AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet

2 YHDYSVALTAIN VIESTINTÄKOMISSION FCC:N ILMOITUS (luokka A) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Laitteen toimintaa koskee kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Yhdysvaltain viestintäkomission vaatimustenmukaisuusvakuutus HUOMAUTUS- Tämän laitteen on testeissä todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa mainittujen luokan A digitaalista laitetta koskevien raja-arvojen mukainen. Raja-arvot on suunniteltu takaamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, siitä voi seurata haitallista häiriötä radioviestinnässä. Takuuta siitä, että häiriötä ei tapahdu jossakin tietyssä asennetussa järjestelmässä, ei voi voida antaa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotossa, joka voidaan todentaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjän kannattaa yrittää häiriön korjaamiseksi yhtä tai useampaa seuraavista keinoista: Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. Siirrä laitteisto kauemmaksi vastaanottimesta. Liitä laitteisto eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin. Kysy kauppiaalta tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta neuvoa. Luokka A ITE Luokkaan A ITE kuuluvat kaikki ITE- laitteet, jotka noudattavat luokan A ITE mukaisia raja-arvoja, mutta eivät luokan B ITE mukaisia raja-arvoja. Tällaisen laitteen myyntiä ei pitäisi rajoittaa, mutta käyttöohjeisiin on sisällytettävä seuraava varoitus: Varoitus Tämä on luokan A tuote. Kotiympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjältä saatetaan vaatia asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (luokka A) Tämä tuote on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan direktiiviin 2004/108/ETY liittyvissä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä koskevissa neuvoston direktiiveissä mainittujen vaatimusten mukainen. Varoitus Tämä on luokan A tuote. Kotiympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjältä saatetaan vaatia asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä häiriön korjaamiseksi. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän aineiston sisällön, sen laadun, esittämisen, kaupattavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden osalta ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta tai vakuutusta. Tässä aineistossa esitettyjen tietojen luotettavuus on tarkastettu huolellisesti. Niissä olevat epätäsmällisyydet eivät kuitenkaan perusta vastuuta. Tässä aineistossa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. AVerMedia ei missään tapauksessa vastaa suorista, epäsuorista, erityisistä, liitännäisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen tai aineiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta on varoitettu. TAVARAMERKIT AVerMedia, jonka AVerMedia Information, Inc. -yhtiö on valtuuttanut, on AverMedia TECHNOLOGIES, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. IBM PC on Internation Business Machines Corporationin rekisteröity tavaramerkki.macintosh on Apple Computer, Inc. yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja Windows on Microsoft Corporation tavaramerkki. Kaikki muut tässä aineistossa mainitut tuotteet tai yritysnimet on mainittu vain tunnistamista ja selitystä varten. Ne saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. TEKIJÄNOIKEUDET 2008 AVerMedia INFORMATION, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, levittää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää muulle kielelle missään muodossa eikä millään tavalla ilman AVerMedia INFORMATION, Inc. yhtiön myöntämää kirjallista lupaa. Ylirastitettu jätesäiliö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laiteromu on sen sijaan hävitettävä toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkaromujen kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Jos tarvitset lisätietoja siitä, mihin laiteromu voidaan jättää kierrätystä varten, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Paristoihin liittyvää turvallisuustietoa - Säilytä paristot viileässä paikassa. - Älä hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot keräyspisteisiin tai palauta ne ostopaikkaan, mikäli mahdollista. - Ota paristot pois, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan. Ota tyhjät paristot aina pois kaukosäätimestä. Vuotavat ja syöpyneet paristot voivat vahingoittaa kaukosäädintä. Hävitä paristot turvallisesti. - Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. - Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin: alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium). - Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. - Älä koskaan oikosulje paristojen napoja.

3 VAROITUS TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE VAROITUS MIKÄLI PAKKAUKSESSA ON MITÄ TAHANSA VAURIOITA, PUUTTEITA TAI VIRHEELLISIÄ KAPPALEITA, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN JÄLLEENMYYJÄÄSI. TAKUU RAUKEAA MIKÄLI LAITTEESEEN SUORITETAAN MITÄ TAHANSA LUVATTOMIA MUUTOKSIA HUOMIO - TÄMÄN ASIAKIRJAN TIETOJA VOIDAAN MUUTTAA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. - TÄSSÄ ASIAKIRJASSA KUVATTU TIETO ON TARKOITETTU VAIN VIITTEELLISEKSI.

4 Sisällysluettelo 1 Esittely Pakkauksen sisältö EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro Ominaisuudet ja tekniset tiedot Etupaneeli EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro Takapaneeli EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro DVR-laitteen käyttöönotto Irrotettavan kiintolevyn asennus Sisäisen SATA kiintolevyn asennus Laitteiden kytkentä EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro Sensori-, rele- ja RS485-liittimen kohdistaminen EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro DVR-laitteen käyttö Tutustuminen kaukosäätimen painikkeisiin USB -varmuuskopiointipainikkeen käyttö AB uudelleentoistotoiminnon käyttö PTZ- kameran käyttö PTZ- tilaan siirtyminen PTZ- kameran hallinta DVR- laitteen ensimmäinen käyttökerta Järjestelmän päivämäärän ja ajan asetus Valvontanäyttö Hiiren käyttö DVR- laitteen toimintoja varten Videon toisto OSD-valikon navigointipuu Valikkotoiminnot USB- toistokonsolin käyttö Suositeltava järjestelmävaatimus USB- toistokonsolin asennus... 49

5 4.3 USB- toistokonsolin käyttö Tallennetun video-osion leikkaus ja tallennus DVR- laitteella tallennetun tiedoston toisto kiintolevyltä Varmuuskopioidun tiedoston toisto (*.dvr) Varmuuskopioidun tiedoston toisto (*.avf) Tallennetun videotiedoston varmuuskopiointi Tutustuminen kiintolevyn varmuuskopiointi- ohjelmaan Tallennetun videotiedoston varmuuskopiointi ImageVerification- ohjelma ImageVerification- ohjelman käyttö ienhance istable- toiminnan käyttö Etäohjelmien käyttö Tutustuminen WebViewer- ohjelman painikkeisiin Etäjärjestelmän asetuksien käyttö Järjestelmän asetus Kameran asetus Tallennuksen asetus Hälytyksen/sensorin asetus Verkkoasetus Käyttäjäasetus Tutustuminen etäkonsolin painikkeisiin Etäkonsolin asetusten käyttö Tutustuminen WebViewerin PTZ- painikkeisiin Etätoiston käyttö Tutustuminen paikallisiin toistopainikkeisiin Tallennetun videon halutun osion leikkaus ja tallennus Tutustuminen lataus- ja toistopainikkeisiin Matkapuhelimen käyttö DVR- palvelimelle pääsemiseksi PDA Viewer- ohjelman käyttö DVR- palvelimelle pääsemiseksi PDAViewer- ohjelman asennus ActiveSync in kautta PDAViewer- ohjelman asennus Internetin kautta PDAViewer- ohjelman käyttö Toisto PDA Viewer- ohjelmalla JavaViewer- ohjelman käyttö DVR- palvelimelle pääsemiseksi JAVAViewer-ohjelman käyttö Liite A Verkkotunnuksen (Domain) rekisteröinti Liite B Verkkopalvelimen väylä... 90

6

7 RM-AJ2 16 RECORD ZOOM+ MENU PAUSE ENTER A-B FF AUTOSCAN A-B RM-AJ2 16 STOP ZOOM _ FOCUS+ FOCUS _ BACK UP SPEED+ SPEED _ RECORD STOP ZOOM+ ZOOM _ MENU PAUSE FOCUS+ FOCUS _ ENTER A-B FF AUTOSCAN A-B BACK UP SPEED+ SPEED _ EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro EB5416DVD Pro EB5208DVD Pro 1 Esittely 1.1 Pakkauksen sisältö EB5416DVD Pro REW PLAY AVerMedia AVerDiGi PTZ PRESET Quick Installation Guide FN ID (1) (2) (3) (4) (6) (5) (7) (8) (1) EB5416DVD Pro-laite (2) Kaukosäädin (paristot mukana) (3) Pika-asennusopas (4) Virtajohto * Virtajohdon rakenne vaihtelee laitteen toimitusmaan vakiopistorasioiden mukaisesti. (5) Audiokaapeli (6) Ohjelmistolevy, CD (käyttöohjeet mukana) (7) Infrapuna-anturikaapeli (IR) (8) Sisäinen kiintolevyaseman pidike (HDD) (mukana 8 ruuvia) EB5208DVD Pro REW PLAY AVerMedia AVerDiGi PTZ PRESET Quick Installation Guide FN ID (1) (2) (3) 1

8 (4) (5) (6) (7) (8) (1) EB5208DVD Pro-laite (2) Kaukosäädin (paristot mukana) (3) Pika-asennusopas (4) Virtajohto * Virtajohdon rakenne vaihtelee laitteen toimitusmaan vakiopistorasioiden mukaisesti. (5) Audiokaapeli (6) Ohjelmistolevy, CD (käyttöohjeet mukana) (7) Infrapunasensorikaapeli (IR) (8) Sisäinen kiintolevyaseman pidike (HDD) (mukana 8 ruuvia) 1.2 Ominaisuudet ja tekniset tiedot Videon tulosignaali ja silmukan lähtösignaali EB5416DVD Pro: 16CH komposiittivideon tulosignaali ja 6CH silmukan lähtösignaali EB5208DVD Pro: 8CH komposiittivideon tulosignaali ja 8CH silmukan lähtösignaali 1CH Analoginen pistemonitori Audion sisääntulo / Audion ulostulo EB5416DVD Pro: 16CH Audion sisääntulo ja 2CH Audion ulostulo EB5208DVD Pro: 8CH Audion sisääntulo ja 2CH Audion ulostulo Videopakkaus: MPEG4 Usean kuvaruutunäytön ja toiston samanaikaiseen toimintaan Kaukosäätimen pikapainikkeet asetusten automaattiseen tallennukseen Hiiriohjauksen kaikki toiminnat etupaneelin USB-liitännästä Kameran kopiointiasetukset muille kanaville Kameran nimiasetus (max. 12 englantilaista kirjainta) Tilapalkki ja kameran nimi päällä/pois päältä toiminto Sensorin sisääntulo ja releen ulostulo EB5416DVD Pro: 16CH Sensorin sisääntulo ja 4CH Releen ulostulo EB5208DVD Pro: 8CH Sensorin sisääntulo ja 4CH Releen ulostulo Esitallennustoiminto 3-tasoinen salasanan valtuutustoiminto DVD- varmuuskopiointi (max. 4.2GB) 2 kiintolevyn tuki JavaViewer- ohjelman tuki matkapuhelimessa ja PDAViewer- ohjelman tuki Sisäinen soitin videotoistoon ilman CD-levyn tallentamista PC:llä 2

9 Etätoisto ja varmuuskopiointi Jog/Shuttle toisto (vain mallissa EB5416DVD Pro) Kuvaruutunäytön (OSD) ohjausvalikko WebViewer- ohjelman tuki Internet Explorer-selaimessa Central Management System (CMS) tuki Etäkonsolituki USB varmuuskopioinnin tuki USB- muistitikkukäyttöön ja ulkoiselle kiintolevylle Verkon, toiston ja tallennuksen samanaikainen tuki 1 ulkoisen kiintolevyaseman tuki (kiintolevy ei sisälly toimitukseen) Täyden näytön resoluutio: Näyttö: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Tallennus: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Kuvanopeustallennus: EB5416DVD Pro D1 tila: 240fps (NTSC) / 200fps (PAL) CIF tila: 480 fps (NTSC) / 400fps (PAL) EB5208DVD Pro D1 tila: 120fps (NTSC) / 100fps (PAL) CIF tila: 240 fps (NTSC) / 200fps (PAL) Ajastettu tallennus (viikoittainen peruste) Tallennettujen videotiedostojen haku ajan/päivämäärän/tapahtuman perusteella Kesäajan ja verkkoajan synkronisoinnin tuki Monikieliset käyttönäytöt 1.3 Etupaneeli EB5416DVD Pro (22) (21) (18) (20) (19) (17) (16) (15) (14) (1) (2) (3) (4) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (5) (6) (9) Nimi Toiminto (1) Virta DVR- laitteen käynnistys ja sammutus (2) IR- sensorin liitäntä Infrapunasensorikaapelin kytkentä (3) IR- sensori Signaalien vastaanotto kaukosäätimeltä DVR- laitteen toiminnoille (4) USB 2.0-liitäntä 2 x USB 2.0-liitäntää minkä tahansa USB- laitteen kytkentään, esim.: USB- tikku, ulkoinen kiintolevy, hiiri jne. Älä kytke kahta USB- muistilaitetta samanaikaisesti. 3

10 REV FWD Nimi (5) Irrotettavan kiintolevyaseman liitäntä (6) Irrotettavan kiintolevyaseman virta Toiminto Kiintolevyn asennus tallennettujen videotiedostojen tallennukseen Irrotettavan kiintolevyn käynnistys ja sammutus Älä kytke irrotettavan kiintolevyn virtaa päälle tallennuksen aikana. Tämä voi keskeyttää tallennustoiminnon. (7) Zoom + / Zoom - (8) Focus + / Focus - (9) Speed + / Speed - (10) PTZ-tallennus i PTZ- kameran kuvan suurennus PTZ- kameran kuvan pienennös PTZ- kameran linssin kohdistuksen suurennus (etäisyys) PTZ- kameran linssin kohdistuksen pienennös (etäisyys) PTZ- kameran linssin liikenopeuden nosto PTZ- kameran linssin liikenopeuden lasku PTZ- kameran esiasetetun asennon tallennus. Säädä PTZkameran linssi käyttäjän haluamaan asentoon ja paina tämän jälkeen painiketta + numeropainiketta (1~9) esiasetetun asennon tallentamiseksi. (katso myös kohta Kappale ) Kun PTZ- kamera on PTZ- tilassa, paina esiasetusnumeropainiketta PTZ- kameran siirtämiseksi esiasetettuun asentoon. Ilman esiasetusasennon asettamista, esiasetuspainike ( toiminnallinen sitä painettaessa. ) ei ole (11) PTZ + numeropainike määritetyn PTZ- kameran kuvan kytkemiseen Toistotilan toistopainike : Nopeudensäädin toiston aikaiseen eteen- ja taaksepäinkelausta varten (2x, 4x, 8x tai 16x). Kääntö vasemmalle, taaksepäin ja kääntö oikealle, eteenpäin. (12) Toistopainike : Siirto seuraavaan tai edelliseen otokseen toiston aikana. Kääntö vasemmalle, paluu edelliseen otokseen ja kääntö oikealle, siirto seuraavaan otokseen. : Taaksepäin nopeudella 2x, 4x, 8x, or 16x : Väliaikainen keskeytys toiston aikana tai tallennetun videon toisto : Eteenpäin nopeudella 2x, 4x, 8x or 16x : Toiston pysäytys : Tallennuksen aloitus (13) Numeropainikkeet ~ - Numeropainike salasanan syöttöön toisto- ja esikatselutiloihin - Kamerakanavan valintanumero toisto- ja esikatselutiloissa - PTZ- kameran esiasetettu paikka painikkeella PTZ- käyttötilassa - Painikkeella voidaan vaihtaa eri näyttötiloja 4

11 Nimi Toiminto (14) LCD- näyttö Näyttää DVR- järjestelmän tilan kuten lämpötilan ja toimintatilan Moninkertaisten järjestelmätilojen valintapainike - Paina -painiketta moninkertaisten käyttötilojen käyttöönottamiseksi ja painike palaa sinisenä. - Lopeta moninkertaisten käyttötilojen toiminta painamalla painiketta uudelleen. (15) + : Kytkeytyy yksittäiseen kuvaruututilaan + : Kytkeytyy nelikuvaruutunäyttötilaan (QUAD) + : Kytkeytyy 9-palstaiseen kuvaruutunäyttötilaan + : Kytkeytyy 16-palstaiseen kuvaruutunäyttötilaan + ~ : Käyttäjän määrittelemä näyttötila (katso myös MULTI-QUAD:LIVE ja MULTI-QUAD:Play kappaleessa 3) Järjestelmätilan merkkivalot : Järjestelmän virranosoitin. Osoittaa järjestelmän toimintatilan. Palaa kun järjestelmä on käytössä. (16) LED-merkkivalot : Ulkoisen kiintolevyn osoitin. Osoittaa irrotettavan kiintolevyn toimintatilan. Palaa kun kiintolevy on käytössä. : Tallennustilan osoitin. Palaa kun järjestelmä on tallennustilassa. : Verkkotilan osoitin. Palaa kun järjestelmän verkkokytkentä on käytössä. (17) - OSD- tilassa: Siirtää valinnan vasemmalle, oikealle, ylös ja alas - PTZ- tilassa: Siirtää PTZ- kameran linssin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas Valinnan hyväksyminen tai suoritus (18) Hakee OSD- valikon (kuvaruutunäyttö) (19) Käynnistää autohaun (20) Käynnistää USB- varmuuskopioinnin AB toistotoiminto mahdollistaa käyttäjän asettaa videojanan kohdasta A kohteeseen B ja katsoa valvontanäytöltä sitä niin kauan, kunnes toiminta (21) pysäytetään käyttäjän toimesta. Käyttäjä voi myös varmuuskopioida AB toistotiedoston USB- tikulle tai irrotettavalle kiintolevylle (katso myös kohta 2.1.1). (22) DVD-ROM Tallennetun tiedoston varmuuskopiointi DVD+RW- levylle 5

12 1.3.2 EB5208DVD Pro (7) (1) (2) (3) (4) Nimi (5) (6) Toiminto (1) Virta DVR- laitteen käynnistys ja sammutus (2) IR- sensorin liitäntä Infrapunasensorikaapelin kytkentä (3) IR- sensori Signaalien vastaanotto kaukosäätimeltä DVR- laitteen toiminnoille (4) USB 2.0-liitäntä 2 x USB 2.0-liitäntää minkä tahansa USB- laitteen kytkentään, esim.: USB- tikku, ulkoinen kiintolevy, hiiri jne. Älä kytke kahta USB- muistilaitetta samanaikaisesti. (5) Irrotettavan kiintolevyaseman liitäntä i Kiintolevyn asennus tallennettujen videotiedostojen tallennukseen Katso irrotettavan kiintolevyliitännän tilan LED-merkkivaloa. (6) Irrotettavan kiintolevyaseman virta Irrotettavan kiintolevyn käynnistys ja sammutus Älä kytke ulkoisen kiintolevyn virtaa päälle tallennuksen aikana. Tämä voi keskeyttää tallennustoiminnon. (7) DVD-ROM Tallennetun tiedoston varmuuskopiointi DVD+RW- levylle 6

13 1.4 Takapaneeli EB5416DVD Pro (1) (2) Nimi (1) Videosilmukan ulostulo Toiminto Videosignaalin ulostulo CCTV- näytölle. Vain yksi ulostulokanavan signaali kerralla. (2) CH1~ 16 Syöttää videokameran signaalin ja näyttää sen kanavilla 1~ 16 (3) LAN- väylä Ethernetin liitäntään (4) TV:n ulostulo Videosignaalin ulostulo TV:lle (5) Pistemonitori Videosignaalin ulostulo pistemonitorille jos hälytys on tapahtumassa (6) VGA sisääntulo Videosignaalin ulostulo CRT- tai LCD- näytölle (7) RS232-väylä RS 232-liitännän laitekytkentään (8) Audion sisäänja ulostulo i Tukee 16-kanavaisen audion sisääntuloa (esim. kaiutin) ja 2-kanavaisen audion ulostuloa (esim. kaiutin) DVR- laite ei tue ulkoisten laitteiden virtaa. (9) RS485 PTZ- kameran kytkentään (katso myös kohta 1.5.3) (10) Sensorin sisääntulo (11) Hälytyksen ulostulo (3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Tukee max. 16 sensorilla varustettua laitetta Tukee 4 releellä varustettua laitetta (Rele: 125V AC/30V DC) (12) Virtapistoke Virtajohdon liitäntäpaikka 7

14 1.4.2 EB5208DVD Pro (1) (2) Nimi (1) Videosilmukan ulostulo Toiminta Videosignaalin ulostulo CCTV- näytölle. Vain yksi ulostulokanavan signaali kerralla. (2) CH1~ 8 Syöttää videokameran signaalin ja näyttää sen kanavilla 1~ 8 (3) LAN- väylä Ethernetin liitäntään (4) TV:n ulostulo Videosignaalin ulostulo TV:lle (5) Pistemonitori Videosignaalin ulostulo pistemonitorille jos hälytys on tapahtumassa (6) VGA sisääntulo Videosignaalin ulostulo CRT- tai LCD- näytölle (7) RS232-väylä RS 232-liitännän laitekytkentään (8) Audion sisäänja ulostulo i Tukee 8-kanavaisen audion sisääntuloa (esim. kaiutin) ja 2-kanavaisen audion ulostuloa (esim. kaiutin) DVR- laite ei tue ulkoisten laitteiden virtaa. (9) RS485 PTZ- kameran kytkentään (katso myös kohta 1.5.3) (10) Sensorin sisääntulo (11) Hälytyksen ulostulo (3) (4)(5) (6)(7) (8) (9) (10) (11) (12) Tukee max. 8 sensorilla varustettua laitetta Tukee 4 releellä varustettua laitetta (Rele: 125V AC/30V DC) (12) Virtapistoke Virtajohdon liitäntäpaikka 8

15 1.5 DVR-laitteen käyttöönotto Irrotettavan kiintolevyn asennus DVR- laite mahdollistaa käyttäjän asentaa yhden kiintolevyn. Ennen kiintolevyn asennusta, varmista, että kiintolevy on asetettu pääkytkimen asetukselle. Säädä kytkimen asetus kiintolevyn tarran mukaisesti. Katso lisätietoja kiintolevyn tiedoista sivustolta i AVerDiGi EB Sarja AVerDiGi EB5416DVD Pro tai AVerDiGi EB5208DVD Pro Laitteistosuositukset Yhteensopivat kiintolevyt on kuvattu ylläkuvatussa suosittelulistauksessa joka tarkoittaa ainoastaan sitä, että nämä yleisesti käytettävissä olevat kiintolevyt on testattu AVerMedia tuotteiden kanssa ja niiden toiminta on ollut oikea normaaleissa käyttöolosuhteissa. AVerMedia ei takaa tai anna takuuta seikkaperäisesti, epäsuorasti tai lainmukaisesti kiintolevyn toiminnallisuudesta tai sen yhteensoveltuvuudesta. Missään tapauksissa ei AVerMedia ole vastuussa vaurioista, minkään yrityksen asiakasmenetyksistä, liiketappioista, ohjelmapuutteista tai muista tiedoistasi järjestelmän käsittelyn yhteydessä tai muulla tavalla. Tämä sisältää suoran, epäsuoran, satunnaisen, erityisen tai seuraavan vahingon aiheutuen näiden kiintolevyjen käytön yhteensopimattomuudesta, vaikka AVerMedia on selvästi tiedottanut näiden vahinkojen riskeistä. Kaikki ilmaantuneet riskitilanteet mistä tahansa tässä kirjassa mainitusta käytöstä on syntyneet vastaanottajan toimesta. Noudata alla olevia kuvallisia ohjeita kiintolevyn asennuksessa (Kiintolevyn kuvassa oleva asennusmalli on EB5416DVD Pro): 1. Avaa irrotettavan kiintolevyaseman lukitus Avaa irrotettava kiintolevyasema 2. ja vedä tämän jälkeen irrotettava kiintolevyasema ulos 3. Poista irrotettavan kiintolevyaseman suojus 9

16 4. Aseta huolellisesti kiintolevy irrotettavaan kelkkaan 5. Käännä irrotettava kiintolevyasema toisinpäin ja ruuvaa kiintolevy kiinni ruuveja käyttämällä 6. Ja tämän jälkeen sulje irrotettavan kiintolevyaseman suojus 7. Liu uta asema takaisin paikalleen 8. Lukitse irrotettava kiintolevyasema avainlukolla 9. Kytke kiintolevyasemaan virta 10. Voit nyt kytkeä kaikki kaapelit. Kun virta on kytketty päälle, virran LED-merkkivalo syttyy päälle. Älä kytke ulkoisen kiintolevyn virtaa päälle tallennuksen aikana. Tämä voi keskeyttää tallennustoiminnon. 10

17 1.5.2 Sisäisen SATA kiintolevyn asennus Käyttäjä voi asentaa yhden SATA kiintolevyn DVR- laitteeseen tarvittaessa. Noudata alla olevia kuvallisia ohjeita kiintolevyn asennuksessa (Kiintolevyn kuvassa oleva asennusmalli on EB5416DVD Pro): 1. Löysää kaikki ruuvit 2. Työnnä suojusta taaksepäin ja nosta ylös 3. Löysää kiinnikkeen ruuvit asennuksen helpottamiseksi 4. Kiristä kiintolevyn molemmilla puolilla olevat kiinnikkeet paikalleen 5. Liitä SATA-kaapeli kiintolevyasemaan 6. Liitä virtajohto kiintolevyasemaan 11

18 7. Lukitse kiintolevy laitteen sisälle 8. Ruuvaa kiinnike tiukasti kiinni 9. Työnnä suojusta eteenpäin 10. Ruuvaa suojus kiinni 12

19 1.5.3 Laitteiden kytkentä i - Aina kun vaihdat videonäytön ulostuloa, on virta katkaistava ja sen jälkeen käynnistettävä uudelleen DVR- laitteen nollaamiseksi. - Älä kytke kahta USB- muistilaitetta samanaikaisesti. Kaikkien kytkettyjen laitteiden virta on syötettävä ulkoisesta virtalähteestä EB5416DVD Pro DVR- laitteen takapaneelista voi käyttäjä kytketä max. 16 videokameraa, 16 sensorilla varustettua laitetta, 4 hälytyslaitetta, PTZ- kameran ja videon ulostulon TV:lle tai CRT/LCD- näytölle. Kytkettäessä laite USB- tikkuun tai ulkoiseen kiintolevyyn USB- liitännän kautta, käytä tässä tapauksessa kylkiäisohjelmaa, joka mahdollistaa käyttäjän siirtää, toistaa ja jakaa videota. Noudata alla kuvattua ohjetta kytkennän suorittamiseksi: 13

20 EB5208DVD Pro DVR- laitteen takapaneelista voi käyttäjä kytketä max. 8 videokameraa, 8 sensorilla varustettua laitetta, 4 hälytyslaitetta, PTZ- kameran ja videon ulostulon TV:lle tai CRT/LCD- näytölle. Kytkettäessä laite USB- tikkuun tai ulkoiseen kiintolevyyn USB- liitännän kautta, käytä tässä tapauksessa kylkiäisohjelmaa, joka mahdollistaa käyttäjän siirtää, toistaa ja jakaa videota. Noudata alla kuvattua ohjetta kytkennän suorittamiseksi: 14

21 1.5.4 Sensori-, rele- ja RS485-liittimen kohdistaminen EB5416DVD Pro Sensori, Hälytys ja PTZ- kameran liitännät mahdollistavat kytkeä 16 anturin sisääntulot, 4 releen ulostulot ja 1 PTZ- kameran. Ulkoisen sensorin, releen ja PTZ- kameran liitin kytketään suoraan liitäntäreikään. Tarkasta alapuolella kuvattu taulukkoa ja paikanna mikä liitäntäreikä on määritelty sensorin sisääntulolle ja releen ulostulolle Sensoriliittimen määrittely Sensoriliitin # Määritys Sensoriliitin # Määritys 1 Sensorin 1 signaali 9 Sensorin 9 signaali G Sensorin 1 maajohto G Sensorin 9 maajohto 2 Sensorin 2 signaali 10 Sensorin 10 signaali G Sensorin 2 maajohto G Sensorin 10 maajohto 3 Sensorin 3 signaali 11 Sensorin 11 signaali G Sensorin 3 maajohto G Sensorin 11 maajohto 4 Sensorin 4 signaali 12 Sensorin 12 signaali G Sensorin 4 maajohto G Sensorin 12 maajohto 5 Sensorin 5 signaali 13 Sensorin 13 signaali G Sensorin 5 maajohto G Sensorin 13 maajohto 6 Sensorin 6 signaali 14 Sensorin 14 signaali G Sensorin 6 maajohto G Sensorin 14 maajohto 7 Sensorin 7 signaali 15 Sensorin 15 signaali G Sensorin 7 maajohto G Sensorin 15 maajohto 8 Sensorin 8 signaali 16 Sensorin 16 signaali G Sensorin 8 maajohto G Sensorin 16 maajohto Releliittimen määrittely Liitin # Määritys 1 Relesignaali 2 Relesignaali 3 Relesignaali 4 Relesignaali RS485 liittimen määrittely Kytkettäessä PTZ- kamera suoraan RS485-liitäntään, katso seuraava liitinmäärittely DVR- laitteen ja PTZ- kameran kytkemistä varten. Liitin # DVR- puoli PTZ- puoli TX+ RS485 TX+ signaali RS485 RX+ signaali TX- RS485 TX- signaali RS485 RX- signaali RX+ RS485 RX+ signaali RS485 TX+ signaali RX- RS485 RX- signaali RS485 TX- signaali 15

22 EB5208DVD Pro Sensori, Hälytys ja PTZ- kameran liitännät mahdollistavat kytkeä 8 anturin sisääntulot, 4 releen ulostulot ja 1 PTZ- kameran. Ulkoisen sensorin, releen ja PTZ- kameran liitin kytketään suoraan liitäntäreikään. Tarkasta alapuolella kuvattu taulukkoa ja paikanna mikä liitäntäreikä on määritelty sensorin sisääntulolle ja releen ulostulolle Sensoriliittimen määrittely Sensoriliitin # Määritys Sensoriliitin # Määritys 1 Sensorin 1 signaali 5 Sensorin 1 signaali G Sensorin 1 maajohto G Sensorin 1 maajohto 2 Sensorin 2 signaali 6 Sensorin 2 signaali G Sensorin 2 maajohto G Sensorin 2 maajohto 3 Sensorin 3 signaali 7 Sensorin 3 signaali G Sensorin 3 maajohto G Sensorin 3 maajohto 4 Sensorin 4 signaali 8 Sensorin 4 signaali G Sensorin 4 maajohto G Sensorin 4 maajohto Releliittimen määrittely Liitin # Määritys 1 Relesignaali 2 Relesignaali 3 Relesignaali 4 Relesignaali RS485 liittimen määrittely Kytkettäessä PTZ- kamera suoraan RS485-liitäntään, katso seuraava liitinmäärittely DVR- laitteen ja PTZ- kameran kytkemistä varten. Liitin # DVR- puoli PTZ- puoli TX+ RS485 TX+ signaali RS485 RX+ signaali TX- RS485 TX- signaali RS485 RX- signaali RX+ RS485 RX+ signaali RS485 TX+ signaali RX- RS485 RX- signaali RS485 TX- signaali 16

23 2 DVR-laitteen käyttö 2.1 Tutustuminen kaukosäätimen painikkeisiin Käytä kaukosäädintä kuvaruutuvalikon (OSD) valvontanäytöllä. (4) (1) RECORD BACK UP (2) (3) (6) STOP REW PAUSE PLAY A-B A-B FF (5) (8) (7) ZOOM+ FOCUS+ SPEED+ (9) ZOOM _ FOCUS _ SPEED _ (10) (12) (14) MENU PTZ PRESET AUTOSCAN (11) (13) (15) ENTER (17) (16) (18) FN ID (19) (20) RM-AJ2 Nimi Toiminta (1) Videotallennuksen aloitus (2) USB- varmuuskopiointi (katso kohta 2.1.1) (3) Toiston lopetus /Tallennuksen lopetus (4) Toiston keskeytys (5) A-B Toista tallennettua videota kohdasta A kohdan B lohkoon ja toista uudelleen valvontanäytöllä (katso kohta 2.1.2) (6) Toistetun videon kelaus taaksepäin nopeudella 2x, 4x, 8x, tai 16x (7) Toistetun videon kelaus eteenpäin nopeudella 2x, 4x, 8x, tai 16x (8) Videon toisto (9) (10) (11) PTZ- kameran kuvan suurennus PTZ- kameran kuvan pienennös PTZ- kameran linssin liikenopeuden nosto PTZ- kameran linssin liikenopeuden lasku (12) Siirtyminen PTZ- tilaan PTZ- kameran linssin kohdistuksen suurennus (etäisyys) PTZ- kameran linssin kohdistuksen pienennös (etäisyys) 17

24 Nimi Toiminta (13) PTZ- kameran esiasetetun asennon tallennus. Säädä PTZ- kameran linssi käyttäjän haluamaan asentoon ja paina tämän jälkeen painiketta + numeropainiketta ( ~ ) esiasetetun asennon tallentamiseksi. (katso myös kohta Kappale ) Kun PTZ- kamera on PTZ- tilassa, paina esiasetusnumeropainiketta PTZkameran siirtämiseksi esiasetettuun asentoon. (14) Siirtyminen OSD- päävalikkoon / Poistuminen päävalikosta tai alavalikon näytöstä. (15) Autohakutoiminnon käyttöönotto (16) Valinnan hyväksyminen tai suoritus Valinnan siirto vasemmalle (17) PTZ- kameran siirto vasemmalle Valinnan siirto oikealle PTZ- kameran siirto oikealle Siirtyminen ylös ja nimikkeen valinta valikkolistauksesta tai asetusten muuttaminen PTZ- kameran siirto ylös Siirtyminen alas ja nimikkeen valinta valikkolistauksesta tai asetusten muuttaminen PTZ- kameran siirto alas (18) Moninkertaisten järjestelmätilojen valintapainike - Paina -painiketta moninkertaisten käyttötilojen käyttöönottamiseksi ja painike palaa sinisenä. - Lopeta moninkertaisten käyttötilojen toiminta painamalla painiketta uudelleen. + : Kytkeytyy yksittäiseen kuvaruututilaan + : Kytkeytyy nelikuvaruutunäyttötilaan (QUAD) + : Kytkeytyy 9-palstaiseen kuvaruutunäyttötilaan + : Kytkeytyy 16-palstaiseen kuvaruutunäyttötilaan + 5 ~ 16 : Käyttäjän määrittelemä näyttötila (katso myös ( Multi-Quad : Live & Mutli-Quad:play kappaleessa 3) + : Vaihto eri kuvaruutujen tietovalikoiden kesken (kanavanimi, päivä, aika, kiintolevy, kiintolevyn käyttö). Tietonäyttöjä on 4 tyyppiä: Näytä kaikki (kanavanimi, päivä, aika, kiintolevy, kiintolevyn käyttö) Ei kanavaniminäyttöä Ainoastaan kanavanimen näyttö Ei mitään 18

25 Nimi Toiminta (19) (20) ID Syöttää DVR- laitteen ID- numeron joka määritellään käyttäjän toimesta useille DVR- toiminnoille DVR (katos myös kohta Moninkertaiset DVR & DVR ID- numerot kappaleessa 3) Painaminen painiketta ID + voidaan kaikki DVR- laitteen toimintovalinnat peruuttaa 1 ~ - Kamerakanavan valintanumero toisto- ja esikatselutilassa - PTZ- kameran esiasetetut paikat painikkeella PTZkäyttötilassa - Painikkeella voidaan vaihtaa eri näyttötiloja USB -varmuuskopiointipainikkeen käyttö Käyttäjä voi painaa painiketta AB toistovideotiedoston varmuuskopioimiseksi. 1. Aseta AB uudelleen toistettava tiedosto (katso kohta 2.1.2). 2. Kytke USB- tikku, ulkoinen kiintolevy tai paikalleen DVR- laitteeseen tai aseta DVD+RW- levy DVD-ROM- asemaan. 3. AB uudelleen toisto, paina painiketta. 4. Valitse varmuuskopiointitila USB tai DVD+RW BACK U P SETTING BACKUP SELECT USB 5. Ja tämän jälkeen, paina painiketta tiedoston varmuuskopioinnin aloittamiseksi. Peruuta varmuuskopiointi painamalla painiketta. BACKUP PROCESSING 15% AVAILABLE SIZE 820M 6. Kun varmuuskopiointi on suoritettu, paina mitä tahansa painiketta varmuuskopiointitilasta poistumiseksi. 19

OSD-400/OSD-800/OSD-1600. Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet

OSD-400/OSD-800/OSD-1600. Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet OSD-400/OSD-800/OSD-1600 Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Varoitus 1. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen akkuun. Käytetyt akut on hävitettävä

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TruVision NVR 10:n käyttöohje

TruVision NVR 10:n käyttöohje TruVision NVR 10:n käyttöohje P/N 1072766C-FI REV 1.0 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja FCC-hyväksyntä Kanada ACMA-hyväksyntä Sertifiointi EU-direktiivit Yhteystiedot 2014 United

Lisätiedot

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Käyttöohje ECOR 264x1 Digitaalitallennin ECOR 264x1-16 ECOR 264x1-9 ECOR 264x1-4 (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Turvallisuusohjeet Teetä kaikki tämän tuotteen asennukseen liittyvä työ valtuutetun

Lisätiedot

MediaStation HD DVR. Käyttöopas. Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder. Suomi

MediaStation HD DVR. Käyttöopas. Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder. Suomi MediaStation HD DVR Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder Käyttöopas Suomi 1 Sisällys Johdanto 4 MediaStationin ominaisuudet 4 Pakkauksen sisältö 5 Varotoimet 5 Kiintolevyyn

Lisätiedot

Divar MR Digitaalinen Videonauhuri

Divar MR Digitaalinen Videonauhuri Divar MR Digitaalinen Videonauhuri Tyyppinumerot DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L fi Käyttöopas_fi Digitaalinen Videonauhuri Sisällysluettelo fi 1 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 3 1.1 Tärkeät turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys TOPFIELD TRC-2400 Käyttäjän opas Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500 Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Ominaisuudet...........................

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys TOPFIELD TRC-1400 Käyttäjän Viite Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys ii LUONNOS, EI LOPULLINEN! OHJEKIRJAN SISÄLTÖÖN VOI TULLA

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija TOPFIELD CRC-2400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija Käyttäjän opas ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 11 Ominaisuudet 1 12 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 2 121 Etupaneeli 3

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Käyttöohje ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR SISÄLTÖ Tämä käyttöohje koskee seuraavia NEXTBASE-malleja: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Soitin 2)NB7T-CAR: CAR

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V DVD VIDEO PLAYER DVP 00V User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E Panasonic Nordic Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Ohjeessa olevat kuvat ovat suuntaa antavia esimerkkejä. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin

Lisätiedot

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot