tallennetun videotiedoston varmuuskopiointi Tutustuminen kiintolevyn varmuuskopiointi- ohjelmaan Tallennetun videotiedoston varmuuskopiointi ImageVerification- ohjelma ImageVerification- ohjelman käyttö ienhance istable- toiminnan käyttö Etäohjelmien käyttö Tutustuminen WebViewer- ohjelman painikkeisiin Etäjärjestelmän asetuksien käyttö Järjestelmän asetus Kameran asetus Tallennuksen asetus Hälytyksen/sensorin asetus Verkkoasetus Käyttäjäasetus Tutustuminen etäkonsolin painikkeisiin Etäkonsolin asetusten käyttö Tutustuminen WebViewerin PTZ- painikkeisiin Etätoiston käyttö Tutustuminen paikallisiin toistopainikkeisiin Tallennetun videon halutun osion leikkaus ja tallennus Tutustuminen lataus- ja toistopainikkeisiin Matkapuhelimen käyttö DVR- palvelimelle pääsemiseksi PDA Viewer- ohjelman käyttö DVR- palvelimelle pääsemiseksi PDAViewer- ohjelman asennus ActiveSync in kautta PDAViewer- ohjelman asennus Internetin kautta PDAViewer- ohjelman käyttö Toisto PDA Viewer- ohjelmalla JavaViewer- ohjelman käyttö DVR- palvelimelle pääsemiseksi JAVAViewer-ohjelman käyttö Liite A Verkkotunnuksen (Domain) rekisteröinti Liite B Verkkopalvelimen väylä... 90

6

7 RM-AJ2 16 RECORD ZOOM+ MENU PAUSE ENTER A-B FF AUTOSCAN A-B RM-AJ2 16 STOP ZOOM _ FOCUS+ FOCUS _ BACK UP SPEED+ SPEED _ RECORD STOP ZOOM+ ZOOM _ MENU PAUSE FOCUS+ FOCUS _ ENTER A-B FF AUTOSCAN A-B BACK UP SPEED+ SPEED _ EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro 1 Esittely 1.1 Pakkauksen sisältö EB5416DVD Pro REW PLAY AVerMedia AVerDiGi PTZ PRESET Quick Installation Guide FN ID (1) (2) (3) (4) (6) (5) (7) (8) (1) EB5416DVD Pro-laite (2) Kaukosäädin (paristot mukana) (3) Pika-asennusopas (4) Virtajohto * Virtajohdon rakenne vaihtelee laitteen toimitusmaan vakiopistorasioiden mukaisesti. (5) Audiokaapeli (6) Ohjelmistolevy, CD (käyttöohjeet mukana) (7) Infrapuna-anturikaapeli (IR) (8) Sisäinen kiintolevyaseman pidike (HDD) (mukana 8 ruuvia) EB5208DVD Pro REW PLAY AVerMedia AVerDiGi PTZ PRESET Quick Installation Guide FN ID (1) (2) (3) 1

8 (4) (5) (6) (7) (8) (1) EB5208DVD Pro-laite (2) Kaukosäädin (paristot mukana) (3) Pika-asennusopas (4) Virtajohto * Virtajohdon rakenne vaihtelee laitteen toimitusmaan vakiopistorasioiden mukaisesti. (5) Audiokaapeli (6) Ohjelmistolevy, CD (käyttöohjeet mukana) (7) Infrapunasensorikaapeli (IR) (8) Sisäinen kiintolevyaseman pidike (HDD) (mukana 8 ruuvia) 1.2 Ominaisuudet ja tekniset tiedot Videon tulosignaali ja silmukan lähtösignaali EB5416DVD Pro: 16CH komposiittivideon tulosignaali ja 6CH silmukan lähtösignaali EB5208DVD Pro: 8CH komposiittivideon tulosignaali ja 8CH silmukan lähtösignaali 1CH Analoginen pistemonitori Audion sisääntulo / Audion ulostulo EB5416DVD Pro: 16CH Audion sisääntulo ja 2CH Audion ulostulo EB5208DVD Pro: 8CH Audion sisääntulo ja 2CH Audion ulostulo Videopakkaus: MPEG4 Usean kuvaruutunäytön ja toiston samanaikaiseen toimintaan Kaukosäätimen pikapainikkeet asetusten automaattiseen tallennukseen Hiiriohjauksen kaikki toiminnat etupaneelin USB-liitännästä Kameran kopiointiasetukset muille kanaville Kameran nimiasetus (max. 12 englantilaista kirjainta) Tilapalkki ja kameran nimi päällä/pois päältä toiminto Sensorin sisääntulo ja releen ulostulo EB5416DVD Pro: 16CH Sensorin sisääntulo ja 4CH Releen ulostulo EB5208DVD Pro: 8CH Sensorin sisääntulo ja 4CH Releen ulostulo Esitallennustoiminto 3-tasoinen salasanan valtuutustoiminto DVD- varmuuskopiointi (max. 4.2GB) 2 kiintolevyn tuki JavaViewer- ohjelman tuki matkapuhelimessa ja PDAViewer- ohjelman tuki Sisäinen soitin videotoistoon ilman CD-levyn tallentamista PC:llä 2

9 Etätoisto ja varmuuskopiointi Jog/Shuttle toisto (vain mallissa EB5416DVD Pro) Kuvaruutunäytön (OSD) ohjausvalikko WebViewer- ohjelman tuki Internet Explorer-selaimessa Central Management System (CMS) tuki Etäkonsolituki USB varmuuskopioinnin tuki USB- muistitikkukäyttöön ja ulkoiselle kiintolevylle Verkon, toiston ja tallennuksen samanaikainen tuki 1 ulkoisen kiintolevyaseman tuki (kiintolevy ei sisälly toimitukseen) Täyden näytön resoluutio: Näyttö: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Tallennus: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Kuvanopeustallennus: EB5416DVD Pro D1 tila: 240fps (NTSC) / 200fps (PAL) CIF tila: 480 fps (NTSC) / 400fps (PAL) EB5208DVD Pro D1 tila: 120fps (NTSC) / 100fps (PAL) CIF tila: 240 fps (NTSC) / 200fps (PAL) Ajastettu tallennus (viikoittainen peruste) Tallennettujen videotiedostojen haku ajan/päivämäärän/tapahtuman perusteella Kesäajan ja verkkoajan synkronisoinnin tuki Monikieliset käyttönäytöt 1.3 Etupaneeli EB5416DVD Pro (22) (21) (18) (20) (19) (17) (16) (15) (14) (1) (2) (3) (4) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (5) (6) (9) Nimi Toiminto (1) Virta DVR- laitteen käynnistys ja sammutus (2) IR- sensorin liitäntä Infrapunasensorikaapelin kytkentä (3) IR- sensori Signaalien vastaanotto kaukosäätimeltä DVR- laitteen toiminnoille (4) USB 2.0-liitäntä 2 x USB 2.0-liitäntää minkä tahansa USB- laitteen kytkentään, esim.: USB- tikku, ulkoinen kiintolevy, hiiri jne. Älä kytke kahta USB- muistilaitetta samanaikaisesti. 3

10 REV FWD Nimi (5) Irrotettavan kiintolevyaseman liitäntä (6) Irrotettavan kiintolevyaseman virta Toiminto Kiintolevyn asennus tallennettujen videotiedostojen tallennukseen Irrotettavan kiintolevyn käynnistys ja sammutus Älä kytke irrotettavan kiintolevyn virtaa päälle tallennuksen aikana. Tämä voi keskeyttää tallennustoiminnon. (7) Zoom + / Zoom - (8) Focus + / Focus - (9) Speed + / Speed - (10) PTZ-tallennus i PTZ- kameran kuvan suurennus PTZ- kameran kuvan pienennös PTZ- kameran linssin kohdistuksen suurennus (etäisyys) PTZ- kameran linssin kohdistuksen pienennös (etäisyys) PTZ- kameran linssin liikenopeuden nosto PTZ- kameran linssin liikenopeuden lasku PTZ- kameran esiasetetun asennon tallennus. Säädä PTZkameran linssi käyttäjän haluamaan asentoon ja paina tämän jälkeen painiketta + numeropainiketta (1~9) esiasetetun asennon tallentamiseksi. (katso myös kohta Kappale ) Kun PTZ- kamera on PTZ- tilassa, paina esiasetusnumeropainiketta PTZ- kameran siirtämiseksi esiasetettuun asentoon. Ilman esiasetusasennon asettamista, esiasetuspainike ( toiminnallinen sitä painettaessa. ) ei ole (11) PTZ + numeropainike määritetyn PTZ- kameran kuvan kytkemiseen Toistotilan toistopainike : Nopeudensäädin toiston aikaiseen eteen- ja taaksepäinkelausta varten (2x, 4x, 8x tai 16x). Kääntö vasemmalle, taaksepäin ja kääntö oikealle, eteenpäin. (12) Toistopainike : Siirto seuraavaan tai edelliseen otokseen toiston aikana. Kääntö vasemmalle, paluu edelliseen otokseen ja kääntö oikealle, siirto seuraavaan otokseen. : Taaksepäin nopeudella 2x, 4x, 8x, or 16x : Väliaikainen keskeytys toiston aikana tai tallennetun videon toisto : Eteenpäin nopeudella 2x, 4x, 8x or 16x : Toiston pysäytys : Tallennuksen aloitus (13) Numeropainikkeet ~ - Numeropainike salasanan syöttöön toisto- ja esikatselutiloihin - Kamerakanavan valintanumero toisto- ja esikatselutiloissa - PTZ- kameran esiasetettu paikka painikkeella PTZ- käyttötilassa - Painikkeella voidaan vaihtaa eri näyttötiloja 4

11 Nimi Toiminto (14) LCD- näyttö Näyttää DVR- järjestelmän tilan kuten lämpötilan ja toimintatilan Moninkertaisten järjestelmätilojen valintapainike - Paina -painiketta moninkertaisten käyttötilojen käyttöönottamiseksi ja painike palaa sinisenä. - Lopeta moninkertaisten käyttötilojen toiminta painamalla painiketta uudelleen. (15) + : Kytkeytyy yksittäiseen kuvaruututilaan + : Kytkeytyy nelikuvaruutunäyttötilaan (QUAD) + : Kytkeytyy 9-palstaiseen kuvaruutunäyttötilaan + : Kytkeytyy 16-palstaiseen kuvaruutunäyttötilaan + ~ : Käyttäjän määrittelemä näyttötila (katso myös MULTI-QUAD:LIVE ja MULTI-QUAD:Play kappaleessa 3) Järjestelmätilan merkkivalot : Järjestelmän virranosoitin. Osoittaa järjestelmän toimintatilan. Palaa kun järjestelmä on käytössä. (16) LED-merkkivalot : Ulkoisen kiintolevyn osoitin. Osoittaa irrotettavan kiintolevyn toimintatilan. Palaa kun kiintolevy on käytössä. : Tallennustilan osoitin. Palaa kun järjestelmä on tallennustilassa. : Verkkotilan osoitin. Palaa kun järjestelmän verkkokytkentä on käytössä. (17) - OSD- tilassa: Siirtää valinnan vasemmalle, oikealle, ylös ja alas - PTZ- tilassa: Siirtää PTZ- kameran linssin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas Valinnan hyväksyminen tai suoritus (18) Hakee OSD- valikon (kuvaruutunäyttö) (19) Käynnistää autohaun (20) Käynnistää USB- varmuuskopioinnin AB toistotoiminto mahdollistaa käyttäjän asettaa videojanan kohdasta A kohteeseen B ja katsoa valvontanäytöltä sitä niin kauan, kunnes toiminta (21) pysäytetään käyttäjän toimesta. Käyttäjä voi myös varmuuskopioida AB toistotiedoston USB- tikulle tai irrotettavalle kiintolevylle (katso myös kohta 2.1.1). (22) DVD-ROM Tallennetun tiedoston varmuuskopiointi DVD+RW- levylle 5

12 1.3.2 EB5208DVD Pro (7) (1) (2) (3) (4) Nimi (5) (6) Toiminto (1) Virta DVR- laitteen käynnistys ja sammutus (2) IR- sensorin liitäntä Infrapunasensorikaapelin kytkentä (3) IR- sensori Signaalien vastaanotto kaukosäätimeltä DVR- laitteen toiminnoille (4) USB 2.0-liitäntä 2 x USB 2.0-liitäntää minkä tahansa USB- laitteen kytkentään, esim.: USB- tikku, ulkoinen kiintolevy, hiiri jne. Älä kytke kahta USB- muistilaitetta samanaikaisesti. (5) Irrotettavan kiintolevyaseman liitäntä i Kiintolevyn asennus tallennettujen videotiedostojen tallennukseen Katso irrotettavan kiintolevyliitännän tilan LED-merkkivaloa. (6) Irrotettavan kiintolevyaseman virta Irrotettavan kiintolevyn käynnistys ja sammutus Älä kytke ulkoisen kiintolevyn virtaa päälle tallennuksen aikana. Tämä voi keskeyttää tallennustoiminnon. (7) DVD-ROM Tallennetun tiedoston varmuuskopiointi DVD+RW- levylle 6

13 1.4 Takapaneeli EB5416DVD Pro (1) (2) Nimi (1) Videosilmukan ulostulo Toiminto Videosignaalin ulostulo CCTV- näytölle. Vain yksi ulostulokanavan signaali kerralla. (2) CH1~ 16 Syöttää videokameran signaalin ja näyttää sen kanavilla 1~ 16 (3) LAN- väylä Ethernetin liitäntään (4) TV:n ulostulo Videosignaalin ulostulo TV:lle (5) Pistemonitori Videosignaalin ulostulo pistemonitorille jos hälytys on tapahtumassa (6) VGA sisääntulo Videosignaalin ulostulo CRT- tai LCD- näytölle (7) RS232-väylä RS 232-liitännän laitekytkentään (8) Audion sisäänja ulostulo i Tukee 16-kanavaisen audion sisääntuloa (esim. kaiutin) ja 2-kanavaisen audion ulostuloa (esim. kaiutin) DVR- laite ei tue ulkoisten laitteiden virtaa. (9) RS485 PTZ- kameran kytkentään (katso myös kohta 1.5.3) (10) Sensorin sisääntulo (11) Hälytyksen ulostulo (3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Tukee max. 16 sensorilla varustettua laitetta Tukee 4 releellä varustettua laitetta (Rele: 125V AC/30V DC) (12) Virtapistoke Virtajohdon liitäntäpaikka 7

14 1.4.2 EB5208DVD Pro (1) (2) Nimi (1) Videosilmukan ulostulo Toiminta Videosignaalin ulostulo CCTV- näytölle. Vain yksi ulostulokanavan signaali kerralla. (2) CH1~ 8 Syöttää videokameran signaalin ja näyttää sen kanavilla 1~ 8 (3) LAN- väylä Ethernetin liitäntään (4) TV:n ulostulo Videosignaalin ulostulo TV:lle (5) Pistemonitori Videosignaalin ulostulo pistemonitorille jos hälytys on tapahtumassa (6) VGA sisääntulo Videosignaalin ulostulo CRT- tai LCD- näytölle (7) RS232-väylä RS 232-liitännän laitekytkentään (8) Audion sisäänja ulostulo i Tukee 8-kanavaisen audion sisääntuloa (esim. kaiutin) ja 2-kanavaisen audion ulostuloa (esim. kaiutin) DVR- laite ei tue ulkoisten laitteiden virtaa. (9) RS485 PTZ- kameran kytkentään (katso myös kohta 1.5.3) (10) Sensorin sisääntulo (11) Hälytyksen ulostulo (3) (4)(5) (6)(7) (8) (9) (10) (11) (12) Tukee max. 8 sensorilla varustettua laitetta Tukee 4 releellä varustettua laitetta (Rele: 125V AC/30V DC) (12) Virtapistoke Virtajohdon liitäntäpaikka 8

15 1.5 DVR-laitteen käyttöönotto Irrotettavan kiintolevyn asennus DVR- laite mahdollistaa käyttäjän asentaa yhden kiintolevyn. Ennen kiintolevyn asennusta, varmista, että kiintolevy on asetettu pääkytkimen asetukselle. Säädä kytkimen asetus kiintolevyn tarran mukaisesti. Katso lisätietoja kiintolevyn tiedoista sivustolta i AVerDiGi EB Sarja AVerDiGi EB5416DVD Pro tai AVerDiGi EB5208DVD Pro Laitteistosuositukset Yhteensopivat kiintolevyt on kuvattu ylläkuvatussa suosittelulistauksessa joka tarkoittaa ainoastaan sitä, että nämä yleisesti käytettävissä olevat kiintolevyt on testattu AVerMedia tuotteiden kanssa ja niiden toiminta on ollut oikea normaaleissa käyttöolosuhteissa. AVerMedia ei takaa tai anna takuuta seikkaperäisesti, epäsuorasti tai lainmukaisesti kiintolevyn toiminnallisuudesta tai sen yhteensoveltuvuudesta. Missään tapauksissa ei AVerMedia ole vastuussa vaurioista, minkään yrityksen asiakasmenetyksistä, liiketappioista, ohjelmapuutteista tai muista tiedoistasi järjestelmän käsittelyn yhteydessä tai muulla tavalla. Tämä sisältää suoran, epäsuoran, satunnaisen, erityisen tai seuraavan vahingon aiheutuen näiden kiintolevyjen käytön yhteensopimattomuudesta, vaikka AVerMedia on selvästi tiedottanut näiden vahinkojen riskeistä. Kaikki ilmaantuneet riskitilanteet mistä tahansa tässä kirjassa mainitusta käytöstä on syntyneet vastaanottajan toimesta. Noudata alla olevia kuvallisia ohjeita kiintolevyn asennuksessa (Kiintolevyn kuvassa oleva asennusmalli on EB5416DVD Pro): 1. Avaa irrotettavan kiintolevyaseman lukitus Avaa irrotettava kiintolevyasema 2. ja vedä tämän jälkeen irrotettava kiintolevyasema ulos 3. Poista irrotettavan kiintolevyaseman suojus 9

16 4. Aseta huolellisesti kiintolevy irrotettavaan kelkkaan 5. Käännä irrotettava kiintolevyasema toisinpäin ja ruuvaa kiintolevy kiinni ruuveja käyttämällä 6. Ja tämän jälkeen sulje irrotettavan kiintolevyaseman suojus 7. Liu uta asema takaisin paikalleen 8. Lukitse irrotettava kiintolevyasema avainlukolla 9. Kytke kiintolevyasemaan virta 10. Voit nyt kytkeä kaikki kaapelit. Kun virta on kytketty päälle, virran LED-merkkivalo syttyy päälle. Älä kytke ulkoisen kiintolevyn virtaa päälle tallennuksen aikana. Tämä voi keskeyttää tallennustoiminnon. 10

17 1.5.2 Sisäisen SATA kiintolevyn asennus Käyttäjä voi asentaa yhden SATA kiintolevyn DVR- laitteeseen tarvittaessa. Noudata alla olevia kuvallisia ohjeita kiintolevyn asennuksessa (Kiintolevyn kuvassa oleva asennusmalli on EB5416DVD Pro): 1. Löysää kaikki ruuvit 2. Työnnä suojusta taaksepäin ja nosta ylös 3. Löysää kiinnikkeen ruuvit asennuksen helpottamiseksi 4. Kiristä kiintolevyn molemmilla puolilla olevat kiinnikkeet paikalleen 5. Liitä SATA-kaapeli kiintolevyasemaan 6. Liitä virtajohto kiintolevyasemaan 11

18 7. Lukitse kiintolevy laitteen sisälle 8. Ruuvaa kiinnike tiukasti kiinni 9. Työnnä suojusta eteenpäin 10. Ruuvaa suojus kiinni 12

19 1.5.3 Laitteiden kytkentä i - Aina kun vaihdat videonäytön ulostuloa, on virta katkaistava ja sen jälkeen käynnistettävä uudelleen DVR- laitteen nollaamiseksi. - Älä kytke kahta USB- muistilaitetta samanaikaisesti. Kaikkien kytkettyjen laitteiden virta on syötettävä ulkoisesta virtalähteestä EB5416DVD Pro DVR- laitteen takapaneelista voi käyttäjä kytketä max. 16 videokameraa, 16 sensorilla varustettua laitetta, 4 hälytyslaitetta, PTZ- kameran ja videon ulostulon TV:lle tai CRT/LCD- näytölle. Kytkettäessä laite USB- tikkuun tai ulkoiseen kiintolevyyn USB- liitännän kautta, käytä tässä tapauksessa kylkiäisohjelmaa, joka mahdollistaa käyttäjän siirtää, toistaa ja jakaa videota. Noudata alla kuvattua ohjetta kytkennän suorittamiseksi: 13

20 EB5208DVD Pro DVR- laitteen takapaneelista voi käyttäjä kytketä max. 8 videokameraa, 8 sensorilla varustettua laitetta, 4 hälytyslaitetta, PTZ- kameran ja videon ulostulon TV:lle tai CRT/LCD- näytölle. Kytkettäessä laite USB- tikkuun tai ulkoiseen kiintolevyyn USB- liitännän kautta, käytä tässä tapauksessa kylkiäisohjelmaa, joka mahdollistaa käyttäjän siirtää, toistaa ja jakaa videota. Noudata alla kuvattua ohjetta kytkennän suorittamiseksi: 14

21 1.5.4 Sensori-, rele- ja RS485-liittimen kohdistaminen EB5416DVD Pro Sensori, Hälytys ja PTZ- kameran liitännät mahdollistavat kytkeä 16 anturin sisääntulot, 4 releen ulostulot ja 1 PTZ- kameran. Ulkoisen sensorin, releen ja PTZ- kameran liitin kytketään suoraan liitäntäreikään. Tarkasta alapuolella kuvattu taulukkoa ja paikanna mikä liitäntäreikä on määritelty sensorin sisääntulolle ja releen ulostulolle Sensoriliittimen määrittely Sensoriliitin # Määritys Sensoriliitin # Määritys 1 Sensorin 1 signaali 9 Sensorin 9 signaali G Sensorin 1 maajohto G Sensorin 9 maajohto 2 Sensorin 2 signaali 10 Sensorin 10 signaali G Sensorin 2 maajohto G Sensorin 10 maajohto 3 Sensorin 3 signaali 11 Sensorin 11 signaali G Sensorin 3 maajohto G Sensorin 11 maajohto 4 Sensorin 4 signaali 12 Sensorin 12 signaali G Sensorin 4 maajohto G Sensorin 12 maajohto 5 Sensorin 5 signaali 13 Sensorin 13 signaali G Sensorin 5 maajohto G Sensorin 13 maajohto 6 Sensorin 6 signaali 14 Sensorin 14 signaali G Sensorin 6 maajohto G Sensorin 14 maajohto 7 Sensorin 7 signaali 15 Sensorin 15 signaali G Sensorin 7 maajohto G Sensorin 15 maajohto 8 Sensorin 8 signaali 16 Sensorin 16 signaali G Sensorin 8 maajohto G Sensorin 16 maajohto Releliittimen määrittely Liitin # Määritys 1 Relesignaali 2 Relesignaali 3 Relesignaali 4 Relesignaali RS485 liittimen määrittely Kytkettäessä PTZ- kamera suoraan RS485-liitäntään, katso seuraava liitinmäärittely DVR- laitteen ja PTZ- kameran kytkemistä varten. Liitin # DVR- puoli PTZ- puoli TX+ RS485 TX+ signaali RS485 RX+ signaali TX- RS485 TX- signaali RS485 RX- signaali RX+ RS485 RX+ signaali RS485 TX+ signaali RX- RS485 RX- signaali RS485 TX- signaali 15

22 EB5208DVD Pro Sensori, Hälytys ja PTZ- kameran liitännät mahdollistavat kytkeä 8 anturin sisääntulot, 4 releen ulostulot ja 1 PTZ- kameran. Ulkoisen sensorin, releen ja PTZ- kameran liitin kytketään suoraan liitäntäreikään. Tarkasta alapuolella kuvattu taulukkoa ja paikanna mikä liitäntäreikä on määritelty sensorin sisääntulolle ja releen ulostulolle Sensoriliittimen määrittely Sensoriliitin # Määritys Sensoriliitin # Määritys 1 Sensorin 1 signaali 5 Sensorin 1 signaali G Sensorin 1 maajohto G Sensorin 1 maajohto 2 Sensorin 2 signaali 6 Sensorin 2 signaali G Sensorin 2 maajohto G Sensorin 2 maajohto 3 Sensorin 3 signaali 7 Sensorin 3 signaali G Sensorin 3 maajohto G Sensorin 3 maajohto 4 Sensorin 4 signaali 8 Sensorin 4 signaali G Sensorin 4 maajohto G Sensorin 4 maajohto Releliittimen määrittely Liitin # Määritys 1 Relesignaali 2 Relesignaali 3 Relesignaali 4 Relesignaali RS485 liittimen määrittely Kytkettäessä PTZ- kamera suoraan RS485-liitäntään, katso seuraava liitinmäärittely DVR- laitteen ja PTZ- kameran kytkemistä varten. Liitin # DVR- puoli PTZ- puoli TX+ RS485 TX+ signaali RS485 RX+ signaali TX- RS485 TX- signaali RS485 RX- signaali RX+ RS485 RX+ signaali RS485 TX+ signaali RX- RS485 RX- signaali RS485 TX- signaali 16

23 2 DVR-laitteen käyttö 2.1 Tutustuminen kaukosäätimen painikkeisiin Käytä kaukosäädintä kuvaruutuvalikon (OSD) valvontanäytöllä. (4) (1) RECORD BACK UP (2) (3) (6) STOP REW PAUSE PLAY A-B A-B FF (5) (8) (7) ZOOM+ FOCUS+ SPEED+ (9) ZOOM _ FOCUS _ SPEED _ (10) (12) (14) MENU PTZ PRESET AUTOSCAN (11) (13) (15) ENTER (17) (16) (18) FN ID (19) (20) RM-AJ2 Nimi Toiminta (1) Videotallennuksen aloitus (2) USB- varmuuskopiointi (katso kohta 2.1.1) (3) Toiston lopetus /Tallennuksen lopetus (4) Toiston keskeytys (5) A-B Toista tallennettua videota kohdasta A kohdan B lohkoon ja toista uudelleen valvontanäytöllä (katso kohta 2.1.2) (6) Toistetun videon kelaus taaksepäin nopeudella 2x, 4x, 8x, tai 16x (7) Toistetun videon kelaus eteenpäin nopeudella 2x, 4x, 8x, tai 16x (8) Videon toisto (9) (10) (11) PTZ- kameran kuvan suurennus PTZ- kameran kuvan pienennös PTZ- kameran linssin liikenopeuden nosto PTZ- kameran linssin liikenopeuden lasku (12) Siirtyminen PTZ- tilaan PTZ- kameran linssin kohdistuksen suurennus (etäisyys) PTZ- kameran linssin kohdistuksen pienennös (etäisyys) 17

24 Nimi Toiminta (13) PTZ- kameran esiasetetun asennon tallennus. Säädä PTZ- kameran linssi käyttäjän haluamaan asentoon ja paina tämän jälkeen painiketta + numeropainiketta ( ~ ) esiasetetun asennon tallentamiseksi. (katso myös kohta Kappale ) Kun PTZ- kamera on PTZ- tilassa, paina esiasetusnumeropainiketta PTZkameran siirtämiseksi esiasetettuun asentoon. (14) Siirtyminen OSD- päävalikkoon / Poistuminen päävalikosta tai alavalikon näytöstä. (15) Autohakutoiminnon käyttöönotto (16) Valinnan hyväksyminen tai suoritus Valinnan siirto vasemmalle (17) PTZ- kameran siirto vasemmalle Valinnan siirto oikealle PTZ- kameran siirto oikealle Siirtyminen ylös ja nimikkeen valinta valikkolistauksesta tai asetusten muuttaminen PTZ- kameran siirto ylös Siirtyminen alas ja nimikkeen valinta valikkolistauksesta tai asetusten muuttaminen PTZ- kameran siirto alas (18) Moninkertaisten järjestelmätilojen valintapainike - Paina -painiketta moninkertaisten käyttötilojen käyttöönottamiseksi ja painike palaa sinisenä. - Lopeta moninkertaisten käyttötilojen toiminta painamalla painiketta uudelleen. + : Kytkeytyy yksittäiseen kuvaruututilaan + : Kytkeytyy nelikuvaruutunäyttötilaan (QUAD) + : Kytkeytyy 9-palstaiseen kuvaruutunäyttötilaan + : Kytkeytyy 16-palstaiseen kuvaruutunäyttötilaan + 5 ~ 16 : Käyttäjän määrittelemä näyttötila (katso myös ( Multi-Quad : Live & Mutli-Quad:play kappaleessa 3) + : Vaihto eri kuvaruutujen tietovalikoiden kesken (kanavanimi, päivä, aika, kiintolevy, kiintolevyn käyttö). Tietonäyttöjä on 4 tyyppiä: Näytä kaikki (kanavanimi, päivä, aika, kiintolevy, kiintolevyn käyttö) Ei kanavaniminäyttöä Ainoastaan kanavanimen näyttö Ei mitään 18

25 Nimi Toiminta (19) (20) ID Syöttää DVR- laitteen ID- numeron joka määritellään käyttäjän toimesta useille DVR- toiminnoille DVR (katos myös kohta Moninkertaiset DVR & DVR ID- numerot kappaleessa 3) Painaminen painiketta ID + voidaan kaikki DVR- laitteen toimintovalinnat peruuttaa 1 ~ - Kamerakanavan valintanumero toisto- ja esikatselutilassa - PTZ- kameran esiasetetut paikat painikkeella PTZkäyttötilassa - Painikkeella voidaan vaihtaa eri näyttötiloja USB -varmuuskopiointipainikkeen käyttö Käyttäjä voi painaa painiketta AB toistovideotiedoston varmuuskopioimiseksi. 1. Aseta AB uudelleen toistettava tiedosto (katso kohta 2.1.2). 2. Kytke USB- tikku, ulkoinen kiintolevy tai paikalleen DVR- laitteeseen tai aseta DVD+RW- levy DVD-ROM- asemaan. 3. AB uudelleen toisto, paina painiketta. 4. Valitse varmuuskopiointitila USB tai DVD+RW BACK U P SETTING BACKUP SELECT USB 5. Ja tämän jälkeen, paina painiketta tiedoston varmuuskopioinnin aloittamiseksi. Peruuta varmuuskopiointi painamalla painiketta. BACKUP PROCESSING 15% AVAILABLE SIZE 820M 6. Kun varmuuskopiointi on suoritettu, paina mitä tahansa painiketta varmuuskopiointitilasta poistumiseksi. 19

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Yleisiä turvallisuusohjeita

Yleisiä turvallisuusohjeita KÄYTTÄJÄN PIKAOHJE Yleisiä turvallisuusohjeita Tämä digitaalinen videotallennin (DVR, Digital Video Recorder) on valmistettu noudattaen kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä ja asetuksia. Noudata alla

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015 T-Cam IPC800 HD valvontakamera v. 1.01-21.1.2015 Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat.

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Osanumero: 92P1926 Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

TVR 12HD:n pikaopas. Kuva 1: Takapaneelin liitännät

TVR 12HD:n pikaopas. Kuva 1: Takapaneelin liitännät TVR 12HD:n pikaopas Kuva 1: Takapaneelin liitännät 1. Liitä RS-232-laite. 2. Liitä jopa neljä hälytystuloa. 3. Liitä yksi hälytyslähtö. 4. Liitä neljä audiotuloa RCA-liittimiin. 5. Liitä jopa 16 analogista

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot